You are on page 1of 8

M t v d v cch tnh gi tr d dang cu i k theo cc ph ng php tnh

gi :bnh qun ;fifo;lifo


1/Cc khi nim tru tng trong phng php tnh gi thnh : Nh chng ta bit ,hin ti c rt nhiu phng php tnh ton gi thnh c trnh by y trn cc gio trnh ca cc trng i hc v cc vin ,tuy vy y chng ti mun cng bn c tr li tm hiu su hn mt vi nhn t quan trng trong cc phng php tnh gi thnh c bit . a phn cc doanh nghip s dng ti khon sn phm d dang (SPDD) phn nh cc chi ph pht sinh trong k v tnh gi thnh sn phm ,s d ca ti khon ny phn nh rng gi tr ca cc sn phm cn ang lm d cha hon thnh ti ngy lm bo co .Nh vy SPDD va l yu t u vo,va l mt yu t u ra trong h thng k ton gi thnh ,ta c th tm lc cc khai nim cn bn u vo ,u ra ca h thng k ton gi thnh nh bng sau : (H1)

u Vol cc khon chi ph cn thit cho qu trnh sn xut c bt u hay tip tc ca qu trnh sn xut ra sn phm SPDD u k : (nu DN sn xut ri) trong cc yu t cn bn l : -Nguyn liu trc tip -Nhn cng trctip -Chi ph sn xut chung Chi ph sn xut pht sinh trong k trong cc yu t cn bn l :

u Ral cc khon chi ph c kt tinh trong sn phm hon thin hoc cc sn phm cha hon thin SPDD cui k trong cc yu t cn bn l : -Nguyn liu trc tip -Nhn cng trctip -Chi ph sn xut chung Thnh phm hon thnh nhp kho trong k trong cc yu t cn bn l :

-Nguyn liu trc tip -Nhn cng trctip -Chi ph sn xut chung CNG A

-Nguyn liu trc tip -Nhn cng trctip -Chi ph sn xut chung CNG B

V nguyn tc gi tr ca u vo bng gi tr ca u ra , trong mt h thng k ton gi thnh s dng h thng k khai thng xuyn (hu ht cc doanh nghip s dng ) th vn chi ph pht sinh trong k l c ghi nhn kh r rng nht ,vn cn li SPDD l i tng cn phi c phng php tnh ton xc nh mt cch khoa hc ,hp l ,ph hp vi nng lc ,iu kin sn xut ca tng doanh nghip .V yu cu ca k ton gi thnh l phi xc nh c gi tr ca cc i tng ni trn k ton phn nh hay ghi nhn (vo thi im lp bo co) : -Ga tr hng tn kho trn bng cn i k ton -Xc nh c gi vn hng bn tnh l li trn bo co kt qu kinh doanh -nh gi bn sn phm hp l Xut pht t nhng nhu cu trn, l thuyt k ton qun tr c a ra khi nim SN PHM TNG NG (Equivalent units of Production) , nu trong tt c cc qu trnh sn xut cc sn phm,phn U VO c a vo nh my m cui k lc no cng cho U RA ch ton l thnh phm hon thin (khng c SPDD) th mi chuyn u tr nn qu d dng v n gin ,tuy vy trong thc t phn nhiu cui k vn c mt s sn phm cha lm xong cn nm kt trong dy chuyn sn xut ,v k ton vin phi c trch nhim xc nh nhng gi tr ny ,khi nim SN PHM TNG NG(SPTD) c a ra nhm p ng cho gii php tnh ton nhng gi tr d dang ny .cc k ton vin phi quy i cc sn phm hon thnh v cha hon thnh v mt n v tnh thun nht t tng hp c s lng sn phm hon thnh ,tc l tng sn phm tng ng ,vic tnh sn phm tng ng phi xem xt tch bit v c nhn nhn theo cc gc ca cc yu t cu thnh n vi mc t l % hon thnh v nguyn liu ,v nhn cng ,v chi ph sn xut chung .Ga thnh sn xut ( y chng ta bn n gi thnh n v )thc ra l n gi sn xut phn nh cc chi ph u vo trong qu kh to ra 1 n v sn phm ,n c tng hp t cc n gi tng hp ca cc yu t thnh phn cu to n , l n gi tng hp ca nguyn vt liu trc tip cho mt n v sn phm ,n gi tng hp ca nhn cng trc tip cho mt n v sn phm ,n gi tng hp ca chi ph sn xut chung trc tip cho mt n v sn phm ,cc n gi ny l cc n gi tng hp, cho nn khng th ng nht n gi tng hp ca nguyn vt liu trc tip vi n gi phn nh mt loi nguyn vt liu no ,iu c ngha n l n gi c tnh ton t chi ph nhiu loi nguyn vt liu thc t c tham gia trong qu trnh sn xut ,ta c th ghi nhn thnh cng thc sau :

GI THNH SN XUT (cho 1 n v sn phm) =

N GI SN n gi Nguyn XUT (cho 1 vt liu trc tip + n v sn cho mt n v phm) = SP

n gi Nhn cng trc tip + cho mt n v SP

n gi Chi ph sn xut chung trc tip cho mt n v SP

lm r hn nhng khi nim ny chng ta cng xem v d di y 2/Cc phng php tnh gi cho sn phm d dang cui k : Ni dung ca bi vit ny hu cp n cch xc nh chi ph d dang da trn cc khi nim va nu trn ,v i tng SPDD cng c u vo ,u ra nh cc sn phm bnh thng do vy k ton c th p dng cc phng php tnh nh :Bnh qun cui thng ,FIFO,LIFO tnh gi xut kho,v d sau y a ra cho bn ba

phng php tnh ton gi tr SPDD cui k theo phng php bnh qun v nhp trc xut trc,nhp sau xut trc Chng ta c s liu nh sau:Doanh nghip A sn xut cc sn phm theo quy trnh cng ngh bnh thng ,cui thng 7/N c s liu nh sau v SPDD cui k c nh gi theo mc hon thnh ca tng thnh phn nh sau : (H2) n v tnh 1.000 (S u k )

1 2

10

11

12

13

14

15

16 17

T l SL M SL % SPT Tn n Tr VT theo HT D S SP gi gi k/k ca theo P NVL NVL S san 100 P pha Cai 50 50 % 1 m1 S San 100 P pha Cai 60 60 % 2 m2 Cn g 250

T SL l % SPT n Tr HT D gi gi ca theo NC NC 45

T SL Tr l % SPT n Tr gi HT D gi gi SPD ca theo D SXC SXC 12 90 13.94 0 22.71 0 36.65 0

12.50 60% 30 0 21.00 55% 33 0 33.50 0

1.35 15% 7,5 0 1.65 10% 6 0 3.00 0

350

50

10

60

150

Hnh :H2 *Ghi ch : ct 6 =ct 4 * ct 5 ; ct 10 = ct 4 * ct 9 ; ct 14 = ct 4 * ct 13 Chi ph pht sinh trong k thng 8/N nh sau : (H3) n v tnh 1.000

Sn phm 1 -Chi ph NVL TT -Chi ph nhn cng TT

Tr gi 50.000 5.400

Sn phm 2 -Chi ph NVL TT -Chi ph nhn cng TT -Chi ph sn xut chung CNG:

Tr gi 84.000 6.600 240 90.840

Tng cng 134.000 12.000 600 146.600

-Chi ph sn xut chung 360 CNG : 55.760

Hnh : H3 *Trng hp : Tnh SPDD theo n gi bnh qun p dng cng thc sau: (cng thc cho NC TT v SXC cng tng t )

n gi NVL TT cho 1 on v SPTD

Tr gi NVL TT ca SPDD u k +Tr gi NVL TT pht sinh trong k(chia cho) S lng SPDD cui k quy ra SPTD theo NVL +S lng sn phm hon thnh trong k

Cn c vo nguyn tc p gi ca phng php ny ta c bng tnh gi tr sn phm d dang cui k nh sau: n v tnh 1.000 (H4)

1 2

10

11

12

13

14

15 16

17 Tr gi SPD D

T l SL M SL % SPT Tn V n Tr theo HT D S SP T gi gi k/k ca theo P NVL NVL S san 100 P pha Cai 40 40 % 1 m1 S San 100 P pha Cai 30 30 % 2 m2 Cn g 260

T SL l % SPT n Tr HT D gi gi ca theo NC NC

T SL l % SPT n Tr HT D gi gi ca theo SXC SXC 2,16

10.41 60% 24 7 11.66 55% 17 7 22.08 3

30,1 723, 20% 8 3 1 32,1 530, 15% 5 6 6 1.25 4

17,2 11.15 8 7 12.20 3 23.36 0

389

1,23 5,54

23

Hnh:H4 Bng tnh gi thnh sn phm : (H5) n v tnh :1000

1 M SP SP1 SP2

2 Tn SP

3 VT

4 S lng 200 240

5 n gi NVL 260,42 388,89

n gi n NC giSXC 30,13 32,16 2,16 1,23

Ga thnh Tng gi n v thnh 292,71 422,28 58.542 101.347 159.889

san pham Cai 1 san pham Cai 2 CNG

Hnh :H5 *Ghi ch :- SL SPTD l vit tc ca :S lng sn phm tng ng ; HT l vit tc ca : Hon thnh - SL SPTD =S LNG THEO KIM K X T L % HT - Cc n gi ng vi n gi trn bng tnh d dang cui k v c tnh theo cng thc ni trn - Ct 8 = ct 5 + ct 6 + ct 7 *Trng hp : Tnh SPDD theo n gi nhp trc xut trc (FIFO) p dng cng thc tnh gi (cng thc ny vn p dng cho phng php nhp sau xut trc):

n gi NVL TT cho = 1 on v SPTD

Tr gi NC TT pht sinh trong k(chia cho) S lng sn phm hon thnh trong k-S lng SPTD theo

NVL ca u k +S lng SPTD theo NVL cui k


(Cng thc chung cho NCTT v SXC trc tip tng t ) Cn c vo nguyn tc p gi ca phng php ny ta c bng tnh gi tr sn phm d dang cui k nh sau : n v tnh 1.000 (H6)

1 2

10

11

12

13

14

15 16

17

T l M SL SL % Tn V SPT n Tr theo HT S SP T D v gi gi k/k ca P NVL NVL S san 100 P pha Cai 40 40 % 1 m1 S San 100 P pha Cai 30 30 % 2 m2 Cn g

T T SL l % SL Tr l % SPT n Tr HT SPT n Tr gi HT D v gi gi ca D v gi gi SPD ca NC SX SXC D NC C 27,8 668 20% 8 4 1,80 14,3 11.20 6 9 12.49 2

263,1 10.52 60% 24 5 6

400,0

12.00 29,5 55% 16,5 487 15% 4,5 0 3 22.52 6 1.15 5

1,01 4,52

18,8 23.70 9 0

Hnh : H6 *Ghi ch : ct 7;11;15 l n gi c xc nh theo cng thc trn ct 8=ct 6 * ct 7 ; ct 12 = ct 10 * ct 11 ; ct 16 = ct 14 * ct 15 ; ct 17 =ct 8+ct 12+ct 16 Bng tnh gi thnh sn phm : (H7) n v tnh :1.000

1 2

10 11

12 13 14 SL n SL SPT gi SPT D NV D ca L ca NV theo NC L FIF O

15 16

17 18

19

SL n SL n G/th SL n M SL SPT gi SPT gi nh SPT gi Tn V nh D NV D SX ca D NC S SP T p ca L ca C nh ca theo P kho NV theo SX theo m NC FIF L FIF C FIF ny O O O

n G/th n SL gi nh gi SPT SX ca NC D C nh theo ca theo m FIF SXC FIF ny O O

Tng gi thnh k ny

S san 13.9 170, 192, 44.5 58.49 P pha Cai 200 50 250 30 45 7,5 12,0 150 263 28 1,80 40 00 50 51 1 1 m1 S san Cai 240 60 350 33 50 6 P pha 10,0 22.7 180 400 207, 30 234, 1,01 78.3 101.0 10 00 00 48 58

2 m2 Cn g 36.6 50 122. 159.5 900 50

Hnh : H7 *ghi ch : trong ca k trc theo gi u vo trc ( l s liu ca cc ct t :5; 6;7;8;9;10) K ny theo gi u vo sau (l s liu ca cc ct t : 12;13;14;15;16;17 ) ct 5,6,7,8,9,10,11 :s liu t bng SPDD u k thng 07/N ct 12=ct 4-ct5 ; ct 14=ct4- ct 7 ; ct 16= ct 4- ct 9; ct 18=12*13+14*15+16*17 ct 13; ct 15 ; ct 17 c tnh theo cng thc n gi ni trn ;ct 19=ct 11+ct 18 *Trng hp : Tnh SPDD theo n gi nhp sau xut trc (LIFO) Cn c vo nguyn tc p gi ca phng php ny ta c bng tnh gi tr sn phm d dang cui k nh sau : n v tnh 1.000 (H8)

1 2

10

11

12

13

14

15

16

17

T l M SL SL % Tn V SPT n Tr theo HT S SP T D v gi gi k/k ca P NVL NVL

T T SL l % SL Tr l % SPT n Tr HT SPT n Tr gi HT D v gi gi ca D v gi gi SPD ca NC SX SXC D NC C

S san 100 40,0 250,0 10.00 24,0 45,0 12,0 96,0 11.17 P pha Cai 40 60% 1080 20% 8,00 % 0 0 0 0 0 0 0 6 1 m1 S San 100 30,0 350,0 10.50 16,5 50,0 10,0 45,0 11.37 P pha Cai 30 55% 825 15% 4,50 % 0 0 0 0 0 0 0 0 2 m2 Cn g 20.50 0 1.90 5 141 22.54 6

Hnh : H8 *Ghi ch : cc ct n gi ca bng ny c p t n gi bng SPDD u k thng 7/N Bng tnh gi thnh sn phm : (H9) n v tnh 1.000

1 2

10 11 Ga thn h tnh

12

13 14

15 16

17 18

19

M Tn V S S SP T l l n S ng ng gi P nh SPT NV

S n S l gi l n ng NC ng gi SPT theo SPT SX

S ln n g gi SPT NV

S ln n g gi SPT NC

S ln n g gi SPT SX

Ga Tng thn gi h ca thnh nh k

D theo p % L D kho NV theo theo LIF tron L LIF % O g k k O NC tr c

D theo C ca % theo nh chi LIF m ph O ny SX C

D D D theo L theo theo C theo % theo % % theo m LIF NV LIF NC SXC LIF ny O L k O k k O ny ny ny

ny theo gi u vo sau

S san 27,8 14.0 140, 164, 192, 41.7 55.7 P pha Cai 200 50 263 30 7,5 1,8 263 28 1,80 4 06 00 00 50 53 59 1 m1 S San 29,5 24.9 150, 190, 232, 65.8 90.8 P pha Cai 240 60 400 33 6,0 1,0 400 30 1,01 3 81 00 50 50 59 40 2 m2 Cn g 38.9 87 107. 146. 612 599

Hnh :H9 V phn gi thnh theo gi u vo trc ca cc s lng khng thuc gi ca u vo sau : (H10) n v tnh :1.000

20 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S n lng gi M SPTD Tn SP VT NVL SP theo % theo NVL LIFO k ny SP san Cai 1 pham 1 SP San Cai 2 pham 2 CNG 10 30 250 350

S n lng gi SPTD NC theo % theo NC k LIFO ny 6 17 45 50

S n lng gi SPTD SXC theo % theo SXC LIFO k ny

Tng Tng gi gi thnh Tng gi thnh theo gi thnh k theo gi u vo ny u vo sau trc 2.770 55.759 58.529 102.180

1,5

10

11.340 90.840

14.110 146.599 160.709

Hnh :H10 Ghi ch : trong ca k trc theo gi u vo sau ( l s liu ca cc ct t :5; 6;7;8;9;10) K ny theo gi u vo sau (l s liu ca cc ct t : 12;13;14;15;16;17 ) Ct 5;7;9 theo s liu ca bng SPDD cui k Ct 6;8;10 theo gi ca u vo sau cng c xc nh theo cng thc ni trn Ct 11= ct 5 * ct 6 + ct 7 * ct 8 + ct 9 * ct 10 Ct 18 = ct 12 * 13 + ct 14 * ct 15 + ct 16 * ct 17 Ct 23 = ct 5 ct 6 (bng SPDD cui k ) ( nu s ny ln hn 0 c ghi nhn)

Ct 25 = ct 7 ct 10 (bng SPDD cui k ) (nu s ny ln hn 0 c ghi nhn) Ct 27 = ct 9 ct 14 (bng SPDD cui k ) (nu s ny ln hn 0 c ghi nhn) Ct 24;ct 26;ct 28 theo gi ca bng SPDD u k thng 7/N Ct 12 = ct 4 ct 5 ct 23 Ct 14 = ct 4 ct 7 ct 25 Ct 16 = ct 4 ct 9 ct 27 Ct 31 = ct 29 + ct 30 3/ Nhn xt cc cch tnh : Thc t phn ln cc doanh nghip va v nh ,cc k ton vin gi thnh th lun than phin cng vic tnh ton gi thnh,hay i lc lm cho c l ,hoc lm cha c c s thuyt minh mt cch khoa hc khi xc nh gi tr SPDD cui k ,cc l do ngi ta nu ra i loi : do c th ca n v mnh, do khng c nhn s, do cha c phng php no ph hp vi m hnh sn xut ca n v c th thy rng h thng k ton gi thnh c nhng kh khn ring bit trong cng tc t chc ,qun l ,thu thp thng tin nn cc phng php tnh gi xut p dng nh ch danh ,hay bnh qun di ng (tc thi) theo chng ti l khng c kh thi p dng ,phng php tnh gi bnh qun l n gin nht trong cc phng php ,vi v d trn th chng ti ch nu ra 2 m sn phm ,trn thc t mi n v c rt nhiu sn phm a dng th phng php tnh gi cng kh khn ,d sai st ,c bit cc phng php tnh gi nhp trc xut trc hay nhp sau xut trc cho cc k ton vin lm bng tay ,hoc cng rt kh khn hn cho cc chuyn vin lp trnh phn mm k ton khi son tho cc gii thut ,trn thc t im s qua trn th trng phn mm k ton do vit nam vit th hu ht phn h k ton gi thnh cn mang tnh chung chung,cha tht s i su vo cc vn xc nh hay tnh ton cc gi tr SPDD ca doanh nghip sn xut (c bit phn mm k ton keyfa ca nhm tc gi ng Nai cng c mc tnh SPDD theo phng php bnh qun m thi,trong chng ti tham gia vi vai tr t vn gi thnh ).Qua bi ny chng ti cng mong mun bn c lin h vi cng tc thc t ca mnh cng chng ti ng gp nhng kin thit thc gp phn xy dng h thng k ton qun tr trong doanh nghip sn xut mt cch thc tin hn .Thng tin phn hi ca bn c xin c gi v theo a ch :qandien@gmail.com