You are on page 1of 2

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERGURUAN TEMENGONG IBRAHIM JALAN DATIN HALIMAH 80350 JOHOR BAHRU MU 2050E PENDIDIKAN

MUZIK

NAMA RAFIDAH BINTI ISHAK NO. KAD PENGENALAN 841124-01-5666 KOD MATA PELAJARAN MU 2050E

OPSYEN KDPM KDC PENGAJIAN PRASEKOLAH AMBILAN NOVEMBER 2011 PENSYARAH PEMBIMBING PN. ZAITON BINTI MOHAMAD