Вы находитесь на странице: 1из 16

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng

ti : TRA CU GIA PH

Phn A : Thc Hin


Kho st hin trng ( Tm hiu Gia Ph)

CY C GC MI N CNH SINH NGN NC C NGUN MI B RNG SNG SU NGI TA NGUN GC NH U C CHA M RI SAU C MNH.
(Trch Gia ph h o / Thanh Lim / H Nam)
Vit Nam, gia ph gi mt vai tr quan trng trong gia nh, gia tc v ngoi x hi. Vic lm gia ph ca ngi ngi xa nhm hai mc ch: trc ht, gip ngi ta nh ngy gi ca t tin, ng b, cha m. Sau , l cho con chu bit ngun gc gia tc t u n u, h hng trn di xa gn ra sao. Nh c gia ph m con chu cc i sau mi hiu ngn ngnh, tng ch nh mnh.
Ngi xa quan nim: trong mt nh mt h m gc r khng tng tn, th trong con chu thng xy ra nhng chuyn c hi cho gia o. Gia ph khng ch quan tm n ngun gc, gi Tt, m n cn cha ng nhiu ngha l su xa, khuyn rn vic thin, vic ngha i, nh vy m trong h gi c tnh ho hiu lu di. Gia nh l ni thng ngy nhng ngi cng chung mu m quy qun sum hp. Nhng trong phm vi gia nh, si dy thn i ch c th duy tr trong mt gii hn nht nh ri t n s phai nht dn khi nhng ngi trong gia nh y bt u phn tn ra nhiu ngnh. S ngi trong gia nh cng ng th con chu khng th no bit ht c dng h xa gn t cc i trc. Do , ch c cch chp gia ph mi gip con chu nh ht tt c mi ngi sinh ra trc h v cht trc h bao nhiu i. Bi vy, gia ph l si dy lin lc v hnh nhng hu hiu nht c kt ht thy con chu ca mt dng h li vi nhau. Mi tng quan ny khng nhng ch quan h n con chu hin ti, m cn quan h c n tng lai na. i xa hn, vic chp gia ph cn nh hng ti c quc gia, gp phn lm phong ph lch s nc nh, bi lch s quc gia chnh l lch s ca nhiu gia nh, dng h c kt li. Chnh nhng nhn vt c tn tui lu danh trong s sch l nh vo gia ph ca gia nh, h c lu truyn ti cc th h mai sau.

1. Gia ph l g?
1 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

Gia ph : Sch ghi chp tn tui, tiu s, phn m, ngy gi... ca tng ngi trong gia tc, theo th t cc i. C th ni gia ph ni ln lch s ca mt dng h

* GP xut hin t thi xa xa phng Ty cng nh phng


ng. Trung Quc, GP c t thi Chin Quc (vi sch "Th bn") nhng n thi Ngu, Tn mi pht trin mnh. Vit Nam, nm 1026, vua L Thi T ra lnh bin son ngc ip, tc l GP ca hong tc. Cc cun "Hong triu ngc ip" ca nh L, "Hong tng ngc ip" ca nh Trn, "Hong L ngc ip" ca nh L ln lt ra i. Bn cnh cc ngc ph, ngc ip ca vua cha, cc t gia, nht l cc th gia vng tc cng bin son GP, tc ph nh "Vn x L tc th ph" (do L Hu Mu bin son), "Hoan Chu Nghi Tin Nguyn gia th ph" (do Nguyn Nghim bin son), "ng An an Loan Phm gia th ph" (do Phm nh H bin son), vv. Ni dung GP thng gm hai phn: phn u ghi chp ngun gc ca dng h, l phn ph k. Tip theo l phn tc h, ln lt ghi chp tn hu (tn t, tn hiu), ngy thng nm sinh, nm mt, chc tc, phn m, ngy gi... ca tng ngi trong h. Ngoi ra, cn c phn k s, ghi chp s nghip, cng trng ca ng t cc i. thy r mt cch tng qut cc chi ln, nh, xa, gn ca mt h, ngi ta cn lp ra cc ph , vi nhng hnh v n gin km theo tn tui ghi vn tt bn di. Ngi xa coi vic lp GP cng nh vic cng gi l cng vic thing ling ca con chu i vi t tin v dng h. Do , GP c bin son rt cng phu v c ct gi ht sc cn thn, GP l t liu qu nghin cu lch s, nht l cc nhn vt lch s, c gi tr tham kho i vi cc ngnh x hi hc, a l, nhn vn, di truyn hc, vv.

2. Mt gia ph hon chnh gm nhng g ???


Gia ph c coi l hon chnh trc ht phi l mt gia ph c ghi chp r rng, ch ngha chn phng c ghi r tn ngi sao lc, bin son thuc i th my, nm no, triu vua no, cn c vo bn no, tn ngi tc bin qua cc i cng c cc ch r rng. u gia ph c li ta ghi c ngun gc xut x ca thy t c c liu thnh vn hay truyn ngn. 2 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

M u l thu t, ln lt n tin t cc i, ni dng n lp con chu mi sinh. i vi tin nhn c cc mc sau y: Tn: Gm tn hu, tn t, bit hiu, thy hiu v tn gi thng thng theo tp qun a phng? Thuc i th my? Con trai th my ca ng no? B no? Ngy, thng, nm sinh. Ngy, thng, nm mt, Th bao nhiu tui? M tng ti u? (c ngi ghi c c nguyn tng, ci tng, di tng ti u? Vo thng, nm no?). Hc hnh, thi c, u t, chc v, a v lc sinh thi v truy phong sau khi mt: Thi u hc v g? Khoa no? Triu vua no? Nhn chc v g? nm no? c ban khen v hng tc lc g? Sau khi mt c truy phong chc g? Tc g? (i vi nhng v hin t th mc ny rt di. V: Chnh tht, k tht, th tht... H tn, con gi th my ca ng no, b no? Qu u? Cc mc ngy, thng, nm sinh; ngy, thng, nm mt, tui th, m, u ghi tng ngi nh trn. Nu c thi u hoc c chc tc, a v, c ban thng ring th ghi thm. Con: Ghi theo th t nm sinh, nu nhiu v th ghi r con b no? Con gi th cc ch k: Con gi th my, ly chng th ghi tn h chng, nm sinh, con ng b no, qu qun, u t, chc tc? Sinh con my trai my gi, tn g? (Con gi c cc ch cn con trai khng cn v c mc ring tng ngi thuc i sau). Nhng gng sng, nhng tnh cch, hnh trng c bit, hoc nhng cng c i vi lng x, h hng, xm ging... Ngoi nhng mc ghi trn, gia ph nhiu h cn lu li nhiu s tch c bit ca cc v tin t, nhng i cu i, nhng ng vn hay, nhng bi thuc gia truyn... l nhng ti sn qu gi m chng ta tht truyn, cha bit khai thc. 3. Theo website vietnamgiapha.com: Hin nay nc ta c 5 a phng c s gia ph ln nht l: Qung Nam : 121 gia ph, Nam nh : 93 gia ph
3 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

Hu, Thi Bnh : 77 gia ph H Ni : 72 gia ph, 4 a phng c s gia ph t nht l : Tuyn Quang, Lo Cai, Lai Chu, bnh Dng : c 1 gia ph. 4. iu tra yu cu khch hng Cu hi: 1) Bn ngh g nu nh bn qun l cc thnh vin ni tc bng 1 phn mm? 2) Yu cu ca bn v phn mm TRA CU GIA PH ?... Tr li: 1) Phn ln u thy rt th v, hay,mt s cho rng l xu th ca s pht trin vi ngnh CNTT 2) Yu cu phn mm phi: Giao din d nhn, d hiu; Tc nhanh; Lu c chi tit tng thnh vin cng nh nhng thng tin ca dng h. nh ca tng thnh vin (nu c) Tm c quan h ca 2 ngi nhp vo; In ra danh sch thnh vin Cp nht tt

T vic kho st hin trng, em c tng s thit k phn mm TRA CU GIA PH: Dnh cho ngi qun l gia ph ca 1 dng h, phn mm gip tm kim thng tin ca thnh vin, nhng thng tin khc ca dng h; Lu tr thng tin ca thnh vien cng nh ca dng hC th sa i ,b sung thng tin Phn mm ch lu tr thng tin ca nam thnh vin, v v con gi s c ghi trong tiu s

Biu phn cp chc nng.


4 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

BIU PHN CP CHC NNG

ng k

QL USER
NG NHP

TH LS HELP TRA CU GIA PH TC.TN TC.Tui

TRA CU

TC.TG TC. ia ch

Hin Th

TC.QH Nhp TTTV

NHP
THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Nhp TTDH
5

Chnh sa

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

Phn mm gm nhng chc nng : 1. Qun l user :ch ngi ng k, bit mt khu mi c th s dng phn mm. 2. Nhp : gm nhng chc nng nh l: Nhp thng tin cho cc thnh vin, Nhp thng tin ca dng h Chnh sa (xo, sa,b sung) 3. Tra cu : Tm hiu lch s dng h, Tra cu thnh vin theo tn, Tra cu thnh vin theo tui, Tra cu thnh vin theo thi gian, Tra cu thnh vin theo quan h 2 ngi. 4. Hin th: Hin th thng tin nhp vo & thng tin tra cu . In n . 1. Help : (tr gip tra cu) Gii thiu cc chc nng ca phn mm, Cch s dng phn mm, H tr cc thng tin khc.

6 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

BIU LUNG: MC I

QL USER

NHP

U S E R

TRA CU

STORAGE DATA

HinTh

HELP

7 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

BIU LUNG: CN QL USER

USER

QL .USER

Sporage Data

8 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

BIU LUNG: CN TRA CU

TH LS

TC.tn USER TC.tuoi tuoi


TC.TG

STORAGE

TC.D/C TC.QH

9 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

Biu Quan h

10 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

USER

ThnhVin

Chi H

a Danh

H Tc

THIT K FORM

11 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

12 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

13 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

1. M t hot ng ca form NHP THNG TIN THNH VIN: Nhp vo thng tin cho thnh vin : s th t, h v tn, nm sinh, nm mt bao (gm c lch m v lch dng), th bao nhiu tui, con ca ng b no, ngh nghip, ni cng tc, a ch, hc hm, tiu s. Ring phn tiu s bao gm thng tin ca v ( cng bao gm thng tin v tn tui,xut than),sinh h c bao nhiu ngi con. Con gi ( th my,nu ly chng th nhp c thng tin chng ). nhng thnh tu t c khi sinh thi NEXT : coi nh nhp song , nhp cho thnh vin k tip. BACK : quay tr li xem thng tin thnh vin va nhp. CANCEL : hu b vic nhp, quay tr li menu chnh. 2. M t hot ng ca form TRA CU: User s c 6 la chn 1 . Lich s dng h: Nhp vo tn i lch s dng h qua cc i,nhng mc quan trng ca dng h. 2. Tn : nhp vo tn ca 1 thnh vin thng tin nhng thnh vin c cng h tn. 3. tui : nhp vo s tui nhng TV c cng tui. 4. Thi gian : nhp vo 1 nm danh sch TV sinh & t nm . 5. a ch : nhp vo tn hoc m s 1 a phng danh sch nhng TV ang sinh sng trn khu vc . 6. Quan h 2 ngi : nhp vo tn 2 ngi mi qua h ca h. NEXT : ng vi yu cu tm Kim, Hin th Kt qu tm kim ca s HIN TH. BACK: Quay lai Phn la ch trc. CANCEL: Hu b vic tra cu, quay v menu chnh.

14 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

// Bi ca em da vo vic nghin cu GIA PH H O Thanh Lim / H Nam.

PHN B : NH GI CA GIO VIN

15 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH

Bi tp ln: phn tch & thit k h thng


ti : TRA CU GIA PH

-------------------------------------------------------------

16 THY GIO HNG DN: NGUYN MINH QU SINH VIN THC HIN: O TH ANH TH