Вы находитесь на странице: 1из 20

I E K R T U

U N

S E R V I S A

P A K A L P O J U M U

K A T A L O G S

2 0 1 1

2 0 1 1

Cienjamais Klients!

Ataujiet Jums iepazstint msu uzmumu - BELLiK Baltic SIA.

- BELLiK Baltic SIA.

BELLiK Baltic - jauns uzmums, bet t darbinieki strd saspiesta gaisa sfr kop 1996.g., tpc uzdevumi, kas saistti ar
iekrtu atlasi un tas ekspluatciju ir patiem norins profesionl lmen.

BELLiK Baltic , 1996 , .

Uzmums BELLiK Baltic ir viengais prstvis vcu raotja


kompresoru iekrtu ALMiG Kompressoren GmbH (ex ALUP)
Baltijas valsts.

BELLiK Baltic
ALMiG
Kompressoren GmbH (ex ALUP) .

Ms nodarbojamies ar iekrtas piegdanu un uzstdanu,


piedavjam rezerves daas un materilus, nodroinajam pneimatisks sistmas projektanu un montu, k ar veicam
garantijas un pcgarantijas apkope un remonts.

, , ,
.

Visu nepiecieamo iekrtu remontu veicam gan pie klientam,


k ar msu pau remonta darbnc. Uzmuma darbinieki ir
apmcti un sertificti, lai labotu kompresoru iekrtas izgatvotaj-rpncs. Uz visiem msu iekrtam un pakalpojumam tiek
dota garantija.

, .
-.
.

Ms ceram, ka is katalogs dos Jums ieskatu par msu uzmuma darbbu un paldzs Jums izvlties iekrtu vai pakalpojumus, ka js mekljat.
Bsim priecgi Jums paldzt un atbildt uz visiem jsu jautjumiem.


o , .
.

Ar cieu

BELLiK Baltic SIA kolektivs.

BELLiK Baltic SIA

Saturs

Servisa pakalpojumi

Vakuuma un kombinti skni

Zema spiediena kompresori

Pneimatiskie instrumenti un piederumi

Virzuu kompresori

Skrves eas kompresori

10

Skrves bezeas kompresori

11

Centrbdzes kompresori

12

Specilie risnjumi

12

Gaisa ptji

13

Enerijas rekupercija

14

Vadbas sistmas

14

Saspiasta gaisa un gzu vana

15

Filtrcijas sistmas

16

Gaisa sadalanas iekrtas

18

Dzsanas sistmas

18

Kondensta apstrdes ierces

19

Servisa pakalpojumi

Mrana, analze un pareizu iekrtu izvle ,


Cik daudz un kda kvalitte jums ir nepiecieams gaiss vai vakuums?

Kds ir faktiskis un plnots elektroenrijas patri?

Cik daudz naudas uz gaisu lido caur nopldes?

Zint labk, nek uzemties! Preczi gaisa plsmas noteikana var atklt
lielu potencilu jsu investicijam un enerijas taupanai. aj nolk lmumu btu jveic tikai pamatojoties uz faktiem. Ldz ar to vispirms analzes un
tikai pc tam risinjums!

, ! . ,
. , !

Projektana un dokumentcijas sagatavoana uzstdanai

iekrtu uzstdana esoaj vai plnot telp


iekrtu izvietoana, emot vr turpmko uzturanu un remontu
dzesanas, apkures un ventilcijas aprinana
elektrbas kabeu, cauruvadu, kondensta lnijas aprinana

65% bojjumu nkotn nepareizas izvietoanu iekrtu de!,
, ,
65% - !

Iekrtu uzstdana

Servisa pakalpojumi

Tehnisk apkalpoana un remonts


Neskatoties uz msdienu iekrtas augstu uzticambu, filtru un eas maia, periodisks prbaudes veikana un pat kapitlais remonts
visai iekrtai, galu gal ieem aizvien nozmgku vietu
problmu risinan lai saglabt iekrtas darba stvokl.
Profilaktiska apkope ir ltk nek remonts tas palielina
darbbas ticambu iekrtam.
Td, lai nodrointu, ka jsu iekrtas nav bojtas un izvairtos no finansiliem zaudjumiem iekrtu dkstves
de, kompnija BELLiK Baltic piedv:
Visas veidas kompresoru un vakuuma sistmas, gaisa
sagatavoanas sistemas, kondensta apstrdes sistemas remonts neatkargi no tas markas un raotaja
Visu veidu plnots tehnisks apkopes saska ar raotja instrukciju
Visu nepiecieamo rezerves dau un smrvielas
Pilna diagnostika un datu analze
Veic krtjo tehnisko apkopi, 24 stundas diennakt, 365 dienas gad
Ski izstrdts tehniskais ziojums
Kapitlais remonts, cik nepiecieams
Iekrtas modernizcija
Iekrtas uzturana darba krtb
Datu saglabana
Rezerves iekrtas
Pareiza servisa apkalpoana - Jsu mieru garantija!

,
,
.
,
- .
,
, BELLiK Baltic :
,
,24 365!

Vakuuma un kombinti skni

Vcu rpnca BECKER ir vadoais


pasaules vakuuma un pneimatisks
iekrtas raotjs pc veida:
rotcijas lpstiu ski un kompresori;
atvrt kanlu ski un kompresori;
centrbdzes ski un kompresori;
skrves ski un kompresori.

Pazstama daudzs rpniecbas nozars, vakuuma ski, kompresori un


pneimatisks sistmas BECKER pieejamas k atsevias sastvdaas un k
kompleksa sistmas risinjumu. Vcu kvalitte un moderna tehnoloija
nodroina m produktam:
augstu rbu ar zemu enerijas patriu;
lieli intervli starp tehniskjam apkapoanam;
minimla vajadzba pc rezerves dam.

BECKER :

, BECKER
.
:
;
;
.

VAKUUMA SKNI


r pastavgu rbu
m/min

mbar

kW

dB(A)

VT/VX

0,06 - 0,67

- 850

0,18 - 1,5

59 - 67

KVT/KVX

0,92 - 2,20

- 900

2,4 - 4,0

71 - 76

VTLF/VXLF

2,95 - 8,33

- 800

4,0 - 15,0

76 - 82

SV

0,68 - 18,0

- 500

0,18 - 11,0

62 - 77

r mainmu rbu
m/min

mbar

kW

VAU

0,1 - 4,7

- 900

1,5 - 7,5

VAU SV

2,2 - 8,6

- 450

4,0 - 7,5

69 - 76

VADS

2,1 - 23,6

- 800

18 - 37

< 80

30

- 55

VAU RV

dB(A)

r pastavgu rbu
U

m/min

mbar

kW

dB(A)

0,11 - 9,87

- 997

0,25 - 15,0

48 - 80

KOMBINTI SKNI


r pastavgu rbu

m/min

mbar

mbar

kW

dB(A)

T/X

0,27 - 0,58

- 600

DVT/DVX

0,97 - 2,28

- 600

+ 600

0,5 - 1,85

61 -69

+ 600

2,4 - 7,8

75 -78

1,2 - 1,3

- 900

+ 1000

3,0 - 4,0

74

SV

1,08 - 1,58

- 250

+ 275

1,25 - 1,5

65 - 66

Zema spiediena kompresori

Kompresori

r pastavgu rbu
m/min

mbar

kW

dB(A)

DT/DX

0,07 - 0,77

+ 1000

0,18 - 1,85

58 - 67

KDT/KDX

0,90 - 2,17

+ 1500

3,0 - 7,8

72 - 82

2,9 - 8,3

+ 2000

11 - 30

82 - 93

0,68 - 18,0

+ 660

0,18 - 15,0

62 - 78

DTLF/DXLF
SV

r mainmu rbu
VAU
VADS
SV
VAU RV

m/min

mbar

kW

0,17 - 1,33

+ 1500

2,0 - 4,0

dB(A)

23.7

+1000

45

< 80

1,0 - 8,7

+ 550

4,0 - 7,5

71 - 75

16,7 - 30,0

+ 55

VARIAIR saspiesta gaisa vai


vakuuma raoanas automtisk regulana, atkarb no
nepiecieam vajadzbm.
VARIAIR


.

r pastavgu rbu
DP

m/min

mbar

kW

dB(A)

1,77 - 2,17

+ 2800

5,5 - 11,0

81

Zemdens kompresori


r pastavgu rbu
m/min

mbar

kW

DT uW

0.05-0.13

+300/+1000

0.09-0.35

TMV

1.83-5.0

+700

1.1-4.0

Papra un poligrfijas produktu raoana


Elektronikas raotne
Kokapstrde
Lzergrieana
Mainbve
Medicina
Vakuuma iepakojums
Plastmasas izstrdjumu raoana
Notekdeu attranas iekrtas
Zivsaimniecba
..... un daudzu citu nozaru

.....

Pneimatiskie instrumenti
un piederumi
Lai izvltos pneimatiskie instrumenti, jums ir jizlemj, kdiem nolkiem
tas tiks izmantots. Mjsaimniecbas instrumenti ar zemu izmaksu un zemu
jaudu, kas nebtu pietiekama raoanas. Lai strdtu raoan jizlemj profesionli pneimatiskie instrumenti, kas nodroins netrauctu darbbu ar
akmens, metla vai koka.
Pneimatiskie instrumenti paldz palielint produktivitti dads nozars
un liel mr atkargs no mehanizcijas smago, darbietilpga un roku darbu.
Pneimatiska instrumenta daas priekrocbas:
viegls svars;
vienkra prslodzi;
sprdziendroi;
vislielkais darba resurs;
ticamks nek elektriskais instruments;
auj strdt pat nelabvlgos apstkos, un tiek uzskatts par drou
ekspluatcij, nevis elektriskajiem instrumentiem.

Triecienatslgas
Lea atslgas
Triecienatslgu galvias
Urbjmanas
Skrvgriei
Atskaldmie muri
Adatu trtjmuri
Nibblers
res metla
Punktmetinanas kuteris
Zi
Orbitl slpmanas
Gala slpmanas
Slplentes mana
Lea slpmanas
Kniedtji
Gravanas pistole
Silikona pistole
Smrvielu pistole
Krasoanas pistoles
Ierces riepu pumpanai
Izpanas pistoles
Smilu strklas pistoles
Pneimatiskie piederumi

AiRKO GmbH kompresoru iekrtas, instrumentus un pneimatisko


piederumu raotjs no Austrijas kop 1919. gada. Lielk daa specilistiem i rpnca ir zinma ar iepriekjo nosaukumu AGRE / MAHLE
Kompressoren.
AiRKO GmbH ,
1919 . AGRE / MAHLE Kompressoren.

, ,
. , .
, , .

, .
:
;
;
;
;
;
, .

Virzuu kompresori

Galvens priekrocbas virzuu kompresoru ietver zemas cenas, laba apkopes un zemas darbaspka intensitte pakalpojumus. Virzuu kompresors auj tri nomaint ne tikai kdu bojatu detau, bet ar visu kompresora
galvu, kas ldz minimumam samazintu dkstves remontdarbus laik. Ar
pareizu un regulru uzturanu da kompresora var kalpot praktiski uz
visiem laikiem.
Td kad ir nepieceama augsta mobilitte, saspiesta gaisa augsta spiediena un zemu enerijas patriu, virzukompresori rpus konkurences. ie
kompresori ir nepiecieami darbbai dadu pneimatiskas instrumentus,
krsoanas un avarias-atjaunoanas darbam, caurules presanai, raotnes
un remonta iecirkas nokomplektanai, komunlpakalpojumu tehnisks
dienestam un t.t.
Kompresori Industrial (izgatavoti Austrij) ir paredzti darbam ar slodzes
ilgumam un zem klajas debesim sniega raoana slpoanas trass, gaisu
nodroina krvas automanam un citie.

, .
, ,
.
.
, ,
,
. , - , , , ..
Industrial (made in Austria)

, ..

Stacionrie un parvietojmie kompresori ar elektromotoru

l/min

Bar

kW

Resivers

dB(A)

Industrial

229 - 744

10

1,5 - 3,8

24 - 500

67 - 69

Profi

205 - 1092

10 (15)

2,2 - 7,5

22 - 500

74 - 79

Semi Profi

60 - 246

10 (15)

0,6 - 2,2

2,4 - 90

75 - 77

Super Silent

12 - 120

6 (8)

0,14 - 1,1

4 - 24

33

Bez eas kompresori


l/min

Bar

kW

Resivers

dB(A)

Industrial

240 - 765

8 (10)

1,5 - 3,8

24 - 500

61 - 79

Semi Profi

320

1.8

90

62

85 - 120

6 (8)

0,75 - 1,1

4 - 24

66 - 74

Hobby

Bezeas kompresori - idels risinjums medicinai, slimncm, prtikas raotaiem


un dzeram dens sagatavoanai.
, ,
.

Augstspiediena kompresori un busteri

HL / HLD
Booster

l/min

Bar

kW

Resivers

dB(A)

160 - 4470

10, 15,
35, 40

4 - 55

50 - 500

61 - 79

39 - 3578

5 - 40

22 - 18,5

Pateicos ar to dizainu un augstas izgatavoanas kvalittes augstspiediena ALMiG


kompresori un pastiprintji var darboties ar pilnu slodzi pat ar trs mais darbu.

ALMiG 3- .

Skrves eas kompresori

Skrves kompresori iegt vl vairku izplatanu, pateicos ts efektivitti


un raota saspiesta gaisa augstu kvalitti. Tie var btiski samazint enerijas patriu raotns, k ar ievrojami samazint saspiesta gaisa pdvees
zudumus patertjam. Par vidju rbu skrves tipa kompresoriem ir labkaja cenu, kvalittes un izmaksu kombincija.. , . ,
.

:
;
;
;
;
;

;
24 , .

Tehniskie rdtji labvlgi atira skrves tipa kompresorus ar cita veida


kompresoriem:
kalpo daudz ilgk, nek virzuu kompresori;
bez troka;
ekonomiski;
neprasa lielas investcijas mont un uzstdan;
kompakti;
nav nepiecieama fundamenta iepriekja uzstdana d ldzsvaru;
skrves tipa kompresori spj strdt 24 stundas dien un nodroina
uzemumu ar kvalittes saspiestu gaisu.

r pastavgu rbu
m/min

Bar

kW

Resivers

dB(A)

Combi

0,21 - 3,34

5 - 13

2,2 - 22

200 - 500

60 - 72

Belt

0,43 - 40,79

5 - 13

4 - 250

270 / 500

65 - 84

Gear

3,58 - 71,15

5 - 13

30 - 500

69 - 84

Direct

1,75 - 48,3

5 - 13

11 - 315

58 - 81

r mainmu rbu
Flex
Variable

m/min

Bar

kW

Resivers

dB(A)

0,19 - 3,98

5 - 14

2,2 - 30

20 - 200

56 - 70

1,16 - 53

5 - 13

16 - 355

57 - 80

Jaunks SCD tehnoloijas ir izstrdta un patentta ALMIG un


ietver sev: SCD dzinjs ir strukturli paredzts 100% slodzes bez laika
ierobeojuma; Automtiska truma regulana ar vasplaku diapazonu;
Pastvgi atbalsta noteiktam spiedienam tkl ar precizitti 0,1 brs;
Tukgait rema trkums (rema, kad kompresors patr eneriju,
bet nerao saspiestu gaisu) un uzskanas maksimlo slodzi trkums;
Momentla rbas palielinana ar patria pieaugumu.
SCD,
LMIG, : SCD , 100% ;
;
c
0,1 ; (.. ,
,
) ; .

Ir daadas komplektcijas
ALMiG Kompressoren GmbH - labi pazstamais
kompresoru iekrtu raotjs no Vcijas kop
1923.g., kurm ieprkais nosaukums ldz 2007.g.
bija ALUP Kompressoren GmbH. Baltijas valstu
tirg, kur t tika izveidota vairk nek 300 kompresoru, kop 2001.g.
ALMiG Kompressoren GmbH 1923 , 2007
ALUP Kompressoren GmbH.
, 300 , 2001 .

10

kompresors + resivers
+ vtjs + filtrcija un t.t.

+
+ + ..

Skrves bezeas kompresori

Bez eas skrves kompresors rao saspiestu gaisu, kas ir pilngi attrts no
piemaisjumiem. Tas ir optimlais risinjums raotjiem, kuri veic paas
prasbas attiecb uz saspiesta gaisu kvalitti. Jo pai, bez eas kompresors ir neaizstjams prtikas rpniecb, naftas prstrdes un metalurijas
rpncs.

, . ,
. ,
,
.

Skrves kompresori LENTO ar dens inekciju ar sertifikatu TV DIN ISO


8573-1 class 0 100% bezeas saspiests gaiss!

LENTO
TV DIN ISO 8573-1 class 0 100% !

r pastavgu rbu
Lento

m/min

Bar

kW

dB(A)

2,68 - 5,47

5 - 13

18 - 45

59 - 79

r mainmu rbu
Lento

m/min

Bar

kW

dB(A)

0,96 - 12,19

5 - 13

15 - 80

59 - 79

Divpakpju bezeas skrves kompresori


Duplexx ar frekvenu prveidotju katr
saspieanas pakp precza atbilstba raato
saspiesta gaisa patriam.
Ievrojamu enerijas ietaupjums!

Duplexx


.
!

r mainmu rbu
Duplexx

m/min

Bar

kW

7,5 - 36,8

4 - 10,5

75 - 250

11

Centrbdzes kompresori

Parasti, centrbdzes kompresori ir drgka skrves analogi. Tomr, ekspluatcijas izmaksas tm ir tik mazas, ka kopj vrtba viniem saldzinajas mazk nek par darbas gadu.
Centrbdzes kompresoru priekrocbas:
Nav nepieceama papildas iekrta eas attranai no saspiesta gaisa;
Tirs gaiss izej;
Plas rbas regulanas diapazons ;
Nav pulscijas;
Zems troka un vibrcijas lmenis;
Augsta efektivitte.

, . , ,
.
:

;
;
;
;
;
.

100% bezeas saspiests gaiss!

100% !

m/min

Bar

kW

Dynamic I

10 - 20

4 - 8,8

75 - 100

Dynamic II

25 - 47

4-9

120 - 250

Dynamic III

25 - 75

4 - 8,7

250 - 400

Dynamic IV

50 - 180

2 - 10

355 - 1000

Specilie risnjumi

Kompresoru sistmas dzelzcea un sabiedrisk transporta izmantoanai


Absoltais kustgu detau minimums; pai


motori dzelzcea transportam; cietas bez
rmja konstrukcija; savienojumi un caurules no nersjo trauda; sala izturgi
savienojumi paliek elastga pat oti zem
temperatr; elektrbas aizsardzba IP65
un augstk; paas skrves un uzgrieus,
kas paredzti visos vilcienos.

Kompresori jras galamrim


;
c ; ; ;
,
; IP65 ; ,
.

Mobilas kompresoru telpas


Plaa kompresoru izvele zema, vidja un augsta spiediena ar gaisa vai salddeni vai slsdeni dzesanu, apmierints ar visas galvenajiem
starptautiskajiem kvalittes standartiem.

, , ,
.

12

Gaisa ptji

Augstas efektivittes rotcijas gaisa ptji atbilst ne tikai netrauctu un


drou saspiesta gaisa padevei, bet ar zemu troku lmenim un gaisa pulscijai. Gaisa ptju konstrukcijas patnbs auj optimizt gaisa padves
procesu, izmantojot frekvences prveidotju diapazon vairk nek 70% no
nominls rbas.
Automtisks vadbas sistmas izmantoana ar palga optimizt gaisa padevi, nodroina vienadas slodzes katram gaisa ptjam, ietaupa 20-45%
enerijas, saldzinot ar rokas vadbas.

Roots

m/min

mbar

kW

0,5 - 150

100 - 1034

0,1 - 372

dens attranas iekrtas aercija;


Gaisa padeves tvertns zivjaudztavm;
Filtru izpuana;
Uzmumu nodronana ar gaisu appuanai vai dzesanai.
Pulveri un granulas pneimatiska transportana (k ar slpeka atmosfr), izmantojot inekciju vai vakuuma.
Spiediena un vakuuma raotne uz mobilo maisanas iekrtam un transportldzekam un ceu trtjmainam, kas paredzti berams kravu transportanai .


,
.

70% .

,
, 20 45% !

;
;
;
;
(
) ;
,
- .

13

Enerijas rekupercia

Ldz 96% no kompresoru patrts elektroenerijas var but izmantota


atkrtoti siltuma enerija veid.
Pateicoties siltuma rekupercijai ir iespjama btiski ietaupt ldzekus
elektroenerijas patri. Piemram, kompresors ar jaudu 15 kW (1000
darba stundas), izmantojot siltuma rekuperciju, var saglabt katru gadu
740 790 eiro (atkarb no energodevja). Turklt ievrojami samazins
CO2 emisijas (par 3,8 4,8 t mazk).
Siltuma, kuru izstaro skrves kompresors, var papildint ar eneriju apkures un sildanas aprkojumu. Lai to panktu, siltummainis HRM savienojas ar kompresora dzesanas druma kontru, siltuma no apsildms
dzesanas druma tiek nodots denim. Atkarb no turpmko karstu
deni izmantoanu apkurei, duas, vai raoanas un tehniskus procesus bez papildu elektrbas izmaksas varat atkartoti izmantot 70-80% no
kompresora jaudas.

96 % , , .

. , 15
( 1000 ) 740 790 ( ). , CO2 ( 3,8 4,8 ).
, ,
-a .
HRM ,
.
,
-
70-80 % .

Gatavs lietoanai kop ar jebkdu kompresoru!

kW
HRM I

4 - 55

HRM II

75 - 110

HRM III

132 - 355

Vadbas sistmas
Msdienigas kompresoru stacijas jatbilst dadm prasbm droba,
uzticamba, mazs enerijas patri un zemas uzturanas izmaksas izgatavojot noteikta saspiest gaisa daudzumu ar nepiecieamas kvalitte.
Tomr, paa uzmanba btu jpievr kopgu kompresoru darbai, t.k. liel
mr ar o komponentu ir atkargs enerijas ietaupjums. Un eit ir nepiecieami intelektuls datora spjas.
Vadbas sistmas AIR CONTROL auj optimizt kompresoru stacijas darbbu, vienlaikus uzlabojot to efektivitti un uzticambu.

14


, ,
. - , ..
.
.
C AIR CONTROL , .

Saspiesta gaisa un gzu vana

Lai nodrointu optimlu saspiestu gaisu (gzu) izmantoanu nepiecieams, lai tas btu sauss, tras, bez eas. Nesagatavots gaiss (gze) slikti ietekm uz visu darbbas sistmu mehanizmu strauja pasliktinana, rsas
un metla sris var radt nevlamas dkstves, samazint iekrtas dzves
laiku, papildas izmaksas. vtjs un dzstjs ir neatemama sastavdaa
daudzu raoanas procesu un veic gaisa (gzu) tra, sausa un pilnb bez
eas jebkur raoanas.

() , , , .
() , , ,
, . , .

Ar o var, un JCNS!

30 kW ompresors 8 stundas laik


rao ldz 30 litriem dens

Jlieto dens atdalanas iekrtu30 8
30

Ciklona separators

100%

AS

Aukstuma tipa vtjs

30%

100%

m/min

BSP / DN

0,5 - 200

3/8 - DN 200

ALM

14%

m/min

BSP / DN

PDP

0,3 - 85

3/8' - DN 150

+3C

Adsorbcijas vtjs
Auksta tipa regenercias
Karsta regenercijas

100%

30%
3%

m/min
Oekodry 0,08 - 146

100%

BSP / DN

PDP

3/8' - DN 200

-20C

0.3%

m/min
Oekodry 0,08 - 146

Jau 15 gadus ms esam strdjui gaisa apstrdes jom. aj laik, mums


ir jsteno simtiem projektiem, kas saistti ar gaisa vanas un filtranas,
apstrdes to ldz vlamo kvalitti un temperatras.

BSP / DN

PDP

3/8' - DN 200

-40C

100%

0.01%

m/min
Oekodry 0,08 - 146

BSP / DN

PDP

3/8' - DN 200

-70C

15 .
, ,
.

15

Filtrcijas sistmas
Attrana vai Filtrana kst par svargu uzdevumu, ja jums ir nepiecieami dabud gala produktu bez piemaisjumiem. Skotnjs
produkts var saturt mehnisks daias, eu vai mitrumu, tpc
pirms produkta lietoanas ir nepiecieama kvalitatva attrana.
Kompnija BELLiK Baltic piegd efektvas filtrcijas sistmas
saspiesta gaisa, rpniecskas gzes, dabasgzes, idruma un
tvaika attranai.
Lai atrisintu jsu problmas, ms atradsiem visu nepiecieamo
iekrtu, kas auj iegt kvalitatvu produktu, attrts no piemaisjumiem. Turklt, msu specilisti veic konsultcijas, iekrtu uzstdanu, mzglu pielgoanu un pilnu diagnostiku.. , ,
. BELLiK Baltic , , , .
, , .
, , ,
.

Rpniecbas nozares, raoanas procesi un galga produkcija kur ir nepiecama filtrana:


, :
Inenierzintnes

Amnu apstrde

Hidrokrekings

Skbeka filtrana

Tehnisks gzes

Toksiskas idras

dens dzesana
Audumi un
tekstilpreces

Krsviela

Prtikas

Baktriju lmea pazeminanu


idrum

Prtikas filtrana
Pneimatisks transports
Stikla raoana

Skaloanas dens

Slimncas

Saspiesta gaisa opercijas kabinetam

dens, lai izskalotu dialzes

Tvaika sterilizcija
Vakuuma sku gaisa attrana
Metlapstrdes

Gzes analizatori

Sprauslas aizsardzba

Gzes filtrcija
Visprjs dens

misk rotne

16

Tintes trana

Siltummaiu aizsardzba

Krsas un tintes

Dehidrogenizcia

dintju bzes krsu trana

dens bzes krsu trana

Reaenti

dintji

Saspiesta gaisa sterilizcija

idrumu sterilizcija

Filtrcijas sistmas

Naftas mijas

Katalizatoru aizsardzba

Dabas gzes attrana

Eas

Skbeka attrana

dintju attrana

Rpniecisko gzu attrana


Farmcija

Siltums
elektrostacijas

idrumu primr filtrcija

Tvaika sterilizcija

Sterilu gaisa elementi

Dzesanas dens attrana

Rotora dzesanas dens attrana


misko piedevu filtrcija

dens ugunsdzsbas

dens separacija no eas

Proces idrumu attrana

Bezalkoholiskie un
alkoholiskie dzrieni

Katalizatoru aizsardzba

Naftas prstrdes
tehnisks gzes

Sprauslas un siltummaiu aizsardzba


Cirkuljos dens

Degu aizsardzba

Naftas prstrdes

idrumu sterila filtrana

Dabas gzes attrana

Papra rotne

Karsti idrumi


dintju bzes krsu trana

Pudeles mazgana

Skotnj filtrcija

Srupu filtrcija

dens attranas bezalkoholiskiem


dzrieniem
Ventilcijas filtru tvertnm

Galgs filtrcija

Baktriju samazinana produktos

17

Gaisa sadalanas iekrtas


Vai jums ir saspiests gaiss darba viet? Js izmantojat Slpeklis, Skbeklis vai deradis
daiem procesiem? Ja t ir skiet pai raot
tas tik daudz, cik jums nepiecieams tiei no
apkrtj gaisa uz patria viets!


Bar
6,5 - 300
6 - 300
6 - 300
5 - 10

N2 Membrane
N2 PSA
O2 PSA
HydroGEN

Membrnas slpeka eneratori N2 Membrane izmanto ekonomiskais, ar zemas uzturanas izmaksam un vienkrais slpeka ieganas metods ar zemku pieprasjumu pc trbas
(95-99,9%).

%
95
95 - 99,999
90 - 95
99,999

?
, ?

!

N2 Membrane
,

(95-99,9 %).

N2 PSA

95 99,999% (99,9999% ).

Adsorbcijas slpeka eneratori N2 PSA auj ar minimlm


izmaksm raot slpekis ar trbas pakpi no 95 ldz 99,999%
(99,9999% ar papildu attranas sistmu).
O O

O2 PSA
93 3%, 99%.

Adsorbcijas skbeka eneratori O2 PSA ir paredzti, lai droi


un ar zemu izmaksu raot skbekis ar trbas pakpi 93 3%,
bet izmantojot divkr adsorbcijas ciklu sasniegt trbas pakpi 99%.

HydroGEN
.

deraa eneratori HydroGEN paredzti lai raotu deradi


destilta vai dejonizta deni elektrolzes proces uz cieto polimra membrnas.

Dzsanas sistmas

Sauss dzesanas tori DC un JDC srijas ir siltummainis, kuru struktr siltuma apmaias virsmas ir sspuru cauruu radiatori. Tos izmanto k
raoanas produktas tieai dzesanai, piemram, kondenscijai, k ar
des dzesanai, kura savukrt dzes siltuma apmaintjus. Sauss dzesanas tori prsniedz atvrtu sistmu, jo t samazina patriu un dens
iztvaikoanas, jo tas darbojas ar neaizsalstoam idrumam ar nemaingu
koncentrciju.
illeri (Chiller - dzstjs) izmanto, lai atdzestu procesu iekrtas, dens
dzstaji atdzes siltumnesja (dens, antifrzu) un padev to hidrauliski
tiei uz patrtjam (iekrtas, siltummaii). illeri ir plai izmanto
tds rpniecbas nozars k: plastmasu prstrde, prtikas prstrdes,
poligrfija, metlapstrde, lzera apstrdes un daudzi citi.

kW*
Chiller
Chiller

kW**

m3/h

DN

1,26 - 29,1

2,7 - 221

1" - 2"

53 - 174

220 - 704

3" - DN150

DC

40,7 - 713,6

7,1 - 124,1

11/2" - 4"

JDC

497,2 - 822

86 - 143

2 x 3"/4"

18

DC JDC ,
. , , , .

, .
(Chiller - ) , (,
) (, ).
, : , , , ,
.

kW* agregta jauda /


kW** dzsanas jauda /
m3/h dens plusma /

Kondensta apstrdes ierces

KONDENSTA SAVKANA UN DRENA

Kondensta novadtji ir paredzti kondensta automtiskas atdalanai


un to drenam no saspiest gaisa sistmas.

Laikiestatta kontrol kondensta drenas

Lmen juta kondensta drenas

Modeli no nerso trauda

Spiediens ldz 500 br

500

Iebvts filtrs-sieti

Sildtjs ar termostatu ra uzstdanai

No 12 ldz 380 VAC/DC 50/60 Hz

12 380 VAC/DC 50/60

Servisa komplekti un piederumi

KONDENSTA ATTRANA

Ar eas saturu kondensts ir bstams videi un nedrikst nokt notekde bez tiranas. Ir noteikts
kritisks eas apjoma ekvivalents 20 mg/l (mrts saska ar DIN ISO 9377-2), bet dai vietjie
standarti var bt vl stingrki. Separcijas sistemas dens/ea pilnb atbilst m prasbm un aizsarg vidi.
Mineralas smrvielas, sinttiskas smrvielas, stabila kondensta emulsiju un poliglikola separcija;
Atbilst LR MK Noteikumiem Nr 34 Par piesrojoo vielu emisijas den;
Atbilst Eiropas Savienbas Direktvai 76/464/EEC Par piesrojoo vielu emisiju den;
Eas saturs pc sistemas ldz 10 mg/l;
Mazgabarta sistma, izmantojama uzreiz pc pievienoanai.


. 20 /
( DIN ISO 9377-2),
. / .
, c ;
34 31.01.2005 ;
C EC Directive 76/464/EEC ;
10 /;
, .

19

BELLiK Baltic SIA


Ventspils 50, Rga, LV-1002, Latvija
T. +371 67622852, F. +371 67467787
e-mail: info@bellik.com
www.bellik.com