You are on page 1of 2

JADUAL PENENTUAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN MORAL BAGI TAHUN 4 2012

BIDANG PEMBELAJARAN

ISI KANDUNGAN

PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN (11%) (27%) (26%) (15%) (4%) (18%)

JUMLAH

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

A1 (obj)

A2 (obj)

KEBERSIHAN FIZIKAL DAN MENTAL

A3 (obj)

B5 (sub)

HARGA DIRI NILAI BERKAITAN DENGAN KERAJINAN PERKEMBANGAN DIRI HEMAH TINGGI

A5 (obj) B1 (sub)

A4 (obj) A6 (obj) A7 (obj) A8 (obj) A10 (obj) A12 (obj) A13 (obj) B1 6 C (esei) A14 (obj) A15 (obj)

KASIH SAYANG

A9 (obj) B2 (sub)

KESEDERHANAAN

KEJUJURAN

BAIK HATI

BERTERIMA KASIH

A15 (obj) A16 (obj) A17 (obj)

B3 (sub) B4 (sub)

KASIH SAYANG TERHADAP KELUARGA NILAI BERKAITAN DIRI DAN HORMAT DAN KELUARGA TAAT KEPADA ANGGOTA KELUARGA

A18 (obj)

B2 (sub)

TANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA

A19 (obj)

A20 (obj)