Вы находитесь на странице: 1из 25

L APP~ENTI SO~CIE~

SCHERZO
d'apres une Ballade de
Trallscription par
VICTOR

GfBTHE

2 mains
STAUB

PAUL
Assez lent

DUKAS

PIANO

,. I•
I

~ Ll

)!::~:
..

_J~J,:

p espresso
8--- I
II

---

"'9""

-----

.//_ .
.

..

«: fj,~,~
pp
I

1,·

:J. .
.
.

8---

;:
./

..
f':\

1-------1

'1"-'1

. .

f':\

-I

;,.
V

~----::~~---------:--~~--------~---~;;~-----------------~~~-~

.
I

pp
~ LJ
t

I
I

~I
I

,--

---.::

~. ~.
le~~,

_.;t.~+- ~ t: ~

8--------------------. J..
~

..
.

)
~


" I

/1. ..
I

..
. .

~,

f':\

~.
I

II

. .

1f9-~f*-· ~~i=-.

>

f':\

eJ

> »>

TOUB drott s d.'ereecution re8erve8.

Copyright

by A. Durand &. Fils t908.

D. &. F. 7134

Paris, 4, Place de 1&Madeleine.

~I

8------.-1
t-

8-----~-1
:>

1\ I

~.. e ~~~
~'
~I~ ,_

P~

8------~1
:> I-

8------1
~

:>.

b.-

~ , ~

..,
fl
I I


II

'-1.

. . ,. .
~
b

r'\_1

· .#"~V"-_./I
~

· ·

"-

. .

-p

· · ·

.
1J #J-~I

'--

. .

..
Iiiiiiiiii

., r

~~·l.
dim.

..
t
I
I

•• • q. ~ •• • -• ,-+" -.......__., ---.

• ~bfl:l.I

1#

••

~ l. !(a. ~1Il

cresco

1-

--

1r

11.

'--

__.....'----'.... ..:__

-....

~r,._ , •••.•••••••••• ~.__

~-'

D. &. F. 7134

3
I I

Vi!
I

J.:126

-.
J

..
J; '_Ji i
~

..
j

4-

..
j

..
J
I

jJ

4-

..
n!f

,
/

I
~

_1

J
~

>

~
&.

r
~

r
t
I

r
11f;
D
I

i
>
~,

J
~

· ·
f'\ I

t
D
~

..
I

-111

-4

>

~~

h~
i
1'\

t ..
~i i

.=---

7'

~i

D

>

1'1

• · I·
fI I
I

p1
n!f.
~
.:.

...
~

.
~


~ > ~ >

".
h:;:
>

~.
~ >

v.

"
>

."

> ;;- >

b ..

V
if>
ll~""

.......

II

tJ

or
poco cresco
l. ..

~.
1\

· ·
~

~~~

.......

l~"""
.....

>>
-4

L'" •

qT~

. ~~

l_q_'i

. .~

h_)) ..kb ... {:.


~

·if>

~L;;· ·
L...l . .~r

~~

Uq, . ._

... .

~~

-.:

::!
""ill

L"
. ~== ~

~
)

;.-

.
')
Ib •
1/ dim.~

..
-'"

.
U

p
I

..
I)
17

:;

I~. .. . . . :

.1

~~1 ~

....... . · =4

-!

D. & F. 7134

>-

>-

>-

>-

>-

::::-

D. & F. 7134

5
>'I I

'__lq .. ~~

:>

>-

>-

.;. 1,-

>-

>-

I~

>-

..

..
· ·
:ft

>-

,
:ft

~.
F.
>-

:....:::;--

r=: 7
>:

~ .. #=

.J: ~ .. :J:
>eI I

~,... '..... '1


fsempre;

1,;:-

~ ~

:ft

., r

>-

>-

>-

>-

>-

>-

,
I

t: ~..t
>~

J: t .. ~
>>>-

.....-----._

~ ~

~.

>-

..
". ,

=t

>- >~

..

1 U r ., r

b.r; • ~~!
f

>-

~
J-'

>-

~ >-

i1

..... -.2.

>-

l'"

8---,

~) ., ~J
I

L-~

, ..
<

~~

:: ~
~
_l

>~~
..j .... ....

== == ~
p
~~
1 J

~ "-

iii"

>~

· I·

~~ ~-t ~~~

~~

r-

p
I.

f~
I::']_

..
>-

1_

cresco

6:~ q 5

r
D. & F. 7134

W eli-"

........

- If4 ~

q~

zeger et detachtf

I'.

_L
I

r _)

-jr )
Ll ~

'7

~~ ,'"

~J _ J~
~

'7

~~

~~

i-

~D

>~~ ~ ~
-~

..

:!

te>~

.. ~
T

I~
~
\

q,,"

.._.....-

I DI L J

...._....,

~~
......

I l-l--j
cresco

. .

If" '

UJ
~~ L~~

,jr J_j

==ij

}=

q~

-:

•""1

::!
.~

l
liIJIII""""

'7

l
_..
IJIII""""

'7

""""" J~ ~~~ -:

.. .. ~i
>-

) C.) ~~

'_

~ ~

~ ~

_'

• . .
.,.,-

~.. ~ ~

I 1J

semp re cresco

)
~
\

>-

r-.
::!
~

...._...,

8---------------------------------~ ••
e_ • •

p teger

D. & F. 7134

~I

Jj

-~.)IJi~ (~

FJ

~r?

I~F-

J!!!!!IIIIIII

,..-__

,~~:;~(b~(;~~(q~ q~ ~
T

____ ------1

11

t•
I

<

I""""T'""'I

...._.,

.......
'~~
~

,....,....

sf

:: :: ::
bq~ lL~

~q::

-~

:: :: ::
b~~ r.'

~jT1::

'~ ~

,
/

I'l I

f- ~.~

..
I

-r

-- 1-i

8------------------, -I) C" J C.fI~~ ~(~~Dq~ r.


>L

,..-,-.....
~~~.!:

Piu animate
F-

r'F-

8-----------~----1 ,..-.--...._ ~(.. )~ ~ (~~D ~t !:lI!~ r. 1(4


;;;:-

> ~

..

~~,.

>

-~

-'#~
-i

> ~

>

->-...., ~

'~ f

.....

~'jj"

:;

1~~~~~ 8~-;-;;q-~:~--~-~------q~~-----~~-~~------i~-~---~
au Mouvt
L-

.~.
-...

-J

-1IiiiiI-....,j

>

I
::JI~

I
> ~~
11;;;:-

-J
> >
l

8-----------------------------------------------------------------~-----------------------I
1

.,
~

~~~

~~

I
<

..
~I
1

.....
>

IIi..J

........... ..,J
> ~ >

---.J

-J

...........~
sempre

t-

...

::;:,

>

>

::r

>

>

>

>

1
D. & F'. 7134

8
f\

8-------------------------------~------------------------------------------------------L
I

~
.........,.;

~~

~~A
~ ~

---

I
t

.....
>>~

........... ~
>>>-

III.....J
.,

,
>I ~

..~~J

~~

;iiiiiI

IllliliiI..,J
>>>>-

"

>-

>-

~
41

.. ..

>-

>-

>~

,......

Ii:

,..
~

41

,-i

,.

_l_j

8--------------------- ------------------------------------------------------~ 5~ _; r Jh.nJ ""l-~ ~~i]~ I r 11 ~!rJ' I I 4..J •


:::;;;..
I 1l~

-;::;;----fl
>-

~~_J
~

>~

>--

~J

>-

"]

>I

>-

~_'~-i

~.~

>-

>-

S-~11

>-

_.V~

'f~

D. & F. 7134

>cresco malta at

a Tempo

_jj.

~
!T1~~

>-

>-

>-

>~

>-

.; P

l' ~ •

I.

--b:.
I

P scherxando

"

_l

_J. ...

.~

-ih

, · ·

T1~

l
\•
f
~
r.

J-,..I

T1~

--

...1....".j

IJ

,~

_l.-.l

,~ I

...
-

~
I

~~

~Jt-

.u
)

~ V

L--

· ·

q.~

~~

ql.
fTJ

~~

q~
fTp

#!: -

q~
fT J

~.e: qll.
fTD

H~e

frD
~ V ~.

fl I

,~.

~_

,~

J.t __

L.

q,~ ~~::........

l.q~
"ft
~ ~ P4 ~

e: ~

q~

~
<

q~
-:

~~

r-

~I.

#.~

q~
1'I'D
1'1'

f\

~D

fTD

~.

-t

&I ~.

D. & F. 7134

10

I,

I
~

.b~

· ·

qe

,
~~

~~
f>mare.

l~

.
~

-1

;,.
~

; ,.. ~
~

J
1

--.

,b

-~
I

,I J

-----

J.
V

»ff> espresso

>

Y
~

• · ·

J~ll . .
I

~J-,,~ l
~ ~

-~ .
=il

h;;-

.J.

~.
r'
~

4- L.. -l'-~

~I .. ,~ -

_).-~

...poco cresc.

· ·

.. ..

=i

:i'
~ ~

=i
~

I.~

Pij
sf
=i 'l=i

qj
-~


· ·

t:
~I

IT

1:
~r

-=i

::l marc.
1\
"I

ij l
~;;-

~~

.
r

~q~

I' > , ,,':/ espresso

_J.

>

poco cresco

J,

------.. . .

j.,

Stringendo

"J~.
• > .. r

",_

'7

~ L"

:! :J
molto

'7

'7

,~

"""j!

=I

~~ T ~~
mare.

>

>

1~';_Jft
r'

· ·

..
'
I

cresco

>

-y

ft'

1[

I I

>

t-.~~

fl.

q~

8---------------------------------------------------------------•
~

:::;;;;;;00

..

~,)e
ff
lqll

a Tempo

q)r~ ~~F-

. ;,. F-

~q~
l\

t,

,..

l\

#.fl-, t:-,q-.

D, & F. 7134

II

1 _l

..
'" J

8------------------------------------------------------------------------------------------1r-, .:!J ~ 1. It,. ~~ ll~ • • ,., 1I 1I ... ~,. ~.~ ....... ~


-~~

~.

_:1_

__.::=

!oj"

--

-.J

p.

· \·

q~
'~

~,.
~~

,
~


D
II


V

8----------------------~--------------------------------~-------------------------------!:
J I

~~

~ r-

= It-~~

!:

q~ ~ ~

q~

~q ~~..

!:

~~

!: ~
t-

;:

\
I


J

sf

J•

· \·


II

~.
~

~ l)

~ l)

b.
~

lib ~

II

8------------~---------------------------------~-------------------------------------------

,
I
~

I
tJ I

~ ~

!:

~ !: ~ r~ii_

~ ~

t-

ii_

!:

!:

!:

~ ~

I="

..
~

.. .

..

ifz
I

.yfz
>-

>-

..
b.
~

· \·


II

._
~

~
If


1I

~
1/

1I

8-------~----------------------------------------------------------------------------------/

.q~

II-

,~~ ft ~e
.

~~

ill

~~

~~ ~~

q~

-.J

ifz
...._ ...._

ifz
L.

_L>-

L>-

.
lit

I ..
· \·
lit

L....J
It..


v-

..
I

L....J

1I

v-

D. & F. 7134

12

,
/

II

8----------------------------- !. ~~ ~~ q~ t~ ~~ ~
1 L~

I"
~

sfz

L>-

.•
....
1,1

if

=t"
~

marc.

:::

•••
>-

:: :: :: ~:~~:~~:~ #~:q:. =i --

.,_p

~ -.L

molto

cresco

;::-:>

:>

:>

= ..
-=i
, ....1--

=i

= .. =
~ ~
:>

\
t

~ trW =i

q:. _.

~ .. #~ ~.. ~ ..
= ~
\~J"

q"1l 9·""1

......

......

~ ....

1T9 •

· ·

= =4
(
r

=i

.. =
-=i

= =i
~ ~
III'

= -=i
~

tJ

If

11

J_

11

~Jt:>

:>

-~f-

!1':~

~ #~ ~+:> :> ...... :>


;::-

q~

b~
:>

~
I

(
~

:>

~~
marc~

p
~

:>

:>

:>

:>

,I

1"

9D

~:- .. 'V ~

~q:"
1" _.
......

..-I

-,

· ·

... • ...

_,

........
molto

qT 1"
cresco

p
I

I~"" ,- ...
=)

..

ft.
11

:>

:>

:>

;i
~

\
<

~I ~

:>

;;-

1-

,
=i
=i

G_=-- i

11

· (·
=i

f
=i
.,

h ..
~

I 84~~-----------------~;------~--:1~~
t
<

~I
eJ

:>

:>

:>

:>

-.. :> :>

~~.JM I:
f
:
;::-

1:.

..

q- .. ~~.

..

.:>

.. •
:> :>

marc.

..

~":J)

"(i~:i'
D. & F. 7134

13

IJ

Jj.J

p ..I

Jj..

Jj.

it.

q-~]~#~ ~~ ~q!ll- brnif


fmarc.

,if.
_

Jj.

J
~

"

. .

f~
J.I.

""J,
k. ~ >>- >- >-

>- >- >>- >.>-

.
V

f
LL
I'i

""""

P'
b!- 1f.
Jj.

q.

H-

Tr>-

4tI

>-

~- - >>>-

J,j..

-Ii.

~it~~ ~~

#::

Jj.q~

.;
'" I

I"
t
/

>>- >>->>Jj.J

sf

h
f
~

""""
>marc.

~~.
~ >Jj.

~J

q.>- tr;,_ >-

T>-

>- >-

>-

q~.!

Jj.

~J

q~
sf

I"
I

__...
>>-

r..

sf
~.~r-

~
>>-

"
I

>-

>-

>-

>~~

r_

I..

~ >-

~.~"'>

>-

>-

>-

>-

I.

Jj.

I~
"

t•

>>>-

I. •

_.
>-

.
>-

~ q.
1

q:~

f
.

8--------------------------'~~~

~~

.
>-

>-

>-

f1.
y


~

8----------------------------------------------------------------------------------------I
I

~i"

~1.

[,.~

-:

i,

..
..

~'

'r
..1,:_

I
t

· ·

>-

1.>-

b~

:t

!I

..t! I

b.

8---------------------------------------------------------------------------~-I r.

-b.

.~

~~

~1.

.;

ir

I,

!I

1.=

q~

h.

...,..

1=

q~

D. & F. 7134

J4
/'

~~

t::~t=

..

~ b'.
~


~

· ·

q~

ql,-

j..,..

II ::f*-

q~ t

q~

+=

,,_

q
f
1

~~

I-

If-

+-

I-

1=,

t-f

+!qr.

'r

1"-


I

· ·

L;f*"

j;
~ ~~ ~

#t

~.

c_~

if

#~ F
It

H~~

__:1~ ..

I-

# '4=~. .

1= ..

q
I- ~

t=~.. Fh.

j~
if

#.

=~ = h.
T

~~+L. ~~ #

~~
if

~ 1= '$= q~ 1= ~f-


::

sf
y-

1 I

.
Serrez

>

>

e>

>

>

~~

t;"I

8;~---~---=~--~---~¥~--~1 1

l-~----~f---~~-~e-;-----;---~---i~-un peu le Mouvt

t
I
~


tJ
I

>

~>

I>

ff

~.
i!= Iir

8- -- ---- --------------------------------------/-

------------------------------------------q~
~ ~ ~~ ~ ~ (b'~

I'~

" j!:

· ·

>

L>

I.>

i
lF-

>

>

>

>

r.
l-

,, .
I

8----------------------------------------------------------------------------------------q~ ~~ ~J ,.I!: 9~ ~I#- ~ ~ ~!, ~ ~ e ~ ~~


~l';'~

· ·

],,>

#t
..,

cresc, motto

>

>

>
T

>

>

>

~>

9-

D. & F. 7134

IS'

8------------------------------------------------------,r

l.b~
II

~!

.~..
~

q! !

~~


<

f
I
I

q~~ .

".

9!

-. I.
-,

1.1

~':'

~~

. ,.

9!

..

_ _.,

>;_

iT

t= ff
r--.

~4t

~j

bJ ~~J ..

.lJ,b.I.~.

I.~
1

,I

-~

.., I
j

· ·

.-001

= "1
I

~~
> >

=
"1

--- -~

I'

"1

~
.-.rrrI

~,.
ff
I"""

::::-

......
> >

>

>

>

'lI


I

...

>

-4

>

-..
....
> >

___..,.
~-t
,..
::::::::-

· ·

~
>

>

.. ....
>
l

>

....

>

9~~: >

~~~_;_ -e,

=
· ·
L...J

::::-

::::-

""1

= ..
...

..
"

":'

]t~~:
~

. .

..

~~

.... .
r.:~

.. b~
ff~

I
<

--

q~

Plus antme

..

.
-T

p zeger et detache l

ff,--1
::::;

UJ
p

= ""1

... =
~

...

~ ~

fr

'1#-

..,
j
I

· ·

ff~

ff~ :j
~ ~

=i
,.. .,.. f!:.

...

~ '-

,
~

":/

--

'::::-"-

.
>~
f*'

..-'

~i;
~

......
l

I
I

I
~'

I
'-....

.,.. .,.. f!:.

.,..
~ ,

ti=

+~~

,..

h
'>
I

~.

9·<

~.~ ~.
D. & F. 7134

-I

~ I

....

,>-........

· ·

>' '-

_,...

16
..".

".

,. ,.
>-

ji:

..".

.,_....
I


I

~~"
I

' '--!.

· ·
f=

..

I.

~
'>-

III

••
I

..

>-

~ ~

..".

".

:
,~ <,

_..,

· ·

· ,· ·
.

-------.. ,.
~ ~ p

,.

~+

,
1


r:::=
~

bt
f
marc.

I-t-

~~

~~
iiII'"

b~

..
-41

I
/

,
_".

cresco

r:::=
9•

eJ

~ =1
::;jj
-.

iii
If4

..
,..

,..
r.
I

If"

~ ~

= -.

:::;
-4

~~~
1

,.
I

1I

IIII!!!!!

.,. q~
ff,
P

· ·

III

:!!:.
eJ

"..

". q~

III

~ ~

,.. ~e: ~
I

......
I
..11-.
<,

'Jl>-_

.
__ qe:

· ·
·

I
.JL.-

· ·

qe:

III

"..

.~

.
<,

· ._ ·
ft
~ ~

.
T>-

~.

_,. qe:
I

ft
"..
~ ~

ft

III

,.. q~
1

t
I

I
I

........
1

· · T >-'ill ".~

n- ~

· ·

J
JJ-.

...
I
~.

III

"..

,>- ........

-.
~

_,.
~

~~

..

~.

'Jl>-

'Jl>-'-

-~~~~

.;
~

~ ~

~ q~

".

". q~
c==
'>->-


fl I

sempr e cresco
I .......... ,

.,. .; -=
~

ijl
.
f marc.
~ ~

~:~ ~. r-

~ l-

-...J!..-

·
b~ ,.
j:=

~
Tf>-

>----

I
..J!...--

I
T >-

-=
'>->-

cresco

~1I

~~

...
,..

I.

..
b==

Toujour-s p Ius amme ' .

~ -q~ q~ .

.~ ~ ~~

1= 1=
~
>-

~ ~


~

· ·

..

..

.t:=.

,.

q ...

D.
&

ft

e:

f-

'.If ,>eJ

· ·

F. 7134

~~l
)'~~

.. ~ ~

f-

!:~ - r-

~
jill"'"

~~

~~

,~~

~~

~~

t~

marc. =ii

cresc ,
,......

1""".

..,
..


~ r-

ff
~:>.

.J,j

. .

:>

11

~11

~11

8------------------------------------------------------------------------------------------~
I. ,

~.I-

b~~
===

I
t
tJ
<'!

· ·

~11

1_

..

I.

~.IL

b~

.. ..
. .

cresco
I.

~-= • r.
..,

ff
I> I

. .

~~


~

..

.. q~ b.
~

L:>

1;~

1;-

li t~

#11 ~~ ,,;_

:> '>:>

8------------- - ---------, !:
1,

tJ

--q~

. ..~.
4

••

;:

> ~

~.~
..-

~~t!=
4.
'#

~i
!:

~.

~v:~

I,

!: ~ ~ ~ I- ~ ... ~

, ··
tJ
I

~i l
OIl

4.

~'h~
Tres vif
:>

..
4.

==
~
I""

4.

I""

:>~:;; :>

'>

:>~;-

~b..~' ;-

8---

:>

ff

:
" . tJ

:>~;-

:>

:> :>

h;-

.....
~ :> fl:l.:-

-II

..,

.:

I
<

..
f

~elJlpreff
_1_,
_L

>~

>)

>-

>

l.>

Retenu • .... >- >

>-

tt

>

...
:

..
I
I,

>-

.. ..

~ >-

>-

>

t-t~
Plus

=~'
~

retenu

J. = 80

t~

molto

dim.

=:1-'
~


D.

~
&

=~'
F. 7434


~~~

~I

18

· ·
~

l
~~ ~ q~;:'
au Mouvt initial

· ·

..

1~q~

if


Revenez

-.

I.

= =4

~qt

it'

a Tempo

:::
·
~

~..,;

.. 3

:!--rt-4f

~ ~
I.

~ =i
I.

>-

>>-

..
~~~

~ ~ ~
>>-

>--'>-

>-

>-

>-

::::-

::::- ::::-'>-

,.. 1 I
0)

-jj

~
I.

·
>-

>- -'>-

~ ...
-jj

~ ~
I.

>- >-

T
II ~ 1

III
1/ >-

>-

>-

>-

>-

::::- >-

>-

>-

>-

>-

>-

.>--

r_ . .

--~
1~ >1>-

t.l

I
f\

~.h
V

l1f poc}qYcrer~ :
>- >-::::>-

q~:
>- >::::- >- >-

qltW>- >-

_.
>-

11'1·

---::::-

>-1>-

.....--_

>-


dir'

>-

>-

>-

>-

>-

:;;.

>-

>-

>-

>t

eJ

!f4

}'d'marc.

D. & F. 7134

,.

-.

,
I

· ·

>

· ·

r-

..

>

.-


I'"

h;:-

:;:,..

.~

· ·
· ·
r-

_. -

b;:-

>

.. ~~+ ~~+ ;~;


~~.~

>>

-~

1'""""1"

aJ

cresco
L.

~lr~
-~

> I.>
~

..

b..

-f'-L

~
II

fii"'""
I

) (~ )

q~i~
f
~

~~

f--

qtl)
1;

Jr~~.
::-1:::
~

~I=

~ff~~

=1;.;
I

l-

..
· ·

I
I

>

J >

....J >

~> -fI. ~ . >~

..........
ri.. t~ #~

eJ

f-o

qf~ F

~nf;
\.V/ ;,_

~~~~

~ ~~ #~ ~ ....--=q-':-

b:~

,~

I ..
<

I'

f-o

..

:
'v.

~~~

J!~

t..>h;- _~

>

>

"

~~ #~ ~
I

#.~ ~ q~
:,..f--

8-----------------------------------------~ ~~ ~~ #~ ; ;,_ #i ~~b~ #~ -~ ~ ~


>
>,
:;:,..

eJ
I

I•

.~

..

~
~~ ~

'~
D. & F. 7184

f,.~~'::::~
:> =1iii

:;:,..

20

8-:::.-----.:::--,

)r
Y~~.f'>1 >1\

8--------------------------=---jJ~ ~ Y~
~ ~ ~

i•
~
<

1 >>-

>-

1..
I _r

1fi,.

>-

1-.

N.I

~~>-

.. r 1""--';-

>-

>-

T --,,- f' T

r I"' r I"' r I"'

r'

8-----------,
1 ~
.~
F-

~
~~ >.f'>1'\ ~

8--------------------------~


1

>>>-

I~ .
-'11"
r

I-bl-

• >-

N-..I

q~ >-

_"..

_"..

~
~ ..-.-t

[ rrr.rr
.

r~r-'Tr

.. ~D~ t >-

'" >-

-.
>L

8-----------------------------------------------------~~:~:::~:~::::~-::-:':::':::::'::~::--1

I
~


1

.
~

...

.
if~
>- >-

,..

..,...

.. on
~

-----------1~·
_
I

.rj

~ >1 1>>-

~>if>,......,.

>-


1I

!::~>>v
>motto

.....
~-, r
>~

>-1>-

I
>11

>-::::....,

>>j'

>-

,
c... )

9':'

>-

>- '>-9~

, >-1..9;:2

8--- -- --------j:: ~ -

~>-

>-

..;

i•
~

f
1

espresso

>-1

>-

>-'

,/;! , . I. .
0

'v
>-

>-_;:-

,,~ ~

L ~

~:; ~
....
>-

F-

~~

~~;
-.~~

.. .. :v

ft

"~

~ ~ ~ ~ "7 '7

t.J..-J
JJ,
I

• 6.
~

>J.

>J

)
~

t.J....J
· ·

.>:

~.

I~-rrv

>-

~i
...

~~t ~~.
>>>>>- >-~J ~
JJ,~ ~

>-

~~

~ ,'-

"!

"!

:::l"----:t

i~ l.-J

1
eJ

JJ,

,lot .. ~

~>

,._

>-

>-

>-

>>-I.I~

~;-~
I~

,~

11

r >-

h•.
~

if~>-

q. !"

~~~

4~ ~~

, >~

,~
D. & F. 7134

-~q.#t ~~g~
~

>- >qjW" ,..

....

,~ '"

21

..~.

Toujours plus aulme

J
9- _ _./

I ..J- I .......

1,.1

IJ

I
J

..

f(b!. :

.--.
sa bassa.,

-~

9··~

:--

~ ~~

~.-/

- - -- - --- - --- - ----

~...:..-/

II€i
~'

-- --- __ ..!

I'j

b q~I--~#.III~-t

~.::rt~}. .

q~ .I,tf••

111 .b.~~
~

I
,

e!

q~~~ .
::::-

~~~

~~~ q~~~4t ...

L.-I

_h#h-l

;~-~ .. J~~#t,~ ~

i
I

· ·

t
1 __

,
/.

..

q~.. ~##h" .b<- q~~~##'b" """~


L
•.
I

L .........

_h~

~ ~~

· ·

~#..~t
~

~ ~~

1::::-

~#~.. ~#<=qt~b<:~~ . .

jJJ

.1,....

=--

,.
/,

t r--;----... s---~---------------_____ t-t .. t~) ==r=~ =-III.....


I

...
~
_..,..

· ·

::::-

::::-

::::t~

::::-

"",_.,--

-~ q ,.

- ..~

>-

...

t J: =~ .... ::::- -tI =~ .:: ~ u> t~~,:tr---.~ -~:1) =


]I •

=::::-

>-

'D
.>~ >>~

L
::::~~ >-

>~

~::::-

D ~ __

D. & F. 1134

22 >
'" I

~r-----.. ~ > ~ >

~~ ==i

=.:11

se- t•

J....=i ~

-t

=.::;i

t - -J"'" =.
~.

~
.~

1r ~~
:I

~
:J
.!1.

>
~

>~
I

el

· ·

>

'~
> >~

· · ·

_,..--~
>

.~

D .,
~

=-

> t~

>

....

,
espresso

> ~

> ~ >

>

>

>

>

>

'" > ~F-

>>
-'-

---

>

>
1\

,,

el

......

."...-,..

:;--

~~J~
iI!!!!!l

!=t
::;.._>
~

::!

ff

· ·
~~ ~ >

~=; ~> >

= 1.-

=i

..

>
_. T'

j~
>

~i
~>
-.J

-'"

>

>-

> If:

~
1,1

J-

..

D. & F. 7134

~~

8----------• =iii ~ ~ ~

,._.
'1=

.-iii j,~

>1 >-

t
~

· ·

,.., I

~-------------------~ >

.. ..
11 J

k:: ,,_
'J:

,...-

....
.
.

..
~

;---.

t:

:I:

~f

~ ~ ~

rinf

..

I
<

I-t-

}r=

._

~...

... ----... .. ~ 1i

Sans presser
~.

~~

b#-4L

· ·

..

ff.e::

.._., .,

. .- -

--..

II I

~t:plF~
IiiiII""

~~_~e:~
~ ~

~~

. I.
~

;;--

_"i

~,

~ r-

I~

.,
;iiiiI-

P?S

~bi=

~~

~ V

;::

~ V

,_
>-

ff

_..--T~·

_-

9."

D,& F, 7134

En serrant
/ ,", I
I

---, .. J
~~ ~ ~

I#~J,~~~~
Iiiii'ii'
;iiiiiiII

I
I

ff

q"..

.
._;

~~

~-

-~
IT --;::::

=•

'_
I
/'

-iI~

I
~

..

.
~~+

~~

tf.

It.

b~

l.~

· ·

/t:

e~

~-iI

l*
/~

t~

tr-

=i ~

.....
/'

<,
J

/"

=-.......
~

... -....
r
+-

lf~

~l

Plus

anlme
+--;

· · · ·
f

---I

~ ~

..-

.........

I-

1'"""

r"

.,

1:__

r
1>-

trr
~

r
>;;..

tr
-iI -iI

.
~;- ..,..
> > ~

r
... ~
~

tttI
.....

· ·

>

;;-

••

,..
eJ

plll

· ·

·'7

..,

>-

> ...

..

-rr
~ ~

...
~

-iI

tJ

-iI

~'=l '[

ff

Ib#~

.h;;-

~ - o.
~

· ·

>

~~

--..

I>
T

~,..

~;-

t .,

._
~
,

> > l.:1I


:>

#~~
::::..

~~n JJ~
....~
..
,,".

.- -

. .

>:

>~ ~

..

~f+&. ....

D. & F. 7t34

"

~.
0,

>-

~o
0 0

I.-jI

~o
0

>- >-~:;-

._)

I
I
~
1\
._)

"In
r
I
I ----.....

z
>1

n
~ ~
f-

:>.

"1

~.

- -rft"
>

~n :J1~ .
0

lhq. ••

I~. .
>-

;---..__,. ~

,n .., n
h>-;; ~ >~

-- ~o
>- >- ;;
"I

.
0

>- >"I

;;

>-2~ ~ '"""

>~ ~ ~>q~2~i

.~ f-

1>'1

1=

>-

sempre'/Y

=ii

>-

=i ..... >- :::-

.~
",.....

q~2~i

==.

--,.......-

-.........,

...... q~~

"If

~> ~

=4 2>• >-

En retenant

un peu

8---m e:
I 1--1 ___

I
<

-..1
r
1

_l
0 0 0

b~ ;
I

'_l- ., ,
0

8---

)1

(QW~o

-~~.
.::=

......

0 0

',
0

,= 0

, , _it qt q; l
Vit >1':\

--'~o

--...
D.& F. 7134

I~ro
19-,

~o
I.:.J

ff
=4

FIN

>- >- >-

=i

':4
D. Ruggieri.

Ch. Douin gr. _Potneons A. Durand &. Fils.

Paris, Imp. Dalanchy, 5,rue