You are on page 1of 1

SEJARAH 21/2

KERJA KURSUS
NAMA CALON

: ........................................................

TINGKATAN

: .........................................................

NOMBOR KAD PENGENALAN

: .........................................................

NOMBOR ANGKA GILIRAN

: .........................................................

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH :


TAJUK KERJA KURSUS

: ELEMEN 2
Perayaan Tradisi Kaum di Malaysia
PERAYAAN THAIPUSAM
ELEMEN 3-ESEI
Bagaimanakah sambutan perayaan tradisi pelbagai
kaum dapat memperkukuh dan mengekalkan
perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia?

NAMA GURU

SKOR
ELEMEN

MARKAH

Elemen 1 : Mengumpul Fakta Sejarah


Elemen 2 : Merekod Fakta Sejarah
Elemen 3 : Penerapan Unsur Patriotisme
Jumlah Markah
Kod
Tahap Pencapaian
...........................................
(TANDATANGAN GURU)