Вы находитесь на странице: 1из 784

CT'^?

^Ml 'i
'

^i^

.^/j^:

-^^

^
t
V
<

*-.>.*^.s.fey

,5-^^

l^ ^>

>

MONVMENTA

GERMANIAE
HISTORICA
INDE AB ANNO CHRISTI QVINGENTESIMO

VSQVE AD ANNVM MILLESIMVM ET QVINGENTESIMVM

EDIDIT

SOCIETAS APERIENDIS FONTIBVS


RERVM GERMANICARVM MEDII AEVI

AVCTORVM ANTIQVISSIMORVM TOMVS


CHRONICORVM MINORVM SAEC.
VOL.
I

IX

IV. V. VI. VII

1*

BEROLINI D W E ID M A N
MDCCCLXXXXIl

NOS

CIIRONICA MINORA
SAEC.
IV. V. VI. VII.

EDIDIT

THEODORYS MOMMSEN

VOLVMEN

ACCEDVNT TABVLAE UVAE

BEROLINI A P V D VV E I D M A N N
MDCCCLXXXXIl

Aulae Vimaiiens.is

otficiriii

lypugrHpluca.

HOC VOLUMINE CONTINENTUR


Origo Constatdini impcmtoris sioc

Anonymi

Vdlesiani pars [irior

ChromKjraplius anni
I.

CCCLIII

13
3!)

Dedicatio

II. Imagines urhium

40

III.

Dcdicatio

ct

natalcs

Caesarum

4-1

IV. Imagines planetarum


Signa sodiaci VI. Iimgines mcnsitim
V.

42
47 48
49
a.

VII. Imagincs impcratorum VIII. Fasti consulares a regibus cxaetis ad

354

....

50
62

IX. Cijclus pasehaJis X. Praefecfi urhis Romae XI. Dcpositiones einseoporum liomanorum XII. Feriale ecclesiae Romanac XIII. Episcoiii Romani

65 70
71

73 77 78
141
141)
.
.

XIV. Rcgiones

urhis

Romac Romae

XV.
Add.

Librr generationis
urbis

XVI. Chronica

Computatio aimi

CCCCLII
a.

IL Libcr gencalogus anni


CoHsularia Constantinopolitana ad

CCCCXXVIICCCCLII CCCXCV etim additamcnto Hi/dafii


.

154

ad

a.

CCCCLXyill:

acccdunt considaria chronici pasdtalis

190

Consularia Ifaliea
/.

249
259. 306
excerptis Sangidlensihus

Aiionymi Valesiani ^iars pusterior


Fasti Vindobiinvnscs prlores

//.

cum

263. 274
263. 271

///.

Fasti Vindoboncnscs xiostcriores

298
293
336

328 336
334 339

IV. Paschale
V.

Campanum

265. 305 266. 298

Continuafio Ilamicnsls Prosperi

VI. Excerpta ex liarharo Scaliyeri

272. 274

VII.

Exccrpta ex Agnelli

lihro pmitificali ecclesiae


a.

Raveimatis
conti-

273. 301

Prosperi Tironis epitoma chroiilcon ed. prliimiii

CCCCXXXIII,

imata ad
Aild.
I.

a.

CCCCLV
n.

341

Addifamcnta Africana
Additainenta (dtcra
a.

446

//.

446

455

1-57

486 488
491

///.

Continuatio ad a. 462

VI
F"gg-

IV. Aiirhtrinm rpifonuu: Vnficauni:


r.
]'/.

'iOl

Ejiitomr GmiliiKiininmis
IntrriiiihiHinirx rliniiiirin
roiliris

493
Frosprri
iiisrrtar snrc.

XV

41)7
iJUl

IJIirr

jiiisrliillis

(jisaisis .
n.

Folcmii Siloii latrrriilns


I.

CCCCXLVII CCCCXLIX

511

Nominii omninm iirincipnin Homanorum

520 524 543


545
547

II.

III.

Nomina provinciarttm Nominn mnrtornm spirnntium


(^iiac sint

IV.
V.

Ilomac

Brcviarium fcmpornm
Voccs variae animantium

VI.

548

VII.

Nominn ponderum
Notitin Gnlliarum

vel

mcusurarnm

549 552
613

Add.

I.

II.

Dc

nominihus Gullicis
n.

Chrouicn Gnllicn
/.

CCCCLII

cf

DXI
cf

015
Theo-

Nnrratio dc impcrntorihus domus Valcnfininnac


dosianac

629
a.

7J.

Additnmcntn chronicorum

CCCCLII nd

clirouicn Ilic-

ronymiana
///.

631

Clironicorum

a. a.

DXI pars
CCCCLII

IV. Chronicorum

lHcronijmimm pnrs postcrior

632
646. 648. 650. 652. 654. 656. 658. 660. 662

V.

Clironicorum

a.

DXI pars

postcrior

647. 049. 051.


653. 655. 657. 659.

661666

Victorii Aijuifani cursus jiaschalis n.

CCCCLVII
n.

066
prior
. .

Add.

I.

Froliiiji pasclinlis

nd Vifnlcm
n.

//.

Cjclus imschalis

354

437

CCCXCV pnrs

736
739

///.

Paschnlc Cnntpanum
cijclos

744
Dioni/sianos
. .
.

IV. Adnofationcs anfiquiorcs ad

751

ADDITAMENTA.
ail

p.

f).

Tract.Ttns

(luos

.-1(111110

cnmpi-cliousos

iin|)or

Ciinilus

Kriolc
l.Sill

(zur
.'i,39

Terthilik
.seq.)

suh iinmino AiKmymi V.-ilosiaui .1(1 oundom nnd Spraclie dex Annm/iiiiix Vnlrxiiimis in
futtilibus
et

.'inotorein

i-cttnlit

oiimnicntatiiiniluis
(iui

\V(iclH'lini;iiiis

p.

.argumcntis
(p.

pervorsis,
oit iti

ut recte
iii

vlilit
.iil

mipcrrimc de
ntrniiKiue

tract.itu

altern

egit

Carnlus fipnlla

27 cnmmoMtnrii

infn

:k1iI.

p.

2.'ill).

liljcllum

mcrn casu coiiiunct.nm

ossc oviilenter patct.

ad

p.

14 ;ulde

IN LIBliO GKNEliATluXIS

I.

= C = F= O =
B
O
ad
p. 17.

Bernliueiisis Pliillippsiauus u.
Pliillippsi.aniis
ii.

1829 saec. IX

(v. p. 78).

122UI) saec.
.s.aeo.

(v. p. 80).
(p.

Parisinus 10910

VII/VIII

78).

Sangallensis u. 133 saec. IX

(p. 80).

Cavcusis similesque

(v. p.

79)

Ipsius arcliotypi fraymciitum

pnstea eruderatum lioc:

S
I

P A
edituni a Kos.sin Tlnllett. cristitino

1873

jj.

KiO

tab.

XII nstondit

iii

clngin iiou

fuis.sc

uisi

Diimasi jiapae.

moiiuit Rossius.
;id

p.

19 uot.

2.

Imagiues jilanetarum dios rogentiuni

repcrtas
a.

iu

cndiec

autiquo

iuter

suns

libros

liabuit

C.assianiis a

Putoo 2
p.

(del

Pozzn) dcfunotus
.S;iturni
ilie

Knniae
iiide

IGfi^

tcste

Biaiicliiiiin

(/n stnria iniirersalr

IJnmao

1697

I.

c.

80) qni

imaginem

edidit ligno exprossam.


p.

iuter reliqui;is onllectancnniin


iinn

corum
esse.

liodie iiotas (v.

Robert

antilen Sarlrnphai/relicfs vnl. 2

XI) liacc iiuagn

vidotiir sujier-

tracta est onuiiuo a Cassiauo ex Ale.andrinis.


fastos coiisulares a. 354.

adiiiouuit Iluolseu.

ad

p. fiO

61
a.

ad

317 adde iidenatn

.092 ficulo (iion siculo)

AV.
urb.

A^^C?)

373

tricipiiio ^l

382 cnmniiu

rel

cominio

.1

44G

oni. .11''

74)

711 ser. Hirtio.


p.

ad

p. 62.

Rossius

(iiiscr.

clir.

Rom.

LXXXVIII)

adseutiente Kruscliio {Stiidien zur Clironoloi/ie


auticipata esso, tabulam
(pro idus) Apr.
ipsani
aiitcv

ji.

extrcnia

laterculi
1.

ijascliat;v

iudicat computatione

editam.

itom

Kruscliius
;iil

c.

p.

G7

,"id

a.

32G

scribi iussit

/// non.

p. 73.

'Che nel calaloi/o e]}iscopale romano

ri sieno

indizi di date provenienli,


dull.a
ilojypia
il

non da fonte

eeclesiastica,
e

ma deW

archimo della prefettura, Vho imparatn

data delV inizio di Milziade,

da

ijuella

del cessatio episcopatus.

laonde non pretendo, che


d-i

cataloijo intero rr.w/a dayli archivi della

pre-

fetlnra, ina che nella sua compilazione ri h indizio


liaec
iii

date e di notizio di tipo civile non ecclesiaslico'.

litteris

ad

me

datis Rossius.

ad

p.

78seq.

Codicibus, qui cxcerpta b:ibeut


acij.

ex libro

genonitinnis addeudus
tles

ost
et

origiue 'rurniieiisis, lindio


liarrnis 1.S88
p.

Parisiuus no^m.
saec, IX,
1.
1".

n.

1613

(l)elisle

cataloi/ue des mss.


lins:

fonds

JMiri

63

seq.)

8 contincus computns quiuque


i/ni priiim.i

ex lihro lulii Africani,


aetatihns saeculi.

/.atinoriim jiost ('hrisli adrentnin siripsil de liinporihus atijue

ali

Adaiii

usquc a

(siel

dilnvinni
:id

aiiiii

IIMCCXLU.
ICL.XI.I.

ad

(sic) dlliivio

usquo

Abr;ili;iiii

;iiiiii

VIII
Abraliani vero ustjue

ADDITAMRNTA.
at)

qun

exireiif

ile

Egypto

ciliicento

i'Os

Mo3'si

qiiiiiulo

et

pasclia fecerunt,

anni sunt
al)

CCCCXXX.
in transituni

exodo Egypti usqiie


piist

lordanis,

quando lesus

[lasclia

caelcbravit, sunt aiini

XLI.

Ezchias

annos C(!CCLXIIII

caeleln-avit pascha.

post E/.ehiam losias post losiain Esilras

anno centesiino XlIIIo


jiost

pasclia celehravit.

annos CVIII pascha caelehravit.


Christi post

post

Esdram servat autem generationes

annos DLVIII pascha

fit.

a generatione autem Christi post

XXX
in

annos, cuni passus est doniinus, pascha celehratiini est; ipse

enim
1 passionem

erat

iustum pascha.
doinini
in

autem

usque

XIII annuin imperii Alexandri Cesaris

aiiiii

CCVI
(tiir)

.ser^atuiii

est

pascha quod

commeniorationem domini
ah

nostri lesii Christi servatnr nn

uohis.

fiunt igitur onines aiini

Adam

iisque in liuiic dieni auiii


30.'j

VDCCCXXXVIII.
130).

[Haec sumpta sunt ex


Africano
,

lihro generationis c.

314
p.
;

(supra

p.

euiu qiiod epitoiuator trihuit lulio

confevendum

est

cum

eis

quae exposuimus

86

iiot.

neque tamen hoc loco quaostionem de


app.

auctore retractabimus.
accedit relata
iii

ipsa inscriptio

unde veniat, ignoro

ex adlegationibus Afrieani reliquis ))roxinip ad hanc


I

serie
2.

regum Pontaciana ajmd


ex
eodeiii lihro.

Sclioeniiim chroii. Hicr. vol.

p. 37.]

iteiii

Ab Adam usque ad
a diluvio usque ad

diluvium anni UCCXLII. Abraham anui ICLXX. ab Abraam usque ad Moysen anni CCCXLIIII. a Moyse usque ad Sanmel anni CCCCLXXIIH.
a

Samuel usque ad regem E/.ehiam anni DCII.


aniii

ab Ezehia usque ad Gagium lulium Cesarem

DLXVII,

a Gaio lulio usque ad doniini nostri nativitatem anni XLVII.

a nativitate doniini

iiostri

lesu Christi usque ad passioiiem eius anni

XXXIH.

a passione domini usque ad Coustanciuni et Maximianum consulos auui CC'LXVIIII.

[Computus deductus ad
3.

a.

p.

Chr. 302

iiiide

veniat iguoro.]

ex lihro

f^ui

titulatwr cruuica Eusehii


aiini

mlque leroiiimi.

ab Adara usque ad diluvium

UCCXLII.

a diluvio usque ad nativitiitem Abraliae anni a nativitate quippe Abrahae usque ad Moyseii
a

DCCCCXLH.
et egressura Israelis

Moysen

auteni usque ad 8alomoiiem et priniani edificationeni tenipli

Egypto conputantur anni DV. .aniii C('CCLXXVIIII, secun-

dum
a

minoreni tameii

iiumerum
aiini
D(-'.

quem
tenipli,

tercius

regnorum

liber continet:

nam

iuxta

volumen

iudicum supiiutaiitur

Salomone usque ad
aimi

iiistiiurationem

(lue

suh Dario Persarum regc facta

est,

colliguntur

DXVI.
iiostri

porro a Dario usque ad praedicatioiiom domiiii


principis

lesu Cliristi et usqiic ad X\' anuu (sir) Tiborii

Romanorum

explentur anni DXLVllI.

itaque simul fiunt ah Abrahain usque ad


tiunt simul

(sir) Tiberii

aniium

aiini

HXLIIII.

ab

Adam

usque ad suminiira annum Tiberii auni VCCXXVIII.

[Similia liabet Hieroiiymus


4.

ad

a.

Abr. 2044.]

ex libro Isidori Hispalenais episcopi.

Tiberius regnavit annos


actis a principio

XXIII mundi

(xxii.

cod.).

huius XV'""

regiii

anno dominus

crucifixiis est per-

aiinis

VCCXXVIH.
XVHI.]

[Ex chronicis
5.

Isidori uiaioribus, sed ihi aniius est Tiherii

ex libru Bedaq^ presbiteri.


(scr.

Anno suo
[.\d
lotuiii
.sed

XV)

iraperii

Tiberii

auiii suiit

V(.:CXXVIII.
Cave, prudens calculator, ubicumque per
veritJitein
lioc

[Ad verbum ex chrouicis maioribus Bedae.]


iiiarginem
libruni

adiiotavit

manus
quos
et

aequalis ex Hedaiiis liaec]:

hiinc

huiusmodi suppiitationem inveneris, ne putes inxta Ilebraicam


iiiterpretes,

aniios positos,

sooiiiidiim

LX.\

leronimus et Augustinus teste Beda docoiit

iii

iiou csse seqiiendos.

ISeiiiniiitur in codice

comparationes paschales factae inter Euscbium, Diouysium, Victoriiim siniiliaque

miscellanoa.]
:id

p.

147

v. 24.

Diasuriae dedicatus titulus Aquincensis ost


In

in C.

I.

L. III

n.

10393.

;id

p,

1S!I c. :')21 .')24.

margine

scr.

OL

quater pro

(.'

vcl

O.

ad

p.

203.

Iii

excerptis ox chronico paschali

non soparata

.sunt qiiae

ex

Mal.ala

veiiiiiiif

proplcrea qiiod hic


iicni

qiioqiie

usus

csl clironicis (^on.stantiiiopolitanis iisqiio plonioribus;

sod

paenitet

i;iiii

distinxisse

me

duo

gciiera.

dicotur do oxccrptis

liis

deiiuo ad Marcelliiium eoniitem.

ADDITAMENTA.
p.
|).

IX

205 ad
20!l

a.
a.

261

vcr.

ii

om.

<Sv(i).
('.

ad

473

scr. scr.
scr.

plilippn

p.
]).

214 ad
21G ad
ad

a. G.^iS

Aclieuoharbo pro Aclieiiubaido.


KevauiQivov.

a.
1

715
add.

p. 24!)

P
ad
p.

codex Vaticaims Palatiiius


p. 5)

ii.

927

saec. Xll,

259.

Carolus Frick (vide sujira ad

(liroiiica 'riieodericiana codicis 1'alatliii


illi

eadem

esse iiesaiis atriiic


iis

(jiuic coiitiiieiitur

codlce Uerolliieiisi, propterea quod lllirarlo


tulit

placuit lordaiiiaiia ijuaedam


r.

luserere,

iiou

tam divcrsum a Hetlimauniaiio indicium


di.xit tJipoIIa

parola, recte

idem repctivlt fornia mntata: i/uesllijnc di qui de iisdem chronicis nuperrime e^it iii tractatu amplisslmo BuUeUinn dcU'
nuain

Instituto ntorlcu

It.aUano n. 2

(Komae 1892)
recedit a

p.

798.

ClpoIIa

et

de utrociue codice

ita

iudlcavit, ut

iudicavi
iain

ego, et Palatiuum

liliruin recto

pronuntlavit iimtilem esse, non recte ubicumque lectio codicis

Beroliuensis

nie

relata

Gardtliauseuiana

optionem inter utramque


etsi

sibi

liberam esse
et diligcnter

existimat.
ofticio

Kuelilius,
est,

a quo ad codicem illum Gardtbauseniana editio pendet,


nlsi codlce

perite

functus

ab eius lectione ego non discessl

interim

nostro facto cuin cura examiv.

nato.

exempli cansa

cum ad

auonyini Valesiani
sustull,

c.

57

(p. ,'i22, 2)
ibl

Gardtliausenus ante

Theodericus

adnotavisset:

lac. 1 rer.s., id
scripti,
p.

ego

quonlam codex
p.

non

hiat, sed solito


. .

more

interstitium Iiabet

versus unius non

et sine

causa CipoIIa

49 queritur: la lacuna

non la

trovo indicata dal

Momvisen.
in

idem

mea

editlone

50 cura negat pleiium duorum librorum Berolinensis reperiri, eatenus id verum est, quod suppressi, ut inonui
non aniniadverti, quod animadvertit Cipolla,
llbri

et Palatini
p. 6.

variam lectionem

260, tain ortbograpliica


p.

pleraque

qnam

recoguitorura anterioruin errores a rae reiectos; praeterea leviusculis exceptis (ut


id

314, 34
milii

ubi dedi saa P,


Palatlni

correctum esse

e.x

suo)

videor

quoque

varlam lectionein proposuisse integram

et

veram.
periti

in iis autein

quae

reieci recte
si

me
iis
,

tecissc et esse etiam

nocivum aliquod

diligentiae

genus vere
,

non negabunt.

quod

minutiis

quae ad lectlonem constituendam nullo modo taciunt


pro neglectis

editlonum margines onerantur


peribunt
iii

et fide editori

denegata spreta
logicarum.

accipiuntur, bonae

lltterae

inari

magno

inutilitatium pliilo-

ad

p.

260.

Adnotavit Carolus

(.^ipolla

|I.

c.

p.

24)

iii

codice

Palatino

cbroiiica Theodericiana
p.

fiiiire

f.

132,

sequi locum

ex dialogis Gregorii lulianus namque eundem,

quem ego

i'ettuli

adesse eo ipso loco

in codice Berolinensi.

ad

p.

266

v.

17 post nos excideruiit verba eins

ojteri.

ad

p. 267.
a.

In auctario Prosperiano Havniensi quae ad regnuin Visigothorum Arelatense pertinent adnotationes


1.

476,

a.

480.

4!)6.

498 nuni suniptae


est

sint

ex clnonlcis
a.

Italicis, in

duhitationera vocavit Kaufmaniius

{Forschuw/en zur deutschen Geschichte


annallbus Gallicis.
iustiiin

vol.

13

1873

p.

418

seq.)

et

magis credidit eas descendere ex


coassatam eiusmodl
shit simllia nulla

verum
res

compllatlonem
aiinales

illain

ex

multis

scriptis

suspicioni

locum praebere; sed cum


iii

Gallicl qnl

quldem
iii

iiobls noti

habeant et
fuerliit,

extremo saeculo quinto

proviiicla

.\arboiieiisi

et

Italla

gestae multls modis conexae

videtur adquiescendum esse in derivatlone recepta.

ad
ad
p.

p.
p.

268 270

inscriptio III
aiite c.
a.

POST PROSPERVM
p.

collocanda est post

<.

16.

39 potuit addi ex
Dies captae

478

c.

1341

v.

8 Leu qui sedit annis

XXI
illum

mens. 1 dies XIII.

300 ad

410.

Romae

vere est VIIII k. Sept., non XVIIII;

uumerum habent
ad
a.

Prosperl

epitorae Vaticaiia (infra p. 491) et

Thoophanes ad
665. 666 sunt

a.

5903

et

Beda

iu chronicis

4377.

ad

p.

330.
367.

Annus

qui deficit est 508;

c.

annorum

509. 510.
univ. n. 134 (nohis

ad

p.

Post impressa Prosperi cbronica successit


in lectionlhus inde ab
oiniila,
suiit.

raihi,

ut liber Matritensis

Z) Bero-

linum perferretur.

Ewaldlo enotatis haec ipso collato repperi mutanda esse vel

addenda
p.

e.xigui

moinenti

sed taineii

nou retlnenda

in schedis.

347

v.

sintj

p.

350

V. 1
V. V. V.

numerus IICCCCXXXVI addilur ante


ins.

c.

1224.

p. .'372

2 o Jine ante cronice


3 ante nascitur
.5

breuiatio.

p.

373

i7ts.

apud Hebreos.
etatis

legendum Cicero poela occiditur sexagesimo

anno.

c. 1177,2 qiia c. 1180 ricomede c. 1183,2 parasiis romauorum xl reg. ual. cum th. c. 1198 romanorum xli th.

c.

facit

(non

fecit)

c.

c.

1184
1

1215 ucc concl

1220,

thophilus

c. 12.30

uuandali setnper

c.

c.

1242 consl suo

loco patruelus

c.

1251 abrepto

c.

1252, 6 obtrixerit
uiiii


c.

c.

1245, 2 Iiumilitatisque

c. 1246,

8 praeuaricatione
1266, 2 prolata

c.

1257, 2 uualla
xl

semper

c.

1259, 5 reddidit

1260 mensibus

c.

1270
II

om.

CHRONICA.

X
c.

ADDITAMENTA.
1271, 2 ad liilaiidum

c.

.iijuii.iiiin

c. 127.'>

cuslatio

c.

121'J iiiaiiaiiu

c.

c.

1282 iohannes

otn.

c.

1283

recle
c.

c.

12i)2,
diiiilli

jiatniclis

(non unltu)

c.
c.

c.

1293

liieiiu]

liiinuiio

c.

12514,

2 qui

b uiiltnm
granniti-

1297, 4
sibi

l."!()l,

3 diacoui] dominici
13(19 sixtus

c.

4 mittit nt

1303,
c.

dum
c.

2 cos

ins.

cnm

inteiemit

1319 oriobiudo
c.

1320 nalcriano
sigisulto)

(ut Alcohacieiisls)

1322, 4 (lcleueruut

c.

1324,

(J

fugant

1325 sigisunlto {non

1327, b priuatus

1329, 7 acticum

suppiciis

9 pualellus {nun paulellus)

c. 133.'), 1

au.xili-

antibus
miuici
c.

G potius (iwii potioris) ueris


c.

c.

133(5, 1

heclaueusis {.iwn heclenensis)

5 diaconi] do-

1339,

gallias

c.

1841, 2 sine om.

3 quem] qui

1342, 6 aiiimum] anuuni


diligentia

1346,
p.
p.

saeua pop.] seu appcllatione


in Jine in
V.
1

1348, 3 cruciati

c.

1350,

{iwn

-tiae).

ad ad

491

codice est titiius (non tuuus) seuerus.

495

cultoruni] cultor

v.

3 qui] quae.

ad

p.

496
V.
p.

V. 1

ante lustina

ins.

Valenliiiianus iunior

cum

Tlieod' sio reg. au. VII

v.

v,

16

qtxc)

quod

18 inimicns
497
V. 1

au.xilio]

inimicus usus coucilio

v.

19 ad ipsuni] adixm

26 auime] are

sue] suo.

ad ad

p.

429

c. fi84 scr.

Gnosiae pro Gnosia.


de

p. 524.
(lib.

Locum

nmnine prorinciae docuit me

colleg.a Ilinschius redire

in

sylloge

cauounm Hibernica

20 c. 1. 2 ed. Wassersclileben a. 1885 p. 60) sic: De nomine provinciae. Ambrosius ait: provincia quasi porro vicinia, hoe est in tribus: in una leije, in nua Umjua, in uno dominatu. De ratione 2>rovinciae.
et tres

Aurjustinus in libris

de orbe: eeria ^"'ovinria


el

est,

ijiuie

decem

civitates

liabet et

unum rejem
iudiciimi

minores potestates sub se

unum

episcupnm

aliusijue iiiinores

decem

iudices,

ad quorum

omnes causae civitatum referuntur et si causae difjiciles oriantur ad omniiim iudicium decem iudiciim referendae snnt. Hieronymus: jrrovincia est, ubi mos tinus riget et unus domiiiatus. ficticia haec (exIremum locum edilor observavit aliqnatenus pendere ex loco Hierunymi ep. 125, 1.5: iniperatvr uiins,
iudex unus pirovinciae) utrum
aii
is

qui scripsit catalogum provinciarum

ex

sylloge Hibernica

excerpserit

e cimtrario syllogae compilator

ea invenerit

in libro

Vaticauo
sit;

simili,

adhuc iucertum
inlellegilur

est,

iucertum ea esse

item definitioues has et auctoritates qui finxit quid secutus


al)

lioc

iam

adhibita
,

Isiduru subditiciu, ficta

est

sylloge Ililiernica:

id

autem esse uou alj ipso, sed aute saeculum VII e.xtremuu) quo composita quod egregie couveuit cum iis quae snpra exposui de calalogo proviuci-

arura codicis Vaticaui.

ad

p.

529.

Codicibus ductis ex
(!laddiauus
plut.

Spirensi,

sed carentibus Notitia


cliart.

Galliaruin

addendus

est
is

Floreutiuus bibl.
e.^

Laurent.

89 sup. 68

saee.

XV

descri])tus

apnd Baudinium,

quo

e.xcerpta

Uicuiliaua edidit Targioni Tuzzetti


ail

viaijiji

della Toscana vol. 9- p. 1(55 seq.

p.

531.
bibl.

E.xemplaribns
)iat.
(i

ductis

ex libro Spirensi habeutibus

Notitiam Galliarum

addenduni

cst Mati'ite)ise

129 dcscriptum diligenter a


iii

Kiiustio Archiv 8, 791, sed, ut certiorem nie lecit Bernaysius,

ab

a.

indc 1881

liibliotlieca

ea frustra quaesitum.

ad

p. 545.

Addo excerpla

similia

bina

ad rem parum
I.

utilia,

sed ntilia ad codicum gene)'a et )iexus deter-

))iina))da.

Montium portarum viarum


codicis Spirensis (vide p.

u)'bis

Komae

recensus qui sequitur iion reperitur

)iisi

i)i

apograpbis

528

c.

7)

sumptus

est fere

ex Kesti epitoma
I.

l'auliiia.

excerpta inde edidit

Boeckiugius
cod. Jlonac.

{iiber die

Notitia dijn. p. 25),


p.

omnia Urlichs

c.

p.

53

nos quoque

iutegrum damus ad

10291 (vidc

531).

ita,

ut quae ex Fcsto veiiiuut, propoiiantur uncis comprohensa et ad-

scripta pagiua editionis Muelleriauae.

[Ave))tiiius

Ue montibus Koiuae. mous intra urbeni

dictus

quud rex Albanorum Aventinus


Iletnui.M

ibi

sit

sepultus et bello extiuctus]

{p. 19).

2 [Caelius mo)is diclus a Cele quodam ex


{p. 44).

qiii

liomulo auxilium adversns Sabeus

praebuit]

3 |ralaliiins moiis Komae, quod


haberet] {p. 255).

ilii

Pallas] iilius

Knandri |sepullus

sit]

{p. 2'20).
(^uires
id

4 [(^uirinalis mons a templo Quirini,

id est liomuli

appellatus sive quod ibi [sic]

est

Sabeos

5 [Vimiualis nions a sylva


7 [Vaticauus
{p. 37'J).

viiT)inu)n appellatus)
ibi

{ji.

377).

6 Tarpeius mo)is appellatus, quod

Tarpeia

vi)-go

obruta

sit

elyiieis

8abiiio)-um.
sil

muns

appcll.aliis,

quud expulsis

[sic]

llelriisiMs

llunianus popnlus vatuni i-esponsu potitus

De
1

portis Kuniae.

[Conlatiua porta a Conlatia oppido


fuerant collatae
{jt.

Komae

vici)io appellata]

eo quud

ibi

rcs vel opes aliaruu) civitatuiii

37).

ADIUTAMENTA.

XI
pl;a*;iu(luui
(;(iiIciiI;k*

[('alul;iri:i

[Mnt.i

lluiii.-n.^

ilicl;i

esl,

(iui:i

uun Iduge

;ib

ea

;ul

sydiis t'ru{;il)us iiiimi(yi. ./,3).

ciiin
li

nifae c;iuus

iiiiiuiil;il);iu(iii'

et

liufjes (hiesceutes [s'u-]

ad maturitateui
(lict;i

iici(liiceieiilur|

Capeiia purta aiitea (aniciia vncata a pinximn Iucd ('ameiiaium.


(|iioil

est auteiii pustea Capeiia, sivu

llonijinis

l)elli)

lalioraiitihus auxilio veiiientes eain

iulraveruiit sive
(|u;ie

(juod eadein (';ipuam exealur.


est

(';ipititi)liui

[sic]

port;!

vocitari

coeptJi
c;i

est

C^ipitolin,
(|iioil

antea

Tarjieia diceljatiir.

aiileiu

iii

loco

adeo praecipiti,
iit

ut

non possit
([uod

iiitrari:

(Jalli

Sciioiies

pcpigerant

Capilr.liiiiii

olisidionciu

lihcraiites,

c;i

scinper pateret.
est,|

5 [liuduscoloiia porta dicta


rclieta,
I)

dc ca

ad

riis
2T^'>).

colcudum exireut
appellata.

vcl

|(jnod

rudis

ct

iiiiiiolil;i

sit

vel (|uia riido vel ,iero 1'uerit vincta] (p.


;i

[Kontinalis port.t

fonlinalibus,

lioc

est

1'estis

1'ontiuni

lesla

cuini

luntiuin

loiillii;ili;i

dice-

bautur]
7

(j).

85).
])(irl;i

[Fluineiitaua
[I.iivernalis

est appellata, (luud Tyberis partim ca lluxisse arfirni;iul{


dicta,

(j>. 8il).

H
I'

porl;i

a bivernionibus

quia in eius luco obscuro furta

fiehiuit]
(^),

{i>.

117).

[.Minu;icia porta diet;i est ali ara

proxima Minuuti,

(jueni deiim putabaiit]


eidciii

122). 144).

1(1

[Mogionia porta dicta

est

a Mu^io (luodam, tiuae

tueiulae praefuit]
(^>.

(i>.

11 {.Minutin porta appellat;i cst,

quod

s;icoIlo [slc]
diet;i]

Mluutii proxima esset]

147).

12 {Navalis port;i a

viciiiia
dictii

iiavalium
propter

(p. 179).
jiiacula

13 [lacularis porta est 14


[l'iuid;in;i

'aliejua

quae ibidem

fiebaiit]

(^).

212).

port;i est dicta,

fjuod senijicr panda, id est aperta esset] [p. 220).


iii

15 {Quiriiialis porta dicitur eo (juod


siiccllum] (p. ij.j).
IC)

ca

iii

collcui (^uirinalein

itur

sive

quod proxime c;im


(p. 2()3).

csl

(|>uiriiii

[Koiuana portn a Sabiiiis appellata

est.

iiiiod

per

eam proximus

eis aditus esset]

17 {Kaiumena jrorta a iioniine cuiusdaui iiurigae est appellata] (p. 27i).


1<S

[Siilutiiris

portii dictji est ivb


))ort;i

;iedc S;ilutis,

quae eidem pro.xima

fuit]
(j'-

(p. 327).

19 [Sancualis

cst dicta eo,

quod

acdi Saucualis esset proxiuial

345).
377).
cst ;ippcllata.

20

['Viminalis porta et collis appellatur,

quod

ilii

viminum sylva

esset]

(j).

21 C;irinent;ilis jiorta a Carmente NicostratJi Euandri regis matre, quae Latinas litteras reperit,

Ue
1

viis

[Appia via

et

Uomac. aqua ab Appio Claudio

cst

iippellata]

(p. 24).

2 [Cassia via a Cassio] eensore [inunita] et ajipellata est

(p. 48).

3 1 5

l*'lamiuia via
[S;icr;i

a Flaminio consule est

;ii)iiellata.

Fbiminius quoque circus ex eiusdem

est
et

nomine
Tacius]

vocitatus.
(p.

via iu urlic appelbita co

quod

ibi

foedus{ post praelium [inierint

Komulus

291).

[Salari;i

via Koinae cst appellata, qiiia

(ler

caiu Sabiiii sal mari defereliaut] (p. 327).

II.

Viarum
codices
et

inontiuin
n.

thermaruiii

aquarum
oct.
n.

urbis

Komae recensum ex
duo 14743
et
ii.

Notitia

urbis

translatum in

Bernenscm
Urliclis

451 saec.

(a (luo peudeut Parisini

15009
siiec.

et

Vaticanus reg. 728


edlderuiit ex
a.

apographnni Lugdunense Vossiauum


I.

24) et Viudobonensem

85

XI

Luget

dunensi

c.

p.

52,
cf.

ex Vindohoiiensi Kndlicher (catid. codd.


p.

phil.

Vindob.

1830

p.

238)

1'reller [licijioiioi

p.

29

44; relegit codicein

nicii

eausii

Lud.

llarlmiiuii).

Viiie
1

num.
K)

XXX
11 Claudia

Traiaiiii
(iipia

21 Laurciitiua

2 Appia
3 Latina

12 Valeria

22

Giillica
(ardi;itiiia

13 Aimia
14 Aurelia

23 iVrdeatina

V)

4 Lavicaiia

24
(caupiuiiii

Coriielia
(saeciii;i
I')
1')

5
j

l'reiie.stiiia

15 Asinaria 16 Camiiania 18

25 Setina V)
2(5

Tiburtina

Tyberiiia (tiberiua
(quiutiiia

Numentana

17 Ilosteiisis (hortensis B)
1'ortueiisis

27 Quintia

I')

8 Salaria
9 Klauiminia 10 Aemilia
Inscribit &ic Boriieii^ii,.

28 triumphalis
Ka, casta V^B)

19 laniculensis

20
1619. 21. 23 2527.
20.

(Jassia (cassta

29 patinaria 30 Cymiuia
viae sunt

(ciniinia

V)

Viudobunollsis praoscribit nnmina oiaruia urbis Romac.


22. 24. 28. 29. 15. 30.

Komae

urbis nuin'

XXX

et

onlinat

sic:

14.

Montes VII
1

Celius

4 l'alatinus
,5

Esqiiiliiius {fidt exquilinus,

sed corr.)

2 .\ventinus

Dianiculensis

7 Baticauus qui et Sallustius

3 Tarpeius
Sic Bemensis, nisi
riuuil

um. Baficonuj vocabulum

in

Vindobonensi nun ost

nisi: balicanus qui el saluslius iliacricuUnsis

et absuut ab oo (|uae seijuuntur.

Xir

AnniTAMENTA.
Terme XI
1

Titiaiii'

4 Deciaiie
.')

7 Ci)iistaiiliiiiaiie

10 8uraiie
11

2
3

Coiiiodiaiic
.\iitoiiiaiie

.\p;i-i|)|iiiiiaiiK

8 Tioiaue [sk]
I)

Uiocletiaue

tj

Alexaiidrimi

.Sevei'iaue

-Vquae
1

Tiaiaiia

.')

Martia

9 Augusta
10 Appia
11
.Vliseutiiiia

V.i

.Vurelia

17 ijeveriaiia

2 Amnia
3 Attica
4 Claiulia

tj

Herculea

11 Damiiata
1")

LS Autoiiiaiia 19 Alexaiidrina

7 Cerulea

Virgo

8 lulia

ii Cymiiiia

IG Tcpula

Kome

circus inaguus capit loca

CCCCLXX.W

mil.

ampliiteatrum capit loca


theatruin

Pompci

capit loca

CCLX.XXVI. XXII mil.


et S.

I.,X.\.\VIII.

colossus ab ampliyteatro
liabent jiedes

habet iu ,altum podes

CVI

et S,

iu

cipite

radios

niimero Vil

qui siuguli

XXII

ad

p.

IU7.

i)2i(.

Nactus, ut supra dixi, ipsum codicem M.atriteusem uuiv. 134

ad iiarratiouem de iiuperatori-

bus domus Valeutiuiauae baec depreheudi addeuda.


p. 629,
ail

23 utrum habet cod.

31

diiii

cnd. m. sive

2.

p.

(i2t).

(j32seri.

Similiter iu chrouicis Gallicis

a. .511

iu

Sulpicio Severo

r|ui

dicitur codice ipso col-

lato liaec reperta


c.

suut addeuda.

6 CLXII]

CLXLII
11 CXII]

(xl

aliquoltea

quamquani raro

e.varatir.m

esl

patre] parte

c.

minianda ut passim)
c.

109 XXIII]

XXIIII

c.

29 CXXVII] ('XLVII 81 Sanson] Samson c. 88 X.\XI] ann.


c.

CXLIl

forma Hispanlca)

c.

c.

69 lepte (omlssa

littera

jirima

XXXI

271

c.

lOO Heiiei] Henee

c.

201) post
c.

reges aim. VII] post leges

aiin.

XII:

i:orrhje

rel inteUei/e post

leges latas XII tabularura


finnius
c.

c.

238 idololatriam] idolatriam

in
c.

c.

248

ciuile] ciiiilem
c.

c.

249

fiuius]

c.

265

UCLXVH] DCLXLVIl

c.

268 m. XVI] m. VI
solis
iioii

iiatiuitas]

iiativitatis

286 pradicatio] praedicatio


lunae fine contingit

c.

294 detectus

lunae fine contigit]

detectus

solis

iion

uisi

297 profectus] praefectus

c.

298 [G]aius

c.

c.

301 Cai] gaii

c.

309

Felix (ion fenix)


c.

post

c.

312 phoeuix] fenix

redit

c.

327 regibus] rebus

329 perdidimus] perdidi


ad C^

330

CCCXXX]

antouiuus

c.

CCCXXX

c.

344

{non reddit)

c.

351

ac]

c.

360 Antonius]

c.

366 primi a aequo] primuin a equo


coiistatiuo

manni

457 Constantino]

c.

Pancratius] praiicatius
Valentiano] valentino

c.

488
621

c.
c.

567

iii

Carthagiue] cartagine

Erbasorum] merbasoruui thurismudus sine puncto


Coiistautiiius|

403 mr {uon mrs) c. 420 .Vlamaiii] alalucti c. 476 XXlll] XXIUI c. 485 constantius c. 493 Autiocbiae] antiocbia c. 512
471
uictij

c.

568 Baeticam] betbicam


ab
Attilla]

c. c.

584
634

c.

622

ab

attila

Aifram] afram

649 Kbodaiium] rodanum.


ad
laterculum

ad

p.

686

691

paschata adiecta

Campanum

(A"-)

boc loco

iiidicavimus taiituminodu;

plene

relata inveiiies p. 749. 750.

OEIGO CONSTANTmi IMPERATORIS


SIVE

ANONYMl VALESIANI PARS PRIOR

LIBER AUHIBITVS:
B
JB

codex Berolinensis Phillipps. 1885 saeculi IX.


)
.

= eiusdem scriptura prior > = eiusdem scriptura postenor B' = ciusdem scriptura prior B' = eiusdem scriptura posterior _ Bv = eiusdem scnptm-a primitiva B = eiusdem scriptura emendata
. .

in locis correctis

ab ipso

lilirario.

)
;

in locis correctis a

manu

secunda.

...

;
i
*

in locis correctis, ubi


...
.
.

lil)rarius ipse
,.,j

non liqueat utrum an concctor scriptu-

ujutaverit.
in

In locis

postea correctis ubi altera


inc(ertarn)

lcctio

neque adfertur
lectio

adnotatione
est

neque adnotatur cam


exhibet textus.
(om.)

essc,

non adlata ea

quam

in

varia

lectione

ubi

interponitui', esse:

significatur

proxime

praecedens

vocabulum solum omissum

plura ubi desiderantur, id cnuntiatur.

NaiTationoiii (|uani trailitani accopinnis


foris sov\n\it nobis
finire
in
a.

suli

inscriptinne

nniin

Consitnifiiii

iniprra-

unus codox saocuii noui

indicoiu inipoiatonini Hy/autioruni vidoiiinius


(|uoui

S2(>).

tormao (|uartauao
od
toiuporo

iniu(uis.

Mettcnsoin crodit l>othmannus eoncollogii losu Claroin

icctura (uunino. sod tbrtasso vora.

iuuotuit ox bibliotliooa Parisiua

nioutaui discorptus
odituiu
a.

in

duo voluniina
lo;!

rolata

oins bibliothecae

catak)gum

ITIU sub

n. 1127 ot

(iSdM.

prius in catahigo eo adiudicatum nescio

quo errore

saocuhi

XVI. fohoruui socunduui onudoni


ot iiuiuiuutum:
scilicot

oo toniporo nou consutoruni. hodie ccrnitur


tuni n. ()27 partas
n.

et tri})ortitum

codicia

Petri l)ubro\vsl<\" sunr iu bibjiotheca Petropolitaua

fohorum S9 itomque alter oHm vencrunt a. I7()4 ad ^lccrmannum signati apud eum n. S2I et 794. a. 1824 ad Philhppsium MiddlehilUini postea Chcltenhamium signati n. 1896 et 1885; a. 1887 inlati sunt in bibhothecam regiam Bcrolinensem. praeter folia antiquitus deperdita desiderantur liodic quacdam ad a. certe 1764 servata: nam tres partes primae cum coniimctae efficiant
rium 22: pars
toi'tia
.

duae iam 'ex musaeo 422 foiiorum 28 et n. 327 folioClaromoutanns n. 680 foUorum 7,")

folia

i;?9.

catalogus schedis hisce tribuit foha 153, nec rcpcritur liodie a quo catalogus

incohat fragmentum geographicum.

eo

libro.

cuius partes

hodie Petropohtanas
contineantur.

mea
et

oausa inspcxit ot descripsit vir ogrcgius Basilius Latyschew. rehquas post Pertzium

Waitzium

ipso ot

ClioltenJiami

evolvi et Bcrolini.

quaenam

mus

rostituto

ordine

antiquo

quom

ipse

liber

significat

iam exponenumeratis tam partibus ex

ordine

quam

quaternioiiibus^j.
(

principium deficit)
antiqui geographi'

|op. III

fragmentum
hodie
alia

secuuduin

catalogum Claromontanuni
dicta
nisi

aut

latet

aut periit.

secundum supra

post

a.

1764

quoque

codicis folia perierunt,

explebant geographica haec foha

quattuordecim.
cod.
op.]

IIII

sub

inscriptione

iiicipif.

cpifoma ex

lihris

Pompei
de

quat.ini(foll.6).

Petropolit.

Troifi continet lustini


rcgiio

librum primum inscriptum


qui

V(foll. 8).
(foll.

VI
VII

Assiriorum et secundum iuscri])tum de Scitharum

8).

422
f.

regno.

haec Franciscus Kuehl

librum vidit et
p.

(foll.

6j.

128.

contulit. in praefatione

ad lustinum
etliti

IX.

volumiuum descriptionem. Cod. DCXXVII. 'Cod. membranaceus in (folia complectens 153) saeculo XVI [sic] exaratus ac non coni'pactus. ibi continentur I. fragmentun) antiqui gengraphi. II. excerptum ex libris Trogi Pompei tribus [sic]
1)

Apposui catalogi

bibli(jtliecae

Claromontanae

a.

1764 duorum

8"

'foliis

comprehensura [Petrnpol. 422].


sive
Icirnaiidis

III.

Enti'opii

historiae

Romanae

liher

primus [Petropol. 327].


gentis
f.

IV.

loi'-

'daiiis
'f.

episcopi

de

summa

temporiun ab origine
libris

actibusque

Romannrum
31

[Berol. 189t)

30].
1896

V. Origo gentls Getaruin ex

lornandis

excerpta [Berol. 1896

38].

VI. fragmentuiii

'commentarii Ilieidnymiani in Danielem [Berol 1896 f 39


'[Berol.
f.

58].

VII. chiDnologia dynastiarum per

Anonymum

Cod. DCLXXX. 6182]. Vm. excerptum e chrouicis Eusebii [fortasse Berol. 1896 f. 83 sq.].' 'Codex membranaceus in 4 minori (constans foliis 75) saec. IX exaratus. ibi continentur I. Isidori HispaIII. Excerpta 'lensis historia Cinthdrum, Vandaljrum et Suevonnn. 11. Anonynnis de gei^tis Constantini Magni.
'cx cbroiiicis incertis de rebus Zciionis et Anastasi:
'aliis

impcratonini nec non Theodorici regis.


2)

IV. Excerpta ex

chronicis de rebus lustiniani et Francurnni nsque ad (.'aniluin MaHellum'.

Nnmeri uncis quadratis

inclusis

non leguntur

in

codice.

ORIGO
cod.
op.

sub inscriptione Eufrojn

iii

historiarimi

Roj
|

quat. VIII (foU.

8:

pri-

Pftropolit.
;{->7
f.

manormn
cerpta

liher

prinms

incipit sequuntur ex1.

lua pagina vacat). \^III


(ioll.

ex eius breviarii

YII

oa quae

S).

|X|

(foll.

(5;

secunduni eundeniRueldium recensetDroysen


in

ultimi pars inferior abscisa cst).

1-22.

praef. p.

XIY.
fuisse
et

YI (antea
cod.

videtur

Y)
de

Isidorus

quat.

XI
7

(antea vid. fuisse


;

XXI;
vaeat).

de

laude

Spaniae

foll.

origine

pagina

prima

Berol.

Gothorum
Yil Isidorus de origine Wandalorum
et

1885
f.

XII (antea vid. fuisse XXII: foll. 8). XIII (foll. 7). |XIIII|
(foll.

129.

7;

paginae

de origine Sueborum
lordanes de
editionem

paenultimae

pars et ultima tota vacant).

Yin
cod.
I|op.|

vaeat).
Cf.

summa temporum = quat. XY (fol. 8, pagina prima XYI (foll. 8). XVII (foll. 0). XVIII fol. 6 XYIIII foU. 2).
(

).

Berol.

meam meam

praef. p. L^T^II.

1896
f.

|op.|
.S8

YIIII ex lordane de origine gentis Getarum excerpta


Cf.

quat.

XX

(foU. 8).

editionem

1.

c.

Anonymi

Yalesiani pars altera

(c.

36

fin.)

=
c.

q.

XXI
(foll.

(fol.

singulare: in

fine notatur ||XXI).

XXII

(foll. 8).

XXHI
4
q.

4: desinit

Anonymus

in

pagina

tertia).

cod.

e.r

liliro

ilialogorum sancti Gregorii

papae

1.

1885
f.

37 49

ad finem

capitis

iniuste indicavit

30 a verbis lulianus namque


(in binionis paginis

XXIII

quarta

et quinta: sexta vacat).

ex lordanis Geticis
q.

c.

45.241

gtii

Orestes ad 46.243 Theoderichi praesentiam

= =
2:

XXni
XXIIII

(in

binionis pagina septima et octava, cuius pars


e.x

ima

vacat).

[op.]

ex Pauli historia Langobardorum sub inscriptione item


q.
(foll. 8).

aUa

historia
(foll.

cod.

XXV

(foll.

8).

XXVI

(foll.

8).

XXYII

1885
f.

50-75

paenultima pagina fere tota et tota ultima vacant). Cf. Waitz scr. rer. Laug. praef. p. 38. interdum adduntur quaedam, ut 1,25 post lustininnns
sequitur lustini ex sorore nepos.
[op.J

XI opus excerptum ex comento Hyeronimi


(vol. 5

in Danihelem prophetam. excerpta non continua incipiunt ud intellegendas antem, extremas partes Danihelis
p.

622

Yall.)
8).

finiunt p.

694
(foll.

in

verba dicta sunt derelinquens

=
f.

cod.
q.

XXVIII

(foll.

XXVIIII

8).

[XXX] {M\.
I
14,

6,

finiunt

in

1896
f.

.S9 60

quarti pagina recta, quae ex parte vacat).

excerpta ex libro regum non contimia; incipiunt


regni
dicti
[op.]

25 verbis in anno quinto


(in

Rohoam,
ternionis

finiunt II,
folii

25, 7 verbis et

adduxit eum in Bahylonem

quarti

versa et quinto et sexti recta; versa vacat).

XII excerpta ex chronicis Hieronymianis. praemittuntur quattuor paginis liaec primus omnis Asiac exceptis Indis rcgnavit Ninus (quod est
:

cod.

chronicorum principium) ad j)rimus singulare arripuit imperium olymp. CLXXXIIII (a. Abr. 1968): sequuntur sub praescriptione excerpfum
ex chronica Eusehii capita numei'is excepto primo distincta haec: primus

1S96 f.Gl-82j
et

1885
f.30ic-cto

omnis Asiae (ut supra) regnum Assyriorum II regnum Ilehrcorum III regnum Israhelitarum id est dccem frihiinm ITII rrgnum Aigypfiorum V regnum Asyae ef Syriae VII, finiens in verbis

Egyptum transmigrans

in Eliopatann
(foll.

(a.

Abr. 1857)

= qu. XXXI

(foll.6).

XXXII
j

XXXTTT
(foU. S).

8); desiderantur deinde folia tria. quibus

CONSTANTINI
continebantur (ut colligitur
cod.
isyti

cx

similliiiu)

Yaticuuo Palatino 927j veguii

Atiieniensium VIII,

Sicyonioruni IX.
Corinthioruni

Argivorum X,
XIII:
adcst
in

Mycenarum XI,
folio

Lacedaemonorum XII.
cod. ISS5.

liodio

l!()

f.61-82
et

1885
f.

30 recto

quod quae sequuntur ostcndunt fuisse quaternionis XXXIIII quartum. Lydiorum regnuni adscripto numero XIIl. finiens in verba Jj/(J(loru)n rrgnnm (hstructtm, (/nod sfctit ann. CCXXX (a.. Abr. 1409);
pars infcrior vacua
op.J
ost.

XV
c.

(qui

cod.

recepta,

1885
f.3() 36

numerus errovc lilirarii velatus est non ad opuscula in volumen sed ad regna Ilieronymiana) Anonymi Valesiani pars prior 35 q. XXXIIII (tribus ut dixi deperditis iam ff. 5 hodie sin-

gularium omnium').
dat, foliorum

|XXXV|
locus
foliiim
(1.

(ff.

2 rescriptis).

Narratio

cum

recte proce-

omnium
(cicficit

uno quod numerum habet determinatur.

tinum plunme)

op.

XVI] ex

Isidori

originibus

c.

39) excerpta chronica initio mutihi con-

tinuata

primum ad Leonem Isauricum (TKi


sed atramento diverso ad
cod.

741),
f.

deinde ab

eadem
(813

ut videtur manu.

Leonem Armenium
83

820):
eod.
189(5
f.

q..

cum

inter

1885

f.

3G et

1896

excidisse videatur

quatevnio vel binio unus integer. fortasse [XXXA^II]. cuius quae supersunt foha septem ultimo deperdito. ea
sie

cohaerent vel cohaeserunt:

83-89

83

84

S5

86

87

88

89

...

horum prima
[op.]

tria

clironica Isidoriana continent.


Isidori
1.

XV[n]
q.

')

eiusdem

IX

e.

3 inscriptum de rcynis sexto


(lecimo
iis

militiaeque voca-

liulis,

a capitis principio ad
fol.

37:

anm

tyrones

/////

eiusdem quattuor

cohaerentibus

cum

quae praecedunt.

Narratio haec de Constantino primo alteraque de Theoderico servatae utraque in


eollectaneis historicis
saeculi
ita.

noni

iis

de quibus

modo exposuimus

et traiectis

codicis

loeum teneret, Theodericiana postefoliis casu coniunctae Pavisiis a. 1636 subiunctae Ammiano ad codicem riorem. simnl prodierunt primum hunc repertum ab lacobo Sirmondo et ab eo commuuicatum cuni Henrieo Valesio. a quo nomen traxerunt Anonymi Valesiani. repetiverunt eas et frater Henrici Hadrianus
ut Constantiniana priorem

Valesius ad alteram
et

reliqui

fere

bibliotheca

Ammiani editionem impressam Parisiis a. 1681 codice retractato Ammiani editores. libvum post Valesios latentem denuo repperit in Phillippsiana Georgius Pertz contulitque cum editione et pristinam duoruni
et

voluminum coniunctionem
volumine quarto (1875
p.

ordinationem probe agnovit.


in

recognita

Francisco Ruehl.

qui de parte Tlieodericiana dihgenter egit

actorum

societatis philologicae Lipsiensis

368seq.).
a.

hausen post

Ammianum
(^naui

editum

Heuricus Valesius reete intellexit


vere continuari
continchant

nuperrime recensuit Valesiana haec Victor Gardt1874/5. narrationes duas quamquam qui primus edidit nullo modo coniungendas esse et ne in codice quidem
altevi:
cf

pvaescvipsit pavti
liacc

posf multa

f/iiae

nihil

scitu

(li(jnum

scquehantur

in ms.)

nihilominus coniunctio
sustulimus
et

earum

falsa

specie

sua

multos

decepit.

propterea nos
solani.

eam

Theodericiana

reservata

hoc loco

damus Coustantinianam

In hac narratione quae adsunt redeuntia apud Orosium c. 8 (?). 20. 29. 33. 34. 35 Franciscus Goerres (in ann. pliil. Fleckeisenianoruni vol. III =21 a. 1875 p. 201 seq.) conteudit vere huius auctoris esse ab Orosio compilata. perpevam omnino. nam cum ut
leguntur apud Orosium. tenori eius narrationis recte conveniant. in hac e contrario adNotac paniiii
sed secuiulH m.igis vitletur luissu

1)

distiiict.ie

suiit,

V quam

II.

6
siint

ORIGO CONSTANTINI.
imperfecta et perturliiita
(innis
(i(hii(i<iimi

et

ut (|Uiiedain vix intellegantur (v.


in

[i.

I(i.

17.
:

itcni

p.

10.
I(J.

30 Orosianum
34).

pducissimis inepte breviatum

(ulm(i(him

iteni

p.

nec magis qui liaec scripsit Orosiuni et tenipore et virtute longe antecedens eius compendium compilavit: immo liaec ab auctore aliena sunt inserta post tempus ab

epitomatore opinor eo ipso, qui narrationem in rerum gestarum syllogen

rettulit.

cum

non soluni male repetantur


Gotliico
c. 3-J

in
c.

Orosianis
3
1 ,

his in

ipsa relatione iam narrata.


ei

ut dc bello

redeunt dicta
c.

sed etiam contraria

ponantur.

primarius

auctor

29

ait

Oonstantino dccretam csse volunt,


stantiinim obiisse scribit

concessam esse ne dcpositam purpuram denuo sumerct; item Conprimarius auctor in suburbano Constantinopoli, Orosius in villa
militibus efflagitantibus,

caedem Orosiana autem a


ut Licinii

publica iuxta Nieomediam.

neque raro medii aevi


in simillimo

librarii

eiusmodi interpolationes ad-

miserunt

ut

infra

vidcbimus

corpore cod. Vat. Pal. 927 reperiri clu'onica


hisce

Theodericiana

aucta

CKcerptis

ex Geticis lordanis.

demptis

et

respectu habito

mutationum narrationis primitivae interpolationis huius consectanearum (v. p. s, 5) tenemus narrationem auetoris ut nobis ignoti, ita optinii ct Ammiano neque aetatc iieque auctoritate inferioris, queni item probabile est scripsisse ante tempora absohite (_'hristiana nam ad eam religionem quae pertinent, continentur omnia Orosianis modo tractatis. accedit, qua de re alibi monui edens notitiani provinciarum Yeronensem (act. maior.
acad. Berol.
a.

18C)2 p.

497),

antiquiore

vocabuki Pannonia appellatur,


qui egregii

quod Illyricum Occidentis postea dictum apud eum c. 9 item quod sub Orientis nomine c. 5. 18. 35
operis deperditi partem hanc nobis servavit. verisimile
p. 7,

comprehenditur Aegj^ptus.

Epitomatorem
est in

exscribendo eo ab interpolatione non abstinuisse; certe


p. 10.
librarii

12 dittographiae (inte

pedes et sub pedes, item p. 8, 29 narratio de Bassiano corrupta est non tam
reconcinnatione.
est,

22 alterius fhesnuros et regias facnJfates adsunt indicia et


socordia

quam semidocta

codex unicus suliiit. cautcla opus universum fidcm mcrentur. quod infra diccndum erit de chronicis Theodericianis similitcr traditis. secundae manus mutationes ad arbitrium factas grammatistae esse auctorem reformantis. pariter obtinet de
praeterea in
librario

emendatione

qimni

nam

a primo

quae proficiscuntur ut

in

hisce Constantinianis.

Orthographica et nominum propriorum omnia et rehqua graviora


rettuli,

in

apparatum
reliqua in

in his -o

quod
ne

sine dubio redit


(p. 7, 9.
8, 20.

ad epitomatorem
24. 9, 6. 9) et

in casibus

obliquis declinationis
27).

seeundae

pro -tim

-um pro

-o (8, 22.

eum non

relata,

inutilia

legentem morarentur, haec sunt:


10, 2

cce

et e:
e

pro ae: cesarem

precepti
10,
9,

ae pro

e in fine

vocabuh: diae
34
1

II

quae
7,

8,

quaesfus
2. 3.

semehat magnificac 7,8 maximac 10,8 item acquus 24 rahiac


8,

preses

7,

9, 27.

9,

19

et

sim. h et
ti:

13. 9,

bis.

liudine 9, 27.
10, 22.

c et t: diuieias

et

t:

cnpud

7,

21,

e et i: dioclitianus
/(.

semper.

omissa.' ahiiit 7, 5 et

u: ncpus

7,

odiermmi preturiani
clas-

10,
7,

34

fcsauris

l(t.

6.

22.

pos

post
(em.)

7, 9.

geminatio male
milessimus

omissa:
10,

10, 3. 4
K,

33

o^yrcssn

egrcsus 5 posideret
7.

18

10.

feratortmi 9. 3
9.

(em.)

15

rcdiderunt

9, 24.

gciniiiiitio iiialc adinissa:

milessimus 10,33

fammc

(cm.)

25

orriyinisl.Ti.

ORIGO CONSTANTINl IMPERATOPJS.


Diocletianus Constantius.
trihunus.
tactus est.

cum Herculio Maximiano impciavit annos XX.


divi Claudi optimi principis
fuit.

1.

nepos ex fratre. protector primum. inde


iste

postea praeses Dalmatiarum


relicta

cnim Ilelena priore uxore

ex qua postca scx liberos Constantini fratres iam Constantinum liahnit. qui postca princeps potentissimus fuit. Hic igitur Coustantinus. natus Helena matre vilissima in oppido Naisso atque eductus. quod oppidum postea magnificc ornavit. litteris minus instructus, obses apud Dioclctiamim et (Talerium. sub iisdem fortitcr in Asia miUtavit. quem post depositum

cum Galerio a Diocletiano Cacsar Maximiani Theodoram duxit uxorem. hahnit '). sed de priore uxore II(dena fiHum
filiam

2.2

imperium Diocletiani

ct Herculi Constantius a Galerio repetit:

scd hunc Galerius ohiecit

^"

Nam et in Sarmatas iuvenis equestris militans ferocem barbarum ante pluribus periculis. deinde Galerio mittente capillis tentis raptum ante pedes Galerii imperatoris adduxerat. per paludem equo ingressus suo viani ceteris fecit ad Sarmatas. cx quibus plurimis
stratis

Galerio

victoriam reportavit.
vitaret.

Tunc eum Galerius

patri remisit.

qui ut

Severum
is

per Italiam transiens


grcssus

summa

festinatione veredis post se truncatis Alpes trans-

ad patrcm
post

Constantium venit apud Bononiam.


creatus.

vocaliant.

victoriam

quam Galli prius Gesoriacum autem Pictorum Constantius patcr Eboraci mortuus est et
Maximino datum
in Brittania

Constantinus

omnium militum consensu Caesar


sihi

Interca Cacsares duo facti Severus et Maximinus;

est Orientis
-.'o

3.5
6

imperium: Galerius
Constantinus
filius

lUyricum, Tiiracias et Bithyniam tenuit.

Severus suscepit Italiam

et quicquid Herculius obtinebat.

Postquam vero Constantius

mortuus

est et

successit.

subito in urbe

Roma

praetoriani milites Maxentiimi filium

Hercuii imperatorem crearunt.


exercitum.
Galerius
qui

repente

ab

omnibus

sed adversum Maxentium iussu Galeri Sevcrus duxit dehinc suis desertus est et Ravennam fugit.

cum

ingentibus

copiis

Romam

venit

minatus

civitatis

interitum

et

castra

2s

Interamnae ad Tiberim posuit. Tunc legatos ad urbera misit Licinium et Probum. per conloquium petcns. nt gener apud socerum. id est Maxentius apud Galerium precibus magis quam armis optata mercaretur. qui contemptus agnovit promissis [motos multos]

B
1) Siviiliter

Eutropius

<J,

2> (inde

Hkronymus
,

a.

tur .... privignam Herculi Tlieodoram accopit

ex qua

Ahr. 2307): Constautius per filiam nepos Claudi tradiConpostea sex liberos Constantini fratres habuit.

ntantiua natus ex Vlaudia fdia Crisin, qui Crispus fraler fuit Claudii imjieratoris, recle dicilur C/audii fralris
rel ex fratre nepos,

male ncpos per filiam, possisfjue conicere Eutropium pendere ah Anonymo. nn


7?

1 dioclitanus yi

B
'

et

sic

deinceps,

ubi

annos dedimtis
naiso i'
liis

2 claudiiiJ 3 gallerio

inde tribunus] in

tribus B, exin triliunus Jlenr. Valesius,

tum fribnnus

Zanr/emeister
/j

dloclit- (et sic deinceps)


iJ
'

4 ...eleuaiJ
dioclitiano/i'

maximiano

iionteutissimus

8 eductus] etactos

intructus
herculii

B
i(

gallerium

ZJi'

sub

ii.sdem] i/en-. rafesiws, sed

enim

iJ

10 herculi
i>l>

i)l>,

"

12 pedes] Ruehl, pedes subJJ, pedes supplicem Henr. Valesius


se]

13 paulumdem

15 festinationem
euorai iJ

re i>

truccatis ii

16 gesumacon

B
ii

ITuocabatiir
seuerns| reuersus
2.T gallerius

pictagorum

i'

20

byliri-

cumiJe, hyricum Bl'


dixit
tib.

tracbias i)
iil'

bythiniam

21 obtiiicbit iJ'
ciuitati str.

23iussoi>'
,nc

27
id

24 ab| ani
est)

raucnna fisiti?'

idem

iV

2H motos multos sutjrum]

scripsi, (post spat. tmc. ijuinijue

26 interramnac fere litt.) uirorum

ORIGO
partes

suorum Maxenti
8
militi

suas

deseruisse.

quibus

perturbatus retro

versus est
Ille

et

ut

suo i^raedani

([unmcumque conferret.
tunc Galerius
in

stantinum refugit.

Flaminiam iussit auferri. IUyrico Licinium Caesarem fecit.

ad Conillo

deinde

in

Pannonia
5

relicto

ipse

ut aperto et putrescenti viscere

4.

auctorcm scelerati Severus Caesar ignobilis et moribus et natalibus. ebriosus et hoc Galerio amicus. hunc ergo et Maximinum Caesares Galerius fecit Constantino nihil tale noscente. huic Severo Pannoniae et Italiae urlies et Africae contigerunt. quo casu Maxentius factus
10

Serdicam regressus morbo ingenti occupatus sie distabuit. ') moreretur in supplicium persecutionis iniquissimae. ad imperavit annos XYIIII. praecepti iustissima ])oena rcdeunte. ad

10

cst

imperator:
illuc

nam

desertus

Severus
qui

suis

fugit

Kavennam.

Pro Maxentio

filio

evocatus
ct captivi

venit Herculius.

per peilirium Soverum deceptum custodiae tradidit


in
villa

habitu in urbem perduxit ct


postea

publica Appiae viae tricensimo miliario


ille

custodiri fecit.
11
15

cum

Galerius Italiam peteret.

iugulatus est et deinde relatus


Igitur Galerius sic ebriosus

ad octavuni
fuit.

miliariuni conditusque in Gallieni

monumento.

ut.

cum

iuberet temulentus

ea quae facienda non essent.

a praefecto admonitus

constituerit.

ne iussa cius aliquis post prandium faceret.

12

20

Interea Constantinus apud Veronam victis ducibus tyranni Romam petiit. cum autem ad urbem Constantinus venisset. egressus ex urbe Maxentius campum supra Tibcrim. in quo dimicaret. clegit. ubi victus fugatis omnibus suis inter angustias arccntis postera die corpus ipsius levatum Humine populi periit. equo praecipitatus in tiuvium. de cuius origine mater eius. cum quaeeius incisum in urbem perlatum est. et caput

situm esset. Syro


5. 13

quodam genitum

esse confessa.

imperavit annos |VI].

a.-.

14

15

3u

Licinius itaque ex nova Dacia vilioris originis a Galerio factus imperator vclut adversum Maxentium pugnaturus. sed oppresso Maxentio cum recepisset Italiam Constantinus. hoc Licinium foedere sibi fecit adiungi. ut Licinius Constantiam sororem nuptiis celebratis Gallias rcpetit ConConstantini apud Mediolanum duxissct uxorem. stantinus Licinio ad Illyricum reverso. Post aliquantum deinde temporis Constantium Constantinus ad Licinium misit. persuadcns ut Bassianus Caesar fieret, qui habebat altoram Constantini sororem Anastasiam. ut cxemplo Maximiani inter Constantinum fetj Licinium Bassianus Italiam mcdius optineret. Et Licinio talia frustrante per Senicionem qui tamen Bassiani fratrem. qui Licinio fidus erat. in Constantinum Bassianus armatur.
in conatu

deprehcnsus Constantino iubento convictus et stratus

cst.

cum
est:

Senicio auctor
additis etiam

insidiarum posceretur ad poenam.


causis

ncgante Licinio fracta concordia

16

35

quod apud Emonam Constantini imagines statuasque deiecerat. bellum deinde apertum convenit ambobus. Utriusquc ad Cibalensem campum ductus exercitus. Licinio

1)

cf.

Orusius

7,

28, 12: putrescente introrsum pectore et visceribus dissolutis.

(leseruisset iJ
,

milite

/>

((uam

umque

7>l'/?/
i.

flammininm J/P, flamminia


cf.

j1/'

auferri]

uastari

Zani/emeister

possis ilem cunicere res per flaminiam

a.

Laclanlius de morl. persec. 27: dedit militihus

potestafem
haberet.

ut dispersi

quam

latissime diriperent

omnia

uel corrnmpereut, ut si quis insequi vellet utensilia


c/.

non
Tciiv

yllirico

iaesarem

Bv

4 ingenti] malim inguinis

Eusehius

h. e. 8,

16: niQi

jrc

uiacc

7iopp>;'rn)>'

lov

ctcafictjoc,;

Viclor ep. 40, 4: consumptis genitalibus


ii

distibuit

B^

5 putrescendi
peiurium]
14 galieni
iJ,

ad] aut

7 innobilisiiP

9 contingerunt

casu]

sc((/)Si,

caesar i?
/>
'

11 berculisiiP

periurium

edti.

12 urbe

u\\\a.]

Henr.

Vfi/esius,
/V
/<

nm B

trincensimo

13 custodire

i3

15 faciendo iJ
ruentis /fanje-

17 ueronaii
meitter

18 supram
pricipitatus

19 uinctus
fluuio
i?

iJ

fugati i?

arcentesiJ; furtasse scr.

\irgei\t\s:

20

B
misi iJP

21 iucisuni]

annos VI] iienr. Ka/emu, an

23 datia

nium ad ylliricnm reuersum


et

28

urbem] iiP, urbeiJ"' scr. recisum 22 syrum sorore .6 25 adiungitiJr 24 aduerso iS ' 27 liciMaxiniiani inter C'onst<intiuum 29 anestasiam B basianus B

Licinium Uassianus] scripsi, diocliciani et maxiniiani inter constantinum licinium et liasianum


senitionem basiani iJ

.30

fru-

stante .B

31

licinio]
i<

Hadr. Valesius, uiciuo


imagine
iJ

i<

conslantino
i>

iJ

'

basianum .B*
exercitum
J5

32

sinicius iJ

33

facta

34 aemonam

35 nibaleuse

campus

CONSTANTINl

XXXV
duxit.

milia pcditum
cacsis

ot

pquitiim fuorc:

Constantinus

XX

milia pcditum
niiiibus

[ct]

cquitum cquitum

post

dul>iuui

ccrtauuMi
cuui

Liciuianis

vigiuti

pcditum
noctis

ct

fcvratdvuiu

])artc

Licinius

umgua
filio

partc
ct

cciuitatus

auxilio

pcrvolavit ad

Sirmium.

Sublata

iudc

uxorc ac
lcgatos

thcsauris tctciulit

ad Daciani.

Yalcutcm
5

17

duccm
collccta

limitis

Cacsarem

[fccit.]

indc apud Hadrianopolim Thraciac civitatcm pcr Valcntcm

ingcnti

multitudinc

ad Constantiuum dc pacc misit apud Philippos


iterum
ac

constitutum.

quibus frustra

utroquc concurritur et post dubium


profuit noctis
crat.

auxilium.

rcparato bcllo in campo Mardicnse ab diuturnum proclium Licini partibus indinatis Licinius et Valens credcntes Constantinum quod ct vcrum
remissis
,

18
10

ad pcrscqucndum longius ad Byznntium proccssurum.


ita

ficxi

in

partcm Bcrocam

conccsscrunt.

Constantinus vchcnu'ntcr
fatigatis

iu

ultcriora fcstinaus dcprciicndit Licinium militibus


sc

remansissc post tcrguni.


lcgatus ])accm
sicut
est,

bcllo ct itincrc
ct

missus dcinde Mcstrianus dcnuo,

pctiit.

Licinio
cst

postulautc

polliccutc
ficrct:

impcrata facturum.

antc.

mandatum

Valcns privatus

quo facto pax ab ambobus firmata


is

ut Licinius Orientem Asiam Thraciam Mocsiam minorem Scythiam possidcrct. Dcindc rcvcrsus Scrdicam Constantinus lioc cum Licinio abscutc constituit. ut filii Con-

10

stantini

Crispus

ct

Constantiuus,

filius

ctiam Licini

Licinius
et

Cacsarcs ficrent
Licinius

et

sic

ab utroque
Orosius facti.

concoi'diter

rcgnaretur.

itaquc

Constantinus

simul

consules

Iii

Orientis jxirtibtis

Licinio Constcmtino [consulihus] rcjientiim rahie siiscitntus


iussit
exjjelli.

20
20

Liciniiis
et

omncs

Christianos a palatio
efferhuit.

mox

hellum

inter ijistim

Licinium
per
scd
cocperunt.

Constantinum
limitcs

Itcm
et

cum

Constantinus

Thcssalonica

cssct,

Gothi

21

ncglectos

erupcrunt
fidcm

vastata

Thracia et Moesia pracdas


illi

agcrc

tunc Constantini tcrrorc impctu

rcprcsso captivos

inpctrata pacc rcddidcruut.

hoc Licinius contra


vindicatae.
stantini

factum

qucstus

mcrito

Deindc cum variassct intcr cxcitavit. pcr tcmpora.


Licinius scclcrc

quod partcs suac |ab] alio fucrint supplicantia et supcrba mandata. iram Concst.

25

22

quibus

noudum gcrcbatur bcllum


libidinc

civile.

sed

itcni

parabatur.
pluribus.

avaritia
corruptis.

crudclitatc

sacvicbat. occisis ob

divitias

uxoribus

corum

Constantinus

Cacsarcm

Crispum cum

grandi

classe

Rupta iam utriusque conscnsu ad occupandam Asiam miscrat,


pacc

23
24

cui dc partc Licinii


circa HacU-ianopolim

similiter

cum

navalibus copiis

Amandus

obstabat.

Licinius

vero

so

Constantinus
nitcntibus. at

inficxit.

niaximo exercitu hitera ardui montis implcverat. illuc toto agminc cum bellum terra niariquc trahcrctur. quamvis per arduum suis
25
.ns

tamcn disciplina militari ct fclicitatc Constantinus Licini confusum et sinc Dchinc fugicns Licinius agcntcm vicit cxcrcitum. Icvitcr fcmorc sauciatus. dissipata contendcret. clauso Byzantio Liciuius obByzantium pctit: quo dum uuiltitudo
ordinc

B
1

xxxu

inilia]

xxxu

et

sic

deinceps
iteni i',
i)

tueiit
tiilius

B
om.
'

et

om.

2 licinianis] IladT. Valesius, 4 syrmium


2J

liciuiani i>
(l.itiam i'

uigint iJ
.')

3 parte]

sci-ipsi,

milibus Zamjcineistcr
iJ

uxore*

liniitis]

i/odr. Valesivs, militis

fecit

adriaiiopolim trachiae i)

6 cdllectara 12

coiistantiiio iJ

'

filippos i'

8 curritur
llexi]

i'

diciturno iJ

9 coiistantiuo

i>

10 ad Byzantiuin]
iJ

scri/iii',

a bizantiuni

i'",

a liigantium iJr
14 secutiJ 18 otroque

flexitiJ'', felix/)^

ueroeam coucesseruin
const.

reiiiaiisisset

iJP

13 pollicentes seiJ
sic]
si
.

priuatis fieri
factis

quod iJ

15 tracliiam moessiamiJ
p.
1.

scytiami?

17 fieremtiJ
.

B
. .

B
110

Bv
i5

19 iu orientis
r. r.

consulibus (om. B)
e palatio

iussit
i.

(iussi

E)

constaiitinum

mox

effcrbuit
Valesiut,

')

cflerbuit] Liciiiius

suscitatus

omnes Christianos

suo

e.

Orosius

21 tessalonica

23 iinpetu represso] scrijisi, et impetu et superbiaiJ 25 uaria esset iJ fieriti?


Henr.
corruptis
rupt.i

trachia et mnessiainiJ erupuerunti? 22 neclectos iJ fieriiitiJ''^ 24 ab oni. B repressoiJP, et impetu repressis i>
2t)

ciuilem

iJ

28
euim
et ii

prurilius i? P
iJ

corruptis rupta i.im]

autein

Zanyemeister ,

corrupta

consensu]
capiis

scn/wi,

sensus

i)

29 scrispum cum grande moutes.BP polim


licinus

occupandura B^, Iioccupandum

Bv
33
at]

30 nauibus

B
i>

31 adriano-

toto] tata i>

32 quo
(sic

bellu i)

contantiuus

34debic'

35 bizautium

iJ

petit

dum

m.

d.

contenderet clauso Byzantio] Henr. Valesiua, petit


ct

quod

III.

d. conteiidere

clauso bizaiitium

priore loco

B"

altero

B, bizantio priure loco Bv) haec iterans

CHRO.NICA.

tll

OKIGO
toiTcnam
inari.s

sklioiicin

sucurus agitabat.

sed Constantinus classem collegit ex Thrasibi

2^

cia.

dohinc solita vanitato


ciasse Constantini

Licinius Martinianum
ibi

Caesarcm
rcfugcrct.

fccit.

Crispus

vero
ut

cum
27
'

Callipolim pervcnit:
.

bcllo maritimo sic

Amandum
cUissis

vicit,

vix por
vol

cos,

qui

in

litorc i'cmanscrant
est.

vivus

Amandus

vcro Licini

oppressa vel capta

Licinius

dcsperata maris spe. per quod sc vidcrat obsi-

dondum. Chalccdonam cum thesauris

rcfugit.

Byzantium Constantinus
rogalis

invasit, victoriam

niaritimam Crispo convenicntc cognoscons.

dcindo apud Chrysopolim Licinius [pugnavit]

maximc
28
1"

auxiliantibus

Gothis.

quos
fudit

AHca
partis

doduxerat:

tum Constantini pars


Postca cum
soqucnti
ct marito

vincens

XXV

niilia

armatorum

adversae

cctcris fugientibus.

lcgiones Constantini por lihurnas veniro vidissont. proiectis armis so dcdidcrunt.

autem
29

die Constantia

soror Constantini
ita

uxor Licini venit ad castra


privatus factus
Licinius
est

fratris

vitam poposcit ct inpetravit.


adliibitus.
et

Licinius
cst.

ct

convivio Constantini
est;
sed?'"^^'^.

Martiniano

vita

concessa
inotiis

Thessalonicam missus

Hcrculii 3Iuxi)niaiu soceri sui


1''

examplo,

iterwn dcpositain
exigentibus
in

parparam
ct

in periussit

niciem
oeeidi,
stitc.

rei puhlicae

suineret,
in

tumultu

militaribus

Thossalonica

Martinianum
qtuiinvis

Cappadocia.

qui regnavit annos

XVIIII

filio

uxore

superin
^'"g'"!

oinnihus iain ininistris

nefariae persecutionis extinetis,

Jmne quoque

quantwn
.
?,i)

exercere [potuit] persecutorein digna piimitio flmjitdret.

Constantinus
20

autcm

ex

se

Byzantium Constantinopolim nuncupavit


patriam cultu dccoravit
divitias

ob insignis
dcside-

victoriac [mcmoriam].

quam

vclut
ci

ingcnti et

Romac

ravit acquari: deindc quacsitis


in

undiquc civibus

multas largitus est. ut prope

ea omnes regias facultates exhauriret.


vocavit.
tulit.

chiros
r>l
25

Dcindc
ita

auxilium

ibi ctiam scnatum constituit secundi ordinis: adversum Gothos bellum suscopit ct inplorantibus Sarmatis pcr Constantinum Cacsarem ccntum propc milia famc ct frigore

extincta sunt.

tunc
in

ot

obsides accepit.

intcr

quos Ariarici regis

filium.

Sic

cum

his

^2

pace firmata

Sarinatas uersus est.

qui dubiae fidei

probabantur.

scd servi Sarnia-

tarum adversum omnes dominos rcbcllarunt, quos pulsos Constantinus libentcr accepit ct ampHus trecenta milia hominum mixtae actatis et sexus per Thraciam Scythiam

Macedoniam Italiamque
^"
'{<

divisit.
'^"fg^X

Item CoHstantiiHis imperator primiis Christianus exeepto Philippo, qui Christianiis adinoduin ad hoc tantwn eonstitutus fuisse mihi visiis est, ut millesimus lloinae aiinus Christo piotius quam idolis dicaretur. a Constantino autem oinncs sempcr Christiani impcratores usque in hodiernum diein creati sunt, e.cecpto Inliano, qucm impia ut aiunt maehinantcm cxitialis vita deseruit. Item Constantiiuis insto ordinc et pio viccin vertit.

-j^^^ti

^'"^l'')^^

B
1 terrena mari i?
icripsi, re efFugereti?

clausera iJ

trachia ii
.5

2 scrispus

iJ r

4uix]uis/)'P

liclture

refugeret]
uictoria

uero] uo iJ
11

licinus disperata iJ

m.

crispum conuenieutem

crisopolim
ct
{)

p calci(lo*nam iJ pugnauit] lladr. Valesius,


iis

l)i/,aiitiuni i?

um.

B
scripsi,
i?

8 Alica]
scr. aut regalis

aliquaca

(exjmuxit liltcras qua librarius

iu

eudem versu reposuil pro


xxii.B

ca)

regulis:
12 uita
1.")

uut rugulus

tum]

scripsi,

cum
.Bl'

uinc*.ensi)
purpora

10 libunias]
ii
'

liburnam

.B,

liburiiiam 2'riorea
loriicaiJ
tcripsi
,

se dediderunt] Ilenr. Valesius, reddiderunt iJ

11 casta
14 perciniera

13 tessa-

14 maxiniiano

deposita
tessalonica

ii

5
B
^

tumultu militaribus]
IG superstitem

tumultum

militari

B
B

iussi occidit

',

iussit occidit

omnibus] Orosiua, omnium


dcleriurilms,

17 extinctis] Orosius, extintus


potuit]

18 exercere]
se] scripsi.

cum

Orosii codd.

exercre mc/iore
scripsi,
iiisignis

Orosiua,

om.B
victoriae

19 ex
priorcs

ex

B
iJ

insignis uictoriae

memoriam]
22
2r)

victoriae iJ,

insigne
')

20 culto
23 gotbisi)P
probantur

21

uicibus i'

rcgi.as]

scripsi, tliesauros regias (regies ii


et cdd.

i?
2()

exauriritiJP

24

coiistaiitino iiP

28 mixta i? trachiam (trabiam ii) scyciara machadoniam i? 30 imperator primus] imperator creatus primus imperatorum Oroaius 31 ;idmoduin] annis admodum paucissifilippo B inis Orosiua tantojBP constitutus] Orosius, constantinus i) :umusBv 33 ipperatoresii iulianum i) fiuem] quae i)'" 34 e.\iliabilis Orusius constatinus i)'l' uiccuij Orusius, uinae B

cxtinta B qiios] quos 27 omncs aduersum tH&i

errore

probabantur]

lluclil,

seruis arniatorum

CONSTANTINI
^'"g"^^gCdicto

si

quidcm

stahiit
et

citra

idlam

racdcm hominnm pcujanwmn tcmpla clnudi.


(/cntcs

mox
csf

Gofhnnim forfissimas
i,ii,3oSarmafarnm
ojyjrressit.

copiosissiinas

in

ijiso

harharico
Ci/pro

soli

sin?i

hoc
noris

hi

rctjionc

delcvit.

Calocacrum
sui

(jucndam

in

asjiirantcm

rchus

Diilmatium. filium
data ci Constantiana

fratris

Dalniati Caosaroin
ot

focit.

oius fratrom

Annibalianum
itaquc

r.

tilia

sua rcgcni rogum

Ponticarum gontium

constituit.

Gallias Constantimis minnr rcgcbat. Oricntcm Constantius Caosar. Illyricum ot Italiajii

Constans. ripam Cothicam Dalnintius tuohatur.


i^iiTi in

itom Constantinus cu7n

l)ol]uni

pararot

Persas

in

snhiirhanu CiinsfanfiiiDjioIifauo
/iliis

viila

jmhJica iiixfa Airomcdiam disposifam


rcgiiavit

hcne

rem jmblicam

fradens

[cliem

obiitj.

annos

XXXI.

sepultus

est

lo

Constantinopoli.

edicto] Orosivs,

acdito J3
Orosiiis,
solis
fi

ullam] Orn.iius,

millani

Iioniimim cicdem Orosins


dellnit 1!

2 cupio-

slssimas

soli

sinu]

simu

/!

3 sarmatoruni regioncm
dalinatiae
!t

caloccrum

aspi-

rantcm]

Orosiiis, aspiranto

tiitri

(sic)

itaque] scripsi, ita ut

illiricuni

8 cumque bellum
obiit] Orostus,

iu Persas raoliretur Orosius

constantinoprjlitanac

uilla]

in nilla Orosius

10 diem

om.

11 couBtantiuopolim

CHRONOGRAPHVS
ANNl
CCCLIIII.

ACCEDVNT
I,

COIVIPVTATIO A. CCCCLII.

II.

LIBER GENEALOGVS.

LIBRI ADHIBITI
IN

CHRONOGRAPHO:
saec. X.

= Argentoratensis, iam Bernensis n. 108 = Bruxellensis n. 75247555 saec. XVI. = Ambianensis n. 407 saec. XVI. S = Sangallensis n. 878 saec. IX. F = Vindobonensis n. 3416 saec. XV.
A B G
IN

COMPVTATIONE

A.

CCCCLII:

B =

Bernensis n. 128 saec. X/XI. Bernensis n. 169 saec. IX/X.


Sangallensis n. 621.
Zwiefixltensis, hodie Stuttgartensis hist. fol. n.

= = Z =
C S

410 saec. XII.

IN LIBRO GENEALOGO:

F= G = Z/ = T =

Florentini duo S. Mariae novellae n. 623 et Laur. plut. 20. 54 saec. X;XI.

Sangallensis n. 133 saec. IX.

Lucensia n. 490 saec. VIII.


Taurinensis saec. VII.

Varia lcctio

hoc opusculo exhibeatur verborum tenori interposita, seito omfisitim) nullo signo addito pertinere ad solum vocabulum proxime

cum

in

praecedens, plura ubi omissa sunt, id significari adiectis signis

'

'.

Propter notas

"

'

i"

"

codicuQi litteris

adseriptas vide supra p.

2.

Sub noniine Chronographi


auctore quasi necessario careat.

a.

354 quod denuo edo corpus


fasti urbis

ita

coniparatum

est.

ut

continentur enim eo

Romae

publici per duo-

decim menses
tur.
ita
utiles.

laterculis iis qui infra aut cduntur aut certe enumeranhcmerologium versanti aut pariter ncccssarii sint aut certe neque auctorem enuntiant vcrba primae paginac inscripta 'Furius Dionysius

digesti

adicctis

comparatis.

ut

Filocalus titulavit'.

nam
.

ut tittdarc est titidum scrihcre (cxempli causa elogia sepulcralia


sutit

homines Africani. quorum


cavisse
et
titulavisse)

C.

I.

L. YIII. 44S7. 46 IS, aiunt dcdicavissc sc vcl collosit

tituUis

autem cum
qui
sc

inscriptio
ait

libri.

noii

libcr

ipse,

negat

quodammodo

se

scripsisse

librum

eum

titulasse.

possunt

sanc

brcvitatis

causa haec collectanea a Pliilocalo appellari. ncque id improbo: malui tamen subsistcre in
appellationc olim a
pertinentibus
ait
iibri

me

proposita aptiore tam laterculis maiore ex parte ad acta pubhca

quam

ipsius PhilocaH condicioni.

nam

Yalentinus quidcm
fuerit.

archetypum

donum datum

esse

quinam

ignoratur:

cui idcm index quamquara potest


.

cngitari de eius nominis viro ex primicerio protectorum facto tribimo. deinde post a.

duce ahcubi
9, 2. 9.
tit.

in IlIjTico teste

Ammiano

IS. 3. 5.

359 anno autem 365 consulari Piceni (C. Theod.


tituli in

30, 4.

15.

1.

17).

Philocalum duo
ni

urbe
.

Roma
ut

repcrti ostenderunt
in
litte-

ea aetate scribam librarium fuisse calligraphia


raria

ita

insignem

cxemplo tam
ea ccrte

quam

in

lapidaria

scriptionc

fallor unico libris

a se scriptis titulisquc ad deofficio

lincationem suam

exaratis

nomcn

adscriberet.

utroque

actatc pariter

functos esse librarios ct ex ipsa re constat

et diserte enuntiat titulus


2>-

nuper eruderatus
Caljmrnio Pisone

Romae
urbij

(Bidl. della

comm. municip. 1SS5


(a.

95)

sic

conceptus: L.

F. SalL-io Iidiano

cos.

175 p. C.)

/>.

Auflus

Amandus

tabul(arius) pracf(ecti scilicet

Dianae sanctae hascm marmor(eam)


quadratario pracf(ecti).

voto susccpto lihcns posiii eura agcntc Lucretio

Do7iato lihrario
alicui

Philocalianorum titulorum

alterum

sepulcro

pavimento ecclesiae S. Martini a montibus. hodic adservatum in museo Yaticano. post alios cdidit lohannes Baptista Rossius noster, ut dc aliis multis, ita de hac quaestionc optime meritus. in splendido opcre Iloma sotterranca vol. 1 p. 120 sic conceptum:
in

plurium hominum dcstinatum. dcscriptum primum

Romae

16

CHRONOGRAPHVS

ANNI

CCCLIIII.

17

D A
S
I

M
A
S

V R
I

V
S

D
I

P A P P

N
Y
S
I

A E
C

V
S')

V
L

V
I

R
A T Q
C

A
L

M
A
T
T
sip

V E A

V
S S

R
I

B
S

T
explondii rnrrigoiulavc:
Ditiiidsi alul]-)

/lappiir

rnKiir iitqur

lUiKi/ofrJ Fiirius

Dio-

iiysius

FHuriilm

srrihsif.

okigiorum
eas
liis

Diimaso
jBuII.

simul
crist.

pulilicatorum
1884.")
p.

quae

supersunt

arehetvpae
litteratm'am

reliquiae

(enunierat

Rossius

12)

omnes eandem
reperimus.
perbellae;

ostendunt.

(|uam
et

in

marmoribus
ut affectatae.

]'liilocali
ita

noniine signatis

peculiarem adniodum

elegantiae
rectius

in

suo genere

unde
igitur

Damasiana Rossio

dicitur.

fortasse

appellanda Philocaliana.

librarium
in

(|uadratarium hunc in sua arte suae aetatis

sunimum Damasus episcopus


is

patrociniuni

receptum ad operam

illam adhibuit.

quod

antca

in

libris titulandis

et

elogiis

exaran-

dis tiicere consueverivt. ut nomen simm adscriberet. id in liis quoque elogiis ei permittens. quam ob rem verisimile est hemerologii A^alentino obhiti solum titulum a Rhilocalo scriptum fuisse. vohunen iiutem egregii iii-tificis nomine ornatum ipsuni exaratum

librariis

ordinis inferioris.

horum opusculorum notitiam traliimus. 'Fastos quosdam seu calendarium J\oniiinuni iintiquis pliiue characteribus in membrana sex (^si bene memini") foliorum descriptum. sex etiam dumtaxat menses complectens' a. iritiO fuisse apud T(duiimi'm T?rennerum regium secretarium et consilii provincialis Luxemburgensis actuitrium scribit huius gener Remaclus Iluart 15137 1613; uxor eius fuit Barbara Brenner de Nalbach teste Neyen hioijraphic Luxembourgeoise Luxemburgi isiii p. 263) 'utriusYideamus de
I.

codicibus. a quibus nos

Tvuxemliurgensis inter eos prinuun locum obtinet.

quc

iuris licentiatus.

serenissimi archiducis a consiliis et archivis Luxemburgensibus" in

memoria post annos plus minus Ij. addit Huart exemplar cius tum misisse se Carolo Langio cathedralis ecclesiae canonico. ipsum codicem remansisse apud Brennerum saepe sibi visum ibi et lectum. donec de eius consensu atque antc annos trigintii Antlionius Blanchiirt questor Bustoniensis gener ipsius. qui tum Bruxellas negotiorum siuirum iu iiulii curiiiidoi^um causii proficiscebatur. iiutograplium ipsum secum
iittestatione^")

scripta de

codicis

'asportaret

iit(|iie

domiiKi

iili

lliissouvillc coiisiliiirio piiie

memoriiie pro nuuiere ac favore


3) Iviin iiitegram ex

1) Sic lapis,

cndiee Hruxellensi
J. 3r>4
i>.

75247;"),'').')

2) sancti non DIONISIVS, ut saejje editdr. f. 217 cdidi iipiul Str/.jgcjwskiuiii

praelert Hirselifelil.
<lie

Calenderhilder des Clironvfiraidien

vom

4.

CHBONICA.

18
donaret'.
(Vetaf
ef

CHRONOGRAPHVS
inrcllrgitur
iln

Clnistopharus dAssonvillc
niortuus Arrasii
a.

Arrasiensis

nutus

a.

I.")2S.

conseiller
Bel<jiipie.
IS. I)ce.

eonseil jirive,
p.
,")()7).

HidT

(liio(jr<ipliie
i'dita.

n(iti(nudf

de
d.

Bruxcllis
I()'2()

ls()()

iain Pcircscius in

cpistula iutVa
.

quani Parisiis

I\(inuini

dcdit

ad

Hieronymuni
:

.Vlcaudruui

scribat

cx oppido Arras
il

questo

munoserifto

cum cddiccm similcui halniisse se .... (ipparfiene id presidentc iTArras,


secundum Gassendiuni
post
dixit Carolus
vit.

d<d qucdc
p.

Sig. Sehildero [Canicracensis canonicus

Peirescii

112] riia ottenuto

iu prcstito

per fannclo vcdere, volumen

obituni

Assonvillii

pcrvcnisse

ad dominum Renon de Francc (dc quo


ilcs

Piot in pracfatione

historiaruni Francii eius lUstoire

troubles des Fai/s-Bas piar mcssire lienon dc


a. 1(305

Francc

ad a. a. 1886 p. X) ab sidem collegit quem de his rebus consulere potui Ruelens Bruxellensis. confirmant coniecturam quac postea invcni pracscripta apographo partis eius libri servato in codice infra nominato urbis ximiens n. 407 manu diversa: 'ex eod. ms. anfiquissinw d. n. de Franeiu
editarum denuo Bruxellis
1622 consilii Arrasiensis praepraesid. in parl. MaeliUniensi'
^).

praesidatuni

cum Francius

tcnuit ab
a.

a.

I()22

ad

a.

1628,

quo

obiit: exccrptis

Anibiancnsibus
doniino

quamquam
a.

pracscriptioucm post

1()22

adicctam cssc

apparet, ipsa vidcntur sumpta cssc antc

1620. (juoniam Peirescius codiccm


scilicet

eo anno accepit.

non vidctnr

rcstituisse.
(lcttres
1

in

cpistnla
fri^res

Sextiis d. 12. Maii 1627 ad

Pctrum Dupny
Constantinien

de Peiresc an.c

postquam cx Aquis Dupuij indiliees


data

par

Pliil.

Tamixeij de Larroque.
ee

Paris 18SS vol.

p.

211)

sic scribit;
f<istes
et

Purecijiie je desirc de

faire

imprimer

halendrier
votis

MS.
foijs,

(aoee

les

marti/rologes <pii

sont joincts),

le<pucl

aves veu autr<;s

je vous suiiplie de ne

pas

laisser sortir

de V02 mains

la

eoppie

oii

memoires

ejue

vous en pourries avoir


soif

tirees et

de moyenner

que ceux qui en uvoient eu la communieation de vostre main,

M'

liigatdt
<\

ou

Jf''.

Aviin ou jusques a
tosf

31''.

de Saidmaise
<jue

me

fassenf

la,

fiveur de ne
eette

les

poinet presfer
le

(VaiUrcs,

ce

jaye peu
ii

faire

a<:heoer

edition.

J'attends
l<;s

graveur
et
<(,

Mellan
attssij-

qui s^en vient

dc liome

<:hes

moy, ou je

lui

en

feruy gr<iver

fi,ijnres,

feray nwttre hi niain

Voeuvre.

Je ne seay emnme je me luissuy


,

jiorfer

munstrer

ce

MS. a M.

(VOrleans,
si

(pui
il

ne cesse de me persccutcr

honnestement,

P. Vassaii

Dom
ce

pur deUi Jean de


lui,
(/ui
il

na,

moyen d^avoir dc
eu de
dc nc
le

vos

amys
et

mais je inen deffendruy proii ee (/uils en ont retenu. Le


liien
<p(,e
(i

St.
sera,

Pol Vavoit
hien uise

m,<jy

je erois

s'il

en u rien
pr(^judiee.

garde par devers

pns

hailler

si

<Vu,i(tres

mon

Vous sgavcs
Peircscii

niavoit oe<Msionne

de tenir

cctte pieee

serree

pour punition du
(cod. Barb. sine

pere Sirmond,

<jui

en avoit tant d'envie.

hacc et explicant locum epistulae eiusdem


d.
2.

.scriptac

ad Hicronymutn Alcandrum Romain


f.

lun. 1621

num., olim

n. 197.5)

ISU de eodeni codice

frovandosi p)u,ssnto dcdlc


ef

mani

dcl P.

Don
se

G(iovnnni) di S. Paulo in quelle del Sigr. Pufeano


et ostendunt

dalle sue in qtiellc dcl Sr. liigcdtio,


;

eius

ad a. certe copiam facturus cst

1()27

artifici

codicem fuisse Parisiis apud Peiresciuni eum dchncaturo timetque, ne cditio


sollicitus.

nam
sibi

et

apnd

pracripiatur.

dc exccrptis indc ab amicis sumptis


confirmatur
'p(?rrarus

dc archetjijo vidclicct sccurus.


vita

itaque
p.

quod ait ;imicus Peirescii Gassendius iu codex Pcircscii fuit ac etiamnum in iilius
in

cius

cdita

a.

16 11

08:

bibliothcca

adscrvatur".
d.

neque
24. lun.

ullum posthac
16;t7

Belgica

cins vestigium

repcritur.

scd mortuo Pcircscio


(quos cavc

quo pervcncrit, ignoratur.


ipsius

codiccs ab
aliis

co

collccti'-)

confundas

cum
de

niisccllancis

adscrvatis hodie

alil)i.

plerisquc

vcro

in

bibliothcca

Carpen-

trascusi
1)
lihrnruiii
trasii

diligenter enarratis a
ut
legit

Lamberto
editor

eafaloyue des manuscrits


catjilogi

de la

bibli.othc<pie

Non MassUleHsi,
iii

Gari)ier

codicuin
c.

Anibiaue)isiuiii
qua.iii

p. /387.

2) Index

hereditatc Peirescii iiiveiituriim

tain scriptoruin nuineri)


I.

CXXX
XU);

inipressuruin extat (.'arpeii-

in

bililiutliecu

publica
et

n. (JIO tivres

(Lambert

c.

p.

409

cf.

p.

scripturuin

recensum iniper

edidit
liic

OmDiit

lea

manuscrilit

les

annotes de Fabri de Feiresc (Toulouse 1889 pp. 27).

ab eo indice

liber abest.

ANNl CCCLIUI.
Caipcntras.
("af|)('iirnis

19
ipsiiis frMtris

|S(;2
alii

vnl. 2.

li)

tcstniiUMitu
rclii|iii

cius facti siint I^ilaiiicilis

Fabri

ilc

Aalavcs.
vciiiliti

dciiiilc

ilispersi.

tiliii

l'alaiiic(lis

Claudio Faiiri marchioiic


bildiotliccac codicilnis
coiistat
iioii

dc Uiaiis
iiilati
iii

canrniali

.Ma/aviii vX
'

a.

Ititis

ciiiii

rcli(juis

cius

[luldicain 1'arisiiiaiii
a.

scd
ciiis

in liaiic Luxciiiliuri^oiisciii

codicciii

por-

vouisse nequo ])ost


2.

I(i27

iilla

inciiioria usqiiain
dciierdituiii
l'arisiis

i-ciicritur.

laixcinliuri^ciisciu

liliruiii

iaiii

dcscripsir
d. IS.

diligeuter
I(i2().

Peirescius

in

epistula

dara

ad

Jlicronyiiiiiin

Alcaiidruiii

Dec.

scrvata in codice

Barbcriniano
codici

XXXI.
ISI7

f.

Idlscq., cui cpistulae adiunctac fuerunt


fcre
p.

insertarum''').

oaihMii
t(mi.
:{

Fauris

d(^

cna/clojmUques

193

233;

Saint Yincons

exempla picturarum apud Millinum (amialns

cf.

tom.

p.

260

2S8)

protulit

Gallice

ex epistulario Peiresciano, maxime ex epistula. ut ait editor. ad Rubensium pictorom scripta d. (i. Dec. I()2(). sed et Tamizey de Larroque. editor futurus ejiistularii IViresciani. et Rubensiani editor Kuelens Bruxellensis Paurisianis illis collectaiicis
versa, item sumjita
tidcin
illaniin
iir

abiudicavcrunt
ailscrvataniiii

sumpta
iii

csse

omnia

ex poriculis
.

epistularum

ad Aleaiidruin

bililiotlicca

Barberiniana

ot

invenit

nuper Leopoldus Delisle.

iiuntiavit milii.

ipsa

ea

pcriciila

intor sehodas Peircscianas furtis Tjibriauis in


iiiter

Angliam

traiislatas.
n. r)l72.

nuper autem

rocuperatas insoruitque ea codici


iiic

(lallicos

nupor cmptos
Poiroscianis

iiitcrrogarus (nioijuc a

bciic iiieritus editor epistularii Peiresciani Tamizej'


iis

do Larroque
(juicquam
epistula
di^

rospondit necjue

in

pcriculis

iieque

in

roliquis

epistulis

hac re

se invenisse

quod utilitatom

liaberet.

His igitur missis cum


et

illa

ad Aleandrum plenam descriptionom contineat codicis deperditi


quatenus

quae de
picturac

00 hodie novimus ex ea fore pondeant. placuit oam, postquam partom edidit Strzygowskius p. 8seq.
.

de codice agit. intogram his commentariis inserere.


in

una cum ea a Peirescio ad Aleandrum transmissae hodie adservantur


Barberiniano.

eodem

codicc

ex

quo nuper eas publici


reliquis

iuris

fecit

Strzygowskius in libro

p. 7 not. 2

citato: laterculi itein cuni

ca transmissi ex Barberiniana translati in

domum

Marinii hodie
Lat. yi3r>.

cum

schedis Marinianis

custodiuntur

in

bibliotheca Aaticana

cod.

quo iiractcrca pictiirarum cxomjda contincntur.

MOLT'
do'

ILLKi^

SIGR MIO OSS.m".

ma

Par che non sogha communcmente venir sola una buona ventura. La scoperta di Augusto et di Tiberio era graude veramente fra curiosi di cose antique. crodo che Y. S. trouera molto maggiore quella dun M. S"" havuto ultimamente
camei
gia

scritto

piu

di

7.

()

SOO. anni

al

mono
ottima

')

et

coppiato verisimihnente

sopra lauto25.
fogli
si

grafo
troua

del
il

secolo

Constantiniano

di

nota.

Xel quale
ct
al

iu

manco

di

Calondario Constantiuiano tanto dosiderato.


iii

molt' altre eosette curiosissime

distint(>

diie

jiarti.

Ij

una

pcrtiiiciitc jircncipalmento

Christianosimo.

Laltra quasi
gli

solaiiicnte al Pagaiiesimo.
inoiiti.

tutt(>

due

inutilc.

iiia

dclle quali sonno

ben preciosi

frag-

Nella
dati

jniiiia

jiartc

dunque del M. S""


Delli
clio

si

trouano diuersi Fasti ConsuUiri accommosmarriti


li

diucrsi

soggictti.

primi

si

soiiiio

primi fogH et sen' e sahiata


di

solamente quclla parte


1)
sciiptii

descriue

gli

consolati

da

cjuello

Antonino
iii

II.

et

Geta

Dclisle

cahinet des
n.

mnnusnils de
(|ni

la /lihliol/if^ijuc
iiiilex

impcriiilc
scripfoiiiiu

vol. 1

p. '279 scq.
iii

eiiis

IjDjliotliecac

liljiii

cnlriloi/nes

268

re])entnr

liljionin)

ex Maza)iiic;i

ipsain tianslatoinin
inciniiiit

Imnc codiccni
gow.skius (p.
"))

iion receiiset.
et

2)

Kx Aleandrinis coUectancis
niilii
iilji

sninptnni est .ipog)'apliuni, cnius

Stizy-

accuratam (lescriptioncin
KHil

niisit
cini

Nicolaus

Aii/.i,a))i

FloiC)iti))us, inse)-tn)n codici Laiiientiano

.Vsliljiirnhainiano

(=

991

catal. ciliti),

lastos aiiticiuos coinposuit auctor


p.
))oii

anonymus laudat
el

ipsas

scliedas 15arl)crii)ia))as.
liiclis

3) lu tetrasticlio niciisis Martii (Baclireiis 1

207) extrenio versu indicat


sinus, scd semis.

sitms

el

lierba rircns 1'cirescio in libro

Anasiaiio

sibi

visus est legcre

3*

20
siiio

CHKONOGRAPHVS
a
(|U('llo
ili

Constantino

^T^I.

et

Constautio Caos.
son
scritti

III.

cou

tal

dispositione cju' di

ijuattro

iu

(|uattro anni gli Consolati

in

luhrica. ct sognati nel prencipio del


et
vi
si

versiculo

cou

un

h.

per deuotav launo


et
il

Ijissextiic.
dcll'

aggionge

ogui

anno

la

Feria Kalendarum Januar.

munero

Ejiacta

Paschale. segguitandosi le Ferie

contiuuameute seeondo rordiue de' giorui della settimaua. eccetto nel primo anuo doppo
11

bisse.vtile.

doue sene

salta vna.
11.

per essempio
et Geta.

Antoniuo

Mar. XXII.
Mer.
\o\\.
III.

Albino et Aemiliauo.

h.

Asprn et Maximo. Antonino III. et Geta

Jou. XIIII.
11.

XXY.
etc.

questo c iu rulirica.

Pompeiano
Y.
S.

et Auito.

Sol. YI.

nc trouera d
dcl Cousolato
et

altri

esseuipii uello Scaligcro de

Emendaf.
di

tempovum
di

lib. A'.

doue
che
de'

tratta

di

Bruto.

Et uel Cuspiuiano
et

sotto'!

Consolato

jjavgio et
egli dice
al

Hermiuio.
gli
(TOtiii:

sotto quello di Proculo

Nigriuo

tempo

Tiberio.

douc
sin

suoi Fasti
di

erano contiuuati in

quella

forma. a Regiltus Exactis


nostri
A'.

tempo

nuido che bisogna che sia


particolari che le saranno

cosa diuersa dc'

ehe uou haueuano


S.

potuto passar piu oltrc del Consulato di Coustantio YII. (come


stessa

giudichera Ella
di

dagl'

altri

accenuati

qui sotto).
Fasti.

se

non pev fovma

contiuuatione aggionta

da altro che
al

il

primo authove de
hi

Et poi che Yictorino


coutinuato dal consu-

Aquitauo che fece un gran Paschale con


lato

gionta

de'

cousoli

tempo. visse ne tempi solamente di Libio Seuei-o Imp. circa lanno di N. S. 4 63. et che Dionysio Exiguo. che ne fece un altro. visse ancor piu tardi sotto Justiniano circa lanuo 528. questi nostri Fasti debbono esser stati composti da altro authore piu antiquo. forzi sccondo le regole di que' Canoni
de
duoi Geniini
sin'

suo

Paschali dAnatolio. che visse sotto


19) 6 secondo (lucllc

Probo

et Diocletiano

(quelle

di Ilippollyto
in

chera
huigo

a tempo dAlexandro iuiu facendo a proposito. pov essov disposto


di
la

anni

l(i

in

clie

fuvono stabilito

nol concilio
s

Nicaouo qiuindo sintrodusse


I

pvactica dell' onuoadocactevide. alla qualo


Gli
altvi

applicovouo

epacto.
dogli

Fasti
.b.

del
in

M. S""

oltve

la

medosima
dell'

distintiono

anui

bissoxtili

iu

rubrica col segno


lato
il

luogo della Feria et

Epacta, aggiongono ad ogni Cousu-

dcUa Pasqua. Et hanno il lor prencipio nel consulato di Coustautiuo II. quando appunto mori Maxentio et apparue il segno salutare et quaudo comminciavono le Indictioni. ma sonno continuati non solamente sin" al medesimo consulato di Constantio A'II et Constantio Caes. III. douo fiuiscono gli pvecedenti. anzi passa oltve la determinatione della Pasqua sino a nuilti anni allora futuri: si conie si usa ancora ogni volta che si fanno calcoli astronomici computi occlesiastici. Et come fece qiuisi in que tempi Theophilo vescouo di Alessandria del quale scriue Idacio nel preucipio del suo Chronico ch" egli a ^rrimo consulatu Thcodosii Augusfi
gi(U-U(i

et Licinio II.

("i

latercuhim pcr

ccntttm
cju'

annos digestum de Pasehae ohscruatione


tal

eonscripsit.

Xe
clu'

si

pu()
vi

rcudcav

iu

(lnbbio
i

continuatione non

fosse

per anni

veutuvi.

poi

non

sonno aggiouti
coMsiiiati.

consolati

dirimpetto

alla dotorniiuatioue

dclla

Pascpia annua sino

all

vltima. anzi ne rosta vna gvan parte del fiue vuota m'llo spatio
i

douo hauouano da ossere


si

acci("i

vi

si

potessero aggiongere da"

lettori
di

successiuameute.

come

ce

se no

sonuo aggionti alcuni doppol cousolato YII


\sic; scr.

Constantio

conformo
hauessimo

al

voto di

Arnobio

Ausonioj che volse inuitare


i

lettori de' Fasti

da
se

lui

composti. di aggion1'

gerui chiaschcduno

cousulati subsequenti
scritto

la

sua opera.

Et

origiiuile

autographo
nudt
di

dell

oxcmplare
il

da Dionisio Filocalo sul quale e stato coppiato gia


la

auni

sonuo

nostro ms"". credo che


si

gionta

de'

consolati posteriori a quello


li

Constantio YII
(l('toi-miiia(a

trouavebbono
dictvo
(luosti

s(!vitti

d altra
(

uuuio
\'ll

cho

pvocedenti.
in

]j

vltima

Pasqua

Fasti.

uotata

ioil.

;\prii.

auno precedente

ANNI WCLtlll.
il

21
cl
|)iii

bissoxtilo

scccuulti

l:i

distiiitinn

(Iflla

nilii'ica.

si

vciic
il

^crittn

iii

rulirica
tal

et

carattero

inajuscolo.

ANNO CKNTKSIMO.
dctti
l'\isti

Scnza

pcni

clic

tcnninc
juni

ili

(Jentesi

uaiio vcnoa dal prcnci|iio dc


va
rt

{'ascliali.

pcr

(|iiaiito

si

vcdcrc (|uaudo
di

rctroiiradando pcr ccrcarlo.


(JonsfaiifiiKi
vii fin
.

An/,i
|)iu

vicn

solaiucutc
1

dal consoiato
dcll

('oiisfHiitlno
II

VI
ui

Ciics..
iii

ott'

anni

tar(li

clic

])rcnci|iio

iiidiciidiii.
il

clic

ha tcuuto
Epoclia.
christiana
et

pcv.zo
ciic
111

(lualclic

aiizicta.
clic
iiii

uicutre

audauo ccrcando
rcpoclia
dclla

toiidauicnto di tal

iiiiaginai

potcssc

(^sserc

pacc

dclla

chiesa

iicl

cui
di

pcnsicro
cio
clie

trouai

inollo

confcrniato
fine

(|uaii(lo

considcrai

lordine
.

dispositionc

scriuc

Euscbio

su

del primo liinn dc


et

Clironici

clic

Constautino
I)I'>l)rr:

dopiio
poi.

liauer fatto
si

Caesari

Crispo
et

Liciuio.
si

Costautiuo
il

PACKM
.

NIllS
et gli

Et

che

scoiniuuiiie() Arrio.

celebroruo

Coneilio Niceno

Yicennali.

Hor beuche

nel secondo lihro del Clirouico egli


TMiristiani
il
.

noii

hahliia fatto mention

esjiresso di tal
taiio

PACE
tre

de

cgli

tocca

non dimeuo

nuilti particolari

cho aiula

assai a

congietturaruc

vero auno a poco appresso.

Jsotando non sohiincnte

Caes" suddetti lanno XI. dell iuiperio di Constantino poco doppc) auanti la quale non e credibile ch' hauessero piena ])acc gli la niortc di Diocletiano 3Ia di pin vua persecution uotabiie quando Licinio scaccio Ciuistiaiii. Cliristiani dal palaz/.o et quaudo fn niartyrizzato Basileo vescouo di Amasaea rauno XUll dell ini])erio di detto Costantino. Et finalniente ponendo il ncgotio di Arrio sotto lanuo segcreatioiic

dc

gucnte

XV

dell

iiii])crio

di

Costantiuo.
11

sendo
di

breuissiuio

il

tcm]i()

subscquente

la

persecution
il

di Liciuio

ct ])reeedente

negocio
et
il

Arrio et cadcndo prccisamcnte seeondo


11

ealcolo Euseliiano tra


di

lanno XIIIL
ct

XY.

che

non risponde inale


quale

al
si

detto troua
del

Consulato
data
la

Cimstuntim VI
posta
la

(Jonstantino

Caes.

Sottol

appunto
templis,

])riuia

legge proiuulgata da Constantino contra la superstitione de'


prinia

sacrifieii

Pagauesimo.

nel

titolo

dn

Faganis

sacrifiriis

ct

nel

Cod.

Theodos" Acc. VIII id. 3Iart. Crispn II ct Consfantino II coss., ina Data Scrclicac XVI. kal. Januar. eioe su fine dell aiino precedente. inentre duraua ancora il Consulato di Constantino YL Del resto la tolleranza della consultatione degli aruspici
1

mentionata
Pagancsinio.
ilaxentio ct
il

in

detta
iion

legge
si

inostra.

che

restaua

ancora

allora
.

qualclie
et

parte
la

del

chc
i

poteua extinguere se non poco a poco


del seguo salutare non era stata
lc

che

rotta di

a])])aiitioii

bastante. jier estirpar subito


continiiate
sotto

Pagaucsiino et far ccssarc totalniciitc

^iersccutioui.

Maximino

et

Licinio.

Gli

Fasti
rejietiti

sussequenti

anno. et
uoii

aggiongono alli consolati gli Prefetti Yrbani creati ogni quando erauo continuati due () tre () piu anni ma non cominciauo se
.

dal consolato di

Valcrinno II

ct

(Jcdlicno,

col
.

titolo

7s.c

tcnijmribns (TcdJicni quis


))iu

(juantum teniporis praefecturam rrhis administrauerit


consulato
gli

no vaiino
copia a Y.
i

oltre

del
il

sudetto

settimo

di

Costantio.
nel

hauerei mandato

S..

ma

Cusjiiniano
11

ha

inseriti

anuualinente

suo commentario sopra

Fasti

di

Cassiodoro.

che

mha
vscire

dato verainente vn poco di luortificatione. percic) cho haueuo creduto che douessero
di

man

niia

iirima
inutilo

chc
iii

di

ogni altra.

Ma

per

consolariiii

lio

trouato

che

il

suo essemjilare
trouera forzi
raiino
(lcl

cra

(|ualch(>

parte. et che vi

mancaua vua parola che Y.


lcggc
iii

S.

la iirencij^ale

di

tutta ropera.

Nidla jirefettura di Fabio Titiano. eontiiiuata


si

consolato di Acyndiuo et Proculo. douc

questo M. S""

Ex

dic

III. yoii.

Maii

in

VII.
.

IiIhs
/lostci)

Iitn.

Iiniiiis

Tcrfidlns

]'ICAJ{IVS
iirefcctns
si

coi/iiouif co qiiod

ad
il
il

Aui/iisfitin jirofcctus csf

rcHcrsus

Fahins
ct

TitiiDiiis
jiar

Vrhis.

hauendo
clie

Cuspiiiiano tralasciata

la

parola ricarius, della


vicario
vltiini

(|iialc

che

possa confirmare

Yicario Vrbaiio

fosse veraiiicntc
.

luogotcncnic
la

dc

(sic)

Prefetto Arbauo. et

per eonsequenza
iion

elie

se iiegli

secoli

(jiiurisdittioue
iiia

d(d Aicario

compreiideua
cosi le

solamente

le

prouiiuic

iiitni

ccntesimum,

aiicora ahuiic allre finitime.

22
medesiiiic
pinaiiiciL'

CHRONOGRAPHVS
finitimc

vUm

centesitmim

sottoposte

al

Yicaiici

doiicuano

esscre

state sottopiistc al

Prefctto

Yrbano ancora.
di

Gli ultinii Fasti


kl terzo

sonno de" vescoui


di Liberio.

Santa Ciiicsa clniNtiana da San


al

1'ictro sino

anno del ponteficato


gli
qiuili
si

cbc risponde ajipniito


ponteficato loro

Consolato settimo di
i

Constantio come
solati. sotto
li

precedcnti.

a ciaschcduno dc' quab pontcfici sonno ascritti


si

con-

prencipio et
fine,

fini

il

con poco

giorni precisi quasi

sempre di tal prencipio et Di questi ancora n


listesso

et delbx vacanza,

ha ha
et

veduto
inscrti

vn
dell'

essemplare
istessi

vn

diucrso

del

nostro
in

Cuspiniano.

et

gli

ncll'

commentarii.

ma

stroppiati.

maniera che non appare


gusto
di

bi gcntilezza

opusculo.

Yi

si

veggono pareccbic epoche


io lio bauutn non poco non poca corrispondenza.

diuerse del calcolo ordinario


far
la
il

che meritano grand' essame.


i

riscontro di alcunc con


di

Fasti.

ritrouandosi

Pongono
tutta
ct

Passione

N.
II

S''^

iddio

(luohiis

(TcmJnis

coss.

VIII

l;al.

April.
71/.

come

Vinucio

la

primitiua
co.ss.,

chiesa.

ponteficato

di

S.

Pietro

Ex

XIIII.

kal.

Lon(jino
et

cjuali

furono succcssori duorum Gcminornm, fino


si

al dic

Mar. Minucio III lccd. Jidias,


11

Neronc
di liino

Veio

coss.

doue

trouano appunto

XXY
.

anni di [lontcfieato.

pimtcficato

Coss. Saturnini

ct Scijiionis,

quali sonno sncccssori di


et Cleto

Cajjifonc ct Bufo.
gli anui

Et

cosi di

Clcmcnte

tutti

li

Ncronc Et Ycto. vsque quali rispondono assai bene


i

dcl pontificato segnati nel titobi di ciascheduno.

con

consobiti adscritti,
ct

Ce

poi sotto

Marcellino doppo

gli

anni dcl ponteficato notato cbe fuit pcrsccntio


dichtis

ccssauit

episcopatus annis
del ponteficato
di ponteficato.

VII mcnsihus VI

XXV.
a

il

che

si

troua confirmato dal prencipio

di

Marcello suo successore.


dalb

cui da solamente vn
IIII.
co'l

anno e

sette

mesi

ct

da quello di Eusebio a cui da solamente


posteriori
scrittori
.

mesi

et x^i. giorni.

La

cui

vacanza

si

trona riempita
i

dar parecehi anni di


successori.

ponteficato

a Marcelb) et ad Eusebio

per ritrouare

consoU

delli

Yi son

molte altre cose notabili che sarebbono troppo


trouera la maggior parte nel detto Cuspiniano.
Ci restano ancora due capitoli
in

longue

a raccontarc.

dellc quali Y. S.

quella prima parte.

Ivno con questo

titolo in

Rubrica Majuscula
del Kalcndario da

DEPOSITIO EPISCOPORYM,
Et
le

del qualc pure fa mcntione ristesso

Cuspiniano. ne so pcr che Ihabbia ncglctto.

in esso

sonno disposte secondo lordine

Genaro

fino a

Dccembre
si

depositioni di XI. Pontefici non contenuti

nol capitolo de' Martyri.

alli

quali

e"

aggionto vn Duodecimo G-iidio extra ordinem


Id. April..
il

doppo

'1

Decembrc. ben che segnato


tre anni

prid.

per cssere stato aggionto recentefasti.

mente, et defonto sobimente

prima che
altri

termine de' sudctti

Restandoui

vn gran vacuo per aggiongerne molt'

per succession di tempo.


ritobi
in

Laltm
simiimcntc
in

capitolo

di

rimpctto

al

precedcnte ha questo

rubrica majuscula

ITEiM
parolc

DEPOSITIO MARTYRYM.
VIII
ImJ. lan.
vi

Et

e prcncipiato dal Natale di Cristo

(|ucstc

nafus Christus in Bct/dccin Indacuc.


disposte
le

Et poi secondo
alctmi
]\Iartyri.
Ical.

l'ordinc

dcl
la

calcndario

sonno

depositioni

solamcntc
di

di

cccetto

cclcljrationc dcscritta in questc parolc nel


1

mesc

Fcbraro VIII.
kcd.

Slar.
kal.

Nafule Fcfri dc Catlicdra, cbe e rAntiochcna. tutto


Fehr. Fahiani
in
Callisti,
ct

resto va in qucsto

modo XIII.
Fchr.

Sebastiani

in

Catacumhas.

XII
in

Agnctis in

Nomenfana
il

ct cosi dcll'

altre.

ma

in

jiociiissimo
ct

numero.
Caloccri

Tre solamcntc portano seco


Callisti Dioidctiano

consolato. cioe. XIIII. kal. lun. Parfhcni

VIIII.

Maximiano VIII. BassiUac Salaria Vcferc Bioelctiano VIIII cf X. lal. Oct. Maximiano VIII. coss. Et III. Ical. iul. Petri in Cafacumbas ct Paufi Osficnsc, Tusco et Basso coss. W cui coiisolato ne" tempi di Gallieno si ha da rifcrire alla transct

latione de' corpi


loro.

santi

fatta

in

fauore di Santa Lucina ducent' anni doppo


translationc.
poi

il

martj-rio

Et

forzi

i|iial(iH'

postcrior

chc scriuc Daniaso

alla

relatione

ANNI
(li
il

CCCLIIII.

23
.

(nutVio.
Coii.solato
(!('

rhv
(li

fii

t';Utii

dii

('nriiclid

t:il

fi-iinsliitionc

iil

(|niil('

niui
il

potrebbe coniionire
Id.

'riisco
di

ct Hitsso.

Et k
si

cio

V.

S.

iion

peiisi di

chc

^lartyrologio sia sola-

ineiitc

inartyri
In

Koma.

legge nel

nicse
rf

Dceembrc
Africac,

Dcc.

Arisfuu iu
cli

Fontiini.

Fcbriiro non.
in
la

Mar. 1'crpctnac

FeJicitatis Africuc, ct (iiicUo

io

stimo
in

grandenientc.
CaUisti,
nostri

settembre

XVIII
di

kal.

Oct.

Cijpriani
ini

liomac
notiibile

celchratur

doiie

celebration iocale

in

(|ue

tcmpi
Id.

par tnolto

contra (picsti
Priscillac
clic

nouatori.

Nel

inesc

Luglio

VI

Fclicis

]'liili/ipi

in
11

ctc.
lii

Ft

in Ma.cimi. Silani.

hnnc SHannni

nKirtijn ni
.

yininfi fiirafi

sioif.

iiiDstiii

seinplicitii

dc" collcttori di i|Ucsto iiiiirryrologio

douc

non

si

trouii

incntionc

di

iilcimo

posteriorc a Libcrio.
fn
s(niiinii

lOpcvii

cnriosissiina

ct
in

iiiolto

dcgiia

di

cssere veduta.
.

liabbiiiino

qui
air
tina

vn

Padrc
piii

Fogliiintino
di

dottissimo
di

Anti^iuita
niai
.

Ecclcsiastiche
ct

il

quale ha

incsso

ordiiie
di

20(\

vite
di

Saiiti

non
nota

stanipatc.
quali
cgli

fra

csse

vna cinquan-

antiquissinic
si

ct

eccellente

lc
iicl

occasione

potrii

nietterc quest

opusculo

prcncipio.
di

va far stamiuire. ct con tal con quiilchc animaducrsionc


vctustissinmm antc IJumasi

douc sara
tempora
et
le

di

bisogno.

Chi potesse haucr coppia


registnim
dall
liiuier

qucl

ecclesiac dc'

Romnnac
le

cettato
istesso

dal

Panuinio

Cap.

XI

clc

Cocmeteriis,

Vite

Poiitefici

scrittc

Dainaso
ristesso
si

ananti

che fossero

interpohitc

dair

Anastasio.

quali

dicc

vedutc

Panuinio.

sarebbe

vn
se

grand'

assortimonto
et

allopera.
.

Et ancor
volte

niigliore se

potcsscro haucr que' Indices Yaticaiii

Crcsconiani

tantc

allegati

dal

S.

Card*" Baronio.
di

Ma

noii
.

si')

si

possa
quel

sperare di ottencrli.
lei

Yorrei beii almeno haucrnc vn poco


ct

rclationc
et

ct iniparar da
finiscc

chc cosa siano quc' Indici Crcsconiani.


le

dondc coinmincia.

douc

Registrum Yetustissimum et qnali sou


Nella seconda
quc'
tit(di

principah cosc che vi sonno contenutc.

chc

longucttc [sicj

partc dcl M. S"" c' e vn titolo '). fatto all' antica giusto come veggono nc' marmi et inscrittioni antiquc. cioe vne [sic] tavolella con due rccchioni. portata da due Genii iiliiti. con liscrittionc dentro
si

YALENTIXE LEGE FELICITER ct in rubrica YALENTLNE YIYAS FLOREAS. YALENTLS^E YIYAS UAYDEAS. et di sopra vn Jlonogramma nel quale si trouano le letterc de linscrittion dappresso YALENTLS^E FLOREAS IN DEO.
miijusculo ncgro

onde

si

puo argomcntarc chc

lo

scrittorc era Christiano


si II

et forzi

ancora quel Yalcntino.

a cui Topera era dedicata.

Nelli rccchioni

legge

in

majusculo piu minuto


1

FYRIYS
di quattro

DIONYSIYS FILOCALYS TITYLAYIT.


Doppo
citta
in
il

che mostra
fatte

antiquita dcll

opera.
^)

titolo

si

veggono

lc
^
).

imagini

hi

penna solamente
g;ileata
.

dclle

prencipali dell' iinpcrio

La prima
ct

ROilA

sedcnte col

mondo

inano et vna Yict(n'iola sopra chc lincoroiia. et Ihasta lunga


clic

puttino.

porta vn sacco su le spallc.

accompagnata da vn va spandendo dannari. con vn altro sacco


vestita

a terra.

La
vcdc
iii

sccondii

i:

ALEXANDRIA
.

in

piede

giusto

coinc la Cartaginc chc

si

mcdaglic di Maxentio
l-^xemplar
ijui

accompagnata da due Genii che portano candakbri


1'.
:

et

1)

i'.\t;it iii

item

iii

postica:
i/uelle

eodem codicc 1; adseripsit Peirescius iirimo Juglio della seconda parle del ms., va Vimaijlne di tioma el nella payina dirimpetto quella d'Alessandria, dopjw la ijuale
e

segi/Hoiw
2)
Iii

di

Constnntinopoli
etiuitera

di

Treberi.

iipograplium

est

iiiter

Mariiiiana cod. Vat. 9135

f.

217.

alia
vol.

epistula ad
II

del

Pozi!i)

data
edidit

Ai.\

17. Mai. lt>29


1.

(ex codice
p.

Montispessulano
ait

bibl.

scliol.

medic.

p.

481 b

enotiivit

Kossius,

istrzygowski
clie

c.

20)

sic

Peirescius:

Uoriyinal del

Kalendario con
rubrica
el

/e

figure non ha altra difierenza di colori


d'inchiostro

nella scrittura, sendo alcune cosette scritte in

Valtre

negro.

Sla

le

figure

sono di solo inchiostro

uegro dissegnate con la penna


3)

sopra la carta pecora, ne sonno molto migliori che

le copie

mandate

al defonto Sr. Aleandro.


f.

Quattuor

hae imagines extant


Adscriptum est in

eodem codice f. posticis ad primam:


in
l'

2. 3. 4.
lyiii

5 (inde Marinius cod. Vat. 9135


il
;

217 r. 221 r. 219 r. 220r.).


ipii

ea

titolo

della dedicatione a
ijui

Valentino; ad secundam:
clie scrive

ra

Constantinopoli ; ad tertijim: 7! va

Alessandria

ad (luartam:

va la Vittoria

nci clypeo.

24
cerei
accosi.

CHRONOGRAPHVS
ron
di
di

due naui annonari(\


ponio granato.
ct
vii

NcUa
di

(liitfa

par che

tenga

dactili.

et

nella

sinistra

vn ranio
tcrza
c

ncranza.
in

La
corona

r(JJV!STA>.'TIN'Ul'(_)LlS
1

picdi

vestita

alla

Komana con vna


il

alla

di^stra

ct

hasta alla sinistra.

nia

turrita
il

conic 1'Antiochia.
di

che mi par

straordinario.

come

sc haucsse voluto

occuparc
piedi

luoco

Antiochia.

del resto

laccomsosten-

pagnano gono vn

altri

Gcnii con face accese. ct sopra la testa due Genii che volano

gli

altra

corona su

le

torri.

alli

c'

vn altro sacco pieno


di

di

dannari 6

altra robha.

La
vn

quarta e
captiuo

TREBEKIS
.

galeata; succinta. arniata


1

hasta et clypeo che trahe


.

barbai'(>

appresso
con

quale

si

veggono targuc. arche


lcgionaria
et

fresse. corni. canthari

et altri vasi preziosi.

Segue vna
scriuendo

Vittoria

laquila

vn
M.

clypeo.

nel

quale

cUa va
di

SALYIS AYGYSTIS FELIX YALENTINYS


nlli

Foimula appunto
si
.

quel
tal

secolo. et coiiformc

marmi
all'

ct

medaglic

aiitiinic.

Ondc

pu("i

conicttiirar

clie

VALENTIN(
et officio
di

fossc

qualclic persona

emincntc
publiclic.

in

quc
alli

tcnipi

ct constituita in

dignita

soprastante

opere

giuocchi
io

circensi

altra.

Y.

S.

hauera da cercare chi egli possa essere. Solamente 1 auisero che quel proposito.
rando
le

non hauendo
ne' Fasti

trouato

cosa che vagha in


si

Pontificii

quando
il

vanno cnume-

fabriche

fatte

da

Julio

papa

ce

n'

vne fsic] descritta cosi Basilica in

Via Flaminia

mil. III.

qui nppelJatur Valenfini, che poteua esser


Yittoria
si
.

medesimo.

Di rimpetto
frontoni

dclla

partic(dari ct

vn

eommune
sta
(";

veggono duc Tauole ornate di Pillastri. con due doue si vedc vna imagine dal petto in su di vn

Impcrator
tiene vn
figlio

pahidato.

che non ha corona.


qualc
la

ma

ha

il

gran cerchio attorno


si

'1

capo

ct

globo

sul

l'hocnicc.

come
quclU^

vede

in

medaglie
ct
dall'

di

Constantio
in

di

Constantino.

Et

accompagnata da due Yittoriolc


In

inscrittionc

majusculo

NATALES CAESARYM^).
i

sccondo

lordinc
et ne'

dcl

Calcndario
giorni

sonno disposti
che
si

Natali degli Imperatori celcbrati a quc' tempi.


inscriti nel

medesimi
i

trouano
anzi

Calcndario Constantiniano.
veri
il

Ma

n(.m ci
il

sonno

natali dcll

Impcrio.

solamcnte

natali.

douc Y.
che
il

S.

notara che

natale di Costantino
la

III. Ival. Martii

deuc esscre
la

vcro natale di qucl prencipc. poi che doppo


altro
di

sua morte
di

non
et

si

continui"

cclcbratione di

quello.

Et

clie

similmcnte qucllo

Constantio YII. Id. Augusti. dcue csscrc

suo vcro natalc. poi


negli
altri
.

clie

non cc

nc

d altro.

dicendo Ihi. Constonti,

ct

non DIYI. come

si

ha da conchiudcre. che

siano fatte questc tauole mentrc viucua Constantio figlio di Constantino.


Si

veggono poi
radiato

Pianeti-') rapprcsentati
all

all'

antiqua.
in

cio("^

Saturno mczzo igniudo


capo.

ma
II

velato con 1a falce. ct vn ccrto fiorc


solc

Egyptio
vestito
di

cima

al

Marte Gradiuo.
dextra.
ct

co

globo

ct

flagello.

ma

lungo come rAppollo Daphnese.


alla

La

luna

col gran
sinistra

crescente

dietro
fiori.

alle

spalle.

vna face accesa


sopra.
ot

vn

corno

alla

vuodo
con

di
le

ct

riuoltato

sotto

Mercurio.
et

col

caduceo

et la borza.

Et

tutti

hore Planetarie nocturne


Ci

diurne.

certe

rcgole volet

gari della giudiciaria

superstitiosa.

manca vn

foglio

doue crano Gioue

Yenere.

1)

Imago haec

est

iii

codicc

f.

(J

(iiide

ilariiiiiis

cihI.
il

Vat.

'.tl.'J.5

1'.

223); iu

postica

legitur:

ijni

ra

l'imaj/tne di
est
iii

Treveri; jidscriptum est: dlrimpetto a ijuestu ra


f-

Calendario de' Naiali Caesarei.


ijui

2) linago

codice

7 (iiide llariiiius cod. Vat. 9135


ijli

f.

230);

iii

postica legitur:
."!)

ra

il

jtlnncta di

Salurno che
Sol

sarh

eei/natv JJ 'liiat lilier) seijuono


iii

attri planeti.
suiit in
le

riaiietae quiiique Saturuus


f.

Mars Mercurius
22(!.
:

lyuua exluheiitnr
iii

codice

t.

8 12

(exempla
ijui

cod. Vaticaiio Marinii !ll3.o


<ie'

228.

227. 229. 22.5);


rii

posticis scri|)tum est

ad Saturnum:
Alarte;

vanno
ijui

tarule

Xalnli Caesarci; ad Martem


ijui

ijui

Mercurio;

ad

.Merciirium:
:

qui

vii

ad 8olem:

vh la Luna; ad Luuam:

va

il

Sote.

ad .Saturnum adla dispoailiune

scriptuin est

mancano Giove

e Venere, clie sarebbono

ordine delli pianeti

II et III seconda

del (hiat liber).

ANNI
in<a

CCCLIIII.

25
altri.
1

non o
ii

stiito

difficile

rli

rcstituirlo

alla

foggia dogli
lc

So

iioii

possoiio csscre

copiatc

tomjx) tutto qucllc tigurc. V. S.


ii

hiiuera oo

prossinio oorriero.

Scgguittavii poi
fatto

Kalcudiirio Constantiniano.

ma

oi

manoa

il

primo
di

foglio.

ciic

lui

sniarrir

il

titolo

ohc

vi

poteuii

csscrc.

ct

limaginc del

mcsi;
t't

Gcnnaro.
de'

ct

quiittro altri tbgli


di

chc hanno portiito via la scrittura dcllc Foste

KahMidc

mcsi nc

Miirzo

Aprile. Miijo et
e'

Giugno

').

con

le

imagini de' mcsi

di Aprilc.
lc

Majo. Giugno.

otLuglio'-), clie

vn gnin damno voramcntc,

ma

nulla di

meno

reliquio che se

sonno sahuitc sonno dimportanza. ct ciippaci di fare stimarc adempito per la maggior parte il voto di V. S. ot il niio. di vcdorc detto Calendario in niiglior forma cho non Iha

stampato

il

S^ Heruartio.
con

Sondoui soinpre numori Latini


liniaginc
dcl

ot

iioii

barbari nello Kalendc.

None.
latinc

ot Idi. ot lingrcsso
iii

del solc in ogni signo del Zodiaco notiito in parolc distese

m;ijuscuhi
vltiini

sogno coloste approsso.


il

ct

non con note harlialibia

barc dcgli
fatto
1

secoli.

oonie

le

Ini

notato riloruartio.
il

chc

io

crcdo ch' cgli

per

saluar
dcll'

lo

spatio.

ina

doueua auisarne
cra
talc

lettore.

accio

non
le

si

sminuissc

opinione

iintiquita

deH' opcrii.

La

dispositione

del

Kalendario

chc

apprendo

il

Hbro

duc
di

cliarte

paggclle dc' due fogU apperti contcncuano vn mese. in duc tauolc ornatc
et frontoni.

pillastri

prima pagina Fimagine dvna figura humana clie rapprescntaua il mese. vestita ct accompagniita socondo la dcscrittionc di ccrti vcrzi antiqui. stampati gia dal Pithaco. ct da altri. H quali difficihncnte si puonno intcnderc bene senza vederc le figure. si comc le figure non si cognosccrchbono facilmcntc senza vcder
cioc nclhi
i

vcrzi.

sotto

'1

frontone
vicina
in

sta

linsorittione

in

majusculo

di

ciaschedun mcse
soritti
i

ct

nclla
di

margine
tiUiola

intcriorc

alla

cuggitura
corsiuo

dcl

volumc
di
7.

sonno
o
S(t(

duc

distichi

ciaschedun mesc.
nell'
il

carattero
di

Romano
hi et poi
S"'.

aniii

in

circa.
il

ahrii
in

aUro
feste

fogho
dc'

rimpetto
del

prcccdcnto

oonticne
il

sotto

frontono

niiijuseulo
le

numoro

giorni

mcse.

dentro

quadro dclhi tauohi.


con
di
li

tuttc

medesime
al

notate nell' editionc


di

dcl

Heruartio,

medesimi

ordini di

lettere

prcncipio

ciasclicdun giorno.

ma

con numori

Kalende
il

et aUri. alla

Romana

antiqua. et sotto hi mentionc dcU' ingrcsso del solc in ciaschcdun segno tatta
et
in

di rubrica

majusculo

c'c

vn

circolo, nel quale e disscgnato

segno celeste.

ma
piii

air antiqua. ct
antiqui^).
II

oome

si

vcggono

nellc

medaghe. tagh. marmi


dcll

et altri

monumcnti
lubrica

primo giorno dcl mcse

et qucllo

IDVS

sonno

scritti in

ma-

1)
l^eriui.in.a

(lctii

liitoicMli

nieiisium, quos Peirescius niisit Aleaiidm, cuni (listicliuruni |ieutanietris liddie ex Biir-

l)il)liotliec,i

alihiti

extaut in Vaticjuia inter Mariuiana cod. 0135


Jlart.

f.

23'2 239.
1'.

'2)

Septem

iniiigines

mensiuni quae supersuut Febr.


hexainetris et
prior
Kossic)
tctrastichis.

Aug.

.Sept.

Oct. Nov. Uec. cernuntur in codice


epistulis
aliis

1723 cum
t.
1

distichorum
,

3)

Haec supplentur
ex

duabus

Peirescii

ad Aleandrum
p.

fjuarum

data Parisiis U). Mart. 1621


edita est

volumiue
p.

bibliothecae Montispessulanae

(H 271

22) descripta a

apud Strzygowskium

17 neque hic repetitur,


,

accepisse

signa zodiaci lannarii (lctobris Noveinbris

reliqua
.ad

cum hoc tantum inde eum desiderare. subieci


f.

intellegatur
alterani

Aleandrum
Parisiis

datam

2. lun. 1(121,

quae inserta

e,st

syllogae epistul.irum Peirescii

Aleandrum servatae
181S.

in bibliothecae IJarberiiiiauae

voliuuine olim uumerato 1975,

cum

careat adhuc

uumero novo,

Dclh scgni dcl Zodiaco mi dispiace che fossero obmcssi dal pittorc, per non chc per altro non vi riconobbi cosa degna di hauerlene lasciato il dcsidcrio considcratione. Yolsi bcn che si dissegnassero, nominatamcnte qucUi di aquario et dcl
,

sagittario.

ma
sc

proncipalmcntc

qucllo
tanto

di
in

aquario por causa della thiara Phrygia.


quclla fretta.

Por
Iii

gii

altri

del canoro
qucllfi

non non

mo

nc curai
dol

non

vi
.

cssendo
cioc
il

in quclhi

raniniiilo

Ciincro

maritimo
In

scnza coda

paguro.

dcl

leone.

vn

lion

corrente.

qucllo

dcUa vergine.

vna

donna
dcl

stohitii

ohc tione vn ramo.


iiii

ma

assai goffamente rapprcsentata.

In qucllo di libra

(se

bon

ricordo) vn adolcscentc che tienc la libra in

mano.

Et

in qucllo

f-unnNi(!A

26

CHRONOGRAPHVS
minuni sonno majusculi. carattere ordinario rotundo. di 7. o SOO anni in
i

juscula con la festa che \i rispoinlc.


insrrittinnc c in
interiori sotto

Tutto'1 restante dell'


circa.

Nclle margini

ciasclicduna tauola.

si

vcggono

altri

verzi antichi pertinenti a ciaschedun

mese
farc

scritti

in niajuscuh).
il

TTor pcr dirle


dclla

frutto
le

che se nc puo cauare. dalla confrontatione che V.


essatta prout jacct
nell'

S.

potra

coppia chc

ne mandero

originale. ella

vedera

che

molte parole si potranno emendare. come N. DIANES, in Agosto. in hiogo di CIANES. comc ha fatto scolpirc il S^ Ilcruartio. AEQYIT. (') PJIU in Lugho. che fara ROmanorum, in luogo di 0I\, come ha scritto rilcruartio ct aUre.

Et nelle figure V. S. hauera gran gusto di vedere il scgno dell' Aquario. con hi clamyde et thiara Phrigia di Ganymede. quello di Yirgo con il caduceo, quello di libra portato da vn giouane all' antica et cosi degli altri segni celcsti. Ma prencipahuente nelle figurc de' mcsi quella di Febraro par molto notabile, per essere muhebre, stolata, et velata come lc vcrgini Vestali, portando vn cigno nelle mani, ct haucndo vna cigogna apprcsso, pcr rispondcre et forzi per seruir dinterpretatione all' inscrittione del giorno dell' Idus, che daua vn poco di fastidio a V. S. se ben mi ricordo, per non essere tanto distesa, quanto qucUa di questo M. S",
cioe

YIRGO YESTA PARENTAT.


sonno appresso.
.

II

che tocca sicuramente

la

fcbruatione.

mentio-

nata ne' verzi che

L'aue paludicola de' verzi


la
le

co'l

suo canto lugubre


parentatione.

non sendoui
il

si mal a proposito come ne anco cratere che butta acqua dal cielo. par che denoti

cigogna
pioggie
,

alla
di

II

quclla staggione.

Ma

fiore

che sta
figura

su'l

capo della Yestale

all'

vsanza Egittia

simile

a quclla di Saturno,

ha bisogno d'vu poco

d'interpret-atione apprezzo di
di

me.
pelle
(se di

La

del

mese

Marzo
et

c vestita

di

lupa ct accompagnata
c'e

dell'

hedo, et della garrula irundo,

del

sintcs
la

lactis

pur non
i

scmis lactis

come come

pare) et dell' herba nascente a piedi, comc


uol lauthore de' verzi antiqui,

descriuono

vcrzi.

Quella d'Agosto c nuda et per mostrare che beue


si

in

vn poculo

di vetro,
il

vedc
alli

il

mcntone

dclla figura a trauerzo

poculo.

Quella di Settembrc conforme


canestro

verzi ticnc

cum

surgentibus acinis delF altra

vna laccrtola sospcsa ad un filo, et vn mano, hauendo apprezzo uue et peri 6 pomi.

capricorno.

pesce

ma
et

Augusto
solcuano

vn capricorno alla Greca, cioe vn animale mezzo capro et mezzo il pesce non e directo comme sonno i capricorni Romani fatti sotto altri imperatori anzi gyrato a guisa de scrpcnti come Greci
, . .

dipingcre
,

lc

codc

dc'

monstri maritimi.

Se

il

M. S"" fossc

stato in

man mia non ma trouandosi


S''.

haucrci
passato

Putcano,
e

ct dalle

mancato di mandarlcnc il disscgno per qucsto corriere, dalle mani del P. Don G. di S. Paulo in quelle del sue in quelle dcl S''. Rigaltio, Ihora dclla partcnza dcH'
11
S''.

ordinario cra troppo breuc. pcr parlarc a tantc persone et trouarlc.


si

Rigaltio

appunto incontrato da mc quando lc scriucuo queste riglic. chc con il prossimo Y. S. haucra vna sua lcttcra insicmc con
segni fatte
cgli le
di

ct
lc

m'a assicurato
figure di detti

sua

mano

forzi piu

esattamcntc chc

dalli pittori.

In ogni

modo

andaua debitore
et

di risposta
et

ad alcuna sua
siguoruin

lcttera.
reliquis pictiuis;
1'eirescius

Misit igitur Peirescius aquarium laimarii


illi

sagittariuni

Novemhris una cum


zodiaci
in fretla
le

sed iu cuflice
misit

noii

extaiit

videntur periisse.
cit.
r.

reliquorum sex

e.\emplii

Aleandro

d.
il

26. luu. 1621 (cod.


6cki::zo
fjul

lyf))

adscribens: ijueste poche riijhe

sonnu mlamente per accompaynare


i

aijfjionto

de' nejni ilel

Zodiaco omessij fjuando


iii

se

mandorno
1'.

discjni

del Kalendario Conf.

stantiniano.

extaiit
r<irinac

cum
est

reliquis picturis

volumine liaiberinianu

l.')

(iiide

Mariiiius cod. Vat. Itl35


his:
in.

231),
\sic\

quod Iblium

a reliquis

diversae et minoiis,
|sic]

cum
m.

inscriptionibus
sol libra
[sic].

Kehr. sol i>escibus


sol scurjyio [sic]
,

in.

lul.

sol leoni [sic]

m. Aug. sol uin/o

Sejjt.

m. Oct.

quera

1'eirescius describens errore

cancrum

dicit

m. Ucc. sol capricoruio

ANNI
Quolla (rOttobro proiulo
et iia
1'

('('('Lllir.

27
si

vii

loporo fuor dolla trapola douo

o laseiato prendere.

vscollo pinguc approzzo.


di

Quoila
doti dolia
i

Nouombro

o
il

bon dollo piu


sistro
in

liolio.

rapprosontando vn
voduto vna

d(>"

ministri o sacer-

doa Isido. con


vi

niano. lansoro approsso. ot lliahito bianco socondo

vorzi

elio
.

stanno apj^rozzo.
libro dol

Y. S.

nliauora

siniilo

l)on clio

assai nial

dissognata
pita

nol
la

S^ Loronzo IMgnoria
in

dolla Tauola

Isiaca.

La
di

(jualo o scol-

conio

Tauola
douo
(>

Isiaca.

vna gran
in

cliiauo
di
al

da sorrar canali

atjua

fatta

di

motal
et
11

giallo.

rimossa la figura

motal

ramo

rosso. cioo la tosta, le braccie.

pledl. ct riiabito

dargonto, per rlspondoro


,

Oirhasro do' vorzi.


la situla
di

Tiono
Isido.

11

sistro.

ot lia
clio

ranscrc d'argcnto appresso


ticnc
et

nia

dalla slnistra tiono

in

luogo
altr'

(luosta

vna patora
1

co'l serpe.

scndo qui
sonno
buoni

di

piu Tara
(piol

col

Clnocofalo 6

idolo

Egittio.

pomi granati.
ado])orata

chc

in

tcmpo. pcr
lc

Et

forzi

cho

tal

chiauc di bronzo
ne' sacri di Iside
si

fu

no" canali dcll' ac(]uo noccssarie

lauationi vsate

da V. S., ne' quali vna seconda volta. la qualc vcrisimilmontc non passaua scnza la lauationc colobrata doppo Taltr' HILARIA dol mose .Ma quando non piaccia tal congettura, poco importa, potendo scmpro rifcrirsi di Marzo. Et percio che c'e vn inscrittione in lettere dolla chiauo al mcso di Noucmbre. la figura
conformc alF
authoritfi di Tortulliano gia osseruata

troua nel Calendario repotita la Fosta

HILARIA

dargonto rimosso ncl motallo


torii
si

co'l

nomc ADELPIIII,
et

ct

che

ne' Fasti

nostri

prefec-

troua nol Consolato 2'osf Scrginm

Nigrinionum (cho

fu Maijnnitio

Et Gasone

coss.)

vn

Prcfctto
so sc
si

Yrbano

chiamato Clodius Adclfius a YII. Idus Jun. ad

XV.

kal.

Jan..

non

potrobho congiotturarc, cho Topcra douo cra posta dctta chiauc fosse

stata fabricata sotto quell' Adolfio.

Et massimo sc
si

si
i

riforiscc la figura alli sacri Isiaci.


sacrificii nocturni.
si

sendo certo
dalla
sfanfio

che sotto Magnentio

orano rinouati

comc

consta

legge

promulgata

da Constantio
di

due

anni

VI
cho

rt

Consfanflo Caes.

QuoUa finalmcnto
sona,
tcssclla
co'l

II Coss., che Deccmbre oltre

e la

doppo Dafa VIII Jcal. Drc. V. nel cod. Theod. de Pagan.


accesa.
et la

Con-

la face

larua

comica 6 pcr-

conucngono appunto pirgo. doue e notabile 11 numero di due tessollc a dadi et non piu. et la positura dol pyrgo su la mcnsa, ot non nello mani dol gioccattore, come vsano i nostri anzi s"accorsc 11 S^ Salmasio di corti uostiggii dolla porticella hoggidi dol lor corno. inforioro dol pyrgo. dondc hauouano da far scorrcr lc tcssollo su la tauola. di modo
cho
rispondo

alla staggione, rappresenta vn scruo chc giucca alle

eccollontemento
all"

la

pittura

quo' vorzi
fihi

cho

furono

fatti

a posta
licct.

per

descriuerla, et specialniente

vltimo Ntinc
in

cum domino
posto

hidere vcrna

immcdiatamonto diotro 11 altra nc' duo vltimi fogli calendario in duo pagino eho sonno due Imporatori chio stlmo Nelle quali sonno rappresentate le imagini di aperti'). II primo essere Constantio Augusto figlio di Constantino ct Constantio Caesare Gallo. gcmmato in sta i\ sedere. ct spargc dannarl dalla man destra, hauendo 11 diadema testa, 11 gran circolo attorno '1 capo, et il scettro alla sinistra fastigiato di vna ima-

Ma

11

fine

doll'

opcra

consisto

duo

figuro

di rinipotto

rvna

doll"

guncula galeata ct armata

di clypeo.

II

secondo prencipc sta


simile
alla
11

in piedi

scnza corona.
destra

ma
sotto

co'l

circolo

attorno

'1

capo

vn

scettro

sinistra.

et

alla
gli
si

vna

vittoriola
1

cho camina

sopra vn

quadrollo ot non sopra

globo che
altro
doll'

suol poner

piedi. lasciandolo verisimilmento


e

per modestia

all'

prcncipe suo cuggino.

ct doll' altro con da stimar assai la forma dolla all vsanza introdotta da infinite gioie et camei chc vi si veggono ai^plicato. conformo Diocletiano. Et forzi cho dall' acconciamento di dotta trabea, inuolta attorno 1 corpo

Ma

si

traboa imporialo

vno

1) Exeniplala sunt in codice Barb.

f.

13. 14 (inde

Marinius cod.Vat.9135

f.

217

v. 222r.); versae

paginae

adscriptioues non babent

28
a.

CHRONOGRAPHVS
guisa
ili

pallio

alla

groca

,si

potrebbe cauaro qualcho argomento della forma del


quale e tanto
picciolo
il

pallio

pontificale

antiquo.

del

vostigio

ch'e

restato

fra

gli

arciuescoui di questo secolo. che difficilmente se ne potrebbo dare alcuna certa risolutionc.
oltre
in
i

almeno
vcli.

ci

vuol molto maggior disquisitione.

Et per non

lasciar niento in diotro.


li

c'e

ancor vn sacco

di

dannari a

})iedi

del Cesare. per

donatiui ordinarii

([uo'

tcmpi.
clic
(la

Uasta
compilatione
vintesinio
di

tutti

que' particolari sudetti


ct

si

pmi facilmente conchiudere


fatta
fatto

clio la

di

tutti

que' Fasti

Calendarli

sia

non solamente doppo Tanno


il

Constantino.
di

cho vogliono
Costantino.

esscr stato

Calcndario. (poi che


addiotro
il

vi si

troua
dopp()

riniagine
la

Constantinopoli.
di
il

fondata

qualche

anno

vigesimo),
1

ma

morte

istcssa

Ondo uon

e merauiglia.

che

nostro Furio

intitolatore
al

transcriuendo

Calendario liabbia in
proprio
quel

qualcho luogo voluto accommodarlo


simili,

tenipo

suo particolare.
il

scriuendo profcctio diui, aduentus diui et altre cose


di
II.

senza aggiongcre

nome

prencipe

comme

notissimo

all'

hora.

nella

manicra che Fistesso Constantio L.


legge

Cod. Th. de Pagan.


senza dir Constantini.
fatto
.

minaccia gFinfrattori della

7)// principis parenfis nostri

Non
[la]

uorrei

pero credere

chc
cose

la

prima composition del Calendario fosse


vi

poiche

mancano
alli
si

Natali

di

Constantinopoli

di

morte di Constantino, Constante, di Dahnatio, et altre


verisimilmente.
si

doppo

posteriori

viconnali

Constantiniani.

tralasciate

et

neglette
tralasciati

dallo transcrittoro.
niidri

conie nel Calendario particolar de" Natali Caesarei


nel Calendario Constantiniano.
esser tralasciato
alli
il

son

natali de' Prencipi restati


lor

per non essersi contidi

nuati dopp('j

morte,

si

come puol

natale

Costantinopoli per

gelosia do' Romani. et per laseiarlo celebrare

Constantinopolitani.

Jlor ben cho fosse gia quasi estinto del tutto il Paganesimo nel tempo della prima transcrittione del M. SS'. si come si pu(') cauare dalla datta dclle loggi fatte

dair istesso

Constantio

per

rabolitione

do'

sacrificii

sotto

consulati

anteriori

al

suo

septini" sud. eccetto

vna datta poco tempo doj)p6


di

non par che

fosse inutile la tran-

scrittione di detto Calendario

non
la

fii

la

sua intentione
nel

sua

legge 3* fatta
ch'erano

fatta quell' anno del consolato VII. di Costanzo, poiche abohre ogni momoria del paganesimo, hauendo egli con .suo IV" Consolato ot III" di Constante prohibito la rouina

de' tempii

fuor delle
et

mura

di
delli

Roma.
quali

accio
si

non

si

perdesse
tutta

la

menioria et
le

origine
in

de' ludi Circensi

Agoni.

continuauano

via

solonmita

fauor del popolo

Romano.
il

Restanii a dirle che


Pontificii.

Cuspiniano ha veduto non solamente


santi.

Pasti Prefettorii et
1'

et le Depositioni de'

ma

ancora

il

Calendario allegand|o|

IIILARIA
'1

VIII. kal. April.. clfegli

dico
et

hauer veduto in vn Calendario molto antiquo. sotto


et

consulato

di Diocletiano. merauigliandomi non poco. cho tanto belle cose siano state cosi neglotto da lui et ch'egH non si sia degnato farlo stampare, sicomc ne anco que' suoi Pasti Paschali a regibus exactis et

di

Til)eriano

Dione

sotto

rimperio

gli

altri

da

lui

tanto volte allegati.

K pur tempo di finir tante scoppe dissolute et tante ciacciare inordinate cou dirlc. che iion hauondo facolta dal padron del M. S"" di mandarle Foriginale, ne faro far vna coppia fedolissima ehe le mandorij (pianto prima. Intanto Ella potra vedere gli
schizzi
le
(jui

aggionti

pcr giudicarc
di

dclla

bonta

del

libro.

ct le

bacio atfettuosamente

mani.
Pariggi
S.
nlli

!S. \rorr.

ex

I6|

Dec.

l(i2U
di Peiresc.

Di V.

m.

III".

Scrvitore

aff"'".

Non
M. S""
nii

so

comc

ia

iDiiItiiilicita

dcUc Cosc cirhaucuo da


chc appartiene
al

dirle in niateria di questo


il

faceua sconhirc

di

dirlc

Presidente di Arras. dal quale

ANNI
S'.

CCCLIIII.

29

SchiklcroM
oltro

lliii

otfcnuto in prostito, por farmeio vedere, a conditionc pero clio non


inaniora alcuna et dio non osoa dollo mio
si

passi piu

in

se

non (|uanto

inoiio

potra.
di

Di

clio

niani, ne clie si riten"-a ho sontito grandissiino dispiaooro. ot so la distanza


gliol"

non fosso tanto grando


far ia

qua a Koma.
inolti

hauoroi inuiato turtiuainonto.

nui

in

si

lunga strada sliauoua da oorror

riseiiii.

Et sporo

di vsar tanta diligonza.

in farne

ooppia fodolissima da mandarlo. oir Ella liaucra caggionc d'appagarsene.


y. S. sohusora pcr sua gratia
disordine
ct

il

confusione

di

quosta lottera

inal

diggcsta.
in

la

(lualo liauoroi

volontieri fatto dcscriuore. s'liaucssimo qui cop})iatori corretti

longua

volgaro,

per non

darlo
io.

il

tedio

di

vodere tante ratture


il

postille,

non

poteiulomi risoluore di coppiarla

Intanto Ella hauera

transcritto di tutti gli otto

mesi che
de'

ci

Natalicii

restano dol Calondario antiquo di Constantino, ct del titolo et Kalendario Cacsarci. Et le figure degli sette niesi che ci restano con quello de'
.

Prencipi.
et

Le

inscrittioni

do'

mosi sonno

inchiusc in ornanicnti di pillastri et frontoni,

di Ottolirc
siinile

accompagnate del segno del Zodiaco nol modo che Y. S. vedera dissegnato ne' mesi et Noucmbrc. non liaucndo fatto continunr il dissogno degli altri. per essere
a quelli. ot por
lc
la frotta dclla partita

dol

S''.

Mommiiio.
loro.

Ili)

notato

il

luogo doue

vanno

figuro do' inosi. accio Y. S.

vegga

la disposition

Et con

la

prima occa-

et do' cinquo pianeti che restano. Yn vn supplonionto delle figure et inscrittioni che mancano gia piu di :t(l anni. ina senza fondamento. di modo che non c'e niente che vaglia ne che risponda al vero, si commc per rinscrittioni si giudica dall' editione dol-

sione lc mandorii lo figuro d(dlo quattro citta,

certo loannc Sibillo

Goographo ha

fatto

rileruartio, et pcr le figure da versi antiqui stampati dal Pithaeo sotto'l titolo

PICTYRA

MENSIYM.
3.

taiito

conformi a queste medcsime figure.

di

modo che non degnarei man-

darle copie di tal pedantaria.

ma

per non tacerle niento. ho voluto darleno ancor lauiso^).

nem
n.

22

(nisi

7524

Bnixelleusis, nobisi?, fasciculus est foUorum secundura antiquam numeratioquod in f. 1") numerus deest). iam insertus volumini bibliothecae publicae
7r)5rj
f.

190

211.

fasciculo

haec

praoscripta

sunt:

fragmentum istud

sic

descriptum vetustissimis charactei-ibus extat apud loannem Brennerum scribam senatus est igitur apographum codicis Luxomburgensis id ipsum fortasse Luxomburgo[nsis|'.

quod
n. 7)

c.

a.

l.')t)U

Huarti supra memorata.

sumpta

a.

lluartum vidimus misisse Carolo Langio. subsequitur f. 212 attestatio praecedunt f. 156 189 excerpta ex codice Yindobonensi (infra ut totum volumen pars est apparatus Bollandiani. ita in eo ipso 16S8.

f.

adnotatur antiquiorem scripturam', scilicet

190

211.

submissam olim
p.

fuisse P.

Ros-

weydio
m. Oct.
viri

et inde aliqua edidisse


a.

Bucherium'.

et ait

ad Yietorem Aquitanum
sibi

243 Buchorius
p.
in.

1632 patrem lohannem Bollandum quasdam


2

P. Huberti Rosweydi

schodas obtulisse exscriptas ex codico Brenneriano.


f.

continontur libro haec:

1.

f. f.
f.

3.

4r.
5.

(= (=
6r.
f.

f.

190.
f.

191) fasti consularcs inde ab a. 205 Antonino II et Geta.

192.
f.

193) dies paschales.


194.

4'
(ir.

(=

193'.

195) praefecti urbis.

f. f.

6'
6'.

195 r.) depositio cpiscoporum. (= 195') item depositio martyruni. (= 195. 196) episcopi Romani. 7 (=
f.
f.

1)

Scliildcio Pciicseiiis,

ut

cx cpistul.irio liarberiniano intcUcgitur,


dispntatnri

petiveraf, ut Alcandri c.ius.i de


scribit
a.

henierologio Constantiniano
d. 21. Oct. so

.siinilibusiiue

quac

.id

e.im

icin

faccrent coUigeret.

1620

eum

cxpectare ex itiucro
il

Schildero in risjwsta della mia,

nondum reduccm, item d. 4. Nov. liaec: Hebbi guesti quale mi manda che aspeltaua le sue rohhe maiidate
mandato
i

giorni

ima

lettera del

in casa di

un umico

menlre

egli

era in viayio,
cst
in

et

che subito mi arrebbe

Kalendarii
(.

msit.

2)

Spccimen supplouien-

toruiu hornin

codice

Harb.

1'.

Ki

(iiiiU'

Mariiiius cod. Vat. itlSri


iiigreditiir

224) figura mcnsis lannarii adiccto

versu iion magis antiquo: lanus adenl bifrons primHsijue

aniium.

Tctrasticlmm uun additur.

30
f.

CHRONOGBAPHVS
8

f.
f. f.
f. f. f.
f.

9
9'.

(= (=
10.

f.
f.

209) dedicatio Yalentino.


197) natales Caesaruni.
11
f.
f.
f.

(=

f.

197'.

198.

199) horae bonae et noxiae.

12
i;{

(= (=
(^=

210) imagines mensium Febr. Mart. Aug. Sept. 211) imagines mensium Oet. Nov. Dec.
2(12)
f.

14
|l&]
|(i

fasti

mensis lan.:

in postica

tetrasticbon m. Febr.

(=
(==
f.

2(i:{)

fasti

mensis Febr.

200) 204) 205)


206) 207)

fasti

mensis

lulii.

f. f.
f.

17

18
19

f.

20
21

f. f.

22

(= (= (= (= (= (=

f.
f. f.
f.

201) vacat.
fasti

mensis Aug. mensis Sept.

in postica tetrastichon

m. Sept.

fasti
fasti

mensis Oct.
mensis Nov.

in
:

postica tetrastichon m. Nov.


postica tetrastichon m. Dec.

f. f.

fasti fasti

in

208)

mensis Dee.
Berolinensis pict.

4.

Codex

Pighii

bibliothecae

C)\

f.

22.")

232

liabet
est,

septem
ex ipso

mensium imagincs sumptas aut ex Luxemburgensi


qui extat Bruxellensi.
o.

aut,

quod probabilius

Codex
est)
p.

bibliothecae urbis Aniieiis n. 407, nobis G, antea (ut ad ipsum codicem

adnotatum
rcttuli

adservatus ibidem in monasterio des Cnrmrs. sub praescriptione ea,


18,

quam

supra

habet episcoporum

Romanorum

laterculum et depositiones episco-

porum sumpta evidenter ex codice Luxemburgensi. 0. Codcx Beriieusis lOS -(- 128, nobis A,
capitulo

saec.

X,
est
lios

ab

episcopo

Werinhario
Wirin-

Argentoratensi

oblatus

(libro

Orosii

inscripta

dedicatio

haec:

liarius eps

ded

sco.

Marir), deinde Bongarsii, qui tam fastos


a.

quam computationem ad
litt.

Orosium adiectam deductam ad


n.

452') ex eo descripsit in cod. Bern. ms.


Orosiana
et

141

fol.

322. praescribcns: 'ex ms. Orosio capituli Argentinensis', hodie in bibliotlieca publica
ita,

Bernensi bipertitus
sub
n.

ut computatio

illa

Orosius prostent sub n. 128,


I.

fasti

108: id quod indaga^-it Bernae degens Usener (vide C.


qui libros
(catal.

L. vol. I

p.

333) confir-

mavitque mihi
librum Sinner
(catal.

mea causa
mss.

codd.

Hagen

codd. Bernensium.

Duebi professor Bernensis. descripserunt Bernae 1700 t. 379) et p. 376 Bernae 1874 p. 18(1 cf. p. 155). constat codex n. 108
inspexit
bibl.

Bernonsis.

hodie quatemionibus duobus non plenis,

foliis

quattuordecim

ita

coniunctis:

r
I-

(versa vacat) deficit folium.


f.
1

mensis Decembris laterculus.

f. f.

2 3

fasti

consulares

a. u.
a.
a.

c. c.
c.

245

308.

u. u. u.

-f.

-f. 5 _f. 6 -f. 7 -f. 8 -f. 9


f.
75

a.

c. c.

309372. 373437. 438503,


504

a. u.
a.

567.
12.

u. c.
c.
c.

a. u. a. u.
a.

568631. 032699.

700

10
11

p. Chr.

p. Chr 1379.

l-f.

a. a.
a.

p? Chr. 8(J 149.


p. Chr. p. Chr.

Lf. 12

150219.

_f.
-f.

13 14 vacat.

220264; pars ima paginae

vacat.

deficit folium.

1)

Infra editur

iiiter

additamenta huio Chronographiae adieota.

ANNI
7.

CCCLini.
hist.

31
Lat. 56 sive

Codex

bibliothecae Caesareae Yiutloboiieiisis n. o416 (antea

hist.

prof. 452),

nobis V, scriptus anno fere


fuit,

1480,

qui

numcrus
Fabri.
.
1

in exteriore

voluminis

marginc pcrscriptus ccrnitur,

ut ipsi libro inscriptum cst, doctoris lohannis

Fuchs-

mag

(t H'.Hn,

deindc
coilcgii

cpiscopi Yindobonensis
S. Nicolai.

loliannis

mox
iiidc

a d.

1.

Sept. 1540

eiusdem urbis
scripta

manu
f.

divcrsa, scilicct

piaeter ea quac a f 7 Kadlubcki chronica Polonorum

libro

adiuncta sunt

ct lordanis libcr

de origine

Gctarum. hacc co contincntur:


I

r.

[dedicatio Valcntino postea adiecta ex editione Buchcriana| (versa vacat)

').

f.

iv.

14r.
in a.
f.
f.

fasti

mcnstrui integri

cum imaginibus; imago vcrsam


(sic

folii

occupat,

latcrcuhis rcctam.
f.
I.")

24

annalium Yindobonensium
5I{'.)

cnim nobis appellantur) exemplar


1.

finiens

sic
a.

ordinatum
u. c.

15r.

Hir.

707

p.

Chr.

1 \

f.
f.

f. f.
f. f.

16v. 17v. I7v. 18v. 18v. 22v. 22v. 23r. 23r. 23v.
24
r.

V.

77131. p. 245. p. Chr. p. Chr. 173387. p. Chr. 132172. p. Chr. 438455. (ima vacat) p. Chr. 496539.
Chr.
consularcs.

25 r.
40'

38

r.

fasti

f.
,f.

38' (pars superior vaeat)

40

r.

tabula paschatum.
a.

43

v.

praefecti urbis (pars prior ad

351 verb.

kal.

Mar.).

Jf.

44

r.

|f.
f.

44 V. 46
r.

V.

dcpositio martyrum.
15 V. cpiscopi Ilomani (pars prior

ad Marcellinum verb. Maximiano VIII).

pracfccti

urbis (pars posterior a verbis supra citatis ad fincm).

2{
f.

depositio cpiscoporum.

46 47

V.

vacat.

f.

53
f.
f.

annaliimi Yindobonensium exemplar alterum finiens in

a.

496:

47r.

51v.

51v. 53

post rcges

a.

u.

c.

707
p.

p. Chr. 403.
ei levafus)

r.

(ima pagina vacua)

Chr. 455 (a verbis

496

(ad verba commilitibiis


f.
f.
f.

siiis).

53 v. 54 vacant.
55r.

62r.
66 69
r.

chronica ab originc mundi ad


urbis

a.

334.

62r. 65v. chronica ann. XVI).


65 V.
66 V.
cpiscopi
V.

Romae

(pars

prior

ad Constantium verb.,

im^}.

ff.

\f.
|f.

is rcgioncs urbis

Komai (pars posterior a omani Romae.

vcrbis supra citatis ad finem).

70 (rectae pars ima ct vcrsa vacant)


a verbis supra citatis ad fincm).

chronica urbis

Komae

(pars postcrior

,:;

1)

Ucdicatiouem

codici

Viii(iolimiciisi

piaesciiiitam

iiostea

iulieclam

esse

e.\ edltioiie

Buclieriana recte

observavit Strzygowskius

p. 24.

codicem qui mea causa diligeuter


et

iiispexit

Fr.

Studniczka observat folium

prinium

partcm esse primi quinionis

cohaerere

cum

f.

10,
v.

tquod sigiium non raro


cct.)

reperitiir in xylographiis Duererianis,

habere etiara signum fahrile coronae magnae Hausmann A. Ihterers Kupferstiche n. 4. 21


evidenter expressam
mit
esse

parltcr

atqac

rellqua

codicis

folia,

sed

nihilu

minus

picturam
tiur

ex tabula

Buchcriana.
slriclien.

Alle UiUhr, scribit Studniczka,


ijiU

sind

ursjiri(iiijlic?i

Vmrisszcichnunijen

u-eniy Schatten-

cvn der mil dcr Fedcr ausijejiihrlen ist (ahijesehen auch ueil unfeiner iind kenntnisslvser yezeichnet; msHchrift) tnil diimicrer betondere der architektonische Ilinteri/rund kann nicht wohl dem 15. Jahrh. angehijren. Mit dem Hulzschnitt Wiihrend die iSchaltiruni/ der Jlunate im Wescntlichen (die bci Bucherius stimmt sie in allen Einzelhdten.
JJies

auch von der Dedicatiun; aber


Dinte uud
ijrSberen

sie

Strichen

beiden

erstcn

ilonatc

sind nichl

unfein

mit Kuth iUuminirt) mil einer yasscnden briiunlich rjrauen Tusche

32

CHHONOGHAPHVS
iirclictvp"

Ex

apiiaict

cxcidissc

folia

aliquot quacquc

supcrcrant parturbata

iacuisse.

ordo priinitivus aliqua cx partc ccrta rationc rcdintegrari potest. scilicet pracfcctorum latcrcuius abruptus f. V.\ continuatur f. 4(5; post id folium vcrisimile est sccuta csse

episcoporum ab eo loco quo abrumpitur f l.i consed intcriccta tiiiuaiur f (id. dcnique clironica urbis ubi f. Oo' finiimt, ibi pcrgunt f 70. pluribus niodis ordinari potcrunt: ordo ardictypi is qucm numcri supra adscripti indicant cx partc certus cst. cx partc tantumniodo probabilis.
quac lcguntur
f.

II.

lo:

latcrculus

7.

Codcx Saugiillensis
'M)i scriptus sacc.

n.
'

S7s.
),

antca

Tschudianus

n.

KM.

formae quaternariae

paginarum

IX

nobis S, inter exccrpta varia quae cnumcrat catalogus

Sclicrrcri [VcrzeicJmiss der Handschriften dcr Stiftsbihliothck vvn St. Gallen 1875 p. 307)

hacc habct cxccrpta ex corporc Philocaliano


aj post

computum Khaliani

in

paginis duobus hodie nnmeratis p. 2 10. 211, (piac sunt

cxtrcmac quatcrnionis XYI, a compnti scriptorc vacuis rcHctis postca scriptus cst clenchus dierum noxiorum communium bonorum talis, qualis extat in codice
Bruxellensi, sed plenus
Jiic

Martis

Mcrcurii

lovis

Yeneris,

ct ita ordinatus:

Saturni dics

Solis

Lunae

cdidit

cum cx

Rossii apographo Strzy-

gowsliius p. 36.
Ii)
|i.

2lo'post dictum clenchum sequitur alter simillimus aptatus ad nienses, determinans


scilicet,

quid quovis mense faccre cxpcdiat, inscriptus

effi<jies

XII

signorum.

in

Philocalianis

praetcrca notis

quamquam

is

c) p.

ipsum indc derivatum essc; pcriit scilicct in lovc ct Ycnere clcnchi praeccdentis. cditur infra. 302 disticha lcguntur ad fastos Philocalianos ita adiccta, ut hexamctri imaginibus,
pcntametri hitcrculis adscribcrcntur.

non reperitur, dubium non cst et Bruxellcnsis libri archetypo una cum

hacc cum absint a libro Yindoboncnsi, intcgra

autem supersint ncque


bonensis vol. 13 p. 71.

Luxemburgensis apographis nequc in libro Bernensi, explevit ex Sangallensi Carolus Schcnkl in actis minoribus acadcmiac Yindoin

d) p. 303 post disticha scquuntur exccrpta haec ex chronico urbis

divo

Ycro imperatorc

scrofa

Romae

Philocaliano

elcfanti

Gordiano impcratorc mula hominem comcdit


Gallo et Yolusiano imperatore
e)
1.

magna

mortalitas

fuit.

c.

exccrptis

iis

sub pracscriptione 'excerpta ex chronica Ilorosii' subiccti sunt loci

(luidani sclecti
a.
3'.I0,

cx annalibus Yindoboncnsibus, qui

infra cduntur, incipientes

ab

finicntcs in a. 573.

redcimt ex parte in exemplari Yindobonensi, ubi


rcpperit eos ediditque

itcm Orosio attribuuntur, ex parte hiatus eius cxplcnt. Rossius Bullett. di archeologia cristiana 1S67, 17 23.

f) Intcriccto

loco dcsumpto ex chronicis Ilieronymi


totv

a.

Abr. 1973

'inter

cctcra portenta,

'qtiac

orhe Gaii

Iidii Caesaris

faeta snnt, hos

defiduros' lcguntur

cx-

ccrpta alia cx chronico urbis Ronnic Philocaliano

Ncronc imperatorc fuit polyfagus Alexandro imperatorc fuit pollyfagus


aitgi/efiihrt
ist,

essc vidcbatur

cssc videbatur.
icie es

zeUjl

die

der Dedicalion eine unangenehme bliiulich i/raue,

scheinl mil Deckweiss ver-

setzte

Farhe, von der sich freilich auch bei den Monalbildern einzelne Spuren
Friichten
,

r.eiijen,

zuni Beis/iiel bei

dem

Mai und dem Xocember an den Blumen und


nnsinnit/en liasen.
1)

bei

dem December an den den


adiiotatio

Wiirfeln aiif/einalfen

Aetateiu

(lcliiiil,

iit

(ili.siM-viivii

i;ossiu.s

luco siipra fitato,

codicis mai-giiii ailscriiila

|).

305:

'anno ab incarnnlionc domini

DCCCXLVUll
quam

lerrae motus

maximus

faclus est jiost jirimum ijallorum

cantum

Mart.; Hossiiis legit maias\ die Saturnis [sic; haec duo verba scripta per intervalla tamen, sepe venit [superoenil Rossius errore). hl. lun. ijiso 'anno primo mane die Sabbato accidit'. vere a. 849 dics duo Apr. 20 ct luii. 1 iii sabbatum iiicidcriiiit. perscriptain esse adiiotatioiiein negat Uossius non recte.
[sic iiiagis code-x

'AJI
sunt

lal.

Mais

in

litura ampliore] et postea,

ANNl
Sequitur 'exccrptuiu cx
vidit'

CCCLIIII.

33
incipicns

historia

tripertita',

'Constantinus in
(1.

somnio
c.

(Cassiodorus

h. tr. 1,11, finiens

'miraculi sumpsit cxpcrimcntuni'

10,6);

quod subscriptum
ccrptum dc
lihro

cst 'rcquii'c

signum istud
in

folio

XXXVIl' ad

codiccm, certe

qualis nunc cst, non pcrtinct.


llorosii'

finc

voluminis p. 380

38")
est;

quod lcgitur 'exincipit

vcrc cx

Orosio

profectum

loco

de

Ogvgio
eundcni
'mota
'deus

1.

7, 3.
(i,

7,

(|uacquc cnotavi cx p. 385 de Thcra ct Thcrasia h>guntur apud 13, relata p. 389 de pugna ad Trasumcnnum ihidcm 1, 15, Ki. ex:

troma quoque

'Arcadii Caesaris temporibus


terra

apud Constantinopolim subter comcaclitus


flamnui,

funditus

tremuit,

desuper fusa

pcpcndit,

donec

'orationibus ipsius Arcadii principis et

populi Christiani prcscntcm pcrditionem

S.

probans se solum esse ct conscrvatorom humilium et 'punitorcm nnilorum' itcm Orosiana sunt 3, 3, 2 paullum imnmtata. Tctrasticha nicnsium imaginibus subscripta intcr carmina alia Latina miscellanea
cxoratus avcrtit,
libri

exhibcnt

complurcs

(cf.

Baclircns poct. Lat. min.


Lat. 7886

p. 206),

in

liis

noni saeculi

cum
tum
cx-

Leidcnsis Vossiamis Q.
plcni rarisinus 5543

8(5

ct Parisinus

deficientes

ambo

in

mense

lulio

ct Hurlaccnsis 36 F, practcrca rcccntioris actatis pcrmulti.

plcntur indc (luao cx Luxcndjurgcnsi

excidcrunt tctrasticlia (luinquc.

comnumcm omnium
quibusque
singidis

origincm praeter mcndas indicat praescriptio, quae cadem est


libris

in antiquissimis

tam

dcficicntibus

in

lulio

quam

intcgris:

'tetrasticon

autcnticum

dc

mensibus'.

carmina nmrmori olim inscripta fuisse Bachrcnsius


id,

sibi persuasit

impcrite

neque

onim

ut

illc

vult,

cum

imaginibus,

ut

utraquo
ita

tam artc coniuncta sunt carmina ncccssario dcrivanda sint ox opcrc coniuncto pictoris ct
titulus

significat

ct

poctae, imagincs autcm

comparatae, ut fortasse

oporc tesscllato,
rettulit vir

nullo

modo

in

marnuire rcpracsontari potuerint.


caliani simili

immo ex

libro

aliquo

aut Philocaliano
aliquis

aut Philo-

haoc excerpsit
et

ot

inter

carmina Latina
de

doctus saeculi
dixit.

octavi nonive
9.

non suac

actatis csse

testans, sed vere

antiqua authcntica ea

Ex

chronicis urbis

Romao locum

Romulo

reppori adscriptum

manu

saec.

ad oram codicis etymologiarum Isidori, cui pro minoribus chronicis inserta sunt eiusdcm maiora, adservati hodie Ccscnac in bibliothcca Malatestiana plut. 21 sin. n. 5. rcliqua additamenta ad oram oius libri adnotata petita sunt cx Cassiodori historia tripertita.

codex

is

saeculo

ubi fuorit, ignoratur.

Itaquo cx corporc chronographi anni 354 pcrvcncrunt ad nos totrasticha excerpta indo saec. VIII vcl IX et multis dciudo cxemplaribus propagata; oxcerpta Sangallcnsia iam Bernensis scripti saec. saec. IX et Caesenas saec. X; exemplaris Argentoratensis
,

rcliquiao;
sis

apographum Vindoboncnsc sumptum c. a. 1480'); dcnique codicis apographa duo sumpta Bruxcllcnse a. 1560, Peirescianum a. 1620. plura eius corporis

Luxcmburgcn-

cx('mplaria ad nuHlium

acvum
(luod

fieri

potest ut porvenorint; sed potest e contrario defcndi


a.

quidquid cx corpore chronographi

354 hodie supercst,

proficisci

cx uno cxomplari

Luxcmburgcnsi.
adhil>uit et
in

nam

infr;t

vidcbinuis ct in codicc co

quem

Hangallcnsis scriptor

AlndoboiuMisi

opuscula

quacdam

adfuisso,
is

enim cum apographis vestigium nulluni rcpcritur, non obstat; ex hoc ipso ctsi Bcrncnsis nou ost dcscriptus, quippc fuit.

quoruni in Luxomburgcnsis liaoc siunpta sunt mutilus


(pii

in

fastis

doficiat in

illius mutilato. a. p. Chr. 264 ipsc intcgor, omnino potcst dcscriptus esso ox apograplio Decerabris id ut statuamus, suadet corruptela gravissima, quam in disticlio mensis exhibcnt apographa duo libri Luxcmburgcnsis: qiiac sis qnamnis annnm dandcrr, possis,

totidem
1)

litteris

rcdions in Bcrnensi'').
Chrom.graphi
qui

Sangallcnsis quoquc librarius indo uon disccdit

nisi

Quod

aDte.a cunieci (ed.

esse ex liernensi eti.imtum pleuiore, admitti

eo fasti consulares
in Bernensi legi

ip.so

iulegro,

])leui

lihrum descriptum p. 561; C. I. L. I. p. 481) Viiidohoueusem nou posse docuit hic liber a me ipso iuspectus; deficiuut emin in 2) Errore in C. I. L. I p. 411 dixi adsuut in Vindobouensi.

quae

vi

pru quae U.

CHRONICA.

34
co,
(|IiikI

CHRONOGEAPHVS
cf
((inii])tuiii
.s/.s

(imisit spatio

vacuo
nihil

rolicto et vorsimi liiulcum sonticns

altcnim

spaiiiuii

viiciiiiiii

rili(|iiit

aiitc claudere.

igitur

adliihucriiit ct

sacc.

IX

tctrasticliorum cxccrptor ot

quominus cundeni librum Sangallonsis scriptor scilicct ctiamtum


impcdit,

intcgrum, itcm adnotator Caosenas ct librarius is qui scripsit Bcrncnsis codicis arclictypum, scriptor libri Yindobonensis, ctiam magis laceriim saec. XVI immimitum doinde saec.

XV

ot

XYII

incipicntc Bruxcllcnsis librarius ct


favot:

Ambianonsis

ct Pciroscius.

varia lcctio eius-

modi gonorationi
uilae rcporiuntur.
in

nam

iu Clironograpiii

oxcmplaribus gravioros discrcpantiao vix


Bruxcllense aliquot versiculos habet

quod

in iino latcrculi paschalis

omnino explicandum est, quod cx archetypo co loco ovidontor corrupto librarius illc quaedam onuclcavit ab hoc praetermissa. Bruxcllensis libcr ct Yindob(uionsis quod in minoribus non raro dissentiunt, eo non excludi archetypum comniunc hiculcntor ostcndit Ambianensis sine ullo dubio ab eodem archctypo pcndons atquc 15iuxclli'nsis ct saopcnumcro contra Bruxcllcnseni eum Vindoboncnsi conspirans. ipso Luxcmburgonsis codox non adinodum vctustus fuit, scriptus socuudum PciYindoboncnsc non
relatos, indo
roscii viri pcriti

iudicium

litteris

minusculis saeculo

nono.

Chronographum
patres Lat. tom.
Parisiis 1SS() vol.
1

a.

354 adlegari
p.

sancto
a. tidl}

Columbano
Archiv
et
il,

in epistuhx

secunda (Migne
pontificalis.
ibi

LXXX
p.

267) scripta

contendunt Duchesnius (liber


147).

XXXIV)

etKruschius

{netccs

scihcet
et

cum

memo-

retur Yictorius, 'qui post


'post

tcmpora domini Martini

domini Ilieronymi

papae Damasi

centum

ct trcs
a.

elaboraverit
bilitatc

457, ducit ad a. 354, in quo

annos sub Hilaro conscripsit', ea computatio, cum Victorius canonem finit Chronograplius; nequc id aliqua probaa

non magis tribuitur quam Martino vel Hicronymo ncque recte tribui potuit, cum corpus id de quo agitur ante scriptum sit quam is papa factus est neque usquam in eo nomen eius adsit. tractatus quoquo sorvatus in cod. Monaccnsi 14456 saec. IX, qui inscribitur 'compotus
caret,

quamquam Damaso

Columbano coniputatio

illa

sancti Augustini, sancti Ilieronynii, sancti Ysidori, sancti Dyonisii, sancti Quirilli Grcciac
et ceterorum', scriptus,

ut demonstravit Kruscli
a.
f.

{Studien

mr

christlicli-mittclalkrlichen
(p.

Chronohr/ie

p.

10). in

Britannia
citat

6S9, sccundum oundoni Kruschium

13)

Chrono(anni
in

graphiun hunc nomiuatim


cod.)

45 verbis
fronte

his:

'ciclus

fTrccorum
alii

XCV

annorum
ipsc)

'quinque vicibus convertitur in ciclo Victorii.


fer(ia)
in

sed sunt

anni superflui
corrcxit

eo:
Ivali

'probcmus: id cst IHI


'Dionysii super VIIII
lc.

(fionte

lihraritis j^rimmii.

dubium est quod conicit Kruschius in corruptela illa Filocali nomen abscondi, recte idem videtur demonstravisse latorculum paschalcm contuni anuorum ab a. 213 ad a. 312, mcmoratum cum in computo illo a. 6S9 tum in antiquiore Cartliaginiensi anni 455, cuni Philocaliano
Api\ et haec IIII
fer(ia) post bissextum'.

ut

coniunctum esse, cum Philocalianus complectatur sacculum insequens ordiens ab


similiter Rossius (inscr. clirist. I p.

a.

312.

LVHI) tabulam paschalem

Vaticani reginae n. 2077

idco iudicat incipcro ab

a. 354. quod qui oam scripsit Philocalianam continuarit. Edidcrunt clironographiae huius partes has vcl illas viri docti complurcs, quos omncs hoc loco cnumcrare nihil attinot; nominabuntur potiores.
1.

lohanncs

Cuspinianus Vindobononsis

(1173

1529")

usus

libro

ibidom

adhuc

servato, ad cuius

margiucm quacdam
ct sic

adnotavit, fastos monstruos insoruit oditioni Ovidia-

noruin. (luain IMiilippus Gundolius dedicavit Bolfango do

Tannberg subscribens Viennae


vir doctissimus

Pannoniao VIII kal.Oct. 1513

dc

fastis nostris in

dodicationc disscrons: 'Calondarium

'Ilomanum vcnorandao
'ut studiosos

vctustatis adiunxi, cuius


aliis

copiam mihi Cuspinianus


fccit'.

sicut

plcrisquc

hoc quoque adiuvarct


praefoctorum
ct

ipse Cuspinianus

com-

mcntariis suis:
a.

'de consulibus

Romanorum',

qui post obitum ipsius prodicrunt Basiloac

1552,

ex

annalibus

latcrcuhsque

inscruit post

cum

a multis rcpetita.

cpiscoporum
c.

sclccta
a.

potiora
in folio

Quod

prodiit sino loco et anno

1617

ANNI

('('CLIIII.

35
in bibliothecae

magno soorsum
eod.

iiuprcsso (reppcrit

excmplum Strzygowskiua
e

Barbcrinae
de

XXXI,

39) 'calendarium J{onuinum t!onstantiiii iMagui temporibus, ipso anno Christi

CCCXXY
unde
iiiter

quo synodus prima Nieaena celebrata,


nisi repetitio editionis

museo foanni
dici

Cicorgii llerwart

'llohenburg', non est

Gundelianae.
eos

eerte editor sciscitaiiti Aleancbo,

iastos deprompsisset,

respondit Yindobonac

rcpertos essc a Cuspiniano

libros tVatinm ordiiiis S. Frnncisci, editos esse primuiii a IMiilippo


repi'titos a

Gundelio

^'iciiiiac
liiiiiiiii

a.

\')\'.\,

Joiiaiine

Kaschio

a.

1574, lialniisse eos Jladrianuiii

Gyraldiiiii,

aiios (iimpiurcs,

de eodice tacens.

luiiiniii.

ad Ilieroiniiium Alcaiidiiim
re quas

inisisset, is consiliuni

Hcrwartus cum editionem siiam Iii)iiiaiii cepit iastorum eoruni edendorum, (|iia de

Alcauder ad Jleiwartuin dedit epistulas aliasque cuni ab Jlerwarto ad Aleaiidriim scriptas (priiiia iiaiuiii data est Monachii Bavariorum d. 18. Apr. UilT) tum Bignoni,
Sirmoiidi, J'eirescii, 1'ignoriae, Sejdeni adserYantur in codice Barberiiiiano co,

cx quo

edidimus I*eireseianam de
reperitur
iii

eodiee
Iiodie

Luxemburgensi.

cod.

Mariniano
ISI9,

apographum apparatus AJeandrini Yaticano 9135. de eodem apparatu Aleaiidriiio


praeter Peirescianam epistulac Iiae hodie
utili-

secundum apograplium sumptum a


var. erud. 1'atavii
S.

lusto Fontaninio rcttulit Morellius in epistulis septem

p.

30 seq.

tatem non liabent.


2.

Aegidius Bucherius Atrebas c

soc.

lesu

volumini

edito

Antverpiae

a.

1634

(indice

mutato

A'ictoriuin

quod inscriliitur 'dc doctrina tcmporum comnientarius iii Aquitanum" inseruit quae reppererat in codice Rosweydii, Iiodie Bruxellensi
a.
i()()4)

fol.

oinnia
p.

excepto
1:

laterculo

de
a.

Iioris

bonis

et

noxiis,
p.

scilicet

Jaterculum praefectorum

p.

24 252 255:
230
276:
3.

fastos

ab

p.

Chr. 205

ad finem
et

247
p.

depositiones
p.

episcoporum

martyrum

porum Ronianorum
p.

269

273;

251; tabulam paschatum 267 269: laterculum episeop.

dedicationem Yalcntino

275:

nataJes

Caesarum
277

fastos

menstruos cum imaginibus et tetrastichis


in

(distichis omissis) p.
I.

288.

Lambecius

bibl.

Caesarea
iii

append.

comment.

lY

addit. I
fol. t.
1

(Yindobonac
p.

16651679
fastos
4.

fol.; repetivit

Kollarius

analectis Yindobonensibus 1761

946 seq.)

menstraos cdidit e codice Yindobonensi additis imaginibus.


Ilensclieiiius
actis

sanctorum m. Apr. tom.


sed contaminatum

(Aiitverpiae

1675) inseruit cata-

logum episcoporuiii
iii

Jvoiiian(H'uni,
Juii.

cum

libro pontificali.

Conr. laningius

iisdeni actis

m.

editione

Lambeciana

repetivit et depositiones seJectaque

ex codice supra
bonensium.
5.

citato

menstruos ex ex annaJibus pubJicavit sumpta Bruxellensi, ubi ad Rosweydiana adiectum est apograplium Yindoet fastos

tom. YIl (Antverpiae

1717) p. 176

184

Norisius

cod.
p.

ms.

bibliotliecae
fastos

25

38
6.

quarum prima fastos consuJares Anonymi e depromptos exhibet ct illustrat' (FJorentiae 1689) consulares edidit ad recognitionem laningii a MagliabectOiio sulniiiniin

volumine

'diss. tres,

Caesareae

stratam.

Eccardus

in

corporis historicum medii aevi vol.

(Lipsiae 1723.
inserta
p. n.
iis

Yindoboneiisi edidit

sub

n. I p.

16

fastos
;

eonsulares

fol.) ex codice paschatum tabula;

sub
n.

u. II p.

p.

1722

JatereuJum

praefectorum

sub

n.

III

23. 24 depositiones;

sub

lY

25

28
f.

Jaterculum episcoporum

Romanorum: sub
iuris fecit
:

Y
n.

p.

29
p.

imperatorum Romanorum, quem primus publici


Yindolionenses,
(juales legimtur in libro
15

sub
n.

YI

32 Jaterculum 33 40 annales
aiinales

eo

f.

4753: sub

YII eosdem

ad

eiusdem
7.

libri

24,

sed utrosque plcrisquc adnotationibus omissis.

lioncallius in vetustioribus

ad
sub

eundeni
libri

librum

a Garanipio
f.

Latinorum scriptorum chronicis (Patavii 787 voJI. 2) recognitum edidit sub n. YIII (vol. 2 p. 103132)
1

annales
n.

Yindobonensis

47

53:

suli

n.

IX

(vol. 2

p.

139

160)

alteros

f.

15

24;

XI

(vol. 2 p.

241 24S)

laterculum impisratorum.

36
8.

CHEONOGRAPHVS
Ego
in actiH maioiihus Lipsionsihus

(Abhandhmf/en der

pliUologiscJi-historischen

Classe dcr K. scichsischen GescUschaft der Wissenschaften. Yol. I. Lipsiae 1850) p. 547 668 totum corpus odidi, qualc cxhibetur in liliro Yindoljonensi, pvaeter fastos menstruos,

quos deiiule rcccnsui


et

in vol.

corporis inscrii)ti(inumLatinarum (Berolini

IS();})

^.'.VM

;J56,

rcgioncs

url)is

l\(iniae.

contulcrunt

nica

causa

densis, Yindolioneiiscm

iosephus Mucllcr liodie

lihrum Bruxellensem Koulez GanTaurinis dcgens. Bernensem Alljcrtus

Lihn.

cx

ejiistuhs l*circscii

ad Aleandrum excerpta quaedani mecimi communicaverat

Rossius meus.
9.

imagines non addidi.


in

Ludovicus Duchesne
et

egregiam editionem
1(1

libri pontificalis (Parisiis

1884seq.)

reccpit ex hoc Corpoir

laterculum pontificum
il)idem p.
fi/p

Romanorum

vol.

p.

S,

dopositiones

episcoporum
1(1.

martyrum

12.

.Tosephus Strzygowski

Calenderhilder des Chronographcn

huch des dcutschcn archiiohxjischcn Institnts, crstcs Ergmisnmishcft.


tabb.
;{5
.

quaruni

quinquf^

vacuae sunt)

imagines

edidit

vom J. 3'>4 (JahrBerohni 1888, pp. 106 photographice repetitas ad

delineationes Peirescii cx codice Barbcriniano, recepta item tab. 18 ficticia Yindobonensi.

bonuni factum, quod tandem ahquando picturae hac lucem viderunt; commentariis editoris ab
his studiis alicni rca littcraria

non

profecit.

Chronographia anni

;^54

quae complectitur haec sunt:

Dedicatio Yalentino.

IL Lnagincs urbium

Romae Aloxandreae
et natales

ConstantinopoJis Treverorum.
in his d(omini) n(ostri) Constantii.

IIL Dedicatio impcratoria

Caesarum,
laterculo

IV. Imagines planetarum YII

cum

horarum

noxiarum communium

bonarum.
Y. Signa zodiaci oorunique
YI. Imagines mensium
stantii.
utilitates.

cum hemerologio,

in

quo item adnotatur natalis Concincti,

YII. Imaginos imperatorum duorum alterius sedentis et diademate


sine

alterius

diademate

stantis.
a. a.

YIII. Fasti consularcs ad

p.
p.

Chf. 354.

IX. Cyclus pascliahs ab


finiente a. 410.

Chr.

',i\'2

ad

a.

358 cum continuatione perturbata


a.

X. Laterculus praefectorum urbis

Romao ad

p.

Chr. 354.
a. 35*2.

XI. Dcpositiones episcoporum Romanorum, quorum ultimus est lulius f XII. Ferialc ecclesiae Romanae (depositiones nmrtyrum).
XIII. Laterculus episcoporum
Ilaoc partim picta magis
ita

Romanorum
scripta

finiens in Liberio, qui adiit a. 352.

quam

(I YII), partim

scripta

(YIII XIII) cum


duos
disportiri,

comparata

sint,

ut

eodem
est

iure et pro

uno

libello haberi possint et in

fortassc

supcrvacanoum

cxquirere,

utra pars praecedat.


,

praccedit autem picta in

Bernensi et Yindobonensi,

scripta in Luxemburgensi certe qualis is iacebat a saec. dccimo quinto: nos ilhnn ordinem praetulimus, quoniam picta pars sola titulationem habet. praetcrea ordo vix variat. scilicct ex Peirescii enarratione liic efficitur: YIII.

IX.

X.

XIII.

XI. XII.

1.

II.

III.

lY. Yl. YII,

id

est

is

quem

tabula

exhibet,

nisi

quod
voluit

depositioncs

episcoporum
vcre
hoiioratornin

et

nmrtyrum catalogo

episcoporum

apud Peirescium

postpomintm-,

modo
(.nlinat:
(11111

iiiter iiKliccs

graplium
cuh),
nisi
id

sic

nam fortasse hoc tantum Poirescius dicere ultimum locum tenuisse episcoporum. Bruxellense apoVill. IX. X. XI. Xli. XIII. I. III. lY. YI (imagines). Yl (laterpostponantur;
illo

(|iioil

ordinc
\II.

omnino convenit.

Ambianense apographum non habet


nisi

capita

.\lll.

\l.

cx Bernensi non supersunt

YL

YIII.

in

Yindobonensi

ANNI

CCCLIIII.

37

XII. XIII.
oxcitlit,

dcniqut' vcl potius iu archetypo cius Phllopaliana sio cxliilicliantur: VI. 'N^IL IX. X. XI. i(l cst ita ut supra jiropDnuntur. caiiut quintum. qutul cx oninilnis his lihris
ita

apiiUcatuiii

cst atl

(|uartuiii.

ut t|ucni

lofuni in archctypo tcnucrit tUihitari

ntin

possit.

Oninia

hacc

pcrscripta

sunt

a.

p.

Ciir.

'^'>A

incuntc.
urhis

inipcratore
Itoniae

Constantio
Hoilicot

II,

racsarc
aniio

("tinstantiti
I.

qucni
II.

(JaUum

tlicunt,

cpisoopo

Libcrio.

ut

mittamus oapita
hitcrcuii

lY. Y. XII ocrtis temporis


(YIII)
ct

argunicntis

destituta, finiunt eo

ipso

tUio

consularis

praefectorius (X).

indiocm
esse,

pasclnilem

(IX)

cgredi

annum
rectc

iihnn inde cxplicatur, qutid aptatus est ad continuandum, et


crrtirihus
ijisa

cum anno 358


vivo

posteriora suis

dcchircnt
iuro

postea atUeota se
oontinuatori

ita

primi quadriennii
Lihorio

consulos

perscripti

itom

tribuontur

diligentiori.

scripta se esse profitentur

episcoporum

Augustum eumquc Constantium (III) ot fasti mcnstrui (YI): nam


Icgitur

(XI) et laterculus (XIII ). umun co tcmpore rognavisse ostondunt et natalos Caosarum


et depositiones

pingitur

in

illis

unus prinoeps,
ox

in utristjue
a.

nomen
fuisse

(hmini nostii Constantii nulla


ct

mcntione faota Constantis


intollcgitin- ot

occisi

350.

practer

Augustum co tem])ore Caosarcm


ut videas eos
lectitinc

titulationc^

ad natales Caesaita

rum

adscripta (111) salvis Aiujnstis

cx iniaginibus dutirum principnm (YII|


iuris;

com-

paratis.

ntm
nunc

fuisse aequi

utriusque

nomen

enuntiat index episco-

porum (XIII)
Lihcrius
principio,
sedit

dcmum ex
et

libro

Amhianensi rocuperata, sccundum quani


itaque scripti
sunt
fasti

tenqmihus Constanti
dati Yalentino

Constanti.
ipsis

oius

anni

dono

verisimiHter

kalendis lanuariis;

nam

currente eo

Gallus loco deiectus est et exeunte occisus.

Sed accedimt ad haec

sine

dubio

Philooaliana

alia

quaedam

scripta

ut

simul

tradita, ita originis aliquatenus certe diversae.

XIY. Regiones
ipso

urbis Roniae.

eum

libellum infra

ostendemus edituni esse aut

amio 334 aut paullo posteriore.


324.
a.

XVI. Chronica

XV. Chronica mundi ab origine cius ad a. 334. urbis Romae ad mortem Lioinii a.
dixi in

|XYII.j Annalcs Yindobonenses excmplari duplici: rcliquiae perveniunt ad

573.

Ilorum omnium supra iam


reperiri

duobus apographis

libri

Luxcnilnn-gensis nullum vestigium

neque tamen inde certo colligi posse ea afuisse ab eo, dum integer esset. adfuerunt in in codice eo, ex quo Sangallensia exccrpta derivata sunt et adsnnt in Yindoboncnsi. eius archetv^io quattuor haoc capita ita videntur persoripta fuisse, ut inciperent regiones (XIV), sequerentur clironica miuidi (X^") et urbis Romae (XYI), annalium Vindobonensium
alterum

exemplum intcrponeretur

inter festorum

partem pictam
post saecula
tres

et scriptam, altcrum

inter regiones et chronica mundi.


his collectaneis recedentes esse,

hosce annales et tompore et origine longe a reliquis


sit

cum

extra dubium

demum ad
atl

ea

adiectos

nos eos non


et

cum

his edidimus, sed infra seorsum.

autem
ct

rcliqui libelli rcgio-

narius

duo
roforri

chronicornm
possunt,

quamquam non
id

ita

ut supra

enumerati

corpus Philo-

caiianum

nihiltimiiuis

tam aptc cxplcnt

tcmporo Iticoquo tam


illud

prope ad id accedunt, ut ntm magis pro


iniligot syllogao,

alicnis habcri dcbeant.

prnliatione

non

qualis

cst

Philocaliana

conditorcm apte rcgionariam cxpositionom et

numdi ci inserere, intlicom impcrattirum adco vix omittorc potuisse. tres autem hi libelli eodem anno si non perscripti, ccrte huic libro ajitati sunt: soilicet eidcm anno 334, quo constat scripta esse chronica nmndi, ctiam duo alii tiptimc oonvcniunt. noque casu cos ct intcr se coniunctos csse et 1'hilooalianis adiunotos indc intcllcgitur. (piod in ohroniois mundi aliunde quoque nobis traditis hacc recensio tam impcratorum Komanorum indiooTn omisit quam opiscoporum utpoto supcrvaoanoos
chrtinictm alitiutid

proptor adieota olironica


mile
igitur est

uriiis

Romae

et

cpiscoporum

cius

indioem plonum.
efficere, sed

vorisi-

hos ijuoque

libellos

eiusdem corporis partcm

cx oditioue

38
eius anteriore
in

CHRONOGRAPHVS
hanc transisse non auctos,
adiectis
aliis

ut

oportebat.
notitiis

sane fastos menstruos et


in

consulares

coniunctos

siniilis

generis
ut

urbe
fit,

Roma

qui

degeet

bant onmi tenipnre


pletos,
()iiuiub>s esse.

vulgo

usurpabant

subinde,

in

talibus

continuatos

ex-

nec dubiuni esse


augnienti

potest ex eiusmodi continuatione fastos quoque Philocalianos


vestigia eiusmodi

latcrculorum indoles

cum

raro admittat ut

fastos consulares chrouographia proponit tamen non plane desunt. ad annorum nomenclaturani hac aetate non pertinerent, suppressis itcni annoruni denominationibus postea reiectis et abolitis, redactos ad forniam per annos singulos legitime ordinatam et perpetuam; exempli gratia annus al) eo die liomae Maxentium p. 0. iiOS, qui ad diem Apr. 20 consules nullos liabuit
ili'lirfiu'ndamus,
suj)pressis suifectis, (piippe qui
,

et

Romulum

postca inter tyrannos quos dicunt ablegatos,

in fastis

illis

dicitur, ut

eum

(Maximiano) VII. contra in indice consules ad usum communem non pertinebant, euni remanserint praefeetorum, cuius annorum voc.abula, qualia vere in urbe Roma suo quaeque tempore agnita sunt, intelleginms laterculum consularem postea ita immutatum esse ut res requirebat, praefectoriura intactum remansisse. item depositiones episcoporum apparet ordinatas esse sub papa Marco a. 335 vel 33(j, hunc et qui ei successit lulium adiectos esse extra ordinem sub papa Liberio. episcoporum quoque Romanorum index ut oinnino per gradus crevit, ita proba])iliter Rossius (7i'ow(rt .so//. I, IS) statuit ea quae de lulio et de Liberio traduntur auctoris esse diversi, qui iiidicem a Mareo inde continuarit. cum hisce rationibus efficiatur Pliilocaliani laterculi editionem extitisse factam anno c. 334, ad eam tres illi libelli
dictuni volucrunt qui obtiiuierunt, (Diodctiano)
et
1

probabiliter refcrentur.

Oollectanea haec, quae Christianis urbis


evidenter apparet,

Romae

destinata fuisse vel ex capitum indice

nos

ita

tractabimus, ut capita omnia recenseantur secundum


vidcntur perscripta fuisse
iuris
,

eum

ordinem
stituti

quo

in

codice liuxcmburgensi

picturae nuper In-

arcliaeologici

Germanici utilissima opera publici

factae

suo

quaeque loco

appendice

cum eorum Caesarum quam regionum libello: nam tam illi quam hic alibi certam ct propriam sedem repererunt neque hoc loco cum fructu tractari potuerunt. ea quoque quae hoc loco exhibentur, maiore ex parte ita comparata sunt, ut de eis hoc loco commentari nequeat; scilicet fastos consulares, dies paschales, praefectoruni et episcoporum urbis Romae indices, ferialo Romanum, qualia Chronographus anni 354 suppeditat ut per suas quaeque partes fundamcntum ferc efficiunt eruditionis nostrae, ita disputationem singula requirunt adiunctis eiusdem generis documentis reliquis ab
breviter indicentur, reliqua hoc loco edantur exceptis

tam

fastis

menstruis

natalibus

hac chronicorum sylloge

alienis.

ego hoc curavi


et

ut toxtum accurate et plene propo-

nerem

ct

univcrsi
liis

corporis

certam

iustam iniaginem

repraesentarem; chronicorum

editorem

finibus se continere oportere aequi opinor iudices

non negabunt.

ANNl CCCLIin.

39

I.

BEDICATIO.

VALEN
TINE

FLOREAS DEO

FVRIVS DIONY
gjyg

VALENTINE VAI.KNTINE VALKNTINK VIVAS LEGE GAVUEAS FLOREAS


^'IVAS

FILOCA LVSTITV lAVIT

FELICITER

Archclijfii f.

r.

servarunl ajKit/rnpha Vrxixellense


e.c

a quu pendel Vindubancnse


tab. 3.

(vide p. 31 not. 1),

el

Peirescianum.

ed.

ex dlo Bucherius p. 2T5,

huc /ihuloi/raphice tilrzi/iiowskius

Monogrammatc cum videantur


iicct

contincri
ita

clcmcnta

iisdcra

sacpius uti,

significatur

quod supra

lcgitur

ADEFILNORSTV, si quidcm YALENTINE FLOREAS

IN DEO.

40

CHRONOGBAPHVS

II.

IMAGINES VRBIVM.

ROMA
Archetijpi
f. 1

ALEXANDRIA
Arclietijpi f. 2r.

(StrzygoKski tab. 4)

(Slrzygoioski tab. 5)

Mc

CONSTANTINOPOLIM
f.

TREBERIS
Archeiypi
(v.
/'.

Archetiipi

2'

(Slrzyyowski tab. 6)

3r. (Strzyyowski tab. 7)

Servavit Feirescius solua

sujira p. 23).

Verc
potest

siTiiilcm

urhium delcctum nulhmi novi, quamquam


I.

in

universum comparari
et Sisciam, item

cistclla

rcpcrta in Croatia (C.


et

L. III, 31)69)

Romam

rcpraesentans a dextra

habentem Constantinopolim
ciirnicn notissinium Ausonii

Carthaginem, a
ei

sinistra

Nicomediam

de ordine nobiliimi urbium, ubi primo loco

Romam

posuit,

deinde Constantinopolim ct acquiperatam

Antiochiam et Alcxandream una ahacquc. sed et vasculum ilhid et poeta cum ad publicam auctoritatem adspirare nequcant, alitcr iudicandum erit de hoc quattuor urbiimi rccensu praemisso fastis publicis
aevi Constantiuni.
sistit,

qiiodammodo Carthaginem, quarto et quinto collocatas, sexto Trcveros; sequuntur Mediolanum

acquiparantur in tabclHs, quatenus ordinatio


Constantinopolis;

cum

aeqiiiparationc con-

Roma
illc

et

utrique

enim

in
I

bipertita

imagine locus honoratior


et

tribuitur intucnti a sinistra, pariter atquc infra

c. A'

Augustus

Caesar

ita iuxta

tur. ut

piior sit,

liic

postcrior ad sinistram

illius.

his adiimguntur

ponunAlcxandrea et

Trcvcri ni tallor propter imperium ea aetate quadripertitum.


Italiac,
Illyrici

scihcet praefecti praetorio

occidcntalis, Africae pars, itcm pars praefecti praetorio Illyrici oricntalis

cum rcpracscntcntur duabus


strationc excmptis, sed

imperii

urbibus primariis a pracfcctorum

eorum adminitenebat,

ordine locorum ad eas praefecturas referendis, restabant duae


et

pracfccturac

altcra Oricntis

Aegypti

in

altcra Galliarum llispaniarum Britanniarum

qua primum locum Alcxandrca cum sede impcratoria Treveris.

ANNI

CCCLIIII.

41

III.

DEDICATIO ET NATALES CAESARVM.

In tahvlla priore:

SALVIS AVGVSTIS FELIX VALENTINVS


Arcliclyin
f.

scrvaoil Pcircscius, ed. Slrztjijuwslius lah, S.

iii

labeUii poslcriore:

suh imojine Aw/usti,

scilicet

CoustaiUii II, maini sinistra globuni tenentis

cum

insidente ei phoenice,

rjualis cernilur in

nummis einsdem Cohen

ed. 3 n. 3.5:

NATALES CAESARVM
Archcli/jii f. 4r.

screarunl Bruxcllensis

f.

'J,

ad ijuem

ed.

Bucherius p. 276,

et

Beirescius cod. Barb.,

ad quem

cd. Slrzyijoioski tab. 9.

Edidi post alios C.

I,

L. I p. 35G una

cum hemcrologio

Philocaliano.

CRRONICA.

'

42

CHRONOGRAPHVS

IV.

IMAGINES PLANETABVM

VII

CVM LATKRCVLO DIEEVBl lIORAHVMqVK NOXIARVM COMMVNIVM BONARVM.

Noct,

ANNI

CCCLIIII.

43

Noct.
1

Diur.
I

Ven.
Mer.

Mar.

N
C

II

III

C Lun. C

II Sol.

III

Yen.
Mer.

B
C C

IIII Sat.

N
B

mi
V
\I
VII

V
VII

lov.

Lun.
Sat.

YI Mar.
Sol.

N
C

N
B

lov.

VIII Ven.

IX Mer. C X Lun. C XI Sat. N


XII
lov.

YIII Mar. VIIII Sol.

N
C

X
'

Ven.

XI Mer. C
XII Lun. C
Martis dies

N
nomon
utile est.

Martis dics iioraquo oius ouui


militiao daro, arnia militaiia

(M'it

noeturna sive diurna,

oomparare

qui nascen-

tur poriculosi erunt; qui recesserit

buorit periclitaliitur: furtum faotum


li ft hi

non invenietur; qui decunon invenietur.

snhncrlptfone
in

S
N
ft

f/

dhtriih nofos

traiifiposnit

16 coniparare

/?,

conpari

Noct

44

CHRONOGRAPHVS

Noct

ANNl

CCCLIIII

45

/affrru/us (hjirlt

lovis dies
lovis dios

B
nocturnn sive diurna, bene-

horaque eius cuni

eiit

fieium petere,
est.

cum

potente colloqui.
(|ui

rationem reddere

utile

qui nascentur vitales erunt:

recesserit cito invenie-

tur; qui decubuerit convalescet: iurtuni

fectum invenietur.

S(angallensis)

5 conualescit

laterrnlus dejirit

Veneris dies
Yeneris dies horaque
nascentur
eius

B
nocturna
sive

cum
qui

erit

diurna,
est.

sponsalia faeere, pueros puelias in disciplina niittere utile


qui
vitales

erunt:

recesserit

invenietur:

qui

decubuerit convalescet: iurtuni factum invenietui-.


S(angaUensis)

5 CDnualescit

<S

Vlinirtarum ivunfines qutmpte serrant exemp/aria Peiresriamnu horariwi, sit/isrriptiones omnes HttngaZ/eitsis
;

et

BruxeUense una rum


Strzyi/owsk-i
j*- 3(i.

/aterruils suis

desrriptas iui/e a J/nsslo

ei/iitit

41}

CHKONOGKAIMIVS

Mars

ANNI rcCMlll

47

V.

SIGNA ZODIACI
EO R 'MO
l

-E

rriL ITA TES.

Efji<jie8

XII

shinonna

ARI.

CAN.

LIB.
crit,

CAP.

In his signis tiopicls luna cuni

numinos mutuos dare vel

accipcre, testamentum facerc, tclam ordiri. lanas lavarc, pecora


castraro, C(mductuni facero, migraro utilc.

TAV.
In his signis solidis

LEO. hma cum

SCO.
erit,

AQV.
petere.

bencficium

cum

potentc

colhiqui,

rationem redderc,

instrumenta

conficere,

pueros puelhis in disciplina mittcre, fimdamenta ponere, arborcs insei'cre, propagines facere, vites
iD

deprimcre.
est.

terram

proscindere, serere, metere utile

ge:m.

yir.

sa.

pis.

In his signis duphcihus hina

cum

erit, viani

navigium ingredi,

vindcmiam facere, calcem carboncm coquere, vina diffundere, barbam capillos


in

navem

aquam deducerc, olivam


facere utile

legere,

15

est.

S; prodeunt
3
cod. nec

liaec

nnur primnm
7 strunienta

s in lan.ns incerla

dei^reniere

<V

If)

caplllus facere

ohscuratum

est

in

plane ccrtum:

railere

propumil

Ilirscli/cld (iro facere.

Adiuncta haec ad VII planctas in archetypo videntur scripta fuisse f. 8r. et periisse una cum imagine lanuarii evulsis foliis duobus seprimo et octavo. imagines signoruni duodocim tales fcrc, quales in liemerologio cernuntnr, huic quoque tabuUie adpictas
fuissc

ex praescriptione colhgitur.

4s

CHRONOGKAPHVS

IMAGINES MENSIVM XII CVM FASTIS MENSTRVIS

Fasti meutlnii

iin:lieh/i)i

iuleijri

occiqmriml

/lai/iiiiin

f. S'

ad

20r., nl in libro aperlo iiula cerneren-

tur laeva inlucnli imago, lie.clra lalerculus.

Kx

iniai/iuibiit

menmcm

lanuarii servavit
repetita

Vindubouense exemplar (Slr^yr/oicski

tab.

18; recens

est

el

jiclicia ijuae inserta csl libro reiresciano,

apud Strzijijoicshium j>. 56); Februarii et Marlii num (inde l. c. tab. 10. 20) et liruxellense (inde Martium ed. SlrzyijowsU tab. 21) et Pigkianum bmiense; Apritis Maii lunii lulii sotuin Vindobonense (inde t. c. lab. 2225), retiquorum ijuimjue el

Peiresciael

Vindo-

Peiresciaiinarjines

num

(inile

t.

c.

tab. 26.

27. 28. 30. 32)


j>.

et

Bruxetlense

el

Pitjhianum

et

Vimlobouense.
j>.

Bruxettcnsis

omnes

edidit Iluclierius (supra

35),

Vindobonensis omiies Lambecius (supra

35).

Faslos menslruos servarunt omnes

Vindobonense

oclo

mensium lan. Febr. lun.


(Jclobris

Dec.

Peirescianum

iam Vaticanum (unde Octobrem


Slrzijijowsld lab. 29. 31,
liritxetlense,
siijna

et

Xovembrem, qui

soti delineati exlanl inler

Peiresciana, jihotoi/rapliice edidit

sex

Februarii lulii Aui/usli

Seplembris

Decembris idem

tab.

33)

et

Decembris Bernense.
corpore koc
ila perscri]>la,
til

Jlislicha in

kexamelri sub imajinibus, pentamelri sub tabutis collocarenita,

lur,
ijui

umnia kabel Sunijatlcnsis


inler

liber

sotus');

Peirescianus

ul dejiciant

lani hexameler (nam Jiclicius


alijiie

esl

Peiresciana repcrilur lunu adest bilVuiis ]irinnisriue

ingieilitui'

annuni pariler

jiiclura), Marlii

jiciilameler,

Maii

el

lunii dislicka, lulii hexameler ; Berncnsis kabet sotum /lenlamelrum Deceinbris ;

a Bruxel-

tensi et

Vindobonensi dislicka absunt.


Telrasticha duodecim

habent Peirescianus
Sepl. Xov.

septem

mensium servant catatecla antiijua mensium Febr. Mart. Aug. Sept.


absunl.
'').

(v. j>.

33); ex codicibus de ijuibus nos aijimus

Oct.

Nov. Dec.

Bruxetlensis ijualtuor Febr.

Dec, a

retiquis lelraslicka

edidit Peiresciana

cxempla Slrzyjowskms una cum imaginibus

photoijraphice, Bruxettensia Buckerius

Ipsos

fastos

nos

alj

chronicis
p.

his

cxclusinms.

hoc unuin hoc loco

indicabimus

cnarratum
f|uani(iuani

alibi (C. I.

L. 1

379) ferialc horum fastorum plane referre pristinam rerum

in urbe Roma adhuc retcntam, quarum multae in iis rccciiscntur, mmiiiia vctiista nusquam nuncupantur ct aliquatenus et liis quoque fastis intellcgitur peculiaris Constantiiiiaiiae acfatis rcruiii sacraium publica tractatio, quac tam ab ethnicis

tlivinanmi popuii
in

Komani

ordinationcni ca actate ccrtc

fcriis

post

Constantimuii

institutis.

quam
in

Ciiristiaiiis

iiiiiiiiniini

coleiuloriim proprictatibus abstincret.

vcrc Cliristiana nulla

fastis

hisce

i(']i('iiuiitur

licet

Christiano

homine
posita

scriptis:

nam hebdomas dierum


propria

septcnoriiiii

iuxta

antii|iia

iiundiiia

octonoruiii

Cliristianoruin

nequa-

quaiii

fuit.

1) Edidit

deprchendi errores kos:


'lui

ea jirimus Sckenkt in actis minorihus academiae Vindobonensis vot. 43 p. 71; recoi/noacens !.'> 1 prinuis] primis et (jiunia] ut mnnia nnitati (s non ndesl) 14 caesare
17 autumuis
(sic)

iuliu (f|ui jiuii suprascr.)

uincta] uineta
tiuanuiis

22

/losl

celsa s/ialium vacat; in

mari/iiie r(c(|uire) siijnum corrupletae

24

f|uac (sp. vac.)

aunum

(sp. rac.)

clandere possis;
pustf].;

in

mari/ine II (vide su/ira p. 33).


inenrnlus

2)

Vorrlt/cniia sunl

ineufifleis

iu exeniplo Ihickeriano haec:

Xov.:

liunc

Dcc:

cuniecti scmiiia.

ANNI

CCCLIIII.

49

vn.

IMAGINES mPEBATOnrM.

Archetypi

folio

20 verso et 2
solo

recto exhibebantur imagines duae servatae in apo-

graplio P(uresciano
:54.
li.").

post

fastos

menstruos,

quales exhibent Strzygowskii tabulac

a sinistrn

iiituiMiti

qui ceriiitur, seclet, stat alter iuxta

eum

collocatus: sceptruni

uterque tenet

diadema,

nnmu nudum est

sinistra; ninibus iteni adest in

utroque

'j.

at sedentis caput cingit

caput stantis; stantis dextrae imposita est Victoria.

repraesentantur

non quod eo ipso anno 354 consules processerunt, ut existimat Strzygowskius, cum neque mappa adsit et diversa collocatio collegis parum conveniat, sed tamquam principes duo superior alter, altor inferior; nudum caput habcnt etinm Galli Caesaris nummi omnes (Eckhel S, 125). confcrri potest quod apnd Procopium bell. Goth. 1 6 imperator Byzantius a rege Theodaliado postulat inter alia tlY.6va ve Y.^h/Jr^v rj v^tjg fTegag /.nj jrore 0i'(Jrw f^tovoi y.ad-iaraad-ai, alla ylyveaS-ai f.iev ael afitpoTeQOig OTqaea&ai di oVzwg' iv de^iotg fiiv aliud monumentum, in quo Augustus rijv jjaatlHog, i.ri d^aTeQa di Trjv &evddTOf. Caesarque ita iuxta positi cernantur, ut distinguantur, equidem nullum novi praeter
sine dubio (vide supra p. 37) Constantius
et Gallus Caesar.
,

Augustus

clipcum Theodosii anni 388 (C.


p.

I.

L. II n. 483:

Huebner

die antiken Bildwerhe in Mmlriil

213),

in

qini

Augustus Theodosius supcr


Theodosii

filios

eminet,

Angustus Arcadius globum


et

et

sceptrum tenct, Honorius Caesar


similiter in solido

ct fratrc

minor cernitur

globum tenens sceptro


p.

caret.
n. 3)

(Sabatier monnaies hyzantines I

115

n.

8 tab. 5

cernuntur

duo Augusti nmior Theodosius sedens intuenti a


stans.

sinistra,

ad sinistram

eius

miuor Yalentinianus

1) Nimbuin quod Augusto resei-vatum esse ait Eckliel (S, 504), id et liis iniaginibus videtur refutari et numnio aureo Colieni vol.7 ed. 2 p. 439 n. 2, in quo cernuutur principes duo triunipliantes nimbati et sceptra

tcnentes et adscriptiim est Fl. lul Constantius noh. C.


praeterea
cantiu'
ei

nam quamquam
noniine
inscripti

Gallus appellari solet Claudius et qui

tribiiuntur

nummi
II,
liic

Flavii lulii fonstautii

eodem

vel

fortasse meliore iure revorectc

ad Constantiuin

quomodo Constantino primo

filioque

eius natu minori

tribuatur paruni
alios liliorum
iu

perspicio; et ut ei tribui possit. seniper ostendet


Coiistantini
actis

nimbum

a Caesare non esse alienuni.

nummos
und
citato

Caesarum etiamtam nimljum acad. Petropolitanae a. 1859 p. 492


I

balientes

euunierat Jjud. .Stepliani XimLus

tStra/tlenhrait':

132.

in clipeo

Tbeodosiano anni 388 supra


ita

duo Augusti

Tbeodosius

ct

Arcadius

et

Caesar Ilonorius ut omnes sedent,

omnes nimbuni habent.

CHRONICA.

50

CHRONOGRAPHVS.

vm.
FASTI CONSVLAEES
A REOIBVS EXACTIS AD
A. P.

CHR.

354.

Fastos hos publicos esse populi Romani, quales in urbe etiam inde apparet, quod
hi

Roma

circumferebantur,

cum

fastis in foro

Romano ad regiam
i:i,

expositis, quatenus

perveniunt. id est ad

a. u. c.

766

p. 0.

ita

eonsentiunt,

ut PliilocaUani

cum ex antiquioribus non receperint nisi singula singulorum consulum cognomina bissexta et ad eaque extrema, in his raro ab iis discedant. adscripta sunt et annos singulos primus eius anni dies in quam feriam hebdomadis et in quem
lunaris

mensis

tricesimani

diem

incidat.

ipsi

fasti

longe

emendatissimi
u. c.

sunt
anti-

omnium
nuUi.
p. u. c.
y/. 25 24.5.

qui ad nos pervenerunt: scilicet deficit unus annus

46

(quem

quihis excidisse adscripta bissexta ostendunt), insiticii

autem consules inveniimtur


Corpore
inscr. Lat.
vol.
I

rem

ab

chronicis

his

alienam

exposui

in

483 seq.

52
u. c.

CHRONOGRAPnVS

365.
3(;c..

367.

f)!

CnRONOriKAIMIVS
U. c.

u. c.
:>2\.
:>2\).
.-.:((!.
I.

Tnrquato
l':iji(.

II

ct

Flacco Flacco

II

Mcr
lov. Sat.
Soi.

571.

ct IJcgulo
III

XII

572.
57:i. b,
.".71.

Libone Paulo
Cctlicgo
Alliino

ct Marccllo et Tainphilo ct Ampliilo ct ct et ct


et

Lun. xxvii
Mar.
viii

'r()ii|U:it(i
l''lMiiii((

ct

III

XXIII
llll

Mer.
Sat.
Sol.

xix

..:!

ct riio

Pisonc

Yen. xxx
XI

:.:i2.
:.:{;{.
.

.MaiccUo

ct Cailio ct

Liin

XV
.

575. 570. 577. 57S. 579.


5S(l. .5SI. b. b,

Fulviauo

Flcco

Asina
Tjcviiio
J'aul(.

Eufo

Mar
lov.

XXVI
VII

Bruto
Pulcliro
Sjialo

Yolso

XXII
iii

.'.:n.
:.:i."..

et Sccvola
et Saliuatorc
ct

Gracco
Levino

Lnn.
Mer.
lov.

Ycu
Sat.
Sol.

XIIX

xiiii

''/i!''it'M>.

Scipio
.

Longo
Yaro
Albino

XXX
XI
.

Scevola

et
et

Lepido
Sccvola

xxv
vi

:>'M
.'.:!s.

(Jciuiiio

cf Mniuiniiio

Paulo

Ycu.
Sat.

i'aulo
(
(

ct

!Mar.

XXII
III

Albiuo

et
et et et
II

:,'M.
.".1(1.

racco
iiii

ct

Mcr.

5S2. 5s:i 584.

Lcnas
Grasso

^Crrucoso
.

ctMarcclloiii lov.
ct ct

XIIII
.

Lenas Ligo Longino


Serrano

xvii

Luu. xxiix
Mar.

X
XXI
II

.'.11.

Maxiiiio
l'ul(liro

Cracco
Flacco

ii

Yen.
Sol.
.

XXV
VI

Mancino
Paulo Pcto
Gallo

Mer.
lov.
Sat.
Sol.

III

585. b. Philippo
.580. .587.
II

et

Ceplo

-Ma.xinio
:>A\.
:tA:,.
..-!(!.
.

ct Ccntiuialo
ct Marccllo
iiii

Lcviiio

II

Lun. XVII Mar. XXIIX


VIIII

et Grasso
ct
et

XIII

Penno
Marcello

XXIIII

Ycrrucoso V et Flacco iiii 31cr. Marccllo V et Crispino Ycn.

5SS.

Lun.
Mar.
lov.

V
XVI
XXVII
VIII

XX
I

589. b. Torquato

et ct

Octavo

.VI 7.

Ncrono
Mctcllo
.

ct Saliuatorc

Sat.
Sol.

590.

Torquato

Lougo

.>is.

et Pilo et Divite et

XII

59

Graccho
Nasica
b.

ii

et Ilaiua

Ycu.
Sat.
Sol.

519.
....(.
....

AtVicauo
CctJics-o

Lun.
Mcr.
lov.

XXIII
Illl

592.
59.'i.

et Siculo
et Str.abo et Cctlicgo et Nobiliore et et et

XIX

Tuditano

Mcssala
Gallo

XXX
XI
XXIII
IIII

Cacpio

et Tcrvillo et ct
II

XV
VI

594.

Mar. Mer.
lov.

0.^.2.
:!.

Neronc
b Lcntulo
,

Gemino
Pcto
Cotta

Yen. XXVI
Sat.

595.
59(5.

Dolabella

Lepido
Lentulo
Nasica

Lenas
Figulo

ii

Maxiiuo
Lcntulo
.-..j(;.

ct

Lun.
Mer.
lov.
Sat.
Sol.

XVIII

597. b. Caesarc 598.


599.
()(!(.

Horesten
II

Ycn.
Sol.

XV
XXVI
VII

et Tribulo et ct

Mar. XXIX

Flaniiniuo
,

...".7.

C'ctlico-0

Cato Pufo
Flacco

X
XXI
III

ctMarccllo
et

ii

Lun.
ilar.

Opimio
b.

Albino

XVIII vf.

30-

Purpurco
..-.0.
..(i(l.
.'.(.

et Marccllo et
ct
ct et

()(li.

Nobiliorc

et
ii

Fuso
Flacco

Mcr. XXIX

Catonc
Africano

XIIII

()()2.
()(!:!.

Marccllo
Lucillo
l''laininio

et et

Ven.
Sat.
Sol.

X
XXI
II

Longo
Tcrino

Lnn.
Mar.
lov.

XXV
VI

Albiuo

I.

Mciula
{'laniiiiiiio

(;()4.

et

Balbo

..(.2.

Euobarbo
l.clio

XVII

605. b. Censorino
C(l(i.

et Manilio
et

Lun.
lov.

XIII

.".(;:i.

(ilahri(nic

ct iSasica ct

Ycn. XXIIX
Sat.
Sol. VUII

Alagiio

Cesoniano Mcr.

xxiiii
VI

.".(;i.
..(;."..

Asiatico
A'olso
Saliiiaforc

(;07.
(;(is.

Acmiliano
Lcntulo
I).

et et
ct

Druso

ct Nobilioro
ct
ct

XX
I

Mumnio
Mancino

Yen.
Lun.
ilnr.

XVII

."j(;(;.

Mcssala

Mar.
lov.

(;o9.
()i(t.
(;i I.
()
1

Acmiliano
(lallo
i'iilcliriiio

Sat. XXVIII
viiii

5()7.

Lcpido
.Mliiiio

Flamiuino Mcr.

XII

et Cotta
et

y/- 30

568.
.".(;'.!.

et l^hylippo

XXIII
IIII

Maccdonico

xx
i

]'ulchro
i'ulclu'o

et

Tuditano

Ycn.
Sol.

2.

Celvo

et Serviliano
et

Mer.
lov.

57U.

et Licino

XV

Gi:j. b.

Ceplo

Nepote

xii

A(rgenloratenM) V(indobonensis)

636 scipione A
557
Pct(>go

542 pulcio

V
lacluo
gi-aclin

543 ceiitumalo

V
I'

549
..(;!).

affiic.ino

V
V

553

sat. Vli

T
T'

r
I'

.VjO affricano

Mi
,591

F
(um.
y/
ii)
'',

508

fili))]...
:,'.I2

570

pulci-o

573 cetego
:,'.>:,

577 pnlcro
l.cl))i

585 nillppo
597

Hcul..

r
(iO'_>

:,Ui clietego I'

,l..lla-

ct

nol.illiorc )'

liorcstcii] .(,

horeste

Iiorcstcno

flacca

.(

(iol

thiniinin..

I'

56
II.

CllKONOliKAPHVS
e.

u. c.

r/wfi'.l(i.
()'.17.
(i'.)s.
1).

Calsoniano

ct
et
i't

Cavonio

Mar.
lov.
Sat.
Sol.
XII

7:57. b. 7:58.
7;?ii.

Turnio

Silato

Ven.
Sol.

iiii

Lcntulo
MiUToIlino

Ncpotac
Pliilippo

Henobarbo
Libonc
Gi"asso

Scipione

XV
VIII

XXIll
Illl

Pisone

Lun. XXVII
Mar.

(iUU.
Titii.

Magno
Ii.

II

ct

Giasso

71(t.

Acnobarbo
Carvino
^fafii^no
iii

et PhuciM) ct

Lun.
lov.

XV
VII

74Lb. Nerone
712.
7i:?.

Augure Varo
Quirino

Mer.
Sat.
Sol.

XIX
XI

7"l.
7ii2.
7i>;!.

Mossala
solo

Mar. XXVI

Messala

Ven. XXX
XXII
111

Tubcrone
Africano

Ivufo
1'aiilo
b.

et Marcello
ct
ii

Ven. XVIUI
Sat.
Sol.

711.

Maximo Maximo
Crispino

7(11.
7ll."i.

Marcello

XXX
XI

745. b. Druso

Lun.
Mcr.
lov.

Marccllo

ct Crusccllo

746.
747.
748.
7 19. b.

Ccnsorino

Gallo

XIIII

lioc usquc dictatores fuerunt.


7()(i.

(i.

hilio

Caesarc
ct
iii

ii

et Isaurio

7(17.
7(is.
7(l'.l.

Calcno
Cacsarc
h.

Vatino

Nerone Balbo Augusto


Sabino

Pisone

XXV
VI

Vetere
XII

Ven.
Sat.

Sulla

XVII

et

Lcpido
Antonino
Planco

750.

Rufo
XIII

Lun. XXIIX

Caesarc

iiii

ct solo

751. 752.

Lentulo

Messalino Mar.
et Silvano et Pisone

X
XXI
II

7l(i.
/
1

1.

712.
7i:!.
I).

Cacsarc V Pansa Lcpido


Pctatc
Calvino

ct

Augusto

Mer.
loY.

ct Hirstio et

753. b. Lentulo
p.

Chr.
I.

et Isaurico
ct Pollione

711.
7iri.
7I().

Caesarc
cons.
VIII

et

Paulo

Sat.

xiii

Censorino

ct
et

Sabino
Flacco

Sat.
Sol.

Hoc
2.
;3.

Pulchro
Publicula
Cornificio

XII

cst

kal. lan. d. et

dominus lesus Christus natus Vcn. luna xv

717. b. Agri])pa 718.


71'.).

et Gallo et
ct

Lun.
Mer.
lov.

XXIII
iiii

Vinicio

Varo

Sol.

xxiiii

Nerva
Ponipeio

Laniia Catulo

et Servilio et

Lun.

v
xvi

XV
VII

4. b. 5. 6.
7.

Saturnino Mar.

72it.

Libonc

ct xVtratino ct Tidlo et Sossio et

Ven. XXVI
Sat.

Volcso

et

Magno
Nerva

lov. xxvii r/.ss

721. b. 722.
72:>.

Augusto II Henobulbo
Augusto Augusto Augusto
III iiii

Lcpido
Cretico

et Arruntio
ct

Ven.
Sat.

viii

Lun.
Mer.
lov.
ii

XVIII

xix

Messala
Grasso

Mar. XXIX

8. b. 9.

Camello

et Quintiliano Sol.

xxx
xi xxii
iiii

721.
72.').
1).

ct ct

X
XXI
II
1

Camerino
Dolabella

et Sabino et Silano
et

Mar. Mer.
lov.
A^cn.
Sol. Luii.

Apulcio

10.
1

v/.

3T 72().

727. 728.
729.1).
7l)(t.

7;!l. 7:i2.
7:!:!. li.

Augusto VI ct Augusto VII et Augusto viii et Augusto viiii ct Augusto X ct Augusto XI ct


MarccIIo
Lollio

Agrippa

Sat.

Agrippaiii Sol.

XIII

12. b.

Tauro
Silano

Lun.
Mar.
lov.

XXIIII

K!.

Lcpido Caesarc Planco


duiibus

Tauro

et Capitonc
et Silano

xv
xxvi
VII

V
XVII
!."i

Scxtis
et

Placco

Pisone

Ven, XXIIX
Sat. Sol.
VIIII

l(i.

b.

Druso Caes. Tauro


Flacco
Tito Caes.
iii

Flacco

Mar.

XVIII

et
ct ct

et Arrutio et Ijcpido

17.

XX
I

18.

Mer. XXIX Libone X Vcn. Rufo Germanico Caes.


ii

7:il.
7I{.").

Apulcio
Saturnino

et
ct

Nerva
Lucrctio

Mar. Mer.
lov.

Sat.
Sol.

XXI
II

XI
XXIII

19.

Silano

ct

Balbo

7<}6.

Lentulo

ct Lcntulo

20. b.

Mcssala

ct Cotta

Lun.

XIII

A(rf/enloratensia)

V(lndobonensis)
70.i fueiuiit]

<j07

nepoto-C'

AV^,

nnii lueiuiLt

V^

711

kiitio

71G pulero

718 publi-

cola

720

liboiii 1

V
hoc

721 auguto
coiis. cristus

V V

722 kenobull)o
18

sosio.4

731 pisne

A
V

738 kenobarbo
6 adruntio

V
A

710 auguro

iiatus est viii kl. ianuar. d. lini.


tito]

xv

V
iii

2 uincio
um.

12 ccsare ct capitono

15 caesarae

K, tiberio

V^

ANNI CCCLUII.
p.

57

Chr.
Titd Cacs. im
v.t

p.

Chr.

21.

Druso
II

5(1. b.

Saturnino

ct Scipionc
ot

lov.
Sat.
S(d.
iiiiii.

XXI
II

Cacs.
'22. 2:>.

Mcr.
lov.

x.Kiiii

57. 5S.

Agripjia
PollioiR'
Ii.

vt

(iallia

VI

Ncrono Noronc
I).

ii

Pisono

iii

ct

Mossala
Lcntulo

XIII

ot "\'ott'ro
ct ^'arro
ct
iiCiiiiilo

Yon.
Luii.

XVII

M.
(ill.

Capitouo
Ncroiio
iiii

et Aproniaiio
ct ct ot

XXV
VI

I.

("aotiicgo
.\i;'ri|i]Ki

Sat. XXVIII

.Mar.

2."i.

i;i.

TurpilUno

Poto
Gallo

lov.

XVII

2(1.

(ictiilico

ot Saliiiio ct Pisoiio ct
ct

Mar. Mcr.
lov.
Sat.

XX

(;2.
(;;!.

Mario
Ivcgulo
(irasso

Vcn. xxiix
Sat.
Sol.
viiii

27. 2s.
2!l.
I).

(irasso

ct
ot

Rufo
Passo Paulo

Silano
Gciniiio

Norva
Goniino

XII

XX
I

XXIII

()5.
(i().

Nerva
Tolcsino

ot Vestino
et

Mar.
Mcr.
lov.

V /.34

Ilis

consulibus (louiinus Fcsus Cliristus

XII

passus ost
;>ii.

(lio

Vou. luua

xiiii

(i7.
iiii

Capitouc

ct Ilufo et Italico
ct
ii

XXIll
uii

^iuicio

ct

Longiuo
solo

Sol.

(iS. b.
(l'.l.

Trachala
(lalva
II

Ven.
Sol.

;!i. ;v2.
l)

Tiborio Cacs. v

Luu.

XV

Viuio
ot Tito ct

XV
XVII
viii

Arruntio

ct

Ahcuobarbo
Mar. XXVI
lov.
VII

7(.

Vcspasiano

Lun. Mar.
Mcr.
Sat. Sol.

71.
72. b.
7;!.

Vospasiano
Vcspasiano

iii

Nerva
ii

i.

Galba

ot Sulla

iiii
ii

ct Tito

xviiii

llis cons.

Potrus ot Pauhi!: ad urljciu


ot Porsico
ct

Uomitiano

ct

Mcssalino Vcn.

xxx
xi

vencrunt agoro cpiscopatuni.


;!

71.

Vcspasiaui) V ot Tito'iii

1.

Vitello

Vcn.
Sat.
Sol.

XIX

75.
7(i. b.

Vcspasianovi

et Tito

iiii

xxii
iii

vf.iy

'.\').

Cauicriuo
b.

Xouiauo

XXX
XI

Vospasiauo

VII

ot Tito v
ct

Lun.

:i(i.

AlHcuo
Proculo
luliano
C. Cacsarc C. Caosaro
ii

ot I'Iautiuo

77.

Vcspasiano vin

Uonii-

37.
;!8.
;!0.

ct Nigrino
ct

Mar.

XXII
III

tiano V
7S. 7U.

Mer.
lov.

xiiii

Asprcnatac Mor.
Caosiauo lov.
solo

Cominodo
Acspasiaiio
VII

ot Prisco
viiii

xxv
vi

ot

Xllll

ot Tito vi

Vcn.
Sat.

10. b. 11. 12.


i;>.

iii

Vcu.
Lun. Mor.

XXV
VI

SO. b. Tito

ct

Uomitia-

C.Cacsarciiii ct Saturnino Sol.


Tito Claudio
II

no
81. S2.

VII

XVII

ot

Longo

XVII

Silva

ct Pollionc
viii
viiii

Lun.xxviii

Tito Claudio

III

ct Vitcllio

Mar. xxiix
viiii

Uomitiano Uomitiano
Uomitiano Uomitiano Uomitiano

ct

Sabino

Mar.

viiii

II. b.
l.">.

Crispo
A"inicio

II

ct

Tauro
Corvino

S3.
54. b. S5.

ot

Rufo

Mer.
lov.
Sat.

xxi
ii

ot
ii

Von.
Sat.
iii

xx
i

Uomitiauo x

ot

Sabino

Hi. 17.
.

Asiatico

ot Silauo
iiii

XI ct
xii ct
xiii ot

Furvo

xiii

Tito Claudio

et Vitollio

Sol.xii
xxiii
iiii

SG.
S7. 55. b. 89.
)0.
'.II.
'.12. '.13.

UolabcIIa Sol.

xxiiii

4b. b. Vitollio 40.


.itt.

ot Publicula
ot

Luu. Mor.

Saturnino Lun.

Vciannio
Votcrc
Tito Claudio

Gallo

ct Nerviliano lov.
v

.")l.

ot Orfito

xv Von. xxvi
Sat.
vii

Uomitiano xiiii ct Ivufo Mar. Fulvo ct Atratino lov. Uomitiano xv et Norva Ven.
Chibriouo
ct

xvi
xxvii
viii

52. b. ISulla 53. 54.


55.

ot

Silano

et
ot

(Khone Antonino
Aviola
ot

Traiauo

Sat.

xix

Luu.

xviii

b.

Uomitiano xvi
Collcga

ot Saturnino Sol.

xxx
xi

Marctdlo

Mar. xxix
x

ct Priscino et

Mar. Mcr.
lov.

Ncronc Cacs.
lus
III

Vctcrc Mor.

U4.
95.
1)6.

Asprcnate
b.

Laterano
Vetere

xxii
iiii

His cons. passi sunt Petrus et Paukal.


Iiil.

Uoniitiano xvii et Clemente

Valeriano

et

Ven.

xv

AfyfjentortttcniiisJ

V(intlvhunciisis)

'12 g;ill)ii

V
33
-1
>,

26

gactiilicu

2!)

Iidc coiisulo crislus (lasisus est die solis

luua

xilil

'M

ciioliarliu

Iioc coils

agerc] accipere

uat..l, aspreuate

asperuatae

30 cesiano
(4.
7.)

V V

35 nontaiio (f) A 36 plautio 44 ix i>ro viiii pleruimnie V


1'

V V
48

30

Viiicio

V V

38 asprepuljlicula

55

lioc eons.

73

(loiniciaiiu -1

uespasiuuo

77. i^O (luiuiciauu .1

CHHONICA.

58

CIlRONOCiRAPHVS

ANNl
p.

cccrjiii.

59

Chr.

p.

Chr.

isi. IS2.
is:',.

Coniinodo
J[ani('rtiiio

iii

ot

ISirro

Sol.

xxvi
vii

22:{.

Maximo
Fusco
Alcxaiidro
AlliiiK,
ii

et

('licliano

Mer.
lov.
Sat.
Soi.

X
XXI
II

ot

Ihifo

Lun.
^r:ir.
:\rcr.

221. b. luliano
22.',.

et Crispino et
ci

C(niiino(loiiii
li.

ot Victoriiio
ct
I'']iiiiio

xviii

Dcxtid
Marcclh
.Maxinio

1/. 3'

IM.
I

Miiruio
.Matcriio
(

XIX
X

220. 227.

Nllll

s.',.

ct

liraduii

Yon.
Sat.
Sol.
liiiii.

et et
iii

Lun. Mcr.
lov.

XXV
VI

|S(i.

'oiniiiodo V ct (ilaliriono
ct

XXI
I

22S. b. M(,desto 229.


2:!(i.

Prolio
I

IS7.
Iss.
|s',i.
],.

Cri.si)iiio

Eliaiio

Alcxandro
Agricola

ct

)ionc

XVII

Fusciaiio
(luolius

ot SilaiK,

XIII

ct

'lcnicntino Ven.xxiix
viiii

Silanis
vi

Mcr.
lov

xxiiii

2:ii.
2:{2. b.
2:i:!.

Ponipciano

et Pcligniano Sat. et

niii.
iiii.
I'.i2.
1).

Comniodo
Aproiiiaiio

ot Septiiiiiaiio
ct

VI

Lupo
ilaximo

Maximo
Paterno
Urbaiio

Sol.

xx
i

I>ra(iua

Yon.
Lun. Mar.
lov. Sat.
Sol.

XVII

ct
ii

Mar.

C(niiino(lo VI ct IVrtinncc

Sat. xxviii
viiii

TM.
2:i5.
2:i(i.

Maximo
Scvero
b.

ct ct

Mcr.

xii

t.

lii:!.
i'.ii.
111.",.

Falcoiio

et et et

Claro

Quintiano lov.

xxiii
iiii

Scvoro

II

Bino

xx
i

Maximo
Peri^etuo

et Africano ct

Ven.

Tcrtullo
li.

Clemente Mer.

2:i7. 2:{s.

Corneliano Sol.

xv

UKi. MI7.
liis.
Illil.

Dextro
lyatcraiKi

et Prisco
ct Ilutino

xii

Pio

ct

Pontiano

Lun. xxvii
^lar.
viii

xxiii
iiii

2:i9. 24(1. b.

Gordiano
Sabino

et Aviola
et
ii

Saturninii

ct (iallo ct

Vcnusto

!Mer.

xix

Anuiiiio

Frontone

Lun.
lov.

xv

241.

Gordiano
Attico

et

Pompciano Vcn. xxx


xi

2(1(1. 1).

Sovero Scvero
Cillone

iii

et Yictorino
et

Mar. XXVI
VII

242.
24:!.

et Protextato Sat. ct et

2(11. 2(12.
2(i:',.

Faliiano
iiii

Mutiano
Antonino

Arriano
Philippo

Papo

Sol.

xxii
iii

et

Vcn.
Sat.
Sol.

XIX

244. b. Pcrcgrino
24.').

Aemiliano Lun.
Mer.
lov.

Plautiano
Ii.

et et
ii

2111.
2(l.->.

Geta Libone

XXX
XI

et Titiano ct

xiiii

24(1.

Praescnte
Pliilippo
li.
II

Albino

xxv
vi

Antoniiio
Albiiio

et treta et ililiano et

Mar.
Mer.
lov.

XXII
III

247.

et Philippo
et Philipiio et
ii

Yen.
Sat.

206.
207.
2(is.
2(lil.
1).

245. 249.
2.")(l.

Philippo

III

xvii

Apro
Antonino
Faustino
iii

Maxinio

XIUl

Aemiliano
Decio
II

Aquilino

Lun. xxviii Mar.


viiii

et

Geta

ii

Vcn.
Sol.

XXV
VI

ct et

Grato

Pompeiano
Gentiano
li

et Avito

251.

Dccio

III
II

21(1.

et Rufino
et

Liin.

XVII

252. b. Gallo
25:i.

21

Basso
Aspris

Mar. xxviii

Volnsiano
Yalcriaiio

ii

Dccio Cacs. Mcr. xxi ct Yolusiano lov. et Maxiino Sat. xiii


ii

212. 212
2i:{.

duolius

Mer.

viiii

254.

ii

ct Gallieno
ct

Sol.
ii

xxiiii

Antonino
Messala

iiii

et

Balbino
Cereale

Ven.
Sat. Sol.

XX
I

255.
25(). b.

Yaleriano

iii

Gallieno

lain.

v
xvi
i/. S'

211.
21.',.

ct Sabiiio et

^raximo
A^aleriano
iiii

ct (jllabrione ilar. et Gallieno


iii

Laeto
b Sabiiio

XII

257. 25S.

lov. xxvii
viii

2l(i.

et

Anulino

Lun. Mer.
lov.

XXIII
IIII

217. 2IS.

Praesente

et Extricato et
ii

259.
2l)(l.

Tusco Acmiliano
b.

et
ct

Basso Basso

Yen.
Sat.
Sol.

xix

Antonino Antonino
1)

Advcnto

XV

Seculare
Gallicano
iiii

ct ct et et

Donato
Fausiano

xxx
xi

2HI.
22(t.

et et
et

Saccrdote Ven. xxvi

2()l. 2(32.
2();i.

Vohisiano Mar.

Antonino
Grato

iii

Comazontc
Sclcuco

Sat.

vii

Gallicano v

Mer.
lov.

xxiii
iiii

221. 222.

Lun.

xviii

Albino

Dextro

Antonino

nii

ct

Alcxandro Mar. xxix

2()4. b. Galliaiio vi

et Saturniiio

Aen.

xv

A(rgentoratensia) desinem In a. 2t>4


incipiens ab a.

V(mdobonensis) ; post

a.

264

ibi

est interstitium

Ji(ru.tellensis)

205

181 byriM

V.>2
xiiii

cnmiDod.i

vii

et

peitiii.u:ao

207

.iprii]

caiiiTi

VJi, xiii .1
nii

208
.1"!',

antoiiiu Jj
iioliani,

217 presente
riaiiii

V
257
iii

222

om.

Ji

223

B
-I
'',

23() mriximiiin /J

242 piotoxtato|

pretoxtatii

203 plauoiauo V 202 iii V 205 gela .i 7> 212 asperis V cerealet /J 215 leto jBF 227 albiiio] sabiuo B 231 peligiiiann B 24G presentc I' practextato /J 2r)5 nale2(>0 saccularc

/<'

AX, om. V

xxvii ,liJ,

xxim

2(54 g.alliauo

A, gallicano

VB

8*

lid

CHRONOGRAPHVS
p.

Chr.
Titiano
ct

2(i:..

YaloriiiiKi

ii

ot Lucillio ot Siihinillo ot Aroosilao

Sol.

xxvi
vii

:!(>1. :^(I2.

Nopotiano
no

^lov.

1111

2(i(>.

fiiiUiono

VII

Ijun.

Constantio nn ct Maximiaiiii

2(;7. 2fiS.
2(1!.

Patorno

Mar.
Yoii.
Sat. Sol.

xviii
:i():i.

lov.

XV

Patorno
Claudio

ii

et
ct
ot

Mariniano Mor. xxix

Dinclctiaiio

VIII

ot

Patorno
Ortito

x
xxi
ii

270. 271. 272.


27:!.

.VntiociaiKi

:!()!.

b.

Dioclctiano

viiii

Maximiano VII Yeii. ot Maximiano


VIII

Aiircliano
(iiiicto
'{'acito

et

Basso

Sat.

VII

et Ycldiiiniano

Lun.

xiii

;5(i.">.

Constantio V et Maxiniiano v IjUii.xviii

ot Placi(liaiii) Jfcr. xxiiii


II

:!(Hi.

Constantio

vi et

Maxiniia-

271.
27.-..

.\ui'cliaiio

ct

'apitoliuo lov.

vi

no
:{(I7.

VI

Mar. xxix Mor.

Aurcliano
Tacito
II

111

ct

Marccllino Yon.

xvii

novies

ot

Constantino

27(i.

ot Acniiliano

Sat. xxviii

x
XXI
II

277.
27S.
2711.

Proho
]'rol)0
II

ct Paulino ot
ot

Lun. Mar.

viiii

:i()S.

b. d(>cies

Lupo
Patorno
Grato

XX
I

I'robo

111

Mer.
lov.

:5()9.

post consul.
ann.
ii

Maximiano VII lov. X et septimum Sat.


et

280. 281. 282. 283.

Messala
Probii
1111

ct

XII

;3io.

post cons.

et
Sol.
xiii

ot Tiberiano Sat. et Yictorino Sol.

XXIII
iiii

septimum

Probo Caro

;ml

Maximiano
Constantino

viii
ii

solo
ii

Lun.
Mar.
lov.

xxv
vi

et Cariuo
ii

Lun.

XV

312. b. Constautiiio

et Licinio

284. b. Carino
28.'-..

et
II

Numeriano Mar. xxvi


vii

iii

et Licinio

iii

xvii

Dioclotiano
Maxinii)
ii

ot Aristobulo lov.
ct

;^I4.
;{
1

Yobisiano
Constantino
iiii

ot

Anniano

Yen.
Sat. Sol.

xxviii

28(i.

Aijuilino
ct

Yen.
Sat.
Sol.

xviii

:>.

287.

Dioclctiaiio
1).

111

Maximiano
lanuarino

xxx
xi
;!l(i.

et Licinio
et et

iiii

viiii

2SS.
1/. 37'2S1).
2'.HI.

Maxiniiano

ii

ot

b.

Sabinii

Rufino

xx
i

Hasso

II

ct

(Juiutiniano Mar.

xxii

:!I7. ;iis.

GaHicano
Licinio v

Basso

Mar. Mer.
lov.

Dinclctiano

nii ct

MaximiaIII

et Crispo

xii

2'.M.
2'.t2.
li.

'ribcrianii

ot

no Uioue

Mer.
lov.

iii

:{n).

Constantino v et Licinio Constantino


VI

xxiii

xiiii

;320. b.

Annibaliano et Aselepidoto Yen. xxv


Diiiclctiano V
(^t

et
II

ConstantinoYen.
Constantino
II

iiii

Maximiano
iiii

321.
Sol.
VI

Crispo

et

Sol.

XV
VIII

/.

3s

2'.il.
2it.").
2'.l(i.

Constantio ct Alaximiano Lun.


'I'usc()

xvii

322.

Prol)iano

ot luliano

Lun. XXVII
!Mar.

et

Annullino Mar. xxviii

323.
;!21.
I).

Severo
Crisjii)
111

et Rufino et

b.

Dinclctiano v ot Constancio
II

Constan
tino
III

Mer.

viiii

Mer.

xix

2'.i7.

Maximiano v
|'iiiisto
II

et

Maximiano II Ven.
Gallo
Sat.

325.

Paulino
Constantino
VII

ct Inliano

Yon.

XXX
xi

xx
i

;!2(!.

2iis.
2'.l'.l.

ot

ot

Coustantio Sat.

Diorlctiano vu ot Maximia-

327.
XII

Constancio

et
et

Maximo
lusto

Sol.

xxii
iii

no
:!(MI.
li.

VI

Sol.

32S. b. lanuarino

Lun.

CoMsiantio

III

ct

Maximiano
III

329.
Ijiin.

(.'onstantino
VIII

XXIII

et Constantioiiii Mer.

xiiii

V(lntlohnnenai8) B(nixellensis)
20:")

valerl.iiKi

V y;

liicillf.

/;

2G7 mar.

viii /?

283

cai-n]

ciirn

I"

284 xxv/;
amilinn
i:
li
T'

28(!
29(1
VI

\\m\

r V

287

III

nni. /;
II

28!) qiilntiiuiii li 2:17

2i)2 .asclopiraloto Ji

2{.''>

ct

om.

11

pt ci.n-

slaiitir.

y;

miiximiim

Ti

B
.Tiini

299. 300. 302. 303. 304.


I'

30:").

30(>

maximian

307 nones

.308 maxiiiilaii y;
32(i ctiiiKtaiicii.

310

aiiii,] /;,

septlmu

lil

7;

312

eniist;iiitiii,. 11]

i-,.nst:intiii..

314 xviiiT}'

327

cimstjuitio li

329

ct

constantlno

iiii

Ji

ANNI
p. riir.

CCCLIIir.

01

02

CHRONOGRAPHVS

TX.

CYCLVS PASCIIALIS
AB
A. :u>

IN ANNOS CENTVM.

NuUo
f!;ra])iii

titiiln

pracscripto

fastis

consularibus Chronographus

a.

;5r)4

subiecit later-

culuni i^asclialom incipicntoni ab a. :!I2, sciHcet eo, ut iu priore oditione


p.
.'(79

Chrouourbis

nbsorvavi.
iiliiMuni

(|Uo

Cnnatautinus devieto
publico
perniisit,

ilaxontio

('lu'istianis
,

IJoniao

reli^iiiiiis

ailiitiimn

continuatum

ut significat

subsci'iptio.

in

amium (cntosimum
inscribondis spatia
;i.')S.

sivo 4 11, ut pasciiatum dios explerentur. con-

sulibns
uui(bi

iiituris

paterent.

et continuatus

ost

latorculus
;{.')9

iusto
'M'u

pcr annos i|uattuor ad

deindo omissis consulilms annnrum

aliisque erroribus c(mimissis

supplementa adiocta sunt


a.

pertuiiiatii fiiiientia

in

cnn-

sulatu

a. 41(1

scmiplono.

de legibus, ad quas ordinator laterculi pascliata comIST^O

putarif.

quao nlim disputavi (ed. Chronographi


ab
in

utpote

hoc

loco aliena:

errores

librariorum

quns

p. oT^ seq.) uon repeto tum deprehendere inihi

vidcbar
p. y
I.

apparatu indicavi.

Chr.

3S'

.i\-2.

]).

Clir.

:;!.">.

ronstantio
1).

:>:i().

N('i)()ti;ino

r/.w

;{;{7.
'V.)^.
;>;{'..

F(>liri:mo
l

rso
ii

Constancio

li

10. b.
I

Acyndino
-Marcclliuo
(

;>

I.

:!

12.

'oiistaiicio

III

:!i;!.
;{ 1

l'laci(lo
b.

1.

Loontio
Aniaiitio

;il.").

lilii.

post Aniaiitio
Ilufino
l^ilil^po

:!17. :!|s. b.
:!1'.>.
:!.")(!.

Ijimenio

ycrgio
post Scrgio

:i.")l.

352. b. Constantio v
:55:5.

Constantio

vi
vii

:i51.
:>.")5.

Constantio

Arbitionc
(Jonstantio
viii
viiii

:j5(). b.

;i57. :!5S.
:>()S.
:!()'.).

Constantio

Datiano
Valentiniano
b.

Yalcntiano novili
Yalentiniaiio
iii

:!7tt.

:!7 1.

Gratiano
^fodcsto
b.

ii

:!72.
:i7:!.

Yalentiniano

iiii

:i7

1.

Gratiano
p.
c.

iii

:!75.
:i7().

Gratiani

iii

Yalcnte v
b

:!77.

Ul
p. riii
;is(i.

CHK0N0GKA1'I1V!<

/. 4')

ANNl CCCMlll.

65

PRAEFECTI
All A.
1>.

VliBIS

liOMAE
A. 354.

CllU. 2o4

AD

Quod praefectdrum
piiruni

urliis

Romao

iiulex

ali

a.

iTi

inripit.

ilepdsitiiiinim

i'|iisco-

ab annn seijuente. etiain

ipsoruiii

episeoporuiii latereulus ab eo inde anno

.se terrc videtur, iure Kossius (Iluitia aoff. 2 p. YI) casu factum esse negavit, non rccte statuit eo tempore Cliristianorum iii nrbe Roma corpore pnblice agiiito episcopos nomina dedisse apud praefectos et indicem utnimque cx actis praefecturae proficisci. nam parum eonvenit A'aleriaiii tempori-

(liversuin auctoreni prae

bus eiusmodi consensus inter urbis magistratus nrbanos et episcopos Christianos


et. iiuiid

liossius ipso perspexit,


(juii

adsunt praefecti etiam

per annos persecutionis


fuit.

Diocletianae,

temprire certe eiusmodi coiiimuniii


scilicet

luilla

conieetura tantae audaciae.


tertio patebant.

cui

episcopii urliani tabulae a

neque opus est medio saeculo

ut Clironographo liuic patuisse

nemo negare

potest. praeter instrn-

iiienta ea, uiide depnsitiones

episcoporum

et

latercuhun eorum excerpsit. in

eodem
si

tabuhirio ecdesiastico etiam praefectorum indicem reperisse potest clericis

non hoc
sim-

necessarium, certe utilissimum.


libro

omnino cum de episcopis Romanis quae


actis

in

rcferuntur
cst et

non omnia sumi potuerint ex

praefectiirae,

longe

pHcius

hirio episcopali proficisci

rerum memoriae convcnientius laterculum praefectornm ex tabuquam pontificalis partem ex tabulario scdis urbanae.

p.

Chr.

EX TEMPORTBYS GALLIENI QVIS QY.^iNTYM TEMPORIS PRAEFECTYRAM YRBANAM ADMmiSTRAYIT.


II

r/. ^'<'254.
25.").

YaU-riano YaU'riano

et et

iii

Galheno GalHeno

Lolhanus
ii

pmcfccfivi nrbis.

Yalerius

Maximus

jtmefcctiis tirhis.

256.

Maximo

et

Glabrione
et Gallieno
iii

Numnius Albinus
lunius Donatus

pracfcvtns uthis.
pracfcctus
iirhis.

257. Valeriano

iiu

25S. Tusco et Basso 25V). Aemiliano et Basso 2(50. Saecuhire ii et Donato


2()l.

Cornelius Saecularis Cornelius Saecularis Cornelius Saecuhiris


Niuiinius Albinus

jtracfccfns urbis.

jtracfcctus urhis.

pmcfcctus

urhis.

Gallicano

iiii

et

Yolusiano

jiracfcctus urbis.

262. GaUieiio v et Faustino


'Hy.\.

Albino

ii

ct

Dcxtro
et Lucillo

Numnius Albinus Xumnius Albinus


Paternus

praefedus

urhis.

pracfccfus arhis.

264. Gallicano vi et Saturniuo 265. Valoriano 266. Gallieno


ii

pracfcctus urbis.
jtracfcctius nrbis.

Paternus Paternus
Petronius' Yohisianus

vii

et Sabinillo

praefcctns

tirbis.

267. Paterno et Harcesihio

jtracfcctus nrbis.

268. Paterno

ii

et

Mariniano

Petronius YoUisianus

praefectiis urhis.

V(indob<memiii) B(ruxellensie)
prefect seciindo

K
a.

em/)er, praefectura VJ ci/<er

admiuistraverit

/>'

'ib^ urbis V, item

Iwc loco

el

347 loco

B, ad

339

et 34'J loco

secundo

el 3.yj loco
'Z^ol

priore

et 3.i3

loco priore urbi

{plerumijue praef. urb

vel pr. urb.)

258 secular-

semper

karcesilao

V
ii

CHRONICA.

66
p.

CHKONOGRAPHVS
Chr.
Claudiii v\

K/.^;2fi0.

Patcrno
Hasso

Flavius AntiocianuR

pmefectus urbis.
prdefcctiis urhis.

270. AntiiicliiaiKi vt Orfito

Flavius Antiocianus
lV)stumius Yarus

27

I.

Aurcliano

ot

pracfcctus urhis.
prdcfcctus
urJtis.

272. Quicto ct Yclduniiiino


27;>.

Flavius Antiocianus
Virius Orfitus Yirius Oi-fitus

Tacito ct riacidiano
ii

praefccfus urhis.
praefcctus urhis.

271. Aurcliano
27.">.

ct Capitolino

xVurcliaiiii
ii

iii

ct Marccllino

Postumius Suagrus
Ovinius Pacatianus
(Jvinius Pacatianus
A^irius

praefectus urhis. praefcctus urhis. pracfcctus urhis. praefectus urhis.

276. Tacito

ct Aciniliano

Probo Probo 279. Probo


277.

ct Paulino et
iii

278.

Lupo
ct

Patorno
Grato

Yirius
Yirius

2!5(.

Mcssaia

ct

Lupus Lupus Lupus

praefcctus urhis.
pracfectus urhis. pracfcctus urhis.
urhis.

281.
2S2.
2SI?.

Probo Probo
Caro

iiii

ct Tibcriano

Ovinius Patcrnus
Titucius Roburrus

V ct Yictorino
ct Carino
ii

Pomponius Yictorianus praefcctus


Ceionius Yarus
Ceionius A^arus

pn-aefcctus urhis.

281. Carino
!'/"'

ct

Nunicriano
ii

praefectus urhis.

285. Diodctiano
2Sfi.

ct Aristol)ulo

praefcctus urhis.

Maxinio

ii

ct
iii
ii

Aquilino
ct

287. Dioclctiano

Maxiiniano
iii.

288.

Maximiano
II

ct lanuariiin

kal.

Maximus lunius Maximus Mar. Pomponius lanuarius


lunius

praefcctus urhls.
pracfcctus urhis.

pracfcctus urhis.

2S0. Basso
2'.l().

ct (luintiano
iiii

Piimponiuslamiarianus praefcctus urhis.


iii

Dioclctiano
II

ct ^laxiiniaiin

Turranius Gratianus
Mart. lunius Tiberianus
non. Ang. Cl. Alarcellus

pracfcctus urhis.
pracfectiis urhis.
jiracfcctus urhis.

201. Tibcriano

ct

Dionc

xii. kal.
iii

292. Annibaliano ct Asclcpiodoto


29;?.

Dioclcriano V ct Maxiiniano

iiii

iiiidusMar. Scptimius Acyndinus

pracfcctus urhis.

29

1.

Constantio et Maximiano

Septimius Aquindinus
iii
ii

pracfectus urhis.
praefectus urhis.

29.").

Tusco

ct

Anulino
vi ct

idus lan.

Aristobolus
Cassius Dion

296. Dioclctiano 297.

Constantio

xii kal.
ii

Mar.

prucfcctus urhis.
pracfectus urbis.

Maximiano
ii

v et

Maximiano

Afranius Annibalianus
Artorius

298. Fausto

ct Gallo

Maximus

praefectus urhis.
praefccMis urhis.
pracfectus urhis.
pnxiefectus urhis.

299. Diodctiano vi ct
:{(I0. :i(il.

Constantio
Titiaiio
11

iii

ct

Maximiano vi Maximiano iii


iiii

Anicius Faustus
kal.

Mar. Pompcius Faustinus


Aelius Dionisius

ct

Ncpotiano
ctMaxiniiano
ct
xi
vii

/.

rj :i('2.
'M)'.].

Constantio

iiii

kal.Mar.

Nummius Tuscus

pracfcctus urhis.

Dir)clctiaiio

viii

^laximiano
jiiid.

idus

Septcmb. lunius Tiberianus

pruefectus urhis.

:i(M.

Dioclctiano

viiii

(!t

^laximiano

viii

3(15.
:iO(i. .'i07.

prid. non. lan. Aradius Kufinus Constantio V ct Maximiiiiii) v prid.idusFebr. Postumius Titianus Constantiovi ct Maximiaiio vi xiiii kal.Apr. Annius Anulinus

jtntcfcctus urhis.

pracfecttis urhis.

pracfcctus urhis.

Maxiniiano

vii

ct

Maximino.

Ex mmse

Aprili factum est

V(indobonensis) B(riixellensis)
269 aiitiiitiaiius

270

aiitiotiainis V,

anliucianiis

/.'

272 auHocianus

273

(iion poslea)

iuriu

28:j titutius J3

2H1 oaio

ii

2;'.

.iiistobolo i'
J'.

293

septimiis

294 septimus V

acyudiims

297 aerntiius
:}<)7

289 om. B 299 sic VB

291 marr
(in Iwc vii

V
vi

pru

corr.)

301 Dlouysius

304 aiaclius

et niaxiiniauo

mese

aprilo

pust factuui

ost excidit post

ANNI CCCMIII.
p.

67

Chv.

sextum consulatum,

fjiiod

cs/
vi kai.

novics ct Constantiuo.

Sop.

Instoius 'iVitullus

pratfcHns

iirhls.

30S. consulos quos iussorint D. D. N. N. Augusti.


ri'

XIT. kal. Mai. jartitm cst Maxcntio ct iionuilo. qtiod cst


dccics ct Maxiniiano vn.
idus April.
iii

Statius Kutinus

imccfectus nrhis.
?irhis.

:\W. .Aiaxcutio
;il(t.
'^\ I.

11

ct

Roiuulo

II

kal.

Novem. Aurelius llcnnogencs pranfectns


Nov.
Ixufius

Maxcntio
ex
ineitse

III

coiisulc
J>.

v kal.

Volusianus

pracfcctus urhis.

consules quos iusscrint D.

N. N.

AVG.
Funius Flavianus

Scptemhro facttwi
consule.
ii

est

Rufino ot Euscbio.
;il2.

v kal. Nov.

pracfcctus urhls.

^laxentio

iiii

qni sHiit
ii

Oonstantino

ct Licinio

v idus Febr. Aradius Rufinus


VI kal.

pracfcctus urhis.
d.

Nov. Annius Anulinus

XXXIIII

pracfcctiis urhls.
III

kal.

Decemb. Aradius Rufinus

iterum pracfcctus
urhis.

'.i\'.i.

Constantino

iii

ct Jjicinio

iii

VI
'.\\\.

idus

Decemb. Rufius Volusianus


Rufius Volusianus

pracfcctns urhls.
pracfcctns urhis.

Volusiano et Anniano
Constantino
iii

r/. 4i";>|-,_

ct Licinio nii
XIII kal.

3U). Sabino ct Rufino


1317.

prid. non.

Septemb. Vetius Rufinus Aug. Ovinius Gallicanus

praefectus nrhis.

pracfectus urhis.

consulcs quos iusscrint D. D. N. N.


-.,

AVG.
Septimius Bassus
jrraefcctns nrhis.
Tnl.

dic

XIII
v

kal.

Mar.
idus Mai.

Gallieano et Basso
3ls. Licinio
et Crispo Caos.

Ex

dic

III idns

in

idus Am/. vlcc

iUius cognovlt

lulius

Cassius co quod

ad Augustum
319. Constantino V et Licinio Caes.
kal. Sept.

profcctiis cst.

Septimius

Bassus rcijrcssus pra.cfccfns nrhis.


Valerius

Maximus
Maximus Maximus Maximus

Basilius

praefcctus urhis.
320. Constantino vi et Constantino Caes.

Valerius
A"alerius

pracfcctus urhls.
pracfcctus urhis.

32 L Crispo

ii

et Constantino

ii

322. Probiano et luliano 323. Severo ct Rufino


324. Crispo
32').
32(i.
iii

Valcrius

pracfcctus urhis.
praefectus urhis.
pracfcct?is urhis.

idus Sept. Lucer. Verinus

et Constantino

m
prid. non. lan.

Luccr. Virinus
Acilius Severus

Paulino et luliano
Constantino
vii

pracfcctus urhls.

et

Constantio Caes.
idus

Novemb. Anicius

lulianus

pra.cfcctns urhls.

VftndohonenaisJ B(nixelleniiis)

311 septenibroj
trnnnlnla
xit

I'/

nirmo

et

ensebio] rerpor ne aVtrpto errore liacr imHrfitio


ut

e.r

anno

.347 iu
r.

/itmr

pro rn

rpiae

rn/iiirititr Uutiiio
viii

Volusiauo

nam
Sept.

e.l

in

laterculo epittropormn

(iufra

XI 1/)

xic eal: a consulatii nii


/i.

M.ixiinininuo

sold,

quoil fuit

meuse
dictos

Vi>Iusi.ino et

Rufino

el

in fantis IIijdatiaHix

a:

M.<txiiniano vili coiisiile


nol. 2fl)

quod
\

est liufino et Volnsiano;


.lifpilficari

nam

tlisplicel

ijuod proposnit
el

Tillemonl (ad

Vonatanlium I

ant consnles duos

Eusebium Itufmum Voltisianum 312 III kal. deccmli. araclins I"


equod

kal.

Nov.

ail

Unfimn Volusiannm 312 rufiuns p. u. om.


I' II

iMsebium anl unicum diclum


xx,\iiii]

T'a/J,

xxxiii

!'>

31 fi constantino

iii

vectius
3"23

/>

317 idus
I'

V
9*

318 eo quod]
321! idus I'

est post rcgressus del. r'>

3"JI coust.intio

ii

idns

.321 constantio y>

G8
p. CIh-. :{27.

CHRONOGEAPHVS

Constantio ct

Maximo
iiii

Anicius lulianus
Anicius lulianus

prncfhcfns nrhis.
pracfectus nrhis.

:52S.

lanuarino et lusto
vui et Constantimi
VII

''/320. Constantino

idns

S('i)t.

{'ulililius

Optatianus

jirarfcctiis nrhis
d.

XXXI.

Ifem
'i'M.
'X,\\.

VIII

idus Oct. Pctronius Probianus


IN-tronius ]'rol)ianus

prupfcctus urhis.
praefectus nrhis.

Gallicano et Syniinaco

Basso

ot

Ahlavio
(>t

prid. idus

Apr. Auicius J'aulinus


Anicius Paulinus

pracfccfus nrhis.

;?32. Xy.\.

Pacatiano

llilariauo

praefectus urhis. praefectus urhis

Dalmatio

ct Zcnofilo vii idusApril. Publilius

Optatianus

ifem in dics

XXXII.

Itcm
33

VI

idus 3Iaias Ccionius luliauus Kamcnius


2)raefectus urhis.

l.

Optato

ct Paulini)

v kal. Mai. Anicius Paulinus


iiikal.Ian. Rufius Albinus

pracfcctus nrhis.

:?:^.').

Constantio etPaulino

pracfcctus nrhis.
praefcctus urhis.
xyracfectiis urhis.

:!:!(').

Xcpotiano et Facundo
vi

Rufius Albinus

337. Feliciano etTitiano


33S. Frso ot Polemio

idus Martias Valerius Proculus

idus lanuarias Mecilius Hilarianus

praefectus urhis.

339. Constantio

ii

et

Constante
prid. idus lulias

Turgius Apronianus menses

iii

praefectiis nrhis.

Ifcm
:!4it.

viii

kal.

Acyndino

et

Proculo

Novemb. Fabius Titianus praefcctus urhis. cx dic III non. Maias in IIII idus Iiin. lunius Tertullus vicarins cofpwvif, ro quod ad Augnstum
profectus
est,

iMstca rcvcrsns

Fabius Titianus

pracfccfus nrhis.
'/.'341. Marcellino et Probino v kal. Mar. Aurelius Celsinus

pracfectus urhis.

342. Constantio

III

et

Constante

II

Fl.

Lollianus
vortius

Mam.
iii

kal. Apri.

d. VI.

pracfccfus nrhis.

Ifcm prid. non.


Placido ct IJomulo

lul.

Aco Catulinus Philomatius


praefecfas nrhis.

3-13.

34-1.

Leontio

et

Salustio
III

Aco Catulinus Aco Catulinus


idus Apr. Q. Rusticus

prnefcetus nrhis.
prncfectus urhis.

praefecfus nrhis. praefccfus nrhis. prncfectus urhis.

;i4r).

Ainaiitio et Albino
III

Quintus Rusticus
non.
lul.

Probinus Probinus
Placidus
Placidus

34t).

post cons. Amanti

et
VII

Albini
kal. lanuar.

pracfcctus urhis. pracfeetns nrhis. pracfcctns urhis.


praefecfus pretorio
jiracfrcfns prcforio
ct

:!47.

liufino

et

Eusehio
prid. idns lunias

Limenius
ITlpius

urhis.

34S.
34'.i.

I^ilippo et Salia
Liiiiciiio

Limenius

cf ct

nrhis.

et Catulino

Limenius
AjiriJ. usfjur

jirnrfrfns prrforio
dies
knl.

urhis.

eessaverunt prnefecture
in

XLI
lun.

n dic

VI
ct

idus

XV

xiiii kal.

lun. Ilerinogenes

}micfeetns prcforio

urhis.

V(mdnhonimiiiii)

Ii(riixellm.<tii>)

32it viij eptimn 7S


Hfixl. /!

piibliiis
T'

T
3.37
v]
vii

.S:iO
id. /;

syi)i]i)acl)n 7;
;i:!

3;

vii]

.sept. Jl

piibliiis

I'
iiii

vi|

ceoiiiiis

uameniiis
Ji

lueuiliiiiiis A'

:!3fl

iiieses i'

340

idus]
V,

sept.
iii

id.

H
111

118113111111

341

qiiiiitu J!

342

tilolliaiius Ji,

lulliauus

[om. H.)

SU m

(sed

ciirri/jiliir) Ji

34,5 quintus] q.

'HH pbilippo

iJ

ANNI
p.

CCCLIIII.

69

Ohr.

;{.')(>.

Sorgio ot NigriniiiiK
III

ilermogoncs
ival.

pmcfectuH

pracforli) rt

tirliis.

Mar.

^'"'abius

Titianus

irracfectuH tirhis.

[i7}\.

Magnentio

ct

Gaisonc
kal.
iiii

Fabius Titianus
Mar. |lAur. Celsinus
idus Maias Oelius Probatus
idus lun. Clodius Adelfius

praefectus urhis

ifrrniii.

V/.41:

pracfectiis urbis ifcrnni.

praefectus urhis.
praefectus urhis.
praefccttis ttrhis.

VII

.\v kal. laii.

Valerius Proculus

352. Deeentio et Paulo


V idus Sept.
VI kal.

Valerius Proculus
Septiinius Miiasea

praefectus urhis
praefecfus urhis.
praefectiis urhis.

ifrriini.

Oct. Neratius Caerealis


11

353. Constantio

vi

et

Constantio
VI

Neratius Caerealis
Vitrasius Orfitus
Vitrasius Orfitus

prarfectus urhis.
prarfcctus urhis.
pracfecttis iirhis.

idus

Dccemb.
iii

354. Constantio

vii

et Constantio

V(imlohonensis)
Sf)!

B(mxeUenm)
S.V^ scptimus
I'

gasone

B^

A^fi.

3.53 eerealis

354

orfitus his

70

CHRONOGRAPHVS

XI.

DEPOSITIONES EPISCOPORVM AB A. 355 AD A.


.152.

BOMANORVM

vidimus redire ad editionem Clirouograpliiae priorem cmissam a. 335 vei pauiio post. quod dierum index, quibus episcoporum suorum meraoriam celebra-

Suprn

p. ;}S

bat ecclosia

ilomana,
a.

ad anni menses

ct

dics

dispositus

est

exceptis

duobus

episcopis detunctis

336 et 352 extra ordinem postea

adiectis.

cvnt.

DEPOSITIO EPISCOPORVM.
VI
III

Ival.

lanuarias
lanuar.

Dionisi, in Callisti.

ival.

luiil.
iiii

kal. laiiuav.

idus lanuarias
\i;\].

XVIII
III

Feb.
Mar.
Mai.

iioii.

X
iiii

lcal.

non. Augustas
kal.

VI VI

Octob.

idus DeccMnb.

non. Octob.
prid. idus

Apr.

ANNl

CCGLIIII.

71

XII.

FEEIALE ECCLES/AE EOMANAE.


Latcrculiiiii
((nlicc inscriphun itcm dcjiositio martirimi

iii

vcrc esse feriale Christiavol.


I

num

ecdcsiac urbis Ixoniac

obscrvavit Kossius Eoma, sottcn-dum


a niartyruni nicnioria

p.

16

vol. 2 p.

V: nani ct rcpcriuntur fcriac aliquot

aliciuic ct sine

dubio nuulyruni compluriuni dcpusitioncs ab hoc hitcrculu absunt.

ITEM DEPOSITIO MARTIRYM.


VIII

VJ. 46'
eacal.

kal.

hiii.

natus Ohristus iu Bctlccm ludeae.

/.

JJ

mense lanuario.
XIII

kal.

Fcb.

Fabiaui

in

rallisti

et Scbastiani in
XII

kal.

Feb.

Agnetis

in

Catacumbas, Nomentana.

mcnse Fcbruario.
VIII

kah Martias.

natalc 1'ctri dc cathedra.

mense Martio.
non. ^fartias.

Perpetuae

et Felicitatis, Africae.

xiiii

mensc Maio. kah lun.


mensc lunio. kah luh mense
lulio

Partheni et Caloceri

iu Callisti,

Diocletiano

viiii

et 3Iaxi-

miano
III

viii

|.';!01|.

Petri iu

et Pauli Ostense,

Catacumbas Tusco

et

Basso cons. [258]

VI idus

Felicis ct Filippi in Priscillae


et in

lordanorum, Martialis
furati sunt.

ct in ^faximi Silani.

Vitalis Alexandri hunc Silanum martirem Xovati

et in Pretextatae, lanuari.
III

kah Aug.

Abdos

ct

Scmnes

in

Pontiani.

quod

cst

ad

ursum

piliatum.

mense Augusto.
VIII

idus

Aug.

Xysti in Callisti
et in Praetextati Agapiti et Felicissimi.

VI

idus

Aug.

Secundi Carpofori Victorini et Sevcriani Albano. ct Ostense vii ballistaria Cyriaci Largi Crescentiani

Mcmmiac
S(riixellensis)

lulianctis ct Ixmaracdi.

V(indohonemis) G(Amien8.)

2 iami
l:j

eel iaiiu
cos.

V
7j'

betlileem (IB

iiulaea (i
1(3

8 catedra
seimieB]
caipoleri

11 maiu] iaimaiio
l!l

12

partliiiii

B
B

viii|

Vd, vm
22

14 om.

VB

ostieiise^
2.S

18 philippi iifV

uilalis t;m. ^;

20 maxipillatiim
/>'(;)

mis

prete.\tjitiie|

V(1B

[iamiarii (!\

VB,

seiines (i

puutiani
2it

24

26 systiii^;
VII

27
jiro

iii

om.
et

B
iii

28 carpolori]
iiia

(iJi,

alhaiia

(^

ct

ostense (ostieuse

hallistaria]

liis

Salaria Osteiisi marlyrolor/ium Hieroniimianum sub hoc die: emendal


ISi')'.)

et

ex-

plicat Bossius (hull. di arch. crist.

Salaria p. 69) sic: Ostense (via miliario) septimo (translala corpora) a

Cyriaci

cet.

30

iulianetis]

UZ,

iulianecis

ixmaracdi]

VOB

72
iiN

CHKONOGKArHVS
itlus idiis

Aiig.

Laurciiti

iii

'liliurtiiKi.

Aug.
Scptcnil).
Sr|ir,

Ypoliti in Tiburtina.
ct Pontiani
in

Caliisti.

XI

kii].
k;ll.

Tiniotci.
Ilcrinctis

<

)st('nsc.
iii

iiasillac

Saiaria vct;ere.

inciisi' Sc|)t('inlirc.

non. Sop.
V idus Sept.
y / **
III

Aconti,

in

l'orto,

cf

Xmini

ct Ilcrculani et Taurini.

Gorgoni, in Lavicana.
Proti (H Tacinti. in Pasillac.
l'ypriani, AtVicac.

idus Scpt.

XVIII kal.

Uctob.

Koinac cclebratur

in Callisti.

kiil.

Octob.

Basillae, Salaria vcterc, Diocletiano ix et

Maximiano

viii

consul. [M)\\.

mcnsc Octobic.
pri.

idus Octob.

Callisti in via Aurclia.

iniliario

iii.

nicnsc Novcniliic.
V idus
III

Xov.
Dcc.

Clcincntis Scniproniani Claui Nicostrati in (H)initatuni.

i<iii.

Saturnini in Trasonis.

mensc Deccnibrc.
idus Deceni.

Ariston in pontuni.

B(rtixeUenisis)

V(i)iduhunensis) ({(Amiens.)

2
7
iiiiiiiii

liipimlyti
his

/i,

lamenli

Cr

4 ostieuse
um.
li

/'

.")

sepl.

um.
'.)

7>'

liasillae]

FG,

bassillae -B

ti

septembio

V(!
bassillae

sept.

labicaiia i)

seiil.

um.

prothi iJ

iaciiiti]

G, iacincti V,

incyiilbi

B
uin. J!

10 calliste
claiidi ^li

1 1

liassillae

BG
Z>'

uctob. um.

B
uni.

15 nouembro

B
G

16

iiou.

daui Vd^^B,
portuni edd.

17 utn. (1

tlirasuiiis

19 deceni.

aristhon

poiituml

VGB,

ANNI CCCLIUI.

73

XIII.

EPISCOPI ROMANL

Episcoporura Roinjiiiinuin
qui

iiidcx. (luiilciii (^xhibet


lilui

Chronograpliiis

aiini

;{,')!.

nniiiiuiii

extant longc antiquissimus et


cst.

pontificalis

vetustum fundamentum,
iinti(|iiissiinain

iion

uno tcmporo conscriptus venicntem


p. III)
caiii

scd crcvit pcr gradus.


2'.W)
j.

partcm pcr-

ad rrbanum (f cgo olim dcmonstravi (ed. prioris


ct

proficisci
sc(|.)

ex

cliroiiicis

llippolyti Pnrtucnsis
{lioiiia soU. vol. 2

.'i'.)()

probaviquc liossio
YIII sccpV

Duchcsnio

(libcr poiitificiilis pracf.


p. (17)

]).

contra dixit Docllingcr


scilicct

(llippolytus

und KollisfHs

arguiiiciitis adhitis noii idoiicis.

quod

ait

omissos in catalogo episcopos tres Anicetum Eleutheruni Zepliyrinum ab Hippolyto omitti

non potuissc vcruni

est.

sed ct anni adscripti ct

libri pontificalis

apcrtc

ex

lioc

ipso hiterculo pciidentis comparatio cvidenter dcninnstrant hic errasse

non

auctorem, scd librarium.


ct Anacletus

deinde quod

in

latercidis antiquiorilnis plerisque Cletus

non

.simul

recensentur et quod Anicetus Pio praejionitur non rcctc.

errores

hos vel interpolationes nequc dcmonstravit ab Ilippolyto conimitti non

potuisso et ut
esse, id

is non commiserit, possunt post Ilippolytum in latercuhim inlati quod caute ut solet Duchesnius (praef. p. IX) monuit. sed continetur fere priina hacc latcrculi pars nominum scrie ct ipsa pcrturbata et tcmporum dctcrminatione adicctis consulibus pessime confusa. quac scquuntur a Pontiano indc ut a corrupteHs nnn inimimia et ipsa. ita longe meliora sunt ct niiilta habcnt indicia aequalis noii tam narrationis quam adnotationis (v. Duchcsnc 1. c. p. IX et Rossi liuina sott. vol. p. 11(>), extrema autem, quorum quae spectant ad ultimos duos episcopos lulium et Liberium supra p. 3b vidimus accessisse in Chronographi huius editione secunda, omni fidc digna. sed haec quaestio sanc difficillima cum nuper egrcgie hractata sit a Duchcsnio ncque omnino tractari possit nisi explicatis et enarratis primordiis ecclesiae Romanae, nos tantum modo tcxtum repetemus, quem
I

libri

Chronographi repraesentant.
in

inde

quid transierit
1

in

librum pontificalem,

diligentcr indicavit Duchcsnius

cius cditione p.

scq. et rcstitutioncm

quoque
inde
in

adiccit iatcrcidi antiquissimi auxilio

adsumpto recensionum postcriorum.

adnotationem nostram ea pracscrtim rettulimus. quibus Philocaliani tcxtus hiatus


explentur: auctoritatcs qiu rcquirit, adeat Duchesnium.

IMPERANTE TIBERIO CAESARE PASSVS EST DOMINVS NOSTER lESVS CIIRISTVS DVOBVS GEMINIS CONS. VIII KAL. APR. ET POST ASCENSVM EIVS BEATISSIMVS PETRVS EPISCOPATVM SVSCEPIT. EX QVO TEMPORE PER SVCCESSIONEIM DISPOSITVM, QVIS EPISCOPVS QVOT ANNIS PREFVIT VEL QVO IMPERANTE.
Pt:trus ann.

V f.44'
cortt.

xxv mens. uno

d.

viiii.

fuit

tcmporibus Tiberii Caesaris


Longini
[ji.

et

Gai et Tiberi
[i)b\.

Claudi ct Neronis, a

coiisul.

Minuci
iii

et

Chr. oO| usque Ncrine ct Vero

Passus autem cum Paulo dic


B(ruxellenaiii)

kal. lulias consul. ss.

imperante Ncrone.

V(indoboncna'ts)

t!(Amicm)
eat

In varia lcclionc
Ims, laiiuarius
7
iiiiiiuti J3

indicanda nut/a ratiu hahila


;

cucabulurum
in

</uae sttnt

aiiiii

nieiises dies, consiili-

cet.,

perscriittorum rel cuvipcndiaturitvt

cxpressimus

ftis

cudicevi

2 ihesus

G cai

/>

iierme O, iieruae

H cuiisulcs

BG
10

CHHONICA.

74
Lintis iuin. xii
|r)()|

CHRONOGRAPHVS
ni.
iiii
il.

xii.

tiiit

toiiipnrilius
(t)7|.

Ncronis. a consulatu Saturnini et Scipionis

uaque Capitonc
aiin. viiii
|li^|

ct

liufo

Vlvmnis

in. xi

d. xii.

fuit

tcniporil)Us
ct Tito

Oalbc

ct

Ycspasiaui, a cons. Tracali ct

Italici

iis(|uc

Vcspasiano

vi

[70 1.
s

Cktus

aiin. vi

in.

diio dics x.
viii

fuit

tcniporibus Vespasiani ct Titi ct initia Domitiani. a


|77|

cons. Vcspasiano Aiuidifits anii. xii ni.

ct Doniitiano v
iii.

usquc Doinitiano

viiii

d.

fuit

tcinporibus Domitiani, a cons.


Clciiicntc [95[.
fuit

Kufo [b:i|. Doinitiano x ct Sabino


ct

[84| uaquc Doinitiaiio

xvii

ct

Arintns aiinos

xiii

iii.

vii

d.

duos.

tcmporibus iiovissimis Domitiani

ct

Nervae

et
lo

Traiani. a cons. Valcntis ct Vcri


i'/.

['.l()|

usquc Gallo

ct

liradua

[l()S|.

J5

Alexandcr ann.
Sixtits aiin.

vii

in.

ii

d.

uno.

fuit tcmporibus Traiani a cons.

Palmac
ct

ct Tulli

H>'.l|
|

nsquc Vdiaiio
x
in.
iii

ct

Vctcrc

[11(5].

d. xxi.

fuit

tcmporibus Adriani a cons. Nigri


[126].
fuit

Aproniani |117|
Titiani ct
i5

usquc Vcro
Tcksforus annos
Ilijlinus ann. xii

iii

ct

Ambibulo
iii

xi

m.

d.

iii.

tcmporibus Antonini Macrini a cons.

Gallicani [I27| usquc Caesarc et Balbino [137).

m.

iii

d. vi.

fuit

temporibus Veri
a cons. Gallicani ct Vetcris [150]

usque Prescnte et Rufino [153]. Pius ann. xx m. iiii iii. xxi. fuit temporibus Antonini Pii, a cons. Clari et Severi [11(5] usquc duobus Augustis |U)I]. sub huius episcopatu frater eius Ermes librum scripsit,

-m

in

quo mandatum continetur, quac

ci

precepit angelus,

cum

vcnit ad illum in

habitu pastoris.
Sotcr ann. ix
25

m.

III

d.

II.

fiiit

temporibus

Antonini et

Commodi, a

cons. Veri et

Ilcreniani |i7l[ usquc Paterno et Bradua [185]. Victor anii. viiii m. 11 d. x. fuit tcmporibus
30

Antonini,
ct Galli

cons. Saturnini

[19S[ usque Presentc et Extricato (2I7|.

Calixtus ann. v m.

d. x. 11 fuit tcmporibus Macrini et Eliogabali, a cons. Antonini et Adventi (218| usque Antonino iii et Alexandro (222[. Urhamis ann. viii mcns. xi d. xii. fuit tcmporibus Alexandri, a cons. Maximi et Eliani \-lT.\\ usquc Agricola ct Clcmcntino (2;i(l|.
11

a
"

Poniianus ann. v m.
[23
Ij.

d. vii.

fuit

tcmporibus Alcxandri, a cons. Pompeiani et Peligniani


episcopus et Yppolitus presbitcr exoles sunt depor-

Eo tempore Pontianus

B(rttxeUen8is)
.''i

V(indobonensis) ll(Amiens)
initio
If)
(r'

iriitial ;;i',

7 juiaclytus

G
pont.

10

ueri] ueteris /ti. ;;o7t^

1 1

vii]

viii i'

13 hadriiim

Z
a
111

14 anibidulo

V
et

inacrinij et niarci

lil,.

16
cxplet
et

b.-ilbiiio]

BO,

albino
fuit

17 hiaium
et

(libri n&jtte

eum
fuit

significaul

w/ue
.Sevcri
(iu:ic|

similes

rjui

sequunlur)

sic

liber

ponlif.:

temporibus Veri
ann. xi
>>

Jlarci,
llll

consulatu

Magni

Cainerini [138]
et

usque ad Orfito

Prisco (149].

.\nicetus

(j

mens.
/J

dies

tomporibus

Marci, a consulatu Uallicani

cet.

21 xx] x\i
^f)

hermes

23 man-

datum continetur
b
d. 11:

ni.-.ndatur contiiietur.|uc

quod

7;

Iriatum sic exjdet liber pontif.: fuit tempori-

.Scneri a consulatii

Kustici et

.Viiiiilini

l(i2]

usque Cetego
viii
11

et

Claro [170].

Eleutherius ann. XV mens.

III

anle soter in margine anicetus anii.


Cesaris

ix

m.

,1.

xxiiii

G^

27 ereimiani 7/

20 hialum

sic

cx,,let liber j,onlif.:

a consulatu Coininodi
viii (1)

et

Kutino

[1!7).

ZephyrinuH ann.
d. xii,

mens.

vii

dies x.

Glabrione (od Grauione) [18G] usque ad Lateraiio et fuit tcmporibus Antonini antc uictt.r in mar.,ine
heliogab.ili
/;

eleutherius ann. xxv


nepotiaiius

'

33

callistns Jl

34 adncntii

(l

liipiiolytus

3 pontianus)

ANNI
tati

CCCLIIII.

75
(2)55]

in

Sardinia
(>st
iiii

in

insnla

uocina Sovero ot Quintiano cons.


ot looo

in

oadom

insula

discinctus
5S.

kal. Ootohr.

oius ordinatus est

Antheros

xi Ivai.

Dco. cons.

[osr,].

Anihrtns m. uno dios


.-.

x.
d.

Doiinit
x.

iii

iion.

lan.

Maximo

ot

Africano cons.
passus
fiori

|2:{()|.

Fahius ann.

xiiii

ni.

tuit

Maxiniini ot AtVicaiii
neni eius Moyses et
ot in
lu

|2;!(i|

tomporibus Maximini usquo Docio ii ot Grato

ot Cordiani
{>')i)\.

ot Filippi,
xii

a cons.

kal.

Feb.

hiciv.^v

rogionos divisit diaoonibus ot muljjtas iabricas por oiniitoria

iussit.

post passio-

Maximus
missi.

caroorom sunt

presbyteri et Nicostratus diaconus comprelionsi sunt oo temporo supervenit Novatus ex Africa et scparavit
in

de ocdesia Novatianum ot quosdam confossoros, postquam Moises


functus est, qui fuit ibi m. xi
Coriiclius ann.
d. xi.
1
1

carcero de-

m. iii d. x. a cons. Decio iiii et Decio ii [25 ii usquo Gallo et Volusiano [252]. sub episcopatxi oius Novatus extra ecclesiam ordinavit Novatianum in urbo Roma et Nicostratum in Africa. hoc facto confessores. qui so separavorunt
a Cornelio,

1,'.

cum Maximo
m.
viii

presbytero, qui
ibi

cum Moyse
Galli

fuit,

ad ecclesiam sunt

revorsi.

post hoc Contumeenis expulsi.

cum

gloria dormitionem accopit.


ot Volusiani

Lucius ann.
Gallieno
ost.
(p

iii
ii

d. x.
liic

fuit

temporibus

usque Valeriano

iii

ot

[255].
III

exul

fuit et
ss.

postea nutu doi incolumis ad ecclesiam reversus

...

non. Mar. cons.

Str/fanus ann.
ot

iiii

m.

ii

d. xxi.

fuit

tomporibus Valeriaiii

et Gallioni,

a cons. Volusiani

Maximi
ii

[253]

usque Valeriano
coepit

et Gallieno

ii

[25ri].

Xi/sfus ann.

m.
1

xi d. vi.

a cons. Maximi

et

Glabrionis [25(5

usque Tusco

et

Basso [258
in

et passus est viii id.

Aug

a cons. Tusci et Bassi |25S| usque

.',

diem xii kal. Aug. AemiHano et Basso cons. [259[. Dimisius ann. viii m. ii d. iiii. fuit temporibus Gallieni, ex die xi kal. Aug. Aemiliano et Basso cons. |25it] usque in diem vii kal. lan. cons. Claudi et Paterni [269[. Felix ann. v m. xi d. xxv. fuit teniporibus Claudi et Aureliani, a cons. Claudi ot Paterni |2()U[ usquo in consuhitum Aureliano ii et Capitolino [274[. Futycianus ann. viii m. xi d. \u. fuit temporibus Aurehani, a cons. Auroliano m et Marcellino [275| usquo in diom vii idus Dce. Caro ii et Carino cons. [2s:{|.
(iaius ann.
xii
ii

m. im

d. vii.

fuit

tomporibus Cari et Carini, ex die xvi


in

kal. lan. cons.


ii

Carino

et Carino [2S3|
viii

usque
xxv.

kai. ^lai.

Dioclotiano

vi

et Constantio et

|2\U)J.

Marccllinus ann.

m.

d.

fuit

temporibus Dioeletiani
ii

Maximiani

ox

die
r/. 5'

prid. kal. lulias a cons. Diocletiano vi et Constantio

[296] usque in consul. Dio-

vim et Maximiano vm scopatum ann. vii m. vi d. xxv.


cletiano

[:!<'4[.j

quo teinpore

fuit

persecutio et eessavit opiv

f.w

B(ruxeUensis) V(indohoHeiists) O(Amiens)


1

\wv,msi\

UG

iincina

V, Ijucina Ubei- ponlif.:


,

non videtHr coyilandnm

neijHe

de liovemm inmla me-

morata

in sola

talnila Peutinijerana
(cf. ('. I.

quae
p. 77.3)

creditur esee insula


:

S. Petri prope Sulcos Sardiniae, neque de

Bucina nna Aeijatium


(lctniictns
liber
pliilippi /i

L.

nociua Burherius recte fortasse

quintino
'>

V
I'

2 discinctus]
gordiani
(e.r

pontificalis

corrigens

antcros

B
om.

4 aiiteros

B B
G

inaxinii

BG

niaxiniini] /?F, niaxiini (J

ii

grato] gl^ratn

7 laconibus

z.iconi-

bns arclietypi opinor)


decio V
cclaruni

coeaiiteria
I',

/'

8 eius om.
'/,

9 cjircere
2!

snnt om.

G
V

14 ae separaueruntj 18 oxole

sc])araueruiit

sparauerunt
dormit
ii

16 centuiucelis

B V
enim

12 decio im]
17 ecclesiain]
dies
ohitus

BG
B

19 in

hiatu

excidit

similere

rocabulum ;

est

20 stepbanus
25 dionysius 30 die BG
stantino

B
Jl
vii

galueni

21 inaximini
paterno

B
]1

galueno
licel

22 xystus] V, syxtus G, sixtus

23 post aug. e.rciderunl 2G


idus]

et presbytori

praefuprnnt servala
et

loco alieno in lihro ponlificali

24
a cons.
T'

coss.

clandin
iiii

29 eutycianus] BG, eutitianus

B om. B
die

BG,

idus

31 caius

xvi] vi

(/,

vii

33 niaximi

34 con-

35 cpiscopatus

B
10*

70

CHKONOGRAPHVS
Miimiiii

Mniccllus
|:{0s|

iiniim

m.

vi

d. x.\.
.\

fuit
t't

tomporibuslj Maxenti. a eons. x ot


|:'.0'.l|.

Maximiano

us(|uc post t'ousulatuni

srptimum

Fiisehiiis

m.

nii

d. xvi.
iii

a
il.

xiiii
viii.

kal.
i'x

Maias uscjuc
die vi nonas
ct llufino

iii

ilicm xvi

kal.

Sept.
viii

Mi/fiadra ann.
(|Uo(l

m.

vi

lulias

consulatu Maximiano
iii

solo,

ot

mensc Scp. Yolusiano Anniano coss. |:n4|.


tuit
ni. xi.

|:il l|.

uscpio in

idus lanuarias Yolusiano

Silvcster aun. xxi


|l!ll|
[:j:i.-.|.

Fuit temporibus Constantiui. a consulatii Yolusiani ot Anniani


Fcli.
us(|ui'

cx

(lic

prid. kal.

in

dicm

kal.

laii.

Constancio

et

Albino eoss.

Mii>cit.s nions. viii

dics xx.

ot kal.
fuit

iiic

fuit

tomporil)Us Coustantini. Nepotiano


noii.

ot

Facundo
et Titiani

coss.

[:J:{()|

ox dio xv.
i

Fcb. usque in diom

Octob. coss.

ss.

Iiilius ann.
[:{:i7|

xv m.
(lic

d. xi.
iil.

temporibus Constantini. a (M)nsulatu Fcliciani


in

cx

VIII

i'cl).

di(>m pridic idus Apr. Constancio v ct Constancio Cacs.

|:{.')2J.

iiic

multas fabricas
ii

fceit:

basilicam

in

via

Portese miliario

iii:

basilicam in

via

Flaminia mil.
foruni
in

(juac appollatur A'alcntiiii: basilicam luliam, iiasilicam


iii

quac

cst rogiono vii

iuxta

divi

Traiani;

traiis

Tiborim regione

xiiii

iuxta Callistum:

basilicam

via

Aiirclia mil.
fuit

ad Callistum.

Lihcrius
in

tcniporibus Constanti ot Constanti ox dic xi kal. lun.


[;i,')2J.

dieni

a consulatu Constantio v ct Constantio Caes. coss.

B(rttxellmsis)
1

V('mdobunensls) G(Amiens)
ins.

jiost

m.ircelliis

impeiauit
.">

(foliis

transposilis

liaec
d. villl

habens in indice Caesarum)

V
{al.

m.

vii iJ

inaxciitii

2 coiisulatu

dio

BG

d. viii]

a cousiilatu maxiniiaiio

uolu.^si.iiio

ct anni.ino coss.] recte


Vllll

haec tradiia esse sujira p. n?


{al.

ail a.

311 adnnlavi: a coiisulatu Maximini

Maxentio)

usquc ad Maxcutio

Maxiino)

II
,

qui fuit meiise Septembii Voluaiauo et Rufino cons. (nm. relirpiis) est

in libro ponlificati

mera
10
/.'

interpolatione
incns.

neque enim eo anno 311 Maxentius fasces


11 kal. nin.

gessit.

7 constatini

8 constantio

/J
ca(>s.

viii

V
/<'

V
V

dieni]

die

BO
1.5

coss. ss

add.

V
xvill

13 oonstantio

V et constjiiitio
lica

14 basilica
iulia qiiae

miliaria

basilica
diiii
]'

Haminiaca

qu;ie| qui

G
a

basiI'

iulia

(|iii

'/',

b;isilicaiii

Hi
liintnm

traiaiii

V^

liasilica

G
et

.\iiii]

calixtum

17 ba.silica

UG
O

c;ilisstum I'
(sic)

l.S

nnn

hul/i-l

coustaiiti

et

C(mstanti|

G,

constanti

con-

stanti/i, coiistati
kal.

coiis.
coiis.

constanti V:

iiiteHn/nntnr

Vimslantius Ani/nslus

Constantius Gallus Caesar

om.

19 a

coiistautio v et constanti caes. coss.

ANNl

CCCLIIII.

77

XIV.

REGIONES VRBIS ROMAE.

Rpgionum
vol. 2
a.

libellum qui nupci' odidit Henricus loi-clan (Topngmphir dcr Sifult

Rom

1S7I
a.

p. r)39 seq.)
;i()8,

adiccta fusa dc aetato eius disputatione demonstravit seriptum


fortasse 31").
sit

esse post
nitionc
.

ante
altcra

a.

certe

quarum

edita

nnn

ante

a.

334, pervenisse ad nos duplici recog334 (quoniam intcr additamcnta ei


I.

recensioni propria cquus ost Constantini dedicatus eo anno teste titulo C.


altera post a. 357

L. YI.

141),

Romac

(quoniam inter propria huius recensionis est obeliscus sextus eo anno dedicatus a Constantio"). cxemplar insertum corpori Philocaliano cum ad priopcrtincat, iurc referctur ad

rem rcccnsioiu-m
sunt clironica

ipsum annum 334, quoniam quae adiuncta


in clironicis nostris repetei'e nolui-

(hio

eo

anno
et

finiunt.

ipsum libcllum
alibi

mus. cum iustum locum

iustam curam

rcppererit.

7s

CIIRONOGUAPHVS

XV.

LIBER GENERATIONIS.
ad qua agimus solam, scd item seorsum tranos porvcncrunt non per chronographiani do huius tbrmae quaenani oxemphiria ad nos pervenerint, iam exponemus: neque dita. onim rocte ot plono do clironicis tractari potost nisi adsumpta altora recensiono. sunt
Clironica iiiundi sivo. ut in ClironDgrnphia inscriliunhir, lihcr i/mrrationls miindi

autom
II

liaoc pUis
1.

minus plona.
7*.

Codox

nobis

origino Treverensis

'),

deinde ex Metis oppido ad Sirmondum

dohitus*), post obitum eius factus Parisinus Chiromontanus n. 636,


l'l)illippsianus n.
lS2il,

Moermannianus

n.

715,

hodie bibliothccao rogiao Borolinensis, saeculi IX, post chronica


cui

Hioronymi (vidoatur Schoenii.


chronicon infra odituni
iiic

est

codex

J/,

oditio vol.

p.

XIY)

et Hydatii (cuius
dici solent

libor solus
f.

intogrum servavit) et fastos qui Hydatiani

itom infra

oditos, oxtroino hico


c.
'-ViV

Isl'

Iit2'

libruni gonorationis oxhibot in fine


ut

mutilum,

(h'Hcious in

oditionis nostrae,
1

ipso

tanien codice ita integro,


sit,

(complectens

c.

;i

ultimum folium
corruptus
eodice

;!;i

lacerum
scriptas.

c|uideni

sod paenultimao
in

paginae partem et

totam ultimam hal)oat uon


sit

textus

cum
,

univorsum nou

admodum
in

et

orthographia quoquo pro re


libris nostris

emendata

interpolationes

quaedam

hoc

deprehonduntur et a
alieiiao,

ut

c.
e.

itom

altera

ab exemplaribus Graecis, de quibus infra dicemus, I7;i dittogra])]iia inopta Falcc ct Dehoc undc pro Falec de qiio vel unde, 174 et Tactciii ct Icctain, item e. 216 locus de insulis Ilispanis aperte
etiam regibus Israhel male insertus Sophonias
I'arisinus Lat. l(91(l (antea suppl. Lat.
c.

GC et

postea adiectus.

28U a Graecis certe


bis) saec.

exemplaribus abest.
F
2.

Codex nobis
liorum
parte,

1<\

69."

YTTjVTTT

primarius est inter eos qui servant chronica a Fredegario dicta, nupor in alia

Monumen-

torum

scilicet in

diligentissimo

recognita
et

scriptorum rerum Merovingicarum tomo altero (ISSS) Kruschio nostro '\ qui antea et alias ad chronica oa pertilibro

iientos (piaostionos

ipsam hanc do
p.

generationis fusc

nostrao v(d. 7
navit.

(ISS."))

156 seq.

tractavit in ophcmoridis
a. (>i;!

ad
iii

id

(oinpilanduni

adliibuit

Corpus Fredegarianum qui c. volumon eius do quo modo

p.

Clir.

ador-

diximus

similliinum,

ipsum,

fallor,

oius arclietypuin,
in

autcm hunc gcncrationis


igitnr libri

et

iiiido nieronymiana et Ilydatiana breviavit, librum chronicorum librum primum recepit ijitegrum fere. duo derivati omnino ex eodem archetjqio adhibendi sunt ad pristinam

formani cius rocuperandam.


171. 2l(i. 2S!),
c.
I

errorcs graviorcs plerique ot interpolationes

dc quibus
2()2)

modo

diximus,

cum

utrique

communcs

sint,

quoque c. 173. non paucis locis (ut

i:!.

III.

2I().

hiatus libri

versum

librarius codicis Berolinensis

explet F: contrarium cvcnit in c. 229. in uniarchctypum diligontius cxprossit quam compilator


ille

Burgundicus vel Francicus,


a breviando
libro
iioc,

ncque

quatcnus

pcrvcnit,
abstinuit,

liuius

ut dixi supra, compilator

intcrpolavit

magna utilitas ost. cum in popuTreberU urbs


.

1) Legiiiitur in eo
ihtiiiimiri (M(i.
.S.'^.

adsfi-iiit.-i
I.'53

iiinuu

saecnli

c.

Xll

nl

nlia 'i'i-evereiisia et epigraiiiiua

VIII,

iiut.)

ciim

suliscriptione
ait ciidiceiii

liiic:

Colonia Moyontia IVormatia Aryentaria Basilia.

2) .^iniiiiiKluH

iii

pracliitioiic
'iios

ad Ilydatiura

proiiterea ([uod

apud

se es.set Parisiensem

a quibu.sdam
iiidc

.'ippellntum e8C:
'iios

Mctoiisem putius dicturi


igiiul.ili

eraiiius, ciuod .\letis olim

exscriptum arbitramur,

certe ad
libro

ex

mona.sferio

nun

iiec

oliscuro

pcrvenerit'.

3) Etlmogiapliicam
p.
!(!()

partem ex eoaem

rariMino exprcKsam .\lex;indcr Kiesc gcograpbis suis miiioribiis (1878)

-174

iiiscruit.

ANNI
lorum stcmmatc
c.

CCCLIIII.

79

66 Maccdonibus addcns Troianos Phryges ct


(cf.

7.")

inscrcns Priai
c. 1)

mum,

scilicct ut

Francis a rcgc Priaiiid niniiruni oriundis


liliruni.

Frcdcgar.
scri])tuin
:

1.

]i)cuni

pararct.

Arclictypuin

cx

(|Uo 7>

ct

7*'

dcsccndunt.

cssc in

llisjjania

tria indicia (istcnduiit;

(|ii(i(l

llydatiuin iialict auctorcni IlisjKiiiuni

(piod tastiis llvdatianos

appcllatos
tractaiis

itciii

coiistat

scriptos
iios

cssc
cuni

in

Tlispania:

quod
tcxtuin

lialniit

21(i

intcrpolatuni

dc insulis liispanis.
cditio
illo

pracscrtim
cius
ct

Fi'cdcj;arianuiii
ct rclii|Uos

accuratc ct ductos

plciic

Kruscliiana

rcpracscntct,
practcrniisimus
alia

compilationis

codiccs

oiiuiino
tias

cx primario
et

omnes

potiora

ex ipso liliro Parisino iii ininicris diffcrcnattulimus. minora omisimus ali co cnius intcrcst tacilc
l<^'cdcgarius qui dicitur

rcpcricuda.

sed

cum arclictypum
ali

autem
maiorc

codicis

dcscripscrit ultimo folio

dcstitutum

ex

jiartc

uno

Frcdcgario

servatam

intcgrum adliibucrit, librarius partem extrcmam (c. 'X.Vl 3flS) ex Kruscliiana cditionc in nostram
,

transtidimus.

In

corporc

ex
a.

libro gcncrationis et
4.')7

Frcdcgariano qui inter impcratorcs Romanos computum accommodatum Ilieronymiano. deductum


a. (illi.

cxscriptos

auteni

ad

p. Chr.

continuatumquc dcindc ad
clironica

intcrponimtur reges Ilebraei ct Bascd vidcntur proficisci cx

bylonii

non pcrtinent ad
pcr actatcm

ea

dc

quibus agimus'').

'iiitcrpolato

libcllo sine auctoris nominc" adhibito a Sulpicio Scvcro'-^).


etsi

Episcoporum Romanorum latcrculum


gcncrationis
divei'sus

qui

vidctur invcnissc,
a nostro
^)

is.

qucm
ut

post

compilavit Fredegariana computationcm suo opcri

in

finc

libri

inscruit, totus

est

similisquc,

ad

cum

ostendit Kruschius, eius quera servavit

vetustus liber Coloniensis.


:$.

Sub

titulo
filiis

tcrrac trihus

Noe ad

scarpsum ex clironicis Origmis partem huius libclli a c. 47 divisio o c. 229 (eatcnus certe pervenit oditio Pitrae) exhibent libri hi:

a) Cavensis saec.
p. 77) is ipse,

XI

f.

Kili

UiS

(v.

cod.

diplom. Cavensis vol.


edidit

a.
(cf.

1S7S app.
C. Mucller

ex quo lunioris qui


vol. 2 p.

dicitur libclhim

geographicum

Maius

geogi'.

Graeci min.

XLIYsoq.).

h) Parisinus Lat. n.

7IIS saec.

XIV

(descriptiis opinor

ex eo qui praccedit; certe


eo libro edidit Pitra in
p.

scquitur

in

utroquc locus Isidori

orig.

fl,

de gentibus), quem ad eundcm lunioris


quibus agimus ex

libcllum adhibuit

idem Mucllcr.

hacc

dc

analectorum sacrorum spicilegio Solesmensi paratorum tomo altero (ISS4)


c) Mati-itensis bibliothccac nationalis

274

2S1.
codcx

16 saec.

XII

f.

99'

lOOr. (Knust apud Per1

tzium Archir S
licct

p.

I7(i.

2l(i
sit.

cf.

p.

227: Ifartcl

bibl. patr.

Hispan. vol.

p. :}|.j).

imperfectc notus

sinc duliio liunc libellum

partemve eius repraesentat.

Ilacc cxccrpta. nobis


polationcs

proficiscuntur ncquc ex Fredcgarianis, quorum absunt intcrncquc cx codicc nosti'o B, ncquc adco cx liorum archctypo, omissum, c. 17"2. communia, ut vocabidum c. IH2, sod cum vitia quacdam libris veniunt omnino cx libro 17:5 pcr dittographiam corrupt:i ab hac recensione absint, auctoritatc arclictypo illorum non posthabcndo, gemcllo taincn: nam in plerisque
().

Francicac

BF
,

crroribus

gravioribus.
tota

ut

iii

liiatu

c.

78.

79,

BFO

conscntiunt.

sed

horum excerptoarche-

rum
typo

utilitas

ferc

indc

tollitur,
alia

quod

compilator
intcllecta

admodum

ncglcgcnter

usus

est

alia

corrumpcns,

parum

practeriens.

cquidcm sccun-

1)

Scilicet,
liic

ut ileiiuiiistravi
iiidice
liliri

iii

ed. priure p.
iie(iue

ri8!t

(lemonstravittiue iteui Kruschius K. Arch. 7, 470, abest

latprciilus

ab

;,'eiieratioiiis

ullo

nuHlo

ei

conveiiit,
vol.

cjuippe (lui reges ludaeos bis

iam

eiiumeraverit.
prolicisci

ad cbronicoruni Kpiplianii
'2(5

(in Kiisebii ed.

Scboeniana
7,

p.

97

.seii.)

versiouem I.atinam, unde


2) Gelzer

caput Kredegarii

diK-uit

Kruscli {Xeues

Archk

471

seq.),

non magis
et

b.aec pertinent.

(African.
suisse,

p.

11 scq.

cl'.

2,

110) laterculos duos appeiidicis Fredegarianae


illum

Sulpici.-inuin

recte videtur

compo-

sed perperain

oiiininu

Uippolyto
tactuin
,

tribuit.

3) Discrepantia

tanta est,

quaiita

iii

eo genere

cogitari potest, et omniiio (isu solo


culi uostri (supra
p. 74).

quod Zepbyriiium omisit tam Kredegarius quam

librarius later-

^ft

CHRONOGRAPHVS
iilirum citavi,

ilum ritiiu- ftlitiiincm passim


rccipore nolui.
J.

univorsam variani lcctioncm

in

apparatum

Codex nobis
catalof^us
.")'."

Sangallensis
j).

n.

IHH saec.

IX formac

octonariae praeter alia quae


liis

reccnsct
p. 2'.t'.t
1.

editus

is

jjlutinatorc

dcmum rum

compacta medio loco

continct coimncntarios qui sc(|uuntnr.


:>'.;

p. 2'.U'

lilnuni

2.

p.

'Ml

-12(1

gcncalogum intVa cditum. mciphmt proplidiiic cx (mmilms


....
cccidissc in
cxpl. coll.

lihris

culkctv.

(juac

prophctiac
dci

incmhra

liahcnt

hipsi sunt iijnorantcs.


:>.

hunc voluntntc pcrscvcrantcs cacci a projihct. vctcris noviquc testamcnti. quac cius
nierito

fidc

p.

12(i'

121

incipitmt
clausit

virtutcs Hacliac
.

a domino factac

sunt.

priiiia cirtus.
1.

caelum

sublattis cst in caelo.

p.

121 4 2() incipmmt


127

ctiatn Helisci virtutes.


revixit. expd.

prima

virtus.

dc inclotc divisu

est

.... post mortem stuim


.').

n.

et

154' incpt

invcntion nomin.

duo simt Adam,


Teclac:
intcr

....
frriiic

alius

est

Homires

vlr

sponsor

unus cst protophmstus amhas autcm sunt aun


hac:

DCCLXX.
scquitur liber gcncrationis
ixlccccxviii

H.

l')4'

484'

cum
(vidc

pracscriptione
infra
p. bl').

hacc sunt diuc.

(issimc

aimi sunt
adsunt
rursus

sed

24(1

331

ad

brevem epitomam
relcrctur
c.

redactis ct ad eius

fincm inscrta
c.

computatione quac statim


3(il,

nostrae
e.ipl.

editionis

333

abest

pars

extrema
vcrc.

361

398;

subscriptum

7.

p. 484.

485 item interpretafmies


item

filioruin

lucoh de Hchrco

iii

Latino.

amcn

Ituhen dci spiritus cet.


8.

p.

185

488

interpretationcs Hchrcus

i;n

Lutin trunslutas.

Hchrcu lingua

triplcx.
9.

p.

488

492

incipit

indiciduin veteris tcstamenti,

item novi et Caccili Cipriani,


hbrarius iam
qui
ei

quos indiccs vcrsum

numcrum pcr
in

singidos libros cnuntiantes ex gemello libro


p.

Ciicltcnhamcnsi cdidi

Ilcrmac voluniinc 21

142 scq.

is

archetypum scripsit indices eos ad librum gencrationis non pertinentes neque contiuuatos ad titulorum cius laterculum adiunxit (v. p. S9 not).
|ii.
[).

I'.l2

itcm intcrprctutimics Hchrcus in Lutinam.

11.

p.

193

522
rcijio

noinina locorum

et

interpretatio

Maria doinina cct. nominum de Hehrco in Lutinum.

llcrinon
12. 13. p.

Hchrcorum

cct.

similcsquc^ interprctationes aliae.

523 591

59(1

Isidori chronica suo

loco cdcnda.

p.

597

eiusdem laus Gothorum.


C. antca

5.

Codex nobis
a.

(secundum catalogum) abbatiac


iu
:

S.

Stephani de

Nova

fossa,

dcindc
n.

1848 per bibhopolas Payne et Poss inlatus


sacculi

bibliothecam Phillippsiauam
scilicct post

I22(5fi,

X, eadcm fcrc continct quac Sangalkmsis


hic
attribuitur

hbrum geneaIlcliae
(3)

logum
Ileiisei

(1), (4)

qui
et

Euscbio,
(5),

ct

pro))hctias
liic
,

(2)

et

virtutcs

et

homonymias

biblicas

quac

iiiscribuntur
ct

contropationcs

(voluit
in

opinor librarius scribcr(^


Latinuni
incipicntcs
,

conpurationes)

noininuin

intcrprctationcs

cx Ilcbraeo

Maria

doinimi (10) habet librum gcncrationis

phmc

ut legitur in

Sangallcnsi
sci|nuiitnr
liliri)runi

quem

contuli

ipse
aliac

ad

c.

23

rchqua mea causa cxcussit Gradenwitzius.


ipsiiis

intcrprctationcs

incipicntcs Hicritsulcm

dei sjnritus (jruiiu,


(11).

tres

indiccs supra adlcgati (9),

cxccrpta dc

locis llcbraicis

aUcna sunt ab

hoc

(juasi
d(!

corpore quae volumen claudunt cxcerpta cx collationibus Cassiani ct Augustini


gratia ct libcro arbitrio et de correptionc et gratia, denique brcvis vita Origcnis.
libros

Hbclh

Duos

(iC cx codcm archetypo descriptos essc apparet:

nam habet

uterque

quac alter omisit nec raro paullo rccentior

pracstat: ita sunt in co quae absunt a 6r

ANNl CCCUIII.
c.

81
210,:!

SS, 19

26.

132,21

2b

{uh\ pisideiiitcs modiis

omissis G).
(i.

211,5 sei C, srd G 218 mtmxobi ludacormn loditum do oxilio rosjioiidontom


evitat:

.").

of

vitia
f|u;iin

eius

C,

amazoni

narratio autciii

post

foro nostro

c. 2'.l(i

utcrquo

lilici'

iiilcrponit

hacc

est

Excluiliinns
rnin.
id

ali

nrlic

condita, ut (vcl (l) includinuis rcgcs (rcgom


ct

(})

Ivonnini)-

ost

Konuilimi
(|iii

anii. cius

iiumcro (om. G)

XXVIII,

inibi

ot

Tacium
Mar-

duccin Sal)iiioriim,
(liopulius
ciani
(^ann.

non

solns.

scd

cum I?omnln
C).

rcgnavit.

Nuina
ann.

{'oinpilius
(i).

C) ann. numoro
ann.
(i).

XLMII.
Tuli

Tulli Ilostili an.

XXXII (XXX
Suporljus
(

Philippi

XXXIIII (XXII
Scrvi

Tarquinius Priscus
(Tarquinius

XXXYIII

xxxviii oin.

ann.

XL

annis
,

in
iii

manjiiic C).
rationo
(latinc

onuu's qui inclusi sunt


^r)

rcgum Ilouianorum anni


(galio
(i)

'(

"XX

quos

totius

computationis in Gaio
ot prior

IuHd (acsaro, qui


iuxta

novissimus oninium
dispositioncm nrdinis
singulos ^t)

dictatorum
sui,

impcratorum

incruit dignitatcm,

quani Komaiii singulnruni annorum por consulcs (por

digestam (digestum C) habont,

nosquc verissime scquimur,


in G. {\\mc

simt

anni

g (A) lulium Cesarem apertissiinc invcnimus esse amios DCCIIII ct ab imperio {immo ad
lulii

CCCCLXXXIIII

([uidom ab urbc condita.

pro

imperium) G.
invcniuntur,
aiini

Cesar qui

<ab

urbe condita {excidit ad)


in

initia eius

per consules
fratres

anni sunt
si

DCCV.
{sic

Euscbiiun (eubium

(J'^)

et
Iios

Typasium

sunt

CCCCVl,

quidem ab
C^,

urbe condita usque ad

consules Eusebi

ct

Typasi anni sunt

ICXI

OcCXL

G,

inc.

6").

colliguntur a proto-

plasto

dita in G. (hinc^-yo iu
et

Adaiu per ordinem ab imperio Tarquinii Supcrbi septimi ab urbe cong G) lulium Cacsarem anui CCCCXCHII (CCCCXLIIII G) ab ipso in Euscbium ct Typasium anui CCCCVI. fiunt anni DCCCXCIIII
oiit.

(II II
iii

(i).

quem
in

diligenter et

phma

diligentia digestum approbabis.

usque

ainiuni consulis

Eusobi et Typasi onmcs ann

Xoc CXLIII

us(juc

in litura,

VlCLXXXIII (VDCCCCLXIl (:i). codem anno numero UIDCCCCXXiA^UI (sic C, svd iiumcri mDCC. XXVII G).
'.\h\K

Adnotatin liacc scripta cst ipso anno


1111
ot

qui cst post

Romam

conditam

70.") -|-

HMi

consules Jiabuit

Eusobium

ot

Hypatium

fratres.

Libri

gencrationis

a quo

pendent G(J exemplum scriptum a. 35',!, quatcnus pervenit, textum libri genorationis passim emendat et saepenumero codices ii verum servaverunt contra BF. sed item
multis locis

contrarium evenit.
supprossis.

ceterum

attuli

ex codicibus

GC

quae ad rcm facerent

inutilibus plerisquc
(j.

Codex Parisinus

Lat. n. 487
f.

saec.

XI

post cosmographiam

lulii

Caesaris, ante

excerpta ex Prospero integro,

10

106 sub praescriptione comentacio genesis iudicum

paralipomcmm oxccrpta habet ex libro goncrationis potissimum dcsumpta incipientia sic: primtis homo plasma dci cimi csset annorum C(JXXX genuif Scth, finiunt sic: /itint simid anni (scilicct ab Adam ad passionem) VDX, quibus verbis subicitur notitia brevis de tribus filiis Noc: fdii Noe sortiti simt tcrra omncm .... quain ininsuut capita respondentia ferc nostrao edivasit Cham post mortem Noe patri sui.
rcgum
ct

tionis

I,

l.j(j

188.
ad

91

133.
MkI

o8
107

91, sed pessime corrupta. aliquoties etiam interpolata,


in

praeter

loouni

(Augnstus) occidit Antoniuiii


ei

ct Clcojiafrain

apparatum relatum himc inde visum est afferre: cf stihdidif Tudcos ct Acgipfum ct Grccos
Palesfinos
ct

Mcsdpidainiam Arahiam
ct

1'Iienirvs

Antioccnsrs

Capadoces
ct

ct

Galafhus
et

Bytinicnses

Pamphilios Pahlaconitos Asianos


ct Paiui.oniriis,

et

Acivos Dttcos

Tracos Macedones

Tcsalos Bcssos

scd

rt

alias nafiones cf rcgioncs grnfium.

(^uattuorlibrorum7j7'YTC'textum

cum

eo qui respondct apud Chronographum nostrum

qui contulerit, agnoscet duas uos tenere interpretationes Latinas


CHRONICA.

ciusdem opusculi Graece


11

gO
scripti,
quai-Hiii
in

('HHuN(m;1!AI'IIVS

srr\at:iin

iii

liluis

BldC

priiuriii

(lcinrcps appcllainiiiiis.

servatam a

Chronographo
(iraeea

hlno

posteriorcm.

archetypi

Uraeei vestigia certissima

eum
illic

ubivis

(ieprehendaiitur. a (icmonstraiida re

manifesta
retenta
a

aiistineo:

unum addo

in prioro

vcrsione

voeahula

al)

ipso

interpretc
ita
c.
1'.)

Uhrariis

posterioribus hic

expulsa

esse substitutis Latiiiis.


sH/>iriilcs

ad Gi/mnosoj^histas
strlis
libri

in libris

BF
C

adicctum est Nttdi


substituit

et

e.

II'.)

pro Ikmdtoticis

codieum

BFG

unus

cohiinnas.

versionem autem eam, quain servarunt

i^7'Y;C. divcrsam esse ab ea,

quam Chronore

graphus
notavi.

a.

:>.'il

aut

usnrpavit aut eonfccit.

ostendunt praesertim praefationes duae


sibi

eonvenientes. vcrbis diserepantes:


c.

respondent

in ea, ut

iam

in

cditione priore ad-

22

=
e.

21

hclloniin
lc;;it

ctnninissioiics

j^rioris

interpretis

ct civitatiuin couvciitioiies

posterioris.

nenipe

ille .roliiivjv,
Hi.')

hic .r.oleoir.
'i-V ^-'

ita(pic nbi in crroribus


^^''''^

duo interpretes
. . .

consentinnt. nt

Kil.

.')(;

iTraecum

pi'i"i'

i't'ddit

os ccui, posterior

rcdire utramquc vcrsioncin iion zchul. venit id e.\ archetypo paritcr malc intellccto. indoles facile ducit. sed ad ipsum cundcm ad lilicllds (liKis similcs, quo argumenti

Graceum commentaiiuni, etiam cx titulo collij^itur. (picm fuisse hominuin sivc sacruli dmtrum versionum consensus 1. I. 2() ipsuni confirmat libelli ordinatio eadem in utra^iue vcrsionc.
1

gencrationis inundi sivc


11,
I.
2.")')

dcclarat.

id

quam

ut

adsequatnur,

subsidia

adsunt

in

priore vcrsione

cum

latcrculus scrvatus in libris

BF

tuni

eorundcm

libroruni. prioris nuitili. alterius pleni ordinatio

(nam

GC

non habent

nisi

cxccrpta), in

posteriorc latcrcnlus libri


efficitur.

F et

eiusdcm

libri

nrdinatio.

primitivus ordo qui fuerit, inde

quod consentiunt
mutilati libri
15

in priore

versione ordinatio Fredegariana (neque recedit inde


in

ordiTiatio

quatcnus pcrvenit),

posteriore latcrculus

libri V.

subieci-

nuis

cum

inscriptionihus ita mutatis. ut quid significctur a barbaris intcrprctibus passim

obscuratum recte intellegatur.


respondcnt
in

vcrsioncs duas distinxi numeris I

ct

II:

adieci

quae

cditione nostra capita clironici Alexandrini.


(I, 2(t: (I.
[[.
111).

latcrculus

pracfatio ct titulus
I.

21

2(i:

II,

2(1

25).
...
l(i:

anni a constitutionc mundi ad dilnvium


terrae
II,
4()

(I.

27

II, 2(3 ...

45: Alex.
I:H4.

23).

U.

divisio
.
.

tribus

filiis
. . .

Xoc
ss.

(I,
\)i).

17...

i:!;i.

|:!5

151.
Kifi

48.
. .

!H.

7s

4',) 72.

S9.

7:} 77,

reliqua

195: desunt;
152

Alex. 24
II I.

I(i5).

rmguao gentium
montcs
tinvii
(I,

LXXII

(I,

llt(i.

1<17:

II

Alex.

UiS).

IV.

incolae accolae insulae

(I,
;

V.
Yl.
VII.

228: 11

199... 227;
2(10).
I,

II;
2:i();

Alcx.

1(39 ... 199).

Alex.

(I,

229, adliacrct recapitulatio

II

Alex. 201). Alex. 202


.
.

aiini

diluvio

ad Moyscn
I .

(I,
.
.

2:n...24(i;
2(J8:
:i(tO:

II
. 1

225).

VIII.
IX.

iudiccs in

Israhel (L 24 Israhcl
(I.
(I,

II. [[,

91

10; Alcx.
i:57;

226

259).
.
.

rcges

in

269

III...

Alex. 260

:}15).

rccapitulatio

:!(tl ;S(i:{;

U, 172^182.
II,

i;?8).

X.
XI.

pasehata ante Christum (L ;i04...;3l5; H,

i;}9...148).

reges l'crsarum

(^I,

;J16...330;
;

184... 198).

XI.

olympiades
prophetae

(I,

331

II

).

MI.
XIII.

stemnni Christi (L 332;


(I,

II,

167).

333;
169).)

II,

168).

(XIII a. apostoli (O,


Xl\'. .X\.

prophctissac (1,334;

II,

170).
II,
.
.

rcgcs

in Israhel
in

([,

335;

).

XVI.
XVII.

reges

Samaria

(I, (I,

336

3.53.

II.

l'.i

166).

sacerdotes Israhel

;i5l...361:

[[,

171).

ANNI
XYIII.
regos Alexaiulrini
(I,

CCCLIIII

83

302
(I,

;{76: II,
.

I9U...2I6).
II

XIX.

imperatores
episciipi

Romani

377

3US

).

XX.
(}ni

Itomnni (dcficiunt).
latcrcnlo laterculus lilii'oruni

(iiscednnt

ali

lioc

BF

et ordiuatio

lilii'i

^'iudolionensis

eorum ille, ut miiuna omitlainus, eo nomiue tantnmmodo ditfcit. (|uii(l icuiljus i'ersarnm Alexaiulrinos ct impciatorcs Ronianos suliiunxit. lilier autem ^indolioneusis cum apcrtc descriptus sit ex arclictypo miitild t'oliisi|uc traicctis pcrtnrliato, eorum tragmentorum ordinatio pristinam nullo modo repraesentat.

cum ab eodem archetypo pendeant, nuilta liabent, quibus difllerunt. exemplaria (luae habent corruptelas et hiatus eommunes (ut caput 134 de insnlis maris mediterranei coUocant loco aperte non suo et c. hl7 in tabula linguarum LXXII
Yersioues duae
prioris

omittunt tres postremas. item inter


cipinm), redeunt ant ad

interpretem.

ad nos pervenit
alibi

c. 217 et 2IS Gralliam et Germaniam et Sarmatiac princommune eorum archetypum aut, quod magis credidcrim, ad ipsum 1'ostcrior versio. quam ('hroimgraphus adhibuit, non solum imperfecta uuico codice, (pii eam tradidit lacero et corrupto, sed etiam cum
.

passim tnm praesertim

in

capite de regibus Israhel plura omittit quae et in altera

versione legnntur ct adsnnt apud Alexandrinum, reiecta opinor ab


sustulit

ipso Chronographo. idem nt delinit computationes in clironicis quae tractabat inventas substituto iis compnto (p. I3S. 13!l) ad aminm 334 usque deducto. e contrario interdum plura habet proiecta ex auctore Graeco: ita c.3o verba adscripta de Lamech fnint siniul anni DCXLII

coUato Alexandrino intelleguntnr adfuisse in archetypo Grraeco.

inde

colligitur

etiam

priorem interpretem a breviaudo uequaquam abstinuisse.


sunt a posteriore versione.
in

ne interpolationes quidem abc.

geographicis quae leguntur inter

88

(=
')

I,

(=1,

149) de Melchisedec patriarcha et Scythopoli unde veniant nescio

148) et 90 neque audeo

pro interpolatis habere,

jjlenioris. at apostolorum multo minns anctoris Graeci sunt iuserti po]iuloruin stemmati post c. 76 (= I, 185) Bulgares cum archegeta eoi'um Ziezi, (|ui cuni praeterca nou memorentur ante aetatem Theoderici regis Gothorum. ne

cum

possint

esse

reliqniae

tbrinae

nomina

(c.

IP)9)

de suo videtur inseruisse Chrouographus.

a Chronographo quidem adici potuerunt.

sed crediderim proticisci ab eo scriptore

qui

chronica haec Orosii esse voluit.

ea,

De auctore libri antequam disputemus, agendum quam nos editioni adiecimus sub lemmate Chroniei
Barbarus Scaligeri,
est id est

est

de tertia forma huius

libelli

Alexandrini.

venit ea ex auctore

qui hodie appellari solet

Claudii
vel

Puteani-),

hodie

bibliothecae

Parisinae Lat.

ex codice unico, rjui fuit aliquando n. 48S4 saec. YII exeuntis


Scaliger
in

YIII^).
ed.

ediderunt

qnae
a

eo

continentur

primus

tliesanri

temporum
a.
I6.')S

Eusebii
app. p.

priore Leidensi
s."i

1606 app. p. 44
hac:

70,
aii

secunda Amstelaedamensi

58

cuni
(>t

]iraescriptione
aliis

"excerpta

utilissima

ex

priore

libro

chrono-

'logico Eusebii
et Latinitatis

Africano et

Latinc conversa

Iniinine liarbaro ine])to irellenismi

inipcritissimo';

deinde Alfredus

Schoene ad prius volumen

chronicormn

1)
pa.scliali

Praeter ea
p. fiO

f|u;ii>

slmilia lialjet (ieiiesis 14, 18, ex riji ipvXiJi: d^s"

Xu
p.
.''18

Melcliisedec dicitur iu chrouieu

Hduu.
ut

rci)Oritur(|ue Mclclii pater

Melchiscdec apiid .Malalani


.\tliau,asiun)

Bnun.

pleua redit geuealogia


eod. pseudepigr. vet.
rJs'

C'liriiM(ig)'aplii,

iiiiiiiuit

Dillniauuiis.

apud

uiiuin
)]i'

(jucm

dicuut

(l'"al)i'icius

test. vol. 1

ed.

p.

p.

311): fV
lti'Mitii!

rw xuiqiS
tfe

ixiivio

ric liiiaiAiaait ^tth]fi


Me'i.xi
xtti
ife

xttjii

jo

ofoua

TTiiXeaig'

eyiv-

ytjae

Se
ife

joi'

(i'/.iii'td' .

eyevvr^ae Ate^/i.

ei/e

yv)'ft7xit xiiTtt

xo oyoutt iivT>jg

2iaX)jfx,

hexe
citat

itvTiS

diio
sito

vlotlg

evit

xii'Aovfiei'ov

roV MeX/t
impriniis
in

eTegov MeXj(iaedf'x.
epist. 73, 7.

de oppido Salom ab Hiero2)


ed.
li

Rolvniis divorso

prope Scythopolini

agit

Ilieiiinymus

Kx
Neap.
ri

eius bibliotheca
vol.
'2
j).

'chronica

Alcxandriiia'

haec

('niacius

paratitlis

ad

C. lust. 1,
siiiit

37 (opp.
iinll!,

73).

3)

luter infiiiitus soloecismos crrores nicdio aevo pidpril aut lari

aut

nf

p]'ii

vix reperitur uisi

in uiio

vocahulo prorintia.

11*

^4

CHRONOGRAPHVS

Eusebii ct Ilicroiiymi (IsTJ) app. p. IT.^) 2;}9. hic im. ut pa-iua paniuae. vcrsus versui liber spatia habct multis locis vacua reHcta cvidciitcr (h-stinata picturis rospoudeat.
recipiendis. fere ut ceruuntur iu
cssc.
lil)ris

Notitiac dignitatum. codciiH|U(' vidctur rcfcrcndum


'
)

quod
(11111

in libro uulla rcpcritur iumiuc inscriptio


ipsi
iuteg-ri

iic(juc subscriptio.

cx cpiaterniimibus

qui supcrsunt octo


liiii.

(c.N.trcmi

ipiod dcficit folium postrenium

hiHi

iiracccdentis versa et ipsa a scriptura vacet)

^) uon scriptum septcm primi numerati sunt

uumcris coutinuis. post septimum iinus pluiesve deficiunt, adcst cxtremus. vidi ego et ipsum libruui ct contuli. sed editionc Schocniana qui utitur, ipso libro carere potest. liaiiiavc adiiKKlmn c\ Uraeco vcrsuiu esse demonstratione non indiget, evenitque etiam
iu

hoc, ut Hbiarii postcriorcs Graccis ab iuterprete retentis postca Latina substituerint certc c. G2 Li/rluii/is vocabulo. (piod picturae retincnt. Liiridissimu substitutuni est in
textu.
f.
I

ipsa

compilatio
c.
I

2(1'.

7 linfra

2hl)

libro

generationis

longe
f.

recedit.

sciHcet
(infra
c.

cum
25S

pars
81.'))

prima
priori

itemque tractatus

24',

:} 31, 24

parti libclli gcncrationis respondeant,

neque adest index eius et praefatio et aliena sunt omnino ab eo HbcHo quae praeterea Alexandrinus exhibet 'sine genealogia" dc regibus 24', 3 et postea a f. 31, 24 de regibus Persarum et Alcxandrinis et Italiae f. 20'. 22

cHronographica
p. 129
c.
31.")

alia.

not.

quorum pars maior cum ad nostra non pertineat, exclusa 0, pars minor infra edetur cum chronicis quibus respondet

est (cf.
Italicis.

sed quatenus

chronica Alexandrina

cum

iis

de quibus eginius coniuncta sunt, apparet

compilatorcm coruni archetypum


iu

adliibuisse

libcllo
ita

generationis

et

ut

neutra

recensio

forma pleniore quam qua repraesentatur recte adhiberi potest nisi adsumpta
in

altera,

ad quaestionem de auctore tractandam tam plenior quam brevior


compilatio Alexandrina

cen-

sum

vcnit.

Auctoris uomcii nou traditur.


et praefationc,
ci

cum

et indice destituta

sit

inscruit.

ex ipsa non discimus unde sumpserit compilator (piae huc pcrtinentia ctiam Hbri gencrationis mundi versio utraque ad nos pcrvcnit aut falso
nullo.
ci

auctoris

nominc adscripto aut


epitoinator
is,

nam

certe

non pars

est

chronicorum Origenis,
p. 79).

quamquam
Graccam
sub
cuius

qui

scriptori liaec

accepta refert (supra

non solum

origincni

agnovit sed, etiam nescio quo casu mirifico cuni auctorem laudavit,
alibi

pcrsona

quoque verus

Hbelli

generationis

auctor

latet.
''),

multo minus
vel Orosii, cui

Isidori est, cui dubitans tribuit chronogi-aphus saeculi septimi ineuntis


tribuit
inscri])tio

ad

versionem posteriorcm

saccuH uiiuimum octavi:


duiit

nam

adfuisse
(v.

cxccrpta
exccrptis

Sangallcnsia

p.

quodam cam in codice Yindoboncnsis archetypo osten32), quamquam in his inscriptio haec praemitti(II,

24) temcre

adiccta

a sciolo

tur

cx

chronicis

Italicis.

nihilominus
mauus

auctorcm
(litteris

non

ignoramus*):
Carnlingicis

HippoiHini

1)

.\am

(iu.'ie

iu

iirima pagiiia (iscripsit


iuci]iieiitis

poslerinr
praei'.
.ad

iuiiiusculis

saeculi

exeuntis
1'arisiuo,

magis quam
qtii

iudicilnis Ducaiigio

niea ciusa

locum

(leniio cxaniinavit);

VI et Carnlo Victore Langlois cronica Geortju Amhwnenfih ejJtscojji rel, siciit aUi diciinf,
Clir.

pascli. c.

Vicloris Tnronensis ejmcopi auctoritatcm nullani lialieut.


is

Georgius .\mIjionensis episcopus intellegitur sine dubio


alioruiuque eius temporis pontificuin
(v.

cuius mcntio
puntil'.

fit

in

vita papae

Stepliaiii III (a.

768

772)

Ducliesne

ad vitas
triljiierif,
."lil

p. 47.?.

482); sed liuic


2) Ita

non apparet.
scd suis locis

quam ob (^usam adnotator saeculo uno lere tieorgio posterior clironica 1'olium cum eo olim culiaerens 57 iara solutum est; .soluta iteni sunt duo
.'!)

el (12,

in.scrl:i.

bitos eniimerans (|iiem citat


libro,
iit

quao

est Kriiscliii

Fredegarins (|uem dicunt in pndogo quarli libri auctores a se adliinomine cuiusdam saj^ieutis seu Tsidori, non est is qui sequitur in ipso quarlo opinio (praef. p. 7); neque enini respicit liic nisi (|uae i.im abscdvit. immo intellegit,
siili

plerii|ue statuunt,

cum

qui scripsit libruni generatiouis ex]iilaluiii


ut

iii

lilno

jirim.p.

ciim
ii:iiii

[lost
lilier

Hieroiiynium
a Krcdegario
conqiibilnr,

et

llyd.atium

cilari

tantiim abest,
pariler
in

opinionl receiitae adversetiir, ut

eaiii

staliili.Mt:

adbibilus
qu:im(|iiain
niiit

siiic

diiliio

atqiic

Hcrolincnsis

libruin
liic

geuerationis cxtreinn
tertium

loin

li:iliiiit

il:i

ci

nl

(lcbnil

ojiere

prinium Incnni dedit,


;iuetoris
ijr.ael'.

eum
et
vol.

nomiiiavit.

ceteruin ipsa verba decla-

Kredegariiini

libriiin
id

iiivcuisse
iii

iiumlne

careutem

sola

coniectnra

cnni

trlbulsse

Isidoro.

4)

Demon.straviiinis
]>.
.'iH:')

Ducaiigiiis

ad clironicon pasclialc

p.

20seq.

ed. Hiinii. ct

ego

in

edilione

priore

seq.

ANNI
lytus
is

LrCCIllI.

g5
et in

est

opiscopus
/raaoji'

INirtuciisis

'
)

sul)

Alexandro

Maxiniiiio
eius
1.

auctor

liljrorum

do-

cem

xra

a'i()^i)i:(tif

sive
in

cpiXoaocporintvon'.

indicc

operum

inscripto
et

statuae

eius

custoditae

liodie

musco Yaticano
loi

(C.

Gr.

SGKt)

reeensentur

liber paschalis (o.rorfe/i/c

XQ">'(''>'

.idaya) citatus item ab Eusebio'').

laterculus

paschatum
(f
T.i')
/qui'i/.oji'.

annos

Alexandro

Felir.

et alter liber

p. Chr. 222 237, scriptus annos igitur 222 et 235, sub eadeni statua legitur, hisce chronicis scripta anonyma de quibus ngimus et teinpore et

complexus
iiiter

unde sumiitus autem imperante

10).

loco egregie respondent.

nam
et 2:58.

libelli

generationis versio prior

cum

liniat in

Alexandri anno

extremo

(I,

;!02. :!11. :i;!l. ;!97),

id est inter

annos
is

2;!.")

Christianus
stiaiioruni

erat.

m. fere Maio), deindo llippcdytns iiatione Graecus degens in Italia fide qui tamquam fuiulamcntum poneret chronograpliiae ad usuiii ('iiii(f 2:i^
ciiiii

scriptus est impcrante

Maximino

aptatae

jier

priiiiuiii

cx Oricntc

iii

Occidentem translatae

et cdiiiiiicn-

datae Latine loquentibus pojmlis ipsa sua exilitatc.


loguni episcopcninii lioinaiioium (|uainquam
adfuisse
libelli

nec desunt argumenta directa.

cata-

generationis exein]dar nullum servavit,

eum

declarat indcx

7^7'',

neque dubium
Hipiiolytiim
1.

est

Ciironographum
negatiir.

a. '.i'A

eum non tam


separatum
al>

1)

Episcopum Portuenseiii
iiani

fuisse
(C.

iion
7),

recte
niliil

episeopatuni

eiini

O.stiensi eiini constet e.\titisse a.


rereratiir;

314

L.

XIV

p.

impeilit,
vici

quoniinus ad ipsum saeculum tertium

eum
eius

alilii

tuni

ma.xinie

in

regione .suburbana

quoqne celebres suos episcopos habuein

runt,

iit

'rrium
tuisse.

tabeniaruin et Silvae candidae,


loci

neque quisquam dubitabit Portum eo tempore


diserte
tViciunt

ea con-

dicione

episcopum Hippolytuin
Lagardiuin

auctores

Gracci

ipsis

libris

Hippolytianis

usi et ex

eorum

suliscriptionibus peiulenfes, scilicet

epitomator
auctor

Hippolytianorum
pasclialis
p.

vel eerte

Hippolvto attribuet

lornm
1).

scriptorum
in

apud

p.

fu seq.

et

clironici

12 ed.

Bonn.

Svncelliis

t;74

recensu

operum

Hippolytianorum
et

aecepto

ab auetore idoneo (Gelzer


in
aliis

AtVic. 2, 1).

accedit

quod

Prudentius
constanter

poeta saeculi

quinti

martyrologia
qui

quamquam
opinione
(p.

errant,

taiiien

Hippolyti
et

memoriam

coniuiigunt
.\poIIinaris

cum

Portu.

ab

hac

discedunt

Graeci

et

alii

(quod

me

dociiit

Harnack)

non tam
1(5)'

erraiit

72 Lagarde) Roniae eum episcopuin facientes, quain eandem sedem enuiitiant minus accurate. Ensebins testis omniuni antiquissimus qiiod
facit,

Laodicenus scriptor saeculi quarti medii


de sede sibi non constare signilicat
'./p((|J(0)'ill.

eum episcopnm
/)

(bist. eccl. G,

20: hTiia/.iinni d"ovrui


xrtl

Beryllus
ixx'/.ij(ilg

xi(r(i

BooTpfo'
vir.

(i)(i((i''r(0(

d't

xiii

'ln7i6'kviog
urh'is

ireQag nov

ki/toV nQoearuif

inde llieronyinus
siniiliter

til

Hipjwli/liis

aiiiisdam
inde

episcopus:

novien

quippe

urbis

scire

non

polui,
a.

in

chronicis

a.

.\br.

2244), item
cle

opinor e.xplicandum est,

quod cum Ilippolytus


esse
viri

concilio

314

subscribens se dixisset episcopum

loco qui est in


in

Portu Jiomae

homo Graecus
dignitatem
et

aetatis Constantinianae

eam

indicationem
aiictor

paruin intellcxit.
(prooein.

etiam
p.

philosophumenis, quae Hippolyti


silii

docti

hodie conseiitiunt,

((p/(fp((rf ('(!)

4 Duncker)

tribuit,

id
p.

est

episcopi.

coiitra presliyteruni,

scilicet sedis

urbanae, faciunt

et

('bronographus loco supra


inscr. chr.

74 edito

supparis aetatis

Damasus papa

in

carmine nuper in lucein protracto (Rossi


facit

p. 82),

sed idem et gravissiino errore

eum

discipuluin

Novati et ipse

sibi

fidem denegat,

finiens

ita:

Itaec

audita refert Damasus:


et

probat

oinnia Christus.
narratores
siinul

ab hoc carmine deinde pendet Prudentius similia repetens


iiam recte Doellinger (Hippolytus
:iliqiiam

pendent

alii

ficticii

eius martyrii

und

Kallistus

j).

105

seq.) negavit ea aetate clericnni


facile
exjilicatiir,
et a.

urbauum

sedem
phiio-

cpiscopalem obtinere potuisse.

sed

hic

quoque error
Iiaec

cnin jironum

sit

confundere
in

episcopos siiburliicarios

cum

clericis

urbis

Roniae.

nbi

consideramus

videmus
234,

jiraeterea

sophnmenis

ipsis

liliruin

generationis

citari

scriptum post obitum Ale.xandri


explanabitur.
litigia

illa

igitur

hoc

aiino

jiosteriora esse,
(a.

iam Hippolyti condicio


conies

pleiie

acerriina inter Callistum episcopum urbis


illius
sit

218

222)
exilio
in

et

Hippolytiim episcopum Portus agitata non obstant, quominus successori


fuerit

Pontiano
sepulcro

(a.

230233)
Ilippo-

liic

In

et

post

obitum
Contra

suinmis
(juani

honoribus

Roiiiae

honoratus

sanctissimo
fa(rto

et

statua

suo

genere

uiiica.

Doelliiigerius
ipsiiis

exj)osuit

ojiinionem

schismate
probari

lytum a

Callisti

adversariis

creatum esse cpiscopum


est Hijqiolytuni
ei

nrbis

Romae quamque

sibi
ei

liariiackius
d'id'(taxtt'/.t?oy

quoque
ita,

niihi sigiiificavit,

veruin

litigia

sua cuni Callisto rcfcrentem

tribncre

ut cathedram
xttl

(luodammodo
ttvrov.

dcnegare videatur,
rijg

sibi

autem

ecclesiae regimeii vindicare,

maxune

9,

12:

rivtg

im

xuKtyviiaii

'ex;iXtjroi

exxhjairtg v(f

>]fimi>

yevofievoi TrQoa/ioQijaayres (tvroTg inXi'i3^vyoy

ro

ifiif(tax(tXeToy

sed

quamquara

inde
et

recte

colligitur

Callistum

secundum
ait,

Hippolytum
,

sedein

nullo inre

obtinuisse

utpote iion

ortliodoxum

caput fuisse Hippolytum eius partis clerieorum


et id
si

qui remo-

vendiim
lytns
liis

eiini

ccnsercnt, id ijisnm factum esse ct se pro eo electum iieqnaquam


jiost

evenisset et Ilipjio-

vorbis aliquantiim
eius

Callisfum

defuiictum piiblico
postea

editis

sedein urbaiiain sibi vindicavisset, certe


2)
liist.

memoria

non eo
v.
ill.

loco maiisisset, i|uem iiidnbifafe


ct

obtinuit.

eccl.

(),

22: pendciif inde

Hieroiiynius

Gl

Syncellus ad

a.

215

p. (i^f) ed.

Bonn.

g6
siustulisso

CHRONOr.RAPHVS
quaui transtulisse, coUocatuni ah oo alio loco (>t eontinuntuni. nani laterculus Ilippoiytiana et eius par.s prima. de qua (j). 7:t) inseriptus est ratione plane
dixinius.

tiueni haliet

supra

p. 7:!

ad

cuni

annuni.

in

quo Ilippolytus
latcrculi

finire

deliuit,

tractationem

ostendit uiiiforniein.

quac (leinde nuitatur.

autem

eius adnotationuni vere histori-

carum oiiiiiiiim prima exilii memiiiit. (|iind a. 2:!.") cuni Fontiano episcopo Ilippolytus subiit. item temimia pasiiiMtiim vefustidrum adinilala in latercuio statuae Hippolyti adiecto cum indiculis in liliro geneiatii)nnm capite eo quod inscribitur 'quis ex quo pascha redeunt quoque in libello servavit a Movse cdmputatis annis" ))hine conveniunt *). hoc cum (|uae tam(|uam ilippolyto ])r()pria de rege (|iiiulam ludaeorum apud Syncellum tum (piae ipse in liliro contra haereses ex eiusmodi adle!i'atur tempnrum ciimpntatio )

scriptione

sua

atlert^).

lulii

Africani eruditionis
a.

historicae

ad Christianam religionem

aptatae priucipis volumina


adhibuisse ut verisimile
est,

edita
ita

221 Hippolytum paucis lustris post

eum

scribentem

Ilippolytiis

eadem

doctrina, cuius fidem facit operis contra

haereticos liber primus totus Theophrasteus, hoe quoque


i.UQiaubg rt]c y^g sine dubio ipsius est,

argumentum

tractavit, et ut dia-

non ex Africano compilatus, ita tantum abest, ut in ostendat, ut suam viam contra eum tenere soleat*). chronologia sacra huius se adseclam iam cum supra viderimus operis huius duas formas extitisse Graece scriptas, pleniorem
alteram, quani adliibuit auctor Alexandrinus, alteram breviorem,
libri

quam sub
illa

inscriptione

generationis

mundi

Latiiie verterunt interpretes duo, aut

forma

plenior auctori
est

Hippolvti

attribuemus.

aut

si

ipsa

est

Hippolyti,

Hber generationis versio

epi-

tomae
mihi

clir(inic(iriini

Hippolytianorum.

(]uaesti()

quamquam hoc

loco tractari non potest,


liliri

secuii(hi

o]iinio

magis
utroque

jjrobatur.

nam
illis

titidus

diversus chronicorum et
et

generacapita

tionis recte exidicabitur, ubi

hunc ex
libello,

breviatum esse sumimus

cum multa

pariter deficiant

autem apud Alexandrinum, partem eorum ab archetypo communi Graece scripto. verisimile est a fuisse iam Librum Hippolyti Graece deperditum ^) qnalem auctor emisit. aliqua tenus restituere poterit qui rem aggredietur adhibitis subsidiis omnibus tam Graecis quam Latinis:
in

adsint

1)

Krusch neues Arclm: 7 (1882), 457


f''
!'>

seq.; (lel/.er Afric.

'2

(1885)

p. 3.

2) p.
'tTij

413 Bomi.
idem legitur

(cf.

p.

414):

d &i ffpoV /nrioiiiToc

xT<i t>]v Xtoauvvitv x(u lui' J(tvu]'A (Svyyo('tfiu(tTi TQitt

Xeyei Tov iHov^Itodxelf^


et
iii

7(o/fi,u. roi' xtti 'ifjcivittv ucTtc rov TictTtQd XQ(tTtja(tvT(i fifToixiafHjvtti sig Bct^^vXiavct.
gcncratioiiis
I,

libello

2it2 et

.'ipuil

Ale.\aiulrinuui c."291.

.\fricauus

coutraiio Iniic regi triliuit aut menses tres aut


II,

anuum

umiin ((Jelzer Afric.


3) 10,
ait

1,

!)i'<).

se^iucutia (juonue reilire in libro generatinuis


legiintur, redeunt fere
iii

182 ad euin locuni aduotaviinu.s.


item de linguis populoruni agens
4)

30 quae de chrouologia ludaica


(ff

libro generatiouis.

auctor :/(!'

orrof ff/

tS^v)],

luv xai ri! ilvofjdTci ixTe>fei/^ef^cc ev ireQdi; iSiiiXoie.


a.

Meum

de ea re
crisi

errorem recte redarguit Gutschmid (mus. Rhen.


Hipp^dytus 2242.

1857

p.

44

= opusc.

1,

413).

in

Genesi tractanda Africanus


ita

sevcriore usns textiim gciininuni sequitur, Uippolytus versionem vulgatam


iiuincrut AlVicanus 221)2,

Graecam;

ab Adam ad diluvium aiinos


(I,

Caiiian alteruin reicit Africanus, agnoscit auctor libri generationis

43

II,

42

Alcx. 19).

5) I)e codice Graecu clironicorum Ilippolyti iu Hispania adservato

qnae iiarrantur

(Kiiust in eph. iiostra Archii; 8,


coiic a.

227

1,

ea redeunt ad codicem bibliotbeeae Aiitonii Augustiui in catalogo edito Tarrabibliotliccis 1(J6(5 p. 128)
sic

I5H6 (ab eo ]iendct Mader de

descriptum:

'n.

139 MarccUini

vel Ilippolj^ti

'sivo putius incerti

epitome temporum ab orbe condito usque ad aiinum vicesimum


1'etri

Ileraclii iniperatoris

cum

con-

'sulatibus et indictionibus et aliis cognitione dignis.


'tioiie

episcopi Alexandriui et martyris disputatio de celebraiiiitio

pascbatis contra falsuni ordincm


(|ua(lrati'.

Hebraeorum.

extat

voluminis.

liber receiis in cliarta scriptus an.

'00 DL.X.XIII forina


illatiiin

eum

libruni Carolus (iraiix, queni paullo aiite


ibi

obitum de eo consuhii,
iii

rescripsit

csse

iii

bibliothecam

Escurialensem signatum

antra

1111. H. 9,
iii

postea V. H. 21;

ca bibliuthcca

libruni vidisse c. a.

Ui20 doctuin queudam cx Scottia virnni euniqiie

c;italogi

Augnstiniani

illius cxeinplari

adservato

iii

eadeiii

bibliothoca Escurialeiisi adnotassc libruni scriptum esse maiiu


;

Andreae Uarmarii
c. a.

uoti eins
della

aetatis librarii (Iracci

catalogorum duoriim eins bibliothecae ante iucendium factorum


p.

1600 a Nicolao
ue/Qi

Torre (Millcr
sic

711.

Orerx de VKsairial
xit\

332, ubi hic liber reperitur


i/roi

p.

339

n.

104) altcrum voliimen illud


'Aildu
d/i: jlitaiXeidi

describere:

M(tQxtVMvov
x(('t

'lmioi,vTov

('tthjXov

tTiiroui} /Qovittv
.alteruni

lirio

'HQ(tx'uiov Tov veov


(scilicet

roiT (tvToii vloii

KwvardVTivov,

idem volnnieii
aliis
iii

attribiiere Petro Alexaiidrino


fatuli

pnqilcr prius
iiiilla

opusculum

eidein inserfiinO;
fiiit

periisse cuni

inccndio

a.

1671. in eo certe

iaclura

facta cst; nuin apcrtc apogra|iliuni

codicis liodie Vaticaui Graec. u. 1941, qui servavit nobis

ANNl

CCCLlIir.

87
(ici)r;^iuiii

nam

excerpta

iiidc iiiullu

supcrsimt apud scriptcuoiii cluonici paHchalis et ajiud

Syncclhnn
{zur Kiitik vcrsionihus
adhihita

aiins(|uc auctorcs ((inipiures, quoriini


(Irs ()iitfirQiafi(K
i t'jc

conspectum dcdit Alfrcdus de Gutschmid


vol.
\'.\

j']^;

nuis.

Rhen.

a. IS.^S p. :{77);

quaequc
stiitiin

in Latinis

culpa intcrpretuin

iihrariorumvc obscurata sunt. ph'runupie

exphmat
iii

rcccnsio Oraeca.

sed disquisitio ea ethnographiam sacrani univcrsani ad Ge(h'liet

nescos

cajiiit

applicalain coiuplccti
in

itaque latissiinc
iilK/r

])atet.

inclioavit rcni

jiarte

etlinoj;raphica Carolus Mucilciihoti'

coinnicntario
absint

dic Wcltkurtc dcs Juiiscrs Aiii/nstns

(Kiiiac

is.Mi

p. :i()sc(|.):

at

(piautoperc

eius

tcmptamina a
in

iusta

perfcctionc,
Uliciiano et

modo
Ivti

citatus Gutsciimid

severo, sed non iniquo iudicio ostcndit


ct h)co

musco

vol. 12 p. ()22

()2(;

si'([.

supra citato

vol. lo p.

377

KtS. laterculos autcin


lulius
et

Jlippo-

inter

alios

(pii

inipcr

tractavit

Henricus Gclzer

(Sextus

Africanus vol. 2

a.

ISS5

p. 3 seq.),

libris

scriptis

hoc suo libro

non essct ncquc a satis instructus ad rem explicandam accessit et nnile ncglexit quae ex nos ut noluimus Hippolytianorum in piiilosopiiumenis auctor repctiit.
nc(pic
rccte
distinxit

quid essct Ilippolyti

chronicorum restitutionem aggrcdi, Latinas versiones quae supcrsunt in hac editione proposuimus ita plcnas ct ita correctas, ut per libros explcri et emendari potuerunt.
abstincntcs a eoniecturis, ne per cas incideremus in ipsius
operis
aetatis
consilio
et
fine
libelli

retractationem a nostri
sunt

alienam.

Latinae

vero

recensiones

ita

inncxae labentis
facta

temptaminibus rcrum narrandaruin.


ipsani

ut Hippolyti

chronica Latinc

quamliceret

quam ad
neque

vetustatem cognoseendam

paruin

utilia

neque

omittere

nobis

levitcr tractare.

visuin

Computi in tine libri gcnerationis a Chronographo adiccti conspectum subicere quamquam difficultates iudc iiiagis indicabuntur est non supeiTacaneum fore,
solventur.

quam

ab

Adam

ad diluvium
tradijis

2242
(veris,
nisi

corrigendum ex mimeris singillatim annos habuit CLXXXHX) quod traditur


a

quod Lamecli
1"'^"

HCCCXLH.
in

Noc ad Abraam (natum)


singiUatiin proditi summaiii .M

corrigunt numeri

MLXX.
Aegyptum
IStl
'!(>

ab Abraam ad migrationem ludaeorum ludaei in Acgypto ad exdduni


ludaei in descrto

in

^"
'^.

lesu

Xave

iudices

';"')

rcges antc rcgnnm divisum


fortasse

'

scribendum

CXXXHll.
-^'^

reges ludae ad captivitatem in Babylonia


fortasse scribcndum

CCCCXXHII.
'"
"1(1'
'

captivitas Babvhjniea

deserta ludaea

ab

Adam

ad Cvrum

^^'^*

ludaei sub Persis

-_
"' :m:>

reges Macedones regnum ludaeorum post Alexandrum magnum ad Agrippam


chrouw.m quod
dicui,t Pascbiile: ei
e.x
i.i

enim

.i.,t.e

illae

cuius cura codex iUe


aliud servatum budie

Sicilia

l!o.na..i

a.llatus est.

oim.es accurate respo.ide..t ..eque dubiu.n est A,.su.st.n..m, exemplum eius sibi parasse, ut sib. pa.-av.t (.asaul.onus
itaque sola hu.us h..m...is

bihliotl.oca

coniectura eaque inepta ch.n.iicoii


1)

..ititur

M.macensi scriptum manu eiusdem Uarmarii. Hippolyti Graecum.


1,

Est uuiuerus ab AlVicano p..situs (Gel^er Alric.

<M).

2)

Itc.i,

n...ncrus Afr.ca.i.

(Geher

1,

Wd).

88
(iiiiiciiiim

CHRONOGRAPHVS
cpocha
sijjnifipctur.

piuuiii

constat.

rcgnuin

lioc

ludaeorum

si

iiiic]iit a Mattatliiii iiiiiio circitci'

iintoClir. 160, inde effluxerunt iid


n. II p.

inortem

Af;iiii|)iH"

ultimi rcgis
aiini

ludacorum
21(1.

Clir.

anni 21;^.

ad c.Kcidiuni

Hicrosoiynioruin

ab Agrippa ad Hcptiniium Scvcrum


Intcllcgi

5870?
cx
scqucntilnis colligitur

Scvcri

consuliitum

prinium

it.

I'.ll

constare.

Agrippac vocabulo qiuicniim cpocha aiini niuiidi duo 5S7(I


I

significctur, suprii

iam

dixi

parum
certo

et

1017

separati

intervallo

annorum

Kl

et ipsi corrupti

sunt neque suppctit cmcndatio probabilis.

;i Severo ad Aemilianum et Aquilinum Recte numerantur anni a 195 ad 249 p. Chr.

55

ab Aemiliano et Aquilino adDiocletianum

IX

et

Maximianum YIII
ct

55

Recte numcrantur anni a 250 ad


ii

:J04

p. Chr.
iid

Dioclctiano

IX
a

et

Maximiano Ylll

Optatum

Paulinum

30

Recte numerantur anni

ab Adam Numcrum corruptum quomodo emendem,


spicere.

ad l!)M p. Chr. ad Paulinum ct Optatum


:i(l5

1017?

supra iam dixi

me non

per-

Unde
ipsis

veniant computationcs hae corraptac sane et pcrturbatae, frustra quacsivi: ad


in

Hippolyteas cum aliquot propc accedant, aliae difforunt, ct

summa

re

cum neque de
librari-

numeris ab Hippolyti

positis satis constet et in coinputo

hoc continuatorum et

orum iminutationes
imus.

late vidoantur grassatae esse, in

nos ab

iis

restituendis abstincro debu-

unum apparet
ita

parte

extrema, certe a Severo, Chronographum adhibuisse

tabulam fastorum

conscriptam. ut singulae paginae quinque et quinquaginta consulum

paria continerent, extrema non osset perscripta.

Editiones
1.

libri

generationis feccrunt potissimum


(

hi.

Canisius in Icctionibus antiquis vol. 2

lOdl
et

p.

154 seq.,
vol.

quam editionem
1,

repetiit

Basnage thcsaurus nionumcntorum


2. 3.

eccl.
1

liist.

2 (1725),

p.

155 seq.

Labbc

bibl.
iid

nova mss. librorum

vol.

(1(J57) p.

298

Ducange
p. 9(i sc(|.

Chronicon paschi^lc ed.

1'aris.

KJbb p.

309. 413 421,

ed.

Bonn.

vol. 2

4.

ego

in

i^riorc

cditionc Chronographiac

(1^59) p. 637 seq. ad codicem Chrono-

graphi Yindobononscin.

Codicimi oriliuiitioiicm
c.

in

libro gcucriitioiiis

jiriorc

uno solo hico mutavi collocans


codicis

131 intcr

c.

151

i't

152.

sccundi capita ordiuavi ad priorem:

quae

sit,

et in-

dicant numcri adscripti ct conspectus supra p. S2.

chronicorum Alexandrinorum ordinem

non mutavi, omisi multa

inter

c.

257 et 25S.

ANNI
Lib.
1.

CCCLTIII.

89
I/ih. (jen.

iiiii. I.

IT

II.

334.

Dinumeratio
lilici' ;;eiicr;iliiiiiis

tciii|iniimi
us(|ii('

vt

Miiiinruiii

I.

lu

lioc

iiliio

siiiit

congregationes tem-

gonorationo sacculi
:ili

in iiuiic (iiciu.
(

porum
usque

vcl aiiniiniiii a constitutioiie luuiidi in

ail;un

iisi|ii(' ;(il iiriliiiciii


Iii

liiiiic

liodicruuiu dicm.

iliciii

tiiniril

Kruiich) quae ciintinetur


et
;i.

lioc lilirn

(liniiincratiii t

geiicrjitidiiis s;ieculi (sic

F,

gciie-

ratiimes Ji) usque

iii

liunc diem

BF,

liaec

sunt diut.

tissime per diuersa quaesita sic diiiunier;itiii


a.

et

(et

a.
iii

um.

i!)

a geiieratinnc

s;icculi

ali

;ul;ini

usiiue
tiiii
(>')

ciiii.snlatum (-tu '/)


ualeiitis aiiui

ualeiitiiii;ini

(ualeu-

ct

sunt vdcc.ccxxviii (JC.


filiis

2.

terrae divisio tribus

Noae

declaratio
sint

2.

divisiones

tcrrao

tribus

filiis

Noc
et

post

gentium, quae cx quibus factac

et

dihivium.

mauifestacioiics gentium que

quas singule terras et civitates sortitae

gentes
singuli

cx

quibus

natc

sunt
et

quas

sunf.
*)

corum

provincias

civitates

et

quas

siiigulc (-las tr)

t.

et c.

surtitae

(-ti

O)

hereditaverunt.

sunt Fh'C, um.


'.\.

B
3.

quantae insulae clarao.


qui ex quibus gcntibus transmigraverunt.

quot insulo manifcste.


qui cx quibus gentibus advene facti simt.

4.
.").

4. 5.

quot flumina noniiuatn.


quot montes nomiuati.
pro
5.

quot flumina opiuata.


quot montes nominati. quot iudiccs ct quis corum quot annos
iudicavit

().

6.

6 qucd

ni

et

fl.

GC
quot annis popu7.

7.

qunt iudices
a) et

et''

quis

hiiu iudicavit.

popuhim
et quis

GC, om.

BF
tribu

8.

quot rcges

in

luda

ct qiiis

quot

8.

quot rcgcs in tribu ludcorum

annis rcgnavit.
9. declaratio

vavit
om.

paschae et quis quando serex temporibus Moysi iu liunc diem.


et

9.

eorum quot annos regnavit. quis ex quo pascha ostensio pasche


,

servavit a

Moysen computatis

annis.

GC
quis

KK reges Persarum a Cyro


annis rcgnavit.
jwat 18
1

quot

10.

tempora regum rersarum a Cyro


quot annis regnavit.

ct quis

GC
ct quis

1.

reges

Macedonum ab Alexandro

ll.nomina patriarcharum a geneseos.

quot armis rcgnavit.


2wst 16
1

GC
Romanorum ab Augusto
ct
12.

2.

imperatorcs
post 10

nomina prophetarum.

quis quot annis imperavit.

GC
Ipito usque in

13.

tempora Olympiadum ab praesentem olympiadcm.


om.

l3.nomina apostolorum.

GC
generatione.

U.nomina patriarcharum a poiit 16 G


1.").

14.mulieres prophetisse.

nomina prophetariun.
nuihercs prophetissae.
posl
17 G, poal
(' V.l

1.5.
I(i.

11).

nomina rcgum Hcbreorum. reges qui inSamaria rcgnaverunt

et quis

eorum quot annos


17.
/.''

regnavit.

17.

nomina regum Hcbrcorum.


regiini

sacerdotum nomina.

ex luda

jionl

S, oin. (^

18.

etregum qui in Samaria regnavcruut supra

18.

nomina regum Machedonum ab Alcxandro et quis quot nnnos rcgnavit.


12

tribus et quis quot

annos regnavit.

regum

(reges C) saniariae posl 11

GC

CHROMCA.

00
Lih.
10.
ijcil.

CHRONOGHAPHVS
I.

Lih.
10.

gcH..

LI. a. 334.

nomina
Mdniina

sacerdotiini.

imperatorum Romanorum nomina a Gaio


lulio

Cacsare et consuHbus.

2(1.

opi.scoporuni

'

Koniaci

ct

(juis

6ic

quot annis pracfuit. U, emiKrm F cvidtynli crrure, ijuemfrustra tiielur


Kruachius Archiv
libii
7, 4f}'.t,

om. caput GC, in seroites


(et iioui

qui suut ueteiis et iioui


c.iiiuiiici

om. G)
(v.

testa-

incuti

cum

iudiculis

uersuum
1.

p. 80).
.5.

ordiiiant
8.

iifitnr

cajiita sic:

2.

3. 4.

(5.

7.

14.

15.

(15.

14 G)

19.

17

(om. C) 16.

11.

18.

10.

12 GC.

21.

Quoniani quidtMU oportet instructum esse


veritatis iliaconuni,

20.

Quorum omnium* per omnia paratum


optimum arbicompendiosum sermonem facere ad congruam sapientiam: opus cst'' etenim per ostcnsioncm non vacue eogitantes, sed Hquidum sccundum veriesse veritatis ministrum,
tratus

necessarium^
,

existi-

mavi, frater carissime


sanctis
scrij)turis

hos in brevi de

sum

facerc

sermoncs

ad
in-

corroborandam'' doctrinam tuam, ut per

paucas enarrationes non sine causa


quisitas virtutes veritatis citius

agnosca-

tatcm

liistorie
.

inquirere

in

brevi

que

mus, abscidentes prius indoctorum generatam contentionem, quae obumbrant sensum'^, huiuscemodi indoctum edoceat.
*>)

adpreiiendimus

amputantes

primum

contenciones ignorantium, quae generant


litem et obscurant

sensum ignorantium
similiterve
^) opost

corroboramlum

/>'*

^^)

sensumj F, om.

que'^ possunt studeri.


*) scr.
")

quouiam oportet

22.

Summa autem cum


cupientes

industria praevidere

V 21.Qui autem dihgentcr vohmt


qui

et studiose

iuxta veritatem
divisiones
et

cognoscimus
di-

historiam

discere,

cognoscant gentium
et

gentium

parentum

divisioncs et

patrum genealogiam
et

tem53'

numeratam generationem,
quoque tempora
siones
et ot

intrabitationis

porum
et

peregrinationes" et civitatum

tiones et

bellorum commistempora* dispensaregum annos ot prophetarum


iudicum
qui
et

conventiones

iudicum

dispositiones

regum tempora et prophetarum, quae autem capti^itates in populo fuerunt,


sub

tempora,
sunt,

quibus

rogibus

nati

quibus
qui

regibus

et

iudicibus

con-

quales captivitates populi quibus

tigerunt,

autem sacerdotes fuerimt

regibus'' ct quibus iudicibus contigcrint

vel quibus temporibus sacerdotium fun-

quique
fuerint

saccrdotes
et

quibus

temporibus

xerunt, quae
et

quae

divisio,

quae perditio
in

autem divisiones tcmporum populorum facte sunt, ut autem discmim''


Isracl

facta

sit,

quo autem modo generatio"^


de patribus
quot
Christo
sit

scensio

ex patribus

in

scminis

Israhel
ct

Christo adimplerctur et quot ct quanta

conpleta

quantique

per
a

tempora dinuniercntur'' anni creatura saeculi usquc in hunc dicm.


quanta
)

tempora dinumerantur annorum a constitucione mimdi usque in hodiernum


dicm.
*) ecr.

tempora
li
<^)

del.

'')

iiati s.

q. c. p. q.
'')

regibus F,

tempora

peregriiiatioiiis

'')

scr. semiiiis

om.

geiierati(jiie 7)''

iliiiiuiiiereiitiir li

23.

Existimavimus autem incipientcsaGenesi


iuxta

22.

Yisum

est nobis

verbum ostensionem sicut expetit" declarare, non ex nostra quadam parte'',


sed ex ipsis sanctis scripturis
llinr
testificari'^.

facere non

sermonem a Geneseos ex proprio argumento, sed


initium

de sacris scripturis testimonia tollentes.


Ilinc

ergo

sumimus secundum

crgo occursionem arripientes iuxta''

ordinationem a Geneseos acccptam.

ordinem de Genesi sermonem facicmus.


"}
ficati

icr.

c.xpedit

'')

partein

B^
cet.

*=)

scr. tosti-

'')

omisnia ijuae praecedunt

c.

21. 22.

23

liinc

ergo incipiemus et iuxta

GC

ANNI
Lib.
(/cn.

CCCIJlir.

91

I.

Uh.

(jeu.

II

((.

3.U.

24.Explicit pvcfatio.
om.
2.').

23. Explicit prefatio.

(!('

Incipit nariatio.
1)7.

24. (Incipit clironica Ilorosii.)

OC
25.

21).

Libcr generationis iiominum.

Liher generationis niundi.

I/ih.

(len.

I.

Lih.

(/cn.

II. a.

.'l.M.

Chr.

Ahx.

27.

Quo
ad
)

die fecit deus

Adam
fecit

2(j.

Qua

dic fccit deus

Adam

iinaginem
eos unt.

dei

ad imaginem

et similitu-

I.Primus liomo factus est a dco cui nomen crat


.

eos".
fecit

dinem

suani.

Adam: uxor autcm


Aeva.
2.

cius

GV

Ab Adam
livium

usqu(>

ad

di-

Noe

generationes

X. anni autcm duo miiia


ducenti
duo''.
")

quadraginta
12

racant

vv.

Lih.
28.

(/rn.

I.

Lih.grn.
11.

II (1.834.
anno3.

Chr. Alex.

Vixit

autcm
annis
et

Adam
rum
genuit

Adam

factus est

Adam
genuit
a)

CXXX
Setli.

et sic gcnuit

Sctli.

annorum ducentoruni treginta mortuus cs( autcm Adam


trcginta.

CCXXX^
sic

annorum noningcntorum

Sctii.

B, cxxx
(I

F, cc.xx 29.

Yixit
Setli

autem
annis
et

28. Seth

annorum
genuit

4.

Seth autem vixit annos CV:


quadringenti
est

fiunt

simul anni

CC

XXXV:

ct genuit Enos.

mortuus

CCV

ge-

Enos.
29.

autem

Setli

anuorum noningentorum duoannos

nuit Enos.
30. et vixit

decim.

Enos

Enos

annoge-

5.

Enos autem
nan.

vixit

CXC

fiunt simul
:

anni

annis

CLXL

rum
*)

CXC
caman

sexcenti quinquaginta quinquc

et genuit Cai-

et genuit Cai-

nuit Cainan^.

mortuus

est

autcm Enos annorum noannos C'LXX:


fiunt simul

nan.

V
(j.

ningentoruni quinque.

3L

et vixit Cai-

^O.Cainan" anno-

Cainan autcm
anni

vixit

nan

annis
et ge-

rum
leel.
")

CLXX

DCC

nonaginta quinque: et genuit Malciio-

CLXX
a)

genuit Malacamaii

lehel.

mortuus est autem Cainan annorum

nuit Melelccl.
iiialelcel
(!,

ninarcntoruni
I'

XC.

nialelel C",
leel

mala-

C
Meannis
et laret.
G,

32. et vixit

31. Malalecl

an-

7.

Malelehel autem vixit annos ccntum sexaginta


(juinque: fiunt simul anni noningenti scxaginta:
ct genuit larcd.

leleel"

norum CLXVI
gciniit larctli.

CLXII"
genuit
)
iiialelel

mortuus

est autcni

Maleleliel

annorum octiugcntorum

iionagiuta.

iiialeleel

C". nialaet u. mel.

leelC,
ovi.B
clx

^)c\wG.
la*

92
Lib. yen. II.
Lih. gen. I.
n.

CHRONOCJRAPHVS

rin: Ah'.r.
S.

8S4.

Xi. ct vixit
aiinis

iarct

'.VI.

i;ircth

anno-

lared autciii vixit annos ccntum scxaginta duos:


fiiint

(MAll

runiCCLXYI
gcnuit Enocii.

siiiiul

;inni

iniHc ccntuin viginti

duo:

et

et

gonuit

gcnuit Enocli.

mortuus

cst ;iutcin lared

anno-

Enoc.
34. et vixit

Enoc

33.

annis

CLXY

Enoc rum
sahi.

anno-

'.I.

rum noningcntoruni LXII. Enoch autcm vixit annos centum scxaginta Y:


fiunt

CLXY

simul anni millc duccnti octuaginta YII:


plaeuit

et genuit .Ma-

gcnuit Matu-

ct

gcnuit Mathusahim.

autem Enoch

tusalam.

deo factus annorum triccntorum sexaginta quinquc


ct translatus
est.

35. ct vixit

Matuannis
ct

31. Matusalaanii.

Iii.

Matliusalam autcm vixit

annosCLXYII:

fiunt

salam

CLXXXYII
gcnuit
mccli.

simul anni mille quadringenti LIIII: et genuit

CXYIP
a)
f;i.xvil

La-

Lamcch.

mortuus

cst

autcm Mathusalam an-

gcnuit Lamcc.
O,
r.LXV

iiorum noningentorum LXYIIII.

C La3.").

36.

et vixit

Lameeh annorum CLXXII genuit Noe:


fiunt

I.L;imcch autcm
simul aiini mille
tuus

vixit

annos

CLXXXYIII:
et genuit

fiunt

mec
et

annis

DCXLII:

Noe.

mor-

CLXXXMII"
genuitXoe.
)

cstautcmLamech annorum septingcntorum.

simul

cxxiii

GC

annlDCXLn.
=>)

ex XLII facxcii

ium
37. et

V
1

erat

Noe

3(i.

Noe annorum

2.

Factus
fiunt

est

annorum
os

et

genuit
tres

filios

simul
tres

gciiuit trcs

fili-

Scm,
et la-

Noe

autem Noe annorum quingentorum anni duo milia CXLII et genuit filios Scm, Cham et lafeth.

Sem Cham
annos
37.

Cham
phet.

et lafeth.

38.

Post

autem C, post-

quam generatus
fit

autem Sem annorum C. quando


Erat

13. et

factuni

cst,

cuni
et

liumincs multiplicarentur

super terram

fiUas
filias

procreassent,

videntes
essent

autem angeH
pulchrae,

dei

hominum quod

est

Sem.

factum
hivium,
esset

est di-

acceperunt
et

sil)i

uxores ex omnibus

dihivium,

cum esset annorum sescentorum Xoe.

cum Noe annorum DC.

quas elegcrant.

dixit

dominus deus: non


in

permanebit

spiritus

meus

hominibus

istis

in

aeternum, quia caro sunt. eruntque dies eorum

annorum CXX.
tcrram
troisscnt
in

gigantcs
illis

autem erant super


ultra,
fili;is

dicbus
angcli

ct

dci
illi

ad

cumque hominum
.

inille

que genucrunt,

fucrunt gigantcs a seculo

homines nominati. corrupta est autem terra coram dco et rcplcta cst terra iniquitate. et
dominus deus terram quia * corrupta erat: omnis quippe caro corruperat viam suam super terram: et dixit dominus deus ad Noe: tempus omnium reruni venit coram me: et quia
vidit

repleta est terra iniquitates eoruin, et ecce cor-

rumpam
de
ligiiis

eos et terram.

fac

autem

tibi

arcam

quadratis et linies

eam
ot

intrinsccus et

extrinsecus asfaltu bitumini

quod

sequitur.

ANNl
Lih. yat. II
Lib. gen. I.
a.

CCCLIIII.

93

3M.
et fecit

Chr. Alex.

Noe

oiniiia

quae praeceperat

iih

do-

minus deus.
tiunt autciii

et erat

Noe aiinorum

scxcciitorum.

simul anni diio


ct

iiiiha (hicciiti (juaii(|iiaruiii

draginta duo.

diluvium

factum est

super terrain (|uadragiiira dicl)us

ct qua(h'Mgiiita

noctibus. ct moitua cst oiiinis caro quiquc haliuit

spiritum vitae in semet ipso super terrain

ab

homiuc usque ad pccus et reptile et feraruiii ct oiiiiiium quod erat super terram habcns spiritum vitae in semet ipso. post haec autem in sexcentesimo primo anno exiit Noe et omnes
qui
a)

eum eo bk P

erant de area.

39. Fiunt ergo ah

3S. Fiunt ergo

ab

U.fiunt autem simul ab

Adam

usque ad diluvium

Adam
ad
X".
a) XI

usque

Aibini

usque

Noe
**)

anni duo miha ducenti quadraginta duo'.


vaccmi
rr.

diluviuin

ad

dilu V viuni

20
V.
f.

generationes
anni

anni duo milia

CCXLU.

ge-

UCCXLU.
F

nerationes X.

5. et a

diluvio

Xoe usquc ad

turris

aedicationem

et eonfusione linguarum generationes sex, anni

40.

Hae
Sem.

sunt

39.

He

suntgene-

16.

autem quingenti quinquaginta octo. Hii autem sunt fihi Noe: Sem, Cham
post diluvium" sic;
a')

et lafeth

genevationes

rationes

Sem.
17.

dilu

uiii

P
annorum CI:
fiunt simul
ti'es:

Sem cum
set

es-

40. Sem'' post di-

Sem

factus est

anni

annorum

luvium
secundo
)

anno
ge-

duo miha trecenti quadraginta


Arfaxad.

et genuit

C, genuit Ar-

faxat anno

U
4
1.

nuit Arfaxath.
om.

post diluviuni.
42. et
vixit

V
IS.

Aret

Arfaxath an-

Arfaxad aurem
fiunt simul aiiui

vixit

annos centum treginta Y:

faxat

annis

norum

duo miHa quadringenti septua-

CXXXY
43. et vixit

CXXXVI genuit Cainan.

ginta octo; et genuit Cainan.

genuit Cainan.
Cai-

42. Cainan anno-

19.

Cainaii

autem

vixit

annos centum treginta: fiunt


et genuit

nan

annis
et ge-

rum

CXXXI

simul anni duo miha sexcenti octo;

CXXX
)

genuit Sahi.

Salam.

nuit Sala*.
salam

GC
43. Sala

44. et vixitSala

annorum

2(1.

annis

CXXX
(!V

CXXX genuit
Eber\
a)
fl.fS I'

Salam autem vixit annos centuin treginta: fiunt simul anni duo miha septingenti treginta octo
et genuit

et genuit Eber.
) sjilani
4.').

Eber.
ccutu

et

vixit

Eber

44.Eberaimorum

21.Eber autcm
siinul
aiiiii

vixit aiiiios
(hio
inilia

XXXIIU:
eius.

fiunt

annis

CXXXIIU
genuit Faleg.

octingenti duodecim: et

cxxxnii-et
genuit
Falec.
) cxxxiii

geiiuir

Fiilccii

et

Kagau fiatrem

GC

94
Lih. ycn. 11.

CHBONOGRAPnVS
Ltb. gen.
I.

riu: Alcx.
22.

n.

3.U.

Sub

ipso factum est

dispersio.
:

et

fuit

omnis
est,

terra labia et

vox una omnibus

et

factum

dum movercnt ab Oricnte. invcnerunt paneum, quod est terra fructifcra in tcrra Sennaar, et habitavcrunt ibi. et dixit homo ad proximum
suum:
venite, faeiamus nobis lateres et eoqua-

mus
quasi

eas

igne.
et

et

facta

est

eis
illis

ipsa

latera
et

lapis,

bitumen erat
aedificenius

hitus.

dixerunt:
et
et

vonite

nobis

civitatem

turrem, cuius capud


faciamus nobis

sit usque ad caelum, nomen, antequam dispersi

fuerimus super
scendit

omnem
deus"

faciem terrae.
videre
filii

et

deet

dominus

eivitatem

tm-rem,
dixit

quam
lioc

aedificaverant
:

liominum, et

dominus deus
et

ecce labia et vox omnibus


facere,
et

una,

initiarunt
ipsis

nunc non
pro-

minuitur

ex

oninia

quaecumque

posuerunt facere.
sas

venite, descendentes disper-

faciamus

ibi

audiat

unusquisque

dispersit illos

eorum hnguas, ut non obvocem proximi sui. et dominus deus inde super faeiem
et cessaverunt aedificantcs civi-

omnis terrae,
tatem
et

turrem.

propter hoc voeatum

est

nomen
labia

eius confusio, quia ibi confudit

dominus
eos

omnis

terrae,

et

exinde

dispersit

dominus deus super


*)

omnem

faciem terrae.
intellegitur

adnotatur in

m. 1:

nou corporaliter

quod desceudit dominus deus.


4().

usqucadhunc
generationes

45.

Fiunt
anni

simul

23. Fiunt

autem simul ab Adani usque ad


et

turris

DXXXI,

aedificationem
rationes

dispersionem

terrae

gene-

V, anni

generationes

quindecim, anni duo miha octingenti


vr. 14

DXX^ailP: ab Adam
auteni rationes

V: ab

Adam
anni

LXXVIII^
^J

generationes

vacant

gene-

XV,

XV,

IIDCCLXXm.

anni sunt

IIDCCLXXP.
")

smit ergn

.'i

diliivio usqiie
n.itiiiitiitciii

ad
la-

lecli

aiiiii
II

iixxxi
Clllll

(uxxvii

<'l

illu liieuiiio

qiiud

iiiciiioravi
riiis

supe-

pust ililiiviu

secuiidu aiiiiu ge-

nitum arfaxat OC
^) LXXlll

ANNI
Lib.
47.
(jcii.

CCCLIIII.

95
Clu: Alex.

I.

I.ili.<ii}n.IIa.:i34.
K).

Divisio

ter-

Divisio terre
tribus
filiis

24.

rae* tribus
filiis
a)

Tcrrae divisiones tres factum est sic:

filios

Noe

post diluvio

Noc.
et
ins.

Noc.
B,

om.

GC
17. J*ost

48. Post diluviuin

diluvium
fnitrum

25.

Sem. Chani

et lafcth

trium frntrum socundum

Seni Cliani
lafct trium
fratruni tribus

triuni

tribum partiti sunt supcr terrani.

in tribus

partibus divisa
cst tcrra. 48.

divisac
40. et

suut.

Sem

qui-

Sem
oris

vero priportio

2(i.

et

Sem
in

primogenito a Persida ct Bactrium usIndia hingitudo,


latitudo

dem primogcnito" a l'crsi-

filii

que

autcni

ab

cst a
ct
alj

Persida
austro
in India

India usque Rinocorurum.

da

et Bactris
in India
in

usque

usquc
ct

longc usquc

Rinocorura
:

Rinocoryris
est''.
)

longitudo

et

habet fluvium
(pars facta
'>)per-

Eufraten.

est bie.O)

sida (persidam C)
bactris

(bactrix
(liingi
C''')

G)

Uiiige

G, iu IdUgum

usque rinocururis

(rinocururis

50.

C) GC Cham autem
secundo a
Rinocoruris

91.
Ij

Cham

vero
filius

27.

Cham autem
Garirum.

secundo ab Rinocorurum usque

r./..5'

secundus

Noe aRinocorura usque ad

usque Gadira" ad austrum


*)
''.

Cades, que est

ab austro: et
G,

gadira

habet fluvium

gadiram C,
ad

gari-

raat B, cariraat
*>)

Geon

qui vo-

austrum

catur Nylus.

om.

BF

Lih. gni.

L.

Chr. Alcx.
28. lafeth

ol.Iafct autcm

lU

Media usque Gadira"


gadeb
G,

ad borram.
)

autem tertio a Midia usque Garirum ad aquiloncm.

usque

italiam

et

usque

ilaliae

gad*

C,

usqne

italiae

ad gades C-

52.

Habet autcm
dividit
a)

lafct
ct

flumen^Tigridem qui
Babiloniam.

20.IIabet
qui

autcm lafcth

tluvium
ct

Tigrcm.
in

Mcdiam

dividet

Mediam

Baliyloniiim

irumen B^

tcrra Assyrioruui. 30.

53.

Sem autem

Eufratem.
qui vocatur Nihis.

Cham autcm
vocatur Nilus.

habet fluvium Geon.

qui

54. et

Cham Geon

31.

Sem autcm

Eufraten.

96
hih.
(/'//.

CHRONOGRAPHVS
/.

Chr. Ahx.
pnst
ili'.VI.

55.

Confusae
liiviiiin.
siiiit

Miiit aiifoiii"

liiiguac
((iiac

Confusac
fcnaiii
(|iiac
(liii):

sunt

autcm
:

linguae fuerunt

super
autera

ciaiit

aiitciii

confusae
turvciii

post

diluvium

liiigiiac

IjXXII''

ct

qiii

confusae sunt linguae septuaginta


qui

iicdificaliaiit craiit gciitt-s


ctiaiii
iii

LXXII^', quac
iaciciii

auteni

furrem

acdificabant,
in linguis

liiiguis''

sujicv

tccius

fuciiint

gentes septuaginta, qui

tervae divisao sunt.


^) coiifusi suiit tril)U.s
c) l.xx

supcr facicm tcrrac divisac sunt,


et sic

fere

^) lx.\

fJC

OV

<')

quno

liiiguae

GV
Chus Actliiops
'.V.\.

ofi.

J^ebrot autcni gigans


in escani

filius

Xcbrod autem gigans


opu
istc

filius

Mcdiis vciiaiulo subiiiiuistialuit

pro
eis

cibaria
feras.

Chus Ethieorum vcnando


sunt haec:

bestias in cibuni.
57.

porrigebat

Vocabula
a)
I.\x

autciii

LXXII-' hacc sunt:

1)4.

Xomina autem scptuaginta


lafeth
filio

ac
Ii5. filii

58.
59.

filii

lafet.

Xoe

tertio iuniori.

Gamcr",
)

quo Cappadoces. gomer CO, gam O, ^) ex] et '


ex"'

156.

Gamer. a quo Cappadoci.


ct

()(i.

")

Magog", dc quo uiupir O magor


(,',

Celtae'' et Galatae.
^) geltae

157.

Magog, a quo Chaldei


Made, a quo Midi. quo Grcci

ct Galates.

Ji

()l.
()'2.

luvan
**i

Madac, de quo Medi. ', dc quo (ircci


niedii uaii I!J-\

3S.
ct lones.

et

39.

ct Yoias, a

ct Hiones.

luedi

iuu.iu C, luedi iuain

G
40.
et Thobail. a

(i;{.

Thobcl, undc Etthalienses".


*) tliessalieiises

quo Thettali.
Illyrici,

64.
65.

Mosoc, undc
) iras

Illyvyci.

41.

ct

Mosoch, a quo

Thivas", unde Tvaces.

42.

ct Thiras,

a quo Thraci.

GC
43.
ct

66.

Cetthyn", unde'' Macedones.


'')

Chaftaim, a quo Macedoni.

elisa

OC
iiis.

^) troeiaiie

Irigiiae (voiuit Troi-

aiii

Plnyges)
filii

F
44. ct
filii

67. et 68.

Gamcv.

Gamcr

filio

lafcth tcrtio

filio

Xoe.

Ascanaz'', de quo Sarmatae.


*)

45.

Aschanath, a quo Sarmati.


et Erisfan, a

aschanat

GC
46.

69.

Rifan% de quo Sauvomatac''.


*)

quo Rodii.

rufaii

/'

*')

saiiniliatae

OC
47.
ct

70.

Thogovnia', dc
'')

qiio

Avmenii.

Thorgaman, a quo Armcnii.


filiorum lafcth fihi

tergania O, thergam C, tliogor

F
48. ct
filii

7L
72.

et

fili
**)

sic

luuan". OC, filiiuaii

Noe.

/',

tilii

iuuau

F
19.

Elisan*,
")

T.\.

74.
75.

undc Siculi. C Thavsis, cx quo Ilibcvi qui ct Tyrrcni. Cithii. dc quo Roniani, qui et Latini.
eliuiiii

Elisa, a

quo

Siculi.

51.

ct Thaveis, a

quo

Iberi, qui ctTyrannii.

51.

ct

Ctici,

a quo

Romci

qui et Latini.

Rodii".
^)

et (lc

(|ii"

(Tlliodi

",

rodi

iiiiii

ct

priaiui

F
52.

76.

omnes XV: de
gciitium
:

his

extitcrunt
e.\

insulac
Citicnsi-

sunt autcni Cyprii


lafct.
si

bus

cx

(|iiidcm

invenimus ct
ipsis.

eos qui sunt ad


tribu Citiensium.
)
sic

li(irvaiii

cx

dc ca

OC, ciuensihus

JJ

Noe: ex istis dispersae sunt insulae gentium sunt aiitcm ct Cyprii cx Cittcis cx filiovum lafeth: simul gentes quindecim: invciiiiiius autcm qiii ab aquilone sunt ex ipsis, ex tribu Citteis.
isti
filii

Omncs

lafeth tertio

filio

ANNl
Lib.
77.

CCCLlIir.

97
Clir. Alex.

gm.

I.
W,\.

Sunt aiitcm ex

ipsis

ctiam gentes, quae


ut

Est autcm de Elladii gentes omnes ex


ipso,

sunt in lleliada" practcr eos qui post-

excepto
ibi,

his

qui

liabitaverunt
(lui

in

modum

advencrunt

ihi.

puta Sito-

postcro
circa

es" Saitci.

habitavcrunt

rum''. qui habitaverunt civitatcm".

quae

marc honorahilcm civitatcm, quae


id est

apud Grecos honoratur, Athenas.


8)

vocatur Athcnas.
") scr.

holi.ada

6", cliada G, lielada


'')

t'-,

hellada U,

etiada

JIF
(sic)

ut p.

siti)i'uni

(sitaurum C) GC,
c) ^ic

leges
tate

B, regis F, om.

FGC,

ciui-

B
.M.sinuil auteni et Thibas. qui Sidoiiii sunt

7S. et

Thebcorum. quoniam Sidoniorum sunt

inhabitatores ex
"1

Cadmo Agenoris
C,
ex

fiho".

acolao, dc

Cathmo Aginoru.

ex

c.

a.

filinj

gadinu ageiieris G,

om.

BFO
Charccdonis

79. et

Tyrorum

sunt

inhabi-

').i.

Chalccdonii
fuerunt.

autem

Tyranni

peregrin

tores*.
a)
c.
7'.!

habetit

OC, um.

BFO
')(i.

80. et

quicumque sunt ahi siniiliter post haec apud Halladam" transmigraverunt.


*)

ct

alii

simili

modn

qui pnsthac in Ellada

helledam

(/

81.

Cognoscimus autem
prophetis.

hacc

e.\

lcgc

ct

82. Erant

ergo

de

lafct
et

ad

confusioncm

hl.

turris tribus

XY
GC

hae gentes lafct a


"^

Haec sunt autem gentes lafcth tcrtio speriam a filio Noe a Midia usque ad
parteOccani adtendcns ad aquilonem
sic:

Media usque vesperum'' Oceani


")

dif-

fusae sunt adtcndcntes usquc ad borram.


uespertinuin
'')

sic

B-FC,
(:?)

occiani

(t,

oceane', oceanum C-

83.(1)

Medi.

(2)

Albani.

Gargani.

.58.(1)

Midii.

(2)
(.5)

Albani.

{'.^)

Gargani.

(4) Arrei.
(7)

Cuh^

(5) Armeni. (6) Amazones''. (S) Corzieni^ (9) Benageni.

(4) Errei. (7)

Armeni.
Corzini.
(I
I

(li)

Coli.

(8)

(9)

Amazoni. Dennagi.

(10) (12)

Cappadoccs.
Mariandeni"'.
(!.>)

(II)
(

Paflagones.

(lO)Cappadoci.
riandini.
(
(

)Pafiagoni. (12)Ma(

Wi)

Tibarenses.
(ifi)

i:?)

Taharini.
(

14) Challyri.

(14) Chalihcs".

Mossynnotif.
(IS)

l.i)

Mossonici.

IS) Sarmati.

(19) Sau(22)

Colchi.

(17)
(

Mclancems.
(22) Tauri.
(2o) Illuri.

Sar-

robati.

(20) Meoti.
{T.\)

(21) Scythi.

matae.

19) Saurobatae''.

(20)Meothes.
(2:$)

Taurinii.

Thraci.

(24) Bastarni.

(21)Scytesi.
(24) Bastarni.

Thraces.

(2.5) Illyrici.

(26) Maccdoni.
(:}(>)
(:{:$)

.2S)Grcci.
(:{1)

(26)

MaceGreci.

(29) Ligyrii

Istrii.

Ilunni.

dones.

(27)

Hellencs.
(H(l) Histri'.

(28)

(:V2)I)aum.
{'.Va)

lapygii.

(:U)CoIabri.

(29)Lybyes'<.
(:V2)

(31) Yieni'".
(:{4)

Oppici.

(36) Latini qui et

Romei.

Dauni.
(:5."))

(:) lapigesi".

Ca-

(37) Tyranni.

(38) Calli qui ct Latini.

lahri.

Opici".

(;i6)

Latini qui et
(;38)

Romani.
)

(:37)

Tyrrenni.

Galli qui

amaicines F, amaxoni O, amoxobi

'')

choli

F,
d)

coli

CGO

=)

gorzeiii
)

mariandini

GC

CO, gorcen G, corzeini f) moschalihes C. clabes G


8)
'')

sioni
cini

GC, oxosiunoti

malanceni C, malan-

G, melacleui

saurobaee F, sauromatae

B^O
FCG,

scite C, sirthae
istri

<)

libes C'

sic

hystri O,

")

ueiini

GC
)

>) ic C,

iapeges G, iapyges O, dapues


calabrii pici

BF

c FGCO,
13

CHRONICA.

98
Lib.
et Celtac.
(frii.

CHRONOGRAPHVS
I.

Chr. Alex.
(

(39) Lybyestini''.

Ki) Celti-

(39)Ligistini.
(12) Galli.
(

Kl) Ccltiiiirii.

Ibirii.

Ijcn. (ll)llilu'ri.
tani. (4
1)

(12)Galli.
(t.i)

(KilAquiBasanotcs
''.

13) Aquitanii.

(II) lllyrici.

Illuriani.

15) Basantii.

(16) Cyrtanii.

(17) Lysi-

(46)Cyrtam'.
cei'.

(47) Lusitani^

(4S)Yoc-

tani.

(48)Huaccai. (49) Cynii. (50)Britqui in insulis habitant.

(49) Cunicnscs".

(50) Brittones

tani

qui et in insulis habitant."


P) libistiiii
^)

(;C

'I)

basantes 6'C'O

")

cystiini

WC
"2.

luset,ini
^)

W, lasecaiii

C
1-2.

')

uaeeti

GC
23.

laterculum
3.

sic disponuiit

GC GC
13.

") clunni
!l.

1.

17.

10. 18.
7.

11.

20. 4.
8.

21.
2(5.

5.

22. 6.

14.

15.

24.

16.

2.'>.

28-41. 43-r.O,

omittentes 19. 27. 42.

84. Qui autcni

corum novcrunt
(2) Latini

litteras,

hi

59 Qui autem sapiunt ex


sunt

ipsis litteris,

hii

sunt

85.(1) Hiberi.

qui

vocantur"
(5,

tid.

1) Ibirii.

(2) Latini qui utuntur (5) Greci. (4) Midi.

Romani.
Medi''.
*) sic JS,

(3) llispani.
(6)

(4) Greci.

(3)Spani.
mcnii.

Romei. (6) Ar-

Armeni.
")

quibus utuntur (tC

sic

FO,

niedi

greci

GC,

greci [om. medi)

B
6
1
.

86. Sunt

autem fines corum a Media'' ad borram usque Gadiram a Potameda fluvio usque Mastusia ad ilion''.
a)

Sunt autem termina eorum a Midia us-

que Garirum quod


terae

ad aquilonem

la-

autcm

Huvio

ct fluvium iisque

a media

GCO,

uni.

BF
C

^)

mastucia ad

Mastusias contra solcm.


62. Provintiae

olion G,

maturciam ad

olion

87.

Terrae autem eorum hae sunt:

88.(1) Media.
(4)

(6)

Amazonia Armenia minor. (5) Armenia maior. Cappadoeia. (7) Paflagonia. (8) Ga(

Albania

'.

'.

(l)Midia.
(

1)

autem eorum sunt haec: (2) Albania. (3) Amazonia. Armcnia parva et (5) magna (parua
(jhi.

et

m.

pict.).

(6)

Cappadocia.
(9)

(7)

Pa-

latia^

(9) Cholcis'".

(l(l)Indice.

(11)

flagonia.
(1(1)

(S)

Galatia.

Colchus.

Bosphorina ^ (12)Mcotiaf. (13)Derres8.


(

India.

(27) Achaia.
(

(ll)Bo.spo17) Bastarnia.

14) Sarmatia.

(15) Tauriana.

16) Scy-

rina.

(12)Meotia.
(

13) Dcrris. (14)Sar(

thia\
MolUs.

(17)

Bastarnia.
(2(1)

(IS)

Thracia.
(21)

matia.
(

15) Tauriannia,
(

(19) Machedonia.
(22)

Dalmatia.
(23)

l(i)

Scythia.

IS) Thracia.

(19)

Mace-

Thessalia.
(25) Bctolia. (28) Pelicnia'

Locria.

donia.

(20) Dermatia.

(21)

Molchia.

(24)Boetia.
(27) Achaia.
latur

(26) Attica.

(22) Thettalia.

(23)Lucria. (24)Byotia.
(26) Attica. (27) Achaia. (30)

quac appelAcarnea.
(32) Auchi-

(25) Etolia.

Pellcponcnsus.

(28)

(2S) Pclcpponissus.
Ipirotia

(29) Acarnia.
(31)

(30) Epirotia.
nitis''.

(31) Illyria.

(ipeirotia ^yjc^.).

IUyria.
pict.).

(33)

Iladriacc
(3
1)

cx qua pclagus
(35) Lusi-

(32)

Lucidissima

(Illychinitia

Hadriaticum.
tania.
n)
<:)

Calcecia'.

(33) Adraeia (adriacia^^/c^.), a quo

Ha(37)

(35)
/>'
'

Italia.
''I

(37)

Thuscena'".
yj
sic

driaticum
Tuscinia,

pelagus.
(35)

(34) Gallia.
(1)

albana

aiua/.onia

GFO, amazoui
cabitia
C,

Lysitania.

Midia.

sic C, gallaci;i '/,

galaba

Jl.

F
S)

''i

(39) Messalia. (40)

(36) Italia.

(39)Celtica.
jiict.).

GC,
f)

collis JiJ'^

^'

bot'1)orinani

iMislMxlinain Ir
sic C,

Spanogallia

(spanocallia

meoliam

(IC, media BJ', niocsia


i'',

derris 0, dersis G, deris

erris

B
/'^,

(41) Ibiria.
ititerpositis

(42) Spania
jiost

magna.
ordine hoc:
11

'')

schitia F,

scythiae B, scitia
It)

GC

cucabula redeunt

63 qnadraginta, si>alUs
recipicndas,

palleiiia C, pallennia (}

sic

C,

auchnitis G, euchnitis
')

ad picturas
suum).

aodinius

Jl,
1

auhiiyntis O: scr. Lychnitis

(extra locum

210.
35.
et

36.

15.

17.

gallicia

F, gallia

GC:

1627.

31. 29. Si. 39. 37.


l;/itur

38. 36. 33. 32.

scr. callaecia

">)

sic C,

tuscynia G, thus-

genc B, thugeue /'

30. 40. 41, umissis

28

4i, his i>osito 36.

ANNI
IJh. ge.
(3S)
(

CCCLIIII.

99
Chr. Alex.

I.

Massalin.

(;59)

Celtes

Gallia".

10) Ilispniioj^alia"

(4 I) IlilxMia.

(12)

Ilispania maior.
") galliji

om.

") ispaiiugiilia

/'',

liispiuhigalliii

^0, lilspania

<;allia Ji

89. llucusquc dctinit

tcna lafct
onincs

usi|uc ad

Brittanicas
vespicicntcs.

insulas

ad

borrani

90. Sunt autcni his ct insulac istac.

91.(1) Brittanicae. (2)


(-1)

Sicilia.

(3)
(G)

Euboea.
Lesbus.
Cefa-

Rliodus.

('})

Chius.

(7) Chitcra.

(S) laccntus''.

(9)

lenia.

(10) Ithagac".

(II) Corcyra et

(12) Cycladcs insulac ct pars (juacdani

Asiae quac appellatur lonia.


")

brittania

GC

*)

iacintus G, siacintus C, zaitacae


II,

ciiithns

c)

sic C,

itliaec

B, iabeeh

92. Flunicn cst

autem
et

his

Tigris dividens

inter

Mediam

Babyloniam.

93. Hi sunt fines lafet.

94.

100
Lilt.
(/rn.

CHRONOGRAPHVS
I.

Chr. Alex.
53. et

lUS.

Et Chus gonuit Nebruth gigantem".


^)
gij^aiitoiii
(ytii.

Chus genuit Nebrud Ethiopem

et

Iil'\

tofuiit

r.

(r. c.

HU)

oiii.

O
54.

109. et

patre ipsoriim
*) iiiestrein '/,
1

Aogyptioium patriae cum Mesrain" VIU: dicit euim


ineslriiin ''',

venatorem et gigantcm. et Aegyptiorum jiatiias cum Mestreim


jiatre

eonini octo: dicit auteni

sic:

incsreiii

(''

10. et
")

Mestraim" genuit
'')

Ludiin'',

undeLydii.

b5. et

inestraim F, inesraim B, mestreni GC'-. niesIdilini

Mestreim genuit quo facti sunt Lydii


et illus

ilius

Lydiim

ex

ipin ''-

OC, Indim

/'

111.

Eneniim", de quo Pamtili.


^) et ineinlnigiin
(
'.

86.

Enemigim, ex quo Pamphyli.


Labiim, ex quo
Libii.

el

nienuyiin U, el neniigin

O
S7.
et illus

112.

") nif

Labiin", de quo Libies''. GC, l.ibain llF ^) sic GC,

laboes

BF
88.
et illus

113.

tt)

Neptoin". /'( B'F, neptoen B',

Nefthabiim, ex quo Fygabii.

neptalin

GC.

nepli-

talim

114.
^)

et

Patrosonim^ unde Cretes.

89.

et illus

Patrosoniim. ex quo Licii

patrusoniin

GC
unde
Lycii.

115.
)

Casluin",

cnsionim C, chusienim

116.

unde exierunt
*)
tilistini

Filistiim".
/''

O,

pliylistini

117.
")
1

et Capturin*,
captorim

unde

Cileces.

90.

et ilhis Cathfthoriim,

ex quo

Cilicii.

OC,

captoroin

F
9
1 .

JS.

Chananeorum sunt patriae cum patre eorum X": diiit enim


)

Chananeorum autem
nahan patre eorum dicit enim sic:

patrias

cum Chaduodecim:
primo-

sunt

x|xil

F, om.

inler ii/ia

OC

19. et

Chanaam

genuit Sidona primogeni-

92. et

Chaiialian

genuit

Sidona

tum", ex quo Sidonii. ') gonuitum B^


120.
")

genitum.

et

Chetheum^
B", celtlienm C, etthaeum

93. et

Chetteum.

clienni

G
94. et
95. et

121. 122. 123.


124.
")

et
et

lebyseum.

Amorreum.
Gergesseum.
eii.elium

et

96. et 97. et
et

et Araceum-'.
et

Amorreum. Gergeseum Aeggeum. Aruceum ex quo

Tripolitani.

C,

eueum

(/,

et

auru-

cliaeum

F
Euueum. ex quo
aeueum ex
(|no
tr.

125.
")

et
ct

Tripolitae*.
et arraclienin niide

98. et

Asethneum ex quo

Orthosiasti.

F,

tripolitae f ', et

arnclieum unde

tribolite tr

126.
)

et Aseneara''.
.asenneum

99. et

Arudium, ex quo Aradii.

O
100. et
101. et

127.

et
et
) u.

128.

Aradium, unde Aradii. Samaream, unde Samaritae".


s.

Samareum.
Ferezeum.

OC

oni.

BFO
102. et

129.

et

Amathi, unde Amathusi.

130. Est

autem
ad
n.
(',

habitatio

coruris usque
")
:id

eorum a RinoGadiram ad iiotuiii^.


irin, li

103.

Amathium. Est autem habitatio eorum ad Kinocorurum usque Garirum aspiciente ad


septentiionem longitudo.

porlnin O,

ANNI
LiJi.
t/rn. I.

CCCLIIII.

Ull

Chr. Alex.
I(i4.

IIU.Ex
**}

liis
geiili*s

autein nascuiitiir gcntcs liac":


liae ^/C

Quae autem ex
(4) (iagarini

ipsis

natae sunt gentes:


(3)
(6.)

rcges

lreyii;i (>)

uel geutes

105. (I) Ethiopi.

(2) Troghidyti.
(5| Isaiiiiii.

Aggei.
Pisces-

BFO
132. (1) Aethiopes.
(^2)

Troghulitac (trogo(4)

conieduli.
(9)
Fiiiici.

(7)
(

Ellaini.
Kl)

(8) Aegyptii.

ditae C^).

(,?)

Aggci (agacci 0)
agagcni O, om.
C,
sabani G).
(bollanii
(9)

Lihyi.

(II) (13)

Mar-

Aggageiii

(s/c (tC,

BF)
(fi)

maridii.

(I2j

Carii.

Psylliti.

(5) Isabini

(sabini
(7)

(14)

Myssi.

(15) Mososini.

(16)

Fy-

Ictliyofagi.

Yelaniii

/'.

gadii.

(17) Maconii.
(2(1)

(18) Bytiiynii.
Lycii.

helmani <rC).
ces.
(1(1)

(S) Acgyptii,

Fcni-

(19) Nomadii.
riandini.
sini.

(21)
(23)

Lyhyes.
(iC).

(II)

Marmaredae
(carpi

(22)

Pamphyli
Maurisii.

MaMoso(26)
Criti.

(marmaritac
(;(').
licia

(12) Oliari
(pclliotae

(24) Pissidii.

(25) Autalei.

(13)

FiUitae

pel-

Cihcii.

(27)

(28)

G,

fallitae

F).

(14) Mysi (miy-

(29)

Magartei.

(30)

Numidii.

(31)

sini C).
ct sic

(15) Mossynoeti (mormosneci (16) Friges.


(17)

Macarii-

(32) Nasamonii.

ferc G).

Ma(20)

gones
(18)

(macedones
Bithyni.
(19)

C,

macidonis G).
(21) Mariandeni

Nomades.

Lycinii (hcii

FGC).
(2.'{)

(mariandini
piii

GC).

(22) Pamfyli (pam-

GC).

Misudi (mimsudi B".


(r).

niynsudi F, moysisidii C, mossisidi


(24) Pisideni (pisidiseni B").
gallii

(25)

Ly(t)

(lycalli

F,

licalli

C,

om

(26) CiHces.
(cretes
(J,

(27) Maurosii.

(28) Cretae

tes G).

(29) Magartae (maC).

garthae G, margartae

(30)

Nu-

(31) Macrones. Nasomones (nasamones GO). (32) 133". Hi possident ab Aegypto usque ad

midiae (numidae F).

106. Hii

possident

ab

Egypto usque

ad

Oceanum.
)
c.

septrentionalem
hifrti pnsl
r.

Oceanum

"

gentes

134

rhh

151

XXXII.
*">

oco.iiuini

r
ex
ipsis

135.

Qui autem eorum sunt


Penices.

litterati, hi sunt:

i(l7.

Qui

autem
Fynici.

sciunt

litteras,

sunt liaec:

136.(1)
fyli

(2)

Aegypti.

(3)

Pam-

1(18.(1)

(2)

Egyptii.

(3)

Pam-

(pampili G, pampilii C). (4) Fryges.


fines Ciiani a Rinocoryris.
ct
1(19.

pliyli.

(4) Frygii.

137.

Sunt autcm

Est

autem tenninum Cliam ab Rino-

quae dividit Syriani que Garira in longum.


)

Aegyptuni

us-

coruruin qui extendit a Syria et Ethiopia usque Garirum.

gadini

(r,

g;idii;iiii

C
Lih.
7s.
,in,.

Lih.
138.

(icn.

I.

II

(I.

.7.7/.
I

Chr. Alcr.
10.

Nomina

autem gentiuin

Noinina

provinciarum

Noinina autem provintiaruni

haec sunt:
139. Aegiptus.

eorum sunt hec:


79. Egiptus.

sunt liaec:
cuni

III. i-igyptus

omnibus
aspicit

qui in circuitu cius sunt.


14(1.

Ethiopia'*

quae

teiidit'"

s(l.

Etliiopia

que

rcspicit In-

12. Etliiopia

quae

adversus Iiidiam.
)

diam.

ad Indos.

et ethiopia

^) adteii-

ditOC

102
Lib. gen.
14
I.

CHRONOGRAPHVS
I.

Lih. yen.
81. et
alia

II

a.

B34.
iinde
113. ct

Chr. Alex.
alia

et alteraAethiopia, unde

Ethiopia.

Ethiopia

profifiscitur fiunien

Ae-

prodit Huvius Rubrus qui


respicit contra orientem.

egrcditur
fluvius

unde Ethioporum
qui vocatur

thiopum Erythara" quod est Rubruni adtendens

Nilus

Geon Rubra
his

qui aspicit

ad orientem.
)

ad" orientem.

eritra 0,

eiitra

G
82. Thebaidis. 83. Libia
1

")

ad

C
us-

142.
143.

Thebea. Lybiae, quae extendit usque" Cyrenen''.


a)

14.
1

que

extenditur

5.

usque ad Cyrinem quae


est Penthapolis.

Thebaida tota. Libya qui extendit que Corcyna.

usqiie]

BFC,
C^
>)

coii

C",

cor O, contra
C,

cvrenen

cyrinem F, circne O, om.

B
84. Marmaiices.
1

144. Marmaris".
a)
sic

16.

Marmaria
in

et

omnia quae

GCFO,

om.

B
gentes
8j. Syrthes.

circuitu eius sunt.

14o. Syrtes

habens

Nascimenia.

17.

Syrta habensgentestres

has: J^^asamonas

Macas

Tautamei.

Nasamona Macas Tautameus.

Tautameos ".
1)

niagas taurone.s

GC
86.

140.

Lybyae quae a Lepti


extendit usquo niinorem

Libya Lectimagna quae ad usque extenditur


Syrtia minus.

118.

Libya
et

alia

qui respicit

extendit

usque

ad

Syrtem.
147.

Numidia.

87. Nomidia.

19.

minorem Syrtiam. Numeda.

148. Masseria (asyria C, assilia 6r).

88". Masyris.
")

20. MassjTis.

quae codex hic interponil


c. 7'2.

edita sunt post

149. Mauritania quae extendit

90. et

Mauritanea que

ex-

121.

Mauritania qui extendit

usque

Hereuleas

tenditur usque
culis statuaui.

ad Her-

usque Eracleoticum ter-

quod
")

est Heracleoticas

minum

contra Garari.

stellas" contra

Gadiram.

colnmnas

C, cellas

Lib.
150.

ijen.

I.

Chr. Alex.
122

Habent" autem ad borram maritimam


a)

Tum

habet qui aspicit ad aquilonem

liabetS

qui circa
(2) Pamfiliam.
(3) Pisi-

mare

sunt.

')
1

Cihciam.

123. (l)Ciliciam. (2)

Pamphyham.
(4)

(3)Pissi-

GC). (.'i) Lycaoniani. (6) Frigiani. (7)Camaliam. (8) Lyciam. (9) Cariam. (10) Lydiam. (11) Mysiam (moesiam (iC) aliam. (13) Aolidem (aeo(12) Troadem.
diam.
(4) .Mysiam (nioesiam

Myssiam (mysia (.')) Lygdoniam (ligd- pict.). pict.). (7) Camiliam. (8) Ly(6) Frygiam. ciam. (9) Cargam (caria^j/cY.). (10) Lydiam. (12) Troadam. (13) Eoham.
diam
(pisidia pict.).

Ham

G, et aeoham C).

(14) Bytyniam.

(14)

Bithyniam.

(15)

antiquam
10.

qui

(15) veterem

Frygiam

altiorem

(alt.

vocatur Frygia ^
1) pictae pnst

ow. GC).
134". Sunt autriii iiisulac
hae*": (1) (2)

124 repelniilur

12. lo. 14.

124.Siniul provintias
iii

XHL
et insulas

his

communes
G).

Pi.").

Sunt autem
(l)Corsula.
(4) Melitia.
(

eis

comnmnae:
(6)

(2)

Lapanduoa. (3)Gaula.
Minna.
Sardana. (8) Galata.

Corsola

(corsula

C,

cursola

(5) Cercina. (7)

Lupadusa (lopadusa

C, lapadosa6r).

Taurana.

ANNI
Lib.
(3)
(jen.
I.

CCCLIIII.

103
Clu: Alr.r.

Gaudius (gaddus GC).


('.

(4

Meletae

(9)

Gorsuna.
(12)

10) CrJta.

(II) (iaulo-

(molitiac

niiliciao C).
((>)

(5)

Cercenna
7'').

roda.

Thiia.

(13)

Cariatha.

(ccrcina f;C).
1^7)

Menis (niocnis r;C).


7),

(14) Asta vetcra. (l5)Chius.


bus.

(KliLcslambra.
Cous.
(21)

Sardinia (cardinia

gardinia

(17)
lasa.

Tcncda.
(20)

(18)

(8) Galata (galatae GC). (9) Corsuna (corsina C, corsisna G). (10) Cretac. (11) Gaulus rlicdac (caulus rhode CG).

(19)

Samus.

(22) Cnidus.

(23) Nisyra.

(24)

magna

Cyprus.

(12) Thera.

Ki)

Careatus (carcatas
C, asthi(.16)

Simul insulas
1)

XXY

^.

GC).

14)

Astypala (astipalla

vacant

vv.

13

pela G).

(15) Chius (thius

GC).

Lesbius (iesbos C, iebus G). (17) Tencdos. (IS)Imbrus. 19) lassus. (20)
(

Samus (om. BF). GC). (22) Chnidos.


cypros megisse C).
a)
c.

(21)

Cobus

(thius

(23) Nisiuiis.

(24)
6r,

mcgistae Cyprus (megessae cypros


134 errore
ila

coUocant, ui indicanl nu^)

meri adscripti,

GCBFO

hae BF, x.wi

GC

152.

Habct Crctam Cypruni.


etiam

(insulas

has

Sardiniam

153. et) flumen


dividit

Geon

qui appellatur Xilus:

l26.Habet
vocatur

enim
Nilus
.

et

fluvium
qui

Geon.
Chain

qui

autem

inter

Cham

et inter (um.

circuit

Egy])tum
et

(tCj lafet hos vespertini maris.

et Ethiopiani:

dividet

inter

lafeth ab ore occidui maris.


154.

Haec media Cham

generatio.

127.

Haec
filio

est

genealogia

Cham

secundo

Noe.

Lib. gen.
155.

I.

Lib. gen. II. u. 334.

Chr. Ale.v.
12S.

De Sem autem
filio

seniore

49.

Noe

sunt tribus co-

mogeniti

Nomina filiorumSem priNoe tribus


:

De Sem autem
genito
tribus
liii

primosunt

filio

Noe

gniti

(cognitae
hi

5^)

XXV:

hi

habitaverunt

viginti

quinquo

XXY:
156. 157.
filii

ad orientem
50.
51.

contra oricntcm.

contra oricntcm ha-

inhabitaverunt.

bitaverunt.
filii

Seni:

Aelam, de quo Aelyniei.

autem Sem. Hclam, ex quo Helamite.


ex quo Asyrii.

129. Elani.

undo

Elinioi.

158.

et Assur,

de quo * As-

52. Asyr,

130. et

Asur, unde Assyrii.

^) a.
,siri

de

q. oin.

^) syri C,

G
et Arfaxat.

159.

unde Cha-

53. Arfaxat,

ox quo Chaldoi.

131. ct Arfarad,
dci.

unde Chal-

lidaci (caldoi

FCG).
uiidc

160.

et

Ludii.

La-

5I.Lutli. ox quo Lazici.

132. ot

Lud. undo Alazonii.

zones".
")

133. et Euth.

undc

I'ersi.

lazuni

(iaziiiii

C)

et hidin

(ludini C) de lasones (iasones U)

GC

104
Lib. gcH. I.
161.
et

CHRONOGBAPHVS
LiJi. tjcn.

II a. S34.
Iturei.
1.^4.

Chr. Alex.
ct

Aram, unde Etes*


cytes
i'',

55. Harani, ex quo

Aram, unde

Yantii.

prioris.
n)

uiide

ile

qucj

secaeGC^', de quo chorecaeC^

162.

hoR*

excidit
>.

Abra-

ham
)

et
filii

chamau add. O

163. et

Aram.

135. et fihus
fiUo

Aram

filii

Sem

Noe.
1)
i.

164.

Os.

136. qui
1)

e.

o?.

163. ce
^)

Ul

*,

de quo

Lidii.
os-

56. ze

Bul ex quo

Lidii.

136 et Hul, ex quo nascuntur Lydii.

(isceul

G, oseeui ,

ceuu i^, chorecaeiul in litura


V-,
"iis

us et sur O: Jhit Graece


xitl

OiiX.

166. et Garter",
feni.
')

de quo Gas-

57. Gathcra,

ex quo Gasfeni.

137. et Gather.

unde

Gasfinii.

gatera

t'-,

catel G, gate*

C
138.

167.

etMosocundeMassyni". ") inasseni <J, uiu**. C,


Cnic

etMosoch,unde Mossinii.

inosocheui

1B3

167

mutOAHt adhibito

loco Gen. 10,


filii

23 Pariainus 4871:
ini

auteni .\ram uepotes Seui

primuin (Teram, ex quo Gesphani:


secuiidus
iii

Mosoch

ex

quo Masseui:

Hul ex quo

Armomuoeui: quaitus Obs, ex quo Heliniste.


168. et
*)

Arfaxat^
chauaan a quo chanaiiei

58. Arfaxat.

139. ct

Arfaxad genuit Cainan, unde fiunt qui ab


oriente Samaritac.

add. C^

169.

genuit Sala

ex quo Sala.

14(1.

Cainan
Salathee
Salathii.

autcm genuit unde fiunt

170. et

Sala genuit Heber,

59. Sala,

ex quo Heber.

14

1.

et

Salathee genuit Eber,


fiunt Ebrei.

unde Hebrei.
168

170

unde

et arfaxat per sa-

lam

geniiit eber

tiC

ni.etHcbcr
filii.

nati sunf

duo

<i(l.

Heber
ex quo Falecg.

142.Eber
ei
filii
,

autem
duo.

nati

sunt

172.

Falcc
)

unde"*

ducitur

143.

Falec

undc

ascendit

genus Abraham
falech iinde
ti,

generatio Abrahae.
falech de

quo C,
(falet

salech
et

P)

unde 0, falec deboc (= de quo)

unde

BF
62.
C) GC,
tactem (tacten

173. et lectan*.
)

et lectan.

144. et

Ectam fratrem

eius.

et iectan (iectam

et iactan 0,

et

F)

et iectam (lectan J')

BF

ANNI
Lih. gen.
I.
////;

CCCLIIII.

105

(/lu.

II

a.

3Hi.
145.

Chr. Alcx.

ITI.Icctan

auteni

genuit

()3.

Icctan genuit llelmodat",

Elmodal), dc qui) Indi.

ex quo
.1)

Indii.

Ectam autcm Ermodad. uiidc


tur Indii.

genuit
iniscun-

hu V
1

175. ct

Sal('f'',

dc qiio Uac-

til.

Wala, ex (juo Bctrii.

10. ct

Salcph, unde nascun-

triani.
i')

tur Bactrianii.
(JC

lalec

176. ct

Asarmot",
priorcs.
nrsamot

dc

(|uo

()5.

Aram, cx

(juo

Arabcs.

17. et

Aram, undc

ct Arabii.

Arabes
^)

B'^, salmntli

GC
quo
iarat

177. et

Cyduranr',
cydurau

dc

66.

Hiduram, cx quo Gamcr.

118. ct

Idurani,

undc

ct

Camehi''.
a)
1<\

Milii.

durau B,

C, iarad G, iaracli

^) car-

meli GC, kamei

F
67. ()derba,

178. ct Dcrra",
I)

dcquoMardi.

ex quo Mardii.

49. ct Ethil,

unde

Arrianii.

udor GC, adorra

170. ctEzci", dequoArriani"'.


a) t.zel
'')

08. Lezel, cx

quo

Partii.

150. etAbinieil,undeYrcanii.

C-, iezel

GC, hezel
69.

arraui

GC
',

180. et Declara
drusi.
i)
1

dc quo Ceacam C

Dchelam, ex
rusii.

(luo

Zedi-

151. et

Dcclam,

unde Ce-

drysii.

acliaiu G,

et Gcbal (lobat C, om. (r),

70. Asal.

ex quo

Iliscitc.

dc quo Scythii (sextae


G, scxti C) priores.
7
I
.

72.

Asal autcm gcnuitMclchi. Mclchi gcnuit duos hlios.


id cst

Melchi et Mclchi-

scdech.
89. Iliscitopolini

quae

cst in

terra Salem Chanaan in rcgionc Sichcm iuxta ci-

vitatem Salcm, ubi rcgna-

vitMclchiscdcch saccrdos
altissimi.
c.

89 huc transtuli in codice


c.

collocatum inter

88. 90.

182. et Abimeel (abimelel C,

7:>.

Abimelech, ex quo Hircani.

152. et Gebal,

undc

Soythii.

abimclech GF)^ de quo


Ilircani
183. ct

Sabat (sebat C, seundc Arabi bath (t)


.

74.Sabcbi ex quo Arabes.

153. ct

Sabal.

iindc

Ada-

mosynii.

(aradii
184. ct

GC)

primi

Ufir

(eufer F).

dc

75.

Mamsuir, cxquoArmenii".
"")

154. ct lluir.

undc Armenii.

quo Armcnii
185. et

ameuii

I'

Evilat"

undc Gcmefi-

76. Eiulat

cx quo Gymnoso-

155. ct

Eugce, unde Nudi

nosofutae
")
ific

phiste.

sapientes.

B^C, cwnW-AtF,
7J''
'')

lath

6',

ceuilat

gignusn-

pistae C, giguiisopisiac G,
luit helii

geuus
hi

pru gemniisofutae

F
77. (Ziezi

186.111
")

omncs"
lii

Bactriani.
et iubao

cx quo Yulgares.)
14

omnes)

CHRONICA.

lOfi

CffRONOGRAPHVS
lAh.
ifcn.
I.
tiliis

Chr. Alex.

187.

Omnes
Lxxir.

aiitcin ile tiiluis

Noc

snnt

I5(i. Ilii

omncs dc Scni prinujgenito Noe.

I8S. Onininni antcni tilioruin Seni


est a Bactris coruris,

lialjitatii)

I.')7.

tJinnium filiorum

Scm

est habitatio

a
et

(bacris 1>)
dividit

quae

usquc RinoSyriam ct Aegyp-

Bactriona usquc Rinocorurum, qui pertinet

nsquc ad Syriam

et

Egyptum
cst

tum
quae
]S().

et rubruin

nnire ab ore Arsinocs,

niare

rubrum

ct

ab orac quae
ipsis

Ar-

est Indiae.

sinoita India.

Hae
his

sunt

anteni

quae sunt factae cx


luilaei,

l5S.Hacc autem quac ex


gcntes.
1

factas sunt

gcntcs
qui
(1)
(7)

100.(1) Ilcbrei
(3)

(i)

Pcrsae.

59.

Ebrei
Midi.

qni
(4)

ct

ludci.

(2)

Persi.

Medi.

Poenes.
Ilircani.

(5) Arriani. (8)

(3)

Peoni.
Yrcani.

(5)
(S)

Ariani.
Indii.

(6) Assyrii.

Indi.

(6) Assyrii. (9)

(7)

Macardi (magardi CtCF). (10) Parthi. (II) Germani. Helymei. ( 1 2) Ccssci. (113) (11) Arabes primi. (15)
(9)

Magardi.
(
1

(10) Parthi,

(11) Gcr(13)

mani.
(17)
(14)

2)

Elymei.
antiqui.
(I

Cossei.
Cedrusii.

Arabi

5)

Cedrusii.
(
1

( 1(5)

Scytae

(sestlie
{slc

C, soxti C).
ultra BF.,

Arabi primi.

(18) IS^udi sapientes.

7)

Arabcs vcteres
0).

CG,

posteriores

(IS)

Sapientes

qui

dicuiitur gymnosofistae''.
a) assyrii

(arsirii

G)

hircaiii
>>)

GC,

liirc. .ass.

H,

ass.

(om. hircani)

F
iiiuli

sapieiites q. d. gyiii-

nosofistae (-festae i'") iiudi sajiieiites

BF, gymgiiiinuso-

iiosophistae

q.

d.

sapientes

0,

p(h)istae rel. um.

GC
eornm usque Rinonoverimt
litteras.
IfiO.

191. Habitatio

anteni
Cilicia.

corura ct
192.

Qui
hii

autem

cornm

101.

Extendit antcm habitatio eornm usque Rinocorurum et usque Cilicia. Qui autcni noverunt ex ipsis litteras.
sunt (1) Ebrei qui et ludci.
(3) Midi.
(4)

sunt: (1) ludaei.


(4) Chaldei.

(2) Pcrsae.
(5)

(3)

(2) Persi.
Indii.
((j)

Medi.
syrii.
a)

Indi\

(6)

As-

Chaldei.

(5)

Assyrii.

posl iudaei

GC
,

193. Est

autem habitatio eorum id est filiorum Scm in longum quidem ab India nsquc Rinocorura, lata autem a
Persidae ct Bactris usque Indiam.

Iti2.

Est autem habitatio filiorumSem primogenito


filio

Noe

in

longitudinc autcm
,

latitudo Rinocorurum autem a Persida et Bactrium usque

India

nsquc

in

inferiorc India.

191.

Yocabula autcm gcntium hacc sunt:


(2) Bactrianae.

l()3.Nomina

autem provintiarum

filiorum

Sem
195. (1) Persis.
(3)

sunt haee:

Hyr-

l()l.

(I) Porsida

cnm omnibus
(4)

subiacentibus
(3)

cania.

(4)

Babylonia.
((i)

(5)

Cordulia
(7)

gentibus.

(2) Bactriana.

Yrgania
^nct.).

(corbulia B).

Assyria.

Mcso-

(yrcania pict.).
pict.).

Babilonia (babyl.

potamia. (8) Arabia" vetus. (9) Alimaksb. (10) '^lndia. eudc) Arabia
(
I I

(5)

Cordilia
(7)

(cordyna

(())Assyria.

Mesopotamia.
Elymea.
(12)

(S)

Ara-

mon. (12) Coelcs Syria. (13) Commagena. (II) et Fynicia, quac cst filiorum Scm. s|)aiiia ()is. G aliniadas fliniades C, c) eci/ueulia ad c. helimades G, clymas U
*1

bia antiqua.
(II)

(9)

(10) India.
Cylisyria.

Aral)ia

famosa.

(13)
et

'')

/',

(commagina pwt.). (14) Funice (fynicia pict.). quae est


Connnagenia

l'J7,

G2

ovi.

GC

filiorum
1)

Scm

^).

picbirae posl 165 sic ordiuatae: 1

7.

14.

b. 11.

{ins.

rinocorura codrusia).

13. 10,

om. 12.

ANNI
Lih.
fint. I.

CCCLTIII.

107

Chr. Alex.
165.

Onmes
LXXII.

isti

cx trium fihorum Noe tribus

9().

Ciontes autcni. qiuu


bcnt. hae sunt

liuiruas

suas

lia-

166.

Gcntes autcm, quas dispcrsit dominus


deus supcr facicm oninis terras secun-

dum Hnguas
Ectani
catione,

coruiii

iu

(licbus
iu

Faicc et
acdifi-

fratr(Mn

cius

turiis

([uando confusas sunt linguas


liiicc:
II

(M)rum, sunt aiitcni

197.(1) ITehrci
(:i) ((j)

qui

ct

ludci.

(2) Assvrii.
(:>)

107. 1 Ebrci

qui

ct

lu(b'i.

Assyrii.

III

Clialdaci.

(4)

Fcrsac

Mcdi.

Chahlci.
])rimi

Arabcs.
(S)

(7)

Madiani {m: F. ma(9)

ct

IinMidi. YPcrsi. Vl Arabi sccunili. \\\ Madiani piinii

dian B).
(ictaleni

Adiabcnici.

Taleni

et

sccundi.

VIH

Adiabiui.

VIIII
Al-

U'

['.'J,

tadcnici F. tateni 0).


(II)

Taiani.

Salamossini.

XI
ct

Sarracini.

(10) Alamosenni (alamossioni F).

Xn
bani.

Magi.

Xin

Caspiani.
prinii

XIHI

Saraeeni.
(14) Albani.
(
1

(12)
(
I

Magi.
{

(13)

Caspii.

XV
et

Indi

sccundi.

o) Indi.
(
1

16) Aethiopes.

XYI

Ethiopi primi ct socundi.


Thibei.

XYII
Libyi.

7) Aegyptii.

S) Libics (labies B^F).

Egyptii

XYIH

(l9)Chettei.
rezei.

(2(1)

Cananei.

(21)

Fe(23)

(22)

Euvei

(cuci FO).
(2"))

XYIHI Chottliei. XXI Ferczei. XXII


Amorrei.
lebusei.

XX

Channnci.

Eugei.

XXIII

Aniorrci.

(21) (icrgesei.

Lebusei
(29)

XXIIII

Gergcsei.

XXY
Sa-

(gebraei F, icbusei 0).


(27) Samaritac.

(26) Idumei.

XXYI
XXYIII
qui

Idomei.

XXYII

(2S) Focniees.

marei.

Fynici. XX^T[III Euri.


et

Syri. (30) CilicesTiuirscnscs.

padoces.
(iberi 0).

(32) Armenii.
(34) Librani.

(3l)Cap(33) Hibeni
(3.j)

XXX
Ibiri.

Cilicii

Tharsi.

XXXI
XXXIII

Cappadoci.
Scythi.

XXXII

Armenii.
Bibrani.
Colclii.

Scytae.

XXXIIII

XXXY
Lycaonii.

(36) Colchi.
rani.

(37) Sanni.

(^3S)

Bospho(43)

(39) Asiani.

(40) Ilisaurienses.

Sanni.
Asiani.

XXXYII XXXYIHBosporani. XXXYIHI

XXXYI

(4

l)

Lycaones.

(42) Pysidae.
(4ri)

Ga-

XL

Issaurii.

XLI
Galatas.
Flygii.

latae.

(44) Paflagones.
(47) Tessah.
(."lO)

Fryges.

XLII

Pissidii.

XLIH

XLIIII

(46) Achai.

(4S)

Maehe(51)

Pamflagoni.

XLY

XLYI
Thcssali.
Tliraci.

dones.
Bessi.

(49) Traces. (52) Dardani. (55)

Mysi.

Greci qui et Aclici.

XLYII

(53) Sarmatae.

XLAIII

Macedonii.

XLYIHI

(54) Germani. (56) Norici.

Pannoni Pcones.
(58)

(57) Dabuatae.
ct

Ro-

L Myssi. LI Bessi. LHI Sarmati. LHII


Pannonii.
nuitii.

LII Dardani.

Germani.
qui
ct

LY
Cittci.

mani
((io)

(jui

Latini.

(59)

Ligyrcs.

LYI
Lygurii.

Norici.

LYII Dcltialli

Galli qui et Ccltae.

(61) Aqui-

LYHl Romci

tani.

(62)

Brittani.

(63)"
(r.

Hispani
qui
ti-

LYUII
Celtei.

LX
ct

qui

ct

qui et Tyrracni (qui tcrrcni


rini C).
(^64)

LXI

Aquitanii.
(]ui

LXII

Brittani.

Mauri.

(()5)

Baccuates

LXIII Spani
Mauri.

Tyranni.

LXIIII
Getuli.

(bacuaci C, bacauci G)
(et

et

Massennas

LXY

Macuaci.

LXVI

m. OM. GCO). (66) Getuli. (67) Afri qui et Barbares (q. et abares 0, q. et (6S) Mazicei (macizes G. b. (>(. GC).

LXYHAfri. LXYIII
Tarantii
cxtcriorcs.
Ccltionii.

Mazici.

LXVIIII

LXXI

LXX Boradii. LXXH Taramantii


in

Garamantes marmarcdac (gar. gctuli marmaridcs 0. q. ct m. ))i. (iC) qui usquc Acthiopiam
maziges C).
(69)
qui
et

cxteriorcs qui

usquc

Etliiopia

ex-

tendunt.

extendunt.
^) /iir rfdeiDit

GC
14*

108
Lib. gen.
I.

CHRONOGRAPHVS
Chr. Alex.
168. Fiuut simul tribus
tcs dispersit

LXXII^). istas gendomiuus dous super faciem

omnis terrae secuudum linguas eorum.


fiunt
1)

simul tribus
imcant
vi: 11

LXXII.

198.

Necessarium
tationes

autem putavi
et
J5).

et

iuhabi-

(i9.

Et hoc studui
tiones

significare tibi, qualos sunt

gentium
(-ri

cognominationes

et acolae ignotas gentes et intorpreta-

declarare

eorum
et

et

fines

et

habitationes

eorum
I

VI!).

incipiam autem ab oriente.

170.

quae vicinas regiones eorum. Initiamus scribere ab oriente usque in


occidonto seeundum ordinem.

200. Persaruni

ot

Medorum

iiihabitatores

171. Porsi et

Midi acolao

facti

sunt Parthi

Partiii et vicinae (bithiniae

frC) gentos

pacis (paucae

GC) usque Syriam Coelae.

quae in circuitu gentes pacis usque modia Syria.


et

20I.Arabum

Arabes eudemones: hoc enim noniine appellantur


inliabitatores

l72.Arabi auteni acolao


famosi:
isto
al)

facti sunt Arabi autem nomine nominatur

Arabia eudemones''.
") appellntiii'

Avabia

oninibus famosa.

arabia eudemoues (eadeiiioii C)

(W
173. Clialdei

202.

Chaldaeorum inhabitatores Mesopotameni.

autem acolae

facti

sunt Meso-

potamito.
174. ^[adianito acolae facti

203. Madianonsium inhabitatores Cynedocolpitae Ccinedocopolitae (tC) ot Trocloditae (trocoditae F, procloditao G. pro-

sunt Cinedocol-

pitas et Troglodytas ot Piscescomeduli.

gloditae C) et Ictyofagi.
204." Grecoi'um

autem gentes et vocabula V: lones, Arcades, Boeti, Aeoh, Lacones.


")

17.').

Grecorum autem gentes et oorum sunt quinquo Ilionii,


:

nomina
Arcadii.

Biotii,
ins.

Eolii, Laconii.

graecoruni geutes v

B
(
J

205.

horum
tici.

inhabitatores fuermit
(3) Troes.

Pon-

I7(i.

istorum autem acolae


tici,

facti sunt

(l)Pon-

(2) Eitini.

(4) Asiani. (6) Licii


(8) Cyiinei

(2) et Bithyuii,
(,"))

(3) Troii et (4)

(5) Cari (oari


(legii

G, oarini C).
Pamphili.
id ost
,

Asiani,
pliili.

Carii et

(ti)

Lycii, (7)

Pam-

BF).

(7)

(S) Cyrinei et (9) insulae multae,

et

(9) insulao plures,


(sic

Cyclades

quao vocantur CycIadasXI. quiMyrtium

quidem XI
Myrti
20(i.
(sirti

FGCO

x B),

quao

polagum
177. sunt

Iiabent.

GC) pelagum

continont.

autom nomina earum: (I) (2) Tenum (tenuem F. tenoem B). (3) Teo. (4) Naxus. (5) Geos. (()) Gyarus (cypros GC). (7) Dehaoc
sunt

autom haec: (l)Andrus.


(3) Tio.

(2) Ti(:))

Andrum.

nus.
(())

(4)
(7)

Naxus.

Ceus.
Sifnus.

Curus.
Nirea.

Dilus.

(S)

(9)

(10) Cyrnus.
piet.)
').

(II)

Mali.

los
(sic (9)

B, om. F). F, sienus GC, syerus


(delas

(8)

Syfnus

rathrum (marathum
1)
3,
').

O, finus B).

segimntur picturae ordinatae sic:


9. 2.

1.

4.

7.

2()7.

Renoa. (10) Cyrnos (cimnus C, cym(II) Maraton (maTation GC)Sunt autom ot aliae insulao maiorcs
nus GO).

10. H. 11.

78. sunt et alias insulas


(|ui

magnas duodecim,

XII, quao etiam civitates habent plurimas. quac dicnntur Spoi'dos (spodos B,
liispotos /').
in

otiam ot civitates plures habent,

qua(j vocaiitur Epoiadas. in quas liabi-

quibus iMiial)itavorunt

taverunt Groci.

Graeci (craeci B).

ANNI
Lil).
(li:n. I.

CCCLIIII.

10'.)

Chr. Alex.

208. haec suut

luitcui

unuiina
(:{)

carum:
Sicilia.

(!)
(-1)

I79.suut
l)ict.).

;tutcm

haec:

(I)

Kubia

(eubya

Euboca.
Oyprus.
ciious
(t,

(2) ("retiic
('))

(2)Crita.
(())

(3)Sicilia.

(l)Cyprus.

Cous

(sic

F,

coos

Ji,

(5)

Cous.

Tamus.

tliius C).

(6)

Samus

(tlianius

(8) Cliius.

(9) Tlia.ssus.

(7) Rodus. (lO)Limnus.


^).

C, tiiamos G).
(t))

(7) Rliodus.
(r,

(8) Cliyus.

(II) Lesbus.
1) aeqtiuntur

(12)

Samothraci
sic:

Tiiassus
C).

(.lic

tiiapsus

B,

tiiar-

piciurae ordinalue
7. 8.

1. 3.

.'^i.

9.

sus

Lemnus. (II) Lesbus. Samotraces (samotiitraciiia (t, sa(12)


(10)

10. 12. 2. 4.

(!.

11, subacr.: iusulas Elladi-

cas quae vocantnr

Es])i)r;iil;is.

motratiae C).
209. Est
al)

autem a Boeotia Euboea


lonc ionides civitates
(I)

sicuti

iso. Est

autcm ub Biotes Eubia


autcm

sicut

ab

XYI
(r).

(xv (_tC)
(^".

lliones lonidis civitates sedeciiu UDiuinatas. sunt


liaec: (1) Clazonu^na.

iiaec:

Cladioniemi (iarzomona
(2)

iarzomena C^, iarziomiua


ienae
(4)

MityF.

(2) Mitiiina (mitylyiui^/c^.).

(3)

Focea.
(G)

(mostelena
(."))

(t(').

(3)

Focea.
erit

(4)Priinna(-nia2)tc^.).

(.^)Erythra.

Priene.

Erytrae (eryt B,
(6)

Samus

(tamus^Wc)'.).

(7)Teus. (S) Co(1

eristrae (tC).
(8)

Samos.
Cius

(7)

Teos.

lofa. (9)Cliius.

(lO)Efesus.
( 1

Colofon.

(9)

(ciiius

GC).
C,

(zayvaa, 2)ict.}.
zantius.
(
1

2) Perinthus.
(
1

l)Smyrna (13) By5) Pontus.

(10) Efesus.

(11)

Smyrna (zmirna

4)

Chalcedona.
').

zimirna
(lli)

(t).

(12) Perintus (berintlmsi:?).

(16)
1)
8.

Amissus eleuthera
11. 3. G.
1-2.

Byzantium.
et (16)

(U) Calcedon.
Amisos
libera.

(lo)

sequuntur picturae ordinatae


\S. 14. 4. 7.

sic:
1;').

2.

9.

;>.

Pontus
210.

10.

K;,

om.

1.

Romanorum
(2)
(4)

qui

et Citiensium

gentes
Tusci.

Romanorum
(2) Emillisui.

autcm
(3)

qui

et

Cittei,

et iuliabitationes

hae simt:

(1)

geutes etacolae suntseptem: (l)Tuscii,


Sicinii,
(

EmiHenses. (3) Piceni (picens ). Campani. (5) ApuUenses. (6) Lu182.

(4)
)

Cam-

pani,
(6)

(."))

Apulisii,

Cahxbrii,

cani.

Lucani.

211.

Afrorum gentes et inhabitationes hae sunt: (1) Lebdeni (lepdini F, lepteni 0). (2) Cinti (cinitae (r). (3) Nuniidae. (4) Nasomones (nazomones C).
(o) Saei.
luie sunt

Afrorum .autem gentes et acolae sunt Y: (l)Nebdini. (2) Cnithi. (3) Numidii.
(.'))

Sii.

(4

Nassamonii.

212 Insulae autem


civitates:
(3)

quae habentes
(2)

IS3.

Sunt autem
habentes:
(3) Girba.

eis

et

insulas

civitates

(1)

Sardinia.

Corsica.

(I)

Sardinia.

(2)
("))
nic
:

Corsica.

Girda (girba

GC)

quae

et

Benigga
184.

(4) Cercina.
ordinnlae

Galata
1. 2.

'.
.").

GC). (4) Cercuia. (o) Galata. Maurorum auteni gentes et inhabita213


(l)onigna

1) se.iiuunlnr picturne.

4. 3.

Maurorum
sunt
tres:

autem
(I)

gentes

et
(2)

acohie
Tiggi-

tores

hae

snnt:

(I)

Musulani (mosal(2)

Mosulami.

lani (t. mosollanila

C).

Tingitani.

tanii et (3) Sarinei.

(3)

Caesarienses.
IS,').

214 Hispanorum autem gentes ct inhabitatores hae sunt Tyranni et Turrenorum


qui et Terraconenses":
:')

Spanoruui autciu.
vocantur auteni

(|ui

ct

Tyrinniorum

l'aniciinuisii.

hisp.inorum terrciioniiii (tin-iiinnim


(r)

() torrainli.ibi-

conensium (tcrfircimensinm tationes GC,


21.').

gentes ct

(1) Lysitani. (4)

(2) Betici.
(5)

(3) Autricmii.

|s.').

gentcs
sitanii.

ct

acolae sunt quinque:


(2)
Beticii.
(.'))

(1)

Lyet

Vasconcs.

Calleci (galleci

GC.

(3)

Autrigonii.
qui

gallici

F)

qui et Astures.

(4)

Uuascones.

Callaici

Aspores vocantur.

ito
T/ih. gen. I.

CHHONOGRAPIIVS
Chr. AIpx.

21(5

'.

(Insulac autem, quao jpcrtiiiciit arl Hispaniam 'rcrraconiMiscm. trcs sunt, habent quae appcllantur A'alliaricae. civitates V has: (l)Ebuso. (2) autem ]'alma. quae dicitur (8) PoUentia (;">) Magonc, Maiorica. (4) Tomaene.

quae appellantur Minoriea.


a facie Ihcsu
qui

harum

in-

habitatores fuerunt Chananci fugientcs


fili

Navc.
ct

nani ct Sidona
('ananei Sict ipsi

eondidcrunt.
(pii

ipsi

donii et

Pannia condiderunt
autcni
siniiliter

Cananci.
diderunt et
1)

Ciadis
ipsi

Icbusci
profugi

con''.)

habent

BFO,

om. UCneque ayiioscunt Graeci


s.

2) ic {sed C(iiicideruiit) picne F, iiam et

q. c. et

cananaei iuerunt

et qui

pauouiam condiderunt
gadis
. .
.

ipsi similiter protugi (07.

coudiderunt)

0, om. sidouii et

q.

p. c. et ipsi

cauauei propler

homoeoteleuton

B:

nequaquam

haec

addiilil

Fredef/ariatia qui rompilavit.

217. Gallorum

autem Narbonensium gentcs

186.

Tallorum autem qui


(l)

ct Narbudisii vo-

et inhabitationes.

cantur gentes et acolae sunt quattuor:

Lugdunii.

(2) Bilici.

(3) Sicani:

(4) Ednii.
187.

Germanorum autem gentes


sunt quinque
dunii.
:

et acolae

I)

Marcomallii. (2) Bar(4) Hcrdilii. (5)

(3) Cuadrii.

Er-

munduli.
218. Amaxobii.

Grecosarmatae.

188.

sunt II:
189.

Sarmatorum autem gentcs ct acolac Amaxobii et Grccosarmates. Istas gentes et peregrinationes eorum
sicut dispersas sunt

super terram.

219. Et hos (hoc


fuit

GC) autem
tibi (et ibi

necessarium
B), ne igno-

90.

Et hoc mihi studium


tibi

fuit

significare

dcclarare

dc ignotas gcntcs et oppidos

eorum
sis.

tarum gentium vocabula montium (uoc. m. GC, voe. ct gcntea BF) et manifosta flumina ignorares.

et

nominatos montcs

et illos piincipales

Huvius, ut nc de hoc

inmcmor
illas

220. Incipiam orgo dicore

de

gentibus

ab

191. Initiemus

autcm dicere dc
habitant.

ignotas

Oriento.

gcntes ab oriente usquc ad occiduum


solis

quomodo
Adiahinii

221. Adiabenici (a/.abenici


et Taieni
(.s/c

(.\

adzabinici Tt)
tal(>ni C,

192.

Illi

habitant

ultra

Arabia
illos.

BO,

tadeni F.
(c. ar.

intcriorc:

Tainaii

autcm
ultra

ultra

taeni ^t) contra

Arabiam

(ini.GC).
193.

Alamosyni autem
feriore Arabia.

Arabes

in in-

222. Saraceni.
(sic
/'',

Saraceni
ahiienos

alii

ad
alii

Taicnos

l94.Saccini autcm ultra Taones.

0,

alii

ct

adcnus

oni. c.

222

CG)

contra Araliiam.

ANNI
Lih.
2!^:!
.

CCCLIIII.

II

(jia. I.

Chr. Alex.

Albiiui
pilas
(>)

coiitra

filas

(fviis

B.

fifi^ias

/''.
I

'.!.").

.\li);iui

iiutem ultra Ca.spianorum portas.

Caspiiis.

224 Madianitiie
,

inaioies.

(|Uos i'xpufj;uii\it

19(1.

Madinii fortiores.
a

qui

cxpugniiti

sunt

)>:

Moyscs (maioyscs 2>'") iutcr Mesopotauiiaui ot mare Rubrum. Minor autcm ^ladiam cst (>outra lUiirc^ Ilubruui iuxta Aogyptum. ubi rcguiivit Raucl (^riigohcl F) socer Moysi, qui ct
lothro (gctthor F).

Moys(%

in

Rubro
inodica

maris.

197. IUii

iiutem
iliii

Madian

est

ultra

de

liui)r;i
lotliiir

mare, ubi rcgnavit Kasocer Moysi.

et

22 contra

Cappadoccs
Iliberii.

j)arte

dextra
Scytae.

19S, ct

ultra

Cappadocia

in

dextera Arin lcvii

Armcnii,
Colelii,

IVuraui.

mcnii ct Birri ct Birrani.

iiutem

Bosforiuii.

Scythi ct ('olchi et iJosporiini.


iippeliiiuturyanni199. SiUiui
iiuteni,

227 Sani
ccs

(siimini

(iC)

(pii

qui

dicuntur Simniggii,

usquc Pontum

oxtcndentes,

ubi

qui

ct

usquc Pontum extcndunt, ubi


ot Fasis fiuvius;

cst acccssus Absariis (absarus

CF, abC)

est congrcgatio Apsari ct Sehastopolis


et

surus 6r) ct ScbastopoUs ct Yssi hmcn,

Causo limin

usque

quod

ost portus, et Pasius (passius

ad Trapczuntiun cxtendunt
in leva

istas gcntes:

tiumen: usquc Trapezunto extenduntur

autcm partc Xauthi

ct Labooti.

hae gcntes.
2-28

Montes autem sunt nominati XII: (1) Libanus (hic GC, posi olympus BFOj.
(2)
lans.

200.

Montes autem sunt nominati duodecim


in

tcrra

excepto
sic

illuiu

deo spiratum
intcr

Caucasus.

(3)

Taurus.
((j)

(4)

Ath-

monteui Sina
(I)

(5) Parnasus. (7)

Cityron (cithc(8) Parthenius.

Libanus
(2)
in

in

Syria

Biblo

et

ron GC).
(9) Nisa.

HcKcon.

Biryto.

Caucasus
ct

in Scythia.

(3)
(4)
('))

nius

{sic

(10) Lucabantus. (il)PcnGC, pcnitus B, penthus F,


(12) Olympus.

Taurus

Cilicia

Cappadocia.
in

Aulas (atlanticus
Parnasus
Byotia.
in

xiict.)

Libya.

peninus 0).

Focida.

(6) Citherus

in
)

(7) Elieus (8)


in

(elieonius
iu

^;(V-/.

in

Tcumiso.
(9)

Parthenius
Arabia.

Eubya.

Nysseus

(10)

Lyca-

bantus in Italia et Gallia.


in Chio,

(II) Pinnius

qui ct Miniiis.

(12j Olynipius

autem
229. Flumina

in

Macedonia

').

1) sequvmtur piclurae

eodem ordine

XL

autcm sunt inagna ct nominata (XLI BF). I) Idos (indos 0) (lui


i

20

Signifieantes

autcm noniina montium


illos

terrac necessc cst dc


fiuvios nuntiiu'c
tibi:

principales

et Fison.
Tigris.
(Ij)

(2) Nilus

qui et Geon.
(.">)

(3)

Huvii
:

autem sunt
Indus
qui
(]ui

(4)

Eufrates.
(7)

lordanis.

uomiuitti

quadragintii
(2)

(I)

Cefisos.

Tiina.

(b)

Esmcnos
(1 1)

vocatur Fison.
catur Gcon.
(5) lordanis
(8) Isminius.

et

Nilus

vo-

(9)

Erymanthus.
C,

(10) Alys.

Aso(lo)

(3) Tigris et (4) Eufratcs.


(li)

pus (osopus

osopos G).

(12) Thcr-

Cifissus.

(7)

Tancus.
(10)

modon.

13) Erasinus.

(l4)Rius.

(9)

Erymanthus.
(

Borusthenes.

(l(j)Alfcus.
(19)

(l7)Taurus.
(20) Her-

Alyus.

(ll)Assopus.
(U>)

(18)Eurota.
mus.

Meandcr.

(13) Erasimus.

Thcrmodus. (1.")) Rius. Bo(14)


12)

(21)Axius.

(22) Pyraiuus.

(23)

rysthcnus.
(18)

Alfius.

(17)

Tiuirus.

Baius. (24)Hcbrus (hebr(m7)', cbrasi'').

Eurotiis.

(19)

Meandrus.
(23'.')

(21)

(25)Sangarius (saggarius C). (2t)|Aehclous (achlelous


tus (pcnnius
7>,

Axxius.
(3.1')

(22) Pyramus.
(24)

Orentus.
(25)

acclbusJ''). (27) Pcni-

Dimubius.
(2(i)

Ebrus.

GC). (28) Ebcnus (cuerius

Saggarius.

Achclmus. (27)Piimius.

112
Lib.

CHRONOGRAPHVS
gm.
(lil)
I.

Chr. Alex.
(:{())

F,eucusGC). (29)Sporchius.
stcr (caixor 0).

CaySca-

(2S)

Euginus.
(;il)

(29)

Spcrchius.
(32)
(34)

(30)

Simois.

(:>2)

Gaustrus.

Semoius.
Styramus.
Istrus.

Sca-

mander.
ct

(3:^)

Stryfou

Istrimon GC).
Illurius
(|ui

mandrus.
thenius.

(33)
(35)

ParRinus.
(39)

(34) Partenius.

(35) Istor

(36)

Danubius.
(38)

(W) Rhcuus.
Betis.
(:$<)

(:i7) Illu)-

(3S?)

Betus.

(37)

Rodanus.

dannus.

Ileridauus
di-

Eridanus.

(3S?) Bcus.

(10) Thubiris
fiunt simul

qui cst Padusas:

Eridanum Altino
(mi.

qui nunc vocatur Thubiris.

cunt csse. ubi Feton dicitur condidisse


(qui est
. .
.

fiumina currentes
ad priorem: arbor
ipsis

XL

').

condidisse

BF).

(40)

1) sequunlur Ivcl picturis desiiiuUi, adscriylum

Thembcr
1)

qui nunc dicitur Tiberis^). ordinat sic: 12^. 24. 2G. 28. 30. 32. 34.
40. 23. 25. 27.
2ft.

vitae flueus aquas,

ad

poste-

riorem: raaria et fluraina cunveiiieutas iu semet


daut voces

36.

37.

31. 33.

3,5.

38. 39.

C, om.

913

F
[oi. jB")

230. Filiorum igitur trium

Noc

tri-

partitumsaeculum divisum (diuisorem B.


diuisorum

F)

et

gcnitus acccpitorienteni,

quidem Sem primoCham autcm

mcditcrraneam, latct occidentem.

231.Et

ostensis

gentibus

quae

creatae

sunt.
^).

neccssario

de quo decurremus

202. SignificantcR

autem

his

omnibus, tem-

pus advcnit ad textum ciironicac currere,

ad annos
1)

annos

sic ut

prius demonstravimus

repetuntur in

tur

c.

41

45

GC ea

fere ijuae stipra teguual)

dicentes.

incipientia
jinieiitia:

initio

muudi,

: habemus superius uuuc uobis ordo est

203.

Ab Adam

iisque

ad

diluvium

Noe

se-

rjueudus.

generationes quidem X, anni duo milia


ducenti qimdraginta duo.
204. et a diluvio

Noe usque ad

turris edifi-

cationem etconfusione divisarum lingua-

rum gencratioues quidem sex,


autem
fiunt

aimi
octo:

quingenti

quinquaginta

simul anni
divisionc

duo milia octingenti.


terrarum
Isaac,

205. et

usque

dum
tres

genuit

Abraham

generationes

quidcm scx, anni autcm sexcenti


sic:

232. Falec an.

CXXX

genuit Ragau.

206. post

divisionem

terrarum
fiunt

factus

est

Falec
sub
233.

annorum C: duo miha noningenti:


isto

simul

anni

ct genuit

Ragau.

divisio facta est:

Falec cnim
tre-

interpraetatur (inpraetatur cod.) divisio.

Ragau

an.

CXXXII

gcnuit Scruch.

207. vixit

autcm Ragau annos centum


[I:

ginta

fiunt

sinml

auui

trea

milia

treginta II:
234. Scruch
aii.

et genuit Seruch. trc-

CXXX

genuit Nachor.

208. vixit

autcm Scruch auuos centum


ct genuit

ginta duos: fiunt simul anni trea milia

CLXIIII:
235.

Nachor.
anni
trca

Nachor

an.

LXXVIIII

genuit Tharam.

209. vixit auteni

Nachor annos scptuaginta


simul
milia
et genuit

novem:

fiunt

CCXLin:

Tharam.

ANNI
Lib. gen.
I.

CCCLIIII.

113

Chr. Alex.
210. vixit

236. Thara an.

LXX

genuit Alniiliani.

autcm
anni

Tliarii

iiiinos

LXX

fiiiiii

simul

trea

niilia

CCCXIII:

ct

genuit Ahriiluim.
237. Habrahani Miifcin
tcniporc
terra
suii
(li.xit
illi

criit

iin.

LXXV,
piitris

quo

2ll.t'actus

est

autcm

.Vliriiiiam
iinni

iumoriuii
trca

dcns.

ut (^xirct dc
sui

LXXV:

fiunt

simul

miha
illi

et

de donio

et

CCCLXXXVIIT:
in

(puuido praccepit

vcniret in

tcri'iini

Oliiiiiiiinn.

deus cxirc dc donu) patris


ternun Chanaan.

sui ct vcnire

238. fiunt igitur

divisione us(juc (pio venit

Ahraliiun
rati(mcs

iu

terram Clianaam.
afi.

gcne-

Y,

iiuteni

DCXTI: ah Adani >>-enerati(mes XX. ah.


d. IIII.
est)

IIICCCLXXXIII
i>)

<J

(haec liitera deleta

imJJ, dies

iiii

F
in

239. convcrsatus
terra''

cst

autcm
ah.

Abraham
"

2 hahitavit
,

autem
alios

Abraluini

in

terra

Clumaam
iii

XXV

ct

gcnuit

Isaac.
') abr.
tei'ra| I<\

Chanaan centum
:
,

annos

XXV:
us(|iic

fiunt anni

et sic genuit Isaac.

cuiii 1!

I')

wviF

213 fiunt simul ah

Adam
').

quod gcnuit
milia

Ahraham
1)

Tsaac

omnes
cum

iinni trea

quadringenti XIII
sequitur pictura
(Jomiiii

adscriptionihus
.iltariuni

his:
ls;iac

vo.\

Abrali.^ni

iirbor S;il)ec

oblatio.

214 tcmporibus
hae,
quixndo

vero

(vere

genuit

Isaac.

primus
Sicyonio
leus:

regnavit

Bilus

AbraSjTorum lumos LXII:


cvd.)

rum

autcm

rcgnavit rcgnavit

Egia-

in

Egyptios

Arouth
genuit

Farao.
215, fiunt simul ah

Adam

ustiuc

dum

Ahraham

Isaac,

generationcs

XXI.
ct

anni trea milia quadringcnti

XIU.

ah Ahraham usque ad exitum filiorum


Israhel

per Moysen generationcs quianni


trcs.

dcm VI,
quadraginta
2l(i

autcm
erat

quadringcnti

Ahraham autcm
tum,

annorum cenfiunt
si-

quando

genuit Isaac:

mul ah
24<i.

Adam

anni trea miha quadrin-

genti XIII.

Isaac an.

LX

genuit Lieoh.

217 vixit
fiimt

autem
anni

Isaac
ti-ea

annos

sexaginta

miha

quadringenti

2-4

L lacoh

ah.

LXXXVI
(.\

'

gcnuit Levi.
B,
lx.\.\viii

scptuaginta tres: et genuit lacob. 2IS vixit autem lacoh iumos octuaginta
/'

'0 1.\.\XV]

lerlia et

in lilura)

tres: fiunt siniul anni trca niiha

quin-

genti (piinquaginta sex


ct fratres eius.

et genuit

Levi

15

114
Lih.
(jcn. I.

CHRONOGRAPHVS
Chr. Alex.

IVl. Lcvi
1)

aii.
xl

XL
Ix

genuit Caath.

219

vixit

autcm Levi annos

XLV:
:

fiunt

FB^K

i.'H

simul anni trea milia

DCT

et sic genuit

Caath.
24:>.

Caatli an.

LX

genuit

Amram.

220

vixit

autem
anni

Caath
trea

annos

XL

fiunt

simul

milia

DCLXI:
annos

et

genuit
244.

Ambram.
autem Anibram

Aram

an.

LXX

genuit Aaron.

221 vixit

LXXV:
et

fiunt simul anni trea milia septingcnti

XXXA"I
et

245. in

LXXXmo

aiitem et tertio
Israhcl

egressi sunt

fili

Aaron dc Aegypto duaii.

3 -2 -2

et genuit Moysen Mariam sororem eorum. factus est autem Moyses


:

Aaron

annorum
trea

LXXX:
octingenti

fiunt

simul

anni

milia

cente cos Moyse.

XVI:

quando

intravit et
fecit

ad
do-

Faraonem regem Egypti


minus deus signa

et prodigia

pcr main

num Moysi
Egypto:
ct

mittens

decem plagas
filios

eduxit

Israhel

do

Egypto in manu forte mare Rubrum pedibus

et

transierunt

sicut

per

ari-

dam

^).

1) sequitiir

pictura
Israliel

cum

adscriptionibus

mare
mare.

liubrum

filii

transenutes

Rubram

24B. fiimt igitur

omnes anni
:

CCC (CCCC

223 .^) fecerunt autem et


filii

in

herimo Sinai

FB'')

XXX
facit

in

dcserto

LX (XL

FB"^)

Israhel
:

comedentes manna annos


fiunt

annos

populus sub Moyse.

XL

fiunt simul anni trea milia octtn-

genti LVI.

ab

Adam
ti-ea

usque ad

mortem Moysi auni


genti LVI.
1) inseritur

milia octin-

^nctura
id

cum

adscriptionibus his:

ortygo

mitrac

coluunia ignis manua Aaron Moyses vox domiui populus Ebreorum.


nubis
,

sunt

coturiiices

colurana

224 In diebus autem Moysi Froneus Argion


regnavit

cum
:

Liachum
:

Leucippus

autem

Siceis regnavit

Eretheus Athi-

neis rcgnavit

Hilochus autcm Assyriis

autem Farao in occiduum enim sine regno erat. 22c fiunt simul ab Adam usquc ad mortem Moysi generationes quidem XXVI, anni autem trca milia octingenti LVI, ct a morte Moysi usque ad mortem Hiesu
regnavit, Petessonsius
:

Egj^pto

Nave etFinees

sacerdotis anniLIIII sic

TAh.ycn.I.
247. lesus

Lih.gm.IIa.SSi.

Chr. Alex.
22(i.

Nave

Ol.Nomina

iu-

Post mortem autcm Moysi

ct

Aaron

suscitavit

transito

dicum qui
iudicaverunt

dominus

deus
:

spiritum

lordane

fiHum Xavc

et

suum super Ilicsu transmeavit populum filiorum

ANNI
Lib. gen.

CCCLIIIT.

115
6'/-.

Lih.gen.IIa.334.

Alcx.
:

tacit iu
terrii
a.

populum
post nioi'tcm

Isralicl

lordanis Huviuni
et

ct

ccciderunt nuiii

Hicricho:
Israhcl

exterminavit

facie

fihorum

XXXI,
agit
ct

Moysi:

llie-

bellum
annis

sus fihus

W.

Xave praefuit

Chanancum ct Chettcum ct Eugcum et Fcrezcuni ct Amorrcum ct (jergcseum et Hiebuseum: et fecit iu tcrrani quam invasit
annos

postquam
posseclit ter-

populo

XXXI

sic:

jiugninido fecit anuos scx.

annis

XXX.

et possidcns alios viginti (luiiiquc

annos terram

ram,
an.

vixit

illam, fiunt siniul anni trcginta unuiii.

XXY.
227. fiunt sinuil ab

248. fiunt ergo, ex

Adam

auni

trea milia

octin-

quo Abrahani venit


in

genti octuaginta septem.

terram

Chanaam
usquc
acl

mortem Ie.su Nave generationcs nu-

mero
an.
B''):

^T^I,

DI

(d

ex
au228. et post obitum Hiesu
fihi

Adam

tem generationes

Nave

praefuit pofiunt

pulo
an.

Finees
:

sacerdos
fiimt
filii

annos

XXIII:

XXyn.

anni Lllll

simul ab

Adam

usquc

ad

mD
CCCLXX. a) IXX D\
Ixxxi F,
Ix.xxiiii

obitum Ilicsu

Navc

et

Finees sacerdotis
populus Ebreorum

omnes anni
1)

trea milia noningenti decem').


:

seqiiitur piclura, cui subscrihitur

trauseuntes lordanem.

229. Et ab obito Hiesu et Pinees usque ad initium

Heh
2UI. post

sacerdotis,

finis

autem iudicum

filioruni
sic.

Israhcl anni sunt quadragenti

XXX
et

mortem

92. post

mortcm
filii

2liO.

post

obitum Hiesu
filiorum

et

Finees peccavit

po-

vcro Icsu

Iliesu

pulus
illos

Isiahcl

ad deum

tradidit
et

peccans populus traditur Cusar-

Nave

cum

dcus Chusatcri
illi

regi

Mesopotamiae

peccaret popuhis in idolis

servierunt

annos novem:

fiunt simul anni

trea milia noningenti XYIIII.

raton

(cu-

derehcto
ti-aditi

sarsaton
regi

F)

deo,

Mesoaii.

sunt Chusarsate regi

potamiae.
cui servit

Mesopota-

mie

et

ser-

vierimt ei annis \TI. 250. et

cum

cla-

'j;{.

ct

cuni cla-

2H

I.

et

clamavemnt ad dominum:

et suscitavit

illis

masset ad
doniinum.
cxurrcxit

massent

ad

doiiiinus
Clialcli,

dcus principcm Gothonial.


iuvcnein de tribu luda.
iu

fratrcin

dominuni,
dedit ilhs

istc

pugnavit

cuni Chusatlicr

bcllo ct iuterfccit cuni ct


1.5*

116
Lih. gen.

CHRONOGRAPHVS
I
Lib.gen.IIa.S.U.
iudiceinOottlionilielam

Chr. Alex.
iudicavit Gothonial popuhiin annos

Gotlionihcl
frator

XXXIIH:

Calcb
ludn.

Hunt siniul

aniii

trca

niilia

iiDninoenti LIII.

iunior do
tribii

annisXXXI.

qui dcnuntiavit
ipsi

Cusarsaton
et

occidit

illum et gessit

ducatum

populi annis

XXXI

(xxxm F)
25
I .

et

iterum
j)ec-

94.

cum iterum
peccarct populus, traditi
(tradiditi

2:^2. et

iterum peccavit populus ad


sunt a doinino Egloin rcgi
illi
tilii

dum
tus

diti

deum Moab

et traet ser-

caret, tradiest

vierunt

Israhel

annos XYIII:

fiunt

Eg-

V)

simul anni trca miha uoningenti

LXXI.

lon rogi

sunt ITeglom
regi

Moab
vivit

et serilli

an.

annis
(xiviii

Moab XVIII
V).

X^TII.
252. converso au-

95. et

cum

cla-

233. convertentes
illis

autem itorum ad deum

suscitavit

tem populo
surrexit
vir

massent

ad

principem Naoth virum de tribu Efraim

Aod
ct

dominum.
dcdit ilHs

et interfecit

Eghim

et praefuit

populo annos

de tribus

LV:

fiunt

simul anni quattuor miUa

XXVI.

Effrem
occiso

iudicem

Eghin

Haoth annis

principatus
est

LXXX.

populo

an.

LXXX.
23 4. post Naoth autem iudicavit populum fihorum
Israhel Israhel

Semegas
annos

filius

eius

et ipse iudicavit
fiunt

viginti

V:

simul

anni

quattuor miha LI.


235. In diebus

Naoth
et
:

et

Semega fihum
fuisse

eius iudiet

cum

in ipsis scribuntur

Promitheus

Epimithcus

Atlas

et

providens

Algus:

item Deucahos et post eos diluvius sub gregorum memoratui- ^) Promitheus plasmare
:

homines
quia

sicut phittonissae,
fuit

non autem
inperitos

sic,

sed

sapit^ns

valde,

homincs
fulgebat

quasi parvulos plasmabat.

Atlas autem. Proastroloo-us


illi

mithcus frater,
p(!r disciphiiain

amahihs
cius et

caeium

fertur dc-

Euripidus autem poeta super nubes Atlatum esse: Epimithcnis autom dicitur inventor iyrae ot omnc organa musica.
poni:
dixit
1) picturis vacant tw. 14

ANNl CCCLHII.
Lih. fim.
I.

17

Lih.fim.IIn.SBi.
'li.

Ch:
TM'k ct

Alrx.
ot

ct

cum

itcr-

post

obituni
|)cccavit

Xiioth

Semega
lalti

iudiruni
(h'o

tom Aod
()ulus

(lc-

um
diti diti

pcccaret

itcruni

populus

coraiii

doniinii

linqucns potriuli-

populus,tra(tradi-

et tradidit iilos doniinus

dcus

rcgi

Assy-

riorum ct servicrunt
aniii

ci

iinnos

XX;

Kunt simul

tus est liibin

V) sunt

i|uattuor miliii

LXXI.

rogi

Ciina-

labcs regi
Clianaixn

naeoruni,cui
servivit nnn.

annis

XX.
cla-

XX.
204. sub eo pro117.

ot

cum

237. suli

isto

propjictiivit

Dcborrii

uxor Luliu

ct

petetavitDcbon-ii

masscnt
dedit

ad

pcr ipsam tcnuit principatum filiorum Israhel

uxor

dominum.
illis

Barach
ist('

ille

dc

Aminoem dc

tribu Neptalini.

Liipidod
(arido

pugnavit contra Sisara principc labis et

F)
per

iudiccm
Barccli
nis-'
i)
(1

supcravit

cum

ct regnavit supc^r filios Israhel


]>iir!icli

dc tribu
I<;ffrcm ot

an-

iudiciins cos
fiunt simul

Deborra cum
anni quattuor

annos XIj.

XL.
(V)

niilia

CXl.

ipsam du-

frasd

catum gcssit Barac Aminoen de tribu NeptaHm.


hic

dcnuntiavit
liibin rcgi et

occidit
et

cum

238. In dicbus

regnavit
iudicans

autem Deborra ct Baracli omnes dedena scribuntur esse. Atliincorum autcm


annos

tunc regnavit Cecrops, qui vocabatur dipsyis,

cumDebborra ann. XL.


25.").

dipsyis

autem vocabatur, quia

sta-

tura procerus erat^).


1)

piclurae vacant vt\ 10.

post

cuius

9S. et

cum

iter-

239. post

mortem autcm Dcborra


dciis
Orii)

ct

Barach itcrnm
illos

niortcm
peccavit po-

um
diti

pcccarct

pccciivit

populus coram deo ct tradidit


Madianitis
ct

populus, tra-

domiiius
eis

servierunt

pulus ct traditus cst

suntMaan-

annos VII.

tiunt siniul aiini

quattuor milia

dianitis

CXVIII.

Madianeis
an.
2ot).

nis VII.

Vn.
quos
ilil.

supcr
surrexit

ct

cum

cla-

1(1.

post

hacc suscitavit dcus Gedcon habcntem


viros
ot

Ge-

masscnt
dcdit

ad

tricontos

intcrfccit

Orob
fiunt

et

Zeb

et

dcon dc
tribu

dominum.
illis

duodecini milia allofylorum, ct iudicavit Ge-

Ma,

dcon

Israhcl

aiinos

XL.

simul

anni

nasso
in

(jui

iudicem Ge-

quattuor milia CL\'iri.

CCC

viris
miliii

deon

iinnis

CXX
(om.

XL.
211.
lii

B) hohicrcxit

dicbus autcm Gcdconi principis Zethus ct


filii

stium pei'didit.

Afius

Zini scribuntur: ct

illa

Ganymidis

et

populum
anh.

Pcrsea etDionysu: Ainfinsautcni Ciidinu ncpus Thebeis rognavit ct condidit nuua Thibcac ').
1) picturae

XL.

vacant n:

14.

118
LU). 257.
f/rn. I.

(;;hronographvs
Lih.(fen.IIa.SH4.
1(10.

Chr. Ahx.
242. et

luiiiis

filius

post

Gedeon
fi-

post

Godeon

pracfuit

filios

Israhel

filius

Abimelec.

Abimelec

Abimelech

et ipse iudicavit Israhel

annos III:

liuseiusiudi-

fiunt simul anni

quattuor

niilia

CLXI.

cavitpopulum
annis tiibus.
258. post

hunc praefuit populo

KH. post hunc Thola filius


Sela iudicavit

24;{. et

filius

Thole
Falac

et

filios Israhel Thola Charram, quem de tribu Efraim, ipse iudicavit Israhel annos XXIII. fiunt

post istum iteruni rexit


Fihi
filio

filius
fili

annis

simul anni quattuor

niilia

CLXXXIIII.

Caram de

XX.

tribu Effrcm

ann.

XX.
244. In diebus

Acteum
250. post hune
iudicavit lair
102. post

et

autem his illas dc Lycurgum Pelopum scribuntur.


filio

et

hunc
Galaiudica-

245. et

post

mortem Tholae
Israhel

Fila

surrexit

lares
dius
vit

laher

ille

Galadita de tribu Manasse, et ipse

Galadites dc
tribu

iudicavit

annos

XXII:

fiunt

simul

annis

anni quattuor milia CCII.

Manasse
nis

et

XXII.

praefuit an-

XXII
103.

(XXI F).

260. post hunc

cum iterum
peccai'ct po-

246. et post

mortem laher
filii

principis iterum pecca-

peccans populus traditus est

verunt

Israhel eoram dco et traditi sunt


et

pulus. traditi

Amanitis

servierunt

illis

annos

XVIII

Am-

sunt

Aman-

fiunt simul anni quattuor milia

CCXXIIII.

manitis ann.

manitis
nis

XVIII.
26 1 et

XVIII.

cum

cla-

104. et

cum

cla-

247. et clamaverunt iterum ad


eis

deum

ct suscitavit

masset ad

massent
dedit

ad

principcm lefthe illum Galaditam de tribu


et
:

dominum,
surrexit
illis

dominum,
illis

Manasse

liberavit
fiunt

eos

et pracfuit

populo

annos sex

simul

anni quattuor milia

princeps
lepte
laadita
tribu

iudicem leptha annisVI.

ccxxx.

Gade

Gad de
Ma-

civitate

sefathetgessit

ducatum
hunc
10.').

annis VI.

202

".

post

post hunc

24S. et post iudicavit

Eglom

ille

Zahulonita annos

iudicavit Al-

Aaron Zabulonitis iudicavit po-

X.

fiunt sinml anni

quattuor milia

CCXL.

lon
nita

laboloann.

VII.
'^)om.B,hiihctF
26!{.

pulum annis
X.
249. ct post istum iudicavit Esbal
ille

post hunc
iudicavit

Bethlemita

de tribu [uda.

et ipse iudicavit Israiiel

annos

Elon ann. X.

A'II: fiunt simul anni quattuor

miliaCCXLVII.

ANNI
Lib.
(jan. I.

CCCLIIII.

119
Cln: Ahx.

Lih.gen.IIa.3H4.
1

2{i-l.posthunc (owt.
/i") iudicavit

06. post

hunc

250. ct post

istuni

pra(^t'uit

])()])ulii

Ab(h)n

fihus

llcbronfihus

EUa

illc

Farathonita dc tribu Efraim, ct ipsc


fiviiit

Ilebronfilius

Abcl iudicavit

iudicavit Israiu-l annos VIII.

siimil anni

AUcion Farathonoin de
tribu

annis

quattuor milia

CCLV.

YIII.

Eftrem hunc
1(17.

an. VIII.

265. post

Cum

iterum

251. ct post istuin itcruni pcccavit populus coram

peccans (his

pc('car(!t

po-

domino

ct

tradidit

illos

dcus
illos

Fylistcis

(^t

B^) popuhis
traditur aHofilis

puhis, traditi

ahenigenis et scrvicnint

(illis /-'-)

annos

sunt allophi-

XL.

fiunt simul

aiiiii

(|iiattu()r

milia duccnti

per an-

hs annis

XL.

xcv.
252. In diebus

nos

XL.

autcm illis sohs mura Durdani scribuntur

acdificatus cst: et

esse

aedificata,

in

2fi6.

post haec
conversis
fihis

los. et

cuni chi-

masscnt

ad

Israhcl

dominum,
dedit ilhs iu-

sui'rexit

quo regnavit Darius ct post istum Laomedus ct Sarpidus et Siamus scolasticus rcx. Postquam autem reversi sunt filii Israhel ad 253. dominum, susciitavit ilhs deus Sampson filium Manoo dc tribu Dan. iste expugnavit allofiunt fylos et iudicavit Israhcl annos XX.
simul anni quattuor milia

Samsonfilius

dicem Samson
annis

CCCXV.

Manaoe de
ti-ibu

Dan.

XX.
254. In diebus autem Sampsoii iudicis
illa

hic debellavit
allofikis

qui de-

etgessitprincipatuni annis

delaer /s/c/ Atrea ct Tliyestcn scribuntur: item

XX.

autem Orfeus et Museus cognoscebantur et qui ad Eraclem pcrtinent et opus illorum. de


quo Apollonius historiografus
255. et post obitiim
scripsit.

Sampson sine principcm et pacem per annos XL. fiunt simul anni quattuor milia

CCCLA^
ille

256. et post haec Heli sacerdos iudicavit Israhel,

quo temporc
et

solis

confixus cst ab Acheis


sunt.
^).

Dardana mura confracta


1)

257. IIuc usciue iuchccs Isralicl constavcrunt


hiterponuntur alia.

258. Necessc enim cst ad historiam currcre chronografum per Ebrcoruiii rcgiia, quis ct clarior

manifestat terapora singillatim ct annos sccun-

dum

ordincm.

259. Sicut prius manifostavimus,

ab

Adam

usque

ad finem iudicum Israhcl ab

initio

Heli sacerecce nunc

IHI regnum primum.


dotis fiunt anni

milia

CCCLV.

267. post hunc

260. Post

iuihces

Israhcl

iudicavit

filios

Israhel

Heli saccrdos
iudicavit

Heli saccrdos,

et ipsc iudicavit Isralicl

annos
milia

XX.

fiunt

simul

ab

Adam

anni

II II

annos

XX.

CCCLXXV.

20
Lib. gen. I.

CHRONOGRAPHVS
Lih.gcn.IIa.334.
2fi
I .

Clir.

Alex.

ot

tradidit

dominus

deus

arcam

in

nianus

alienigonorum.
2(i2.

In dicbus autem lleli sacerdotis

solis

cxter-

minatio facta est ab Acheis, in quibus

me-

morantur Agamonmus
ot quanti alii

ot

Menelaus

et Achilleus

Uauei, de quo histoi-iam posuit


et scriba.

Omirus
268. post

litterator

Samuol

!<.

post hunc

2()3.

Post mortem autcm Heli sacerdotis iudicavit

pi-nphctu

Sanmlicl
sacerdos iudicavit

unxit Haul
in

regem

ct

po-

Samuhol prophcta fihos Israhel et reduxit ab alionigonis arcam domini et introduxit eam in domo Aminabad ct mansit ibi annos XX.
fiimt
sinuil

ipse
\\t

iudica-

pulum annis

anni IIII milia

CCCXCV.
filium Cis

post

populum

XXI

et unxit

haoc unxit Sannihcl Sahulem


super Israhel.

rcgcm

annis

LXX.

Saul primum

regem
Israel.

in

110. fiunt

anni

CCCCXLI. ab Adam
autem anni ITITCCXCVI. 111. Nomina reguni Hebreorum idem
,

Israol.
I
1

2.

8aul regnavit

264. iste primus regnavit in luda annos

annisXL
2(i5.

simul anni ab
post

Adam

IIII milia

XX. fiunt CCCCXV.

IS.Davidregnavit

annis

XL

et

mensesVI.

mortem autem Sahul rogis rognavit Uavid filius losso de tribu luda auuos XL et menses sex sic: in Chebron annos septem ct diniidium ot in Hierusalom annos XXXIII:
fiunt anni

XL

et

dimidium, simul anni IIII

milia quadringcnti

LV

269. post

tempus cum rcgnaret Uavid, eduxit arcam dc domo Aminadab ct divertit vitulos

114. sub

hunc

fuit

266. Iste roduxit

sacerdos

Aminadab
et

et menses sex. arcam domini a domo et dum duceret cam,

Abiathas et prophetc

doclinavit vitulus et obpressit

Ozam
et

mortuus

est.

et timuit
in

Uavid

et cuni rovorton^tur, optilius Aminadah nomino Ozia ot

Gath
Nathan.

ct

introduxit

oani

domo Abdede

posuit iiiamis

percussus ost ct timuit

David
in

ot induxit illam

domum Abcddarat
ibi

mcnses V. proautem suh David Caath et Nathan. fuit autom archistratigus Uavid Moab filius Saruae sorori Uavid: iste dinumeravit tri('hcttoi ot feoit ibi

phetaverunt

Gctthei et focit

ses trcs. rcgnavit

menautcm
crat

bus Israhel ct invenit milia

CLXX
di-

Saul

anh.
illi

XXX.

Boniamm non numeravit: numerum autem dc


Lcvi autem ct
qui cecidorunt in Israhcl milia

his

autem
filius

dux Abner
autcni
in

LXX
et

Ner. ipsc

Samucl Uavid unxit

quod dinumorati sunt probarc voluerimt dominum.


pro eo

ANNl CCCLUIl.
J/ih. <lril.
I.

121

regem.
TIIII,

fiuiit

itcitur

;ili

Icsii

us([U('

(]U(i

couvcrsus

eoepit Diiviil rcgiuiiu dc


anli.

trilui

luda. gencrationcs

CCCCLXXX,

ah Adain autcm gene-

rationcs

XXXIIII, anni

mi
XL

CCCLXIIII.
ni(Misilnis

et dcin-

ccps rcgnavit David

anii.

VI. in Ebron

autcm regnavit ann.YIImcnsihus YI


anh.

ct iullicrusalcm
filius

XXXIII. sub hoc saccrdos

Ahiatliar

Abi-

melec cx gcncrt' Hcli ct cx alia patria Saddoe. prophctabant auteni tciujxuihus David Gat ct Nathan. erat autcni ipsi I);ivi(l dux loali filius
Sarviae sororis David.
iiic

dinuiiicr^ivit

populuni

ct crat nuinerus, (juos diiuiniciMvit (niiuuiicravit 7))

filiorum Israhel milies centies nillcui:

tili

quadringcntics

septies

niileni:

Lcvi

autem luda autem et


coiuin

Bcniamin non

diriimcravit.

numcrus

luitciii

qui ccciderunt ex Israhel


Lib. gen.
I

LXX.
Chr. Ak.v.
2(i7.

Lib. gcn.

I.

II a. S34.
post David
filius

270. post

David
re-

15. Salainan[.s/r|

autein

rcgem regnavit Solomou


IIII milia

autcm
gnat

rcgnavit annis

eius annos

Salofilius
aii.

XLI. sub
pro-

quadiingenti
aedificavit

XL: fiunt siinul anni XLV {i.mmohXLV m.

VII.

^'^^^

mon
eius

ipso

in Ilierusolymis tcmplum duodccimo

phete

Xade

XL.
ipso

et

sub

than et

adhue
et

Achias
Salom.

anno regni sui: et prophetaverunt sub Salomon Xathan et Achias ille Silonita et Samcus et Abdeus: princeps autcm saccrdotum fuit
super eos Sadoc.

Xathamprophctat

sacerdos au-

Achias cx
Sclon
inter
et

tcm

fuit

Sa-

doch.

eos

sacerdos

Soddoc.
271. post

Salore-

10.

Roboam

re-

268. post

monem
gnat

gnavit annis

cius annos
fiunt

lioboeius

XYII. sub
ipso divisum

Salomon autcin regnavit Kobo;iin filius septcm et dimidium \inno XVII|. simul anni IIII milia (juingenti XVIII
XII m.
Yl|.

am filius
ann.
(xviiiiFl.

\imiiio

sub

isto

divisum

est

XIIII.

resnum
in ct
iii

ct rcffnavit llieroboam

serviis Salo-

suh

Sani;iria

hoc divisum
est

regiiuin
Isracl.
ct

monis dc tribu Efraini in Samaria. iste fecit scandalum in Israhel duas dammulas aureas.
prophetavit autem
illc

regnum
rcgnavit

ct

Hieroboam
filiiis

ct Acliias

et
in

prophetc

Silonita ct

Sammeus

Ellamci.

Samaria
7^)

idem fuerimt Achias


et

(saramia

leroboam
servus Salonionis

Sameias

filiusllclam

de

tribuEffrcm.
proplietat

autem
CHRONICA.

et

16

122
Lib. gen.
I.

CHRONOGRAPHVS

ANNI
Lih.
i[UO
ijiti.

CCCLIIII.

123

I.

populos

in Samiiria lilios

suos et

stercus colunihimiiii

niiinducabat rcfjnantc in Sa-

maria lorani.
IJ}>. c/cn. I. 27t).

Lih.

ijrn.

IL

ii.

r!:'>i.

Ch)-. Alex.
27;i.

post loram
filius

rcgnavit

l2I.Ochozias
annuni
I

rcgnavit

post istum regnavit

filius

cius

eius Ocozias
7)')

(acliozias

ann.

menses III. sub ipso idcm propheta Ileliseus et

Ochozias annum ununi et dimidiuni.


fiuiit

simul anni

II II

uno

et

sub hoc pro-

milia quingcnti
isto

XCI.

et

sub

phetat

Gothol

et

Blancona.

prophotavit Ileliseus et

Labdonae (lapdonc
277. post liunc
tliolia

Abdoneus.
122.Atlialia
inater

regnatGomater Ochoquae ziae anii. octo exurgens occidit natos fihi sui: crat cnim
.

Ozic

274. post
dolia

luinc

prophetavit

Go-

regnavit annis YIII.

mater Ochoziac, uxor


inilia

sub ea idem prophetae fuit Ilcliseus.

lorain annos YII. fiunt siniul

anni illl

quingcnti

XCYin. haec
fecit
filios

surgens inter-

de
rcgis

genere Acliaz
Israhcl
:

filiorum

suorum.

soror

quia erat
regis
filii

de genere Achab

auteni Ochoziae no-

mine Zosabaac cum


esset loiadae sacerdotis

Samariae uxor Ochozie soror autem Ochoeius.


filii

ziae

losabe, duni

esset

uxor

furata
filium

uxor lodac principis sacerdotuin


.

est loas

rapuit
et

lohnra filium

Ochozie, cui loadae


sacerdos inposuit re-

Ochoziae
lodae
tavit
in

hunc
sub

inposnit

regnum.
et

propheGodolia
Iliiu.

gimonium. prophetat autem sub Gotliolia


Eliscc.

enim

Elisseus et Abdias ct

27S. post hanc regnat loas


filius

123. loas

regnavit

annis
fuit

27.").

post

haec
filius

auteni

regnavit

Ochoziac

anii.

XL.

sub

ijiso

lohas

Ochoziac annos
simul
anni
IIII
iste

XL.

hic interfecitZa-

sacerdos loiada.

XL.
occidit

fiunt

chariam filium loiadae sacerdotis.

milia sexcenti

XXXYUI.
filium

Zachariam

lodae
et

sacerdotis intcr
altare.

tcmplum

279. post loas regnat

filins

121.

Amasias regnavit annis YIII.

27(i.

post
filius

lohas
cius

autcin

regnavit

eius Amasias an.YIII

Amasias annos

(VIIII F).

XXYIU.
inilia
2.").

fiunt simul anni IIII

sexccnti

LXYI.
autcni rcgna-

2S().

post
filius

Amasiam regnat
(Mus
(

Ozias regnavit
ipso
et et et

II.

sub

277. post

Amasiam
siniul

)zias ann.

proplicte
filius
filius

Amos
eius

vit filius eius

Ozias annos Lll.


anni
llll
Iiic

Lll. tuc leprosus fuit


ns(|U(> (|Uii

Isaias

fiimt

inilia

inorcrctnr

Osec
lonas

Beeri

septingcnti

XVIII.
pin

fuit

iudicaijat

autcm

suli

filius

Amathi

lcprosus usquc duiii mortuus


est:
tiiani

co
eius.

loatliam

filius

de Gofer.

iudicaliat
filius

co

loa-

prophctaliant

eius.
in

(picm inni

sub

Ozia

Anios

et

sinebatsedcre

solium rcgni.

IG

124
Lih.
(JCH.
I.
filiiis

CHRONOGRAPHVS
IJh.gm.IIa.nHi.
Clir.

Alcx.
suli

Esaiiis
oiiis

proplietizaverunt
Esaiiis
filius

iiutoin

Ozia

Amos
et

ct

etOsoae
Belieri
fi-

eius

ct

Osee

Ebrei

lonas

filiiis

Amatlici dc Gomor.

et
lius

lonas

Amatlii

ex Gofer.
28 1. post

Oziam
filius

I2li

liiathiin

re-

27s.

[)(ist

)/,iiiiii

iiutcin rcgnavit
finiir

ioatham
anni
.sub

fiUus cius
inilia

regnat
eius

gnavit iinnis

iinnos

XVI.

siniul

IIII

loatham

XV.
ipso
Isaias

sub

scptingenti

XXXI 111.

ot
et

isto

similiter

ann.

XVI.

idem
proet
et

prophetaverunt Esiiias
illc

Osee

et

Micheais

sub hoc pro-

Morathitha ct lohel Bathucli.

phetae
Esaias Osee

pheta

Osee

Mi-

MieheasMoratiiita
filius

cheasetloel.

etloel

Batuel. loaI

282. post

27.

Achap

rc-

279. ct post istum regnavit

Achas

filius

eius annos

tham regnat
fiUus

gnavit annis

XVI.
et

fiunt simul aiini IIII inilia scptingcnti


isto
:

L.

eius

XV.
ipso

sub
iilcni

sub

siiiiiJitcj'

proplictaverunt Esaias et

Achas

an.
et

Micheas

fuit

autem

princeps

sacerdotum

XV.
te

sub

prophete
Isaias
et

super eos Hurias.

hoc propheEsaias

Osee

et

Mi-

Ossee et Micheas: sacer-

cheas: sacer-

dos vero
Urias.

fuit

dos
Urias.

autem
sub

250. sub

istius

rcgno
us(|uc

anin)

undecimo
fiunt

illa

prima

Olympiada
ab

venit ad Grecis.
initiiun

vero simul

hoc
nasar

Salma(sal-

Adam

oljinpiadae

iinni

IIII inilia
niiiii

septingonti
IIIl.

XLV.

cst

omnes autem

manassarl?'')

Olympiadii

rex Assirio-

251. sub istius regni) anno

XVI

surrexit Salbanasar

rum

eos qui

rex Assyriornni ct vcnit in Indcam et transinigravit


(jui

erant in Saniaria transniigravit


in

in

Siimaria

crant

in

Midia

ot

in

Babylonia. duo sohunmodo tribus roinanserunt


in Ilierusalem,
(jui

fucrunt ex gcnore David

Mediam
iS.j. j)i)st

et

regnaturi.

Babyloniam.
A('has
filius
I

2s. Ezcchiiis

!(

252. post
eius

Aehas

autcm

rognavit
fiunt

Ezccliias

filius

regnat
eius
cliias

gnavit iinnis

annos XXVIIII.
scptingcnti

simul

anni IIII

Ezeann.

XXIX
ipso

SUl)

milia

LXXV

\h)inu)

LXXVII1I|.

idein

et sub istum itcrum proplictavcruiit Esaias et

XXV.sublioc
proplietae
Esaias.

prophetii fuit

Oseae
2S;{

et Micjicas.

Ysaias.

sub

istius

rcgiio

Komulus.

(|ui

Ri)inain

con-

Micheas
Osee.
284. post
chiiiMi

et

didit, rcgnavit olyinpiiidas VIIII ot diinidiam,


tiiiiit

aiiiii

XXXVIIl.
filius

Ezefilius

129.

Manassesregnavit anuos
J^V.

2S4. post istuin Ezechiiiiu r(!gnavit Maiiiisses


eius aiinos

LV.
|

fiuiit

aniii

IIII
sic.

iiiiliii

octin-

genti

XXXI

/;;//')

XXX1I1I|

iste inter-

ANNI
Lih. grn.
I.

CCCLIIII.

125

126
IJb. gen.
I.

CHRONOGRAPHVS

ANNI CCCLIUI.
Lib.
gvii. I.

127

Lih.gcii.

II (1.334.

Chi: Akx.

sor

(nuhu7))

(li(Kl(is(ir

vcx
nis

I5;iI)y1(j-

ct

ulios

ciun co.
)!.

pcr

ipsuni

subS(Hlccliia

2112. ct

onlinavit

Nabucbodonosor
i|ucm
ct

in

loco loacliim

constituitur
in loco

ductus est

Scdcclii:im,

IccJKiniaiu,

fratrem

cius

populus
captivus

lu-

loachim iuvcncm.
qui
sinuil

rcgnavit autcm Scdechias,


Israbcl annos XI.
fiunt

fratcr

loacuius

(lcorum
in

ct Icclionias. in

chim,

omncs anni

IIII inilia

octingcnti XCII.

nomen
decias

Scqui

Babyloniam aNabudonocliosor

ctlcciionias,

rcgc

qui regnavit

ct fecerunt in

ann. XI.

captivi-

tate

annos

LXX.

Lih. gen.

I.

Chr. Alcx.
transiii

29

1.

in

ann.

XII

20;i. in

migrant

illum

duodecimo autcm anno diixit et istum in Baliylonia Nabuchodonosor ot cecavit eum et multitudincm
populi filiorum Israhel duxit in Babylonia
qui
in
nisi

Babyloniam
sis

effos-

pauci,

oculis

et

po-

pulum transduxit
cura
(sic

Acgyptum disccndcrunt. tunc ct tcmplum Hicrusolimis vemmdatum est permanens pcr annos
ct
in

co

praeter
frater

quadringentos

XXY.

F.

B)
dis-

paucos qui postea


in

Aegyptum

ccndcrunt.
29").

prophetant autem
sub Sedecia Hic-

294. prophetabant
et

autcm
Danihel

in

ipsa dcprccatione lliezechiel

Naum

et
in

ct

Hiercmias
in

in

Acg^^pto

et

remias

et
:

Amanii.

Abacum

Hostracina:
in

quinto

autem anno regni


iuvcnis
ct

bacum

in

Xabuchodonosor
Hiezechicl
ct

Babylonia initiavcrunt prophctare


ct
').

autcmYIIII(YIII

Naum

Malacbias

tunc

F)

rcgni eius pro-

Aggeus
1 )

ct

Zacharias
'.I.

phetavit in

Baby29.T.

racaiit ri\

loniam

Ezechiel

Usque Scdcchiani
ruiii
i't

ct
in

lcchoniam
Isralicl

tciinit

rcgmuii ludeofactus
iiiilia

post hunc profetae

iiltra

icx

iKHi
aiiiii

cst
1111

us(|uc

in

Naum

et

Mala296.

liodiernum

(liciii.

fiunt vcro

(icriiigcnti

chias (machis F).

XLY
llli

\imiuo

LXLII|.
in Israbcl ci
iii

vcro rcgcs. qni

liidca ct

iii

Samaria.

finicrunt ct tunc tradcdit doininus dcus icgnuiu tcrrae


in

manus Assyriorum

ct

Chaldeorum
eis

et

Persarum
tcrra.

et

IFidorum et tributaria facta est


Caspianas portas usquc
tuni et
in

omnis

297. vixit vero Nabuchodonosor iudicans

omncm

terram a

Eracliac finibus et
sibi faciens

omiiem ludcain, subicctos

AegypPontum

128
I/ili.

0HRON<)i:KAI'IIVS
i/m.
I.

Clir.

Ak'X.

ct

totam Asiain

ct

X^'I11T.

fiunt sinnil

onmcni tcrram Komanorum. nnnos ali Adani aniii IIll itiilia uoninfilius

gcnti XTI.
298. Post istum autcni rci;navit I3altasar
cius

mcnses
nonin-

VIIII et dimidiuni.
genti XII.
zccliiel ct

fiunt siniul anni ITTI milia

propiictaiiant

autcni

in

liis

diebus Ilic-

Danihcl
autcni

ct

ISaruch in Babyllonia.
in

299. post

iiunc

rcgnavit
finnt

Babyllonia Darius

illc

primus annosYTlll.
ningcnti
29(i. et
T)anilii'l
qiii
;>(I0.

sinnil

anni TTTT niilia no-

XXI.
ilc

Tn quinto

vidit

de ebdimia-

sioncm

autcm anno Darii illas cbdomadas


filio

rcgis
ct

vidit

Danihcl

vi-

prophctavit diccns:
scxto autem

dis in

primo anno
regis
filii

acdificabitur Ilicrusalcni lata ct

magna".
j^rimus

Darii

anno Dario

Asueri, quo regnavit in rcgno Chal-

Asverii de scmine

deorum.

Zorobabel

Ebrcorum

ascendit

in

Medorum, qui

re-

Hicrusolima ct coepit acdificarc Hicrusalcm.

gnavit supcr

regnum orum

Clialde-

oOl.post istum autcm rcgnavit Cyrus Pcrsus annos


fiunt simul

XXX.
populo
tunc

anni TTTl miiia noningenti LI.


iussit

297. in
anii.

primo

autem

:i02. in

sccundo autcm amio Cyrus rcguans

regni sui Cydimisit popu-

filiorum Israhcl, ut asccudorct in Hicrusolima.

rus

tcmplum

acdificatur sub quinquagcsima quinta

Olymcoepe-

lum

redirc in Hie-

piada Cyro

rcge

rcgnante.

siniul

Zorobabcl Ebrei
cdificare

rusalem.

ascendcntcs de Babilonia in ludca


runt tcmplum.

298. eo

autcm tcmpore,
quo t(;rnplum
pro-

303 prophetaverunt autcm sub Cyro rcge Hiezechicl et Danihel et Aggeus et Al)acum ct Zacharias Baruchci.

aedificavit,

phetant simul Ag-

gcus

ct Zacliarias.

304. In ipsis

autem

tcmporilius

Pythagoras
in

et

Princeps

agoras famosi

filosofi

cognoscebantur:

temporibus
et

Cyrus

intcrfccit

autem Cryssum rcgcm Lydiae


ipsis

Lydiorum

rcgnum dissipatum

cst

sub

quinqua-

gcsima quinta olympiada. 305. post Cyrum autem rcgnavit filius eiiis Cambysus annos YIII. fiunt simul anni IHT milia noningcnti

LYIHI.
;iO(i.

ct ct

istum iterum prophctavcrunt

Danihcl

et

Aggeus

Zacharias et Abacum.

307.

iiosf

Cyri

Cambysum autcin annos XXXIII

rcgnavit Darius stultus fratcr


fiunt

anni

IIII

milia

nonin-

gcnti XCII.

308. ct sub istum itcrum prophctavcrunt Danihcl et


et Zacharias ct

Aggcus

Abacum.
in

309.

suli

istum autcm missus cst Diinitici

lacum lconum.

ANNI
Lib.

CCCLIIII.

129

gm.

I.

Chr. Alex.
310. post

Darium autcm
Xerxcs

stultuiii

rcgnavit Xcrxcs Persus

annos XI.
311. istc est

fiunt simul anni

milia

[II.

qui cxpugnavit universa ct in Athinas

venicns conbusit eas ct suspiriosus factus in Ilabylonia revcrsus est.

312. post

Xerxem autcm

rcgniivit

Artarxerxcs

filius

cius

annos
299. post

XXX IFI.

fiunt simul
filius

anni

milia

XXXVI.

quos
filius

NccAcheli

313. sub istum


qiii

Neemias

Achillei

de gcnerc Uavid.

mias

factus est et pincerna Artarxerxis rcgis, vicesimo


])etiit

(ack'li

F\

dc sc-

quarto anno regni eius

regi Artarxerxi et iussus


et

minclsrahel fabricavit civitatcm

ab 00
tcmpli.

edificavit

Ilierusalem
et

aseendcns
dedit

in

ludas

edificabat

Hicrusalem

fincni

cdificationis

Hicrusalcm

cum

niura autem oivitatis erexit et piatcas in ipsa

esset ab ann. Artarxcrsis rcgis.

conposuit
sic:

sccunduni Danihelis

prophetiam qui
et

dicit

'et edificabitur

Hierasalem
est.

circummurabitur".
ct Ilesthcr:

300. et post hunc

sc-

311. sub istam

et

ilhi

adversus

Mardocheum

cundus (sccundum

Aman

autem suspensus

F) Mardoccus.
315. eo temporao Hesdras ascendens in Hierusalem lcgcm

docebat:
filius
1)

princcps

auteni

sacerdotum

crat

Hicsus
cumma

losedcc '). oacmd m. 8: quae sequuntur apud Alexandrinum

jtost

huc: post haec et Africanus diiiumenins ipsani prophetiam septeni

ehdomadarum et septuagesimum uumerum extendens ad Christi adventum continuant priura, sed cum ijeneratiunis libru parum respondeant, non sunt recepta.

Lih. gcn. II a. 334.

172
173
174.
17.^
.

^).

Item numerus annorum a constitutione mundi. Adam usque ad Noe generationcs X, usque ad diluvium nnni HCCXLII. ab Arflixat usque ad Falcch gcnerationes V. anni UXXXI.
ab
et

a Falceh usque

dum

veniret Abraani in tcrram

Chanaan generationes Y. anni

UCXII.
17(1

et

ab Abraam usque ad profcctionem filiorum Israel ex Egipto anni

CCCCXXX.

177

ct in descrto ct

Moysi anni XL.

178

Hicsus Nave prefuit populo annis

XXX.

179

Nave usque ad Samuel saccrdotcm, qui prcfuit populo annis XXI et unxit Saul primum rcgem in Isracl. anni CCCCXII, qui fiimt cum annis XXX, quibus prefuit populo Iliesus filius Navo anni CCCCLXII. ab Adam autem anni
ot a Iliesu

IHICCXCYI.
180
181

182

a Saul usque ad loachim, qui rcgnavit annis XL. fiunt anni CCCCLXIH. Hiinc captivum duxit Nabudonochosor rex anno secimdo regni sui in Babiloniam. et uxor loachim Susaiiiia filia Elchiac saccrdotis soror Ilicremic prophetac-) a

1)

Becapitulationem
libri

c.

172

1^!2

hoc loco apparet olim lectam esse: nun apparei quaenam relatio in

archetypo

nostri

inlercesseril

inter

eam

et

c.

138. 139.

2) Cf.

SynccUus
rd'
.
.

p.

413 Bonn:
. . .

o de ('tpoV
tr,i

'l7i7i6Xviog fV r<o xiitti ti]v


^tiiativvttv iivtfQd civtii
.

Imadvviiv xat tov JavitjX


ti]v dc

av}'}'Q(i/ufi(tTt

....

.Invir,).

kcyei xui
roiT

Ituadvvdv

Xe)i.xiov

Tov 'p/(fp('wc eivai ^vy(tteQ(t ^e,1(iiovvT(ti

evQov-

Tof

eTti

'loiaiov

ro'

jiiiiXioV

Titvtijg iit}eX^i>( 'leQS/jiai.

r.HnnNinA.

1'

130

CHKONOGRAPHVS
/.;/-.

(JCH.

a.

.')34.

(liKibiis

scniiirilius.

ilinn

ois iinllct consentire.

(riininnta cst

quam deus per puerum


Babilonie petierunt

suuiii

Dfinicleni de dainnatione

eripuit.

et

propter lioc

eiv(!s

Cyro rege, ut cis traderet Danieleni. quein niiserunt in lacuni leonum. cui Abbacue, ab angelo de ludea gestatus in Babilloniam, prandium portavit. et alia die Cyrus re.x Danielem de lacu eici precepit et niliil euin lesum invenit. et tunc populum ludeorum post LXX annos de captivitate Babilonie dimitti iussit: et postea i)opulus de captivitate profectus est.
a IS2. fiunr

anni

flllDCCCXLI.

Lil).

(jen.

I.

Lib.
138.

grii.

IL

k. .3.H4.

'{(ll.Fiunt igitur a

David usque Sedechiae,

Fiunt ergo a Saul usque ad Sedechiam


anni

qui et Zeconiae, transmigrationeni gc-

DXLY,

ab Adain anni

nerationes XYIII. anni

CCCCLXXYIII
usque
in

ITIIDCCCXLI.

m. YIIII,
sub
302. et

ab

Adam autem
generationes
YIIII.

transmigrationem Babylonia (-niaei)'-)


leconia

LI

an.

IITIDCCCXLII m.

post transmigrationem Babyloniae usque ad generationem Christi gcne-

rationes XIIII, aiin.


ratione
anii.

DCLX,
ad

et a gciic-

Christi

usque

passioncm
Alexandri

XXX

et a passione

usque ad hunc

annum, qui
annus, anni
303. Fiunt igitur

est

XIII

iniperii

CCYI

(ccvii

F).

omnes anni ab Adam usquc ad tcrcium dccimum Alexandri im-

peratoris annum, anni

YDCCXXXYIII
139.

(vccxxxviii F).
304.

Ut autem

ct aliter ostendamus non tantum per tempora reguin, sed etiam a quo pasca scrvatum est, dinuine-

Utvero melius ostendamus non solum


quibus
(dicbus

V)

temporibus,

sed
est

quando vel a quibus celebratum


pascha.
1(1.

rantes simul et annos dicemus.


30,^.

ab

Adam

usque

dihivium

anh.

abAdam

usque

adNoe annillCCXLII.
anui

IICCXLII. 306. a (ad B) diluvio usque ad Abraham anni

lll.et a

Noe usquc ad Abraam

rcxLi
307. ab Abrahanr' autem usquc quo exircnt

CCXLY.
112. et
filii

ab

Abraam

usque

quo

cxicrunt

Acgypto educente eos Moyse, quando et pascha fecerunt. anni sunt


dc

Israel

de Egipto per Moysen et

Aaron amii
runt

CCCCXXX
(id

et celebrave-

ccccxxx.
)
u.sf]ue
Iiic

pascha.

est

YIII

kalendas

usque
ad
=

iid

iiljr.

aiiiu
seq.

ICXLI
spaiio

.ili

alualKiin F,
ct

Aprilis luna XIII).


1 )

aliraliam
Jl
',

vacuu

aclscr.

Cijuae

ncis inclusivms tton esse


T,

irii>polijti

il(cficitj

usfjue

iid

exituni de terra sua

obscrrarit Krusch neues Archiv

463.

rcxlv
3ttS.

/i

ab exodo Acgypti usque


lordanis,

in

traiisitnin

113. et

ad prnfectionem

filioruin Israel

ex Ae-

quando
anni

lesus pascha

caele-

gipto cuni transissent lordaiiem cumllie-

bravit, suiit

XLI

xlii

F).

su Nave, anni

DXXXI

fecerunt pascha.

ANNI
Lih. yru. I.
;i(Ul.

CCCLIIII.

Kil
lAli.

gm. II
(lciiulc
1

n. ;iH4.
jKist
iiiiin.s

lv/,ccliiiis iM)s(

iiiim).s('(;('{'\Lllll (Imiii

lll.cr

Ezcchias

/;-,
;!|(l.

liiii

F)

cclchnivir
losiiis

iiiischii.

I)('C(;LX11I
ll.").

fcccnuit 'imscha.
losi;is
|iost
iiiiiios

post Ezcchiani

iuiiio

cciitcsiiiiii

poat Ezcchiaiii
fcci'niiit

('XV

quarto ilccimo pasclui cclcbnivit


311. post losiam Ileszras post
pasclia celebravit)".
'^)

|)aschii.

iiiiiio(s ('\'lll

|(i.

posi

losiiini

Iv/diM

pdst

iiiuios

OXI

feceruiit piischa.
(juae
p.rtrti

kinc lacero codtce iiintnm


in li

posuimtm supermnt

312. post

IIeszra(m
(-ne

servat

iiuteni

gcne-)

17.

ab Ezdra usque ad nativitatcm Christi


post annos

rationes

F)

Christi
iit.

p(ost

annos
post
IS.

DLXII

feccrunt pascha.

DLXIII) pascha
313. a

gen(eriitionem

iiuteni

Christi)

fiiiiit
(

ab Adani
anni
"\"i).

usquc

:ul

iiativitatcni

XXX
314. a

aiinos, cu(^m passus cst doniinusj,


|ii)si

"hristi

pascha celebratu(r, ipse


crat iustum pasch(a.

F\

enim')

passione)

te(rtium

autem decimum)

doiiiiiii

usquc

iii

annum

imperii
ser(va-

A(^lexandri Caesa)ris ann.


tiun est pas)cha,

CCYI

quod

in

con(memoi-atias(er-

nem) domini
31,").

nostri lesu Christi

vatur a nobis).
fiunt igitur

(omnes anni ab Adam) usin

que

hu(nc dicm

:inni

VDCCXXXVIII).
31(i.

Keges Per(sarum ex tenipore

Cyri).
184.
IS."),

317. (Jyrus re(gnavit Persis ann.

XXXI.

Cyrus regnavit annis

XXX.
A'II.

31S, post hunc (Cambiscs ann. VIIII).


3
1

11,

Smerdius (magus mcns. VIII

IS().

Cambies rcgnavit annis XIX. Zmerdius magus regnavit annis


Darius i-egnavit annis XXIII.

320, Darius) ann. 321,

XXXVI,
Longemanus
ann.

187.

(Xerxes ann. XXVI).

ISS. Xersis regnavit annis

XXIIII.

322, Artarxer(xes

1S9. Ai'tarxersis regnavit annis

XXX.

XXXVI.
323. Xar(ies dies 324, Socdanius)
32.5,

LX.
\\{\

IDO.Xersis iunior regnavit imnis XII.


191.

menses

Gordianus regnavit annis XVII.

Darius notus ann. XVIII).

192. Darius notus regnavit annis


anii.
19;!.

XVIII.

32(i,

Artarxer(xes Cyri iunioris frater)

Artaxersis Cyri regnavit annis LXl.

LXII.
327. (3c(or, qui et Artarxer)xes. ann.
194. Ociius Artarxersis regnavit

annisXXIII.

XX(III m. VII
32S. Arses) notus ann. I(II

329. Darius ann. VII.

liic

cst

qucm
iii

Alexiin-

19.-).

D:irius
bclisy:i

quem

.\llcx:indcr occidit
:uuiis

iii

.\r-

der) Maciu'(do dcposuit


fuit

bcllo).

quod

pugna. regnavit

Vll.

(iiiinarrabiles.
;xnni

330 Fiunt) omnes

CCXLV.

19().Fiuiit

iuiteiii

iiniii

('('XXIi.

197. a Saul anni


I9s. ;ib
.\(buii

DCCLXXXVII.
aiini

autcni

VCXIII.

331,(Post

tjuos tem)por:i ^tciiipoii.' /')

i;iiii

apud Gre(cos

inanifest)e

ex coustructioue
17*

132
Lib. gen. I.

CHRONOGRAPHVS
Lih.

gm. II

a.

384.

(olympiadum) sunt clara. (iiam usque ad A)lcxandi-um Ma(codonum fuo)runt olympiadcs (CXIIII, quod fa)ciunt
ann.

CCCLAT)

(ab

Ipito,

qui

con-)

stituit

01ympi(ades:

ab

Alexa)ndro

usque ad ('hristum(^olympiadcsLXXX).

quod sunt ann. (CCCXX: a Christo (imperii autem usq)ue ann. XIII Alexandri o)lympiades (JjNIll. quud
sunt
anii.

CC)XXXA'I

(sunt

ergo

omnes olimpiade)s usque (ann. XIII Alexandri C)aesaris CC(LIII, quod


sunt anni I)XII''.
^)

sic

F, cccclvii B.

*>)

hic desinit

B
l67.Nomina regum capitulata a geneseos.
(^4)

332.
(1)

Nomina creaturae. Adam. (2) Seth. (3) Enos.


(."))

(I)

Adam.
(8)

(2) Seth.

(3)

Enos.

(4)
(7)

Cainan.
(7)

Malalehel.

(6) (9)

lareth.

Cainan.
Enoci.
(1(1)

(5) Malaleel.

(6) lareth.

Enoc.
Sala.

(S)

Matusalam.

Lamee.

Matusala.
(II)

(9)

Lamech.
Arfaxat.

(10) Noe.

(11)

(13)

(14)

Sem. (12) Arfaxat. Heber. (15) Falec,


(Ifi^Ragau.
(19) Thara.
(22) lacob.
(2'))

Noe.
Cainan.

Sem.

(12) (9?)

(13) Sala.

Lamech.
9) Thara.

sub quo divisa est terra.


(17) Seruc.
(18) Nagor.

(14) Eber.

(l5)Falech.
(
1

(16) Ragau.
(
1

(17) Seruch.
(20) (23)

8)

Nachor.

(20)Abraham.
(23) luda.

(21) Isaac.
Faris.

Abraam.

(21) Isaac.

(22) lacob.

(24)

Esrum.

(26)Aram. (27) Aminadab. (28) Naasson. (29)Salmon. (30) Boz. (3l)0bet.


(32) Gesse.
(33) David. (34)

ludam. (24) Phares. (25) Hesrom. (26) Aram. (27) Aminadab. (28) Naason. (29) Salmon. (30) Booz. (31)
lomon.
Asa.

Salo-

mon.

(35)

Roboam.
(4r)Ioas.

(36)

Abiam.

Obeth. (32)Iesse. (33) David. (34) Sa(35) Roboam. (36) Abia. (37)
(38)

(37) Asa.

(38) losafath.

(39) loram.

losaphat.
(44) loathas.

(39)

loram.

(40) Ocozias.
sias.

(42)

Ames(45)

(43) Ozias.

(45) Achaz.

(43) Ozias.

(44) loatham.

(46) Ezechias.

(47) Manasses.

(48)

Acaz.

(46) Ezechias.

(47) Mannasses.

Amon.
ficata

(49) losiam.

(50) lechoniam.

(48)Amos. (49)Iosias. (50)Iosiasautem genuit lonaam et loachim et fratres eius Heliachim qui et loachim et Sediciam qui et leconias dictus est Salum:
in

(51) Salathiel.
est

(52) Zorobabel:

aedi-

autom Ilicrusalem sub Zoro-

babel et
filius

summus

sacerdos

fuit Iliesus

Abiuth.

(53)

Zorobabel genuit
(55) Azor. (58) Ileliud.
(61) la-

transmigrationem autem Babylloniae


et

Abiuth.

(54) Ileliachim.
(57)

loachim genuit leconiam


(51) Occonias

Sediciam
Salathicl.

(56)Sadoch.
(59)Eleazar.
cob.

Achim.
qui

autem genuit
(52)
et

(60) Matthan.

Fanncam
tamo
et

et Sale, Saret

leconiam, Orfili

(62)

loseph,

desponsavit

Deebi.
et ot

Fania
auteni

Mariam virginem. quo Christum genuit


do spiritu sancto.

Zorobabel

fratres

eius

Zorobabel
filii

Mclchiam
eius
et

Panuc.
et

(53)
et et

Abiut
et

Musolam
(iorum

Aniianias

Saladi

soror

Sodbel

et

Archia et Asadia et Sobosec: auctein sanctoarium aedificatum est


'riioul

tempore Zorobabel.
dehinc.
(54)

liuius

filii

Abiut.

Eliachim.

(55)

Azor.

ANNI
Lib. f/m.
(56) Sadoc.
(r)9)
I.

CCCLIIII.

133

Lih.yrn. II n.
(oS) Heliud.
((> I)

:i:i1.

{'u) Acliim.
(Hd) Mattliaii.

Elia/ar.
Joscpli.

lacoli.

(G2)

cui disponsata

l'uit

virgo

Maria,

quao gcnuit

losuni

Christuui

cx spiritu sancto, 333


'.

Prophctarum luuuina.

lOS.

Abraam. (.")) Isaac. lacob. ((i) Moyscn (4) (moyscs GC). Aaron. (7) (8) Hesu Nave. Heldad ct (10) Modat. (9) (II) Nathan (nathani 7-"). (12) David. (13) Salomon (ct modap m.s. F). (14) Achias Sihmita (Mi) Sameas filius
(I)

Adam.

(2)

Noc.

(3)

Nomina prophctarum. (l)Adam. ( ) Enoch. (2) Noe. Abraam. (4) Isaac. (5) lacob.
Moyses.
(9)
(
(

(3) (6)

(7)

Aaron.
(
1

(8) Tlicsus

Nave.

Heldat.

0) Mcdat.

(II) Natlum.
(
1

12)
1

David.

3)

Salamon.

5) Achias.
(
1

6) Scmeias.
(^19)

(17) Annanias.

8) IIc-

lias.

Micheas.

(20) Abdias. (23)

(21)

Elam

(sela C, scola G).


(11))

(17) Annanias.
filius

Heliseus.
(24)
Isaias

(22) Addon.
(25)

Amos.
lonas.

(18) Tlelins,

Michcas

Emblas.

Osec.

(26)

(20)Abdiu. (21) IleUsei (hcliseus GC). (22) Abladonc. (23) Amos (24)Esaias.
(25)

(29) lohel.

(30) Ilieremias.
(32)

(31) So-

phonias.

Buzi.

(33)

Ezochias.

Osee

filius

Bceri.

(2G)

lonas.

(34)Hurias
lachias.

(36) Abbacuc.
(38) Daniel.

(37)Naum.
(39)

(27) Micheas.

(28)

Rabam (raam GC).


(^30)

(33) Ezechiel.

Ma-

(29) lohel filius Batueli.

Iliere-

(40) Aggeus.

(41) Zacharias.
in

mias

filius

Celciae sacerdotis.

(31) So(33)

(42)
tulit.

Simeon qui Christum


dei ostcndit.

manibus
(pii

fonias

(geffonias F).
(34) Urias.

(32) Buz.

(43) loannes baptista

cum

Sameas (sameus F). (30) Ambacuc (ambacum G, abacum C). (37) Naum. (38) DaEzechiiicl.

(35)

agnum

nihel.

(39) Malachias.
et

(4(1)

Aggcus.
(42)

(4!) Zaccharias

sub

Cimsto

Simeon
1)
/linc

et (43)

lohannis baptista.
169.
(I) Petrus et (2) (3)
(5)

redeunf Of.

Apostolorum nomina sunt hec. Andreas frater eius.


et (4)

lacobus

loanncs

fihi

Zcbedei.
(7) (9)

Philippus et (6) Tliomas.


et

Barla-

tholomeus
et (11)

(8)
et

Matheus.
(1(1)

cobus Alphei
334.
( I )

ludas zelothes

Symon Cananeus.
Mulieres proplictissae.
(2) et
(

Itcm mulieres prophetissae.


Sarra,
(2)
(4)

170.

Rebecca.

(3)

Maria

(I)

Sara.

Rebccca.
Moysi.
)

(3)

Maria

soror Moysi.
et

Dcbbora.

(5) Oliba

soror
(5)

Aaron
ct

(1)

Dcborra.
gcmiit
est,

sub Christo (6) Anna. (7) Hclisabet. (8) Maria quae genuit Chiistum.

Holda.
(7)
d(>

Anna matcr SauuiAnna


Christus

helis

alia (|ua

quc

Mariam,
et
(9)

natus

et (S) Elizabctii

matcr lannis baptiste


virgo,

Maria

quc

Christum

genuit de spiritu sancto.


335.

Item nomina rcgum.


(1) Saul de tribu Bcncamin: postquam translatum cst rcgnum in tribum luda
(2)

David.

(3)Salonu)n.
((i)Asa''.
(

il)Uol)oam
(8)

(5)Abia^

7j losafath.

134
IJJi.
(icii.

CHRONOGRAPHVS
L
(1(1)

Lih. ijm.
loatliaiM.

II

a.

HM.

lorain.

(9)

Ooozias.

(ll)Agaz^
nassos. (14)

(12) Ezechias.

(KSjMa(16)
(IS) Se:

Amos.
(17)

(15) losias.

loachim''.
(lochias

IIoHachim.

ot

Hl) I(M'lionias

sub

lioo

tninsmigratio

tacta

ost

sul>

Naliachac)
*')

donosor.
a)
'11

abiiid

(iC

b)

asaf

acliaz

OC
141).

inachas

GC

") sedicias /"

g(H"iinias T^

;)l{().

Nomiua rogum
Samaria supor

qiii

rcgnavoniiit
tribus,

in

Xomina regum Samariae.

ox

([uo

iKiT.

regnum divisum est. Jliroboam filius Nabath ann. XXIi ^) onuos hlc ct deinceps ttni. GC

'.

.)(i.

Ilieroboam i-egnavit annis XXII.


fuit

hic

servus

Salamonis

ot

ydola

per

montes

constituit.
II.

Nabat filius eius aiiii. II. 339. Basan* filius Achiae ann. XXIIII.
338.
vindicavit
1)

l.jl.Nadap regnavit annis


hic
152.

Basa regnavit annis XXIIII.

domum

Ilioroboam.

saba /'
filius

340.

Hela
")

Base aim.
<tC

II.

153.

lambri rognavit annis XII.


Ela regnavit annis

liell)aiii

34I.Zambri ami. XII.


342. Aclui])
filius

154.

II.

oius aiiu.

XXII.
et

155.

Agab
annis

regnavit

aniiis II.

Agab

regnavit

XXII
filios

343 Ocozias
stercus

filius

Achap

loraiu

tilius

15(3.

Ochodias regnavit annis XII: sub ipso


prae fame
cora suos comederunt sterin
:

lecoiiiae ann. XII: sub hoc filius suus

columbinum liii Samaria manducaverunt


'')

([ui
''.

orant

in

columbarum

Samaria,

dum

obsideretur ab
cnmederunt
et

allofilis

quo audito rex

sub hoc

iiatos

(eius ins.

G)

Ochodias exeidit vestimenta sua.

stercora (juia obsessus erat populus Saiuariae a

Senuaclierim

refje

.Vssyrioruin

GC
XXVIII.
hic 57. Iliosus rognavit auiiis

3 14 Iliou

filius

Xauisi

aiin.

XXVIII.

in inicio

pius fuit (hic aothiop.s fuit G,


fecit

non F(J):

vindictam super

domum
ot

Achab

occisis

loram

et

Zezabol

Ocozias regii luda (et Oziam


Ilierusalem agitabit
34.
34(i
(JrC).

regem
XVII.
i5s. loaz regnavit anuis

loaclias (filius leii add. GC') ann.

XVII.

loas

filius

oius

aiiii.

XVI.

Iiic

Amesocci-

159. loas rognavit annis

XVI.

siam regom Iliorusaloin


dit

(<iiii.

F)

ct dostruxit

do inuro Ilyerusalem

cobita

CCCO

(cubitos

XL

f\

cupitos

XL

(i). filius

347 leroboiuii

loas aim.

XV.
I

I(i(l.

Ilierobam rognavit annis XLI.


III.
I.

348 Azarias filius leroboaiii moiis. III. 3lil Solom filiiis Abia rabisa (IC) moii. uiio.
(

Kil.Azarias regnavit menses


I(>2,
Hiit.

Sollum regnavit mensem

3:.()

-Mano
')

filius

Gadi

"

ann. X.

Manoe
I''alcias

rognavit annis X.

iiiangadl

G
aiiu,
II
{inii.

3r,i

Falacias

Manae

GC).

Mi

1.

rognavit

ai

ANNI
Lih. llfH.
;io2.
I.

CCCLIIII.

135
Lib.
r/im.

II a

.384.

Fiifnea (faccc
liae
anii.

(',

tacac

(1)

fili\is

Komcaiiani.
suli
in

l(i.-)

Fancas regnavit annis X.

X:
/')

liic

otiscdit

irycrusalcni

rcgnantc Aclias, non posscdit


;],");!.

Oscc (cscc
lioc

tiliiis

Dalc ann. VIII.


Salnianassar.

lCii;

Osec

regnavit

annis VI

II.

snli

ipso

<lcccni

ti'ilius

transinigvatae siint
a

deceni tribus eajitivas duxit Salinanasar


rex Assvrioruni.

rcgionc .Mcdorum
et ipsuni

f[ui

Osce conligatnni halicns

liahiit

rognantc Aclias sn]icr duas


liierusaleni

trilnis

351
zar (iC).

Noniina sacerdotum.
Finccs.
(r,

117

Xoniiiui sacerdotnin.

355 Aaron genuit (om. (iC) Eliazar (eiea.\chias (ozia


(i(_').

Melchisedech. A;iron.
Ozias.

Fleiiz;ir

Finees.

Razazatli.

Moriiith.
Achini;i;is,

Aiiiarioth.

Kazaza (raza
ria

auza T). Moriat.

Ama(_iC).

Aytop.
laades.

Sadoeh.

cuius

filius

(aniada

(i(_').

Amittib (amitoh
sattit
(t).

est Ileli;is

thesbitcr.

Salom.
ijui

loram.
gcnuit

Ettis

(sattig
/''').

C,

Achimas
pro-

IIuri;is
.

Ilclisama
filius

(aclinas

huius

filius

Ilelias

IIelchi;ini

cuius

est

IIicrcmi;is

phota.

et

Salom

(salon F).

loram.

propheta.
qui fuit

Aziirias

Sareas.

Iliesus
edifi-

Amos
Uria.
filius.

loadac (iodae Imius (rC) filius. Scdccias (sedicias stuiicia F\. lohel.
Ncri (neem F).

summus
Sadoch

sacerdos,

cum

carcturllierusalem. post huncllclchias.

Salom huius

loaehim.

et Zacharias.

Chclcis ex quo (salon qui gcnuit


,

cclciam

cuiius

filius

F)

Iliercmias

proplicta. et Azarias

filius

Azanae

(az.

huius

filius

(tC).

Sareu (saruch G. sa([ui

rac C).
qui
fuit

loscdccii

genuit Hicsum,
instauraretur

sacerdos
jjost

cum

templum
liuius

captivitatem
erat

(iosedech
qui

filius

hie

hiesus

con-

stitutus

fuerat

supcr fabricam templi


fabricaretur post

saccrdos

cum

LXX
G).

annos

captivitatis

ct

sic

ferc

Cclcias.

=
aiil. test.

loachim. Paralip, I 6, 6

Eaeduc.
50

15 =
c.

53;
ut

Joscphun
vTiofifijret.

10, 8, 6;

Pseudo-Iosephus ^ipXiov
cod.

axtxov

(apud Fabricium
2)

psevdepi'jr.

vol. 2. fasc.

10.

haec

scjuentia

'piotiue

debeu Dillmamio nostro. alia

:H5()

Item

patria.

ex

ipio fuit

Ezcchiel propheta.

lode

(ioadae ^r^'). Fatnca Zachur (zadcuri'^). Samuhcl.


chius (nudchiii

(fiidnc;i (i(_').

Amorius (amoriuC).
(etia 6r(7).

Evcxia
7'').

Mel-

GC).

S:iloni (s;iloii
(

rroniorius (go-

moriu

(r). Uarraeim biirachi (r C). Sofionias. Masca (masxcs F). Celcius (chelchiu GC). Buzi. Ezcchihel.

Pseudo-Iosephus

l.

c. c.

'.<.

357 Iteni
filii

alia
f.

p;itri;i.
(///^

iindc
l"iiicis

llcli

siiccrdos.

cuius pessimi
imiiioliitiofiliis

ip.

F\

et

<

)fni

r;ipicb;iiit

nem.

princiqis p;itiiiic ()iatri;iium


Ilabiatiiar.
l. c.

(rC) de

Gaad

Aehiinelcch.

Iiiii.

Xataii.

Ilcjis.

Pseudo- iuscphus

c. ^.

136

CHRONOURAPHVS
Lth.
(jcu. I.

35S. Item patiiae Levvitarum (patria leuiticuin F).


fuit
filius

unde
Moysi.

Samuhol
(filii

proplicta.
luiius

Chorc

qui

rostetit

GC)

Jlelohana (lielcliamath C, hel-

chanaatu G).

Sufcn (super

GC)

et Aliap (cliap G).

Zeraam

(terum

GC).

Chelcann

(helcana
fih

G,

hel-

ehana C).

Samuhel: huic fuerunt duo


l.

munerum

acccptatores lohel et Habia (abira GC).


Fsmdo-Iosephug
c. c. 7.

35y. Inioium patriae Levvitarum. unde


ministri et levvitae
filius
(1.

siuit

sacerdotes et

filius Cabaad Lewi genuit Gesson et Cahaad et Mereri. Fili autem Gesson Semoi ot Emeher. hii Et filii Cahaad Ambram, Isaar, Cefron, filii Lcvvitae. Ambram gonuit Moysen et Aaron et Mariam. )diel. ct Aaron genuit ex Ilelisafit sororem Naasson Nadab et Abiud et Eloazar et Ithamar. mortui sunt autem post Nadab et Abiud offerentes ignom alienum. Aaron Eleazar suscopit sacerdocium post Eleazarum

et

m. GC).

Ambram

Levi

filius

lacob.

Finies.
Exod. 6, 16
alienuiii

iO

skc
ex

.Vitn.

.S.

17

l'.l;

verba iuortui .... ignem

acrcsserunt

Leril. 10, 1

Num.

.3,

4,

26,

21.

v.

l.

librorum
36(t.

GC

in hoc ca^nle 2>essiviam tolam suppressi.

Ythamar autem
frater

et

filii

eius

Isaar.

Isaar
filii

Ambram
(ar

et ipse Levvita:

huius

autem Chore et

Nabith (nafeth

Core Air
abisat
C).
et

GC) et Zazyr (ietri G, iecri C) et filii GC) et Helcana et Abiasap (abisac G,


Corob
rcstitit

hic

adversus Moysen
in viris

et

Aaron,
col F,

Chao absortus

est

CCL

(in uiris

acrcius (eius

cum CCL viris GC) Cebrum GC). filii oius Misahel


ct Sotri
et

frater

Ambram
dile hii

(simael C, sohii

mael G) Elisafath om. GC) Lewitac.


Exod. 6,21

Dilo.

(ot

25:
. .

verba Ytliauiar
.

eius Isaar corrupta cidentur

esse: hio Coi-eb

iu viris

CCL

petita sunt ex

reliqna adltibitis libris Graecis facile


3(il
').

Num. emendanda non

16, 1

3. 35,

subnotavi.

Traditi sunt
et
filiis

autcm omnes {o.a..F) Levitae (om. F)


[sic

Aaron

G,

filius

C,

fiUi

F)

eius

archae

testamenti ut mcnistrarent

ei et tollerent (tollent

F)

eam. et facta est eis pars X sacerdotibus initiata et primogcnita ct quac in sacrificiis constituta et primogenita ct distinata.
Lcvviticis data est lex. ut quao-

cumque

accipcrint a populo ox docimis, docimas darent

sacordotibus, ut extimaretur eis

tamquam
in

oblatio ini-

ciarum^).

traditao
ct

sunt

illis

ctiam civitatcs refugiocircuitu cuius-

rum VI
que
(h)tibus

harum prata scmcntiva

civitates cubita II et aliae civitatcs

XLII, sacer(XIII F).

quidom X. Lovviticis quoquc

XXXII

puto latius nos dixisse

quam

sporanuis:

tamcn neces-

sariae pro his (neccssarium eis G, necessarium eos C),

ANNI
LUi.
(ji:)t.

CCCLIIII.

137

I.

qui

scripolosiusr

iMjiiircrc

voluiit

ct

iiuilta

lcncniiit:

quos cxstinio
ct
illi

fiicilc

pcrcipcrc quac scripta sunt.


lcgcrunt
illis

scd

qui

]iauca

tacilius

ad

intellcctuni

possunt jiciNcnirc cx
iii(|uisitiiiiic

quac a nobis per brcviata

(pcr

iiiiniaiii

iiiquisitioncni

GC)

dcclarata

siuit-').
1)
cf.

Xuni. 35,

4.

lusua 21, 4,S.


cuiitra

2)
et

sic

F, sed
eis

iiiicio

eo-

nim

^'o

iiiicianim:

GC

sic:

facta
(bis

est

constitiilac
initia (sic

(lecimae (constitula

decem C) sacerdotibus
')

G) autem
iii

W^

C^,

iiitia

f,

iia (/

et

primogeiiita et quae

sacrificiis coii-

stitiita

et i|uae

ex decimis acciperent a populo tamquani tributuin


3) hic jiniunl

niiciarum.

OC.

Lih.

fjcn. I.

Lih. gen.
199.

IL

a.

HH4.
qui
iii

362.

Macedonum

rcgcs iuxta Aloxandrinos.

Nomina regum Grecoiuni


dria rcgnavcrunt.

Alcxan-

363. Alexandcr
ann. YII.

filius

Philipphi post

Darium

2nn. Alcxandcr rcgnavit annis YIII.

364. Ptolomeus Lagi Sotcr ann. XLII.

365. Ptolomsis

filius

Filadclfus ann.

Ptholomcus Laius Sotcr rcgn. annis XXII. 202. Ptholomcus Filadclphi rcgnavit annis
2(11.

XXXYITI.
366. Ptolomcus
filius

XXX.
Eucrgcta
ann.

XXX.

203.

Ptholomcus ITergetis regnavit

aniiis

XXYII.
367. Ptolonicus
filius

Eucrgit. ann,

XXY.

20-1.

Ptli(domcus Epifani rcgnavit

aiinis

XX.

36b. Ptolomeus Philopator ann. XYII. 36U. Ptolomcus fratcr ann.

205. Ptliolcmcus Filomctoris regnavit aiinis

XYII.
XXIII.
II.

206. Ptholcmcus iunior rcgnavit

annisXXYI.

370. Ptolomeus Fuscus ann.


371. Euergeta ann.

207. Ptholomcus Fusci rcguavit annis

XXY.

XXYI.
XX.

208. Ptholomeus Eucrgcntis regnavit aimis

XXYI.
372. Ptolomcus Alexus ann.

209 Ptliolomcus Alexi rcgnavit


amiis

aniiis

XY.

210 Ptlu)lomeus sccundus Sothcris rcgnavit

XXX.
fratcr rcgnavit annis

373. Alcxandcr fratcr Ptolomci Alcxe


an.

21

I.

Ptholomeus Alcxi

XYIII.

XXYIII.
212. Ptholomcus

Alcxandri

rcguavit

annis

XXIIIL
213. Ptholomcus rcgnavit aiinis
:i7
I.

XX.
unnis

I'tol(inicus

Dionisius hccatc ann.

214.

XXYIIII.
375. Cleopatra fiHa ann.

Ptholomeus Dionisi XYII.

regnavit

376. fiunt in se ann.

XXY. CCCXLVI.
2lo.fiunt anni
216. ab

CCCXXXY.
').

Adam YCCCCXLYIII.
Pthohmieum Dyonisi
vacat pafiina (limidia.

217. post
1)

377.

Impcratores Romanorum.
18

378. Augustus ami. LYIl.


CHRONICA.

138
lAh.
r/en. I.

CHRONOGRAPHVS

379. Tibcrius ann.


;iSO.

XXII

mcns. VII
dies

clies

XXII.

Gaius ann. III mcns. VIIII.


I

:iSl.Claudius ann. XIII men.


3S2.
3S;5.
;i& 1.

Nero ann. XIII m. VIII Galba m. V d. XXVI. Otho mens. VIII d. XII.
d.

dics

XXVIII. XXVIII.

3So. Vitellius m. VIIII


3S(i.

XV.
d.

Titus ann. III m. II d. II.

3S7. Traiamis ann.

XVII m. VIII

VI.

38S. Chadrianus ann.


:$S9.

XX

m.

X
d.

Antonius Pius m. VIII

XXVIII. XXII.
d.

Marcus ann. XVIIII m. V d. XII. 3itl. Commodus ann. XII m. VIII d. XXIIII. :m. Elius Pcrtinax m. VII.
3U(.

3U3. lulianus m. II d. VII. 394. Severus ann. XIIII.


:{9.T.

Antonius cognomento Caracalla Scvcri m. VIIII d. II.


1

filius

ann.

VI

396. Macrinus ann.


397. Antonius ann.

men.
[

II

(men.
d.

ii

oin. i^")

d.

VI.

II

ra.

VIII
d.

XXVIII.

398. Alexandcr ann. XIII

VI III.

Episcopi

Eomani

desideranfur.

ANNI

CCCLIIII.

139

O
v.

a:

X
:3

3
-S

5
+^
OJ

5 S S 5 S
^-i -4J
-i^

S S 3 s

cc

30

-*-^

-fc^

23

c;

c;

IH

>

140
>'/'>''
II

CHRONOGRAPHVS
Abraaiii
ciiiu

essut aniioruia c geiiuit Ysaac.


qui
et

Hiiiit

fi-go

Noe usque ad Abraam


deinde
fuerunt
et
'

anni
in

m.

itom ab

Abraam usque ad lacob


ludei
in

Egi()to

tuerunt
hii

ann.

i:c;(;i;xxx.

Egiptum postquam

transivit anni sunt ca.xxx.

exierunt inde

et
filius

in

deaorto

anni xl.
dii\
tuit

anni

lege Moysi diligenter scripti sunt.

Nave

suecessit

annis xxxii.

deinde liber iudicum


xxxiiii,

ludeorum continet annos


lude
a
')

c:c;(;f;x(;.

d(nnde

liber reguin

ludeorum eontinet annos


ost Ilierosolomia
et

continot annos ccci.xxiiii.

deinde

expugnata

captivi

ducti

sunt ludaei in Babiloniam ot ibi fuerunt


deiiide ('yrus rex Porsa-

ann. lxx ot doserta fuit ludca ct templuni

eorum annos dccx.

rum in soeundo anno regni sui permisit (his id est ludoos rcdire de Babilonia in ludoam ot rogem eis rcstituit Ex quo ergo mundus constitutus est usque ad Oyrum rogeni l'ersarum. anni sunt
niiDCc:c:(;xvi.

i"

deinde

ludoi

reversi

sunt

in

ludeain

de Babilonia

et

sorvierunt

annos

ccxxx.
devicit

cum Alexander Magnus Macedo devicit Dariuin ot venit in Perses et doposuit regnum eorum, et sub Macodonibus fuerunt ludei
deinde
sunt

ludcaili et

ann. c.glxx.

r/.n'j

Macedonibus et sub suis rogibus fuerunt usque ad Agrippam, n qui novissimus fuit rex ludaeorum ann. cccxlv. iterum ab Agrippa usque ad L. Septimum Soverum urbis consuiom anni sunt v dccclxx. iterum a Severo usque ad Emilsanum (sic) et Aquilimun conss. anni suiit lvii. ab') Emiliano et Aquilino usque ad Diocleeianum ix et Maximianum viii cons. anni sunt lv. A Diocletiano ix et
inde
reversi

||

^laximiano

viii

usque

mundo

constituto

Optatum usque ad Paulinum


ad
autem.
2) scr.

ct et

Paulinum cons. anni sunt xxx. Optatum consules aiini y:. xvii.

fiunt

orgo

>

1) scribe luiiae

LV item ab.

ANNI

CCCLIIII.
I

,,

XVI.

CHRONICA YKBIS ROMAE.


Chronographiam quod tinit ohronicDn urhis Romae cnumorat rogcs Latinos ot Albanos ot Romanos, dcindo libcrao rei publicac annalcs rcpracsontat nominibus quos ait dictatorum, vere clarorum virorum sino ullo tcmporis ordino nominiliusquo inultis possumdatis paucis versiculis coacorvatorum '), dcnique inipcratoros roccnsct ad Licinium usquc (f 324). qui scripsit, ad singulos imperatores tempus impcrii adnotat ct iocum obitus, in hoc indicando conspirans paucis c.\ccptis cum hitcrculo qucm servavit intcrprcs Euscbii Armcnius vol. app. p. 17. 18. practerca autcm non rcspcxit impcrium Romanum, sed soham urbem Romam, nam externa omnia absunt. ponuntur
I

pcstih>ntiac, incendia,

dam

ct

tumultus, opcra publica et memorabiha varia, ut ostenta quacpolyphagorum cxhibitiones, praesertim auteni eongiaria, quae eum incipiant

ab ipso Romuh) regibusque, deinde accurate explicantur. ut quot nummos quis urbanis distribuerit, collccta summa ad singuhis impcratores adscribatur. ut iciunus et plcbcius
libcllus cst, ita fidus et utiiis:
et accurate relata suppeditavit, sed

non solum topographis urbis Romae phira scitu digna tempora quoque rcgnorum vix alibi diligcntius dctribus et

finiuntur

et

cum vera
qui

tradantur de Gordianis
saecuhi

tur

ita

errores,

tertio

historiographiam

Pupieno Balbinoque, evitanOccidentis univcrsam pacnc in-

scderunt.

Chronographiam
osse voluissc
libelli

a.

354 vel potius

a.

334 qui compiiavit, hos latercuios partem

gencrationis evidcntcr apparat:

nam

indieis

qucm

pracposuit caput

ultimum impcratornm Rotnanornm Homhia a (iaio lulio Vacsarc ei consuJihns (p.SS) apcrtc imperatorum cleneho respondet neque magnopcre offendit, quod qui indiccm confccit partem quae spectat ad reges ct dictatores ita ncglcxit. iam cum libcllum gcncrationis constet Hippolyti esse ct vcrc impcratorum latorcuhim continuisse, possis conicere chronicorum horum partem Ilippolyto anteriorcm ct ipsam eius esse; sed secus
cst.

nam

latcrculus

is.

quem
ipsius

plcnior

libclli

Hippolytiani versio altcra habet finientcm

essc dubitari nou potcst, non solum deductus cst ab Alexandro quemque Augusto (v. supra p. 134), cum hic a Cacsare inchoet, sed etiam in regnorum temporibus ita ab hoc differt, ut ad cundem scriptorcm duo latcrculi referri nequeant. profiin
cisci

chronica haec
,

tota ab

ea pcrtractarit
ut solito

maximc
instituti

congiaria ostendunt

oodem auctore primario, qui a regibus ad suam actatcm pcr rcgum fabulosa tcmpora ita rehita,
rccepti aiciai

more

postea

ne desint.

eum auctorem Suctonium


ct

ossc in cditionc priorc posui, eis potissimum argumentis usus. quod quac de congiariis

Numae

eiusquc assibus scortcis hic referuntur, apud Suidam laudantur cx Suetonio

quod totum mythistoricae narrationis genus optime convenit cius auctoris ingenio librisquo eius tribus do rcgibus, probaviquc id ct aliis ct Rciffcrscheidio, qui quac clironica haec de rcgibus habent omnia inseruit rcliquiis Suctonianis p. 316 320. sed in hanc

c.

1)

Ad

hiic

caput resincieiites

tasti

'hrMiiographi

iinstri

(supra

p.

56)
ut

ail

a.

u.
[i.

70.0 Caesaris

prinuim
roi
a.

aUiint.iut:

hoc uaqiie dictatores fuerunt.

ceteruui

qucnucido

eveuerit,
.iinul

(luartn

Chr.
p.

saeoulo

libcra
et

|)ublicae

tempora per dictatores solos


ea ubi
iiidiicuutur,

repraeseiitareiitur, uescio.
fit

Eusebiuui

(vol. 1

293

.Sch.

ad

Abr. 15()4)
reges ct
similia,

nicntio

cousulum

et dictatorum. (cd.

in sorie
1

regum Ilioronymiana quae


app.
p.

intcr

imperatores IJomanoruni
uituntur
.solis

iuti'rponuntur

nomiua

.Schoeno vol.

35) ab hiscc diversa, sed

cditiouibus vctu.stis: ccrte iu raaguo


aniici.

uumero codicum
lioc

llierouyiuianoruni. quos aut ipse

cvolvi aut

moa causa

sericm reguni pauci habuerunt.

c;iput

uuUus.

142
toiiiiaiii
qiii

CHEONOGRAPHVS
priiiius

(hroiiicoii urbicum rcdegit, praeter Suetoniana ilia adlubuiirit lU'gestarum annales digestos secundum principes. apiid Euscbium in chronicis et apud Syncellum in epocha mythistorica cum caedem narrationcs rcdcaut ex ipsis (dironicis iiisce urbanis non dcrivatae (id quod de similibus locis Barbari Scaligcrani obtinerc mox demonstrabimus), tamen tain prope ad ea acccdunt. ut ]uo-

cesse cst reruin

babile

sit

Graecos

illos

pcndere non tam


qui,

Suetonio ipso quani ab eodcm, ad


scd
tasti
is

qucm
an
adpri-

haec

excerpta

redcunt Suctonianorum cxpilatorc:


ncscio

num

Atricanus

fuerit

Hippolytus aliusvc

parum

constat.

denique

Hydatiani

inter

notationes non multas duas ccrte (sub Marco et Caro) habcnt cx

eodcm auctore

mario derivatas.

in

Ipsum libellum quem nos habcmus sive hac forma sive plcniore sacculo quarto multoruni manibus fuisse ct pcr condicioncm eius verisimilc cst et comparent inde oxccrpta in apparatu indicata apud auctores hos quattuor:
1.

Eutropius (ante

a.

375)

in

narrandls rebus saccuH primi practer Suctonii vitas


fcre
liic

XII Caesarum hunc libellum eumque snlum


2.

illic

adhibuit,

Hieronymum ex chronicorum
()93.

liorum oxemplari nostro fortasse pleniore auxisse


olim
in

chronica Euscluana data opera exposui


vol.
1

actis

maiorilius

societatis

Saxonicae

(1850) p. 681.
3.

Chronic(n'um
adhibuerit

Alexandrinoruin
est.

scriptor

finicns

a.

354
in

nccesse

nam
ad

laterculus

in a. 387 Chronographum regum Albanorum trcdocim quom

dam

Chronographus a forma numeris nominibusque eo ditfert, quod index antiquus tem a. XVIII, Chronographus
exhibet
ultimo
feccrit.

ab Augusto inde recepta praeter diffcrcntias


errores

quas-

epitomatorum

librariorumve

refcrcndas

loco

ct hanc ineptam Aremuli Rcmiquc cnnet alia taminationem '). ab hac fraude et incpta et evidcntissima Euscbius et Synccllus immunes manserunt ct propria ea est, quatenus nobis datuin est rem explorare. Chronographo a. 354 et Scaligeri Barbaro. quam ob rein aut ex oodcm auctorc hacc traxit uterquc aut hic pendet ex illo. hoc ut statuamus rcquirit latereuhis rcgum ct consulum Romanorum apud utrumque ita corruptus et interpolatus, ut do communi

Reinum Barbarus autein eundem laterculum habet cum Ciironographo communia


coUocat

duodecimo loco Aremulum Silvium recenset regnanco sublato post Amulium. in quo tinit antiquus. Silvium regnantcm a. XVII, quem Romulus interrcfcrens praeter corruptelas sibi proprias

originc

dubitari

ncqueat, qua de
a.

re

suo

loco dicetur.

is

latcrculus

Chronographiac
latcrculus
alius

354, sed nullo

modo pro
adsit
in

parte eius haberi possit,

cum adliacreat cum tam rcgum

Chronographia ea fornia longc diversa et omendata, necesse est, ut auctor Alexandrinus Chronographiae excmplar adhibuerit Eundem compilatnrem Alcxandrinum, habens eam ipsam dc qua agimus appendicem. scilicct chronicorum Latinorum quac habemus qui scripsit arclictypum Graccum, supra vidimus usurpavisse Hippolyti generationis libcllum non ca tnriiia, qua Chrnnographus

quam consulum

cuin

rcddidit,

scd

Graccc

scriptuin:

scposuit

igitur

in

hac

parte

Chronographiam

Latinc scriptam ct adhibuit ipsum librum Ilippolytianum.


4.

Isidorus

in

originibus

non multa, sed tamen aliqua ex chronicis hiscc de-

prompsit.

1) Scilicet
siiiillilms

pro t.redecim
scil

i-egiljds Clii-oiKinniijlil
,

;ipiul
ilii

liarli.-irnin

iicpvt^iu

t.uitMni

(DiupMrciit.

e\

liis

sex

iiomiiiibns,
ct

traieoti
cl'.

nam

tertiiis
1,

Latinus
,

cst (lUJirtii loco, (|Uiirtus Allja


(sic

primo

(rcdit Id

apud

Malaliim

Ccdrcnum:

CJcl/.er

Afric.

22.'))

octavus Titus
tertius

utert|ue

prn Tiberiuo) secundo,


tres
aiit

decimus

Aventinus octavo, nndecimus l'rnca


sextiis,

iiuiiito,

deciiuus

Remus uono,

Krauciis tcrtius, Tari|uiuius


ticticiis.

Cidcuus scptimiis

uoiuiiiilius

aut iiitcrpolatis

ita.

ut iion aguoscautur,

ANNl

CCCLIIII.

143

EX QUO PRIMVM
Pictts Saturni
ost,
5

ITEM OR[GO GENTIS KOMANORVM, IN ITALIA REGNARE COEPERVNT.


agro Ijaurontino usquc; ad
teniporc
iiii

filiiis

icgiiavit
').

(;uiii

Incuin
craiit,

iilii

minc Kcniia
pa.ssiin
liaiii

ann. xx.wiii

oo

ncc

o|i|)ii!a

ncc

vici

secl

tavcrunt^).

Fauniis

1'ici

filiiis

cisdcin locis rei^navit annis

xi.iiii').

oo tiMiiporc Ilcrcujcs

ciiin

ali

Ilispania rcvcrtcrctiir, arani quao cst Roinao ad toruni boariuni posuit ct dcilicavit

00 quod ('acuni

tiiiuni

Vulrnni
. . .

ibi
iiic

in

spolunca sua occidcrat.

Laihim
i"

isdcni

locis

ro{^iiavit

lioc

rognantc

Troia

capta cst.

suo nomine civcs suos Latinos appcllavit. undc Aencas Voncris ot Ancliisao filius vcnif ot ox
co
proolio

sc

cum Latino

iuiixit

unaquc bcllum gcsscrunt advcrsus Rutulos.

Latinus occisus est ct regnum cius penes


AciUias

Aeneam

remansit

*).

oppidum condidit Lavinium ') ibiquc rcgnavit annis tribu.s. Ascanius Aeneao filius regnavit annis xxxvi. Albani longam condidit'').

i.-.

REGES ALBANL
Posimnus
Silvius

Acnoac ncpos rcgnavit ann.


Silvi

xxxvii.

ab hoc

jtrognati

postca Albae

regnaverunt ac Lafinus
20

sunt cognominati.
/.

\\Aencas Silmus regnavit annos xxxi.


li.

Alba

xxviii.
xi.i.

Appius'^)

Capijs xxviii.

Campeiiis
Titus^)
25

')

xxi.

viii.
Li.

Aijrippu

Aventinus xxxviii.

Procas

VIII.
Li.

Amulius

Kemus

Silvius regnavit xvii.

cum Romulus

interfecit.

cepenmt

3 lauieutiiie

V
V

4 upula 10
et

V
se]

1 ara
esse

M occideret,

bellum cuni

troia-

ui.-i.

latiuus

10 regnante
IG aenae

ct troia

11 praelin

V
et

12 paeuus
cuiu Uutulis
milius

iueam
15

V
et

13

bellum aeueas nppidum rutulis coudidit V:

fnit

in
2(5

martjine archeti/pi

liellum

reges

V
1)

V
c. d.

postea progiiali
17, J5:

adventiuus

28

V
reguuin primus

Aiiijustinus dc

exortuiu est
incqiit

regimm Laureutum ubi Saturni


/('()?

filius l'icus

iiccepit.
;r()0

item a Pico
'

Ormu

prunepote
viov

Italam aeriem Barbarua Scaliyeri f.iO'.


AttvQivrov Xf
partes

'

Syncellus p. 332 Jjohu.:


&e rt]v xtoQitv im? rijf

.4ivti.nv
'Piii^utjg

ipicnl

IhTxot'

KQOfOv fiamUvaitt
f.

eJvtti

vvvl

noXftitg.

2) Biiiljarus

21 sub

1'ico:

eraut oiuues
fis'

illas

sine

urbes et sine regom,

secuudum
xttfh'

riuud narrat Iiistoria.

3) .Syncellns

p.HJH:
iv

ov 4>twviiv r6v

vliiv

tcvrov Ilfixov ... litj utf


ijyeiQe.

ov

'HQiixiliij<

tcnii

^iTiicvitcg

tTittvMtiiiv

ipoQiii

nji >.Fyouefi;t

,1iiicQiiii

jiuiunv

dion icveiU

Barbarus f. 22: tuuc Eiaclius ab SpaiiDnim jiartibus redieus arnia sua {scr. aram 4) Barbarus f. 22': de eius (Latini) iiomine suam) posuit in Koma in boarium forum iii templo clausit. Eueas cum Latino se coniuuxit et fecit pugim cum Uomeos, (jui et Cittei vocautur, Latiuos nomiuavit 5) Barbanis f. 22': illos Kutullos et in ipsa pugna Latinus occisus est el imperium eius sumpsit Eiicas.
Kitxov rov 'Hific'iaiov viov.
.
. .

et condidit

Libyuiam
ji.

civitatein.

6) Jlarbarus 7)
:

f.

22: .Vscanius condidil .\lbauiam et regiium .Ubaiiis im8) debuit essc Calpetus
licel

posuit.

Sijncellus

3H3.

tlebuil csse Epitus.

9) secundtim antiquio(v.

rem

laterculi

Jormam

Tiberinus

sed Titum item hubcl

luco

non suu Btirbarus

p. 142 nut.

1).

144

CHRONOGRAPHVS

REGES ROMANORVM NVMERO


Romulus Martis
ct Iliae filius regnavit

vm.

annos
Iiic

xxxviii.

urbein

Mai., qui dies appellatur

Pariiia.

x inenscs in

Romaiu condidit xi ival. annum constituit a Martio in


s

Decembrcm. mille iuvencs de plcbe Romana legit, quos militcs appellavit, ct cencongiarium dcdit congium vini inter tum scniorcs, quos senatorcs dixit ') homines xii^). hic cum natat ad paludem caprae, subito nusquam conparuit. in numcrum deorum rclatus deus Quirinus appcllatus est. Titus 2}(fii(s dux Sabinorum una cum Romulo regnavit annos quinquc. hic Tarpeiain, virginem Vestalem, vivam arinis defodit eo quod secreta Romuli ei propalare noluisset.

Numa

Pomiiilius regnavit

ann.

xli.

pontificcs,

virgines Vestalcs
diis

instituit.

hic

duos

lo

menses ad x menscs Romuli


feris ').

instituit.

lanuarium

superis,

Februarium

diis in-

hic prior

hominibus adinvenit grabata mensas


et militibus

rium dcdit scortinos asses

sellas candclabra *). congiadonativum aere incisum dipondium semis ^).

/'13

TulUus HostiUus regnavit annos xxxii. hic prior censum egit edictoque suo cavit ut quicumque temporibus ipsius falsum fecisset, daret pro capite suo dimidium verbecem^). Marcius Philipjius'') regnavit ann. xxxvi. Cong. dcdit assem semis et militibus donativum dipondium scmis. Ostiam coloniam||condidit. L. Tarquinius Priscus regnavit annos xxviii. hic cum fundamcnta Capitolii cavaret,

i.i

invenit caput

humanum

litteris

Tuscis scriptum
liic
").

hodieque
cdidit,

Capitoiium

appellatur").

prior

CAPVT. OLIS. REGIS, unde Romanis duo paria gladiatorum


fecit
'").

20

quae comparavit per annos xxvii


serva natus
regnavit

Scrvius Tullius

regnasset, tot ostia ad

hic votum frumcntum publicum constitueret

ann. xlv.

ut

quotquot annos

V
i mille

e(

Itimmlus ... 7 appellatus est in


elie

iari/!iie

eud. Caesenatis (mjira p. 33).

2 martis) martir F^
uvi. Caes.

Caes.
Caes.

regiiauit
elegit

ojii.

Caes.

3 anno Caes.
7 sellatus

in]

usque a

fsic] Caes.

romana om.
(j

Caes.

seniores] seniores elegit Cacs.


('aes.

5 congiarium

dedit] condidit Caes.

cuni] duni Caes.

m
V

palude

V
asse

est appell[atus] Caes.


scr. scortinos

9 noUuisset semis

V
14 .\xu

Id ann.

X\I

I'

vestas

13 scortinas asses V: fortasse

asscm S

=
F

suu

viic.ivit

17 niancius
xlu]

V
V

xxxvi]
hic]

xxxm F^
T'''.

18 hostiam

19 calcaret
1)

et invenisset T'

23
'Po}fii'i.og

servilins T'
TiQciiTos ix

xxu

hic prinr

Fa
rc Q

Si/ncelius p. 367:
simililer

rov

iftj/joii

iaTQriievaet'
(t

iwdQCK avyx'AijTixovg

yiQoyrag
videtur
utji'ug

inoi7ja.

Eusehius (Arm.)

ad

a.

Ahr. 1223.
3,

utrumque

=
cl

niille

male accepisse pro iiQunog oha.

aervavit Oelzer Afric. 1,231.

Isidortis

orif/. 0,

31 Chronograiilmm
3)

Ilicronymi locum
[yovi^uc)

Abr.

]2S'.l
eft'o

contaminavisse.

2)

Alihi non

reperitur.

Syiicellus p.
ifext<u)j>'Hiiov

39S:

rw

ei'tiivTit>

TiQoasthjxe tov ts 'larovaQioi' xai Tor <ff^por'pfoi',

tov ifiaiiTov tiqo tovtov ^QijfjKTiCoyTog


redit.

iisdemque fere verhis Eusehius (Arm.)

a.

Ahr. 1303.

4) Alibi
Jltiill.):

non

5) Tranquillus

apud Suidam

s.v. (laaciQici (similiter lohannes Aniiochenus fr, 32

Novfidg 6 nQiHTog liaaiXevg


'Puifittioig tiSv

fiETfc 'Pio/ivXoi' 'Pio-

fimoiv ysyovdig ttno aitSiJQov


tfifi

xtti

(ttXxov

nenonjfjevti nQiSTog e](ttQiattTO

nQo

ttvTov niivTiov

axvTivuiv

xtti

oaTQitxivMv
6 ttvTog
xiti

Tijv

XQeiitv

nhjQovvTiov
etfioxev

itneQ

ojvofittaev
xtii
f.

ex tov iiKov ovouttTog vovfifittt. axvTtvtt


istc
xtil

Sijncellua p. SU8:

yoyyiiiQiov
a.

tiaatiQitt

ti'Aivtc

iiaTQiixivtt

iisdciwjue

fere

verhis Eusehius
et

(Arm.) ad

Ahr. 1303.
rel.

Barharus Scaliycri

23':
1(1,

priniuni
10. ati

nummum
6)

adinuenit.

Similiter
similia
diserte

alii

Oraeci (Beifferscheid
foriasse
7)

Suct. p. 321) ei Isidorus oriy.

IS,

Oum

de

TuMo

non narrentnr,
referlur.

ad

Numam

adnotatio pertinei, quamtpiam ne

eum
al)

i/uidem census alibi

Ovidius fast. 6, 803:

Marcia

sacrifico
1,

deductum nomen
7.

Anco.
6,

liom. Mlinzin
. .

wesen p. 547. 641. qui est honiinum qui


proiude Capitnlinm

8) Similia

liubent practer

Livium

38,
et

c. 5.5,

5 Arnohius
2,

7:

(.'apitulio

ignoret

Oli

esse

sepnlcrum Vulcenfani
loco

Isidorus oriy. 15,


litteris

31: cura Tarquinius

Priscus Ca)>itolii fnndanienta


et

Uomae

aperiret,
9)

iundamenti
redit.
7:

caput liominis
10)

Tuseis notatum invcnit


,

ap])ellavit.
ilc

AVihi

non

In frumenludonihus

ijuas

ad Servium
omnino
VT, 10223:

praeter hunc etiam auclor

viris iilustribus refert


tituli

(c.

plehi

distrihuit
C.

annonam),
nsliii

ostia, porticus
C.

Minuciae, aliquoties nominanl


ostio

(C.

VI,

10225: ostio

XV;

VI, 10224:

XXXIX:

XLU):

de numero eorum solus Chronoyraphus nos certiores

fecit.

ANNl
Tdrqiiinins Stqurlms

CCCLIIII.

145
invcnit
prior lautiimias tor-

rcgnavit

iinn.

xxv.

hic

prior honiinibus
exilia
').

nienta
inter

fustcs

nietaHa

fiagclla

carceres

ip.se

oxiiiuin

meruit^).

mo
5

duos pontes a populo sub delfinos'').

Komano

fuste mactatus [csfj et pnsitus in circo

maxi-

ITEM NOMINA DICTATORVM*).


r. Cornclius Scipio Africanus.

Yalcrius rubiicola.
Scipio Xasica.

Fabius Maximus. Apuiius Claudins. Popilius Lenas. Pompcius Maximus. Eneas lulius. Sulla Felix. Barbatus.
Fabius.
Cincinnatus.

Aemilius Paulus.

Decimus.

Titus Marius.

Plutatius Catus.
10

Marius Rutulus.

Valerius Corvinius.

Cornelius Scipio. P. Decius.

Q. Fabius.
Brutus.

Metellus Pius.

Marius.

Licinius Salinator.

Curius Dentatus.

lulius

ITEM IMPERIA CAESARVM.


C. Inlius

Cacsar

imperavit

annos

iii

menscs
m.

vii

dics

vi.

congiarium

dedit

C.

occisus curia Pompeia.


13

Diotis

Odariamis

Aiigiistiis

imp. ann.

i.vi

iiii

d.

unum. cong. ded.

ter

CCCLXIIS-'').
"'),

/.

Rumano introivit nomine Acatus qui attulit frumenti modios CCCC, vectores MCC, piper, linteamen. carta, vitria et opoliscum cum sua sibi base, qui est in circo maxinio. altum pedes LXXXVIIS.
hoc imp. navis Alcxandrina prinium
in

portu

excessit Nola.
2u

Tibcrius Caesar imp.


civitate Fidenis

ann. xxii m.

vii d. xxviii.

cong. dedit
ruit

LXXIIS.

hoc imp.
iiiiccv

in
'').

populo spcctante amphitheater

et oppressit

homines

excessit Miseno.
C.

GaUicula imp. ann.


sparsit

iii

m.

viii

d.

xii.

cong. dcdit

X LXXIIS X

et

de basilica lulia
xxxii,

aureos et argentcos,

in

qua rapina pcrierunt homincs

[mulieresj

2.>i

ccxLvii et spado*).
Tihcriiis

occisus Palatio.

Ciaiidiiis imp. ann. xiii

primum vcncnarii

et malefici

cong. dedit m. viii d. xxvii. comprehcnsi sunt: liomines

LXXV*).

hoc

irap.

xi.v,

muHeres lxxxv ad
exccssit Palatio.

supplicium ducti sunt.

hic

metas

in

circo

maximo

dcauravit.

1
li.irln
I'i'

Imiliimiias

17
liepetil

V 13 CCCC V

pi-o

semper
()io)i

uitria

nitria)

X V V
iste
fr.

14

octi.sus

l.'>

ter a.

CCCLXIIS V
2')

l(i jiortiil

I'.

24
prior

xxxii. cc. XLVii

V
s.

octisus

27 veuerarii
atque
e.vilia

1)

liaec Isidorus oriij. 5, 27, 23:

latDmias

tiirineut.a

fustes
r\):

uiet.-illa

ad-

iuveuit.
ifeafici

Slinilia
re

hahent lohannes Antiochenus

SH Muell. (eadem Suiilas


Titifue,

Tic(>xvi'iog

lovniQiloQ ...
et

xui fiiiaTiytig,

xXoiovg evXtrovg xul okSiiQovc:,

dXvaeig, fietuXXa xtd eSoQiuc: iifevQvh',

1'Msebius

(Arm.) ad

a.

Ahr. 1470: Tarquiuius Superlms inveuit vincula


conipedes catcnas
quoipie adsunt

vcrbera cippos carceres

custo<ii:is

ligamiua collaria catenas exilia danniatioues ad metalla.


vincla taureas
1'ustes

Ifieronymui ibidem: Tarquiuius Superbus e.xcogitavil


e.Kilia

lautumias

cai-ceres

metalla,

adhibitu fortasse
et ipse prior

in fustibus

el

laulmniis Chronoi/rajiho.
meruit.
jiost

2)

Haec

apud Isidorum l.c:

ex regibus exiliiun

3)

exactos reges in

o) Autjustus
tjuattuor

Eaec de obitu Supcrbi narratio alibi noii reperitur: insula Tiberina nata dtcitur cx fnimentu 4) Vide supra p. 141 adn. campo Martio demesso et in furium iniecto (Lir. 2, 5). cum secundum monum. Ancyr. (v. ed. meae p. 60) conyiaria dederil non ter, sed quimjuies, sciticet
sestertios

denariorum C, unum denariorum LX, pro qua summa Suelonius (Aug. 41) ponit
L.XIItS,
;

CCL

isiee

dcnarios
iiariorum
raria.
(l.ii-ct,

Chronojrajihus non ter scribere debuit, sed quinquies

et

mmmam
0)

efjicere

CCCCLX
est

de-

setl

atldens denarios tluos semis aperte erravit ciim Suetonio.


. . .

cf.

Suetonius Claud. 20: (Claudius) portum Ostiao extruxit

molc

Immo tixutoi obiecta, quam quo


7)
IjH)

navis one-

stabilius l'uu-

n.ivem ante demersit, qu;i


ait

magnus

obcliscus ex Aegypto 1'ucrat advcctus.

Aucto numero errore

omnino Suetonius
tjuat/inta.
coijitari

(Tib. 40) pcriissc

hominum
liO,

suiira

milia

riijinti,

Tacitus (ann. 4,

adeo milia tjum-

8) Addidi muliercs,
tlebet.

tjuo ducit

spadunis mentio; ccrle


J,'i.

tlc

numero

XXXIICCXLVII =
19

32247

non

9) Confimiat

rem Dio

CHROXICA.

146

CHRONOGRAPHVS
iinp.

Nero

ami.

xiiii

mensos

v dies xxviii.

cong;. dcdit
,

natione

Alexandrinus nomine Arpocras

qui

X C). hoc imp. fuit polyfagus manducavit pauca aprum coctum,


:

gallinam vivam
fracta, thallos
et

cum

suas sibi pinnas, ova c, pineas c,

clavos galligares, vitrca


fcni,
s

de scopa palmca, niappas iiii, porcellum laetantem, manipulum adhuc esuriens esse videbatur^). Nero occisus via Patinaria.
viii d. xii.

Galba imp. m.

cong. promisit sed non dedit.

hic

domum suam

deposuit et

horrea Galbae
/.64-

instituit.

decolatus foro

Romano
j|

iacuit.

Otho imp. dies xc.


Vitellius imp.

ipse se Brixellis interfecit.

m.

viii d. xi.

occisus Palatio.
xii

Diviis Vespasianus imp. ann.


prior tribus gradibus

m.

viii

d. xxviii.

congiarium dedit

X LXXV.

hic

lo

amphitheatrum dedicavit.

excessit Curibus Sabinis.


hic

Dimis Titus imp. annos patris sui duos adiecit.

amphitheatrum a

tribus gradibus

excessit Curibus Sabinis cubiculo patris.

Domitianus imp. ann. xvii m. v d. v. congiarium dedit ter X LXXV ^). hoc imp. multae operae publicae fabricatae sunt atria vii, horrea piperataria ubi modo est
:

is

templum Castorum et Minervae, portam Capenam, gentem Flaviam, Divorum, Iseum et Serapeum, Minervam Chalcidicani, Odium, Minuciam veterem, stadium, et thermas Titianas et Traianas, amphitheatrum usquo ad clypea, templum Vespasiani et Titi, Capitolium, sonatum, ludos iiii, Palatium, metam sudantom ot Panteum *). occisus Palatio.
basilica

Constantiniana

et

horrea Vespasiani,

20

Nerva imp. ann. v m. iiii d. unum. instituit S LXIIS. excessit


Traianus imp. ann. xix m.
iiii

cong. de.

X LXXV
X

et funeraticium plebi

urbanae

hortis Salustianis.

d.

xxvii.
vii.

cong. dedit

DCL.

hoc impcr. raulicrcs in

thermis Traianis laverunt.

idus lulias excessit Selinunti.


25

Adrianus imp. ann. xx m. x d. xiiii. congiarium dedit X oo. hoc imper. templum Komae et Voneris fabricatum est ^). excessit Bais veteribus.
Antoninus Fius imp. ann.
censibus
excessit Lorio.
xxii

m.

viii

dies xxviii.
'')

cong. dedit
ruit

dcc;c.

hoc imper.

cir-

Apollinaribus

partectorum

columna

ct

oppressit homines

QCi:xii.

F
1

et

Nerone ... 8 videbatui'


.mu.

^S

imperator

ad

fult

pnly

om. F'

1 lioc]
.5

ucrone

<S'

poUyfagus
9 bittellus

3 galiiumi
11 ani
.'*

F
F F

pinnas

4 iract
curis

V
16

niaiiiculum <S'F

oetisus

F
c.r r.

aniphi-

teatrum

F F

F
V

12 .mnos VIII dies XII


liorr

coiig. priniiisit seil

nou dedit

rejie/ens

13 curis
syuiidum

15 multa

liorr

F
10.

17 capaena

F F

18 calcidicam

odiuni]

21 funeraticum
1)

24

sileniinti

28 appolin.aribus

Confirriiul

rem Suetonius Ner.


et

2) Cf. Snetonhis Xer.

.37 :

credilur

pi.ly|jb;ij;(j

cuidam .\egypti
auxit

generis

crudam carnem
3)

quidquid daretur mandere adsueto coucupisse vivos lionilues laniandos absumendosDuin.


4.

que

obicere.

Conjirmat rem Suetonlus


fecit,
iii

4) llinc

excerpta

ex Suetonio JJom. 5

Eutroplus 7,23: IJomac multa opera


ac Serapeura et stadium,
auxitque

bis (apitcilium ct

forum transitorium, divorum porticus, Iseum

Prospero

et

Cassiodoro) : nuilta opera


stadiuni,

Isium ac iSerapium,

rurms Kulrupiana Ilieroni/mus ad a. Abr. 2105 (cum compilatoribus eius Uomac facta in quis Capitolium, fonnn transitorium, divorum porticus, liorrea pipcrataria, Vcspasiaui ti'niiiluni, Miuerva Cbalcidica, Odium, forum
seiiatus,

Traiaui, tliermae Traianae et 'ritianae,


his

ludus inatutiuus, iniea aurea, meta sudans et pantbeum: ex


et excidit

mica aurea apud cJironoyraphum ridetur cxcidisse culpa itbrariorum,


et

item forun\ Traiani, qiiod

quod thermae qnoque Titianac et Traianae inter Domitiani opera reeeiucntur et Victoris (Traiauus) Koraac a Domitiano coepta foruui (sic Oxon., fora Brux.) atque alia niulta testimonio (Caes. IS) Indos IIH cum Clironoyraphus habeat, ludum matutiiuuii Ilieroni/mus, hic fortasse exemcoluit oruavitque.
defenditur
eo
: . .
.

plari usus

esl recensentis

nominatim eos omisitque

nt alia

ludos tres

maynum Dacicum
in nrljo factum.

(lallirum.

5)

Hinc
10, 1).

Hieronymus
ei

a.

Abr. 2147: templura

Komae
esi

et Veneris

snb lladriano
:

6) Partectum hic
I>,

infra p.

14.^ v.

24 forlasse formatum

a 7iQnxiiyu)

amfcrri potest 7iiiaig, nuaTtig (Vitruv.

ANNT
\\Dmts Verus imp. ann.
porcelium peperit
vii
ni.

CCCLTIII.

47
/

viii

dics

xii.

eongiar.

ded.

cca;.

hoc impcr. scrofa


lioc
').

cr

in

effigicm elefanti.

excessit Altino.
xiiii.

Marcns Antouinus imp.


5

ann. xviii m. xi
fisci

dies

cong. ded.

ix;cc:i,.

imper.

instrumenta debitorum

in

foro

Romano
cong.

arserunt pcr dies

xxx
iioe

cxcessit

Pannonia superiore.

Commodus imper. ann. xvi m. viii d. Commodianae dedicatae sunt^).


Fertiwix iniper.
d.

xii.

dedit

dcccl.

iinp.

thermae

excessit

domo
cl.

Victiliana.

lxxv.
j.xv.

congiarium dedit
occisus Palatio.

excessit Palatio.

lulianus imp. dies


10

hoc imp. Septizocong. ded. X c<Dc. Bivus Scvcrus iinp. ann. xvii ni. xi d. xxviii. nium et thermac Scverianac dcdicatae sunt '). excessit Britaniae. Gcfa imp. nienses x dies xii. occisus Palatio. Antoninus Magniis imp. ann. vi m. ii dies xv. cong. dedit X cccc. Hoc imp. ianuae hic suam macirci ampliatae sunt ct thermae Antoninianae dedicatae sunt *).

i;,

trem habuit. excessit inter Edessam et Carras. cong. dedit Mucrinus imp. anno uno menscs iiii d. ii.
theatcr arsit. occisus Arcelaida.

cl*).

hoc

imp. amphi-

20

Antoninus Eliufjuhallus impcr. annos vi m. viii dies xviii. cong. ded. X ccl. Eliogaballium dedicatum est ^). occisus Romae. hoc imp. fuit polyfagus Alexumlcr imper. ann. xiii m. viii d. ix. cong. dcdit X uc. nationc Italus qui mandueavit pauca: cistam, lactucas, vascellum sardinarium, sardas x, melopeponcs lxx, tallos de scopa palmea, mappas iiii, panes castrenses iiii,
cistam,

cardos

cum

suas sibi spinas, et|]ebibit vini grccanicum

plenum

et

venit

i.r.r,

25

ad templum lasurae ct cbibit labrum plcnum et adliuc csuriens esse videbatur. Alexander occisus Mogontiaco. et thermae Alexandrinae dedicatae sunt ''). cong. dcd. X cl. hoc imp. magna pugna fuit d. duos. Maximinus imp. ann. iii m. lui

cum Komanis

ct praetorianis.

occisus Aquileia.

Duo
;io

Gordiani impcr. dics xx.


et

excesserunt Africae.
xcix.

Ihqienius

Balbinus imper. dies

cong. dedcrunt

Gordiantis imper. ann. v m. v


edit.

d. v.

cong. ded.

cccl.

Romae. hoc imp. mula hominem comi;cl.

occisi

agoncm Mincrvac

instituit.

exccssit finibus Partiac.

Duo

Fhilippi imper. ann. v m. v dies xxix.


circo

cong. ded.

X
X

cccl.

hi

seculares veros in
in castris praetoriis.

maximo

cdiderunt.

occisus senior Verona, iunior


xi d. xviii.

Romae

Decius impcr. annum


35

unum m.
sunt.

cong. ded.

ccl.

hoc imp. thermae Com-

modianae dedicatae

occisus praetorio Abrypto.

V
1.

et vv. 1. 2.

(vide Infm), ilem

20 Ale.xaudru ... 24 videbatur


p.
\i.

el

30 gordiiiuo
2 infigiem

comedit

-S'

2 diuo ueru imperiU.ire scrofa

iu eliigiem elelauti

.S'

iustr. deb. lioc

20 lioc] 9 octisus T S Ixxv ccisus palatio cong. K 23 fort. Graecanici 22 malopepuucs fcl nielupepones .S', melopopoues V pollylagus .S' ale.\audrci H 27 fortasse scr. /.. 314) .V, lasurae V cadum 24 iasurae, id csl deae Syriae (Jordan in Hermae vol. 34 commudianac] expectamus Decianae 30 lioc] gmdiauo ,S' luit Komauis cum praetoriauis
imp. F'
11 termes

15 edissa

1)

Fasti Hydaliani

ad. a. 218:

liis

couss. instrumeuta

dcbiturum

fisco

in

foro

Komano

arseruut

per dies
p.

XXX: eadem mb Marcu,


2) a.

aed omiimo
a.

dierum numero, Euscbms


tliermae

a.

Abr. 21U4

indequc Syncellus

647.

Jlinc

Uieromjmus

Abr.

JJieromjmm

de tlicrmis Anliochenis <juae addit

Abr. 2216: Sevoro inii.crante aliunde accesserunt.


,

3) Jltnc Commodiauae Komae lacUie. ... Komae factae et Septizonium extructum: thermae Severianae

2m:

4) JJinc potius rjuam ex EiUropio 8,


aedificat.

20 UieroJ)io

nymws
7,

a.

Abr. 22:il: Antuninus

Kumae thcrmas

sui

noniinis

5) Confirmat rem

78, 34.

aedificatum. 7) JJinc forlasse EulroG) JJinc Uieronymus a. Abr. 2236: lleliogabalum tcmplum Komae dictae nunc Alcxandrianae .ippelhintur, 13: (Nero) aedificavit Komae thermas, quae ante Neronianae pius
certo Jlieroniimus a. Abr. 2243:

Thermae Alexaudriuac Komae

aedificatac.

19

148
Gdllus
et

CHRONOGRAPHVS ANNI CCCLHn.


Volnsianus imper.
fuit.

:inn.

ii

iii.

iiii

d. ix.

cong. dederunt

ccl.

liis

imp. niagna

mortalitas

ocoisi in

foro Fiamini.

Aemilianiis iniper. dies

i.xxxviii.
inij)er.

occisus ponte Sanguinario.


xiiii

GaUienus

cuiii

Valcriano

ann.
e.cL
iiii

ni.

iiii

dies xxviii.

Valerianus occisus
occisus Mediolano.
ccl.

in Syria.
5

Gallienus cong. dedit


CJaitdins iinper. ann.

QC

ct Ijinioncm

aureum.

unum m.
iiii

d. xiiii.

cong. dedit

excessit Sirmi.

QHintilJus imp. dies lxxvii.


f.r.y

cong. promisit sed non dedit.


d. xx.

occisus Aquileia.
d.
j!

Aurelianus imp. ann. v m.

templum Solis et castra aureum in rostra posuit.


est.

paneni oleum ct
dies

hic muro urbem cinxit, campo Agrippae dodicavit, genium populi Romani porticus tennarum Antoniniarum arserunt et fabricatum sal populo iussit dari gratuite. agonem Solis instituit').

congiarium dedit

in

10

occisus Caenophrurio.

Tacifus imper. m.

viii

xii.

occisus Ponto.
occisus Tharso.

FJorianus imper.
missos

d. lxxxviii.

Frobus imper. ann.


xiiii.

vi

m.

11

d. xii.

hoc imp. senatores agitaverunt

in

circo

maximo

15

occisus

Sirmi.

Carus imp. m. x d. v. excessit Sclcucia Babyloniae. Carinus et Numerianus imper. ann. 11 menses xi d. 11. cong. ded. X d. his imper. fames magna fuit^) et operae publicae arserunt senatum, forum Caesaris, basioccisus campo Margense. licam luliam, et Graecostadium.
Diocletianus
his
et

20

Maximianus imper. ann.


11,

xxi m. xi

imper multae operac publicae


scaena Pompei, porticos

fabri.catae sunt:

lulia,

nymfea

iii,

QO senatum, forum Caesaris, basilica templa 11 Iseum ot Serapeum, arcum


xii.

dies

cong. dederunt

dl.

novum, thermas Diocletianas '). sparserunt in circo aureos et argentoos. partectorum podius ruit et oppressit homines xiii; et mulier nomine Irene peperitpueros tres et puellam. regem Persarum cum omnibus gentibus et tunicas eorum ex margaritis numero xxxii circa templa domini posuerunt. clephantes xiii, agitatores vi, equos
ccL in
/.7

s.i

Consfanfius

urbem adduxerunt. excessit Diocletianus Salonas, Maximianus ef Maximianus imp. ann. xvi m. viii. d. xii. cong. ded. bis X stantius excessit in Gallia, Maximianus in Dardania.
\\

in Gallia.

qod.

Con30

Severus iinp. ann.

111

m.

iiii

d. xv.

ipse se interfecit via Latina miliario

iii.

Maxcntius imp. ann.

vi.

hoc imp. tempkim


et

Romae

arsit

et

fabricatum

est.

ther-

mas

in

palatio

fecit

circum

in

catecumbas.

fames

magna
sed

fuit.

Romani
vi.

traxerunt militem Moesiacum et occisi sunt

Romani

a militibus homines
aperuit,

Ro3:,

manis omnibus aurum indixit et dederunt. occisus ad ponteni Mulvium in Tibcrim.

fossatuin

non

pcrfecit.

Maximianus imper. ann.


Licinius imp. ann. xv m.

ix
iiii

m.

viii

d. vi.

occisus Tarso.

d. xvi.

occisus Thessalonica,

V, item 1 gallo ... 2 fuit


1.

S
.s'

liis|

gallo et uolusi.iiio

.i(|iillcgi;i

V
li.-iliiioiiis

9 aggrippc

10

poi-ticus]

F^, porticos

T'i'
\'

II

s.'ilc

12 occisHS

ceuo

lluvio I'

17

V
lihrtirii.)

Ul cacsaris patriniouiuui basilicaui

24

tei'iueasT

25 XIII

V
,32

27
faln-.

(loiuiui

mui/U

ride.t.ur

additum

csse,

ijnnmiptam pnleM

arri/ii

prn nnminatirn plvraUs


1)
iiil

ot toruias

V
agou

34 VI

Sf

apcruit] lernut
iiistitutus.

38 hiciuius

I/iiic J/ieriiui/mns
liis

a.

Ahr. JHil]
fiiit.

priiiius

Solis ali Aureliau"

2) Fasti l/i/dntiuni
llniii.-ic

a.'JS4:

cous. iiiagiia fauies

3) J/iiic llierniiymns a. Jhr. JiilS: llicnu.ac

Didclcliavcic

factae: qitae

ile

Jl/a:rimianis factis Carlliagine adilit a/innde adiecit.

ADDITAMENTVM

I.

COMPVTATIO
Computationcin
spquuntur.
qiiani hic

A.

CCCCLII.
ii

proponimus servarunt codices liistoriarum Orosii

(jui

IX (cf. Zangemeister in praef. ad Orosium p. XX): primo iam computatio haec incipit c. 26 verbis qicasi (h uno. Z Zwiefaltensis olim, iam Stuttgartiensis hist. fol. 410 saec. XII ex praecedenti etiamtum integro descriptus iudice Zangemeisteru, qui eum librum mea causa excussit: adhibui ubi archetypum deficit. B Bernensis n. 128 saec. X/XI (cf. Zangemeister 1. c. p. XXI) item collatus milii a Zangemeistero. ex hoc libro computationem edidit Pallmann Gcscltklitc ilcr VoUccrwandcmmj vol. 2 (1S64) p. 504. haud scio an item descriptus sit ex
S Sangallcnsis
doficiente
n.

G21 saec.

folio

Sangallensi.

Bernensis
sianae.

n.

169 saec.

contulit

IX potius quam X: sequuntur solae mea causa idem Zangemeister. videtur

capitulationes Oro-

desciiptus

esse

et

ipse ex Sangallensi.

Einsiedlensis n. 351.

In

libro

Sangallensi.

qui

inter

hos

antiquissimus

est

et

fortasse

reliquorum

omnium
itcm

archetypus. iam deperdito, ut dixi. folio primo computatio inscriptione caret:


nulla
cst
in

subscriptio

pagina huius tractatus ultima


in

in

codico non perscripta.


c.v

sequuntur capitula Orosii historiaruni quibus praescribitur:


corjiorc lihri

inciplimf capifidafioncs

hnius sancti Orosii, ipsaeque historiae.


incipit

Zwiefaltensi inde descripto com-

putationi

praescribitur:
sic:

cronica

Orosii

linstoriograplii.

Bernensis

n.

128

in-

scriptioncm formavit
.w/
riri

incipiunf capifiilatiimcs in lihrnm lii/storiariini Omsii sanctis-

dc miscria liominum ah cxordio


in

mnndi

2^c>'

computationem hanc non pertinere.


ineipif hisforiarnm

Bernensi

n.

pcccatam Adac, quani apparet ad 169 praescribitur: in nomine domini


est,

Pauli Orosii p(rcs)h(ytc)ri : subscriptio nulla


cx corporc

sequitur inscriptio

altera

incipiitnt cajiifulafitmcs

lihri huiits sancfi llorosii.

Originem computationis Hispanam probat aera

considis, cuius

mominit

c.

69

licct

numero
libri

leviter

corrupto.

eam cum
latcrculi

viri

docti nescio

gcnerationis Hippolytiani,

vere tantum abest. ut

quomodo habucrint pro opitoma quicquam praeter vulgaria cum

ea

commune

habeat.

ut

graphiis

nobis scrvatis nulb)s similcs habeant.


in

duo rcgum Persarum ct Ptolcmaeoruni in chronoJVrsarum laterculus traiectis plurihus


pcrscriptus fuit
retentis
scilicct

pessumdatus
traditis:

archctypo ad hunc mi)duni

numcris

(37) Cyrus (38) [Cambyses] {crrorc Artarxerxes)

a.
a.

XXX
Vllll

,')ll

COMPVTATIO ANNI
(42)

CCCCLII.

Magus
Xerxes

m.VIII
a. a.
a.

(44) Darius
(43)

XXXVI

XX
XLI

(39) Artarxarxes longibrachius (40) Artarxerxes alius


(41) Sogdianus

m. II

Artabanus (46) Darius nothus (47) Artarxerxes


(45)

m. VII m. VII
a. a. a.

XVIIII

XLII

(48)

Ochus

XXII
IIII

(49) Arses (50) Darius

a.
a.

VI
XII

item Ptoh^naeorum
(53)

sic

fere retentis itein traditis

nnmeris
a.
a.

Alexander (54) Ptolemaeus antiquus


[Phihidelphus oniissus

a.
a.

XLII XXXVIII]

(55) Ptolemaeus Euergetes {crrore Epiphanes)


(56) Ptolemaeus Philopator (57) Ptolemaeus Epiphanes (58) Ptolemaeus Philometor

XXVI
XVIII

a. a.

XX
XI

(solns)

a.
a. a. a.

(59) cuni fratre (Encrgete II)

XXVII
I

(60) Ptolemaeus Fuscus (ctim Euergetc II)


(6
1

Euergetes (II solus)


(I)

XXVII
XVIIII XVIIII XVIIII

Ptolemaeus Alexander Ptolemaeus Soter (II) (64) Alexander (II) (65) Ptolemacus Dionysius
(02)

a.

(fratrcs)
a.

(63)

a. a.

XXVIIII

Haec
traditos

ii

ad quos ea res pertinet


esse
auctoritatis

cum examinabunt,
longe
optimae.

reperient non

somm numeros
abliorrere,

plcrosque aut sinceros esse aut a sinceris


in

non magnopere
ita

sed
filius

etiam
qui
et in

indicia

his

adest

Philometoris

patruo Euergete II per breve tempus imperavit in reliquis laterculis omissus hoc solo quod sciam Fuscus vel potius Physcon appellatus. nec niagis deest Alexander alter item omissus in laterculis reliquis, sed quem per undeviginti dies

cum

regnasse praeter hunc laterculum testantur Appianus

(I. c.

1,

I02j et Porphyrius (apud

Eusebium

vol.

p.

166 ed. Schoenianae).

1.

Adam cum

esset

annorum ducentorum

triginta, gonuit Seth.

2.

Seth cum esset annorum CCV, genuit Enos.

3. 4.
.>

5. 6. 7. 8.
9.

10

10.

Enos cum esset annorum CXC, genuit Cainan. Cainan cum esset annorum CLXX. genuit Malalchcl. Malalehel cum esset annorum CLXVI, genuit lareth. lareth cum esset annorum CLXII, genuit [Enoch. Enoch cum esset annorum CLXV, genuit] Matusalam. MatusaLam cum esset annorum CLXVIII, genuit Lamoch. Laniech cum esset annorum CLXXXVIIII, genuit Xoc. Noe cum esset annorum quingentorum, [genuit Sem].

15

20

crat Noe et fabricata est arca per annos C. 11. iussu dei fabricat arcam, annorum sescentorum, cum ascendit in arcam. 12. [Sem cum esset annorum C, genuit Arfaxat biennio post diluvium.] 13. Fiunt ergo ab Adam usque diiuvium anni IICCXLII. 14. Arfaxat filius Sem cum essct annorum CXXXVI, genuit Cainan. 15. Cainan cum esset annorum CXXX, genuit Salam. 16. Salam cum esset annorum CXXX, genuit Heber. 17. Heber cum esset annorum CXXXIIII, genuit Falech. 18. Falech cum cssot annorum CXXX, genuit Ragau. 19. Ragau cuni esset annorum CXXXII, genuit Seruch. 20. Seruch eum esset annorum CXXX, genuit Nachor. 21. Nachor cum esset annorum LXXVIIII, genuit Thara. 22. Thara cum esset annorum LXX, genuit Abram. 23. Fiunt ergo a nativitate Arfaxat filii Sem usque ad nativitatem Abrahac anni

25

mille

LXX.
24.
2.5.

Abraham cum
Fiunt ergo ab

esset

annorum

C, genuit Isaac.
ct scmini n,Z['4"i3.

Adam
dicit

26.
eius:

Secundum quod
dicit et

usque ad nativitatem Isaac anni IIICCCCX. apostohis. Abrahae dictae sunt promissiones
sicut in plurimis,

non

seminibus,

sed quasi de uno loquitur, et semini

ducentorura trigiuta] uel cx.vx mperscr.

Z
clxu
7
inc.

2 sedh

stipra

cxc

scrij^sit

uel xc

oanau
.")

B
c.\lui C'a

4 Ixx]

uel

Ixui

stqierscr.

Z
B
BC^

malalehel Z, maleleel
clxii]

BC
7 enocli

clxui]

iarclit J!
.;?)

iarelit

Z^

G.

5 malalcel Z, maleleel BC cnoch (enoh Z) cum esset


.^
cl.xuiii] A'''^''',

aunurum clxu
clx Z";

{I.xu

genuit] habent
i:

ZC^, om.
inc.

mathusalam

iT

8 mathusala

upI Ixxxuii siipra

Z, inc. Bi^

lamet B^,

B^

9 lamet

su2>ra per]

v.

Z B
inc.

10 quingeutorum] Z^,

Z^

geuuit sem] Z, om.

B BC

clxxxix)

clxxx B, uel dnorum


fabricauit

11

arca

archam Z^

anuos

c]

BC,

c aunos

Z Z

13 habet Z, om.
sem]
fi.

BC
18
r.

14 usque] Z", usque ad


v.

Z^BC
lalet

iTccxlu

15 arlaxath C, arfaxth [sitj

JS

caiuau] sale supra

Z
Z^

16 salam]

salem Z-,
falec

C
19
falet

17 salam

c.

e.

a.

cxxx geuuit heber om. C" 20 ragau] nel reu supra 25 24 arfaxatb -?C'
nel

cxxxiiii] cxxxiii

B,

B,

lalec

Z
29
et

seruc

BC
)-.

22

Ixxuiiii] Lxxuiii

CY?;

23 tbarca

Ixx] uel

ccxx supra

21 seruc BC 26 ysaach Z

27 ergo om.

BC^

ysaacli

ccccx]

cccxx supra

r.

Z-

semiuibus] de seminibus

BC

a (|uasi incipil

i;,2

COMPVTATIO
inquit.

tuo,

Christo.

ea.

deo iu quod est Christus. hoc autem dico testanicntum confirmatum quae post CCCCXXX annos facta est lex. nun resolvit aut evacuavit
;i

proniissionem.
27. Fiunt ergo

ab

Adam

usquc

in

cxitum Israhel de Aegypto anni IIIDCCCXL.


5

28. Iter in deserto anni 29.

XL.

13

Sub lesu Nave anni XXX. Sub iudicibus anni CCCCLXXX. dicit apostolus Paulus in actibus apostolorum ad ludaeos: ^l- Secundum quod 'k. viri Israiielitae et qui timetis deum, audite; deus plebis huius Israliel elegit patres nostros propter piebcm et exaltavit in incolatu in terra Aegypti et in brachio excelso 10 eduxit illos ex ea. et per quadraginta annorum tempus circuegit illos in deserto, et destituens septem gentes in terra Chanaan sorte distribuit terram illorum. ct aequalitcr et exinde postulaannis CCCCLXXX dedit iudices usque ad Samuhel prophetam. tribu Beniamin. verunt regem Saul filium Cis. et hunc dedit illis virum de u 32. Fiunt ergo ab Adam usque ad Saul regem anni IIHCCCXC. 33. Item regnum Hebreorum a Saule rege usque ad Sedechiam, quem transmigravit Nabuchodonosor rex Babilonis, anni DVIIII. 34. et in captivitate secundum voces Hieremiae proplietae anni LXX.
30.
35.

Fiunt

ab

Adam

usque

dum

redircnt

sub

Ilesdra

Israhclitae

anni

IIII
20

DCCCCLXVni.
36.
37.
38.

Item regnum Persarum. primus Cirus annis XXX.


Artarxerxes annis VIIII. Artarxerxes longibracius annis XLI.
Artarxcrxes alius menscs
II.
25

39. 40.

41. Socdianus
42.

menses VII. Magnus menses VIII.


Sersex annis

43.

44. Darius annis


45.

XX. XXXVI.
3o

Artabanus menses VII. 46. Darius Notus ann. XVIIII. 47. Artarxerxcs annis XLII. 48. Plus annis XXII. 49. Arsen annis IIII.
50. Darius annis VI. 51. Fiunt ergo

52.
53. 54.

hic est, qucm Alcxander Maccdo regum Persarum anni CCXXXII. Item regnum Macedonum. Alexandcr Magnus Maccdo annis XII.

vicit.

35

Ptholomeus antiquus annis XLII. Ptholomeus Epifanes annis XXVI. 56. Ptliolomeus Filopator ann. XVIII. 57. Item Ptholomcus Epifancs annis XX.
55.

>

'2

aut] S'^,
.i.

ut (VaC,
est

et li

4
in

israelis

C C
C"

5 anuis
11

(j

annis (>

}msI

liuius
(le

sujira

V.

=
isrl

id

10

lirachio]

brachiu

oircuniegit IIC
i\e

14 chis
/>'

BC
ii,

trUm\ iSC",
(Iniiiil
6',

deiit.
(luiii

B, Ae Cv JiC

1,5

fiji]

tria niilia
i.srl

16

a]

BC

sedechicni

17 rox] ret
isr.)

i>

19 sub hesdra

S^l!^',

israelitac

sub esdra C, sub liesdra (um.

sub

hesdra

filii

.S"''

23 artaxer.xcs

II,

artarxerses
xerses
<S''^

xerxes B, artarxerses

28 sersex]

iS^B(.',

25 arta24 artaxer.Kes S, artarxerses C 32 artarxerxes] arearxarxer (S'i'C-, artarxarxer C^


anni] annis

36

fiunt]

fuit

C-

reguinj

reguum iH^BC^,

regui S^V'>'

C"

39 phtolonieus

el

sic

dcinccps

ANNI

rCCCLII.

153

58. Ptholonious Fildinctoiis filius anii. XI.

59.

Ptholomeus

fiatcr annis

XXVll.

60. Pthoioineus

Fuscus anno unu.

Gl. Eucrceta annis


62.

XXVII.

63.
64.

Ptholomcus Aicxas ann. XVIIII. Ptholonieus Soter ann. XVIIII. Alexandcr fratcr Ptholomci dies XVIIII.

65. Ptiiolomcus Dionisius ann.

66. Fiunt anni 67.

XXVIIII. CCXLIIII. ab Adani vero anni VCCCCXLIII.

68. 69.

Item lulius Cesar annis XII. Item regnum Romanorum.


;icv,r.2.^

Augustus formator imperii Romani cum habcrct imperii sui annum XL, natus est salvator secundum carnem ct passus cst anno XXXI duobus Gcminis consulibus, qui notat acra consulis scxagesima scptinia. 70. Fiunt ergo ab Adam usque in passioncm domini anni VDXXV. 71. et de passionc domini usquc ad consuhitum Mamertini et Nevittulae anni

p.a.r.aM

CCCXXXI.
72. et

consuhitu

Mamcrtini

ct

Ncvittulac

usquc

in

consulatum

Herculan
i,.ci,r.4x

anni XCI.
73.

Fiunt crgo ab

Adam

usquc

in

hunc consulem anni

VDCCCCXLVIIII

in

VUI

kal. Apriles.

5 alexar
aera cousulis

xuiiii]

xuiii

C
scrijisi,

xuiii
liera

B
cousulis

xxuiiii]

xxxuiii

14 uotat] mothat

sexagesima septima]

Ixxii tibri

20 huuc consulem] consulatum

huuc C

CHROMCA.

20

ADDITAMENTVM

II.

LIBER GENEALOGVS.
Liber genoalogus
similiterque
in

(nam

sic

appellatur
,

in

codicibus
dictus

Sangallensi

et

Florentino
origo

Lucensi (jeneahyiac
sciiicet

in

Taurinensi

de generationlbtis vol

generis Jnimani),

genealogiae excerptae ex libris sacrae scripturae finientes in parentibus Christi losopho ct Maria, quamquam ipsae ad utilitatem raro adspirant. tamcn

recensendo libro gcncrationis Hippolytiano necessario adliibendae sunt: nam et pcr se multa communia habent opuscula ex sacra scriptura paritcr in utrumque dcrivata et mature in libris inveniuntur contaminata et confusa. quam ob rem eum supra
in

composuerim Latina ea quae ad librum generationis Hippolytianum pertinent, subicci


in auctario genealogias.

Genealogiae scriptae
scilicet

videntur

esse

ineunte

saeculo

p.

Chr.

quinto

in Africa.

ex quattuor quas adhibuimus formis cum Taurincnsis certa anni nota carcat, ex reliquis tribus. quae computationem ad praesentem se aiunt annum deducerc, Sananni 438, Lucensis in 499 Geiserici regis annum ponit XVI p. Chr. 455 ^), alibi cum c. 428 tura in computatione quae libellum claudit c. 628 eius annum XXIV sive passionis CCCCXXXIV illo anno 455 propter controversiam de eius paschali p. Chr. 463. die item scriptus est qui in Lucensi libro genealogias proxime praecedit liber paschalis et verisimile est huiusce libelli auctorem cum quem nos edimus ei adiunxisse computatione continuata. at genealogias non esse eiusdem editas aut a. 427 aut antea
finit

gallensis

in consulibus anni 427, Florentinus in consulibus


c.

ipso commontario

reliquorum librorum comparatio ostendit ^). persecutionum Christianorum, quas in fine auctor enumerat, cxtrema est Donatistarum emisso contra cos edicto scverissimo ab Honorio a. 405 Febr. 12'), et notatu dignum, quod ii in recensionibus duabus antiquioria. 427 et 438 Christiani appellantur, in tertia a. 455/463 Donatistae. haec cum vix videantur postea adiecta esse, verisimile cst libcllum scriptum esse in Africa etiamtum llomana ut ante a. 427, ita post a. 405. Auctorem cum reliqui libri nulhim ponant,

bus

Sangallensis vulgari errore


recte
:

Hieronymum, Kruschius
servavit

cogitavit de Q.Iulio Hilariano fortasse

nam cum

eius praeterea extent tractatus duo, alter de duratione mundi, alter de


et

ratione ])aschae, hunc

idem codex Taurinonsis

qui

habet genealogias et

1)

Annos apud V.indalos niunerari a oapta Carthagine

cardine aunis continuatis,

modo

et Irequentius

longe nera

regna, nuper demonstravi {Neiies Arckiv 16, 58).


et vere

a. 439 Oct. 19 iluplici ratione, modo ab illo secundum usum Alexaudrinum aptata ad singula annus Cieisorici XVI ex hoe computo coepit a. 454 Oct. 19

illa

pasclia,

ad quod pertinet tractatus

libri

Lucensis Apr. 17, incidit in

a.

455.
pascbalis,

2)

Aerae vocabulo,

quod

in

Africam

oum
edicti

Vandalis videtur veuisse ex Hispania, utitur auctor


servavit
liljer

libelli

nou genealogiarum.

3) Partes eius

Tlieodosianus IG,

5, 38.

IG, G, 3. 4. 5.

egit de persecutione ca Tillemunt

mem.

eccl.

13,

416

seq.

LIBER GENEALOGVS ANNI CCCCXXVII.


oxpilavit
is

155

qui

scripsit

liliiiiiii

pasriialom coclicis Lucensis.


qui
edidit a.
]).

tempora denique rocte


a.
K,''.

conveniunt:

nam

tractatus

iilos

Olir. 397,

potnst post

libclluni

liunc pulilicavisso.

(Jciicalogias auas auctor coiniiicntarii petivit fore ox sacris scripturis,

non oxcoptis

apocrypiiis, ut fabcllas dc Zorobabelo traxit


aliain

cx

libro E.sdrae tertio.

versioneni adhibuit
et

atque

ITioronyinianani

(cf.

c.

422).

practcr

tostamcnta votus
ost
in

novum
c.

vix
r)2l

quicquam usurpavissc vidotur:


recenseri

quaniquam notabilo
iioc

olcnclio

iudicum

Samoram

in
').

libris

sacris
liacc

certe

loco praeteritum,
iis

sed

a posterioribus
pertinot.

codcm

loco

insortum

aod
editio

nos

rolinqucmus

ad

quos

quaestio

ex formis,
acccdore
longo,

quas liaec

repraesentat,

numoro

quattuor

credidcrim servatam in libro Sangallensi et ex parte certo auctain intcrpolando (ut c. 75. 132 laudatur Solinus) libri Lucensis: quamquam quod c. 356. 358 oxliibent post c. 342, demonstrat etiam in his sivo archctypo perturbato sivc culpa librarii antiquum ordinem pcrturbatum inveniri. sed in universum propius eos libros aecedere ad formam pristinam et Taurinensis scriptorom hanc in compendium redegisse domonstrabo adscripto uno capite 289 sumpto ex

proximo ad i^ristinam similem ei, sod ampliorem

Genesi 3G, 39:


Genesis:
Sangallensis
Bali.Evcov
et

Lucensis:

Taurinensis:

^Ane&ave

Sf

Mortuus
Icnon
ot
filius

est

autem Balpro
ot

Ipso mortuoregnavitArad do
civitate

v'iog.^^Xo(iwQ,y.ai}fiaa!XEvaev

regnavit

oo

Fogor:

nomon
filia

arc aliov ^Jqud


y.ai

ovofia

rfj

Bagad' nolei avtov


c'ioii
df.

Arad

Barad

civitatis eius

nomen Fogor: nomen


filia

uxoris

eius
fili

Metabol

Matrad

Mezub.

(DoywQ' ovofia
/i

rf]

yvvai-

est uxoris eius

avTov Mere/ierjA,

d-vyciTriQ

Matrad

fili

Metebel Mezob.

MaTQa^id^ viov MaiCoio[i.

immunes itcm mansorunt ab interpolationibus cx libro generationis in hunc translntis. quao non exiguo numoro reporiuntur in Florentino ceteroquin ad Luconsem propo accedente et etiani latius grassatae sunt in omnium antiquissimo oxomplari Taurinonsi. 3G. 34 in hoc notabilis est dittographia oi propria eum intorpolationo coniuncta c.
1

non pauca de suo inseruit Florentinorum librorum archetypum qui scripsit et 189 variam Icctionem adiecit provocans ad libros authenticos. c. 171. De lingua et ortliogi-aphia quod addam non liaboo: vulgaris illa est oius saeeuli. orthographia autcm solita suac cuiusque aetatis librariorum. CoIIoctanea haec nou recensui. scd repraesentavi libros scriptos: neque cnim digna sunt, quao quatenus fiori potost ad auctoris forniam revocontur, sed si quam
alia

utilitatom habent,

eadom ost in additiciis et insiticiis atque commata omnia exhibui continuo ordine, scd ut quid qui

in

primitivis.

eaproptcr
niniium

libri

contineant singulis
fortasse
est

praescriberetur.

nam neque

ter

quaterve ropetere volui quae

somel edidisse et vidcbatur eorum qui haec curant intoresse, ut quae libri communin habcant, non exquirendo intellegerent, sed proposita cernerent. ordinem secutus sum
libri
c.

Luconsis,

nisi

quod, ut supra dixi,


consentit.

c.

356. 358

in

Luceusi malo collocata post


aliis

342 transposui secutus ordinem Taurinonsis.

Sangallensis ut in

ita

in
iis,

ordi-

nandis capitibus
haliot
iii

cum Luconsi

etiam Taurinensis

cum

in

capitibus

quae

cum Luccnsi coinmunia, eundem fcrc ordinem soquatur, praeter ininora quaedam 495 in margine adnotata non transponenda fuerunt nisi quae habet ex c. 474 Florentinus textus. qucm non Taurinensi collocata in ipso finc libclli post c. 610.

1) Libellus ipse ostondit

Sameram

liuiic

sive

qun
3

alio noiuiue
ct
ijui

liiit

desceudore ex

liljri

iiullcum
(cl'.

c.

:i,

31

post S.impsouem

cum

itcui

pouuut losephus aut.

5, 4,

ex AlVicauo peudout clirouograplii

II. (iclzcr

Afrirnnn.i

p.

90 seq).

20*

150

LIBER GENEALOGVS
in

totum contuli, quatenus recedat a Lucensi,


cst.

eo

enarrando
scriptos
id

infra

p.

158
in

indieatum
a

In

orthographicis

quoque oxprcssi

libros

scilicet

ut

eommatis

pluribus libris traditis antiquissimum

quemquo sequcrer,
,

est

ubi

fieri

potuit Tauri-

nensem,

in reliquis

Florentinum.

Lucensem, deinde Sangallensem denique recentissimum omnium variam lectionem non mere orthographicam textui interposui. ab emenhi.

dando paucis

locis exceptis abstinui.

Codices genealogi innotuerunt

quorum quos

adiiibui

Taurinensem Lucensem

Sangallensem Florentinos excussi

ipse.

T
a.

1.

Tauriiiensis tabularii publici saec. VII

scripturae specimen dedit Petrus

1879 ad

p. 350),

antea sancti

(cf. Reifferscheid bibl. patrum 2. 140: Vayra cnriositd c rirerchr. di sioria sichnl^tina vol. 3 Columbani de Bobio, ut solus servavit Lactantii divi-

narum institutionum epitomen


f.

et Q. luli Ililariani

tractatum

de ratione paschae,

ita

<>2 71
in

(in

f.

67 quaternionis extrcmo nota


redeunte.
sequuntiir haec

cernitur VIIII)

tractatum hunc exhibet


(lencris,

forma

alio libro nullo


:

praescribitur: inc origo

humani

subscribitur:

expl de generationihiis

inc

annorum mctas

(sic)

usque ad diluvium ann sunt IICCXLII ab Arfaxat usque ad Falech ann sunt DXXXIIII a Falecli usque ad promissionem dei ad Abraham anni
ab
a promissioiie dei
sunt

Adam

DCXXX
filiis

ad Abraliam usque ad legem datam

Israhel anui

CCCCXXX

a lege data usque ad David anni sunt

DXXX
[XI CXIIII

a David usque ad Christi domini nativitatem ann a nativitate lesu Christi usque ad passionem an
fieri sinuii

XXX
itineris
litterarii

ab
hoc

Adam
libro

ediderunt

euni

ex
189

usque ad passionem domini Christi sunt ann V mil. DX. primus Christoph. Matth. Pfaffius (Parisiis a. 1712),
(in

denuo
Lipsiae
rantes

Ferd.

Florens
p.

Fleckius

anecdotis

sacris
est:

sive
scilicct

vol.

1837

201).
:

litteratura

vetusta

paginae versus

nume-

vicenos quaternos
raro signis
sca,
isrh,

verba non separant,


vel

separant commata puncto


b.,
cj.,

plerumque
id est, ds,

vel intervallo,
dns,
ihu,

7- compendia
numeralibus

praeter soUemnia
(raro
gr.)

id

XQm,

propria inveniuntur gen


et in
r/

interpraet''

= interpraetatur,
f

= genuit,
=

item,
et

sed raro
et

^;

(raro ^') s (raro sec)

secundus

sextus et septimus'

(raro fcr)

quartus et quintus,

undecimus, ut terminatio

non appareat. ductus supra vocalem admissus in versu extremo solo (in versu medio adest uno loco f. 67 propter emendationem) fortasse non semper m litteram repraesentat, sed ii quoque: nos tamen semper pcr m eum reddidimus. contignantur
litterae aliquoties in versibus extremis.

Lucensis bibliothecae capituLaris n. 490 scriptus vel potius absolutus a. p. Chr. finom chronicorum Hieronymi adscripta sunt haec a rrsurrrctionc domini nostri lesn Christi usquc ad prcscns annum Caroli regis in LamjuJiardiam in mcnse Septemhrio, qtccmdo sol cglypsin paticit, in indict. X, anni sunt DCCLXII m. V) praeter alia, quae enumerant Bethmann {Archin 12, 704) et Duchesne (liber pontif. vol. praef.
2.

796 (ad

p.

CL.W),
1.

iiabet

opuseula historici argumcnti haec.


quattuor quaternionibus,
librurii

Jn primis

qui

toti

seripti

ininusculis,

cum

plerique

imiusce voluminis

uncialibus litteris cursivas intcrponant,

post reliqua exarati

exemplar est ex eorum sed imperfectum: deficiunt spatiis vacuis relictis quae sunt in textu Schoenii p. 197 m ab Haifannricics ad (j hccifer, item p. 197 ab antc provincias ad p. 198 h Francorum, item extrema
videntur esse, chronicorum Hieronymianorum legitur epitome.
a.

numero, quae ad

Abr. 2388 pro Equitio Probum nominant,

a p. 198

Z'

MeJanias.

ANNI CCCCXXVII.
2.
3.

:,-

Isidori ohroiiipon

maiua
insunt
liuc

ost in qiiat.
in

f.

4.

do eo dicomiis infra iusto looo.


prior pars
.

Vitao pontifioum
:

codico bipertitao;

finit

in

Oonstantino

(1715), ubi subscriptiim


rt

iis/pcr

CXXVITII

anni sunf

rjuod Tjinyoliardi vcnerunt

VII
4.

mcnscs, postorior in Hadriano (f 795). Libri duo de ratione paschae scripti Carthagine

a.

p.

Clir.

455 adiecto later-

ciilo
p.

paschali codicis implcnt tcrnionom paonultimum.

cdidorunt cos Mansi (vido infra)

414

420
5.

ot codice rocognito Krusciiius nosttiv Studir,n .zur


(cf.

C Irronolofi ir

{hxpshc 1880)
foliis

p.

279297

p.

138

seq.).
in

Genealogiae quae hic eduntur scriptao sunt


libro loh.
vol.
1

quaternione ultimo
in

septom.

parum emendato ox iioc miscelhmoa repetita Lucao a. 1761


edidit ons
p.

Dom. Mansi

additamontis ad Bahizii
patrol. Lat. vol.

p.

405 413 (inde iligne


e.xpressum
est.

09

519

seq.).

in principio tractatus pingitur pastor bonus.


ot

textui praescribitur: iticipiunt

iirnrrdofiiar

quao sequuntur,

sicut

infra

post

ea quae infra

c.

028

dedimus in tine sequitur computatio continuatoris potius quam auctoris eaque, ut alia quoquo in extrema pagina a c. inde 544 ex parte evanida facta. versuum codicis fines
indicavi, ut de hiatibus aliquatenus iudicari posset: primi, qui est paginae huius quadra-

gesimus tertius, prima verba non pcrtincnt ad computum: duo 52 incipions mcnses srx lineae indicunt hiatus et 58 extremus incipiens nongcnti non sunt perscripti toti.
maiores.

quae dantur inclinatae

litterae

parum

certae sunt.
est,
|

Hic

est

numerus annorum, ex quo dominus Christus passus


id est,
|

usque ad

annum pracsontem,
triginta

sicut supra scribtum, aniii sunt quadringonti

quattuo[r].

nam
c. iiO)

ut
h

seculi
lii

annos per ordinem decurramus,


iiii
\

legis auctor (drf.

Jitt.

mundum
ii

jjndum usrjuc
litt.

adigttlsset

statum sex milium annorum numcrat


I

ricto te (def.

c.

12)

ab

Adam

a dil[uvio

[us]que ad diluvium anni sunt |duo milia ducenti quadraginta duo.J usque adj vocatioue Abrahe anni sunt

a vocati[one

Abrahe usque q]uo

fi[Iii

Israhel]

introissent in

Egyptum cum

lacob patre suo anni sunt

cum Moyse
;

iudices eis fiebant ex

filii[s|

Israhel annis

offenso deo i[u]jdicaverunt eos alienigene annis

reges eis fuerunt annis quingentis quin|que]


in
I

menses sex

dies

decem

captivitate Babylonie fuerunt annis [septuaginta]

ebdomadarum Daniheli septcm


anni sunt [XLVIIII]
aliaruni
I

in

quibus est templum dei rcstauratum.


(piibus sacerdotos tompli eis

ebdomadarum sexaginta duarum,


j

in

dominabantur, usque
genti

ad Christi domini nativitatem anni sunt [quadrin-

XXXIIII|.
domini usque ad eius pasi^onom] anni sunt [XXXI domini usque ad annum vigesimum quartum regis (ic[is]erici
j

et a nativitate
et a passione

|.

anni [sunt] qu[adrin] genti


j

XXXIIII

ab Adani por legis ordineni numerati usque ad annum pre[sentom] nongenti octogiiita quattuor anni qu[incjue miliaj cxpl lib (jcuealoijus iu riuo praefati anni conchuU noscantur subscribitur litteris maioribus: fiiiii ahhons. quorum partem extremam neque legere recte potui neque interpretari. Inter c. 219 ijofera monte, quibus vcrbis finit f. 2, et c. 287 salma, quo incipit f 3,
fiunt onines
|

folium ununi

videtur

excidissc,
c.

cuin
in

praesertim

quaternio

hic

non habeat

nisi

folia

septcm.

hiatus alter

308

338
p.

hunc librum venit ex archetypo.


p.

3. Saii!?iilleiisis n. 133 saec. IX, ut supra

80 dictum
est.

est,

continot

iiitor alia ibi

recensita libruni genealogum

299390.

praescriptum

ut infra rottulimus,

post

158
aliiv

LIBER GENEALOGVS
a librario

addita:

indpii (/cniJocns sancti Jlieroninii iwesbytcri, subscriptum post ea


liic
,

(luae iiifra
nscjue

c. ()28

reforuntur:

est

mmcrus

annortini cx qno

dominus

Chrlstiis jmssns cst

ad consolutum pracscntem
finnt crgo ah
[sic]

id est stipra scriptnm anni snnt

CCCXVIII

(ininio

CCCXCVIII).
memorati annis
liher genccdocjus

Adam

pcr ordinem dinumerati usquc ad consolatimi supra

milia

DCCCLXXVIIII
12260 saec.

(immo VDCCCCXXVIIIl).
p.

explicit

(cx gcncagus corr.).


n.

4.

ChelteuliaiHenseni
p.
1

item supra
chronica

80 vidimus habcre
primia
verbis

in

ipso

principio

41
c.

genealogum inscriptum
fotins
hihllofliccac

ita:

JHiisehii

Caesariensis episcopi.

inciplnnt

gcncrationcs
ipse
est

pcr ordincm
c.

scriptac.

omissis

incipit liber

3:

hahet genitorcs,

finit

628 anni sunt XXIIII.


iX*-' 1111".

sequitur subgene-

scriptio:

liic

numerus .... anni


in

milia

DCCCC^^
dixi,

e.rplicit liher

ahgns, ea ipsa, quae est

Sangallensi,
ut

nisi

qund pro numero

CCCXCVIIII

et pro

VDCCCXXVIIII,

modo

CCCXVIII hic est VDCCCCLXIIIL prima poscum


a Sangallensi nisi in

tremaque, quae a

me

rogatus descripsit amicus Gradenwitz,


est.
libri
2,

minutis non discedant. hic liber praetermissus

F
n.

5.

(}.

Florentini Laurentianac bibliothecae

duo, antiquior S. Mariae novcllae

ct recentior eo pauilo neque tamcn ex eo descriptus (vidc infra c. 5) saec. XI Laurentianus plut. 20 n. 54 (Banduri 1,661: I5ethmann apud Pertz Archlv 12,719) foll. 45 simul adhibendi fuerunt utpote apographa duo eiusdem archetypi deperditi. continentur continebanturve liis libris
1

623 saec.

(Bethmann apud Pertz Archiv

728)

haec, quatenus adnotavi.


1.

cod. ()23 incipit ab Isidori etymologiis.


cod. 623
cod. 623
f.

2.

100 tractatus brevis finiens nt ius niorhi igncs ardere 100 107

sic cetern.

3.

f.

cod. 54
si

f.

(olim

f.

143) incipit:

sancto ac heatissimo
rcgiilaria
lihri

episcopo Primasio luniUus. secundi.


vol.
4.

scis ipsc,

finit,

luniUi

institnta

ordo episcopi formata scrihant. explicit lihcr II deo gratias (Migne Lat.
p. 17).
f.

68

cod. 623

107

cod. 54

f.

8 glossae, quibus praescribitur:


:

incipiunt glose per

fotunt cdphahetum.
5.

incipiunt

a nota praenominis

est.

cod. 623

f.

116

= cod.

54

f.

15: divisioncs tonpornni qnatttiordecim sunt: afhomos


his legitur

momcuttim minutum

cet. in

computatio haec: a nativitatc vcro Icsu

Christi domini nostrl ,

rjnod fuit

XL

(suppl. in cod. 623) secundo


est

nnno imperii
Ratchisi in

Octaviani Caesaris, usqtic in praescntcm annum, id


Itcdia, sexto pontificatus

tertlo rcgni

Zachariae pa,pe urhls Romac, indictio


de sexto miliario

XV,

snnt anni
finitis vcro

DCCXLV.
stiterit (sic
fit.

restant

igitur

anni

circiter
est.

LVII.

sex aetatibns, id est sex miliaribus, secuU terminus


cod. 54, fdlqui
pcrstitcrit
cet.

si vero aliquid

super-

hiatu relicto cod. 623), cxfra seculuni

seculam dcccni modis tempcratur


f.

6.

cod. 623

119 dc xMschali supijmtatione.

incipit:
finit et

in jmschidi

rationc sejHem

requirendc (sic)
mal.

snut anntis incarnatlonis,

Idco
in

bis diclfur qtila b

Kal.

hab

fchri.

laudantur Augustinus

et Isidorus.

indice praemisso codiei


pasciiali.

623 inter
7.

alia recensetur
f.

Theophili libellus de invenicndo die

cod. 623

120 Bihliothecam vcteris testamenti Esdra scriha,


stisccptione.
folio exciso)
cxjdlcif.

finit

non ex suae

naturae jKrmuHsionc scd cx nostra


8.

cod. 623

f.

121' (deficiunt

extrema

cod. 54

f.

23 brevis tractatus
est

de

litteris

por ijuaestiones et responsa.

incipit:

quid jrrimum interrogatidtim

his qui seientiam


9.

divinarum serijifnrarum
f.

scirc desiderant.

sequitur gencalogus cod. 623


tionis

122

125

(deficiente principio incipit


deficit
c.

c.

57 ediqnlnqtie

nostrae a

verbis est qtuic jisallebaf,

616

in

verba

ANNI CCCCXXVII.
sunt V)

159

= cod. 54
f.

f.

24

29.

praescribitur: inc.iplunt fiencalogiac: subscriptionem;


lilinirii.

cxpUcit lihcr lunilli apparot ortuiu csso cx orrorc


10. cod.
11.

54

30

34

conni/mphia. (sic)

Ysidori iunioris.
(sic)

cod. 54

f.

34 incipif chronicc liher cxposito


iii

a sancto Ilicronimo

itrcsbitcro.

incipit prinio dic

htcis

nomine condidit dcns

angclos, finit in

Fapiam

civitatem

soquontc computatioiio ad passioncni.


12. cod.

sunt clironica Bodac maiora abbrcviata.


f.

54

f.

3(i

(])ars

infima paginao ot
a.

37 totum vacant) indox rogum Lanj,^)-

bardorum ad Karoli maffni


p.
1

II

editus

ox

lioc

libro

MG.

scr.

rcr.

Ijan"-

500 scq. sub


f.

littora

A.

3.

cod. 54
II
a.

961

38 index alter corundcni rcguni ct dcincops imporatoruni ad Othoncm adscriptus postea manu diversa, editus ibidem p. 506 seq. sub
38 45 stommata sacra ad Christum usque adioctis interdum adnoquarum prima haec est: Adam cimi csset annorum CCXXX, (jcnuit

littera
14.

B.
f.

cod. 54

tationibus,

Scth: fiunt omnes vite sue

DCCCCXXX,
1)

alia

haec:

Goy

ct

Maijog.

Ageth Accnazel (acencscl m.


luathei

Dcfarfoti Eopi

lihusci Pharisci

Canuc Dcclimci CarTashci

Aniiatiani

Caconci Zamartci Agriiiiarcli Assophargi


iste

Cinccefali

Alanei Priorsolonici Armei Haltarei.

autem generationcs dc gcncrc Chaiii aiunt exortas fuissc, qui jrropfcr omncs hahomimttimies suas, quas cgerunt, ijuia nuUam lcgcm halmerunt, ah Alcxandro 3Iagno llaecdonum rcgc in parfihns
sunt;
qui
ante consunimationcm
sectdi
cf

aquilonis inclusi

egrediuntur

quattuor

angidos fcrrc

ct

circuihunt tmiversa castra sanctorum

civitatem

magnam Romam

circumduhunt.
15.

cod. 54
collecfo.

f.

45 computatio sub titulo ah

itein

(exsecta quaedam) orum muudi hrevi

Adam,

finiunt:

ah incarnationcm {m deietum) domini nostri lesu


gloriosi

Christi Hsquc in prcsvntcm

primum

Wamhani

princijyis

annum, qui

csf

cra

DCCX ann. DCIXXII,


VCXCV.
oxcuteroni
libri

ah cxordio autem mnndi usquc ad advcntum doinini

unii.

Integros

quos

hi

non

sunt

visi

digni:

contuii

ad

c.

57

dcte-

riorcm doticionte meliorc, doindo nieliorom a c. 57 fin. ad c. 202 (omissis modiis c. 95 quae sequuntur examinavi vidique respondere quae liber iiic habct nostris 112). 304. 309 scq. (interponitur; igifur u nufivlfatc Ahraham nsquc cgressum Isracl c. 251

cx Egypto anni
c.

DV

colligunfur).

360373 deinde stemma

adest a David ad losoph

quaeque deinceps sequuntur. contuli libros rursus ad c. 495. 496. et oxtroma c. 544, scilicet mcliorem ad c. 616, ubi diximus oum deficere. postca ad fincm usque alterum. melior in margine quaedam habet in altero non inventa, ut ad c. 168 ad c. 173 (cf. c. 176): ad c. 169: ex quo Sarinatc (cf. c. 170); ex quo Cappadoccs
471
inde a

cx quo
7.

et

Galate

ad

c.

176: ex quo Eherni.


(a.

Ovetensis episcopus Pelagius

1101

1129)

corpori

chronicorum suo. dc
inscriptum testc
cxtant
incipit gcnealogiac
pcriit.
S.

quo

in pracfationc

ad Lsidoriana disputabimus,

hunc librum
p.

insoruit

Ambrosio Morales (apud Ph)rez-Risco Esp.


totius hihliothccae
c.v

sugr. vol. 38

367):

oinnilins lihris vctcris noviquc tcstnmcnti.

arciictypum

apograpba

et in
/;

codico Matritcnsi bibl. nat.


9
chart.

10 sacc.

XYII
(neues

(Knust Archiv Archiv


c.v

799) ot in
scilicet

Escurialcnsi

sacc.

XV

testc

Ewaldo

6,

232).

tractatus inscri])tus ita:

incipiunt gcncalogiac totius hihliofhccuc

omnihus
et

lihris vctcris

noviquc tcstamcnfi dcscriptum; adnotatur: hic lihcr gcncalogiuc fuit dcsumpfus cx lihro
oetustissimo
ecelesiac Ovetcnsis

in memhranis

litteris

goticis

seripto

dicitur

finirc

in

Theodosio: vidotur igitur similis fuisse nostri F.

I,F

I".

Incipiunt

genealogiae

''.

in

nomine

doniini nostri

I*^.

incipit

origo

hiimani

totius bibliotecae

ex omnovique
tcsta-

lesu Christi incipit liber

gencris.

nibus
{om.

libris

collectae

F)

veteris

(novi ct vetcris

F)

generanum [sic] vel nominum patrum vel filiorum veteris testamenti


vel novi a sancto Hiero-

monti.
phetia

in

quibus

pro-

eum noniinibus et tempora omnium profetarum usque ad beatis-

nimo pr(cs)b(ytcr)o conprachcnsum cum partem expositiones quod tcxtus


ipsius continot.
in

simum (sanctum F) Cyprianum designantur ct ad nostram aetatem quid fuerit gcstum, apcrtissimc monstratur (demonstratur

no-

mine domini nostri lesu


Christi incipit genilocus
sancti Hieronimi pr(es)b(ytcr)i.

F) ex

storiis col-

lcctum

legalium

man2''.

datorum' [om.

F)
in principio

TFG 2^ unde homo?

homo primus unde

in saeculo

apparuissc cognoscitur, audiamus.

LTFG LTFG LTFG LTFG

3. si 4. si

natus

cst,

habct gcnitorcm (-res LF).


'

factus cst, habct 'materiam.

5. si
C.

prolatus est, habet'

('

om. T) auctorem.

dei omnipotcntis (utique Ins.

imperio

Ins.

L) sapientia limum tcrrac (a tcrra L) hominem facere cogitavit. g


l^. et

LFG)
et
in

siimcns (paterno

LF

7". et

cum

solitarius (ac sinins.

cum

solitarius

ab ipso
os

r'

1".

gularis

L) ab ipso

domino visus

esset,

cum factus esset homo animam vivam et csset


adparens
in

domino
(fuisse

(faetore et condi-

tore suo ins.L) visus essct

suum de costa cius sumcns mulicrem illi adiutorium


fecit.

solitarius

oculis dei,
in

L)
os

os

suum

(os-

abdito

quem tamen duos in unam

L) de costa (costis F) eius sumens mulicrcm illi adiutorium


(adiutorcm

sum F,

F)

fccit.

carnem fccisset [scr. fecisse] palam ostendit, os de ossibus cius sumens cx oadcm unamque carnem mulicrem illi faciens adparuerunt duo in unam carnem
et

cum

illam

[ill'

T]

vidisset, ita

sc agnoscens in illam et

cx so proct caro

lata [scr. -tam], testatus lingua ait:

hoc 08 de ossibus meis cst


ista

cx carne

mca

cst,

propter

hoc mulier vocabitur.

ANNI CCCCXXVII.
L
LTyr,
8".
9.

Ifil

scrpcntis

namquc

confecta vencnis

TFa
T)

8''.

ct

pcr invidicim (-dia

TG)

diaboli (zaboli

10. qui

iam pridcni cccidcrat Lucifer dc


introivit (intravit
i<')

caclo. qui

manc

oriebatur,

LTFO
LFd
T

il.mors
12. et

in

orbcm terrarum

regnare coepit ab Aeva muliere {om. L) usque ad Maria (-am G) virginem (unitam
ins. L).

domini eastitatem
13-'.

muliercm abundarct poculum mortis et per auctorem vitac vox salutis adparcret in tabcrnaculis
ita

ut per

LFd

13''.

'quoiiiani

sicut'

(sicut cst

cnim L) pcr
ita

mulicrcm
ins.

nata

mors,

(ct

iustorum

ct

clarcsccret pcr virgincm

L) per mulicrem nata rcctio mortuorum.

est resur-

resurrectio mortuorum.

LTFG
T

14.
15.

Ipse est {om. T) cnim Adam. qucm dominus cduxcrat a dilccto suo

ct

ex

limo

terrae

evocavit

vultum

quidcm

LTFG
L

nativitatis a dilccto suo. id cst ub speculum maicstatis ct carneni e iimo tcrrac. IH. (jui (adam F. qui udani G. om. T) cognovit mulicrcni suam Evani {om. T).
17.
18''.

exclusus dc paradiso
ct peperit (-riit

in

tcrra Naid.
prinio-

T) homincm

LFG
X

18\
19.

et concepit et peperit

Cain
luctus
et

genitum suum, qucm nuncupavit no-

minc Cain.

ex
et

semine

criminationis

vaporis.

2(P. qucni

illc

supcrbus
seduxit,

Lucifer
ut

stclla

lfG

20'>.

amaritudinis

germanum
ct

suum pastorcm ovium

intcrimcret.

adhuc {om. GF) adiccit parcre ct peperit Abel fratrem eius et factus cst pastor ovium, Cain autem agricola.
tulit

factum (-tus FG'') est post dies: at

Cain.

(de

cum essct iam etate legitimus' {om. FG), ex G) fructibus tcrrae hostiam deo. et Abel attulit cx primogcnitu (-ta F) ovium suarum et

ex adipe illarum. et respexit dominus (deus G) in Abel et in muneribus (munera F) eius, in Cain autem et in hostiam (hostias G, munera F)
eius

non respexit.

T 2I\

parricida tcrrac cultor.

21''.

ut

unum

martyrii gloriam destinassct.

alium

vero

homicidarum
i-')

principcm

conlocasset.

22".

eo

quod

iHc

diabolus.

qui

patres

FG 22\

ille

enim (autem

diabulus qui eos


(cxclu-

eorum dc paradisso cxcludcrat. necessc haberet.

de

(a.

serat
filios

F) paradiso excluderat FG") neccsse habebat,

LFG

eorum ad mortis pericuhun duceret (deduxisset L, deduceret F). tunc ingrcssus (!st in cor (cordc GF) Cain ct dixit Cain {um. G) ad (Abel ins. G) fratrcm suum: transeamus in campum: et dum essent in campo. exsurrexit Cain supcr Habel fratrem suum ct occidit eum. LFG 24\ Et {om. G) adiecit adhuc Adam (adam T 2l\ Dcindc genuit Adam loco Abel, de adhuc F) cognosccrc mulicrem suam ([uo ait matcr: conparavi hominem
23. ut
(ct
ins.

L)

pcr

dcum.

ct

vocavit

nomen
(hit.

eius

et concepit et peperit ei (o?.


(in ins.

F)

filium

Seth.

F)

loco Abel. qui dicitur Scth.

LTFG

25. cuius

T) resurrectio dicitur (intcrpraetatur T), quia (quoniam T) ab ipso (in ipso G. pcr ipsum T) resuscitavit (suscitavit T) deus semen iustum (iustorum T). 'a cuius progenie' (per e. progcnicm G, pro e. progcniem F. pcr quam progcniem T) pcrvcnicmus (pcrvcnimus F(r. pcrvcnitur T) usque ad donimum (d. nostrum F, om. T) Icsum {om. T) Christum.

nomen

lingua Latina

ling.

CHnONlCA.

^'-

162

LIBER GENEALOGVS

"2(5*.

ducoin

vitiie

auctorem, qui suscitavit

26'\ per

generationes

singulas

sibi

in-

{om.T) seuien iustorum. 27'. Ipsc cnini Seth ut reUi 27''. Ipse est (eniin
in se et j)er [sej

vicem succedcntiuin.
iufi.

G)

27^ Seth
cuius

genuit

Enos.
lingua
di

surrectio genuit Enos,

Set qui genuit Aenas:

nonien

qui appcllatus est


tina

La-

Aenas (enos enos G)


enim
lingua

Latina obiiviscens
citur.

ingua renovatio.

Latina

obliviscens dicitur.

LTFG LTFG

28. 'Enos gcnuit' (de ipso natus estZ/f?)


(nativitas
29.

Cainan (chainan L), cuius nomen appollatur natura


gcnuit

L)

dei.

(Nam
tatio

ipse

udd.

LG) Cainan
nomen

(chainan L)

Maleiehel

(malelel L.

malalehcl F,

malaleel G), 'cuius

dicitur' (c. n. dicit L, qui

interpraetatur T)

plantatio

(mu-

L)

dei.

LTFG LTFG
LFG

30. (Et ins.

LG)

Malelehel (malelel L, malalcol


(dicitur disscessio F,

(})

genuit laret (iared TG),

cuius

nomon

'descensio

dicitur''

interpraotatur descensio T).

T) gonuit' (de ipso natus est LG) Enoch cuius noincn 'Latina lingua' F) renovatio (renovans T) intorpretatur (dicitur T). 32". quia deus per ipsum (ipso G) renovaT 32''. Enoch quem cum iustum inveuisset turus est mundum in illis dicbus, dominus, antequam eum tranferret, quando Antichristus multam (-ta G) genuit Mattusalam, qui una cum
31. 'larcth (iared
('
'

o))i.

faciet vastationem: tunc ipse et


lias (eleas

Ho-

Helian oportevit prophetare


simo
et

in novis-

F)

simul profetabunt mille

tempore

diebus

mille

CCLX,
ubi
in

ducentis

(-ti

L, -tos G) sexaginta die-

quos et

interficiet Antichristus,

bus, et interficiet eos Antichristus, ubi

dominus corum crucifixus

est,

dominus oorum crucifixus est. sod ne quis dicat, quia (quod L) in Hieroet

regno utiquo Romano, non in Calvariae locum.

solymis

(hiorusalima

G.,

hierosoli-

mam F)
dominus

crucifiguntur, ubi et Christus


(d. chr.

G^, chr. om. G^) cruciest,

fixus est, 'hoc utiquo dicit, ubi et do-

minus eorum crucifixus


('
'

id

cst'

om.

F)

in

rogno Romano.

LTFG

33.

'Nam
deus
om.

ipse' {om.
in

T) Enoch genuit Matusalam (mattusalam T), 'antequam transforret eum curru igneo et sublevarotur in caolo' (' 0))i. LTF), 'qui (quia G) Matusala (-lam Ct,
'

F) Latine
{oi.

(latina lingua 6r) interpraotatur' ('cuius

nomen
est
(b.
ni.

appellatur'

T) missus.
'cuius

LTFG

34.

'Matusalam
per

(mattusalem T) genuit'

(do

ipso

natus

LG) Lamech.
dicitur
i^,

nomen
m.
6^,

F)

interpraetationem bonao montis dicimus'

dicitur b.

bonac mentis' T). 35". Lamoch genuit Noo, qui intorpraetatur roquies, quoniam de ipso pro'qui appellatur

LFG

35''.

'Lamec genuit Noe' {om. LG):


(ipso

iste

LG)

ost

Lamec
filio

{oni.

LG)

qui
hic

fetavit pater

eius

dicens:

hic

nobis

prophotavit de
nobis dabit

suo dicens:

davit requiem
nostris.

ab omnibus operibus

requiem

ab
ipse

omnibus
(genuit

oporibus
ins.

nostris:

nam

F) Noe,

'id est'

(ides i, ideo

G)

requies appellatur.

LFG LG LFG

36. incipit

(wh.

F) origo (gencrationos G) Cain.

37. Transeainus ad originom


38.

Cain et tunc ad gonorationom Noe revertomur (timur G) Postea (post G) quam enim (eniin quam jP) Cain (occidit Abel ins. F) a dco maledictus fuisset (est F), ut nec quisquam eum occideret, signum adoptus (-tum F) ost maluin,
33

ordlnat

sic

35.

32

ANNI CCCCXXVII.
quod (qncm
in

163

FG) nunc

si

(bibat/v, bibet et

G) ipse de vino
lingua

quis acceperit in fronto sua aut in inanu dcxtera {om. F), bibct irae dei {oi. F) mixto in pocolo irae eius et punictur
cius.

conspeetu clpctoruni (sanctorum G) anj^clorum


ciiis

LFO

39".

nam nonuMi

Lutina

'in

39''.

Cain vcro, cuius nomcn interprctatur


crescens, id
litia

perpetuum^^interpretatumF^crescens dicitur (dicit/^): idco (idem Z) enim


hoc nomcn accepcrat, quoniam usque

est

perseverans

in

ma-

superbiac,

ad 'Christi adventum' (adu. dominii^)


filii

Cain (kainan -F) eiusquc


occisuri

consortes

esscnt

(erant

{cmsLG) F)

Christianos vestigia Abel fratris eius


scqucntes.

LFU

40-'.

Igitur

istc

(ipse G,

om.

genuit 'filium nomine' {om.

F) Cain F) Enos

40''.

gcnuit Enos.

L LFG^
{om. Ga)

enoch F^G). 41. qui Cain dum ex scrpcnte nascitur Colophum


(enoh
42. tunc cdificavit civitatem -et posuit ei

F%

{liU.

ph duhiac) generasse cognoscitur.


filii

nomen" (cx nomine F)


et

sui

Enos

(//

nos L.

gnoch

pQy
L) est
civitas sanguinis,

LF
L

43. hoc (haec

quae (qui F)

nunc effundit (-det F) sanguinem


et

Christianum.
44.

haec enim civitas

in

terra

Naid fabricata cognoscitur

viva
fideli

est.

ipsa

tcrra

inter-

praetatur, quae in fine usque Christianos persequitur,

qui

vocabulo nominantur.
irati^);

LTFG
J,TFG

45.

(Nam

ins.

L,G) ipse

ipse (est qui ins.


46.

(iste -F, om. T) Enos (enoch FG) genuit Gcdam (gadat G, T) habuit murorum scientiam.
i*',

'Gcdam

gcnuit' (irat genuit

de ipso natus

cs,t

LG)

Malelcl (mauiel F,

malaleel

(r,

nialelclech T), cuius

nomen

interpretatur auditio fortis.

LTFO
LTFG
L LTFG
L

G) natus cst' (mauicl genuit F, maleleiech genuit T) Matusalam (matusala G, mattusalam T, matusahel F). 48. qui (mattusalam T. matusahel F) gcnuit Lamecli ilhim. qui habuit uxores duas (d. u. T), una (unam GF) nomine Ada.
47. -et dc Malelel (malalecl

49.

50. et alia (aliam


51.

quae interpraetatur testimoniata. GF) nomine {om. G) Sclla (sellam F). quae interpraetatur adumbrans se ipsam.

LFG

52*. Ipse est

Lamech
(-ris

mulicribus suis:

GF), qui dixit audite vocem meam,


{om.

52''.

ipse occidit virum in vulnerc suo et

iuvenem

in

liboi-e

suo.

mulieres
tincto

(?)

Laniech,
auribus

et

con-

(contenite G)

vestris
(o. v.

verba mea, quia virum occidi

GF)
L
53.

in vulnere

mihi et iuvenem in

LTFG

G) meo. virum dicendo perfectum Christum dicit, iuvenem autem populum eius. a ludeia Christum, a paganis et hcrcticis Christianum occidi veluti i-cum vice versa vidcmus, ut pro Abel Cain dicatur qui pro Christi nominc laniatur. 54. 'et sequitur dicens' (qui ct ait 1\ om.. GF) quoniam {om. T) septies vindicatum cst de Cain. dc lamech autem septuagies septiens, 'hinc cum' (hic cnm <<F. qucni T) adparct
libore (liu-

occidissc Cain.

LTFG

55.

'Nam de mulierc sua Ada" (ada om. G,


llobd
(iobcl
<r,

igitur

bimcc do m.

s,

a.

F.

Ianu'cli 2')

genuit

iohcl F. tobcl T), qui cst patcr habitantium (inbab-

T)

in

tavcrnaculis
ipse

(tab- 2Yt, tabcrnaculis


est {om.

pccorum F)

et

alium nomine (genuit T) lubal

(iol)al <r).

G) lubal

(iobal G, om.

TF)

qui ostendit psalterium ct citharam.


21*

164

LIBER GENEALOGVS
5f).

T LTFG

qui de

Ada

iiascitur (iubal

ins.

T).

57.

LTFG

58.

T) de Sella (vero ins. T) ^natus est oi' (nascitur T) Thobel (tobel TG, tubal F). qui fuorat (fuit T) faber ferrarius et aerarius 'et soror cius fuit" (fuit om. F, et habuit sororem T) nomine (nomen F, om. LG) Noema (noemma Tfi); ipsa est quao (qui jP) psallebat voce, non organo. Per harum enim generationes (-nem F, per hanc progeniem T) increvit (excreuit GT) liominum multitudo (m. h. T), quoad usquc super eos adveniret (adueuenit i, aducMiit G, adueniret s. e. T) horrenda cathago (catago T(r) et operuit (cooperuit T) cos cataclysmus (-mum G) et dispcrdidit (disperdit T) eos, quoniam miscuorant (-runt TG) se filii dei cum filiabus (filias T) hominum.
{om.

Nam

59.

ex quibus nati sunt gygantes.

LFG

60. ct non intenderunt prcceptis eius, quia excocavorat (caecauorat


et

')

oos malitia ipaorum

non speraverunt
(incipit

sibi

interitum esso futurum.

F
LFG LFG

61. expliciunt generationes 62.

Lamech

filii

Matusahel.
(filiorum ins.

Incipiunt

G) generationes

F) Noe.

63.

'Eodeamus
diluvium
VIII.

igitur

ad Noe, qui' (igitur quingentosimo anno vitao suae F) genuit ante


fuerunt onim
est'

{oni. F) in domo eius animae (memoratus G) apostolus dicens: octo anime salve facte (aquas F), 'sicut et vos' (sicuti quo F) modo baptisma salvos (saluas F) faciet. fiunt igitur a protoplasto (protoplausto L(t) Adam usque ad 'Noe, id est usque ad' (' om. F) generationem Sem filii eiusdem {om. F) Noe, anni IICCXLII (duo milia contum quadraginta duo TJr) et a gonoratione Sem usquc ad {om. G) cntiiaclysmum, id ost (usquo ins. G) ad generationcm Arphaxat (arfaxat J^, arfaxad (r) fili Sem, qui statim post cathaclysmum nascitur, anno (anii. numero G) ecntesimo. fiunt omnes (orgo F) anni IICCCXLII (duo milia ducenti XL duo LG). cathaclysmus cnim lingua Latina secundum iudicium (iudium G) appellatur.
filios

tres et sortiti sunt uxores.

do

eis

(is

F) 'meminisse sunt per aquam


'

dignatus

LG LG

64. 65^.

Incipiunt

(incipit

G) generationes

Sem

fili

Noe.
^^*".

Noe autem

genuit Sem.

Noo

genuit

filios

tres

Sem, Cham

ct lafoth.

LFG
LjFG

LFG LG LTG LFG

nomen' (sem enim lingua latina nomon dicitur F). G^) est uxorem nomino Norea (noora F). 68". de ipsa natus cst Elam. T 68''. Som post diluvium gcnuit 69. Elam interpraetatur saeculum. Elam, 70. inde (ex quo T) nati sunt Elamitae (e. n. s. T). 71". et frater eius secundus (s. fr. e. F) T 71''. aoc(undum) Assyr. dicitur (dictus est G, dictus F) Assyr
66. 'qui dicitur Latine
67. et sortitus (sortititus

filios

sex:

(aser G).

LTFG

72.

LFG LFG

73.

nembroth F) gigans nepos patrui (patris FG) sui (p. s. terra Sonnar (sonnaar F) exclusit (o. d. t. s. T), 'id cst servili' (-Ic G, om. F). tunc fugions condidit Nineve et Koboth (rooboth T) de tcrra civitates (-tem LG, om. T) et Chaleeh (calec F, calech G, calechi T) et Dasaen (dasen 6r, om. T). dasem T. resen F) 'inter Nineve ct Chaloch' (calcch FG, Ilec cst civitas illa magna eorum, quam (quem F) lona propheta por {om. G) iter trium

quem Nebrod (nebroth

T(x,

om. T)

Cham

(filius

ins.

F) de
'

'

'

'

dierum
74".

circuivit (circuit F).

De

ipso

Asayr (asyr G)
venerant
filios

nati

sunt

74''.

ox quo Aaayrii.

Assyri, qui in (quin L) opitulationom


(-no G)
(-sos

Caldeis

adversus

G)

Isracl

ad Ilicrusalem.

G3

po./

3.0

7-1 ^io.s/

71

ANNI CCCCXXVII.
/.

165

75.

Continctur autom oovum rcgio


quindecies centcna
indc ad insulam
niilia

iii.s

passu.s.

modis ab India ad Malicum insulam adfirmat essc a Malicum vcro Sccnio dueenta .|iiini|uc niilia:
:

XX

Adano |centum
/.)

quin(|uai;inta milin

Ins.

Solinns]: sic confici ad

apcrtum

mare dccem (dccc


Innnano
gcncri

ct o.-fics

inaccessas.

ccntcna ct scptuaj^inta fiuinquc milia practcr rcgioncs hoc Solinus [5(1 7J adsoruit. ct adtingunt usque ad
.

Actliiopiam pcr

gcntinm

ct

(cntum Mcdorum.
cst"

XXYII

rcgiones

satrapum.

licc

sunt iiabitationcs l'crsaruin

LTFG
T

70. 'Alius
(o))i.

vcro

Arfaxat (-xad G)
{(11.

tertius
"

filius

Scm'

(t.

f.

scm

arf.

F.

t.

f.

arf.

T).

qui

(tF) -dictus

G,

interpretatur

F)

lco veniens.

Ti. 78.
79.

LTFG
T

cx quo Clialdaei. Quartus vero (fiiius T) Lud


ex quo Lazoncs.

(ludli

F,

iotii

G), qui dicitur (intcrpract;ilur T) nascens.

LTFO
7'

80.

Quintus

(filius

his.

T) Aram (arau F).


fiiii

qui dicitur (intcrprctntur T) altus.

81. ex quo Itei nati sunt.


82".

LFG

De
(tres

ipso

Aram

nati sunt

quattuor

82''. filii

Aram
T)

nepotcs Scm.

F).

LTFO

S;i primitivus (p rjnipciiflio

T)

filius

{oni.

LF(1) nominc

{ojii.

()l)s.

qui dicitur (intcrprae-

tatur T'-, inpraetatur T') cliorus.

LTFG LFG
7'

84.

sccundus

Iil

(liul

F.

cl

G). qui dicitur in pcrpetuum.


dicitnr,
id

85. 'El enim" (helimin

F) dcus

(qui (r) est pcrpctuus.

86.

ex quo Armcnii vcniunt


Gatcra (catcra T, cathera G, gotra F) qni dicitur (intcrpracfatur T) superans
(exupcrans L(r. exuperans et gotos F).

LTFG
T LT^FG

87. tcrtius

88.

89. 'quartus

ex quo Casfeni. vero Mosoch,

qui

et

sagittarius* (q. u. m.,


.

id
.

est
.

tollc

G. quartus mosoch

tolle te id est re

LTFG

90.

'Nam

filius

Sem

F, q ni[osoch]| quod soxtus qui dicitur" (s


'qui'

.
|

top

.
|

quod
u
(r,

T"^ ))ifmii)ir rrciso^).

filius

T,

nam

filius

scm

dictus est 2^)

Ohanaam

(canaan TF^,

chanaan GF'^)

(chanaan autem

oni.

Z) interprctatur (dicitur L)

natura (natiuitas L) dei.

T
I^FG

91. cx 92.
93.

quo veniunt Lydii.


sunt" (ojm.

'Ilii

F) sex
(t,
filii

filii

Som ex
o))i.

(ct

LjG) Norea (uxores G)


est
filius

cum nepotibus
'idco

suis.

IjTFG

Xam

(nam dc

autcm salae qui


(t,

T) Arfaxad

(arfaxat T) filius

Scm

tertius" (filio

sem

tertio
(t, 'et

T). qui dictus cst loo vcnicns.

cnim hoc nomen


(odi.

acceperat" (accepit
erat
(e.
f.

ideo leo vcnicns" T). quia cx ipso 'lco vcrus

F)

futurus

F) dominus

Icsus Christus" (quia cx ipso vcnit dominus (^hristus leo


arf.

fortis T).

LFG
IjTO

94.

'De ipso enim Arfaxat (-xad G) natus ost Sala" (ipsc onim

cum

osset

annorum

cxxxv genuit salam

F ct

similiter deincejts).

95. "qui dicitur' (hic sala interprotatur


96.

LTO
T T T T
T

Ex

ipso Sala (fmi.

T) natus

est

T) nuntius. Ebcr (hcrbcr

^t)

qui

dicifur

(intcrprctatur

T)

ti'ans

flumen.
97.

Sala ergo genuit Phalcch.

98. 99.
100.

Phalech genuit Ragau.

Ragau gcnuit
de lectan

Scrucli.

Indii.

7-101. dc Saloch P.actriani.


102. dc
103.

Soromot Arabcs

miii.

T T

dc Iduram Camerii.

104. dc

Odera Mardi.
S2Ht.

nrdinnl nic 90. 91.

W * T

166

LIBER GENEALOGVS

T T T T r

105. de lezel Parti.


106.

de Clain Cedrusi.

Gabel Scytae. Abimclech Scani. rl09. de Sabeu (sabei T") Arabcs maius.
107. de

108. de

10.

de Ebiiath Gymnosofistae.
tribus

rlll.Hii

Sem

sortiti

sunt terram a Persida et e Bactranon usque India longitudine


ipsa est pars Orientis.
et

a Rinocorura usque ad Gadis quae est usque ad austrum:

habent fluviura Eufraten.

LG

112.

Nam
genuit

ipse Arfaxat (-xad


et
vixit,

(t)

filius

Sem

vixit annis

centum sexaginta quinque (cxxu G)


quadringentis

et genuit Sala
filios

postquam genuit

Sala.

annis

XXV

(xxx

(?)

et

et filias

et decessit quinta generatione.


flli

LTFG
LFG

13.

'lucipiunt (incipit^r) geueratioues Cliaui

Noe'

(origo

cham F, item
'et'

tribus filiorum

114.

cham T). Redeamus et ad Cham filium Noe, est uxorem nomino Ause (suae F).
ex semine gigantum. Cham genuit Chus,
thyopes.

qui dictus est callidus

(hic auteni 2^) sortitus

LF

115.

rtlG".

ex

quo

Ae-

xi^G

IG".

qui genuit filium primitivum nomine Chus: hic optinuit Aethiopiam contra

rll7.de Mestrau Aegypti.


rll8. de Ful Trogoditae.

Egyptum.

rll9.de Canaam

Afri et Phoenices.
nati sunt
e.
filii

LTFG
LTFG
LFG

120. 'et [om.

G) de ipso
n.

sex et

ista

nomina eorum" (chus namque genuit

filios

sex et ista sunt

F,

filii

chus T).

121. primitivus (primiuus


tolle
1

et veni: inde (ex ipso


fuit

22. de

qua gente
sap. F).

antem (r, oni. L) interpraetatur T) 'Saba (sabaa -F) gens' (sabaitae T). regina illa austri, quae (qui G) venerat audire sapicntiam Salomonis
/y,

p T) Saba (siba T) 'qui" (saba

(sal.

LTFG LTFG LTFG LFG LFG

123. secundus (secundo

F)

vero (om. T) Evilad (euilat F, cbilach T,

auilad G),

qui

dicitur

(interpraetatur T) parturiens.
124. tertius Sabata (sabatha
125. quartus
(r,

sabatta

i^,

sebath T), id est

tolie

tu.

Regma,
filii

id

est clamatus.
(d.
f.

126. huic erant

duo
filius

F), primitivus
id

Sabam (saban

(r,

saba F),

id est

condemnatus.
sabaatiiaca

127. et

{om.F) sccundus luda,

est confitetur (confitur 2^).


J^,
'

L^TFG 128. quintus 'vero


'fuit

Chus' (eius

'

om. T) Sabacatha (sabachata fr,

F)

nomen

eius'

{om. T), id est ornatus.


est rebellans: 'hic
'qui fuit' (om.

LTFG

129. soxtus vero (autem F, om.


est Nebrot' (nembroth F,

T) Nebrot (nebroth TG, nembroth F), id id est ad nobrot om. G) gigans venator (uenetur G, fenerator F) ante dominum.
'ipse' T,

T)

LG LFG

130. inde nascuntur Chaldei.


131. ipse est qui exclusit

Assyr (asser G) filium Sem, id cst filium patrui patris sui, et in Babylon ot Orec (ored G, arach F) et Archad (arcath F, arcad G) et Chalane (chalanne G, calanne F) intrinsecus in finibus Canaan (chanaan FG). X 132. Sedet autem Babylonia in milibus sexaginta: muri eins alti pedibus ducenti (sic) et lati pedes LXX: et hoc Solinus |56, 2| adseruit, qui totum descril)it ambitum mundi.
eius terram aedificavit

J.TFG 133. ScH^indus


'fuit
7'

X/'t;

Cham' (om.. T) Mestrem (mosreni F, osraim T) totum molons (mollens T). 134. ipso genuit Ludin, (!X quo Lybii, qui interprac^tatur sui negotii homo. 135". liic obtiiiuit I]gy])tunK liuic nati erant r 135''. hic Ijsraim filius Cjiam sept(imus)
(s.

T) autem (om. TF)

'filius

nomon

eius' (om. T), id ost

filii

sex ot ista uoniina eoruiu.

genuit

filios

sex.

ANNI CCCCXXVII.

167
cst cst
iiis.

LTFO LTTG LTFG LTFG LTPO LTFG

ISR. primitivus 137. secuntlus

([)iiiiiiis

7''.

T)

Ijiuiiii,

id

i'sl

(iit

clicliiiii

T)

siii

iic^otii

lioino.

Eniimcgim

(cnimegin t\

cmimcg

T),

id

profctutus

(piofcctus

F)

cst

(om. F).
138. tcrtius Latin (latisin
/>),

id cst

iracundus.

139. quartus Neptabin (neptabiim T, ncptoin F), id cst inHatus.


140. quintus Patrosin (patrosyn T, patrosen G), id cst crudus.
141. sextus

Caslonin (casloim F^ chaslon


Gr)

^r).

id

cst

cornutus: 'dc ipso Caslonin (casluin F,


([iliylistini

chaslon inde

nati sunt' (cx

quo T)

Kiiistini

T. filistini

F)

ct Chaptcrini

(captcrini Z*. captorini

TG, capturim F).

LTFG

142. Tertius vcro {om.


cst profcctus
:

F)

filius

Cham Fut
id

iiic

(his T,

est

(phut LF, phuth (i) F) nusquam conparuit.


i),
id

'fuit

niuiien cius' {om. T), id

xry-Y; 143. Quartus


(ipsc

vero

(fiiius

T)

Chanaan (chanan
nati sunt

est

adorans iniquitatem:
filios

nain

ipsi

G) Chanaan (chanan L)

filii'

(qui genuit

T) undccim.
id

LTFG

144. primitivus (primus F, p T)

Sydona (sidona LG, sydonem F),

est cxivit in iudicium

(-cio i^) venatrix: 'de isto nati sunt'

(cx ipso T) Sydonicnses (sidoneinses

unde
(qui

fuit''

(inde T) lezabel fzczabcl

TF)

'uxor

Achab

regis Isracr {om.

G, sid- L): LTG), 'quae

FG)

colebat idohim Sydonieiisium (sid- L, sidoncinseum G)


id est

BaaV

{om. T).

LTFG LTFG

145.

sccundus vero {om. T) Ccttheus (etheus F, cettcos G),


lebuseus (iebusaeus T, iebus
***

pcccans.

146. tcrtius

'Ilicrusalcm: propterea Icbus dicta est

F), id cst confusus. liic (ipse T) edificavit sccundum nomon eius' (icbus quac est hieru-

salcm T).

LTFG LTFG LTFG LTFG

147. quartus

Amorreus (-raeus TG),

id

cst bili
id cst

abundus (uiliabundus T, labiabundus F).


crcditus.

148. quintus

Gergesseus (gergeseus F),

149. sextus

Euveus (euuaeus
non
est cius F).

T, aeuaeus G, eueus F), id est colubcr (colober


id

TG).

150. septimus tus T*,

Aruceus (aruchcus T. arucceus G. araceus F).

est

'scotomatus' (scoma-

rl51.cx quo

Tripolitani.

LTFG LTFG LTFG LTFG LTFG


T

152. octavus 153.

Asenneus (asscnneus G),

id

est

non
id

est {om.

G)

cius.

nonus Azyrius (azireus G, assyrius TF),

est iracundus.

154. decinnis 155. 156.

Samarcus (samarius

G). id est audivit reum.


'id

undccimus Amattheus (amatheus TFG),


iiii

est dclinqucns' {om. G).

sunt

filii

Chanaan undecim.

157.

LTFG

158. 'ct post

quorum terminum habitationis eorum a Rinocorura usquc ad Gadis ad austrum. hoc dispersc sunt tribus Chananeorum et factc (facti F) sunt fincs Chana(eoruni' F.
et
f.

neorum'

s.

f.

ch.

om.

(r,

'quorum tribus dispcrsa

cst'

T) a Sidone

(sydona T)

usque quo venias (veniatur T. uenias a L) Gerara (ge.... F\ gera F"^) et Gaza(ga.aF>) et {om. LF) Ascalona (ascalon i^, ascalonia T''. asakmia T) Azotum (et az. Cr, -tuL, arotum F) et Geth ct {om. TF) usquc quo venias (ucniatur T) Sodoma ct Gomorra (gomurra 6^) "ad Ama' {om. T) et Seboin (seboym T, sebeon G, soboym F)
et 'usque

Laban (habam

G), quae (qui

fugerat Loth" (loth confugiit T) 'et

F) dicitur" ( om. T) Segor ad omnem tcrram Chanaan' ('


"

(secor (?), 'ubi


'

con-

om. T).

159. ipsa cst tcrra 160. Hii (tunc

Chanaan quac habct


'

tiuviuni

Gcon.

LTFG

T) turrem edificavorunt (acd. t. TF) cx latcribus coctis et bitumen (uitumenLT) om. T) pro luto (lutum 6r). ct ibi (ubi F) confudit dcus iinguas 'eis fucrat' (erat G, eorum. "ut quod (juis postuhibat noii hoc acciperct' (acccpera. GK acccpcrit (^r'', intcl'

icgeret F,

' '

om. T).

168
Ij! 1()1".

LIBER GENEALOGVS
hoc temporibus Ebcr
(licbcr 6r)
7-'

Kjl

''.

boc terapore

in

sola

Hii^. ct

tunc apparuit sellcbcr


lingua

factum

cst.

Ilebor donio propria lo-

cundum
Ilebraca.

unde
dicta

lingua
est

Ilebrca

qucla remansit, unde et


lingua Hebrea dicta est secundum Hebreos: nam
sicut
in

secundum

Hebreos.

domo

Heber

lingua propria remansit.


sic ecclesiaChristi unitae
fidei

usque

in

finem per-

seuerat tempore.

162.

Gentes vero quae dc ipsis sunt Aethyopes Trogoditae Isabini Sciofagi Alani Aegypti Phoenices Lybii Marmarici Cari Phylistei Mussi Mussoniei Priges Macedones Bitinii
^'omadi Cilices Maurusi Cretes Magartheni Numidi Meroni.
qui
(hii

TF

lCL-i.

F)

optinuerunt

ab Aegyptum (egypto

F) usque ad oceanum
(divisit

corura

(rinocorur F),

quae (usquedum F)
illis

dividet

F) Syriam
(multas

et

(ma F) RinoAegyptum.
est
ins.

'usque ad Gadis longitudinem" ('usque gaddis ad austrum et habent fluvium Gcon' F).
7'i''

164. "quibus sunt" (et

sunt

/')

civitates

seu

(vel i^) alia

regiones

id

F)

Aethyopia unde prodit Rubus (om. F) fluvius qui (quae Z^') aspicit contra orientem Thebais. Libia (lydia T) quae cxtendit ad Cyrenas (quirinos F), quae est Pontapoli, Marmaris, Sirtis (syrtis F), 'Nasamonas, Tautamona. Lyiba. Lepthi magna, quae extendit usque ad Syria minus' {om. F), Numidia (numudia F), Masuria, Mauretanea (mauritania F), quae extendit usque ad staAegyptus, Aethyopia quae aspicit Indiam, et
,

tuam

Ilerculis (ea regio


illis

165. et sunt

insulae Cossura,

eorum ins. F). Lampadusa, Gaulos. Meleta, Cireina, Moenis,

Sardinia,

Galata, Corsica, Cretes, Rhodos. Thcra, Carpatus, Chios, Astipalis, Lesbus. Tenedus,

lamrus, lassus, Samos, Ciiomos, Chydus, Nisyrus, Ciprus.

166". Hii

sunt

termini

sive

insulae

seu

i^ 166''.

expliciunt

generationcs

Cham

filii

gentes tribubum

Cham eum
/<'

regioni-

Noe.

bus

suis.

ui LG

l67-\ Incipiiiiit

generatifilii

167".

origo lafeth.

r 167^ itemgeiiemtiolalet.
quoque intcrpretatur
latitudo:

ones
(iafeth
{oni.

lafet

168". Tertius vero filius

Noe. Noe nomine

lafet

168". lafeth

L^G)

'qui dilatio interpretatur'

huic crat uxor nominc Ruth.

G): huic erat uxor nomine Ruth.

LTFG
T LFG

169. 'ex hac' (ex ea F, iafet

T) genuit

(filios uiii ins.

F) primitivum
(-va

(pr.

nomi G, prinuun F,

p
170.

T) Gamer (gomer ex quo Cappadoces.


fili

2^,

gameri T),

id

est

mensuram

FG).
nominc (nomcn
ius.
i'")

171. huic erant

tres (quattuor i^)


id

primitivus (primuni J')

Agganaz

(aganaz

(t,

agazan F),

est ignis

ardens

(alibi

ascenez

F).

LFG LFG

172.
I

secundus Rifat,
cx quo Armeni.

id est visio fervcns.


id cst

73. tcrtius

Thargama (targamar G, togorma F),


filius

uberatio (ubi ratio

(t).

174.

LTI'V 175. 'Secundus vero


obtinuit

lafeth' (s

T) Magog (magnus F)
'et

'fuit

nomcn

cius" (odi. T):

liic

Pamphyliam.

TF LTFG T LTFG

76.

ex ipso (quo

F)

Cciatae (cclte

F)

Galatac' (om. F).

177. tcrtius vero [pm.


178.

TF) Madias

(mazias

TG. madai F).

ox quo Medii.
Partiam {om. F).

179. hic obtinuit

163. 163 inler 154 el 165

ANNI CCCCXXVII.
ja; tSO".

169

Quartus (ucro
Lothaiii
:

ins.

G)

ISd''. ((lcficiunt

<iuacdam)
lohan.

ISd'.

q(uartum) Lotam, cx
Greci.

liic

()|)tinuit

Greciam
Palcstiiionim.

alibi

(|Uo

Gruciam.
j,

iSl.liic cst patcr

Syrunim

J.Fd 1S2". ct (oni.

F)
id

do
est

i])so iiati suiit filii cjuat-

IS2''.

Lotan

tilius

Tafet gcnuit filios scx:


v,\

tuor: primitivus (priiiuis


lisa (r),

F)

Elisa

(lic-

p(rimuni) Esrifan,

quo Saurobatae.
id est lanciator:

ad

mc
/'',

vcni.

I^FG iSS. sccuiidus Tharsis (tarsisi''), id cst


gladiator (hinciator
Lintiatur (J)
:

IS3''.

s(ecundum) Tharsis.
qiio
liiberii.

hic

ex

edificavit (acdicauit ^t) civitatcm iio-

mine Tharso sccundum nomcn suum, in qua volcbat fugcre (fugire (r). lona
(ionas

F)

a facic domini.

LF(i

1S4-'. tcrtius

Citi (citii

G, cctthum

i^).

id

IS4''.

t(ertiuni)

Citthiiii

id

cst

calco

te,

cst calcabo te (calcabcte F).

cx

(pio

Maccdoiics.
diis,

LFU

IS5'. quartus Ilodi (rliodii (/), id cst con-

ISo''.

q(uartuni) Khodii. id cst inaius

demnatus (malus dies G, malus doniini

cx quo Armenii.

F).

187''. alibi

Dodam

hic lato asserunt

quinque

T T

ISO. q(uintum)
187''.

Ascanaz, cx quo yarmatac.


,

s(cxtuin) Tyrrenin
ct Latini.

cx quo Komani

filiae

nomine turrem, ex quo Komani


dcsignatc
sunt
insulc
in

ct Latini.

LFG

1S8.

Ab
sibi

his

sermoncm unusquisque

gentium in {um. F) terra iliorum [t>i)i. G) ct feccrunt suo gcnere et in [um. F) suis gentibus (oo. (pmttuor

vdcant In F).

LTFG
T LTFG
T

1S9. Quintus 'filius Lifcf {om. T) Eiisa "dictus est' (om. T). id est ad (a

G) me venisti^veni T\

hic
190. 191. 192.

non invenitur
ipso Siculi.

in libris autonticis his.

F).

cx

Scxtus Thobcr (tober G).

id

cst ubcrans (uucrans T. uberas F).

ex quo

liettali.

LTFG TF LTFG

193.

Septimus Mosoc (mosoch

GT\

id

est sagittarius (toilcre


illiriis
i^'),

GT. toUetcrc F).

194.

ex quo Dcfantes
Thyras

Inlyrii (dclfantes

F).
cst lanciator (lantiatur G. sagiltarius i^).

195. Octavus
hii

(thiras

TG.

tyras

id

Ll^G 196\

Karthaginem obtinuerunt secun-

96''.

cx quo Traces

et Tyrii, qui obtinue-

dum auctoris [Vcrgil. Aen. 1, i.27dictum Tyrii tenuerc (tenucro F) coloni (colonia G).

runt Carthaginem ut coloni.

Karthago -urbs antiqua


'

fuit

utique Tyrorunv (tyronum F,

'

om. G).
est (usque ins.

LFG TF LTFG

197.

'hii

sunt octcv

(toti /')

fiiii

lafeth ncpotes Noc.


a

198. ct (hii i^) sunt

tcrmini ooruni

Media usque ad Gadis. quae

F)

ad

a^iuiloncm.
199. ipsi (hii i') obtinucruiit

J'amphiiiam Partiain ot

omnem Greciam (grcgam G) Kodiam

riliciam (^et citiam L. et cithiam GF). -inde Kodi (rhodii G). Citi (cita F, Mazianite (inazanitae G. inatliianite F) cum Kartaginicnsibus (-nensibus G) et citii G). carthaginienscs T). et Tharsensibus' (ex quibus rodii mazianitac tharscnscs

(rhodiam

(t')

TF 200.

et 'habent insulas" (sunt

illis

insulc
,

F) quac

aspiciuiit (ad
i'),

ins.

F) aquilonem

(id

cst

ins.F) Britias (brutia


ordlnal sic:

J'),

Sicilia

Eubia (euina
1%-lOS.

Kodus
SW.

(rodos J'). Chios (cios F),

-180. 18<)-l!i;. 1.S2-1S7. lilHscY. T: i,c:

-JOl.

V.r,.

\W.

20-'

F.
-22

CHRONICA.

170

LIBER GENEALOGVS
Lesbus (lesbos F), Citera (cetera F). 'Traue, Sacintus. Cefalenia' (soccinctu.s et falenia traces F), Corgira {om. F). 7-201*. quac habent fluvium Tygris j^2llli\ et cst iilis fluvius Tigris qui dividit in Mcdia et Babylonia.

F 202.
LG LTG
204.

expliciunt generationes lafeth.

203. incipit

reinemoratio (recommoratio

(r)

Salae nepotis
fili

(-tes

G)

Sem

tili
tili

Noe,
arfaxat

Kedeamus 'ad Sala (salam G) nepotcm nepotis sem pronepos noe T).
'Ipse est' (om. T) Sala {mn. G^),

Seni

Noc' (ad progeniem salae

LTG

'20b.

qui

{oin.

{om.

TG)

genuit Eber (heber

TG)

'et vixit.

T) 'vixit annis centum quinquaginta VII et' postquam gcnuit Eber (hcbcr G) annis quadet'

ringcntis

XXX
G).

et

mortuus

est'

{om. T).
'vixit

LTG

206. qui {om.

T) Eber (heber TG)


duos.

genuit

fiiios

annis ccntum quadraginta quattuor primitivum nomine {om. T) Falech (phalcch TG). id
filii

{om.

TG)

est

partitus

(est udd.

'quare partitus? quia sub ipso divisi sunt


filius

et

nepotes Noc' {om. T).


cst'
{odi.

secundus 'vero
est pusilhis.

Eber (heber G,
filios

'

'

om. T) lecta (iectan T) 'dictus

T), id

LTG

207. 'huic erant

filii"

(icctan genuit
est agitatus.

T) duodccim: primitivus nominu (om. TG^) Elmodam


id

(elmadan T).

id

LTG LTG LTG LTG LTG LTG LT6 LTG

208. secundus Salef (saleph T, alef

G^),

est alienatus.

209. tertius

Sarmoht

(sarmotli G, soromoth T), id cst

domus

mortis.

210. quartus Seruch, id est visibilis.


211. quintus

Odorrem (odorem

G), id est satis altum.

212. sextus Azaer, id est Icvis (lebis T^).


213. septimus Dcclax (declaz T), id est transi hinc (trans hic 214. octavus
iy).

Abimelech (abimeleth L),

id

est nubilum.

215. nonus Soba, id est tolle veni.

L2'G 216. decimus Ufer (supher T, super G), id est lumen curationis (-nes G).

LTG LTG LTG

217. undecimus Evilath (ebilath T), id est ostende hoc.


218.

219.

T) a Masse (messa T) usque quo venias {sic LT'', *.* i T^) Gophera monteni (gofera monte L) orientis. TG 220. haec (hii suut T) tribus filiorum Noc secundum crcaturam (-ra T) illorum (corum T) et seeundum 'generationes eorum' (gentos inorum T). 221. ab his dispersae sunt insulae gentium post diluvium. et (quia T) fuit omnes {o)H. T) yo? terra labium unum et vox una omnibus. TG 222. tune Noo avus corum divisit tribus {o)ii. T) filiis suis terrani, in qua habitarent, et sortitus est 'calidam Cham, lafct hautem frigidam, Sem vero accepit terram tcmpee.

duodecimus lobab, id cst amans deum. sunt duodecim filii lecthan" (iectan T. memoratio G) eorum' (quorum conmoratio f.
'hi

'

'

om. G),

'et

facta

est

commoratio (com-

ratam' (sem primitibus partcm tempcriom

cham

sortitus est

partem calidam

calidam

om. T"

iafct sortitus

est

TG 223.

advertit (abiit
patris

T) autem Cham ad

partcm frigidam T). (in T) partem

fratris

sui maioris 'post

mortem Noe

eorum. quod esset tranquilla' (quac est tranquilla post mortem noe patris eorum T) ct })cr vim invasit eam genus illius annis multis et fccerunt 'in ca' (ibi T) omnem malignitatem (malignum T): haec est tcrra promissionis (-nes G). ro 224. et quoniam dc somino {oni. G) Sem nascitur Abraham, 'in sortcm parentum suorum' (sorte patcrna illum T) revocavit (restituit T) dous (dominus T) 'scmcn cius, id cst filios
Israiicr (id est
f. i.

qui sunt

semen

eius T),

ut 'complcrcntur scntentiac' (conpleretur

posl '210 gulciii iiioute fulium dejicit in L.

ANNI CCCCXXVII.
sentcntia T)
{oin.
c;

171
limites fratris sui.

Noe
et

dicentis {-to.sG}:

si

quis transgrossus fuerit

dc

T) gladio

dc

[oni.

T) igne

niorietur.

22r)\ incipit

goncratioiics Faloch
filii

filii

^^^.'A rovcrlamnr ad pro^^onicmFaloclt.

Heber
Noe.

Sale nopotes

Sem

filii

226. Falech autem

tilius Heber. fvater lectae, vixit annis postquam (quam om. G) genuit Ragau, annis CCVIIII

CXXX

et gcnuit

Ragau

ot vixit,

ct gcnuit filius ct filias ct discessit

quinta gcneratione.
227. anno autem centisimo primo eiusdem Falech mortuus est

Sem

fiiius

Noe.

TO 228. 'hie TG 229. nam


ann.

est'

{om,

T) Falecli qui
annis
{om. T).

{oni.

T) genuit Ragau.

id

est vide.

'vixit

Ragau

CXXXII

et genuit Serucli ot vixit,

postquam genuit Seruch,


filius

CCVIF

230. anno autem XXXVII eiusdem Ragau mortuus G 231. itcm autem XXXVIIII ciusdem anno mortuus
(}

est

Arfaxad

Sem.

est Sala filius Arfaxad.

232. et genuit

Ragau

filius

et filias

et discessit quarta (quar

G) generatione (geratione G).


ann.

TG G 234. nam

233. Mpse est' (pm.


vixit

T) Ragau qui

{oni.

Scruch ann.

CXX

et

T) gcnuit Seruch, id est fascis visibilis. genuit Nachor et vixit, postquam gcnuit Nachor,

CC
G G G

ot genuit filius ct filias et discessit tertia generatione.

autcm VIII eiusdem Seruch mortuus Heber. LXXVII mortuus est Falcch avus eius. 7' 237'^. Seruch gcnuit Nachor. 237'. Nachor (nchor G) auteni. qui dictus
235. anno
236. item anno
est longitudo,
et vixit ct

id

est iongi-

ann.
vixit,

LXXVIIII
postquam
et

tudo.

genuit Thara

gcnuit Thara, genuit

ann.

CCXXVIIII

filios et filias

et discessit quarta

generatione.

G 238. anno autcm LXXVII eiusdem Nachor decessit Ragau avus eius. G 239. item anno centesimo eiusdem Nachor decessit Seruch pater eius. TG 240. 'hic vero' {om. T) Nachor gcnuit filium nomine' {oni. T) Thara (tharra T), 'qui dictus' (id T) est odor suavitatis. TG 24L hic {om. T) Tara (tiiarra T) genuit tros filios (f. tr. T), primitivum nomine {om. T) Aran (arran T), secundum Nachor, tertium Abraham (abi'am T). TG 242. 'primitivo autem filio eius nati sunt filii tres et ista nomina eorum' (arran genuit filios tres prinuim T): Melcha, (socundum /.s. T) 'lesca et' (ioscan tertium T) Loth, 'qui
dicitur" (id ost

T)

liboratus (liu- T).

TG 243. -secundus vero


gonuit
filios

filius

octo T): primitivus

ciusdem Thare nati sunt filii octo et uxor eius Melcha" (nachor Ob (obs T). socundus Baux (bauz T), tortius Gamuhel

(ganuiel T), quartus Canazat, quintus

Agam

(bathuol T), sextus Faldas, septimus ladet

(azan T), octavus Batuel (iudul T).

TG 244.

'hic

Batuoli nati sunt


{oin.

filii

duo' (bathuel genuit

filios

duos T) Laban
Rachol.

et

Rebecca (rebeccha T)
sunt uxores lacob'

'uxor Isaac'

T).
fiiias

TG 245. qui

(oni.

T) Laban genuit

duas Lia (lya T)

et

luioc

{om, T).

TG 246.

'et

de
c.

Remma

concubina nati sunt

ipsi

Nachor

filii

quattuor' (item

n.

genuit

filios

iiii

de

regma T), primitivus Gua (guam T), secundus Tabor (thaber T), tertius quartus Mochas (mochar <7% ocharTr''): habitavit autem" (qui habitaverunt T) cum omnilnis suis (s. o. T) in 'Mesopotamia in finibus Chaldeorum: haec est' {om. T) Mosopotamia Syriae.
(thocos T),
auteni priiiiitivus iiliusTarae'

Tocus

TG 247. Aran (arran T)

{om.T) genuit

111111111

nomine' (om.T) Loth.


22*

172

LIBER GENEALOGVS
{om.

TG 248. qui
est

T)

Ijotli

g-onuit

filios

dictus est" (id est est [sin]

duos. ununi noiuine' {om. T) T) aqua patcrna. aliuni noniino"

Ammon (amman
((^t

T), 'qui dictus

T) Moab.

'qui

plebcm meam'

(id
filia

est plebs

mea

T).

249. de

Amman

vcnit

Piiaraonis rcgis Aegypti,

quam habuit Salomon uxorem, unde


de

progonies pervenit usque ad losef, qui disponsaverat virginem Mariam.

G 250*.

et quarc eum plcbcm meam dixit'.' quoniam indc fuit Rutli Moabites, unde Christus Icsus dueit originem secundum carncm.

?'

250''.

Moab vero

oritur Rutli.

quae

fuit

proavia David, unde venitur ad sancta


Maria.

G25r.
G G

incipit

generationes Abraliae.
dici-

7'25l''.

Abraliae progenies.
qui dictus cst pater gentium: Abra-

252''. tcrtius

tur
2')'i^.

namquc filius Tluirac qui Abraham patcr gentium.


prinio

y t

252''.

ham
^t'')

genuit

filios

novem.
ancilla

qui

gonuit
ct
,

filios

(filius

253''.

dc Sarra genuit Isaac dc libero matri-

unum cx Hbera
ex
Sarra Isaac
dicitur

unum ex

ancilla,

monio,

dc

Agar

Aegyptia

Isaac

ex Agar Ismahel. gaudium et Ismahel


fuit

Ismael et Eliezerum.

intcrpraetatur exaudivit dominus.

TG 254.

'huic Ismaheli
xiii

uxor ex Aegypto, ex qua

nati sunt

filii

XIF

(ismael genuit

filios

T): primitivus 'Nabiod ct Malel soror cius' (nabeoth secundum facmina malclelct T), secundus (tertium T ct sic dcinceps) Caedar (acccdar T), III Nabdcl, IIII Aza, V Mas-

mam (masman
(codan T),

VI Idoma (iduma VIIII Thema (themam ^Z'),


T),
'hi

T),

VII Massen (masscm T),

VIII Chodam
,

lechor (iechur T),


(hii
s. f.

XI Nafer
T).

XII Zedmar

(codmar T).

sunt

duodccem

filii

IsmaheF

ism.

xiii

TG

255. Mnhabitavcrunt
est

autem' (qui habitaucrunt T) ab Evilath (cbilath T) usque Sur, quae


Aegypti,

contra

faciem

usque

dum

vcniatur

ad
indc

Assyrios: (cx

'inhabitavit

{om. T) contra

facicm

omnium

fratrum

suorum.

quibus T)

sunt

autem' Arabes

(arapes

(t),

qui 'coniuncti sunt' (iunguntur

T) Aegyptiis.

256. inde nascebatur et matcr lob.


257.

TG
TG

nam
filios

et {oni.

T) dc Cettura

(cettliura

sex: primitivus Icbda (lebda 2'); sccundus


filios

258. 'et fihi eius tres' (iectan genuit

T) concubina habuit (gcnuit T) Abraham {om. T) Baux (bauzT); III lectan. tres T): primitivus Sabau (abaudus T), secundus
gcnuit
filios

Theman (tcmnan
TG 259.
et
filii

T), III Dcdan.

eius

Dcdan quinquc' (dcdan

quinque T)

'et

ista

nomina eorum'

{ptn.

T): primogenitus Ragucl, sccundus Namdel (nabdel T), III Assyrin (assur T), IIII

Latisunt (latisin T),

V Lomomen
(mazias

(lomon T).
('
'

TG

200. 'tertius vcro


filii

filius

Abrahae Madam'

om. hic T). quartus Maxian (mazian T).

7'G20l.'et

cius quinquc'
III

gcnuit

filios

quinquc T),

primitivus

Gefar (cophur T),

secundus Afer,

TG

202.

263.

Enoch (enodi T), IIII Abira, V Aezrasa (ezrasa T). 'VI vero filius Abrahae lesboe' (quintum ieboc T), 'VII Sorcri' (sextum coseri T). 'hii omncs filii Abrahae sex de Cettura ct ncpotes XIIF {om. T). dedit autcm eisdem (eiusdc ^t) ditioncs Abraham ct separavit cos ab Isaae filio suo
in

adhuc se vivo ad orientem G 264^ inclpit

tcrram Orientis.
tilii

generationes
ad

Isaac

204".

progenies Isaac

fili

Abrabae.

Abrabae.
TG 205. 'redeamus
Isaac filium Abrahae' {om. T), qui interpraetatur gaudium.

266. tunc enim hoc

nomcn

accepernt, quando vcnerat douiinus ad Abraliam et invenit

eum

ad arborem quercus: ibat enim ad

Sodomam conburcndam.

promisit

ei

et dixit:

seeun-

ordlnat xlc:

248253. 257. 260.

2G2.

^.^^^S.

259. 2G1. 254.

'infj.

204

/. T.

ANNI CCCCXXVII.

173

dum
risit.

hoc toin])us vcniiim ct


ot dixit
risisti'

erit Sarrao filius. ot cum audissct Sarra uxor Habrahae, dcus ad Abraham: risit uxor tua. ct ipsa dixit: non risi. scd risisti.
{oni. (r^),

'et

quia

267*. hic

Isaac

liabuit

Robcccam,
patris
sui:

filiam

Isaac crit nomen eius, id ost gaudium. uxorem nomine r 267''. Isaac gcnuit filios duos Esau, Batuel, ncpotem odivilis, lacob, id est dilectus.

id ost

ex ipsa nati sunt lacob

et Esau.
odibilis.

Esau autem interpractatur

TO

268. ipsc {nm.

T) uxorcs (-ris Heber Cetthei, secunda Basemath (-mat T)


(duxit

T) Esau habuit

^?)

quinquo:
(filia

prima ludin fiham

(fiha

T)

fiiiam

T) Elom (hclon

2')

Euhoi

(euuei T).

a 269. de ipsa natus cst Raguel, qui Ragucl habuit filios IIII: primitivus Nachct, secundus Zarcth, quia Zareth gonuit lob, indc cum apparit esse quintum ab Abraham, tertius Some, IIII Mozac: hii quattuor fili Esau ex Basematii uxoro alia Esau. ro 270. tcrtia Malcl (malclclct T) filia Ismahel 'sterelis fuit' {om. T).

To 271. quarta Ada filia Elom Cetthei. TG 272. 'ex ipsa natus est' (de ada filia elom cetthei genuit T) Elifas (cliphas T) Themaneorum (temaneorum T) rcx (om. T). TG 273. 'hie est' [om. T) Ilclifas (cliphas tcmaneorum T) 'qui habuit" (gcnuit T) filios Y, primitivus Theman (themaris T), sccundus Omar (omeraT), III Sofar (sophar T) Nomadorum (nomadcs T: hic est nomadorum om. G^) rex (om. T), IIII Gothomi (gothom T), V Zcnez (cenez T) 'ex illis nati sunt Cenei' (ex quo cenezei T). O 274. dc Sopliar et Ccnez Cenezei ot Cinci. TG 275. 'concubinam autem habuit HcHfas filius Esau' (item de concubina T) nomine Thamnas (tliam T) sororcm (quae fuit soror T) Lothan (lotan T) filia Scir Corroi (cetthci T): 'dc ipsa natus est' (gonuit filium T) Amalech, 'advcrsu.s quem lesus demigabat' (ex
.
.

quo amalechitae qui pugnaverunt contra

filios

israhel T).
(q.

Td 276. 'nam uxor Esau


euuei T).

quinta

fuit

Annae Euhei nomine Elibama"


filios

clibcma

filia

annei

TG 211.

'ex ipsa natus est' (de elibema genuit

tres p.

T) lehul

(icul

T)

ct (s.

T) legloria

(ieclom

T)

'et

Chorrem

tertius'

(t.

correm T),

T 278. leul genuit Zara. T 279. Zara genuit lobab, id est lob. O 280. hec est gens Esau in tribubus suis secundum verbum ipsorum. ^0 281. ct hii rcgcs (-gis G) qui regnavcrunt in Edom, antoquam 'rcgnaret rex in' (regnarcnt filii T) Israhel. Gr282. Primitivus {om. T) Balaac (balac T) filius Sephor (bcor T) ot nomen civitatis eius Dcmnaba (demnobaT): ipse cst Balaac ciui" {om.T) misit ad Balaam (balam T) fiHum
Bcor
(,'7'

(seplior 2'\

2S3. "mortuus

autem Balaac

sepphor T-), ut popuhini malodioorot" (^malodicerot filios israhel T). et regnavit pro eo Ibat, qui est" (post hunc rogniivit T) lob

patriareha: (juando onim populus in


tunc lob in terrani

hcrcmo

fuerat" (fuorunt

filii

israhol

in

heromo T).

Edom

regnabat" (pm. T).

GT

2S4. 'mortims est


'tunc
('
'

autem lob et regnavit pro eo' (pos hunc rcgnavit T) Asor do tcrra Theman: cnim mortuus est, quando doi populus ab losu Navao sortcs fuorat consecutus'
ot rcgnavit pro co"

om. T).
(dcindc regnavit T) Arax (adad
in

Gr285. 'mortuus autem Asor

T)

filius

Vare

(barac T). qui occidit

Maciam (mazian T)
272.

campo Monb:
2'.>U:

'(pio niodi) labin in

torrontem

or.Jhud

nic:

2G8. 270. 271.

27;.

277-27!). 273.

27^).

292.

293K 294-297.

299.

301-304.

30(;.

308.

281-2911'.

L'!i;5a

T.

174

LIBER GENEALOGVS
Cison exterminaH sunt in Hendor
et
facti

sunt

sicut stcrcus

terrae' {pm. T).

nnmen

autem [om. T)

civitatis

eius

Gettheum (cetthem T).

gt2^C>. 'mortuus est auteni

LGT

Adax et regnavit pro eo' (post hunc regnavit T) Salma ex (ot T) Masechas (masecas T). 287. 'mortuus est autem Salma et regnavit pro eo' (post hunc regnavit T) 'Saul de' (ex GL) oivitatc Roboth (rohoth civitateni Ij. robath ciuitatem (t). quae est iuxta flumen.
'mortuus est autem Saul
et

LGT 288.

regnavit pro co" (post hunc regnavit

T) Ballenon (uallcnon G,

balennon T)

filius

Agnobor.

iOr^Sft. 'mortuus

autem Ballcnon (uallcnon (t) et regnavit pro eo' (ipso mortuo regnavit T) (o. T) 'et nomen civitatis eius' (de civitate T) Fogor: nomen est {om. T) uxoris eius Metebel (methebel (t, metabel T) fiha Matrad (metrad G, matrab L) fih Mezob (mezub T, umiob G). TXiTi^M). et hii (hi G) duces corum: Theman GoUa (gollam G. gola T) lepthe Elimas (telimasL^) Elas Pynon (finon T) Genez (cenez (?, cenethz JA Tliemna Mazar (mazer 7>) Magcdicl (magezhihel (r) Eram Fazon (fazoin Z, fagoin G): bii (lii Ct) sunt (nm. LG) duces Edom in terra possessionis (-nes G) eorum. 291". hic est Esau qui dictus liic Esau qui dictus 7,G r29l''. iste est Edom qui et T 29 est Edom propter aviEsau qui propter aviestEdom: hunc nomen ditatem (habiditate Ij) ditatem robeae coctiotunc accepit, quando escae, pro qua suos nis perdidit primatum: primatus amisit. primatus (-tos G) amitunc istum nomen acsit; dum (cum (t) edecepit. ret (-rit G) lenticulam cum defrito (defreto G)
est

Arad

'filius

Barad'

'^.

coctam, hoc

nomen

ac-

eepit (-perit (t).

LG T

292*. haec est gens quae exclusit Chorreos.


293". et ipsa
Seir.

est natio

liabitans in

monte

T T
T

IQI^. ipse exclusit Chorreos


293''. et

habitavit in

monte

Seir.

LG 294^

et haec est gens Chorreorum septem enim fuerunt filii Seir (eius G) Correi
:

'1^^^. fihi

vero Correi VII fucrunt et


et

soix)r

eorum Theman

nepotes XXII.

(chorrei (t)
(sta

et

nepotes

XXII

et

ista

LGT 295.
iwr^^O.
TG 297.

LG

29S.

L) nomina (nomi G) eorum. primitivus (primus fiHus T) Lothan (lothanh L^, lotanh />'', lotan T) et fihi eius {om.. T) duo Eman (ieman jiotius quam teman T) et Chorri. secundus Sobal (subal T) et filii eius {om. T) sex Golhi (goHam T, om. G), Manacha (anacha G, macha T), Chat (cat G, cath T), Gebel (geba L), Sofan (sophan G) et Onan. tertius Sebcgeon (scbegon G) et fihi eius {om. T) duo Aea (ea (t) et Oman (enan G). hic est Onan (onas Ij(t), qui invenit Laminir (iaminir G) in eremo (cromo ^r) Elas, cum
pasceret
(-rit G-)

iumenta Scbegon

patris sui.
filii

LGT
Tj

299. quartus

Aunam

(anan G, anor T) et

eius {om.

30(1". filiorum

autem Deson licc sunt nomina quattuor: Euuidan Asban Tliasra et Chorram quartus Aran et filii cius quattuor Emadau Asban Thasra et
(,'liorram.

TG

3(l(''.

T) duo Deson et Elibathe (euibathe T). quintus Deson et filii eius {om. T) IIII Emadan Asban Tharram (tliara G)

Corram

(et

cortum G).

T.GT''W\. sextus

Asam

(asan (jT) et

filii

eius {om.

zuchan G) luscha (iuscham G, ioascan T)


a
ordtHal ut iadicaliir

T) quattuor Balam (balan (r) Zucam (zucan T, et {om. T) luschan (iuscam T, uschan G).

redll

c.

'JST

sjiliu.i

/,.

i<.

17.'3

T.

ANNI CCCCXXVII.

175

LGT LGT

:i(i:i.

y.r;r:t(ii.

/.(-

17fi

LIBER GENEALOGVt^

323. et Neptalim, id cst oratio.


'et ista

GT 'd2A.
(,t325.

noniina filiorum Ruben' (ipse rubon genuit


'ct

filios

iiii

T): primitivus (um. T) Enoch

(enoc T). id cst ronovatio,

sccundus" (om. T) Phalhis (palus T), id est mirabilis.

(palus g. filios duos T) Enoch ct EHab. G) genuit (filios tres is. T) Datan (dathan T), Namuhel (namucl T) ct Abyron. GT T 327. hii ipsi Rubon animae deeem. GT o2b. tertius [oiii. T) Aaron (asron T), id cst arcum, IIII {oin. T) Carmin, id ost venia (uinea T) mea: 'hii quattuor filii Ruben' (om. T). 6rT329. 'et hacc sunt nomina filiorum Symeon sex' (s. genuit filios sex T): primitivus Gomuhcl (iamucl jT'', iambcl T^), id est dextera (terra T) dei; socundus lamin, id est dcxtera;
'ipsc est Piiallus qui gonuit'

326. Eliab (o2.

tertius

Aoth, id est habitatio; IIII lachin (iaclim 7", iachim

T''),

id ost paratus:

Saar
sunt

(Sara T), id cst album (aluum T)\


filii

VI Salamihol

(salamicl T), id cst potitum.

'hii

symcon animac septom T). 'fihorum autoni Lovi haec sunt nomina corum'' (leuui gonuit filios trcs T): primitivus (jrSSO. Gethnon (gosson T), id cst inquilinus, II Gaad (cath T), 'id est' [oiii. G) ecclesiastes, III Morari (morarii T), id ost amarus (inundator T). 'hii sunt filii Lovi IIF (hii ipsi
(hii ipsi

Synieon ox [sky

GT'io\.

GT 332.
trr333.

G 334.

GT

335.

animac IIII T). fihi luda (iuda gcnuit filios tres T): primitivus Er, id est silva, II Aunan, id est anomina, III Sclom, id est petitio, 'IIII Fares" (item do thamar nm'um suam genuit filios duos p. Phares T), id est divisus. 'Huic Fares nati sunt filii II et ista nomina corum' (phares gonuit fihos duos p. T) Esrom, id est arcum, et (s. T) lemulicl (iemucl T), id est raisericors. 'V vero' (secundus T) Zara, id cst lucens. cxccssit Er et Aunan in terra Chanaan. 'de Zaro isto natus est' (zara genuit T) Zanibri, 'id est' {oiu. G) fornicarius (id est
lcvvi
'ct
hii

f.

om. T^).
(zambri
T'-*,

t;r336.

'et ipse'

om. T^) genuit Charmin (carmin T).

6r'r337. (Carmin genuit iiis. T) Achar illum furem {om. T), 'qui sub Hiesum Navc hnguam iduli qui f. cst ab hicrico icriclio T^ et armillum variogatam furatus erat de Hicriclio"
(

lingua idoli aurea et armilla varia T):

'hii

ipsi

ludae aniniae septcm' {om. G).


fihos
iiii

LTG

338.

'Filii

autem Isachar IIII

et ista

nomina eorum' (isaechar gcnuit


'hii

T): primitivus

Thola, id est vermis; II

Gau (gaum
:

T), id est fixum; III lasub, id est salvatus; IIII


sunt IIII
filii

Zambram (zamra T),


TLG
33U. 'FiHorum
tivus

id est servatus

Isachar' (hii ipsi isacchar animae v T).


filios
iii

autom Zabulon
id
est

liacc sunt

nomina corum' (zabulon gcnuit


Sallon (salon
6r,

T): primiscmpiternus

Scdcr,

doctus,

secundus

allon X),

id

cst

(-num GIj),
fiUi

tcrtius
(liii

Scm (om

T),

id cst
iiii

nubilum (imbchum G):

'hii

sunt (om.

L)

tres

Zabulon'

ipsi

zabulon animae

T)

'et

Dine

filii

non smit
'et

nati' {om.

T).

TLG

340. 'Fihi autem

Gad (gaad G)
(p. [sic]

VII' (gad genuit fihos

semptem T):

{pm.

L) haec sunt

nomina eorum'
(et ins.
(hii

T)\ Sofan (safan G, fonan T), Arces (anges GL), Saunis, Soban,
Z), Elis (chsctli G. clisct L). Ariobs (ariohs Z, ariohis G): 'hi

TL) Ismaro (ismam

G) sunt VII filii Gad' (gaad L^'G: 'hii ipsi gad animac uiii' T). TLG 311. 'Filii (fili G) autom Aser hi (hii G) sunt ot hacc nomina corum' (aser gcnuit fiHos iiii T) primitivus Icmna (gomna G, iomma T). id cst numcratus (numcrus T), sccundus Icsua (icsau </), id cst pctitus (pctitor G), tortius Ziovi (zicuth G, zcut T), id cst honor mcus (om. T), quartus Baria id est petcns 'et soror cius" (quinta oorum soror T) Sara (sarra G) 'hii sunt filii Asor IIII et soror eorum' (' om. T). Ji/<? 342. Filii autem Bariae 'hi (hii fr) sunt' (om. T) duo 'et haoc noniina oorum' (om. T):
,
,
:

'

incijik

denuo a

c.

338

id eat servatus.

ordinal sic:

324.

328. 325

327.

329

331.

333. 332. 335 ej.

ANNI ccccxx^ai.
primitivus
{mn. L)

177
ct

Chober,
(liii

id

cst

exuperans (cxoperans T)

(om. (tT) sccuikIus


'liii

Mclcliicl {sic
tilii

T^L,

mclcliilicl r/, niccliicl 7'-), id cst missiis a


ij).si

deo:

suut iom. L) duo

(tilii

ii

G) IJanue'

aser animac septcm T).

TLU

:!i;>.

liec

nam filiorum losepii ex Asennet (asenecli G) filia (o. (i) Petefres hi (hii (r) suut et nomina eorum' (ioseph f^cnuit filios duos T): prinuis (om. (rL) Manassc (-scs (tL)
(qui dicitur (IL) oblibio (-uio (iL), sccundus (ct GLS)

'id est' 'id

Efrcm

(cfrcn L. cffrcm

G)

est'

(qui dicitur

GL)

latus.

TLG

^44. 'ex (et

G) Manasse nati sunt' (manasso genuit filios duos T) primus {om. (tL) Jfachir (machcr G), id cst vcnditus (ucnundatus T), sccundus (et (tL) Galaad (gaad L). id cst
tcstimoiiium.

TLO TLG

345. 'indc natus est' (galaad genuit


346.
'ct

T)

Susi.

dc Susi natus

cst'

(susi gcnuit

T) Gaddi.
ut terram

Z(t 347. qui missus crat a

Moysc (-sem G),

promissionis

(repromissiones

(r)

prospi-

ceret (conspiceret G).

Efrcm (cffrcm G) nati sunt lii' (hii G. 'filii autem efrcm duo' T): prinuis {om. GL) Sutalam (sutlnilam GL), id cst dignitas apostolica, secundus (et GL) Thaam (cham T), id est nubilum (nubcllum G). TLG 349. 'et de Suthalam (susutlialam G) natus est' (sutalam gcnuit T) Acdem (edcm (tL). id est templum. animac X' (ow. GL). 'iiii ipsi losepli

TLG

348. 'et dc

L L LG

350. hic genuit Ause. 351. et

352. ossa

Ause genuit Navve, qui Ihesus appellatus est. autem loseph sccum inposucrunt filii Isracl ab Egypto,
(r'.

id est de terra

Sychcm.

ct

(ex

om.(l-) posucrunt ca in Sychiniis

in

portiuncula agri,

quam

posscdit lacoli ab

Araorretis (ammorreis G), qui inhabitabant Sichima (syehimam (r) annis (agnis L) centum:
'hoc in fincm libri

(porciunculam

^t).

Ihcsum Nave lcgimus' (om. G): ct dcdit (;a (cam G) Toseph in particulam ct {om. (r) uiulc possumus proliarc loci cius scpulturam? profcrimus
(t^)

(proferemus

6^",

proferrcmus

genesen (genesim
(f),

^t)

et

inveniemus lacob venissc in

Chanaan, cum venisset de et emit partcm agri (a. p. G), in qua statuit tabernaculum suum ab Emmor patrem Sychen (sycheni(r) ccntum annis (agnis L) et statuit ilUc aram deo ct invocavit ipsum deum Isracl. LG 353. Ne quis dicat, quod in eodem eorum G) sepulchro (sepuleho 7/. sepulchrum G) sepulti smit Aliraliam et (oni. L) Isaac et (om. L) lacob et (cl Z) Sarra, liber nos geneseoi'um perdocct, sicut legimus scribtum et scpelivit Abraham Sarram itxorem suam in spelunea duplici, quae cst contra Maml)rae: liec est Ohcbron (caebron G) in terra Chanaam (-an G) et proprius factus est ager et posscssio et spclunca quae in eo erat Abralie in posscssione quod cmit XL didragmas (-ma />) -ncni G scpulture a fiHis Cctii
altcram civitatcm

Sycimam (sychimam
(et

quc

cst in terra

Mcsopotamiam Syriac

Syria G), et induxit

antc faciem civitatis

argenti ab Efron (cflFron G)

filiuin

Saar Ccttlieo

(cctiitlico

G) contra Hicrico
filios

(-clio G).

haec cst scpultura eorum.


f''^^'

354.

'Filii

autem Beniamin

iiii

sunt ct liaec noniina

coruni' (beniamin gcnuit

trcs

T):

primitivus Balac (bellach L, bellac ^t), id est ghittitus, secundus


est primitivus (-bus T). tertius Asibel (afibel
filii

T),

id

cst

ignis

a deo.

Chober (chorcb id 'iii (hii G) sunt


(r),

Beniamin
(filii

trcs'

(om. T).

Lrt; 355.

autem (om. T) Balac (bellac LGr) 'primitivi Bcniamin hi (hii G) sunt' ('numero septeni' T): primitivus Arad (adarLfr), "id cst' (qui dicitur Z,(r) hospitatio, secundus Xoemnian (nocniauL. nocnia (f). id est psallcns {sic L''(f, pallcns /y"T) libenter (om. T). tcrtius lachiiu. id cst fratcr mcus, quartus Ehos (roos (fL), id est
fili

G-)

initiatus (-tor L).

(luintiis

Mcuiphyii (iiiauifiu^'.

afiui

/).

id

cst similitudo.

scxtus Ophi-

ordinat sic 342. 356. 358. 343 sc^.


chronii;a.

T
23

I7S
miii (offin (r,
afiii

LIBER GENEALOGVS
L),
id est

secundum 'faciem meam' (om. T). hii sex filii Bcllac' (bellae G, om. T). 'nepos autem' (et nepos T) eius 'ex Arad (adar G) dictus est' {oin. T) Arad, id est desccnsio. 'hii ipsi Beniamin animac XF (om. LG). LTU 'Sbd. FiHum autem unum liabuit Dan nominc' (dan gcnuit filium unum T) Ason (asom GL) qui intcrpraetatur 'Grece ex Ungua Chaldea' (chaklea lingua T) episcopus, 'de Hebreo vero in Latino' (latine X, 'secundum hebrea' T^, 'secundus hebrea' T^) speculator (-tur (t): 'hii ipsi Dan animae duae' (om. LG). nam et in malo specuUitur Antichristus. lcgimus I. 'i'u. subtih fraude nomen subinvolatur: cnim iu secretis, quod ex hac tribu venisse nuntiatur. LTG iiob. 'Filii autem Neptalim hii sunt et hec nomina coruni' (nepthalyn genuit filios uii T): primitivus Masiel (masihel G), 'qui interpraetatur' (int. autem G, id est T) fortis deus, secundus Guni (gani G), id est fortitudo, tertius Enzer, id cst aeternus, quartus Sillem {om. LG). (siluem T, silen 6r), 'id est debitum' {pm. T). 'hii ipsi Nepthalyn animae LTG 359. Haec sunt nomina fiUorum 'et nepotum' (ucl nepotorum T) Israhel eorum (om. T), qui introierunt in Egyptum (aegypto T) simul cuin lacob patre suo' [om. T) animae septu-

aginta quinque.

LTCr 360. Fihus autcin


fuit'

(quidem T)

'ipsius

lacob luda" (eius quartus iuda i, iuda quartus G)


T), 'qui (om.

'vir

{om.

T) potens

in virtute: hic (om.

praetatur divisus' (om.

T)

'ex

T) genuit Fares (phares Thamar nurum suam' (om. LG).


est altus.

Ij) inter-

LTG LTG

3(31.

362.

Farcs (pharcs T) gcnuit Esrom, id Esrom genuit Aram, id est gens.

ZjTG 363.
X7v; 364.

Aram

genuit Aminadab, 'aminadab autoin (om. L) interpraetatur"


(-tia

('id

est'

T)

(M)ncupi-

scentiam

TL amans
)

(om. T).

iTG
LTG LTG

365. et (om.

366.
367.

Aminadab genuit Naasson (naason Z''), 'id est' (qui dicitur Z(r) refrigerium. T) soror eius EUsafat (eUsafath (r), 'id est' (quae dicta est i(T) gratia dei: ipsam sortitus est Aaron 'et (om. L) ex iUa' (do qua T) nati sunt sacerdotes. Naasson autem {om. T) genuit Salmon, id est fortitudo. Salmon genuit Boos, id est perfectus, 'ex Racab' (rachacab G, om. T): 'et quare per'
"

fectus dicitur?

ipso adparuit

quoniam in ipso perfecit dominus (deus (t)' (idco perfectus boos, quia in quod dcus perfecit moab oUa spei ipsius T). quod (sicut et T) in deuteronoinio (-mium G) legimus (dictum est T) ct tu Moab decimus inihi adparebis in domo mca, 'quoniam Iluth Moabitidcm ipse Boos duxit uxorcin' (id cst per ruth moabitcn (t. id
:

est

per ruth nurus


illa'

noommin quae

fuit

uxor chellon

fiUi

cius

hec

fuit

rutli

moabitis L).

LTG LTG
/,

368. 'ex

(boos T) geuuit Obeth (obed L), id est serviens.

360. Obetii genuit lesse, id est obliviscens.

jy

370. lesse genuit (om.

filios

VIII

(uii

i6^) et

filias

duas

'et

hec nomina eoruni' (om. T): p(rimus)

LG) EUab, s(ecundus) (om. LG) Aminadab, (tertius) (om. LG) Samaa (sama Z,G), q(uartus) (om. LG) Natael (nathanael L), q(uintus) (om. LG) ladeu (iadcum LG), s(extus) (om. LG) Asomu (asumo G), 's(eptimus) Aram, o(ctavus) David' (et dauid scptimus L,
ct
d.

scptinium G)

'et

sorores

eorum'

(om.

T) Saruia

(sarbia

L, seruia G)

et Abigea.

LTG
I.G

371. ct (om.

T)
{

filii

Saruiae (sarbiae i) tres (om.LG): p(rimus)

{om.LG) Abcssa (abcsscL),

s(ecundus)
372. Hic
est

ct

G. om. L) loab, t(crtius) (ct

(om.

G) loab

(jui

Bcrsaljcc (pcrsabacac

(})

(r, om. L) Asael (asahel G, clascl L). dinumcravit (numcrauit G) popuhmi ab (a G) Dan usque ct fuit numerus Israhcl undecies (undesex (t) ccntcna miUa

'ct luda quadringenta scptuaginta milia virorum evaginantium gladium' (om. G): et Levi ct Bcniamin non dinumeravit dcn- (r) iii medio ipsonnn. (|uia praecapitavit scrmo rcgis i])suin loal) ct inaluni visum cst iu conspectu
(

virorum cvaginantium gladium,

ordhuit

iit

Indicatiiv p. 177

ANNI CCCCXXVIl.
iloniiiii
(lc

179

seniionc

lioc.

ct percussit cuihIciii Jsiacl.

ct dixit J);ivi(l

ad

(Ininiiiuiii:

|icccavi

niniis.
/,6' ;i7;!.

(luia

fcci (o). ^r') reni

hanc, ct ininc aufcr ininstitiani puori

tui,

(piia

evanui nimis.

Et locntns
liacc dicit
tibi

cst

dominus:
illis.

dominus (om. G) ad Gad videnteni dicens: vadc et Joquere ad David: tria (trea G) ego decerno adversum (-sus G) te: elige (elege G)
et

uiuim ex

prestalio

tibi

aut triennium

famis aut tribus mensibus fugere

G) a facie inimicorum tuorum ad te disperdenduni, aut 'triduum gladium' (triduo gladio G) domini corrumpere in omnibus finibus Israel. et nunc vide, quod verbum respondeam ei qui misit me ad te. et dixit David ad Gad angustie suiit nndiciue om. L) mihi nimis (om. L): incidam potius in manu (mannm G) doniini, quia nimis \om. G) nudte sunt miserationes cius ct in nianus (manu /> honiinis non incuviam. ct inrogavit domi(fugire
: (
)

uus nutrtem in
ct

filiis

{om. L) Israel a
6^)

niane usque ad (in


Daii

(r)

liorani prandii (prandi i),

mortui sunt de plcbe ab (a


et misit

us(|uc (usqui 7>) J3crsabe (pcrsabce


in

G) septu-

aginta milia virorum.

deus angclum

IJicrusalem. ut disperderet eam.

mox

(uox G) autem vastabat. ponituit dominum (doiuino (t) ei ait angelo: satis sit tibi: parce nianu tua. ct angelus (bimini stans erat {om. G) in area Ornci lebusei (iebussaei tr), et vidit David angehuu domini stantem 'inter terra ct cclum" (in terram et

ad Hierusalem. ct cecidit David et David ad dominum: nonne cgo dixi dinumcrarc (den- (t) populiun? ct ego sum qui peccavi. ct malc faciendo malam rcm gcssi, et hae (haec (t) oves quid male (mah L) feccrunt. domine deus meus'.' sit igitur manus tua in mc ct in domo patris mei, in populo autem tuo non sit ad obtritionem. ct angclus domini dixit adGad: dic itaquc {(im. L) ad David, ut statuat altare in area Ornei lebusei (icbussci (t). ct fecit David secundum quod ei precepcrat dominus. et
inter
et

caclum G),
operti

gladius
in

cius

erat

extcnsus
dixit

scniorcs

ciliciis

tacies

suas.

et

tunc dixit dominus angelo: averte ghidium

tuum (om. G).

ct avcrtit

gladium suum

in

vagina

cius.

L L
Tj

Ii74.

Hcc

enini llierusalem antc lebus diccbatur,

quam

sortitus est luda.

375. Habiit

'.M(\.

autem ad Chananeum inliabitantem Chebron, et concidit illum Sessi et Achinan et Thalmi natos ex Enac, qui Enac ex Clianan nascitur. Inhabitavcrunt autem lebusei in medio fiHorum Beniamin et luda in Icrusaicm quoad
filio

usque excluderentur post aiuios mille quingentos a lonatha


IXi 377".

Matathiae.

Abigea vero
Aeter (eter dinumeratus
{om,.

'soror
et

David' {om.
pater

(?),

377''. l-^ihus

Abigeae Amesa.

peperit Amessa.
(x)

Amessae
(r)

Ismahelita (hism-

est

cum populo

Isi'ael

G).

37S. Cui

dixit

domino irascente prinms rex Saul. tnnc regis vestri et non exaudiam vos, quoniam vos vobis petistis rcgem. et iterum dicit: dabo tibi regcm in ira mea. sub qua ira regnavit annis XL. occisus est in montc Gelboc. tunc dixit David in dolorc:
populo
cuni

reges darentur, factus

est

dominus: clamavitis, inquid, ad

me

facie

montes, qui

estis in

Gclboe, neque ros neque phivia cadat super vos.


'qui dicitur'
r37'.t''.

ulii

ctfusus

(>st

sanguis unctorum dei.


/.(,

37U'. Hic cst" (ow. (t)

David
'et

David genuit Salamoncm.


tus.

id cst

paca-

(autem G) misericors

regnavit annis

quadraginta et' {om. G) genuit Salomoneni (solomonem G). qui dicitur


pacatus.

380. et regna^it et ipse annis

haec autem suut noniina uxorum David: Achima, Abised cuiii rcverterctur dc Ccbron. recusagca, Agal, Habital. Agla. Bersabe, Meichol.

XL.

vit Mclciiol

et tradidit

cam

viro

alii,

(piia

oderat eani

iiiiuis.

natus est autem Salomon


23*

ex Bersabe.

IMI

LIBER GENKALOGVS

XG381". Qui
regis

genuit IJoboam ex Naath

G) Salomon (solomon 6') filia Annae filionim Amnion (amon G).


(o))i.

7" IJSl''.

filia

Salamon genuit Roboam de Namaan Pharao regis Aegj^pti, iil est

filiorum

Amnon.
sustulit (rex ins.

LG

3S2. Qui

Roboam

dictus est multitudo gentium.

tomporibus eius
fecit

chim rox Egypti arma auroa,

id est hanceas et scuta trecenta (om.

rege (regem G) Syriae: hec tulerat David et

L) SusaG) ab Arazar (araxar 6^) pro ea aerea Roboani filius Sahj(oni.

monis (solomonis G)

'et

regnavit annis

decem

et

VIH'

G).

LTG LG LTG

T) Roboam genuit Abiud (abiudt Z), id est patri deo, 384. ex Maccha fiha Ariel (arihel G) ex Gaba (gabaa G) 'et regnavit annis 385. Abiud (abiutd L) genuit Asaf (asafli L). id est vohit,
383. qui {om.

tribus' (^ow. G).

L.G 38(>.

ex Anna

'et

rcgnavit annis

XL

unu" [om. G).

LTG LG

387. Asaf (asafh

L) genuit 388. ex Gazuba (gaziba G)

'losafath, id est
filia

iudex

(pni.

T)

Selthi (seithi (f) 'et regnavit annis

XXV

(ow. G).

L,TG 389. 'losafath (iosaph i, iosofatli G) genuit' {o)n. T) loram, id est visibilis, LG 390. ex Fache (faceae G) uxore (uxurem C/) 'et regnavit annis octo' [pm. G).
L^TG'i^i\. (et ins.

zc LTG LG LTG LG LTG LG LTG


L<!

392. ex

G) loram genuit Ochoziam, id est fortitudo, GothoHa fiha {his G) Achab (acham G) ex Zezabel
ille

(iezrahel G),

'quae Gotiiolia

vidua regnavit annis octo et


394. ex

regnavit anno uno' (om. G).

393. Ochozias (ochodias i) genuit loas, id est mansuetus,

Chobodda

(cliobodalLa

G)

'et

regnavit annis

XL'
(oni.

(o)n.

G).

395. loas (iosias L) genuit Amessian, id est rogans,

390. ex loade (-dae G)

'et

regnavit annis

XXATIIF

G).

397. Amessias genuit Ozian (odiam Z), id est amans, 398. ex leccelia (ieccillia G)
399. Ozias (odias
'et

regnavit annis quinquaginta duobus'

[^idh.

G).

L) genuit lonatham (ioatham Tt), id est perfectus, 400. ex Darbia (daruiam G) fiUa (filiam (t) Sadduc (sadoc 6') 'et rcgnavit annis sedecim'
(o))i.

G).
est tenens,

G) genuit Ahaz (achaz />, agaz G), id Saba 'et regnavit annis sedecim' (om. G). LjTG 403. Ahaz (achaz LG) genuit Ezecliiam, id est regnum dei,
401. lonatha (ioatham
402. ex
L.G 404.

xre LG

ex Rabbuti (rabutthi ex Ebsiba (epsiba G)

^t)

filia

Zacchariae
G.,

'et

rognavit annis viginti novem'


L), id ost

\(nn.

G).

LTG
LTG LG

405. Ezechias genuit Manassen (mannasen


'et

manasses

obhvio doloris,
(o)n.

LjG 406.

regnavit annis f[uinquaginta quinque'


id

G).

407. Manasse (mamiases

(t,

manasses X), genuit Amos,

ost verecundus,
(o)n.

408. ex Masthelamitaba (mastelabitaba

G)

'et

regnavit annis duobus'

G).

LjTG 409.
/,&'4l0.

Amos

gonuit losian (-am


G'-^)

Lj(t)^
filia

id est rogans,
'et

ex leddadida (iodda

Oziae

regnavit annis triginta unu'

(ont.

G).

LTG
Lji;

111. losias genuit

loachim (iochaz Z),


-et (t)

id est similis

(amans T),
(^luiius (t)

412. ex leccora (zecchora G):


113. et

regnavit diebus nonaginta' (om. G).

LO

cx Amital (amithal

genuit loas et Sedociam (-chiam G). cuius

Nabu-

cliodoiuisor oculos excecavit in conspectu filiorum eius ct in conpodibus aerois vinxit


et in Italiylniiiain (luci
iussit

eum
ost.

ct iu niolciKiiuo

(molundino L) constitui ot

ibi

mortuus

/.111. luius aimo uiulecimo regni Hierusalem a jMabuchodonosor rege depraedata ost.

/.415. ot conclusi suut regum anni quingcnti


tus est populus in IJaliyloiiia.
/,
1

quiii(|U(^

nicnses sox dies

decom

(-t

traiismigra-

1(>\

Et

coiistitiiitiir

ro\

roge Nabucholoachim, qui

7v;

l(i''.

donosor

Ioccii(iiiias

filius

loachim autom (o)n. T) gonuit lecchoniam (iechoniain G-), id est praeparatio.

dictus est iiroparatio,


/,

417. et regnavit iliolms ccatuiii.

tuuc et ipso

(liictus

est in Baiiylniiia.

ANNI CCCCXXVII.
/,y4IS. Et (qui iechonias G)
B;iI)iloniam' (oin. L)
iu

ISi
(t)

tricesimo

(trecesimo
est
fiui

iiuno

transmigrationis
{odi. (i),

Itiorusalem
carcerc

in

tonsus
liic

(tunsus (t)

lociionias
,

dum de

eum

ricnnidar educoret.
bestiis

ost

Ulemadar,
successor.

dum (cum
locutus
est

(t)

Nabuciiodonosor cum agri

ad Hiecconiam (iechnniiuu (t) bona ct posuit thronum eius super onuicm thronum regum. qui cum eo erant in Babylonia (babilloniam G) et mutavit 'vestimeuta eius" {oin. G) ct sinuil cenabat (caenauit G) cum 00 omnibus diebus vite sue et victus coustitutus crat 'illi et orat" {oiii.G) illius
fuit

moraretur.

eius

tunc

consiliarius

omnibus diebus

vite suae.
^?)

/,G4lfl'.

Hic lccchonias (iechonias


{om. G).

genuit

7'

4 U)''.

Iccchonias
misit dcus.

gcnuit

Salaticl,

id

est

Salaticl (salatihel (t) 'id est misit deus'

XO

42()'. Qiii

Salatiel

(salatihel (7)
(t)

in

Bahy-

7' 42()''.

Salathiel

gcuuit

Zorobabcl.

id

est

loniam (babilloniam

gonuit Zoro-

scminat dcus.

babel, 'qui dictus est victoria dci' (q.


d. c.

seminat deus
in

G'^.

oiii.

6f').

i421. Hoc
et

tcmpore regnum adeptus

secundo captivitatis

Cyrus rex Persarum. anno autcm quinquagensimo ludae rex Astyaces adpositus est ad pati-es suos et Cyrus rex
est

Porsarum accepit regnum eius. anno regni sui subiugavit Babyloniam ad Xinevem civitatem ilcdica. /. 422. Qui iu secundo tunc vasorum dominicorum rethibendorum promiserat votum, quae tulerat Xabuchodonosor de Hierusalem de teraplo doniini et reposuerat ea in suo idolio. profercns ea Cyrus rex Persarum adsignavit Mitridati preposito thcsaurorum suorum. per hunc autem tradita sunt Salmanasaro praeposito ludo. numcrus autem eorum erat liliatoria aurea mille, argentea quingenta. murtariola (murtap ['.'Jtl'.'! ola L) argentea XXYIHI. fialc aurcac quinquaginta, argcntee autcm duo niilia quadringcnta decem et alia vasa mille, omnia autcm vasa aurea et argentea quattuor miHa nongcnta septuaginta novem '). et perlata sunt per Salmanasar et per eos, qui de captivitate Babyloniae regrediebantur. L 421}. Hic Cyrus regnavit anuis decem VIIII et interfectus est a Miridc in Massaiada olympiade sexagisimo et octavo et sepultus est iu castello quod magi obtinent Thiasarcida nomine: hic Cyri sepulchrum. /, 424. Cyro ergo dcfuncto, sicut dLxinuis, olympiadc sexagesiuio et octavo succedit in regno eius rex Darius hi scut [sirj. Darius filius Asieri nascitur ex Bastin in civitate Susim
et regnavit in

regno Chaldeorum.

L X
/,

425. 426.

cuius anno tertio regni incipiunt

ebdomadae

Hanilicli a capite circuli secundi.

lam

tunc

Ivomani magnificabantur rcgnantc Tarquinio Supcrvo,


aii

qui fuit Ilonianorum

rex octavus
427. Condita
quinta.

urbe condita et regnavit annis XXlIli.

vcro

cst

Ivoma a
in

filiis

Martis (martiis

/>)

et Hiliao

undccimu

kal.

Maias

feria

L
/,

428. Et

sunt

liodic

usquc

annum

viccsiniuni

quartum regis Geiserici anni millc duccnti


aput
lloiiianos

septem.
429. anno

tunc

dcccm
filio

(ilecinio //)

mensum numcrum

habcnte, rcgnant(>

in

ludea llozia
Ij
cfi'/.(ixi
C/'.
ifiic

Amassiae anno XXIIII regni


di
ccvicc

cius-).
hcviov ycc^otjv

Esra
(fe

1, 2,

10:

i^tyi}'xcc<;

Kv(iog 6

,lf((!(X6u\-

lUi^auii' 7icc(>idioxe)' ccvrcc


liji
lavificii'.;'

.MiltycciiVnr,

rr.i

roiiror

TiicQeifot^ijaiti'

licfjici^itiraicQii)

riQnarciir,

iSe

lovrio)'

iiQilffiog

ano)'ifeiic

/Qvaie

/i/.iic,

anovdiiic
xcti

icnyvQic,
axtv),

/i'/.ii'..

!tviaxici
ric
d'e

icnyvQid
niiyrcc

fixoaie)'i'icc.

cfticha

/Qvaici
xiit

rQiicxoyric,

itQyvnw

dia/thcci
rernicxoaiic

JeiQicxoaicci

dixic

ii'/L'/.<c

/i/.tif

axtvi,

ixouialhi /Qvait

iiQyvQic

7ieyri!Xia/i'/.tic

UtjxovTu iyviu.
uvrii rtp

2, 1,

8:
r(;)

xccl

iSijfeyxe)'

nvui KvQOi 6
xui
Jlieroiiymua)
Tiitvrit

^tcatXevs lliQato)'

em

/eiQu

.MtttQccificrov rica ,i(tQ)i)'ov , xici )]Qi;tu)iae)'

litau^uaicQ
/i'/.ioi,

ccQ/or-ri

rov

'lovifu.

ovrog 6 p(*uo's uvrui)''

tpvxrijQti

uQyvQoi

nuQ),'/.htyfii)'u

(cultri

ivviu

xcci

t'ixoai. rio

xe(fovQ>]i
X(ti

/Qvaoi rQiicxovicc xia ipvxrt^Qec /Qvaoi rQiicxovru xui tcQyvQOi i)'i7i'/.oi


uQyvQip
Titviccxia/ihu
itiQctxoatu.

TtTQuxoatu

cfixic

xui

axev)/

iieQU

/i'/.iu.

ni

axtvtj
ret/in

/Qvaiii

r(o

2) i>ecudiim J/iero)ii/)i)um Jiumu condita esl unito

<jiia)-lo

IsiacliUirttm uitdericetisimi Osee.

IS2

LIBER GENEALOGVS

430. Exiiulo usquc

.iil

conclusioncm anuorum septuaginta captivitatis impleti

sunt pcr suc-

ccssione singulorum

regum Eomaiiorum

anni ducciiti quinquaginta octo ab anno viccsimo

quarto Hozie

filii

Amesiac.

/.43I.Yerum

ut

cum

(regnum

/>)

rcgum ct Jvomanorum tcmpora cocqucntur. ipsornm rcgum Romaiun^um annorum numcrus rcquiratur ct a Iioniu ct l\omulo ciiisdeni
Iiulcoruni

coiuUtoril)us suo in ordinc recitentur.

L 432. Ipsi cnim primo regnavcrunt Komae simul annis XXXYIII. X 433. post hos Titus Tatius dux Sabinorum regnavit annis quadraginta unu. L 434. dcliinc Xuma Pompilius aniiis quadraginta tribus.
I,

435. Tullius Ilostilius ann.

XXX

duobus.
cuius anno

436.

Anchus Marchus Filippus annis XX^STII.

L 437. Tarquinius Prischus annis

XXX

octo:

sexto regni a Nabuchodonosor rege

Hierusalem ostenditur captivari. L 438. Servus Tulius serva natus annis


/,

XXXYI.
,

439. Fiunt

omncs
in

Cyrus detuuctus
Supcrvus:

primum annum Darii quo quo tcmporc rcgnum Romanorum administrarc coeperat Tarquinius cujus scilicet anno sccundo conplcti sunt rcgum urbis anni duccnti quinquain se

anni

ducenti quinquaginta sex usque ad

cst,

ginta octo, usquc ad conclusionem

annorum septuaginta

captivitatis succedentibus etiani

ebdomadibus
urbis

Danilicli septcm, in quibus ipse regnavit annis viginti duobus.


'

Fiunt ergo

regum anni ducenti octoginta. L 440. Post istos autem regcs consulcs, tribuni
iudicavcrunt annis quadrigentis undccim.

vel

aediics usque

ad Gaium lulium Cesarcm


vite

l44I.

Gaio vero

lulio

Cesare usquc ad Yalcntiniani extremum


stetit

nautVagium anni sunt


intcrprete

quingenti octo, quibus in siinilitudine ferri licet argillam testo commixtum, tamen divinitus

Romanum semper

imperium,

Danihele statuae

illius

(-tem

/>),

quam Nabuchodonosor
L

somniaverat.

qui legit, intcUegat.

442. Et conclusum est in ipso ingressu

annorum millc duccntoruin decursis tcmporum metis Romaniae regnum: propter quod iam pocne pcr totum ambitum terrae mortalium (niortium L) neces ct cruciatus accrcscunt. bellorum namquc fragorcs pocnarumque lues sibi
invicem congeminati
succcdunt:
planctus vero doloris
(dolos
IJ)

plagc simul et luctus

ubique fundunhir.
tur /v"),

duin haec igitur oinnia huic


illico

mundo

frequentius inrogantur (irogan-

cum

occisoribus et occisis
filius

singula finiuntur.

^^^^^.

Interea Zorobabel
est,

Salatiel

hic

AA'.y'.\\\(i

est

Zorobabcl,

qui inventus

cs

qui a Dario rege sapientior pro-

sapiens inter tres apud


qui et Asuerio.

regem Darium,

nuntiatur.

L 444. Est cnim dc domo David ex generc Phares de tribu luda. tcmplum edificari iussit et universa vasa restitui. L 445. Ipse est Darius, qui Artaxerses secundum Chaldeos nominatus
Darius appcllatus
/,
1

cuius petitionis rex Darius

est

secundum Medos vero

est.

10.

Hic
et

fecit

convivium grandc omnibus, qui sub co crant, omnibus domesticis et omnibus

prepositis

Mediae

et Persidis

ab India usque Ethiopiam ccntum viginti scptem regionibus.


ascendit euliiculum

cum bibissent et manducassent, rcpleti regrcdiebantur, Darius rex suum ct dormivit et cxpcrgefactus (experfactus L) est.
trcs iuvencs

/.

447.

Tunc
ei

custodes corporis regis dixerunt ad altcrutrum:

dicat

unus quisque
dabit

nostrum scrmoucm suum qui praevalcat,


rcx Daiiiis muiicra

ct cuiuscuinquc fucrit verbuiii sapicntior,

magna

et supcr victoriam

purpuram circumdari

ct in

auro bibere

'}

Comjiitlalii) efficitur

sic:
'2H

Jiemn.t
-{-

ei

Ltovmlus HH

-j-

Tihis
-]-

Ttifius

41

-\-

Numa
.3(1

Pompilius 43
Tarcjiiinius

-\-

lullus Huslilius

.32
-{-

-\-

Ancus Marciiis

Pliilippus

Tiin/ninius

Priscus SS

iSerrins

TnUins

-j-

Superhns 2

258

22

280.

ANNI CCCCXXVIl.
et
siipi'1'

ISH
et oydarin

aunim

diirmirc et
et

quadrigam inauratam
a

by.ssinan et t(ir([Ucni

aurcam
adtinis

cirea

coUuni cius:

seeundus sedebit

Dario

propter sapientiani
et

suam

et

Uari voeabitur.
et dix(;runt:

tunc seribserunt singuli

sermonem suum
,

posuerunt sub pulbino Darii


(|ii(i(l

cuiu levaverit
et

maiores Persidis
est.

cuius
forte

se rcx, dabimus seribtum sermo sapientior fiierit, ipsi


est

et

iudieaverit

rox

et

tres

dabitiir vietoria, sieut

seribtum
scribsit:

uiius

seribsit:

vinum.

alius

seribsit

praevab-t rex.
tuiic

tertius

praevalent mulieres,
nnit
ei

super omnia autem praevalet veritas.

surrcxit rex et de(b'sedcniiit

scribta
et

et

k'git et misit et eonvocavit (imues praepositos et maiorcs.

autem
ipsi

(imues priiieipes et lectuni cst scribtum coram ilHs ct dixit: voeate iuvencs et
ct Lntroicruiit et dixit eis:

manifestabunt nobis sermones suos.

rcnuntiate nobis dc

scribtis vestris.
I.
1

IS.

Et coepit qui prior dixit de virtute vini et sic ait: viri, quam cito praevalet vinum omnibus iiominibus, qui illuin bibmit seducit sensum rcgis ct orfanis. facit mentem vanam servi et liberi, pauperis et divitis et omnem sensimi demutat in hilaritate et gaudium et non meminit omnem tristitiam et debitum et omnes animas faeit divites et non meminit regem neque praefectum et omnia per talenta facit loqui et non meminerunt
I

(piaiido bibunt

amicitiarum amicorimi et fratrum et paulo post arripiunt gladios et


o
viri,

eum

a vino fuerint et cxsurrexerint, non meminerunt quae gesserint.

non praevalct
non prevalent

vinum. quod

sic cogit

facere? ct taeuit.

l'.l.

Ibi

ita

dixit et eoepit

secundus loqui, qui dixit de virtute regis: o


et

viri,

homiiies'.'

terra et
et

marc tcnent

omnia quae

in eis sunt.
si

minatur corum

omne quodcumque

dixerit eis, faciunt:

eunt ct eonficiunt montes et muros et turres, mactant et


tereint

rex autem praevalet et doautem miserit eos ad hostes. mactautur et regis non prc-

qui

verbum. si aiitem vincimt, adferunt regi quecumque ceperint (coeperint LV- et non militant nec pugnant, sed terram colunt, et cuni araverint et messem egcrint.
et ipse solus est et
si

adferimt rcgi.
tunt, si ccdere,

dixerit:

occidite, occidunt, et si dimittere, dimitsi

cedent,

si

devastare, devastant,
et

edificare, edificant,

si

excidere, exci-

dunt,

si

plantare,

plantant,

omnis plebs
ei

et

potestas ipsius simt:

superbis

autem

recumbens manducat
ire singuli
/.

et bibet et dormit, hii

autem servant
o
viri,

in circuitu eius

nec possunt

et facere

opera sua et non

obaudire.

quomodo non supcrvalet rcx?

l.'>n,

Tertius qui dixit de muheribus et veritate, hic est Zorobabcl fihus Salathiel (salatiel //)

dc ddiiKi David cx genere Fares de trivu luda.


niulti

iiomincs ct vinum forte?

generaverunt regem et
ex' (et et

viri, non magnus rex et eorum? nonnc mulieres? inulieres omnem plebem, que dominatur maris (matris L) et terre -et

coepit loqui:

quis crgo dominatur

L)

ipsis facti sunt:

et ipsae aluerunt cos qui plantaverant viueas.


et ipse

d(>

(piibus

vmum
et

fit: ipse faciunt indumenta omiiibus liominibus: non possunt separari homines a mulicribus. si coUegcrint aurum

faciunt gloriam iiomiiiibus:

omncm
et

rcni speciosam

et viderint

muherem unam bonam specicm


et ore patenti

et

argentum ct bonam formam.


et

haec omnia dimittunt


qui

et in ipsani respiciimt

eam

laudant magis (juam aurum et argentum aut

suum derehnquet,
et

eum

nutrivit.

et
et

eam et omiics omne opus pretiosum. liomo patreni terram suani et ad muherem suam adherebit et
intucntur
patris

cuni muliere dimittit aniniam


hic

suam

neque

dcbetis cdgiKisccrc.
(imnia
ct

([uoniam

niulieres
et datis?

dominantur
et

meminit neque matris neque terre. noimc laboratis et vcstri.

ddlctis ct

mulieribus adfertis
iii

accipit

bomd gladium suum


lcdnem videt
et
in

ct

vadif

pcrcgrinari.

navi

uavigarc et in Huviis transire,

et

tciiclnis

ambulat,
et

cum furatus fuerit et latrocinium fccerit et coeperit amicae suae adfcrrc iterum homo diligit mulierem suam magis (luam patrcm aut matrem et multi despect

ratione tacti smit propter mulieres ct scrvi facti sunt proptcr cas ct multi pcrieruiit et
occisi sunt et

peccaverunt propter mulicrcs.

et

nunc non

creditis miiii. (luoiiiam


ciiui.

magnus

cst rex

iii

potestate

sua et omnes regioncs timent contingere

-ct

vidcbant" (et

li,4

LIBER GENEALOGVS
dcluinii
/,
)

Apemen
sibi et

filia

Bezzachi

illius

mirabilis

viri

concubina
de

regis
ciipite

sedentem
regis,

'in

dextra rogis' (vidi circa regem^) L) et accipientem diademam

et in-

poncnrcm
ore

alapizantem regem de
et
si

manu
o

sinistra:

et

ad hec omnia rex hebes patcnti


si

intuebatur
in

eam

adrisisset

ei,

ridebat rex. vel


viri

irata esset,

bhindiebatur

ci,

quoad usquc
/,
l.")l.

gratiam rediret

cum

co.

quomodo non

fortes sunt.

que

sic

agunt?

Et tunc rcx
veritatc
citatus
:

ct potestates (potestas 7.)

eius aspiciobant ad altorutrum ot cocpit hiqui de

viri, nonne fortes sunt mulieres et raagna est terra et sublime ost caelum et cursum sohs regredietur in circuitu caeU ,ct iterum recurrit in eimdem locum in una omnis terra die? non magnus qui ista fecit? et veritas magna et fortior pre omnibus. veritatem invocat, celum eam benedicit et omnia opera que moventur trement et non est in eo iniquitas. inieum vinum, inicus rex, inique mulieres, iniqui omncs fihi hominum. iniqua (iniiiia opera eorum, ct non ost in ipsis veritas et in iniquitate sua periet non est bunt: et vcritas manot in cternum ct vivit ot tonet in saocuhim saecuh. accipero porsonam. sed etiuitatom facit: ab omnibus iniquis ct malis abstinet apud ipsani se ot non ost in iudicium oius inicus: et ipsi fortitudo et regnum et potcstas ot magni-

ficentia

onmiuni seculorum

benedictus deus veritatis


et dixe-

ot tacuit

loquondo.
(r')

452''.

Et oninis phMis clamaverunt,


runt:

452''. 'hic est

Zorobabel" [om.

qui in-

magna
dixit
ei

voritas

et

supervalet.

ventus

est (oi.
qiii

G*) sapientior inter tres

tunc

rex:

pete

quae

velis

iuvenis,
ct a

quaestiones proposuerunt
rex: pete

phis quani (|uac scribta sunt et dabo.

rogo Dario quaostio eius sapientior


tunc dixit
ei

quoma(biio(him invontus os sapicntior.


et

pronuntiatur.
tibi

proximus

iiiilii

sodcViis

et

adfinis

quao volhs.
'voti'

mous
Lt; 453.

vocaveris.
dixit"

'Tunc regi

(ot

di^it ei
(l),

zorobabol

(t):

memorare
ot

(domino donum
in dic,

(f),

quod

vobisti (uouisti

domino

aedificare

(tomphim
(r),

in ins. (i)

Hierusalem

quo regnum

accepisti (in ballonia [siej excidisti ins.


(

dem-

(t),

omnia vasa, quae abhita sunt. dimittere quae separavit Cyrus rex, cum 'excideret Babyloniam' inccnderit babihmia (?)
(

454. Et tu vovisti

G) remittere ea in Hierusalem. votum odificare tempkim, quod incendcrunt Chaklei, cum dosohata esset ludoa. ot minc iioc cst quod deprecor a te, domine rex, et quod peto et hec est magnificentia tua (|uain a tc praecor, ut facias votum. quod vovisti domino regi caeH ex
et vovit (uoluit
.

ore tuo.

455*.

Tunc
ad
ncs

surrexit

Darius

rcx et oscuduces
ot

ti

455.

Tunc

surrcxit
ot
scripsit

rex

et

oscuhvtus

est

hitus ost

eum

et scribsit ei epistohxs et
et

oum

opistulam ad omnes

omnes dispensatores
(|iii

duces ot dispensatores suos, ut deduceront

pracfoctos, ut

oum doduceront
erant

om-

cum

in

cum oo
('(Uficarcnt

omnes ascen-

caodrina misit.
aedificasset:

Hiorusalem ct hgna ut domino tcmplum

(lciitcs

Hierusalem.

quod

tcmphmi
opistuhis
regis,

XL\I

annis aodificatuin cst.

45(j. et

omiiibiis

jircpositis

Coelc Syriao et Foenicis


in

et

Libani scribsit
iuvenis

traiisfcrri

ligna

ccdrina
coiitra

ct

Libani

Hierusalem.

cum
ccdi

exisset

a focie

aspiciens

cekim
ct tua
))atcr.

Hierusalem benedixit domino

et dixit; a te victoria ct a te sapiontia

gh)ria et
tibi

ego servus tuus: lienedictus


et
ot

es,

qui dedisti mihi sapientia, et,

confitoor.
suis

et accepit cpistulas et profectus est in

fratiibus

omnibus

benedicobant

deum patrum
ct

domine Babyloniam ot renuntiavit suorum, quoniam dodit eis


.

roinissioiiom

ascondoro

cdificnrc llionisalcm

tcmplum

ubi invocatum

est

nomen

cius in eo.

l)

Ksr.

1,4,29: litedQnvv ttvtov xu\

'.Inciui;!' ri^f

9vyctTlQ<i hciQittxnv rnv ihtviuciirrov

rijt'

:ittf.Xctxi]>>

roiJ

{lctei').icai

xcclhiftH'}ji'

Ev rftlt^ lov fiuaiMtai,

ad ijuem

lutyum tradita currexi.

ANNI CCCCLII.

ISo

457. Est

aiilciii

imiiiciiis

(iiiuiii.

(|ui

tlc

caiitivitatc

Babylonie rcgrcssi sunt

in

tcrra

luda ct

Tliciusalcni a (luodeeiino aniio ct supra praetcr pucros ct pucllas quadraginta tria niilia
trcccnti scxagiuta.

pucri autcm ct pucllc scpte milia trcoenti viginti scptcm: psallentcs


et

(psallcntcm

//)

masculi

feminae ducenti quadraginta <[uinque:

camclli

(juadringcnti

XXXV:
cum
L
1")^.

siibiugia

promiscua quinque milia septingenta quinquc.

cum autem

proficiscercntur

(profisc- Z")

cx rcgione Babyloniae. tunc etiam Esdra prophcta


rex Artaxerxes,

et legis doctor et ipse

eis ascendit.

ad qucm
cipio eos,

littcras

dircxit

quarum cxeniplum

lioc

continet:

Rex Arta-

xerxes Esdre sacerdoti et lectori lcgis


qui

domini salutcm.

amicaliter ego iudicans prc-

ct levitarum eorum, qui quodquod ergo cogitant proficisci, proficiscantur, sicuti placuit mihi et septem amicis meis consiliaris, ut possitis omnia inspicere, quae in Iiidea sunt et in Hicrusalem. quod consequens cst secundum legcm, quam habes, tollere munera domino dco Israel, novissimus ego et amici mei. quia deus habitat in Sion. omnc aurum et argentum, quodcumque inventum fuerit in terra Babylonia, restituctur in templo dei et Hierusalcm. tu. Esdras, secundum sapientiam dei compone iudices causarum ct ccclcsie in totam Syriam et Fenice, omnes qui novcrimt docevis: et quodquod praetcrint [sic] legem dci tui ct regis, dihgenter punientur sive morte sivc poena vel damuo pecuniario aut cxilio. bene valeas.

voluerint

ex genere ludeorum ct sacerdotum


:

sunt in nostro regno, tecum ascendere in Hierusalem

459. Et dixit Esdra scriba:


regis glorificare

benedictus dominus deus patrum


eius

meorum.

qui dedit ista in cor

domum

quae

est

in

Hierusalem

et

me

honorificavit in conspcctu

regis et consiliariorum cius et ego forti


dci mci.

animo factus sum sccundum adiutorium domini

4lJ(>.

a pascha

Et profocti veneruut ad Hierusalem et celebravcrunt paseha nono kal. April. fcria Y. Moysi in Egypto annos millc ccntuni septuaginta sex. timc fundamenta
templi dei a Zorobabel posita restaurantur. quod templum quadraginta sex annis cdifi-

catum

est.

LO

461. non enim

zonam suam

solvit

neque

capillos (-lus

G)

capitis sui fecit, sed

nec (neque G)

calciamcnta deposuit (a pede posuit G) 'donec' (usque dura G) 'per Esdram profetam et

sacerdotcm legisque innovatorem supletis septem ebdomadibus Daniheli' {om. G) dedicatio ficrct (fuerit
(r^,

fierit ^t'')

templi.
{()i.

ire LTG LTG LTG LTG LTG LTG LTG LTG ire
r

462. 'Ipse est" {om. T)

Zorobabel qui

T) genuit Abiud.

-qui

appellatur'

(id est

TG)

pater confessionis (-nes G).


463.

Abiud genuit Eliachim


/>)

(cliaehin

/,),

id est resurgens.

464. Eliachim (-chin


465.

gcnuit Azor (azzor i), id est occisus.

466. Saddoc (sadoc

Azor gcnuit Saddoc (sadoc G), id cst iussus. G) genuit Achim. id cst paratus. 467. Achim genuit Eliud. id est dominus {om. T) fortis.

46S. Eliud genuit Eleazar (eliazar

LG),

id

est

deus (dei G. om. T) adiutor (adiutorium G).


/>),

469. Elcazar (cliazar IJr) gcnuit ^rattham

(matham

id cst nninus

(manus G).
cuius ut [sicj puta-

470.

Mattham

(mattlian

/',

matliam L) gcnuit lacob. id


id est

cst dilectus.
/,<?)
,

471. lacob genuit loseph (iosef T),

congregans (congregat
filius
(f.

batur dominus Chiustus sccundum carncm csse


472*.

e.

LG).
^'

quouiam
savcrat

ipsc dispon-

/.

172''.

cxpl

gcncrationes,

172''.

cxplicit

gcncrationcs

virgincm Ma-

quas
lista

Mathcus
usquc ad
desponsata

cuangeloscf,

Matthci cuangelistac.

riam. de qua nasci voluit

cui

salvator

mundi,

fuit

^laria.

quam gencrationcm
introducit Mattheus.
CHBONICA.

dcscribit.

24

Ih6

LIBKR GKNKAI.OUVfS

Vi;i\

iiiciiiiuiil

alie,

quas Lucas ad

(;

I7;i''.

iiiciiiit

geiieratioiics

Moyse

Mariam usque
lato rcvcrtitur.
/.

descrijjit, sed cursu

euaiigelistae Lucae.

ab oadem ad primurii hominem reca47


!'.

Rcdeamus ad cxodum
et proferimus

474''.

Redeamus ad exodum
ducis Israel

174"=.

itcm progenics Levvi,

gencra-

et profcrimus generatio-

unde sacerdotes vencrunt


et levvitac.

tioncs Levvitarum.

nem Moyse
rum
erat.

ex generc cnim Lcvita-

LTG
LTG

475. (qui ins.

(?)

Lcvvi

(leui

G) enim {om. TG) gcnuit


ins.

Catli (chat

L, gaath

(r),

'Gcsson et

Merarii' {om. TG).

476. qui {om.

TG) Cath

(chatX, caath G) (autem

G) genuit Ambram,

'qui dicitur dilectio,

ct Issar, qui dicitur fortis

ad fortem,

et

Ccbron, qui dicitur amicus aeternus, ct Odiel,

qui dicitur fortis deus' {om.

TG).

L L Z

477. qui Odicl genuit Elisa, qui dicitur visitatio, et Masiel, qui dicitur petitio dei, et Soseri,
qui dicitur absconsus.
.

478. Gesson vero.


et

filius

Levvi secundus, qui dictus


filius

cst inquiHnus. genuit

Lobon,
et

id cst las,

Semei, qui dicitur auditio.

479. Merarii

autem
'vero

tertius

Levvi genuit Moolli, qui dicitur mutatio,

Omousi, qui
(et
ins.

dicitur fons

mcus.
filius
tr,

LTG

480.

Ambram
Moysem

Chaat' {om.

(-sen

-ses

T)

et

TG) genuit 'filios Mariam 'sororem eorum'


est'

tres'

{om.

LG) Aaron

G)

{om.

LG)

'quae dicitur' (id est T)

dominatrix.

LG

481. ex lochabet (iocabet i", iocabeth G) quae 'dicta


'filiam fratris patris

(interpraetatur

G)

dignitas domini

(putris L^) sui' {om. G).

L 482. Isaar autem fiUus Cath secundus genuit Chorae, qui dictus est nudus. L 483. hic Chorae gcnuit Assyr, qui dicitur rogans, ct Bclciiana, qui dicitur zelus, ct Abiasar, qui dicitur pator meus. hii sunt filii Chorae ex quo genere fuerunt illi, qui temporibus David ante arcam testamenti psallebant cum ceteris levitis et sacerdotibus sortium
,

viginti quattuor

cum

Asaf, Iditum,

Eman

et Etan.

L
/,

484. Secundus voro fihus Issar Nafeth dictus

est.

qui interpraetatur impietas, et tertius Zecris,

qui dicitur diiectio, et quartus Misael, qui dicitur misit deus.

LTG

Aaron autem intcrpraetatur arca videns aut visio altissimi. Aaron (sacerdos ins. G) genuit 'filios duos' {om. LG) Nadab, 'qui dicitur concupiscentia' {om. TG), et Abiud, 'qui dictus est amicus dei' (o/w. TG). 2' 487''. hii sumserimt ignem L 487". Mortuus est autcm r; 487"=. ipsi sunt mortui, dum Nabad et Abiud, dum auferrent ignem alienum. alienum ad altare dei ct off^errcnt ignem alieibi iudicio divino con485. 486. hic (et G, om. T)

nuni

ante
in

dominum

sumti sunt.

deum
et

deserto Syna.
sunt ex
milia
ct

facta
tria

numero eorum

XX

uno mcnsc
coi)si(lci'iiti

omnis masculus ab supra: non enim


iii

sunt
iinn

iiiedio filinrum
illis

Isracl,
ditiis
iii

quiii

iliitur

hcrciilic-

iiicdio coruiii.

igiiciii

nuin qiiod dicit cx communi, utique


111)11

divino

de caclo venicntcm.
liabcl, cutlocat

ijuae ex c.

474

405

lii

jinc jwst

c.

610

ANNI
L
488". Eleazar
filius

CCCCLII.
g-enuit
filios

187
II
<!

vcrd
(]ui

tortius

y'4S8''.

Item

488^
et

et

Eleazar fratcr

illo-

Anron,

dictus

Eleazar et Ithamar.

rum
ex
bus

suscipit

locum eorum
duo-

est

deus adiutor nieus.

Ithamar frater corum


his sacerdotihus
filii

Aaron

nati sunt

seniores XXIIIf.

489'

genuit

Finees,

qui

4Sy''.

Eleazar genuitFinees.

489'^.

nani

Eleazar

genuit
legis.

dictus est sectator,


filiabus Fuiziel
:

ex
in

Finees sectatores

hic est

Finees,

de

quo
libris

Machabeicis
ccns: Finces

Ma-

tathias hjcutus est di-

dum emu-

latur lcge adeptus est

sacerdotium.
/.

490. Quartus vero


fat

filius

Aaron Itamar

dictus est, qui dicitur rancidus:

iios

gcnuit ex Elisa-

quae dicta L 491. Moyses autem


sacerdotis.

est gratia domini.


filius

Anibram secundus genuit Gersam,

qui dicitur hospes, et Eleazarum.


filia

qui dicitur dci virtus. ex Seffora. quc dicta est visitatio formonsa,

lotor de Ma<lia

L L L

492.

Gersam vero genuit lonatham.


ad dicm transmigrationis tcrrae.

ipse ct

filii

cius erant sacrificantes in tribu

Dau usquc
Fogor.
,"

493. In

horum autcm montc


cst

scpultus est

Aaron

et

Moyses

in

Gcth iuxta

domum

494. Ilaec tribus sortcm non accepit, quoniam inde sunt sacerdotes, qui altario dci deserviunt:

dominus

cnim

sors

corum.

idco

nunc dccime

sufficcre

debeant sacerdotibus

ut

alieni sint a scculi voluptatibus, qui alienis incubare desiderant rebus.

LFO

495" Deinde

(igitur

nomen"
(in
ins.

[om.

F) Moyses ,'cuius Ld) Egyptiaca lingua


de

495''.

ezcr,

Moyses genuit filios II Gersam et Eliqui Moyses sccundum HcbraeTi


interpretatur

interpraetatur

aqua

acceptus

et

lingua

servans domino,

F) Aebrea

lingua

serviat

secundum Aegj^ptiaca de aqua suscep-

IjFO

49(i.

domino, ipse genuit Gertus. Eleazarum fratrem eius ex SeflFora, quac (quem (}) dicitur visitatio. hic Moyses fuit in deserto Syna (sina ^?, synai F) annis XL et diim 'iussus a' (iiissu suo F) diunino asccnderet in Roboth Moab super montem Nabau super verticem Fasga, quae cst contra facicm {<i)it. (t) Iliericho ct ostendit ei omneni terram Noptalim (ueptlialim (r) 'ot omTU'm tcrram" (<n. />) Efrem (effrem (r) et Mannasse (mannase X% manasse G) et omneiu tcrram luda usque ad marc novissimum (-mo (r) et desertum et adiacentia regionis Ilierico (-cho Fir) civitatcm Foonicum usque Segor (fogor LG) et dixit dominus ad Moysen (-sem (?"): hec est terra, quam (pro qua F) iuravi Abrahe (et ins. G) Isaac
(seruat

LF)

sam

et

vestro (tuo F) dabo illam quam ostendi oculis tuis, non G, non ibi F) introibis. et mortuus est Moyses {om. G) fanuilus domini in tcrra Moab secundum verbum domini et sopelierunt eum in Geth iuxta domum Fogor et nemo scit sepulturam eius usque in hodicrnum dicm, no ut dous ab ipsis coloretur. sicut cum [si<-] dcrolinqucrant ((h^linqucrant / dcliqucrant /') in Choet

lacob dicens:
'illo

semini (-ne G)
illam

sod

non" (iu

rob (eoreb

/').

497. hic

conclusi

sunt

anni

quadringenti

septuaginta

vocatione
vitao.

Abrahae peregrinationis

Israhel usquo ad horemi tem])us ot Moysi torminum

ordinat

/.

indkatur p.

IM T
24

i8

LTBER GENEALOGVS
498. Post liunc aiitem

LG

L 499.

LO
LG

500.

501.

LG

502.

XG

503.

Nave, qui dictus est salvator, iudicavit Israel centum decem et sepelierunt cum in terminis sortis sue in Thamnasar in (tliemnasarim 7^^, thamnasarim U') monte (-tem (t) Efrem (cffrem (i) trans monte (-tem (t) Galaad. et {om. L) posuerunt cum eo in monumento cultellos (curtellos L) petrinos circumcisionis Israhel devictis XXATHI (xxiiii (t) regibus. Hoc in tempore viginti novem regum populi et gentes Africam tenu(>runt. quae prisco tempore insula dicebatur, et ex quo habitare coepit amii sunt usque ad annum sextum decimum regis duo milia septuaginta sex. Post lesum autem transgresso populo a nmndatis dei servierunt regi Mesopotamiae Chusarsaton (cusarsathon (1) nomine annis octo. Deinde penitentia (-tiam G) egit populus et iudicavit eos Gothoniel (gothonel //"', gothonihel G) annis quinquaginta [om. G). origo autem Gotiioniel (-hel G) hec est: filius fuit Genez (chenez G) fratris Chaleb (caleph G) fratris (fih G) lepphone (ieppone 7/, iepphoniae G). hic Gothoniel (-hel G) coepit civitatem litterarum et dedit ei Chaleb (caleph (t). Ascham (naascham G) filiam suam uxorem. hcc est {om. G) Dabir civitas litterarum. Deinde iudicavit eos Eglom annis 'decom et octo' (mn. ('r). hic rex Moabitarum fuit. tunc populus domino non serviebat, (juia idolis immolabat, et traditi sunt regi Eglom. Deinde iudicavit eos Aoth ambidexter annis octoginta (uiii G). hic cultellum palmarem accepit (accipit (t) et dixit (om. G) ad Eglom: verbum est mihi ad te, rex, et dum introissent in cubiculo (-lum G), occidit eum et clausit ianuam et fugit per medium
lesus (hiesus
filius

G)

annis

XXX

(xxuii

G)

et anni vite eius

exercitum salvatus.

504.

Anno autem vicesimo


(bubum
(?)

quarto Aoth in terra

Edom

mortuus

est lob.
in

LG

505. Deinde servierunt regi

Semegar

annis

XX.
filios

hic occidit
Israel.

cx alienigenis

aratro

boum

octingentos viros et defendit

LO

506. Deinde labis servierunt regi (rege

naan G)

fuit,

qui

rcgnabat

(regnauit

G) alienigenarum annis XX. hic rex Chanan (chaG) in Astaroth, ct princeps militiae eius erat
eos
annis

Sisarra (syra Z).

huic fucrunt (fuerant G") currus fcrrei nongenti (octingenti G).


iudicavit

LG

507.

Deinde Debbora (deborra G)


(sisara Lj) in

XL.

huius temporibus fugit Sisarra

LO

'quem ipsa laiF (quam ipsa iahil G'', om. G^) occidit de palo (palu L) tabernaculi (tauern- LS) sui persequcnte Barach (baraac G) principe (-pem G) militiae. 508. Deindc ilazanitc (matianitae G) optinerunt (obtenuerunt (t) eorum (cos G) annis seplail

domo

(iahil (r),

teni ct

nomen

eius erat Mazia.

sub ipso fugerunt

filii

Israel in spekuicis et in scissuris

IM

montium (petrarum G) abscondebant (absconderunt G) se domino irascente. G) Gedcon (iedcon G) annis XL filius Hierobal (hicroboal G). soli enim trecenti viri (om. G) exierunt cum eo ad pugnam adversus Madiam (niazian G), qui lambierimt aquam sicut canes (canis G). tunc dixit dominus in trecentis viris solis, qui lambierunt aquam (aquas 7>) sicut canes (canis G), salvum faciam (faciat G) Israel. LG 510. Deindc Abimclech iudicavit eos annis tribus. hic occidit cx alienigenis (cis G) mille animas 'in igne" (igni (r), qui fucrunt in turre (torrem G) Sycliimorum (sycimorum (r), quando fugerant (fugierunt G) a facic cius in achroterium. tunc a muliere pcrcussus lapidom molae mortuus est. hic habitabat in A(3 51 I. Deindc Fua fibus {bls Ct^) Charram (-ran G) iudicavit cos annis XX. monte (-tcm G) Efrcm (effrem G). sub cuius tcmpus (tenipore (r) pax abundavit et
509. Deinde iudicavit eos (pm.
:

iu)n

fuit

belhini

in

Israel.

ol'2.

Deinde Toh'

iiidicavit

cds aanis

XX

duobus.

LG

513. Dciiidc Jair iiidicavit cos (om. L) aiinis

XX

duobus.

iiuic

ciaiit

tilii

XXX

ascendentes

XXX
1) iud.

equos et erant

eis

XXX

civitatcs,

(iiine

(qui (r) dicebantur Aliottiii (oliotiii

G)

lar') in Galatidin (ealiditin G).


10,

4 Habotli

lair

Hkronymua,

i7icwf.ets '/('^

Graeci.

ANNI
G5I4.
Dciiulo
Pliilistiui

CCCCLII.

Ig9

(locem et octo.

(-iiiie (r) et Ammunitiie (amanite fi) optimKMiint corum (oos 0) annis sub eorum pondera pioclamaverunt filii Jsrael ad dominum non semcl,

scd scpius ct vix eos dc pcriculis liveravit

(iib- (t).

AO

Dcinde 'leptha de Galaad' (de g. iepthe fr) iudicavit cos annis septem. hic ab Aroer usque dum veniatur Marattli (marath G) et (ei L) usque ad (a L) Belthar XX civitates (-tis (r) Araon (ammon G) evertit cum populis eorum. qunndo revcrsus 'domum suam' (suam do deo L) optuiit filiam. LG r)16. Deinde Usbon filius Irel (irer G) iudieavit eos annis Yll. hic ex (rex G) Bcthlem fuit
"iir).

et

erant

ei

{om.

(}')

XXX
eos

filii

et

XXX

filiae

diniiss('

foris (foras (r) et

XXX

uxorcs

duxit
/,o r)17.

fiiiis

suis et

mortuus

est

et {om.

G) sepultus
liic

est {om. (r)

Bethleem (-lcm G).


propterea
in

Deinde Elom
sepultus est

iudicavit

annis X.

Elom Zabulonites
fuit

fuit:

terra

Zabuhm.
iudicavit cos annis octo:
fili

/,0

.")ls.

Dcindc Abclon
mortuus

tilius

Farathonites (faratonites

L^^ir}.

huic

erant quadraginta
est {om.
in montc EHeth. Deindc alicnigenc

et

XXX nepotes (-tis G)


G) obtinuerunt cos
traditi

ascendentes septuaginta equos (et


(r)

ins.

G).

L)

et sepultiis cst in

Pharaton (farathon
{o)n.

in

torra

Efrem (efFrem G)
eo

LO

")l'l.

(^-gine

G) annis

XL

pro
est'

quod cxacer-

baverunt (-uauerunt L) dominum et


qui inhabitabant (habitabant
et Gctli quin(]ue civitatcs (-tis (r),

sunt 'adversariis, id

{om. L) Chananeis,

G) Ascalon (ascolana (r), Gerara. Gaza, Azotum (azontu L), quas Inatham (ionatha ^mst matli. G) filius Matiiathiae

(matatliiao

/>",

mathatiae G) expugnavit.
Jj)

LO

r)2fl.

Deinde Sanison (samso


annis

XX.

cuius

virtus

'filius Manoe et uxor eius Dalyhi' {om. G) iudicavit eos non poterat (potuerat G) conpraehendi, qui phis occidit in

morte sua (|uam quod in vita sua. Deinde Samcra iudicavit cos anno uno. hic percussit cx allophilis (ahifihs G) sescentos (sexccntos (r) viros praetcr iumcnta et salvum fecit ct ipse Israel. C 522. Deinde pacem habucrunt annis XXX (xuii (r). C 52)5. His tcmporibus non crat dux in Israhel, sed (et L) unusquisquo quod volebat hoc faciebat. tunc tribus Beniamin (bemin L") delinqucrat (-rant G) in facto Sodomitarum

C 52

et exterminati sunt

filiis

Isracl et derelicti simt viri sexcenti,

qiii

fugerant,

ut eva-

derent.

G 524. Deindc

Eli (^hoH G^) sacordos, qui fucrat in Sek)m. ubi (ibi (r) arca (area
ct fihi cius Ofni ot

G)

dci con-

stituta erat,

Fhiccs saccrdotes doniini.


'et hic

L L

525. Finecs voro gcnuit Acliitob et Beriochabel.

526. qui Achitob Abimelcch


a

et

liic

genuit Abiathar, qui

genuit Achimelec' {cMrndd^

Solomonc
in

in

cxilio rcligatus.

LO ZG

^Tt. et Eli (licH (r^) nimis senex et

ambo

filii

eius peccatores in conspectu domini.

528. IIoc

tempore natus

est

Saniuol (-hel (r).

qucm
:

postuhivit

Anna uxor

B(^h'liane

(elchanae G), cum essct sterclis: ct exaucHvit illam dominus et conccpit ct pcperit quoniam a deo omnipotente petii filium et vocavit nomen eius Samuel (-hel G) dicens (potiitG) illuni. IIcH autom fuit nonaginta annorum; ocuH autem oius erant obducti et et audito nuntio, quod non vidcbat. -et iudicavit' {\. autem G) popuhim annis XX.

capta

sit

ab allophiHs

(aUofilis

G) arca domini,

cecidit de sclla et

mortims

est.

LO
/,

529.

Tunc Samuiicl

successit ei ot iucHcavit Israhel aimis


filios

XX.
^r).

530. Hic Snmuiiol gonuit


531. Tomporibus sunt Finccs

unum nomine
Ofiii
fiHi

locl, alium voro Abiathar.

LG

autom
ot
a

cius ])ost captivitatom arcac ab allophilis (allofilis


et
VX\
(lioli

quando

occisi

(fonccs G)

(i^.

tuiic

et {om.

(r)

ipse

audito nuntio

mortuus

ost

gontibus aroa

fuorat do])racdata.

post

reditum autem {om. G) eius

quattuor loca fucrunt sanctificata' (sanct. fuorant sanct./y), quac circiiibat Samuol (-lielfr), id est Bethel, quae dicitur Euza, ubi visus est deus ab {om. G) lacob, ot Galgahi. ubi

190
circumcidit

LTBER GENEALOGVS
Ipsus

Navo

(om.

L) populum

(oni.

G) cnntra Hiorico (-cho


(icpta L"), et

^t),

et

Masefat
^r)

(massefatli G),

ubi obtulit filiam

suam leptha

Armaten (armathen
fuit

in

donio sua, ubi fecerat altarium (altare G) deo.


proplieta,
(om. L) conputantur.
iudicuni

sacerdos enim

et (om.

L) iudex

et

sed ideo intor sacerdotes a nobis non est inmissus neque Eli (heli G), quia

intor iudices 'a nobis'

532. Hic enim conelusi sunt

anni quingenti sexaginta unu

initii

captivitatis aUeni-

genarum.

LG

533. Post hunc

dederat, per
sui

autem factus est Saul rex, quem dominus in bile (uile G) sua populo Israhel manus scilicet Samuehs (samuhel G) unctum, cum asinas quaereret patris qui regnavit in Israel annis (annos G) XL. Bamma (bama G)^enim Cis (chis G).

dicitur civitas, ubi imctus est ipse Saul.

534. Qui Saul habuit


fibos et sorores

uxorem nomine Achima; ex hac genuit lonatham lesiul Esbal Memeorum Merob et Melchol, et filius lonathae Memfiboste genuit Macca.
et

LO

535. Post hunc regnavit


(-hel

G) autem

David in Israel annis XL 'et menses David anni sunt (om. G) XL.

sex' (om. G).

inter

Samuel
milia

LO

536. Temporibus
diicenti

eorum orant sacordotes tabernaculi (tauernaculi L)

testimonii

decom

sexaginta et levitae centum duodecim milia (cxii G):

sacerdotum autem erant

(om. G) principes

viginti quattuor, qui sunt seniores viginti quattuor, et ista nomina ex genere onim erant Eleazar (eliazar G) et Ithamar filioruni Aaron. 'prima sors' (primus G) larim, unde fuit Mathathias (matthathias Gr), secunda (ii et sic deinceps G) Bidac (bideae G), tertia Choreb, quarta Seroib, quinta Michae, sexta Beniamin, septima Choos (coos 6r), octava Abia, unde fuit Zaccharias (cazcharias G^), nona lesu (hiesu G), decima lecchenir (-ner G), undecima Enasib, duodecima lachib, tertia decima quinta docima Banno (-nae G), sexta decima Cliobra, quarta decima Isba (hisba G) Emmer (^ormer G), septima decima Chezir, octaba docima Afesor, nona docima Phanoi',

eorum.

vigesima Ezechiel (ezechiei G), vicesima prima Achin, vigesima secimda Gamuel (camuhel G), vigesima tertia Dalea, vigesima quarta Mazia. hi sunt XXIIII, quos David
sacerdotibus pracposuerat principes.

LO

537.

Quando enim de domo Abidda retulit David (om. L) arcam testamenti et posuit oam (ea L) in Sion in domo Aminadab et inde transtulit cam et posuit cam in domo sua. tunc hos sacerdotibus principes constituit, qui praecoderent populum ante archam' testamenti.

nam

(oi.

L)

et levitao fuorunt

XXIIII, qui

levitis

impcrabant: ex genore onim


nani super eos fuerant

erant Caat (caath G) Gcsson (gerson G) ot Merari (morarii L).


(-runt
tertius

G) quattuor, quorum nomina hoc


klitum (idithun
^r),

sunt: prinnis Enian, secundus


(aotlian

Asaf (asaph G),

quartus

Etham

G).
(oIIT

TM

538. Fuit numerus ipsorum


intellegit,

cum

fratribus

ipsorum docti cantaro domino, omnis

G) qui

ducenti octoginta (Ixx G) octo.

accoperimt (acciperunt G) etiam


ot iuxta pusillum

ipsi sortes

diurne apparitiones (apparationes G) iuxta


tium.
fili

magnum
G)
et

perfectorum et discense-

ot (om.

L) excidit sors prima filiorum oius ot fratrum oius ipsius Asafh (asaph G)
ipse (ipsi
filii

(illi

L) loseph (iosepfh G):


filii

cius et fratros eius duodecim.


tertius

cundus (xodolias:
eius
nias

oius et fratres oius duodccim.

Zacchur:

filii

eius ot fratres

duodccim.

([uartus
filii

lesdri (iezdri G):


eius
ct

filii

cius et fratres eius XII.

quintus Nataeius
et
frati-es

(nathanias G):

fratres
//):

eius XII.
filii</