Вы находитесь на странице: 1из 8

Neus Pascual 3r CICLE E PRIMRIA

La carta s una comunicaci escrita adreada a una persona absent. Podem establir una clara diferncia entre la carta formal i la carta personal.
Tractament en la carta formal: Si la carta s'adrea a un organisme o a alg que no coneixem, el tipus de tractament ha de ser formal, s a dir, de vs o vost.

Tractament en la carta personal: Si escrivim una carta a un familiar o un amic, li hem de donar el mateix tractament que li donarem si parlssim amb ell (de tu, de vost, de vs).

Estructura de la carta personal(1)

Lloc i data. La posici s bastant lliure. Sovint es recorre a expressions abreujades. Salutaci Cos. Primer de tot ens presentam. La informaci es distribueix en diversos pargrafs. Comiat Signatura Post scriptum o postdata(PD). Noms es fa servir per incloure informaci ocasional.

Puntuaci de la carta personal (2)

Quan escrivim la data, entre el nom del lloc i la data hi ha d'haver una coma, i no hi ha d'haver punt final. La data la solem situar abans de la frmula de salutaci, cap al marge dret La data no cont preposici ni abans de la localitat ni abans del dia.

Puntuaci de la carta personal (3)

Desprs de la salutaci escrivim coma o dos punts. En cartes informals, adreades a amics o familiars, podem fer servir frmules com Hola, i el nom acabat amb el signe d'admiraci. Sempre el text de la carta ha de comenar en una altra lnia, i sempre en majscula.

Puntuaci de la carta personal (4)

Les frmules de comiat es tanquen amb:

una coma si sn frases incompletes o amb punt si sn frases completes

PROCS D'ESCRIURE LA CARTA


1. PLANIFICACI L'OBJECTIU DE LA CARTA

Qu volem dir? Per a qu? Per a qui s la carta? Qui s l'interlocutor?

EL DESTINATARI

PROCS D'ESCRIURE LA CARTA


2. ESCRIPTURA

Elaboraci del gui, Estructura espacial del text, Seqncia, seguint el model. Segueix el model? Revisi ortogrfica Reflexi gramatical: lxic correcte, estructura de la frase, utilitzaci dels connectors, temps verbals...

3. REVISI