Вы находитесь на странице: 1из 14

Students Faculty Mentor List

S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S.No. 1 2 3 4 5 Roll Number First Name FA11019 FA11020 FA11022 FA11023 FA11024 FA11025 FA11026 FA11027 FA11028 FA11029 FA11030 FA11031 FA11032 FA11033 FA11034 FA11035 FA11036 Karan Khushboo Vinay Manish Mohit Nakul Namrata Neha Nivedita Ojasvi Parveen Peeyusha Prachi Pranay Prateek Pratibha Pulkit Surname Khanna Sinha Gupta Rawat Gupta Mehra Lalwani Supriya Singh Parwani Kumar Sharma Verma Singh Gautam Kumari Jain Surname Kartik Sharma Mohan Tiwari Kaur Nayyar Chandel Rawat Srikanth Sharma Gupta Khan Bansal Mehrotra Majumder Sharma Aditya Arora Surname / Family Name Bajaj Hundawal Agarwal Bhalla Faculty Mentor Name Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Ms. Neelam Dhall Faculty Mentor Name Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Dr. Navneet Joshi Faculty Mentor Name Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora

Roll Number First Name FA11037 FA11038 FA11039 FA11040 FA11041 FA11042 FA11043 FA11044 FA11045 FA11046 FA11047 FA11048 FA11049 FA11050 FA11051 FA11052 FA11053 FA11054 R. Rahul Rashi Ratnam Rishupal Rohit Sakshi Sandeep Durairaj Saurabh Selesh Shahwaz Shobhit Shivani Shresthanjallie Srishti Sudip Tanvi

Roll Number First Name FA11055 FA11056 FA11057 FA11058 FA11059 Surbhi Sushant Trapti Vaishally Vidhi

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 S.No. 1 2 3 4 5

FA11060 FB11061 FB11062 FB11063 FB11064 FB11065 FB11066 FB11067 FB11068 FB11069 FB11071 FB11072

Yogesh Akshay Akshi Alisha Anjali Ankit Ankita Anupam Apoorva Aprajita Chetan Deepanshu

Pruthi Malhotra Aggarwal Grover Singh Goyal Biswas Kumar Parakh Dhaumya Chhabra Goyal Surname / Family Name Kumar Arora Agarwal Rishi Gajjar Rai Bisht Kaushik Grover Sharik Nenwani Dudeja Aggarwal Bhadauria Agarwal Kalra Khan Singh Kumari Mittal Ahuja Nagpal Agrawal Malik Patwal Shekhawat Surname / Family Name Doda Goyal Juneja Shandilya Tripathi

Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Ms. Mansi Arora Faculty Mentor Name Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Dr. Madan Mohan Faculty Mentor Name Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain

Roll Number First Name FB11073 FB11074 FB11075 FB11076 FB11077 FB11078 FB11079 FB11081 FB11082 FB11083 FB11084 FB11085 FB11086 FB11087 FB11088 FB11089 FB11090 FB11111 FB11112 FB11113 FB11114 FB11115 FB11116 FB11117 FB11118 FB11119 FB11120 Gaurav Gurpreet Himanshu Japneet Jay Kanika Kartik Kritika Meenal Mohd. Mohit Natasha Naveen Nikita Pallavi Paridhi Piyush Shuaib Surabhi Swasti Neha Tanvi Taruna Udit Vinay Yamini Yuvraj

Roll Number First Name FA11016 FB11070 FB11080 FB11091 FB11092 Hitansh Ayush Priyanka Pooja Pragya

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FB11093 FB11094 FB11095 FB11096 FB11097 FB11098 FB11099 FB11100 FB11101 FB11102 FB11103 FB11104 FB11105 FB11106 FB11107 FB11108

Prankur Prateeksha Prince Rachana Rachit Rahul Ravi Rima Rohit Rupesh Sidharth Saru Sarvesh Saurabh Shikher Shivali

Chaturvedi Jain Benzilin Rastogi Srivastava Kalra Gupta Sethi Matroja Gupta Chawla Srivashtav Arora Jain Surname / Family Name Khanna Mangla Arora Singh Makhija Mehra Dubey Tiwari Singh Kapoor Khandelwal Arora Dhingra Gupta Lata Rastogi Surname / Family Name Chopra Seth Ahuja Sharma Agarwal Sharma Srivastava Verma Mahajan Bhalla Gupta

Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Ms. Pooja Jain Faculty Mentor Name Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Dr. Sumesh Raizada Faculty Mentor Name Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar

Roll Number First Name FC11127 FC11128 FC11129 FC11130 FC11131 FC11132 FC11133 FC11134 FC11135 FC11136 FC11137 FC11138 FC11139 FC11140 FC11141 FC11142 FC11143 Ankur Anshul Ishan Ashutosh Benu Daanish Dipu Gaurav Gursimarpreet Himanshu Jasmine Jeet Karan Karan Khushboo Komal Maitri

Roll Number First Name FC11145 FC11146 FC11147 FC11148 FC11149 FC11150 FC11151 FC11152 FC11153 FC11154 FC11155 Mukul Naina Neha Neha Nidhi Nitika Pallavi Parinita Pooja Prachi Prakhar

12 13 14 15 16 17 18 S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S.No.

FC11156 FC11157 FC11158 FC11159 FC11160 FC11161 FC11162

Prateek Prathma Ishan Raghav Rahul Harpreet Rinky

Goel Gurnani Shukla Goel Agarwal Virk Ahuja Surname/ Family Name Sharma Jain Mishra Verma Agarwal Gupta Jindal Bansal Upadhyay Sethi Sanwal Sharma Kaur Raisetia Singh Khurana Surname / Family Name bagre Sachdeva Mohan Verma dixit parmar Gupta Shaw Chopra Rathi Katyayan sharma Kaur Varshney Goyal Doshar Surname / Family Name

Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Ms. Deepti Kakar Faculty Mentor Name Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Ms.Deepika Saxena Faculty Mentor Name Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Ms.Parul Raj Faculty Mentor Name

Roll Number First Name FA11021 FC11163 FC11164 FC11165 FC11166 FC11167 FC11168 FC11169 FC11170 FC11171 FC11172 FC11173 FC11174 FC11175 FC11176 FC11178 FC11180 Kritica Rishabh Rupesh Nikita Saloni Saumya Saurabh Akansha Ankita Anmol Atul Chandni Manpreet Nisha Aparajita Ramandeep Gaurav

Roll Number First Name FIB1119 FIB1120 FIB1121 FIB1122 FIB1123 FIB1124 FIB1125 FIB1126 FIB1128 FIB1129 FIB1130 FIB1131 FIB1132 FIB1133 FIB1134 FIB1136 FIB1137 Mokshita Khushboo Kirti kriti Chetan Manisha Meghna Navodit Nidhi Nikita Nishant Parul Pavneet Poonam Shubham Priyanka Rahul

Roll Number First Name

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8

FIB1138 FIB1139 FIB1140 FIB1141 FIB1142 FIB1143 FIB1144 FIB1145 FIB1146 FIB1147 FIB1149 FIB1150 FIB1151 FIB1152 FIB1153 FIB1154 FIB1155 FIB1156

Ankita Rahul Rameeza Rashmi Rohit Rohit Ronak Sakshi Saurabh Shantul Shivani Siddharth Shesh Somu Sumeet Tanmay Urvashi Vartika

Agarwal singhal rasheed Shukla Arora Dutt Mandil Pandey Garg Rana Pandey Shashi Singh Sharma Kapoor Saxena Middha Yadav Rathi Surname / Family Name Kumar Nandi Kumar Dahuja Shrivastava Garg Goel Goyal Sharma Tripathi Ahmad Kumar Wadhwani Kant Deka Srivastava Vyas Gupta Surname / Family Name Kaushik Kapoor Dubey Kaur Gahlot Arya Narang Satyam

Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Mr.Jitesh Mohnot Faculty Mentor Name Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Dr. Ritu Bajaj Faculty Mentor Name Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George

Roll Number First Name FRM1115 FRM1116 FRM1116 FRM1117 FRM1118 FRM1119 FRM1120 FRM1121 FRM1122 FRM1123 FRM1124 FRM1125 FRM1126 FRM1127 FRM1128 FRM1129 FRM1130 FRM1131 Neeraj Nilanjan Neeraj Parth Rajat Ritu Rupal Gourav Shilpa Shishir Afzal Ravi Jeetu Ravi Kaushik Apoorva Nikhil Priya

Roll Number First Name FA11001 FA11002 FA11003 FA11004 FA11005 FA11006 FA11007 FA11008 Meenakshi Aditi Aditya Amanpreet Amit Anjali Ankit Anurag

9 10 11 12 13 14 15 S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S.No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 S.No. 1 2

FA11009 FA11010 FA11011 FA11012 FA11013 FA11014 FA11015

Anushri Ayesha Bhawna Deepak Chaaya Geetartha Harpreet

Varshney Sharma Bisht Yadav Garg Neog Singh Surname / Family Name Rajput Kiran Banik Singhal Gupta Wadhawan Sidana Phartyal jain Narwal Gandhi Raj Kumar Sharma Sharma Agrawal

Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George Mr. Cherian George Faculty Mentor Name Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Dr. Sudhanshu Verma Faculty Mentor Name Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Dr. Sandeep Gupta Faculty Mentor Name Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak

Roll Number First Name FA11017 FA11018 FB11109 FB11110 FC11121 FC11122 FC11123 FC11124 FC11125 FC11126 FC11144 FIB1117 FIB1118 FIB1157 FIB1157 FRM1103 Jatin K. Sukhomoy Sumit Akshi Abhinav Alisha Alok Ankit Ankita Mohit Hitesh Raj Hrishabh Yash Yash Akshat

Roll Number First Name FIB1101 FIB1102 FIB1103 FIB1104 FIB1105 FIB1106 FIB1107 FIB1108 FIB1109 FIB1110 FIB1111 FIB1112 FIB1113 FIB1114 FIB1115 FIB1116

Surname / Family Name Abhishek Dayal Singh SIngh Akansha singh Anil Yadav Anjali Aggarwal Ankesh Kumar Ankit Tiwari Anurag Hans Meenu Mathur Arushi jain Auyshee Mittal Deepak Singh Dimple Arora Elisha Saggar Gaurav Mukherjee Gautam Chatterjee Harshit Khandelwal Surname / Family Name Goel Kumar

Roll Number First Name FC11177 FC11179 Ankit Ujjwal

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

FIB1127 FIB1158 FIB1159 FIB1160 FRM1101 FRM1102 FRM1104 FRM1105 FRM1106 FRM1107 FRM1108 FRM1109 FRM1110 FRM1111 FRM1112 FRM1113 FRM1114 FRM1128

Neha Zoravar Arif Kalyani Abhishek Abhishek Amrita Bipin Chetna Gaurav Abhishek Kanishk Karan Mayank Prabhat Mukesh Sagarika Kaushik

Jain Sekhon Neyaz Khosla Kapoor Verma Mishra Singh Chhabra Malik Chalana Kalanoria Lakhina Chaudhary Kumar Rana Mittal Deka

Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak Dr. Deepti Pathak

Email_id neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org neelamsharma@jimsindia.org Email_id navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org navneet.joshi@jimsindia.org Email_id mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org

mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org mansi.arora@jimsindia.org Email_id madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org madan@jimsindia.org Email_id poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org

poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org poojajain@jimsindia.org Email_id sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org sumesh.raizada@jimsindia.org Email_id deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org

deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org deeptikakar@jimsindia.org Email_id deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org deepika.saxena@jimsindia.org Email_id parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org parul.raj@jimsindia.org Email_id

jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org jitesh.mohnot@jimsindia.org Email_id ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org ritu.bajaj@jimsindia.org Email_id cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org

cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org cherian.george@jimsindia.org Email_id sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org sudhanshu.verma@jimsindia.org Email_id sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org sandeep.gupta@jimsindia.org Email_id deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org

deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org deepti.pathak@jimsindia.org

Оценить