Вы находитесь на странице: 1из 94

jg

*
tliffimtllil
. |ll|Jllill[ll


N9 1

{ HoBocTlt

tlJv t**

1?3G

-

?

, -

6 ]l,

f S (!

<> ,

. ?


- -

]"]
25, 5 45 ?

3
JQ r

J}fi

r G

,
,

:
-

GG


?
!

ql'

{Q9<<6)) lr
,

,
?

d{


? !

zOtz , t 1,

72

O)Uf,
1,19,1

212

(37)

t]r

rr

ffi

il r
t
r

"-,
775 145
(i.shesova@konliga.ru)

/(
(
r
3(

lr
l|

KoNLlGA
G

, -

(rD,

ffi(

r(
: -

105082, , / N9 5
3 (-D
1 07082, , . , 71, . l 0
(495) 775 145

95

! zOlz

,
-

,_l

..,,,j

EDIPESSE

,!

. -

]t
<- D


, ,
, 3,

,

.

$]

(495)

72

r r

fl

N9

'l

getslim@konliga.rU

'|4405, ,
,

/ -5, .,4-
(495) 5102792

009.

[]eHa
(

'|
5 580 .
.

E[*;il:r"o.o

"ronru

- ra

,
().
'|
77{5998 29 20] .

. -).

: 60'i 83 ( PocctlD
: 20.'|2.201'l
: 26.'12.20'l

'|

( .
8 r

(m) r
. , r ,
(
ff <, ( * 3 -.

@ 21 1

(-D

l
: shutterstock.com

ffi

ffi -::::::,]"..,,
r _

:
l, ( . BtlT uI()
NI
. t<ttrr,
/I l]Topoe (ll".t ,lIt-l, tl

1,1e

;;;

-
, -
. , ,
,

,
.
.,

<>,

Htlcl,\/-

. ,l l,oNI, IITO
ir, l, lli] po,t,
llll(ltrltr, t lill (l ,lr - ulr
u, l
l lIINI Nl ,Y, . L):
H;r(l,,t lll, L{ Ti-lK ,
Il . I,1

Mlr l.t!

;lI(A I
, ? -lcTt]() tltI - tt,. I Il,t 1,IIl
III4I,I 2600 tl pirHol,o
l,L

1,I

ir


L)

11l
1,1

L,l
't

(-)

11

III CIlOL)'t'il/I, tlll lII tIil IIR'Il ilHCiVI


l.t

HONI tlll. LI lItll,b l,R, 2,5 ,tttcit ).


),I) IIIIN{ illllt

il

KcTalr, or lit ittl (l tl}I ,


1.1 I,{it Lllil l.i R /l, ii
, ?l -.

|| r

?
,
.


!
,
.
,

: ,
,
- ,
.

100 ...

G (
.
,
: , . . , ,
, ,
. ,
.

J]

t.4

a:

/"
,7

/,

, )r (
, ,
yT]lxHyT. r

. l,


<>

.

2012 ! 5

.
(

. -

,
. ,

- Ll , .
!

201 2

l l
i, , (
(
,
, - , \ \

.

>, - .

r
\

}
D
r

> -

, .
,
: . .
, . al
< -


,
. 6 ,
. .
: <
, .
, , - -

,
, , . ,
, - .

=
S

F
F
I

ts

r - 50
l - 350

-'l

-2
- 2 , .

-2..

- 2 . .

1

..

l , , .

, , .

3-4 1 .

. ,
.

>.
, -
. < , ''.

. - . , - , -

. ,
? - -

aaaaaa

, .

: - 20 .
-

. 1,
.
,
,
.
,
, .
, ,

.
40
,
.

a
a
a

a
a
a

. - , . {
.
, , - , . -

, ).
, . < ,
. , ,
, -

*, , .
, , ,
. : , .

II u.


. u ,
,
. , ,
, ,
-


. . ,
( :
,
-
: . ,

, aD
, : ).


. -
r, .
il <I_{ >.
rI -

:
, , cpilx ,
.

!

- L!( . ,
( , , .
. <
, , - . - ,
,
. , ,
,
, ,
, ry
.
>.


. ,
, ry . ,
. ... < , - . - .
- .
, ,
- , ! @
20,12 ] ! 9

?
, a
: fl : ? ,
, _
. -
,
(
-,

( ,

<>
. <
Bbl
l, (
(
r G} G,
. -
!

li
;, _

ry

l
}t. , ,
-


.
, ,

,
I . !,


,
,
li
,
. :
,
-

1,1

,
,
,
,
l,

.
, - , - ,
,


?

10

! ] 20]2


- r ! ! ]l. ,

? :
,
.
<

nr6.""

,

.
:

, . N(,
: . @

; l ; t ; J t

}a .;;lll

tI
tI
tI
l;

ll

}l

|}

; ; ; l ; t t t t
tl

lt;;*
;l;

7,

;i}
}*
*

,rtr"

1l
lJ

}*

*,

}*

}*

;**

}*

*}*

*,

}l *#
t****

tI

**

,*

**

,}

s lf
l f;

lll

;);}tl
};Jl:l

*}a }at
;l ;;l
t;l
t t;; l ll
;,;

;;

l t l

*;f

ftl
tll
t ;l;
}*
;l;
tI lll
l ltl
\ faf
ll.

ll

|;

ll
l;
l;
lf

\;*

i*

ti\
\

\,


I ,

?

!

, , :
. , , .
, ,
, .
,

20,12 F|

t
t
t
l
l
l
l

ll

l
I

;;

,**

*,

11

O?
,

O, , O,

tr
:

:

-
( ->

12

F:

2012

ll .


. l , .

=
=

\:7

{
=
\._

II
,

,
,
/I . -

, .

,
, . . ,
,
,
, ,

, .
, ,
II, , r{, , ,
.
-

. -
. , -

,
.


/
.

, - .
, . .
: ,
, . ,
, _
. , .

, , .
1,'r,
.

:*

.',

nl

J'-_'-o

,
.
.
,
.

4
'

2012

l!

4l
l


B.ru"ore, -

, .
.

.
(1). . ,


.
(1 ).

,
, .

.
(1 ),

>
.
, .

.
. , (2). -


20-30 ,

(2). ,

.

14 t!

2012

.
,
. .
, .
.


,
(3).

,

(3).

(D
,

|
.
.
.

,

. ,
1 0-1 5


(4}.
,
.
, .
,

,
(). 100 .
,

(>:

,

(4).

15


, .
.
.
,
.
(5).

,
,
(5). . ,

.

,
.
,
. .

.
,
-


(6).
. :
,
(6).

( ),
, ,

.
(6). ,
.
, .

16

1 20]2

,
.

. :
, -

(7). ,
, ,
(7).
. ,

,
.
.
-

>
,
.
,

(8).

,

(8). ,
. ,
.

}r'

ll KO\,i l {
i,ll, al]. ]
l |,4 ll-t I Il\4 !-]
}i(-]t Kol]l1I .
l ] :ltl1,1l-

,_

2012 | 17

(D

( )

, .

,

.
, (9).
,
,
,
.


,
.
(g).
,

.

10

r*.".,::

.
45'.
. , -

, -

l8

! 2012

(10).


, .
,
,

.
,


V (1).
. -

.
,
.

"{f

^\
T

,l]

,\

11

>
, . , ,

.
,
(1 1). ,
(1 1 ).
(1 1 ).

.
, ,
.
.
.

]
l l

Z-


a
,
45'. . , .
, ,

.
(12).
. .
,

-
(12}.
,
. @

20l2 -|

19


?
,
,
?
,
_
.

,
. ,
! - .
, , , .
, ,
!
, : ,
.

, : , ,

20
t

^",

17,,

O"7

- 86
- 67
- 92

... I,I I,1

Nl ,

. IuI Ll I{
\/. }IoNIHT -

I,I 80 - II l II i\IHe Il (), II Il,


I,1 , . .
! ,
- .

<<) . -

? , . ,
! (> () :'l05082, ,
/ Nq 5 ( <!>) getslimpkonliga.ru. ,
, , - .

20 Vt-

2012

{
S

:q
S

, 10

. ,
.
- r . , , ,
,

! , . , ,
.
. ,
, .
, ,
, ,
, , ,
!

. ,
.
10 . 13 .
,

.

, .
, , |. :
, ! @

fl:

- ,
, ,

, .

57'',

18:00. -
,
.
'l 0 ,

, -

, .

l;rtl ltlr:r

'

! '_a
'-*

=ffi.

3 - !
< > ry
: << >, ( >, <>, 3 ) <.

20l2 I

21

,
-,
l'6

lt
lF


, l\

l
.
!: 2,

O,40

.


-

\
}'

}l,iI (l /i{rlII -


:

,

il,

:,
. -lt


t{ rr , 1,I :]L],
; Hoir li,t -

;ltl:I .
--3
22 \J/.r +2Ot2

*.,

20-25
: 2025
.
. !
-

, . ,
25 -
, -


,
, .


, -

,
, .
-

. :
,


.
. , ( >),

- .

,
-


. ,


fl. -


, .

!,
-
.

,
-
World Gym Russia


,


20-25 .
,

(

,
)
20 .
'lolo.
. ,
,
,

. <70l +

O/

>.

20,I2 ! 2

25-35

. -

.
-


, ,
.


, ,
, bosu .

, ,

.

,

.

*4#q##-",

, ,

<Terrasport >

24

20,12

.

,


.

, 40

. 25-5,
.
25 ,
, .
.

, ,
-
. , :
,
rtr{ .

, <70l + Ol >.
<),

.
() ,
:.
.

35-45
30, .
, ,
, , .
()

(), ,
. -

.
-

, ,

. r

.

,
35

,
. ,
, .
, 35-45-
,
- , . ,
, ,
.

'


< >

5-45

.
100-200 ,
, -

,
.

. ,


-


,
.
i

( 'l8:00),
: ,


, -

./F

,*

,,

, -

kr

--,

, .

-

2012 ! 25
,
. -
. - -

45

, -

. :
,
.
.r

, ,
.
,
, .,


-

,.

,
, - ,

,
a)
,

|0-20/ . -,
:

.
, 45, r , .
,
-

ir . @

,
,

, ,

.
,

l.
? -


, . ,

,

.

li
[i J,,
t;i

j.

i\

lt]

,,

\i
,f

i,

l1

ji

ll

3 G
,
l

?

-.

,
, ]i
.
, .
: -

.

20l2 l

27

TiO*$$frl"r,}X'ii ''

]s

,lli*

<r
*,_

\zb,nt

- ,

. Fillast,
,
II ,
.

_-- l,

, -

,


, -

Adva nced Body l ntensive

cellulite
Smoothing
Treatment.

( >
87l.
, -

.:

-,
q

a)

\
-

2 .
a]
aaaaaa

2 )|

2012

\'.

\ntensNe

1l'{;", ?


.


Artistry intensive skincare,
- , .
aa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- . GG
: !
...


> Clean &
Clear.
. , .

l&lr

SyoSS
I9jtil?la:

blfu
l*
:=.ry*
1.1Ll.

ts

Riil

U;
z
(t

ilr

t
Iaraal'
J

t.a


BEcHbl


.
: < l

HyIE

! i


,
zD . II
(3>
. r ft - iu

. ,
, .

, ,

,S

d'

,S
d

,

.

. ,

:D ,
- . : I
, - .
: .l
:D, , -

iD( r( .D ,

60

, ,
, ry
.

6 . ,

-

. . - JUI
, :D.
, , .


al, . /ryi

, .
,
, ,

, <<> ry rry
- ,
. ,
,
, . :
l0
,
2012 i ! 1

80% , -

- ,
, 3-3
. : .

,
.
,

,
.

t
\_Rr_|:
_!?R

llPlo


,
. .
, ,

. < >
. u -
-
.

, , -

,7

lernis

ml DRo (l
11l

ilt( 9(4

frW{ l

lrtlsl?rM,,Kutl

uU[ RIR
jtO

ffi
F.

10

1]

"--"-

1. Tough Cookie, ORLY 2.


SPA Mediterranee, r 3. < Planet Spa>, 4. X-Treme Super Lipid,
Klapp Cosmetics 5. , , Premium, Lierac
6. < , ,
Elemis 7. , Frais Monde 8. 9.,
S-F,lir
Oriflame 10. ,
OLAY 1 1. Solar Oil, CND

20,12

SPF 8.
, . , 90l
- , ,
.
, ,
-
. ,
. , SF
35 :
.

.

, ,
, .

- 3- .
. 17:00

.

#]Ti

llt
*flmw^

ffi

gg9/

'


, -

Zi

.
,
. . -,


, ,
, ,
. , , ,
. - ,
, .
(
) :

!,

ll ,4

,lV|CHY

r!l]ll]

f]iiii!ii

8
1. - - Pglcos, h 2. il- , Gliss r 3.
Enrich, Wella 4. , Natura Siberica 5.
, Lccitane 6. Multiaction Morphosis, Framesi 7. < >,
Oriflame 8. , Weleda 9. i
, Melvita 10. ), Le Petit Marseillais

, : , ,
, -

...

, -

It

, , ..,


.
l
20,12 i ! 33

t
- .

{
, .
.
-

, ,
: ,
.

, KoToparl, ,
, 3-

, , ,

, :

, ,
! y) .

3 (rr.
l-|
. :
<)
<,

\
}
fl

f
\


(>. -

, -

.


,
.
ry (
, ,

.
-
l

.


.
, ,

,
, .
ry .

; a) ,
, JI -

(
).

.l-

:
-

,
. , rI:
,
.

->,

, . . ., <>,
, , Platinental,

, . <<>

$f#il?,,

fiffi*1;

,
!

,
r{ ry. ,
,
.
( ) 30 (
, ),
. ,
, ;fl .*:

> nop-

.F
g p"""ro,.Su
lr{< .
>

;:

L,


, .
ry , ,
,
.
ry

ry ,
. ,

, ,
() .

, .
, I . ,
, .
,
<)),
. : ,
,
.
, ry
.

!
Trilipo Body

(RF-)
E|ttaCljtalt

: ,

.

.

rI , <(> .
,

I
)
.

,
(), -

, ,
,
.

-
.
Trilipo Body
:
, . F-


. ,
,
,

2012 , ! 7


iD

Zeltiq
I (,

). Zeltiq
.
.

rI

+25.

,t

tI
.\

- l,r

2,5 .

.t

i"

t{il

|4
l

Slim Up
,
-
{.
{ HIDK , .
r{ l i 20i2

(.

,
.

VS

: il(
., -

i.
i

25/ ,


, .

, .

,
_
,
,
,
.

, ,

, , .
10 .

8-12 .

I
;

RF-
E{]tTElTr' :
.
()), ,
.


, .
20-40 - . ,

4|-4", l
y .
, ,
.
12 , .


. ,
!

\
/


G (LPG)
?af.ll - , -

, LG-
, -
()).
} ,
,
. -
.
35 , ( ) - 5-10 .
, ,
3, ,
) ,
, .
24 3 , - l0.
. @
2012 l 9

,
l ,

.
?

J
1

l
,

..

*"212

, ,
, - .
, > .,
,
.

r!rlltl'i

?
200 -
L ..

- , , D
. (
!

( ), , .

l!r!l]l

Iq
-
!
-
- ,
. ,,

: ,
. , , -3 3 . , ,

.

il}l"T,#::}T::il:;;
:iel;IT}-I1:IB}-T

I:;li-

>.

ffi

;7

lr!lT'I']r , ,
, .
,
( >.

(l
'15-20

10-12 .
3-5
t 4-7 - , ,
, . I

,
.

Ilrl

-3 ,

()
.

10

I\To

9,
,

, . ,
, r. ,
,
,
.

rfi , , - , .
.

,
.


,

. ,

rllttt

,
- , . -

, _
.
, . :
,

trI


,
:
.
-
l .

ll


.

r
:/I .
,
.


,
.
, ,
- ,
.

l
,

,,

",#
l

llEEElililTTTl

,
.
, l
.


/ -
. ,

- , . @


300 .
(,
He1,

, - < )

_\
flo'

R
'l -12 .
1 5-

), .
,
. ,
(1,5
-

600 ),
(
,

700 ), (1,5
, , ,
-


600 ),
(600 , 60 ,


700

).

2012 ! 4

'

tr,

t .
"rf;,t!-,

,;::.l. .

I
: '{

F
F

44

! i 2012

,

, , ,

- .
,
.
rI
:
, .
,
!


- ,
.
, .
-,
. , ,
,

.
.

-, zl
,, (), yracTByeT .
at : , , ; ,
, , ,
( ).
aUI .
,
.
!fiffl , .
-
- , (
).

. -

- ( - 3,9-4,7x'l Ol2
1 )
('l 20-1 40 /),


,
. :


; -

,
,
-

.

, , ry

. ,
, Mrlco . ry
,

, .

,

.

!f,ffl


,
, .

I,

ry , :

I0-"
<

15-18*"

3540*"

30-33""
4-5
: 7 / , 5-1 0l
.
20-250l

0,'lolo -
. , ,
,
.

46

! l 2012

.
, i ,
-
.
,
,
. , -3

,

. (35,5-36'),
.
!fififl ,
, ,

, -

,
,
. ,
.


,
,
.

15-18
, ,
250 . , .
, (, ),
_

, - , .

.
:

,
.
20 - 15 .


600 . , , ,
. . , -3

, .
,
, -


.,
, :
. ,
,
- . ,
{ ,
:

5, 6,

II


, ,
] ,
,
, (, , , ), , , , , ,
, , ,
, , , , , , , , , , .

,6
-

,

-

_)

/ t/ / (
85l) - 20 . : !

3 ,

100-150 ( ) , , ,

/.
1 .

- r\
, 'Jf::fiEcb
- . -7

(, ) /
/

.

;:j*,"#""#;'.1r"J.,":"'-:;1-."
,
, .
20,12 I 47

l

,

. ,
, .
,
.. -

, :
22/, -


,

. ,
, ,

- !

107, -

- . ,
-

,
:
1l , - /,

- 7/.
,
2,5 lr( - g.

1520
.
!f,ffl r{
,


(, , , ,
), , -

)l(A 1

20
I1,7
7,9
7,8

48 !

2012

2,5
I,5
0,7
4,4

-
. ,
,

.
ft, - , ,
.

.
, ,
, .

-
, . ,
-
() r,
r{ .
t?til?Tln ,

- .

,

. @

APoMATbl- *
., ,
!
.


, , ,
, , , , , ,
.


,
, , ,
, .

!<

,_!,

, ,

-
, , , -,
, , ,
, , ,
, , .

,r"{

.}.

,
.

! l

, .

...

3
1 II,
,

r,
.


.
, .

trlUU

5 I

2012

!
- r ,

{tr


. -

,
: -

, . ,

.
'r, r!r

. . ,
, . , :
.

, .
: cTPaarx iD
K;DK

. -

IIII| "
!
,
};. -


10-1 5 , , l
,

4-f,

y
: ,
, - .
, ,
l

7 l5 , , 21:00 - .

fifilllrf
, ,

. . ,
,
.

20]2 |

51

3
,
, .
ry !
20 .
UlUtr ry , - .
, .

, !
,
ll. lt .
6000!

3-5 .
IU , .3
386 ,
- 360 .

,l

l\
i.il

-ilDI
L
l il . , -
, r( /I
.
-

52 !

2012

: (
,


, - 200

r
t;;=#

"-!l

\\

lh

-;,,

:)-" -

!
, , ,
. .,
, , , II , ,
.

trIUIItr -

: : , -

, ,
. .
, , .
.

(D

!
-

IP,IMMOB, -

[ll "-
.
,
l,

- l

, r
,

.

1
'

'l00

2
3

,
'l

00 .


.
3
!

, , . ,
. ,
1, <) , .
- ,
2 . (, , ),
,
.

2012

l 5

. l

F, ,

, , |
l . -l
YBEPEHbl: l ,
( l,
CKpbiTblE (,
Il. l
.

tr

dr*

i.

'\ 'r#

... n

t_
F *}-

:.

:t

\}

fi

-n+

ry.
;+

*:

[4{

l;

.l.

20'l2

r{.
...
,
,
( ,
>. l , ,
,
, , . :

, , ,
, 6 . , .

, .
:
, .
, .
r, , ,
, ..
, (Bodywork, BodyPsychotherapy).

, , ,

, .
(
), ,
, , .

I
, .
,
- ,
.

?
:


, .

(,

).

4l

t'

:::, @

}"J:;11

@:li:l,';
lv'mYl
.

( ,
, ).

];::;] *,i;;il";"-

T,::oon"o'

fi

, ,

()

2012 : ! 55


BAlllEM
, !
. ,
. , , - , .
, .

, ,
( xapaTepD.
, , , , .

,

,
. ?
, , .
, ,
.
, ,
3, , , ,
.

56

2012

.
- , -
.
- , .
, ,
, .
, , (3>.

, ,
,
. ,
.

, . < >,

),
)
, ,
, II ,
.
, , .

.r , -

, :

,
, . ,
,
, .
,
- .
, , ,
. ,

, .
,
rI ,

, -

, , .
, -

r{ , --:
,
.
- ,. ,

:

.

,

,
- , . ,
, , ,
- - .

:
, l ,

, .


, -


. ,

,

(,

).


,
-

, ,
,
.
-


,
.
,

.

. 10-20 ,

.
3


.
)t(,
( >>
,

-\
-
.
,
.
,

. ? 3 ,
, -

2012 ! 57

,
(),

..
,
, , ,

, .


,
.


,
, ,

- ,


.
,
-

- ,
.
,
. , ,

,3!
33), ( ,
),
! .
,,,,.'1-, ,

25

,
, ,
, .

. ,
.
fl .
. - .

]'

l_:

()

(,

). ,
,

.

(
).
,
.

58 |

2012


. ! .


( >
. -
,
.
,
.
,
, , ,
3, . -
.
. ,

.

.

(, tII-

).
- - 10 ,


.

(
).
,

,
. , II .
, , (
): -

, Nr

. y ,
.

,
.

, -

,
,
. ,

, .
, - .
, ,

( ,

).

.
,

.
,
, (
) .

(),
- ,

()
.
-
-

,
,
.
, .

:

,
-

,

, (>


. ,

2012 l

59

},iri
iJ-{}

Qr{!]'lt9i'

,
,

Koil

- l
ll.
l,


.

l

.
...

2#

, I,I . lt cTaBalx, ?l I,II,I ivll.Ipeb


II L)I,{NII,I oaceHttt:t. , l;

l,"t

tit

I{ llIl u
1,1

D.

\,,l

60

\,| 20,1

*.Tt
,

.
3UI

- .
PaccKiDKyT
, ry - , ,
.

90/

I3o/o

,

1500 ,

, .
-

-
, ,

- -

r < ). - ,

.

ry ,
,6, .
. ,
, .
(, .

).

EIatT+.]iI ,

,
: , . -
, , . ,
,
, ry
.

ill

,
.

<-

, , ,
, ,
2012 ] ! 61

l
]200 .
_\ 3
'
:
,
,
.
, ,


.

,{
z

fil

2012

, <).

al
. ,
. , ,
,
. , -


iD(,
D. , .
,
, ,
(, ,
,
)., r{
!
,

>.
tr!
( ) -

,
.
, -,
, .
, lr .

, .

,

, Vital, - ,
. -. , , -
.
, ).
Iq!r
( ( Ns 5),


(
,
).
.

.
<-

, ,
, - -


. - lr(


- ,
(,
- r{ l8 ).
,

(,
: ry .

).
lr ,
,
. ry,
( ).
,
-l ry ry.
I
:
, - , - ry ,
ry
.


.
<-


, . -, ,

, . , :
,
. r{

- (, ).

.
,
, ).
.lrr ,
,
.
2012 ] ! 63

, -
,

.
.

(>
.

(-


, - . -
, .

, -

-.
-

.
,
i ,
, >.
trI , ,
,
, ry)r
, , .
, . (D

,
.


- , ,
6-8 ,
10-'l5
.

64

! i zolz
, .

- 200

(.

, , ,
,


2 .

tO

l BKycHblX

?
,

ffff

, ,

,

?
. -
ry.
,
, .

!
,

l-

2000

, -


.
300 ,
-, .

, , , ,
, . , -
-!

.
,

()- 200
( (l
,35l

47/, 36/l

100

l r
() -2..+

4-6 . .
.
-

60'
( :
). -

'

(

),
- .,
.


,
50'.
,


.

,
:'


,

1 .


.

3-

'

,
'


.

C'

3

4
.
.,
,

-
.

,

*>

, ,
3040 . 10-15 , - ,
,
- .

6
]
:

-]:

a!

-
.

]00

r-3
-

{l

10


,
.
.
-, ,

. ,
.

68 !

20,12. 3
.

i,

3
.


. ,

.
-
- 2 r .
20-25 . .
( ), ,
ry . ( }),

rI 14 , - 12
- 10 -

- 3,5 - 2,5 . 8 -
. , . , , -
I ,
, .
, {
.
- .
,
, .

>. 7,8

)(a ,
( )
.

it,
:r , -


y .
, , :
( ),
-


- .
?

, -
,

(. .67).
,
-
(>. ft l
rI, .

re

XVII , -

.
( . ,
- 8 20
.
fl>Ke

L____________v_

l]l

"r5_10.,
, <
> , 3-3 ! 3 ,
... -

:(
, ( >

iD ,

-, << >,
:D .
- : , ,
, , , ,
, D, .

.


, i -.
iu( , rI . ,

.
,
iD !

, )r
.
reI . > ,
I,
. ,
: 2012 , I 69

.
: , , -

. ,
1,57,
- 2,5/.
: ,
, ...


() -


.

,

, .
? ,
, . , .
|

t*/

l
-

, .
, , . 0 .
, - .

7 |

2012

, .
,
-
/I ? ! .
50-70 , ,

. ,
. ( )
() , - , - ,
!

,
I,I.

,
, ,
6 (
)
.
,
i0 ,
,
< > .

rel

__-----_

-,

-?

.] :

,{-

,*9 dd*dfihr,, *f. - --

ll

,
ry .
: , 1 , -
.
,
.

20,12 | 71

-,

,

:
?


,


, l
,

72 !

2012

? -

,
, , , . (
I4 . ,

...)
,

.
, ,

, , ,
. , .
.
:
,
.

, -

,
. -

. , -

:

I .

:
, . ,


.
,

,
, ,

.
, ,
.

: rt
,
,
, .

+
+

:
.


, ,

,

.
. -


,
.. ,

, -

.,t

.i

"

."\
I

,f

+}

f*,

2012 ] 7

,
-.


, ,

,
-

-
.
,
- , :
-

, _ (
) .
,
,
,

, ,
,

-.
: ,
- ,

. , -

. , -
, -


(
). *
. ,
-
,
,
. - l".

,
, ,
- ,
.
(),

?
.

, -
. ,
:

.'

_\

. rg

. -

.

:
,

. l-|
_ ,

,

74

2012

, .

.


.

r-

ifr

- , , .
- -
. ,

B-l0 , -

(
) . rt ,

( 200 ). , , r ,
.

, .
.

,
, ycTpar,I .


.
-

- : , , ,
. , -

ffi
#

'*"
#,,

.\
I

, ./

-,
, , ,
.


, ,
, .
. , , ,
II , -
,
.
,
.

rr : -
,
\, ll II-

.]f

I,1II
Hop]\I,

.
l -. - : ,
.

, , ,
. lr
,
.
, , , . @

20l2 vt|

75

,
?1

tt

-
'.-

-8

, ,
-

l.

.
.

4.

ol',

l,n

l*}

!2

|},

ii
IlP
llt
tl!

lli
l
,!
l

|,
l
.-.

,
-

zl a),
, ,
.

? ? , ?
20-30 . <
),
, .

<100 >, ,
, ,
, 3 .
: -
,
.
- <, ,

,


, .
.
-.

1 .

- 'l .
-
- 5 .
r - 'l . .
0)

2..
-

1/4 u.l.

3
. , -

,

.

.\

' .

Sl,

.

-,;t

-J

-
.

, : , -

, 4-5 ,
. :
,
- , .
2012 ! 77

:]'* '
:''

1-

i"|
l

, ,

, ,
,
, , 10-12
, !t BapuaHm m dOum d LJLI

- |

, - ,
,

,
, - ,

,
mo m_ d dz


, ,

. 3 , ,
-

2012

lLul U l -l KpoBLl

ddum d , dtt ddrlll1


um

^4

,
,
0 d OOum caxapHblM tl

, ,
( )
| d d Odum u caxapHbtM dum

i{**r
.&

dl}

9t.

f'" Q:.
jrL

,&

,r|B"

78 |

?.

.

.

-<

zacmpumoM, nOHKpeamLlmoM,
u 12.t tttu

* L
f.r*,
.,,r | _
;.Pi",...

i;j'*;

,*::

,il

2-
.,., l1.j;l,{l:;;|}
,.

. : !;

'-;,;

.",;.:l,:i

, ,

, ,

, ,

,
( r)rlf. l;lt, ;d;;ru ( illler)r)Lic-tc,'r


.,.,.' : ]
r* ,.,

lc)rl

L/

a y(]l]i//,/,i

oLl\ili(

.;

,...

].

,
1 ,75 , , -

,
. :


,

- *"fhl^r.


.
2012 ] 79

l

,
, .

l,, -

. +1 "


5-7 ,
-2 '
.

'

, , ,
rm mm d
-LZ mm

|
|

, ,

, , ,

BaprraHT

,
| dum u

dum

, ,
, ,

:
<
>. ,
,
,

. , ()
100 .

l i

20'12,
.
, l
: ,
,

, ,

4-

BapltaHT

, ,

, ,
,

,

| um d l mu

.
:
,
.
,
: .
,
,
1 2- ,, @

**"

#
t,

---'-

82

bii:'
._#
,;**

je;

"

\\

, -

,

. , -

-
. : (>

- .
,
,
-
, - (3 .
l-

rr!
,
,


,
','

. . , , , ,
1-1,5 .
,
(1,5 ). ,

l
3-5

1
. , ,

.

l l
!,
.
,
:

!2

ts

.
(, ,
D, PQ )
(, , , ,
, ),
, ,

. ,


.
.
:
, ,
. >

.
,
,
,
-3
- .


- .

.

, ,
. ,


, -

, , .

20,12 ! 8


.
." .
1-1,5
II - 0,5-1 -
( )
, II .

rI;

. l%-

,
,
r - ,
,
.

"ar
(
, ),

r
W

4.,

&
,pu.

96-99/. -

ilr""

=-l-?

- , - , -

;"#:;il;;:.-,"

}'}:,."J,,"ffi}:""
.

- ,
.
>

(
>?
1
(-

) (
) ,
- ,

84

! ,

212

.
, , ,
.

.
rt l
,
0,5
(, .).
/I

.
,.


: (
>.

<>
(>,

(
, , ).,

-

, ,
,
.

, -

- 5 ),
, il( - ,
.. , , .
)lfi, 6 ,
, (> . rI -3
: (1%- ) .
:
, , iul ,

.
,

, .

3 ?
- ., : ( ) . : ,

500

-'l
-2

l] ..

2 . .

,
. , .

,

S
-

- 1/2
,

. rI 1-3 . . l .
, - - ,
.
-

iD (2-3 . . l ) : , .

'

4-5 .
-

.\
,
'

:
( , 36 "),

.
,
. .

2012 i ! 85

IIffi

,
l
z
, l
?


l .

, ,
, . ,
. - , ,
.

1. . ,

, .
2. , , -

86 !

2012

:
,
II
10 .
,
.

, ,

4.

3.3

30 -

220, 2,5
170'. 30
200".

'l . (-4 )

-.
-2.

].

-2..

, ,
(
(,
.)
(
) - 50
(
) - 'l . .

( | - 1/2 . .

( ) 0)

1/2 . .

-2..

"

,"*

_.\hn-_--_

,
,

-

.
, ,
-' , ,
,
.

-,

D

-

.
t,l

-<tO
- ,/ /

1U
w

2012 !| 87

r
'l . ( )

-5.
'l . .


'll2

] . .

;'-"i:'
.-*":
.-.......

.,J

j'.,i
i\
J
a*}

1It,

i..,

,*\
4.1

3I

, -

, -

,
.
2.
, . ,

.
3. 180'
, .
4. : ,
, -

y . i

1.

l-"I -

l:I .

;i{fu*n


.

, ,


, -

88 !

2012

.

, -

,
.

-

,
,
, -


2 .

-'l .
2 . .


() 2 . .

-*

. ,
1.

, .

2.3
150" 25 .:
,

- (
) -

3. -

, ,

,
.
4.
. . -

10 .
5. -


, ,
,
. ,


.

.

-

20,12 I 89

'l
- 2 .

'l .
- 200
- 100

' :11,,,.,

\4

:S,d#.

-* -

5\,

l, 1.

.
2. :
, -

,
.
3. .

.
3 -

), (-

90 l

2012

) .


30 .

4. -

10

( , ,
) (
).

( r)
2

-2.
-2.
'l . .

\-

>1--'

..


1. 3

.
2.
ry, .
.


- ,

.

3. 3 , -

(
u -

, -

)
, .


.
.

.
, , :

(l

, -

, ,
)

, ,

4. 3

2012

t|

91

l,

3 5+>

:
: <>


. ,

,

ry

.

']lililllli',i//ll]/]l

, l , l l l
(

(MOVE D

: Coldwood
: Sony Computer Entertainment (SCE)

PlayStation 1
! .
,
: , .

((
3D
;3
: <>

**'3*^
tlil,s!il

3
OOO

, r

lt
lry ,

cND


,
(), _
, ], . ],
,; (495) 795 99,

www.olehouse.ru
Babor,
&
8 -, 1 6, .

2,

.: (495) 92 8808

92 \!

/
!3

l & clear


Amway www.amway.ru
Avon www.avon.ru

2012

tu,
: 8 800 777 0303
Elemis www.elemi5 russia.ru
Elier www.elierco5meticS.com

Fillast

, , , 2,
,: (495) 9 7300

Frais Monde
www,fraismonde rtl
lJOccitane, Tl_j ",
.3 , ,
(495) 797 2040,

WWW.loccitane.rU

,
.
?i
-

.
Le Petit Marseillais
l petit marSeillais.rU
Lierac WWW.lierac-paris,rU
Melvita, (),

. , ,
,: (495) 225 803,

www,meIvita,ru

Natura siberica

organic Shop,
www.n atu r sibe rica.ru
OLAY -

u'), :
800 200 245

:
: <>


,
.

,
.

orifl m www.orifl ame,ru


ORLY,

Weleda, 6,6,
WWW.66.ru

( ),

WWW,orlybea Uty.rU

Platinental,

,
- ., 22,

.: (495) 72 48,

WWW.platinenta l.rU

Wella www,wella.com/ru
-,
,
( ., 8,
.: (495) 780 72'|,

www.bea uty-park.ru

5chwarzkopf

.: (495) 229 905,

www.schwarzkopf.ru
Vichy vichyconsult.ru

www,klapp cosmetics.ru

: (495) 795 0570,

WWW,stUdioimage.info
< (>

]l

( :
))

j]Jj]]jj]!J

(!D
:
:

: Lions Gate Films l.


: u-

IWO

<l-{>

1 &

, , . ,

(
_

..-$lg}

))


.
'


,
,
,

-
.

: .
flfl
: <>

12--

<
. fl

}4

L"(,..r

@.,

-cT|,o|iH-ta'

,1,,,,.,pu

],1]:*,i

l-
lQ

<< 3))
:
: >

, ,

t] ,
. , i 0,

www,doctorkrama r.ru
(),
I
, , 6/5,
.; (495) 660 9290,

www.la ntanclinic.ru

( Vital
,,4,

.: (499) 579 89,


www,vital laLl.ru

<,


Nq 1

. ,

,: (495) 781 555,

lancetteclinicrpgmail,com

(D,
,
. , 1 ,
,: (495) 741 4989,
WWW.nea rmedic.ru
<>

,
1 - -,1 /7
,; (495) 626 8426,
626 466,
WWW.rim ma rita,tu

647 l 65
< >,

. s, 3, . ,
,: (495) 775 7566,
www,fa milydoctor,ru
,: (9] 6)


. ,
,
'l 0-15 .
, ,
, ,
-.
(D

,
-,90.
,: (495) 604 1 0l 0,
WWW,stomed.rU

3,

.: (495) 91 6 0,

www.frzomed.ru
(( D

, 12,
r.: (495) 690 66 l ,
WWW.eStetik.rU

>

. , ,

atriumfitnes.ru

-. _6

, ,5,
.: (495) 748 1644,

www-xfit,rtl

(Terra5port ),

. , 2,
WWW.terra spo rt. rU

World Gym Russia,


, , ,
5, WWW,v/g freSh.rU

20]2 \,tl

93

S
q
S
-:1

3 .
,

ffi

. ,
<Actimel rr,

,

Bu
Dr,
.


,

. < >

,
<)
: .
D <. L| r>.

-
S

3
6

-
S

-G
ts

-
.


, .

-

*"*,trffi

)) -

,
,
.

l .r*

"

"*""" "g

, !

- ry <<flGD
.

, , 1
, ,
.
.

(,
fu

I
q

ts

94

t|

20]2

r
v

"l17

59

118

97

29

25

95

22

20

17

120

171

160
,l54

12

17

214

,l40

172

92

26

92

,l

?3

20
91

106

11

17
17
17

" , : 2300 - , 2600 -

2012 ! 95

r
v

]00

57

22

29

242

256

221

221

241

226

255

226

20

229

28

226

200

70
,l80

,
,

211

69

66

71

216

208

59

,
*

O)&

, : 200 - , 2600 -

96 !

20,12

180

216