You are on page 1of 2

plicul 1 subiectul 1: pag 31 Calitatea de comerciant ( dobandirea calitatii de comerciant , dovada calitatii de comerciant , asociatii , firma , actiunile , administratorul

societatii ,stat utul societatii , formalitatile necesare constituirii.) subiectul 2 pag 81 constituirea societatii in comandita pe actiuni (actele constitutive , contractu l de societate , asociatii , firma , actiunile , administratorul societatii , statutul societatii formalitatile necesare constituirii) subiectul 3 pag 250 Efectele deschiderii procedurii insolventei, plicul 2 Subiectul 1: pag 53 Natura juridica a fondului de comert (precizari prealabile , teoria personificar ii , teoria universalitatii de drept , teoria universalitatii de fapt , teoria patrimoniului de afectiune , teoria proprietatii incorporale ). subiectul 2 pag 77 Societatea comerciala in nume colectiv ( notiune , caractere juridice , problema calitatii de comerciant a asociatilor in s.n.c , dizolvarea si lichidarea in s. n.c ) subiectul 3 pag 250 Efectele deschiderii procedurii insolventei plicul 3 Subiectul 1 pag 12 Izvoarele interpretative in dreptul comercial ( preciazari prealabile ,uzurile comerciale , doctrina , practica judiciara ) Subiectul 2 pag 80 Constituirea continuata sau prin subscriptie publica a societatii pe actiuni ( p rospectul de emisiune , subscrierea actiunilor , validarea subscriptiei , drept urile si obligatiile si raspunderea fondatorilor ) Subiectul 3 pag 250 caracterele procedurii insolventei. Plicul 4 subiectul 1 Contractul de agentie ( notiune , cuprinsul contractului < forma contractului de agentie , incetarea contractului de agentie) subiectul 2 pag 82 Administrarea societatilor cu raspundere limitata ( desemnarea administratorilor , modul de lucru , atributii , raspundere ) Subiectul 3 Administartorul special Plicul 5 Subiectul 1 Preturile in obligatiile comerciale ( adevaratul pret sau pretul curen , moneda de plata a pretului ). subiectul 2 Convogarea adunarii genrale (initiativa , continutul convocarii , comunicaea con vocarii ). subiectul 3 pag 250 Hotararea judecatorului sindic , privind deschiderea procedurii insolventei. Plicul 6 Subiectul 1

obligatiile vanzatorului (obligatia de vanzare , modul de executare a obligatiei , termenul de predare , locul unde se face predarea , suportarea cheltuielilor predarii ) subiectul 2 Directorii executivi ( rolul directorilor , numirea directorilor , puterea si r aspunderea directorilor) subiectul 3 atibutiile administratorului judiciar