You are on page 1of 270

Mc lc

CHNG 1 HNG DN C BN V PROJECT 2010


I. II. III. IV. Gii thiu giao din chnh ca Microsoft Project 2010 S dng Backstage qun l tp tin v thit lp Microsoft Project 2010 Ribbon v Tab: Tm n cc chc nng m bn mun. View: xem chi tit d n bng nhiu cch trnh by thng tin khc nhau.

CHNG 2 TO MT DANH SCH CNG VIC


I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. To mt k hoch d n mi Nhp tn cng vic Thit lp thi lng Thit lp mt ct mc quan trng T chc cng vic thnh cc giai on Lin kt cc cng vic Chuyn chc nng thit lp th cng sang t ng Thit lp nhng ngy khng lm vic Kim tra thi lng ca k hoch To ghi ch cho cng vic

CHNG 3 THIT LP NGUN LC


I. II. III. IV. Thit lp ngun lc cng vic Nhp nng sut ca ngun lc Nhp chi ph trung bnh iu chnh thi gian lm vic cho ngun lc
DONG NGUYEN & TEAM Page 1

V. VI.

Thit lp ngun chi ph To ghi ch cho ngun lc cng vic

CHNG 4 THIT LP CNG VIC VI NGUN LC


I. II. III. Phn cng vic Kim sot cng vic khi thm hoc g b ngun lc Thit lp ngun chi ph cho cng vic

CHNG 5 NH DNG V CHIA S K HOCH D N


I. II. III. IV. V. VI. Ty chnh ch xem ca biu Gantt. Ty chnh ch xem Timeline V trn biu Gantt Sao chp xem mt ng dng khc Xem ch in Chnh sa v in bn bo co

CHNG 6 THEO DI TIN CNG VIC


I. II. III. IV. ng c s ca d n Theo di d n theo d kin Nhp t l phn trm th hin cng vic hon thnh Nhp gi tr thc th hin tin

CHNG 7 IU CHNH CHI TIT CC CNG VIC


I. II. III. IV. V. VI. VII. iu chnh mi quan h ca cc cng vic S gin on trong cng vic iu chnh thi gian lm vic cho tng cng vic c th Thay i loi cng vic Nhp chi ph c nh cho cng vic Thit lp cng vic nh kz Ln lch cho cc cng vic tm tt

CHNG 8 IU CHNH CHI TIT CC NGUN LC


I. II. III. Thit lp cc ngun lc c sn p dng vi nhng thi im khc nhau Thit lp chi ph phi tr cho mt ngun lc Thit lp cc chi ph phi tr p dng cho cc thi im khc nhau

DONG NGUYEN & TEAM

Page 2

IV.

Thit lp ngun nguyn liu

CHNG 9 T CHC THNG TIN CHI TIT D N


I. II. III. IV. Phn loi v sp xp cc cng vic Lc chi tit Ty chnh cc bng Ty chnh cc ch xem

CHNG 10 XEM V BO CO TRNG THI D N


I. II. III. Xc nh cng vic sai d kin Kim tra chi ph cng vic Kim tra ngun chi ph

CHNG 11 P DNG CC NH DNG M RNG


I. II. III. IV. Ty chnh ch xem biu Gantt nh dng ch xem Timeline nh dng ch xem Network Diagram To tp tin nh dng PDF v XPS

CHNG 12 TY CHNH MICROSOFT PROJECT 2010


I. II. Ty chnh thanh cng c Quick Access. Ty bin thanh Ribbon

CHNG 13 CHIA S THNG TIN T MICROSOFT PROJECT N CC CHNG TRNH KHC


I. II. Sao chp d liu t Microsoft Project n cc chng trnh khc To cc bo co trc quan vi Excel v Visio.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 3

GII THIU MICROSOFT PROJECT 2010


Micrososft Project 2010 l mt chng trnh gip bn c th lp k hoch v qun l mt d n. T thi hn ca mt cuc hp quan trng cho n ngn sch thch hp dnh cho ngun lc ca d n, Project 2010 gip bn tri nghim mt cch d dng cng nh cung cp nhng cng c mang li hiu qu lm vic tt hn. Bn c th s dng Microsoft Project : To ra cc k hoch cho d n cc cp chi tit cho mt d n. Lm vic vi cc thng tin v d liu mt cch chi tit gip bn kim sot d n. Kim sot cc cng vic m Microsoft Project c th t ng thit lp lch hoc bn s thit lp bng tay. Qun l cc cng vic, chi ph, ngun lc theo tng cp . Xem cc thng tin, d liu ca d n bng nhiu cch. p dng cc nhm, nh du, sp xp v lc cc thng tin m bn mun. Theo di v qun l k hoch trong qu trnh thc hin d n. Cng tc v chia s d liu vi nhng thnh vin trong nhm tng nng sut lm vic.

Nhng tnh nng mi


Nu bn ang nng cp ln phin bn Microsoft Project 2010 t nhng phin bn trc, iu bn quan tm nht c l l s khc nhau gia cc phin bn c v phin bn mi. Bn cnh l nhng tnh nng mi no trn Microsoft Project 2010 mang li hiu qu cho bn. Cc tnh nng mi trong Microsoft Project 2010

Giao din Microsoft Office Fluent (thanh Ribbon) thn thin. Vi Ribbon, bn c th truy cp n cc tab trn ca s chng trnh mt cch d dng.

Giao din Backstage vi tt c cc cng c cn thit lm vic vi tp tin ca bn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 4

Ln lch cc cng vic: bn c th t ln lch cc cng vic trong d n sau khi to cc cng vic . Cc thng tin gm ngy bt u, ngy kt thc, thi lng cng vic, s ph thuc ca cc cng vic bn c th thit lp trong Microsoft Project 2010.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 5

Giao din Timeline: mang n cho bn giao din trc quan sinh ng gm bn tm tt cc cng vic, nhim v v cc s kin quan trng m bn mun xem. D dng sao chp Timeline v dn chng vo mt ng dng khc.

Lm vic tt vi Excel v Word: bn c th dn cc d liu ca Microsoft Project 2010 vo Excel hoc Word theo cc ct v cu trc d liu ca Microsoft Project.

Ty bin Ribbon: bn c th to cc tab v nhm chng li lm vic

DONG NGUYEN & TEAM

Page 6

Ty bin cc trng d liu: ch cn to mt gi tr s, ngy hoc ch t ct ngoi cng bn phi ca bng, Microsoft Project c th xc nh chnh xc loi d liu bn s dng. Tnh nng AutoFilter c ci thin, s dng cng c lc ging Microsoft Excel gip bn c th phn loi, sp xp theo nhm.

Lu tp tin sang nh dng PDF hoc XPS: Microsoft Project 2010 cho php bn lu tp tin c nh dng *.mpp thnh nh dng ti liu PDF hoc XPS.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 7

Giao din Team Planner (ch c phin bn Microsoft Project Professional 2010): gip bn c th thay i cng vic t ngun lc ny sang ngun lc khc bng cch ko th ti ca s Team Planner.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 8

Tnh nng Inactive task (ch c phin bn Microsoft Project Professional 2010): gip bn c th v hiu ha cc cng vic c chn t mt d n v th n khng nh hng g n tin d n. Bn c th kch hot li cng vic ny nu cn. Tch hp SharePoint Task List (ch c phin bn Microsoft Project Professional 2010): ng b ha cc cng vic gia Microsoft Project vi Project Task List trn Microsoft SharePoint.

Microsoft Project qua nhiu nm pht trin cc phng php qun l d n cung cp cho bn mt s cng c lp k hoch v theo di. Mt vi im ch : Biu Gantt l giao din chnh ca Microsoft Project, hin th cc bng tnh vi cc ct d liu cng giao din ha cc nhim v trong d n b tr dc theo mt thi gian nm ngang. Bng cch xem xt cc d liu trong cc ct (chng hn tn cng vic, ngy bt u, ngy kt thc, cc ngun lc) bn c th hiu cc thng s ca tng cng vic v xem thi gian ca mnh.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 9

Giao din Gantt

S Network Diagram (hay cn gi l s logic) thc cht l phin bn biu PERT (Mt chng trnh thm nh v nh gi k thut c pht trin trong thi gian xy dng cc tu ngm Polaris trong nhng nm 1950). S ny cho bn xem c cc cng vic hin ti ang c khp vi nhau.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 10

Qun l ri ro l mt phn quan trng trong mt d n v bt c d n no cng c ri ro. Bn c th gp ri ro v ngun lc, v nguyn vt liu, chi ph v ri ro ny c th khin d n ca bn chm tin . Qun l ri ro l mt ngh thut d on ri ro, l sao d n ca bn t ri ro nht v xc nh chin lc ngn nga cng nh khc phc ri ro xy ra. Microsoft Project gip bn qun l ri ro bng cch cho php a ra cc tnh hung ri ro c th. V d, khi bn thay i thi gian ca ngy bt u s ko theo s thay i trong d n, lc ny bn c th thy c s chm tr, chi ph thay i v cc ngun lc c th xung t vi nhau. Vi nhng thng tin ny bn c th qun l cc ri ro mt cch hiu qu hn. Qun l ngun lc bao gm vic s dng cc ngun lc mt cch thng minh. Mt ngi qun l d n gii s tm ra cc ngun lc thch hp cho cng vic, giao cho thnh vin khi lng cng vic hp l. Trong Microsoft Project c cc cng c chng hn mt biu Resource Usage cho php bn bit c ngun lc ang s dng, bn cnh biu s phn nh khi lng cng vic.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 11

CHNG 1: HNG DN C BN V MICROSOFT PROJECT 2010


Trong chng ny, bn s c hc: Cch s dng Backstage m v lu mt tp tin Project. Lm vic vi cc tab trn giao din Ribbon. Xem thng tin d n c trnh by theo nhiu cch khc nhau

Nu bn cn phi t chc mt k ngh cho cng ty, l mt d n. Nu bn c giao cho cng vic kho st mt d n nh t no chun b xy dng cao c, phi hp vi cc nh thu xy dng v bn lm vic vi mt nhm 300 ngi, chc chn l mt d n. Thm ch l bn chun b mt bi pht biu m bn chun b thc hin cng c coi l mt d n v n c nhng c im nht nh. Cho d l mt d n nh hay l nhng d n cng u c nhng c im sau: Mc tiu tng th Ngi ng vai tr qun l d n Cc cng vic c th c thc hin gia mt im bt u c th v mt im kt thc. Thi gian cho cng vic s c hon thnh (chng hn nh 3 gi, 3 ngy hoc 3 thng) Mi quan h gia thi gian v cng vic Ngun lc (con ngi, thit b, phng tin, vt t.) hon thnh cng vic Ngn sch (cc chi ph lin quan vi con ngi, thit b, phng tin v ngun cung cp)

DONG NGUYEN & TEAM

Page 12

Giao din Microsoft Project 2010 Mt cng vic c th tri rng ra hoc chi tit nu bn mun. V d bn c th to mt cng vic duy nht hoc to ra bn tm tt cng vic v cc cng vic con bn di. V d mt d n truyn thng, qung co bng phng tin truyn thng th cc cng vic con l thit k, chnh sa, xem li v cui cng l thc hin qung b. Thi gian trong d n cng l vn rt quan trng. Hu ht tt c cng vic trong d n u c thi gian, chnh l khong thi gian thc hin cng vic c im bt u v kt thc. Nu mt cng vic m khng c thi gian c th th n n gin l mt cng vic c bn cht nh du mc thi gian, chng hn bn bn ph duyt mt bin bng bo co ngn sch hoc xem li danh sch cc thnh vin trong d n. Microsoft Project khng cung cp cho bn cch lm vic hiu qu vi thi gian. Bn phi xc nh v thit lp thi gian hiu qu da trn kinh nghim ca ring bn. Chng hn thit k mt phn mm mt 3 tun hay 3 thng hoc xin giy php ca S xy dng trong 5 ngy hay 10 ngy. Microsoft Project cng khng phi l mt nh tin tri do bn phi cung cp cc d kin, s liu xy dng lch trnh d n ca bn. Sau khi nhp thng tin vo, Microsoft s gip bn theo di tin , lch trnh ca d n v mt s tnh nng mi gip bn lm vic hiu qu hn. Tnh ph thuc ca cng vic Bn cnh vic ln cng vic bn cn phi xc nh tnh ph thuc gia cc cng vic, chng hn cng vic th hai khng th bt u nu nh cng vic th nht cha hon thnh. Hoc nhim v th 6 thc hin c 50% th nhim v th 7 s bt u c tin hnh.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 13

Di y l mt s v d v tnh ph thuc: Bn khng th bt u s dng mt thit b cho n khi bn ci t n. Bn phi ch cho b tng trn nn nh bn kh trc khi bn bt u xy dng trn . Bn khng th bt u cho ra mt sn phm thuc mi cho n khi c B Y T ph chun. Sp xp ngun lc Khi ln u tin s dng Microsot Project, c mt s nhm ln v ngun lc. Ngun lc khng ch l con ngi m ngun lc c th l mt phn thit b hoc chi ph, chng hn tin thu nh, mt phng hp m bn phi tr ph hng gi s dng. Microsoft Project cho bn 3 loi ngun lc sau: ngun lc lm vic, ngun lc vt cht v ngun lc v chi ph. Ngun lc lm vic c tnh bng gi hoc ngy lm vic trn mt cng vic, ngun lc ny in hnh l con ngi. Ngun lc vt cht chng hn nh vt t, st thp, c tnh vi chi ph mi ln s dng hoc mt n v o lng. Ngun chi ph l chi ph c th cho mi ln m bn s dng n v n c th thay i theo cng vic. V d mt bui hi tho ca cc chuyn gi c th tn khon 250$ cho mt ln v ln k tip c th l 500$. Vi hi tho ny ch lm thay i ngun chi ph m khng thay i v thi gian t chc. Mt s ngun lc nh con ngi s thc hin cng vic ca h theo lch. Nu mt ngi lm vic 8 gi mt ngy v bn thit lp cho ngi mt cng vic mt 24h hon thnh, do s mt 3 ngy lm vic hon thnh cng vic. Trong khi , mt ngi khc lm vic 12 gi th s mt 2 ngy hon thnh cng vic tng t. Ngoi ra bn c th thit lp cng vic ty chng hn lm vic theo ca hoc 1 tun ch lm 4 ngy.

Bng Resource trong Microsoft Project 2010 th hin ngun nhn lc

DONG NGUYEN & TEAM

Page 14

Sau khi nhp thng tin, Microsoft Project cung cp cho bn mt giao din xem n tng cng nh cc ty chn bo co v d n ca bn. Bn c th xut ra bn bo co v s dng n trn Microsoft Excel 2010.

Ln k hoch theo di Sau khi bn xy dng c tt c cng vic, xc nh thi gian thc hin, tnh ph thuc v mi quan h ca tng cng vic, chi ph v ngun lc. Bn cn thit lp mt ng c s. ng c s c s dng nh gi v so snh k hoch trn d n v tin ca d n. Bn cnh , bn cn ghi chp li qu trnh ca tng cng vic nh thi gian, chi ph thc t so vi trn k hoch. Cui cng khi c c nhng ng c s bn c th so snh n ti Microsoft Project xem v thc t thi gian ca cng vic v chi ph d n. Cho d d n ca bn c tn km hn so vi nhng g da ra bn cng c th xem v iu chnh li. Vai tr ngi qun l d n Ngi qun l d n l ngi to ra tng th d n v c gng d n c hon thnh. Ngi qun l d n l ngi c th s dng cc k nng v phng php thit lp mc thi gian hp l, qun l ngun lc tt v thng gi lch trnh d n ng tin . Vi mt h thng qun l d n tt, bn c th tr li c cc cu hi nh: Nhng cng vic phi thc hin l g? Th t cc cng vic nh th no?

DONG NGUYEN & TEAM

Page 15

Thi hn cho cc cng vic phi c thc hin nh th no? Ai s l ngi hon thnh cc cng vic? Chi ph cho tng cng vic v cho ton b d n l bao nhiu? Nu mt s cng vic cha c hon thnh so vi tin s nh th no? u l cch tt nht lin lc n nhng ngi c trch nhim trong mt d n?

Mt ngi qun l d n khng phi lc no cng cp cao nht ca d n m thay vo , ngi qun l d l ngi m bo rng cc b phn ca d n hp tc lm vic sun s. Ngoi ra, ngi qun l d n l ngi phi chu trch nhim i vi s thnh cng hoc tht bi ca d n. Mt ngi qun l d n cn qun l cc vn sau: Ln k hoch cho d n cng nh tin d n: y l nhng g bn c th to ra trong Microsoft Project. N bao gm cc bc tnh ton, thi gian v chi ph t c mc tiu ca d n. Ngun lc: qun l ngun lc ca d n. Lin h vi cc nhm, i ng v khach hng: vic lin lc, theo di, nhc nh cc nhm lm vic l mt trch nhim m ngi qun l d n cn phi lm d n c sun s. Trong mt d n, bn c thi gian, ngun lc (m ch yu l chi ph) v cht lng cui cng cho d n. Microsoft Project gip bn qun l cc ngun lc v thi gian ca d n. Cht lng ca cc d n thng b nh hng trc tip bi bn. V d nu bn gim ngun lc d tit kim tin n s nh hng n cht lng. Tm li, mt s cn bng hp l ca thi gian, tin bc v cht lng l ct li ca nhng v m mt ngi qun l d n c trong sut chu trnh ca d n. Nu bn s dng Microsoft Project ln u tin, bn s thy cc tnh nng trong Microsoft Project rt cn thit cho d n ca bn. Microsoft Project 2010 c hai phin bn khc nhau:

Project Standard: cung cp cc tnh nng c bn bn c th to v chnh sa k hoch ca d n. Project Professional bao gm tt c cc tnh nng c trong phin bn Project Standard. Ngoi ra, Project Professional tch hp thm mt s tnh nng c th kt ni n Microsoft Project Server, gii php Enterprise Project Management (EPM) t Microsoft.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 16

I.

Gii thiu giao din chnh Microsoft Project 2010

bt u vi Microsoft Project bn c th m mt tp tin Project hoc khi ng t menu Start. 1. Click vo Start. 2. Trn menu Start, click vo All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Project 2010

Bn c th nhn thy giao din trong Microsoft Project 2010 hon ton khc so vi cc phin bn Microsoft Project trc . Vi giao din Fluent (thng c gi l giao din Ribbon) gip bn d dng thao tc trn Microsoft Project 2010.

Phn chnh giao din ca Microsoft Project 2010 gm c:

DONG NGUYEN & TEAM

Page 17

Thanh cng c Quick Access l ni bn c th ty bin giao din, c th thm cc ty chn bn thng xuyn s dng ln thanh cng c ny.

Thanh tab v giao din Ribbon thn thin. Tab l ni bn thao tc trn Microsoft Project 2010. Trong Microsoft Project 2010 c 5 tab chnh l Task, Resource, Project, View, Team, ngoi ra c 2 tab c th thay i l Add-in (s dng thm cc cng c h tr bn ngoi) v Format (ty theo i tng bn chn)

Group: trn mi tab c nhiu group, group l cc chc nng c sp vo mt nhm.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 18

Thanh View label nm dc theo cnh tri ca giao din chnh th hin kiu giao din m bn ang xem.

Khu vc View shortcut cho php bn nhanh chng chuyn i mt s ch xem bn hay s dng thng xuyn trong Microsoft Project. Bn cnh View shortcut l thanh trt Zoom cho php bn phng to thu nh.
DONG NGUYEN & TEAM Page 19

Thanh trng thi Status hin th ch m bn ang s dng l t ng (Auto) hay bng tay (Manually).

Menu shorcut v thanh cng c mini s hin th khi bn click phi vo mt thnh phn no trong d n ca bn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 20

II.

S dng Backstage qun l tp tin v thit lp Microsoft Project 2010

Backstage l mt thnh phn mi trong cc sn phm Office 2010 gip bn c th qun l tp tin cng nh thit lp v Microsoft Project 2010. Backstage cha cc ty chn, chc nng chia s, bn cnh vi cc m tp tin (Open), to mi (New) v lu (Save). n Backstage, thc hin cc bc sau: 1. Click vo File trn giao din Microsoft Project 2. Microsoft Project 2010 s hin th Backstage.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 21

Giao din Backstage Save, Save As, Open v Close l cc chc nng chun trong Office. Info l ni bn truy cp n cc tp tin d n.

Recent hin th cc tp tin Project bn s dng gn y nht.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 22

New cho php bn to mt d n mi da trn cc mu c sn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 23

Print l ty chn cho php bn c th in mt d n.

Save & Send l ty chn cho php bn nh km mt tp tin Project vo e-mail, to mt ti liu nh dng PDF hoc XPS. Ngoi ra bn c mt s ty chn kt ni n my ch.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 24

Help l ty chn cho php bn xem cc tr gip, hng dn trc tuyn v ci t Project hoc hoc cc thng tin v bn quyn sn phm Microsoft Project.

Options cho php bn thit lp cho chng trnh Microsoft Project 2010.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 25

Exit : ng chng trnh Microsoft Project 2010

Ch : Nu bn s dng phin bn Microsoft Project Standard 2010, bn s khng thy mt s ty chn ging trong phin bn Microsoft Project Professional 2010

DONG NGUYEN & TEAM

Page 26

III.

Ribbon v Tab: Tm n cc chc nng m bn mun

Project 2010 gia nhp nhm cc sn phm Office 2010 trong vic p dng giao din Fluent (thng c gi l giao din Ribbon). Trong phn ny bn s c lm quen vi Ribbon v cc tab. Task v Resource lin quan n d liu bn thng xuyn lm vic vi Microsoft Project.

Tab Task

Tab Resource Project cha cc chc nng p dng cho ton b d n.

View gip bn kim sot, xem c cc thng tin trong d n bng nhiu cch trnh by khc nhau.

Format l mt tab ty chn, cc chc nng hin th trn tab ny ty thuc vo cc chc nng chnh m bn s dng hoc cc thnh phn bn mun xem. V d khi bn xem mt cng vic, chng hn biu Gantt Chart, chc nng trn tab Format hin th v gip bn lm vic vi biu ny.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 27

Ging nh tt c cc tab, ti Task cha nhiu chc nng v c t chc thnh cc nhm. Ti Task gm cc nhm View, Clipboard, Font, Schedule, Tasks, Insert, Properties v Editting. Mt s chc nng thc hin ngay lp tc, trong khi mt s chc nng khc dn bn n nhiu la chn hn. Mt s v d trn cc tab.

IV.

View: xem chi tit d n bng nhiu cch trnh by thng tin khc nhau

Tab View l ni bn c th xem cc thng tin ca d n bng nhiu cch trnh by khc nhau. Trong tab View gm c 7 nhm: Task Views, Resource Views, Data, Zoom, Split View, Window, Macros. Bn c th s dng cc chc nng trong tab View ny nhp, chnh sa, phn tch v hin th thng tin d n. Mc nh trong tab View s hin th biu Gantt.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 28

Nhn chung, ti tab View tp trung cc chc nng chnh cc nhm Task Views, Resource Views v Data.

Nu bn mun xem ton cnh tin trnh d n bn c th nh du chn Timeline ti nhm Split View trn tab View.

C nhiu cch xem khc trong Microsoft Project. Bn c th click vo chc nng Other Views sau click vo More Views trn nhm Task Views hoc Resource Views.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 29

iu quan trng m bn phi hiu l trong tt c cch xem trn th cch no l im nhn chnh trong d n ca bn. S dng tab View gip bn tp trung vo nhng im chnh m bn mun xem trn mt d n.

Nhng im chnh trong chng 1


Giao din Backstage l ni gip bn qun l cc tp tin v ty chnh Microsoft Project 2010. Giao din Fluent (thng c gi l giao din Ribbon) thn thin, gip bn d dng thao tc vi d n ca mnh. Cc chc nng trn Ribbon c t chc theo tng nhm bn c th truy cp v s dng mt cch nhanh chng. Vng lm vic chnh ca Microsoft Project 2010 l tab View. Ti tab View, bn c th xem thng tin trong d n c trnh by theo nhiu cch khc nhau t ngun lc, thi gian cho n tng th v tin ca d n.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 30

CHNG 2 TO MT DANH SCH CNG VIC


Trong chng ny, bn s c hc: Khi to v lu mt d n mi trong Microsoft Project 2010. Nhp tn cng vic. c tnh v ghi li khong thi gian cho mi cng vic. To mc quan trng theo di cc s kin chnh trong d n. T chc cc cng vic theo tng giai on. To quan h vi cc cng vic. Chuyn cng vic t ch th cng sang t ng. Thit lp tnh nng non-working cho mt ngy trn d n. Kim tra thi gian tng th ca d n. Ghi li chi tit cc cng vic trong s ghi ch v chn siu lin n n mt ni dung trn web.

Cc cng vic l thnh phn c bn nht trong bt kz mt d n no cho d l ln hay nh. Cng vic s m t cc thng tin, hot ng, trnh t, thi gian v ti nguyn yu cu. Trong Microsoft Project 2010, c cc loi cng vic khc nhau: summary task (tm tt cng vic), subtask (cc cng vic con) v milestone (cc ct mc quan trng). Trong chng ny, bn s qun l cc cng vic cng nh thit lp k hoch theo 2 cch khc nhau: Nhp cc cng vic theo d kin bng phng php th cng. Lm vic vi chc nng t ng thit lp cng vic.

I.

To mt k hoch d n mi

Mt k hoch ca d n l mt m hnh m bn xy dng bao gm cc cng vic, ngun lc, khung thi gian, chi ph. Microsoft Project 2010 tp trung chnh vo thi gian. i khi bn c th ngh rng ch cn thit lp ngy bt u v ngy kt thc ca d n l hon tt. Tuy nhin, Microsoft Project 2010 gip bn tnh ton c khong thi gian khi bn ch cn nhp ngy bt u hoc kt thc ca cng vic. khi to mt d n mi, thc hin cc bc sau:
DONG NGUYEN & TEAM Page 31

1. Click vo Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Project 2010.

2. Click vo File m giao din Backstage.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 32

3. Click vo New.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 33

4. Di mc Avaiable Template, chn Blank project v click vo Create khi to mt d n mi.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 34

5.

Trn tab Project, ti nhm Properties, click vo Project Information.

6. Ti Start date, nhp ngy bt u ca d n. hoc bn c th click vo biu tng mi tn hin th lch v chn ngy.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 35

7. Click vo OK chp nhn ngy bt u v ng hp thoi Project Information. 8. Trn tab File, click chn Save lu li tp tin d n.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 36

9. Trn hp thoi Save As, ti File Name, nhp tn d n v chn th mc lu tr d n.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 37

DONG NGUYEN & TEAM

Page 38

II.

Nhp tn cng vic

Vic t tn cho cng vic c gi tr thc tin tt trong k hoch d n ca bn. Vi tn cng vic, bn c th bit c { ngha v nhng ngi thc hin cng vic . Mt s li khuyn khi t tn cng vic: S dng cm ng t ngn m t cng vic phi lm, chng hn Chnh sa bn tho. Nu cng vic c t chc thnh tng giai on, trnh lp li cc chi tit t cc cng vic con. Nu cc cng vic i km ngun lc, khng nn s dng tn ngun lc chung vi tn cng vic.

Bn khng cn phi lo lng v tn cng vic v bn c th chnh sa n bt c lc no. thc hin vic t tn cho cng vic, bn thc hin cc bc sau: 1. Click vo bn di Task Name.

2. Nhp tn cng vic, chng hn Phn cng, sau nhn Enter. Cc cng vic m bn nhp s cung cp mt s ID v s ID l duy nht i vi mi cng vic.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 39

3. Tng t nh trn, bn c th t tn cng vic tip theo v nhn Enter.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 40

III.

Thit lp thi lng

Trong phn ny, bn s bt u lm vic vi thi lng cng vic. Microsoft Project c th lm vic vi thi lng tnh theo pht cho n thng. Ty thuc vo quy m ca d n m bn c th thit lp thi gian theo gi, ngy v tun. Microsoft Project c th xc nh thi gian tng th ca mt d n bng cc tnh ton khc nhau gia thi gian bt u sm nht v thi gian kt thc cui cng trong mt cng vic trn d n. Khi lm vic vi Microsoft Project, bn c th s dng cc ch vit tt sau: Nu bn nhp vo tn vit tt m h d w mo Tn s hin th min hr day wk mon ngha Pht Gi Ngy Tun Thng

Chc nng t ng thit lp cng vic lun lun c mt thi lng (mc nh l mt ngy). Tuy nhin vi chc nng th cng bn c th nhp cc gi tr thi gian bng ch vit tt. V d 3d l 3 ngy. Bn cng c th nhp on vn bn chng hn Kim tra nhm Makerting c thay th vi thi gian mc nh l 1 ngy khi bn chuyn i cng vic t chc nng thit lp thi gian th cng (Manual) sang thi lp thi gian t ng (Automatic). Microsoft Project s dng chun gi tr thi lng l pht v gi. Mt pht bng 60 giy v mt gi bng 60 pht. i vi thng lng ca ngy, tun v thng bn c th s dng mc nh ca d n (v d 20 ngy/ thng) hoc thit lp gi tr ring. thc hin iu ny, vo tab File, click Options > Schedule.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 41

nhp cc gi tr thi gian khc nhau, thc hin cc bc sau: 1. Click Duration v nhp gi tr thi lng cho cng vic. 2. Nhp gi tr thi lng

3. Bn c th nhp gi tr thi lng nh sau:

DONG NGUYEN & TEAM

Page 42

4. Ti ct Start, bn bt u thit lp thi gian bt u cho cng vic.

5. Ti ct Finish, nhp ngy kt thc. Microsoft Project 2010 tnh ton thi lng l 7 ngy. Lu { rng 7 ngy ny gm cc ngy t th 2 n th 6 ca tun th nht v th 2, th 3 ca tun sau . Microsoft Project 2010 cng gip bn phn bit nhng ngy khng lm vic (nonworking day) c th hin qua mu sc khc bit.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 43

IV.

Thit lp mt ct mc quan trng

Bn cnh vic nhp cc cng vic, bn c th to ra cc ct mc quan trng, thut ng ny trong qun l d n gi l milestone. Milestone l s kin quan trng c th l thi im hon thnh giai on 1 ca d n hoc mt s kin v u t chi ph. to mt ct mc, thc hin cc bc sau: 1. Click vo mt cng vic. Ti tab Task, trn nhm Insert, click Milestone.

2. Microsoft Project s chn mt cng vic mi vo v nm pha trn mt cng vic m bn la chn bc th nht. Tn mc nh l <New Milestone>.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 44

3. Nhp tn ct mc, chng hn Hon thnh k hoch v nhn Enter.

Ngoi ra, bn c th nh du mt cng vic to trc nh mt ct mc, lm iu ny, bn thc hin cc bc sau: 1. Click-double vo mt cng vic m bn mun nh du ct mc. 2. Ti hp thoi Task Information, chuyn qua tab Advanced v nh du chn vo Mark task as milestone.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 45

V.

T chc cng vic thnh cc giai on

T chc cc cng vic thnh giai on l mt vic lm quan trng trong k hoch d n. V d, thng thng vi mt d n Xut bn sch s chia thnh cc giai on nh bin tp, thit k, in n v xut bn...v.v..Khi bn to mt cng vic tm tt, thi lng ca n s c tin da trn cc cng vic con trong v chc nng ny ch c chc nng t ng thit lp cng vic. Tuy nhin, bn c th chnh sa thi lng theo phng php th cng v Microsoft Project s theo di v tnh ton thi lng . t chc cc cng vic thnh giai on, c th l v d v mt k hoch ra mt cun sch mi v chia thnh 2 giai on: 1. Chn nhng giai on cn nhm li thnh mt giai on. 2. Trn tab Task, ti nhm Schedule, click vo biu tng Indent Task.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 46

3. Sau khi click biu tng Indent Task, cc cng vic s li vo so vi cng vic pha trn. Cng vic pha trn c xem nh giai on ca cc cng vic pha di. Bn lu { nu nh cng vic tm tt (summary task) ca bn cha c thi gian c th th Microsoft Project s da vo thi gian ca cc cng vic con (subtask) di n.

Ngoi ra bn c th to mt cng vic tm tt mi nh du giai on. Bn thc hin cc bc sau: 1. Chn mt cng vic con, trn tab Task, ti nhm Insert, click Summary.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 47

2. Microsoft Project s to mt cng vic mi pha trn cng vic m bn chn. Bn nhp tn cho cng vic. 3. Chn cc cng vic ng vai tr cng vic con bn di. Trn tab Task, ti nhm Schedule, click vo biu tng Indent Task.

VI.

Lin kt cc cng vic

Hu ht cc d n yu cu cng vic phi c thc hin theo mt trnh t nht nh. Vi d, cng vic vit mt chng ca cun sch phi hon thnh trc cc cng vic chnh sa trong chng. Nhng cng vic ny c mt quan h kt thc bt u (hay cn gi l c tnh ph thuc): Cng vic th 2 phi xy ra sau khi cng vic u tin c thc hin. y l mt trnh t. Cng vic th 2 ch c th xy ra nu nhim v u tin hon thnh. y l tnh ph thuc.

Trong Microsoft Project, cng vic u tin c g l cng vic tin nhim (thut ng predecssor) v n l cng vic i u tin v ko theo sau l cc cng vic ph thuc vo n. Cng vic th 2 c gi l cng vic k nhim (thut ng successor) v hon thnh hoc sau nhim v m n ph thuc.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 48

S quan h ca cng vic Finish-to-start (FS)

ngha Ngy kt thc ca mt cng vic tin nhim xc nh cho cng vic k tip.

V d Cng vic vit mt chng ca cun sch phi c hon thnh trc khi thc hin cng vic tip theo l chnh sa n. t giy v c s in lin quan cht ch vi nhau v n ng thi xy ra Cc cng vic yu cu phi c thit b phi kt thc khi thi hn thu cc thit b cng kt thc Ngy bt u in cun sch cng l ngy nh du cc cng vic v bin tp kt thc

Start-to-start

Finish-to-finish (FF)

Start-to-finish (SF)

Ngy bt u ca cng vic tin nhim s xc nh ngy bt u ca cng vic k tip Ngy kt thc ca cng vic tin nhim xc nh ngy kt thc cho cng vic k tip Ngy bt u ca cng vic tin nhim s xc nh ngy kt thc ca nhim v k tip

Mi quan h ca cc cng vic trong Microsoft Project 2010 hin th bng nhiu cch: Trn biu Gantt v s Network Diagram, cc ng kt ni th hin mi quan h. Ti bng, chng hn bng Entry, cc s ID ca cng vic tin nhim hin th trn ct Predecessor.

Bn c th to mi quan h cho cc cng vit bng cc to lin kt gia cc cng vic. lm iu ny, bn thc hin cc bc sau 1. Trc tin, bn s to s quan h Finish-to-start gia 2 cng vic. Chn 2 cng vic m bn mun thit lp quan h ny. 2. Trn tab Task, ti nhm Schedule, click biu tng Link Tasks.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 49

3. Lc ny 2 cng vic m bn chn lin kt theo kiu Finish-to-start. Ch rng nu bn cha thit lp thi gian bt u v kt thc cho cng vic nhng nu bn cung thng tin v mt cng vic th Microsoft Project 2010 s tnh thi gian cho bn. Bn cnh , biu tng lin kt s hin th.

4. Bn c th thit lp quan h bng cch khc. Click vo mt cng vic, trn tab Task, ti nhm Properties, click Information.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 50

5. Hp thoi Task Information hin th, ti tab Predecessor, click vo ct Task Name bn s thy mt lot cc cng vic hin th. Chn mt cng vic chng hn Thit k v chun b tip th

6. Ti ct Type, chn kiu quan h.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 51

7. Trong giao din biu Gantt, tr chut vo giai on 1 v ko n giai on 2 thit lp kin kt gia 2 giai on.

Giai on 1 v 5 lin kt theo kiu Finish-to-start.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 52

By gi bn c th thit lp thi lng hon chnh cho cc cng vic. Ch rng khi bn thit lp li thi lng cho cng vic s khin cho biu Gantt thay i, tuy nhin n khng nh hng n lch trnh ca cc cng vic. Bn cnh , bn c th thit lp cng vic t ng xp li thi gian. 8. Trn tab Task, ti nhm Schedule v click biu tng Respect Links

9. Microsoft Project 2010 s t thit lp li cng vic ca bn theo mi quan h ca cng vic tin nhim.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 53

VII. Chuyn chc nng thit lp th cng sang t ng


Bn c thit lp cc cng vic theo phng php th cng cc phn trn. Vi phng php ny gip bn c th theo di v kim sot chi tit cng vic. Bn cnh , bn c th chuyn i t phng php th cng sang phng php t ng thay i mt s mc nh cho cng vic mi. tin hnh chuyn t th cng (Manual) sang t ng (Automatically), bn thc hin cc bc sau: 1. Chn cc cng vic cn chuyn i. 2. Trn tab Task, ti nhm Tasks, click Auto Schedule.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 54

Khi bn chn cc cng vic v thit lp chc nng Auto Schedule, biu tng ti ct Task Mode s thay i.

Bn c th thit lp mc nh cho cc phng php, mi khi khi to mt cng vic mi th chc nng ca n s theo cc thit lp . Trn tab Task, ti nhm Tasks, click Mode v chn kiu phng php thit lp.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 55

VIII. Thit lp nhng ngy khng lm vic (Nonworking Day)


Trong phn ny, bn s c tm hiu lch, l phng tin chnh bn kim sot cng vic v ngun lc trn Microsof Project. nhng chng sau, bn s lm vic vi mt s loi lch. Trong chng ny, bn ch lm vic vi loi lch c bn. y l lch xc nh thi gian lm vic v khng lm vic i vi cc cng vic. Hy suy ngh lch ca d n ging nh thi gian lm vic bnh thng trong doanh nghip, cng ty ca bn. V d, gi lm vic bnh thng bt u t th 2 n th 6, vo lc 8h sng n 17h chiu, bn cnh c gi ngh tra n ung. Doanh nghip ca bn co th c nhng thi gian ngoi l, chng hn ngy ngh hoc cc ngy l hi. Bn c th to ra thi gian lm vic trong Microsot Project ty thch. lm iu ny, bn thc hin cc bc sau: 1. Trn tab Project, ti nhm Properties, click Change Working Time.

2. Ti For calendar, click mi tn s cc lch xung.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 56

24 Hours: khng c thi gian ngh. Night Shift: c tnh bt u t m th 2 cho n sng th 7, t 23h m n 8h sng v mi ngy ngh 1h. Standard: chun truyn thng, bt u t th 2 n th 6, t 8h sng n 17h chiu v mi ngy ngh 1h. 3. Ti ct Name trn tab Exceptions, nhp tn ca mt s kin ngoi l no , ti ct Start v Finish nhp thi gian bt u v kt thc.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 57

4. Click OK xc nhn. ng hp thoi Change Working Time. xc nhn li lch d n, ch vo thi gian m bn thit lp chuyn sang mu sc th hin ngy khng lm vic. Cng vic s tip tc c thc hin sau khi kt thc ngy ny.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 58

IX.

Kim tra thi lng ca k hoch

Phn ny hng dn bn cch xem tng th thi lng cng nh thi gian ca d n. Bn khng nhp thng tin tng thi lng ca d n hoc ngy kt thc nhng Microsoft Project 2010 c th tnh ton nhng gi tr ny da trn thi lng cng vic cng nh mi quan h, tnh ph thuc ca cc cng vic. Mt cch gip bn c th d dng xem thi gian bt u v kt thc ca d n thng qua Timeline v hp thoi Project Information. Trong bi thc hnh ny, bn s thy tng thi lng hin ti v ngy kt thc lch trnh ca d n da trn thi lng cc cng vic v mi quan h ca chng m bn nhp vo. Ti Timeline bn trn biu Gantt, ch thi gian bt u v kt thc.

Nu ch xem Timeline khng hin th, bn c th vo tab View, trong nhm Spilit View, nh du chn Timeline Bn cnh , bn c th xem thi lng ca d n bng cch khc: 1. Trn tab Project, ti nhm Properties, click Project Information.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 59

2. Ti hp thoi Project Information bn c th xem ngy bt u ti mc Start date hoc c th xem thng tin ti bng cch click Statistics.

3. Click Close ng hp thoi Project Statistics.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 60

X.

To cc ghi ch cho cng vic

Bn c th to cc ghi ch cho cng vic vi cc thng tin cn thit. V d bn c th m t chi tit v cng vic v vn mun gi tn cng vic mt cch ngn gn. C 3 loi ghi ch: ghi ch cng vic, ghi ch ngun lc v ghi ch phn cng. Bn c th nhp v xem li cc ghi ch cng vic ti hp thoi Task Information. Chc nng ghi ch trong Microsoft Project 2010 h tr rng ri cc ty chn thm ch bn c th lin kt hoc lu tr mt hnh nh ha hoc cc loi tp tin khc trong ghi ch. Cc siu lin kt (Hyperlink) cho php bn kt ni n mt cng vic c th thm cc thng tin bn ngoi vo d n chng hn mt tp tin khc, mt trang web. bt u nhp cc ghi ch cng vic v lin kt n cc ti liu thng tin quan trng v mt s cng vic, bn thc hin cc bc sau: 1. Chn mt cng vic. 2. Trn tab Task, ti nhm Properties, click Task Notes.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 61

3. Ti hp thoi Task Information, ti tab Notes bn nhp ni dung ghi ch.

4. Click OK. Biu tng ghi ch s hin th ti cng vic m bn va to ghi ch.

5. Click chut phi vo mt cng vic v chn Hyperlink.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 62

6. Ti hp thoi Insert Hyperlink, nhp dng ch cn hin th. 7. Ti Address, nhp a ch bn mun cng vic lin kt n.

8. Click OK. Lc ny, bn cnh cng vic s hin th biu tng siu lin kt (Hyperlink).

DONG NGUYEN & TEAM

Page 63

9. Click tab File. Click Project Information > Advanced Properties.

10. Ti Subject, nhp tn d n chng hn Chin dch ra mt cun sch mi 11. Ti Author bn c th nhp tn ngi qun l d n hoc ngi thit lp d n ny trn Microsoft Project 2010. 12. Ti Company nhp tn ca cng ty, t chc ang thc hin d n.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 64

13. Click OK ng hp thoi.

Nhng im chnh trong chng 2


Vn thit yu ca cc cng vic trong mt k hoch ca d n l thi gian v trnh t. Lin kt cc cng vic, to mi quan h, thi gian bt u v kt thc s nh hng n cc cng vic khc. Mi quan h cng vic thng thng l Finish-to-start trong cng vic ny hon tt th cng vic khc s bt u. Trong Microsoft Project, cc giai on c xem nh s tm tt ca cc cng vic. Bn c th thit lp lch trnh cc cng vic bng phng php th cng (Manual) hoc t ng (Auto). Vi phng php th cng, bn c th ghi li cc thng tin v thi lng ca cng vic, ngy bt u v kt thc. Bn c th s dng lch trn Microsoft Project 2010 kim sot thi gian c th lm vic ng tin . Bn c th to ghi ch cho mt cng vic no v chn ti liu, siu lin kt (Hyperlink) vo ghi ch .

DONG NGUYEN & TEAM

Page 65

CHNG 3 THIT LP NGUN LC


Trong chng ny, bn s c hc: Thit lp thng tin ngun nhn lc lm vic trn d n. Tn dng ti a ngun lc. Thit lp chi ph cho ngun lc cng vic. Thay i ngun lc lm vic. Nhp thng tin ngun chi ph theo di ti chnh. To ghi ch cho cc ngun lc.

Microsoft Project 2010 h tr 3 loi ngun lc. Gm cc ngun lc sau: Ngun lc cng vic: gm con ngi v cc thit b lm vic hon thnh cc cng vic trong d n. Ngun chi ph i din cho chi ph ti chnh lin quan n cc cng vic. V d nh chi ph gii tr, du lch, thit b . Ngun nguyn liu l ngun m bn s dng trong sut tin trnh ca d n. V d vi mt d n xy dng bn cn phi theo di st thp hoc b tng c s dng trong sut d n.

Trong chng ny bn s c thit lp cho ngun cng vic v chi ph. Vi ngun ti nguyn bn s c hng dn nhng chng sau. Qun l ngun lc hiu qu l mt trong nhng u im ca Microsoft Project 2010. Vic thit lp thng tin ngun lc trong d n rt quan trng, gip bn c th kim sot v theo di chi ph ti chnh, con ngi trong d n. 1.

Thit lp ngun lc cng vic

Ngun lc cng vic l con ngi v cc thit b phc v cho cc cng vic ca d n. Microsoft Project tp trung vo 2 kha cnh ca ngun lc cng vic: tnh sn sng v chi ph. Tnh sn sng c xc nh khi cc ngun lc c th lm trn nhng cng vic c a ra trong d n v c bao nhiu cng vic m ngun lc ny c th lm c, chi ph cn thit cho ngun lc cng vic l bao nhiu?

DONG NGUYEN & TEAM

Page 66

Mt s v d v ngun lc cng vic ny: Ngun lc cng vic Tn ring V d Nguyn Thun, Phm Thanh Tng, Lng Trung Thnh Tn chc v Bin tp vin, Tc gi, Chuyn gia Cc k nng (khi thit lp ngun lc, bn c th Bin tp cc bn tho, nhn vin nh my khng cn phi quan tm n tn ring, chc v, ch cn quan tm n cc k nng) Thit b My in, my ct giy . Trong mt d n, khi bn thit lp ngun lc cho con ngi v thit b bn cn ch { n cc vn v lm vic. V d mt ngi c th lm vic khong 8 gi/ngy v khng qu 12h/ngy nhng cc thit b c th s gp s c chng hn bo tr v s gin on cng vic. Bn cnh , con ngi linh hot hn cng vic v h iu khin cc thit b. Bn khng cn phi theo di tt c cc thit b m bn s dng trong d n nhng bn c th thit lp cho cc thit b khi: Nhiu nhm hoc ngi cn c thit b chuyn bit lm nhng cng vic khc nhau cng mt lc. Bn mun lp k hoch v theo di chi ph lin quan n thit b.

Hy xem xt nhng vn ny nu d n ca bn lin quan n ngun thit b. Microsoft Project c th gip bn a ra cc quyt nh thng minh hn v vic qun l ngun lc cng vic ny. Bn cnh , Microsoft Project gip bn gim st cc chi ph v ti chnh. Trong bi thc hnh ny, bn s nhp tn ca tng ngi lm vic trong d n. 1. Trn tab View, ti nhm Resource Views, click Resource Sheet.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 67

2. Click vo bn di ct Resource Name. 3. Nhp cc tn v nhn Enter. Ti ct Initials l cc ch ci u tin ca tn.

2.

Nhp nng sut ca ngun lc

Ct Max trn bng ngun lc i din cho ngun nng sut thc hin cc cng vic. Mc nh l 100% nng sut ngha l lm vic 100% thi gian.

i vi ngun lc m bn thit lp theo kiu k nng, bn c th thit lp gi tr cao hn, chng hn 800%. iu ny c ngha bn mong mun 8 ngi c k nng s lm vic ti a 100%. 1. Chn i tng cn thit lp nng sut. 2. Nhp gi tr (n v %) vo cc thuc ct Max.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 68

Nu bn mun nhp n v bng cch s thp phn (0.5, 1, 4) thay v s dng n v % (50%, 100%, 400%) bn c th click Option ti tab File. Trn hp thoi Project Option ti mc Show assignment units as a chn Decimal.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 69

3.

Nhp chi ph trung bnh

Hu ht tt c cc d n u c lin quan n ti chnh v chi ph gii hn cho d n. Vic theo di v qun l cc thng tin v chi ph cho php nhng ngi qun l d n c th tr li c cu hi quan trng sau: Tng chi ph d kin da trn cc cng vic v ngun lc trong d n ca chng ta l bao nhiu? C phi tin m chng ta b ra bng ng s tin chng ta a ra trong bn k hoch ca d n ? C phi chng ta s dng ngun lc t tin s lm c nhiu th hn so vi ngun lc r hn?

Bn c th nhp mc chi ph trung bnh cho mt ngun lc no . V d cc bin tp vin s nhn c 50$/gi i vi cng vic bin tp. Microsoft Project 2010 c th x l cc chi ph ngoi gi pht sinh khc, n s p dng mc lng ngoi gi khi bn thit lp cho mt ai lm thm gi. phn ny, bn s thit lp mt lch trnh lm vic 10 gi mi ngy v mt tun l vic trong 4 ngy. Nh vy so vi thi gian lm vic thng thng l 1 ngy 8 gi v lm 5 ngy trong mt tun. Thm vo , ngoi vic thit lp mc chi ph trung bnh cn mt loi chi ph cn bn. y l chi ph khng thay i cho d bn c thit lp thm thi gian lm vic l hn 8 gi. Trong bi thc hnh ny, bn s nhp mc chi ph trung bnh v chi ph pht sinh nu thi gian ngoi gi lm vic. 1. Click View, ti nhm Resource Views, click Resource Sheet.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 70

2. Trn tab Resource, ti ct Std. Rate ca mt ngun lc. 3. Nhp chi ph, chng hn 42$ cho mt gi. Mc nh chi ph trung bnh tnh theo n v gi. 4. Bn c th thay i n v thi gian thnh tun, thng theo ch vit tt. Chng hn chi ph 1100$ cho mt tun lm vic.

5. thit lp chi ph khi lm ngoi gi, bn c th thao tc ti ct Ovt. Rate. Ct ny th hin mc chi ph ngoi gi.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 71

4.

iu chnh thi gian lm vic cho ngun lc

Microsoft Project 2010 s dng cc loi lch cho cc mc ch khc nhau. chng 2 bn c to danh sch cc cng vic v thay i lch trnh xc nh nhng ngy lm vic v khng lm vic trong d n i vi cc cng vic. phn ny, bn s tp trung nhiu hn vi lch trong Microsoft Project 2010 kim sot ngy lm vic v khng lm vic trn tng ngun lc c th. Vi lch, bn ch c th p dng vi ngun lc cng vic (con ngi v thit b) ch khng th p dng c vi ngun chi ph v nguyn liu. Khi bn bt u khi to cc ngun lc cho d n, Microsoft Project 2010 s to mt lch lm vic cho mi ngun lc. Lch c bn xc nh mt ngy lm vic bt u t 8 gi sng v kt thc vo lc 17 gi chiu, mt tun lm vic bt u t th Hai n th Sy v mi ngy c 1 gi ng h n tra v ngh ngi. Nu tt c thi gian lm vic ca ngun lc khp vi lch c bn th bn khng cn phi chnh sa thi gian. Tuy nhin, s c mt s thay i khi c thi gian lm vic ngoi gi hoc mt s trng hp ngoi l (chng hn ngy l hoc mt s thi gian khc khng c trn cc ngun lc nh o to, tham d hi ngh) phn ny, bn s thit lp thi gian lm vic v khng lm vic cho tng ngun lc cng vic c th. 1. Trn tab Project, ti nhm Properties, click vo Change Working Time.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 72

2. Ti For calendar, chn mt ngun lc c th.

3. Ti Base calendar mc nh chun c bn Standard.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 73

4.

Ti tab Exceptions trn hp thoi Change Working Time, click vo mt bn di ct Name v nhp mt s kin no i vi ngun lc chn.

5. Ti For calendar, chn mt ngun lc khc. Lc ny Microsoft Project 2010 s hin th hp thoi hi bn c lu thay i i vi ngun lc va mi thit lp. Click Yes xc nhn thay i. 6. Click Work Weeks trn hp thoi Change Working Time.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 74

7. Click [Defaullt] bn di ct Name, sau click Details. 8. Ti hp thoi Details for [Default] chn cc ngy t th Hai n th Nm ti Select day(s). (Bn c th gi phm Ctrl v click vo cc ngy chn)

9. nh du chn vo Set day(s) to these specific working times. 10. Thay i thi gian t 5:00 PM thnh 7:00 PM v nhn Enter.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 75

11. Click vo Friday. nh du chn vo Set days to nonworking time thit lp ngy th

Su l ngy khng lm vic.

12. Click OK ng hp thoi Details. Sau khi thay i bn c th thy thi gian lm vic hin ti gm 5 ngy/tun v 10 gi mi ngy cho i tng m bn thit lp.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 76

13. Click OK ng hp thoi Change Working Time.

5.

Thit lp ngun chi ph

Mt trong nhng loi ngun lc trong Microsoft Project 2010 l ngun chi ph. Bn c th s dng ngun chi ph i din cho chi ph ti chnh lin kt vi mt cng vic no trong d n. Trong khi ngun lc cng vic (con ngi v thit b) c thit lp v chi ph theo n v thi gian th mc ch duy nht ca ngun chi ph l thit lp cc loi chi ph cho mt hoc nhiu cng vic. Thng thng th cc loi ngun chi ph c th bao gm danh mc cc khon chi ph m bn mun theo di mt d n vi mc ch bo co ti chnh, chng hn du lch, gii tr hoc o to. Ngun chi ph khng lm vic cng nh khng nh hng n lch trnh cng vic. Trong Resource Sheet th cc ct Max, Over. Rate v Cost/Use khng th p dng cho ngun chi ph. Sau khi tht lp mt ngun chi ph cho mi cng vic, bn c th tnh c chi ph tch ly, chng hn tng chi ph i li trong mt d n. Khi bn thit lp mt ngun lc cng vic i vi mt cng vic no , ngun lc cng vic c th to ra mt chi ph da trn gi tr trung bnh (40$ mi gi) m bn thit lp. Bn c th nhp gi tr chi ph ca mt ngun chi ph ch khi bn thit lp n cho mt cng vic no . 1. Trn tab View, ti nhm Resource Views, click Resource Sheet.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 77

2. Ti ct Resource Name, nhp thm mt tn mi. 3. Ti ct Type, chn ngun chi ph l Cost

Bn s c thit lp ngun chi ph ti chng 4.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 78

6.

To ghi ch cho ngun lc cng vic

chng 2 bn to mt s thng tin ghi ch cho cng vic. Ti phn ny bn s to ghi ch cho cc ngun lc cng vic lu li nhng im ch , gip bn hiu qu hn trong d n. 1. Trn tab View, ti nhm Resource Views, click Resource Sheet.

2. Ti tab Resource, trn ct Resource Name, click chn vo mt i tng. 3. Ti nhm Properties, click Details. Microsoft Project 2010 s hin th bng Resource Form.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 79

Bn c th xem bng Resource Form bng cch nh du chn Details ti nhm Split View trn tab View. 4. Click vo bt k ch no trn Resource Form. 5. Trn Ribbon, click tab Format.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 80

6. Click Notes trn tab Format. 7. Nhp ni dung ti Resource Form.

8. Click Next chuyn n i tng k tip. Khi bn click Next th i tng m bn va to ghi ch s c xc nhn hon tt. Khi bn to xong ghi ch v click Next, biu tng ghi ch s hin th bn cnh i tng.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 81

9. Trn tab Resource, ti nhm Properties, click Details. Bng Resource Form s c ng li

Nhng im chnh trong chng 3


Ghi chp cc thng tin ngun lc trn d n gip bn kim sot tt hn cc cng vic v chi ph. Ngun lc cng vic bao gm con ngi v thit b lm cc cng vic trong d n. Ngun chi ph l cc chi ph bn mun theo di qua mt d n.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 82

CHNG 4 THIT LP CNG VIC VI CC NGUN LC


Trong chng ny, bn s c hc: Phn cng vic Kim sot tin d n bng cch b sung ngun lc Thit lp ngun chi ph cho cc cng vic.

Trong chng 2 v 3, bn to cc cng vic v ngun lc. Ti chng ny, bn s phn cng cc cng vic n ngun nhn lc.

I.

Phn cng vic

thc hin vic phn cng vic cho ngun nhn lc, thc hin cc bc sau: 1. Trn tab Project, ti nhm Properties, click Project Information

2. v click Statistics.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 83

Ch thi lng hin ti l 24 ngy v chi ph bng khng. Sau khi bn thc hin vic thit lp c th kim tra li s thay i gi tr. 3. Click Close. 4. Trn tab Resource, ti nhm Assgnments, click Assign Resources.

7.

Hp thoi Assign Resources hin th.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 84

5. Ti ct Task Name, click chn mt cng vic. 6. Ti ct Resource Name trn hp thoi Assign Resource, click vo mt i tng ngun lc, sau click Assign.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 85

Khi bn thit lp cng vic cho mt i tng ngun lc, Microsoft Project 2010 s t ng tnh ton chi ph da theo chi ph trung bnh v thi gian thc hin. V d mt nhn vin c lng trung bnh l 2000$ khi lm vic mt tun (5 ngy/ tun) v nhn vin thc hin mt cng vic c thi lng 2 ngy th Microsoft Project 2010 s t ng tnh ra c chi ph phi tr cho nhn vin l 800$. 7. Tng t vi cc i tng ngun lc khc, bn s thit lp cng vic cho tng i tng. Ti biu Gantt bn s thy tn i tng ngun lc.

8.

Click tab View, ti nhm Spilit View nh du chn Details.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 86

9.

Click vo mt i tng bn s thy bn ct Predecessor Name hin th tn cng vic ca i tng .

Nu bn mun thit lp cng vic cho nhiu hn mt i tng, bn c th click Resource Names theo cng vic tng ng v chn i tng.

II.

Kim sot cng vic khi thm hoc g b ngun lc

Nh bn thy trc , bn xc nh s lng cng vic v lin kt n vi i tng ngun lc. Khi bn s dng chc nng t ng thit lp thi gian cho cng vic, Microsoft Project cung cp cho bn mt ty chn kim sot v chi ph, thi lng khi bn mun thm mt i tng ngun lc khc vo cng vic. Ty chn ny c gi l effort-driven. Bn c nhiu s linh hot khi p dng ty chn effort-driven. Bn c th bt ty chn ny cho ton b d n hoc cng vic ca bn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 87

bi thc hnh ny, bn s thm mt i tng vo v xem cch tnh ton ca Microsoft Project 2010. 1. Click chn mt cng vic c lin kt n mt i tng ngun lc. Trn tab Resource, ti nhm Assignments, click Assign Resources.

2. Chn mt i tng khc v click Assign.

3. Ti tn cng vic ct Task Name, click biu tng Action.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 88

4. Ti y cho php bn thit lp li thi lng khi bn lin kt thm mt i tng vo. Microsoft Project s tnh ton da trn nng sut lm vic ca i tng v thi lng hon thnh cng vic. 5. Nu bn mun g b i tng ra v mt l do no , chng hn mt nhn vin ngh chm sc con trong mt ngy. Click Assign Resources, chn tn i tng cn g b v click Remove.

6. Click li biu tng Action. nh du chn vo Increase duration so the task ends later but requires the same total work (person-hours). Khi bn nh du chn vo y Microsoft Project s t ng tng thi lng lm vic ln. V d nu mt 2 nhn vin
DONG NGUYEN & TEAM Page 89

cng lm mt cng vic trong 2 tun s hon thnh th khi bn g b 1 nhn vin th thi lng s tng ln 4 tun nu bn nh du chn vo la chn .

7.

Ti tab Task, nhm Properties, click Details.

8.

Click chn mt cng vic ti ct Task Name v nh du chn vo Effort driven.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 90

Khi bn nh du chn vo Effort driven th thi lng, gi tr thi gian ca cng vic vn khng c s thay i. By gi bn s lin kt thm mt i tng ca ngun lc vo cng vic c chn Effort driven. 9. Ti tab Resource, click Assign Resources trn nhm Assignments.

10. Chn i tng v click Assign. 11. Lc ny bn s thy c s thay i v thi lng lm vic cng nh ca ton d n.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 91

Mc nh, ty chn effort-driven b v hiu ha cho tt c cc cng vic m bn to trn Microsoft Project. thay i s mc nh ny, bn c th thc hin cc bc sau: 1. Ti tab File, click Options.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 92

2. Ti hp thoi Project Options, click tab Schedule. 3. nh du chn vo New tasks are effort driven.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 93

4. Click OK v ng hp thoi Project Options.

III.

Thit lp ngun chi ph cho cng vic

chng 3 bn c s dng ngun chi ph i din cho vn chi ph ti chnh cho mt cng vic no trong d n. Tuy nhin ngun chi ph ny vn cha c hiu lc v khng nh hng g n thi gian cng vic. Ngun chi ph c th gm cc loi chi ph m bn mun lm ngn sch v theo di vi mc ch bo co ti chnh. Ni chung, cc chi ph dnh cho cng vic c th phi tr gm: Lng cho nhn vin tnh theo chi ph trung bnh trn mt n v thi gian v thi gian h hon thnh ht cng vic (v d mt nhn vin lm 1.500$/tun th chi ph m bn phi tr cho h hon thnh mt cng vic trong 2 tun l 3.000$) Chi ph cho nguyn liu, cc chi ph pht sinh nh i li, chi ph hi ngh.

phn ny, bn s lin kt ngun lc cng vic v ngun chi ph ca cng vic kim tra ton b thi lng v chi ph. 1. Click vo mt cng vic.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 94

2. Ti tab Resource, click Assign Resources trn nhm Assignments.

3. Ti hp thoi Assign Resource, chn mt i tng ngun lc v click Assign.

4. Ti hp thoi Assign Resources, ti ct Cost, bn s thit lp chi ph khc, c th y l chi ph i li m bn to trong chng 3. Nhp chi ph.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 95

5. Click Assign.

6. Click tab Project, ti nhm Properties, click Project Information

DONG NGUYEN & TEAM

Page 96

7. sau click Statistics.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 97

8. Bn s thy thng tin v chi ph ca d n ti ct Cost, thi lng ca d n ti ct Duration v thi gian lm vic ti ct Work. Nu bn tng nng sut lm vic cng nh thit lp nhiu i tng cng lm mt cng vic th chi ph s tng nhng thi gian hon thnh d n s c rt ngn.

9. Click Close ng hp thoi Project Statistics.

Nhng im chnh trong chng 4


Trong Microsoft Project, cng vic thng c lin kt vi mt i tng ngun lc thc hin cng vic . Bn phi lin kt ngun lc n cng vic trc khi theo di chi ph hoc tin . Microsoft Project c th tnh ton a ra kt qu v chi ph l vic. Ty chn Effort-drivent t ng xc nh s thay i v thi lng, chi ph khi bn b sung mt i tng ngun lc vo cng vic. Bn c th hiu ty chn Effort-drivent nh sau: nu mt ngi lm mt cng vic trong 10 ngy th nu c thm mt ngi na cng lm th cng vic th thi gian s gim xung cn 5 ngy. Lin kt ngun chi ph vo cc cng vic theo di ti chnh ca d n.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 98

CHNG 5 - NH DNG V CHIA S K HOCH CA D N


Trong chng ny, bn s c hc: Ty chnh ch xem ca biu Gantt. Ty chnh ch xem Timeline. V trn biu Gantt. Sao chp hnh chp ch Timeline v Gantt cho mt ng dng khc. Xem ch in. Chnh sa v in bng bo co.

Trong chng ny, bn s dng mt s tnh nng nh dng trong Microsoft Project 2010 n cch thay i cc d liu hin th, sau sao chp v in ra.

I.

Ty chnh ch xem ca biu Gantt

Biu Gantt tr thnh mt chun biu ca cc d n vo nhng u nm th k 20 do k s ngi M tn Henry Gantt pht trin. i vi nhiu ngi, mt biu Gantt c xem nh mt k hoch ca d n. Trong Microsoft Project, giao din mc nh khi bn m chng trnh l ch xem biu Gantt. Biu Gantt gm 2 phn: mt bng nm bn tri v thanh biu nm bn phi. Thanh biu gm cc khong thi gian bn trn v biu th n v thi gian. Bn cnh , v tr ny th hin thi gian bt u v kt thc, thi lng, trng thi cng vic. Mc nh, Microsoft Project 2010 hin th Timeline v biu Gantt khi bn m chng trnh. Tuy nhin bn c th thay i thit lp ny hin th theo ca bn.

Timeline 1. Ti tab File, click Options.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 99

2.

Ti hp thoi Project Options, click General. Trn Default View, chn ch xem bn mun.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 100

3. Click OK v ng hp thoi Project Options.

Biu Gantt

DONG NGUYEN & TEAM

Page 101

Trong phn ny, bn s thc hin vic thay i cc ch xem trong biu Gantt. 1. Ti tab Format trn thanh Ribbon, trn nhm Show/Hide, click Project Summary Task.

2. Bn s thy c thm mt thanh th hin tng thi gian ca d n.

3. Ti ct Task Name, click vo mt cng vic. 4. Trn tab Format, ti nhm Gantt Chart Style, click More hin th bng nh dng mu sc.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 102

Bng mu chia thnh 2 nhm: Phn bit mu sc gia cc cng vic theo phng php thit lp thi gian th cng (Manual) v thit lp t ng (Auto). Khng phn bit. 5. Ti Presentation Style, chn mt mu v xem s thay i.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 103

6. Ti ct Task Name, click chut phi vo mt ct mc m bn thit lp trc . 7. Click vo biu tng Backgroud Color.

8. Chn mt mu ty thch. 9. Click biu tng Italic.

Bn cng c th chn cng vic v nhn t hp phm Ctrl + I

DONG NGUYEN & TEAM

Page 104

10. Ti tab Format, trn nhm Bar Style, click Format, sau click Bar.

11. Ti hp thoi Format Bar, di Start, click vo danh sch Shape. Microsoft Project s hin th cc biu tng m bn s dng thanh biu Gantt. Trong trng hp ny l biu tng ct mc.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 105

12. Chn biu tng ty thch.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 106

13. Kim tra li trn biu Gantt.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 107

II.

Ty chnh ch xem Timeline

Ch xem Timeline gip bn c th xem c thi gian tng th ca d n gm ngy bt u, ngy kt thc, thi gian hin ti.

phn ny, bn s ty chnh ch xem Timeline. 1. Click vo vng Timeline. 2. Ti tab Format, trn nhm Insert, click Existing Tasks. Microsoft Project s hin th mt hp thoi.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 108

3. nh du chn vo cc cng vic bn mun hin th trn Timeline, sau click OK.

4. Bn c th chuyn ni dung cng vic ln pha trn thanh Timeline bng cch click Display as Callout ti nhm Current Selection.

5. a mt cng vic ln thanh Timeline, chn cng vic cn a. 6. Ti tab Task, trn nhm Properties, click Add to Timeline

DONG NGUYEN & TEAM

Page 109

III.

V trn biu Gantt

Microsoft Project c mt cng c Drawing cho php bn c th v ln biu Gantt. V d nu bn mun to ghi ch cho s kin hoc thm mt thnh phn, bn c th v ln biu Gantt. Bn cnh , bn c th lin kt nhng i tng v n mt ngy c th no . Bi thc hnh ny, bn s thm i tng TextBox 1. Ti tab Format, trn nhm Drawing, click Drawing. 2. Click chn Text Box.

3.

Ko th Text Box vo biu Gantt v nhp ni dung.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 110

4.

thay i nh dng cho Text Box ny, bn c th click double vo Text Box. Hp thoi Format Drawing hin th, ti y bn c th chnh mu sc Text Box ti tab Line & Fill.

Ti Line, bn c th thit lp ng vin. None: khng s dng ng vin. Custom: thit lp ng vin

DONG NGUYEN & TEAM

Page 111

Chn mu bn di Color.

Bn di Line, bn c th chn kiu ng vin ty thch.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 112

8.

9.

Ti Fill, bn c th thit lp phng nn. None: khng s dng phng nn Custom: thit lp phng nn. Di Color, chn mu cho phng nn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 113

10.

Di Pattern, chn kiu phng nn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 114

11.

Click tab Size & Position chnh kch c v v tr.

12.

Ti Attach to timescale, chn ngy bn mun hin th hp ghi ch.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 115

13.

Nu bn mun hp ghi ch Text Box hin th ti mt cng vic no , nh du vo Attach to task v chn ID.

Bn cnh , bn c thit lp kch thc cho hp Text Box theo n v in. 14. Click OK hon tt thit lp v ng hp thoi Format Drawing.
DONG NGUYEN & TEAM Page 116

IV.

Sao chp xem mt ng dng khc

Bn thng xuyn cn phi chia s chi tit bn k hoch d n vi cc ng nghip, nhng ngi lm nhng khng c Microsoft Project hoc nhng ngi thch xem mt hnh nh tin . Thm vo , bn cn phi gi mt s bng bo co n gim c hoc nhng ngi khc. Microsoft Project cung cp cho bn cc tnh nng nh bo co, sao chp v dn vo ni dung email, ti liu, bi thuyt trnh 1. Ti ct Task Name, click vo cc cng vic bn mun sao chp. 2. Ti tab Task, trn nhm Clipboard, click Copy v chn Copy Picture.

3. Ti hp thoi Copy Picture, bn c th ty chnh vic sao chp trong Microsoft Project. Render image: chn phn gii cho mn hnh (For screen), in (For printer) v xut ra nh dng GIF (To GIF image file) Copy: chn tt c cc hng trn mn hnh (Row on screen) hoc ch cc hng c chn (Selected rows). Timescale: thit lp khong thi gian hin th. 4. Click OK sau khi la chn.
DONG NGUYEN & TEAM Page 117

Ngoi ra, bn c th sao chp biu Timeline gi qua e-mail, dn ln bi thuyt trnh PowerPoint hoc xem ch ton mn hnh. lm iu ny, thc hin cc bc sau: 1. Nu bn cha bt ch xem Timeline c th vo tab View, trn Split View v nh du chn Timeline.

2. Click vo vng Timeline, sau click tab Format trn thanh Ribbon. Ti nhm Copy click Copy Timeline.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 118

3. M chng trnh Mail, chng hn Microsoft Outlook 2010. Nhn t hp phm Ctrl + V vo vng trng trn ni dung mail dn bn sao chp timeline.

V.

Xem ch in

Chc nng in cho php bn c th in ra nhng hnh nh trn mn hnh ca bn. i vi mt d n nhiu cng vic bn cn phi c mt s kh giy in ton b d n. V d mt biu Gantt th hin 6 thng trong d n vi cng vic ln n 100 hoc c th hn cn c 12 hoc nhiu hn cc trang giy tin. Trn thc t, i vi cc d n ln th dung lng kh nng nn cn phi s dng cc poster in. Cho d bn c s dng my in hay my v bn cng cn xem li ton b trc khi in. 1. Click tab File, sau click Print.
DONG NGUYEN & TEAM Page 119

2. Click vo biu tng Multipage ng thi nhiu trang.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 120

3. Di Settings, chn Print Entire Project. Ty chn ny cho bn in ton b d n.

4. Click Print Specific Dates. Mc nh l 2 ngy hin th l ngy bt u v kt thc d n theo k hoch. Nu bn mun in theo ngy c th c th chn ti Dates.

5. in Timeline, click vo vng Timeline. Quay li tab File v click Print.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 121

Bn cnh vic xem cc ch , bn cn c th thit lp cc kh giy cho vic in. 1. Click Page Setup. Hp thoi Page Setup hin th.

2. nh du vo Fit to v thit lp t l chiu rng / chiu cao.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 122

3. Click OK hon tt thit lp.

VI.

Chnh sa v in bn bo co

Chc nng Report trong Microsoft Project cho php bn bo co v in ra cc d liu trong chng trnh. Khng ging nh cc ch xem m bn c th in hoc lm vic trn mn hnh, cc bn bo co c thit k ch ring trong vic in hoc xem ti ca s Print Preview. Bn khng th nhp d liu trc tip vo bo co. Microsoft Project c th vin a dng v bo co. Trong bi thc hnh ny, bn s xem cc bn bo co trn ca s Print Preview v chnh sa cc nh dng. 1. Ti tab Project, trn nhm Reports, click Reports.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 123

2. Hp thoi Reports hin th.

3. Click Overview v chn Select. 4. Ti hp thoi Overview Reports, click Project Summary sau click Select.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 124

5. Microsoft Project s hin th bn bo co tm tt v d n ti giao din Backstage tab File.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 125

6. Bn c th xem thm bn bo co khc chng hn bo co ngun lc cng vic. Click Reports ti nhm Reports trn tab Project.

7. Chn Assignment v click Select.

8. Ti hp thoi Assignment Reports, chn mu Who Does What When xem i tng ngun lc lm cng vic no v thi gian v click Select.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 126

9. Ti ca s Print Preview s hin th tng t cc bn bo co bn xem trn. Bn c th thay i tiu ca bn bo co, thc hin cc bc sau: 1. Click Page Setup. Hp thoi Page Setup hin th, click tab Header. 2. Bn c th chnh tiu da vo thng tin ca tp tin Project.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 127

Nhng im chnh trong chng 5


Bn c th chnh cc kiu mu sc cho cc cng vic trn biu Gantt Microsoft Project cho bn ty chnh trn biu Timeline theo di tin d n. S dng chc nng Copy Picture to ra mt hnh nh chp li biu Timeline, biu Gantt, cc hng cng vic. Xem v ty chnh cc trang in d n trc khi in ti Print trong Backstage. Chc nng Report kt hp Print gip bn xem trc cc bn bo co. Bn khng th nhp hoc s cc d liu trc tip trn bn bo co.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 128

CHNG 6 THEO DI TIN CNG VIC


Trong chng ny, bn s c hc: Lu cc gi tr hin ti trn lch trnh v to ng c s. Ghi li tin cng vic thng qua ngy c th. Ghi li t l phn trm hon thnh ca mt cng vic. Nhp cng vic thc t v thi lng cho cng vic .

Cho n by gi, bn tp trung vo k hoch ca d n pht trin cc k hoch ny mt cch chi tit trc khi bt u cng vic thc t. Khi cng vic bt u, bn cn theo di tin . Theo di c ngha l ghi li chi tit nhng ngi lm nhng cng vic g, thi gian cng vic hon thnh v chi ph ti thi im l bao nhiu Ngi qun l d n phi bit lm th no cc nhm c th tin hnh tt cng vic. Thc hin v theo di d n, sau so snh vi bn k hoch bn thit lp trc s gip bn tr li mt s cu hi sau: C phi tt c cc cng vic u bt u v kt thc ng nh k hoch? Nu khng, iu g tc ng ln s hon thnh cng vic? C phi ngun lc b ra nhiu hoc t hn thi gian th s nh hng n s hon thnh cng vic nh k hoch? C phi chi ph ca cng vic cao hn d kin s khin tng chi ph d n tng theo?

Microsoft Project 2010 h tr mt phng php theo di tin . S la chn phng php theo di ca bn ph thuc vo mc chi tit hoc yu cu kim sot ca bn, nh ti tr d n v cc bn lin khc. Trc khi bn bt u theo di di tin , bn nn xc nh mc chi tit m bn cn. Cc mc theo di chi tit gm : Ghi li cng vic nh d kin. Mc ny l s la chn tt nht nu tt c mi th trong d n din ra theo ng k hoch. Ghi li t l phn trm mi khi hon thnh hoc gi tr c th theo tin chng hn nh 25%, 50%, 75% v 100%. Ghi li cc cng vic trn thc t cng ngy bt u v kt thc, cc thi lng cn li sau mi cng vic.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 129

Theo di cc cp phn cng cng vic theo cc khong thi gian. y l mc chi tit nht.

I.

ng c s ca d n

Sau khi ln k hoch cho d n, mt trong nhng cng vic quan trng m mt ngi qun l d n cn phi lm l ghi li thc t cng vic v nh gi s hiu qu. nh gi hiu sut ca d n ng cch, bn cn phi so snh vi k hoch ban u. so snh trc tin bn cn to mt ng c s, n s thu thp cc gi tr quan trng trong k hoch chng hn ngy bt u, ngy kt thc, chi ph ca cng vic, ngun lc v phn cng cng vic. Khi bn c ng c s cho k hoch, Microsoft Project s lu li n v so snh vi nhng g thc t ang din ra trong d n. Trong Microsoft Project, ng c s c thut ng l baseline. Bn nn s dng ng c s khi Bn ln k hoch y cho mt d n (Tuy nhin iu ny khng c ngha l bn khng th thm cc cng vic, ngun lc sau khi cng vic bt u) Bn vn cha bt u nhp cc gi tr thc t, chng hn t l phn trm khi hon thnh.

Microsoft Project khng ch h tr 1 m ln n 11 ng c s trong mt k hoch duy nht. 1. Trn tab Project, ti nhm Schedule, click Set Baseline, sau click Set Baseline.

2. Ti hp thoi Set Baseline nh du chn vo Set baseline.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 130

3. Click OK. Microsoft Project lu li ng c s ca bn. 4. Trn tab View, ti nhm Task Views, click Other Views, sau click Task Sheet.

5. Microsoft Project s hin th bng cng vic gm thi lng, thng tin ngy bt u, kt thc cng i tng ngun lc thc hin cng vic

DONG NGUYEN & TEAM

Page 131

6. Trn tab View, ti nhm Data, click Tables.

7. Click Variance. 8. Microsoft s sp xp li cc thng tin gm thng tin ng c s c ghi li vo ngy bt u, ngy kt thc. Tin ca cng vic th hin qua ct Start Var v ct Finish Var. Theo hnh di, cc cng vic hin vn cha c tin hnh.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 132

9. Trn tab View, ti nhm Task Views, click Gantt Chart quay li biu Gantt.

Qua cc thao tc trn, bn c kim tra ng c s c lu li.

II.

Theo di d n theo d kin

Phng php n gin nht theo di tin l bo co cc cng vic thc t ang c tin hnh chnh xc nh k hoch. V d, nu thng u tin ca mt d n 5 thng tri qua v tt c cc cng vic bt u v kt thc ng theo k hoch, bn c th ghi li tin ny mt cch nhanh chng. Khi bn ghi li tin thng qua mt ngy c th, Microsoft Project s tnh ton thi lng thc t, thi lng cn li, chi ph thc v nhng gi tr khc cho n ngy bn nhp vo. 1. Ti tab Project, trn nhm Status, click Update Project.
DONG NGUYEN & TEAM Page 133

2. Ti hp thoi Update Project, nh du chn Update work as complete through.

3. Click OK.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 134

Sau khi bn cp nht, Microsoft Project s nh du hon thnh cng vic. Ngoi ra thanh trng thi i mu gip bn c th bit c tin d n.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 135

III.

Nhp t l phn trm th hin cng vic hon thnh

Sau khi cc cng vic trn k hoch i vo thc t, bn c th nhanh chng ghi li tin ca n theo t l phn trm. Khi bn nhp t l phn trm ln hn 0, Microsoft Project s thay i ngy bt u cng vic thc t khp vi ngy d kin. Sau Microsoft Project c th tnh ton thi lng thc t, thi lng cn li, chi ph thc v mt s gi tr khc da trn t l phn trm m bn nhp. V d, nu bn thit lp mt cng vic trong 4 ngy l 50%, Microsoft Project s tnh ton rng bn bt u vo cng vic thc t c 2 ngy v thi lng cn li l 2 ngy. Bn c th nhp t l phn trm theo cc cch sau: S dng cc t l mc nh 0%, 25%, 50%, 75% v 100% bng cch click vo cc nt biu tng tng ng. Nhp cc gi tr phn trm bn mun trong hp thoi Update Tasks.

bi thc hnh ny, bn s ghi li tin cng vic thng qua t l phn trm. 1. Ti ct Task Name, click chn vo mt cng vic. 2. Ti tab Task, trn nhm Schedule, click 100% Complete.

Khi bn click vo cc t l phn trm, Microsoft Project s t ng tnh ton v lm thanh trng thi.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 136

IV.

Nhp gi tr thc th hin tin

Bn c th ghi li cc gi tr thc t v ngy bt u, kt thc v thi lng ca cng vic. Khi bn nhp cc gi tr ny, Microsoft Project s dng cc nguyn tc sau: Khi bn nhp ngy thc t bt u, Microsoft Project s di ngy bt u trong k hoch theo ngy bn nhp. Khi bn nhp ngy thc t kt thc, Microsoft Project s di ngy kt thc trong k hoch theo ngy bn nhp v thit lp trng thi hon tt cng vic l 100%. Khi bn nhp vo gi tr cng vic thc t, Microsoft Project s tnh ton li cc cng vic cn li cng nh gi tr ca n. Khi bn nhp thi lng thc t, nu n t hn so vi thi lng d kin trong k hoch, Microsoft Project s tnh ton li thi lng cn li. Khi bn nhp thi lng thc t ca cng vic, nu n bng vi thi lng d kin trong k hoch, Microsoft Project s thit lp trng thi hon thnh l 100%. Khi bn nhp thi lng thc t ca cng vic, nu n ln hn thi lng d kin trong k hoch, Microsoft Project s iu chnh li thi lng d kin ph hp vi thi lng thc t v thit lp trng thi hon thnh l 100%.

bi thc hnh ny, bn s nhp thi lng cng vic. 1. Ti tab View, trn nhm Data, click Tables, sau click Work.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 137

2. Microsoft Project s hin th thi lng lm vic ca bn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 138

3. Click chn mt cng vic v thay i gi tr ti ct Actual theo thc t.

4. Ti tab Task, trn nhm Schedule, click Mark on Track v chn Update Tasks.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 139

5. Hp thoi Upate Tasks hin th, ti y bn c th xem c thi lng cng vic thc t lm v thi lng cn li l bao nhiu. thay i thi gian bt u cng vic, bn chn ngy ti Start bn di Actual.

6. Ngoi ra, bn c th thit lp gi tr hon thnh cng vic ti mc %Complete.

Nhng im chnh trong chng 6


Trc khi theo di cng vic thc t so vi k hoch, bn nn thit lp mt ng c s. ng c s gip bn theo di v so snh vi tin thc t so vi k hoch. Microsoft Project gip bn theo di tin kh chi tit. nh gi trng thi d n sau khi theo di bn cn ghi chp li s liu chnh xc trong d n thng qua vic cp nht cng vic (Update Tasks).

DONG NGUYEN & TEAM

Page 140

CHNG 7 IU CHNH CHI TIT CC CNG VIC


Trong chng ny, bn s c hc: iu chnh cc lin kt cng vic kim sot mi quan h cht ch hn. Ghi li s gin on trong cng vic iu chnh thi gian lm vic cho tng cng vic c th. Thay i cng vic kim sot tin . Nhp chi ph c nh cho mt cng vic. Thit lp cng vic nh kz Nhp thi lng cho cng vic tm tt

Trong chng ny, bn s c s dng mt s tnh nng m rng trong Microsoft Project 2010. Nhng tnh nng ny tp trung v vic iu chnh cng vic mt cch chi tit hn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 141

I.

iu chnh mi quan h ca cc cng vic

chng 2, bn c lm quen vi cc mi quan h hay cn gi l tnh ph thuc: S quan h ca cng vic Finish-to-start (FS) ngha Ngy kt thc ca mt cng vic tin nhim xc nh cho cng vic k tip. V d Cng vic vit mt chng ca cun sch phi c hon thnh trc khi thc hin cng vic tip theo l chnh sa n. t giy v c s in lin quan cht ch vi nhau v n ng thi xy ra Cc cng vic yu cu phi c thit b phi kt thc khi thi hn thu cc thit b cng kt thc Ngy bt u in cun sch cng l ngy nh du cc cng vic v bin tp kt thc

Start-to-start

Finish-to-finish (FF)

Start-to-finish (SF)

Ngy bt u ca cng vic tin nhim s xc nh ngy bt u ca cng vic k tip Ngy kt thc ca cng vic tin nhim xc nh ngy kt thc cho cng vic k tip Ngy bt u ca cng vic tin nhim s xc nh ngy kt thc ca nhim v k tip

Khi bn to cc cng vic v lin kt chng bng chc nng Link Tasks trn tab Task, cc cng vic ny s c thit lp mi quan h finish-to-start. Tuy nhin khng phi lc no cc cng vic trong d n ca bn cng l mi quan h ny, bn cn thay i mi quan h khc. Sau y l mt s v d: Bn c th bt u thit lp cc trang v a hnh minh ha trn mt cun sch (s dng mi quan h start-to-start). iu ny gip bn gim tng thi gian cn thit hon thnh khi 2 cng vic c lm song song. K hoch bin tp cho cun sch c th bt u trc khi hon thnh bn tho cun sch th cha th hon thnh cho n khi bn tho c hon thnh. Bn mun thit lp cho 2 cng vic ny song song cng mt lc (mi quan h finish-to-finish).

DONG NGUYEN & TEAM

Page 142

Sau khi bn thit lp cc mi quan h, bn c th iu chnh li thi gian bng cch ln (c gi l lead time) hoc thi gian tr (c gi l lag time) gia ngy kt thc v ngy bt u ca cng vic tin nhim v cng vic k nhim. Lead time: bn c th thit lp mt cng vic k nhim bt u c tin hnh trc khi kt thc cng vic tin nhim th thi gian trc c gi l lead time. Lag time: v d bn cn phi thm mt ngy cho cc bn tho c vn chuyn n tc gi. Bn khng mun thm 1 ngy vo cng vic v bn cha thit lp cng vic vn chuyn . Thay v to mt cng vic mi, bn c th nhp mt khon thi gian chm tr gia 2 cng vic. Khon thi gian gi l lag time.

Trong bi thc hnh ny, bn s nhp khong thi gian v thay i mi quan h gia cc cng vic. 1. Trn tab Task, ti nhm Tasks, click Inspect.

2. Khung Task Inspector hin th. Khung ny hin th cc mi quan h ca mt cng vic m bn click chn gm c cng vic tin nhim, thi gian bt u, thi gian kt thc, lag time hoc lead time nu c.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 143

3. Trn tab Task, ti nhm Properties, click Information.

4. Hp thoi Task Information s hin th.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 144

5. Click tab Predecessors. 6. Ti ct Lag ca cng vic, nhp thi lng m bn mun s dng lm lag time v click OK.

7. Quan st cc thanh trng thi ti biu Gantt thy s thay i.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 145

8. Click chn mt cng vic khc. Ti tab Task, trn nhm Properties, click Information v chn tab Predecssors. 9. Ti ct Lag, nhp t l phn trm, chng hn l -25%.

10. Click OK. 11. Ti tab Task, trn nhm Editing, click Scroll to Task Microsoft Project hin th n cng vic bn ang chn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 146

Lc ny cng vic theo d kin li v pha sau cng vic tin nhim. Nu bn thit lp gi tr Lag time l s m th n chnh l Lead time m bn c tm hiu phn gii thiu u chng.

II.

S gin on trong cng vic

Khi bn khi to cng vic, bn bit rng cng vic ny khng phi lc no cng sun s, c th gp gin on. Thay v phi lit k 2 cng vic cho mt s gin on th bn c th chia cc cng vic thnh hai hay nhiu phn on. Sau y l mt s l do bn chia phn on: Bn d on mt s gin on trong cng vic, v d mt nhn vin c nhim v hon thnh cng vic trong 1 tun nhng 1 ngy trong tun anh ta phi tham d mt s kin. Mt cng vic bt ng b gin on. Sau khi cng vic c tin hnh, mt i tng trong ngun lc cng vic tm ngng cng vic bi v cng vic khc cn c u tin. Sau khi cng vic u tin hon thnh, th i tng c th tip tc hon thnh cng vic trc .

bi thc hnh ny, bn s thc hin vic chia mt cng vic ra thnh nhiu phn on.
DONG NGUYEN & TEAM Page 147

1. Click chn mt cng vic m bn mun chia 2. Ti tab Task, trn nhm Editing, click Scroll to Task Microsoft Project n thanh trng thi ca cng vic m bn chn.

3. Ti tab Task, trn nhm Schedule, click biu tng Split Task.

4. Sau khi click, hiu th bng ScreenTip.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 148

5. Di chuyn chut n thanh trng thi trn biu v click ti mt im trn thanh trng thi . Bn c th r chut t t, ngy ti Scheduled Start trn bng ScreenTip s thay i ty thuc v tr m bn r chut.

Khi tch on ra, nu bn mun ni on cng vic li c th click v gi nguyn chut vo mt u v ko vo u cn li.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 149

III.

iu chnh thi gian lm vic cho tng cng vic c th

Trong nhng chng trc, bn s dng lch c bn trong Microsoft Project 2010 p dng thi gian lm vic, tuy nhin bn cng cn thit lp c th cho tng cng vic. Sau y l mt s l do cn thit khi thit lp gthi gian c th cho tng cng vic. Bn ang s dng lch chun ca Microsoft Project v bn c mt cng vic phi thc hin qua m. Bn c mt cng vic xy ra vo mt ngy c th trong tun. Bn c mt cng vic phi thc hin vo cui tun.

Trong bi thc hnh ny, bn s to mt lch v p dng n hn ch thi gian lm vic cho mt cng vic c th: 1. Ti tab Project, trn nhm Properties, click Change Working Time.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 150

2. Ti hp thoi Change Working Time, click Create New Calendar.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 151

3. Ti hp thoi Create New Base Calendar. Ti Name, nhp tn lch. nh du chn vo Make a copy of sau chn kiu lch chun Standard.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 152

4. Click OK. 5. To hp thoi Change Working Time, click tab Work Weeks.

6. Ti ct Name, click [Default], sau click Details.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 153

7. Chn cc ngy th Nm v th Su.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 154

8.

nh du chn vo Set days to nonworking time.

9. Click OK v ng hp thoi Details. 10. Ti hp thoi Change Working Time, click OK v ng hp thoi.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 155

By gi bn s p dng to trc cho cc cng vic. 11. Chn mt cng vic no . 12. Trn tab Task, ti nhm Properties, click Information.

13. Click tab Advanced. Ti Calendar, chn lch m bn to.

14. Click OK.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 156

Micorsoft Project s p dng lch ny cho cng vic m bn chn. Mt biu tng bn tri ca cng vic cho bit n c p dng mt lch no m bn to.

IV.

Thay i loi cng vic

Trong Microsoft Project c 2 loi cng vic l c nh v thi lng v c nh v cng vic. i vi cng vic c nh: Bn c th thay i gi tr thit lp cho cng vic v Microsoft Project s tnh ton li cho mi n v thi lng. Bn c th thay i gi tr thi lng v Microsoft Project s tnh ton li cc khong thi gian cao im.

i vi cng vic c nh thi lng: Bn c th thay i gi tr thit lp n cng vic v Microsoft Project s tnh ton li cng vic . Bn c th thay i gi tr cng vic v Microsoft Project s tnh ton li mi khong thi gian cao im cng vic .

Trong bi thc hnh ny, bn thay i mt loi cng vic v thit lp li cc gi tr theo cng thc 1. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Task Usage.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 157

2. Hin th cc cng vic ang lm

3. Click chn mt cng vic ti ct Task Name. 4. Ti tab Task, trn nhm Editing, click Scroll To Task.

5. Click vo ct Start, sau click tab Format, trn nhm Columns, click Insert Column.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 158

6. Chn Assignment Units.

7. Click vo ct Start, sau click tab Format, trn nhm Columns, click Insert Column. 8. Chn Peak.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 159

y bn c th thy chng hn nhim v th 8 lm trong 240 gi trong 15 ngy vi nng sut l 200%. By gi, bn s thay i thi lng kim tra s nh hng. 9. Ti ct Duration ca cng vic 8, nhp 20d v nhn Enter.

Microsoft Project thay i thi lng ca cng vic 8 ln 20 ngy v tng thi gian ln 320 gi. By gi bn s thay i to cn bng. 10. Click vo biu tng Action bn cnh thi lng. 11. nh du chn vo Resource will work fewer hours per day so that the task will take longer.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 160

12. Hy ch gi tr nng sut, lc ny thi gian lm vic tr v mc ban u nhng thi nng sut gim xung. iu ny c ngha tng thi lng s gim nng sut to tnh cn bng.

13. Ti ct Task Name, chn mt cng vic. 14. Ti tab Task, trn nhm Editing, click Scroll to Task.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 161

15. Ti tab Task, trn nhm Properties, click Information.

16. Hin th hp thoi Task Information.

17. Click tab Advanced. 18. Ti Task Type, chn Fixed Duration.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 162

19. Click OK. 20. Ti ct Work ca cng vic bn va mi thit lp Fixed Duration, nhp thi gian lm vic, chng hn l 150h v nhn Enter.

V cng vic bn chn c nh v thi lng nn khi bn thm gi lm vic, Microsoft Project iu chnh gi tr cao im ln 125%, hay ni cch khc bn cn phi lm cng vic ny vi nng sut cao hn khi m thi lng vn khng thay i.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 163

V.

Nhp chi ph c nh cho cng vic

i vi cc d n m bn phi theo di ngn sch hoc chi ph ti chnh, bn cn lm vic vi nhiu ngun chi ph khc nhau. Chng bao gm chi ph cho cc i tng ngun lc cng vic hoc chi ph cho mt cng vic no . i vi nhiu d n, chi ph ti chnh ch yu t cc chi ph lin quan n ngun lc cng vic, chng hn con ngi v cc thit b, hoc ngun nguyn liu. Tuy nhin, thnh thong bn mu chi ph vi mt cng vic khng gn kt vi cc ngun lc hoc khng phi l chi ph bn mun tng hp ton b d n. Microsoft Project 2010 gi y l chi ph c nh v n c p dng cho mi cng vic. Mt s v d v chi ph c nh trong d n: Ph ci t, thm vo mt khon ph thu mi ngy, cho mt phn ca thit b. Mt giy php xy dng.

Bn c th thit lp chi ph c nh tch ly sau y: Start: ton b chi ph theo d kin cho s bt u ca cng vic. Khi bn theo di tin , ton b chi ph c nh ca cng vic pht sinh ngay sau khi cng vic bt u. End: ton b chi ph c nh d kin cho s kt thc ca cng vic. Khi bn theo di tin , ton b chi ph c nh ca cng vic pht sinh sau khi cng vic hon thnh. Prorated: chi ph c nh c phn phi ng u trong thi lng. Khi bn theo di tin , d n s nh hng chi ph v tc cng vic. V d nu mt cng vic c chi ph c nh l 100$ v hon thnh 75%, d n pht sinh 75% so vi cng vic.

Trong bi thc hnh ny, bn s thit lp mt chi ph c nh v xc nh phng thc tch ly. 1. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Other Views v click Task Sheet.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 164

2. Ti tab View, trn nhm Data, click Tables, sau click Cost.

3. Ti ct Fixed Cost, chn mt cng vic v nhp chi ph vo. Sau nhn Enter.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 165

4. Ti ct Fixed Cost Accrual chn phng thc tch ly l End.

VI.

Thit lp cng vic nh k

Nhiu d n yu cu cc cng vic lp i lp li, chng hn tham gia cc cuc hp, to cc bo co v trnh ln gim c hoc kim tra cht lng nh kz. Mc d bn c th b qua cc cng vic trn trong lch trnh nhng bn nn thit lp cc cng vic ny d dng kim sot. Mt cng vic nh kz l mt cng vic lp i lp li c th l hng tun, hng thng hoc hng nm. Khi bn to ra mt cng vic nh kz, Microsoft Project 2010 to ra mt lot cc cng vic theo thi gian nh kz. Trong bi thc hnh ny, bn s to mt cng vic nh kz hng tun cho cc cuc hp din ra vo hng tun.
DONG NGUYEN & TEAM Page 166

1. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Gantt Chart.

2. Chn mt cng vic. Bn s chn thm cng vic nh kz trn cc giai on ca k hoch v n s xy ra trong sut cc giai on. 3. Ti tab Task, trn nhm Insert, click Task v chn Recurring Task.

4. Hp thoi Recurring Task Information hin th. Ti Task Name nhp tn ca cng vic nh kz chng hn Hp vi cc bin tp vin 5. Ti Duration nhp thi lng.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 167

6. Di Recurrence pattern chn thi gian nh kz hng ngy (Daily), hng tun (Weekly), hng thng (Monthly) hoc hng nm (Yearly).

7. Ti Start, nhp ngy bt u cng vic v ti End by l ny kt thc cng vic nh kz ny.

8. Click OK. 9. M biu Gantt. Bn s thy mt lot cc cng vic hin th trn ct Task Name.
DONG NGUYEN & TEAM Page 168

Cc thanh trng thi trn biu .

Cng vic tip theo ca bn l thit lp cng vic nh kz vi cc i tng ngun lc. 1. Click chn vo cng vic nh kz m bn mi to. 2. Ti tab Resource, trn nhm Assignments, click Assign Resource.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 169

3. Ti hp thoi Assign Resource, click vo i tng bn mun thc hin cng vic nh kz ny

4. Click Close.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 170

VII. Ln lch cho cc cng vic tm tt


chng 2, bn lm vic vi cng vic tm tt v cc cng vic con bn di n. Bn nh rng y l cc cng vic cn c v mc nh, Microsoft Project 2010 t ng tnh ton thi lng ca cc cng vic tm tt nh khon thi gian gia ngy bt u v kt thc ca cc cng vic con pha di. Vi l{ o ny, Microsoft Project thit lp cho cc cng vic tm tt ny phng php t ng (Auto) nn thi lng ca chng c xc nh thng qua cc cng vic con pha di n. Tuy nhin, bn mun nhp thi lng trc tip vo cng vic tm tt n ph thuc vo cc cng vic con pha di. V d, mt cng vic tm tt i din cho mt giai on ca cng vic bn mun phn b thnh 60 ngy lm vic, v so snh vi thi lng tnh ton trong cc cng vic con. Microsoft Project cho php bn nhp bt k thi lng no vo cng vic tm tt m bn mun. Khi bn lm iu ny, Microsoft Project s chuyn i cng vic tm tt t ch t ng sang th cng v t ng tnh ton da theo thi lng nhp. Nu cng vic tm tt l mt cng vic tin nhim ca cng vic khc, Microsoft Project s t thit lp li cc cng vic k nhim da trn cc thng s bn nhp. Thit lp thi lng cho cng vic theo bn l phng php tt nht bn kim sot thi gian cng vic theo mt trnh t. bi thc hnh ny, bn s thit lp thi lng cho cc cng vic tm tt. 1. Ti tab View, trn nhm Data, click Outline, sau click Outline Level 1.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 171

2. Microsoft Project s hin th cc cng vic tm tt trong d n.

3.

Ti ct Duration, chn mt cng vic tm tt v nhp gi tr thi lng mi.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 172

Microsoft Project s ghi li thi lng m bn va mi nhp v iu chnh mt s thng s khc: Cng vic tm tt s chuyn t t ng sang th cng. Bn ch biu tng bn tri cng vic. Microsoft Project v thm 1 thanh trng thi biu Gantt. Phn trn i din cho thi lng bn thit lp, v phn di i din cho thi lng t ng.

Microsoft Project s hin th mt dng mu di ngy kt thc thng bo s xung t.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 173

Microsoft Project s di li cc cng vic k nhim da trn thi lng bn mi nhp.

4. Ti tab View, trn nhm Data, click Outline v click All Subtasks.

5. Kim tra biu bn s thy mt thanh trng thi cng vic c m rng vt ra ngoi thi gian.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 174

Nhng im chnh trong chng 7


Bng cch s dng kt hp cc mi quan h thi gian lead time v lag time, bn c th linh hot hn trong vic t chc cc cng vic. Khi nhp thi gian lead time gia cng vic tin nhim v cng vic k nhim hoc nhp t l phn trm th Microsoft Project s tnh ton li thi lng ph hp vi s thay i. Bn c th chia cng vic thnh nhiu phn on. Bn c th ghi li cc ch phi c nh i vi mi cng vic v chi ph c nh ny khng lin quan n ngun chi ph ca d n. i vi cc cng vic phi hon thnh vo cc thi im khc nhau ca d n bn c th to ra mt lch lm vic mi v p dng n vo cng vic. Thit lp mt cng vic nh kz cho cc hot ng, s kin chng hn nh hi ngh din ra thng xuyn theo nh kz. Bn c th nhp thi lng cho cc cng vic tm tt v Microsoft Project 2010 s t ng iu chnh thi lng cho ph hp.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 175

CHNG 8 IU CHNH CHI TIT CC NGUN LC


Trong chng ny, bn s c hc: Thit lp ngun lc sn c thay i theo thi gian. Thit lp cc chi ph phi tr cho ngun lc. Thit lp chi ph phi tr s tha i theo thi gian i vi mt ngun lc. Thit lp ngun nguyn liu.

V ngun lc cng vic (con ngi v thit b) thng l mt phn quan trng ca d n, vic tm hiu v cc s dng mt cch tt nht cc ngun lc ny l mt k nng quan trng trong khi ln k hoch. Trong chng ny, bn s s dng cc tnh nng m rng ca Microsoft Project 2010 qun l{, iu chnh cc ngun lc.

I.

Thit lp cc ngun lc sn c p dng vi nhng thi im khc nhau

Mt trong nhng gi tr m Microsoft Project lu tr cho mi ngun lc cng vic l gi tr Max. y l gi tr ti a ca mt ngun lc khi hon thnh cng vic. Khi mt ngun lc vt qu chi ph, Microsoft Project s cho bn bit bn s dng vt qu gi tr cho php. Thut ng c s dng thng bo trng thi ny l overallocated. Thit lp ngun lc sn c gip bn kim sot c gi tr ti a bt c thi im no. V d bn c th s dng 2 bin tp vin cho 8 tun u tin ca d n, 3 bin tp vin cho 6 tun tip theo v 2 bin tp vin cho phn cn li ca d n. 1. Ti tab View, trn nhm Resource Views, click Resource Sheet.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 176

2. Hin th thng tin ngun lc.

3. Ti ct Resource Name, click vo mt i tng. 4. Ti tab Resource, trn nhm Properties, click Information.

5.

Hp thoi Resource Information hin th. Click tab General.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 177

6. Nhp theo bng sau.

Bng ny cho bn bit vo thng 5 bn s dng 3 bin tp vin, cc thng cn li vn s dng 2 bin tp vin. 7. Click OK ng hp thoi Resource Information.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 178

II.

Thit lp chi ph phi tr cho mt ngun lc

Mt s ngun lc cng vic lm cc cng vic khc nhau vi cc mc chi ph phi tr khc nhau. V d, trong d n xut bn cun sch, bin t vin d n c th m nhn mt ni dung bin tp. V mc lng bin tp vin d n v bin tp ni dung l khc nhau, bn c th nhp 2 chi ph ring bit ny. Trong bi thc hnh ny, bn b sung thm chi ph cho mt ngun lc: 1. Ti tab Resource, trn nhm Properties, click Information.

2. Click vo tab Cost.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 179

3. Di Cost rate tables, click tab B. 4. Ti ct Standard Rate bn nhp gi tr chi ph. 5. Ti ct Over Time Rate nhp chi ph lm thm gi.

6. Click OK.
DONG NGUYEN & TEAM Page 180

III.

Thit lp cc chi ph phi tr p dng cho cc thi im khc nhau

Ngun lc c th c c 2 loi chi ph l chi ph cn bn v chi ph ngoi gi. Mc nh, Microsoft Project s dng cc mc chi ph theo thi lng. Tuy nhin bn c th thay i mc chi ph phi tr ca mt ngun lc c hiu lc t ngy bn chn. V d, ban u bn thit lp chi ph cho mt nhn vin l 40$ mi gi v p dng t ngy 1/1 nhng bn s nng mc chi ph ny ln l 55$/gi vo ngy 1/7. Microsoft Project s s dng mc ny khi tnh chi ph da theo cng vic v thi lng lm vic. Trong bi thc hnh ny, bn s nhp cc mc chi ph khc nhau v p dng thi im khc. 1. Ti ct Resource Name, chn mt ngun lc. 2. Ti tab Resource, trn nhm Properties, click Information.

3. Ti tab Cost, trn ct Effective Date, hn th 2 chn ngy p dng mc chi ph. 4. Ti ct Standard Rate hng th hai, nhp t l phn trm.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 181

Bng trn cho bit n ngy 1/6/2012 th chi ph phi tr cho ngun lc ny tng 15%, Microsoft Project s t ng tnh ton cho bn bit 15% l bao nhiu v s hin th kt qu sau khi tnh ton. 5. Click OK.

IV.

Thit lp ngun nguyn liu

Ngun nguyn liu l nhng g m bn s dng cho d n chng hn trong xy dng, nguyn liu c th l inh, g, vt liu, b tng. Bn lm vic vi ngun nguyn liu trong Microsoft Project theo di mt s n v c nh hoc t l tiu th ca nguyn liu v cc chi ph lin quan. Mc d Microsoft Project khng phi l mt h thng theo di hon ho nhng n c th gip bn c c nhng thng tin v nhng g bn ang tiu th trong d n.Chng hn vi d n ra mt cun sch th vic in th khin bn tn giy, l ngun tiu hao m bn quan tm.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 182

Trong bi thc hnh ny, bn s nhp thng tin cho ngun nguyn liu. 1. Ti tab View, trn nhm Resource Views, click Resource Sheet.

2. To mt i tng mi v t tn l Bn in th 3. Trn ct Type, chn Material.

4. Ti ct Std. Rate nhp chi ph.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 183

Bn khng th nhp gi tr ti a v ch c ngun lc cng vic mi c p dng gi tr Max.

Nhng im chnh trong chng 8


Khi bn lm vic vi ngun chi ph, bn c th thit lp cc mc chi ph khc nhau tng thi im khc nhau. Bn c th thit lp mc ti a cho ngun lc ct Max. To ngun nguyn liu v theo di chi ph s dng trong sut qu trnh d n.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 184

CHNG 9 T CHC THNG TIN CHI TIT D N


Trong chng ny, bn s c hc: Sp xp cng vic v ngun d liu.. Lc hoc nh du cc cng vic v ngun d liu. To mt bng ty chnh. To mt ch xem ty thch.

Sau khi bn xy dng xong mt k hoch, rt c th bn s cn xem xt mt kha cnh c th k hoch phn tch hoc chia s vi cc bn lin quan khc. Mc d c sn nhng ch xem, bng biu v cc bn bo co nhng Microsoft Project 2010 cung cp cho bn nhiu cch kim tra mt k hoch, bn c th t chc thng tin sao cho ph hp vi nhu cu c th. Trong chng ny, bn s dng mt s cng c nh dng trong Microsoft Project 2010 thay i s hin th ca d liu. Microsoft Project c nhiu tnh nng cho php bn t chc v phn tch d liu m khng cn cc cng c, chng trnh khc.

I.

Phn loi v sp xp cc cng vic

Sorting l phng php phn loi n gin t chc li cng vic hoc ngun d liu trn Microsoft Project. V d bn c th sp xp cc ngun lc theo tng nhm nh nhm thit k, nhm son tho, nhm bin tp) v sau sp xp theo chi ph trong tng nhm ngun lc . Vic sp xp tt c cc ngun lc thnh tng nhm gip bn c th xem c chi ph lin quan vi mi nhm ngun lc mt cch d dng hn. iu ny gip bn lp c ngn sch ca d n. Ngoi ra bn c th sp xp ngun lc trong tng nhm theo chi ph t thp ln cao. 1. Trn tab View, ti nhm Resource Views, click Resource Sheet.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 185

2. Ti tab View, trn nhm Data, click Tables sau click Summary.

Hin ti vn cha c sp xp.


DONG NGUYEN & TEAM Page 186

3. Click AutoFilter ti ct Cost, sau click Sort Largest to Smallest.

Nu bn khng thy AutoFilter, bn c th vo tab View, trn nhm Data, ti Filter, click Display AutoFilter.

4. Microsoft Project s sp xp th t chi ph t cao xung thp.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 187

5. Ti tab View, trn nhm Data, click Sort, sau click Sort By.

6. Di Sort By, click Name v nh du chn Ascending (Tng dn).

7. Click Sort. 8. Lc ny bng ngun lc s sp xp tn theo th t tn theo bng ch ci tng dn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 188

Bn cnh , Microsoft cho php bn c th sp xp theo nhm, ID, nng sut .v.v..v

II.

Lc chi tit

Mt cch thay i ch xem trong Microsoft Project v thng tin ngun lc chnh l vic lc. Bn c th lc cc cng vic khng quan trng hoc ch hin th nhng d liu bn mun xem. Trong Microsoft Project 2010, c 2 cch s dng b lc. Bn c th p dng b lc t ng AutoFilter hoc t thit lp b lc ty thch. 1. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Gantt Chart.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 189

2. Click AutoFilter trn Task Name, di chuyn n Filters v click Custom.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 190

3. Di Name, chn kiu lc, bn cnh nhp ni dung, chng hn Bn tho

4. Click OK. 5. Bng Task Name s hin th tn ca cc cng vic c cm t bn tho.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 191

By gi, bn tt AutoFilter v to mt b lc ty . 1. Click Task Name v chn Clear All Filters.

2. Ti tab View, trn nhm Data, click Filter, sau click More Filters.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 192

3. Click New.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 193

4. Ti Name, nhp tn b lc. Chng hn Nhng cng vic cha hon thnh 5. Ti hng th nht ca ct Field Name, chn hoc nhp Name. 6. Ti dng th nht ct Test, chn contains. 7. Ti dng th nht ct Value(s), nhp bn tho. 8. Ti hng th hai ca ct And/Or, chn And. 9. Ti hng th hai ca ct Field Name, chn hoc nhp Actual Finish. 10. Ti hng th hai ca ct Test, chn equals. 11. Ti hng th hai ca ct Value(s), chn NA.

12. Click Save. 13. Ti hp thoi More Filters, chn b lc mi to.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 194

14. Click Apply. Cc cng vic c lc, ch hin th cc cng vic cha hon thnh.

III.

Ty chnh cc bng

Microsoft Project gm mt s dng bng c p dng cc ch xem khc nhau. trong bi thc hnh ny, bn s to mt bng hin th thng tin mt cng vic trong d n. 1. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Other Views sau click Task Sheet.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 195

2. Ti tab View, trn nhm Data, click Tables sau click More Tables.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 196

3. Hp thoi More Tables hin th.

4. Click Enry, sau click Copy.

5. Ti Name, nhp tn bng, chng hn Bng bin tp

DONG NGUYEN & TEAM

Page 197

6. Ti ct Field Name, click Indicators v click Delete Row. 7. Ti ct Field Name, click Task Mode v click Delete Row. 8. Ti ct Field Name, click Predecssor v click Delete Row.

9. Ti ct Field Name, click Duration, sau click Insert Row.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 198

10. Ti ct Field Name, click vo chn Text 9.

11. Ti ct Width, nhp thng s chiu rng.

12. Click OK.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 199

13. Click Apply.

IV.

Ty chnh cc ch xem

Gn nh tt c cc cng vic m bn lm trong Microsoft Project l theo di v xem cc thng tin trong d n. Microsoft Project gm nhiu ch xem gip bn t chc thng tin theo mc ch c th. Bn cnh , Microsoft Project cho php bn c th to mt ch xem theo mun. 1. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Other Views, sau click More Views.

2. Hp thoi More Views hin th.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 200

3. Click New.

4. Hp thoi Define New View hin th. nh du chn vo Single View.

5. Click OK. 6. Ti Name, nhp tn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 201

7.

Ti Screen, chn Task Sheet.

8. Ti Table, chn mt loi bng.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 202

9. Ti Group, chn No Group.

10. Ti Filter, chn b lc.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 203

11. nh du chn vo Show in menu.

12. Click OK. 13. Click Apply. Microsoft Project s hin th ch xem m bn ty chnh theo nhm, b lc v bng.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 204

Nhng im chnh trong chng 9


Cch thng thng t chc d liu trong Microsoft l phn loi, nhm v s dng b lc. Trong mi trng hp, Microsoft khng xa d liu, n ch thay i cc ch hin th m bn mun xem. Microsoft Project c sn mt s nhm, b lc v phn loi nhng bn cng c th t to ra cc nhm, b lc theo . Bn lm vic vi d liu thng qua cc ch xem trn Microsoft Project. Bn c th to ra cc ch xem ty thch.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 205

CHNG 10 XEM V BO CO TRNG THI D N


Trong chng ny, bn s c hc: Xc nh cc nhim v c bt u v hon thnh. Xem cc chi ph cng vic bng tm tt v chi tit. Kim tra ngun chi ph.

Sau khi ng c s ca d n c thit lp, trng tm chnh ca ngi qun l d n l xem xt, gim st nhng thay i t lc ln k hoch thu thp, cp nht v phn tch d n. i vi hu ht cc d n, thc hin nhng chi tit tr li cho 3 cu hi sau: Lm th no hon thnh cng vic ng tin ? C phi cng vic no cng bt u v kt thc ng thi gian? Chi ph hon thnh cng vic ?

So snh cc cu tr li cho nhng cu hi vi ng c s s gip ngi qun l d n cng nh cc bn lin quan khc c mt ci nhn tt nht nh gi tin d n v khc phc khi cn. Vic lin lc vi nhng bn lin quan nh khch hng v cc nh ti tr l cng vic quan trng m ngi qun l d n phi lm. Mt im quan trng trong qu trnh lin lc m ngi qun l cn bit sau y: Ai cn bit tnh trng ca d n v cho mc ch g? Mc chi tit m nhng ngi ny cn?

I.

Xc nh cng vic sai d kin

Khi mt cng vic bt u hoc hon thnh sm hoc mun hn d kin th cng vic khng ng so vi d kin. Mt trong nhng nguyn nhn gy ra vn ny l s chm tr trong vic bt u hoc kt thc cng vic. Bn mun bit v cng vic m cng vic hon tt hoc cng vic trong tng lai khng bt u so vi d kin. Microosft Project s gip bn lm iu ny bng cch xc nh cc cng vic hon thnh m khng bt u vo ng thi gian kim tra trng thi tin . 1. Ti tab Project, trn nhm Properties, click Project Information.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 206

2. Click Statistics.

Hin ti, mc Variance (lch) c s ngy lch khi hon thnh l 24,5 ngy. 3. Click Close ng hp thoi Project Statistics. 4. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Gantt Chart v click Tracking Gantt.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 207

5. Ti tab View, trn nhm Zoom, click Timescale v chn Weeks.

6. Ti ct Task Name, chn mt cng vic.


DONG NGUYEN & TEAM Page 208

7. Trn tab Task, ti nhm Editing, click Scroll to Task.

ng mu th hin quan trng trong d n. 8. Ti tab View, trn nhm Data, click Filter v chn More Filters.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 209

9. Ti hp thoi More Filters, click Slipping Tasks. 10. Click Apply. Microsoft Project s lc danh sch ch hin th cc cng vic cha hon thnh nh d kin, sai lch so vi ng c s.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 210

11. Ti tab View, trn nhm Data, click Filter sau click Clear Filter.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 211

12. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Other Views sau click Task Sheet.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 212

13. Ti tab View, trn nhm Data, click Tables, sau click Variance.

Trong bng ny, bn c th thy ng c s v cc thng s b lch so d kin ti ct Start Var. v Finish Var.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 213

II.

Kim tra chi ph cng vic

Chi ph trong Microsoft Project gm chi ph c nh v chi ph p dng cho cng vic, ngun chi ph xut pht t cng vic hoc c hai. Khi ch ph cng vic nhiu hoc t hn so vi k hoch s xut hin chi ph gi l chi ph pht sinh. Vic kim tra chi ph pht sinh tng hoc gim gip bn iu chnh ngn sch cho cc cng vic trnh vt qu tng ngn sch ca d n. Trong bi thc hnh ny, bn s xem chi ph pht sinh. 1. Ti tab View, trn nhm Data, click Tables, sau click Cost.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 214

2. Ti tab View, trn nhm Data, click Outline sau click Outline Level 1.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 215

3. Ti bng chi ph bn c th xem c cc chi ph lch ti ct Variance. 4. Ti tab View, trn nhm Data, click Outline v click All Subtask.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 216

5. Ti tab View, trn nhm Data, click Filter v chn More Filters.

6. Ti hp thoi More Filters, click Cost Overbudget v click Apply.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 217

7. Lc ny bn s thy Microsoft Project lc danh sch cc cng vic c chi ph pht sinh ln hn so vi d kin.

III.

Kim tra ngun chi ph

Ngi qun l d n i khi phi tp trung vo ngun chi ph v xem n nh mt phng tin nh gi tin ca d n. Tuy nhin, thng tin ngun chi ph cng phc v cho nhng ngi khc hoc nhu cu khc. i vi nhiu t chc, ngun chi ph c xem nh l vn ct li hoc thm ch cc chi ph pht sinh ch c khi hon thnh d n, do n ngun chi ph cn theo di cht ch c th kim sot c ti chnh ca t chc. Vic kim tra ngun chi ph c th c thc hin khng ch l ngi qun l d n m c th l k ton, gim c iu hnh, ngi qun l nhn s. Mt l do thng thng theo di ngun chi ph l thanh ton trong t chc. Trong trng hp ny, thng tin ngun chi ph c lu tr trong k hoch c th l c s thanh ton trong phng ban ca bn. bi thc hnh ny, bn s dng cc ch xem khc nhau, phn loi xem ngun chi ph. 1. Ti tab View, trn nhm Resource Views, click Resource Sheet.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 218

2. Ti tab View, trn nhm Data, click Tables v chn Cost.

3.

Click AutoFilter ti ct Cost v chn Sort Largest to Smallest sp xp chi ph t cao xung thp.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 219

4. Ti bng s hin th chi ph t cao xung thp.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 220

5. Ti ct Variance, click AutoFilter v chn Sort Largest to Smallest.

6. Trn bng s hin th chi ph pht lch t cao xung thp.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 221

Nhng im chnh trong chng 10


Khi cc cng vic lch d kin, bn c th s dng cc chc nng trong Microsoft xem li. Cc chi ph pht sinh cn c theo di kp thi iu chnh ngn sch.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 222

CHNG 11 P DNG CC NH DNG M RNG


Trong chng ny, bn s c hc: Ty chnh ch xem biu Gantt. nh dng li ch xem Timeline. iu chnh chi tit ch Network Diagram. Ty chnh ch xem Calendar. iu chnh v thit lp cc trang to ra mt bn PFD hoc XPS.

I.

Ty chnh ch xem biu Gantt

Bn c th nh dng cc thnh phn (chng hn ct mc milestone) trc tip trong khi xem biu Gantt.Ngoi vic thay i nh dng, bn c th thm hoc g b cc thnh phn. bi thc hnh ny, bn s ty chnh ch xem biu Gantt. 1. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Gantt Chart v chn Tracking Gantt.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 223

2. Ti tab Format, trn nhm Bar Styles, click Format sau click Bar Styles.

3. Hp thoi Bar Style hin th.

4. Ti hp thoi, bn c th chnh li mu sc cc thanh trng thi hin th trn biu Gantt.


DONG NGUYEN & TEAM Page 224

5. Ti ct Name, chn mt thnh phn bn mun ty chnh. 6. Click Insert Row.

7. Click tab Bars, ti Start, click vo mt mu ti mc Color thit lp mu thanh trng thi khi bt u. 8. Tng t Middle ( gia) v End (cui cng).

DONG NGUYEN & TEAM

Page 225

9. Click Ok hon tt.

II.

nh dng ch xem Timeline

chng 1 v chng 5, bn c tm hiu v Timeline, y l ni bn c th nhn tng th thi gian ca mt d n. bi thc hnh ny, bn s nh dng mt vn bn v cc yu t khc trn Timeline. 1. Ti tab View, trn nhm Split View, click Timeline.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 226

2. Click vo bt c ch no trong Timeline. 3. Trn tab Format, trn nhm Text, click Text Styles.

4. Hp thoi Text Styles hin th.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 227

5. Ti Item to Change, click Task Date.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 228

6. Ti Font style, click Bold v chnh kch c bng 10 ti Size.

7. Click OK.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 229

8. Bn s thy s thay i ca cc thng s thi gian trn thanh Timeline.

9. Click ln mt cng vic trn Timeline. 10. Ti tab Format, trn nhm Font, click Italic

11. Ti tab Format, trn nhm Font, click Background Color, di Standard Colors chn mt mu lm nn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 230

12. Ti tab Format, trn nhm Font, ti Font Color bn c th chn mt mu cho ch.

13. Cc cng vic trn Timeline s hin th mu sc theo ty chnh.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 231

III.

nh dng ch xem Network Diagram

Trong qun l d n, s Network Diagram l phng php chun i din cho cc hot ng v cc mi quan h. S Network Diagram cho php bn xem cc hot ng cht ch hn bng cc nh dng th. Microsoft Project cung cp nhiu ty chn nh dng cho s Network Diagram ca bn. Trong bi thc hnh ny, bn s c nh dng cc thnh phn ch xem Network Diagram. 1. Ti ct Task name, chn mt cng vic. 2. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Network Diagram.

3. S Network Diagram s hin th.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 232

4. Ti tab Format, trn nhm Format, click Box Styles.

5. Hp thoi Box Styles hin th. Click vo More Template.


DONG NGUYEN & TEAM Page 233

6. Di Templates in Network Diagram, chn Standard v click vo Copy.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 234

7. Ti Template name, nhp tn template.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 235

8. Click OK. 9. Click Close. 10. Ti hp thoi Box Style, di Style settings for, chn Critical v gi phm Shift v click ti Noncritical Milestone.

11. Ti Data template, chn template mi to.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 236

12. Click OK.

nh dng ch xem Calendar (lch)


Trong bi thc hnh ny, bn s c nh dng li ch xem ca lch. 1. Ti tab View, trn nhm Task Views, click Calendar.

2. Microsoft Project s hin th ch Calendar.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 237

3. Ti tab Format, trn nhm Format, click Bar Styles.

4. Ti Task type, click Summary. 5. Ti Bar type, click Line.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 238

6. Ti Task type, click Critical. 7. Ti Color, di Standard Colors, click chn mu.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 239

8. Click OK.

IV.

To tp tin nh dng PDF v XPS

1. Ti tab View, trn nhm Split View, nh du chn vo Timeline.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 240

2. Click vo bt c v tr trong Timeline.

3. Click vo tab File, click Save & Send. 4. Click Create PDF/XPS Document. Click Create PDF/XPS.

5. Ti hp thoi Browse, nhp tn cho tp tin vo File name. 6. Ti Save as type, chn nh dng PDF hoc XPS.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 241

7. Chn ni lu tr. Sau click OK. 8. Hp thoi Document Export Options hin th cho php bn la chn xut ra tt c (All) hoc trong khong thi gian (From .. to). 9. Ti PDF Options chn ISO 19005-1 complian (PDF/A) nu bn mun theo chun vn bn l ISO.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 242

10. Bn s nhn c nh dng PDF hoc XPS.

Nhng im chnh trong chng 11


S dng hp thoi Bar Styles thay i hin th trn biu Gantt. Tn Timeline, bn c th chnh sa nh dng cc ch ca cng vic. Bn c th ty chnh li ch xem Calendar.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 243

CHNG 12 TY CHNH MICROSOFT PROJECT 2010


Trong chng ny, bn s c hc: Ty chnh cng c Quick Access. To mt thanh Ribbon v thm cc chc nng ty thch.

Chng ny m t mt s phng php ty chnh Microsoft Project 2010 cho ph hp s thch ca ring bn. Microsoft Project 2010 c tha hng giao din Ribbon, cho php bn ty chnh cc chc nng. Bn cnh , Microsoft Project 2010 c cc tnh nng ty bin khc chng hn tnh nng t chc Organizer.

I.

Ty chnh thanh cng c Quick Access

Ging vi cc ng dng Microsoft Office khc, bn c nhiu ty chn khi lm vic vi Microsoft Project. Mt s thit lp ty bin sau: Thm chc nng vo thanh cng c Quick Acess. Ty chnh thanh Ribbon hoc to mt thanh Ribbon mi gm cc chc nng m bn mun.

Trong bi thc hnh ny bn s ty chnh thanh cng c Quick Access. 1. Ti tab File, click Options.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 244

2. Ti hp thoi Project Options, click tab Quick Access Toolbar.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 245

3. Ti Choose commands from, click Commands Not in the Ribbon.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 246

4. Ti danh sch cc chc nng, click Go To, sau click Add.

5. Click OK. Click vo biu tng Go To.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 247

6. Ti hp thoi Go To, nhp s 43 vo ID v click OK.

7. Click OK. Bn s n vi cng vic c s ID l 43 trong ct Task Name. Nu bn mun g b chc nng Go To, thc hin cc chc nng sau: 1. Click chut phi vo biu tng Go To. 2. Click Remove from Quick Access Toolbar.

II.

Ty bin thanh Ribbon

1. Ti tab File, click Options.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 248

2. Ti hp thoi Project Options, click Customize Ribbon.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 249

3. Di Main Tabs, click View, sau click New Tab.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 250

4. Di Main Tab, click New Tab (Custom) v click Rename.

5. Hp thoi Rename hin th, ti Custom name nhp tn tab.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 251

6. Click New Group (Custom) v click Rename.

7. Ti hp thoi Rename, nhp tn nhm Display name. 8. Chn mt biu tng di Symbol.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 252

9. Ti Choose commands from, chn All Commands.

10. Chn mt vi chc nng bn thng s dng v click Add.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 253

11. Click OK hon tt.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 254

Nhng im chnh trong chng 12


Bn c th ty bin thanh cng c Quick Access. Nu bn thng xuyn s dng mt s chc nng no , bn c th nhm chng li mt tab d dng s dng.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 255

CHNG 13 CHIA S THNG TIN T MICROSOFT PROJECT N CC CHNG TRNH KHC


Trong chng ny, bn s c hc: Sao chp v dn d liu t Microsoft Project sang mt chng trnh khc. Lu d liu trong Microsoft Project sang cc tp tin c nh dng khc. To ti liu Excel v Visio bng cch s dng tnh nng Visual Reports.

Trong chng ny, bn s tp trung vo nhiu phng php khc nhau ly d liu vo v ra trong Microsoft Project 2010.. Thm vo , Microsoft cung cp nhiu ty chn nhp v xut cc d liu. Trong chng ny, bn s thy cc thut ng sau: Source program: l ngun chng trnh m t bn sao chp thng tin. Destination program: l chng trnh m bn dn thng tin vo.

I.

Sao chp d liu t Microsoft Project n cc chng trnh khc

Microsoft Project h tr sao chp thng tin v dn chng vo chng trnh khc. Khi bn sao chp d liu t Microsoft Project n cc chng trnh khc, bn c mt s ty chn sau: Bn c th sao chp thng tin (chng hn cc tn cng vic v thi gian) t mt bng trong Microsoft Project v dn chng vo cu trc dng bng trong cc ng dng khc nh Microsoft Excel. Trong mi trng hp, cc ct tiu ca d liu m bn sao chp cng c th dn c. Bn c th sao chp vn bng t mt bng trong Microsoft Project v dn chng di dng vn bng cc cng c son tho vn bn khc chng hn nh WordPad hoc NotePad. Khi dn thng tin t Microsoft Project n mt ng dng e-mail bn c th nhn c kt qu l bng nu ng dng e-mail ca bn h tr nh dng HTML.

Trong bi thc hnh ny, bn s sao chp bng d liu t Microsoft Project v dn chng vo Excel v Word.
DONG NGUYEN & TEAM Page 256

1. M mt tp tin Microsoft Project. 2. Chn cc cng vic bn mun sao chp.

3. Trn tab Task, ti nhm Clipboard, click Copy.

4.

M chng trnh Microsoft Word v dn ni dung mi sao chp vo.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 257

5. Ti tab View, trn nhm Resource Views, click Resource Sheet. 6. Ti tab View, trn nhm Data, click Tables, sau click Cost.

7. Chn ht tt c thng s ca bng.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 258

8. Ti tab Task, trn nhm Clipboard, click Copy.

9. M chng trnh Microsoft Excel 2010 v dn thng tin va sao chp. Nu bn gp cc thng tin c du (####...) th bn ch cn m rng cc bng

DONG NGUYEN & TEAM

Page 259

10. Hin th trn bng Excel 2010.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 260

II.

To cc bo co trc quan vi Excel v Visio

Microsoft Project 2010 c th to ra cc bo co trc quan v chia s chng vi cc ng dng khc nh Excel hoc Visio. c bit bn c th s dng tnh nng Visual Report xut d liu t Microsoft Project n Excel hoc Visio. Trong bi thc hnh ny, bn s to ra bn bo co trc quan Excel v Visio. 1. Ti tab Project, trn nhm Reports, click Visual Reports 2. Hp thoi Visual Reports hin th

3. Click tab Resource Summary. 4. Click Resource Remaining Work Report, sau click View.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 261

5.

Microsoft Project 2010 s xut ra cho bn bn bo co trc quan v ti chng trnh Microsoft Excel.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 262

6. Ti hp thoi Visual Reports tn chng trnh Microsoft Project 2010, click tab Assignment Usage. 7. Click Baseline Report (US), sau click View.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 263

8. Microsoft Project 2010 s xut thng tin vo chng trnh Microsoft Visio. Ti Visio 2007, trn menu View, click Zoom v chn 100%. Ti Visio 2010, trn Zoom ch 100%.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 264

9. Nu cn thit, bn c th iu chnh xem chi tit s .

DONG NGUYEN & TEAM

Page 265

Nhng im chnh trong chng 13


Bn c th sao chp v dn thng tin, d liu t Microsot Project n cc ng dng khc nh Microsoft Excel, Microsoft Word hay cc trnh son tho vn bn khc nh WordPad, NotePad. Tnh nng Visual Report gip bn xut d liu t Microsoft Project ra cc s Excel v Visio.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 266

THUT NG
s dng tt hn Microsoft Project 2010, ti phn cui ny bn s c lm quen vi cc thut ng c trong Microsoft Project 2010. 8/80 rule: nguyn tc 8/80 cho bit d ton v thi lng lm vic. Thi lng cng vic 8h/ngy v 80h/10 ngy hoc 2 tun lm vic. Accural: cc phng thc tch ly m d n phi gnh chu nhng chi ph ca mt cng vic hoc ngun lc. Actual: tin thc t ca mt cng vic ang din ra trong Microsoft Project. Trc khi ghi li thc t ny, k hoch ca d n gm c lch trnh v thng tin. So sch k hoch d n so vi thc t gip ngi qun l d n c th kim sot tt hn d n ca mnh. Allocation: phn b kh nng lm vic ca ngun lc i vi mt cng vic c th. Assignment: kt hp ngun lc cng vic (con ngi hoc thit b) vi cc cng vic. Bn c th kt hp ngun nguyn liu v chi ph cho mt cng vic, nhng nhng ngun lc ny khng nh hng n cng vic v thi lng. AutoFilter: trong mt bng, y l phng php cho php bn xem hoc t chc cng vic hoc thng tin ngun lc theo cc tiu chun m bn chn. Automatically scheduled task: mt cng vic trong Microsoft Project t ng iu chnh thi gian bt u v kt thc khi c s thay i lch trnh trong mt d n. Base calendar: lch c bn trong Microsoft Project cho cc cng vic. Lch ny thit lp gi lm vic mc nh. Baseline: ng c s lu li k hoch c bn ban u ca d n, sau so snh vi cng vic, tin thc t ang din ra. Bottom-up planning: mt phng php pht trin k hoch d n bt u vi cng vic cp thp nht v t chc thnh cc giai on m rng. Calendar: lch trong Microsoft Project thit lp ngy v gi lm vic cho mt d n, ngun lc hoc cng vic. Consolidated project: mt k hoch trong Microsoft Project gm mt hoc nhiu k hoc nh khc. Nhng k hoch ny c lin kt vi nhau to thnh d n hp nht v c gi la consolidated project. Constraint: hn ch, chng hn Must Start On (MSO) ngha l phi bt u vo hoc Finish No Later Than (FNLT) ngha l hon thnh khng tr hn. Cost: nhng ngun lc cn thit thc hin mt d n bao gm nhn lc lm vic, thit b s dng v ngun nguyn liu tiu th v chi ph (Cost) l s tin phi tr cho cc ngun lc k trn.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 267

Critical path: mt lot cc cng vic, nu chm tr s lm cho ngy kt thc ca d n b di ra. Deadline: thi gian m bn c th nhp vo ch nh ngy kt thc cng vic. Nu thi gian tr hn deadline, Microsoft Project s thng bo cho bn. Deliverable: cc sn phm cui cng, dch v hoc s kin m mt d n nhm ti. Dependency: mt lin kt gia cng vic tin nhim (predecessor task) v mt cng vic k nhim (successor task). Tnh ph thuc kim sot ngy bt u hoc kt thc ca cc cng vic lin quan. Tnh ph thuc thng thng l mi quan h finish-to-start (FS). Destination program: chng trnh m bn s dng khi chuyn d liu t Microsoft Project n. Duration: khong thi gian m bn thit lp hon thnh mt nhim v, c th gi l thi lng. Effort-drivent scheduling: mt phng php lp k hoch trong cc cng vic phi lm khng i khi ngun lc thay i. Phng php ny s cn bng trnh thay i v thi gian. Enterprise project management (EPM): gii php qun tr d n, nht qun trong cch t chc. Field: cc thng tin v cng vic, ngun lc, d liu c t chc theo ct. Filtering: mt ch xem hin th cc thng tin ngun lc theo bn. Fixed cost: mt s tin ngn sch cho nhim v. S tin ny c lp ngun chi ph v thi lng cng vic. Fixed duration: mt loi cng vic trong thi lng l c nh. Nu bn thay i s lng cng vic Microsoft Project s tnh ton li sau khi c s thay i. Fixed work: cng vic c nh. Nu bn thay i thi lng cng vic, Microsoft Project s tnh ton li ngun lc lm cng vic cng vic vn c nh. Gannt Chart view: xem ch biu Gantt. Microsoft Project s gm 1 bng v cc cng vic bn tri v mt biu vi cc thanh trng thi cng vic nm bn phi. Hyperlink: mt lin kt n mt tp tin khc, mt v tr c th ca tp tin, trang web trn Internet hoc trang web trong mng ni b. Lag time: khong thi gian tr gia 2 cng vic. V d, khong thi gian tr m cng vic k nhim trong mi quan h finish-to-start bt u sau khi cng vic tin nhim hon thnh. Lead time: khong thi gian ln thi gian ca mt cng vic khc. V d mt cng vic k nhim bt u sm hn trc khi cng vic tin nhim hon thnh trong mi quan h finish-to-start.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 268

Line manager: mt ngi qun l ca mt nhm ngun lc cng c gi l qun l. Mt line manager cng c xem l mt ngi c k nng qun l d n v c vai tr, trch nhim ph thuc vo cu trc t chc. Link: mi lin kt gia cng vic c kim sot mt cch tun t. Trong biu Gantt v s Network Diagram, lin kt xut hin l cc ng gia cc cng vic. Manually scheduled task: mt cng vic m Microsoft Project s khng thit lp ngy bt u hoc kt thc cng nh thi lng t ng. Chng hn mt cng vic m bn c th thit lp bt c thi gian bt u v kt thc no. Material resources: ngun nguyn liu c s dng trong mt d n. Maximum units: gi tr ti a ct Max. trong mt ngun lc. Khi bn phn b ngun lc vt qu gii hn cho php, Microsoft Project s cnh bo. Milestone: mt s kin quaan trng cn t trong mt d n hoc cn p dng. Trn Microsoft Project, milestone thng c i din cho cng vic khng c thi lng. Night Shift base calendar: mt loi lch c s trong Microsoft Project c dng cho thi gian t 11h m n 8h sng. Note: thng tin (bao gm c nhng lin kt hoc cc tp tin nhng vo trong) m bn mun lin kt vi mt cng vic, ngun lc. Ongoing operation: mt hot ng m khng c ngy kt thc hoc c lp i lp li trong t nhin, chng hn nh k ton, qun l. Resource: ngun lc bao gm c con ngi, thit b, nguyn liu v cc chi ph lin quan n cc thnh phn ny cn hon thnh cng vic trong d n. Ribbon interface: giao din ngi dng c thit k s dng ging cc ng dng Microsoft Office khc. Trn giao din ribbon ny, chc nng c t chc thnh nhm v cc tab bn truy cp nhanh chng. Risk: mt ri ro lm gim i kh nng hon thnh d n ng thi gian trong ngn sch. Scheduling formula: cng thc tnh thi gian lm vic, da trn thi lng v ngun lc c thit lp. Scope: sn phm hoc dch v c cung cp trong d n v yu cu cng vic cho n. i vi k hoch d n, n rt hu ch phn bit gia phm vi sn phm v phm vi d n. Sequence: trnh t thi gian, trong cc cng vic c thc hin theo trnh t Sorting: phng php phn loi thng tin ngun lc theo bn Source program: khi chuyn i d liu gia Microsoft Project v cc chng trnh khc th chng trnh ban u c gi l chng trnh gc (source program). Split: ch s gin on trong cng vic. Sponsor: c nhn hoc t chc h tr chi ph ti chnh cho cc nhm d n trong cc doanh nghip, t chc ln.
DONG NGUYEN & TEAM Page 269

Stakeholders: nhng ngi hoc t chc c nh hng n cc hot ng ca d n (nhng c s c quyn li khi d n thnh cng). y cng bao gm c ngun lc cng vic trn d n hoc khc (chng hn l khch hng). Standard base calendar: mt lch c bn trong Microsoft Project c s dng trong thi gian t 8h sng n 5h chiu v t th 2 n th 6. Status date: trng thi ca cc ngy lm vic m Microsoft Project tnh ton thng qua cc d liu thu c. Summary task: mt cng vic c hnh thnh v tm tt cc cng vic con bn di. Trong Microsoft Project, cc giai on ca d n cng i din cho cc cng vic tm tt ny. Task: mt cng vic c thi im bt u v kt thc. Task calendar: lch c bn c s dng cho mt cng vic duy nht. Lch ny xc nh thi gian lm vic v khng lm vic, bt k thit lp no trong d n. Task ID: mt con s duy nht m Microsoft Project gn cho mi cng vic trong d n. Task priority: cc s hng sp xp t 0 n 1000 nh gi mc quan trng ca cng vic. Template: trong Microsoft Projec,mt nh dng tp tin cho php bn s dng li cc k hoch d n nh mt d n c bn. Microsoft Project gm nhiu mu c lin quan n nhiu ngnh cng nghip. Time: thi lng cho cc cng vic c th. Tracking: giai on th 2 trong d n vi mc ch theo di cc d liu, phn tch thc t so snh vi d kin. Variance: sai lch thi gian hoc ngn sch so vi ng c bn ca d kin ban u. Work resources: con ngi v thit b lm cng vic trong d n.

DONG NGUYEN & TEAM

Page 270