You are on page 1of 2

PERTANDINGAN INOVASI SAINS & KEJURUTERAAN PERINGKAT DAERAH KINTA UTARA

BORANG PENGHAKIMAN
No.Penyertaan / Booth : _______________________________ Tajuk Projek : ______________________________________________________ Nama Hakim : ______________________________________________________

Bahagian

Komponen (1) Pameran Peojek (20%) (2) Penyampian laporan (20%)

Kriteria Menggunakan pengetahuan kejuruteraan , prinsip sains / matematik dan penerapan elemen PIPP Menggunakan komputer atau teknikal grafik Keaslian / Kreativiti / Inovasi yang digunakan Kemahiran penyampian solo / berpasukan Kemahiran saintifik dan kreativiti Kemahiran interaksi dan menjawab soalan Peronaliti keseluruhan Abstrak

Peratus 10 5 5 10 3 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 100

Skala Markah 2 4 6 8 10 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5

Markah

(A) Persembaha n 40%

2 4 6 8 10 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

(1) Dokumentasi (20%)

Pengenalan ?Tinjauan Literature Methodologi Keputusan, hasil dapatan dan Perbincangan Kesimpulan dan Cadangan Kajian Pemikiran saintifik / matlamat kejuruteraan menepati tema Efisien (Kecekapan) Kesan kepada kualiti alam sekitar dan masyarakat Kekemasan / warna yang sesuai / ceria Ciptaan / Inovasi (Novelty) Keselamatan Potensi komersial / kos Jumlah

(B) Produk (60%)

(2) Projek Singnifikan (15%) (3) Status Prototaip / Produk (25%)

2 4 6 8 10

Ulasan Panel Penilai : ________________________________________________________ ________________________________________________________ Tandatangan Hakim : Tandatangan Ketua Hakim :

. .. ( Tarikh : ) ( ) Tarikh :.