Вы находитесь на странице: 1из 4

KOLEKSI SOALAN SEBENAR UPSR KERTAS 2 : PECAHAN DAN NOMBOR PERPULUHAN 2005 1. Tukar 3.09 kepada nombor bercampur.

[1 markah] 2006 6. Rajah 6 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

2.

98 =

[2 markah]

Rajah 6 Tulis dalam perkataan pecahan yang mewakili kawasan berlorek daripada bulatan itu. [1 markah]

3.

43.5 2.76 =

[2 markah] 7. 0.756 7 = [2 markah]

4.

8.0kg 5.04kg =

[2 markah]

8.

Rajah 8 terdiri daripada beberapa segi tiga sama sisi yang sama besar.

5.

Rajah 5 terdiri daripada beberapa segi tiga sama sisi yang sama besar.

Rajah 8 Berapakah bilangan segi tiga yang mewakili

Rajah 5 Berapakah pecahan daripada seluruh rajah itu dilorek ? [2 markah]

daripada seluruh rajah itu ?


[2 markah]

2007 9. Rajah 9 menunjukkan satu garis nombor.

2008

13.

Rajah 13 menunjukkan sebuah segi empat tepat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

K Rajah 9 Nyatakan nilai K.

1 Rajah 13 [1 markah] Tulis dalam perkataan pecahan yang mewakili kawasan berlorek daripada seluruh rajah itu. [1 markah]

10.

Tukar 8

kepada nombor perpuluhan. [1 markah] 14. Tukar 4.07 kepada nombor bercampur. [1 markah]

11.

[2 markah]

15.

14 2.08 =

[2 markah]

12.

5.71 + 18.6 =

[2 markah]

16.

9.6 3.74 + 85.2 =

[2 markah]

2009 17. Tulis 402.35 dalam perkataan. [1 markah]

2010 22. Rajah 22 menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.

18.

[2 markah]

Rajah 22 Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada bulatan itu. [1 markah]

19.

3.4 + 27.69 =

[2 markah]

23.

Bundarkan 9.061 kepada persepuluh yang terdekat. [1 markah]

20.

25.3 4.98 + 6.7 =

[2 markah] 24.

6=

[2 markah]

21.

Siti membeli 3.5 kg tepung.

daripada 25. 36 2.87 = [2 markah]

tepung itu digunakan untuk membuat sebiji kek. Berapakah jisim tepung, dalam kg, yang diperlukan untuk membuat 3 biji kek yang sama ? [3 markah]

2011 26. Rajah 26 menunjukkan satu garis nombor. 29. Atan menggunakan 3 l cat biru dan

P Rajah 26 Nyatakan nilai P. [1 markah]

cat putih untuk mengecat ruang tamunya. Berapakah jumlah cat, dalam l, yang dia gunakan kesemuanya ? [2 markah]

30.

Suzy membeli 2 m reben. Dia menggunakan daripada reben itu untuk mengikat sebuah hadiah. Hitung panjang, dalam m, reben yang tinggal. [3 markah]

27.

Bundarkan 1.264 kepada persepuluh yang terdekat. [2 markah]

28.

17 4.06 =

[2 markah]

Selamat Mencuba eita336

Оценить