You are on page 1of 20

SULIT

Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta di bawah.

1.

Antara berikut faktor manakah yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit di kawasan peta? I II III IV A B C D Penduduk yang banyak Pembinaan kilang Tanah yang bersaliran Tanah yang beralun I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2.

Pernyataan manakah yang benar tentang kawasan dalam peta? A B C D Penanaman padi merupakan tanaman utama Pola petempatan berjajar didapati di kawasan Pekan Lama Kawasan hutan terletak di bahagian selatan Kegiatan perlombongan diusahakan di bahagian barat daya peta

SULIT

3.

Apakah arah Pekan Lama dari kilang? A B C D Utara Barat daya Barat Laut Tenggara

4.

Apakah bukti yang menunjukkan bahawa kawasan dalam peta terdiri daripada pelbagai jenis tanih? A B C D Pola petempatan Keluasan kawasan Jenis tanaman Pola pengangkutan

5.

Antara berikut, kawasan manakah yang berpotensi menghasilkan kayu arang? A B C D I II III IV

6.

Apakah tujuan pembinaan jalan kereta api di kawasan dalam peta? A B C D Mengangkut penumpang Mengangkut hasil perlombongan Mengangkut kelapa sawit Mengangkut hasil hutan

SULIT

Soalan 7 dan 8 berdasarkan peta di bawah.

7.

Koordinat bagi restoran ialah A 2221 B 2122 C 2218 D 2322 Antara berikut manakah merupakan kedudukan mutlak Pekan Setia? A B C D Pekan Setia terletak di koordinat 2120 Pekan Setia terletak di sebelah kiri Sekolah Menengah Pekan Setia terletak di persimpangan jalan raya Kedudukan Pekan Setia adalah pada koordinat 2021

8.

SULIT

Soalan 9-12 berdasarkan rajah di bawah

9.

Harun duduk di A Kiri Ayu B Kiri Aiman C Kanan Ravi D Belakang Raju Di sebelah kanan Idris ialah tempat duduk A Anis B Fatin C Daud D Gopal Priya duduk di antara A Mei dan Ravi B Musa dan Nadia C Daud dan Syila D Hasan dan Amin

10.

11.

12. Antara berikut, pernyataan manakah benar? A Amin duduk di sebelah kiri Hasan B Musa duduk di kanan Amin C Wanie duduk dihadapan Raju D Harun duduk di belakang Idris

SULIT

13

Antara skala lurus berikut manakah membawa maksud 1 cm mewakili 100 m? A. B. C. D.

14

Jarak yang ditentukan berdasarkan kos dan masa dikenali sebagai A B C D jarak mutlak jarak relatif jarak masa jarak kos

15

Jarak rumah Siti dari sekolah ialah 8 km. Dia berbasikal ke sekolah dengan kelajuan satu kilometer setiap lima minit. Pukul berapakah Siti akan sampai di sekolah jika dia bertolak pada pukul 6.30 pagi? A B C D 6.40 pagi 6.50 pagi 7.00 pagi 7.10 pagi

SULIT

Soalan 16 dan 17 berdasarkan graf di bawah

16

Jumlah pelajar Tingkatan 1 SMK Cemerlang mungkin sekali. A B C D 295 orang 300 orang 310 orang 340 orang

17

Bilangan pelajar yang menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam ialah A B C D 120 orang 140 orang 180 orang 200 orang

18

Antara berikut, manakah jenis graf yang paling sesuai menunjukkan perubahan nilai suhu dan harga barangan? A B C D Graf bar Jadual Graf garis Carta pai

SULIT

Soalan 19 dan 20 berdasarkan graf di bawah

19

Bulan manakah terdapat suhu maksimum? A B C D Januari Mei Jun Julai

20

Berapakah suhu pada bulan Oktober? A B C D 11 5 3 4

21 Antara berikut yang manakah terdapat di peringkat hilir sungai ? A C

SULIT

Soalan 22 berdasarkan rajah di bawah

22 Merujuk kepada rajah di atas, bentuk muka bumi X ialah A B C D teluk gerbang laut tebing tinggi batu tunggul

Soalan 23 berdasarkan rajah di bawah

23 Pola saliran seperti dalam rajah di atas ialah pola A B C D selari jejala gegelang Reranting

SULIT

24

Antara berikut, komponasi manakah yang benar. Gunung Lipat Muda I Bermula daripada Pusaran Pamir Puncak sangat tinggi Berkeadaan stabil Banjaran Himalaya I dan II. I dan III II dan IV III dan IV Gunung Lipat Tua Berpunca daripada Banjaran Himalaya Gunung ganang lebih rata Berkeadaan tidak stabil Banjaran Titiwangsa

II

III IV

A B C D 25

Antara berikut, manakah benar tentang banjaran gunung di Semenanjung Malaysia. I Bebas daripada letusan gunung berapi II. Menganjur ke arah timur III. Purata ketingggian melebihi 300 meter. IV. Terdiri daripada gunung lipat tua A. I dan II. B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

SULIT

10

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah

26

Pembentuk kerak bumi di atas kesan daripada. A B C D Aliran sungai Proses hakisan Kuasa mampatan Letusan gunung berapi.

Soalan 27 berdasarkan rajah di bawah.

27

Pernyataan manakah benar tentang kawasan berlorek dalam peta diatas I Merupakan legeh sungai II. Terdapatnya kawasan peranginan III. Terletak gunung tahan IV. Kawasan perlombongan. A. I dan II. B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

SULIT

11

Soalan 28 berdasarkan maklumat di bawah Tanah Tinggi Cameron 28 Kedua-dua maklumat di atas mempunyai persamaaan dari segi kawasan A. B. C. D. Pembalakan Pelancongan Pentadbiran Perternakan

Soalan29 berdasarkan peta di bawah.

Kawasan tanah pamah Tanih aluvium Rancangan pengairan 29 Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda A. B. C. D. 30 I dan II II dan III III dan IV II dan IV

Berikut merupakan kesan hakisan ombak kecuali, A. B. C. D. Tebing tinggi Pantai Tanjung Teluk

SULIT

12

Soalan 31 berdasarkan rajah di bawah

31

Antara berikut yang manakah merupakan bentuk muka bumi hasil pemendapan ombak dalam gambar rajah di atas ? A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 32 berdasarkan peta di bawah.

32

Kawasan tanah tingginya mengalami suhu yang rendah Pusat pelancongan

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda A. I dan II. B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV

SULIT

13

Soalan 33 berdasarkan peta di bawah.

33

Gunung tahan terletak di kawasan bertanda A I B II C III D IV Kejadian siang dan malam adalah kesan daripada..... A Putaran bumi B Kecondongan paksi bumi C Peredaran bumi mengelilingi matahari D Orbit bumi dalam bentuk elips. Hakisan pinggir pantai kebanyakkan disebabkan oleh ? A Penebangan pokok buluh B Penebangan hutan belukar C Penebangan hutan gunung D Penebangan hutan paya air masin

34

35

SULIT

14

36

Penduduk padat di kawasan tanah pamah Kawasan tanaman padi kerana terdapat tanih aluvium.

Huraian di atas benar tentang kawasan berlorek bertanda ? A B C D I sahaja II sahaja III sahaja IV sahaja

37

Kawasan tanah tinggi di Malaysia terbentuk hasil daripada proses ? A B C D Letusan gunung berapi Hakisan angin Gelinciran Lipatan

Tanih yang subur Tumpuan penduduk Pertanian kegiatan utama

38

Maklumat di atas menerangkan kawasan A Dataran Kedah B Dataran Segama C Delta Rajang D Dataran Kelantan

SULIT

15

39

Antara yang berikut, manakah merupakan pola saliran utama di Malaysia ? A Sepunca B Reranting C Selari D Jejala Antara ciri-ciri fizikal berikut, yang manakah terdapat di bahagian hilir sungai di Malaysia? I II III IV A B C D
-

40

Dataran mendap Delta Jeram Air terjun I dan II sahaja II dan III sahaja III dan IV sahaja I dan IV sahaja

Peranginan Pertanian hawa sederhana Penjanaan kuasa hidroelektik

Maklumat X

41

Berdasarkan rajah di atas, X ialah A Banjaran Crocker B Tanah Tinggi Cameron C Dataran Kedah D Dataran Kelantan Antara berikut, manakah persamaan kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia dan Switzeland? A B C D Pertanian hawa sederhana Pelancongan Perlombongan Penternakan

42

43

Lereng bukit di Pulau Jawa merupakan kawasan tumpuan penduduk dan pertanian kerana A B C D Kawasannya rendah dan rata Bebas daripada gunung berapi Tanih lava besnya subur Suhunya yang nyaman

SULIT

16

44

Kaedah pengangkutan Menjana kuasa hidroelektrik Sumber air untuk kegunaan harian Sungai manakah memainkan peranan seperti yang dinyatakan di atas

A B C D 45

Sungai Perak Sungai Kedah Sungai Rajang Sungai Golok

Antara berikut, manakah potensi kawasan tanah tinggi di Malaysia? I II III IV A B C D Penjanaan kuasa hidroelektrik Kawasan peranginan Kawasan petempatan Pertanian di lereng bukit I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

46

Dataran X di dalam peta 2 di bawah adalah

A B C D 47

Peta 2 : SEMENANJUNG MALAYSIA Dataran Kedah Dataran Kerian Dataran Kelantan Dataran Terengganu

Apakah faktor utama yang mempengaruhi peningkatan suhu di Tanah Tinggi Cameron ? A B C D Pertanian Pembalakan Pembandaran Perindustrian

SULIT

17

48

Sungai terpanjang di Malaysia ialah A B C D Sungai Rajang Sungai Rejang Sungai Kelantan Sungai Terengganu

49

Antara yang berikut, yang manakah menjadi kegiatan ekonomi utama di Switzerland? A B C D pembalakan pelancongan tanah tinggi kegiatan penternakan pertanian

50

Kegiatan perikanan merupakan kegiatan yang penting di Kampuchea kerana A B C D bilangan ikannya banyak saiz tasik yang besar mempunyai banyak sistem saliran saiz tasik berubah mengikut musim

51

Antara berikut, yang manakah boleh digunakan untuk mengukur jarak lurus? I II III IV A B C D Jangka sudut Seutas benang Pembaris Jangka tolok I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

52

Pinggir laut Malaysia penting sebagai I II III IV A B C D tapak bina pelabuhan semulajadi petempatan nelayan pembekal kayu bakau pusat perkelahan dan pelancongan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SULIT

18

53

Antara berikut, pasangan manakah yang BENAR tentang fungsi sungai di Malaysia? I Sg. Muda membekal air untuk pengairan II Sg. Langat membekal air untuk kegunaan harian III Sg. Kinabatangan menghayutkan kayu balak ke kilang atau pelabuhan IV Sg. kelantan sempadan antarabangsa antara Malaysia dengan Thailand A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Antara berikut, yang manakah BENAR tentang gunung lipat muda? I II III IV A B C D terletak di luar Lingkaran Api Pasifik banjaran gunung tinggi Banjaran Himalaya adalah gunung lipat muda sebahagian kawasan mengalami gempa bumi dan gunung berapi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

54

55

Antara yang berikut, pernyataan manakah yang BENAR mengenai banjaran gunung di Malaysia?

A B C D 56

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Bentuk muka bumi yang terdapat di peringkat hulu sungai ialah I II III IV A B air terjun jeram susuh bukit berpanca tasik ladam I dan II C II dan III D

III dan IV I dan IV

SULIT

19

57

Antara berikut, yang manakah tasik buatan Malaysia? I II III IV A B C D Tasik kenyir Tasik Chenderoh Tasik Chini Tasik Bera I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Soalan 58 berdasarkan peta di bawah

58

Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan kawasan X seperti dalam peta di atas ? I II III IV A B Kerja sambilan Sumber protein penting Kos penangkapan rendah Teknologi penangkapan maju I, II dan III C I, III dan IV I, II dan IV D II, III dan IV

SULIT

20

Soalan 59 berdasarkan graf di bawah ini

59

Pilih pernyataan yang BENAR mengenai graf di atas. I II III IV A B C D pelancong tidak meningkat daripada tahun 1980 hingga 1981 peningkatan pelancong tahun 1984 1986 paling besar pelancong meningkat tahun 1982 1983 pelancong melebihi 200 000 orang pada tahun 1986 I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

60

Antara yang berikut, yang manakah merupakan sumbangan gua di Malaysia I II III IV A B C D kawasan petempatan tempat keagamaan pusat pelancongan sumber ekonomi I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

SOALAN TAMAT
SELAMAT MAJU JAYA