You are on page 1of 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, DURIAN DAUN, MELAKA

(EDU 3104)

NAMA NO.KP

: SURAYA BINTI NAWI : 900106-03-6102 : NUR SHAFIEQHAH AMIRA BT SHAARI : 910808-02-6100

UNIT MATA PELAJARAN KOD NAMA PENSYARAH TARIKH HANTAR

: PISMP PRASEKOLAH SEM 3 : PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU : EDU 3104 : PUAN IZZAH BT ABU BAKAR : 21 FEBRUARI 2012

ISI KANDUNGAN

TAJUK

MUKA SURAT

KOLABORASI

PENGHARGAAN

ii

1.O DEFINISI KONSEP MURID DAN GURU 1 2.0 FAKTOR MENJEJASKAN HUBUNGAN GURU MURID 2 8 3.O KEPENTINGAN HUBUNGAN GURU DAN MURID 15 4.O REFLEKSI 5.O BIBILIOGRAFI 6.0 LAMPIRAN 19 20

Saya akui bahawa hasil karya yang disediakan ini adalah hasil ciptaan saya sendiri, bukan diciplak, atau diplagiat daripada sumber yang belum atau penah diterbitkan

NUR SHAFIEQHAH AMIRA BT SHAARI 910808-02-6100 .

SURAYA BINTI NAWI (900106036102)