Вы находитесь на странице: 1из 44

..

dII

(PROFIIENY IN URIL RAFTS)..

1998

..

III,I

(PRoF,ICIENY IN URIL cRAFTs)


r
rrr,..

1998

1998__ ____Ft

mg

mr

656.6l4.3

. /

..

, l997. -

85 .

, , IuIoToB,
_ MexalHIBMoB ,
. .rI , ,

, zlJI

&

II{

< z)l Jl <rttl,


l .
. , IID( I
" " (r r
SOLAS - 74, lrl STCW l978l95 STCW 1995,
,
ImoToB.

t t*-
r.
"r{rr ' r l

. : ImacocTulB4 NlO 23,02, 1998 .


. 48, . 7,,.r.r. 14 .
rrr .., ..

..
..

ri ..
05,03.98

15.0,98
6084/1
. 6.0 ..

r 2000. 411.

IUI
lr,2701(, ,

tli

.r

r, 16

(|S2) 23-3-59

I/l (t2)23_0r_

(fii i suival rfu)

g rcrc

l998

tl zlffi.

I II , tlI rl
JI ,
, t ,

tl , , rOIl z, I
,

r
(SOLAS - 74 ) "
" }r :
.
r
, fl (STCW l978l95),

Y|l2, A-YI/2, a
.
"3. g .,

I I.

r, "
A-YI/2 ,
fiIlI rr - STCW Code l95) JI Q :
. l I, l ;

rem

t , , ,
ry IIIJI, , !i try al. -

"

Jry rr;

,l r<
Jl ;

i,

rI .
" " ] r VI/2 STCW |978/95
l VI/l, -VVl
.
r
D( , !
, "|.2.
J zr " [1l].
.
, JI-,
:- .
ErBTopa -

. r , 5 "Ir
,t "
L[, .,. ..

.II ,

.. r

. , II( l, I _

r JIl l, a ) ;
r .
, " "
fl
. m _
r, l )JI
try UI, Il .
IIIJI t
, t,
r l\{ ,r (
t . _
, aJI .
, " :
" JI -

lI. i @fiirc in smvival

fts)_

m r (fii i suil

fts)_

\ rei

1 .1

l. JI

rr ]l,
JI
l .l

.1

I_[eH,Tp

trm

___

(. 1.1. - ).
(), 2 2
.

ffi:;=;*]ffi
_=:--5'=-.

"_,=.,-,

- . l , JI
alD( . {l Jt
IlI l .
l IUI JI-

/ -

.
rrry rI.
, , , , TatK
JI JI r. IIIJI r) . f[ U ry rI , I UI JI I, rr
q r .
IIlJl, JI aD(, )( , JI al, r< 4l, Il , .
( JI JUtr .r,
r( 3 5 rra .

uI l rI

JIt

.
IIIJI ( tt) JI, zl tl ( ) [l].
4 199 , g
lr ( ) r MSC. 48
(6). III " " SOLAS - 74 , . JI JI
Jry l 1998 .
r rr , ,
, DI aL , [Ilr q

clrcabmM

cpficTBaM (rfii i

swival

cmfts)_

)
rry; 2 5 - ; 3 - JI ; 7 - JI ; 8 -

l, 4,

flil

(rfiiry i suival

fts)

1998_

998_____

ffil I_..........--

-9

) IrI 4 150

) u Ir (rs boat)
; 2 - rI; 3 - ; 4 - ; 5 - tl il; 6 - ; 7 - -

l-

; 8

)
- ; 3 - JI; 4 - ; 5

; - ; 7 - ; 8 - .

l - r

l<p lr; 2

fi

Gm (rrcirr in

swival

rfu)-

. 1.1.

rry JUI
. .
.
ar . 0, .
{, at, . , , , ,
g24 .
}ffi (rc 25 2 .
I
l N = 0.12L2 , L - l
, .
Cccocyortx@oficienyinsuvivlrft)-

1998

rimr

5l BpeMrI
JI , rry JI JIzl)( , , Iry
(. 2).
I 500
.. , aD - 500
.. JD }rI JI 2 ry. . ry , a l 3.8
8,5 . q m. r( . }r 4 . 5 . . uI
OToBIlocTpl; - / (. . 1.1.).
rI II
I, rul IIIJI.

ll

ffiIx

II al It
L 0.64.
.3. (. ) IrJI II r D(
IIIJI .
caTeJIbtIbD(

1.1.3. l IIIJI
IIIJI IIJI, ,. rr, try , ) .
IIIJI
z .
r J ( 9 ) ,D(
qlr uul r (. 1.2.),

1,1.2, r
,.

{ rry:r uI l50 .
20 .
a tla , JI, alz, Jr ,
7.3 . ruI }r I
rry IIIJI r 4.9 . .l. (. ),
[9], zD IIIJI.
,
JI UI JI , I , , .
)t ), , CIIIAM - l0 -
() , MoTopHarI, l0 ; CIIIAP - 60 (CIIPA - 60) - z
, ) 0 ;
- 1l0 - zUI (), ,
ll0 ; I] - 40 - }r
I 40 .
r I l93 . It
JI IIIJI, (. .2. [9], . ), ir:
_ rere

(fii i

swival

cmfts)

) - I
; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5
-; - ; 7 - ; 8 - ; 9 - l ; 10

l-

;ll-,

. 1.2.
re (rfii i sil rfts)_

IJ,eHrp

,m l

12

- l0 %
,28.
I
tr JI. .
, rt l-

, zD. JI .
rr / :
l r l .ry , a
0.76 , l , , 0,2 - 0.3 . , (. )
1.2 . ) l 5.
:} . ,
r {r lr l/10 -

drc

re

1.1.4. JI

1,1.4.1. , . 1.4. 1.5., , Jl,r, rr


, .
rr . Jry , , , aUI .

rq ar ,r ,

Ir.

)
JI rI JI . -

.r

ll.
l
l,

Ii


- (. 1.3.). .rr
at IIUI t(
4 JI , ,
. MorKHo zr ){, rr (. . t.l. ).
r ,
.
? (l
. ,
I
. II QJI , ar r(, 90 .

(]icimcy

in

swival cfu)

) l

l-

- r<
I\{ UI

Ir;2 -
- r; 4 - ; 5 - rt

; 3
.

; 6

l .3.

r il D( IIIJI

r JI r ii JI ,
.
I (rfii i sival

rfts)__

199

rc

l4

retr

r zt -

. r llll
rl
I, . IIIJI ,
I .

1998__

__fl

re

l5

, rr,
.rjr r.
t IIIJI /
. , O . vrJl , , z , I ( ,
k

Jl

, , ,

} fi IJI.
I II
, rr . , i ,I I i,
aIrl D( , ) , h .
III al , r II }I Q, .
1.5. Ir ,
|.|.4,2, lII<i, rI.

. 1.4.
)

0
.rr I;

6) :,l - ; 2 -
; 3 - r (
rry ; 4 - t ; 5 - ; 6 -

[lJI

g I

ql.

. l,5.
rJI lle 10 _
m reffi (fii i swival rfts)-_

, .. - l .l..).
JI Ir . , zl zr , - -.
m (ry) -
. r 320, III
gI , r),,ri MopcKIlD( r
.
d ( ), )( , rr.
)t mh "" , . rr rrr z, try, r ir , l
rr. l i
, I .: i_ Q tl
i.r . I }l Bcipxa l

,
.

reffi

@rcfii i sival cfts)

t998______

tr

r rc ml __

l998

1,1

r .
}l l }Ia l 24 , .{ I ,t
:l , IIl
}_|llll

l1

El. 1 I ().-

I{ . ,

l0 rr, ru . .
l?. r, , )
Ho1-1

ll, l{.
il{,lIl
JUI I1yJIbTa
fI IJI
() .
,
. ,
JI (. 1.3,), ,

JI.
Iry I () (rr .4., . I)).

Jl-

1 (22
). ltJUI "Schat Wtrrft" 19,22, 4
40 l ll.
. I.7. r luJl)II. , tl Il, }, JI 1, rt 40 , l50 300.

. l,7. , Q ,
1 - ; 2 - ; - .

l .2.

1.2.

l. II
l I -

. ry KtlK
, -

,JltI II.

iJUI
, - .

f r ,
I .
]I) , tl , ,
, (.
t.8.). , -

. l.. Il ,I
G re (fii i sil rfrs)

zr.
JI . i
. II .
g , , . , , , -
. fL fi () , , .
rr s (rfii i swival

2 ffi 411

afts)__:_

1998

l8

F r r

1998

t m

ffiI{

ffi

l9

zr. I zI
30 , trr .
[ ) ,
}:tg[ ,

. 1.8. O -
a (rr); 2 - ,
( ); 3 - ; 4 - ;
5 - ; 6 - I ; 7 - (); 8 - ; 9 - .

l-

JI TKaHli , 1.9. - 1.19.). [ , (r) r al,l , , , :t. ry . IuIoToB


.
JI
. , -


, .
Ii, () i} ar - 1 %
. ar )
,

, .
, zt,
ai{, :l
. ,
al , JUI
. !, ilt . O

m, (Poficiency in swival

,
, I tl-
. _ / I , I
. .l (. 2.4.), ( Ir
rry 4 rr . El ,
TaKauI, , 18 .
, l85 .
IUI 25 . p:lx, )( ry l,2, 4 . r)
4.5 .

Iuloa , ( 75 ) Il, rI j . i ,
, l
30 Jry ;
+ 660 - 300.

3 .
1.2.2. fl
1.2.2.|. - - lOM l0 ,
, 100 l45 (. l .9, l. l 0.).
1.2.2.2. - - 10 10
. .
,
(. . 1.12.). -

ft_

(rlii i survival fls)

2"

I{ rc 're

998

_IIil

20

, II
,

m r re

, , zr rzr.
.t , . . ,
, .
}l1,I

IilI

JI (. . 1.9 ).

, . tl II ,
.5.
rrll1,1


. 1.9.
l - ;2 - JI ; 3 - (); 4 - ; 5 - ; - ;
7 - I ; 8 - ; 9 - ;
10 - ; ll - tr}; 12 - ( t
).

, 1.10. JI r.I
r (0.14 - 0.16 /2); 2, -
, ; 4, 8 9 - , , ruI _
; 5 - l,
; 7 - r ; l0 -
.

rI
.
- "", ,, "," "" I 4 25
.

1.2..1 . "".
m mu - , . 6, 8, 10, |2, 16,20 25 . It (. 1.1l,). 10 - fl, zr ( );
, , .

l-

. ,
, ,
, R , , -

(rfii i survival fts)

. 1.1l, Jr

IuIoT

""

1 - ; 2 , 7 - ( ; arI ;4 - d; 5 - rrr j ; - ; 8 - ;9 - ; l0 - (); 11 - HalBHoe ; 12 - ; 13 -


.
Iil

rr

r (rfii i sil

fts)__

1998

rc ftr

____

z3

mt ru Q - rry, , I
25 . 1.12.).
I JIIr .
.r , T, D( . f[m
,

. l . l 3. R ""
- ; 3 -
;4 - , , lr ; 5
- (); 6 - ; 7 - l , ; 8 ; 9 - ; 10 - ;
1l - , ; 12 - .r ; l
- ; 14 15 - ; l -
1 - ; 2

. 1.12. Q ""

I - ; 2 - ; 3 - ; 4 - F (); 5 - 4 ( ); 6 - -

1 7 - (< ); 8 - ; 9 -
( ); 10 - ; 1l - ; 12 ; 13 - tI; 14 - (); 15 (); I - (); 17 - ( IJI ); 18 ; l9 - ( ).
rt mu R - , )( , 8 (. 1.13.).
, r. ,
Tro

l.
i mu

NUK D( . JI
4, 8 . Iut{
, , )

;rl,

|.2.-2. r ,.
ml mu - , JIID .
}, 4, , 8, l0, l2, 15, 20 25 . 4
' II
l0 12 .
: Ir 4 - 12
zlJ\,I 15 - 25 .
l z. I\,r R
"",
I m zl . . , .' rr''.
I . r
. 1.14.

.{

rcre

.6. I.
(rfii i survival

cmfts)__

m (rfii i swival

mfu)_---

1998_

ffi

]lm

__.24

l, m

l998

25

JI z . 25-
;

l09uI
l

. l ,l4. 15 - rr .
- ;2 - ; - ; 4 -

; 5 - ; 6 - ; 7 - lrr (); 8 - (); 9 - r ry; l0 ; ll 12 - ,

. 1.15. l0- "" ",It"


- ; 2 5 - ; 3 - ; 4 -
; 7 - .
1

8- 4 , zl

1.2.3.3. Il ".",

} - "" "".
""
lr , -

"," ) ,I .

L "" 4, 6, 8, 12, |5,20 u


25 . / zI . .
}l JI 12 .
l R "".
"":
12- , l ( ),
,
l0- , 2 (. 1.15.),
;
4- 6- 3,
.
;

l5-,20-tl 25- 3,
, .
l]o I (fii in survival

rfts):_

|.2.4. ,
|.2.4.1 , }I . ,l,t zl( "" ,.
[ "III " - . - (. 1.1).
, Iqp ), , , rl , , ,

.
|.2.4.2. .
D( . "", , -

(. 1.17.).

fu

TeIrTa

I
crafts)__

(pToficiency i suival

99_______

,,

D @

-,

il

.
, zr , l II. _ IuI J "" ,
, Ii .

rel

998

1,2.4..
12- ,
I |, ir , JI
JIII aillt,
|. , rr , rl.

1.2.5.

1.2.5.|.ll ll:i l ,
"" ''''.
" - " (. 1.18.) , l0, 15, 20 25 . , ,
oBzula.
_12

,
--

1 .

; 2

16.
tt ; - ; 4

6 -- JI; 7

"rr "

; 5

20- '' - ''


- ; 3 - II; 4 - ; 5 - (); 6 - (); 7 .
-

l - ;


JI.

l . 18.

l 7.

"
'' -
, 6, 8, 1 19 . r 12 r ,

| - Ir- ZL.IJI;5 8--

; 4 '7 - ; 6
; 9 - ; 2 - rI .

(rfii in suvival

ft___

fr "" : - 10, l5,


20 25 JI , - 7, 1l, l5 20
JI . ff " - ''
(fii i sil

fts)_

99--_-

t99E

. (, . 1.14.);
.
" - "
{ , "l - " .
|.2.5.2. CIIIA
1 25 , f[
, ,
a , .
, JI ,
, " - - ' (. 1.19,).
JI t ,
. Iq/
. 1l JI
) . ,
g - . r

F m

rem ffi_

__.__

29

:l.

D( IIl :

l. ,: 10 000
, rry r


. },
,
.

, , :t
ll , , clITaeT, xtlPaTePy
,

2.

3
.rr, rry 1.5 . 1 rr 0.5
}r , r ,
{ rI rr 2
.

}r , , rI ,
:lIr ,

IIIJI l (.

JIJI r (, t .
I rI ,
/ I , ,

=.z

, ( ,
).
. r Ir , Kooparr

987'-6-5
. I.19. I lr

1 - Kal,Iepa )I; 2 - ( ); 3 - ; 4 IIJI , ; 5 - ,


; 6 - ; 7
r I r ; 8 - ; 9

,I gr i{
; 10 - I I.

1.3.1
JI l JI
. {) rI ar r l

KoJI.IecTBe, , r , 48 ,
.
4. lJIaD( )rJI, JI ,
tr . - rI .
l , I r} 30 .
6 , r , - .r
rcr G l,
I I TerrTa
I _lrr.

, t 13 m
7.

, .
r q DI. r r "r" JI 12 , re

(fii i

slval cBfts)

-r
1998

fr m

, (
l ar .

8,

. ry

, -
, ry
. , z zD , . R , .

9.

l1
12.
1.

14.

.
. ry .
: l , , , , , _rr .
i II Il , Ir .
;r () ()
.
, ().
iul, V/16 I (. r:r).
JI,
, ,
.
.

15.

(), ,

,N,r

ly , } , , , .
l]Ba _ II rry ,

15 ,
, . t, ,

-l

l-

. rUI ,

9 rfm m

998

) .

}{ IlI . , l^r

I,

l0,

.
l7, D( JI:

a
r
l

l
l

, -

Il r,
I ;

;
, - ;

O, , ;
!I Jl IrI J ry Jr ;
r rrr , ;
] , 3

.
18. II:

rr Kaeparx rr;
.
u ,
, zD _
. ,
-

. |.20. |.2|. , . 1.22. .

" " " ",


r u, a JIrl
O : " ", "", "",
" ", " ", " ", " ry", ":l
l", " JUI ", ". ".
, JI : " " " ". , : JI .

, i ;
h , 5 , 0 (fii i suruival rfts)
ll

(fii i suvival cTafts)

l.
mmrc.rreffitt

ffI m

ly

"

-.

. 1.20.

l ; 2 - (); 3 - ry; 4 - ; 5 - ; 6 - ( k rl ir, ); 7 - 1 8 r vl;9 - " - 2"; l0 ; l l - , r 30 lr ; 12 - ;


l - (); 14 - ; 15 - l t (); l - ; l7 - -Jl ; 18 - ; 19 -
; 20 - ; 2l - rt,l .
-_

l-

1.2

l.

- ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - Ir ; 8 - zt; 9 - lll; l0 - J ; 1 1 - i |2 - .
; 2

22

1.4.
1.4.1. zl at:

1.

LxBxH;
2.

r<

rr;

ry -

. 1.22. ry
; 2, 3 - ry; 4, 6 - m; 8
r ; l0 - JI; 1l - ; l - ; 22 - < , 1

,
l (fii i suwival fts)

(Proficienry in survival

41

fts)___

u rem D

3.

1998

Iffi

1.5.

- It , l
.

.4.2. J :

l.

2. ;
3. . ( );

4. optaa (
5.

);

lry,

O ;

6, ,

- lr
, l00 ,
.
1.4.3. t:
l. ;
2. ;
. ,
;

"SLS";
:

4.
5.

"SOLAS 1".

(. 1.3.1., l..2.,
l.,l0.), "SOLAS ".

6.
7
8.

;l.
!, ;

;
( ],

1 );

9.
1

.4.4. :

l.

, ;

2. I,1 ;
. ;
4, ;
5. , i,

1.5.1. ir () lOI rr.lr (. .3,) , , .


, zD. , JI Ir , . , ry , , z , , .
[,

""

tI

MoMeHTil .

.rry uf 100 200 . JI ry 30 - 50 poBIroM uIFt 550 tl . J{ l/

g _

, lI

.
,
1.5,2.

1. ;

Halleceltrroe l00 ,
;

2. ;
.
4. "SLS";

6. "SOLAS";

' JI (.
1.4..5.);
. ;
9. (,
);
1 0.
.
7

, ,
. - ry
. .
I JuI l0 - 12
.
, fl, 30 10 , zul

t ;

5. . , ( );
6. , ;
7. IIl] ;
8. ry.

1.5..

l.

. (rfii i survival rfts)

tr

zUI ;

(rfiJ i survjval rfts)

rc

ffi

2. r'i ;
J. , i ( );
4.
F ;
5.

-. i -

It Jr, ozr
_
;

, -

6. rry

998

JI

2. Iry Jl

2.1.IlI
lrq Jl

I JI ,

l00

200 (,

JI ry
.

rry'r
, .
uI ,
rry
.
JuI ry :
;
JI;
.

. ,

.l.

.
,
,

(.2.1.) rr ( Ir). , }I . -

. 2.1. tz l JI
36
1 - ; 2 - ; 3
- ; 4 -
rr -; 5 - ; 6 - IIIJIr.

rr Q.2.2.).
-
L- 15, 1.
D( , . 2 16 ) r 8. lr
Ir . , I l.
6,
r,r< .
-I JI rr ) 5 rl-rr l0.
rry m ,
W

I (Proficiency in srival

Tafts)-

l!'

ItI

l998

ilI m

_ __

ul . , Jr Iry JI.

. 2.2.

}I JIl{

7 -. . JI 12, r
17.

II -
I , I - - )

l3. ,
,
. , .
-I\4 3 ll l 1 4 9.
98 14, , / .
, -
.
l (PTofioiency

suvival fts)

rc m

,
, . 2.3.

.2.. ( rr)
- ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; - ; 7 _; 8 - ; 9 - -; 10 - ; n l - .
1

- rr; 2

-
Il . , .. , ,
- , .
fuII (. 2.4.) KoHLIoM
ry , t
.
. ulj (. 2.5.) ,
.

, I ry uI rr rrl . . 2,6.
;t, ry Iry-

.
frl (rfii i sival

cmfts)__

ll

1998____

__

m rem

l2

l
11

t5

. 2.5. rr,

5
4

IJ, z,4,

l - ; 2 - -; 3 - ;4 ; 5 - ; 6 - ; 7, l0 - _
,

; 8 - ; 9 -
; 1l - ; 12 - ; 13 - ; 14 -.; 15 - ; l - .
(rfii i sil

fts)__

. 2.6. zl
-; 2 - -; , 4 - ; 5 - ; 6 - ;t; 7 - ; 8 ; 9 - fi _
; l0 - .
1

, IuJI ry,
.
ff (rfii i suival craffs)

1998

trl.m mm

lll
_

I ,,I .
JI,
, ,
ll .

-

t, lD, .

-<?

-'-/.

/ _n --\_ --*

u.2.6. . I ( . (flm

2.2.

0 .

il

fL JI -

, r . I - 20 . 2..
m , tr 3, O a r . 5 D .
l 2 JuI 4, . [
, D . , ry
. clryca -

fts)__

ry

;)

, r .

m re @fii i swival

--r'.?
it
/ ,/

, , ,
, .
zr 20 . .

5 . . ry
zr.
III;r rI , I
200 . i

. , , .
rr

,
, -. <r Bura . : -. JI .
. ,
.}
- . tl .
jr

lJeHl I 8

998

.
ff ctryca
D( (. . l .l.)-

2.,
2.3.1. . l rr
,
, ! a . l l; JI. l
JIlr(.
,.r

Ir .
. 2.7. - 2.9. L:}

rr.

l m (rfii i smvival

mfts)_

1998____

____ffi

rcm tiu

--.-=-

ry Q . 2.7.)
, 3 8. fI
.

JI

1998

,2.9.).

-l

re

45

r", ""

. 2.8.), Ju{ il .

.2.7. ry Q ""

l - - ; 2 , ;
*
- ; 4 ry ; 5 - ,

3 8

. 2.9,

- l

""
JuI ;
4 - ;_5 - fl; - ; 7 - ; 8 - r,r ; 9 -
; l0 - ; 1l 13 - ocHoBHarI :l ; 12 - .

l - ;

;'

2..2. D( I1. zD- . 2,1. 2.I|.).

. 2.8.
; - ; 4 -

6 - ; 7 - ; 8 - ; 9 ;
; 5 -

t{; 10 -
i"" r" ; l 1 - ; |2 - ; l3 ; 14 - .

|2

' (fii i suruival fts)

. 2.10. ,
rry ; 2 - ; - ; 4 -
i 5 - ; 6 - II ; 7 - Jl; 8 - ; 9 - ; 10 - .

l-

u re (Ploficimcy in swival cBfts)

lI a z}
( , ) (. 2.10.),
ry , ( 12 , ) , .
-JI,
. JI
150 9 100
.
- Jl z} .2.1l. -z I 9, 8 7. 1 l.

r.m

47

-
, . , ts, JI

- - 2 3 . oli uI , l . )r, - JUI


rr . I m
- , HyIroe .
r -
.l l50; , r.

2.4. IqJ,

u. 2.11. -a I

l-

) t ; ) !
; 2 - ; 3 - ; 4

- t

; 5 - r; - ; 7 - () ; 8 - ; 9 - pyKoilTa I; l0 -
I; l 1 -
rerm

cllcT

il (h.fii in

it sfts)--

2,4. 1 . , , Ir I , I(
. ry ,.
(. 2.12.) |
tr I l rl
r , -r; l* :l , r , l Ju
.
gllq II ,
, 1.5 - 3.0 .
4.65 , |58 242 245 ;
500 ,
. l {l , .
2.4.2. r ID( (. 2.13.),
- 2 ().
. ()
, t, . , -

r ry

ffil m

(rfiim in sil

cBfts)_

Fr

ffirsl

-.

2.4.3. "" (,

2.14.) . .r JIr{
, z " ".
- tI .
, ,

"*""r""
,

.
II JIJI
Il {r . tl ) l
, . l , , .


- ; 2 - ;3 - r, l; 4 ; 5 8 - Il ; 9 - zIJ r,"n""o.o ; 7 - ; l0 - r; 1l 13 - IIrI ; 12 - ; 14 - ; l 5 - JI JIJI ; 1 - r.
. 2.12.

al
""
l - 13 ; 2 - ; 3 -
rry; 4 - 5; 7 - ; 8 - ,. ; 9
; 1 l - ; 12 - ; l - .
. 2.| 4. zl

. 2.13. t - 2 ()
l - } 9; 2 tl 4 - r( ; ; 5 - -; 6 - ; 7 -
; 8 - ; l0 - .

(rfii i sival

9 m (fii i suival fts)

41

crafts)-

l99E

rc

3.

,l.

Qq

3.1.1. , KoTopblx

, , .

,
D ,t
,
i tlJ r ".
, II )(
,
. at
, .
IIIJI :
( u),
( );
, ( , . 1.3.), , 1t , il -

yI(Erx
rl ,

:r
,
r
;l.
. zt
. ;r :ll\{
;
, ,

, (

I. , ,D( , ,
, , ry, I
;
JI
r . q, I"t rr,
ar , zrar }r , IIIJI )r' JI , (. . 2.6.), JI ry 8 ; iI
ry . i
;
rr ? ,
, JI "-",
JI JI ll
,'I zUI JI
. l :
, , rrJI :l . J l-

.
.

.
.

);

, II ,
, ;
IrrI ,
- Iry, it ;

rr( (
,

) I-

:l

IIa. , -

.2.3.

lI

,I

re (rfii i sival

fts)_

.|.2, :
. , , II , ry
;

:t { I - JI tl
, ;
( rr ) ry , .. , .. ;
It .l ( ). i,
Ul, I. rr -JUI, l, , ;
Il rqpeH l50 i
ry. JrI. I ( rr) ir r i
.

ry l lI rr, ,
rry Ir Koprrycy , (-R) r t . ,
lI ( ),
re (Proficiency i siva|

4*

cmfts)___

re

52

4
, It,

) r - Jry.
f[ " ,
, ) I l, Jry l (.

3.1.3. Iryry JI,


rr, . rl , , .
ry, II } rrJI
. . , g rI Jl JI rry.
rry JI () rrl (, rry .2.).

3.2. rry
3.2.1. t
. ( JI ) JI
.
. al
zD( . JI , , ,
.
] czl , ,r ( , , , ..).
, ,
.r r .
ry . rr l, l , .

r
. tr ,
l (,

).

. , . -

- JI rI,
zl, ] g .
g , r
r, { .
ctlo II , KlK ,, ,
tla / . JI I il
, tlll g I, . . .
/ rr ,
, - .
IJi l - ar JI (, , , ..).
, at Il , 4 , , r
.
3.2.2. II Iry

" " " ".


u D( l'r ..
-lr,
. " - (. . 2..).

r IIIJI ) (,
trr, :l) , ,
3 l).
ar IIIJI- .
. r
z
.
zl IIIJI " ",
, . ,.r 0r uI, ry ,
I .
:D( tl - , ()
JI r ,
:l , ry .
,
.I, ,
. , ,
,
at,l, al rry
l .
G (rfii i suival

fts)___

1998
1998__

fr

54

, , -

, II, I . It IIl zr , . JI t . (,
) ,
rI . , ,

.
rq
( "-".

,l

, -

.
-

Fr rcD &{

55

] . l .
, D . fu 12 t .
zu{ -, l - 2 . ,
, rIry
Iry .
JI

II-

. , , l 10 .

, { rr, . , , 7 .
, l] }
. il4 , z

, . (. 3.2.).

, ,
"l ,
(. 3.1.3.) 2D
II


(320), ,
,
,

:UI |.|.4.2., .
.

, , _
JI atl , . rry l

Iry.t.
() )I , Jry ,
, r

.
. 3.1. ry r 4,
3.2.3. rr rr
( . )
pzr . O It
{ () .
)rI 'I
II.
li rel (PToficiency i survival

rfts)_____

, 3.1.

ry

rry ( ;l).
Iryl - , , , 2 , tl , .
, zt . JIr ryl -,
} .

, :l zu. , , q

re

(r<ifii i

siva[ fu)

l99E

99

II , /,

laTb
4,5 ,
;
, , ,

,
, ,

. ,
,

,
,
,
, JI

,

,
,

,

, [l

- rry r , , ,
,

rcs tt m

51


) z .
,
. , -

)l


.
r N,l,
,

( q ) t
, 9 , , . . q D
,
. , . iD D
ry . 3.3.).

-*

. 3.3. JI r

; 2 - ;
r; 4 - :D ;

1-

3
5

. .2,

ry

(rcfii

swival mfts)

.r tule , r .
.

u l (rfii i survival

fts)_

rcm mu m

I99t

{l , , -

'(rryI')r
rr.

(. ry ,1,2,), '', l" Iry


. l -

-__"t

.
. 5l rr , JI lry (. 3.4.), I JI rrrr /al ( ) .

L\m m

998

59

, )JI , ) ,
, l UI IUIoTa)q Hzrxot , ) . l , }I ,
ry ,
:] .

, ,
, il rI , p:tBoe II.
.
, _
LIal (, , ..).

" (ry)!",
, JI , .
l III. { ry
-,

IlJl

..

fl " !" zr " . , II
( ) - , , , .. IaHcoB
.

. 3.4.

al, . I , ar
. _
, , .
.3.

r (
, _
.
(Proficiency i survival fts)

, I .
l0 . tlo . .
, il}
rt ., JI
,
, , , fl
. .

I, )
, , Iry , , (. . 4.1.).

m lt

1998__-

-_

3.4.

=-

60

re G

ry. , ll ,-

. .ry

,,

I
I,

ctlyca -

zul ,
, -

Jr

.
, . III rryzr " ,

,,'""'

, il ,
*r"r.

61

, 9 rrr pyJl JI. ) al rr, , :l


, .
JI , rr

. ( - 4 ) JI. JI rr
, "", 5 - l0 , zr : " !". , , JI
,l.D( , JI rr IIIJI
Ir. il
, Ul , . ().
uID( ,
rI. ry
JI .
.
rr , JI ()
MoMeIt,l, ttt

irJI . .2r
I It,t
( r) fl,
, .

___

ry Jr ,

JI JI

lll .

- r, .

. . O

"r" "oTKpbi" .

.5. r

r. ,
.


,

l G (rfii i suruival

clafts)___

.
.

, :
}{ ,
, ;

JI T

JI

u ry , ;
!]I m (fii i suival cmfts)

tJcHTp mm

l998

.
.

II ry ,
, r ;
II ,
;

rc

998

re

, rI .
I , , II ycztoKe .

3.6.

arl

II

JI

;
, , ,l
;

JI


,
, , ,
,

IIII,-

;
,
UI
;

'Jlt-

JI (. . 2..), I
.
Jl , , rr _
, ,,
u JI ,,t

:r
.


,
au*, ,r , ""
.
, Ir , Jr ,
,. 11 . I{e Ir
, T , . zul, I tI -

,J

rrul,

, rI
, rr ,
:
. JI , , ) -

r I fi ;
. zl IIl -r;
. l I UIt
;
. ,UI :l (
) rrl.
t l:
JI;
. rl () ;
;

z;
;
[ ()

ry

();
;

l JI

JI ,

JI. -

uI .
}, , 75 . (-

) - , ,
-JI

lla IJ . III
rfts)_
(fii
itl
suruiva[
y J]

1 , re (Gfii in suival

fts) __ _

, G

Jl

l rt
,

Jl
It

rr (

It,

IUroTax
lt ) -

I{,

, , _


llt .

},
J!
,

Ir,
***
zr,

998

65

, . t,l, , . , 11 , .
. , , ts
t , .
rI , r ( ) .
{ (-

) . , BaDKHo ir .
JI I,.

_ll , .

f] , z ,,
. rtzr
50 -'l5ol'o &| JI l, ,l ,
zul [8].
|2 - 25Y ,
, , , , llil,

l,

t .

4.

|2 - 25 , zl. z I
: .
- al r , fl ,
. , _
,
, . ( ): rr i} ll,
, ,
. , , , i t{a .


, t (.4.1.).

l
,
.
m

tro

r g (rfii i survival cral'ls)

rt , (rfii i sil fls)

Zl1

r mk

r.mrc{Im

t , (. 3.3.), .
rtII tD( H)DKHO
: ,r , }{ , .
, . Ir :l . ,
JI :r ( . : JIII .

IIIJI,I

lIlJI .

, .rTo
rI, )r, at , , al.
- - ,
,
, ..

t{

l -

(,
t , BoJl , )

- rr r: , ttt{) , ;
. ,

It rrr(

)-

(JI,-

, , r(
, () JI, -

.)

, q. It . (),
, ,
. , , , JI ,
.
. , ()' .
rry , ( ),
.
, .
( m), .
i . ,,
r . . Ir I
.

re (Proficiency in swiyl

cBfts)_

67

rr :r, JI ) )a ry

r ( ), ) ,
Eopx . tI I .

ry -

. 4.1.
JIr
.

___

5"

, u, .

(rcfii i sil cmfts)

l99E

l99ti----_--

JI , /a : , lloka fi _

rc

s--

_--

-- 59

-q (. l..)

rt .

ar :
" , ,

FI ".

4.2. fI
[I l0%o , -

. [l
. l , .I II It .
I tl, 40 - 520,
rr 80 - 96% 2300 - 200

MJt . rl
4 . ,
, . ll tszt t{ - - , ,
.

I{

, .
, .
JI - ,
Hol"l . JI ?
l .


_
(
14
.
,

,
, "",

I1 , n"a" ,r ,r"
,
tI . -

l,

,
. Jl
-

1959 . II .

jtI, l ,
Il . , I, tl. , rl
]L{ JI t ,
, Il .
l, (
) , , ., , (. plrc. 1.9.
l.t8.). 11 ,
rI l . ry

, ,

. , .
- , .
, z} , . -

] -r (fii i suival crafts1

,,

u lt (fii i survival rfts)

l99___

} m

1998_

mmt

r, rqp G,

r{. .t . , I , JUI D( . Jl.


Mopcrore .
, .
JI I -
rIlr, zl . . r
, , u.
, ; JI ,
I(,
ilr{ . . , zl, .
, , ul (rr) . /, , ul.
.>(( .
r . ( ) zr -

,ll

l rcm re

SART rry rryJI ry, lr J t.


Iry I
9,2 9,5 ( 3 .).
l

I_{

ar

JI . . , () .
: "t Otlm
d t , m u".

. 5,1. SART RT9


.1.1.

5. JI

5.

l.

' lr L
5.1,1. SART rd RT9

urd (SART RT9)


I(
(. 5.1.).

rcN

m (rfii

swivd

cmfls)

. JI
( ) . l palB 12 JI ,
. r rrl ) JI
( ) ,i 4
r . ll r,
5.|.1.2.
) SART zr .
) r JI ,r , ,
8 .
m

(fii i survival craftB)

1998_

re

ro

72

)JIJI..

,
2 12 , l^r
,

,rrr
"r
) , ,
l ) Bb*b""ri s, )

"r

}I.

) ( ).
J l JD
.
5.L.2-1. l
tar ,
r :

(i) ()
LO (Low) .
5. 1.

1.3. .

I
.
,
-"r .
al.

SP31l0
5.1.2. r SAILOR

JI :
./JI . . ] , i
( ).

@
@
@

. 5.2.
SAILOR Sll0

. JI r. { JI
. ,
JI,I I{
( ) (
).

/ il ) .
aprlIvrea **.
/ r, , I ( r* ry ):
FII 2,5 - .D
(<PWR>, <>, <SQ>, <vol> ).
JI r .

@**o'*u

""*

ry rr 8
l:9 (
, Ir -

).

) ( ),
.
in suival
], O rmili (fii

rfu)----

@
)
\--'l

,r.

*rrr* I.
.
i<i t l6.

[rc

(fii in swival fts)

1998

rell

14

,
II ,
r"r"

, .

r D]
L_J -_

Jl-

, 406 ,

,I

( ^ul ).

BpeMrI 90 .
]I
406 5 .
( l

) Kru]a

121,5


(2) . tl / (
zl )

5.2.

l.

(3) ( )
(4) ( )

r r

*gfr

r
.l

5,|.2.2. II: u
< > < > ry
z , :
<r,
/ zr, .
ry
, ,
( < > < >) .

5,2. ()

.rl

ffi

re,g,

(.r)

>-\

HMroDl

lgFil
(

ar

- RT-260

(Graseby Nova)

)r , COSPAS-SARSAT,

JI ,
121,5 40 . D(
,

fi (rfiirc

swiva| cmfts)

r
(r..)

l a

tlld@_
D

lrGmr.m

lI

. 5_3.
t l))_l t ry}t rtii

s sl

sival

rfts)_

l99s

rem trm

5.2.2.

IrtI: EPIRB ryl


. .. EPIRB JI . {

JI.

d uu f UL ?rct
,t du t
u u u.

PyrHM

EPIRB :
EPIRB , t D .
) .
) EPIRB .
) EPIRB , rI ;
) r JI /.
) .
,;r

5.2.2.1. Q

rr o 1,5 4 ,
-

*""".""*,IR.flr

iR'"""""" . EPIRB
q ,
ilW@

: , EPIRB

i,5
-

5,2.2.2.

*1!{9]*

z .

5.2.2,,

, -

l ,
, :
) .ul ;
) 14 rI KpacHEuI lI I5 ;
) JI (75 -

m{ ,9
fi 1

);
) .

: EPIRB .
t

5.2.2.4.

lffi
fr

6.
ru
.*, N4

m9

. 5,4.
q

cralls)
m (rfii i survival

- , ry :
) - (RCC) al ;
) /, MolKeT .
;
) / ;
) ;
) , rI .
m ft (rfii i suival crafts)

ffi

Jl

__

79

:u( JI ,

l.

.lI\{ ). - Ittil life-saving appliance code (LSA Code).- .: tI, 1996. -

2,
.

3.
4.
5.
6.

l56c. ( , . ).

(), 3 l .60. 14 - 8 l
., ., / "", l98. - 200.
.. . - .: .
l98. - 208.
.. . - .: , 1993. 256.

7.

.. . . -.: , 1970. - |44.


.. . - .: ,
l980. - l91c.
.. u . . - .: , 1990. -

8.

.. . .

9.

27,

247.
Lf]IMaKoB

360.

.: , 1994,

.. . - .: , l970.

l0.
1

l,

1978): - .:

t{, 1996.

78 (International STCW ti,

552.

IMO Model rs l ,23. rfii in survival ft.

12. TpeHalKep TGS - 300. ./ .. : LI, 1997. - 20lc.


l3. .r .. . zl ( seaman). - :
tI, 1997. - l08c.
14. .. .
. . - : ttrI. l996. - 84.

m (Proficiency

in sD]aivsl clafis)

mm (rfiim

swival mfts)

t998_

rcm re

_---

l99____

--

fl

.0 L,

IJJ ,

l0

5.0

1.9

55

60

2.0

19

25

6.5

2-2

7.5

2.4

|4

21

40

(

)
G,

0.80
0.85
0.90
0.95

4_0

2000
2300

)5

6.0

6_5

27

75

48

80

47
60

8.0

4.5

50

29

2;l

2
2

70
70

85

8.5

3.0

9.0
9.0

z9

85

\-z

25

87

95

30

8l

99

9.5

.4

30

8.1

10.5

.4

45

8.7

ll0

7.5

,7.5

78
78

25

'

L/B

UH

000

m,

(
-

Jt , Tv

),

L (rr )

Ll

L2

L
L4
L5

l0

.96

l5

|4

5.

19

6.50
8.00
9,80

25

4.90
5.50
6.0
6.50
,7.0

5.08
5.68

2.8
2.9

6. 18

z.9

6.70
7,20

2.95
.05

6.9
7.
7,4
7.6
,7

;7

4.0
4.45
4.85
5,25
5,70

0.2,70

0.200

0,285
0.310
0.330

.22

0.240
0.260
0.50 0.280

1.75
1.90

2,05
2.20

|l,2

7.

47

13.30
15.57

8.0

55

8.50

7.50
8.20
8.72

3,05
.15

7.7
8.0

3.1 5

8.1

.0
.60
7.00

0.70 0.295 2.40


0.95 0.320 2.55
0.40 0.40 2.70

( )
1.60 7.
7.50 2.75
6.9
6.0
0.420 0.295 2.65
48
,1.0
l7,00 8.0 8,20 2,80
6.60 0.465 0.20 2.85
60
7.0
0.5l0 0.340 .05
7
z0.70 8.50 8.72 2.80
7.0
24.1o 9.0
9.22 2.80
7.
7.45
0.550 0.30 .2
85

99

28.10

9.50

9.72

2.80

,1.o

7.85

0.595 0.380

crafts)_

l 650
2050
2500
3200

2. 900

5450
900
8450
9900
l 500

i
. ,

8.5

,
,
,
,
. .
I},

('

l,

,0

8.0
z,5

1.24

1.14

4420
0.50

4400
0.50

220

1,720

200

58

4,25

36
4.05

6.40

0.7

0.46

0.4

0.07

0.06

0.1 l

l| . , :
ll
ll
tu
llJI

--_

8.0
2.5
l .14

370
0.60

28

l( ,

|)
, ..
tlacToTa , /

, li , n : 1550

(,t,

rr/, ..

l00

ltr
|' , /.,.
lir ,
t (fii i siI

.35

450
5400

.3

40

: }{ ; JI .

.2.
ll tt,

Ml

l l500
l 3000

( )

4700
5500
5400
900
61 00
8500
8800
9900

65

55
,74

270
200
900

5,5

25

Ire

r .2.

.1.

DD D
I,lu

(fii in survival crafls)

l9
l

500

2l
f
<248
75

l99E

rem

82

.4.

- l
6.6
2.4

, ,
,
,
,
,
JI,
,
,

|ll- -,))
,7.6

-22

2,5

2.8
1.45

3.2

22 l

wFF 22

6,82

6,82

2.5

2.5
2,2

)1)

.2

.2

1.50
3.8

1.50
5.6

5.4
22
6

.l

4.5
16
6

WFF NS

7.6
2.5

4.15

5.10

22

22

),

ltIJI

.5.

iH

i9

rt

-6

-l0]

-6

-l

l0

l0

3.05

1.85

.70

2.5

22
2.,78

U|

1.20

1.15

l.5

1.40

060
060

1.58

16l

ll

060

],,

q-'

9
d
l

*9

Lrtr
l00,0
l45 0
l0()

tOMM

l2MM
l5MM
20
25

.
4

.4l

6
8

l0
12

l5

20
25
ltil

ril
rrfi gl (r

), ] rr
Jll

1.88

l4

14

2.22
2.5
2.80
.03

|4

24

38

40
5

38

35

3.35

80

,72
4.30

80
z.25

60
60
60

..i

0.60

0,42
.41
0.47
0.52
.52
0.57
0.57
0.57

rl)

.".

2.09

:E

"rr l
I!I
al"

5re
S (...), . 1. N R
(.-.)l Jr_t
t t a a

r a
'reN,
l ia l
Gr. L( _..),
r ,t t

<t

1.0
1.2
|.6,|

'.L..

0.8l

"
s ( ..) l
Oyt(oDof, l.Dll

86.6

2.81

t
..s.

l00

rrr 6;rc
S (..,) .'
Jf, rtril

102.5

re (rfii i survival crafts)

(-.-) i
1JNfi ...]rI

0,60

l71.4
l80.9

-_
rro 5t 5

71.2

l9.2

t
arl

]
0.45

l9.]

" J Jry

57. l

',,

l r

069

1.10

, Kl,

Jl
3i

rKe

t

0.62

,:r tr].6.
m <D (
()

-

.

,
1,

ltra

' { r)/ ]I 'l tr

8]

II

: "" - ; "NS" -
sr ( , ., ).

rcm

.7

r1 JI. .

mI

ffaDaa

'ra
rrt
a!".

tl4l"F

Il:!
q l
r
i arci l, ! I.
l
l.
rrei2
l
l
ffitl,
J!m
a
{tf,J

:alDa
l".

._L..

a r

ai, l
ffidrffi
im JJ
a
2.

.r 61r L
fl
rcfl

1._..;.

.I}'

'

N
Dl
lDa f

! reD m

(fii i suival

rfts)__

1998

D mrl

IIJI!;_

rIr

84

.7.

I,.

Ct Dt.rrJg
drrrr

I
l

trt

J_

!3flrr

rr 3
l3ll

It,
.Erc.JO..

IIr

*f,*
lI

rr

fr

lll

aJIr

,#

l,3rrur

,6

mrr".

lrrrrr: "rrgl
5rr', l olTrrc rrgrrrr",

rrql l',

"ral rr".

,#

.DEGrrrG gi ffII

{J

rr 3JI

'lrrr

r:

'llr-, "l- ir

l3

llI. ll JII|4

Ill , . IDJI Y
,J I
II
(}lI l IUl

I AM(},IET . IUDlt

DII

r'__.!,\

(-_-__

____--.,

JIr
!!amr
rUr

r'

J-t

r r rl ul r
l GUl Dr, l llrD.r
] Bl.afir
@rralrlt
JIJl

r: l fi!l G (rfiirc i swival rfts)

Вам также может понравиться