Вы находитесь на странице: 1из 176

1

( )


1.
.
1.

,

, ,
,

3
,

.
2.
,
, , , Nara
narayana Rsi, SarasvatI, , Srila Vyasadeva.
3.

, ,
.
,

-.

. ,
-.
4 -5.

, , Naimisaranya ,
:

,
,
.

Romaharsana!

6.
, ? () ? () ? ()
?

7.
, ,
.
.

4
8.
: , ,
, .
.
9.
, , ,
.
10.
,
, .
18 .
11.
,
, .
,
.
12.
, .

, .
13.
, , , , ,
, , .
14.
, , ,
, , ,
.

15.
. ,
, .
16.

(). ,
. (), .
17.
,
() (). ()
.
18.
() . , .
. ,
.
19.
, , ,
, .
. , ,
.
20 - 21.
( ). ,
() (). ()
, 10
( ). , ,
.
22.
,
,
. , , ,
, , .

23 24.
, .
, ,
, .

6
, , ,
, .
25 27.
, ,
, , , ,
, .
. ,
.
, .
, .
, 60 ,
, .
28.
. ,
,
.
29.
, , .

, , .
- ,
.
. , ,
.
30 37.
, ,
.
.
, .
, ,
. , , .
.
, , .
, . ,
,
. , .
, .
. ,
,
. ,
, .

7
, .
, .
, .

. : , , ,
.
. .
38.
,
. ,
, ,
.
39.
, ,
,
,
, .
40 43.
- , ,
. ,

, ,
, .
, , . ,
,
. ,
, ,
. , ,
,
.
44.
,
.

45.
,
, , , .
, ,
, .

2.
.

1.
: , ,
, ,
.
2.
, , :
. , .
3.
,
, . ,
.
4.
, : , ,
, .
- .
5.

. , , ,
.
6.
, , ,
. Brhadratha ,
.
7.
, . .
.

10

8.
, ,
. ,
.
9.
, , ,
, . ,
.
10.
,
, .
11.
, , ,
. , ,
, ,
, .
12.
, , , ,
. , , , , , ,
, .
13 14.
.
, ,
.

15.
, , ,
Vais'akha.
, .
16.
, Mahasasthi, ,
, .

11

17.
,
, .
18 19.
, ,
Pavana,
: , ,
. , ,
, .
20.
, Pavana-deva, ,
,
.
21.
,
. , ,
.
22.
,
. ,
, ,
. , ,
, .
23.
, ,
, .
,
.
24.
,
, Rg Veda, Yajur Veda, and Sama Veda,
.
25.

12

, Krpacarya, Vyasadeva Asvattama


, .
26.
, ,
, .
, .
27.
, , ,
,
. , ,
.
28.
,
. ,
, , .
29.
.
, .
30.
, , , ,
.
.
31.
, Kavi, Prajna Sumantra
. ,
.
.
32.
, Gargamum, Bhagya, Vis'ala
. .
33.

13
, Visakhaupa.
,
.

34 35.
, , ,
,
. ,
, .
36.
: , ? ?
, ?
, .
37.
: , ,
( ) .
, .
, .
38.
,
, , .
39.
,
. , ,
,
.
40.
, ,
.
41.
: , ,
? ,
?

14

42 - 43.
. , , garbhadhana
samskar,
, , ,
,
, ,
.
44.
. , ,
,
, ?
45.
. ,
() , ,
.
46 47.
,
, .
, , , ,
. ,
. ,
.
48.
, , ,
,
, ,
.

15

3.
.

1.
: . ,
, ,
.
2.
: , ,
, , .
Jamadagni, , Bhrgu.
3 -4.
, ,
. .
. .
. , ,
, .
5.
: ,
.
.
6.

Jamadagni. , , Dhanurveda
. .
7.
: , , , ,
, , ,
.

16

8.
: , ! -, ,
, ,
. , ,
.
9.
.
, . ,
.
.
10.
, ,
, .
, , ,
Devapi Maru.
11.
, , ,
. ,
, .
12.
, ,
, Mahadeva .
13.
,
, , ,
.
14.
: , Sankara, , Gauri, ,
.
, Vabuki, ,
, .
.

17

15.
.
, ,
, , maha-kala.
.
16 -17.
,
. ,
, .
, .
, . ,
,
. .
18.
, .
,
, ,
, .
19.
, , , .
. .
20.
,
, , ,
, , .
.

21.
, , ,
, .
22.
: , ,
, , ?

18

23.
,
, , .
24.
, .
, .
,
. , , .
25.
,
. , , .
, .
26.
, ,
, .
27.
, . ,
.
.
28.
,
, .
29.
, ,
, , ,
.
30.
, ,
. ,
. .

19

31.
, Gargya, Bhargya Visala,
, . ,
.

32.
Visakhaupa ,
, , ,
.
33.
Visakhaupa , , Mahismati, ,
, , ,
, .
34.
, ,
. , , ,
.
35.
,
. , , ,
, ,
.
36.
, , ,
, .
37.
, Visakhayupa, , ,
, , , ,
. .
38 - 39.
, , , , Uccahisrava
, , ,

20
, ,
Sumanta, Gargya, Bhargya Visala.
40.
Visakhayupa , , , ,
.
, .
41.
Visakhayupa. ,

.
42.
: .
, . , ,
Rajasuya
.
43.
. . , ,
, , , samskaras .
44.
Devapi Candra Maru
Surya, - , Vaikuntha.
45.
, Vis'akhayupa
, .
46.
, , ,
, .
, .

21

4.
PADMAVATI .

1.
: , , , ,
, ,
, .
2.
: , ,
, . , .
, .
3.
, ,
, . ,
, .
4.
, .
, .
5 - 6.
, , ,
,
, .
: , .
7.
, ,
, . ,
.
8.
,
. , .
.

22

9.
, ,
, , .
10.
, ,
, , .
11.
.
, ,
. , .
12.
. ,
, , ,
, .
13.
Visakhayupa : , ,
. , ?
.
14.
:
, . , .
, .
15.
.
, , ,
.
16.
,
. ,
.

23

17.
,
. , .
18.
, Yajur Veda.
, Sama Veda, ,
. ,
.
19.
, ,
. , .
.
20.
. , , ,
. , ,
.
21.
. .
.
.
.
22.
.
, .
23.
, , ,
, , .
,
.
24.

24
. ,
. , ,
, .
25.
, ,
. ,
, , .
26.
, ,
, , Vis'akhayupa,
.
27.
, , Suka,
, ,
.
.
28.
Suka, , :
. ? ?
29.
Suka : , , ,
, , . ,
Simhala, .
30.
, ,
Brhadratha. , ,
.
31.
Kaumudi. ,
, .
.
32.

25
, ,
. ,
, . , , .

33.
,
. ,
.
34.
,
. ,
. , .
35 36.
Brhadratha. Padmavati,
. ,
, .
, .
.
37.
, . Parvati
, . .
.
38.
, Kamala, ,
, , Sankara, ,
Parvartl, .
39.
Parvati , ,
Padmavati ,
.
40.
: , , , .
. , ,
, .

26
41.
, ,
, .
42.
, , , , Caranas ,
, ,
.
43 44.
, ,
. . ,
. ,
. , ! Kamala!
, . , Padmavati
.
45.
, Padmavati ,
. Uma Mahadeva,
.

27

5
PADMAVATI .

1.
Suka : , Brhadratha , Padmavat
. ,
.
2.
: , ,
, , ,
.
3.
, : , , Parvati ,
.

4.
, Brhadratha : ,
, ?
5 -6.
, , .
, ? ,
VedavatI Laksmi, ,
Padmavati.
, .
7.
, ,
, ,
.
8.

28
, Brhadratha
. ,
.
9.
, ,
, .
10.
, ,
.
, camaras.
11 -13.
, , ,
. Ruciras'va, Sukarma, Madiraksa, Drdhasuga,
Krsnasara, Parada, Jimuta, Kruramardana, Kasa, Kusambu, Vasuman, Kanka, Krathana, Safijaya,
Gurumitra, Piamathl, Vijrmbhah, Srnjaya, and Aksama.
14.
, ,
.
. ,
.
15.
, ,
. , Brhadratha
.

16.
Padmavati , .
, .
.
17.
Padmavati, ,
. , , ,
. ,
, , Padmavati.

29
18.
Padmavati , , .
19 - 21.
, ,
. ,
. ,
, ,
, . .
Padmavati ,
.
22.
, ,
. , ,
.
23.
, ,
, . ,
, .
24.
, Padmavati,
, .
25.
, ,
, .
. , . ,
.
26.
, .
, .
, Padmavati, .
27.
,
Padmavati. . , Padmavati
, , .

30

28.
, , .
Kamala, Sankara.
29.
, Padmavati, , ,
, . , ,
, , .
, Padmavati
, .
.

31

6.
SUKA , .
PADMAVATI SUKA.

1.
Suka : , ,
, Padmavati Vimala,
.
2.
Padmavati : , Vimala, , ,
, , ?
3.
. ,
.
4.
, , , , LaksmI,
?
5 -6.
, ,
, . ,
. , , .
, , Sankara, ,
?
7.
, , . ,
?
8.
, , Padmavati,
, , .

32

9.
, Suka, . :
Suka, Padmavati.
10.
. , Padmavati,
, , .
11.
Padmavati , .
. , , , .
12.
. .
. Padmavati
.
13.
, Suka
.
.
14 -16.
, Suka, , . ,
, , .
, ,
. , Suka
Padmavati, .
, . ,
, Laksmi, .
17.
. ,
. , ,
.
18.
, , , . ,
, .

33

19 20.
Suka, PadmavatI, ,
: ? ? , ?
, ?
21.
Suka : , .
. ,
.
22.
. ,
. ,
.
23 -24.
, , ,
. , ,
, . ,
, ,
, .
25 -26.
sirisa .
, ,
. , , ,
, ,
: , .
27.
, , , ,
, .
28.
, Brhadratha! , !
. , -
. ,
.

34

29.
PadmavatI : ,
, ?
30.
, ,
. , .
31.
, , ,
Parvati : , Padmavati,
.
32.
, ,
, : .
33.
, , , ,
, .
34.
Padmavati Suka: ,
, () , ,
.
35.
, , ,
, .
36 37.
, , . ,
, , ,
. ,
, ,
, .
38.

35
, , ,
, .
39.
, , , ,
. , ,
, .
40.
, , .
. ,
, , ,
.
41.
Padmavati, Suka
,
.
.

36

7.
.

1.
Suka : , , , , ,
.
, .
2.
, .
, ,
.
3.
, ,
.
.
4 -5.
Padmavatl : ,
, . ,
, ,
. , , ,
, .
6.
.
, (acamana),
, .
7.
, ,
(nyasas), . ,
, arghya, .
8.

37
, , ,
, kesava-kirti-nyusa.
.
9 10.
, ,
padya, arghya, dcamanlya, snanly .
, , .
, .
.
11.
om namo narayanaya svaha :
,
. Laksmi, , ,
. .
12.
,
, ,
. cadara ( )
, .
.
13.
, ,
. ,
.
.
14.
, ,
(cadara), , . ,
, , .
15.
,
, ,
, ,
. .
16.

38
, .
, ,
. ,
.
17.
(kunkuma),
Laksmi, ,
Kaustubha.
(Srivatsa), .
.
18.
,
, ,
. ,
.
19.
, ,
. , ,
. .
LaksmI.
20.
,
, ,
,
, .

21.
,
. ,
, .
,
.
22.
,
. , ,
.
. ,
Laksmi.

39

23.
, ,
,
. .
24.
, ,
, .
, ,
. ,
.
25.
,
, Laksmi,
, ,
.
26.
,
, , ,
, ,
, .
27.
, ,
.
. , , ,
. , ,
.
28.
, ,
,

, ,
.
29.

40

Padmavati ,
. ,
.
30.
,
.
.

41

8.
PADMAVATI SUKA.
.

1 -2.
Suta Gosvami : Padmavati, Suka,
,
: , Padmavati, .
.
3.
Padmavati : , ,
, ,
, ,
. mula-mantra.
4 -5.

mula-mantra, .
, , Vis'vaksena ,
, .
6.
,
, . ,
Laksml.
7.
, ,
, .
, .
8 -9.
Suka : , ,
. , ,
, . ,
, .

42
, , ,
Laksmi.
10.
, - .
, ,
.

11 -12.
, . ,
.
, , .
, , .
13.
, , ,
. .
14.
Padmavati : , , , , ?
, , , ?
15.
, , ? ,
. , .
, .
16 - 18.
! ! . ,
. , .

(kunkuma). , , .
19.
. .
.
, ,
.
20.

43
, . ,
, ?
.
21.
Padmavatl, Suka .
22.
: LaksmI, .
Sambhala, Visnuyasa.
,
.
23 25.
.
, ,
Bhrgu, .
. , , ,
Mahadeva. , Sambhala
Visakhayupa, ,
.

26.
Suka, Padmavatl . ,
Suka .
27.
Suka .
28 29.
Padmavati : , , . ?
, , ,
,
. , .
30 32.
, ,
, .
PadmavatI, Suka
. ,
Sambhala, . , ,

44
Suka, . ,
Suka , .

33 -34.
Suka
. , Suka
, : Suka!
? ? ?
35.
?
? .
36.
, .
37 -38.
Suka ,
, ,
Padmavati. ,
.
39.
Padmavati Suka, .
, ,
Simhala.
40.
.
, ,
.
41.
.
, .
, , ,
. .

45

42 -43.
, Simhala, ,
, KarumatI. ,
. ,
.
.
44.
, ,
. .
45 -47.
, kadamba,
kuddala sala. , , .
: Suka, .
, Suka : ,
Padmavati.
Suka Padmavati, .
.

46

9
PADMAVATI

1- 3.
Sura Gosvami : ,
, , ,
, .
, ,
.
4.
Suka Padmavati (nagakesara).
Padmavati, , ,
.
5.
,
.
.
6.
, ,
, , PadmavatI
, .
7.
Suka Padmavatl, .
PadmavatI : , Suka, . ,
. : , , .
8.
PadmavatI : , , ,
. Suka : , ,
. PadmavatI : ,
. : , ,
.
9.

47
Padmavatl : , Suka, . ?
Suka : , , .
, .
10 -12.
, , PadmavatI
, .
. Padmavatl: Vimala, Malini,
Lola, Kamala, Kamakandala, Vilasini, CarumatI Kumuda .
. PadmavatI ,:
, .

13.
, Padmavati ,
, . , ,
Rukmmi , ,
Yadus.
14.
Padmavati , , ,
, . ,
, ,
.
15.
, Padamavati ,
. Suka, Padmavati
.
16.
Padmavati ,
, .
. .
, .
17.
, .
, , .
,
, .
18.

48
, Padmav ati , . ,
, , , ,
.
19.

, Padmavati, , Suka,
, .
, kadamba ,
.
20.
, Padmavati , ,
.
.
.
21.
Laksmi , tamala,
. , ,
Snvatsa ( ) (Kaustubha
22 23.
, Padmavati .
,
. Suka ,
, :
, ?
, , , .
24.
, ,
Padmavati . , Laksmi ,
Padmavati .
25 26.
, ,
. ,
Maya devi, : , , .
. ,
, , ,
.
27.

49

, , ,
. ,
, .
.
, .
28.
, ,
,
.
29.
, , , .
, .
30.
, , .
, , ,
. .
31.
, Rambhoru, ,
. ,
. .
32.
, ,
, ,
.
33.
,
, , Pidmavati ,
.
.
.

50

10.
PADMAVATI.
.

1.
Suta Gosvami : Padmavati , ,
. . ,
.
2.
, Laksmi, . ,
, , ,
, .
3.
, ,
, , , ,
, .
4.
, ,
, .
5.
, Padmavati, ,

, .
6.
Padmavati ,
, .
7-8.
, , ,
,
, . ,
, .

51

9 -10.
Brhadratha , , Visnuyasa,
, , , .
.
, .
11.
.
,
. .
12 -13.
, ,
Laksmi,
, . ,
. , : , ,
, , Mandhata ,
, .

14.
, .
, ,
. .
15.
, Brhadratha Padmavati,
, ,
, , ,
.
16.
Simhala,
.
, .
17.
, , Simhala,
Padmavati, , .

52

18.
, . , ,
,
Reva.
19.
Padmavati , ,
. , .
Padmavati , .
20.
,
, .
21.
: , , ! ,
. ,
.
, , , Matsya,
, .
22.
, , Hiranyaksa
, , Varaha,
. , .
23.
,
. Mandara, ,
, , Kurma
Mandara . , , ,
. ,
.
24.
Hiranyakasipu, ,
, , ,
. -, ,
, , Ganbdhana, Kinnara Naga .
, . ,

53
, . , ,
Nisimhadeva, .
,
.
25.
, , Vamanadeva, ,
,
.
. , ,
,
.
26.
, Haihava
, , Bhrgu,
.
, 21 .
27.
, - Visrava Pulastya, ,
Dasaratha Surya .
Visvamitra , 14 .
, . ,
, .
28.
, , , Yadu, ,
Baladeva. , .
, .
29.
, ,
, .
,
. ,
, .
30.
, , , ,
, .
?

54

31.
, , ,
, ,
, .
. ,
, , ,
.
10 .

55

11.
ANANATA .

1.
Suta Gosvami : , ,
,
: brahmana, ksatriya, vaisya, and sudra.
2.
, ,
, .
3 - 5.
, .
, , .
, ?
?
, ? , , ,
. , , .
6 8.
, Ananta.
, , , ()
, . :
, ? :
. .
. ,
.
9.
,
.
10.
: ? ?
? .

56

11.
, : ,
, , ,
.
12.
, , ,
Ananta , .
13.
: , ,
, .
, , , .
14.
Ananta : , Vidruma
Purika. , .
.
15.
Soma . ,
, .
16 17.
, ,
. , , ,
, Parvati, ,
.
18.
Vidruma : Mahadeva,
,
. Vasuki,
, .
19.
, Mahadeva .
, : .

57

20.
: , ,
. , Parvati, ,
, : .
21.
, ,
. .
22.
, ,
, ,
.
23.
Yajnarata. ,
, , .
24.
, , .
,
.
25.
, .
, ,
.
26.
, , ,
. : ,
maya.
27.
, : , ,
, , ,
.

58

28.
, ,
, .
29.
, , Purika.
Purusottama-ksetra, , .
30.
, , ,
.
31.
,
maya, ,
, ,
.
32.
12 . , Dvadasi,
.
33.
, , ,
, , . ,
.
34.
, , .
. ,
.
35 - 36.
, , , .
, Brddha-sharma , .
, , ,
. Brddha-sarma
, , .

59

37.
, , .
, ,
, , .
38 39.
, , Brddha-s'arma
Carumati . ,
,
. , .
40.
Carumati . ,
. .
41.
: Jaya, Vijaya, Kamala, Vimala, Budha.
42.
,
, , , .
, .
43 -44.
, , , Budha, . ,
Dharmasara, .
,
. , ,
, .
.
45.
, ,
, , .
46.
, ,
, Purusottama-ksetra,
. , .

60

47.
, ,
, EkadasI Dvadasi.
48 -49.
, ,
Dvadasi . ,
Purusottama-ksetra, , :
, Ananta, ? Vaisnava. ,
, ?
50.
, , .
Ekadasi. : ,
.
51.
, .
, . ,
maya, , ,
.
52.
,
. , , ,
. , ,
, maya.
53.
, ,
. , .
, Ananta. Purusottama-ksetra .
54.
, :
Alas! ? .

61

55.
, Purusottama-ksetra,
, , . ,
. , , ,
.
56.
, , ,
.
57.
. ,
. , ,
.
paramahamsa, .
.

62

12.
ANANTA HAMSA.

1.
Suta Gosvami : , paramahamsa ,
Purusottama-ksetra ,
.
2 -3.
Paramahamsa , :
Ananta, ? Carumati
, Budha, , ?
, ?
Budha.
4.
, ,
. , ,
. ,
. , , - .
5.
, .
?
6.
, . ,
.
7.
Ananta , , - ? sannyasl,
, , - ? ,
.
8.
,
, , . ,

63
, ,
.
9.
! , ,
. ,
. ,
, maya.
10.
, paramahamsa
Markandeya, : , ,
, . ,
.
11 12.
, , maya,
, . maya
. ,
, maya . maya
,
. , maya
.
13.
, . , -
, - . ,
.
14 -15.
, purusa prakrti. , purusa
mahat-tattva, prakrti. mahat-tattva ,
. Brahma, Visnu Mahesa
.
.
16.
, ,
.
,
, maya.
17.

64
, , ,
.
18.
,
. : , ,
. ,
, .
19.
! , maya! maya,
, , ,
, , , .
20.
, maya,
, ,
.
21 -22.
Saunaka Rsi : , Markandeya,
Vas'istha Vamadeva , ?
, Ananta? ,
.
23.
Saunaka Rsi, Romaharsana Suta
, .
24.
Suta Gosvami : , Ananta
, maya,
.
25.
Ananta : , ,
. ,
.
26.
, , ,
, .

65

27.
, ,
. , .
28.
, .
, .
29.
, ,
.
30 -31.
, ,
: Ananta, Dik, Vayu, Surya, Praceta, Asvini-kumaras, Agni, Indra, Upendra,
Mitra. , .
.
32.
, ,
. , , .
33.
, , ,
.
34.
, ,
, . , .
35.
.
.
, .

66

36 -37.
, ,
. ,
, .
,
. ,
, , .
,
. ,
.
38 -39.
,
.
, ,
, , .
, .
40.
,
. ,
. ,
.
41.
, Ananta ,
Padmavati, .
42.
Ananta,
, . ,
, Padmavati.
43.
Suka : , Ananta,
maya.
, , .

67

44.
, ,
,
,
, ,
,
.
.

68

13.
VISVAKARMA SAMBHALA .
.

1.
Suta GosvamI : , ,
Simhala Sambhala, .
2.
, , Visvakarma
.
3.
: , Vis'vakarma, Sambhala
, , ,
, , ,
.
4.
.
.
5.
, , Visvakarma
Sambhala
Laksmi.
6.
, . ,
, .
, .
7.

, , .
, Sambhala Amaravatl - .

69

8 -10.
, Karumati
Sambhala. ,
. , Brhadratha,
Kaumudi, , Padmavati,
, ,
.
11.
,
.
. ,
.
12.
Padmavati Brhadratha.
. , Brhadratha
Karumati.
13 14.
.
, . ,
, . , :
, , .

15.
, :
, Suka, , Sambhala.
16.
Visvakarma, ,
.

17.
,
. .
18.

70

, .
19.
, Suka,
, Sambhala,
.
20.
, .
, .

21 22.
, .
Suka , .
, , .
23 - 24.
, Suka Visnuyasa, .
Visnuyasa Padmavati,
Sirhhala.
25.
, , Visnuyasa
Visakhayupa, ,
.
26.
Visakhayupa
.
27.
, Sambhala, ,
aguru ,
, , ,
, .
28.
, ,
, ,
Sambhala, .

71

29.
, Padmavati Visnuyasa
. Sumati, Aditi, ,
Saci, .
30 31.
, Sambhala
, , Padmavati .
, () .
, , ,
, , ,
. ,
.
32.
,
, , ,
Padmavati.
33.
, , Kavi,
Kamakala. Brhatklrti Brhatvahu.
34 35.
Prajna Sannati. Yajna Vijna.
.
Sumantu Malini : Sasana and
Vegavana. .
36.
Padmavati. Jaya
Vijaya, .
37 -39.
. ,
, Visnuyas'a, ,
. , :
, ,
,
.

72

40.
, ,
, Kikatapura.

41.
,
.
, ,
.
42.
, .
,
. ,
, .
43 44.
, .
, Jina, ,
, , aksauhini (
, 21870 , 21870 , 65610
109350 ).
45.
, , ,
, .
. .
.

73

14.
, .

1.
: , , , ,
, .
2 - 3.
.
, ,
, ,
, ,
: , .
,
.
4 -5.
, , .
, , .
,
, .
6.

, .
, .
7.
, ,
. ,
, .
8.
, , , ,
, .
, .
9.

74

.
.
10 -11.
,
,
. ,
.
12.
,
.
, .
13.
Gargya .
Bhargya Visala
.
14.
Kavi .
Prajna Sumanta .
15.
: , !
! , ,

16.
,
.
, .
17 - 18.
, :
. , .
, . , ,
.
, , .
? , ,

75

19.
, , .
. ,
.
20.
,
.
21 -22.
, , brahmastra,
agneyastra, vayavyastra, parjanyastra, , ,
, , ,
, .
23.
, .
tamracuda,
.
24.
.
25.
Canura , ,
.
.
26.
, ,
, ,
.
27.
,
. , ,
.

76

28.
, Suddhodana
, .
29.
, ,
, , Suddhodana,
.
30.
Kavi Suddhodana,
, , .
31 -32.
Kavi Suddhodana.
, Kavi, ,
Suddhodana. , ,
. .
33.
, , Kavi Suddhodana ,
Suddhodana . , Kavi
.
34.
Suddhodana , ,
. , Kavi.
35.
, ,
.
36.
Suddhodana , Kavi ,
.
Maya-devi.
37.

77

Mayadevi , ,
, , .
38.
, mleccha
, Maya-devi.
39.
Maya-devi , ,
. ,
. , ,
.
40 - 41.
Maya-devi,
, ,
.
, , ,
, .
42.
,
, .
43.
, , Maya-devi, Laksmi,
.
44.
Maya-devi ,
. .
: ! ?
45.
,
mleccha .
46 -47.
, . ,
. .

78

48.

. .

49.
, ,
, ,
.
50.
,
. , ,
, ,
.
51.
, ,
.
52.
, ,
,
, ,
, .

79

15.
MLECCHA .
, .

1.
Suta Gosvami : mleccha ,
, Yamaraja, ,
.
2.
mleccha , :
Visakhayupa, Kavi, Prajna, Sumantu, Gargya, Bhargya Visala.
3.
, , Kapotaroma, Kakaksa,
Kakakrsna Suddhodana, .
4.
, , ,
- , .
.
5.
, , ,
. , , ,
.
6 - 7.
, , ,
, ,
,
, , , ,
.

8.

80
, , , ,
, , , , ,
, .
9.
,
, .
10.
, .
, mleccha
.
11 12.
mleccha , , , , ,
, . ,
, . .
13.
, ,
. ,
, , , .
.
14.
,
, . ,
,
.
15.
, ,
, ,
?
16.
Mleccha ,
, , , .
17.
, ,
.

81

18.
, ,
, .
.
19.
, PadmavatI, mleccha,
.
. .
20.
: , ,
, . .
21.
, , . ,
, .
, ?
22.
, .
?
23.
.
. , .
?
24.
cakora .
?
25.
, ,
, ?
26.

82
,
, ?
27.
, , mleccha :
, , , .
, , ,
.
28.
, : , , , , ,
.
29.
: , ,
, ,
. , ,
, .
. .
30.
, ,
. , .
31.
,
. ,
. ,
, .
32.
, mahat-tattva
,
.
33.
maya,
.
. , , .

83

34.
, , ,
, . , , ,
.
.
35.
, ,
, ,
. , ,
, , .
36.
? ?
? ,
.
37.
, , ,
. , -
maya.
38.
Nrsimhadeva Prahlada,
Daityas, .
.
39.
, .
, ,
, .
40.
Padmavati, , ,
. , ,
.
41.

84
karma-yoga.
, .
42.
,
, , ,
, , .
43.
, , ,
mlecchas . ,
mlecchas ,
.
44 -45.
, ,
mlecchas, .
.
.
, ,
.

85

16.
RAKSASI, KUTHODARI.

1.
Suta GosvamI : mlecchas Kikatapura,
.

2.
, ,
Cakratlrtha
.
3.
, , ,
, ,
.
4 - 6.
, : , ,
.
Balakhilyas. ,
, .
: ? ? ,
.
7.
, ,
. Nikumbha.
8.
: , , .
Kumbhakarna, Nikumbha, Kuthodari.
, .
9.

86
Kalakanja. Vikanja.
, Kuthodari Vikanja , .
, Nisadha.
10.
, ,
, . , .
11.
, ,
, .
12 -13.
,
. , ,
, , ,
.
14 -16.
, , ,
, : ?
, ? : ,
. Kuthodarl.
17.
. ,
.
18.
, : !
! Raksasi!
19.
Raksasi Vikanja . Raksasi
.
20.
! Raksasi? Raksasi,
, .
21.

87
, .
, Raksasi, .
.
22.
,
. , ,
.
23.
.
. ,
Raksasi, .
24 -25.
Raksasi, , ,
,
.
26.
:
, , .
, ,
.
27.
,
Raksasi , ,
.
28.
, Raksasi
, . , Raksasi
.
29.
, , , .
, .
30.

88
Kuthodari, Raksasi, . ,
: , , .
, .

31.
, .
Raksasi.
32.
Gandharvas,
. , .
Raksasi,
.
33.

, ,
, .
34.
, , ,
, , Raksasi.
35.
Raksasi, ,
, , . ,
.
36 -37.
, Vrtrasura ,
, , ,
Raksasi , ,
, .
38.
, , Raksasi
, .
39.

89
, Raksasi, .
, Raksasi , ,
. Raksasi.

40.
, Raksasi
. , . ,
.
41.
Raksasi, Vikunja, ,
, .
42.
, , ,
.
43 -44.
, Vikanja
. , brahmastra,
Paras'urama.
Vikanja.
45.
.
Raksasi , .
46.
Raksasi, ,
. ,
. , Hardwar, .
47.
, , Hardwar
. ,
,
.
48.

90
Hardwar,
, . ,
,
.
.
17.
SURYA
RAMACANDRA

1.
Suta Gosvami : , ,
, :
2.
: , , ,
. ? , .
3.
, .
4 -7.
: Vamadeva, Atri, Vasistha, Galava, Parasara, Narada, As'vatthama,
Parasurama, Krpacarya, Trita, Durvasa, Devala, Kanva, Vedapramiti, Angira ,
Maru Devapi Candra Surya,
, .
,
.
8.
: , !
. , , , .
, .
9.
, Padmavati, ,
. .
. .

91

10.
, , , : , , ?
,
.
11.
, ?
: ? ?
?
12.
, Maru, ,
.
13.
Maru : , .
. , , ,
, .
14 18.
, , . Marici, Marici
Manu, Manu Satyavikrama, Satyavikrama Iksavaku,
Iksavaku Yuvanasva, Yuvanasva Mandhata, Mandhata
Purukusat, Purukusat Anaranya, Anaranya
Trasadasyu, Trasadasyu Haryayasva, Haryayasva Tryaruna,
Tryaruna Trsanku, Trsanku Hariscandra, Hariscandra
Harita, Harita Bharuka, Bharuka Vrka, Vrka
Asamanya, Asamanya Ans'umana, Ans'umana Dilipa, Dilipa
Bhagiratha. Bhagiratha ,
Bhagirathi. ,
, .
19 -22.
Bhagiratha Nabha, Nabha Sindhudvipa, Sindhudvipa
Ayutayu, Ayutayu Rtuparna, Rtuparna Sudasa,
Sudasa Saudasa, Saudasa Asmaka, Asmaka Mulaka,
Mulaka Das'aratha, Das'aratha Edavida, Edavida
Visvasaha, Visvasaha Khatvanga, Khatvanga
Dlrghavahu, Dlrghavahu Raghu, Raghu Aja, Aja
Das'aratha. Das'aratha Ramacandra,
, .
23.

92

,
Ramacandra. Maru Ramacandra.

24.
Maru : ,
Janaki. ,
Ananta, ,
.
25.
, , , ,
Ramacandra,
.
26 -27.
, , , Ramacandra,
Slta, Ravana, , Maharaja Das'aratha
Surya. Rama , ,
Tadaka, Visvamitra.
Ramacandra .
, .
Laksmana. , Visvamitra
Janaka.
28.
, Rama Laksmana Visvamitra, Candra,
Brahma . Janaka
Ramacandra, ,
, , .
,
, () . Ramacandra .
29.
, Janaka, Sita, Rama,
Dasaratha, .
.
Rama.
30.

93
, Janaka Rama ,
,
. , Ramacandra
Ayodhya, Parasurama, .

31.
, Ramacandra Ayodhya, Dasaratha,
, Ramacandra
. , , Kaikeyi,
. , Kaikeyi
Rama.
32.
, Ramacandra, Sita Laksmana,
, .
, , .
, Ramacandra Guhaka. ,

.
33.
, Rama . ,
, .
, Pancavati . , Bharata
Rama Ayodhya. , Rama
,
.
34.
, Sita, Rama, Laksmana , Surpanakha,
, ,
, . Rama Laksmana,
, .
35.
, Ramacandra Surpanakha, Khara
Dusana, , ,
Ravana. , , Sita, Rama
Marica, .
36.

94
, Ravana Sita,
. Rama Sita,
, : , Slta, .

37.
Ramacandra Slta , ,
. , , Jatayu,
Slta, , Slta Ravana.
Jatayu, .
38.
Ramacandra, , Slta.
, Laksmana Rsabha Hill, Hanumana,
Pavana, Sugriva .
39.
, Sugriva Hanuman, Rama Vali,
, sapta-patala-bhed, Sugriva
. , Sugriva .
40.
, Jatayu, Hanuman, Pavana, Sita,
Lanka, Sita asoka. Hanuman, Sita
, Rama.
41.
, Hanuman Raksasas Lanka.
Ramacandra, , ,
, , Lanka
. , ,
.
42.
, Rama, Sumitra Laksmana,
,
Raksasas, , , , .
43.

95
: Nala, Angada, Sugriva, Hanuman, Jamvavan,
, Rama,
, ,
. , ,
Sita.

44.
Laksmana , Indrajit,
, Yamaraja .
Prahasta, Nikumba, Makaraksa, Vikata.
45.
, ,
, , , , ,
Rama, .
Rama .
.
46.
Ramacandra Raghu , ,
,
, , Kumbhakarna.
47.
, Rama .
, , ,
, , .
, ()
.
48.
, , ,
Ramacandra,
Sita. Hanuman Sita,
, . , Ramacandra, Sita
.
49.
Indra, , Ramacandra
Lanka Vibhisana.

96
50.
, Ramacandra, ,
Laksmana Slta, Ayodhya,
Puspaka, Kuvera. ,
, , Ramacandra ,
, Guhaka .
51.
Ayodhya, .
Bharata, . ,
Rama .
, Vasistha Muni. , Rama
Ayodhya,
.
52.
, Ayodhya .
.
,
. ,
.
53.
, Ramacandra,
,
Sita. , Ayodhya .
, ,
.
54.
, , Rama Sita ,
. , , Valmiki,
Sita .
55 -56.
, Sita , Lava Kus'a.
Valmiki. ,
Ramacandra, Valmiki. Valmiki Sita
Rama, : ,
. , Sita, Rasatala.
57.

97
, Ramacandra, , Vasistha, ,
, Ayodhya, ,
Sarayu, Vaikuntha .

58.
Ramacandra,
, , ,
, .
, ,
. ,
, Laksmi, .
.

98

18.
RAMACANDRA.
MARU DEVAPI.

1 -4.
Rama Kusa. Kusa Atithi. Atithi Nisada.
Nisada Nabha. Nabha Pundarika. Pundarika
Ksemadhanva. Ksemadhanva Devanika. Devanika Hina. Hina
Paripatra. Paripatra Balahaka. Balahaka Arka.
Arka Rajanabha. Rajanabha Khagana. Khagana
Vidhrta. Vidhrta Hiranyanabha. Hiranyanabha Puspa. Puspa
Dhruva. Dhruva Syandana. Syandana Agnivarna.
Agnivarna Sihgra, . Maru,
Budha Sumitra.
5 -6.
Kalapa, . , ,
, Satyavati, Vyasadeva, , .
, . ,
. , ,
, , , ,
.
7.
: Maru, , ,
Surya. ? .
.
8.
, Devapi .
9 -10.
Devapi : , -
, . Atri. Atri
Candra. Candra Budha. Budha Pururava. Pururava
Nahusa. Nahusa Yayati. Yayati ,
Yadu Turvasu, Devayani.

99

11.
, , , Yayali ,
Druhya, Anu Puru, Sarmistha.
, , Yayati
.
12 -13.
Puru Janmejaya. Janmejaya Pracinvan. Pracinvan
Pravira. Pravira Manasyu. Manasyu Abhayada.
Abhayada Uruksaya. Uruksaya Tryaruni. Tryaruni
Puskararuni. Puskararuni Brhatksetra. Brhatksetra Hasti,
Hastinapur.
14 -16.
Hasti Ajamldha, Ahimldha Puramldha. Ajamldha Rk.
Rk Sanvarana. Sanvarana Kuru. Kuru Pariksit.
Pariksit Sudhanu, Jahnu Nisada. Sudhanu Suhotra. Suhotra
Cyavana. Cyavana Brhadratha. Brhadratha Kusagra.
Kusagra Rsabha. Rsabha Satyajit. Satyajit
Puspavan. Puspavan Nahusa.
17 -18.
Brhadratha Jarasandha . Jarasandha
Sahadeva. Sahadeva Simapi. Simapi Srutasrava.
Srutasrava Suratha. Suratha Viduratha. Viduratha
Sarvabhauma. Sarvabhauma Jayasena. Jayasena Rathanika.
Rathanika Yutayu.
19.
Yutayu Devatithi. Devatithi Rksa. Rksa Dilipa.
Dilipa Pratipaka. , Pratipaka, Devapi.
20.
Santanu, Kalapa,
. ,
, .
21.

100
Maru , , , ,
, . ,
.
22.
, .
23.
: , , .
. , ,
.
24.
Maru, mlecchas,
. , , Avodhya,
.
25.
Devapi, , Pulkasas,
, Hastinapura, .
26 -30.
Mathura. Sayayakarna, Ustramukha, Ekajangha,
Bilodara , Satya-yuga .
, .
, ,
, , .
Maru, Visakhayupa ,
. ,
. Devapi,
Santa, Rucirasva.
31.
, , Maru Devapi,
,
.
32 -33.
,
, , , Visvakarma,
, , .
: !

101

34 -35.
: ,
Surya, Candra, Yama Kuvera,
. , ,
, Indra, .
36.
, Padmavati, , , ,
, ,
, .
37.
,
. ,
Mahadeva, Parvati, .
38.
, , , Sanaka,
. .
,
. , ,
. . , ,
.
.

102

19.
SATYA-YUGA.
.

1.
Suta Gosvami : ,
, , padya, arghya and acamaniya.
2.
, , ,
,
, : ?
, .
3.
, ,
, .
4.
Maskari : , Laksmi, , Satya-yuga.
, ,
.
5 -6.
,
, ,
,
. , , , , , ,
, , , , , -
.
7 -11.
, . : Svayambhuva,
Svarocisa, Uttama, Tamasa, Raivata, Caksusa, Vaivasvata, Savarm, Daksa Savarni, Brahma
Savarni, Dharma Savarni, Rudra Savarni, Loka Visruta, Veda Savarni, and Indra Savarni.
. ,
.

103

12 -13.
, .
Satya-yuga , Treta-yuga
, Dvapara-yuga , Kali-yuga
. yugas ,
, . ,
.
14.

. , .
15.
, , , , ,
.
16.
, .
17.
Satya-yuga. ,
. ,
.
18 -20.
, ,
Satva-yuga, . , Satva-yuga,
, ,
, . ,
, ?
.

104

20.
.

1.
Suta Gosvami : , ,
Maru Devapi , .
2 -3.
, ,
. ,
.
.
4-6.
Visakhayupa ,
.
, . chadaras
. , ,
, .
7 -9.
, ,
( , 21870 , 21870
, 65610 109350 ). ,
, , , ,
. ,
, , ,
.
10 -13.
, ,
, Rta, Piasada, Abhaya, Sukha, Priti, Yoga, Anahankara, Smrti, Ksema, Pratisraya,
and Nara-narayana, , , :
Sraddha, Maitrl, Daya Santi, Tusti, Pusti, Kriya, Unnati, Buddhi, Medha, Titiksa, Lajja,
,
, .

105

14 -15.
, ,
, . , :
, ? ?
? .
16.

, .
17.
, Kamala, ,
, .
18.
, , , ,
, ,
. ,
.
19.
: , .
, , .
, .
20.
. .
, .
, .
21.
, , Sakas, Kambojas, Sabaras,
. ,
, .
22.
, , ,
, ,
.

106

23 -24.

, , ,
, : , , ,
. Maru Surya. ,
, .
25.
, ,
Kltaka-desa. ,
. , ,
, .
26.
, ,
. ?
, , .
27.
, , . ,
,
.
28.
, .
,
, .
29.
, Siddhasrama.
30 -31.
,
, ,
, , ,
, , ,
. , ,
.

107

32 -33.
,
, , ,
, , Khasas,
Karnbojas, Savaras, Vaivaras.
,
34.
,
. ,
, .
35 -38.
.
.
, .,
Visasana, , .
, , ,
, . Rta Dambha, Prasada Lobha,
Abhaya Rosa, Sukha Bhaya. Niraya Priti,
.
39.
Yoga Adhi, Ksema Vyadhi, Pras'raya Giani,
Smrti Jara.
40.
, , .
41.
Khasas Kambojas,
Colas Varvaras.
42.
Visakhayupa Pulindas Candalas, .
43.
, Koka
Vikoka, .

108

44.
, ,
. ,
, .
45.
, ,
. .
, ,
. , ,
.
46.
, ,
.
47.
, ,
, , ,
.
48.
, . ,
.
, .
49.
, ,
, , sakti, , , ,
, .
.

109

21
.
.

1.
Suta Gosvami : ,
.
2.
,
.
3.
, ,
. ,
, .
.
4.
, Dambha,
, .
.
5.
Prasada,
, .
, , .
6.
Abhaya Krodha. Krodha
, ,
, , Visasana.

7.
Sukha Bhaya , . Niraya
, Priti.

110

8.
, Adhi
Vyadhi,
.
9.
, ,
, Visasana, ,
. , , .
10.
, , ,
. ,
.
11.
, , Sakas Kambojas,
, . Savaras,
Colas Varvaras .
12.
Vis'akhayupa, Pulmdas
Pulkasas.
13.
, Visakhavupa,
. ,
.
14.
, ,
, Koka Vikoka.
15.
Koka Vikoka Vrkasura, Sakuni . ,
Madhu and Kairabha,
.

111

16.
,
. , , ,
.
17.
, , , ,
, , Vikoka
.
18.
Vikoka , , . ,
.
19.
, Koka , . ,
Vikoka , , ,
.
20.

, .
21 -22.
, Koka Vikoka .
, , .
, , ,
, . ,
. ,
.
23.
.
, .
24.
, Koka Vikoka, ,
, . ,
, .

112

25.
, , .
.
26.
, ,
, .
27.
, , ,
, : ,
.
28.
. ,
.
29.
, ,
, . ,
.
30.
, , , ,
, .
31.
, , ,
, , ,
.
32.
Koka Vikoka.
, ,
.
33.

113
Prajna , Sumantu
.
34.
, , Gargya, Bhargya Visala,
Nisadas.
35.
,
Bhallatanagara, Sayyakarnas.
36.
, ,
, . camaras,
, , ,
, .
.

114

22.
Bhallatanagara, Sasidhvaja.
.

1.
: ,
, Bhallata .
2.
Bhallata , ,
, . ,
, .
3.
Sasidhvaja, ,
. , ,
.
4 -5.
Susanta .
, , :
, ,
. , ?
6.
Sasidhvaja : Susanta, ,
, ,
.
7.
, , ,
. , ,
, .

115

8 - 9.
Susanta :
, , ,
. , , ,
.
. . ,
?
10.
Sasidhvaja : ,
, .
, ,
, , ,
.
, .
11.
, ,
. ,
?
12.
, . ,
, . , ,
, , ,
, , .
13.
, .
, ,
, . ,
.
14.
, , .
, Laksmi.
15.

116
Susanta : , , ,
.
.
16.
, ,
, Sasidhvaia , .
, .
17.
, ,
, .
18.
, , Sasidhvaja
. ,
Sannadhas Sayyakarnas
.
19
Sasidhvaja, Sriman Suryakeru,
, , .
Surya
20
Suryaketu Brhatketu
. , .
21
Visakhayupa,
Sasidhvaja
22
, Gargya, ,
, , ,
Santa.
23
, ,
, , , , .
24.

117
, , , , camaras,
, .

25.
, ,
. Gandharvas ,
.
26 -28.
, ,
. - , ,
, , , ,
, , .
. ,
, , Yamaraja
.
29.
, Sasidhvaja
, .
30.
, , ,
, .
, , ,
.
31.
,
.
, , , .
32.
, , ,
, , ,
.
33.
, .

118
34.
Suryaketu, Yamarja,
, , Suryaketu.
35 -36.
, Suryaketu
, .
. ,
.
37.
, .
, Brhatketu Devapi
.
38.
, Devapi, ,
.
39.
Devapi, , Brhatketu,
. Brhatketu, ,
.
40.
Brhatketu,
, Devapi.
41.
Devapi Brhatketu.
, Brhatketu Devapi, .
42 -43.
, Brhatketu, Devapi,
. Devapi .
Brhatketu, Devapi , .
, Brhatketu ,
.
44.

119
, Suryaketu Devapi.
, , Devapi
. , Suryaketu Devapi .

45.
, Sas'idhvaja
. , ,
, . .
, .
.
46.
,
. . ,
, . Vis'akhayupa
, ,
.
22 .

120

23
Sasidhvaja .

1.
: Sasidhvaja
, ,
, , .
2.
, , ,
, , ,
.
3.
: , ,
!
4 5.
, , , ,
, .
. ,
. ,
, .
, .
6.
. , , ,
, , ,
.
7.
Sasidhvaja, ,
, ,
, .
8.
, Sasidhvaja .
,
Sasidhvaja , .

121

9.
Sasidhvaja ,
. ,
.
10.
,
, parvatiastra parvatiastra, vayu-astra
vayu-astra, parjanydstra agniastra, garuddstra
pannagastra.
11.
Sasidhvaja ,
. ,
. .
12 -13.
,
, , .
, Sasidhvaja
, .
14 -15.
Sasidhvaja ,
. .
Sasidhvaja, ,
Varaha,
. , Sasidhvaja .
,
.
16.
, ,
. , Sasidhvaja , .
17.
, ,
. ,
.

122

18.
, Sas'idhvaja
, , ,
. , ,
.
19.
, .
: ,
Sambhala , . ,
.
20.
, , , , , ,
. , .
21.
Susanta , ,
. , , ,
.
23 .

123

Susanta.
Sasidhvaja.

1.
Susanta : , , . ,
. , , , ,
.
2.
, .
. ,
. , .
3.
, , .
. .
, - ,
.
4.
, , . ,
. ,
?
5.
,
, .
,
, ,
.
6.
, .
, ,
,
.

124

7.
, ,
,
,
, .
8.
,
, ,
, ,
, .
.
9.
. . . , , , , camaras, ,
, ,
.
10.
, , ,
, ,
.
11.
, .
. ,
. , ,
. .
12.
Susanta,
, .
13 -14.
Susanta, , ,
Sasidhvaja , , : ,
, ? ? , Sasidhvaja,
?

125

15.
, ! , ! ,
?
16.
, ?
, , Sasidhvaja, ?
17.
Susanta : , Patalaloka, Svargaloka
Bhuloka, , , ,
, , .
18.
.
. , ,
. ?
19.
, ?
20.
, . , , ,
.
21.
: , , ,
. .
22.
: , ,
. ,
.
23.
Sasidhvaja : ,
. , .
, , , .

126

24.
, : ,
.
25.
Sasidhvaja , ,
.
26 -27.
, Maru, Devapi, VisakhayQpa, Sayyakarna Rudhirasva
Bhallata Sasidhvaja. ,
.
28.

, , , , ,
.
29 -30.
,
.
, , mrdangas,
.
31 -32.
. , ,
, , , .
. , .
33.
, , ,
, , .
34.
Sasidhvaja , ,
, ,
.
24 .

127

128

25.
Sasidhvaja .

1 -2.
Suta Gosvami : , Sasidhavaja
Susanta,
.
3 -4.
: ,
, . ,
, .
.
5 -6.
, -
? ,
? ,
,
.
7.
Sasidhvaja : ,
, .
8.
. Susanta ,
.
9.
, .
.
10 -11.
, , , .
.

129
, ,
.
12.
, . ,
. ,
.
13.
, Gandaki,
, , -.
14 15.
-
,
Vainkuntha, . ,
, .
16.
,
Svargaloka, .
17.
, .
, .
18.
, , ,
, .
, .
19.
,
, , ,
.
20.
, ,
, ,
, .

130

21.
, , ,
,

22 -24.
, Sas'idhvaja
. ,
, ,
, , ,
, .
25.
,
.
26.

. ,
.
27.
: ?
, ?
, ?
28 -29.
, , , , .
, ,
. ,
, ,
, .
30.
Sas'idhvaja : ,
. ,
.

131

31.
,
. , , ,
, , .
32.
: , , ,
?
? ,
.
33.
: , ,

, ,
, .
34 -36.
, , .
om namo
svaha. ,
padya, arghya, acamanlya, snanlya, vasana .
, .
37.
, ,
.
38.
.
, .
39.
, .
. .
, , .
40.

132
, , . , .
41.
, ,
. ,
.
42.
, , ,
. ,
, , .
43.
, , .
44.
.
. .
45.
, , ,
, , ,
.
46.
,
. , . ,
.
47.
, , .
48.
, ,
, .
49.

133
, , , , , ,
.
.

50.
,
,
, .
51.
,
,
.
.
52.
, , ,
,
.
25 .

134

26.
.
1.
Sasidhvaja : ,
, , ?
2.
: , ,
, ?
3.
, ,
.
4.
Sasidhvaja :
. ,
.
5.
,
.
.
6.
, , Vatsyayana,
, , .
7.
, ,
. ,
.
8.
Vyasadeva, , , --,
, , , , ,
.

135

9 -11.
, .
, ,
, . ,
. ,
. ,
. ,
?
12.
? , -
, . ,
,
.
13.
, .
, ,
.
14.
, ,
.
15.
: , . Nimi
Vasistha. : ,
?
, ?
16.
, Vasistha
, .
, , ?

17.
.
, , .

136

18.
, Sas'idhvaja, ,
.
19.
Sasidhvaja :
,
. .
20.
, ,
. ,
, .
21.
,
, .
22.
, ,
, ,
, .
.
23.
,
.
,
.
24.
.
. ,
.
25.
,
, .
. .

137

26.
, Vas'istha, ,
, . , ,
.
27.
, ,
. ,
, .
.
28.
Srila Vyasadeva,
,
. ,
. ,
, .
26 .

138

27.
Dvivida Gorilla.
Sasidhvaja Satrajit.

1.
: , Sasidhvaja ,
.
2.
Sasidhvaja : , ,
. .
3.
Hardwara, ,
. , .
4.
, , , . ,
, , Jambavan,
, Dvivida.
5 -6.

, . :
, Sas'idhvaja? ,
?
7.
: , Sasidhvaia.
, .
8.
, Sasidhvaja .
9.

139
: . ,
, , ?
10.
Sasidhvaja : , Laksmana Indrajit.
, , Raksasa.
11.
, Laksmana .
12.
Laksmana , Dvivida, ,
Asvinlkumaras, .
13.
Laksmana,
.
14.
Laksmana , .
Laksmana Dvivida Gorilla.
15.
, Dvivida Gorilla : , ,
.
16.
Laksmana : , ,
.
17.
, : Dvivida Gorilla
, .
18.
, ,
, .
19.

140
Laksmana, Dvivida Gorilla
. , .
20.
,
Naimisaranya.
21.
, Vamanadeva
, Jambavan .
22.
Vamana , , : ,
. .
23.
Jambavan, , , : , ,
- Sudars'ana cakra.
24.
Vamana : ,
, cakra,
.
25.
, , ,
Satrajit, , . ,
, .
26.
Prasena. , Jambavan ,
.
27.
, ,
. , Jambavan ,
.
28.

141
, ,
. , Jambavan,
, .
29.
Jambavan ,
, durva.
30.
, .
, .

31.
, , .
, , ,
Satyabhama. .
32.
, Satyabhama
Hastinapura.
33.
, Satadhanva .
, .
34.
,
. ,
, Satyabhama
.
35.
, ,
, .
36.
, , , ,
.

142

37.
,
, ,
. , Sas'idhvaja,
,
.
27 .

143

28.
Kancananagara.
Visakanya.

1.
: , ,
Sasidhvaja, .
2.
Sasidhvaja ,
, .
, , .
3.
Kancananagara,
, .
, .
4 - 5.
, , Kancananagara
. ,
.
(Nagakanyas) , .
.
6.
: ,
. ,
. Nagakanyas. ?
7 - 8.
, , , ,
: , ,
, , Nagakanyas.
9.

144
,
, .
10.
, ,
.
, .
11.
Visakanya : ,
.
, ,
. , ,
, .
12.
, .
. , ,
.
13.
: ! ? ?
? ?
14.
Visakanya : , , Sulocana. Citragriva Gandharva .
.
15 16.
(Sulocana Citragriva Gandharva . )
. ,
. Yaksa.
.
17.
, .
.
18.

145
, Kancananagara .
. ,
.

19.
, , .
, ,
. , ,
.
20.
. ,
. ,
.
21.
, Visakanya .
Mahamati Kancananagara.
22.
Mahamati Amarsa. Amarsa Saharsa. Saharsa
Asi.
23 26.
, Vrhannala,
Ayodhya, Mathura .
Suryaketu, Mathura
Varanavata. Devapi, Arithala, Vrkasthala,
Makanda, Hastinapura Varanavata. Kavi,
Prajna, and Sumantu Saumbhas,
Paundras, Surastras, Pulindas, and Magadhas.
27.
, Kikata,
Karnataka, Andhra, Modra, Kalinga, Angam Banga.
28.
, Sambhala,
Kankanadesa Kalapadesa Visakhayupa.
29.

146

, Krtavarma,
, , Cola, Varvara Karva,
Dvaraka.
30.

, Sambhala.

Rama Padmavatl. .
31 -32.

. ,
. . , ,
, , .
33.
, ,
, , ,
. ,
. ,
, .
,
.
28 .

147

Maya-Devi.
Sasidhvaja.

1.
Saunaka Rsi : , , Sasidhvaja,
Maya-devi? ,
. , ,
Maya-devi.
2.
Suta GosvamI : , , ,
Markandeya, Sukadeva Gosvami ,
Maya-devi. , , .
3.
, ,
.
, .
4.
Sukadeva Gosvami : Sas'idhvaja, ,
Bhallata , Maya-devI,
.
5.
Sasidhvaja : , hrim.
, ,
, . svaha
.
. .
6.
Maya-devi, ,
, ,
, Vyasa Satatapa, ,
, ,
,
.

148

7.
BhagavatI, ,
, ,
,
, ,
, .
8.
, ,
. , .
9.
, , , ,
. , ,
. .

10.
Savitri, , . ParvatI, ,
, Saci, , . , ,
.
11.
,
. . ,
. ,
, .
12.
,
. ,
. , , , , ,
, Candi, Durga Kali.
13.
, , ,
, , ,
, .

149

14.
Sukadeva Gosvami , Maya-devi.
, Markandeya Sasidhvaja .
15.
Sasidhvaja Kokamukha.
,
, Vaikuntha, ,
Sudarsana cakra.
29 .

150

30.
Visnuyasa .
.

1.
: , , Sasidhvaja.
.
2.
, , ,
, , ,
, .
3 -4.
,
.
, ,
, , .
5.
Sambhala. ,
: , ,
.
6 -7.
, : ,
Rajasuya, asvamedha ,
, karma-kanda,
: , .
8 -9.
, Krpa, Parasurama,
Vyasa, Vasistha, Dhaumya, Akrtavrana, Asvatthama, Madhucchand Mandapala,
, .
, .
,

151
(-, ,
).
10 -13.
,
, , , , , , ,
, .
. , ,
, .
,
, . ,
, , ,
.
14 -15.
, Rambha , Nandi
, Gandharva, Huhu, . ,
, ,
. ,
,
Visnuyas'a. , ,
, , ( ).
16 17.
Visnuyas'a , ,
. , ,
.
18.
Visnuyasa : , ,
,
.
, , , ,
.
19.
, ,
. , ,
.
20.

152
. ,
, . ,
. .

21.
,
, . ,
.
22.
, ,
. , ,
.
23.
,
. ,
.
24.
, , ,
? , .
25.
: ! , !
! , ,
.
26.
Visnuyasa , , ,
, , .
27.
, ,
, Visnuyasa,
Brahmayasa, .
28.
: , , Maya-devi ,
,

153
. . , Maya-devi
, . , Vindhya, Maya-devI
.

29.
Maya-devI : Maya-devi, . ,
?
30.
: , , ,
. ,
?
31.
: , .
,
, .
32.
: , , , ,
.
33.
: ,
, , ,
, ,
.
34.
: , , .
, , ?
35.
,
. , , .
36.
, , , ,
, , .

154
37.
,
,
.
38.
, :
, , .
39.
: , ,
. ,
, .
40.
, ,
.
. , ,
, .
, .
41.
Visnuyasa, Kapilasrama,
.
42.
Visnuyasa , , , ,
, . ,
, .
43.
Badankasrama, .
, .
44.
Sumati,
, .
45.

155
, ,
. , ,
.

46.
, ,
Sambhala, .
PadmavatI Rama, .
47.
, , Mahendra,
, Sambhala,
tirtha-yatra.
48.
, ,
, Padmavatl
Rama, .
49.
,
. .
50 51.
, ,
:
, , . ,
, Sasidhvaja.
52.
, Sasidhvaja :
, ?
30 .

156

31.
.

1.
: , , ,
.
2.
, ,
, .
3.
Saunaka Rsi : , , ,
? ?
? , .
4.
: , , , ,
. , Sarmistha, Vrsaparva, ,
, , ,
.
5.
Sarmistha Devayani ,
( ),
.
6.
Devayani, Sukracarya , ,
Sarmistha Sarmistha
Devayani, ,
: , !
7.
Sarmistha, , ,
, . Devayanl ,
, .

157

8.
DevayanI , , ,
Nahusa, Yayati, .
DevayanI : , ,
?
9.
Sukracarya , Sarmistha.
10.
Yayati DevayanI, .
, .

11 -12.
DevayanI , .
Sukracarya , . , Vrsaparva,
: , ,
, , ,
.
13 -14.
DevayanI , ,
: !
, ,
Devayani. .
15.
, Sukracarya, , Yayati,
DevayanI. , Sarmistha Devayani Yayati, .
16.
DevayanI Yayati, Sukracarya, ,
Sarmistha:
, .
17.

158
, Devayani,
Sarmistha.

18.
Sarmistha , Devyani.
19.
, Sarmistha ,
Visvamitra, .
20.
,
,
, .
21.
, , ,
.
22.
, , .
, ,
.
23 -24.
: ;
, ; ; Purusa-sukta.

. , ,
.
25.
, padya , .
26.
, , ,
arghya () durva (), .
.
27.

159

, , ,
. , acamana
( ).
28.
, , .
, .
29.
, ,
, ,
.
30.
, ,
.
, , .
31.
, , ,
, .
32.
, , , , ,
, ( , ),
, , , ,
.
33.
, , , ,
.
34.
, ,
. ,
.
35.
, , , Shyamsundara, ! , ! , ! , ! ! ,
, !

160

36.
Sarmistha ,
,
, .
37.
Sarmistha : , , , .
.
38.
, Sarmistha,
, .
39.
, Sarmistha , ,
.
40.
, ,
() , .
41.
Vrhadasva, Draupadi ,
, ,
.
42.
, , ,
Vaisakha
.
43 -44.
,
. havisyama ,
, .
, , , Meghamala
Balahaka.

161

45.
. ,
, .
46.
,
;
.
, ,
.
31 .

162

32.
.

1.
: , , ,
.
2.
Sambhala
, .
3 - 4.
Sambhala , ,
, , , , ,
. ,
Sambhala, ,
.
5.
, Sambhala, ,
, , ,
.
6.
, , ,
PadmavatI Sambhala.
7 -8.
, ,
, , . ,
PadmavatI . ,
, . ,
, ,
.

163

9 -11.
, , ,
Padmavati, , ,
. Padmavati, , ,
, ,
, ,
.
12.
Padmavati ,
, , ,
, .
13.
,
. Padmavati, ,
, .
14.
, , Padmavati
. , kunkuma,
, .
15.
, ,
, , .
.
16.
, , .
,
.
17.
PadmavatI , ,
, , ,
, .

164

18.
, , .
, , , ,
.
19 -20.
,
. ,

. , Vaibhraja Kuvera,
.

21.
Padmavatl,
. , kunkuma ,
. ,
.
22.
,
, , ,
. ,
.
23.
, ,
.
,
.
24.
, , ,
,
.
Sambhala, .
25.
, ,
. , ,

165
,
.
32 .

166

33.
Sambhala.
.

1.
: ,

Sambhala, .
2.
, Gandharvas, Kinnaras Apsaras
Sambhala, .
3.
,
, , .
4.
.
. , .
5.
, .
, .
6 -7.
, , .
, ,
, .
, .
8.
. , Gandharvas,
Apsaras .
9.

167
, .
10.
: , , , ; , ,
! , ,
. , . , ,
, , . !
11.
. .
Kaustubha, ,
. , , , ,
!
12.
, , ,
, .
, ,
.
13.
,
Vaikuntha, .
14.
, ,
, , .
.
15.
:
, Vaikuntha.
16.
Sambhala , ,
. ,
.
17.
: , .
, .
, , .

168

18.
, , ,
, ,
. ,
.
19.
,
, .
20 - 21.
, , ,
, ,
. ,
, .
22.
, , .
, , - .
23.
,
: , , .
24.
Kaustubha.
, .
25.
, .
, ,
.
26.
Padmavati Rama ,
, ,
, .

169

27.
, , ,
, .
, .
28.
, Maru Devapl ,
.
29.
Visakhayupa ,
, .
30.
, ,
,
.
31.
,
, Nara-narayana Rsi.
32.
Markandeya,
,
, , .
33 -35.
, ,
. ,
. ,
.
, , . ,
. ,
. , .
, , , ,
.

170

36.
,
.
, , ,
. , .
37.
, ,
.
38.
, ,
, Saunaka Rsi,
Bhrgu, .
, Romaharsana, ,
. , ,
.
33 .

171

34.
, .

1 -2.
Saunaka Rsi : , , ,
, ,
. . ,
, ,
, .
3.
: , ,
, , ,
.
4.
: , ,
. ,
, .
, .
, . ,
.
5.
, Bhagiratha. , (
), , . .
.
, , , , .
.

6.
. ,
.
, ,
. ,
. , .

172

7.
, , ,
. . ,
Sagara . Jahnu.
, Mandakini .
8.
Santanu. - , -
, - , - ,
, . ,
.
9.
, ;
; ;
; ; . ,
Bhisma .
10.
, , .
, . , . ,
Mandakin,i
.
11.
, ,
, ?
?
, , ?
12.
, ,
, ,
,
, ?
13.
, ,
, ,
.

173

14.
, ,
, . .
15.
. ,
, , .
16.
, ,
, , .
34 .

174

35.
.

1 27.
: : ,
Markandeya Suka; , ,
, ;
Visnuyasa ;
Sumati; ;
; ;
; ,
; Padmavatl ; Padmavatl,
; Padmavatl ;
; Sambhala; , PadmavatI
;
Visakhayupa; ; Suka;
Suka; , Suka , Simhala;
( , ) PadmavatI;
PadmavatI; , Suka ;
Padmavati Suka; ;
; , Padmavati Suka; Suka
; Simhala, Padmavati;
Padmavati, ;
Padmavati; , , ;
Ananta; Ananta ;
Ananta; ; Maya-devl;
Ananta; Ananta; ;
Padmavati Sambhala; , Vis'vakarma
Sambhala; Sambhala Padmavati
, , ; ; ,
; , Valakhillas;
; Kuthodarl; Hardwar;
Surya Candra; ; Maru
Devapl; Koka Vikoka; Bhallatanagara;
Sayayakarna; Sasidhvaja;
Susanta; , Sasidhvaja ,
; Sus'anta, ;
; Sasidhvaja; ,
Sasidhvaja ;
Visakanya; ; ;
, Sambhala; , Visnuyasa

175
; ;
, RukminI; ;
; , Sambhala;
, Vaikuntha; ;
. :
1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5)
.
28.
, , ,
.
, ,
.
29.
, . (.
) ,
, .
30.
- , ,
. (. ) ,
.
31.
,
, ,
, , , , , ,
, .
32.
,
, ,
, .
33.
, , ;
, , , .
34.
, , Romaharsana,
, .

176

35.
Saunaka Rsi, ,
, ,
, , ,
Naimisaranya.
36.
,
Romaharsana, ,
.
37.
, ,
.
38.
, , , ,
.
39.
, ,
, ,
, , .
35 .