Вы находитесь на странице: 1из 301

SRNR5832-01

1997
(: 2001)


(EMCP II+) CATERPILLAR

129-4053


............................................... 7

EMCP II+.................................. 8
.................................. 11

Generator Set Control +
( GSC+) .......................................... 11
GSC+ .......... 11
GSC+.............. 12
........ 12
....................................... 14
........................................ 15
................................................. 17
............................................................. 18
,
............................................. 19
.......... 21
EMCP
II+ ................................................................ 23
.......... 23

................................... 23

........................................................... 24

................................... 24

..................................................... 25
.......................... 26
....................... 26
.......................... 27
.......................................... 27

............................ 28
.......................................... 29
:........................................ 30
: ........................... 30
: .................... 30
:..................................... 30
......................................... 31
........................ 31
.................. 32
............................ 33

......................................... 34
..................... 34
................ 35

(
) ................................ 36
...................................... 36
. 37
1.
................................ 38
2-0.
................................................... 40
OP2-2.
, ............................................... 40
3. ....................................... 41
4.
................................ 42
5-0.
................................................... 43
5-1.
....................................... 47
.................................................... 50
6.
.................................................... 51
7.
.................................................... 58
8.
................................................. 60
9. ,
..................................................... 61
10.
....................................... 65
................................ 66
AL ............................................. 67
SP.............................................. 73

.................................................... 74
,
........................................................... 77
. 77
...................... 78

...................................... 79
............................................ 81

NFPA 110 .................................................... 82

(
CAM) ........................................................... 83
...................... 83
............... 84
3

........................................... 84
............................. 84

( RDM) ................. 85
..................................... 85
................................. 85
................ 86

......................... 87

( CIM) ..... 88
......................... 88

( CCM) ................. 89
............................ 91
...................... 91

.......................................... 92

....................... 94
.............................. 95
CID 100 ....................................................... 97

( EOPS)................. 97
CID 100 FMI 2 ............................................ 98

( EOPS)................. 98
CID 110 ..................................................... 103

(
ECTS) ........................................... 103
CID 111 ..................................................... 110

(
ECLS) ........................................... 110
CID 168 ..................................................... 113
.......................... 113
CID 175 ..................................................... 116

( EOTS) ... 116
CID 190 ..................................................... 123

(
MPU) ......................................................... 123
CID 248 ..................................................... 127
Cat Data
Link............................................................ 127
CID 268 ..................................................... 128
GSC+........ 128
4

CID 269...................................................... 129


........................... 129
CID 333...................................................... 133

( ALM)................ 133
CID 334...................................................... 136
........................................ 136
CID 336...................................................... 137

( ECS) ................. 137
CID 441...................................................... 141


( EGR)................. 141
CID 442...................................................... 144

( GFR)................. 144
CID 443...................................................... 146

( CTR) ........ 146
CID 444...................................................... 149
(
SMR).......................................................... 149
CID 445...................................................... 152
( RR)
................................................................... 152
CID 446...................................................... 155
(
ASR)......................................... 155
CID 447...................................................... 158

( FCR) ................. 158
CID 448...................................................... 161

( PSR).................. 161
CID 475...................................................... 163

(
RDM) ............................ 163
CID 500...................................................... 166

( GSC+) ........................................ 166
CID 566...................................................... 166
............................. 166
CID 590...................................................... 177

................................................................... 177
CID 770...................................................... 178


CCM .... 178
CID 859 ..................................................... 179
........................ 179

SP .............................................. 180

........................................ 181

AL ............................................. 182


........ 184
....... 185
.......... 187

........................................................... 189

.................................................. 191

.................................................. 193


........................................ 199
..................................... 200


........................................ 200
B:..................................... 203

,
,
. .............................................. 203
C...................................... 210(
) 0,5
( )............... 210
D ..................................... 212

,
, GSC+
4-5 (-
). ........................................... 212


. GSC+. ............................................... 212
...................................... 213


GSC+

. ......... 213
F ...................................... 216
/

.................................................. 216

............................................................ 219

............................................................ 221
......... 223

(
ALM) ......................................................... 224

................................................... 225
..................... 226

(24)................ 228
......... 229

(
ATB+)........................................................ 232

( GSC+)................... 233
.................................... 234

.................................... 236
............................. 237
........................................ 239
(
) ......................... 242
- - GSC+ ................... 243

GSC+ ......................................................... 246
( )
................................................................... 247
-
............... 248

5


............... 249


............... 251


........................... 253


........................... 256
,
.

............... 258
,
.


........................................................ 260
,
.

............... 262
,
.


........................................................ 264
-

( RDM) ............... 266
-
........................... 267

-
(
CIM).............................................. 269
-
................................................................... 272
- (
)....................................................... 275
- (
)....................................................... 278
-
3500 ( ) ....................... 281
-
3500 ( ) ....................... 284
-
3500 ( ) ...................... 286
-
3500 ( ) ...................... 289
-
(
3500) .......................................................... 292
-
(
3500) .......................................................... 295
- .. 298

EMCP II+
(
!)
SENR4676, Service Manual, 2301A Speed
Control
SENR3585, Service Manual, 2301A Electric
Governor (Load Sharing)
SENR2928, Service Manual, 2301 Electric
Governor
SENR3028, Service Manual, Caterpillar 3161
Governor
SENR6430, Service Manual, 524 & 1724
Electricflly Powered Governor System
SENR6874, Owners Manual, Customer
Communication Module For EMCP II

- , EMCP II+.
(1) . (2) . (3) .
(4) . (5) . (6)
. . . .
. ,
. . .
. . (7) .
. (8) . (9)
. (10) . . (11) .
(12) . (13)
. (14) . (15)
. (16) , .

EMCP II+


(1) Generator set control + ( GSC+).
(2) ( GS)
( )
( SP) ( ).
(3) ( SAS) (
).
(4) ( ECS).
(5) ( ALM) ( ).
(6) ( CAM) (
) ( SLM) ( ).
(7) ( PLS) ( ).
(8) ( ESPB).
(9) ( VAR).


EMCP II+
. ,


EMCP II+:
( EOPS),

( ECTS),

( EOTS)

( ),

( MPU),

( ECLS)
( ).

( ,
, ). :
(1) Generator set control + ( GSC+).
(2) ( GS)
( )
( SP) ( ).
(3) ( SAS) (
).
(4) ( ECS).
(5) ( ALM) ( )
(6) ( CAM)) (
) ( SLM) ( ).
(7) ( PLS) ( ).
(8) ( ESPB).
(9) ( VAR).
(10) ( RM) ( GSC+).
:
(11) ( AUX).
(12) ( EG) (
).
(13) ( ATB+).
(14) ( FCTM) [ ,
, (
ETS)].
(15) 2 ( CB2).
(16) ( KWR).

(17) ( ENFR).
(18) ( AUXREL) ( ).
(19) 1 ( SMMS1).
(20) 2 ( SMMS2) (
).
(21) 11 ( F11).
(22) - ( SR) [ , ,
( ETR)].
(23) ( GPHI).
(24) ( EFCR) [ ,
, (
ETS)] ( AFCR).
(25) 16 ( F16).
(26) 12 ( F12).
(1)1 . (2) ( ). (3) (
).
1

,
( ,
).
1, 2 . . - .

10Generator Set Control +
( GSC+)

GSC+.
(1) .
(2) .
(3) ,
.
(4) ,
.
(5) .
(6) .
(7) .

GSC+
EMCP II+.
GSC+

24 32 .
GSC+
.
GSC+.
GSC+
,
.
GSC+
.
GSC+

.

,
GSC+.
GSC+


.
GSC+


.
GSC+
.
:
023 GSC+
0.

,
,
CID 590.
023
GSC+
5-0.

.

GSC+

, GSC+ (
GSC+, ).

GSC+
,
.
GSC+
.
,
GSC+.

11

GSC+

, GSC+ (
GSC+, ).

-
,
GSC+.

GSC+.
,
, GSC+
2-2.

.
. OP2-2 ,


.
,

.
:
(4; . )
,
;
(2)
; (3)
,
;
(1) .
(4) ,
GSC+ ,
.
,
,

12

. ,
,
,
, ;
.
(4)
,
,
,
(5),

,
.
(3) ,
GSC+ ,
.

; ,
. (3)
,
,

,
(5).
(2)
,
,
.


,

(
- ,
),
.

.
(2)

(4)
,
, (3)
,
.

,

,

, ,


(1)

, :
, ,
,
,
.
GSC+
,

(
).
,
;
. ,

,
,

.
""
, ,
("")
GSC+.
50.
.
.
.
,

""
,
.
-
,

, GSC+.

.

.
.

,
;

.
-

(
ESPB), .

,
.
.
-

,

,
GSC+.
.
;

.
-

,
GSC+.

.
;

.
,


,
GSC+.
.

.
: GSC+
,


. GSC+


,
.

, ;
(
); .
,
,
,

13

, GSC+
.
GSC+
,
.
- GSC+
,

.
,
,
,
.

GSC+ ,

,
.

.


: ,
,

, P032
1.
(5)

,
.

.


,
:
(480 ); ,
(60
); (3000 ).
( )

(5)
,

. ,

.
,
.
.
, ,
,

, ,
,

:
9999 A, GSC+

14

,
: - (480 );
, (60 );
(1000 ).

:

.

,
: - (480 );
- (480 );
- (480 ).

(%;
% kW)
()
(-;

kWh)
,
: (1000);
(1000 ); (1000).

,
: (227
); (227 );
(227 ).

: ,
,

, P032
1.

( ).

(6)
,
.
(6)
.

.
(;
kW)
(;

kVAR)


,
,
-
.

,
,
.
.
(;
kW)
A (;
kW)
B (;
kW)
C (;
kW)
(;
kVA)
(;
kVAR)
(%;
% kW)
();

PF
A
B
C
(-;

kWh)

(-;
kVARHr)

+ -.
,
.
,
,
A, B C,

15

,
P032 1.

,
(691 ).

, ,
( : 80%).

,
(0,83).

:
.

,
(230 ).

:

.

,
(831 ).

,
(1000 -).


999999 -,
( ,
1 -) - (
MWh).


( -).


(
-). , , 1 000 001 : 1000
- ( ), .001 -
( ).

,
(462 ).
,
(64 /. ).

(6)
.
:
(

16

),
, ,
,
,
.


.
.
,
,
.
,

(6) ,
-
.
,
.

, :
() 1, 2 3. 2,
4, 6, 7 8 .


.
- GSC+,
(6)
(K1, K2
). ,
(K1, K2
) .

(7)
, (5)
(6) .

:
.

.
.
-
,
.

,

,
.
,
.
,

, .


.

.
.

.
-
.
.
,
.
-
GSC+

.

GSC+
. 25
27
.

,
.
,

.
- (4),

,

17

,
(5)
,
.
(5)
,

. (4)
,
,
,
.


EXIT ("") -
, GSC+
.
-
GSC+
.

.

.
(1) .

,
GSC+.

.
, .


( ,

).

( GSC+).


,
;
.
,

.
:
,
GSC+, (1) .
(1)
,
700 .
,

18

150 ,
,
, (1)
. ,
-,
(1) ..
GSC+

RM13, 14-K1-EGR
N/O
RM15-K7-FCR N/O
RM16-K3-CTR N/O
RM17-K3-CTR N/C
RM18-K4-SMR N/O
RM21-K4-SMR N/C
RM19-K6-ASR N/O
RM20-K6-ASR N/C
RM22-K2-GFR N/O
RM24-K5-RR N/O
RM36,23-K5-RR N/C
RM37,26-K8-PSR N/C
RM38, 25-K8-PSR
N/O

0,45 A 24

10 A 24

10 A 24


10 A 110

5 A 24


7,5 A 110

10 A 24

1

.
2
N/O
, N/C -
.

1 -

( EGR).
2301
( )

.

.


.

.
2 -
( GFR). GSC+,
.


.

.

,
,
.
.
-
( CTR).
,
,
.
GSC+
( ),


(400 /, 011)
.
()
,

0 /.

.

( AUXREL),

,


.
,
.


.
4 - (
SMR).
.
.

19

,
.
5 - (
RR).
.. ,
.

.
6 -
( ASR).

.


, .
,
.
.
7 -
( FCR).

.
, ,

,

. ,
,
,

.
.
8 -
( PSR).
.


.

.


.

20

.
(1)
( SAS) (
). (2)

( GS) (
)

( SP) (
). (3)
( PLS) (
). (4)
( ECS). (5)
( VAR). (6)
(
ESPB).

(4)
( ECS)
, .
"
3 ", AUTO
(""),

(
- .
,
).

/
.
/ ,

,
,
. ,


0-30 . -
,

.
MANUAL START ("
") (" 6 "),
,
,
.

COOLDOWN/STOP ("/")
(" 9 "),
,
,
,
.

OFF/RESET (/)
12 ),

(
,
ESPB)
.
(6)
( ),
.
(6)
,
,

( ESC)
OFF/RESET
(/ ), -
MANUAL START ("
").
(5)
( VAR)
.
(2)

( GS)
.

,
(2)

.
,
(2)
21


( SP).
(3)
( PLS)
.

.
(1)
( SAS)

,
.
:
-

.


(
3500).

(1),
(
)
,
.
(1)

.

:

(
CTR) (

400 /).

,


(
SATS).
(1)
.

22
;


.

.. (1)
AUTO
(),
.


. (1)
MAN ("") (
),
;


. ,(
,
).:

(
CTR) (

400 /) (
).

,


( SATS).
(1)
.


EMCP II+
GSC+
, :
,

,
(
),
(
),
.


.
500 150 .
( )
8
GSC+.
GSC+
8
( 9
).
GSC+
(003, 004, 012,
013 014),
. . 5-0.

.GSC+. ,
GSC+ ,
. GSC+

; ,
, ,
,
.

.

.

,
- ().
,

10-90%
.
, GSC+
,GSC+.
,
GSC+ ,
. GSC+

; ,
, ,
,

.

,
,

.

,

23

().
,

10-95%

. ,
GSC+
,
.

455 (370-550
). (
)

7 GSC+.
GSC+
8
( 9
).
GSC+
(003, 004, 015
016),
. . 50.
.

.

.
.

,
- ().
,

10- 95%
.
, GSC+
,
.

455 (370-550 ).
( )

14 GSC+.
GSC+
8
( 9
).
GSC+
(003, 004, 025,
026 027),
. .
5-0.
.


( )

GSC+.
,
GSC+ ,
. GSC+

; , ,
,
,

24


( )

GSC+.
,
GSC+

. ,
,
,
.
, ,

.
.

,
GSC+
(
);
,
GSC+
+5 .
( )

13
GSC+.
GSC+
8
( 9
).
GSC+
(004, 005
006),
. . 50.
.

GSC+

, ,
, ,

,
,
,
.

..
, GSC+
,

.
GSC+
.
,
, 1 2
GSC+.


( AUX).
GSC+
(009, 010, 011
012),
. .
5-0.
.GSC+. ,
GSC+ ,
.

25

: ,
,
EMCP II+,
.
.

GSC+.
GSC+

.

:
ALM Data Out

( ALM).
GSC+


(
ALM)
(
CIM). ALM
Data Out ,
35
GSC+

.
GSC+

( ).


.
RDM Data Out -

26( RDM Relay Driver
Module). GSC+


(
RDM).
RDM Data Out
,
30 GSC+
.
GSC+

( ).

( CCM).


.
Cat Data Link -


. GSC+


(
CCM). Cat Data
Link ,
19 20
GSC+
.

.


GSC+
,
:


.
(1) .138.
,
100 .
,

.
( 34 GSC+)
,

( 139).

0-110% ,

( 030).
140,

( 0-120 ).

,

( 141).

0-110% ,

.
,
.

140,
(
0-120 ).

5-0.

.
: GSC+

. . CID 859
. ,
, ,
.
,
,

GSC+ (
SP13).

,

.
100.

,

( 5,0
,
- ),
(
).
,
,

( 36 ).


,
.
,
( 36
GSC+), GSC+

( SP14).


6.
(
).

6.

( ).
:

27


(
)
.
: GSC+

. . CID 334

(
,
).-
, ,
GSC+.


.
, ,
, .
,
( )

,

GSC+ (
SP15).
,
,
.
,

GSC+

( SP16).


6.
( ).6.
(
).
: GSC+

28


. .
CID 448

( ,
).


,
1
2


,
,
,()

2
1
,. . .


.
.,
,
c
EXIT ()3

GSC+
GSC+

4
4


.
2
, ,
,
.
3
(. ).
4
AUTO (""),

29

,
,
.

,
.

,
,
.

:
GSC+.
(1) .
(2) . (3)
,
. (4)
,
. (5) . (6)
. (7) .

GSC+
.
GSC+.


.

:

, GSC+
(
). ,
,
.


,

, ,
"SERV"
( ).

:
,
(
,
),
GSC+
.

30

,
(
,
),
GSC+
;
,
.
,
,
.

,
,

.

:
GSC+ ,

, .

,


,
,
.
,
,
.
GSC+
,
"SERV" ( ).
:

AUTO (""),.
GSC+
,
(
,
)
.
GSC+ , ,
, ,

,
, .
,
,
.


,
, ,

"SERV" ( ).
GSC+ ,
.
:
( CCM)

,
,

AUTO
().


,
.


1. GSC+
. :

MANUAL
START ( ).

/ [

AUTO

].

( CCM) [

AUTO
()].
2.
GSC+
. GSC+
, :
.
,
, ,

(

OFF/RESET (/).
.
3. GSC+
( SMR)
( RR).
4. GSC+ ()
(
FCR) [ ,
,

( ETR)]
[
, ,

(
ETS)].
5. GSC+
(
10- 10 ),
,

(017).
6.
GSC+
( ,
).
,
,

(
ETR),
4, 5 7,
(
31

SMR),
( RR)
(
FCR).
,
,

(
ETS),
4 5,
( SMR)
(
RR).
7. GSC+
(
SMR)

( CTR),

(
400 /).
8. GSC+

(
EGR),
014
(
70 ).


.
:
( CCM)

EGR
.
9. GSC+ :

(
).
(
).
,
( ).
( ).
,
,

( ETR),

32

1, 3, 5 7,

(
EGR),
( CTR),
( RR)
(
FCR).
,
,

( ETS),
1, 3
5,

( EGR),

( CTR)
( RR).


1. GSC+
. :

STOP ).

/
[

AUTO
(].

( CCM) [

AUTO
()],

/ .
2.
GSC+
.
3. GSC+
( 019;
5 ).
4. GSC+
,
. ,
,
-, ,

,

,
.
5.
(
019) GSC+
(
RR);

,

014,

. ,
GSC+ , (
ETR)
( ETS)

( FCR).

ETS, ,
40
/, - 80 ,
GSC+

70 .
6.
0 /,
GSC+

( CTR),

.
,
( ,
0/),
,
.
,
( SMR)
,

(
CTR),
, 0 /.
7. GSC+ (
,
).
, (

ETS) 7
( ),
70 ,

.
:
,

OFF/RESET
(/).
,
.


,

,
.
,
.

,
(

);

(
).
,
,
GSC+


,
.


;

.
AL, SP
.
,


1, 2 3.

.

33

GSC+ ,
.
AL,
GSC+,
.

, AL
GSC+.


.
: ,
,
,
.
,


,
.


,
,
,

OFF/RESET
(/ ).
,
(

),

.

5-0.

(.
003).
,
,

.

.

34

,
,
. GSC+

, (
),
, ,
.


1. ,
.
2. GSC+

.
GSC+
.
3.

,
.
4. ,
(.

,
).
5.
GSC+
,
,

.
GSC+
.

,
.
.
,
GSC+
,

.
GSC+


, ,
,
.
,
,
.
GSC+

, :
.
.
.
.

.
,
.

,

,
.

,
,
,
. ,,
.


.


1. ,
,
GSC+ .
2.
GSC+ (
ETR) (
ETS)
( FCR).
3.
GSC+
(

RR) (
SMR).
4. GSC+
(
GFR) (
).
:
,

.
, ,
,

.

6.

( ).
5. ,


(CID 190) GSC+ 15

( ASR).
6.
0 /,
GSC+

( CTR),
.
014

( 70
), GSC+

(
EGR).
7.
ETS, ,
40
/, - 80 ,
GSC+

70 .
8.
,
, 100 /, GSC+
15
( ASR).

35


,

- . .
9. GSC+

,
.


(.
).
10.
,
,
,
. ,,
.


.

(
)
1. ,
. .
(
,
).
2. GSC+
( ),

OFF/RESET (/ ).

,
GSC+
,
.

11.
.
12.
:
K2 [
( GFR)].
K6 [ (
ASR)].
15
,
,

, ,

, , 100 /.
K7 [
( FCR)] -
ETS;
70 ,

40 /, 80 .
ETR 7
.
36

GSC+.
, .
(1) .
(2) ,
. (3)
,
. (4) . (5)
. (6) . (1) . (2)
. (3) . (4) . (5) .
(6) . (7) .,

,
,
.

,

, , ,
,
:
1 -
.
2-0 - ,
.
2-1 - ,

2-2 - ,

.
- .
4 -
.
5-0 -
.
5-1 -
.
6 -
.
7 - .
8 -
.
9 - ,
.
10 -
.


GSC+.

, ,
(. ).
,
,

.

:
(Scroll
Right) -
.

1.
(Scroll Up)

.
2.
(Scroll Down)

-

.
3.
:

.
(Select) -

,
. ,

.
(Enter)-

GSC+ .
(Exit) -


. GSC+
,

"SERV" (
).
(Service
Mode) -
.
GSC+
,
,
,
"SERV" (
).


:


, ,
(
) .

, ,


OFF/RESET
(/).

37,

OFF/RESET
(/). ,
6 9

, OFF/RESET
(/)
GSC+
,


.
:
(,

),
(,

).

,
,
GSC+


.

,

(,
).
:

AUTO (),
.
1.
GSC+.
GSC+ ,
"SERV"
( ).
2. (1- 10).
.
3.
38

EXIT ("");
EXIT ("")
,
"SERV"
( ).
: 4-8
.

STOP ().

4- 10
.
;
4- 10
(.
. . 1 2

.

1.

1
,

GSC+.


,

(
). ,


.


.

(CID;

Component Identifier, CID),
(FMI;

Failure Mode Indicator, FMI)
("DIAG")
( ). CID
,
, FMI
;

"DIAG" ,
CID FMI (
).


. (
DIAG )
,
,
( DIAG )

. (
DIAG )
,
,
( DIAG )OFF/RESET
(/). GSC+

12
.
,
GSC+
()


.
GSC+
,

750 . ,
CID 190 FMI 3
10 ,
CID 100 FMI 4 -
20 , 760
GSC+
CID 190 FMI 3.
CID 100 FMI 4
,
,
770 .


,
,
.

, GSC+

:
.

GSC+.
b.
, "DIAG"
(
)
(

).
c.
,

,
,
.:

,
,
.
:

AUTO (),
.
:


, ,
(
) .

, ,


OFF/RESET (/
).


,


OFF/RESET (/).

39

, 6 9

,
OFF/RESET (/)
GSC+
,


.

GSC+) ,
,
129-4053,
.
2-0
001-033
.
5-0.
.

1.
GSC+
.
1.

.

2-1.

2. SELECT ().


CID FMI (

).

COUNT ()

.


.
3. SELECT ().

.
4. SELECT ().


5. EXIT ().

1.
6. EXIT ().
.

2-0.

2-0
, .

,
, .
(

40

2-1 ,
.

GSC+

. ,
GSC+,

.
2- 1 101-142
.
5-1.

.

OP2-2.
,
2 ,
-
,
. ,
,
.
2-2
:
-

,
GSC+.
,
GSC+.


,
.

GSC+ -
,
GSC+.


-
.
201-222 - ,
-
.
,

. ,
,
.


:
,
.
:

AUTO (),
.
:


, ,
(
) .

, ,


OFF/RESET
(/).,

OFF/RESET
(/). ,
6 9

, OFF/RESET
(/)
GSC+
,


.

1.
GSC+
.
1.

.
2. SCROLL UP
( ).
2-0.
a.
2-0 3.
b.
2-1 2-2
SCROLL UP
( ).
2-1
2 -2. 3.
3. SELECT
().
20,
- 001 -,
.
2-1,

101,
.
2-2,

GSC+.
4. SCROLL DOWN
( ) SCROLL
UP ( ).

.
,
.

5. EXIT ().

1.
6. EXIT ().
.

41

4.

4 ()


GSC+.
/
,

,

.
,
GSC+ ,

DIAG (. 1.

.

1.

STOP ().
.
4.


3. .


:

AUTO (),
.
:


, ,
(
) .

, ,


OFF/RESET
(/).,

OFF/RESET
(/). ,
6 9

, OFF/RESET
(/)
GSC+
,

42

2. SELECT ().

CID FMI
.


.
3. SELECT ().
CID FMI,


.
4.
ENTER
().
,
CID FMI ,
"DIAG".

1.
.
, CID
FMI ,
CID FMI

.
3 4 ,
.

1.
.
5. EXIT ().

1.
6. EXIT ().
.

5-0.

5
, .

,
, .
-
,
.

,
GSC+

. ,
GSC+,
, 129-4053,
.
001-033
.
.

:

AUTO (),
.
:


, ,
(
) .

, ,


OFF/RESET
(/).,

OFF/RESET
(/). ,
6 9

, OFF/RESET
(/)
GSC+

,


.
1.

STOP ().
.
4.


3. .
2. SCROLL UP
( ).
5.
3. SELECT
().
- 001 -,
.
4. SCROLL DOWN
( ) SCROLL
UP ( ).

. ,
.
5. SELECT ( ).
.
6.
SCROLL DOWN (
) SCROLL UP
( ).
:

.
7. ENTER ().
.
4, 5, 6 7 ,

.
8. EXIT ().

1.
9. EXIT ().
.

43

. 1, 5-0

P001

P002()


(Fuel Solenoid
Type)

(Units Shown)

0 -
ETR
1 -
ETS
0 - ,
(/.
, )
1 -
(,
0 -

1 -
(
;
)
0 -
(
)
1 -

,
GSC+

P003


(Shutdown
Override For Engine Fault)

GSC+

(

).

P004


(Shutdown
Enable For Sensor Fault)

P005(Coolant Loss Sensor
Installed)


(Shutdown
Override For Coolant Loss
Fault)

GSC+

,
,
, ,
(

)
,GSC+
(

)

P006

P007


(24 32) (System
Voltage 24 Or 32 Volts)

P008

P009(Number Of Ring Gear
Teeth)

(Engine
Overspeed)

P010

P011

P012

P0132

44

,

(Crank Terminate
Speed)


(Oil Step Speed)

(Low Oil
Pressure Shutdown At
Rated Speed)

()
(

)
GSC+
,
.
GSC+, GSC+
.
1,18


, GSC+


, GSC+,
GSC+ ,
( ),
, (


)

0 -

1 -

0 -

1 -
(
;
)
24 32


95-350 1

24

136

500-4330/
10/

2120 /

100-1000/
10/

400/

400-1800/
10/

1350/

34-420 (5-61
/.) 1
(/. )

205 (30
/.
)


P0142()(Low Oil
Pressure Shutdown At Idle
Speed)

P0153(High
Water Temperature
Shutdown)

P016(Low Water Temperature
Alarm)

P017

(Total
Cycle Crank Time)

P018

(Cycle
Crank Time)

P019

(Cooldown
Time)

P0204


(AC Voltage)

P021

(AC
Current Full Scale)

P0225


GSC+ (GSC+
Engine Number)

,
GSC+ ,
( ),
,
(
,


)
,
GSC+ ,
(
),

( 10 )
,
GSC+ ,
(
),
(
2 ) (

)

GSC+

( )
(
).
, GSC+

; ,
, ,

(

).
, GSC+

(

).
,
,
GSC+. GSC+

(

)
,
,
,

(
CT), ,
5 .
,
. GSC+


Cat Data Link
(
CCM) ,
GSC+
(
)

20-336 (3-49
/.) 1
(/. )

70 (10
/.
)

85-123C (185-253F) 1

107C
(225F)

0-36C (32-97P)
1

21C (70F)

5-360 ; 1

90

5-300 ; 1

10

0-30 1

700; 150; 300; 500; 600; 750 ;


3,0 ; 4,5 ; 5,25 ; 9,0 ;
15,0 ; 18,0 ; 30,0

700

75, 100, 150, 200, 300, 400, 600,


800, 1000, 1200, 1500, 2000,
2500, 3000, 4000

600 A

01-08

01

45


P023()
(Engine
Type)

024


(Crank
Time Delay)

P025


(Oil
Temperature Sensor
Installed)

P026(High Oil
Temperature Shutdown)

P027(Shutdown Override
For High Oil Temperature
Fault)

P028(Nameplate Voltage)

(Nameplate
Current)

(Nameplate
Power)

(Rated Frequency)
,

(Connection Configuration
Of Generator)

(Number Of
Generator Poles)

P029
P030
P031
P032

P0337

,

- (MUI),

(),
- (EUI)
, GSC+
,
(
FCR) .

(

).
,0 - MUI
1 -
2 - EUI

0-20 1

0 -

1 -

85-123C (185-253F) 1

0 -
(
;
)
1 -

100-25 1

480

0-4000 A 1

600 A

0-10 1

400

,

( ),

50, 60 400

60

0 -
1 -

0-254 2

,
GSC+ ,
(
),
( 10 )
GSC+
(

)
.

107
(225F)

1
( ) ,
.
2
GSC+ ( NFPA 99 RAN)
, 013 014
34 (5/. ) .
3
GSC+ ( NFPA 99 RAN)
,
015 6C (11F) .
4
, , -, (700 ) ,
,
, ( ). .
( , ).
5

P022 , GSC+.

P024 , P023 1 ( ).

P033 0 (0 ), AL15 (
GSC+) .

46

5-1.

5-1
.

GSC+

.

.
, .

,

.
101-142
.
.:

AUTO (),
.
:


, ,
(
) .

, ,


OFF/ RESET
(/).,

OFF/RESET
(/). ,
6 9

, OFF/RESET

(/)
GSC+
,


.
1. ,

STOP ().
.
4.


3. .
2. SCROLL UP
( ).
5-1.
3. SELECT
().
- 101 -,
.
4. SCROLL DOWN
( ) SCROLL
UP ( ).

. ,
.
5. SELECT ().
.
6.
SCROLL DOWN (
) SCROLL UP
( ).
:

.

7. ENTER ().
.
4, 5, 6 7 ,

.
8. EXIT ().

1.
9. EXIT ().
.

47


P101

P102

P103

P104

P105

P106

P107

P108

P109

P110

P111

P112

P113

P114

P115

48

. 1, 5-1


()


GSC+
0 -


1 -
(Overvoltage

Alarm Enable)


,
100-125% ,

GSC+

(Overvoltage

, 1%
Alarm Threshold)

,
0-120 ; 1

GSC+ ,
(Overvoltage
2
Alarm Time Delay)

GSC+
0 -


1 -
(Overvoltage

Shutdown Enable)


,
100-125% ,

GSC+, 1%
(Overvoltage Shutdown
Threshold)

,
0-120 ; 1

GSC+ ,


(Overvoltage Shutdown Time
2
Delay)

GSC+
0 -


1 -


(Undervoltage Alarm Enable)


,
60-100% ,

GSC+


.
, 1%
(Undervoltage Alarm
Threshold)

,
0-120 ; 1

GSC+ ,


(Undervoltage Alarm Time
2
Delay)

GSC+
0 -


1 -
(Undervoltage

Shutdown Enable)


,
60-100% ,

GSC+, 1%
(Undervoltage Shutdown

Treshold)

,
0-120 ; 1 c

GSC+ ,


(Undervoltage

Shutdown Time Delay)
2

GSC+
0 -


1 -


(Overfrequency Alarm Enable)


,
50-60 (

GSC+
50 )


60-70 (
(Overfrequency Alarm
60 )
Threshold)
400-480 (
400 )

,
0-120 ; 1

GSC+ ,


(Overfrequency Alarm Time
2
Delay)

105%

10

110%

10

90%

10

85%

15

53
63
422
10


P116

P117

P118

P119

P120

P121

P122

P123

P124

P125

P126

P127

P128


()(Overfrequency
Shutdown Enable)(Overfrequency
Shutdown Threshold)(Overfrequency
Shutdown Time Delay)(Underfrequency Alarm
Enable)(Underfrequency Alarm
Threshold)

GSC+

,
GSC+


,
GSC+ ,

2

0 -
1 -

50-60 (
50 )
60-70 (
60 )
400-480 (
400 )
0-120 ; 1

55
66
440
10

GSC+


0 -
1 -

,
GSC+

30-50 (
50 )
36-60 (
60 )
240-400 (
400 )
0-120 ; 1

47
(Underfrequency Alarm Time
Delay)


(Underfrequency
Shutdown Enable)(Underfrequency
Shutdown Threshold)

,
GSC+ ,

2
(Underfrequency
Shutdown Time Delay)(Reverse Power Shutdown
Enable)
(Reverse Power Shutdown
Threshold)
(Reverse Power Shutdown
Time Delay)(Overcurrent Alarm Enable)

,
GSC+ ,

2

GSC+

,
GSC+

57
378
10

0 -
1 -

30-50 (
50 )
36-60 (
60 )
240-400 (
400 )
0-120 ; 1

45
54
360
15

GSC+

0 -
1 -

,
GSC+


0-20% ,
, 1%

15%

,
GSC+ ,


2

0-30 ; 1

10

GSC+

0 -
1 -

49


P129

P130

P131

P132

P133

P134

P135

P136

137

P138
P139
P140

P141
P142


()
(Phase Overcurrent Alarm
Threshold)(Phase Overcurrent
Alarm Time Delay)(Total Overcurrent Alarm
Threshold)(Total Overcurrent
Alarm Time Delay)


(Overcurrent Shutdown
Enable)(Phase Overcurrent
Shutdown Threshold)


(Phase Overcurrent
Shutdown Time Delay)(Total
Overcurrent Shutdown
Threshold)


(Total
Overcurrent Shutdown Time
Delay)

(KW Level Relay
Enable)

(KW Level
Relay Threshold)

(KW Level
Relay Time Delay)

(KW Level
Relay Disengage Threshold)

(KW Level
Relay Disengage Time Delay)

105%

, GSC+

100-160% ,
,
5%

,
GSC+ ,

0-250 ; 1

, GSC+

100-160% ,
,
5%

105%

,
GSC+ ,

2

0-250 ; 1

GSC+

0 -
1 -

, GSC+


100-160% 5%

110%

,
GSC+ ,

2
, GSC+


0-250 ; 1

100-160% ,
,
5%

110%

,
GSC+ ,

2

0-250 ; 1

GSC+

0 -
1 -

,
GSC+

,
GSC+ ,

2
,
GSC+

,
GSC+ ,

2

0-110% ,
, 1%

105%

0-120 ; 1

0-110% ,
, 1%

100%

0-120 ; 1

10

1
- , .
.
2
0, 0,5-1,0 .

50

6.

6
, ,

.


.


SP1, SP2,
SP3 SP4.

( AUX),

, :
SP1 SW1.
SP2 SW2.
SP3 SW3.
SP4 SW4.
,

.

() GSC+
.


SP01-SP12 ( 6).

, .

SP1,
.
(1) , .

SP1,
.
(1) , .

,
,

GSC+.

,

( +5,0
),

();


.

,

,

();

.
,
,

SP01, SP04, SP07 SP10.
,
.
:

,
,
GSC+
, .
GSC+


( ). ,

51

,
, GSC+ (
,

)
.

SP03, SP06, SP09
SP12.
0250 .
, .


- ,


(
),
:
a. GSC+
.
b. GSC+

,
.
c.
GSC+

(SP1, SP2, SP3
SP4).
d. ;
.


- ,


(
),
:
a. GSC+
.
b. GSC+

, .

52

c. GSC+
(SP1,
SP2, SP3 SP4).
d. ;
.

, ,
,

,

OFF/RESET (/).
,
,

.
:


GSC+.
:
,


.GSC+;
1 (Spare 1), 2 (Spare 2)
3 (Spare 3)


.

SP17, SP18 SP19 (
6).
,
.

. ,
, ,
.

( AUX),


[
SPARE ()].

,
.
(1) , .


SP13 ( 6).
,
.
,
, GSC+

.

.

SP14 (
6).
, .
:

(
)
.

,
.
(1) ,
.

,
,

GSC+.

,


.
100 .

,


( 5,0 ,
-
),
( ).

,
,

( 36 ).


,
.

: GSC+

. . CID 334

( ,
).

(
PSR).
(1) . (2) . (3)
PSR :10
24 , 10
110 . (4)
PSR : 5 24
, 7,5 110
.

53.
, ,
, .
(
8) ,
GSC+.
RM-25
. RM-26

.
,
( )

,

GSC+.
,
,
.


SP15.
.
,

, GSC+

.

.

SP16.

.
: GSC+

. .
CID 448

(
,
).:

AUTO (),

54

.
:


, ,
(
) .

, ,


OFF/RESET
(/).


,


OFF/RESET (/ ).
, 6 9

,
OFF/RESET (/)
GSC+
,


.
1.

STOP ().
.
4.


3. .
2. SCROLL UP
( ).
6.
3. SELECT
().
- S01 -,
.
4. SCROLL DOWN
( ) SCROLL
UP ( ).

.
,
.

5. SELECT ().
.
6.
SCROLL DOWN (
) SCROLL UP
( ).
7. ENTER ().
.
4, 5, 6 7
,
.
8. EXIT ().

1.
9. EXIT ().
.

55


SP01

SP02

SP03

SP04

SP05

SP06

SP07

SP08

SP09

SP10

SP11

SP12

SP13

56

. 1, 6-0


()


,
0 -
1 (Spare
GSC+ ,

Input 1 Active State)
,
1 -


SP1 ( SP1)

GSC+
0 -


1 -
1 (Spare
SP1
Input 1 Response)

,
0-250 ; 1

GSC+ ,
1

(Spare Input 1 Time Delay)


1

,
0 -
2 (Spare
GSC+ ,

Input 2 Active State)
,
1 -


SP2 ( SP2)

GSC+
0 -


1 -
2 (Spare
SP2
Input 2 Response)

,
0-250 ; 1

GSC+ ,
1

(Spare Input 2 Time Delay)


2

,
0 -
3 (Spare
GSC+ ,

Input 3 Active State)
,
1 -


SP3 ( SP3)

GSC+
0 -


1 -
3 (Spare
SP3
Input 3 Response)

,
0-250 ; 1

GSC+ ,
1

(Spare Input 3 Time Delay)


3

,
0 -
4 (Spare
GSC+ ,

Input 4 Active State)
,
1 -


SP4 ( SP4)

GSC+
0 -


1 -
4 (Spare
SP4
Input 4 Response)

,
0-250 ; 1

GSC+ ,
1

(Spare Input 4 Time Delay)


4

GSC+
0 -(Spare

1 -
Output Response)


SP14

SP15
SP16

SP17

SP18

SP19


()


(Spare Relay Output Response)

GSC+


(Spare
Output Trigger Condition)

(Spare
Relay Output Trigger
Condition)

,
GSC+

,
GSC+


1
(Spare Indicator 1 Trigger
Condition)

2
(Spare Indicator 2 Trigger
Condition)

3
(Spare Indicator 3 Trigger
Condition)

,
GSC+
1
,
GSC+
2
,
GSC+
3


0 -

1 -

0 -
1 -
SP12
2 -
SP22
3 -
SP32
4 -
SP42
5 -
SP1, SP2,
SP3 SP42
6 -
,
(AL1-AL15,
SP1-SP4 CID FMI)
7 -
,

(AL1-AL15, SP1-SP4
CID FMI)
8 -
9 - 2
10 -
2
11 -

CCM3
0 -
1 -
SP12
2 -
SP22
3 -

SP32
4 -
SP42
5 -
SP1, SP2,
SP3 SP42

6 -
2
7 -
2
1
- , .
.
2
,
.
3
SP14 11 ( CCM),
. SP16
11 ( CCM),
.

57

7.

7
(
).
GSC+


,

(
). , GSC+
,

,
(
,
).

,
. CID 268
( ),


,
.GSC+ ( 0 ),
,
1234 .

(

).
:

AUTO (),
.
:


, ,
(
) .

58


, ,


OFF/RESET
(/).


,


OFF/RESET (/).
, 6 9

,
OFF/RESET (/ )
GSC+
,


.
1.

STOP ().
.
4.


3. .
2. SCROLL UP
( ).
7.
3. SELECT ().

( 0).
4. SELECT ().
000000,
.
5. SCROLL RIGHT
( ).
000000,
.
6. SCROLL UP
( ).
001000,
.
7. SCROLL RIGHT
( ).
001000,

.
8. SCROLL UP
( ).
001200,
.
9. SCROLL RIGHT
( ).
001200,
.
10. SCROLL UP
( ).
001230,
.
11. SCROLL RIGHT
( ).
001230,
.
12. SCROLL UP
( ).
001234,
.
13. ENTER ().
.

001234,
"ArE YOU SUrE" (
?).


ENTER ().
001234 .


ENTER ().
000000,
.

,
.
:
GSC+ ,

,
"ArE YOU SUrE" (
?),
EXIT ().

GSC+.
:
,
GSC+,

"Error" ().
,
GSC+,
.
14. EXIT ().

1.
15. EXIT ().
.


.

59

8.

. 1, 8


()

0
,
0-255 1
GSC+


,

(
ATB+)
0
AC02

,
0-255 1
B
GSC+
[Phase B (VB) Voltage

Calibration]

B,

(
ATB+)
AC03
0

,
0-255 1
C
GSC+
[Phase C (VC) Voltage

Calibration]

C,

(
ATB+)
AC04
0

,
0-255 1
A
GSC+
[Phase A (IA)

Current Calibration]

A,

(
ATB+)
0
AC05

,
0-255 1
B
GSC+
[Phase B (IB)

Current Calibration]

B,

(
ATB+)
0
AC06

,
0-255 1
C
GSC+
[Phase C (IC)

Current Calibration]

C,

(
ATB+)
1
- , ,
+.
AC01[Phase A (VA) Voltage
Calibration]

8

,
.

60

GSC+
+
,
,

+,
GSC+ ( ).

.
GSC+
,
+,

, .

,
.
;

,
+.

,

GSC+.

0-255 1.

:

AUTO (),
.
:


, ,
(
) .

, ,


OFF/RESET
(/).,

OFF/RESET
(/). ,
6 9

,
OFF/RESET
(/)
GSC+
,


.
1.

STOP ().
.
4.


3. .
2. SCROLL UP
( ).
8.
3. SELECT ().

- 01 -,
(0-255).
4. SELECT ().
.
5.
SCROLL DOWN (
) SCROLL UP
( ).
,
.
6. ENTER ().
.
7. SCROLL UP
( ).
3, 4, 5 6 ,
02-06.
8. EXIT ().

1.
9. EXIT ().
.

9. ,

9

EMCP II+
61

,
,
.
GSC+
.

GSC+,
003,

( )
.
9 ,
,
,
.

5-0. 9
:
003 -
-
GSC+

.
0 - .
1 -
( ;
).
- 0
( ).
010 - -
,
GSC+
.
(
60 ) 1,18
.
500-4330
/ 10 /.
- 2120
/.
013 -

,
GSC+ ,
( ),
,

(
62).
34-420
1 .
205 .
: GSC+

(
NFPA 99 RAN)
,

013 014 34
.
015 -
-
,
GSC+ ,
(
),
( 10 ).
85-123C
1C.
- 107C.
: GSC+


( NFPA 99 RAN)

,

015 6C
(11F) .
:
,

.

129-4053, .
.
,
.
.

.


.


.

.

:

AUTO (),
.
1.

.
.
9.

3.
.
2. SELECT ( ).

010
(
2120).

"SC1",
.
3. SELECT ( ).
,
, .
4. (
2120),
, SCROLL DOWN
( ).
SCROLL DOWN (
) 10
/.
,

,
.

,


. GSC+
.

:

AUTO (),
.
1.

.
.
9.

3.
.
2. SELECT ( ).

010 (
2120).
"SC1",

.
3. SCROLL UP
( ).
013


(
205 ).
"SC2",
.
4. SELECT ( ).
,
, .
5. ,
, SCROLL
UP ( ).
SCROLL UP (
)
.
,
,
.

,

.
GSC+
.

63

,


:

AUTO (),
.
1.

.
.
9.

3.
.
2. SELECT ().

010
(
2120).

"SC1",
.
3. SCROLL UP
( ).

015
(
107 oC).
"SC3",

.
4. SELECT ( ).
,
, .
5. ,
, SCROLL
DOWN ( ).
SCROLL DOWN
( )
.
,

,
.

64


,


.
GSC+ .

10.
. 1, 10


,
()

PH A

,
-5,0% +5,0%
0
(Phase A Voltage
GSC+

Adjustment)

0,04%
(
)
PH B

,
-5,0% +5,0%
0
B (Phase B Voltage
GSC+

Adjustment)

0,04%
( B
)
PH C

,
-5,0% +5,0%
0
C (Phase C Voltage
GSC+

Adjustment)

0,04%
(
)
PH A-B

,
-5,0% +5,0%
0
A B (Phase
GSC+

A-B Voltage Adjustment)

0,04%
( B)
PH B-C

,
-5,0% +5,0%
0
B C (Phase
GSC+

B-C Voltage Adjustment)

0,04%
( B C)
PH C-A

,
-5,0% +5,0%
0
C A (Phase
GSC+

C-A Voltage Adjustment)

0,04%
( C A)
1

- , .
.

10
GSC+.

GSC+ ; -
, ,
.
:

.

GSC+.
:

.
,
Cat
Data Link (,
CCM).

.
GSC+ (
)

.

,
(),
, ( )
.
:

AUTO (),
.
1.

.
65

.
9.

3.
.
2. SCROLL UP
( ).
10.
3. SELECT ().

CAL (
),
-
(
).


( ),

.
4. SELECT ().
.
5.
SCROLL DOWN
( ) SCROLL
UP ( ).
.
6. ENTER ().
.
7. SCROLL UP
( ).
3, 4, 5 6 ,

.
8. EXIT ().

1.
9. EXIT ().
.


- ,
(),
GSC+.
(
66

,
) ( ,
,
).
, :

123C (
).

4500 /
(
).

( ,

).

( ,

).

,
GSC+
.
GSC+
(
)
(
).
,
,

, ,
,
.
,
,
GSC+


.

.
,
,
GSC+

.
,

,
GSC+
,
,

.

.

.
.
,
GSC+.
GSC+
:
AL -
"AL1""AL15". :

(:
)
,

(:
)
SP -
"SP1"-SP4.

-
.
,
"CID" "FMI",
(CID)
(FMI).
: ,
,

,
.

,
[

("LOW OIL PRESSURE")].

AL
AL
"AL1"-"AL15".

(:
) ,


(: ).
, AL,
,
(.
). AL

GSC+. AL
,


.
AL

,
,

.
AL .

AL1 - :


015 (
)
6C, GSC+
.

,
;
,
AL1.
015
,
GSC+
,
(
).


,

(
),
.

AL2 - :

016 (

), GSC+
.
67


,
;
,
AL2.
016
,
GSC+
,

(
- AL2).

AL3 - :

013
014 34 ,
GSC+
.

,
;
,
AL3.
013
,
GSC+
, -
(
),

.

,

(
),
.
014
,
GSC+
,
(
),
.

,

(

68

),
.

AL4 - ,

(EMCP): AL4
, ,

, EMCP.
EMCP,

GSC+.
,
.
- EMCP
,

.
AL4 ,
EMCP
.


.
-
, ,
AL4 ( 023).
,

AL4 ,


,
, AL4
.
,

AL4 ,


,
, AL4
,

.

AL5 -
:

, GSC+
(
AL5). GSC+
( 006) ,

,

( 005)
. ,
SP17, SP18 SP19


,
GSC+.
,

AL5
,


,
, AL5
.
,

AL5
,


,
, AL5
,

.

AL6 -
:

026 (
)
6 oC, GSC+
.
GSC+
( 027) ,

,

( 025)
. ,
SP17, SP18 SP19


,

GSC+.
,

AL6 ,


,
, AL6

.
,

AL6 ,


,
, AL6
,

.

AL7 -
(
):

102 105,
GSC+
. 101
104 GSC+
,
,
/
. ,
103 106

( 0-120 ).
( 102,
105) 100-125%
,
( 028).


,
,

,
69.
,

AL7
,


,
, AL7
.
,

AL7
,


,
, AL7
,

.

( 0120 ). (
108, 111) 60100% ,
( 028).


,
,

,


.
,

AL8 ,


,
, AL8

.

: ,
10

,


.
GSC+ (
)
.

,

AL8 ,


,
, AL8
,

.

AL8 -
(
):

108 111,
GSC+
.
107 110 GSC+
,
,

/
. ,
109 112

:

COOLDOWN/STOP ("/ "),
AL8 .

70

: ,
10

,


.
GSC+ (
)
.

AL9 -
(
): ,
,
114 117,
GSC+
.
113 116 GSC+
,
,

/
. ,
115 118

( 0120 ). (
114, 117) 6072 ( ,
50 -
50-60 ).


,
,

,


.
,

AL9
,


,
, AL9
.
,
AL9
,


,
, AL9
,
.

:

70 ,
GSC+ .

AL10 -
(
): ,
,
120 123, GSC+

. 119 122
GSC+ ,

,
/
. ,
121 124

( 0-120 ).
( 120,
123) 36-60 (
,
50 - 30-50 ).


,
,

,


.
,

AL10 ,


,
, AL10

.
,

AL10 ,


,
,
71

AL10
,
.
:

COOLDOWN/STOP
("/ "),
AL8 .

AL11 -
( ):

126, GSC+

. 125
GSC+ ,


. ,
127

( 0-30 ).
( 126)
0 -20% ,

( 030).
,

AL11
,


,
, AL11
.

AL12 -
( ):
-
129
134, GSC+

. 128 133
GSC+ ,

,
/
.
, 130 135

72

(
0 -250 ).
( 129, 134)
100-160% ,
( 029).

,
,


,


.
,

AL12 ,


,
, AL12

.
,

AL12 ,


,
,
AL12
,
.

AL13 -
( ):
(
)
131 136, GSC+

. 128
133 GSC+
,
,
/
. ,
132 137

( 0-250 ).
( 131,

136) 100-160%
,
( 029).


,
,

,


.
,

AL13
,


,
, AL13
.
,

AL13
,


,
, AL13

,
.

AL14 -
( ):
GSC+ ( 10
GSC+)
, GSC+

.


.


. GSC+

,
.


.,
, AL14
,

.

AL15 - GSC+:
GSC+
,
,
.
:

() = --------------------------------------------------------120

GSC+

,
.
.
,
009 (
) 033 (
).,
, AL15
,

.
: 033 (
)
0, GSC+
AL15.

SP
SP
,

.

73


GSC+
.
(
),

(
) .

6.
.

SP1, SP2, SP3 SP4.( ),


, :
a. GSC+

b.
,
.
c.
,

(SP1, SP2, SP3 SP4).
d. ;
.
-

( ),


, :
a. GSC+

b.
,
.
c. GSC+

(SP1, SP2, SP3
SP4).
d.
; .

74

,
, SP

,

OFF/RESET (/).OFF/RESET (/)
SP.
: SP

GSC+.
: GSC+
SP,
,

,
.

,

,
GSC+
,
.

,

.


.
-
,


,
:
a. GSC+
.
b.

,
.
c.

GSC+
-

( CID FMI).
d. ;
.

-
,


,
:
a. GSC+
.
b.

,
.
c. GSC+

( CID
FMI).
d.
; .


.

.


.

,
:
(CID;

Component Identifier, CID) - CID
,

. CID
. , CID 190
,
(
MPU). CID

(

,
).
(FMI;

Failure Mode Indicator, FMI) - FMI
,

. FMI
CID. ,
FMI 3 ,
.
FMI

(
,
).
"DIAG"-
"DIAG" , CID FMI
(
).
"DIAG" ,
,

. .
1.

.
"DIAG" , ,
,
,
,

.

,
CID 190 FMI 3.


CID FMI
"DIAG". ,
CID FMI 190 3 (.
), "DIAG" ,
- ,
( "DIAG" )
, GSC+

75

(CID 190), (FMI


3).
: GSC+
,

,
,

. (004 = 0)

;
004 1,
GSC+
(. 5-0.
,
004).

(CID 100),
(CID 110),
(CID 111)
(CID 269).

,

, GSC+
.
(CID FMI);
.
CID FMI
;

.
,
,
,
(
"DIAG") (
"DIAG" );
,
,

( "DIAG"
),
,

OFF/RESET (/).

12
.
, GSC+
()
76. GSC+

,

750 .

. AL SP
. . 1.

.

/
,

,

.
, ,
,

DIAG (. 4.

.


(1) . (2) . (3)
. (4)
. (5) .


( ALM)
.

(2) (1)
( ).

(5).


(
ALM)

( RAN).
,
, ,

.
:

,

(NFPA) NFPA 99.


,

(NFPA) NFPA 99 (

NFPA 99).


,

(NFPA) NFPA 110
(
NFPA 110 - . ).


..


II+ (EMCP II+).

-
,
,
(.

).
,
NFPA 99
EMCP II+

.

.

( ALM)


, ,

.77

,

,

COOLDOWN/STOP
(/) AUTO
().


:


.

: ,
(
),

( GSC+).


,
(
).
,

(-). .
.,
(
-
24
),
.GSC+
.
:
1 -
,
GSC+

78


.
2 -
, GSC+

.
3 -
,
GSC+

.
4 -
( ECS)
AUTO ( )
MAN. START ( ).
5 -
, GSC+


.
6 -
,
GSC+

.
7 - (
).
9 -
.
10 - ,
.
11 -
.
12 - .
, 1- 8
,
(. ).
, 9-12
,
.

( ,
CIM
RDM).
GSC+
305 .

NFPA 99
ALM

LI, H,
LAT, TD

LI, H,
LAT


U,H,LAT


SW(1),
H

LI, H

INT, TIM

SW(3)

SW(4)

SW(2)


NFPA 110
NFPA

ALM
99 RAN

SW(3)

LI, H,
LI, H,
LAT, TD
LAT, TD

SW(4), H
LI, H,
LI,
LAT
H, LAT


LI, H,

LI, H, LAT
LAT

SW(4), TIM


SW(1),

SW(1), H
H
SW(1),
H


INT,
LI, H

TIM

1 LI,
H, TD

SW(3)

INT, TIM

1 LI, H

SW(4),TIM

1 LI,
H


2 SW(3),

1 LI,
H
SW(2)
SW(2)
SW(2)

LI, H,
LAT, TD

SW(2), H

LI, H, LAT

EMCP
RAN

LI, H,
LAT, TD

LI, H,
LAT


LI, H, LAT


SW(1), H

LI, H

LI, H

1 LI,
H, TD

1 LI, H

1 LI,
H

1 LI,
H


INT,
TIM

SW(3)

SW(4)

:
1
GSC+.
2
.
ALM = .
H = .
NT = .
LAT = "" , .
LI = GSC+.
RAN = .
SW = ( )
TD = 10 .
TIM = 10 .

79

,
,

2 ,
.
,


.
,
,

/
. ,
,
,
,
.
3
( 10) 4
( 11)
7 8.

.
10 (

80

3 ) 3,
11 ( 4 ) 4.(4);

.


,
,
0,5 . ,
,
.

(3)
,
10
( ,

).

1
(Mode
SEL1)


NFPA 99

NFPA 110


2


(Mode

SEL2)
1
2
(Switch 1)
(Switch 2)
6
8
9

()

()

()

(B-)


NFPA 99

(B-)

EMCP

3
(Switch 3)
10

4
(Switch 4)
11

()

()

()

()

()

()

(B-)

()

(B-)

(B-)

()

()

()

(B-)

()

(B-)

()

()

: ,


, .


( 5 6)
2 ( 9) (.
).

81


NFPA 110


(1) . (2) . (3)
. (4)
. (5) .

.


GSC+
,


(5) (7).

(6)
.
GSC+

.


24 32 .
(4) (8),
,
.
(6)
.

GSC+ .
,
,
.

(6)

. (6),
(7)
(6).
.
(9)

. (9)
,
.

NFPA 110
(6)
. (7) . (8)
. (9)
.NFPA 110.

82( CAM)

.


,

,
, .


24 32
.
,
, ;
,

.
:

,
, ,

.


(CAM) (ALM)
.


( CAM)
(1) . (2) . (3)
. (4)
. (5) .

+
1

2
5 - 5 ( )
3
6 - 6 ( )
4
7 - 7 ( )
5
8 - 8 ( )
6
7
1 - 1 ( )
8
2 - 2 ( )
9
3 - 3 ( )
10
4 - 4 ( )
11

12

13

14


( CAM)
,,
.

,
2 .
(
)
,
,
( ) -
,
.
,
, (

), ,
.

,
,

83

,
.
(

) ,
,
(
).

,
.


,

.
,


.

,

,
-

.

,


. -

,
.,
10
( ,
).


.

84


,
, .
130- 3326,

,

.


( RDM)


.


,
.
;

.
, ,
GSC+,
.RDM 10 (
) .

5 7
RDM.

R1 ( 2
RDM)
0,5 .
(R2-R9)
( )
.
6 7
RDM. ,
R2-R9
. ,
R2-R9
.


RDM
GSC+ 305 .
(1) . (2)
( ).

(
RDM)
;
GSC+.
RDM
.
RDM ,
.
RDM

RDM
15-45
. RDM

24 32 .
RDM
, .

RDM
GSC+ .
RDM

85

.
,
6-32.

RDM

.
600
( 15 45
);

(+)
(-) .


1.
1
28 .
20
24
.
: GSC+

RDM. . CID 475

(
,
).
RDM.


(1) . (2)
.


(
SL) (
,

). SL ,

..

.

,
,
.
, ,

.
:SEBU6918.

86

.
:,

.
,
.

:
. L1 L1
TS1 ( ).

(2400 )
300 E-
(5600 )
380 E-
(5600 )
400 E-
(5600 )
416 E-
(7200 )
480 E-
(7200 )
:

.

400 11
SLR1,
13 - SLR2. .


.

b. L3 L3
TS1 ( ).
c. 11 2
F13
+.
d. 13 2
F15
+.


,
L1 L3
.
.

.

, ,
11 13
SLR1 SLR2

.
208 E-D
(1760 )
240 E-

87


(
CIM)

(
CIM).
(1) . (2) .

:


.

( CIM)
( )
GSC+ .


(1)
(2).
(2)
,
., ,
,
,
.
, (1).

,
.

,
.

(,
, )
0,5 .

88


24 32 .

:

,
AUTO
()

( GSC+).,
10
(
).

:
5 7
(2)


GSC+.
:

, GSC+,
6 7
(2).

:
(1)
.
1 28
. 20
( 24 ).

(2)


.
600 ( 1545 ).


( CCM)(2)

GSC+ 305.

15-45 (
24 )

.
(2)
6,4-
.

(1)
6-32.
( CCM).
(1) . (2) .

(
CCM)
GSC+
. CCM
RS-232C
Cat Data Link
. CCM ,
,

. CCM
,
GSC+.
GSC+
,

AUTO (),
CCM
:
(

/)( EGR) (
,

89

)


( GFR) (
, GSC+
-
; GSC+
,
GFR)

,

: CCM

,
.

6.

( ).


,


Operation and
Maintenance Manual, SEBU6874, Customer
Communication Module For EMCPII
(SEBU6874.
.

EMCPII).

90, :
a.
(
/
)

.
b.
.
.
.
d. .


,

. ,


.


.

,
,
,

600 .,
.

,
,
,
.
,

,
.


.
.4-3406
4-
GSC+
6V-7070
()
9U-7330
();
.

7-1710

1
1
1
1

!!! - ,
,

.


,
.

91


,


GSC+

,

(4)DIAG

,
(8)

(5)
CID FMI1

SP1, SP2, SP3, SP41

AL1-AL151

CID FMI1

CID FMI1

SP1, SP2, SP3, SP41

CID FMI2

CID FMI2

SP1, SP2, SP3, SP41

AL1-AL151


(3)


(1)SP


ALSP


ALSP


AL

.
GSC+.
. 1.
.
2

92

3.
4.
5.

6.
GSC+.
(1) .
(2) . (3)
,
. (4)
,
. (5) . (6)
. (7) . (8) DIAG.

,
GSC+,
.

(1)
, (3)
,
,
(4) ,
,
"DIAG", (5) (6)
.
,
GSC+, .

7.

,
(5)
,
.

DIAG (8) (, ,
).
,
, ,
.


,
(5).


DIAG (8).


,.

: DIAG (5)
(
) ,
GSC+
.
1. ,

GSC+
2. ,

(5). (4)
,

93CID FMI

,
GSC+
.

.

(CID;

Component Identifier, CID),
(FMI;

Failure Mode Indicator, FMI)
("DIAG")
(
),
. CID
,
, FMI
;
"DIAG" ,
CID FMI (
).
"DIAG"
, ,
(
)
CID FMI
.
.
1.

. "DIAG"
, ,

.

.
(

) GSC+
"DIAG". GSC+

(

94

)

,


, .

, CID FMI
.
,
, CID FMI


.
GSC+
,
,
.

( CID FMI)
, .
,
CID FMI

. (
"DIAG") ,
,
,
( "DIAG"
),

; ,
,
,

,

OFF/RESET (/
).
. 1.

.

40-
GSC+;
.
GSC+
( ) FMI
03 ( )

.

.


.

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 110 FMI 3CID 111 FMI 3
(
)
CID 175 FMI 3
( )
CID 190 FMI 3

CID 336 FMI 2

,
,
,

,

.

,
,
"DIAG" .
. 4.

.


CID FMI

CID 100 - :
FMI 2


FMI 3

FMI 4

CID 110 -
:
FMI 2


FMI 3

FMI 4

CID 111 -
:
FMI 3

CID 168 - :
FMI 3

FMI 4

CID 175 - :
FMI 2


FMI 3

FMI 4

CID 190 -
( MPU):
FMI 2


FMI 3

CID 248 - CAT Data Link:
FMI 9


CID 268 - GSC+:
FMI 2


CID 269 - :
FMI 3

FMI 4

CID 333 -
( ALM):
FMI 3

FMI 4

CID 334 -
FMI 3

FMI 4

CID 336 -
( ECS):
FMI 2

CID 441 -
( EGR):
FMI 12

CID 442 - (
GFR):
FMI 12

CID 443 -
( CTR):
FMI 12

CID 444 - ( SMR):
FMI 12

CID 445 - ( RR):
FMI 12

CID 446 - (
ASR):
FMI 12

CID 447 - (
FCR):
FMI 12

CID 448 - (
PSR):
FMI 12

CID 475 -
:
FMI 3

FMI 4

95

CID 500 - :
FMI 12

CID 566 - :
FMI 7


CID 590 - :
FMI 9

CID 770 -
CCM:
FMI 9


CID 859 - :
FMI 3

FMI 4

1

, ,
CID FMI.

"CID
190 FMI 3"

96

CID 100

( EOPS)


( EOPS).


EMCP II+


,
.
.

.

GSC+ (
8 ).
c ().
500 150 .

10
95 .


85%
: GSC+
,


(004 = 0;

). 004
1,

GSC+
;
CID FMI

. CID FMI

.
:
40
GSC+
.


.

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 110 FMI 3CID 111 FMI 3
( )
CID 175 FMI 3
( )
CID 190 FMI 3

CID 336 FMI 2

0

13% (
1,0
)
690

97

CID 100 FMI 2

(CID 269)
,
.


( EOPS)

1. GSC+
. ,
CID 100 FMI 2.

CID 100
FMI 2:

,
CID 100 FMI 2
DIAG (
). GSC+
CID 100
FMI 2 ,
.
,
,
, ,
,
,

OFF/RESET (/).

, , ,
.


,
,
..
:

,

. .
.
:
,
98

a.
OFF/RESET
(/).
b.
(
).
c.
STOP ().
d.
(
, ).
e. ,
( )
CID 100 FMI 2 (
) CID 100 FMI 3.

:
CID 100 FMI 2
; CID 100 FMI
3 ( ).
:
- GSC+
.
, .
(
; .
).
.
- CID 100 FMI 2
.
GSC+.
.
2. GSC+
a.
OFF/RESET
(/).

b.
GSC+.
c.
STOP ().
d.
.
e. ,
(
) CID 100 FMI 2
( )
CID 100 FMI 3.

:
CID 100 FMI 2
; CID 100
FMI 3 ( ).
:
- GSC+
. ,

.

GSC+.
,
(.
).
.
- CID 100 FMI 2
.
GSC+. GSC+ [.

( GSC+)].
.

CID 100 FMI 3


( EOPS)

CID 100
FMI 3:


(+)


,
CID 100 FMI 3
DIAG (
). GSC+
CID 100
FMI 3 ,
. ,
,
, ,
,
,

OFF/RESET
(/).
,
, ,
.


,
,
..
:
,
(CID 269)
,
.
1.
a.
OFF/RESET
(/).
b.

99

(
).

.
.

c. (
)

( ) (
).

-

(+).
.

(+).
.
.

:
8,0 0,5
.
:
-
.
.
- .
,
CID 269,

, .
CID 269 ,
,
. 4.
2. .

STOP (),
.
a. (
)

( )
( ).

:
7,0 0,5
.
:
-
. , ,
-
.
.

OFF/RESET (/),
STOP ().
-
CID 100 FMI 3, , .
100

- 7,0
0,5

(+). GSC+
.
.
3.
.

, .

.
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+.
c. GSC+
8
.

:

5 .
:
-
.
.
- ,
,
.

GSC+. .
4.
.

, .

OFF/RESET
(/).

, GSC+ -
.
.
(
)
31 GSC+ (
).

:
,
.
:
-
. .
CID 100 FMI 3
,
GSC+ [.
( GSC+)].
.
-
. .

b.
(
)
8 GSC+ (
).
.
(
)
9 GSC+ (
).

:

5 .
:
-
.
.
- ,
, .


GSC+.
.
5.
a. ,
(.
).

101

CID 100 FMI 4( EOPS)


CID 100 FMI 4:


(-)


,
CID 100 FMI 4
DIAG (
). GSC+
CID 100
FMI 4 ,
. ,
,
, ,

, ,

OFF/RESET
(/).
,
, ,
.


,
,
..
:
,
(CID 269)
,
.
1. GSC+
. ,
CID 100 FMI 4.

102

a.
OFF/RESET
(/).
b.
(
).
c.
STOP ().
d.
.
e. ,
( )
CID 100 FMI 4 (
) CID 100 FMI 3.

:
CID 100 FMI 4
; CID 100 FMI
3 ( ).
:
- GSC+
.
, .
(
; .
).
.
- CID 100 FMI 4
.
GSC+.
.
2. GSC+
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+.
c.
STOP ().
d.
.

e. ,
(
) CID 100 FMI 4
( )
CID 100 FMI 3.

CID 110

(
ECTS)

:
CID 100 FMI 4
; CID 100
FMI 3 ( ).
:
- GSC+
. ,


(-).

GSC+.
,
(.
).
.
- CID 100 FMI 4
.
GSC+. GSC+ [.

( GSC+)].
.


( ECTS).


EMCP II+


,
.


.


.

GSC+ (
8 ).
c ().
455 (
370 550 ).

10

103

95 .
-40 oC

10% (
1,0
)
135 oC

93%
: GSC+
,


(004 = 0;
).
004 1,


GSC+
;
CID FMI

.
CID FMI
.
:
40
GSC+
.


.

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 110 FMI 3CID 111 FMI 3
( )
CID 175 FMI 3
( )
CID 190 FMI 3

104

CID 336 FMI 2

CID 110 FMI 2(
ECTS)


CID 110 FMI 2:

,
CID 110 FMI 2
DIAG (
). GSC+
CID 110
FMI 2 ,
. ,
,
, ,
,
,

OFF/RESET
(/).
,
, ,
.


,
,
..
:

,


. .
.

GSC+.
.
2. GSC+

:
,
(CID 269)
,
.
1. GSC+
.
,
CID 110 FMI 2.
a.
OFF/RESET
(/).
b.
(
).
c.
STOP ().
d.
(
, ).
e. ,
(
) CID 110 FMI 2
( )
CID 110 FMI 3.

:
CID 110 FMI 2
; CID 110
FMI 3 ( ).
:
- GSC+
.
, .
(
; .
).
.

a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+.
c.
STOP ().
d.
.
e. ,
( )
CID 110 FMI 2 (
) CID 110 FMI 3.

:
CID 110 FMI 2
; CID 110 FMI
3 ( ).
:
- GSC+
. ,

.

GSC+. ,

(.
).
.
- CID 110 FMI 2
.
GSC+. GSC+ [.

( GSC+)].
.

- CID 110 FMI 2


.

105

CID 110 FMI 3( ECTS)

CID 110
FMI 3:


(+)


,
CID 110 FMI 3
DIAG (
). GSC+
CID 110
FMI 3 ,
. ,
,
, ,

, ,

OFF/RESET
(/).
,
, ,
.


,
,
..
:
,
(CID 269)
,
.
1.
a.
OFF/RESET
(/).

106

b.
(
).
c. (
)

( ) ( ).

:
8,0 0,5
.
:
-
. .
- .
,
CID 269,
,
.
CID 269 , ,

. 4.
2. .

STOP (),
.
a. (
)

( ) (
).

:
7,0 0,5
.
:
-
. , ,
-
. .

OFF/RESET
(/),
STOP (). -

CID 110 FMI 3,


, . .
.
-

(+).
.

(+).
.
.
- 7,00,5

(+).
GSC+
. .
3.
.

, .

.
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+.
c. GSC+
7
.

:

5 .
:
-
.
.
- ,
,
.

GSC+.
.
4.
.

, .

OFF/RESET
(/).

, GSC+ -
.
.
(
) 31
GSC+ (
).
b.
(
) 7
GSC+ (
).
.
(
) 9
GSC+ (
).

:

5 .
:
-
.
.
- ,
, .


GSC+.
.
5.
a. ,

107

(.
).

:
,
.
:
-
.
. CID 110 FMI 3
,
GSC+ [.

( GSC+)].
.
-
.
.

CID 110 FMI 4(
ECTS)


CID 110 FMI 4:


(-)


,
CID 110 FMI 4
DIAG (
). GSC+
CID 110
FMI 4 ,
. ,
,
, ,
,
,

OFF/RESET
(/).
,
, ,
.


,
,
..
:
,
(CID 269)
,
.
1. GSC+
.

108

,
CID 110 FMI 4.
a.
OFF/RESET
(/).
b.
(
).
c.
STOP ().
d.
.
e. ,
(
) CID 110 FMI 4
( )
CID 110 FMI 3.

:
CID 110 FMI 4
; CID 110
FMI 3 ( ).
:
- GSC+
.
, .
(
; .
).
.

c.
STOP ().
d.
.
e. ,
( )
CID 110 FMI 4 (
) CID 110 FMI 3.

:
CID 110
FMI 4 ;
CID 110 FMI 3 (
).
:
- GSC+
. ,


(-).

GSC+. ,

(.
).
.
- CID 110 FMI 4
.
GSC+. GSC+ [.

( GSC+)].
.

- CID 110 FMI 4


.
GSC+.
.
2. GSC+
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+.

109

CID 111

( ECLS)


( ECLS).


EMCP II+


,

..

.
GSC+ (
8 ).

, GSC+
(+5 ).

, GSC+
(-).
: GSC+
,

110


(004 = 0). 004
1,


GSC+
;
CID FMI

. CID FMI

.
:
40
GSC+
.


.

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 111 FMI 3CID 111 FMI 3
( )
CID 175 FMI 3
( )
CID 190 FMI 3

CID 336 FMI 2

CID 111 FMI 3( ECLS)


CID 111 FMI 3:


(+)


,
CID 111 FMI 3
DIAG (
). GSC+
CID 111
FMI 3 ,
. ,
,
, ,

, ,

OFF/RESET
(/).
,
, ,
.


,
,
..
:
,
(CID 269)
,
.
1.
a.
OFF/RESET

(/).
b.
(
).
c. (
)

( ) ( ).

:
8,0 0,5
.
:
-
. .
- .
,
CID 269,
,
.
CID 269 , ,

. 4.
2. .

STOP (),
.
a. (
)

( ) (
).

:
2,5 0,5
.
:
-
. , ,
-
. .

OFF/RESET
111

(/),
STOP ().
- CID
111 FMI 3, , .
.
.
-

(+).
.

(+).
.
.
- 2,5 0,5


(+). GSC+
.
.
3.
.

, .

.
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+.
c. GSC+
13
.

:

5 .
:
-
.
.
- ,
112

,
.


GSC+. .
4.
.

, .

OFF/RESET
(/).

, GSC+ -
.
.
(
) 31
GSC+ (
).
b.
(
) 13
GSC+ (
).
.
(
) 9
GSC+ (
).

:

5 .
:
-
.
.
- ,
, .


GSC+.
.

5.
a. ,
(.
).

CID 168

:
,
.
:
-
.
. CID 111 FMI 3
,
GSC+ [.

( GSC+)].
.
-
.
.


EMCP II+

EMCP II+

.

24 32 .
GSC+
RM-1 ,

GSC+. GSC+
,

START (), AUTO
( ) STOP
().
:

OFF/RESET (/ ),
GSC+
. GSC+
CID 168
,

113

CID 168 FMI 3CID 168 FMI 4


FMI 3 FMI 4.

CID 168 FMI 3:
,
24
, 32

,
32
, 45

CID 168
FMI 4:
18


007 (0
24 , 1 - 32 ).


.
,
,
,
,

OFF/RESET (/).
,
,
,

(. 1.

).

114


.
1.
a. ,
,
(CID
168 FMI 3 CID 168 FMI 4).
b. ,

,
(CID
168 FMI 3 CID 168 FMI 4).

:

CID 168 FMI 3
CID 168 FMI 4.
:
- ,
, .
.
- ,
, .
.
2.
a.
STOP ().
b. ,
.
c. ( )
.
d. ( )
RM-1 (B+) RM-28 (B-)
,
GSC+.

:
(
b, c d
) 2,0 .
:

-
( 2,0 ).
4. -
,
,
( 2,0 )
,
. 3.
- ,
,
( 2,0 )
,
. GSC+ [.

( GSC+)].
.
3.
a. + -
.
b. + RM-1,
- RM-28
,
GSC+.
c.
,
.

:

5 .
:
-
.
.
,

.
.
-
5 .
.


.

115

4.
a. ,
( ).

:
,
24 ,
24,8-29,5
. ,
32
, 33,139,3 .
:
-


. ,

GSC+, .

,
(.
).


, ,
.


,
, ,

CID 168. CID 168 ,
GSC+ [.

( GSC+)].
.
-
.
/
.
(.
).
.

CID 175

( EOTS)


( EOTS).


EMCP II+


,
.

.

.

GSC+ (
8 ).
c ().
455 (
370 550 ).

10
95 .
-40 oC

10% (

116

1,0 )
135 oC

93%
: GSC+
,


(004 = 0;

).
004 1,

GSC+

;
CID FMI

. CID FMI

.
:
40
GSC+
.


.

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 175 FMI 3

CID 111 FMI 3


( )
CID 175 FMI 3
( )
CID 190 FMI 3

CID 336 FMI 2

CID 175 FMI 2( EOTS)

CID 175
FMI 2:

,
CID 175 FMI 2
DIAG (
). GSC+
CID 175
FMI 2 ,
. ,
,
, ,
,
,

OFF/RESET
(/).
,
, ,
.


,
,
..
:

,

. .
.

117

:
,
(CID 269)
,
.

2. GSC+

1. GSC+
.

b.
GSC+.

,
CID 175 FMI 2.

c.
STOP ().

a.
OFF/RESET
(/).

d.
.

b.
(
).
c.
STOP ().
d.
(
, ).
e. ,
(
) CID 175 FMI 2
( )
CID 175 FMI 3.

:
CID 175 FMI 2
; CID 175
FMI 3 ( ).
:
- GSC+
.
, .
(
; .
).
.
- CID 175 FMI 2
.
GSC+.
.

118

a.
OFF/RESET
(/).

e. ,
( )
CID 175 FMI 2 (
) CID 175 FMI 3.

:
CID 175 FMI 2
; CID 175 FMI
3 ( ).
:
- GSC+
. ,

.

GSC+. ,

(.
).
.
- CID 175 FMI 2
.
GSC+. GSC+ [.

( GSC+)].
.

CID 175 FMI 3( EOTS)

CID 175
FMI 3:


(+)


,
CID 175 FMI 3
DIAG (
). GSC+
CID 175
FMI 3 ,
. ,
,
, ,

, ,

OFF/RESET
(/).
,
, ,
.


,
,
..
:
,
(CID 269)
,
.
1.
a.

OFF/RESET
(/).
b.
(
).
c. (
)

( ) ( ).

:
8,0 0,5
.
:
-
. .
- .
,
CID 269,
,
.
CID 269 , ,

. 4.
2. .

STOP (),
.
a. (
)

( ) (
).

:
7,0 0,5
.
:
-
. , ,
-
. .

119

OFF/RESET
(/),
STOP ().
- CID
175 FMI 3, , .
.
.
-

(+).
.

(+).
.
.
- 7,0 0,5


(+). GSC+
.
.
3.
.

, .

.
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+.
c. GSC+
14
.

:

5 .
:
-
.
.
120

- ,
,
.


GSC+. .
4.
.

, .

OFF/RESET
(/).

, GSC+ -
.
.
(
) 31
GSC+ (
).
b.
(
) 14
GSC+ (
).
.
(
) 9
GSC+ (
).

:

5 .
:
-
.
.
- ,
, .


GSC+.
.

5.

CID 175 FMI 4

a. ,
(.
).


( EOTS)

:
,
.

CID 175
FMI 4:

:
-
.
. CID 175 FMI 3
,
GSC+ [.

( GSC+)].
.
-
.
.(-)


,
CID 175 FMI 4
DIAG (
). GSC+
CID 175
FMI 4 ,
. ,
,
, ,
,
,

OFF/RESET
(/).
,
, ,
.


,
,
..
:
,
(CID 269)
,
.
1. GSC+
.

121

,
CID 175 FMI 4. a.

OFF/RESET (/).
b.
(
).
c.
STOP ().
d.
.
e. ,
(
) CID 175 FMI 4
( )
CID 175 FMI 3.

:
CID 175 FMI 4
; CID 175
FMI 3 ( ).
:
- GSC+
.
, .
(
; .
).
.
- CID 175 FMI 4
.
GSC+.
.
2. GSC+
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+.
c.
STOP ().
122

d.
.
e. ,
( )
CID 175 FMI 4 (
) CID 175 FMI 3.

:
CID 175 FMI 4
; CID 175 FMI
3 ( ).
:
- GSC+
. ,


(-).

GSC+. ,

(.
).
.
- CID 175 FMI 4
.
GSC+. GSC+ [.

( GSC+)].
.

CID 190

( MPU)


( MPU)


EMCP II+


.
, ,

,
,

. EMCP II+
,
.

.

190 FMI 2 CID 190 FMI 3,


.
: ,

,
,
973-458, 458-873,
973-407 873-507.
,
GSC+, 838-873
838-973.
:
40
GSC+
.


.

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 175 FMI 3

CID 111 FMI 3


( )
CID 175 FMI 3
( )
CID 190 FMI 3

CID 336 FMI 2
.
, GSC+
,

.
,
CID 190,
GSC+ ,
. CID

123

CID 190 FMI 2( MPU)

CID 190 FMI 3( MPU)FMI 2
FMI 3.

CID 190 FMI 2:

( -)

CID 190
FMI 3:
.
1.
MPU
a.
OFF/RESET
(/).

:
100-350 .
:
- , ,
.

GSC+.

OFF/RESET (/),
- STOP (). ,
(
) CID 190.
a. CID 190
,
. .
b. CID 190
, ,
.
. (

.
.)
-
MPU.
2.
2.
MPU
a. MPU
( MPU
).
b. 1
2 MPU.

:
100-350 .

b.
GSC+.

:
- MPU
.
.

c.
1 2
( GSC+).

- MPU. .

( MPU).

124

.
3.

.

OFF/RESET
(/ ).
MPU GSC+
.
a. ,
2
MPU 2
GSC+.
5
.
b. ,
1
MPU 1
GSC+.
5
.
c.
,
1 2 .
5
.

:
a b
5 .
c 5 .
:
-
.
.

OFF/RESET
(/).
MPU GSC+
.
(- ),

MPU . ,


EMCP II+.
a. ,
EMCP II+.
b.

EMCP II+.
,
-
.
5 .
c. MPU
(.
).

:
; (
b) 5 ;
.
:
- .
-

.
.
.
5.
MPU

-
,
.

MPU
GSC+. .

a. MPU
.

4. .

:
.

b. MPU
;
.

125

:
-
MPU [.

( MPU)].
.
- MPU [.

( MPU)].
6.

a.
GSC+
MPU.
b.
OFF/RESET
(/),
STOP ().
c. ,
( ) CID 190.

:
CID 190 FMI 2 CID 190 FMI
3.
:
-
.
. (

.
.)
- CID 190;
- ,
.
(. ) .

,
.
MPU.
.
GSC+.
7. .

126

. ,


.
a. ,
7-1710,
(
) 1 2
GSC+.
b.

.
c. (
), MPU.

:
10
.
:
- MPU
.
.
-
-
. 5.
.

CID 248

CID 248 FMI 9

Cat Data Link

Cat DataLink


CID 248 FMI 9:
-
Cat DataLink

(+)
-
Cat DataLink
(-)

Cat Data Link.

:
( CCM)
,
+
TS1-17.

,
,
, +
TS1-15.GSC+

Cat Data Link.
, GSC+
.

GSC+
Cat Data
Link. GSC+
CID 248 FMI 9 ,
.
,
,
,
,

OFF/RESET (/).

,
,

.


.

127

CID 268

CID 268 FMI 2

GSC+

GSC+


GSC+
,

, ,

(5-0),
(5-1),
(6),

(8). GSC+
, -

,
CID 268. ,
CID 268, GSC+

, .

5-0.
,
5-1.
, 6.
8.
.

CID 268
FMI 2:CID 268.


.
,
,
GSC+ CID
268 ,
. ,
,
( P009)
( P010),
,
.
, ,
,
.
:
,
,
6 9

,
. ,
,
,
GSC+ ,

OFF/RESET
(/ ).

,
, GSC+

.

128

1.

CID 269

a. ,
GSC+ (. 2-0.
,

,
).

b. ,
(6),
(8).
c. ,
, ,
129-4053,
.

:
, ,
,
.
:
- .
,
CID 268 FMI 2. - ,
GSC+ [.

( GSC+)].
,

.
.
-
.
(.
5-0.
, 5-1.
, 6.

8.

,
).
.

.
(1)
. (2) . (3)
. (4) .
(5) V-. (6)
V+. (7) . (8)
. (9) . (10)
.

129


EMCP II+
( 8 )
GSC+,
,
: ,
(
),
(
) (
).
, GSC+
.
: GSC+
,

(004 = 0).
004 1,

GSC+
;
CID
FMI
. CID FMI

.
:
40
GSC+
.


.

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 110 FMI 3CID 111 FMI 3
( )
CID 175 FMI 3
( )
CID 190 FMI 3

CID 336 FMI 2

130

CID 269 FMI 3
CID 269
FMI 3:

8,5

,
CID 269 FMI 3
DIAG (
). GSC+
CID 269
FMI 3 ,
. ,
,
, ,
,
,

OFF/RESET (/
).
, , ,
.


,
,
..
1. GSC+
a.
GSC+.
b.
OFF/RESET
(/),
STOP ().
c.
.
d. ,
( ) CID 269 FMI 3.

:
CID 269 FMI 3
( ).
:
- GSC+
. ,


(+).
.
.
-
GSC+. GSC+ [.

( GSC+)].
.

CID 269 FMI 4

CID 269 FMI 4:

7,5

,
CID 269 FMI 4
DIAG (
). GSC+
CID 269
FMI 4 ,
. ,
,
, ,
,
,

OFF/RESET
(/).
,
, ,
.


,
,
..
1. GSC+
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+.
c.
STOP ().

131

d.
.
e. ,
( ) CID 269 FMI 4

:
CID 269 FMI 4
( ).
:
- GSC+
. ,

. .
- GSC+.
GSC+ [.

( GSC+)].
.
2.

a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+.
c.

.
d.
STOP ().
e.
.
f. ,
( ) CID 269 FMI 4

:
CID 269 FMI 4
, CID 269 FMI 4
.
:
132

- CID 269 FMI 4


( ).
.
. .
- CID 269 FMI 4
(
).
CID 269
FMI 4. .
3.

a. 2
,.

:
CID 269 FMI 4
- ,
CID 269 FMI 4
.
:
-
CID 269 FMI 4 (
).
. .
.
-
CID 269 FMI 4
(
).
CID 269 FMI 4.


.
.
.

CID 333

( ALM)

2 ( ). 3 (
). 4 ( ).( ALM)
..
(NFPA).

GSC+
.


,
,
0,5 .


( ALM).
(1) . (2)
+, 10 . (3)
ALM
( ). (4) ALM
(
). (5) . (6) . (7)
. (8) . (9) ALM CAM. (10) NFPA 110 RAN
( ). (11)
NFPA 99 RAN ( ). (12) 2 30.
(13) EMCP RAN ( ). (14)
5 ( ). 6 (
). 7 ( ). 8
( ). (15) 1 ( ).

:

(

CIM).
GSC+
305 .


; GSC+
CID 333.
,
, /
.
:
40
GSC+
.


.

133

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 110 FMI 3CID 111 FMI 3
( )
CID 175 FMI 3
( )
CID 190 FMI 3

CID 336 FMI 2

CID 333 FMI 3( ALM)

CID 333 FMI 4

( ALM)FMI 3 FMI 4.
CID 333
FMI 3:


(+)
CID 333 FMI 4:


(-)
GSC+
CID 333 FMI 3 CID 333 FMI 4
,
.


.
:

CID 333 FMI
3 CID 333 FMI 4, ,

GSC+
(+) (-)
.
1.
(/
)
a.
OFF/RESET

134

(/),
STOP ().
b.
.
c. ,
( ) CID 333 FMI 3
CID 333 FMI 4.
d. ,

(1) ,


().

:

CID 333 FMI 3
CID 333 FMI 4.
:
-
CID 333 FMI 3 CID
333 FMI 4 .
.
-
CID 333 FMI 3 CID 333 FMI 4.
2. -
CID 333
FMI 3 CID 333 FMI 4.
4.
2.

a.
STOP ().
b.
2 ( ) 7
( )
.

:

0-10 .
:
- .

4.
-
. 3.
3.

GSC+
a.
STOP ().
b. 18 2
.
c.
GSC+.
d.
2 ( ) 7
( )
.
11,60,5
.
e.
35 GSC+
(-)
.
0 -5,5
.

:
d 11,6
0,5 .
e
0-5,5 .
:
-
. 4.
- ,
( d),
.
.
.
- ,
GSC+ ( e), .
GSC+.
.
135

4.


(+)

CID 334

a.
GSC+.
b. 18 2
.
c.
18

(+) .
d.
18

(-) .

:

20 .
:
-
, (.
).


,
.
.
-
20 .
(
) ,
.


GSC+. .
, .

136


GSC+
.


. ,

. GSC+
CID 334 FMI 3 CID 334
FMI 4 ,
.
6.

( ).
,
,

/ .
,
,
5,0
.
0 .
100 .

CID 334 FMI 3

CID 336


( ECS)

CID 334 FMI 4
CID 334
FMI 3:


(+)
CID 334
FMI 4:


(-)

.
FMI
(FMI 3 = +, FMI
4 = -).
,

/ ,
.

(
ECS).( ECS)

.

;
GSC+
(-).

(-)
.

137


.

.
OFF/RESET (/ ) , GSC+
(

,
). 6 9
GSC+
, GSC+ .
AUTO ()
,
/
( )
GSC+

(-), ,
(
CCM)
.
GSC+
,
,

/


.
,
.

GSC+
,
.

,
GSC+ .
MAN. START ( ) ,


OFF/RESET (/ )
COOLDOWN/STOP
(/)
GSC+
,

138

.
GSC+

,
.

, GSC+ .
COOLDOWN/STOP (/
) -
(
0 -30 )

.
.

GSC+
,
.

,
GSC+ .
:
/ (
)
GSC+ TS1- 14,
.


/ ,
TS1-14.
:
40
GSC+
.


.

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 110 FMI 3CID 111 FMI 3
( )
CID 175 FMI 3

( )
CID 190 FMI 3

CID 336 FMI 2

CID 336 FMI 2( ECS)


CID 100 FMI 2:
GSC+


GSC+


(-)
.
( GSC+)
/
.
GSC+

(-)

GSC+.
CID 336 FMI 2

,
GSC+.


.
GSC+ CID
336 FMI 2 ,
.

.
1.
.
,
, .
a.

/
( ),

139

TS1-14.

/
.
b.
GSC+.
c.
,

,
GSC+, ,

(-).
d.
OFF/RESET
(/).
39
,
GSC+,
(-)
.
5 .
32, 33 40
-.
5 .
e.
AUTO
().
40
,
GSC+,
(-)
.
5 .
32, 33 39
-.
5 .
f.
MAN. START
( ).
33
,
GSC+,
(-) .
5
.
32, 39 40 -.

140


5 .
g.
COOLDOWN/ STOP
(/ ).
32
,
GSC+,
- .

5 .
33, 39 40 -.
5
.

:
( d, e, f g)

,
.
:
-
.
.


.
.
-

.

,
(
).
/

(-)
GSC+.
.

CID 441


( EGR)

.
(014)

,
GSC+ EGR.
1
. EGR
,

.
: GSC+

EGR,
1. EGR ,
1
.


(
EGR).
(1)
. (2)
. (3) .
( EGR) GSC+

,

.

.
EGR 1 .
EGR .
GSC+ EGR,

(014)

.
1.
EGR ,

-

141

CID 441 FMI 12
( EGR)


CID 441 FMI 12:

EGR

:
CID 441
, EGR ,


(
,

)
CID 441
, EGR
,
,

( ,

)
GSC+
CID 441 ,
.
,
,
,
,

OFF/RESET (/)..


CID 441.

142

1.

(/)
a.
OFF/RESET
(/),
STOP ().
b.
.
c. ,
( ) CID 441 FMI
12.
d. ,

(1) ,

().

:

CID 441 FMI 12.
:
-
CID 441 FMI 12 .
.
-
CID 441 FMI 12.
.
2.

:
.
20 ,

GSC+ (.
).
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+ (. ).

c. ,
GSC+.

:

, .

).
.
- -
.
. (.
).
.

:
-
GSC+. .
-
, .
, GSC+.
.
3.
EGR
a.
OFF/RESET
(/).
b. RM-13 RM- 14
.
c.
RM-13 RM-14 .
5 .
d. . ,
(014)

.
e.
RM-13 RM-14 .
5 .

:
c 5 .
e 5
.
:
- ,
;

.
,
(.
143

CID 442

CID 442 FMI 12


( GFR)


( GFR)


CID 442 CID 12:

GFR


:

(
GFR).( GFR) GSC+


,
. GFR
.
: GSC+

GFR,
2. GFR
, 2
.

CID 442
, GFR ,

,


.

CID 442
, GFR
,
, GFR


.

GSC+
CID 442 ,
.
,
,
,
,

OFF/RESET (/)..


CID 442.

144

1.

(/)
a.
OFF/RESET
(/),
STOP ().
b.
.
c. ,
( ) CID 442 CID
12.
d. ,

(1) ,


().

:

CID 442 CID 12.
:
-
CID 442 CID 12
.
.

b.
GSC+ (. ).
c. ,
GSC+.

:
,
.
.
:
-
GSC+. .
-
, .
, GSC+.
.
3. GFR
a.
OFF/RESET
(/ ).
b. RM-22
.
c.
RM-22 RM-7 .
5 .

-
CID 442 CID 12.
.

d.
STOP ()
.

2.

e.
RM-22 RM-7 .
5 .

:
.
20 ,

GSC+ (.
).

:
c 5 .
e 5
.

a.
OFF/RESET
(/).

:
- ,
;

.
145

,
(.
).
.
- -
.
. (.
).
.

CID 443

( CTR)


( CTR).( CTR)
GSC+ ,
:
(
AUXREL)

( GS). CTR
.

. GS

146

.
CTR
,
.
GSC+
( ),


(400 /, 011)
. ()
,

0 /.
: GSC+

CTR,
3. CTR
, 3
.

CID 443 FMI 12( CTR)


CID 443 FMI 12:

CTR


:
CID 443
, CTR ,
,
(
AUXREL)

( GS)

CID 443
, CTR
,
,
(
AUXREL)

( GS)

GSC+
CID 443 ,
.
,
,
,
,

OFF/RESET (/)..

147


CID 443.
1.

(/)
a.
OFF/RESET
(/),
STOP ().
b.
.
c. ,
( ) CID 443 FMI
12.
d. ,

(1) ,


().

:

CID 443 FMI 12.
:
-
CID 443 FMI 12
.
.
-
CID 443 FMI 12.
.
2.

:
.
20 ,

GSC+ (.
).
a.
OFF/RESET
148

(/).
b.
GSC+ (. ).
c. ,
GSC+.

:
,
.
.
:
-
GSC+. .
-
, .
,
GSC+. .
3. CTR
a.
OFF/RESET
(/ ).
b. RM-16
.
c.
RM-16 RM-3 .
5 .
d. . ,

(011)
.
e.
RM-16 RM-3 .
5 .

:
c 5 .
e 5
.
:
- ,
;


.
,
(.
).
.

- -
.
. (.
).
.

CID 444
( SMR)

( SMR). (1) .


(
SMR) GSC+

1
( SMMS),

( SAS) (
3500)

149

. SMR
;


.
.
: GSC+

SMR,
4. SMR
, 4
.

CID 444 FMI 12


( SMR)


CID 444 FMI 12:

SMR


:
CID 444
, SMR ,
,

, AUTO
()

CID 444
, SMR
,
,
,
AUTO ( )


GSC+
CID 444 ,
.
,
,
,
,

OFF/RESET (/)..


CID 444.
1.

(/)

150

a.
OFF/RESET
(/),
STOP ().
b.
.
c. ,
( ) CID 444 FMI
12.
d. ,

(1) ,


().

:

CID 444 FMI 12.
:
-
CID 444 FMI 12
.
.
-
CID 444 FMI 12.
.
2.

:
.
20 ,

GSC+ (.
).
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+ (. ).
c. ,
GSC+.

:
,
.
.
:
-
GSC+. .
-
, .
, GSC+.
.
3. SMR
a.
OFF/ RESET
(/ ).
b. RM-18
.
c. F4
.
d.
RM-18 RM-6 .
5 .
e.
RM-18 RM- 6 .
f.
START ()
,

, .
5 .

:
d 5 .
f 5
.
:
- ,
;

.
,
(.
151

).
.
- -
.
. (.
).
.

CID 445
( RR)

( RR).


(
RR) GSC+

(
EG)
(
3500). ,

(RR1) . RR
.

.
(
SAS) .
GSC+ RR

.

152

: GSC+

RR,
5. RR ,
5
.

CID 445 FMI 12


( RR)


CID 445 FMI 12:

RR


:
CID 445
, RR , :
,
, ;

,
,
MAN ( )

(
3500)
,
RM-23 ,
CID 445
, RR ,
:
,
, ,
,

MAN ( )

(
3500)
,
RM-23 ,

153

GSC+
CID 445 ,
.
,
,
,
,

OFF/RESET (/)..


CID 445.
1. (/)
a.
OFF/RESET
(/),
STOP ().
b.
.
c. ,
( ) CID 445 FMI
12.
d. ,

(1) ,


().

:

CID 445 FMI 12.
:
-
CID 445 FMI 12
.
.
-
CID 445 FMI 12.
.
154

2.

:
.
20 ,

GSC+ (.
).
a.
OFF/ RESET
(/).
b.
GSC+ (. ).
c. ,
GSC+.

:
,
.
.
:
-
GSC+. .
-
, .
, GSC+.
.
3. RR
a.
OFF/ RESET
(/).
b. RM-24
.
c.
RM-24 RM-8 .
5 .
d.
START ().
e.

RM-24 RM-8 .
5 .

:
c 5 .
e 5
.

CID 446
(
ASR)

:
- ,
;

.
,
(.
).
.
- -
.
. (.
).
.

(
ASR).


,
,
GSC+
( ASR)
. ASR
.

.
GSC+ ASR

, .
: GSC+

ASR,
6. ASR ,
6
.

155

CID 446 FMI 12


( ASR)

1.

(/)

CID 446
FMI 12:

a.
OFF/RESET
(/),
STOP ().


ASR


:
CID 446
, ASR ,

,
,

CID 446
, ASR
,

;

CID 446
, ASR

, ,
ASR

GSC+
CID 446 ,
.
,
,
,
,

OFF/RESET (/)..


CID 446.
156

b.
.
c. ,
( ) CID 446 FMI
12.
d. ,

(1) ,

().

:

CID 446 FMI 12.
:
-
CID 446 FMI 12 .
.
-
CID 446 FMI 12.
.
2.

:
.
20 ,

GSC+ (.
).
a.
OFF/ RESET
(/).
b.
GSC+ (. ).

c. ,
GSC+.

:
,
.
.

).
.
- -
.
. (.
).
.

:
-
GSC+. .
-
, .
, GSC+.
.
3. ASR
a.
OFF/ RESET
(/).
b. RM-19
.
c.
RM-19 RM-5 .
5 .
d.
START ()

( ESPB).
e.
RM-19 RM-5 .
5 .

:
c 5 .
e 5
.
:
- ,
;

.
,
(.
157

CID 447

( FCR)( FCR) GSC+
.

.
:
,
(
) (
ETR), ,

( )
( ETS).
ETR
GSC+ FCR,

, .
ETS
GSC+ FCR,

, .
: GSC+

FCR,
7. FCR ,
7
.
001: 0 = ETR, 1 = ETS.

(
FCR) ,
,
( ETR).
: 3408 3412
(
AFCR)
, 87 -
( SR),
F16.
( FCR)
, ,
(
ETS).

158

CID 447 FMI 12( FCR)


CID 447 FMI 12:

FCR

:
ETR,
FCR -
CID 447 ,
,
CID 566
( )
(
)
ETR,
FCR -
CID 447,

ETS,
FCR -
CID 447,
,


ETS,
FCR -
CID 447,
,


:
3500,

FCR
.
GSC+
CID 447 ,
.
,
,
,

,

OFF/RESET (/)..


CID 447.
1.

(/)
a.
OFF/ RESET
(/),
STOP ().
b.
.
c. ,
( ) CID 447 FMI
12.
d. ,

(1) ,

().

:

CID 447 FMI 12.
:
-
CID 447 FMI 12 .
.
-
CID 447 FMI 12.
.
2.

:
.
159

20 ,

GSC+ (.
).
a.
OFF/RESET
(/).
b.
GSC+ (. ).
c. ,
GSC+.

:
,
.
.
:
-
GSC+. .
-
, .
, GSC+.
.
3. FCR
a.
OFF/RESET
(/ ).
b. RM-15
.
c.
RM-15 RM-4 .
5 .
d. ETR

START ().
ETS
START
(), - OFF/RESET
(/ ). ,
7.
e.
160

RM-15 RM-4 .
5 .

:
c 5 .
e 5
.
:
- ,
;

.
,
(.
).
.
- -
.
. (.
).
.

CID 448

CID 448 FMI 12


( PSR)


( PSR)


CID 448 FMI 12:

PSR


:
CID 448
, PSR ,
,
RM-25 (
) ; ,
RM-26 (
)

(
PSR).
(1) .( PSR) GSC+
. .
6.
(
).
: GSC+

PSR,
8. PSR
, 8
.

CID 448
, PSR
, ,
RM-25 (
), ;
, RM26 ( )

GSC+
CID 448 ,
.
,
,
,
,

OFF/RESET (/)..


CID 448.

161

1.

(/)
a.
OFF/RESET
(/),
STOP ().
b.
.
c. ,
( ) CID 448 FMI
12.
d. ,

(1) ,


().

:

CID 448 FMI 12.
:
-
CID 448 FMI 12
.
.
-
CID 448 FMI 12.
.
2.

:
.
20 ,

GSC+ (.
).
a.
OFF/RESET
(/ ).

162

b.
GSC+ (. ).
c. ,
GSC+.

:
,
.
.
:
-
GSC+. .
-
, .
, GSC+.
.
3. PSR
a.
OFF/ RESET
(/).
b. RM-25
.
c.
RM-25 RM-10 .
5 .
d. PSR
SP16. PSR


PSR ,
6.
. PSR,
.
e.
RM-25 RM-10 .
5 .

:
c 5 .
e 5
.
:
- ,
;


.
,
(.
).
.

CID 475

(
RDM)

- -
.
. (.
).
.


( RDM).


GSC+
(
RDM)
.

R1 ( 2
)
0,5 . R2-R9
( )
.

6 7
.


, R2-R9
.
, R2- R9
.
163

:
GSC+ 305 .

;
GSC+
CID 475.

GSC+.
:
40
GSC+
.


.

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 110 FMI 3CID 111 FMI 3
( )
CID 175 FMI 3
( )
CID 190 FMI 3

CID 336 FMI 2

CID 475 FMI 3( RDM)

CID 475 FMI 4

( RDM)FMI 3 FMI 4.
CID 475
FMI 3:


(+)
CID 475
FMI 4:


(-)
GSC+

.


.
1.

a.
4 ( ) 7
( )
.

:

0-10 .
:
- .
164

3.
-
. 2.
2.

GSC+
a. 4
.
b.
GSC+.
c.
4 ( ) 7
( )
.
11,6 0,5 .
d.
30 GSC+
(-)
,
GSC+.
0- 5,5
.

:
c
11,6 0,5 .
d
0-5,5 .
:
-
. .
- ,
( c),
.
.
.
- ,
GSC+ ( d), .
GSC+.
.


(+)
a.
GSC+.
b. 1- 4
.
c. ,
4
,
(+)
,
GSC+.
d. ,
4
,
(-)
,
GSC+.

:

20 .
:
-
.
, (.
).

,
.
.
-

.
( ) ,

.

GSC+. .
, .

3.

165

CID 500

CID 566


( GSC+)


CID 500 FMI
12 , GSC+

. -
.
: GSC+
CID 500 FMI 12
,

OFF/RESET (/ ).

CID 500 FMI 12( GSC+)


CID 500 FMI 12 GSC+. .

( GSC+).

CID
500 FMI 12

,
, GSC+

.
.

166

(
FCR) ,
,
( ETR).
: 3408 3412
(
AFCR)
, 87 -
( SR),
F16.

(
FCR) ,
,
( ETS).


CID 566
, ,
GSC+
.
GSC+ ,
, .

- ,
GSC+
CID 566.
- FMI 7 (
).

:

167

1. GSC+
,

0 /, GSC+
.
2. GSC+ ,
-
,

.
3. GSC+
CID 566
.
:
CID 566 (
)
.
:
40
GSC+
.


.

GSC+

:
CID 100 FMI 3

CID 110 FMI 3CID 111 FMI 3
( )
CID 175 FMI 3
( )
CID 190 FMI 3

CID 336 FMI 2

CID 566 FMI 7


CID 100 FMI 2:
,
GSC+,
GSC+
CID 566 FMI 7 ,
.
:

.F4.
, ,

( 017).
90 . (. 50.
).

90 , GSC+

;

.


,

OFF/RESET
(/), -
START ().
.
.

168


:
a. ,

(
,

,
, ).
,.

, GSC+
.
GSC+
, GSC+
,
.

,

.
b. .
c. ,
.
d. ,
.
e.

,

.
f.

,

[.
CID 190
( MPU)].
g.
( ).
,

() ,
15.
1.
1.
a. ,
CID 566 FMI 7
( ).

:
CID 566 FMI 7
( ).
:
- CID 566 FMI 7
.
CID 566 FMI 7
.
.
-
CID 566 FMI 7.
. (
,

CID 566 FMI 7,


.)
2.
a. ,
( ).
.
.

:
,
24 ,
24,8-29,5
. ,
32 ,
33,1-39,3
.
:
- .
-
.
CID 168.
169

.
3.


a. F4
.
b.


.
c.
OFF/RESET
(/), -
START ().
d.

.

:.
:
-
. .

.
.
-.
.
4.
.

,
: ETR (,
)
ETS (,
).
170


EMCP II+ (
)
129- 4053,
.
a. , 001
(0 = ETR, 1 =
ETS) (. 2-0. ,

).
:

,
,
12 (
3500).

:
001
,
.
:
- .
- 001 .

(. 5-0.

).
5.
.
F4 .
a.

.
b.
OFF/RESET
(/), -
START ().
c.
.

:
ETR

2
,
2.
ETS
0-2,0 .

:
-

.
, 12.
.
.
.
( ETR) .
6. ( ETS) .
10.
6 ( ETR).

a.
OFF/RESET
(/).
b. F2 F10

c.
3408 3412,

( AFCR),
F16,

.

:
.
:
- 7.
-
.
8.
7 ( ETR).
.

F4 .
a.
RM-15 - .
b.
OFF/RESET
(/), -
START ().
c. RM-15 .

:

2
,
2.
:
- RM- 15

. .
. , .
.
-
. 9.
8 ( ETR).
.

6. . ,
,
,
,

.
a.
OFF/RESET
(/).
b.
.

F2,
RM-15
(-)
.

171


F10,
RM-39

(-) .

F16 (
),
2 (
)

(-) .

:
,
, 3
.
:
- 3 ,

.
,
,
,
.
,
,
.

.

.
.
-
3 ,

(-).
(:
ETR
;
1
.) ,

,
,
.
.
.

172

-
3 ,
,

, (.
).
.
9 ( ETR).
.

7. F4
. .
,
,

.
.
9
a.
OFF/RESET
(/), -
START ().
b. RM-4 B-,
RM- 31 B-.

:

2
,
2.
:
- 9.
-
. ( )
F2.
.
9
a. ,
.
b.
.

:
CID 566
FMI 7.
:
-
CID 566 FMI 7. 9.
-
, CID 566
FMI 7.
.

.
.
9
a.
RM-15 (. 7).

:

2
,
2.
:
- .
RM-15

. . .

,
,
.
.
- -
. (.
).
.
10 ( ETS).
.

5. F4
.
.
a.
OFF/RESET

(/), -
START ().
b. RM-15 .

:
0-2,0
.
:
- RM15

(+).
. .
,
,

.
.
- .
.
11 ( ETS).

( FCR)

( EFCR).
F4 .
a. F2
.
b.
OFF/RESET
(/), -
START ().
c. ,
GSC+ 7.
7 ,
,
.
d.
RM-4 RM-15 .
100 ,
,
RM-15 RM-4.
173

e. RM-4
, .

:

10 .
:
-
10 . ,
RM-15

(+).
.

, (.
).
.
-
RM-15
, 10 .
,
EFCR, ,
, ,
EFCR. .
-
RM-15
100 .
.
(. ).
.
12.

.

4 5. F4
.


.
a.
OFF/RESET
(/), -
START ().
b.
174

:

2
,
2.
:
-
.

.
2301
SENR4676.
2301

SENR3585.
524 1724

SENR6430.
.
-
.
F6
F11,
.
,
8.
,
.
13. .
F4 .

.
a.
OFF/RESET
(/), -
START ().
b. RM-24 .

:

2

,
2.

:
- .
RM-24

.
. .
,
,

.
.
-
. .
14.
.
F4
. . ,
,
,
,

.
.
14
a.
OFF/RESET
(/), -
START ().
b. RM-8 B .
c.
RM-35 B- .

:

2
,
2.
:
- .
14.

-
. ( )
F6.
.
14
a. ,
.
b.
.

:
CID 566
FMI 7.
:
-
CID 566 FMI 7. 14.
-
, CID 566 FMI
7. .

.
.
14
a.
RM-24 (. 13).

:

2
,
2.
:
- .
RM-24

. . .

,
,
.
.
- -

175

. (.
).
.
15.
.
,

( ).

(
,
15 ).
a. F2
.
b.
OFF/RESET
(/), -
START ().
c.
.

:
0-2,0
.
:
- ., ,
.
.
.
.
- .
.
16. .
F4 .

.
a.
OFF/RESET
176

(/), -
START ().
b. RM-19 .

:

2
,
2.
:
- .
RM-19


(+).
. .
,
,

.
.
- .
.
17.
( ASR).
F4 .
a. F3
.
b.
OFF/RESET
(/).
c. ,
GSC+ 6.
6 ,
,
.
d.
RM-5 RM-19 .
100 ,
,
.

:
10 .
:
- 10
. , RM-19

(+).
.

, (.
).
.
-
100 .
.
(. ).
.

CID 590


CID 590
,
- (
EUI). CID
590 ,


GSC+.

CID 590 FMI 9
,
- ( MUI),
,
,

023. MUI 023
GSC+ 0.

, 023
0.
GSC+
5-0.

.

177

CID 770

CID 770 FMI 9


CCM


CCM


CID 770 FMI 9:


CCM.CCM
-
.
CID 770
. ,
21 22,

.

178

21 22

(+)
21 22

(-)
GSC+

CCM.

,
,

.
GSC+
CID 770 FMI 9 ,
.
,
, ,
,
, ,

OFF/RESET
(/).


.

CID 859

CID 859 FMI 3CID 859 FMI 4CID 859 FMI 3:


(+)


( 34
GSC+) ,

,
139.
0-110% ,
(
030),
(
140) 0-120
(. 5-0.

).

,
, 5,0
.

0 .
100 .

,
,

/ .

CID 859
FMI 4:


(-)
GSC+
CID 859 FMI 3 CID 859 FMI 4
,
.

.
FMI (FMI 3
=
; FMI 4 =

). ,
, ,
,

.

179


SP

, SP1.

SP ,
()
-
(
). SP
GSC+

.

, -
SP,

.

6.

( ).
,
SP ,

(, ,
).
GSC+


. GSC+

. GSC+

180

,

, ,
.
,


( +5,0
).
,
(,
, ),
GSC+
10,5 ;

.

,

( ).

( )
GSC+
(
)

.
, ,
SP
. ,
, SP

.
SP
( )
SP
.
SP

GSC+
23

SP

AUX
SW1

SP1
SP01, SP02,
SP03

SP1

1
SP2
24
SW2
SP04, SP05,

SP06
2
SP3
25
SW3
SP07, SP08,

SP09
3
SP4
29
SW4
SP10, SP11,

SP12
4
1. 6.
( ).

SP ,
. SP,
,
,
,

.

(
AUX),
.
SP

(
,
).


, .
-

, ,
,
,
,
.
( CAM)


OFF/RESET (/
). , SP
.
4.
,
SP .
5.

() (+)
.


SP
.
1. , SP
,
, -
SP.
2. ,
(

)
.
3. ,
. SP,

181

AL
AL
AL1
AL2
AL3

AL4

AL5

AL6

AL7

AL8

AL9

AL10

AL11

AL12
AL13
AL14

AL15

182

AL.


015 6C

.


016

.


013 014 34

,
.
(EMCP) EMCP

,


(

).

, CID 111.


(

).
026 6C
.
026

.

. 101- 106
102
105

.

. 107- 112.
108

111

.
GSC+ [
STOP
()]

.
,

, 114
( ).
117
113-118

, ,

120 123
.
GSC+
[
STOP ()].
119-124

. .
126

.
125- 127

.
-
029, 128-135
129 134

.

029, 128-137
131 136

, 10
GSC+
GSC+,
. .

GSC+
009 ( )

033 ( ).

, AL3.

AL
AL 1- AL 15.

(
)
(
).
AL ,

(

). AL
GSC+
.
AL

. AL

GSC+
,

,
,

.

183

GSC+.
(1) .
(2) . (3)
,
. (4)
,
. (5) . (6)
. (7) .


,

.


.
GSC+

,
.
,
, GSC+


.
,
,

.


:

184

,

,

.

b. .
c. .
d.
.

:

.
:
- .


( EOPS)..
1.

a. ,
CID 100 (
) CID 269 (
).
.

:
CID 100 CID 269
( ).
:
- .
-
,

CID 100 CID 269 (.

).
.
2.
a. , .

-
.
(.
).
.
3. .

012 (
), 013 (

) 014
(
).
a. 012
(
), 013 (

) 014
(
) (.
2-0. ,

,
).
b.
,
129- 4053.

:
, ,
,
.
:
185

- .
-
.
012, 013 014
(. 5-0.

,
).
.
4.


a.
OFF/RESET
(/), -
START ().
b. ,
.
c.
,
, 014
(
3).
014.
d.

,
, 013
(
3).
013.

:
.

.
:
-186

;
.
.

.

(.
). .
-,
.
GSC+. GSC+ (.

( GSC+)).
.
-.

. ,
,

. GSC+
.
,

.
.
:
,
GSC+ .


EMCP II+ .

,
,
(
ETS).

,
,
(
ETR).

187

1.
( ESPB)
a. ,
(
,

).
b.
OFF/RESET
(/), -
STOP ().

:

,
.
:
-
.
.


(.
).
.
-
. .
.
-
,
.
.
2.

:

.

.
a.
STOP ().
b.
GSC+.
188

c.
39 GSC+

(-) [

OFF/ RESET
(/)].
d.
.

:
.
:
-
.
(.

).

.
.
-
. GSC+
(.
( GSC+)).
.

2.
a. , .
b. .
c.
.

:

.
:
- .


( ECTS).

-
.
(.
).
.

3. 015
(
)

1.

a. 015
(
) (. 2-0.
,

,
).

a. ,
CID 100 (
) CID 269 (
).

.

:
CID 100 CID 269
( ).
:
- .
-
,

CID 100 CID 269 (.

).
.

b.
,
129-4053.

:
, ,
,
.
:
- .
- .
015
(. 50.
,
).
189

.
4.


a.
OFF/RESET
(/), -
START ().
b. ,
.
c.
,
.
d. ,
,
015 (
3).

:

015.


.
:
-

015;
.
.

.

(.
).
.
-

015,
.
GSC+. GSC+ (.

( GSC+)).
.

190

-

015.
.
,
,

. GSC+
.
,

.
.
:
,
GSC+ .


EMCP II+
,

.

:
.

:
- .

1. .

-
.


.
.


009 ( )
010 ( ).
a.
009 ( )
010 ( ) (.
2-0. ,

,
).
b.
,
129- 4053.

:
, ,
,
.
:
- .
-
.
009, 010 014
(. 5-0.

,
).
.
2.

a.
. .
/


.

3.


:

.
a. , ,


.
b.
OFF/RESET
(/ ), -
START ().
c.
.

:
,
GSC+


.
:
-
,
GSC+


. GSC+
.
,
(.
9. ,
191

).
.
-
, GSC+
.

, ,

/

.
.

192

( SMR).
(1)
.

193

(
FCR) ,
,
( ETS).
(
FCR) ,
,
( ETR).
: 3408 3412
(
AFCR)
, 87 -
( SR),
F16..
.
.


:
a. , , CID 566 FMI 7,
,

GSC+ .
, CID 566 FMI 7,

194

.
.
b. . .

.
c. ,
. .
.
d. ,
. .
.
e.
( ).

.
. CID 566

.
f.
( ). ..
g. F2 F4
. -
,
9.
h.
. (
.
CID 566
.)
,

.
,
1 , .
1. .

017 (
) 018 (
).

a. 017
( )
018 ( ) (.
2-0. ,

,
).
b.
,
129- 4053.

: 017 = 90 , 018 = 10 .
: ,
,
018 ( )
30 .

:
, ,
,
.
:
- .
- .
017 018
(. 50.
,
).
.
2.

a. ,
( ).

:
,
24 ,
24,8-29,5
. ,
32 ,
33,1-39,3
.
:
- .
195

-
.
CID 168

.
.

:
- .
. .

.
.

3. .

-
.

3-8

.
.
: GSC+
,
4.

,

10 ;

4.
GSC+ .


.
a. +
.

+
.
b.
( )
+
- ().
c.
OFF/ RESET
(/), -
START ().
d. .

:

2
,
2.
196

4.
().
3
( +
).
a.
( ) TS1-25,
, ().
b.
OFF/ RESET
(/), -
START ().
c. .

:

2
,
2.
:
-
.
. .


. .
-
.
5.
().
3
( +

).
a.
( ) TS1-5,
, ().
b.
OFF/ RESET
(/), -
START ().
c. .

:

2
,
2.
:
-
(
SMMS) .


. .

.
.
-
.
6.
().
3
( +
).
a.
( ) RM-18
- ().
b.
OFF/ RESET
(/), -
START ().
c. .

:

2
,
2.
:
-
( ESPB)
.

. .

.
.
-
.
7.
().
3
( +
).
a.
( ) RM-6
- ().
b.
OFF/RESET
(/ ), -
START ().
c. .

:

2
,
2.
:
- .
( ,
4). .
. .
.
-
.

197

8.
().
3
( +
).
a.
( ) RM-33
- ().
b.
OFF/ RESET
(/), -
START ().
c. .

:

2
,
2.
:
-
F4.
.
- +
, RM-33.
. .


.
.
9. ,

a. F4
.
b.
RM-18 - ().
c. F2
RM15 - ().

:
198

() 5
.
:
- 5 ,
.
,

,
,
.
, ,
.

.

.
.
-
5 .
. .


. ,

RM-18 ,
.
.
.

-
GSC+
.


,
,
,
.

:

.
B:
,
,
.
C:


( )
0,5 (
).
D:
,
, GSC+
4-5 (-
).
:

GSC+


.
F:
/
.

199

( SMR).
(1) .

1.
a.
011, 017 018 (. 2-0.
,

,
).

200

b.
,
129-4053.
: 011 = 400 /,
017 = 90, 018 = 10 .
: ,

,
018 ( )
30
.

:
, ,
,
.
:
- .
-
.
011, 017 018
129-4053 (.
5-0.

,
). .
2. ..
.
a.
.

. :
- 6.
-
.
.
3.
().
2
( ,
) a.
(

)
.

:

.
:
- ,
RM-18 ,

(+).
, (.
).
.
-
.
.
4.
().

b.
(

).

3
( ,
)

c.
START ()
.

a. (
""
).

d.
OFF/RESET
(/ ).

b. TS1-25 (
), (
,
TS1-26).

c.

201

START ()

.. .

:
.

-
. .
(.
/
).
.

:
-
.

( SMMS)
.

. .


. .
-
.
.
5.
().
4
( ,
)
a. (
""
).
b. +
.
c.
START ()

.

:
.
:
-
. 052-125 125- 152


(+).
. .
202

6. .
,
2.
2
( ).
a.
START ().

:

018
( ).
:
-
,
.
.
- ,
, .
(.
/
).
.

B:

,
,
.

(
FCR) ,
,
( ETR).
: 3408 3412
(
AFCR)
, 87 -
( SR),
F16.

203

.
2-0. ,

,
.
.
5-0.

,
.

:
,
,
.
:
-
, , GSC+
,

, 13.

(
FCR) ,
,
(
ETS).

1.

a. ,
GSC+ -

- .
:
,
,
, ,
GSC+


(
;
).
.

204

-
,
,
, :
ETR 2.
ETS 6.
3500,

,
12.
2.
ETR.
,
,
, .
a.
OFF/ RESET
(/).

:
.
:
- .
.
.
,

,
, GSC+ (.

( GSC+)).
.
- .
.
3.
ETR ().
,
,
, .
a.
( ESPB).

:
.
:
- .
, RM-18

(+).


.

, (.
).
.
- .
.
4.
ETR ().
,
,
, .
a. (
""
).
b. TS1-7,
, .

c.
START ()
.

:
.
:
.
TS1-7

.
3408 3412

( AFCR),
.
(.

).
.
- .
.
5.
ETR ().
,
,
, .
a. (
"" ).
b.
.
c.
START ()
.

:
.
:
. 850-907
907-950

(+).
. .


205

. .
-
.

.
.
.
.
6.
ETS.
,
1.
,
,
, .
a. (
""

).
b.
STOP ().
c. ( )
.

:
,
24 ,
24,8-29,5
.
,
32 ,
33,1-39,3
.
:
- .
-
.
CID 168 (

).
:
, ETS,
GSC+ (
206


),
. ,
GSC+
; ,
.
7.
ETS ().
.

STOP ().
a. .
b.
.
:

( FCTM)
70

.
,

, .

:

2
,
6.
:
- .


. .

.
.
-
. .
8.
ETS ().
.

STOP ().
a. ,
.
b. TS17, ,

().

:

2
,
6.
:
- .

.
(.


).
.
-
. .
9.
ETS ().
.

STOP ().
a. ,
.
b. RM15
().

:

2
,
6.
:
- .
RM-15

TS1-7 .
(.

.)
.
-
. .
10.
ETS ().
.

STOP ().
a. ,
.
b. RM-31

().

:

2
,
6.
:
- .
,
F2. F2.
,
.
-
. RM31
(+) .
(.

).
.
11.
ETS ().

a. F2.
b. RM-15
207

-
().

:


() 5
.
:
- 5 ,

.
, RM-15
,
,
.
, ,
.

.

.
.
-
5 .

().
(:
ETR
;
1
.) ,

,
,
.
.
.
- 3
;
,
. (.
).
.
12. 3500,


.
208

,
1.
,
,
, .
a. F6
.
.
b. RM-8
RM-24 .
5 .

:
(
a);
5 .
:
- ,
.


(+).

(.

).
.
- ,
.

. ,
RM-8 RM-24
(.

).
.
,
(. ).
.
- .

.
(.


.

.

2301
SENR4676.

2301

SENR3585.

524 1724

SENR6430.

:
-
,
GSC+. GSC+ .
.
-
,
GSC+.
GSC+. GSC+ (.

( GSC+)).
.

13.
.
,
1.
:

,
, . CID 111

.
a. ,

,
,
,

GSC+.
b.
(. 2-0.
,

,
).
c. ,
GSC+,
.

:
,

GSC+.
209

C(
) 0,5 (
).

,

CIM).

(
CAM) .
GSC+
305 .

,

.
,
, / .
1.
a.
OFF/ RESET
(/).
b.
GSC+.
c. .

2
35
,
GSC+.
5 .


( ALM).
(1) . (2)
+, 10 . (3)
ALM
( ). (4) ALM
(
). (5) . (6) . (7)
. (8) . (9) ALM CAM. (10) NFPA 110 RAN
( ). (11)
NFPA 99 RAN ( ). (12) 2 30.
(13) EMCP RAN ( ). (14)
5 ( ). 6 (
). 7 ( ). 8
( ). (15) 1 ( ).
2 ( ). 3 (
). 4 ( ).

:

(

210

d.
.
35
,
GSC+, (+)
(-)
.
5 .

:
c 5
. d
5 .
:
-
.
.
-

.
(
) ,

.
.
.

:
-
.
.
.

2.
.

-
.
.
.


OFF/RESET
(/).
a.
GSC+.
b. ( )
2 7
.

1-10 .

-
,

. GSC+.
GSC+ (.
(
GSC+)). .

:


7-1710
( ) 35 31
,
GSC+.
GSC+.

,
b.
, ,
2

TS1-18 .
c. 2
.
(
) 2 7
.
10,5 1,0 .

:
b
0 -10 . c
10,5
1,0 .
211

D

,
, GSC+
4-5 (-
).. GSC+

.

(
) GSC+.

GSC+
(
).

( ,

).
a. , 2301
,

b. , 8290
,

.

c. ETR,

,

d. ETS,

,
.

1. GSC+

212

a.
OFF/RESET
(/ ).
GSC+ ,
, 6 9
.
b.
STOP ().

:
GSC+ ;
.
GSC+

.
:
- GSC+
.
.
.
- GSC+
;
,
, - 4-5
(- ).
GSC+. GSC+ (.

).
.GSC+
.

( ATB+) ( ,
).

,
,
,

600 .
,
,

.


,
.

,
,
1.
,
,
, 4.
1.
a. ,

.
( ).

:
.

213

:
-
. .
-
. ,

,
.
(.

).
.
2.

a.


ATB+.

:

.
:
-
,
- .
.
-

.

. ,


(.

).

(.
).
.
3.
a. .
b.
214

.
c. ,
GSC+ (.
).
d. ,
GSC+
(.

).

:
,
.
:
- ,
.

.
.
- ,

. ,
GSC+.
;
, GSC+ (.

( GSC+)).
.
- ,
-
.
.
4.
a. .
b. 51, 52 53
,
.

(1, 2 3).
c. 50
.

5 .

:
-
. .
.
-

.
.,

.
.
5.
ATB+
a. .
b.
GSC+.
c. ,
GSC+,
4
16, 5 16, 6 16.
,
.

:

120 20 .
:
- .
-
,
,
GSC+, .
ATB+
.

,
GSC+, ,

,

,
.


GSC+
,
(.
).
.
,
GSC+ (.
( GSC+)).
.
6.
ATB+.
, 51, 52 53
4,
.
,
.
a.
51
50, 52 50, 53 50.

:

1 .
:
-
.
. GSC+
,
GSC+.
,
GSC+ (.

). ,
- ,
GSC+ (.

( GSC+)).
.
-
.
.
.
.

215

F
/

- EMCP II+.
(1) . (2) . (3)
( ATB+). (4) ( ) . (5)
GSC+ ( . (6) , .

020

GSC+


ATB+,

GSC+

700
150
300
500
600
750
3000
4500
5250
9000
15000
18000
30000

2:1
3,33:1
4:1
5:1
20:1
30:1
35:1
60:1
100:1
120:1
200:1

0-700
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150

5
1
2
3.33
4
5
20
30
35
60
100
120
200

:
F.
:


.

, GSC+
,
020.

GSC+

( ).

GSC+ ,

216.
(
)

GSC+. 020
700,

,
GSC+. 020
700,

( )
, 5,
,
.
: 020
700,
GSC+
.

020
, 700,
150 30000,
ATB+ ,
0 150
.
.


GSC+

.
1. 020
( ,
,

GSC+) 021 ( ,

GSC+). GSC+
, ,

5. .
2-0. ,

,
.
: 020 = 700, 021 =
600.
.
2.

,


-,
.

,
). 8

,

.

,
,
+,
GSC+ ( ).
5. ,
(.
10.

,
).
0%.
:

.
,
Cat
Data Link (,
CCM).


. GSC+
( )

.

3.
, ,
,

.
,
700
(020 = 700). ,
150
(020 700), ,

,
.

.
4. ,
(. 8.

217

()
.

: ,
GSC+,
,
(


). -

,
(
CT),
( ).

,
ATB+.

218

- EMCP II+.
(1) . (2) . (3)
( ATB+). (4) ( ) . (5)
GSC+ ( . (6) , .

,
GSC+,
(1) . (1)
,
700
. ,
150 ,
,
, (1)
. ,
- ,
(1) .

.
(1)

020

GSC+


ATB+,

GSC+

700
150
300
500
600
750
3000
4500
5250
9000
15000
18000
30000

2:1
3,33:1
4:1
5:1
20:1
30:1
35:1
60:1
100:1
120:1
200:1

0-700
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150
0-150

5
1
2
3.33
4
5
20
30
35
60
100
120
200

(1) ,
.
:
.


.

.
.

(1)
GSC+
(. ).
,
GSC+
,
020.
GSC+


219

( ).

GSC+ ,


.
(
)
-
GSC+.
020 700,

,
GSC+.
020 700,

( )
, 5,
,
.
: 020
700,
GSC+
.

020
, 700,
150 30000,
ATB+
, 0
150 .
.

220

, ,
. GSC+
, .
GSC+.
(1) , . (2)
, . (3) ATB+ (
). (4) . (5) . (6) . (7) .

,
, .
GSC+ ,
.
, . GSC+ .
(1) , . (2)
, . (3) ATB+
( ). (4) . (5) . (6) .

221

,
, .
.
, .
GSC+ .
(1) , . (2)
, . (3) ATB+
( ). (4) . (5) . (6) . (7) .

:
, ,


,

.


(
, )
.
,
.

,

,
,
.

222

GSC+ ,
.

, .
,
,
ATB+
.
,
,
,
ATB+
.
,
,


.
,

GSC+.

ATB+
GSC+
.

1. 032 ,

.
032


, (
) .
,
ATB+
,
.

,
,
032 0 ().
032 0
, ,
,
.

,
,
032 1
(). ,
032 1 ,
,
,
.
: ,
,

A, B C

GSC+, P032
1.
2. 020 ,


(.
).
020

,
032.


,
,

.

, .

.

.
,

/
.
:


.

.
1.
. , 40-
,
GSC+,
.
40-
,
,
.
2.
.


4,5 ,
.
,

.
.
1U-5804,
,

.

() , .

,
223

.
.

,
.

() .


.( ALM)

3. .
,
,
. ,

.
4.
. ,

. ,
.
,
.
,
..
.
.
5. .

.
,

. ,
.

,
.

(
ALM). (1) .,
,
,
(1),
.
8-38 . -
24
.

1.
.
,

. ,

.
2.
(1).
(1)

224

.
(1) .

60%,
.

3. 1 7.
,
, ,
.
4.


( 1,
- 7).


,
(
8 38 ).
5.
.
6.
,

, .
..
7.

,
.
8. .

(
MPU).
(1) . (2) .


.
1.
.

.
.
2.
,

.
3.
( 270
).
4. (2) 25 5 ..
:
.

9.

1 7.

225


10
10()
.
(

,
,
/
,
)

()
(
/ )


() ()
(

)
.
,,
()

.
SEHS7633.


,


() SEHS7633

10


()
(
)


()
(
).
,

6V7070
8T-0900
()
(

)

1
1

:
,

.

.

SEHS7633 Battery
Test Procedure" (
).

226

1. (+)
BAT
.
(-)
.


.
:
,
30 .

, 2
3.
2.. .

OFF/RESET
(/).

+ RM-18
. 30
.
.
30
.
3.

,

2.

.


, .


)

:
24
26,5-29,0
32
35,8-38,8
.
.
6.
10 (
);

,


. .
.

4.
..

.
100-5047
3-7577
3-7578
3-6352
4N-3986
6N-9294
6T-1395
7N-9720
7T-2095
9G-4574
9W-3040
4N-3987

(24 )
(24 )
(24 )
(24 )
(24 )
(24 )
(24 )
(24 )
(24 )
(24 )
(24 )
(32 )

50
75
50
60
60
35
35
35
35
35
55
60

5. 10

(
,

227


(24)


,
TS1-26.
: (. 4 )
,
10 .


(
,
).


( SMMS),
,
24 ,
,
. ,
,

(
).

1. ,
TS1-4 TS1-5
.
TS1-4 TS1-5.
: 26-33
13-17
.
,
.
,
2.
2. ,
.
,
.
3.
TS1-24,
- TS1-25,
.

228

4. TS11 TS1-5, .

(
10 )
.
24 2
.
2,0
,
.
(.
1 4), ,
.
,
.


( EOPS).


( ECTS).


( EOTS).

- .
(1) 10%. (2)
. (3) . (4) . (5)
50%. (6)
90%.

,
CID
100, CID 110 CID 175 (.

). ,
-

-
().
,

.


(
EOPS)1
,

(/.) 2,

2,%
0.69(0.10)
0,92 ...1,44
12,8 ...20,8
69.138 ...(10.20)
1,44 ...1,92
20,8 ...28,1
138.207 ...(20.30)
1,92 ...2,40
28,1 ...35,4
207.276 ...(30.40)
2,40 ...2,89
35,442,6
276.345 ...(40.50)
2,89 ...3,34
42,6...49,6
345.414 ...(50.60)
3,343,89
49,656,6
414.483 ...(60.70)
3,894,29
56,664,0
483.552 ...(70.80)
4,294,74
64,070,5
552.621 ...(80.90)
4,745,25
70,578,1
621.690 ...(90.100)
5,255,74
78,1...85,0

229( ECTS) 3
(
EOTS) 3
, C

(F)
2,

2,%
-40-29 (-40-20)
1,181,23
10,010,6
-29...-18 (-20...0)
1,231,30
10,611,6
-18...-7(020)
1,301,42
11,6...13,3
-7...4 (20...40)
1,421,63
13,3...16,2
4...16 (4060)
1,631,97
16,221,1
1627 (6080)
1,972,43
21,1...27,5
2738 (80100)
2,433,00
27,535,6
3849 (100...120)
3,003,67
35,6...45,0
49...60 (120140)
3,674,35
45,0...54,7
60...71 (140160)
4,355,00
54,763,9
71...82 (160180)
5,005,58
63,9...72,0
82...93 (180200)
5,586,05
72,0...78,6
93...104 (200...220)
6,056,42
78,683,8
104...116 (220...240)
6,426,72
83,888,1
116...125 (240...257)
6,726,90
88,190,6
125...135 (257275)
6,907,05
90,692,7
1
350-650 .
2.
10%.
3
370-550 .

Caterpillar;
,
.
.

9U-7330

7-1710();
.


: 6V7070
.


( );


.

6V-7070.
1.
a.
.
b.
(. ,
).
c.

.
d. 7-1710

.
2..
9U-7330.

230

,
,
Hz.


,
,
Hz.

a.
OFF/ RESET
(/).
b.
(
).

:
7,5-8,5
.

:
- 7,5- 8,5
.
.
-

.


.
.
.
-
7,5-8,5

. ,

GSC+.
a. CID 269,

(.
).
b. CID 269
, ,
.
.
.

,

. .
.
-

,
.
5.
4.

a. ,
GSC+,

:
- 8
31.
- 7 31.
-
14 31.

:

,
.

:

,
.

:
-
,
.
.
.
,
, -
, ,
GSC+. GSC+
(.
(
GSC+)).
.
,
, ,

(.
).
.

:
-

3.
.

STOP ().
a.

( ).
b.

231

,
.
.
.
.


(
ATB+)

5.

a.
.
b.
GSC+.
c.
.
5
.
d.

.
5
.

:
c
5 . d 5
.
:
-
. .
.
-
.

.
.

(
ATB+).


( ATB+)
,
.

1. .

.
2. , ,
,
.

,
.
3.
.
4. ,

232


.
.
5.
.
.
6.
.

.
.

,
.
7. GSC+
,

, .
. 8.

,
.
8.

,
,

(. 10.

,
).


(
GSC+)

1. GSC+

.
GSC+ ,
,

(. 2-0.
,
,

,
).
2. .

.
3.
GSC+.


4 .
4. , ,
,
.
,
.

.
5. ,
GSC+ .
GSC+.
6.
GSC+.
.
7.
GSC+.
.

.

233


,
.
8. ,
,
,
,
(.
,
.
,

GSC+ (. 1).
,
,
129-4053.

( GSC+).
(1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) .

234

(1) ,
,

EMCP
II+. (1)
GSC+.
: Special Instruction, SEHS9710,
Relay Module Replacement (
SEHS9710. ).

1.
.
2. , ,
(1) ,
.

,
.
(1) .
3. , (1)
GSC+.

20 .

,
,
.
6. (1)
(5). ,
(5)
. (1)
(6)
.
7. (1) GSC+.
, (5) .
(1)
GSC+.
(2).
8.
.

.
,

.

4. ,

(5). (1)
GSC+. -
(6)
(1) . ,


(
). .

.
5. (4)
,
.

,
.
:


GSC+.

235

.............................................248
........................................................251
( )
....................................................254
- - GSC+ ...................................255
GSC+ ....258
-
( ) ........................................259
-
......................................261
-


(;
IEC) ( ) ........................................263
-


(;
IEC) ( ) ........................................266
-


( JIC)
( )............................................................269
-


( JIC)
( )............................................................272
- ,
.


(;
IEC)................275
- ,
.


(
JIC).............................................................................277
- ,
.


(;
IEC) .................................................................279
- ,
.

236


( JIC) ............... 281
-
( RDM)........................ 283

................................................................ 284
-
(
CIM)........................................................................... 287
. ......... 290
- (
)....................................................................... 293
- (
). ...................................................................... 296
3500
( ) ( ).......................... 299
3500
( ). ( )....................... 302
3500
( ) ( ). ........................ 304
3500
( ) ( )....................... 307

( 3500)
( ).............................................................. 310

( 3500)
( ). .......................................................... 313
- . ............... 316

A
ACT
ADS

Ammeter
Actuator
Engine Combustion Air Damper Position Switch

AFCR
ALM
ALS
ALT
AR
ASOS
ASR
ASSV
ATB+
AUX
AUXREL

Auxiliary Fuel Control Relay


Alarm Module
Alarm Silence Push Button
Alternator
Arming Relay
Air Shut-Off Solenoid
Air Shut-Off Relay
Air Start Solenoid Valve
AC Transformer Box +
Auxiliary Terminal Strip
Auxiliary Relay (Crank Termination)

AWG
BATT
BCF

American Wire Gage


Battery
Battery Charger Failure Switch

C
CAM
CAR
CB
CCM
CIM
CT
CTR
D
DCV
ECLC

Common
Custom Alarm Module
Custom Alarm Relay
Circuit Breaker
Customer Communication Module
Customer Interface Module
Current Transformer
Crank Termination Relay
Diode
DC Voltmeter
EMCP Coolant Loss Sensor Connector

ECLS

EMCP Coolant Loss Sensor

ECS
ECTS

Engine Control Switch


EMCP Coolant Temperature Sensor

EFCR
EG

Emergency Fuel Control Relay


Electronic Governor (Speed Sensing)

EGA

Electronic Governor Actuator

EGR

Electronic Governor Relay

ENFR
EOCC

Engine Failure Relay


EMCP Oil Coolant Sensor Connector

EOPS
EOTS
ESPB
F
FCR
FCTM
FRB

EMCP Oil Pressure Sensor


EMCP Oil Temperature Sensor
Emergency Stop Push Button
Fuse
Fuel Control Relay
Fuel Control Timer Module
Fuel Rupture Basin

FS
FSOS

Fuel Solenoid
Fuel Shut-Off Solenoid


()
ATB+

(
)
(
EMCP)
(
EMCP)


( EMCP)


( )
237

GFR
GOV
GPHI
GPLO
GS
GSC+
GSM

Genset Fault Relay


Governor
Ground Post - High Voltage
Ground Post - Low Voltage
Governor Switch
Generator Set Control +
Governor Synchronizing Motor

GSOV
HZ
KWR
IC
L
LFB
LFLAS

Gas Shut-Off Valve


Frequency Meter
Killowatt Level Relay
Remote Start/Stop Initiate Contact
Load Leads
Low Fuel Basin
Low Fuel Level Alarm Switch

LFS
LOLAS

Latching Fuel Control Solenoid


Low Oil Level Alarm Switch

LWLAS

Low Water Level Alarm Switch

MAN
MPU

Manual
Magnetic Speed Pickup

NC
NO
PL
PLS
POS
POT
PP
PPMS

Normally Closed
Normally Open
Panel Illumination Light
Panel Light Switch
Positive
Potentiometer
Prelube Pump
Prelube Pump Magnetic Switch

PPPS

Prelube Pump Oil Pressure Switch

PS
RAN
RDM
RR
SASV

Pinion Solenoid
Remote Annunciator
Relay Driver Module
Run Relay
Start Aid Solenoid Valve

SATS

Start Aid Temperature Switch

SAS
SEC
SHTC
SL
SLM
SLR
SM
SMMS
SMR
SP

Start Aid Switch


Second
Circuit Breaker Shunt Trip Coil
Synchronizing Light
Synchronizing Light Module
Synchronizing Light Resistor
Starting Motor
Starting Motor Magnetic Switch
Starting Motor Relay
Speed Adjust Potentiometer

SR
SS
T
TD
TSC
V
VAR

Slave Relay
Synchronizing Switch
Generator Line Leads
Time Delay Relay
Transfer Switch Position Indicating Contact
AC Voltmeter
Voltage Adjust Rheostat

238GSC+


()
()( )


RELAY MODULE TERMIBAL POINT

GSC CONNECTOR CONTACT

GSC

ENGINE GENERATOR TERMINAL POINT

Control PANEL TERMINAL POINT

VOLTAGE REGULATOR TERMINAL POINT

STANDARD WIRING

OPTIONAL WIRING
CUSTOMER WIRING

( )

ALTERNATIVE WIRING

SHIELDED WIRE

ENGINE MOUNTED COMPONENT

TIMED CLOSED CONTACT

TIMED OPENED CONTACT

TIMED CLOSED TIMED OPENED CONTACT

RELAY CONTACT (NORMALLY OPEN)

( )

RELAY CONTACT (NORMALLY OPEN)

( )

RELAY CONTACT (NORMALLY CLOSED)

( )

RELAY CONTACT (NORMALLY CLOSED)

( )

GENERATOR FRAME (CHASSIS) GROUND

( )

EARTH GROUND

PRESSURE SWITCH

PRESSURE SWITCH

TEMPERATURE SWITCH

TEMPERATURE SWITCH

MANUALLY OPERATED CONTROL

OPERATED BY TURNING

SPEED SWITCH CONTACT

SPEED SWITCH CONTACT

BREAKDOWN DIOD BIDIRECTIONAL

BREAKDOWN DIOD BIDIRECTIONAL

DIOD

DIOD

239

FUSE

EMERGENCY SWITCH

RELAY COIL

RELAY COIL

CIRCUIT BREAKER

CIRCUIT BREAKER

AUTOMATIC RESET

AUTOMATIC START-STOP MODE


( )

( )

SYSTEM NOT IN AUTOMATIC START-STOP


MODE

CRANK

( )

ADJUSTABLE LOW-HIGH

( -

AC VOLTS

LOW OIL PRESSURE

OVERSPEED

EMERGENCY SWITCH

FAIL TO START (OVER CRANK)

( )

LOW FUEL LEVEL

LOW COOLANT TEMPERATURE

HIGH COOLANT TEMPERATURE

STARTING AID - ETHER

HORN

HORN SILENCE/ACKNOWLEDGE SWITCH

/
(

RAISE

LOWER

NON-AUTO RESET

240

ON
OF

LIQUID LEVEL SWITCH

LAMP

LAMP

PANEL ILLUMINATION LIGHT

ENGINE INTAKE AIR DAMPER CLOSED

SYSTEM BATTERY VOLTAGE

()

SERVICE HOURS

( )

ENGINE-STOP

ENGINE RPM

, /

LAMP/DISPLAY TEST

GENERATOR SYNCHRONIZING INDICATOR

AMMETER VOLTMETER PHASE SELECTOR


SWITCH
REVERSE POWER

BATTERY CHARGER MALFUNCTION

241

( )

.
(1) . (2) .
(3) GSC+. (4)
, . (5) ,
.

242

- - GSC+

(1) , GSC+. (2)


. (3) . . (4) . . (5) 1 .
(6) . . (7) : -
, 0700 . 0-150 . (8)
: -
CCM. -
(). (98) : -
. -
CCM. (10) : IA - ; IB - B; IC
- C; VA - ; VB - B; VC - C; EGC ; ISR - ;
PP - ; ASR - ; CTR -
; FCR - ; GFR -
; PSR - ; RR - ; SMR - ;
GEN - ; I - .

243

:


MAG PU IN
MAG PU GND
I NEUTRAL IN
IA IN
IB IN
IC IN
COOL. TEMP SNSR IN
OIL PRESS. SNSR IN
+V SNSR OUT
VA GEN IN
VB GEN IN
VC GEN IN
COOL. LOSS SNSR IN
OIL TEMP SNSR IN
AUTO SYNC
AC GND
CAT DATA LINK +
CAT DATA LINK CCM DATA LINK +
CCM DATA LINKSPARE FAULT SW1 IN
SPARE FAULT SW2 IN
SPARE FAULT SW3 IN
SYNK CHEK
SPEED ADJUST 1
SPEED ADJUST 2
SPARE FAULT SW4 IN
RDM DATA OUT
SNSR GND
STOP SW IN
START/RUN SW IN
KW RELAY OUT
ALM DATA OUT
SPARE DATA OUT 1
CLOSE BREAKER OUT
EMER STOP SW IN
OFF/RESET SW IN
AUTO SW IN
+ BAT. SW
+ BAT. SW UNFUSED
CTR IN
FCR IN
ASR OR ISR IN
SMR IN
GFR IN
RR2 IN
RR1 IN
PSR1 IN
PSR2 IN
+BAT. FUSED OUT
EGC IN
EGC N/O OUT
FCR N/O OUT
C TR N/O OUT
CTR N/C OUT
SMR N/O OUT

244,
,
,
,


+V
,
,
,


+ Cat Data Link
- Cat Data Link
+
-
1
2
3

1
2
4


, STOP ()
, START()/RUN ()

,
1,
,

, OFF/RESET
(/)
, AUTO()

,


2
1
1
1
,
ASR OR ISR N/O OUT
ASR OR ISR N/C OUT
SMR N/C OUT
GFR N/O OUT
RR1 N/C OUT
RR2 N/O OUT
PSR2 N/O OUT
PSR1 N/C OUT
FLYBACK GND
-BAT
VA SEL
VB SEL
VC SEL
AC GND1
2
2
1

245

GSC+

GSC+.
.
(1) - ().

246

- ( )

: , , .

15 TO 45VDC
BATTERY
NOTE A: FOR COMPLET
SCHEMATICS REFERENCE1

PARTIAL SCHEMATIC (IEC


SYMBOLS) NOTE A
PARTIAL SCHEMATIC (JIC
SYMBOLS) NOTE A
1


15 45

:
( JIC)
(; IEC),
( )) - .

(
) - .

, , .

247


15 TO 45VDC
BATTERY
FLYBACK
INTERNAL CIRCUTRY
NOTE A: FOR COMPLET
SCHEMATICS
REFERENCE1
PARTIAL SCHEMATIC (IEC
SYMBOLS) NOTE A
PARTIAL SCHEMATIC (JIC
SYMBOLS) NOTE A

248


15 45: -
(
JIC) -
(;
IEC),
( )) - .

(
) - .

-

(; IEC) ( )


15 TO 45VDC
BATTERY
AUXILIARY RELAY CONTACTS
CONTACTS
CONTACTS FOR CUSTOMER
USE 10 AMP MAX AT 28 VDC/120
VAC
DO NOT CONNECT INDUCTIVE
LOADS TO
DRAWING LINE NO


15 45

: 10
28 120

249

ECS CHART
ELECTRONIC GOVERNOR
ENERGIZE TO RUN
ENERGIZE TO SHUTDOWN
ENGINE FAILURE RELAY
CONTACTS
FLYBACK
FUEL SOL
GOVERNOR
GOVERNOR TERMINAL CHART
INDICATES "CLOSED"
INDICATES "MAKE BEFORE
BRAKE"
INTERNAL CIRCUTRY
INTERNAL CKT
KILOWATTS RELAY CONTACTS
LINE NO
NOTE
NOTE A1: PLACE SWITCH IN
"AUTO FOR

NOTE H1: AFCR SHALL BE


CONNECTED TO
ECM TERMINAL
NOTE U: JUMPER PROVIDED
ONLY WITH
8290
NOTE V: THE IMPUT TO THE
GSC SPARE
NOTE W: SPARE INPUTS FOR
CUSTOMER
NOTE X: REMOVE THIS BLACK
JUMPER

NOTE Y: REFER TO GOVERNOR


TERMINAL
NOTE Z: 3 POSITION SAS
PROVIDED
WITH

OPTION
OTHER INTERNAL CIRCUTRY
OUTPUT LOAD
SPECIFICATIONS FOR GSC
RELAY MODULE
RATINGS FOR RESISTIVE
LOADS
RATINGS FOR INDUCTIVE
LOADS
RELAY MODULE TERMINAL
NUMBER
SPARE SHUTDOWN
TERMINAL DESIGNATION
CROSSREFERENCE

250ETR
ETS


A1:
AUTO() .
.

, MANUAL (
)
H1: ,
3408 3412,
, 23
U: 8290.
,
, ,
9 10 8,5 ,
0,5 . 2301 ,
V:
GSC+
250
W: (
4 12 );

X: GSC+
ALM OFF
(), 63 .
. , ,

Y:

Z:
(SAS) .
3 SAS 4 1 , 1
SAS - 24 GSC+.
SAS, 1
17 GSC+. 24 GSC+ .GSC+
VAC VDC

-

(; IEC) ( )


10A FUSED
ALARM STANDBY INPUT
CHART
AMBER
CONTROL PANEL
COOLANT LOSS


10
251

COOLANT LOSS SENSOR


COOLANT TEMP
COOLANT TEMPERATURE
SENSOR
CUSTOMER COMMUNICATION
MODULE CONNECTIONS
DATA
DIODE AS
GENERATOR
GENERATOR TERMINAL CONN
HORN
LED
NOTE
NOTE B1: CONNECT ALARM
TERM POINT 7
NOTE C1: SPARE INPUTS FOR
CUSTOMER
NOTE D1: TO 3 ALARM
MODULES WITH
NOTE E1: SWITCHED INPUT
TERMINALS 10
NOTE F1: WHEN CCM IS
CONNECTED TO A

NOTE G1: WIRES CONNECTED


TO B+
AND.

OIL PRESSURE
OIL PRESSURE SENSOR
OIL TEMP
OIL TEMPERATURE SENSOR
OPTION
OPTIONAL
PRIME POWER
RED
SEE ALM CHART .
SENSOR
SENSOR CONNECTIONS
SERIAL DATA
SILENCE
SPARE
STANDBY
TERMINAL STRIP
TEST

252

B1: NFPA110 7 6
(ALM). NFPA99

C1: (
4 12 );

D1: 3
300 .
2 17 - 12 AWG.
- 16 AWG
E1: ,
, 10 11
3 4,
F1:
, + TS1-17.
,
5N4988 , , +
TS1-15.
G1: , + -,
16 AWG.
16 AWG .
, ,
457 ( ,
)-

( JIC) ( )


15 TO 45VDC
BATTERY
AUXILIARY RELAY CONTACTS


15 45

253

CONTACTS
CONTACTS FOR CUSTOMER
USE 10 AMP MAX AT 28 VDC/120
VAC
DO NOT CONNECT INDUCTIVE
LOADS TO
DRAWING LINE NO
ECS CHART
ELECTRONIC GOVERNOR
ENERGIZE TO RUN
ENERGIZE TO SHUTDOWN
ENGINE FAILURE RELAY
CONTACTS
FLYBACK
FUEL SOL
GOVERNOR
GOVERNOR TERMINAL CHART
INDICATES "CLOSED"
INDICATES "MAKE BEFORE
BRAKE"
INTERNAL CIRCUTRY
INTERNAL CKT
KILOWATTS RELAY CONTACTS
LINE NO
NOTE
NOTE A1: PLACE SWITCH IN
"AUTO FOR

NOTE T: AFCR SHALL BE


CONNECTED TO
ECM TERMINAL
NOTE U: JUMPER PROVIDED
ONLY WITH
8290
NOTE V: THE IMPUT TO THE
GSC SPARE
NOTE W: SPARE INPUTS FOR
CUSTOMER
NOTE X: REMOVE THIS BLACK
JUMPER

NOTE Y: REFER TO GOVERNOR


TERMINAL
NOTE Z: 3 POSITION SAS
PROVIDED
WITH

OPTION
OTHER INTERNAL CIRCUTRY
OUTPUT LOAD
SPECIFICATIONS FOR GSC
RELAY MODULE

254

: 10
28 120
ETR
ETS


A1:
AUTO() .
.

, MANUAL (
)
T: ,
3408 3412,
, 87 NOTE U:
JUMPER PROVIDED ONLY WITH 8290
U: 8290.
,
, ,
9 10 8,5 ,
0,5 . 2301 ,
V:
GSC+
250
W: (
4 12 );

X: GSC+
ALM OFF
(), 63 .
. , ,

Y:

Z:
(SAS) .
3 SAS 4 1 , 1
SAS - 24 GSC+.
SAS, 1
17 GSC+. 24 GSC+ .


RATINGS FOR RESISTIVE


LOADS
RATINGS FOR INDUCTIVE
LOADS
RELAY MODULE TERMINAL
NUMBER
SPARE SHUTDOWN
TERMINAL DESIGNATION
CROSSREFERENCE
VAC
VDC

VAC VDC

255

-

( JIC) ( )


10A FUSED

256


10

ALARM STANDBY INPUT


CHART
AMBER
CONTROL PANEL
COOLANT LOSS
COOLANT LOSS SENSOR
COOLANT TEMP
COOLANT TEMPERATURE
SENSOR
CUSTOMER COMMUNICATION
MODULE CONNECTIONS
DATA
DIODE AS
GENERATOR
GENERATOR TERMINAL CONN
HORN
LED
NOTE
NOTE B1: CONNECT ALARM
TERM POINT 7
NOTE C1: SPARE INPUTS FOR
CUSTOMER
NOTE D1: TO 3 ALARM
MODULES WITH
NOTE E1: SWITCHED INPUT
TERMINALS 10
NOTE F1: WHEN CCM IS
CONNECTED TO A

NOTE G1: WIRES CONNECTED


TO B+
AND.

OIL PRESSURE
OIL PRESSURE SENSOR
OIL TEMP
OIL TEMPERATURE SENSOR
OPTION
OPTIONAL
PRIME POWER
RED
SEE ALM CHART .
SENSOR
SENSOR CONNECTIONS
SERIAL DATA
SILENCE
SPARE
STANDBY
TERMINAL STRIP
TEST

B1: NFPA110 7 6
(ALM). NFPA99

C1: (
4 12 );

D1: 3
300 .
2 17 - 12 AWG.
- 16 AWG
E1: ,
, 10 11
3 4,
F1:
, + TS1-17.
,
5N4988 , , +
TS1-15.
G1: , + -,
16 AWG.
16 AWG .
, ,
457 ( ,
)257

- ,
.

(; IEC)


3 POLE MOLDED CASE CIRCUIT
BREAKER

258

ATB+ INTERNAL SCHEMATIC

ATB+

DT CONNECTOR
GEN
GSC MODULE
LINE
LOAD
NOTE
NOTE N: OPTIONAL PM
CONNECTIONS, NO

DT

GSC+

N: ,
.

P: , VR3.
, 80 45
S: ,
1 600 ;
100000
( )
1-2-3

NOTE P: CONNECTIONS SHOWN


ARE FOR
NOTE S: CUSTOMER SUPPLIED
AND
OPTIONAL PM GENERATOR
PHASE ROTATION 1-2-3

259

- ,
.

( JIC)


3 POLE MOLDED CASE CIRCUIT
BREAKER

260

ATB+ INTERNAL SCHEMATIC

ATB+

DT CONNECTOR
GEN
GSC MODULE
LINE
LOAD
NOTE
NOTE N: OPTIONAL PM
CONNECTIONS, NO

DT

GSC+

N: ,
.

P: , VR3.
, 80 45
S: ,
1 600 ;
100000
( )
1-2-3

NOTE P: CONNECTIONS SHOWN


ARE FOR
NOTE S: CUSTOMER SUPPLIED
AND
OPTIONAL PM GENERATOR
PHASE ROTATION 1-2-3

261

- , .


(; IEC)


3 OR 4 POLE MOLDED CASE
CIRCUIT BREAKER

262

ATB+ INTERNAL SCHEMATIC


DT CONNECTOR
GEN
GSC MODULE
LINE
LOAD
NOTE
NOTE N: OPTIONAL PM
CONNECTIONS, NO
NOTE P: CONNECTIONS SHOWN
ARE FOR
NOTE S: CUSTOMER SUPPLIED
AND
OPTIONAL PM GENERATOR
PHASE ROTATION 1-2-3

ATB+
DT

GSC+

N: ,
.

P: , VR3.
, 80 45
S: ,
1 600 ;
100000
( )
1-2-3

263

- , .


( JIC)

264

3 OR 4 POLE MOLDED CASE


CIRCUIT BREAKER
ATB+ INTERNAL SCHEMATIC
DT CONNECTOR
GEN
GSC MODULE
LINE
LOAD
NOTE
NOTE N: OPTIONAL PM
CONNECTIONS, NO
NOTE P: CONNECTIONS SHOWN
ARE FOR
NOTE S: CUSTOMER SUPPLIED
AND
OPTIONAL PM GENERATOR
PHASE ROTATION 1-2-3

-
ATB+
DT

GSC+

N: ,
.

P: , VR3.
, 80 45
S: ,
1 600 ;
100000
( )
1-2-3

265

- (
RDM)

(1) . (2) . (3)


. (4) GSC+.

266


10A AT 110 ACV
10A AT 24 DCV
2 LIGHTS
5A AT 24 DCV


10 110
10 24
2
5 24

267

7,5A AT 110 ACV


8 LIGHTS
ALARM
BATTERY
CONTROL PANEL AUXILIARY
RELAY CONNECTIONS 10A AT
28VDC/120VAC
CONTROL PANEL TERMINAL
STRIP
DATA
ENGINE JUNCTION BOX
GENERATOR
GENERATOR MOUNTED
TERMINAL
STRIPS
GENERATOR SET CONTROL
(GSC)
GSC RELAY MODULE
LED
LOAD
NOTE
NOTE G3: PROPERLY EARTH
GROUND THE
NOTE H3: CONNECT CRANKING
CONTROL

NOTE J3: VARIOUS SWITCHS


CAN BE
NOTE K3: CONNECT WIRS
FROM TS1

NOTE L3: RUN RELAY


CONTACT
RATINGS
NOTE M3: SEE THE DC
SCHEMATICS
NOTE N3: OPTIONAL CAM CAN
BE
NOTE P3: CAM REQUIRES
CUSTOMER
PSR RATING FOR INDUCTIVE
LOADS
PSR RATING FOR RESISTIVE
LOADS
RAN OR LOCAL (CAM)
REMOTE ANNUNCIATOR
PANEL
SOURCE
STARTER MOTOR
TRANSFER SWITCH

268

7,5 110
8


GSC+: 10
28 /120

,
GSC
GSC
()

G3: ;

H3:
, ,
+ (+24 ) TS1-1, - TS1-2;
10AWG (
101-9349)
J3:
,
,
K3: , L1 L3 TS1,
1 3
100000
600 .

L3:
: 10 24 110 (
); 5 24 ( ); 7,5 110
( )
M3:
.

N3:
CAM ,
.
P3:
.


:

:
(
)

- (
CIM)


+ BATTERY INPUT
ABBREVIATIONS & SYMBOLS
APPLICATION INFORMATION

269

-BATTERY INPUT
COMMON CONNECTION
CUSTOMER OUTPUT
CONNECTIONS
CUSTOMER WIRING
DIAGNOSTICS: THIS SYSTEM IS
EQUIPPED

ELECTRONIC CONTROL GROUP


ELECTRONIC CONTROL GROUP
TERMINAL DESCRIPTION
EMCP DIAGNOSTIC FAULT
EMCP DIAGNOSTIC FAULT
OUTPUT
ENGINE OVERSPEED FAULT
OUTPUT
ENVIRONMENT: THE RELAY
BOARD &
FUSE
FUSES: FUSES F1 THRU F10
ARE
GENERATOR TERMINAL BOX
GENERATOR TERMINAL CONN
HIGH COOLANT TEMPERATURE
ALARM
HIGH COOLANT TEMPERATURE
ALARM OUTPUT
HIGH COOLANT TEMPERATURE
FAULT
HIGH COOLANT TEMPERATURE
FAULT OUTPUT
LOW COOLANT TEMP ALARM
LOW COOLANT TEMPERATURE
ALARM OUTPUT
LOW OIL PRESSURE ALARM
LOW OIL PRESSURE ALARM
OUTPUT
LOW OIL PRESSURE FAULT
LOW OIL PRESSURE FAULT
OUTPUT
MOUNTING: THE RELAY
BOARD ASSEMBLY
NORMALLY CLOSED CONTACT
NORMALLY OPEN CONTACT
OPERATING VOLTAGE: 24
VOLTS
OVERCRANK FAULT
OVERCRANK FAULT OUTPUT
OVERSPEED FAULT
RELAY
RELAY BOARD ASSEMBLY
RELAY BOARD ASSEMBLY
(PARTIAL) INTERNAL WIRING
RELAY CONTACTS: GOLD
PLATED
RELAY TEST
RELAY TEST VIA DATA LINK

270,
,
:
.
18 TS1
. 1
.
,, EMCP II
,
EMCP II

:
, ,
-30 +65 oC

: F1-F10 1
( Caterpillar 84644)
:
, .
(
)


: 24 ( )()
: , 1 24


SERIAL DATA LINK SIGNAL


OUTPUT
SHIELDED WIRING
SYSTEM NOT IN AUTO ALARM
OUTPUT
TEST MODE: THE RELAYS CAN
BE

WIRING: WIRING BETWEEN


THEAUTO
()
:
,
, EMCP II.
, 6 7
. ,
5 7 .
: TS1

305 . 2 17 12 AWG.
( 18)
18 AWG.

(, . .).

271


= 10 AWG WIRE
(OPTIONAL) GENERATOR 3 OR 4
POLE MOLDED CASE CIRCUIT
BREAKER

272


= 10 AWG
- ()
( )

(OPTIONAL) POWER TERMINAL


STRIP
5P-1475 TERMINALS MARKED
"X"
AC WIRE HARNESS
ALL HARNESS SHALL BE NO. 16
AWG, STRANDED WIRE
ALL OTHER TOP MOUNTED
PANELS
CONTROL PANEL
CUSTOMER LOAD
CONNECTIONS
DC WIRE HARNESS
DETAIL
DIGITAL VOLTAGE
REGULATOR TERMINAL STRIP
DIMENSIONS ARE FROM THE
BOTTOM
GENERATOR CONNECTION
GENERATOR CONNECTIONS
GENERATOR LINES LEADS
GENERATOR MOUNTED
TERMINAL STRIPS
GENERATOR VOLTAGE
REGULATOR TERMINAL STRIP
FOR VR4 & VR3
HARNESS WIRE LENGTH
CHART
HEAT SHRINK
IDENTIFY WIRES BY TERMINAL
NUMBERS
NOTE
NOTE A3: FOR 3306 & 3406 GEN
SETS

NOTE B3: REFERENCE CHART


129-4053
NOTE C3: CONTROL PANEL
GROUND WIRE

NOTE D3: CONTROL PANEL AC


AND DC WIRING
NOTE E3: MUNT CURRENT
TRANSFORMER
NOTE F3: ENGINE SENSOR
HARNESS LENGTH
NOTE S3: PROVIDED ON WYE
GENERATOR
NOTE X2: NUMBER CT WIRES
AT BOTH ENDS
NOTE Y2: DIMENSIONS ARE
FROM THE BOTTOM OF THE
CONTROL PANEL TO THE
BREAK OUT POINT
NOTE Z2: CONTROL PANEL
DOOR TO TERMINAL STRIP

( )
5P-1475, "


16 AWG ,
90 oC 600 ;
UL CSA
,


,
( VR4 VR3)

A3: 3306 3406


80 82 100 .
1, 2 3 200 .
26 .

B3:
129-4053
C3: 12
AWG , ,
90 oC 600 ;
UL CSA.
"GND" ,
10-32
D3:
,
1
E3: ,

F3: 3412
1677 , - 406
S3: ,
EMCP II+
X2:
Y2:

Z2: , ,
,

273

SEE DETAIL A, B, C, AND D FOR


CONNECTION TO GENERATOR
OUTPUT
, , D SEE DETAIL E FOR
DIGITAL REGULATOR WIRING
TERMINAL FOR 3/8 INCH BOLT
TO ENGINE WIRING HARNESS
ELECTRONIC GOVERNOR
ACTUATOR
TO ENGINE WIRING HARNESS
ENGINE SENSORS
TO ENGINE WIRING HARNESS MPU
TO GSC & GOVERNOR
TO PANEL INTERNAL
COMPONENTS
TO PANEL TBC
TOP MOUNTED PANELS ON 3306
& 3406
GEN SETS
TOP MOUNTED PANELS ON 3412
GEN SET
USE TIES AT BRANCHES AND
EVERY 76,2 MM
WIRE IDENTIFICATION TO BE
LOCATED
ON WIRE 6,35 FROM
WIRE NO
WIRES OF CONTROL PANEL
HARNESS

2743/8
-
-
-

GSC+

TBC
, 3306
3406
, 3412
; 76,2

6,35 ;
/

- ( )


= 10 AWG WIRE
= 14 AWG WIRE
= 20 AWG WIRE
= GREEN AND YELLOW
STRIPPED WIRE INSULATION


= 10 AWG (62)
= 14 AWG (22)
= 20 AWG (0.752)
= ,

275

AC GROUND
ACTUATOR
ALL WIRE SHALL BE
STRANDED 16 AWG UL
DEVICE ABBREVIATION THAT
WIRE IS DESTINED TO
DEVICE TERMINAL NUMBER
ELECTRIC GOVERNOR 2301A,
8290 SPEED CONTROL
E-STOP WIRING FOR ETS
SYSTEM
GOVERNOR
GOVERNOR TERMINAL CHART
LEFT SIDE OF ENCLOSURE
LOCATED ON GENERATOR
MOUNTED
LOCATED ON VOLTAGE
REGULATOR
NOTE
NOTE H2: WIRES T11 AND T13
CONNECT TO THE
NOTE J2: CONNECT WIRE 11
FROM GOVERNOR
NOTE K2: AFCR SHALL BE
CONNECTED TO
NOTE L2: JUMPER TERMINALS
11 AND 12
NOTE M2: EVERY PANEL WILL
INCLUDE
NOTE N2: ENERGIZE TO RUN
ONLY

NOTE P2: ENERGIZE TO


SHUTDOWN
ONLY
NOTE R3: FOR DELTA
CONNECTED GENERATORS
NOTE U: JUMPER PROVIDED
ONLY WITH 8290

OPTIONAL
PIGTAIL AND DEUTSH DT
RECEPTACLE WITH 3 WIRE
HARNESS
PIGTAIL AND DEUTSH PLUG
WITH 8 WIRE HARNESS
SEGREGATE AC WIRING FROM
DC WIRING

276

16 AWG
, 90 C 600 ;
UL CSA (
)
, ,

2301A ;
8290
ETS,

H2: 11 12 (SLR1, SLR2)SLM.
SLR)
J2:
(SAS), 11,
, SAS1 ASAS1;
RM24
K2: 3408 3412
, 87
- F16
L2: 8290 11 12.
2301 2 3;
11 12
M2:
ETR ETS
N2: , ,
( ETR)].
ETR - SR,
ESPB ( ETR)
AFCR
P2: , ,
( ETS)].
ETS EFCR,
ESPB ( ETS)
FCTM
R3: , ,
21, 22 23.
21 2, 22 3 23 1. ,

U: 8290.
,
, ,
9 10 8,5 ,
0,5 . 2301 ,

DT
DT

TERMINAL DESIGNATION
CROSS REFERENCE
TRIGGER
WIRE #2 TO BE GREEN WITH
YELLOW
WIRE NO.
WIRES ARE TO BE END CODED
WITH WIRE NUMBERS
WIRES TO BE CAPPED &
SECURED WHEN
WIRING EXAMPLE


( )
2 , 16 AWG (
)


.
,

277

- ( )


= 10 AWG WIRE
= 14 AWG WIRE
= 20 AWG WIRE

278


= 10 AWG (62)
= 14 AWG (22)
= 20 AWG (0.752)

= GREEN AND YELLOW


STRIPPED WIRE INSULATION
RELAY MODULE
40 PIN CONNECTOR
ALL WIRE SHALL BE
STRANDED 16 AWG UL
DEVICE ABBREVIATION THAT
WIRE IS DESTINED TO
DEVICE TERMINAL NUMBER
LOCATED ON GENERATOR
MOUNTED
LOCATED ON VOLTAGE
REGULATOR
NOTE
NOTE H2: WIRES T11 AND T13
CONNECT TO THE
NOTE N2: ENERGIZE TO RUN
ONLY

NOTE P2: ENERGIZE TO


SHUTDOWN ONLY

NOTE R2: CONNECT WIRE


FROM ALM TO PLS
NOTE S2: ALARM JUMPER 6 TO
7 PROVIDED ONLY

NOTE T2: RM17 TO BE


CONNECTED TO 2 POSITION

NOTE U2: REFER TO CHART 1294053 FOR SAS


NOTE V2: REMOVE THIS BLACK
JUMPER

NOTE W2: CONNECT WIRE 17


FROM ESPB
OPTIONAL
SEGREGATE AC WIRING FROM
DC WIRING
SLR TABLE
VOLT LINE TO LINE
SYNCHRONIZING RESISTOR
TAP SETTING CHART
WIRE #2 TO BE GREEN WITH
YELLOW

= ,

40-
16 AWG
, 90 oC 600 ;
UL CSA (
)
, ,

,

H2: 11 12 (SLR1, SLR2)SLM.
SLR)
N2: , ,
( ETR)].
ETR - SR,
ESPB ( ETR)
AFCR
P2: , ,
( ETS)].
ETS EFCR,
ESPB ( ETS)
FCTM
R2:
.
RM39
S2: 6 7
NFPA110.
9 7
. .
10 129-4053
T2: RM17
.

,
3500
U2:
129-4053 ( 12)
V2: GSC+,
ALM RAN
OFF (),
63 .
. , ,

W2: 17, ESPB,
SLM ALM
( )


SLR

USE E-D 1760 (
SLR)
1760 E-D (
SLR)
2 , 16 AWG (
)

279

WIRE NO.
WIRES ARE TO BE END CODED
WITH WIRE NUMBERS
WIRES TO BE CAPPED &
SECURED WHEN
WIRING EXAMPLE

280.
,

- 3500 ( )
( )


(EMCP) ELECTRONIC
MODULAR CONTROL PANEL
REF


EMCP II

281

(OPTIONAL) GENERATOR
MOUNTED 3 POLE MOLDED
CASE CIRCUIT BREAKER
(OPTIONAL) POWER TERMINAL
STRIP
ABBREVIATIONS
AC
ACTUATOR
ACTUATOR
AIR DAMPER POSITION SWITCH
AIR SHUT-OFF SOLENOID
AIR START SOLENOID VALVE
ALTERNATOR
BATTERY
BATTERY CHARGER FAILURE
SWITCH
CIRCUIT BREAKER
CURRENT TRANSFORMER
CUSTOMER WIRING
DETAIL
ELECTRIC GOVERNOR 2301A
SPEED CONTROL
ELECTRONIC GOVERNOR
ACTUATOR
EMCP COOLANT LOSS SENSOR
EMCP COOLANT LOSS SENSOR
CONNECTOR
EMCP COOLANT
TEMPERATURE SENSOR
EMCP OIL COOLANT SENSOR
CONNECTOR
EMCP OIL PRESSURE SENSOR
FUEL SHUT-OFF SOLENOID
FUEL SOLENOID
GENERATOR GROUNDING
STUD
GENERATOR REF
GENERATOR SET CONTROL
GENERATOR SET CONTROL
(GSC)
GOVERNOR SYNCHRONIZING
MOTOR
GREEN/YELLOW CABLE
GREEN/YELLOW WIRE
HORN IN
LOW FUEL LEVEL ALARM
SWITCH
LOW WATER LEVEL ALARM
SWITCH
MAGNETIC PICKUP
NEG
NOTE G: VARIOUS CUSTOMER
SWITCHS CAN BE
NOTE H: MUNT CURRENT
TRANSFORMER
NOTE J: REMOVE JUMPER
BETWEEN TS1- 04 AND TS1-05
OPTIONAL
PANEL DOOR
POS

282

, (
)
( )
()
,

2301A


(
EMCP)
(
EMCP)

( EMCP)GSC
GSC


-
-G:
,
, ,

H: ,

J: ,
TS1-04 TS1-05

POWER GENERATOR PHASE


ROTATION 1-2-3
PRELUBE PUMP
PRELUBE PUMP MAGNETIC
SWITCH
PRELUBE PUMP OIL PRESSURE
SWITCH
PRELUBE PUMP RELAY
PWR
REMOTE ANNUNCIATOR (FOR
NFPA110 OR NFPA99)
REMOTE START INITIATE
CONTACT
SHUNT TRIP CONNECTIONS
SILENCE
SPD POT
START AID SOLENOID VALVE
START AID TEMPERATURE
SWITCH
STARTING MOTOR
STTS
TO ( TO TS1-1)
TRANSFER SWITCH POSITION
CONTACT
WIRES OF CONTROL PANEL
HARNESS

: 1-2-3( NFPA110 NFPA99)


( TS1-1)

283

- 3500 ( )
( )


(EMCP) ELECTRONIC
MODULAR CONTROL PANEL
REF

284EMCP II

ELECTRIC GOVERNOR 2301A


SPEED
CONTROL
FOR USE WITH 3500 SERIES AIR
STARTING
GENERATOR REF
GENERATOR SET CONTROL
(GSC)
GENERATOR VOLTAGE
REGULATOR TERMINAL STRIP
GREEN/YELLOW CABLE
GREEN/YELLOW WIRE
GROUNDING SCREW
NOTE A: DO NOT OPERATE
ALTERNATOR
NOTE B: TO BE WIRED BY
CUSTOMER
NOTE C: AUXILIARY CONTACT
(N.O.) ON

NOTE D: GROUND MPU


SHIELDED CABLE
NOTE E: REFER TO 5N-9532
CHART
NOTE F: WHEN THE LARGE SR4
VOLTAGE

PANEL DOOR
POWER GENERATOR PHASE
ROTATION 1-2-3
SEE DETAIL A & B FOR
GENERATOR LINE LEAD
CONNECTION OPTIONS
SEE DETAIL A & B ON SHT 3,
FOR CONNECTIONS TO
GENERATOR OUTPUT
TO( TO TS1-1)
TO EMCP DC CIRCUITRY
TO GROUND STUD ON VR3
VOLTAGE REGULATOR

2301A

3500,

GSC

-
-

A:
.
.

B: (
) ,

C:

,

( )
D:

GSC
E: . 5N-9532
F: SR4,
, : 1. 7
. 2. 80
8. SR4 (
1/2), : 1. 7
. 2. 80
6.
SR3, 4 7
80 6

: 1-2-3( TS1-1)
EMCP II
VR3

285

- 3500 ( )
( )

286

(EMCP) ELECTRONIC
MODULAR CONTROL PANEL
REF
(OPTIONAL) POWER TERMINAL
STRIP
3 POLE MOLDED CASE CIRCUIT
BREAKER
ABBREVIATIONS
AC
ACTUATOR
ACTUATOR
AIR DAMPER POSITION SWITCH
AIR SHUT-OFF SOLENOID
AIR START SOLENOID VALVE
ALTERNATOR
BATTERY
BATTERY CHARGER FAILURE
SWITCH
CIRCUIT BREAKER
CURRENT TRANSFORMER
CUSTOMER WIRING
DETAIL
ELECTRIC GOVERNOR 2301A
SPEED CONTROL
ELECTRONIC GOVERNOR
ACTUATOR
EMCP COOLANT LOSS SENSOR
EMCP COOLANT LOSS SENSOR
CONNECTOR
EMCP COOLANT
TEMPERATURE SENSOR
EMCP OIL COOLANT SENSOR
CONNECTOR
EMCP OIL PRESSURE SENSOR
FUEL SHUT-OFF SOLENOID
FUEL SOLENOID
GENERATOR GROUNDING
STUD
GENERATOR REF
GENERATOR SET CONTROL
(GSC)
GOVERNOR SYNCHRONIZING
MOTOR
GREEN/YELLOW CABLE
GREEN/YELLOW WIRE
HORN IN
LOW FUEL LEVEL ALARM
SWITCH
LOW WATER LEVEL ALARM
SWITCH
MAGNETIC PICKUP
NEG
NOTE G: VARIOUS CUSTOMER
SWITCHS CAN BE
NOTE H: MUNT CURRENT
TRANSFORMER
NOTE J: REMOVE JUMPER
BETWEEN TS1- 04 AND TS1-05
OPTIONAL
PANEL DOOR
POS


EMCP II
( )

()
,

2301A


(
EMCP)
(
EMCP)

( EMCP)GSC


-
-G:
,
, ,

H: ,

J: ,
TS1-04 TS1-05

287

POWER GENERATOR PHASE


ROTATION 1-2-3
PRELUBE PUMP
PRELUBE PUMP MAGNETIC
SWITCH
PRELUBE PUMP OIL PRESSURE
SWITCH
PRELUBE PUMP RELAY
PWR
REMOTE ANNUNCIATOR (FOR
NFPA110 OR NFPA99)
REMOTE START INITIATE
CONTACT
SHUNT TRIP CONNECTIONS
SILENCE
SPD POT
START AID SOLENOID VALVE
START AID TEMPERATURE
SWITCH
STARTING MOTOR
STTS
TO ( TO TS1-1)
TRANSFER SWITCH POSITION
CONT ACT
WIRES OF CONTROL PANEL
HARNESS

288

: 1-2-3( NFPA110 NFPA99)


( TS1-1)

- 3500 ( )
( )


(EMCP) ELECTRONIC
MODULAR CONTROL PANEL
REFEMCP II

289

(OPTIONAL) POWER TERMINAL


STRIP
(OPTIONAL) POWER TERMINAL
STRIP FOR 360, 440, 580 FRAME
GENERATORS
ALARM CHARGER
BATTERY CHARGER
BATTERY CHARGER (SENS
BATTERY CHARGER)
CUSTOM ALARM MODULE
CUSTOMER LOAD
CONNECTIONS
ELECTRIC GOVERNOR 2301A
SPEED CONTROL
EMCP OIL TEMPERATURE
SENSOR
EMCP OIL TEMPERATURE
SENSOR CONNECTOR
FOR USE WITH 3500 SERIES
ELECTRICSTARTING
FUEL RUPTURE BASIN
GENERATOR LINE LEADS
GENERATOR REF
GENERATOR VOLTAGE
REGULATOR TERMINAL STRIP
GREEN/YELLOW CABLE
GREEN/YELLOW WIRE
GROUNDING SCREW
HIGH BATTERY VOLTAGE
HIGH FUEL LEVEL
LOW BATTERY VOLTAGE
LOW FUEL BASIN
NOTE A: DO NOT OPERATE
ALTERNATOR
NOTE B: TO BE WIRED BY
CUSTOMER
NOTE C: AUXILIARY CONTACT
(N.O.) ON
NOTE D: GROUND MPU
SHIELDED CABLE
NOTE E: REFER TO 5N-9532
CHART
NOTE F: WHEN THE LARGE SR4
VOLTAGE

PANEL DOOR
PINION SOLENOID
POWER GENERATOR PHASE
ROTATION 1-2-3
REMOTE ALARM CONNECTOR

290

( )
360, 440, 580 (
)


(
)

,
2301A


3500,
-
-

A:
.
.

B: (
) ,

C:
,

( )
D:

GSC
E: . 5N-9532
F: SR4,
, :
1. 7
.
2. 80 8.
SR4 ( 1/2), :
1. 7
.
2. 80 6.
SR3,
4 7 80
6


: 1-2-3

SEE DETAIL A & B FOR


GENERATOR LINE
LEAD CONNECTION OPTIONS
SEE DETAIL A & B ON SHT 3,
FOR CONNECTIONS TO
GENERATOR OUTPUT
TERMINAL BLOCK
TO ( TO TS1-1)
TO EMCP DC CIRCUITRY
TO GROUND STUD ON VR3
VOLTAGEREGULATOR
( TS1-1)
EMCP II
VR3

291

- (
3500)
( )


(EMCP) ELECTRONIC
MODULAR CONTROL PANEL
REF
(OPTIONAL) POWER TERMINAL
STRIP

292EMCP II
( )

(OPTIONAL) POWER TERMINAL


STRIP FOR 360, 440, 580 FRAME
GENERATORS
ALARM CHARGER
BATTERY CHARGER
BATTERY CHARGER (SENS
BATTERY CHARGER)
CUSTOM ALARM MODULE
CUSTOMER LOAD
CONNECTIONS
ELECTRIC GOVERNOR 2301A
SPEED CONTROL
AIR DAMPER POSITION SWITCH
AIR SHUT-OFF SOLENOID
AIR START SOLENOID VALVE
ALTERNATOR
BATTERY
BATTERY CHARGER FAILURE
SWITCH
CIRCUIT BREAKER
CURRENT TRANSFORMER
CUSTOM ALARM MODULE
CUSTOMER WIRING
DETAIL
ELECTRIC GOVERNOR 2301A
SPEED CONTROL
ELECTRONIC GOVERNOR
ACTUATOR
EMCP COOLANT LOSS SENSOR
EMCP COOLANT LOSS SENSOR
CONNECTOR
EMCP COOLANT
TEMPERATURE SENSOR
EMCP OIL COOLANT SENSOR
CONNECTOR
EMCP OIL PRESSURE SENSOR
EMCP OIL TEMPERATURE
SENSOR
EMCP OIL TEMPERATURE
SENSOR CONNECTOR
FOR 360, 440, 580 FRAME
GENERATORS
FOR 590 FRAME GENERATORS
FUEL RUPTURE BASIN
FUEL SHUT-OFF SOLENOID
FUEL SOLENOID
GENERATOR GROUNDING
STUD
GENERATOR REF
GENERATOR SET CONTROL
GOVERNOR SYNCHRONIZING
MOTOR
GREEN/YELLOW CABLE
GREEN/YELLOW WIRE
GRN/YEL CABLE
HIGH BATTERY VOLTAGE
HIGH FUEL LEVEL
HORN IN
LOW BATTERY VOLTAGE
LOW FUEL BASIN
LOW FUEL LEVEL ALARM
SWITCH
LOW WATER LEVEL ALARM
SWITCH

360, 440, 580 (


)


(
)

,
2301A( )

,

2301A

( EMCP)
( EMCP)
( EMCP)
360, 440, 580
590

GSC

-
-
-


293

MAGNETIC PICKUP
NEG
NOTE G: VARIOUS CUSTOMER
SWITCHS CAN BE
NOTE H: MUNT CURRENT
TRANSFORMER
NOTE J: REMOVE JUMPER
BETWEEN TS1- 04 AND TS1-05
OPTIONAL
PANEL DOOR
PINION SOLENOID
POS
POWER GENERATOR PHASE
ROTATION
PRELUBE PUMP
PRELUBE PUMP MAGNETIC
SWITCH
PRELUBE PUMP OIL PRESSURE
SWITCH
PRELUBE PUMP RELAY
PWR
REMOTE ANNUNCIATOR (FOR
NFPA110 OR NFPA99)
REMOTE START INITIATE
CONTACT
SHUNT TRIP CONNECTIONS
SILENCE
SPD POT
START AID SOLENOID VALVE
START AID TEMPERATURE
SWITCH
STARTING MOTOR
STTS
TO ( TO TS1-1)
TRANSFER SWITCH POSITION
CONTACT
WIRES OF CONTROL PANEL
HARNESS

294

G:
,
, ,

H: ,

J: ,
TS1-04 TS1-05


: 1-2-3( NFPA110 NFPA99)


( TS1-1)

- (
3500)
( )


2 LIGHT

295

(EMCP) ELECTRONIC
MODULAR CONTROL PANEL
REF
(OPTIONAL) FUEL TANK
CONTACTS
BATTERY CABLE SIZE MAX
ONE WAY LENGTH (25 oC)
HORN
DATA
DUAL STARTING MOTOR
ELECTRIC GOVERNOR 8290
SPEED CONTROL
ELECTRONIC GOVERNOR 2301A
SPEED CONTROL
GAGE
GENERATOR REF
GENERATOR SET CONTROL
(GSC)
GENERATOR VOLTAGE
REGULATOR TERMINAL STRIP
GOVERNOR
GREEN/YELLOW CABLE
GREEN/YELLOW WIRE
GROUNDING SCREW
LED
NOTE A: DO NOT OPERATE
ALTERNATOR
NOTE B: TO BE WIRED BY
CUSTOMER
NOTE C: AUXILIARY CONTACT
(N.O.) ON
NOTE D: GROUND MPU
SHIELDED CABLE
NOTE E: REFER TO 5N-9532
CHART
NOTE F: WHEN THE LARGE SR4
VOLTAGE

NOTE G: VARIOUS CUSTOMER


SWITCHS CAN BE
NOTE H: MUNT CURRENT
TRANSFORMER
NOTE J: REMOVE JUMPER
BETWEEN TS1-04 AND TS1-05
NOTE K: GROUND MPU
SHIELDED CABLE

296


EMCP II
( )
.
( 25 C)


8290
2301A


GSC


-
-

()
A:
.
.

B: (
) ,

C:
,

( )
D:

GSC
E: . 5N-9532
F: SR4,
, : 1. 7
. 2. 80
8. SR4 (
1/2), : 1. 7
. 2. 80
6.
SR3, 4 7
80 6
G:
,
, ,

H: ,

J: ,
TS1-04 TS1-05
K:
/

NOTE L: CUSTOM ALARM


MODULE (CAM)

NOTE M: POLARITY NOT


IMPORTANT
NOTE N: PROVIDED ON WYE
CONNECTED GENERATOR
PANEL DOOR
POWER GENERATOR PHASE
ROTATION 1-2-3
SEE DETAIL A, B, C & D FOR
GENERATOR LINE LEAD
CONNECTION OPTIONS
SEE DETAIL A, B, C FOR
CONNECTIONS TO GENERATOR
OUTPUT
SINGLE STARTING MOTOR
TO ( TO TS1-1)
TO EMCP DC CIRCUITRY
TO GROUND STUD ON VR3
VOLTAGE REGULATOR

L:
CAM ,
.
.

M:
N: ,
EMCP II+

: 1-2-3
, B, C
D

,

( TS1-1)
EMCP II
VR3

297

-
-
:
,
,

EMCP II+

( OP5-1)

P101
P102
P103
P104
P105
P106
P107
P108
P109
P110
P111
P112
P113
P114
P115
P116
P117
P118
P119
P120
P121
P122
P123
P124
P125
P126
P127
P128
P129

298


0 = ,
1 =
100-125% ,


0-120

0 = ,
1 =
100-125% ,


0-120

0 = ,
1 =
60-100% ,


0-120

0 = ,
1 =
60-100% ,

0-120

0 = ,
1 =
50-60, 60-70 400-480
0-120
0 = ,
1 =
50-60, 60-70 400-480
0-120
0 = ,
1 =
30-50, 36-60 240-400
0-120
0 = ,
1 =
30-50, 36-60 240-400
0-120

105%
10

110%
10

90%
10

85%
15
1
53, 63 422

10
1
55, 66 440

10
1
47, 57 378

10
1
45, 54 360

15

0 = ,
1 =
0-20% ,

0-30

0 = ,
1 =
100-160% ,

15%
10

105%

P130
P131
P132

P138

P139

P140

P133
P134
P135
P136
P137

P141
P142

0-250

100-160%
,

0-250

105%
0

0 = ,
1 =
100-160%

0-250

100-160%

110%

0-250

0 = ,
1 =
0-110% ,

0-120

0-110% ,

0-120

100%

110%

105%
0

10


.
.
.
. , ,
EMCP II+, , ,
. .
EMCP II+ .

299

-
:
,
,
EMCP II+ . .

( OP6)

SP01

SP02

0 =

,
1 =

0 = ,
1 =

SP03


1
2

0-250

0 =

,
1 =

0 = ,
1 =

0-250

0 =

,
1 =

0 = ,
1 =

0-250

0 =

,
1 =

0 = ,
1 =

0-250

0
0

SP04

SP05

SP06


2
3

SP07

SP08

SP09


3
4

SP10

SP11

SP12

SP13
SP14

SP15

0 = ,
1 =

3; 8 =

0 = ,
1 =
3; 8 =


1

2

3


3
0 =
3
0 =
3
0 =

SP16
SP17
SP18
SP19

300

8
1
8
0
0
0

( OP8)
AC01

0-255

AC02

0-255

AC03

0-255

AC04

0-255

AC05

0-255

AC06

0-255

2
,

2
,

2
,

2
,

2
,

( OP10)
PH A

PH B

PH C

PH A-B

-B

PH B-C

B-C

PH C-A

C-A

-5.0-+5.0%

-5.0-+5.0%

-5.0-+5.0%

-5.0-+5.0%

-5.0-+5.0%

-5.0-+5.0%

0
0
0
0
0
0

1

.
2
- , ,
+.
3
. . 6.
, .
.
.
. , ,
EMCP II+, ,
, . .
EMCP II+ .

1997 Caterpillar

301