You are on page 1of 1

Xuyn m trong ADSL Nhng ng dy in thoi DSL l cp xon c b li thnh nhng cp ln.

Dy cp xon v c bn c s dng ti gin sgiao thoa ca nhng tn hiu t cp ny sang cp khc gy ra bi sbc x hoc s ghp bng in dung. Tuy nhin, s ghp i gia cctn hiu gim nhiu ch c th t ti mt gii hn nht nh. Nuvt qu gii hn ny, nhiu tng cng trn tng dy s khin chocht lng thng tin trn b suy hao ng k. V nh vy, nutruyn tn hiu mt cch cn i trn nhiu i dy trong mt cp, tc v chiu di ca tuyn s b gii hn trong mt khong hp. S d nh vy l do nhiu trn ng dy thu bao s, m ph binnht l 2 loi nhiu xuyn m thng thy trong DSL: NEXT xuynm u gn v FEXT xuyn m u xa. -Xuyn m u gn NEXT l loi xuyn m xy ra t cc tn hiu itheo hng ngc li trn i dy xon hoc l t b pht i ti bthu u cui gn -Xuyn m u xa FEXT c t tn hiu i theo cng mt hng trn 2 i dy xon hoc t b pht ti b thu u xa.

dc theo i dy xon R(/km), L(H/km), C(F/km), G(S/km). Tuy nhin,ngi ta cho rng tn hiu kim loi t mt i dy nh hng sang idy ang xt l khng i theo chiu di (khi ta gi thit l cc tham s RLCG l khng i trn mt n v chiu di). Sau , hm cm ng (ph thuc vo tn s) X21(f) gia s thay i in p trn dy 2v dy 1 c th tm c qua l thuyt mng hai ca tng qut khi bit tt c cc tham s M v E. Tng t nh vy, ta cng c th tm c hm xuyn m theo n v chiu di t i dy 1 sang i dy 2(v cng nh vy cho mi i trong cp ln cc i dy khc). C NEXT v FEXT u c hm nhiu theo thi gian b thu tun theo quy lut phn b Gaussian. Ngoi NEXT v FEXT, ADSL cn chu nh hng ca cc loi nhiukhc, v d nh nhiu v tuyn, nhiu xung, can nhiu gia cc loiDSL vi nhau hoc t can nhiu.

Minh ha xuyn m Xuyn m c th l ngun nhiu nh hng ln trn i dy xon v thng gy gim tnh nng hot ng ca DSL khi n khng cloi b. Trong m hnh cp di y minh ho s cm ng gia hai dytrong mt i dy xon v gia hai i dy khc nhau. C in cm tng h M gia cc on ca dy v c in dung Egia bn thn cc dy. Trong cp i dy xon c iu khin, ngi tamong rng in cm v in dung tng h c th iu chnh c bi xon do cc on xung quanh ca i dy xon c cc o duv do vy loi b c tn hiu cm ng. Tuy nhin xon khongphi l hon ho v gi tr ca in cm, in dung khng c duy trsut chiu di ca i dy xon. Hn na, s thay i in cm vin dung tng h theo tn s thm ch cn cao hn s bin i cctham s c trng cho tn hiu kim loi (t thu bao n tng i)