You are on page 1of 23

Maklumat Ramai

boleh di cari dengan pelbagai cara.

pelajar gagal bukan kerana mereka malas, tetapi kekurangan kemahiran belajar.
Terdapat

banyak kaedah untuk mendapatkan maklumat, antaranya maklumat dari sumber manusia, sumber media, media cetak, media tiga dimensi, sumber persekitaran seperti bau, bunyi, warna dan seumpamanya.

Sumber rujukan yang di buat kepada orang-orang yang mempunyai kepakaran yang tertentu. Mereka mestilah benar-benar arif, berpengetahuan dan berpengalaman dalam sesuatu bidang. Maklumat yang diperolehi dari pakar biasanyaberkaitan dengan kemahiran tertentu yang telah mereka kuasai dengan cekap. Sebagai contoh: seorang kaunselor mempunyai kemahiran melayan, mendengar, perundingan, menganalisis masalah dan beberapa kemahiran yang berkaitan dengan aspek kaunseling. Orang yang pakar dapat menyelesaikan mesalah lebih cepat dari orang yang tiada kemahiran.

Merupakan golongan terpilih untuk mendidik.Mereka dan anda perlu mempunyai sifat mendidik dan membimbing yang penuh dengan kasih sayang. Guru mestilah dijadikan sumber rujukan dan khidmat nasihat dan sumber maklumat tentang pelajaran yang anda sedang pelajari. Tugas guru bukan sahaja mendidik, malah mereka boleh memberi motivasi kepada anak murid mereka. Guru juga bertanggungjawab dalam memberikan contoh dan membantu dalam aspek diri seorang pelajar seperti menerap nilai, sikap, akhlak dan penyesuaian diri dengan persekitaran.

Guru seharusnya mempunyai pelbagai maklumat yang merangkumi pelbagai perkara. Aspek yang penting pada guru adalah aspek pendidikan, kejaya, kehidupan, dan isu-isu semasa. Ilmu pengetahuan guru sangat luas kerana kerjaya ini memerlukan maklumat yang terkini. Sumber malumat dari seorang guru adalah yang terbaik untuk seorang pelajar.

Insan yang dipilih oleh masyarakat setempat. Mereka mempunyai pelbagai kemahiran kerana tugas seorang wakil rakyat pelu mempunyai pelbagai kemahiran. Contohnya seperti kepimpinan, komunikasi, cekap menyelesaikan masalah, ramah mesra dan sebagainya. Dalam soal komunikasi, mereka mampu menarik perhatian audien dan memberi maklumat dengan jelas dan berkesan.

Pengetahuan mereka juga sangat meluas.Mereka mesti faham tentang sejarah dan pentadbiran. Selain itu, mereka juga menguasai psikologi dan sosiologi. Ini adalah penting intuk mereka menawan dan mengalahkan pihak lawan. Maklumat yang anda bolae dapat dari mereka juga seperti pengurusan pengetahuan, pembangunan, nilai-nilai dan dasar-dasar politik.

Orang atau pihak yang menguatkuasakan undang-undang di suatu negara. Maklumat yang diperolehi dari mereka seperti berkaitan dengan undang-undang dan peraturan sesebuah negeri, badan dan persatuan.

Banyak cabang motivasi, contohnya seperti berkaitan pendidikan, rumahtangga dan kerjaya. Mereka tahu tentang psikologi manusia. Mampu menjadikan manusia lebih dinamik, bersemangat dan memandu ke arah kebaikan. Pelajar sepatutnya bertemu dengan pakar motivasi untuk mendapatkan kemahiran dalam pembelajaran.

Contohnya, radio,video dan television.

Contohnya, emel, perpustakaan maya, multimedia, pen.jarak jauh dan seumpamanya.

TELEVISION
Digunakan dalam aspek sosial,ekonomi,politik, hiburan dan hal ehwal kehidupan. Anda akan memperolehi pelbagai maklumat baru.

VIDEO
Alat yang berguna dan berkesan dalam pembelajaran. Ia dapat merangsang pemikiran dan dapat menarik minat dalam proses pembelajaran.

Sebuah alat elektronik yang boleh menerima kemasukan data dan memprosesnya mengikut sayu set arahan,menyimpan arahan dan makllumat yang diproseskan dan mengeluarkan hasil pemprosesan sebagai output. Input adalah fakta,nombor,huruf,dan imej yang dikenali sebagai data. Program dan perisian akan menjalankan memprosesan.

4 ELEMEN DALAM PENGGUNAAN KOMPUTER


Elemen manusia
a. Mereka mengaturcara,mencipta program dan membaikpulih komputer. b. Orang yang menggunakan komputer untuk tujuan hiburan,pendidikan dan seumpamanya.

1.

2.

Elemen teknik
a. langkah-langkah dan cara penggunaan komputer yang betul.Gunakn buku panduan.

3.

a. Data adalah maklumat yang belum diproses. b. Data boleh jadi dalam bentuk kertas,elektronik atau bentuk lain yang belum diproses oleh sesebuah komputer. c. Data adalah merupakan fakta dan angka mentah yang akan diproses menjadi maklumat.
4.

Data dan maklumat

a.

Perkakasan terdiri dari peralatan seperti papan kekunci,tetikus, monitor dan sebagainya. b. Perisian adalah program program.ia bertujuan untuk memproses data menjadi maklumat.

Perkakasan dan perisian komputer

INTERNET
Jaringan komputer antarabangsa yang terbesar yang menghubungkan dari rumah, sekolah, universiti, pejabat dan sebagainya. Cara mendapatkan maklumat dengan lebih baik,berkesan dan pantas.

Media utama dalam memberikan maklumat. Tiga bentuk media cetak.

1. Sumber untuk memberi hiburan atau mengisi masa lapang.contohnya majalah yang berkaitan dengan hiburan,sukan fesyen dan sebagainya. 2. sumber maklumat seperti surat khabar,jurnal,risalah, brosur,laporan, dokumen dan soal selidik. 3. berkaitan dengan sumber pembelajaran dan pengajaran seperti buku teks,teks pengajaran terancang termasuk modul pengajaran,buku kerja dan nota edaran.

Ciri-ciri media cetak


Media cetak diperbuat daripada kertas Terdapat beberapa simbol seperti huruf,angka dan perkataan. Menyimpan pelbagai data dan maklumat. Mudah mendapatkan maklumat. Mempunyai jadual,rajah,gambar dan ilustrasi.

a. b. c. d. e.

BAHAN GRAFIK
Gambaran visual dua dimensi yang direka dan dicipta serta digubah khas untuk menyampaikan mesej atau idea kepada anda. Bahan grafik yang sesuai digunakan sebagai sumber pembelajaran iaitu carta,graf, poster dan lukisan kartun. Bahan ini menarik minat dan merangsang minda anda. Prinsip grafik yang baik adalah kesederhanaan,penyatuan,imbangan warna dan susunan.

BAHAN REALIA DIORAMA

Bahan-bahan yang sebenarnya.contohnya seperti daundaun kecil disekeliling bilik darjah. Pameran yang menunjukan tempat kejadian yang asal.contohnya kehidupan masyarakat Melayu Melaka di muzium. Bahan-bahan pelajaran yng boleh dibawa kemanamana.contohnya huruf ABC yang digantung untuk tujuan pengajaran secara ttidak langsung kepada murid-murid. Figura animasi yang digunakan dalam persembahan teater.ia dapat memberikan kefahaman kepada penonton.

MOBIL

BONEKA

TOPENG
Pemakainya berkomunikasi dengan menggunakan identiti yang berlainan.

AKUARIUM
Merupakan tangki kaca yang diisikan air kedalamnya.banyak perkara berkaitan maritim yang boleh dipelajari dari akuarium.

TERRATIUM
Juga dikenali taman gelas. Tujuannya adalh untuk hiasan, penelitian saintifik atau membuat kajian berkaitan dengan sesuatu habitat haiwan.

BUNYI
Tanpa bunyi dunia akan sunyi sepi.ia adalah fenomena fizikal yang meransang deria pendengaran anda. Bunyi adalah merupakan aspek penting dalam membantu anda belajar.

WARNA
Apa yang akan terjadi sekiranya dunia anda tidak berwarna. Pastinya anda tidak ceria. Warna menjadikan sesuatu menjadi lebih riang,ceria dan menarik. Warna juga dapat merangsang otak anda untuk mengingat sesuatu dengan lebih baik.

CAHAYA Sejenis pancaran elektromagnetik sama jenis dengan haba radiasi, gelombang radio dan juga sinar-x. tanpa cahaya anda tidak dapaat melihat warna. Manusia dapat belajar sesuatu dengan adanya cahaya. BAU Hidung merupakan pancaindera yang sangat sensitif terhadap struktur kimia. Sekiranya fungsi bau anda hilang,anda akan kehilangan selera makan. TENAGA Tenaga memainkan peranan penting untuk anda menjalankan sebarang aktiviti.

Sekian.terima kasih.