You are on page 1of 22

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Class X 2011-2012 CBSE


8178631 NIKITA BHATEJA
8178605 YAMAN KUMAR
8178574 DEEPANSHU SINGHAL
8178610 AKSHITA MAINI
8178630 NIKHIL KAMATH
8178649 VARUN CHOUDHARY
8178565 ABHINAV GUPTA
8178591 PALLAVI JAYASWAL
8178648 VANISHA NARANG
8178652 ANKITH V
8178569 ANURAG KUMAR
8178594 RADHIKA GARG
8178603 TUSHAR
8178627 MEENAKSHI TANWAR
8178585 KHUSHBOO SAHU
8178599 SHRISHTI VERMA
8178623 GARIMA THUKRAL
8178634 PUNEET GOEL
8178566 ABHISHEK TANWAR
8178601 SIMRAN TANWAR
8178615 ASHPREET KAUR SOKHI
8178616 ATUL SHARMA
8178639 SHIVAM BOBAL
8178642 SHUBHAM SHARMA
8178597 SHIVANI TANWAR
8178567 AKSHAY BATWARA
8178625 KAJAL GUPTA

9.8
9.6
9.4
9
9
9
8.8
8.8
8.8
8.8
8.6
8.6
8.6
8.6
8.4
8.4
8.4
8.4
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
8
7.8
7.8

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

8178562
8178583
8178600
8178628
8178570
8178575
8178587
8178593
8178609
8178617
8178624
8178636
8178653
8178573
8178576
8178611
8178613

PRIYANKA THAKUR
JATIN TANWAR
SHUBHAM YADAV
MONICA YADAV
ARJUN GARG
DEV KUMAR
MANPREET SINGH BHAMB
PRIYANKA TANWAR
AKSHAY ANAND
AYUSH BHATI
HARSHITA SACHDEV
RITESH KUMAR YADAV
AYUSH GUPTA
CHANDNI SINGH
DISHA PANWAR
ANAMIKA TIWARI
ANJALI KALRA

7.6
7.6
7.6
7.6
7.4
7.4
7.4
7.4
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7
7
7
7

45
46
47
48
49
50

8178618
8178644
8178568
8178592
8178632
8178641

AYUSH TANWAR
SIMRAN GROVER
ANUJ GROVER
PRATEEK PANDEY
PRAMOD KUMAR
SHIVANI TANWAR

7
7
6.8
6.8
6.8
6.8

51
52
53
54

8178604
8178622
8178584
8178590

VINAYAK KUMAR
DIVYA GUPTA
JYOTI NISHAD
NIKITA BISHT

6.6
6.6
6.4
6.4

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

8178596
8178608
8178614
8178629
8178637
8178640
8178645
8178572
8178586
8178571
8178620
8178633
8178647
8178581
8178619
8178638
8178643
8178651
8178563
8178588
8178595
8178646
8178598
8178607
8178577
8178578
8178579
8178580
8178602
8178606
8178621
8178612
8178626
8178635
8178650
8178564
8178582
8178589

SEEMA RANI
ABHISHEK
ASHISH CHOPRA
NAMAN MITTAL
SANJEEV KUMAR HOODA
SHIVANGI KHANNA
SMRITI KHURANA
BALVIDER SINGH
LOVELEEN GUPTA
AVDHESH KUMAR
DIDITI SINGH
PRASHANT PAL
VANI CHOUDHARY
HIMANSHU SINGH
DEEPALI RAI
SARTHAK TANWAR
SHUBHAM TANWAR
VISHAL UPPAL
RAJA KUMAR
MAYANK YADAV
RAJAT GUPTA
UDAY PRATAP SINGH
SHIVEK KUKREJA
AAKASH TANWAR
DIVAS CHOUDHARY
HARI OM SHARMA
HARISH UPPAL
HARSH TANWAR
SUBHASH JOSHI
KOMAL TANWAR
DIKSHA GUPTA
ANANYA KUKREJA
KARTIK KUMAR
RICHUL KHANNA
VISHAL TANWAR
K ARUN SHARATHI
JASKIRAN KAUR BRARA
MUKUL

6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
6.2
6.2
6
6
6
6
5.8
5.8
5.8
5.8
5.8
5.6
5.6
5.6
5.6
5.4
5.4
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5.2
5
5
5
5
4.6
4.6
4.6

CBSE-SECONDARY SCHOOL EXAMINATION 2012 Region:DELHI

Date: 2

SCHOOL : 65635 Gyan Mandir Public School - Class X result 2012


ROLL NO CANDIDATE NAME......
Part 1B.............

...........
Part 2A.....

SUB FA SA TOT GP SUB FA SA TOT GP


........ Part 2B
...................

SUB FA SA TOT GP
....... Part 3A.....

RSLT CGPA
Part 3B....

002 B1 B2 B1**08
087 B1 B2 B1 08
522 A+ 523 A+ 524 A

041 B1 C2 B2**07

QUAL 7.6

511 A+ 512 A

101 B2 B1 B1 08
086 B1 C1 B2 07
513 A 521 A+

525 A+ 531 A 533 A+

541 A 542

002 C1 C1 C1 06
087 B2 E2 C2**05
522 A 523 A 524 A

041 B2 D C2 05

QUAL 5.6

511 B+ 512 B

101 C1 C2 C1 06
086 B2 D C1 06
513 A 521 A+

525 A 531 A 533 B

541 A 542

002 C2 D C2**05
087 C2 E1 D 04
522 A 523 B 524 A

041 C1 D C2 05

QUAL 4.6

511 B 512 A

101 C2 D C2 05
086 C1 E1 D 04
513 A 521 A

525 A 531 A 533 B

541 A 542

002 B1 A2 A2 09
087 B1 B2 B1 08
522 A 523 A 524 A

041 A1 A1 A1 10

QUAL 8.8

511 A 512 A

101 B1 B2 B1**08
086 A2 A2 A2 09
513 B+ 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B2 B2 B2 07
087 C1 C1 B2**07
522 A 523 A 524 A

041 A1 A1 A1 10

QUAL 8.2

511 A 512 A

101 B2 B2 B2 07
086 A1 A1 A1 10
513 B+ 521 A

525 B 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 B1 B1 B1 08
087 B1 C1 B2 07
522 A+ 523 A 524 A

041 A1 C1 B1**08

QUAL 7.8

511 A 512 A

101 B2 C1 B1**08
086 A2 B2 B1 08
513 A 521 A

+ 525 A+ 531 A 533 A

541 A+ 542

002 C1 B1 B2 07
087 C1 C2 C1**06
522 A+ 523 A 524 A

041 A2 C1 B2 07

QUAL 6.8

511 A 512 A

101 B2 B2 B2 07
086 B2 B2 B2 07
513 B 521 B

+ 525 B 531 A+ 533 A

541 A 542

002 A2 B1 A2**09
087 B1 C1 B1**08
522 A+ 523 A+ 524 A

041 A2 B1 A2 09

QUAL 8.6

511 A+ 512 A

101 B1 B2 B1 08
086 A1 B1 A2 09
+ 513 A+ 521 A+

+ 525 A+ 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 C1 B2 B2**07
087 B2 C2 C1 06
522 A 523 A+ 524 A

041 A2 A1 A2 09

QUAL 7.4

511 B+ 512 B

101 B2 C1 B2 07
086 A2 B1 B1 08
+ 513 A 521 A

525 B 531 A 533 A

541 A 542

8178562 PRIYANKA THAKUR


500 A 501 A 502 A
8178563 RAJA KUMAR
500 A+ 501 A+ 502 A
8178564 K ARUN SHARATHI
500 A 501 B+ 502 A+
8178565 ABHINAV GUPTA
500 A+ 501 A 502 A
8178566 ABHISHEK TANWAR
500 A 501 B+ 502 A+
8178567 AKSHAY BATWARA
500 A+ 501 A+ 502 B+
8178568 ANUJ GROVER
500 A 501 A 502 B+
8178569 ANURAG KUMAR
500 A+ 501 A+ 502 A
8178570 ARJUN GARG
500 A 501 B+ 502 B+

ROLL NO CANDIDATE NAME......


Part 1B.............
8178571 AVDHESH KUMAR
500 A 501 B+ 502 A+

...........
Part 2A.....

SUB FA SA TOT GP
...................
002 B2 C1 C1 06
087 B2 D C1**06
522 A 523 A 524 A

SUB FA SA TOT GP
....... Part 3A.....
041 B2 D C1 06

RSLT CGPA
Part 3B....
QUAL 6.0

511 B 512 B

SUB FA SA TOT GP
........ Part 2B
101 B2 C1 C1 06
086 B2 C1 C1 06
513 B 521 B

525 B 531 A 533 B

541 A 542

002 C1 C1 C1 06
087 B2 D C1**06
522 A+ 523 A+ 524 A

041 B2 C2 C1 06

QUAL 6.2

511 A 512 A

101 B2 C2 C1 06
086 B2 C1 B2**07
513 A 521 A

+ 525 A 531 A+ 533 A+

541 A 542

002 B1 B1 B1 08
087 B1 D C1 06
522 A+ 523 A+ 524 A

041 B1 C2 B2**07

QUAL 7.0

511 B+ 512 A

101 B2 C1 B2 07
086 A2 C1 B2 07
513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 A1 B1 A2 09
087 A2 A2 A2 09
522 A 523 A 524 A

041 A1 A1 A1 10

QUAL 9.4

511 A+ 512 A

101 A2 B1 A2**09
086 A1 A1 A1 10
513 A 521 A+

525 A+ 531 A+ 533 A

541 A 542

002 B1 B1 B1 08
087 B1 C1 B2 07
522 A+ 523 A+ 524 A

041 B2 D C1**06

QUAL 7.4

511 A+ 512 A

101 B1 C1 B1**08
086 A2 B1 B1 08
513 B+ 521 A

+ 525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 B1 B2 B1 08
087 B1 C2 B2**07
522 A 523 A 524 B

041 B1 B2 B2 07

QUAL 7.0

511 B+ 512 B

101 C1 C2 C1 06
086 B1 C1 B2 07
+ 513 B+ 521 A

525 B 531 A 533 A

541 A 542

002 C2 C2 C2 05
087 C1 E1 C2 05
522 A 523 A+ 524 A

041 C1 E1 C2**05

QUAL 5.2

511 A 512 A

101 C1 C2 C1 06
086 C1 D C2 05
513 B 521 B

525 B 531 A 533 A+

541 A+ 542

002 C2 C1 C1 06
087 C1 E1 C2**05
522 A 523 A+ 524 A

041 C1 E1 C2 05

QUAL 5.2

511 B+ 512 B

101 C1 C2 C2 05
086 B2 D C2 05
+ 513 B+ 521 B

525 A 531 A 533 A

541 A+ 542

002 C2 C1 C1 06
087 C1 E1 C2**05
522 A 523 A+ 524 A

041 C1 E1 C2 05

QUAL 5.2

511 A 512 B

101 C2 C2 C2 05
086 C1 C2 C2 05
+ 513 B+ 521 A

+ 525 B 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 C2 C1 C2 05
087 C1 E1 C2**05
522 A 523 A+ 524 A

041 C1 C2 C2 05

QUAL 5.2

511 B 512 B

101 C2 C2 C2 05
086 C1 C1 C1 06
+ 513 B+ 521 B

525 B 531 A+ 533 A

541 A+ 542

101 C1 C1 C1 06
086 B2 C1 B2 07

002 C2 C1 C1**06
087 C2 C2 C2 05

041 C1 D C2 05

QUAL 5.8

8178572 BALVIDER SINGH


500 A+ 501 A 502 A+
8178573 CHANDNI SINGH
500 A 501 A 502 A+
8178574 DEEPANSHU SINGHAL
500 A+ 501 A 502 A
8178575 DEV KUMAR
500 A 501 B+ 502 A
8178576 DISHA PANWAR
500 A 501 A 502 A
8178577 DIVAS CHOUDHARY
500 A 501 B 502 B+
8178578 HARI OM SHARMA
500 A 501 A+ 502 B+
8178579 HARISH UPPAL
500 A 501 A+ 502 B+
8178580 HARSH TANWAR
500 A 501 A 502 B+
8178581 HIMANSHU SINGH

ROLL NO CANDIDATE NAME......


Part 1B.............
500 A+ 501 A 502 A+

...........
Part 2A.....
511 A 512 A

SUB FA SA TOT GP SUB FA SA TOT GP


........ Part 2B
...................
513 B 521 A
522 A 523 A+ 524 A

SUB FA SA TOT GP
....... Part 3A.....
525 A 531 A 533 A+

RSLT CGPA
Part 3B....
541 A 542

002 C1 D C2 05
087 C1 E1 D 04
522 A 523 A 524 A

041 C1 E1 D 04

QUAL 4.6

511 A 512 B

101 C1 E1 C2**05
086 C1 D C2 05
513 A 521 B

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 C2 B2 B2 07
087 B2 C2 B2**07
522 A 523 A 524 A

041 B1 A2 B1 08

QUAL 7.6

511 A 512 B

101 B1 B2 B2 07
086 B1 A2 A2 09
513 B 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 A2 B1 B1 08
087 B2 E1 C1**06
522 A 523 A+ 524 A

041 B2 C2 C1 06

QUAL 6.4

511 A 512 A

101 B2 C2 C1 06
086 B1 D C1 06
513 A 521 A+

525 A 531 A 533 A

541 A+ 542

002 A2 B1 A2 09
087 B1 B2 B1**08
522 A 523 A+ 524 A

041 A2 B1 B1 08

QUAL 8.4

511 A 512 A

101 B1 C1 B1**08
086 A2 B1 A2 09
513 A 521 A+

525 A 531 A 533 A+

541 A 542

002 B1 B2 B2 07
087 B1 D C1 06
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 D C1**06

QUAL 6.2

511 A 512 A

101 B2 C1 C1 06
086 B1 C2 C1 06
513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 B2 B2 B2 07
087 B2 C1 B2 07
522 A+ 523 A+ 524 A

041 A2 B1 B1 08

QUAL 7.4

511 A+ 512 A

101 B1 C1 B2 07
086 B1 B2 B1**08
+ 513 A 521 A

525 B 531 A 533 A

541 A 542

002 C1 C1 C1 06
087 C1 E1 C2 05
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 D C1 06

QUAL 5.6

511 A 512 B

101 C1 C2 C1**06
086 C1 D C2 05
+ 513 B+ 521 B

525 B 531 A+ 533 A

541 A 542

002 C2 C2 C2 05
087 C1 E1 D 04
522 A 523 A+ 524 A

041 C1 E1 D 04

QUAL 4.6

511 B 512 B

101 C2 D C2**05
086 C1 D C2 05
+ 513 B+ 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B2 B2 B2 07
087 B2 E1 C1**06
522 A 523 A 524 A

041 B1 D C1 06

QUAL 6.4

511 A 512 A

101 B2 C1 C1 06
086 B1 C1 B2 07
513 A 521 A+

525 A 531 B 533 A+

541 B 542

002 A2 B1 A2**09
087 A1 B1 A2 09
522 A 523 A 524 A

041 A2 B2 B1 08

QUAL 8.8

511 A+ 512 A

101 A2 B1 A2 09
086 A2 B1 A2 09
513 A 521 A+

525 A 531 A 533 A

541 A 542

8178582 JASKIRAN KAUR BRARA


500 A 501 A 502 A+
8178583 JATIN TANWAR
500 A+ 501 B 502 A+
8178584 JYOTI NISHAD
500 A+ 501 A 502 B+
8178585 KHUSHBOO SAHU
500 A+ 501 A 502 A
8178586 LOVELEEN GUPTA
500 A+ 501 B+ 502 A+

8178587 MANPREET SINGH BHAMBRA


500 A 501 A+ 502 A
8178588 MAYANK YADAV
500 A 501 A 502 A
8178589 MUKUL
500 A 501 A+ 502 A
8178590 NIKITA BISHT
500 A+ 501 A+ 502 B+

8178591 PALLAVI JAYASWAL


500 A+ 501 A 502 A

ROLL NO CANDIDATE NAME......


Part 1B.............

...........
Part 2A.....

SUB FA SA TOT GP SUB FA SA TOT GP


........ Part 2B
...................

SUB FA SA TOT GP
....... Part 3A.....

RSLT CGPA
Part 3B....

002 B2 B2 B2 07
087 B2 C1 B2 07
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 C1 B2 07

QUAL 6.8

511 A 512 A

101 B2 C1 C1 06
086 B2 C1 B2**07
+ 513 B 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B1 B2 B2 07
087 B2 C2 B2**07
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 B1 B1 08

QUAL 7.4

511 B+ 512 A

101 B2 B2 B2 07
086 A2 B2 B1 08
513 A 521 A

+ 525 B 531 A 533 A+

541 A 542

002 B1 B2 B1 08
087 A2 C2 B1**08
522 A 523 A+ 524 A

041 A1 A2 A2 09

QUAL 8.6

511 A 512 A

101 A2 B1 A2**09
086 A2 B1 A2 09
513 A 521 A+

525 A+ 531 A 533 A+

541 A 542

002 C1 C1 C1 06
087 C1 D C2 05
522 A 523 A+ 524 A

041 C1 E1 C2 05

QUAL 5.6

511 A 512 A

101 C1 C1 C1 06
086 C1 C2 C1**06
513 A 521 B

525 B 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 B2 B2 B2 07
087 B2 C2 C1 06
522 A 523 A 524 A

041 B1 D C1**06

QUAL 6.4

511 A 512 A

101 C1 C1 C1 06
086 B1 C1 B2 07
513 B 521 A+

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B1 B1 B1 08
087 A2 C1 B1**08
522 A 523 A 524 A

041 A2 B1 A2 09

QUAL 8.0

511 A 512 A

101 B2 C1 B2 07
086 A2 B1 B1 08
513 B 521 A+

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 C2 C1 C1 06
087 C1 D C2 05
522 A 523 A+ 524 A

041 B2 D C1**06

QUAL 5.4

511 A+ 512 A

101 C2 D C2 05
086 C1 E1 C2 05
513 B 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 A2 B1 B1 08
087 A2 C2 B1**08
522 A+ 523 A+ 524 A

041 A2 B1 A2 09

QUAL 8.4

511 A+ 512 A

101 B1 B2 B1**08
086 A1 B1 A2 09
+ 513 A 521 A+

+ 525 A+ 531 A 533 A

541 A+ 542

002 B2 B2 B2 07
087 B1 C2 B2**07
522 A 523 A+ 524 B

041 A1 B1 A2 09

QUAL 7.6

511 A+ 512 A

101 B1 B2 B2 07
086 B1 B1 B1 08
513 B 521 A

525 A+ 531 A 533 A

541 A+ 542

002 B1 B1 B1 08
087 B1 C1 B2 07
522 A 523 A+ 524 A

041 A1 A2 A2 09

QUAL 8.2

511 A 512 A

101 B1 B2 B1**08
086 A1 A2 A2 09
513 B+ 521 A+

525 A+ 531 A 533 A

541 A+ 542

101 C1 C2 C2 05

002 C1 C2 C1 06

041 B2 E1 C2**05

QUAL 5.2

8178592 PRATEEK PANDEY


500 A+ 501 A 502 A
8178593 PRIYANKA TANWAR
500 A+ 501 A+ 502 A+
8178594 RADHIKA GARG
500 A 501 A+ 502 A
8178595 RAJAT GUPTA
500 A+ 501 A+ 502 A
8178596 SEEMA RANI
500 A 501 B+ 502 A+
8178597 SHIVANI TANWAR
500 A 501 A 502 A+
8178598 SHIVEK KUKREJA
500 A 501 B+ 502 A+
8178599 SHRISHTI VERMA
500 A+ 501 A+ 502 A
8178600 SHUBHAM YADAV
500 A 501 B+ 502 A
8178601 SIMRAN TANWAR
500 A+ 501 A 502 A
8178602 SUBHASH JOSHI

ROLL NO CANDIDATE NAME......


Part 1B.............
500 A 501 B+ 502 A+

...........
Part 2A.....

SUB FA SA TOT GP
...................
087 C2 C2 C2 05
522 A 523 A+ 524 A

SUB FA SA TOT GP
....... Part 3A.....

RSLT CGPA
Part 3B....

511 A 512 B

SUB FA SA TOT GP
........ Part 2B
086 C1 D C2 05
513 B+ 521 B

525 B 531 A 533 A

541 A 542

002 B2 B1 B1 08
087 B1 B2 B1**08
522 A 523 A+ 524 A

041 A2 A2 A2 09

QUAL 8.6

511 A+ 512 A

101 B1 B2 A2**09
086 A2 B1 A2 09
513 A 521 A+

+ 525 A 531 A 533 A

541 A+ 542

002 B2 B2 B2 07
087 B2 C1 B2**07
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 C2 C1 06

QUAL 6.6

511 A+ 512 A

101 B2 C2 C1 06
086 B1 C1 B2 07
513 B 521 A

525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 A1 A2 A1**10
087 A1 C1 A2**09
522 A 523 A+ 524 A

041 A1 A1 A1 10

QUAL 9.6

511 A+ 512 A

101 A2 A2 A2 09
086 A1 A1 A1 10
+ 513 A+ 521 A+

+ 525 A+ 531 A 533 A

541 A 542

002 C1 C1 C1 06
087 B2 E1 C2**05
522 A 523 A+ 524 A

041 B2 E1 C2 05

QUAL 5.2

511 A 512 A

101 C1 D C2 05
086 C1 D C2 05
513 B+ 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A+ 542

002 C2 C2 C2 05
087 C1 D C2 05
522 A 523 A 524 A

041 C1 D C2 05

QUAL 5.4

511 B+ 512 B

101 C2 C2 C1**06
086 B2 C2 C1 06
+ 513 B+ 521 A

525 A 531 A 533 B

541 A 542

002 C1 B2 B2 07
087 B2 D C1**06
522 A 523 A+ 524 A

041 B2 C1 C1 06

QUAL 6.4

511 B 512 A

101 C1 C2 C1 06
086 B2 B2 B2 07
513 B+ 521 A

525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 C2 B2 C1 06
087 B1 B2 B2 07
522 A 523 A 524 A

041 B1 B1 B1 08

QUAL 7.2

511 A+ 512 A

101 B2 C1 B2**07
086 B2 A2 B1 08
+ 513 A 521 A

525 A 531 B 533 A

541 B 542

002 B1 B1 A2**09
087 A1 B2 A2**09
522 A 523 A 524 A

041 A1 A2 A2 09

QUAL 9.0

511 A 512 A

101 B1 B2 B1 08
086 A1 A1 A1 10
+ 513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 B2 C1 B2 07
087 B2 D C1**06
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 B1 B1 08

QUAL 7.0

511 A 512 A

101 B2 C1 C1 06
086 B1 B1 B1 08
+ 513 A 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 C2 C2 C2 05
087 C1 E1 D 04
522 A 523 A 524 A

041 C2 D C2**05

QUAL 5.0

511 B+ 512 B

101 C2 D C2 05
086 B2 C2 C1 06
+ 513 B+ 521 A

525 A 531 A 533 B

541 A 542

8178603 TUSHAR
500 A 501 A+ 502 B+
8178604 VINAYAK KUMAR
500 A+ 501 A 502 A
8178605 YAMAN KUMAR
500 A+ 501 A+ 502 B+
8178606 KOMAL TANWAR
500 A 501 A 502 A
8178607 AAKASH TANWAR
500 A 501 A 502 A
8178608 ABHISHEK
500 A+ 501 A+ 502 A
8178609 AKSHAY ANAND
500 A+ 501 A 502 A+
8178610 AKSHITA MAINI
500 A+ 501 A+ 502 B+
8178611 ANAMIKA TIWARI
500 A+ 501 A+ 502 A
8178612 ANANYA KUKREJA
500 A 501 A 502 B+

ROLL NO CANDIDATE NAME......


Part 1B.............

...........
Part 2A.....

SUB FA SA TOT GP SUB FA SA TOT GP


........ Part 2B
...................

SUB FA SA TOT GP
....... Part 3A.....

RSLT CGPA
Part 3B....

002 B1 C1 B2 07
087 B1 C2 B2**07
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 C1 B2 07

QUAL 7.0

511 A 512 A

101 B2 C1 B2 07
086 B2 C1 B2 07
+ 513 A 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 C1 C1 B2**07
087 B1 C2 C1 06
522 A 523 A+ 524 A

041 B2 C2 C1 06

QUAL 6.4

511 A 512 A

101 B2 C1 C1 06
086 B1 B2 B2 07
+ 513 A 521 A

+ 525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B2 B2 B1**08
087 B1 B2 B1**08
522 A 523 A+ 524 A

041 A2 B1 B1 08

QUAL 8.2

511 A 512 A

101 B2 B1 B1 08
086 B1 A2 A2 09
+ 513 A 521 A

525 A 531 A 533 A+

541 A+ 542

002 B1 B1 B1 08
087 A2 C1 B1 08
522 A 523 A+ 524 A

041 A2 B2 B1 08

QUAL 8.2

511 A 512 A

101 B2 C1 B1**08
086 A2 B1 A2 09
513 A 521 A

+ 525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B2 B2 B2 07
087 B2 C2 B2**07
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 B2 B1 08

QUAL 7.2

511 A+ 512 A

101 B2 B2 B2 07
086 B1 C1 B2 07
+ 513 A 521 A

+ 525 A 531 A 533 B

541 A 542

002 C1 B2 B2**07
087 B2 C2 C1 06
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 A2 B1 08

QUAL 7.0

511 A+ 512 A

101 B2 C1 B2**07
086 B2 B2 B2 07
513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 B2 C1 C1 06
087 B2 C2 C1 06
522 A 523 A 524 A

041 C1 E1 C2**05

QUAL 5.8

511 B+ 512 A

101 C1 C1 C1 06
086 B2 C1 C1 06
513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 C1 C1 C1 06
087 B2 E1 C1**06
522 A 523 A+ 524 A

041 B2 C2 C1 06

QUAL 6.0

511 B 512 A

101 C1 C1 C1 06
086 B2 C2 C1 06
513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 B2 C2 C1 06
087 C1 D C2 05
522 A 523 A 524 A

041 C1 E1 C2**05

QUAL 5.2

511 B+ 512 A

101 C2 D C2 05
086 B2 E1 C2 05
513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 C1 B2 B2 07
087 B2 C1 C1 06
522 A 523 A+ 524 A

041 B2 D C1**06

QUAL 6.6

511 B 512 A

101 C1 C1 C1 06
086 B1 B1 B1 08
513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

101 B1 B2 B1**08

002 B1 B1 A2**09

041 A2 B2 B1 08

QUAL 8.4

8178613 ANJALI KALRA


500 A+ 501 A 502 B+
8178614 ASHISH CHOPRA
500 A 501 B+ 502 A+
8178615 ASHPREET KAUR SOKHI
500 A+ 501 A+ 502 A
8178616 ATUL SHARMA
500 A+ 501 A 502 A+
8178617 AYUSH BHATI
500 A 501 B+ 502 A
8178618 AYUSH TANWAR
500 A 501 A 502 B+
8178619 DEEPALI RAI
500 A+ 501 A+ 502 B+
8178620 DIDITI SINGH
500 A 501 B+ 502 B+
8178621 DIKSHA GUPTA
500 A+ 501 A+ 502 A
8178622 DIVYA GUPTA
500 A+ 501 A+ 502 B+
8178623 GARIMA THUKRAL

ROLL NO CANDIDATE NAME......


Part 1B.............
500 A+ 501 A 502 A

...........
Part 2A.....

SUB FA SA TOT GP
...................
087 A2 B1 B1 08
522 A+ 523 A+ 524 A

SUB FA SA TOT GP
....... Part 3A.....

RSLT CGPA
Part 3B....

511 A 512 A

SUB FA SA TOT GP
........ Part 2B
086 A2 A2 A2 09
+ 513 A 521 A

+ 525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 C1 C1 B2**07
087 B2 C2 C1 06
522 A+ 523 A+ 524 A

041 B1 B2 B1 08

QUAL 7.2

511 B+ 512 A

101 B2 C1 B2**07
086 B1 B2 B1 08
513 A 521 A

+ 525 A 531 A 533 A

541 A+ 542

002 B1 B2 B1 08
087 A2 C1 B1**08
522 A 523 A+ 524 A

041 A2 B2 B1 08

QUAL 7.8

511 A 512 A

101 B2 B2 B2 07
086 A2 B1 B1 08
+ 513 A 521 A+

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 C2 C1 C2 05
087 C2 E1 C2**05
522 A 523 A 524 A

041 C1 E1 D 04

QUAL 5.0

511 B 512 A

101 C1 C2 C1 06
086 C1 D C2 05
513 A 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B1 B1 B1 08
087 A1 B1 A2**09
522 A+ 523 A+ 524 A

041 A1 B1 A2 09

QUAL 8.6

511 A 512 A

101 B2 B2 B1**08
086 A2 B1 A2 09
+ 513 A 521 A+

+ 525 A+ 531 A+ 533 A+

541 A 542

002 B1 B2 B1 08
087 B1 C1 B2 07
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 C1 B2 07

QUAL 7.6

511 A 512 A

101 B2 B2 B1**08
086 B1 B2 B1**08
+ 513 A 521 A

+ 525 A 531 A 533 A+

541 A 542

002 C1 B2 B2 07
087 C1 D C2 05
522 A 523 A 524 A

041 B2 C1 B2 07

QUAL 6.4

511 B 512 A

101 C1 C2 C1**06
086 B1 B2 B2 07
+ 513 A 521 A

525 A 531 B 533 A

541 A 542

002 B1 B1 A2**09
087 A1 B1 A2 09
522 A+ 523 A+ 524 A

041 A1 A2 A2 09

QUAL 9.0

511 A+ 512 A

101 B1 A2 A2**09
086 A1 B1 A2 09
513 A 521 A+

+ 525 A+ 531 A+ 533 A+

541 A 542

002 A1 A2 A1**10
087 A1 A2 A1 10
522 A+ 523 A+ 524 A

041 A1 A1 A1 10

QUAL 9.8

511 A 512 A

101 A2 B1 A2**09
086 A1 A1 A1 10
513 A 521 A+

+ 525 A+ 531 A 533 A+

541 A 542

002 B2 C1 B2**07
087 B2 C2 C1 06
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 C1 B2 07

QUAL 6.8

511 A 512 A

101 B2 C1 B2 07
086 C1 C1 B2**07
+ 513 A 521 A

+ 525 A 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 C2 C1 C1 06
087 C1 D C1**06
522 A 523 A 524 A

041 B2 C2 C1 06

QUAL 6.0

511 B+ 512 B

101 C1 C2 C1 06
086 C1 C2 C1 06
+ 513 B 521 A

525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

8178624 HARSHITA SACHDEV


500 A+ 501 A+ 502 A+
8178625 KAJAL GUPTA
500 A+ 501 A+ 502 A
8178626 KARTIK KUMAR
500 A 501 A 502 A+
8178627 MEENAKSHI TANWAR
500 A+ 501 A+ 502 A+
8178628 MONICA YADAV
500 A+ 501 A+ 502 A+
8178629 NAMAN MITTAL
500 A 501 A 502 B+
8178630 NIKHIL KAMATH
500 A+ 501 A 502 B+
8178631 NIKITA BHATEJA
500 A+ 501 A 502 A+
8178632 PRAMOD KUMAR
500 A 501 B+ 502 B+
8178633 PRASHANT PAL
500 A 501 A 502 A+

ROLL NO CANDIDATE NAME......


Part 1B.............

...........
Part 2A.....

SUB FA SA TOT GP SUB FA SA TOT GP


........ Part 2B
...................

SUB FA SA TOT GP
....... Part 3A.....

RSLT CGPA
Part 3B....

002 B2 B2 B1**08
087 A2 B2 B1 08
522 A+ 523 A+ 524 A

041 B1 B1 A2**09

QUAL 8.4

511 A+ 512 A

101 B2 B1 B1 08
086 A2 A2 A2 09
+ 513 A+ 521 A+

+ 525 A+ 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 C1 C1 C1 06
087 C1 E1 D 04
522 A 523 A 524 A

041 B2 E2 C2**05

QUAL 5.0

511 B 512 A

101 C1 D C2 05
086 C1 D C2 05
513 A 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B1 C1 B2 07
087 B1 C2 B2**07
522 A+ 523 A+ 524 A

041 B1 C1 B2 07

QUAL 7.2

511 A+ 512 A

101 B2 B2 B2 07
086 B1 B2 B1**08
+ 513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 C1 C1 C1 06
087 C1 D C2 05
522 A+ 523 A+ 524 A

041 B2 B1 B1 08

QUAL 6.4

511 B+ 512 B

101 C1 D C1**06
086 B2 B2 B2 07
+ 513 B+ 521 A+

525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 C1 C2 C1 06
087 B2 E1 C2 05
522 A 523 A 524 A

041 B1 C2 C1 06

QUAL 5.8

511 B 512 A

101 C2 D C1**06
086 B2 C2 C1 06
513 A 521 A

525 A 531 A 533 B

541 A 542

002 B1 B2 B1 08
087 B1 B2 B1 08
522 A+ 523 A+ 524 A

041 A2 B1 A2**09

QUAL 8.2

511 A 512 A

101 B2 C1 B1**08
086 A2 B2 B1 08
+ 513 A 521 A+

+ 525 A 531 A+ 533 A+

541 A 542

002 B2 C2 C1 06
087 B2 E1 C1**06
522 A 523 A+ 524 A

041 A2 C1 B2 07

QUAL 6.4

511 A 512 A

101 B2 C1 C1 06
086 B1 C1 B2 07
513 A 521 A+

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B2 B1 B2 07
087 B2 C2 B2**07
522 A 523 A+ 524 A

041 B2 D C1**06

QUAL 6.8

511 B+ 512 A

101 B2 C1 B2 07
086 B1 B2 B2 07
513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 C1 B2 B2**07
087 B1 B1 B1 08
522 A 523 A+ 524 A

041 B1 A2 A2**09

QUAL 8.2

511 A+ 512 A

101 B2 B1 B1 08
086 B1 A2 A2 09
513 B+ 521 A+

525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 C2 C1 C1 06
087 C1 D C2 05
522 A 523 A 524 A

041 C1 D C1**06

QUAL 5.8

511 B 512 A

101 C1 C1 C1 06
086 B2 C2 C1 06
513 A 521 A

525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

101 B2 B2 B2 07

002 B2 C1 B2 07

041 B1 C2 B2**07

QUAL 7.0

8178634 PUNEET GOEL


500 A+ 501 A 502 A+
8178635 RICHUL KHANNA
500 A 501 B+ 502 A+
8178636 RITESH KUMAR YADAV
500 A 501 A+ 502 A+
8178637 SANJEEV KUMAR HOODA
500 A 501 A+ 502 A+
8178638 SARTHAK TANWAR
500 A+ 501 A 502 A
8178639 SHIVAM BOBAL
500 A+ 501 A 502 A+
8178640 SHIVANGI KHANNA
500 A+ 501 A 502 B+
8178641 SHIVANI TANWAR
500 A+ 501 A 502 A
8178642 SHUBHAM SHARMA
500 A+ 501 A+ 502 A
8178643 SHUBHAM TANWAR
500 A+ 501 A+ 502 A+
8178644 SIMRAN GROVER

ROLL NO CANDIDATE NAME......


Part 1B.............

SUB FA SA TOT GP
...................
087 A2 C2 B2 07
522 A+ 523 A+ 524 A

SUB FA SA TOT GP
....... Part 3A.....

RSLT CGPA
Part 3B....

511 B+ 512 B

SUB FA SA TOT GP
........ Part 2B
086 B1 C1 B2 07
+ 513 B+ 521 A+

525 A 531 A 533 A+

541 A 542

002 B2 B2 B2 07
087 B1 D C1**06
522 A+ 523 A+ 524 A

041 B1 D C1 06

QUAL 6.4

511 B+ 512 B

101 B2 C2 C1 06
086 B1 C1 B2 07
+ 513 B+ 521 A+

525 A 531 A 533 A+

541 A 542

002 C1 C2 C1 06
087 C1 D C2 05
522 A 523 A 524 A

041 B2 D C1**06

QUAL 5.6

511 B+ 512 A

101 C1 D C2 05
086 B2 C2 C1 06
513 B 521 A

+ 525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B2 C1 C1 06
087 B1 C2 C1 06
522 A 523 A+ 524 A

041 B2 D C1**06

QUAL 6.0

511 A 512 A

101 B2 C2 C1 06
086 B1 C2 C1 06
513 A 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542

002 B1 A2 A2 09
087 A1 B1 A2 09
522 A+ 523 A+ 524 A

041 A1 C1 B1 08

QUAL 8.8

511 A+ 512 A

101 B1 B1 A2**09
086 A2 B1 A2**09
+ 513 A 521 A+

+ 525 A 531 A+ 533 A

541 A+ 542

002 B1 B1 A2**09
087 A2 B1 A2 09
522 A+ 523 A+ 524 A

041 A2 A1 A1 10

QUAL 9.0

511 A+ 512 A

101 B1 C1 B1**08
086 A1 A2 A2 09
+ 513 A 521 A+

525 A 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 C1 C1 C1 06
087 C1 E1 C2**05
522 A 523 A+ 524 A

041 B2 E2 D 04

QUAL 5.0

511 B 512 A

101 C2 C2 C2 05
086 C1 D C2 05
513 B 521 A

+ 525 A 531 A+ 533 A+

541 A+ 542

002 C2 C1 C1 06
087 C1 C2 C1 06
522 A 523 A+ 524 B

041 C2 D C2 05

QUAL 5.8

511 B 512 A

101 C2 C1 C1**06
086 B2 C2 C1 06
513 B 521 A

525 A 531 B 533 A

541 B 542

002 A2 A2 A2 09
087 B1 B1 B1 08
522 A+ 523 B 524 A

041 A2 A2 A2 09

QUAL 8.8

511 A 512 A

101 B1 B1 A2**09
086 A2 A2 A2 09
513 A 521 A

525 A 531 A 533 A

541 A 542
QUAL 7.2

511 A 512 A

002 A2 C2 B2**07
087 B1 C1 B2 07
522 A+ 523 A 524 A

041 A2 B1 B1 08

500 A+ 501 A 502 A

101 B1 C1 B2 07
086 A2 C1 B2 07
513 A 521 A+

525 A+ 531 A 533 A

541 A 542

ations: AB - Absent
EIOP - Eligib

in the Subje
le for Improv

ct / ABST - Abse
ement of Perform

nt for all subjects


ance

QUAL - Qualified
NIOP - Not Eligi

for Admissi
ble for Impr

500 A+ 501 A 502 A+

...........
Part 2A.....

8178645 SMRITI KHURANA


500 A 501 A+ 502 A+
8178646 UDAY PRATAP SINGH
500 A 501 A 502 A+
8178647 VANI CHOUDHARY
500 A+ 501 A+ 502 A
8178648 VANISHA NARANG
500 A+ 501 A+ 502 A+
8178649 VARUN CHOUDHARY
500 A+ 501 A+ 502 A+
8178650 VISHAL TANWAR
500 A 501 A 502 A+
8178651 VISHAL UPPAL
500 A 501 B+ 502 B+
8178652 ANKITH V
500 A+ 501 A 502 A
8178653 AYUSH GUPTA

Abbrevi

ROLL NO CANDIDATE NAME......


Part 1B.............
** - Upgraded
Disclai
mer : Neither NIC nor
The res
ults sent through E-m
These c annot be treated as o

...........
Part 2A.....
Grade
CBSE is resp
ail are for i
riginal mark

SUB FA SA TOT GP SUB FA SA TOT GP


........ Part 2B
...................

SUB FA SA TOT GP
....... Part 3A.....

RSLT CGPA
Part 3B....

onsible for any


mmediate informa
sheets. Origina

hat may have crept in


es.
been issued by the Boa

the results

inadvertent error t
tion to the examine
l mark sheets have

rd separatel

4/05/2012

Pg:

Addl. Ssubject
EIOP Subjects
165 B1 B1 B1 08
A
165 B1 C2 C1 06
B
165 B2 D C2 05
B
165 A2 A2 A2 09
A
165 C2 C1 C1 06
A
165 B1 B2 B1 08
A
165 B2 C1 B2 07
A
165 A2 A2 A2 09
A+
165 C1 B2 B2 07
A

..

Addl. Ssubject
EIOP Subjects
165 C1 C1 C1 06
B
165 B2 C1 B2 07
A+
165 B1 B1 B1 08
A
165 A1 A1 A1 10
B
165 A2 A2 A2 09
A
165 B1 B2 B1 08
A
165 C1 D C2 05
A+
165 C1 C2 C2 05
A
165 C2 B2 C1 06
A+
165 C1 C2 C2 05
A
165 B2 C2 C1 06

..

Addl. Ssubject
EIOP Subjects
A+
165 C1 C2 C2 05
B
165 C1 B2 B2 07
A
165 B2 C1 C1 06
A
165 A2 A2 A2 09
A+
165 B2 C2 C1 06
A
165 B2 B2 B2 07
A
165 C1 C1 C1 06
A
165 C1 C2 C1 06
A
165 B1 B2 B2 07
A+

165 A1 A1 A1 10
B

..

Addl. Ssubject
EIOP Subjects
165 B2 C1 B2 07
A
165 B1 A2 A2 09
A+
165 B1 B2 B2 07
A+
165 B2 B2 B2 07
A
165 B2 C1 B2 07
A
165 A2 B1 B1 08
A
165 C1 D C2 05
B
165 B1 B1 B1 08
A+
165 C1 B2 B2 07
A
165 B1 A2 B1 08
A
165 C1 C2 C1 06

..

Addl. Ssubject
EIOP Subjects
A
165 B1 A2 B1 08
A+
165 B1 C1 B2 07
A
165 A1 A1 A1 10
A
165 B1 C1 B2 07
A
165 C1 C1 C1 06
B
165 B2 B2 B2 07
A+
165 B1 A2 A2 09
B
165 A1 A2 A1 10
A+
165 B2 B2 B2 07
A
165 C2 D C2 05
B

..

Addl. Ssubject
EIOP Subjects
165 C1 B2 B2 07
A
165 B1 B2 B1 08
A
165 A2 B1 B1 08
A+
165 A2 A2 A2 09
A
165 C1 C1 C1 06
A
165 C1 C1 C1 06
A
165 B2 B2 B2 07
A+
165 B2 C2 C1 06
A+
165 B2 C2 C2 05
A+
165 B1 C2 C1 06
A+
165 A2 A2 A2 09

..

Addl. Ssubject
EIOP Subjects
A
165 B2 C2 C1 06
A+
165 B1 B2 B2 07
A
165 C1 C2 C2 05
A
165 A2 A1 A2 09
A
165 B1 B2 B2 07
A+
165 B1 B1 B1 08
B
165 A1 A2 A1 10
A
165 A1 A1 A1 10
A+
165 C1 B1 B2 07
A+
165 C1 C1 C1 06
A

..

Addl. Ssubject
EIOP Subjects
165 B1 B2 B1 08
A+
165 C2 D D 04
B
165 C1 D C2 05
A
165 C1 C2 C1 06
A
165 B1 C2 C1 06
B
165 B1 B2 B1 08
A+
165 B1 B2 B2 07
A
165 B2 B2 B2 07
A+
165 B2 B2 B2 07
A
165 C1 C1 C1 06
A
165 B1 B2 B1 08

..

Addl. Ssubject
EIOP Subjects

..

A+
165 B1 B2 B2 07
A+
165 B2 C1 C1 06
A
165 B1 B2 B2 07
A
165 A2 B1 B1 08
A
165 A1 A2 A2 09
A+
165 C1 C2 C2 05
A+
165 B2 C1 B2 07
A
165 A1 A2 A1 10
A
165 A2 C1 B2 07
A

on to higher Clas s
oment of Performa nce

Addl. Ssubject
EIOP Subjects

..

being sent throug

h E-mail.