Вы находитесь на странице: 1из 3

Naziv predmeta, nastavnik Morfologija I, Morfologija II, Morfosintaksa I, Morfosintaksa II, Sintaksa I, Sintaksa II, stari plan: Engleskijezik

I, Engleskijezik II, Engleskijezik III )doc. dr. Edina pago-umurija Teorijaprevoenja, doc. dr. Edina pago-umurija Pismenoprevoenje I Pismenoprevoenje II Pismenoprevoenje III Pismenoprevoenje IV Funkcionalnistilovi Selimovid u engleskom Metodologija izradediplomskog rada Metodika engleskog jezika I Metodika engleskog jezika II Savremeni eng.jezik 1 Dr.Adi Fejzid Savremeni eng.jezik 2 Dr.Adi Fejzid Savremeni eng.jezik 3 Dr.Adi Fejzid Savremeni eng.jezik 4 Dr.Adi Fejzid Fon i fon eng.jezika 2 Dr.Adi Fejzid Eng.jezik 4 Dr.Adi Fejzid Semantika engleskog jezika Dr.Adi Fejzid Izborni predmeti kod dr.Adija Fejzida Poezija engleskog romantizma Moderna britansk aknjievnost Engleska knjienost 19. stoljeda Engleska knjievnost 4 Postmoderna britanska knjievnost

Prvi termin i mjesto odravanja ispita 18. 6. u 10:00 sati (Amfiteatar)

Drugi termin i mjesto odravanja ispita 2. 7. u 10:00 sati (Amfiteatar)

21. 6. u 10:00 Fonolab u Arapskomcentru 19.6. u 10:00 Fonolab u Arapskom centru

5. 7. u 10:00 Fonolab u Arapskomcentru 3. 7. u 10:00 sati (Fonolab u Arapskomcentru)

20. 6. u 10:00 Fonolab u Arapskom centru 25. 6. u 10:00 Fonolab u Arapskom centru 26. 6. u 10:00 Fonolab u Arapskom centru 20.06 u 11 u fonolabu 26.06 u 11 u fonolabu 20.06 u 11 u fonolabu 26.06 u 11 u fonolabu 26.06 u 13 u fonolabu 20.06 u 11 u fonolabu 20.06 u 11 u fonolabu 20.06 u 11 (struni rad treba da bude odobren do ovog datuma) 19.6. u 12:00 u Amfiteatru FHN 19.6. u 12:00 u Amfiteatru FHN 19.6. u 12:00 u Amfiteatru FHN 19.6. u 12:00 u Amfiteatru FHN 19.6. u 12:00 u Amfiteatru

4. 7. u 10:00 Fonolab u Arapskomcentru 9.7. u 10:00 Fonolab u Arapskomcentru 10. 7. u 10:00 Fonolab u Arapskomcentru 04.07 u 11 u fonolabu 10.07 u 11 u fonolabu 04.07 u 11 u fonolabu 10.07 u 11 u fonolabu 10.07 u 13 u fonolabu 04.07 u 11 u fonolabu 04.07 u 11 u fonolabu 04.07 u 11 (struni rad treba da bude odobren do ovog datuma) 3.7. u 12:00 u Amfiteatru FHN 3.7. u 12:00 u Amfiteatru FHN 3.7. u 12:00 u Amfiteatru FHN 3.7. u 12:00 u Amfiteatru FHN 3.7. u 12:00 u Amfiteatru FHN

Civilizacija SAD, prof. dr. Zvonimir Radeljkovid Engleska renesansna knjievnost, doc. dr. Shahab Yar Khan Engleski roman 18. i 19. stoljeda, doc. dr. Shahab Yar Khan ekspir i njegovo doba, doc. dr. Shahab Yar Khan Savremeni ekspir, doc. dr. Shahab Yar Khan

FHN 16. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN 16. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 16. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 16. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 16. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 16. VI 2012. godine u 12.30, Arapski centar za jezike 16. VI 2012. godine u 12.30, Arapski centar za jezike 16. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 16. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 16. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 16. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 22. VI 2012. godine u 10.00, Arapski centar za jezike 27. VI 2012. godine u 12.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT); 7. VII 2012. godine u 10.00, Arapski centar za jezike (USMENI ISPIT) 27. VI 2012. godine u 12.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT); 7. VII 2012. godine u 10.00, Arapski centar za jezike (USMENI ISPIT) 27. VI 2012. godine u 12.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT); 7. VII 2012. godine u 10.00,

30. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN 30. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 30. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 30. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 30. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 30. VI 2012. godine u 12.30, Arapski centar za jezike 30. VI 2012. godine u 12.30, Arapski centar za jezike 30. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 30. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 30. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 30. VI 2012. godine u 10.00, Amfiteatar FHN (PISMENI ISPIT) 6. VII 2012. godine u 10.00, Arapski centar za jezike

Svjetska knjievnost I, doc. dr. Dijana Hadizukid Svjetska knjievnost II, doc. dr. Dijana Hadizukid Engleska knjievnost I (stari Nastavni plan i program), doc. dr. Shahab Yar Khan Engleska knjievnost II (stari Nastavni plan i program), doc. dr. Shahab Yar Khan Engleska knjievnost III (stari Nastavni plan i program), doc. dr. Shahab Yar Khan ekspirologija (stari Nastavni plan i program), doc. dr. Shahab Yar Khan Engleska knjievnost do 1500., prof. dr. Sanja otarid Ameriki transcendentalizam, prof. dr. Zvonimir Radeljkovid

Ameriki modernizam,

Amerika knjievnost (stari Nastavni plan I program), prof. dr. Zvonimir Radeljkovid

Arapski centar za jezike (USMENI ISPIT) Uvod u knjievnost, prof. dr. Elbisa Ustamujid
Sociologija, prof. Dr. Asim Peco Interkulturalno razumijevanje 18.6. u 12h, Amfiteatar FHN 18.6. u 12 18.6. u 12 sati 2.7. u 12h, Amfiteatar FHN 4.7. u 12 4.7. u 12