You are on page 1of 2

ANALISA SOALAN KAJIAN

soalan 2

soalan 3

13.79

10.34

10.34

13.79

3.45

13.79

10.34

13.79

17.24

13.79

14

27.59

27.59

13.79

soalan 1
Jumlah pelajar yang menjawab (sangat
tidak setuju)
Peratus pelajar yang menjawab sangat
tidak setuju (%)
Jumlah pelajar yang menjawab ( tidak setuju)

Peratus pelajar yang menjawab tidak


setuju (%)
Jumlah pelajar yang menjawab (tidak pasti )

soalan 4

soalan 5

soalan 6

Peratus pelajar yang menjawab tidak


pasti (%)

24.14

Jumlah pelajar yang menjawab(setuju)

11

13

12

12

Peratus pelajar yang menjawab setuju (%)


Jumlah pelajar yang menjawab (sangat
setuju)
Peratus pelajar yang menjawab sangat
setuju (%)

37.93

44.83

27.59

41.38

41.38

34.48

20.69

17.24

13.79

6.9

3.45

24.14

24.14

48.28

10

soalan 7

soalan 8

soalan 9

soalan 10

6.9

3.45

13.7

17.24

12

17.24

31.03

41.38

24.14

16

11

10

55.17

37.93

34.48

24.14

10

6.9

13.79

20.69

34.48

3.45

13.79