You are on page 1of 12

E3.2 FIA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECIE Msura 112 Instalarea tinerilor fermieri I.

INFORMAII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT I LA PROIECT Titlu proiect: ................................................................................................................................. ............................................ ........................... .. Numr de nregistrare al cererii de finantare: F Nr. msur Nr. Ordine Nr. licitaiei de proiecte VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECIE SCOR Stabilit de OJPDRP / CRPDRP / APDRP Nr. Regiune Cod Jude

Nr.

CRITERIUL

Documente care se verifica

S1

Solicitantul deine o ferm de semi-subzisten Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecie, solicitantul completeaz seciunea specific Stabilirea dimensiunii economice a fermei a Cererii de finanare, din care va trebui s rezulte c exploataia agricol deinut are o dimensiune economic cuprins ntre 6 i 8 UDE. (20 daca DA si 0 daca NU) Solicitantul deine o exploatatie agricol ( cu profil vegetal/animal) ntr-o zona defavorizata Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecie, se verific dac exploataia agricol este situat n: - zona montan cu handicap natural conform Listei Unitilor Administrativ Teritoriale din zona montan defavorizat, prezentat n
APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Cererea de finantare Calculul UDE

S2

Planul de afaceri Anexa PNDR

anex la Ghidul Solicitantului; - alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitilor din Zonele Defavorizate de Condiii Naturale Specifice prezentate n anex la Ghidul Solicitantului. S3 (15 daca DA si 0 daca NU) Solicitantul are n proprietate exploataia agricol. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la Cererea de finanare documente prin care s demonstreze c deine n proprietate ntreaga exploataie agricol: - documente care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol autentificate de notar, conform legislaiei n vigoare; - documente care atest dreptul real principal de proprietate al cldirilor din exploataie; - extras din Registrul Exploataiei emis de ANSVSA/DSVSA din care s rezulte: efectivul de animale deinut, al pasrilor i al familiilor de albine i data primei nscrieri a solicitantului n Registrul Exploataiei, nsoit de formular de micare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). ( 30 dac DA i 0 dac NU)

Doc. 1a, 1b

APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

S4

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform legislatiei in vigoare, nainte de lansarea sesiunii:Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecie, solicitantul ataeaz la Cererea de finanare documente prin care s demonstreze c acesta este membru al uneia din urmtoarele forme asociative, iar scopul i obiectivele formei asociative sunt n domeniul proiectului pentru care se solicit finanare: - grupuri de productori recunoscute n conformitate Ordonana Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaterea i funcionarea grupurilor de productori, pentru comercializarea produselor agricole i silvice, cu modificrile i completrile ulterioare; - grupuri i organizaii de productori n sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotrrii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute preliminar i organizaiilor de productori n sectorul fructe i legume; - societate cooperativa agricol, consituit conform legii nr.1/2005; - cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificrile i completrile ulterioare; - organizaii de mbuntiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Organizatia Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeean i naional. (20 dac DA i 0 dac NU)

Doc. 12.1

APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

S5

Solicitantul acceseaza si masura de agromediu. Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecie, solicitantul trebuie s acceseze Msura 214 Pli de Agro mediu din cadrul PNDR, prin care i-a asumat, n mod voluntar, angajamente de agro mediu pentru o perioad de cinci ani de la data semnrii angajamentului.
Lista pachetelor existente: 1. Pajiti cu nalt Valoare Natural. 2. Practici Agricole Tradiionale. 3. Pajiti Importante Pentru Psri pachet pilot. 4. Culturi verzi. 5. Agricultur ecologic 6. Pajiti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 7. Terenuri arabile importante ca zone de hrnire pentru gsca cu gt rou (Branta ruficollis).

Planul de afaceri Print screen IACS APIA (se listeaza de catre expert)

(15 dac DA i 0 dac NU) TOTAL Nota: Scorul total al criteriilor de selecie (max.100) stabilit de OJPDRP/CRPDRP/APRDP: . puncte Nu exist punctaj minim pentru aceasta masur , selecia se face n ordinea descrescatoare a punctajului de selecie, n cadrul sumei alocate pe sesiune. n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face n functie de urmatoarele prioritai: 1. beneficiarul are n proprietate exploatatia agricol; 2. beneficiarul este membru al unei forme asociative; 3. beneficiarul deine o ferma de semi-subzistenta. n cazul proiectelor cu acelai punctaj i aceleai prioriti, departajarea se va face n funcie de criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numrului mai mare de uniti de dimensiune economic (UDE) calculat prin cumularea elementelor componente n cadrul fiecrui criteriu de departajare, n urmtoarea ordine: 1. numr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducie/ psri, numr UDE cumulate; 2. numr de porcine la ngrat/ ovine i caprine, numr UDE cumulate; 3. suprafa legume numr UDE cumulate; 4. suprafa pepiniere i plantaii de pomi i de arbuti fructiferi, cpunarii, numr UDE cumulate;

APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

5. suprafa pepiniere i plantaii de vi de vie pentru vin cu excepia restructurrii/reconversiei plantaiilor de vi de vie) i struguri de mas, numr UDE cumulate; 6. suprafa culturi de cmp numr UDE cumulate; 7. suprafa culturi de specii forestiere cu ciclu de producie scurt i regenerare pe cale vegetativ, n scopul producerii de energie regenerabil, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculeaz numrul de UDE. Calculul UDE pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal la criteriile de selectie Numar Specificare UDE criteriu CD 1 Numar de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproductie / pasari CD 2 Numar de porcine la ngrasat / ovine si caprine CD 3 Suprafata legume CD 4 Suprafata pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunariI CD 5 Suprafata pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin (cu exceptia restructurarii/ reconversiei plantatilor de vita de vie) si struguri de masa CD 6 Suprafata culturi de cmp CD 7 Suprafata culturi forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, n scopul producerii de energie regenerabila, cumulate. Pentru acest criteriu de departajare nu se calculeaza numar de UDE. Observaiile OJPDRP/ CRPDRP/ APDRP: (se detaliaza, pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s-a obtinut punctajul maxim) ................. ........... ......................... ... DSC-SES Aprobat de ...................................... Sef Serviciu Evaluare Selectare. Semnatura si stampila ..................... DATA ./../201. Verificat de . .........Expert 2 SES Semntura ................. DATA ./../201 Intocmit de Expert 1 SES

APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Semntura ..... DATA ./../201 CRPDRP Aprobat de ..................................................Director CRPDRP Semnatura si stampila ............................... DATA ./../201 Verificat de . Expert 2/ ef SEC-CRPDRP Semntur DATA ./../-201 Intocmit de Expert 1 SEC Semntura DATA ./../201

OJPDRP Aprobat de ..................................................Director adjunct OJPDRP Semnatura si stampila ............................... DATA ./../-201 Verificat de . ef Serviciu Semntur DATA ./../-201 Intocmit de Expert Semntura DATA ./../-201

APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie Numarul de inregistrare al cererii de finantare Se preia numarul de inregistrare din cererea de finantare confruntandu-se si cu numarul de inregistrare din fisa de verificare a conformitatii E2.1 completat conform sectiunii ES2, punctul 3 Inregistrarea din procedura de evaluare selectare Verificarea criteriilor de selectie S1:Solicitantul detine o ferm de semi-subzisten (20 pct.... daca Da si 0 daca NU) PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTE PREZENTATE DOCUMENTELOR PREZENTATE 1. Cererea de finantare - stabilire Exploataii de semisubzistena sunt categorie de ferm, calculul dimensiunii exploataiile care produc n principal, economice. pentru consumul propriu, dar care comercializeaz i o parte din productia realizat. Dimensiunea economica a acestora poate fi de minim 6 unitati de dimensiune economica (UDE). n vederea asigurrii c investiia vizeaz o exploataie de semisubzisten, expertul va verifica calculul dimensiunii economice a fermei din Cererea de finantare, tabelul din CF- 112 din care sa rezulte ca dimensiunea economica a exploatatiei este de minim 6 UDE i maxim 8 UDE. Dac n urma verificarii, expertul constata ca dimensiunea economica a fermei este mai mare de 8UDE, va inscrie0 punctajul acordat in coloana scor, in rubrica specifica acestui criteriu. n cazul n care exploatatia vizat de investitie este cuprinsa ntre 6UDE si 8UDE va acorda punctaj la acest criteriu.

S2: Solicitantul detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) aflata ntr-o zon defavorizat (15 pct.. daca Da si 0 daca NU)

APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

DOCUMENTE PREZENTATE 1. Documente din care sa reias ca exploatatia agricola (cu profil vegetal/animal) se afla ntr-o zon defavorizat: a) Documente solicitate pentru terenul agricol: document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului agricol conform legislaiei n vigoare (contract de vnzarecumparare autentificat de notar, act de donaie autentificat de notar, hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil cu punere n posesie, certificat de motenitor unic autentificat de notar i alte acte care demonstreaz terilor dreptul de proprietate conform legislaiei n vigoare); i/sau tabel centralizator- emis de Primrie, semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul contractelor de arendare ( cu o valabilitatede minim 5 ani la data depunerii cererii de finantare) cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin, perioada de arendare. i/sau contract de concesionare cu o valabilitate de cel puin 5 ani la data depunerii CF. Contractul de concesiune va fi nsotit de adres emis de concedent care contine situaia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este n graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract si alte clauze. document pentru terenul ce constituie vatra stupinei acte de proprietate conform legislaiei n vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arend/ nchiriere/ contract de comodat. Suprafaa de teren eligibil pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup i 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. d) Copie din Registrul Agricol emis de Primrii care s certifice dreptul de proprietate i/sau de folosin (arenda/concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/animalelor nregistrate pentru baza de producie, cu tampila primriei i meniunea Conform cu originalul.

PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE Se verific dac amplasarea investiiei descris n Planul de Afaceri, n documentele ataate pentru terenurile vizate de investiie se regaseste intr-una din localitile menionate din urmatoarele zone: - zona montan cu handicap natural conform Listei Unitilor Administrativ Teritoriale din zona montan defavorizat, prezentat n anex la ghidul solicitantului; - alte zone cu handicap natural dect zona montan conform Listei Unitilor Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate/ Lista localitilor din Zonele Defavorizate de Condiii Naturale Specifice prezentate n anex la ghidul solicitantului. Daca n urma verificarii descrise mai sus, expertul constata ca amplasarea proiectului este in proportie de 100% in zonele mentionate in cel putin una din situatiile prezentate mai sus, acesta va nscrie punctajul acordat 15 puncte, in coloana scor, in rubrica specifica acestui criteriu. n cazul n care nu sunt ndeplinite aceste conditii, expertul nu va acorda punctaj la acest criteriu i va inscrie 0 in rubrica aferenta.

APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

S3: Solicitantul are n proprietate o exploataia agricol (30 pct.. daca Da si 0 daca NU) PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTE PREZENTATE DOCUMENTELOR PREZENTATE 1. Acte de proprietate, pentru exploatatia Solicitantul trebuie sa faca dovada ca agricola ce apartine solicitantului este proprietar al ntregii proiectului: exploataiiagricole (terenuri agicole/ cladiri - documente care atesta dreptul de si anexe ale bazei de productie si proprietate asupra terenului agricol conform animale) cu acte de proprietate conforme legislaiei n vigoare (contract de vanzare- legislaiei n vigoare. cumparare autentificat de notar, act de Dac solicitantul are n proprietate donaie autentificat de notar, hotrre ntreaga exploaie agricol expertul va judectoreasc definitiv i irevocabil cu nscrie punctajul acordat (30 puncte). In punere n posesie, certificat de motenitor cazul fermelor apiciole terenul necesar unic autentificat de notar i alte acte care vetrei stupinei trebuie sa fie n demonstreaz terilor dreptul de proprietate proprietatea solicitantului. conform legislaiei n vigoare); Pentru animale solicitantul trebuie s - documente pentru terenul ce constituie prezinte Extras din Registrul Exploatatiei ANSVSA/DSVSA din care vatra stupinei acte de proprietate emis de rezult c animalele sunt n proprietatea conform legislaiei n vigoare; - documente care atest dreptul real solicitantului, nsoit de formular de principal de proprietate al cldirilor din micare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului exploataie; ANSVSA nr. 40/2010). - extras din Registrul Exploataiei emis de Daca solicitantul are numai drept de ANSVSA/DSVSA din care s rezulte: folosinta (arenda/concesiune) asupra efectivul de animale deinut, al pasrilor i al exploatatiei agricole , sau deine acte de familiilor de albine i data primei nscrieri a proprietate numai pentru o parte din solicitantului n Registrul Exploataiei, nsoit exploataia agricol, expertul va nscrie 0 de formular de micare ANSVSA/DSVSA la punctaj. (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare Not: extrasul/copia din Registrul agricol nu constituie document de proprietate. ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) S4: Solicitantul face parte dintr-o forma asociativ, recunoscut conform legisla iei na ionale n vigoare (20 pct.. daca Da si 0 daca NU) PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTE PREZENTATE DOCUMENTELOR PREZENTATE 12.1 Document care atest c solicitantul 12.1 Expertul verific n document dac este nregistrat ntr-o form asociativ ca acesta are statutul de membru al unei membru, nainte de lansarea sesiunii forme asociative n domeniul proiectului, pentru care aplic, n domeniul proiectului acordat n conformitate cu legislaia emis de ctre: naional n vigoare, dup cum urmeaz: - grupuri de productori recunoscute n - este membru al unui grup de productori conformitate cu Ordonana Guvernului nr. constituit conform OG nr. 37/2005, aprobata 37/2005 privind recunoaterea i cu modificarile si completarile ulterioare, funcionarea grupurilor de productori, document care atesta calitatea de membru pentru comercializarea produselor al grupului de productori declaratie scris
APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

agricole i silvice, cu modificrile i completrile ulterioare (document care atesta calitatea de membru al grupului de productori declaratie scris aprobat de fondatori sau membrii consiliului de administratie); - grupuri i organizaii de productori n sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotrrii Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute preliminar i organizaiilor de productori n sectorul fructe i legume (document care atesta calitatea de membru al grupului de productori, declaratie scris aprobat de fondatori sau membrii consiliului de administratie);societate cooperativa agricol, consituit conform legii nr.1/2005 (adeverin eliberat de cooperativa agricol nsoit de copia dup nregistrarea la Oficiul Registrului Comerului de pe lng tribunalul n a crui raza teritorial i are sediul); de verificat cerere de inscriere aprobata de adunarea generala); - cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;(cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si aprobata de adunarea generala, si declararea expresa a recunoasterii actului constitutiv, adeverin privind calitatea de membru eliberat de cooperativ, actul constitutiv i statutul cooperativei, certificatul de nregistrare i certificatul constatator ORC al cooperativei); - organizaii de mbuntiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. (adeziunea la statut i la hotrrile adunrilor generale adoptate pn la acea dat, precum si dovada platii contribuiei de nscriere i a cotizaiei pe anul n curs). - Organizatia Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) - document care demonstreaz calitatea de membru al asociaiei n care este membru solicitantul: adeverin emis de OIPA care demonstreaz calitatea de

aprobat de fondatori sau membrii consiliului de administratie (expertul verific dac grupul de productori se regsete pe site-ul www.madr.ro, n seciunea Dezvoltare Rurala >>Grupurile si organizatiile de producatori recunoscute si se tiprete pagina cu rezultatul verificrii). - grupuri i organizaii de productori n sectorul fructe i legume recunoscute conform HG nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de productori recunoscute preliminar i organizaiilor de productori n sectorul fructe i legume, document care atesta calitatea de membru al grupului de productori, declaratie scris aprobat de fondatori sau membrii consiliului de administratie (expertul verific dac grupul de productori se regsete pe site-ul www.madr.ro, n seciunea Dezvoltare Rurala>> Grupurile si organizatiile de producatori recunoscute si se tiprete pagina cu rezultatul verificrii); - este membru al unei societati cooperative agricole in baza lg.1/2005 (adeverin eliberat de cooperativa agricol nsoit de copia dup nregistrarea la Oficiul Registrului Comerului de pe lng tribunalul n a crui raza teritorial i are sediul); Se verific: - cererea de inscriere aprobata de adunarea generala; - este membru al unei cooperative agricole in baza lg.566/2004: - cerere de aderare avizata de consiliul de administratie si aprobata de adunarea generala, si declararea expresa a recunoasterii actului constitutiv, adeverin privind calitatea de membru eliberat de cooperativ, actul constitutiv i statutul cooperativei, certificatul de nregistrare i certificatul constatator ORC al cooperativei; - este membru al unei organizatii de imbunatatiri funciare in baza lg.138/2004adeziunea la statut i la hotrrile adunrilor generale adoptate pn la acea dat, precum si dovada platii contribuiei de nscriere i a cotizaiei pe anul n curs.

APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

membru a solicitantului n asociaie i a asociaiei n OIPA, document avizat de consiliul director nsoit de statutul organizatiei. Acest documente se ataeaz numai pentru dovedirea criteriului de selecie Solicitantul este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaiei nationale n vigoare.

-expertul verific dac organizatia de imbunatatiri funciare se regsete pe site-ul www.madr.ro, n seciunea Agricultura >>Fond funciar si Imbunatatiri funciare >>Imbunatatiri funciare si se tiprete pagina cu rezultatul verificrii); - se verific documentele care atest c solicitantul este membru al unei asociaii care este membr OIPA: adeverin emis de OIPA care demonstreaz calitatea de membru a solicitantului n asociaie i a asociaiei n OIPA, document avizat de consiliul director nsoit de statutul organizatiei. Se verific in Registru OIPA, daca asociaia este membr OIPA i este nregistrat, pe site-ul MADR pagina cu rezultatul verificrii); Pentru toate formele asociative recunoscute se verific existena documentelor de nfiinare a formei asociative (act constitutiv, hotarre judecatoreasc) i documentele care atest c solicitantul este membru al acesteia. Daca n urma verificrii, expertul constat c solicitantul este membru al uneia dintre formele asociative menionate mai sus, va nscrie punctajul acordat n coloana scor, n rubrica specific acestui criteriu. In cazul in care solicitantul nu este membru al uneia dintre formele asociative mentionate mai sus, expertul nu va acorda punctaj la acest criteriu i va nscrie 0 in rubrica aferenta.
http://www.madr.ro/pages/page.php? self=01&sub=0119, (se tiprete

S5: Solicitantul acceseaza i masura de agromediu (15 pct.. daca Da si 0 daca NU) DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT N CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

12.2 Angajament de agro-mediu pentru o 12.2 Dac n urma verificrii in IACSperioada de 5 ani. APIA, expertul constat c solicitantul a Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de accesat msura de agromediu, va selecie, solicitantul trebuie s acceseze nscrie punctajul acordat n coloana Msura 214 Pli de Agro mediu din cadrul Scor, n rubrica specific acestui PNDR, prin care i-a asumat, n mod voluntar, criteriu. n cazul n care solicitantul nu a
APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

angajamente de agromediu pentru o perioad de accesat msura de agromediu, expertul cinci ani de la data semnrii angajamentului. nu va acorda punctaj la acest criteriu i Lista pachetelor existente: va nscrie 0 n rubrica aferent. . 1. Pajiti cu nalt Valoare Natural. Expertul listeaz print-screen-ul din 2. Practici Agricole Tradiionale. 3. Pajiti Importante Pentru Psri pachet pilot. IACS si-l depune la dosar.
4. Culturi verzi. 5. Agricultur ecologic 6. Pajiti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 7. Terenuri arabile importante ca zone de hrnire pentru gsca cu gt rou (Branta ruficollis).

Expertul completeaz, semneaz i dateaz Fia de evaluare a criteriilor de selecie si nscrie punctajul total acordat. Dac exist divergene ntre expert i persoana care verific munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de eful ierarhic superior, care i nsuete decizia prin semntur.

APDRP Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit