Вы находитесь на странице: 1из 145

TRNG AI HOC A LAT

F7G

GIAO TRNH

TING NGA 3

TH THO

2004

Ting Nga 3

-1-

MC LC
MC LC ................................................................................................................ - 1 21
...................... - 4 I.


......................................................................... - 4 II. .... - 4 III. ........................ - 5 IV. .......................................... - 7 V. ................................................. - 8 ............................................................................................................ - 12 ........................................................................................... - 12 22
....................... - 15 I.


...................................................................... - 15 II.
.................................................................. - 15 III. ................... - 16 IV.

....................................................................................................... - 17 V. - 19
VI. ............................................................................ - 21 VII. ............................................................ - 22 ............................................................................................................ - 25 ........................................................................................... - 26 23
.................... - 29 I.
, ........................................ - 29 II.
, ............... - 31 III. ............................................................................. - 35 IV. ........................................................................... - 35 V. CAU TAO DANH T CH NGI HANH ONG ..................................- 37 ............................................................................................................ - 38 ........................................................................................... - 40 24
........ - 42 ..................................................................................................... - 42 1. .................................................................................. - 42 2. .............................................................................. - 43 ...................................................................................................... - 44 1. ................................................................................... - 44 2. ............................................................................... - 44 ....................................................................................................... - 45 1. .................................................................................. - 45 ............................................................................................................ - 57 ........................................................................................... - 60 25
....................... - 63 I. .................................................................................... - 63 I.1. ................................................................................... - 63 -

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

-2-

I.2. ......... - 64 I.3. ........................... - 66 I.4. ....................... - 67 II. ............................................................................ - 71 III. ...................... - 72 IV. ............................................................... - 73 1......................................................................................................... - 75 2......................................................................................................... - 76 ........................................................................................... - 78 26
............... - 80 I. ................................................................................. - 80 II. .............................................................................. - 81 III. ........................................ - 82 IV. ...................................................................................... - 83 V. ...................................................... - 86 VI. CAU PHC VI CAU PHU IEU KIEN ................................................- 86 1. IEU KIEN CO THE THC HIEN C ...........................................- 86 2. IEU KIEN KHONG THE THC HIEN C .................................... - 86 ............................................................................................................ - 89 ........................................................................................... - 90 27

94 I. .......................................................... - 94 1. ................................................................................................. - 94 2. ........................................................................................ - 95 3. .................................................................................... - 96 II. CAU TAO TNH T T DANH T ......................................................... - 100 III. ONG T CHUYEN ONG.................................................................... - 100 ...................................................................................................... - 104 ......................................................................................... - 106 28
...... - 109 I. .................................................................................................... - 109 II. ( CAU TAO ) ................................................................ - 110 III. ........................ - 112 IV. ... - 113 .......................................................................................................... - 116 ......................................................................................... - 118 29
..... - 121 1. (tien to ) - .............................................................................. - 121 2. - ......................................................................................... - 122 .......................................................................................................... - 128 ......................................................................................... - 130 30
....................................... - 132 1. .......................................................................................... - 132 2. ....................................................................................... - 132 3. ......... - 133 .......................................................................................................... - 138 ...................................................... - 138 ..................................................... - 139 -

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

-3-

......................................................................................... - 140 -

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3
21

-4

I.

.
? ?

.
? ?

II.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

-5-

* Tnh t tan cung cng sang cach 3 co hau to-


Tnh t tan cung mem sang cach 3 co hau to-

III.

? .
?

1 : Lam bai tap theo mau


:
. .
1. . .
. .,
.
2. . . . . .
3. . . . . .
2 : Thay ai t nhan xng bang danh t cho trong ngoac

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

-6-

1. .
(, , , ,
, )
2. . (, , )
3. . (, , , ,
, )
3 : Tra li cau hoi
1. ? ( )
2. ? (
)
3. ? ( )
4. ? ( )
5. ? (
)
6. ? ( )
4 : at cau hoi cho nhng danh t cach 3 trong cac cau
sau :
1. - . . . ?
- .
2. - . . . ?
- .
3. - . . . ?
- .
4. - . . . ?
- .
5. - . . . ?
- .
5 : ien dang ung cua ai t vao cho cham
1. . . . . 50 .
2. . . . . 4 .
3. . . . . 19 .
4. . . . ?
5. . . . . . . ,
.
6. . . . .
7. . . . .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

IV.

-7-

.
.
.
- ? .
- ? .

.
.
.
.
.
.

. . . ?

. . .

6 : ien ong t vao cho


cham
1. . . . . . . . ? . . .
. . . . ?
2. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
.
7 : Tra li cau hoi
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
8 : Dung cac t cho trong ngoac lap cac cau hoan chnh.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3
1.
2.
3.
4.
5.

-8-

. . . . ( )
. . . . ( )
. . . . ( )
. . . . ( )
. . . . ( )

9 : Tra li cau hoi


1. , ?
2. , ?
3. ,
?
4. ? ?
5. ? ?

V.
(nh)

( do, v)
.
10 : Dch cac cau sau sang tieng Viet
1. .
2. .
3.
.
4. .
5. .
6. .

, .
, . (1)
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

-9-

/ , / .
/ , . (2)
Cau phc vi cau phu muc ch dung vi lien t ( ,
) . Sau lien t v ng la ong t co the e dang nguyen
khi chu the trong cau chnh va cau phu trung nhau, con khi khac chu
the th ong t phai e dang qua kh
!
*
( - -)
,
:
.
11 : .
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
12 : Hoan chnh cac cau sau, dung cac t
e m au cau chnh
1. , - , . . .
2. , . . .
3. , . . .
4. , , . . .
13 : Hoan chnh cau theo mau
:

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 10 -

/ , . . . (
.)
/ , . . . ( .)
1. / , . . .
2. / , . . .
3. , . . .
4. / , . . .
14 : . ,
, .
.
1. , (
).
, ( ).
2. , () .
, ()
.
3. , ( ) .
, ( ) .
4. , () .
, () .
15 : .
- ! ?
- , . . .
- , , ?
- !
- , ?
- .
- , ,
.
- . . .
16 : oc va ke lai cau chuyen sau.
.
, .
,

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 11 -

. , . ,
, .
- , - .
:
- 20 : ,
.
. .
10 :
- , .

:
+ - ? (
,
)
- .
- , .

+ - , ?
( )

?
?
.
/ .
?
.
.
? ?
~
~
/ /
/ /
/ /

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 12

/ /
~ ()
la cac trang t ch mc o.
ket hp vi ong t ch cam xuc, trang thai c the, hien
tng t nhien.
ket hp vi ong t ch tnh cam, c muon v. v. . .
.
.

. 1945 .
. , .
. . .

, . ,
.
, , 12 .
.
.
. ,
.
. .
.
,
: !
, .
.
, .

Th Tho

tnh ban, tnh hu ngh

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

? ?

/
/ ? ?
/ ? ?

- 13 giai phong
b thng
au
thong bao
quan y vien
cho phep
y ta
lam c, thanh cong
cu
chao
cam n
tang
ngoi sao nho
chuyen
con tem, tem th
thao ra, lay ra
hy sinh
vat lu niem, vat ky niem
ti, tot
tr nh, ghi nh


1.- , . , -,
?
- ?
- 12 . .
- .
2. ,
.
, -, ?
- ?
- 25.
- ?
- .
- .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

Th Tho

- 14 -

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

22

- 15 -

I.

II.

+ Tnh t va ai t tan cung cng sang cach 5 so nhieu co tan cung


Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 16 -

+ Tnh t va ai t tan cung mem sang cach 5 so nhieu co tan cung

III.

.
- ?
- .
1 : ien ong t dang thch hp va dch sang tieng viet
1. () .
2. () .
3. () .
4. () .
2 : Tra li cau hoi
1. , ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
3 : oi cac danh t cach 5 sang so nhieu va dch sang
tieng Viet.
1. .
2. .
3. .
4. .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 17 -

5.
.
6. .
4 : Tra li cau hoi.
1. ?
2. .
3. .
4. ?
5.
5 : Hoan chnh cac cau sau.
1. , . . .
2. , . . .
3. , . . .
4. , . . .
5. . . .
6. . . .
6 : Dch sang tieng nga.
1. Toi i xem phim cung vi ban be cua mnh.
2. cau lac bo chung toi a lam quen vi nha bao noi tieng.
3. Mua he toi ve que vi cac ch gai cua toi.
4. Ngi phu n nay i dao vi nhng a con xinh ep cua ba.
5. Ban muon tr thanh cau thu bong a khong ?

IV.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 18 -

Cach 5 ch phng thc hanh ong va tra li cau hoi ?


7 : oc va dch cac cau sau.
1. - .
2. .
3. .
4. , .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. -.
10. .
:
*


*
. . . ( )
*
. . . ( )
*
()
*


=
.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3
V.

- 19

-ch a iem pha tren,


o
tra li cau hoi ?

-ch a iem pha di,tra li cau hoi ?

- ch a iem pha trc,


tra li cau hoi ?
- ch thi gian, tra li cau
hoi ?
- ch a iem pha sau,
tra li cau hoi ?
- ch muc ch

.


.

ch a iem gia, tra li


cau hoi ?

Chu y !
* Ngoai ra gii t con c dung vi cac cum t :
* Ngoai ra gii t o con c dung vi cac cum t


Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 20 -
* Gii t ch moi quan he8 : ien gii t thch hp vao cho cham.
1. . . . .
2. . . . .
3. . . . , . . . .
4. . . . .
5. . . . .
6. . . . .
7. . . . .
8. . . . .
9 : oc va dch cac cau sau, at cau hoi cho nhng danh
t
cach 5
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
10 : Dch ra tieng Nga.
1. Ban toi song nc ngoai.
2. Andray ngoi trc mat toi.
3. Trng hoc cua em gai toi ang sau ngoi nha nay.
4. Tam hnh treo tren tng.
5. Oto dng sau ky tuc xa sinh vien.
11 : Dung cum t a cho hoan chnh cac cau sau.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 21 -

A.
1. . . .
2. , . . .
3. . . .
4. . . .
( )
.
1. . . .
2. . . .
3. . . .
4. . . .
5. . . .
( )
12 : Dung cum t a cho tra li cau hoi.
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
( )

VI.
Dung e cau tao danh t t ong t :
- ; - ; -

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 22 -

Cau tao t ong t nguyen dang va trong am hoac gi nguyen


hoac ri vao - e
-

Cau tao t ong t co dang ong tnh t b ong co hau to -

VII.
1. ,
.
( ).
+ , ,
(:) :
: .
: ?
+ , ,
(- ) :
, - .
? -
.
+ , ,
. :
?
.
- .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 23 -

, - , -
!
2. ,
.
!
.
.
+ ,
:
, - .
, .
+ ,
:
, - .
, .
+
/ ,
:
: ?
, .
/ ,
, ,
:
? - .
, .
13 : .
1. : ? :
.
2. O : ? : ,
.
3. : ? :
, .
4. : ? :

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 24 -


5. : .
6. : , ,
.
7. : , .
8. : ,
.

:
, , . . .

( + , )
( + , )

, . . .

/
/ ?

.

- Tnh t
.
- Danh t
.

~ , . . .

~ , , . . .

?
~ ,

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 25 -


~ , . . .

~
~ ? ?
~
~

giac m (ngu)
?

c m
.

(trang t)
.
.
(t em)
- .
- !


.
. .
, .
, , : ,
! ,
! ,
. .
, . .
, .
, .
!
. , -
. .
, - . ,
: .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 26 -

. , .
.
, - .
. .
, , . ,
. ,
. ,
, .
.
.
, .
. , .
! : !

Th Tho

ham me, thch


the thao
n van ong vien
the thao
thch, say me
oi
tro chi
thu mon
nha vo ch the gii
huan luyen vien
luyen tap
phan oi
hoi hoa
bc ve
tham, tham vieng
be bi
san tent, san quan vt
mon the duc dung cu
the duc dung cu
bi
bi
tuoi th

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

( )

- 27 c, xuat sac
toi tiec
tuan 2 lan
but long,but pht
o nghe, dung cu
may anh
may quay video
cu sut, cu anh
qua bong
tran au bong a
t quang cao, ap phch
ngi co vu, ngi ham mo
ung ho, co ong, co vu
di ong, chuyen ong

, ? ? ?
! ?

, ,
. . .

.
-
.

.
: !
.

, ,
, : .
. ?

! .
.

1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 28 -

5. ?
6. ?
7. ( ) ?
8. ( ) ?
9. ?

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

23

- 29 -

I.
,
1.

, .
.
* luon luon ket hp vi danh t la s kien ( )
2.

, .
.
* luon luon ket hp vi danh t la khoang thi gian ( ,
, , , . . .)
3.

, .
.
4.

, .
.
5.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 30 -


, .
.
6.

, .
() .
7.

, .

.
* ch khoang thi gian t bat au en ket thuc.
.
8.

, .
.
9.

, . ( , )
.
.
10.

, . (
)
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 31 -

.
11.

, .( )
7 .
.
Ngoai ra gii t cach 4 con c dung trong cac cum t :
()12. Cac n v thi gian , , cach 4 + ch
thi iem hanh ong a xay ra.
.

II.
,

1.

, .
(..
)
. (..
)
2. ,
.
.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 32 -

Danh t la n v thi gian ket hp vi gii t hoac


cach 4 ch thi gian hoan thanh hanh ong.
3. Danh t la n v thi gian cach 4 khong gii t
3 .
1 : Tra li cau hoi theo mau
- ?
- 5 1995 .
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
2 : oc cac cau sau, at cau hoi cho cac danh t ch thi
gian
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. a .
7. .
3 : .
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
7. ?
8. ?
9. ?

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 33 -

4 : Dung cac t a cho trong ngoac viet tiep cau


1. (, 1972, 2002)
. . .
2. (, ,
)
- . . .
- . . .
3. (, , )
- . . .
4. ()
. . .
5. ()
.
6. ( , )
- . . .
- . . .
- . . .
5 : at cau vi cac cum t a cho
/ , , , , ;
, , , ,
.
/ , , ,
,
/ Dung cac t 3 cot e at cau hoi va tra li.

/

,
, . . .
,
/
, ,


6 : oi cac t trong ngoac cho ung dang ng phap


1. (7.) (19 .)
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 34 -

2. ( ) .
3. ( ) .
4. ( ) .
5. ( ) .
6. ( ) .
7. ().
8. ( ) .
9. ( 2002 .)
7 : Ch ra s khac nhau gia 2 cau trong moi cap cau
1. 2 .
2 .
2. .
.
3. .
.
4. .
.
8 : Dung cac danh t thi gian trong ngoac ien vao cho
cham
1. . . . . . . ()
2. . . . . . .
( )
3. . . . . . .
()
4. . . . . . . ()
5. . . .
. . .()
9 : ien t trong ngoac vao cho cham.
1. . . . . . .
. . . . . .
()
2. . . . . . .
. . . . . . .
( )

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 35 -

10 : Dung at cau vi cac cum t sau.


,

, ,
, , , ,
, ,
, ,

III.
1.
.
.
.
.
dung oc lap lam chu ng hoac bo ng trong cau.
2.
.
ng trc danh t lam v ng.
IV.
= .
=/= .
tat ca cac cach tr cach 1 e ch quyen s hu mot vat co the
dung ai t s hu . Trong cac trng hp nay cung vi co
the dung cac ai t , , , nhng khong the dung ai t
s hu ngoi 3 , , va . Ta hay so sanh :
- .
(Nha van ke ve chnh thanh pho cua nha van)

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 36 -

- .
.
(Nha van ke ve thanh pho cua .)
- .
(Tai xe yeu cau hanh khach ngoi vao cho cua ho)
- .
(Tai xe yeu cau ngi hanh khach ngoi vao cho cua tai xe )
* va , , co y ngha khac nhau.
11 :ien ai t a cho trong ngoac vao cho cham. Neu ra
cau nao dung c ca 2.
1. . . . . .
. . .. (, )
2. .
. . . . . . .
(, )
3. . . . . .
. . . (, )
4. . . . .(, )

+
+

+
+

/ - .
- : .
/ - , ,
.
- :

* Cau truc (a) hanh ong co the hay khong co the trong nhng ieu
kien nhat nh nh thi gian, v tr . . .
* Cau truc () hanh ong co the hay khong co the tuy thuoc vao chu the
hanh ong o.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 37 -

12 : Tra li cau hoi dang phu nh


:
- ?
- , .
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
V. CAU TAO DANH T CH NGI HANH ONG
1/ - (_-)

* Danh t co hau to - (-) c cau tao t ong t e ch


ngi hanh ong . Ngoai ra danh t co hau to con c cau tao
khong phai ch ngi hanh ong
( ong c), (so chia)
2/ - (-)

3/ - (-)

4/ - cau tao t danh t va ch ngi theo chuyen mon

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 38

- - tin, tin tc
?
?
( )

()
? ?
chuyen , truyen
, , .
(), , ,
.
.
()
.
, , thong bao

- ? ? ? biet
,
? ? ? yeu cau, e ngh
. (, )


.
.

- .

- , ?
.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 39 -

- , :
.
, .
- ?
- , .
.
,
. ,
. ,
. .
- , ? .

- ? .
- . ?
- ,
, , .
.
, .
- , - .
, ,
, .
-
.
- , - , -
. .
. -.
. 1941 .
,
. 1944 , ,
,
. , ,
.
.
. ,
. , .
. . 29-
1950 .
. , . ,
, , : ,
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 40 -

. , ,
, .

buon rau
vui, vui sng
hanh lang
ua
tnh cam
ngoi sao
hanh tinh
nha thien van
thien van
ket ban, chi
im lang
thay oi
tam hnh, tam anh
lnh vc, nganh
cua rieng, cua ban than
chien tranh
chien tranh
phi cong
quan y vien
ai ta
khong quan, hang khong
trao tang
danh hieu
chien cong
hy sinh
ha
mac quan ao
lam viec


1/
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 41 -

- ?
- . ?
- . ,
?
- , .
.
:
, 9. 11, 13, 15, 17, 19 21 .
2/
- 3 .
- ?
- 8 .
- 7 30 .
- . , , 3 .

3/
- , ?
- .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

24

- 42 -


.

1.

1.1

(? ?)

(??)

(? ?)

(??)

- /

(??)

( -?)

- .

+ j

1.2.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 43 -

(? ?)

(??)

(? ?)

(??)

- /

(??)

( -?)

- .

2.
2.1.

(? ?)

(??)

(? ?)

(??)

(??)

( -?)

+ j

2.2.

(? ?)

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 44 -

(??)

-/-

(? ?)

(??)

(??)

( -?)


1.

(? ?)

-, - , -

(??)

- , -

(? ?)

- , -

(??)

- , -

(??)

- ,-,-

( -?)

2.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 45

.(? ?)

- , -

.(??)

-, mat A

- ,-

. (? ?)
.(??)

.(??)

.
.
- ,-

(
-?)

-,-


1.

+ j

+j

(? ?)

.(??)

. (? ?)

.(??)

.(??)

.( -?)


Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 46 -

+ j

+j

(? ?)

.(??)

. (? ?)

.(??)

.(??)

.( -?)

..

?
?

- (.)
- /- ( ..)
- , - ( . )

. .

?
?

- ( . , . )
- ., . , -, -, -, -
- / (. )

. .

?
?

- . .
- . .
- ( . )

. .

?
?

- (., ., )
- /- ( .)

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

. .

?
?

. . ?
?
?

- 47 -

- /- (., . )
- / - ( .)
- (., ., ., )

..

?
?

- /- (. ..)
- /- ( .)

. .

?
?

- /- ( . )
- ., . , -, -, -, -
- ., .,. ,- , -
- (hau to khong) . /- .

. .

?
?

. .
. .

. .

?
?

- / - (., ., ., )

. .

?
?

- /- (., ., ., )

. . ?
?
?

Th Tho

- / - (., ., ., )

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 48 -

* Nhng danh t tan cung , , , sang cach 2 so nhieu co hau to


- V du :

-

-
-

* Nhng danh t giong trung tan cung o va danh t giong cai tan cung
- a sang cach 2 so nhieu mat o hoac a va se xuat hien cac am chay o
(e) vao gia 2 phu am cuoi cua t , v du :
-
-

-
-

*Mot so danh t sang cach 2 so nhieu co dang ac biet


v du
-
- . . .

, -

.( ?)

. (?)

.(?)

. (?
?)

. (?)

. ( ?)

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 49 -


, ,


, ,

.( ?)

. (?)

.(?)

. (?
?)

. (?)

. ( ?)

, -

.( ?)

. (?)

.(?)

. (?)

. (?)

. ( ?)

Th Tho


, ,


, ,

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 50 -

.( ?)

. (?)

.(?)

. (?)

. (?)

. ( ?)

, -

.( ?)

. (?)

.(?)

. (?)

. (?)

. ( ?)


, ,


, ,

.( ?)

. (?)

.(?)

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 51 -

. (?)

. (?)

. ( ?)

, -

.( ?)

. (?)

.(?)

. (?
?)

. (?)

. ( ?)


, ,


, ,

.( ?)

. (?)

.(?)

. (?

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 52

. (?)

. ( ?)

?)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 53 -

* , , , , , ,
, , , , .

* , , ,
, , , .

* , ,

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 54 -

*ai t i vi danh t, phu hp vi danh t o ve giong so va


cach.
* ai t co the ng oc lap lam chu ng hoac bo ng.

* ai t i vi danh t, phu hp vi danh t o ve giong so va


cach.
* ai t , co the ng oc lap lam chu ng hoac bo ng.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 55 -

,
.

Cac ban a biet :


1. Cau truc chu ong va b ong
.
.
2. Cau muc ch vi
,
3. Cach noi trc tiep va dan tiep
.
, .
4. Hanh ong co the hay khong the thc hien
+

- ?
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 56 -

- .
:
1.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

- .
- , , .
- .
- , . .
-, . , .
.
?
- . ?
- . ?
- , , , .
- . .
. .

?
- . , ?
- ? .
- . ?
- , . ,
. .
- . ?
-
12 .
- . .

/ -, .
?
/ ?
/ , ?
/ ?
2.
:
:
:
:
:
:

Th Tho

- , !
- .
- !
- . .
.
- .
- .

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3
:
:
:
:

- 57 - , .
, .
?
- , ! .
. .
- ?
- . .
, ?
- .

:
.
:
- ?
:
- . ,
.
:
- ? 30 .
:
- .
:
- .
:
- , ?
:
- , . 11
.
- 20 .
, .
/ , -
, - ?
/
?
/ ?
3.
:
:
:
:
:
:
:

- , ?
- , .
- .
- , . .
- , .
- .
- . , .

, ?


Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 58 -

, , , . .

. .
- ,
. .
, .
.
.
.
. . .
;
. . .
, ,
, .

. .
, .
: ,
, , , ! .

, .
. ,
. , , ,
, -
. , .
,
, , .
. .
,
. : ,
! , , .
, ,
.
. : ,
, ,
.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 59 -

, , - , -
. . , .
.
. , ,
? - . ,
, - , , .
. . , ,
, : ? -
, , . ,
. ,
: , ,
, , .
* , :
1. . . :


, . . .
!

2. . . :

. . .
3. . :

,
. . .

4. . :

. . .

.
* :
1. .
2. .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 60 -

?
* ? ?
?
?
?

? ?
cay

Th Tho

ngam nhn
cau chuyen co tch
mang en
bo hoa
hoa tuy-lp, uat kim cng
hoa hong
ang yeu, yeu qu
tin, tin tng , tn nhiem, tin
buon phien
phu ay, rac ay (la rung)
tuyet
t au en chan
b am, t
buon chan
bang gia
vang
thuoc ve bang, nc a
cung ien
hung manh
tc gian
gio
bao tuyet
bay en
mau xanh
bong hoa au xuan
s, s hai
tm kiem
Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 61 ngng
tr nen xanh
co
n hoa
con chim
tr nen vang
chim bay lieng, ln vong
tan thanh noc, tan dan vi
cau vong
luc, khi

?
- , , ?
- . : 22 .
- ?
- , .
- .
- . .
- , 10 12 .
, ,
?
- ?
- , .
- . .
, ?
- , .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 62 -

- - ? ?
- , , .
- , - .
, .
- !
- , 15 . ?
30 .
- , 15 0, .
* ? ?
?
?
?

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

25

- 63 -

I.
. .
la tnh t giai thch cho danh t va tra li cau
hoi ?
Tnh t giai thch cho danh t , luon luon bien oi phu hp vi
danh t ve giong, so va cach :
.

TRONG TIENG NGA TNH T TNH CHAT CO THE


DUNG DANG AY Uhoac dang rut gon
I.1.

(tap ch mi)
. (t bao mi)
. (bc th mi)
Tnh t dang ay u thng dung vi chc nang tnh ng va
thng ng trc danh t :

Tnh t dang rut gon dung vi chc nang v ng va thng ng
sau danh t chu ng:
!

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 64 -

Tnh t dang rut gon cau tao t tnh t dang ay u bang cach bo
hau to cua tnh t ay u roi tuy thuoc vao chu ng ma them :
- chu ng giong c
- chu ng giong cai
- chu ng giong trung
- chu ng so nhieu

+ khong
+ - (-)
+ - (-)
+ - (- )

1 : oi tnh t ay u trong cum t sau sang dang rut gon


, , ,
, , , ,
, ,
I.2.
I.2.1.

(-)

(-)

(-)

(-)

1/

a so tnh t co 3 van tr len trong am van gi nguyen t can.
2/ Nhng tnh t va trang t co t can la , , , , , khi cau tao cap
so sanh n gian nh , trong am khong bao gi ri vao

va t can co s bien am :
/
/
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

/
/
/
/
/
/
/
/

- 65

3/ Mot so tnh t va trang t co - hoac - , khi cau tao


cap so sanh cac nay mat va xuat hien s bien am cua phu am
cuoi trong goc t :
/
/
/
/

* Mot so tnh t co dang cau tao ac biet


/
/
/
/
/
/
/

I.2.2.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 66 -

I.3.

/ ,
, .
/ .
.
Tnh t cap so sanh n gian khong thay oi theo giong , so, cach
nh tnh t dang ay u va lam v ng trong cau.
Danh t la oi tng so sanh co the cach 1 sau lien t () hoac
cach 2 khong gii t ().
Neu oi tng so sanh khong phai la chu ng ma la thanh phan
khac cua cau th bat buoc phai dung lien t
,
Cap so sanh co the ket hp vi cac trang t , ,
, , . . . e ch mc o hn kem ch khong dung
trang t .
, ().
.
.
.
Chu y !
+ (trangt)
.
.
?
Gii t , khac vi trang t
+ +

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 67 -Cap so sanh phc tap c dung trong cau vi t cach la v ng th
ca dang rut gon va dang ay u :
, .
, .
Con vi t cach tnh ng th ch dung dang ay u.
/ , .
* Dung cap so sanh phc tap luon luon co .

Bang tom tat chc nang cua tnh t cap so sanh :

I.4.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 68


.
* Ngoai cach cau tao + tnh t dang ay u hoac rut gon, con
dung cach sau :
/ + tnh t dang ay u/rut gon
( -, - , - )
(, , )
()
/ / + cap so sanh tng oi n gian .
.
.
/ .
/ ..
2 : ien tnh t trong ngoac dang so sanh vao cho cham.
1. . . . ()
2. . . . .,
. .
. (, )
3. . . . , ()
4. . . ., ()
5. . . ., ()
6. . . . ()
3 : Xax nh t loai cua nhng t in nghieng va dch ra
tieng viet.
1. .
2. , .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 69 -

3. .
4. , .
5. , .
6. - , .
7. .
4 : Lam bai tap theo mau.
:
- , ?
- , , .
1. , ?
2. , ?
3. , ?
4. , ?
5. , ?
6. , ?
5 : at cau theo mau.
:
- , .
- , .
6 : Dung cum t cho trong ngoac tra li cau hoi.
/ ?
?
?
( )
/ ? ( )
/ , ?
? ?
/ , -, () ?
;
.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 70 -

7 : Cau tao cap so sanh cua cac tnh t sau.


/ , , ,
, , , , .
/ , , , , , .
/ , , , , .
8 : Dung cac tnh t , , va

e so sanh cac vat sau .


, .
, .
9 : Hay khuyen ban mnh khong nen i tre (hoc khuya,
hut thuoc la, oc nhng sach bao khong tot) ,v . . .
10 : Thay bang / trong cac cau sau.
1. , , .
o .
2. .
3. .
4. .
5. .
11 : Hoc thuoc cac cau thanh ng sau :
1. ,
(Mot cay lam chang nen non , ba cay chum lai nen hon nu cao)
2. , .
(Tha muon con hn khong)
3. , .
( Lam khach cung tot , nhng nha van tot hn)
4. , .
(Tram nghe khong bang mat thay)
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 71 -

II.

( ,

1 2

1 2

ai t phu hp vi danh t ma no phu thuoc ve giong, so va cach.


ai t co the lam cac chc nang khac nhau trong cau :
1. Vi chc nang tnh ng, tra li cau hoi ?
? .
? ...
2. Vi chc nang chu ng ch dung dang
.
.
. .
3. Vi chc nang bo ng
. .
12 : ien ai t , , , vao cho cham.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 72 -

1. . . . ? . . . . . . .
.
2. . . . ?
3. . . . .
4. . . . .
5. . . . .
6. . . . ?
7. . - . . . .
8. . . . . .
III.

, .
, .
, .
, .
ai t nam cau chnh cua cau phc, cach cua phu thuoc vao
ong t v ng cua cau chnh.
13 : ien vao cho cham
1. . . . , .
2. . . ., .
3. . . ., .
4. . . . , .
5. . . ., .
14: ien dang can thiet vao cho cham.
1. . . ., .
2. . . ., .
3. . . . , .
4. . . . , .
5. . . . , .
6. . . . , .
15 : Viet tiep cac cau sau.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 73 -

1. , . . .
2. , . . .
3. , . . .
IV.

.
, .
+ la t noi trong cau phc tnh ng, giai thch cho mot danh t
oan cau chnh. Tra li cau hoi ?
+ luon luon phu hp vi danh t ma no giai thch ve giong va
so con cach cua tuy thuoc chc nang cua no trong cau phu,
bien oi hnh thai nh tnh t tan cung .
, .
, .
16 : Dung cac cum t cot ben phai va cot ben trai thch
hp lap thanh cau phc tnh ng.
1. , . . .
.
2. , . . .

3. , . . .
.
4. , . . . .
.
5. , . . .
.
6. , . . .

17 : ien vao cho cham

1. , . . . .
2. , . . . . ( )
3. , . . .
.
4. , . . . , .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 74 -

5. , . . . , .
18 : Dung cac cach khac nhau tra li cau hoi.
1. ?
2. ?
3. ?
19 : Hoan chnh cau.

,
,

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

20 : Dung tra li cau hoi.


1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
7. ?

/
b h , b hong
, , ~
?

sa cha

/ ?
sa cha
~, , ,
?
Th Tho

sa cha
Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 75 -

~, , . . .
- lam sach
~, , . . .
/ ? ? chi dung
~ .
/ ? ? tieu ph
~,

day, ram, ac
~, ,

vng chac, khoe, am


~.,

~,

tha, khong ram

~,

long, khong am

? ?
?
? ?

co li,co ch
co hai

.
.


, .
.

.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 76 -

. , - .
, , . !
- ! ! .
- , . .
, .
.
.
?
- . .
- ! ,
.
- ! . . .
.
. ,
, . .
.


- , .
. .
.
,
.
,
, . ; , -
, , - .

. , .
:

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 77 -

- ? ? ,
. .
. !
, ,
, .
- ,- .
. .
, . ,
. , ,
, , .
. ,
. .
, , .
, , .
- , - , - .
. . .
- : , - , - .
. ? ,
? , ,
.
.
- , - .
. ,
, , .
,, , .
.
- ? .
,
. , ,
, .
.
- ! .
. .
.
, .
, ,
, , . . ,
, ,
.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 78 -


. .
, ,
, .

. .
, .
:
- ?
- ?
- , ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?

tien sat

Th Tho

nha ngh noi


tau thuy
con ng
kenh ao
co knh
pha di, ha lu
dng lai
dng lai
khoe manh
dung cam
giam len xeo len, tan cong
nang ne, gian kho
Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

khoai

khung

Th Tho

- 79 ke thu
uoi,xua uoi
lanh ,ret
toi, bong toi
day ac , ram ram
hung d
khong lo
xuyen qua
dat dan
mot cach vo ch
khoe manh, trang kien , sang
cn giong, bao tap, noi kinh
noi th tham, th thao
s
xau ho
chi rua
phan xet, ket toi
an
cu non
xao xac, r rao, lam on
cu
thu d
sam
xe
ngc
rt ra, nho ra
a
anh len, noi len ong anh
mau
niem hy vong
chet
than trong , can than
tia, tia la, tia ien

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 80 -

26

I.

12

.

.
.
.
ai t (t mnh, chnh), trong am ri xuong hau to.
.
ng nham vi (nhat)
.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 81 -

1 : Dch sang tieng viet


1. .
2. .
3. , .
4. . .
5. .
6. .
7. .
8. .
II.

. .
1

ai t phu thuoc vao danh t ma no bo ngha ve giong, so va


cach.
.
.
ai t dang giong trung va so nhieu con co the gi
chc nang chu ng hoac bo ng.
.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 82 -

.
.
!
trc het
. the nao cung c
2 : at cau vi cac cum t sau.
, , ,

III.
?
0 0 .
, .
!
ong thi
.
(tieu t nhan manh)
,
.
3 : Tra li cau hoi.
1. ?
2. ?
3. ?
4 : Dch sang tiengviet.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 83 -

1. .
2. (CO2).
3. .
4. 100 .
5. .
IV.
Trong tieng Nga chia thanh so t so lng , , . . .
va so t th t , , . . .
* So t tieng Nga co bien cach.
* So t th t bien oi nh tnh t.
* So t so lng co trng hp ac biet.
* So t so lng tat ca cac cach tr cach 1 va cach 4 (giong
cach 1) phu hp vi danh t ma no bo ngha.
.
.
*So t , bien oi theo giong va so.
* Nhng so t , , bien oi nh danh t.

Bien cach so t.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 84 -

* giong nh the
mot lat

* So t 60, 70, 80 bien dang nh so t 50.


* So t 90 bien oi nh so t 100.
* Neu so t cach 1 hoac cach 4 th danh t i sau no co dang nh sau :
+ Sau so t 1 danh t se cach 1
21 ( ) .
41 ( ) .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 85 -

+ Sau so t 2,3,4, va so t co hang n v 2,3,4 danh t cach 2 so t.


(, )
+ Sau so t 5, 6 . . .0 danh t cach 2 so nhieu

5 : Tra li cac cau hoi sau.
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6 : Hay viet cac con so bang t
1. 20 .
2. 4 .
3. 60 .
4. 3 9.
5. 3 .
6. 2 .
7. 1 .
7 : Dung t ien dch oan van sau .
1 100
, (
)
1 100 : 1+2+3 . . . +98 + 99 + 100, ,
.
, ..
101
50 . ,

101 50 = 5050.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 86 -

V.
Thc gia nh c cau tao bang dang qua kh cua ong t + tieu
t (). Tieu t () co the ng troc hoac sau ong t
() .
() .
Thc gia nh c dung e ch kha nang hoac mong muon.
/ .
VI. CAU PHC VI CAU PHU IEU KIEN
1. IEU KIEN CO THE THC HIEN C
Dung lien t noi oan cau chnh vi cau phu. ong t v ng
hai oan cau chnh va phu e thc tran thuat va bat ky thi nao :
hien tai, qua kh hay tng lai.
,
.
/ , .
,
.
2. IEU KIEN KHONG THE THC HIEN C

Dung lien t noi oan cau chnh vi cau phu. ong t v ng


hai oan cau chnh va phu e thc gia nh.
/ , / .
, .
,
.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 87 -

au cau chnh co the co t neu cau chnh ng sau cau phu.


, ()
8 : Tra li cac cau hoi sau .
1. ,
?
2. , ?
3. ,
?
4. ,
?
9 : Dch sang tieng Viet.
1. .
.
2. ,
.
3. , .
4. , .
5. E , .
6. ,
.
10 : Viet tiep cac cau sau.
1. , . . .
2. , . . .
3. , . . .
4. , . . .
5. , . . .
11: Dch ra tieng Nga
1. Neu anh ve khong qua tre, th anh thc em day.
2. Neu ban ket thuc cong viec trong thang 5, th chung ta se cung
nhau i ngh Ha long.
3. Neu bac s en muon ch mot gi th anh ay a khong cu c.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 88 -

4. Gia ma toi co tien toi a mua oto.

co
~ ( , , )
~ +
~
~ ?
~ () ? ?
( , ) co
.
? , nam, ng
.
? co
.
ton tai
?
? ? quan tam, cham soc

~ , .
? ? trong nom
`~
~ .
12 : TRa li cac cau hoi
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5.
?

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 89 -


,
.
,
.
, .
, ,
.
:
,
. , - ,
, , ,
.
. ,

. ,
, .
.

, ,
.

. , , -

.

?
- , ! ?
?
- , . , .
- . , !
, , . ?
- , , .
- , ! ,
. ,
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 90 -

, !
?
- , , .
- . . .
?
- , . , ?
- , . . .
, .
.
.
- , , .
- , !

?
- . . ,
.
- . .
.
- ?
- .
- ?
- .
- , . ,
.
- ?
- , . .
- .

Th Tho

hieu thuoc
lo lang
benh
au

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 91 -

benh nhan
-
phuc hoi sc khoe
-
goi, mi
( , . . .)
-
viet (ra)

n thuoc

cai au

cai hong

ai bieu

quoc hoi, ha vien (cua Nga)


?
than phien,keu ca

bao ve sc khoe
-
v vang, do thieu

o
c ? ?
co quan he, co lien quan ti

dung, s dung

ho

s kham benh

to ln

phoi

cha, ieu tr

cha, ieu tr

can phng tien

dung cu

rong ln

(dung) mot lan

ong tiem, bm tiem,x-ranh

nguy hiem

co kinh nghiem
-
lac hau

khi, trong khi


-
van nh trc

nhan, tiep nhan


-
ap dung
- ( , ) nhan
~ , . . .
nhan benh nhan,uong thuoc

s m rong, pho bien

lan rong, pho bien


Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

?
?
.
.
?

- 92 b cam lanh
benh cum
chng viem hong
benh si
benh sot phat ban
benh AIDS
cai mieng
tim,trai tim
toc o
trng hp
chnh xac
chan oan benh
thuoc cha au au
tnh hnh kho khan( nan giai )
cam thay
anh b sao ?
anh au g ?
toi au au
toi b cum
anh benh g ?

- ?
- ?
-
?
- ?
- ?
- ?
- ?

/ ( ,
,
/ ( ,
, )
/ ( ,
, )
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

Th Tho

- 93 -

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3
27

- 94

I.
1.
, .(1)
(Hay nhn ngi ngoi canh ca so)
, .
(Hay nhn ngi ngoi canh ca so)
, ,
. (2)
(Lc tac ong len vat the lam no chuyen ong)
, ,
.
(Lc tac ong len vat the lam no chuyen ong)
va la ong tnh t chu ong. ong tnh t
la mot dang ac biet cua ong t. Trong dang thc nay cha ng y
ngha cua ca hai t loai : cua ong t va cua tnh t, tc la no va co y
ngha hanh ong va co y ngha xac nh. ong tnh t tra li cau hoi
?
- ?
- .
- ?
- .
ong tnh t chu ong phu hp vi danh t ma no bo ngha ve
giong so va cach, giong nh tnh t tan cung - ( , )
, , .
, .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 95 -

, .
ong tnh t gi nguyen the cua ong cau tao ra no (
) va nh cac trung to () khac nhau chung se
bieu th y ngha hien tai hay qua kh. ong tnh t chu ong hien tai
cau tao t ong t khong hoan thanh the. ong tnh t chu ong thi
qua kh cau tao t ong t khong hoan thanh the va ong t hoan thanh
the.
ong tnh t chu ong van gi nguyen s chi phoi cach cua ong t
cau tao ra no.
2.

/ (thi hien tai)


ong tnh t chu ong thi hien tai c cau tao t ong t khong
hoan thanh the () bang t can cua ong t thi hien tai + -
-, --, --, -- + hau to -
+ --, -- :

(-, - , -)
(-, - , -)

+ --, -- :

( -, - , -)
( -, - , -)

/ (thi qua kh)


ong tnh t chu ong thi qua kh c cau tao t ong t hoan
thanh the () va khong hoan thanh the() bang t can ong t qua
kh vi cac -, -- + hau to -
+ -- :

(-, - , -)
(-, - , -)

+ -- :
- -
- -
Th Tho

(-, - , -)
(-, - , -)
Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 96 -

- -
- -

(-, - , -)
(-, - , -)

* Mot so ong t co dang ong tnh t chu ong ac biet :

( -, - , -)
( -, - , -)

Neu ong tnh t chu ong cau tao t ong t co- th sau khi cau
tao nh ong t khong co cuoi cung tra lai .

3.
Cum (oan) ong tnh t co the ng trc hoac sau danh t ma no
bo ngha :
, .
.
Neu ng sau th phai ngan cach bang dau phay.
Cum ong tnh t chu ong co the thay the bang cau phu vi t lien
t cach 1.
, .
, .
Ngc lai cau phu vi t muon thay bang cum ong tnh
t chu ong ch khi cach 1.
,
.
, .
* Trong tieng Nga co mot so danh t va tnh t co dang cua ong tnh t
chu ong nh :
, ,
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 97 -

, ,
,
.
1 : Cau tao ong tnh t chu ong t cac ong t sau.
/ :
, , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , ,
/
, , , , ,
, , , , , ,
, , , .
/
, , , ,
, , , , ,
, , , , , .

2 : Giai thch thi the cach cua ong tnh t, dch sang
tieng Viet.
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
3 : at cau, dung cum t a cho vi chc nang chu the va
oi tng cac cach
, , ,
, .
4 : at cau, dung nhng t cho trong ngoac.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 98 -

1. . . . . . . . ( )
2. . . . . . . (
)
3. . . . . . . . (
)
5 : Thay oi v tr cum ong tnh t trong cau.
1. , , .
2. , .
3. , ,
.
4. , .
6 : Thay cum ong tnh t bang cau phu
1. , , .
2. , .
3. , .
4. , 9 ,
.
5. ,
.
6. , , .
7. , .
8. , ,
.
9. , .
10. , .
7 : Thay cau phu bang cum ong tnh t chu
ong hien tai.
1. ,
.
2. ,
.
3. , .
4. , .
5. ,
.
6. , .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 99 -

8 : Thay cau phu bang cum ong tnh t chu


ong thi qua kh.
1. , 19 , .
2. , .
3. , .
4. ,
.
5. , , .
6. , .
9 : Thay cau phu bang cum ong tnh t thi
co the.
1. , ,
.
2. , ,
.
3. , .
4. , .
5. , .
6. , ,
.
7. ,
.
8. ,
.
9. , .
10. ,
.
10 : T 2 cau lap thanh 1 cau vi cum ong tnh t.
1. . .
2 .
.
3. . .
11 : Dch sang tieng Viet.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 100 -

1.
2. .
3. .
4. .
5. ,
.
6. .
7. , ,
.
8. .

II. CAU TAO TNH T T DANH T

1/ ,
,

--

,
,

2/

- --

3/ ,

- -

4/ ,

--

III. ONG T CHUYEN ONG


ong t chuyen ong da vao y ngha chia lam hai nhom :
- ong t chuyen ong mot hng()
- ong t chuyen ong nhieu hng. ()
()

Th Tho

()

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

. . .

- 101

Nhom ong t nhom ( , . . . ) ch mot chuyen ong cu the


ve mot hng nhat nh. V du :
.
.
Nhom ong t nhom ( , . . .) gom nhng ong t nhieu
hng ch :
+ chuyen ong cu the nhng khong co hng xac nh
.
.
+ chuyen ong co hng xac nh nhng lap lai va xay ra thng
xuyen
(trong trng hp nay khong noi mot chuyen ong cu the ma la mot
chuyen ong noi chung).
.
.
+ ch neu chuyen ong khong ch hanh ong cu the.
.
.
* Chu y !
Trong ket hp vi cac ong t , , , ,
phai dung ong t nhom nhieu hng.
.

:
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 102 -

.
( chung toi i en cong vien)
vien)

.
( chung toi i i lai lai trong cong

12 : oc cac oan oi thoai, ch ra ong t nao ch chuyen


ong khong co hng nhat nh
1.
:
!

, ,
, .

: , ! ,

.
. , !
!
: ,

. .
:

, ?

. ?

, .

2. ? - ?
- . .
3. ?
- . .
.
4. ?
- ,
.
13 : oc va ke lai cau chuyen sau.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 103

,
, .
- , - .
- , , ,
.
- , - .
- , -
. :
- .
- ?
- , , .

- ?
- , .
- ?
- .
* Cac ong t nhom , . . . dang qua kh con co y
ngha :
- . V du :
. , .
14 : Dch sang tieng Viet.
1. , .
- . .
2. .

.
- , .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 104 -

3. , ?
- . , ,
.

(.) vai tro


( , . . .)
?
chc nang


v tr, t the, tnh hnh, a v
~ (, )
~ ( , )
~ ( , . . . )
.
trang thai, tnh trang
~ (, . . .)
(, )
()
- co u sc, co kha nang, co the
.
.
.

1.
,
, ,
.
.
. ,
, ,

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 105 -

,
.

.
,
,
- ,
.
2.
, ,
, , ,
.
,
.
,
-.
,
,
. ,
,
.
, .
!
, ,
.

., ,

. ,
.
. ,
, !
,
, .
3.
- , ?
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 106 -

- . !
.
- , .
- ,
.
- ! , , ,
, ?
- , .
- . . . , .
- . .
- , ? ,
.
- , . .

Th Tho

net
truyen thong
phe bnh
chu ngha hien thc
co
ac biet, ac trng, khac biet
pham chat, tnh chat
giai oan, thi ky
chat che
moi lien he
sang tao
khoc liet
tch luy
tac pham
hien thc
v
s kien
ngi noi len, ai bieu
quyen li, li ch
lac hau,loi thi
an ong, nam gii
Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

hoang

Th Tho

- 107 hien phap


bang nhau, bnh ang
quyen
qui tac, qui che
lng , tien lng
s thong ke
xa hoi
chnh sach
tieu chuan ,tieu ch
bao ve
cam, ngan cam
oc hai
hau qua
s thay oi
thu hut s chu y
hoi ngh
vi pham
vi pham
s chia
trach nhiem, ngha vu
bat chen
s ra
giam, ha thap
u iem, phamchat, ve ng
ngi dan
chuyen cho , di c
ci v
ban uc,hnh mau
con gau
bi
bi
chay
bay
tang bang
ai dng
ieu ngoc, nham nh

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 108 -

Tra li cac cau hoi sau :


1. ?
2. (bao ch) ?
3. ?
4. ,
?
5. ?
6. ?
7. ?

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

28

- 109 -


I.
, .()
(Chung toi say sa nghe tat ca nhng tin c truyen tren ai.)
, ,
.
( Nhng van e ang c vien nay giai quyet ong vai tro quan
trong trong s phat trien nganh vat ly .)
, .()
, .
Cac ong tnh t b ong thi hien tai
( ) bo ngha cho danh t va la oi tng cua hanh
ong
Cac ong tnh t b ong
thi qua kh

.( ) bo ngha cho danh t va la oi tng
cua hanh ong .
ong tnh t b ong luon phu hp vi danh t ma chung xac nh
ve giong so va cach. ong tnh t b ong bien oi giong nh tnh t co
hau to

Neu trong cum (oan ) ong tnh t b ong co chu the hanh ong
th chu the nay cach 5 khong gii t.( xem v du tren).

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 110 -

II. ( CAU TAO )


ong tnh t b ong ch c cau tao t nhng ong t cap vat (
trc tiep) nh , , ..
ong tnh t b ong co thi hien tai va thi qua kh.
a/ (Thi hien tai)
ong tnh t b ong thi hien tai cau tao t t can ong t hien tai
( t ngoi th nhat so nhieu) + - ; - - va hau to cua tnh
t -

+ +
+ +

oi vi nhng ong t nguyen dang co t can -- ; -- ; th ong tnh t b ong hien tai cau tao t t can ong t
nguyen dang.

ong tnh t b ong hien tai ch hanh ong c thc hien ong
thi vi hanh ong chnh.
/
ong tnh t b ong hay cum ong tnh t b ong co the ng
trc hoac sau danh t ma no xac nh
, .
.
Chu y !
Nhng tnh t co - ; -- thng co
/ , , /,
/, /, /

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 111 -

/ ( Thi qua kh)


/ .
la ong tnh t b ong thi qua kh.
ong tnh t b ong thi qua kh c cau tao t t can ong t
nguyen dang () the hoan thanh + ()- ; -- - va hau to cua tnh t -
ay la dang ay u.
+ - t ong t tan cung - , - , -

+ --/ -- t ong t tan cung - , -/-, /

+ - t ong t , , , ,
, , , , , ,

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 112 -

ong tnh t b ong thi qua kh ch hanh ong vi t cach tnh


chat a c thc hien trong qua kh hoac trong tng lai trc khi
thc hien hanh ong chnh. ong tnh t b ong qua kh dang ay u
lam tnh ng trong cau.
.
?
CHU Y !
1/ Mot so tnh t va danh t co dang ong tnh t b ong qua kh
(.)
(.) so lieu
(.) ieu nghe c
2/ Mot so ong t co dang ong tnh t b ong qua kh ac biet

3/ Mot so ong t co bien am t can

III.
, , .
, , .
?
.
Cum ong tnh t ( ) va
lam tnh ng giai thch cho danh t .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 113 -

IV.

, .
, .
, , .
, , .
, .
,
, , .
, , .
, , .
1 : Cau tao ong tnh t b ong t nhng ong t sau.
/ Thi hien tai
, , , , ,
,, , , ,
, , ,
/ Thi qua kh
, , , , ,
, , , , ,
, , , , , .
2 : ien cum t dang can thiet vao cho
cham
1. / . . .
2. . . .
3. . . .
3 : at cau vi cac cum t a cho va dung chung cac
cach khac nhau.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 114 -

, ,
, ,

4 : T nhng ong t a cho cau tao ong tnh t b ong


va ien vao cho cham dang can thiet
1. , . . . , . ()
2. , . . . , . ()
3. . . . ? ()
4. , . . . . ()
5. , . . . ,
.()
6., . . . , .()
5 : Dch sang tieng Viet
1. .
2.
.
3. .
4. .
5. .
6. , .
7. , , .
6 : Thay cum ong tnh t bang cau phu .
1. , , .
2. , ,
.
3. , .
4. , , .
5. , ,
.
6. , .
7. , .
8. ,
.
9. , ,
.

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3
10.
.

- 115

7 : Thay cau bang oan ong tnh t.


1. , ,
.
2. , ,
.
3. , .
4. , .
5. ,
.
6. , .
7. , ,
.
8. ,
.
9. , .
10. , .
8 : T hai cau a cho ghep thanh mot cau :
a/ cau n vi oan ong tnh t .
b/ cau phc vi t dang chu ong.
1. . .
2. .
.
3. .
.
4. . .
9 : Dch sang tieng Nga.
1. Toi thch cuon sach do nha van nay viet.
2. Hang ngay chung toi nghe tin a tren ai phat thanh.
3. Nhng ve tinh do con ngi phong vao vu tru co moi lien lac
thng xuyen vi trai at.
4.Cac nha khoa hoc rat hai long vi nhng ket qua a at c
trong cong viec.
5. Trong ngoi nha mi c xay dng a co ngi .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 116 -

6. Ba ta a oc het nhng cuon sach chong ba mn th vien.


7. Thanh pho Petecbua do Pie e nhat sang lap trc ay la thu o
cua nc Nga.
8. Trong nhng cuon tap ch chung toi nhan hom qua co nhieu bai
bao hay.

1.
, - . .
, .
, .
, , - . -
, .
.
- , - . , .
. , ,
. ,
.
: , ?
, ,
. .
, ! - .
. .
, , .
, .
- , , .
. , .
. , ! ,
.
. ,
: , . . . . . . .
, .
- , - .
! .
, - . . .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 117 -

. . ,
.
, .
, , . ,
, , .
:
1. , ?
2. , ?
3. ?
4. ?
5. ?
.
2.
,
,
,

.
1850

.

,
.
,
,
. 1848 1851 ,
,
.

,
.
, ,
,
,
.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 118 -

:
1. ?
2. ?
3. 1850 ?
4. ?
5. ?

Th Tho

tnh yeu
hieu
bai th
vui ve
am
i bo
em
bc chan
thang may
bat hanh
h, hong
lanh tu
s hoat ong
cong hien
cong hien
s (nen) giao duc
giai cap vo san
y thc t giac
s phat trien, s ln manh
thuoc ve giai cap
hng ti, khao khat
chng trnh, cng lnh
thong nhat, lien hiep lai
li keu goi
Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3
c

- 119 co cha bao ham


tieng goi, li hieu trieu
chien thuat, sach lc
coi thng, khong em xa
quan chung
ong vai tro quan trong
phong trao
tuyet vi
tong ket, tong hp
tong ket, tong hp
chu ngha cong san khoa hoc
chuyen chnh
mang ten, c goi
bao ham
s qua o
mau thuan, oi khang


- ?
- , ,
?
- .
, ,
, .
- , , , .


- , , ?
- . .
- , , 5- .
- , .
- .
- . .
- .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

Th Tho

- 120 -

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

29

- 121 -

ONG T CHUYEN ONG VI TIEN TO


1. (tien to ) -
-
.
- ch s bat au hanh ong (d nh tien hanh trong
tng lai)
1 : oc va giai thch y ngha tien to 1. .
2. .
3 , .
4. .
5. .
2 : Dch sang tieng Viet
1. ?
- .
2. ?
- .
3. - ?
- , . .
4. , ?
- .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 122 -

2. -

? , , .
-

.
.
3. -
? ,

-

4. -
? , , .

-
, 10 .
.
5. -
-

? , ,

6 .
? - , .

6. -

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 123 ? .


.
.
7. -
?


.
8. -

? , ,
?

.
.
9. -
?


10. -
? .
?

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 124 -

.
.
3 : oc, dch va chu y en y ngha cua tien to 1. - ?
- .
2. - ?
- . .
3. - .
- .
- ?
- .
4. - , ?
- .
- , .
4 : oc, dch va chu y en y ngha cua tien to 1. - ?
- , , .
2. - ?
- .
3. - ?
- , .
4. - ?
- , .
5. - ?
- , .
5 : Lam bai tap theo mau
:
. .
.
1. . .
. . .
2. , .
. . .
3. . .
. . .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 125 -

4. . .
. . .
6 : Lam bai tap theo mau
:
. .
.
1. . .
. . .
2. . .
. . .
3. . .
. . .
4. . .
. . .
7 : ien ong t chuyen ong thch hp vao cho cham
. . . . . . .
. . . . . . . ,
, . . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . , . . . .
. . . . . . , , . . .
. . . . , . . .
. . . . . . . .
8 : ien tien to thch hp vao cho cham va dch sang tieng
Viet
1. . . . 5 .
2. . . . , .
3. . . . , : .
4. . . . , .
5. . . . 9 .
6. . . . .
7. . . . .
8. . . . .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 126 -

9 : ien ong t chuyen ong thch hp vi cac tien to


-, -, -, -, -, -, -, - , 1. . . . .
. . . ,
. .
. . .
.
2. . . . 12 . . . . , . . .
.
3. . . . . . . . ,
. . . . , .
. . . .
4. , . . . .
, . .
. . .
10 : oc oan chuyen sau, tm ong t chuyen ong va
dung t ien dch sang tieng Viet.
. : ,
.
, ,
.
, :
- , , .
:
- .
- o, , .
- , - , , ,
.
, .
.
:
- , , , .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 127 -

- , - , - .
, .
:
- , ?
- , .
:
- - :
, .
:
- ,

.
, .
.
, ,
. , .
,
.

? ? tao nen, thanh lap, che tao


~( , , , )
cau thanh , tao nen
.
che tao , san xuat
( , )
, ? nghien cu, sang tac
~ ( )
? ? thay the
s thay the
gii t cach 2
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 128 -

.
.: , , , ,
.
. . ,
, : .
.
,
. ,
. ,
.
.
. ,
,
: .
.
,

.
.
.
. ,
,
.
.
,
. ,
.
, .

*
Th Tho

*
Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 129 -

*
*
*

*
*

(), ( )
1. ,
?
,
, ?
2. , ?
,
?
3. , ?
?
4. ?
?
5. ?
:
1. ?
2. ?
3. , ?
4. ?
5. ?
6. ?
7. ?

.
- ! .
- ?
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 130 -

- , .
- .
.
- 2.
.
- .
- ! ! ,
. ?
. ?
- . :

. .
.
- ! . ?
- .

Th Tho

cu gia
thong minh
ngi ngoc
cai lo si
nam
yeu cau
i
suoi
c
con ca mang
bat lay, tom lay
lay ra, bat ra
tha
cai thung
chay
pha sau
nha go
leo, treo
uong
san ga
trc nhat
canh sat
Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

Th Tho

- 131 tuyen, lo trnh


ng vong
co knh
tng ai
xuat sac
ong bang
bang phang, thang tap
a trang
i vong quanh
noi tieng
ng dan
con thuyen
b
nha th ln
nha lch s
bc tranh tng ,bch hoa
dat dan
thuoc ban em
nam xuong
anh phai
chuyen bay
nam
ngoi

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

30

- 132 -


1.

, -, - , -
, -, - , -

, -, -, -
, -, -, -

, -, - , -
, -, - , -
,
-, - , -

, -, -, -
, -, -, -
,
-, -, -

ong tnh t b ong ngoai dang ay u , .


. .con co dang rut gon , . . . . ong tnh t b ong dang
rut gon c cau tao t dang ay u bang cach sau :
+ thi hien tai bo hau to - roi chu ng la giong c th khong
them g, giong cai them - , giong trung them - va so nhieu them -.
+ thi qua kh bo hau to - (neu t can co -- th bo bt --)
roi chu ng la giong c th khong them g, giong cai - , giong trung
them - va so nhieu them -.
2.
ong tnh t b ong rut gon dung trong ket cau b ong va lam v ng.
.
.
.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 133 -

ong tnh t b ong rut gon thng cau tao t ong tnh t b ong
thi qua kh ch hanh ong a hoan thanh va a c thc hien trong
qua kh.
. .
( hanh ong viet a xong trong qua kh nhng ket qua van lu lai en
hien tai li noi ).
Neu trong ket cau b ong co chu the th chu the phai e cach 5 .
.
3.

1. .

1.
.
2.

2. .
3. .

3.
.
4. 4.
.

.
/
Trong ket cau chu ong ( ) chu the hanh
ong cach 1(2), hoac khong xac nh (1, 3, 4), oi tng hanh ong
cach 4. Trong ket cau b ong ( ) th oi tng
hanh ong cach 1 (1, 3, 4) va chu the cach 5(2).
/
Trong ket cau chu ong ( ) v ng la ong
t cap vat (, . . . ). Neu v ng la ong t khong hoan
thanh the ( )th khi chuyen sang ket cau b ong phai dung
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 134 -

ong t co - (). Neu v ng la ong t hoan thanh the


() khi chuyen sang ket cau b ong phai dung ong tnh t b
ong dang rut gon (a ).
/
e bieu th hanh ong xay ra trong qua kh hay tng lai dung tr
ong t thi tng ng ( , ).
/
Trong ket cau b ong ma hanh ong ch c neu len hay c
hnh dung nh mot qua trnh hoac hanh ong thng xuyen xay ra th
dung ong t khong hoan co -. Neu hanh ong a co ket qua hoac
nhan manh tnh chat hoan thanh, y ket thuc cua hanh ong th dung
ong tnh t rut gon.

.

.


.

.

1 : Giai thch cach dung cua ong tnh t trong cac cau
sau .
1. , .
.
2. ,
.
.
3. , .
.
4. .
.
5. .
?
2 : Chon t a cho trong ngoac ien vao cho cham, dch
sang tieng Viet.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 135 -

1. . . . ( ) .
2. . . . ( ) ?
3. . . .
( )
.
4. , .
. .
( ) .
5. . . . ( )
.
6. , , . . . (
)
1957 .
7. . . .( )
.
8. . . . ( ) ,
.
9. (
)
.
10. . . . ( ) ,
.
3 : ien ong tnh t a cho dang can thiet vao cho
cham.
1.
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
2. (ve, mo ta)
. . . .
, , . . . ?
3.
. . . .
. . . .
4.
. . . .

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 136 -

. . . .
. . . .
. . . .
4 : So sanh, dch cac cau cot I va cot II va giai thch s
khac nhau ve y ngha.
I
1.
.
.
2.
.
.
3.
.
4.
.

II

5 : ien ong t hoac ong tnh t dang thch hp vao


cho cham.
1. . . . . ( )
. . .
2. . . . . ( )
. . . .
3. . . . . ( )
. . .
4. . . ..( )
. . ..
5. . . . . ( )
. . . .
6 : Thay cau chu ong bang cau b ong.
1. .
2. .
3. .
4. .
5.
.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 137 -

7 : Thay cau b ong bang cau chu ong.


1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
8 : Thay cau chu ong bang cau b ong theo mau.
:
, .
, .
1. , .
2. , .
3. , , .
4. , .
9 : Thay cau b ong bang cau chu ong.
1. .
2. .. ,

.
3. 8
.
4. ,
.
5.
. .
6. .
10 :

Chuyen cau n thanh cau phc vi lien t

1. , ,
.
2. , , .
3. ,
, .
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 138 -

4. , ,
.

? thanh phan
?

.
? lap thanh, cau thanh
.
? bao gom, cau tao t
.
? cha , ng, co
? co, c cha ng
.
.
noi dung, e tai, muc luc, ham lng

1.


..
. ,
, , .

.
.

, .

1748 .
.
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 139 -


. ,
.

. ,
.

, ,
,
.
1755
, .
,
, . 1755
.
:
1/ ?
2/ ?
3/ ?
4/
?
5/ ?
6/ .. ?
2..
, .
( )
. ,
.
, ,
.
, .
.
.
, ,
Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 140 -

. .
,
, ,
. .

.
,
, .
:
1. ?
2. ?
3. ?
4. , ?
5. ?
6. ?
7. ?
8. ?
9. ?

? ?

?
( )

Th Tho

nha bach khoa


toan nang , toan dien
nha triet hoc
nha thien van
nganh thien van hoc
nha a chat
nha a ly
a ly hoc
nha th
lam giau
t tng, quan niem, y kien
vt hn
noi rieng
bao toan
nhiet, thuoc ve nhiet

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

Th Tho

- 141 chuyen ong c hoc


hat vat chat
sao Kim
tia chp
bac cc quang
khoang san co ch
sang kien
thien tai
giai thch
chng minh
hang
s tien bo
e ngh
chi nhanh
ao, hon ao
tuyen bo
vung
kinh doanh
ang ky
ieu le, qui che
bao ve
luat
li nhuan, li tc
tch thu, trng thu
lanh tho
u ai
thuoc ve thue
che o
lac quan
hoan nghenh, ong y
hoi ong
giay phep xuat nhap khau
may tnh
a vao, em vao
a ra, em ra
tien te
ban hp ong, khe c
ai bieu
Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

- 142 ai hoi
nha kinh doanh, doanh nhan
ao ret
giay am
the( phieu ) tham d

?
: ! ?
: , . . ,

?
: .
, .
?
: ,
. ,
c ? ?
: :
,
- .
.
: .

: , ! , ,
, !
: , !
: !

Th Tho

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

Th Tho

- 143 -

Khoa Ngoi ng

Ting Nga 3

Th Tho

- 144 -

Khoa Ngoi ng