You are on page 1of 1

PERMOHONAN SURAT PENYATA BAKI PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN

NAMA NO. K/P NO. AKAUN PINJAMAN : : :

Saya seperti nama di atas memohon surat penyata baki pinjaman latihan kemahiran bagi tujuan : Pengeluaran KWSP
Nota * : Pengeluaran KWSP hanya untuk Tahap 4 dan Tahap 5 sahaja.

Lain-lain (Nyatakan :_______________________)

Surat Penyata Baki Pinjaman Latihan Kemahiran tersebut hendaklah dihantar ke alamat:
(sila pastikan alamat yang diberikan adalah alamat terkini dan lengkap)

No. Telefon : ______________________________

_____________________________ ( ) Tarikh :

Kemaskini: Februari 2012