You are on page 1of 49

www.yeyintnge.blogspot.

com

ျပည္တင
ြ ္းမွအီးေမးလ္မ်ားသို႕တဆင့္ပို႕ေပးျခင္းျဖင့္ျပည္သူမ်ားကုိကူညီၾကပါ။

ရင္ကိုဖင
ြ ့္၍ ရွင္သန္ပါ
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၀င္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵျပေသာ "ရင္ကိုဖင
ြ ့္၍ ရွင္သန္ပါ" ဆိုင္းဘုတ္

“ေပါလိုက္တဲ့ အစိုးရေတြ”
MONDAY, 05 JANUARY 2009 18:53 ဟန္ေလး
ေဒၚစု လြတ္လပ္ေရး သီခ်င္းမ်ားဖြင့္
MONDAY, 05 JANUARY 2009 19:50 ကိုစိုး

အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ ယမန္ေန႔က


က်ေရာက္သည့္ ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရး ေန႔တင
ြ ္ ၎၏ ေနအိမ္၌ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္
သီခ်င္း မ်ားကို ဖြင့္ခဲ့သည္ဟု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္၀င္းက
ေျပာျပ သည္။

ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရဆဲ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ဓာတ္ပံု - Pornchai
Kittiwongsakul/EPA)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿခံတခါး၀ နဖူးစည္းတြင္


အ၀တ္အနီေပၚ၌ စာလုံးအ၀ါေရာင္ျဖင့္“တိုင္းျပည္နဲ႔
လူမ်ိဳး အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား
ေဆာင္႐ြက္ၾက။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ”ဟု
လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏
ေျပာစကား ေရးသားထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္တခုကို
ခ်ိတ္ဆြဲထားေၾကာင္းလည္း ဦးဥာဏ္၀င္း က
ေျပာသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္တာလို႔ သိရတယ္၊ အဲဒါ ပတ္၀န္းက်င္က လူေတြက လြတ္လပ္


ေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့သီခ်င္းေတြ ဖြင့္တာၾကားရတယ္လို႔ အဲဒီလိုလည္း ေျပာပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾကာသပေတးေန႔က မိသားစု ဆရာ၀န္ ေတြ႕ရွိ


ခ်က္အရ ေကာင္းမြန္သည္ဟုၾကားသိရေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္အနီး၀န္းက်င္တင
ြ ္ လုံၿခံဳေရးမ်ား
ပုံမွန္ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အန္အယ္လ္ဒီ ႐ုံးခ်ဳပ္တင


ြ ္ ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားက်င္းပ၍
ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု ဦးဥာဏ္၀င္းက ဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္တင
ြ ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေပးရန္၊ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီ
ဖြ႕ဲ စည္းေပးရန္၊ ယင္းေကာ္မတီက ၆ လအတြင္း အၿပီးအျပတ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္စသည့္ အခ်က္မ်ား အဓိကပါ၀င္
သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

အန္အယ္လ္ဒီေနႏွင့္၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္မည္ကို ေျပာဆုိမထားေသာ္


လည္း ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေ႐ြး ေကာက္ပြဲ ရလာဒ္ကို ေကာင္အထည္ မေဖာ္ဘဲႏွင့္ ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သင
ြ ္း စဥ္းစားရန္မရွိဟူေသာ အဓိပၸာယ္ရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္း
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို စာမ်က္ႏွာ ၆ မ်က္ႏွာရွိ အဆိုပါ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေၾကညာခ်က္တင
ြ ္ထည့္သင
ြ ္း ေဖာ္ျပထား
ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္း ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳ၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကလည္း စစ္အာဏာရွင္


လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင ့္ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးတို႔အတြက္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလႈပ္ရွား ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဆက္လက္ေထာက္ခံ
အားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

စစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊကမူ ၎၏ ၆၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သ၀ဏ္လႊာတြင္ လမ္းျပေျမပုံ (၇)


ဆင့္အတိုင္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ
ကို လည္း ျပည္သူတရပ္လုံးက တခဲနက္ေထာက္ခံထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြ႕ဲ စည္းပုံသစ္ႏွင့္အညီ ဒီမို
ကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး ေပၚထြန္းရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားထားေၾကာင္းကို
အစိုးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ ၎ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး၏ စစ္အစိုးရကို စာတေစာင္ေရး၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္


အက်ယ္ခ်ဳပ္အယူခံလႊာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတြ႕ခြင့္ေပးရန္ ထပ္မံ ေတာင္းဆို
ထားေၾကာင္း ေရွ႕ေနႀကီး ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အယူခံလႊာကို ကုိင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ အစိုးရ အဖြ႕ဲ မွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး


သိန္းစိန္သို႔ လိပ္မူ၍ အယူခံလႊာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ၿပီးခဲ့
သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က စာေရးသား ေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာျပသည္။

“စာတင္တာ အဓိက က အယူခံလႊာတင္ၿပီးၿပီဆိုတာကို ေဒၚစုကို သတင္းပို႔ဖို႔ နဲ႔ အယူခံလႊာရဲ႕ ေနာက္တဆင့္


ေလွ်ာက္လခ
ွဲ ်က္ ေပးတာ၊ အဲဒီအခါမွာ က်ေနာ္တို႔ ေရွ႕ေနေတြရ႕ဲ သေဘာနဲ႔ ေျပာတာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ဘူး၊ ကာယကံ
ရွင္ရ႕ဲ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရယူဖို႔ ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ ရယူၿပီးေျပာမွ စစ္မွန္တဲ့ ေလ်ွာက္လခ
ွဲ ်က္ျဖစ္မွာေပါ့၊ အဲဒီ ၂ ခ်က္
အတြက္ ေဒၚစုနဲ႔ ေတြ႕ဆုံဖို႔ လိုပါတယ္၊ ေတြ႕ဆုံခ်င္ပါတယ္ မဟုတ္ဘူး၊ အဲဒီအတြက္ ထပ္တင္တာပါ”ဟု ၎က
ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာဆိုသည္။

၂၀၀၈ ခု ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ခြင့္ ေတာင္းခဲ့သည္ကို သက္ဆင


ို ္ရာ
အာဏာပိုင္မ်ားက အယူခံလႊာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြ႕ဲ က ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အတြက္ ေတြ႕ဆုံရန္
မလိုေၾကာင္း ေျပာဆို၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ထပ္မံ ေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း
ဦးၾကည္၀င္းက ေျပာသည္။

အယူခံလႊာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ကို ပုဒ္မ ၁၀(ခ) အရ အေရးယူထားသည္မွာ ဥပေဒ ႏွင့္ ညီမညီ၊


အေရးယူထားသည့္ကာလမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီမညီ၊ အတူေန ေဒၚခင္ခင္၀င္း သားအမိ အေနႏွင့္ တားဆီးမိန္႔ အက်ဳံး
၀င္ မ၀င္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိသားစု ဆရာ၀န္ႏွင့္ ပုံမွန္ေဆးစစ္ခင
ြ ့္၊ ေရွ႕ေန ဦးၾကည္၀င္း အတြက္
လက္ေထာက္ေရွ႕ေန ထပ္မံငွားရမ္းျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးၾကည္၀င္းက ဆက္လက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လာမည့္ ၂၀၀၉ ေမလ တြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း


ကုန္ဆုံးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎အား ယခုလတ္တေလာ ျပန္လႊတ္ေပးမည္ဆိုပါလွ်င္ အစိုးရအပါအ၀င္အားလုံး
အတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ လုပ္ရပ္တခုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“ေဒၚစုကို ျပန္လႊတ္မယ္လိုလိုလည္း ၾကားတယ္၊ ျဖစ္ႏိုင္တာက အခုအေရးယူထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္


ယွက္ ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ပုဒ္မ ၁၆ မွာ
ျပဌာန္းထားတာကေတာ့ ရက္ေပါင္း ၆၀ မွာ အနည္းဆုံးတႀကိမ္ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ တားဆီးထားတာတို႔ကန္႔သတ္
ထားတာတို႔ကို ျပန္သုံးသပ္တာ၊ သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရ႕ဲ လုံၿခံဳ ေရး၊ ဒါေတြေပၚမွာ
ဘာမွအႏၲရာယ္ မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္၊ လႊတ္ေပးမယ္၊ သူတို႔ အဲဒီ ပုဒ္မကို က်င့္သုံးၿပီးလႊတ္လိုက္ ရင္ က်ေနာ္တို႔
ေတာင္ ေလွ်ာက္လခ
ွဲ ်က္ေတြ ဘာေတြ လုပ္စရာ မလိုဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပယ


ဲ င္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအၿပီးမွ
စတင္၍ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ အထိန္းသိမ္းခံေနရသည္မွာ ၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ၂၀၀၈
ခု ႏွစ္ ေမလတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္သက္တမ္း ထပ္မံတိုးခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဘ၀ျဖင့္ေနရ
ခ်ိန္ စုစုေပါင္း ၁၃ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

၀ေဒသ အမည္ေျပာင္းၿပီ
MONDAY, 05 JANUARY 2009 19:48 ဇာနည္၀င္း

အပစ္ အခတ္ ရပ္စေ


ဲ ရး အဖဲြ႔တခု ျဖစ္သည့္ ၀ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ပါတီ က ၎တုိ႔၏ ေဒသကုိ “ျမန္မာ
ႏုိင္ငံေတာ္ ၀ ျပည္နယ္ အစုိးရ အထူး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ” ဟု စတင္သုံးစဲြ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း
တ႐ုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားမွ သိရသည္။
ပန္ဆန္းၿမိဳ႕မွ ၀ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ား (ဓာတ္ပုံ - Don
Pathan)

ရုံးသုံးတံဆိပ္တုံးမ်ားကုိ
အစားထုိးျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလ ၁
ရက္ေန႔ကစၿပီး စတင္သုံးစဲခ
ြ ေ
့ဲ ၾကာင္း တ႐ုတ-္ ျမန္မာ
နယ္စပ္ အေျခစိုက္ စစ္ေရးေလ့လာသူ
ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာျပသည္။

“သေဘာက ဘာကုိ ေဖာ္ျပသလဲ ဆုိေတာ့


သူတုိ႔ကလည္း ျပည္နယ္တခုဆုိတ့ဲ သေဘာေပါ့” ဟု
ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္က သုံးသပ္ျပသည္။

၀ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီတင
ြ ္ စစ္သည္အင္အား ႏွစ္ေသာင္း ၀န္းက်င္ရိွမည္ဟု ယူဆရသည့္ ၀
ျပည္ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ဟုေခၚေသာ လက္နက္ကုိင္အဖဲ႔ႀြ ကီးတခု ရိွသည္။

၀ တပ္ဖဲြ႔သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တင


ြ ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခဲြထြက္ၿပီး စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး
သေဘာတူညီခ်က္ ရယူခသ
့ဲ ည္။ အထူးေဒသ အမွတ္ - ၂ အျဖစ္ စစ္အစုိးရ သတ္မွတ္ေပးေသာ
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း ေဒသတြင္ UWSA တပ္ဖဲြ႔မ်ား လႈပ္ရွားခ့သ
ဲ ည္။

ယမန္ႏွစ္က အတည္ျပဳခ့သ
ဲ ည့္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ” တြင္လည္း ၀
ေဒသကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္တုိင္း အျဖစ္ ထည့္သင
ြ ္း ျပဌာန္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒတြင္ “ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ဟုိပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္၀ုိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္၊


မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ပန္ဆန္း(ပန္းခမ္း) ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကုိ ခရုိင္ႏွစ္ခရုိင္ဖဲြ႔ၿပီး “၀” ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္ရတုိင္း” အျဖစ္
ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆုိပါ သံလင
ြ ္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုမွာ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တင
ြ ္ တည္ရိွသည္။

ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံမ်ား ေရးဆဲြထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းတခုတင


ြ ္လည္း
၀ေဒသကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ သေဘာတူထားသည္ဟု ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္
သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးခြန္ဆုိင္းက ဆုိသည္။

စစ္အစုိးရက ဤအေျပာင္းအလဲကုိ သေဘာတူပါက စစ္အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ ၀ တပ္ဖြ႔မ


ဲ ်ား စစ္ေရးအရ
ရန္ေစာင္ေနမႈမ်ား ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္သည္ဟု ဦးခြန္ဆုိင္းက သုံးသပ္သည္။

“သူတုိ႔မွာ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရိွတ့ဲျပည္နယ္ ထူေထာင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဒီ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ


မူၾကမ္းထဲမွာ ျပဌာန္းထားပါတယ္” ဟု ဦးခြန္ဆုိင္းက ရွင္းျပသည္။

“အဆုံးသတ္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆုိရင္ အေကာင္းဘက္ကုိပဲ သြားမွာပါ။ သူက သူလုိခ်င္တ့ဲ အခြင့္အေရးေတြ


ေတာင္းေနတာပဲ။ ရသင့္ ရထုိက္တာပဲ။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တ့ဲ အေျခအေနက သူတုိ႔လည္း
နားလည္တာပါပဲ။ သူ႔ရ႕ဲ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြအားလုံး သေဘာတူညီတ့ဲ အေျခအေန ျဖစ္ရမွာေပါ့။
အဲဒီလုိမျဖစ္ဘူးဆုိရင္ သူ ေရရွည္ ဘယ္လုိ တည္တ့ံေနႏုိင္မလဲ” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ေရးရာသတင္းမ်ားကုိ အထူးျပဳ
ေလ့လာေရးသားသူ ဦးခြန္ဆုိင္းက သုံးသပ္လုိက္သည္။

ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းအေစာင္ ၃၀ ေက်ာ္ လိုင္စင္သိမ္းခံရ


MONDAY, 05 JANUARY 2009 19:47 ေအးခ်မ္းေျမ့

ေငြေၾကး အခက္ အခဲေၾကာင့္ ဆက္လက္ သက္တမ္း တိုးႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ျပည္တင


ြ ္း အပတ္စဥ္ ဂ်ာနယ္ ၁၁
ေစာင္ႏွင့္ မဂၢဇင္း အေစာင္ ၂၀ တို႔ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံ စာေပ စိစစ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ ဌာနက ထုတ္ေဝခြင့္ ဖ်က္သိမ္း
လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုတ္ေဝခြင့္လိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းခံရေသာ ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္းမ်ားထဲတင


ြ ္ Trend ေရစီးေၾကာင္း ဂ်ာနယ္၊ ဂီတကမၻာ
ဂ်ာနယ္၊ မဟာ ဂ်ာနယ္၊ စာအုပ္ေလာကမဂၢဇင္း၊ သက္တန္႔ေရာင္စဥ္ ဂ်ာနယ္ အစရွိသျဖင့္ နာမည္
အနည္းငယ္ရွိေသာ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ား ပါဝင္သည္။

“ထုတ္ေဝခြင့္ေတြ တင္လို႔ရတယ္ဆိုတုန္းက အသည္းအသန္တင္ၾကၿပီး တကယ္တမ္းက်ေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ၾက


ေတာ့ဘူး။ သက္တမ္းတိုးဖို႔ဆိုတာက တႏွစ္တႏွစ္ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးသြင္းရတာ။ ဂ်ာနယ္မဂၢဇင္းလုပ္တယ္ဆိုတာ
ေနာက္ခံဘက္ဂေရာင္း ေတာင့္မွ။ မဟုတ္ရင္ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ရႈံးတာပဲ” ဟု ျပည္တင
ြ ္း မဂၢဇင္းတေစာင္မွ
အယ္ဒီတာတဦးက ေျပာသည္။

မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားကို ထုတေ


္ ဝခြင့္ခ်ေပးၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ တႏွစ္တခါ သက္တမ္းတိုးရန္ လိုအပ္ၿပီး
သက္တမ္းမတိုးႏိုင္သည့္ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားကို လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလိုင္စင္ပိတ္သိမ္း ခံရသည့္ ဂ်ာနယ္ႏွင့္ မဂၢဇင္း ၃၁ ေစာင္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔
ကတည္းက သက္တမ္း ဆက္လက္ တိုးႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့သျဖင့္ ပိတ္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႔ျဖန္႔ခ်ိသည့္
ရန္ကုန္အေျခစိုက္ The Voice အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ တြင္ ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိျမန္မာျပည္တင
ြ ္းရွိ မဂၢဇင္းႏွင့္ ဂ်ာနယ္ေစ်းကြက္ကို ေအာင္ျမင္သည့္ မီဒီယာအုပ္စုႀကီးမ်ားက
သိမ္းပိုက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး လူအင္အား၊ ေငြအင္အားႏွင့္ အစိုးရ ေနာက္ခံအင္အား ေကာင္းေကာင္းရွိမွသာ
ေအာင္ျမင္ေသာ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္တေစာင္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းခံရေသာ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားမွာ
ေနာက္ခံ ေငြအင္အား၊ လူအင္အား ေတာင့္တင္းျခင္း မရွိဘဲ တဦးတည္းပံုစံျဖင့္ တိုးဝင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာက ရွင္းျပသည္။

ယခုအခါ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ မီဒီယာအုပ္စုမ်ားမွာ စုစုေပါင္း လည္ပတ္ေနသည့္ ဂ်ာနယ္၊


မဂၢဇင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တင
ြ ္ ၁၀ ခုေအာက္သာရွိေတာ့သည္။ ၎တို႔ထဲတင
ြ ္ ျမန္မာတိုင္းမ္စ္၊ ဝီးကလီးအလဲဗင္း၊
ရန္ကုန္မီဒီယာ၊ လစ္ဗင္းကာလာ၊ ကုမုျဒာ၊ ေရႊအျမဳေတ စသည့္ မီဒီယာအုပ္စုမ်ား ပါဝင္သည္။

“စီးပြားျဖစ္ ဂ်ာနယ္ႀကီးေတြဆိုရင္ တပတ္ေလာက္ နားလိုက္ရတာနဲ႔ ေငြေတြ အမ်ားႀကီး ဆံုး႐ႈံးရတာ။ ဒီေတာ့


အဆင္ေျပေအာင္၊ ဂ်ာနယ္အနားမခံရေအာင္လည္း လုပ္ရတယ္။ ေပၚလစီေဆာင္းပါး အတြက္ စာမ်က္ႏွာ
ေပးရတာေလာက္က ဘာမွ မဟုတ္ေသးဘူး၊ မထည့္ေစခ်င္တာ မထည့္မိဖို႔၊ ျဖဳတ္ခိုင္းတာ ျဖဳတ္ဖို႔
အထူးသတိထားရတယ္” ဟု အဆိုပါ အယ္ဒီတာက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ဦးဝင္းတင္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့၍ ၂ လပိတ္ခံရေသာ အက္ရွင္တိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္ဆိုလွ်င္


ပိတ္ရက္ကာလ ေက်ာ္သြား၍ ထုတ္ေဝခြင့္ျပန္လည္ရရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ထုတ္ေဝျခင္း
မျပဳႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း ၎ဂ်ာနယ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္အသိုင္းအဝန္းမွ ၾကားသိရသည္။

“အရင္ကတည္းက စီးပြားေရးအရ သိပ္တြက္ေျခကိုက္တာမဟုတ္ဘူး။ ၂ လပိတ္ခံလိုက္ရေတာ့ ေတာ္ေတာ္


ေလးထိသြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဆက္ထြက္ရင္လည္း ဂ်ာနယ္ကို စိစစ္ေရးက ပိုပိုၿပီးၾကပ္မွာဆိုေတာ့ ေနာက္က
တျခားစီးပြားေရးေတြပါ ထိခိုက္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆက္မထုတ္ေတာ့တာလို႔ ၾကားပါတယ္” ဟု
အက္ရွင္တိုင္းမ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအဝန္းမွ တဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ လံုၿခံဳေရး အထူးတင္းက်ပ္


MONDAY, 05 JANUARY 2009 19:46 ေအာင္သက္ဝိုင္း

ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကို ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဴပ္ ခ်ထားျခင္းမွ ျပန္လည္


လႊတ္ေပးရန္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္ (NLD) အဖြ႕ဲ ၀င္ လူငယ္ ၉ ဦးတို႔ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပမႈ
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လုံၿခဳံေရး အထူးျပန္လည္ တင္းက်ပ္ ထားေၾကာင္း
ၾကားသိရသည္။

စစ္အစိုးရသည္ လူထုဆႏၵျပမႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ လူသြား လူလာ မ်ားျပားသည့္


အဓိက အခ်က္အခ်ာက် လမ္းဆုံ လမ္းခြမ်ား အပါအ၀င္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေနရာေဒသ အေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္
လုံထိန္းရဲမ်ား ထူထပ္စြာ ခ်ထားေၾကာင္ လုံထိန္းရဲမ်ား ခ်ထားၿပီး တပ္မ ၇၇ မွ စစ္သားမ်ား တင္ေဆာင္
ထားသည့္ စစ္ကား တခ်ဳိ႕လည္း ရန္ကုန္ လမ္းမႀကီး မ်ားေပၚတြင္ လွည့္လည္ သြားလာေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္ကတည္းက လုံၿခဳံေရးက တင္းက်ပ္ေနတာ။ အခု လုံထိန္းရဲ အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာတယ္။ ပိုၿပီး


ေတာ့လည္း ေနရာစိပ္ လာတယ္။ ရန္ကုန္ - ျပည္ ကားလမ္းမႀကီး အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ထဲလာတဲ့ ကားလမ္းမႀကီးေတြ
တေလွ်ာက္ ေပ ၂၀ ေက်ာ္ျခားေနရာတုိင္း လုံထိန္းရဲ သုံးေယာက္ဆီ လက္နက္ အျပည့္အစုံနဲ႔ ခ်ထားတယ္။
ၿမိဳ႕ထဲကို လိုင္းကားနဲ႔သြားရင္ လမ္းတေလွ်ာက္ လုံထိန္းရဲေတြခ်ည္းပဲ” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ သတင္းေထာက္
တဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ ကားလမ္းမႀကီးမ်ား တေလွ်ာက္တင


ြ ္သာမက ၿမိဳ႕ထဲရွိ အသုံးမျပဳေတာ့ေသာ အစိုးရ႐ံုး
အေဆာက္အအုံမ်ားအတြင္းတြင္လည္း လုံထိန္း တပ္ရင္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက
ေျပာသည္။

၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုး၊ ဂရင္းမီးရထားဟိုတယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံႏွင့္ အသုံးမျပဳေတာ့သည့္ တျခား


အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာန ႐ံုးမ်ားတြင္လည္း လုံထိန္းရဲ ကင္းပုန္းေတြ ခ်ထားသည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“၀န္ႀကီးမ်ား႐ံုးထဲမွာ ဆိုရင္ အခ်ဳပ္ကား၊ မီးသတ္ကားေတြနဲ႔ ဒိုင္းေတြ၊ သံဆူးႀကိဳးေတြတင္ထားတဲ့ အျပာေရာင္


ရဲကားေတြ ရပ္ထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ အေနာက္ဘက္မွာလည္း လုံထိန္းရဲကားေတြ
အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံတဦးက ရွင္းျပသည္။

စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိတိုးျမႇင့္ခ်ထားေသာ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနသည္ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္


ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုံၿခဳံေရးပုံစံကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ဆိုသည္။

“ေရႊတိဂုံဘုရား ပတ္၀န္းက်င္က ဓမၼာ႐ံုေတြနဲ႔ ဘုရားပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း ရဲနဲ႔စစ္သားေတြက ကင္းပုန္းေတြ


၀ပ္ေနတုန္းပဲ။ ဘုရားေပၚမွာလည္း အရပ္၀တ္ရ၊ဲ ေထာက္လွမ္းေရး၊ စြမ္းအားရွင္ အကုန္ရွိတယ္။ ၂၀၀၇
စက္တင္ဘာတုန္းကလို ပုံစံလိုမ်ဳိးပဲ” ဟု ေရႊတိဂုံဘုရားေျမာက္ဘက္မုခ္ရွိ ပန္း၊ ဆီမီး အေရာင္းဆိုင္ ပိုင္ရွင္
အမ်ဳိးသမီးတဦးက ေျပာသည္။

“ဓမၼနဲ႔ အဓမၼတုိက္ပြဲမွာ ဓမၼကသာ ႏုိင္စၿမဲပါ။အခုအခ်ိန္မွာ အဓမၼသားေတြ ဘုရားေျမပါမက်န္ ေသနတ္ကိုင္


ေစာင့္ၾကပ္္ေနၾကတာက သူတို႔မွာ အေၾကာက္တရား ႀကီးေနတာကို ျပေနသလိုပ”ဲ ဟု ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္မွ
စမၼာစရိယေျဖဆိုမည့္ သက္ေတာ္ ၃၀ ေက်ာ္အရြယ္ စာသင္သားသံဃာတဦးက မိန္႔ၾကားသည္။

စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဟန္႔တားမည့္ မည္သည့္ အတားအဆီး၊ အေႏွာင့္အယွက္


မွန္သမွ်ကို မဆို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားသြားမည္ဟု မၾကာခဏဆိသ
ု လို ႀကဳံး၀ါးလွ်က္ရွိသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္က NLD လူငယ္အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကုိထြန္းထြန္း၀င္း၊


ကုိထြန္းထြန္းလင္း၊ ကုိျပည့္ျပည့္ေအာင္၊ ကုိ၀င္းျမင့္ေမာင္၊ ကုိမင္းသိန္း၊ ကုိေကာင္းထက္လိႈင္၊ ကုိၿဖိဳးေ၀၊
ကုိရဲနည္စုိး၊ မထက္ထက္ဦးေ၀တို႔ ၉ ဦးသည္ ပင္နီတုိက္ပုံမ်ား၀တ္ဆင္လွ်က္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္
ေရးထားသည့္`ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတ္ေပး´ ဆိုေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံပါ စာတန္းကို
ကိုင္ေဆာင္ၿပီး NLD ႐ံုးခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ေရႊဂုံတုိင္မွ ရန္ကုန္ - ျပည္လမ္းအတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လမ္းေလွ်ာက္လာစဥ္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအုံအနီး၌ လုံထိန္းရဲမ်ားက ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီးၿပီး ရဲကားမ်ားျဖင့္ ေခၚေဆာင္
သြားခဲ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈကို ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔က လူငယ္မ်ားအား ေျမႇာက္ပင့္ေပးေသာ


ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ဟု ယေန႔ထုတ္ ဝီးကလီးအလဲဗင္း အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္ပါ စစ္အစိုးရေပၚလစီေဆာင္းပါးတြင္
ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဦးသန္႔ အဆိုအမိန္႔ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ပါရွိသည့္ ျမန္မာသစ္ မဂၢဇင္း ထုတ္ေ၀ခြင့္ မက်ေသး

နန္းေဒ၀ီ

တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 05 2009 19:43 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ ဓာတ္ပံုျဖင့္ မ်က္ႏွာဖံုး


ခြင့္ျပဳခ်က္ ပယ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ယခုလထုတ္ ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္းကို မ်က္ႏွာဖံုးေျပာင္းကာ စာေပစိစစ္ေရးသို႔
ထပ္မံ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မက်ေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္ စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္းက
ေျပာသည္။

ဦးသန္႔ ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယခုလတြင္ ထုတ္ေ၀မည့္ ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္းကို ဦးသန္႔ဓာတ္ပံု မ်က္ႏွာဖံုး


ထားရွိရာ ခြင့္မျပဳသည့္အတြက္ မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု ေျပာင္းလဲ၍ စာေပစိစစ္ေရးသို႔ တင္ျပခဲ့သည္မွာ
ရက္သတၱတပတ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထိ ထုတ္ေ၀ခြင့္ မက်ေသးျခင္း ျဖစ္သည္။

"မထြက္ႏိုင္ေသးဘူးခင္ဗ်။ ဒီေန႔ စိစစ္ေရးကို ဖုန္းဆက္ေမးေတာ့ စစ္ေဆးေနတုန္းလို႔ ေျပာတယ္။ တင္ထားတာ


တပတ္ေက်ာ္ၿပီ" ဟု မဂၢဇင္း တာ၀န္ခံ အယ္ဒီတာ ကိုဘုန္းသက္ပိုင္က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ ဦးသန္႔ ဓာတ္ပံုအစား ဦးသန္႔၏ အဆိုအမိန္႔တခုျဖစ္သည့္ 'မယဥ္ေက်းေသးတဲ့ ႏိုင္ငံသားခ်င္း


ဘယ္ေလာက္ပဲ ကြဲလခ
ြဲ ်က္ရွိေနပါေစ၊ ယဥ္ေက်းၿပီးျဖစ္တဲ့ အာရွတိုက္သားတေယာက္ဟာ ယဥ္ေက်းၿပီးျဖစ္တဲ့
ဥေရာပတိုက္သားနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေမရိကန္တေယာက္နဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာမွ မတူညီစရာ၊ ကြဲလြဲစရာ မရွိႏိုင္ပါဘူး'
ဟူသည့္ စာတမ္းႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢတံဆိပ္ကို ယခုတင္ျပသည့္ မ်က္ႏွာဖံုး၌ ထည့္သင
ြ ္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးသန္႔ ဓာတ္ပံုႏွင့္ မ်က္ႏွာဖံုးကို စိစစ္ေရးက ပယ္ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ ဦးသန္႔ ေရးသားခဲ့သည့္ ေဆာင္းပါး ၂ ပုဒ္၊


ဦးသန္႔အေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာျပသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္၀ါဒီ မဟတၱမဂႏီၶ၏
မိန္႔ခြန္းတို႔ကိုပါ အျဖဳတ္ခံခဲ့ရသည္။

ထို႔အျပင္ ကဗ်ာ ၁၅ ပုဒ္အနက္ ၆ ပုဒ္ကိုသာ စာေပစိစစ္ေရးက ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အလားတူ ယခုတပတ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ စစ္အစိုးရ၏ ၀ါဒျဖန္႔ သတင္းေဆာင္းပါးျဖစ္သည့္ "အမ်ဳိးသား


ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD မွ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ မႈိင္းတိုက္ ေျမႇာက္ေပးမႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚထြက္
ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ေၾကာင့္ NLD လူငယ္ ၉ ဦးကို သက္ဆိုင္ရာက ထိန္းသိမ္းခဲ့ရ" ကို NLD ဆႏၵျပလူငယ္ ၉ ဦး၏
ဓာတ္ပံုႏွင့္တကြ မထည့္မေနရဟူ၍ စာေပစိစစ္ေရးက ညႊန္ၾကားထုတ္ေ၀ေစခဲ့သည္။

က်ဴရွင္ဆရာ တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပ

ဖနိဒါ

တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 05 2009 19:08 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ တုိင္းျပည္၌ အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္မႈ မရွိေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ ၆၁ ၾကိမ္ေျမာက္


ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႔ က်ေရာက္သည့္ ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္တုိင္း တြံေတြးၿမိဳ႕တြင္ က်ဴရွင္ဆရာတဦးက
တကိုယ္ေတာ္ ဆႏၵျပခဲ့သည္။
အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္ က်ဴရွင္ဆရာ ဦးေအာင္ေဖသည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခခ
ြဲ န္႔က မိမိလက္ကုိ
ပလပ္စတစ္ၾကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ကာ လြတ္လပ္ျခင္း မရွိ ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တြံေတးၿမိဳ႕ရွိ
လြတ္လပ္ေရး ေက်ာက္တုိင္ေရွ႕တြင္ ၂ မိနစ္ခန္႔ ဆႏၵျပရင္း အေလးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"သူ႔အိမ္နဲ႔ ကုိက္ ၅၀ ေလာက္ ကြာတယ္။ ဒီရပ္ကြက္မွာပဲ ၇ နာရီခေ


ြဲ လာက္မွာ သူက လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ
ပလပ္စတစ္ၾကိဳးနဲ႔ ခ်ည္ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ကုိ ေျမႇာက္တယ္။ ေက်ာက္တုိင္ကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ၂ မိနစ္ေလာက္
အေလးျပဳၿပီး ဒီအတုိင္း ျပန္သြားတယ္" ဟု ဆႏၵျပသူ၏ မိတ္ေဆြတဦးက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး "ဒီလုိ သူမ်ားေတြက လြတ္လပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေထာင္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကုိ


ကုိယ္ခ်င္းစာတယ္ေပါ့၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိလည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဘာသံမွ မေျပာဘဲ ဆႏၵျပတယ္" ဟု
ေျပာသည္။

ဦးေအာင္ေဖသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔က က်ေရာက္သည့္ အမ်ဳိးသားေန႔တင


ြ ္ ရန္ကုန္တုိင္း
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႐ံုးသုိ႔ သြားေရာက္ေနစဥ္ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ ရဲမႉးက ေမးျမန္းစရာ
ရွိသည္ဟုဆုိကာ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ တလေက်ာ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔က ရွစ္ေလးလံုးေန႔ အမွတ္တရ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေမလအတြင္းက


လူထုဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပရာ မဲ႐ံုတင
ြ ္ မဲလိမ္လည္မႈကို ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လက္ကမ္းစာရြက္မ်ားကုိ 'NO'
ႏုိးအကၤ်ီ၀တ္ကာ လုိက္လံေ၀ငွျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစသည္ဟုဆိုကာ
တြံေတးၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ သူ႔ကို တႏွစ္ ေျခခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ကလည္း ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရး


ေက်ာက္တုိင္တင
ြ ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန႔ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ေနာက္တရက္တင
ြ ္မူ သူ႔ကို
ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးက ပုဒ္မ ၂၃ - က်ဴရွင္အက္ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲကာ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့ရာ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ျပန္လြတ္လာသည္။

ယမန္ေန႔က ယခုလို တကုိယ္ေတာ္ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က ယခုသတင္းေပးပို႔ခ်ိန္အထိ


တစံုတရာ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

တြံေတးၿမိဳ႕ အာဏာပုိင္မ်ားကလည္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႔ အစီအစဥ္တရပ္ကို


လြတ္လပ္ေရးေက်ာက္တုိင္တင
ြ ္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔မွ စတင္ကာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္
စုစုေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ လာေရာက္ၿပီး အေလးျပဳခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွေန၍ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တင


ြ ္ လြတ္လပ္ေရး
ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလာခဲ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္အထိ ျဖစ္သည္။
လိုင္စင္သက္တမ္း မတိုးသည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း

နန္းေဒ၀ီ

တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 05 2009 18:34 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ ထုတ္ေ၀ခြင့္ လိုင္စင္သက္တမ္း ျပန္မတိုးသည့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္ႏွင့္


မဂၢဇင္းမ်ားကို စာေပစိစစ္ေရးက လံုး၀ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ စာနယ္ဇင္း အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ စာေပစိစစ္ေရးဌာနတြင္ တရား၀င္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ၆ လ


သို႔မဟုတ္ ၁ ႏွစ္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္မံ၍ သက္တမ္းမတိုးေတာ့သည့္ ဂ်ာနယ္ ၁၁
ေစာင္ႏွင့္ မဂၢဇင္း ၂၀ ခန္႔ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ေငြေၾကး အခက္အခဲတခ်ဳိ႕ ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ မထြက္ႏိုင္တာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္၊ တႏွစ္ေက်ာ္ေတြရွိၿပီ။


တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မဂၢဇင္း တအုပ္ေလာက္ပဲ ထုတ္ၿပီး ရပ္လိုက္တာ" ဟု ရန္ကုန္ရွိ အပတ္စဥ္ထုတ္
ဂ်ာနယ္တိုက္တခုမွ အယ္ဒီတာ တဦးက မဇၩိမကို ေျပာျပသည္။

သူက ဆက္ၿပီး "Trend ဂ်ာနယ္ဆိုရင္ ပိတ္ထားတာ ၂ ႏွစ္နီးပါး ရွိၿပီ။ ပိတ္လိုက္တဲ့အထဲမွာ အစိုးရနဲ႔ ၿငိစြန္းၿပီး
ပိတ္တာ မရွိပါဘူး" ဟု ေျပာသည္။

စိစစ္ေရးက ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္သည့္ ဂ်ာနယ္ ၁၁ ေစာင္တင


ြ ္ Trend၊ Viva sport ႏွင့္ မဟာ
ဂ်ာနယ္အျပင္ မဂၢဇင္းတိုက္ ၂၀ ပါ၀င္ေၾကာင္း စာနယ္ဇင္းအသိုင္းအ၀ုိင္းက ေျပာဆိုေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကိုမူ
မသိၾကေသးပါ။

ယခုအေျခအေနကို အေသးစိတ္ သိႏိုင္ရန္အတြက္ စာေပစိစစ္ေရးကို ေမးျမန္းရာတြင္ သူက ေျဖၾကားရန္


ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ ထုတ္ေ၀ခြင့္မွတ္ပံုတင္ရထားသည့္ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားအေနျဖင့္ ယာယီ


ထုပ္ေ၀ခြင့္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ၆ လလွ်င္ တၾကိမ္ႏွင့္ အၿမဲတမ္းထုတ္ေ၀ခြင့္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္
တႏွစ္လွ်င္ တၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ သက္တမ္း တိုးရသည္။

ယာယီထုတ္ေ၀ခြင့္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တႏွစ္အတြက္ က်ပ္ေငြ ၁ သိန္း ေပးေဆာင္ရၿပီး၊ အၿမဲတမ္း


ထုတ္ေ၀ခြင့္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တႏွစ္အတြက္ က်ပ္ ၅ ေသာင္းကို ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာနအား
ေပးေဆာင္ၾကရသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္သည္ ၁၇၅


ေစာင္ထက္မနဲ ရွိေနၿပီး၊ မဂၢဇင္း အေရအတြက္မွာ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

မီဇိုရမ္မွာ ျမန္မာစားေသာက္ဆုိင္ မီးေလာင္

ျမင့္ေမာင္

တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 05 2009 18:10 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

နယူးေဒလီ (မဇၩိမ)။ ။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ အိုက္ေဇာၿမိဳ႕ ေစ်းႀကီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္


ျမန္မာစားေသာက္ဆိုင္ တဆုိင္တင
ြ ္ ယမန္ေန႔က ဂက္(စ္)အိုး ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မႏၱေလးတုိင္း အမရပူရၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုထြန္းထြန္းဆိုသူ ပိုင္ဆုိင္သည့္ စားေသာက္ဆုိင္တင


ြ ္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၀
နာရီခန္႔က ဂက္(စ္) သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ ခ်က္ျပဳပ္ေနစဥ္ ဂက္(စ္)အိုး၀ါရွာ မလံုရာမွ မီးကူးစက္ကာ ေပါက္ကဲြ
ေလာင္ကြ်မ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ဂက္(စ္)အိုးက ပထမ တအိုး ကုန္ေတာ့မွာဆိုေတာ့ ကုန္ခါနီးကို လဲတဲ့ အခါက်ေတာ့ ေနာက္တအိုး ေဖာက္တာ။


ေဖာက္တဲ့အိုးက ၀ါရွာ မေကာင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ဂက္(စ္)ေခါင္း မတပ္ခင္ ပန္းထြက္တဲ့အတြက္ ခ်က္ေနတဲ့
မီးစက ကူးသြားလို႔ မီး ထေလာင္တယ္" ဟု ျမန္မာ ရက္ကန္းသမား ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး "ဆိုင္အတြင္းက ဆိုင္သံုးပစၥည္းေတြ အကုန္ပါသြားတယ္။ ေငြသား ၂ ေသာင္း နီးပါးပါတယ္။


မီးေလာင္တဲ့အတြက္ အာဏာပိုင္ေတြ၊ မီးသတ္ေတြ ေရာက္လာေပမယ့္ လူကိုေတာ့ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္း
မရွိဘူး" ဟု ေျပာသည္။

မီးေလာင္မႈတင
ြ ္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုးမွာ အိႏၵိယ႐ူပီးေငြ ၁ သိန္းနီးပါး ရွိသည္ဟု ဆုိင္ႏွင့္နီးစပ္သည့္
အသိုင္းအ၀ုိင္းက ဆိုသည္။

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္မွာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ ျပည္နယ္တခု


ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ အိုက္ေဇာ၌ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြား တိုင္းရင္းသား အလုပ္သမားေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ


ေရာက္ရွိေနၿပီး ရက္ကန္း၊ ပန္းတိမ္၊ လမ္းေဖာက္၊ ကားဒ႐ိုင္ဘာ၊ အိမ္ေဖာ္ႏွင့္ က်ဘမ္းအလုပ္မ်ားတြင္
၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည္။

စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ ကုန္စံုဆိုင္ေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္လည္း ဖြင့္လွစ္ထားရွိကာ လမ္းေဘး ျပန္က်ေစ်းသည္မွာမူ


ဦးေရ ၁၅၀၀ နီးပါးရွိႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါေဒသတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ ကတည္းက ေရာက္ေနၿပီး
လက္ရွိတင
ြ ္ ျမန္မာလူမႈေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူ ကိုဖိုးနီက ခန္႔မွန္းေျပာဆိုသည္။
UWSA က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမကို အမည္ေျပာင္း

ကုိဝိုင္း

တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 05 2009 17:26 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ခ်င္းမုိင္ (မဇၩိမ)။ ။ ဝ' ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီက သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမကို ျမန္မာႏိုင္ငံ


ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ (၂) အမည္အစား ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဝ' ျပည္နယ္ အစိုးရ အထူး
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အျဖစ္ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ေျပာင္းလဲ ေခၚေ၀ၚလိုက္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမကုိ ယခုလို အမည္အသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းကို ျမန္မာစစ္အစိုးရထံ


အေၾကာင္းၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အနီးကပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ား အဆိုအရ သိရျခင္းျဖစ္သည္။

"စာတင္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ သူတို႔က အေၾကာင္းၾကားတာ။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္တို႔


ဒီလိုလုပ္မယ္ဆိုတာကို အေၾကာင္းၾကားတာ။ အခုက နာမည္ေျပာင္းေခၚမွာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဝ' ျပည္နယ္
အစိုးရ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသဆိုၿပီး'' ဟု တ႐ုတ-္ ျမန္မာနယ္စပ္မွ ျမန္မာ့အေရးေလ့လာေနသူ
ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး ''ဝ' ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္နဲ႔ ဝ' ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီက


မေျပာင္းပါဘူး။ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို နာမည္ေျပာင္းၿပီးေတာ့ သံုးမွာ။ seal (တံဆိပ္) ေတြ ဘာေတြလည္း
အကုန္ ႐ိုက္ၿပီးသြားၿပီ။ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသေတြမွာလည္း နာမည္ေျပာင္းလုပ္ထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ဘာေတြ
လုပ္ၿပီးသြားၿပီ" ဟု ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရး အထူးျပဳ ေဖာ္ျပေလ့ရွိေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာနမွ


လက္ေထာက္ အယ္ဒီတာ ျဖစ္သူ ဦးစိန္ၾကည္ကလည္း အဆိုပါ သတင္းကို ၾကားသိရေၾကာင္း
ေျပာဆိုေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကိုမူ ဆက္လက္ စံုစမ္းဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လ ၂၆-၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ က်ဳိင္းတံုအေျခစိုက္ ႀတိဂံတိုင္း တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ၿဖိဳးက ဝ' တပ္မဟာ


(၄၁၇) ႏွင့္ ဝ' ေတာင္ပိုင္းေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း ပါ၀င္သည့္ မိုင္းေယာင္း၊ မိုင္းဆတ္၊ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို
အေျခခံေသာ အမွတ္ (၁၇၁) ဝ' စစ္ေဒသအတြင္းမွ စစ္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိမ်ားကို က်ဳိင္းတံု၌
ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု သူက ဆုိသည္။

ထိုေတြ႔ဆံုပဲြတင
ြ ္ ဝ' တပ္ဖြဲ႔မ်ား အသြင္ေျပာင္းေရး အပါအ၀င္ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ဝ' အဖြဲ႔၏ အေၾကာင္းၾကားစာကိစၥ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
သူက ေျပာသည္။
ဝ' ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ ၂ ခုလံုးကို အၾကံဳး၀င္သည့္ ဝ' ဗဟိုမွ နအဖ စစ္အစိုးရထံ ယခုလို
အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို
ျပသရာေရာက္သလို၊ နအဖ အေနျဖင့္ ယခုစာႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာမက်သည့္တိုင္ ဝ' အဖြဲ႔ကို စစ္ေရးအရ
အေရးယူရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ယခုလို သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

"ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ထားႏိုင္တယ္ ဆိုတာကလြဲၿပီး ဘာမ်က္ႏွာမွ


မရွိဘူး။ ဒီလို ႏိုင္ငံတကာဖိအား ၾကီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ (နအဖ) က ထပ္ၿပီး ဒါကို အသံထြက္တဲ့အထိ
အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး လူထုကလည္း ၈၇-၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဝ' ေတြပ။ဲ အဲဒီလို ေနရာမ်ဳိးကို ဗမာအစိုးရက
စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး သြားလုပ္မယ္ဆိုရင္ အုတ္နံရံကို ေခါင္းနဲ႔ ေဆာင့္သလို ျဖစ္ေနမယ္" ဟု သူက ေျပာသည္။

သူက ဆက္ၿပီး "လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ဒီကေန႔ ေရးဆြဲတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လံုးဝ လက္မခံဘူး။


နည္းသ႑ာန္ မ်ဳိးစံုနဲ႔ ေဖာ္ျပၾကတာပဲ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ သံဃအေရးေတာ္ပံုအၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ
ဝ' ေတြ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ ရွိတယ္။ သူတို႔နဲ႔ပတ္သက္တာ ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကို မူလက ကတိခံထားသကဲ့သို႔
လက္ရွိ ေရးဆြဲတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ကို အထူးေဒသ အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိခင
ြ ့္ ျပဳပါရန္ဆိုတာ
ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။

ဝ' ျပည္ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) အဖြဲ႔ႏွင့္ အဖြဲ႔မွ ထိပ္တန္းတပ္မႉးမ်ားျဖစ္သည့္ ေဝေရွာက္ခန္၊


ေဝေရွာက္လံု၊ ေဝေရွာက္ယင္ႏွင့္ UWSA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေပါက္ယိုခ်န္၊ ေဟာ္ခၽြင္းထင္၊ ဆစ္ေကာ္နန္ အပါအဝင္
လူပုဂၢိဳလ္ ၂၆ ဦးႏွင့္ ကုမၸဏီ ၁၇ ခု၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္ဟု အေမရိကန္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန
လက္ေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံျခားပုိင္ဆုိင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာန (OFAC) က ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္ရိကၡာ စပါး လယ္သမား မကိုက္

မ်ဳိးၾကီး

တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 05 2009 17:56 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ေရႊလီ (မဇၩိမ)။ ။ ဆန္စပါးေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေနခ်ိန္တင


ြ ္ ေပါက္ေစ်းအတိုင္း မျဖစ္မေန ေရာင္းခုိင္းသျဖင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္ စပါးအထြက္ေကာင္းသည့္ ေဒသရွိ လယ္သမားမ်ား နစ္နာဆံုး႐ႈံးေနရသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မိုးစပါးရာသီအတြက္ တပ္ရိကၡာစပါး ၀ယ္ယူေရး အ၀ယ္ဒိုင္မ်ားက ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္မွစတင္ကာ


ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စပါးအထြက္ႏႈန္းေကာင္းသည့္ အင္းေတာ္ၾကီး၊ မိုးညႇင္း၊ နမၼားၿမိဳ႕မ်ား အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂
ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက တပ္ရိကၡာစပါး ေစ်းႏႈန္းအတုိင္း ၀ယ္ယူျခင္းမျပဳဘဲ က်ဆင္းေနသည့္ ျပင္ပ
စပါးေပါက္ေစ်းအတုိင္း ၀ယ္သျဖင့္ လယ္သမားမ်ား နစ္နာေနျခင္းျဖစ္သည္။
''ဒိုင္အဖြဲ႔ေတြက ခါတိုင္းႏွစ္ေတြလို လယ္သမားေတြဆီက ဒိုင္ဖင
ြ ့္ၿပီး မ၀ယ္ေတာ့ဘဲ ကုန္သည္ေတြလို အျပင္မွာ
အျပင္ေပါက္ေစ်းနဲ႔ပဲ ၀ယ္လိုက္ၾကတယ္။ စပါးကလည္း ၀ယ္မယ့္သူမရိွ၊ ေစ်းႏႈန္းကလည္း က်ေနတဲ့
အခ်ိ္န္ဆိုေတာ့ သူတို႔က ဒီလို ၀ယ္ေနေတာ့ ပိုၿပီးနစ္နာရတာေပါ့'' ဟု ျမစ္ၾကီးနား ေဒသခံ လယ္သမားတဦးက
မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ယခုအခ်ိန္တင
ြ ္ စပါးတတင္း ျပင္ပေပါက္ေစ်းမွာ က်ပ္ ၄ ေထာင္မွ ၅ ေထာင္အၾကား
ရွိေသာ္လည္း တပ္ရိကၡာအတြက္ တတင္းကို က်ပ္ ၃ ေထာင္ ႏႈန္းႏွင့္သာ ေပး၀ယ္ခ့ၿဲ ပီး၊ ယခုႏွစ္တင
ြ ္လည္း
သတ္မွတ္ေစ်းမွာ ဆက္လက္၍ က်ပ္ ၃ ေထာင္ရိွသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပင္ပေပါက္ေစ်းမွာ နယ္ေျမအလိုက္ စပါးတတင္းလွ်င္ က်ပ္ ၁၃၀၀ မွ ၂၅၀၀ က်ပ္အထိ


ရွိေနခ်ိန္တင
ြ ္ ဒိုင္အဖြဲ႔မ်ားက သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၃ ေထာင္ျဖင့္ မ၀ယ္ေတာ့ဘဲ ျပင္ပကုန္သည္မ်ားကဲ့သို႔
အျပင္ က်ေစ်းျဖင့္သာ လိုက္၀ယ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စပါးေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း လယ္သမားမ်ားက တဧကလွ်င္ စပါး ၁၀ တင္းႏႈန္းကို


ျပင္ပေပါက္ေစ်းထက္ ေလွ်ာ့ခ်ကာ မျဖစ္မေန ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရသည္။ စပါး၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္ ရယက ႐ံုးမ်ားတြင္
တရား၀င္ ေၾကညာေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တင
ြ ္ ေၾကညာျခင္း မရိွသလို၊ လယ္သမားမ်ားမွာ ယခုႏွစ္စပါးေစ်း
သိသာစြာ ထိုးက်ေနသျဖင့္ အ႐ံႈးေပၚေနရေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

''ဒီႏွစ္မိုးစပါးစိုက္ခ်ိန္ စပါးရြက္ (မ်ဳိးစပါး) ေပါက္ေစ်းက တတင္း ၃၅၀၀ က်ပ္ ရိွတယ္။ အခုထြက္ေစ်းနဲ႔ဆိုရင္


၁၅၀၀ ကေန ၂၀၀၀ ေလာက္အထိ အ႐ံႈးေပၚေနတယ္။ ခန္႔မွန္းေျခ တဧကကို ကုန္က်စရိတ္က ၁ သိန္းနဲ႔ ၁
သိန္းခြဲၾကား ရိွတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္က ၂ ေသာင္းခြ၊ဲ ရိတ္သိမ္းစရိတ္က ၂ ေသာင္းခြ၊ဲ စားစရိတ္ လယ္ထြန္ခ
ေျမၾသဇာခ စရင္းငွားခက တဧကကို တတင္းခြဲႏႈန္း ေပးရေသးတယ္။ စပါးအထြက္ႏႈန္းက မိုးမ်ားေတာ့
စပါးမေအာင္ဘူး'' ဟု သူက ေျပာသည္။

မိုးစပါးမ်ား သီးစအခ်ိန္တင
ြ ္ မိုးမ်ားသျဖင့္ လယ္ကြက္အတြင္း ေရ၀ပ္ကာ မွည့္ခ်ိန္တန္ မမွည့္ေတာ့ဘဲ စပါးအဖ်င္း
မ်ားလာကာ တဧကအထြက္ႏႈန္း ၂၅ တင္းမွ တင္း ၅၀ ၾကားသာ ထြက္ရိွေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာျပည္တင
ြ ္ စပါးႏွင့္ ဆန္းေစ်းမ်ား ယခုလို ထိုးက်ေနသျဖင့္ စပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား အက်ပ္အတည္း
ျဖစ္ေနခ်ိန္တင
ြ ္ အာဏာပိုင္မ်ားက တ႐ုတ္ဘက္သို႔ ဆန္ႏွင့္ စပါးတင္ပို႔ခင
ြ ့္ ေပးထားေၾကာင္း မူဆယ္ကုန္သည္မ်ား
အသင္းက ေျပာသည္။

သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တ႐ုတ္ဘက္သို႔ ဆန္တင္ပို႔ခင


ြ ့္ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာလပိုင္းမွ စတင္၍ တင္ပို႔ခင
ြ ့္လိုင္စင္မ်ား ခ်ေပးေနၿပီး အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ား ဆန္တင္ပို႔လ်က္ ရိွသည္။

''သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီေတြကို ဆန္တင္ပို႔ခင


ြ ့္ လိုင္စင္ေတြေတာ့ ၁၂ လပိုင္းေလာက္က
ခ်ေပးထားတယ္၊ ပို႔ေတာ့ ပို႔ေနၾကတယ္။ တ႐ုတ္ကေတာ့ ဗမာဆန္ စားဖို႔မဟုတ္ဘူး ထင္တယ္။ ဆန္နဲ႔လုပ္တဲ့
မုန္႔လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳတာေတြ ရိွတယ္'' ဟု ျမစ္ၾကီးနားေဒသခံက ေျပာသည္။

လိုင္ဇာလမ္းေၾကာင္းမွ ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ား ရိွေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဘက္ကမူ ျမန္မာဆန္မ်ား အ၀င္ပိတ္ထားေၾကာင္း


ေဒသခံ ကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။

''ဆန္က တ႐ုတ္ဘက္က ပိတ္ထားတယ္။ စီးပြားေရးက်ေတာ့ တ႐ုတ္ဆန္ ၀ယ္လိုအားျမင့္လာေအာင္ ဗမာဆန္


ပိတ္ထားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္" ဟု သူက ဆိုသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားက မူဆယ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ဆန္တင္ပို႔ခင


ြ ့္ ျပဳထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္ အ၀ယ္ေစ်းႏႈန္း
နိမ့္က်လြန္းသျဖင့္ ဆန္သင
ြ ္းသည့္ ကုမၸဏီမ်ား အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း မူဆယ္မွ ကုန္သည္တဦးကလည္း
ေျပာသည္။

ထီးမူခီး (ေဆာင္းပါး)

ခရီးသြားေဆာင္းပါ

ေရႊအိမ္စည္

တနလၤာေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ 05 2009 15:47 - ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

က်ေသာင္း၀ါးေတာၾကီးအတြင္း က်ေနာ္တို႔ ေတာတိုးေနခဲ့ၾကသည္မွာ နာရီ၀က္ခန္႔ရိွၿပီ။ ယခုထိ ၀ါးေတာအတြင္းမွ


မထြက္ႏုိင္ေသး...။ ေျမသားထက္တင
ြ ္မူ ၀ါးရြက္ေၾကြတို႔က အထပ္လိုက္ ... အထပ္လိုက္...။ သိပ္သည္းစြာ ရိွေနၾကသည္။
အခ်ဳိ႕က ၀ါေရႊေရႊ...။ အခ်ဳိ႕က ... နီညိဳညိဳ...။ အခ်ဳိ႕က ညိဳညစ္ညစ္...။ ပင္ယံထက္ရိွ ၀ါရြက္တို႔ကမူ ... စိမ္းျမျမ။
ျမေရာင္အဆင္းျဖင့္ ေလအေသာ့တင
ြ ္ ယိမ္းႏြဲ႔ကာေနၾက၏။ မိုးေရ၀ေနသျဖင့္ ၀ါးရြက္ေၾကြမ်ားအေပၚ ျဖတ္နင္းသည့္
က်ေနာ္တို႔၏ ေျခသံက မထြက္ ... လံုေန၏။ မိုးရြာၿပီးစ ေကာင္းကင္သည္ ထင္းထင္းလင္းလင္းမရိွ...။ အုန္႔အုန္႔မိႈင္းမိႈင္း...။

ပင္ယံခ်င္းယွက္ဖ်ာေနေသာ ၀ါးေတာၾကီးအတြင္း အလင္းေရာင္သည္ ေဖ်ာ့ကာ ညိဳမိႈင္းေနသည္။ ေခၽြးျဖင့္ ရႊဲနစ္ေနေသာ


ခႏၶာသည္ စိမ့္ၿပီး ေအးေန၏။ လႈပ္ရွားေနသျဖင့္သာ ေအးခဲမသြားျခင္းျဖစ္မည္။ အေရွ႕တြင္ ေခ်ာင္း႐ိုးငယ္တခုကို ေတြ႔ရ၏။
ေခ်ာင္းေရျပင္က မက်ယ္၊ ၀ါးတ႐ုုိက္မွ်ပင္ ရိွမည္။ ေရက ရင္စို႔မွ်ပင္ မနက္။ ေတာင္က်ေရ ထိုးဆင္းေနသျဖင့္ ေရစီးကမူ
သန္သည္။ တဦးခ်င္းစီ ျဖတ္ကူး၍မရ...။ တေယာက္လက္တေယာက္ ခ်ိပ္ၿပီး ထိမ္းကူးၾကရသည္။
အမ္ဆယ့္ေျခာက္ ေမာင္းျပန္႐ိုင္ဖယ္္အား အသင့္ကိုင္အေနအထားမွ ေၾကာတြင္ ပိုးလိုက္၏၊ ေရက ေအးစက္ေနသည္။
ေခ်ာင္းက သဲေခ်ာင္္းမဟုတ္...၊ ေအာက္တင
ြ ္ ေက်ာက္တုံးမ်ား ရိွသည္။ ေက်ာက္တုံးမ်ားက ေရညိႇမ်ားႏွင့္ ေခ်ာေန၏။ ေရစီးက
ထိုး .. ေက်ာက္တုံးက ေခ်ာႏွင့္ မလဲရန္ သတိထားၿပီး တလွမ္းခ်င္း လွမ္းရသည္။

`ဒီအခ်ိန္ အပစ္ခံရရင္ေတာ့ ေခ်ာင္းထဲမွာ အေလာင္းေတြ ေမ်ာကုန္ေတာ့မွာပဲ` ဟူ၍ ကူးေနရင္း အေတြးက ေတြးမိေသး၏။


အေတြးမွ်သာ...။ ျပႆနာကမရိွ...။ က်ေနာ္္တို႔ေရွ႕တြင္ KNLA ရင္း (၈) မွ တပ္ခဲြတခဲြလုံး ကူးၿပီး တဖက္ကမ္းပါးတြင္
ေနရာယူထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ေခ်ာင္း႐ုိး၏ တဖက္ကမ္းပါးတြင္မူ `ေကာ`ေနၿပီျဖစ္သည့္ လယ္ကင
ြ ္းငယ္...။

က်ေသာင္း ၀ါးေတာၾကီးက ေခ်ာင္း၏ တဖက္တင


ြ ္ က်န္ခဲ့ၿပီ။ ေခ်ာင္း႐ိုးငယ္က ၀ါးေတာၾကီးအား တိကနဲ
ျဖတ္ပိုင္းထားသကဲ့သို႔...။ လယ္ကင
ြ ္းငယ္၏ တဖက္တင
ြ ္မူ ေတာင္စြယ္စြန္းသည္ တေျဖးေျဖး သြယ္ႏွိမ့္ကာ ဆင္းသြား၏။
လူသြားလမ္းအား ေရးေရးေတြ႔ရသည္။ လူသြားလမ္းက ေခ်ာင္း႐ိုးအတိုင္း ဆန္ၿပီး ေခ်ာင္း႐ိုးႏွင့္ ယွဥ္လ်က္ရိွ၏။ လမ္းက
ေတာင္စြယ္အတိုင္း ေတာင္ေပၚသို႔တက္သည့္ လမ္းမဟုတ္...။ ေတာင္စြယ္အစြန္းအား ပြတ္ကာသီကာ ကပ္ၿပီး
ေခ်ာင္းႏွင့္ယွဥ္လ်က္ ေခ်ာင္းညႇာဘက္ဆီသို႔ သြားသည့္လမ္း...။

က်ေနာ္တို႔က ေခ်ာင္းကူးၿပီး လူသြားလမ္းငယ္ေလးအတိုင္း ေခ်ာင္းအား ဆန္ေလွ်ာက္သည္။ ေတာင္စြယ္အစြန္းသို႔


ေရာက္သည့္အခါတြင္မူ လမ္းငယ္အတိုင္း မလိုက္ေတာ့...၊ လမ္းမွ ဖယ္ခြာၿပီး ေတာင္စြယ္အစြန္းမွ ဆင္ေျခေလွ်ာအတိုင္း
ေတာင္ေပၚသို႔ တက္ၾကသည္။ လူသြားလမ္းငယ္ႏွင့္ ေတာင္စြယ္တန္းသည္ မ်ဥ္းၿပိဳင္လည္းမက်...။
ၾကက္လွ်ာသ႑ာန္ေစြေစြေလး သြယ္ေန၏။ ေတာင္စြယ္တန္းက လူသြားလမ္းငယ္အား မိုးထား၏။

ေတာင္စြယ္တန္းေပၚမွၾကည့္လွ်င္ လူသြားလမ္းငယ္အား စီး၍ျမင္ရ၏။ ထိုေတာင္စြယ္တန္းေလးတြင္ပင္စီ၍ က်ေနာ္တို႔


စစ္ေၾကာင္းအား ေနရာခ်လိုက္သည္။ က်ေနာ္တို႔ စစ္ေၾကာင္းတြင္ KNLA ရင္း (၈) မွ တပ္ခြဲတခြ၊ဲ ရင္း (၉) မွ တပ္ခြဲတခြဲႏွင့္
က်ေနာ္တို႔က တပ္စိတ္တစိတ္...၊ စုစုေပါင္း တရာေက်ာ္ခန္႔ ရိွမည္။

စစ္ေၾကာင္းမႉးက သုခိုပိုးလိုျဖစ္သည္။ သူကား ... KNLA တပ္ရင္း (၉) မွ ဒုရင္းမႉးလည္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ စစ္ေၾကာင္းတြင္
RPJ-5...RPJ-7...၊ ၆၀ မမ တလက္ႏွင့္ `နာတိုး` စက္လက္ ႏွစ္ခံုပါသည္။ သစ္ပင္၀ါးပင္တို႔က အပင္ငယ္မ်ားသာ...။
က်ဥ္ကြယ္မရ..၊ မ်က္ကြယ္သာရ၏။ စစ္ေၾကာင္းမႉးက ပစ္က်င္းတူးခိုင္း၏။ ေပါက္ျပားမပါ .. ေဂၚျပားကမရိွ..၊ မတက္ႏုိင္..။
ေျခသလုံးခန္႔ရိွသည့္ သစ္မာပင္တပင္အား ခုတ္၍ အဖ်ားခွၽြန္ၿပီး သစ္သားတူရင
ြ ္းလုပ္ကာ တူးၾကရသည္။ ေျမသားက
ေပ်ာ့သျဖင့္ လူတထိုင္စာပစ္က်င္း တူးရသည္မွာ မၾကာ...။ အလင္းေရာင္က လုံးလုံးစုန္းစုန္းျမဳပ္သြားေလၿပီ။
ဘုတ္`အီ`သံတို႔ကား ... တိုး၍၊ တိတ္၍ သြားၾကၿပီ။ အေမွာင္သည္ တေစၧတေကာင္အလား ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာ တိုး၀င္လာ၏။
ကင္းအား ႏွစ္ေယာက္တကင္းခ်သည္။ ကိုယ့္ပစ္က်င္းတြင္ပင္ ေစာင့္ရမည္။ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔မွ စစ္ေရးတာ၀န္ခံက က်ေနာ္တို႔
စစ္ေၾကာင္း၏ စစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္အား ရွင္းျပသည္။

ရန္သူ၏ စခန္းတခုအား တိုက္မည္။ စခန္းသိမ္းတိုက္ပ.ြဲ ..။ ဒီ-ေဒးက .. မနက္ျဖန္..။ န-နာရီက .. ၀၄.၃၀ နာရီ...။
စခန္းက`ထီးမူခီး`စခန္းျဖစ္သည္။ ရန္သူအင္အား တရာခန္႔ ရိွမည္။ ဒုရင္းမႉးတေယာက္ ဦးစီးသည့္စခန္း ျဖစ္သည္။ စခန္းသုိ႔
တက္ရာတြင္မူ... KNLA ဗဟုိမွ အထူးကြန္မန္ဒို တပ္ခြဲတခြဲက တက္မည္။ က်ေနာ္တို႔ စစ္ေၾကာင္းက စခန္းမွ ၿပိဳဆင္းလာမည့္
ရန္သူအား ေစာင့္၍ ေခ်မႈန္းရန္ျဖစ္သည္။ ရန္သူ႔ဘက္မွ အနီးဆုံး စစ္ကူလာႏိုင္သည္က...`မူသယ္-ဗ်က္ေကာ´စခန္းမွ
ျဖစ္သည္။ `မူသယ္-ဗ်က္ေကာ´တြင္ တပ္ရင္းမႉးႏွင့္ စစ္ေၾကာင္း (၁) ရိွသည္။ မူသယ္-ဗ်က္ေကာႏွင့္ ထီးမူခီးတို႔၏
ေရွ႕တမ္းဗ်ဴဟာက `ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕` တြင္ ထိုင္၏။ ေက်ာက္ၾကီးဗ်ဳဟာ၏ လက္ေအာက္ခံစခန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဗ်ဳဟာက
အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္က ဗ်ဳဟာမႉးမွာ ဗိုလ္မႉးၾကီးေဇာ္ထြန္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ စစ္ဆင္ေရးဘက္မွ ဗ်ဴဟာမႉးမွာမူ KNLA မွ ဗိုလ္မႉးၾကီး
`ေလာ၀ါဒီ´ ျဖစ္၏။ `ေလ၀ါဒီ´ကား ... မာနယ္ပေလာ ခုခံေရးစစ္ပြဲတင
ြ ္ နာမည္ရသည့္ စစ္သည္ေတာ္တဦး...။ KNLA မွ
အားကိုးရေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္တဦး...။ ၿပီးလွ်င္.... KNU ဥကၠ႒ေဟာင္း မန္းဘဇံ၏ သားမက္လည္းျဖစ္သည္။
ေတာ္လွန္ေရးတြင္ပင္ ၾကီးျပင္းခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတဦးဟု ဆိုရမည့္သူ ျဖစ္၏။

က်ေနာ္နားလည္လိုက္၏။ ရန္သူ၏ မာနယ္ပေလာထိုးစစ္ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ႐ိုက္ခ်ဳိးလိုက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ... ၿမိဳ႕ျပႏွင့္


နီးကပ္သည့္ ရန္သူ႔စခန္းမ်ားအား ျပန္လည္ထိုးစစ္ဆင္သည့္ စစ္ဆင္ေရး...။ ပထမ .. ထီးမူခီး။ ၿပီးလွ်င္ ... ေက်ာက္္ၾကီးကို
သိမ္းမည္။ ၿပီးလွ်င္...။ ၿပီးလွ်င္...။ က်ေနာ့္ရင္ေတြ အခုန္ျမန္လာ၏။ အေတြးထဲတင
ြ ္မူ မ၀့ံမရဲေတာ့ ျဖစ္မိ၏။
မ၀့ံမရဲျဖစ္မိသည္ကား ... က်ေနာ္တို႔၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔၏ စစ္ေရးစုဖြဲ႔မႈက
တပ္စိတ္ႏွစ္စိတ္ ရိွ၏။ ထိုတပ္စိတ္ႏွစ္စိတ္အား တာ၀န္ခံသည့္ စစ္ေရးတာ၀န္ခံ တေယာက္ရ၏
ိွ ။ တပ္စုမႉးသေဘာ
ေဆာင္မည္။ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႔က စစ္ေရးလမ္းစဥ္မရွိသည့္အတြက္ အၿမဲတမ္း တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ဳိး စုဖြဲ႔ထားျခင္းမရွိ...။
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အေျခအေနက ေတာင္းဆိုလာလွ်င္ .. လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔အား စုဖဲြ႔၍
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း ပါ၀င္ၾကသည္။

တိုက္ပြဲၿပီးလွ်င္ .. တပ္စုဖြဲ႔မႈအား ဖ်က္သိမ္း၍ အျခား ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ၾက၏။ က်ေနာ္တို႔က


လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ `ေဗာ္လံတီယာ´ သေဘာေဆာင္၏။ ယခုစစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပါလာသည့္ က်ေနာ္တို႔အဖဲြ႔၏
တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားအား ၾကည့္လွ်င္ ... စစ္ေရးတာ၀န္ခံႏွင့္ တပ္စိတ္မႉး ႏွစ္ဦးက၊ ယခင္ ABSDF တပ္ရင္း (၂၀၉) ႏွင့္
(၂၁၀) တို႔တင
ြ ္ တာ၀န္ထမ္းခဲ့ၾကဖူးသျဖင့္ စစ္သင္တန္းေက်မည္။ တိုက္ပအ
ြဲ ေတြ႔အၾကံဳ ၃-၄ ႏွစ္စီ ရိွဖူးၾက၍
စစ္ေရးအေတြ႔အၾကဳံ ရိွသည့္သူမ်ားဟုဆိုလွ်င္ ရမည္။

က်န္သည့္သူမ်ားက....။ က်ေနာ္တို႔ ရဲေဘာ္သုံးေယာက္က ၿမိဳ႕ျပမွ ထြက္ခြာလာၾကၿပီး အဖဲြ႔၏ `ဟိတိုးထ`စခန္းသို႔


ေရာက္သည္မွာ သုံးရက္မွ်ပင္ မျပည့္တတ္ေသး...။ သုံးရက္ေျမာက္ မနက္တင
ြ ္ ဤစစ္ဆင္ေရးကိစၥ ေပၚလာ၏။ အမွန္တင
ြ ္မူ
ဖြဲ႔စည္းပံုျပည့္ အစိတ္သံုးဆယ္ခန္႔ႏွင့္ တပ္စုတစုစာ ထြက္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ..... မျဖစ္ခဲ့။ စခန္းတြင္ရွိသည့္ ရဲေဘာ္မ်ားက
ေရာဂါသည္ႏွင့္ ဂီလာနမ်ား......။ အခ်ဳိ႕က အူက်သည့္သူ....။ အခ်ဳိ႕က အ႐ိုးယားသည့္ ေရာဂါသည္....။ ေရာဂါေတြက
ဆန္း၏။ စစ္ေရးအရ တုိက္ပြဲ၀င္ရန္ က်န္းမာေရးက မသင့္....။ထားေတာ့.... အဆံုး၌ ဆယ္တစ္ေယာက္သာ ထုတ္ႏုတ္၍ရ၏။
ဤတြင္ က်ေနာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္သစ္ သံုးေယာက္အား အေရးေပၚတုိက္ခိုက္ေရး က်ဴရွင္ေပးေတာ့၏။
က်ေနာ္တုိ႔၏တုိက္ခိုက္ေရးက်ဴရွင္အား ဘားတုိက္အတြင္း၌ပင္ ဖြင့္၏။

ဒါက ..... AK-47 ၊ ဒါက .... AR-15၊ ဒါက ......M-16.....။ မဂၢဇင္းက်ည္အိမ္ကို တပ္ရင္ ဒီလို....ျဖဳတ္ေတာ့ ဒါေလးကို ဖိၿပီး
ျဖဳတ္.....။ ေမာင္းက ဒီလိုတင္.....လံုၿခံဳေရးခလုတ္က ဒီမွာ .....၊ တခ်က္ခ်င္းပစ္ရင္ ဒီခလုတ္ကို ဒီမွာထား ....
အတြဲလိုက္ပစ္ရင္ေတာ့ ခလုတ္ကို ဒီကိုေရႊ႔......။ ဒါပဲ။ က်ေနာ္တုိ႔ သင္တန္းခ်ိန္က နာရီႏွင့္တြက္လွ်င္ သံုးနာရီထက္မပို.....။
က်ေနာ္ႏွင့္ ကင္းအတူက်သည့္ ရဲေဘာ္ေလးမ်ားအား ေမးၾကည့္သည္။ သူတုိ႔က က်ေနာ္တို႔ထက္ နည္းနည္းသာသည္။
`ဟီတိုးထ´ သို႔ ေရာက္ခါစ၌ စစ္သင္တန္းအား ၇ ရက္ခန္႔ တက္ခဲ့ၾကရသည္ဟု ဆုိသည္။ ပစ္၊ ေထာက္၊ ေမွာက္၊ လွိမ့္တုိ႔
ရသည္။ ေသနတ္တလက္လံုး ျဖဳတ္တတ္၊ ဆင္တတ္သည္။ ပစ္မွတ္ကိုခ်ိန္ၿပီး ေလးငါးဆယ္ခ်က္ခန္႔
ေသနတ္ေဖာက္ဖူးၾကသည္ဟု ဆို၏။ မဆိုးေသး.....။ စစ္အႏုပညာတြင္ ခ်ဳိမႈိင္မႈိင္သာ ကတတ္ေသာ က်ေနာ္တုိ႔က
ဇာတ္ခံုေပၚသို႔ တက္၍ ေနရာယူထားၿပီးၾကေလၿပီ....။ ကျပရမည့္ပြဲက ပြဲၾကီး .....။ မတတ္ႏိုင္....။ ခြက္ခင
ြ ္းသံက ျမည္ေနၿပီ....။
က်ေနာ္၏ေရွ႕ လွ်ဳိကေလးအတြင္းမွ သစ္ကိုင္းေျခာက္နင္းသံေၾကာင့္ ကင္းတာ၀န္ယူေနသည့္ က်ေနာ့္တာ၀န္အား
သတိကပ္မိ၏။ အေတြးတုိ႔အား ရပ္ပစ္လုိက္၏။ အသံလာရာသို႔ ၾကည့္သည္။ မျမင္ရ....။ လွ်ဳိေလးအတြင္း
မည္းမည္းေမွာင္ေမွာင္.....။ အသံအား နားစြင့္၏။ တြားသြား၍တက္လာသည့္ အသံမ်ဳိးမ်ား ၾကားရေလမလား.....။
အၾကားအာ႐ုံအား အစြမ္းကုန္ စူးစိုက္ထား၏။ မၾကားရ.....။ ေနာက္ထပ္မူ မည္သည့္အသံမွ ထပ္မၾကားရ။ ညသည္
တိတ္ဆိတ္စြာႏွင့္ပင္ ....။ ေကာင္းကင္သည္ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေလး လင္းလာလုိက္၊ ပိန္းပိတ္ေအာင္ ေမွာင္သြားလုိက္ႏွင့္
အလင္းႏွင့္အေမွာင္အား တလွည့္ဆီ လွစ္ျပေနသည္။ ေလးကိုင္းသ႑ာန္ လကေလးသည္ တေရႊ႔ေရႊ႔ႏွင့္ အေနာက္အရပ္ဆီသို႔
လြင့္ေမ်ာေန၏။ ညိဳမဲမဲ မိုးတိမ္မ်ားက အုပ္စုဖြဲ႔၍ ေလးကိုင္းသ႑ာန္ လေလးဆီသို႔ ေလဟုန္စီး၍ အေျပးလုိက္ေန၏။ ၿပီးလွ်င္
..... လမင္းငယ္အား ဖံုးဖိလိုက္ၾက၏။ ၿပီးလွ်င္ ..... ေနာက္တင
ြ ္ ခ်န္ထားခဲ့ၿပီး တိမ္ညိဳမဲတို႔က ေလဟုန္ႏွင့္အတူ ႏွင္ျပန္၏။

ညက မဟူရာတလွည့္.... ေဘာ္ေငြအိုေရာင္တလွည့္။ စိတ္အတြင္း ဆရာေမာင္ႏွင္းခိုင္၏ `တေၾကာင္းဆြဲမုဆိုး´ ကဗ်ာအား


သတိရမိ၏။

`စိမ့္ၾကီးၿမိဳင္ၾကီး လွ်ဳိေျမာင္ခရီးမွာ....

ည ကလည္း က်ပ္တည္းက်ပ္သပ္

လ ကလည္း ကပ္သီးကပ္သပ္

အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ မ်က္လံုးငတ္ေတာ့......´

ေရႊအိမ္စည္

စင္ၿပိဳင္အစုိးရဖြ႕ဲ ေရး အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ


အန္စီယူဘီ အကြအ
ဲ ၿပဲသ႐ုပ္ေပၚလြင္
NEJ/ ၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (အန္စီယူဘီ) မွ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ


ေခၚ စင္ၿပိဳင္အစိုးရတရပ္ ဖြ႕ဲ စည္းမည္ဆုိသည့္ ေၾကညာခ်က္ကုိ လူတစုက
ထုတ္ျပန္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ ပုိင္းႏွင့္ တုိင္ပင္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု အန္စီယူဘီ ဒု-ဥကၠ႒တဦးက
ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာသည္။

အန္စီယူဘီအေနျဖင့္ သီးသန္႔စင္ၿပိဳင္အစိုးရ ဖြ႕ဲ မည္ဆုိသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိကုိယ္တုိင္


မသိပါေၾကာင္းႏွင့္ လူ (၂) ဦး (၃) ဦးက ၎တုို႔သေဘာႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အန္စီယူဘီ သဘာပတိအဖြ႕ဲ ၀င္လည္းျဖစ္၊
ဒုတိယ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ခြန္မာကုိဘန္းက ေခတ္ၿပိဳင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြ႕ဲ လုိသည့္ အန္စီယူဘီတပ္ေပါင္းစုမွ လူတစု မည္သူေတြဆုိသည္ကုိမူ ခြန္မာကုိဘန္းက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း
ေျပာဆုိသြားျခင္းမရွိေပ။

အန္စီယူဘီက စင္ၿပိဳင္အစိုးရသစ္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသမဂၢ (အမ္ပီယူ) ႏွင့္ အေ၀းေရာက္


ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြ႕ဲ (အန္စီဂ်ီယူဘီ) စသည့္အဖြ႕ဲ မ်ားႏွင့္ မတုိင္ပင္ဘဲ တဖက္သတ္
ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အန္စီယူဘီ၏ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး စင္ၿပိဳင္အစိုးရကုိ
လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ခြန္မာကုိဘန္းက ေ၀ဖန္ထားသည္။

အန္စီယူဘီက စင္ၿပိဳင္အစိုးရသစ္ဖ႕ြဲ မည္ဟု မၾကာခင္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ားသမဂၢ (အမ္ပီယူ )


ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ခြန္ျမင့္ထြန္းကမူ ေဒါက္တာစိန္၀င္း စင္ၿပိဳင္အစိုးရအား တုိးခ်ဲ႕ဖြ႕ဲ စည္းေရးကုိ အန္စီယူဘီက စင္ၿပိဳင္အစိုးရသစ္
ဖြ႕ဲ ေတာ့မေယာင္ လြဲမွားထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။ အန္စီယူဘီ ဒု-ဥကၠ႒ ခြန္မာကုိဘန္းကလည္း အန္စီယူဘီ
စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြ႕ဲ ေရးကိစၥကုိ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းႏွင့္ မတုိင္ပင္ဘဲ လူတစုက ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စသ
ြဲ ည္။ လက္ရွိစင္ၿပိဳင္အစိုးရ
ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာစိန္၀င္းကလည္း အန္စီယူဘီက စင္ၿပိဳင္အစုိးရဖြ႕ဲ မည္ကုိ မသိပါေၾကာင္း ျငင္းဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စင္ၿပိဳင္အစုိးရဖြ႕ဲ စည္းေရး အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အဖြ႕ဲ အစည္း၏ ေျပာၾကားခ်က္မွန္သည္ဟု အတိအက်


မသိရေသာ္လည္း ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ အန္စီယူဘီ တပ္ေပါင္းစု ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအတြင္း အက္ေၾကာင္းထင္ေနသည့္ျပင္
အန္စီယူဘီ၊ အမ္ပီယူႏွင့္ ေဒါက္တာစိန္၀င္း စင္ၿပိဳင္အစိုးရၾကား အကြအ
ဲ ၿပဲကုိ ထုတ္ေဖာ္လုိက္သလုိရွိသည္ဟု ရန္ကုန္
ႏုိင္ငံေရးသမားအခ်ဳိ႕က နားလည္ေနၾကသည္။

စင္ၿပိဳင္အစိုးရ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာအဖြ႕ဲ မ်ား၊ တပ္ေပါင္းစုမ်ားက တေယာက္တေပါက္ ေျပာဆုိေနေသာ္လည္း


ထုိစင္ၿပိဳင္အစိုးရသစ္ကုိ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အၿပီးသတ္ဖ႕ြဲ ႏုိင္မည္ မဖြ႕ဲ ႏုိင္မည္။ အဆုိပါစင္ၿပိဳင္အစိုးရက စစ္အစိုးရ
ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ မည္သို႔ဟန္႔တားမည္ စသည့္အခ်က္မ်ား ကုိ မည္သူမွ် ခုိင္ခုိင္မာမာ မေျပာႏုိင္ျဖစ္ေနသည္ကုိ
ေတြ႕ရသည္။

လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ၀င္ဖုိ႔ ႏႈိးေဆာ္စာမ်ား
ရန္ကုန္မွာႀကဲဲ
ျမင့္မုိးေဇာ္/ ၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉
ထို႔အျပင္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္တ၀ိုက္ႏွင့္ (ဇ၀န) သု၀ဏၰၿမိဳ႕နယ္တ၀ိုက္တင
ြ ္လည္း ထိုစာမ်ားအား
အမ်ားအျပားကပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဆုိပါစာမ်ားကုိ မည္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းက
ျဖန္႔ေ၀သြားသည္ကုိမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

လြတ္လပ္ေရး ဟူေသာ ေခါင္းစည္းစာတန္းျဖင့္ ျပည္သူသို႔ လႈံ႕ေဆာ္ေသာ စာသားမ်ားပါရိွသည့္


အေရွ႕မ်က္ႏွာႏွင့္ ေနာက္ေက်ာစာမ်က္ႏွာတြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္ (၃) ခ်က္ပါ စာသားျဖစ္သည့္

(၁) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊
(၂) စစ္မွန္ေသာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအျမန္ဆံုး ေပၚေပါက္ေရး၊
(၃) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးေရး -

ဟူသည့္ စာသားမ်ားပါေသာ စာရြက္မ်ားအား အင္းယားကန္ တံတားျဖဴမွတ္တိုင္နားႏွင့္ ကန္ေတာ္ႀကီး


ပုဂံလံုးကၽြန္းနားတြင္ နွစ္ေနရာေပါင္း စာရြက္ေရ (၂,၀၀၀) နီးပါးမွ်ႏွင့္ အျခားေနရာ
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း စာမ်ားအား ကားေပါင္းစုံေပၚမွ ႀကဲခ်သြားေၾကာင္း ဖတ္႐ႈရသည့္ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက
ေျပာသည္။

၂၀၀၉ ခုအတြင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာမည္ဟု ဦး၀င္းတင္ခန္႔မွန္း

အန္အယ္လ္ဒီလူငယ္ပါတီ၀င္ (၉) ဦး စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ဆႏၵျပမႈသည္ (အန္အယ္လ္ဒီ) ဦး၀င္းတင္ႏွင့္


ဦးခင္ေမာင္ေဆြတုိ႔၏ ၀ါဒမႈိင္းတုိက္ ေျမႇာက္ပင့္ေပးမႈေၾကာင့္ဟု ျပည္တင
ြ ္းဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕တြင္ စြပ္စြဲထားခ်က္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အထူးတလည္ ေျဖရွင္းရန္ မလုိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အလားတူ ဆႏၵျပမႈမ်ား ထပ္မံ
ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အန္အယ္လ္ဒီ ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။
“ဒီလုိမဟုတ္တမ္းတရားေတြေျပာၿပီး စြပ္စြဲတာမ်ဳိးေတြြကုိ ျပန္ၿပီးေတာ့ေတာင္ ေျဖရွင္းမေနခ်င္ေတာ့ပါဘူး။
စာနယ္ဇင္းမ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တစ္ကဘာလဲဆုိေတာ့ ၀ါဒမႈိင္းတုိက္တယ္ဆုိတာ ဘာတုိက္တာလဲ။
ဘယ္တုန္းကတုိက္တာလဲ။ ဘယ္သူေတြကုိတုိက္တာလဲ။ ဘာေၾကာင့္တုိက္တာလဲ။ ဒီလုိအေၾကာင္းေတြကုိ
ထည္ေ
့ ရးရမယ္၊ ေျပာရမယ္ဗ်ာ။ အခုဟာ ဒါေတြတခုမွ မပါဘူး၊ ေရးမထားဘူးဆုိေတာ့ ျငင္းဆုိျခင္းဆုိတာ
လုပ္ဖုိ႔ေတာင္ ထုိက္တန္တဲ့ သတင္းတန္ဖုိးမရွိဘူးေပါ့။ ဆႏၵျပလူငယ္ေတြကို ဖမ္းတယ္ဆုိတာေလာက္ထိက
သတင္းေရးလုိ႔ရတယ္။ ဘာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဆြဲထည့္႐ုံ ထည့္တာသက္သက္နဲ႔ေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔က
သာမန္အားျဖင့္ ျပန္ေျဖရွင္းေနဖုိ႔ေတာင္ ထုိက္တန္တဲ့ သတင္းမဟုတ္ဘူးလုိ႔ပဲ ေျပာလုိ႔ရတယ္” ဟု ဦး၀င္းတင္က
ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ရွင္းျပသည္။

အဆုိပါစြပ္စေ
ြဲ ရးသားထားေသာ သတင္းကုိ True News၊ နံနက္ခင္းဂ်ယ္နယ္ စသည့္
ျပည္တင
ြ ္းသတင္းဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕အား စာေပစိစစ္ေရး႐ုံးက ဖိအားေပးထည့္ခုိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
ျပည္တင
ြ ္းအယ္ဒီတာတဦးက ေျပာဆုိသည္။ ျပည္တင
ြ ္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတုိ႔အား
၀ါဒမႈိင္းတုိက္သူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး အန္အယ္လ္ဒီလူငယ္မ်ားကုိလည္း ကေလက၀မ်ားသဖြယ္
ေရးသားထားမႈမ်ဳိးကုိ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဘဲ ဖိ္အားမ်ားေၾကာင့္သာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကရေၾကာင္း ၎က
ထပ္မံရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။

အဆုိပါသတင္းတြင္း စြပ္စြဲမႈကုိ အထေျမာက္ေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ တစုံတရာမေတြ႔ရွိရဘဲ


ျဖစ္စဥ္အစဟုဆုိကာ ဒီဇင္ဘာ (၃၀)ရက္တင
ြ ္ အန္အယ္လ္ဒီ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ေဟာေျပာခဲ့ေသာ “ျပည္
သူႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး’’ ေဟာေျပာမႈကုိ လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့ေၾကာင္းသာ ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။
ဦး၀င္းတင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းအတြင္း ထည့္သင
ြ ္းေရးသားျခင္းမရွိေသာ္လည္း သတင္းေခါင္းစဥ္တင
ြ ္မူ
ဦး၀င္းတင္အား ေရွ႕တင္ စြပ္စေ
ြဲ ရးသားထားသည္။

“က်ေနာ့္ကုိ ေခါင္းစဥ္တင္ၿပီး စြပ္စြဲထားေပမယ့္ အေၾကာင္းျပမႈ မရွိ၊ ဘာမရွိနဲ႔ဆုိေတာ့ဗ်ာ က်ေနာ့္အတြက္က


ေတာ့ ေျဖရွင္းေနစရာေတာင္မလုိပါဘူး။ ဆရာဦးခင္ေမာင္ေဆြရ႕ဲ ေဟာေျပာခ်က္ေတြကုိ စြပ္စြဲတယ္ဆုိလည္းဗ်ာ။
ဦးခင္ေမာင္ေဆြရ႕ဲ လႈံ႕ေဆာ္ခ်က္ေတြက ဒါ႔ထက္မက က်ယ္ျပန္႔မယ္ဗ်ာ။ ဒါ့ထက္မက ထိေရာက္မယ္။
ဒီေဟာေျပာပြဲကုိ တက္တဲ့လူက ႏွစ္ရာေက်ာ္ သုံးရာရွိတာ။ ဒီဆႏၵျပတဲ့လူ ေလးငါးရွစ္ေယာက္တင္ ဘယ္ကမလဲ။
အားလုံး ထြက္သြားေတာ့မွာေပါ့။ ေနာက္တခုက သူ႔ေဟာေျပာခ်က္မွာလည္း ဆႏၵျပဖုိ႔တုိ႔ ဘာတုိ႔နဲ႔
ပတ္သက္တာမပါဘူး။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိ ခ်စ္ဖုိ႔ လြတ္လပ္ေရး အရသာ၊ လြတ္လပ္ေရးရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ
ဒါေတြကိုပဲ ဆရာေျပာသြားတာပဲဗ် ” ဟု ဦး၀င္းတင္က တုံ႔ျပန္သည္။

“ဒါေပမယ့္ ဒီသတင္းက ႏုိ္င္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ေတြခ်၊ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားတဲ့


ေထာင္ေတြကုိ ပုိ႔ေနေပမယ့္ ဒါေတြကုိ မေၾကာက္မရြံ႕ဘဲ သူတုိ႔ ဆႏၵရွိတဲ့အတုိင္း ၊ သူတုိ႔ရ႕ဲ ႏုိင္ငံေရးအျမင္
အတုိင္း ေဖာ္ထုတ္ရဲတဲ့ လူငယ္ေတြရွိေသးတယ္ဆုိတာကုိ လူထုသိေအာင္ message ေပးသြားတယ္လုိ႔
ေျပာလုိ႔ရမယ္။ ဒီသတင္းတခုတည္းရဲ႕ မက္ေဆ့ခ်္က ဒါပဲဗ်။ လူေတြဟာ မေၾကာက္ဘူးဗ်။ ဒီလူငယ္ေတြလုိ
ဒီအစုိးရကုိ အန္တုလုိတဲ့စိတ္၊ မခံခ်င္တဲ့စိတ္၊ ဆန္႔က်င္လုိတဲ့ စိတ္ကေတာ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိေနတယ္ဗ်။
အံ့ၾသစရာေကာင္းတယ္။ ၈၈ ကာလတုန္းက လူေတြရ႕ဲ စိတ္ခံစားမႈေတြြ ျဖစ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။
အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္သာ အန္တုႏိုင္ျခင္းတုိ႔ ၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ မရွိတာ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြက
အခ်ိန္မေရြး ေပၚေပါက္လာႏိုင္တယ္ဗ်’’ ဟု ၎က ထပ္မံသုံးသပ္ေျပာဆုိသည္။

နအဖစစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိမႈ၊ အတုိက္အခံမ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားကုိ ၎တုိ႔ပုိင္


သတင္းစာမ်ားတြင္သာမကဘဲ ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ပါ ေဆာင္းပါးမ်ား မထည့္မေနရ ထည့္သင
ြ ္းေစရာမွ
ယခုအခါ ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္မ်ားမွ ေဖာ္ျပသည့္အသြင္ သတင္းပုံစံျဖင့္ပါ ေဖာ္ျပလာျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ မတရားလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္တင
ြ ္းစီးပြားေရးက်ဆင္းလာေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူထုအတြင္း
မေက်နပ္မႈ မ်ားျပားေနရာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားထပ္မံ ျဖစ္ပြားလာလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းတင္က
သုံးသပ္လုိက္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မႈန္၀ါး၀ါး


၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၀၉

အန္အယ္လ္ဒီ၏ အနာဂတ္ကုိ မႈန္ဝါးေနသည္ဟု ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းတြင္


ဦးဝင္းတင္က သုံးသပ္၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကုိၾကည့္ေတာ့လည္း
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားက ႀကီးစိုးေနသည္ဟု ဦးဝင္းတင္က ျမင္၏။ ဦးဝင္းတင္၏
အျမင္ႏွစ္ရပ္သည္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ျမင္ကင
ြ ္းကုိ ပုံေဖာ္လုိက္သည္ႏွင့္တူ၏။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ကုန္ အန္အယ္လ္ဒီအေျခအေနကုိ ၾကည့္ေတာ့လည္း


လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးေရး ဖြ႕ဲ စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပန္သုံးသပ္ေရးအခ်က္ေတြ
လုိက္ေလ်ာဖုိ႔ စစ္အစိုးရကုိ (၆) လ အခ်ိန္ေပးထားသည္။ စစ္အစိုးရဘက္ကလည္း
ဖြ႕ဲ စည္းပုံျပင္ဖုိ႔ေနေနသာသာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ မလုပ္ႏုိင္ဟု
အျပတ္ေျပာထားၿပီးျဖစ္၏။

၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ကလည္း အလားတူ လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးေရး အထူးေၾကညာခ်က္မ်ဳိး


အန္အယ္လ္ဒီထုတ္ၿပီး ႏွစ္ဆန္းတရက္မတုိင္ခင္အေၾကာင္းျပန္ရန္ စစ္အစိုးရကုိ
ရာဇသံေပး၏။ ဘာမွ်မထူး။ သည္ၾကားထဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း
သားမ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ စစ္အစိုးရကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေငြေၾကးအကူအညီ
ေပးသင့္တယ္ဆုိၿပီး ဂမ္ဘာရီက ဘမ္ကီမြန္းကုိ အဆိုျပဳျပန္၏။

တခ်ိန္က အာဆီယံ၏ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံေရး မေအာင္ျမင္သည့္အဆုံး


ျမန္မာစစ္အစိုးရကုိ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ က်င့္သုံးဖုိ႔ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပုိင္းမွာ
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္းက ယူဆ၏။ မေအာင္ျမင္။ ေနာက္ဆုံး ကုလသမဂၢမွ ေဒၚလာ
(၁) သန္း ကူညီေရးကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိပင္ စစ္အစိုးရပယ္ခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ဂမ္ဘာရီ၏
နအဖကုိ ေငြႏွင့္ျဖားေယာင္းေရး သံတမန္နည္းလမ္းမွာ အန္အယ္လ္ဒီ၏
လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးေရး ေတာင္းဆုိခ်က္လုိ ပစ္ပယ္ခံရဖုိ႔မ်ား၏။

ျမန္မာဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ႏုိင္ငံတကာ အားေပးမႈမွာ အားကုိးစရာ လုိလုိထင္ရ၏။


ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္းဘက္က ၾကည့္ေတာ့ ျမန္မာ့အေရးမွာ ဒါဖာအေရး၊
ဂါဇာအေရး ဇင္ဘာေဘြအေရးေတြႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ တျခားကမၻာျပႆနာေတြထဲက
အေသးအမႊား တခုသာ ျဖစ္ေနျပန္၏။

အေမရိကန္ကုိၾကည့္ေတာ့လည္း ဆတ္ဒန္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း


ေပးဆပ္ရသည့္တန္ဖုိးက မနည္း။ ဆင္ဖုိးထက္ ခၽြန္းဖုိးႀကီးသည့္ ကိန္းဆိုက္ေန၏။
သည္ၾကားထဲ ေႂကြးၿမီစီးပြားကပ္ ၂ဝဝ၈ ပါ ေပါင္းလုိက္ေတာ့ အေမရိကန္စီးပြားေရး
နာလန္မထူႏုိင္ျဖစ္ရ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ အေရးသည္ အေမရိကန္ဘက္ကၾကည့္လွ်င္
စီးပြားကပ္ဆုိက္သည့္ အေမရိကန္ဘဏ္တခုကုိ ကယ္တင္ဖုိ႔က ပုိအေရးႀကီးေနျပန္၏။

အေမရိကန္စီးပြားေရး ဟပ္ခ်ိဳးဆုိသည္ႏွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရး အေအးပတ္သည္ဆုိသည့္


ဆုိ႐ုိးစကားရွိ၏။ အေမရိကန္စီးပြားေရးအေပၚ ကမၻာ့စီးပြားေရး
မည္မွ်မွီတည္ေနရသည္ကုိ တင္စားခ်က္ျဖစ္၏။

ယခုေတာ့ အေမရိကန္စီးပြားေရးျပႆနာက ဟပ္ခ်ိဳးအဆင့္မဟုတ္။ စီးပြားေရး


ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးဟုပင္ ဆုိႏုိင္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးေတြ ကုရာနတၱိ
ေဆးမရွိသည့္ကိန္း ဆုိက္ကုန္၏။ ျမန္မာလုိႏုိငင
္ ံမ်ဳိးမွာပင္ အေရာင္းအဝယ္ေတြထုိင္းၿပီး
ဒုကၡေရာက္ကုန္၏။

၂ဝဝ၉ ႏွစ္ဆန္း ျပည္ပ အတုိက္အခံေတြၾကည့္ေတာ့လည္း ရွိစုမဲ့စု စင္ၿပိင္အစိုးရကုိ


ႏုိင္ငံေရးျပန္ေပးဆြဲဖုိ႔ စုိင္းျပင္းေနသည့္ႏွယ္ သူတလူ ငါတမင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း
ေစာင္ေနၾက၏။ ရွင္ဘုရင္လုပ္ခ်င္သူေတြ မ်ားေနပုံရ၏။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး၍
နအဖ႐ုပ္ေသးအစိုးရ ေပၚလာသည့္တုိင္ စင္ၿပိဳင္အစုိးရ တုိးခ်ဲ႕မည့္ဇာတ္လမ္း
ၿပီးမည့္ပုံမရွိ။ သည္ၾကားထဲ နအဖထံ အေခါက္ေခါက္သြားၿပီး ဖားသည့္
ႏုိင္ငံေရးၾကားပြဲစားေတြကလည္း ေျခ႐ႈပ္ၾကျပန္၏။ ေဒါက္တာဘြ႕ဲ ရဆုိသည့္
ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကလည္း ျပည္တင
ြ ္းက ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးေတြကုိ ျပည္ပ
အလုအယက္ထုတ္ၿပီး ဇာတ္သင
ြ ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစား၏။

ျမန္မာစစ္အစိုးရအပုိင္းကုိၾကည့္ေတာ့ ေနသာသပ ေလညာကဆုိသည့္ကိန္း။

ဂါဇာကမ္းေျမႇာင္ေဒသကုိ အစၥေရးက မီးေလာင္တုိက္သင


ြ ္းေနခ်ိန္မွာ စစ္အစိုးရက
အတုိက္အခံမွန္သမွ် ဘုစုခ႐ုမက်န္ ခပ္သြက္သြက္ ေထာင္သင
ြ ္းအက်ဥ္းခ်လုိ႔
ေကာင္းတုန္း။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြ ၂ဝဝ၉ အတြက္ စီးပြားပ်က္ကပ္ဒဏ္
ခံႏုိင္ရည္ရွိေအာင္ လုံးပန္းေနခ်ိန္မွာ ႐ုဒ္မက္ကုိေထာက္ခံဖုိ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက
မိန္႔ခြန္းေႁခြေကာင္းတုန္း။ ျပည္သူေတြ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းသည့္ ဒုကၡကုိ ကုစားဖုိ႔ထက္
ေနျပည္ေတာ္မွ ဝန္ႀကီးဦးစိုးသာ ႐ုံးခန္း မီးေလာင္သည့္ကိစၥ ေျဖရွင္းေရးကုိသာ
ဦးစားေပးေကာင္းတုန္း။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမွာ ေရႊက်င္သာသနာပုိင္ခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏


စကားႏွင့္ဆုိရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံထြက္ မုန္႔ျပားသလက္ကုိပင္
အတူမစားႏုိင္သည့္အေျခအေန ျဖစ္ေန၏။

ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္း ၂ဝဝ၉ ႏွစ္ဆန္းမွာ လုိရာဆႏၵ ျပည့္ဝၾကေစရန္


ေခတ္ၿပိဳင္မွ ဆႏၵျပဳပါ၏။

(၂၀၀၉ ခု ဇန္န၀ါရီလထုတ္ ေခတ္ၿပိဳင္ပုံႏွိပ္ဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ကုိ


ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။)

သြားေပအုံးေတာ့ ဒီတေကြ႕
အညၾတေတာ္လွန္ေရးသမားတဦး / ၅ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၉
အေၾကာင္းေၾကာင္းကို ေထာက္ထားၿပီး ဘယ္သူမွ မေျပာမဆိုခဲ့တဲ့ အင္အားစုေတြအေၾကာင္းကို
ေရးမယ္ႀကံတိုင္း ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ယူဆမိတာေၾကာင့္
ဒီေဆာင္းပါးကို က်ေနာ္အရဲစြန္႔ေရးလိုက္ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ သက္တမ္းႏွစ္ (၂ဝ) ၾကာလာေတာ့ အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘဝ၊


ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားေတြ၊ ဘာေတြ ဘာတခုမွ နားမလည္ေသးတုန္းက ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့
ဗိုလ္မႉးခ်စ္ေကာင္းရဲ႕ အႏွစ္ (၂ဝ) ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာေရးထားတဲ့ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို ခဏခဏ
သတိရမိပါတယ္။ တိုင္းျပည္အတြက္ အႏွစ္ (၂ဝ) လုပ္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္ ၾကည့္တဲ့အခါ
ႀကိဳးတိုက္ထဲမွာ ေတြ႕ပါတယ္တဲ့။ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ စာအုပ္ကို ေရးသားတဲ့
ဗိုလ္မႉးခ်စ္ေကာင္းကို စာနာမိပါတယ္။ ေလးလည္းေလးစားမိပါတယ္။ သူ႔အတြက္လည္း ရင္နာမိပါတယ္။
ဒီခံစားမႈေတြဟာ က်ေနာ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္ ျဖစ္လာေရးအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့တဲ့
အခ်က္အလက္ေတြထဲမွာ တခုအပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့ တယ္ထင္ပါရဲ႕။ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားေတြကို
က်ေနာ္မုန္းတီးလို႔ မဆံုးခဲ့ပါဘူး။

ခုေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ သက္တမ္းႏွစ္ (၂ဝ) ၾကာၿပီးတဲ့အခါ မိမိကိုယ္ကို မိမိျပန္ျပန္ၾကည့္မိ (မၾကာ၊


မၾကာ ျပန္ၾကည့္မိတာကို ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တေရးႏိုးလို႔ ငါ ဘယ္ေရာက္ေနပါလိမ့္လို႔
ဇေဝဇဝါျဖစ္မိတဲ့အခါ မ်ိဳးမွာပါ) ေတာ့ နယ္စပ္တေနရာမွာ တကိုယ္တည္းျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
အရာရာကို စြန္႔လႊတ္စေတးထားခဲ့ရလို႔၊ မိမိဆီမွာၿမဲေနတာ အသက္တေခ်ာင္းပဲ ရွိေနပါတယ္။
အုပ္စိုးသူလူတန္းစားကို မုန္းတီးတဲ့အမုန္းကေတာ့ ေသရာပါမယ္ထင္ပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္
အမုန္းတခုပါတိုးလာခဲ့ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားအမည္ခံသူေတြရ႕ဲ သီလေၾကာင္ အက်င့္ပ်က္မႈ၊
(တနည္း) ကိုယ္က်ိဳးရွာစိတ္ဓာတ္ပါပဲ။ စစ္အစိုးရရဲ႕ထင္သလိုရမ္းကားေနတာ၊ ျပည္သူကို
ေစာ္ကားေနတာ၊ တိုင္းျပည္ကို ေရာင္းစားေနတာေတြကို ၾကားရတိုင္း လက္နက္ ေတြ ကိုင္ထားပါရက္နဲ႔
ႏွစ္ဆယ္စုေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူ႔ဆီက အခြန္ေကာက္ (ခုေတာ့ အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္က
ေျပာတဲ့အသံုးအႏႈန္းအတိုင္း ‘ဆက္ေၾကး’ ေကာက္တယ္ဆိုတဲ့ စကားကိုပဲ
သံုးရေတာ့မလိုျဖစ္ေနပါတယ္။)၊ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတေတြကို ေရာင္းစားခဲ့ၿပီး၊
ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာမေထာက္ စစ္အစိုးရေရွ႕ေမွာက္မွာ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္
ဒူးေထာက္ေနၾကသူေတြဟာလည္း စစ္အစိုးရရဲ႕ ႀကံရာပါေတြျဖစ္ကုန္ၾကၿပီလို႔ ျမင္မိပါတယ္။
သူတို႔ေျပာေျပာေနတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ေနတာ ေလာက္ပရ
ဲ ွိတာကို
ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီေလာက္ကေတာ့ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ဗိုလ္က် စားေသာက္ခ်င္တဲ့ လူေတြလည္း
လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

လူမႈေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ေတြ႕ရတဲ့အခ်က္ (၂) ခ်က္ရွိပါတယ္။


ေတာ္လွန္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ အၾကမ္းဖက္နည္းကို သံုးရျခင္းနဲ႔၊
တည္ဆဲလူမႈဆက္ဆံေရးစနစ္၊ တည္ဆဲ လူတန္းစားအုပ္စိုးမႈအေနအထားကို အေျခအျမစ္ကေန
ဖယ္ရွားပစ္ၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ တြန္းအားျဖစ္တဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြ အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူေနမႈ
စနစ္သစ္ကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးဖို႔ပါပဲ။

ဒီလိုမွ လူေနမႈစနစ္သစ္္ကို အာမမခံႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ျပည္သူကလည္း လိုက္ပါလာမွာမဟုတ္ဘဲ


‘ေတာ္လွန္ေရး’ ဆိုတဲ့ အင္အားစုေတြဟာ ရန္သူကို ေခ်မႈန္း အႏိုင္ယူႏိုင္ေလာက္တဲ့အင္အား ေတြ
ျဖစ္မလာဘဲ လံုးပါး ပါးသြားတာပါပဲ။ ခု လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အတိုင္းပါပဲ။
ဒို႔ျပည္သူေတြက ဒို႔ကို ေထာက္ခံေနသားပဲလို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္းေတြထဲမွာ ကိုယ့္အဖြ႕ဲ အစည္း ဘာျဖစ္လို႔ ဘယ္အေျခအေန၊ ဘယ္
ေသာင္ဘယ္ကမ္းကို ဆိုက္ေနတယ္ဆိုတာကို မသိတာေတြအမ်ားႀကီးပါ (အဖြ႕ဲ အစည္းအေန နဲ႔
ၿခံဳေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တဦးခ်င္းအေနနဲ႔ သိျမင္တတ္သူေတြရွိပါတယ္။ သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ၊
အဖြ႕ဲ အစည္းတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီမရွိ၊ ေကာ္မတီစနစ္ဆိုတာကလည္း ေကာ္မတီဆိုတာေတြကို
ဖြ႕ဲ ထား႐ံုေလာက္သာရွိေတာ့၊ သိနားလည္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာ ဘာမွ မစြမ္းသာပါဘူး)
ဒီလိုအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ိဳးေတြဟာ ျပည္သူက ကိုယ့္ကို ေထာက္ခံေနသလား၊ လက္နက္ကို ေၾကာက္ၿပီး
ခိုင္းတာလုပ္၊ ေတာင္းတာေပးေနရတာလားဆိုတာကို ရဲရဲ ၾကည့္သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အင္မတန္
ရက္စက္ယုတ္မာလွတဲ့ သန္းေရႊစစ္အုပ္စု ေအာက္မွာ ေနေနရတဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ စစ္တပ္
ဆိုးရြားရက္စက္ပံုေတြကို မီဒီယာမွာ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ေျပာရဲေနၾကေပမယ့္
ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြရ႕ဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခံျပည္သူေတြဟာ ဒီလိုမေျပာရဲပါဘူး။ တဖက္က
လက္တုံ႕ျပန္မႈက ျမန္လည္းျမန္ ကိစၥတံုးေလာက္တဲ့ အထိလည္းျဖစ္တတ္လို႔ပါ။ မၾကာေသးခင္ကဘဲ၊
လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းတခုထဲက အလယ္အလတ္တန္း အဆင့္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တေယာက္က
သူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မေက်နပ္တာေတြကို က်ေနာ့္ဆီမွာ လာၿပီး ညည္းပါတယ္။
“ေျပာစရာရွိတာကို အစည္း အေဝးမွာ ေျပာပါလား” လို႔ သူ႔ကိုေျပာေတာ့ “ဒီလိုေျပာရင္ က်ေနာ့္ကို
ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္မွာေပါ့” တဲ့။ အရပ္သား ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေျပာရဲဆိုရရ
ဲ ွိဖို႔ေတာ့ ေဝးေရာပဲ။

ဒီအဖြ႕ဲ အစည္းေတြဟာ သူတို႔အေျခစိုက္ရာနယ္ေျမ ျပည္သူေတြအတြက္ မေရရာတဲ့ ပန္းတိုင္ေတြ


ၫႊန္ျပထားတာေတြေတာ့ရွိပါတယ္။ (စာေရးသူအေနနဲ႔ အဲဒီပန္းတိုင္ ေတြရ႕ဲ အမည္ေတြကို အတိအက်
မေဖာ္ျပဘဲ ထားတာေကာင္းမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္)။ အဲဒီပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရင္ ျပည္သူေတြက
ဘယ္လိုအခြင့္အေရးမ်ိဳးေတြ ရရွိခံစားရမယ္၊ ဘယ္လို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ္ဆိုတာကို
တိတိက်က်ေရေရရာရာ ရွင္းလင္းျပတာ၊ ျပ႒ာန္း ထားတာေတြ မရွိပါဘူး။ ခုလက္ေတြ႕မွာေတာင္
ဒါေတြကို လက္ေတြ႕ (အဖြ႕ဲ အစည္းထဲမွာေရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ျမထဲမွာပါ) လုပ္ႏိုင္တာမဟုတ္ေတာ့၊
ေရးျပထားလည္း အပိုပါပဲ။ ကိုယ့္လည္ပင္း ကိုယ္ႀကိဳးကြင္းစြပ္သလို ျဖစ္သြားမယ္ မဟုတ္ပါလား။
ဗမာျပည္ စစ္အာဏာ ရွင္မ်ားရဲ႕ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ေနဝင္းေတာင္ ကတိတည္တာမတည္တာ အပထား၊
“ျပည္သူလူထု အေပါင္းအား အစားဆင္းရဲျခင္းဒုကၡ၊ အေနဆင္းရဲျခင္းဒုကၡ၊ အူမမေတာင့္ႏိုင္၍
သီလမေစာင့္ ႏိုင္ေသာ ဒုကၡတည္းဟူေသာ လူမႈဒုကၡ အေပါင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေစ” ရမယ္။
“သာယာဝေျပာေသာ ဆိုရွယ္လစ္ေလာကသို႔ မေရာက္ေရာက္ေအာင္ ခ်ီတက္မည္” လို႔
ကတိေပးရဲခဲ့ပါတယ္။ (၄) ႏွစ္ (၅) ႏွစ္သာ အာဏာယူထားခြင့္ရွိတဲ့ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္
ပါတီေတြေတာင္ ကတိကဝတ္ေတြ အတိအက်ေပးပါတယ္။ ဥပမာ အခြန္ေရွာ့ေပါ့မယ္။
အလုပ္အကိုင္သစ္ေတြ ဖန္တီးေပးမယ္ စသည္ျဖင့္္။

ဒီေနရာမွာ၊ ၁၉-ရာစုအလယ္ေလာက္က တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ တိုင္ပင္းသူပုန္ (Taing Ping


Rebellion-1855-1873) နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီကာလတုန္းက ေတာ္လွန္ေရး
သေဘာတရားေတြေတာင္ တ႐ုတ္ျပည္ကို ေရာက္မလာေသးပါဘူး။ ၁၉၁၁-ခုႏွစ္ သမၼတႏိုင္ငံ
တည္ေထာင္ေရး ေတာ္လွန္ေရးကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဆြန္ယက္ဆင္လက္ထက္က်မွသာ (ဒါေတာင္
၁၉၁၇-ခုႏွစ္ ႐ုရွျပည္ မဟာေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပိုင္းမွာ မၿပီးဆံုး ေသးတဲ့
ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာရင္း) ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရားေတြကို တင္သင
ြ ္းခဲ့တာပါ။ ဒီ
သူပုန္လႈပ္ရွားမႈမွာေတာင္ ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္း ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ေျမယာေျမခ်မ္းေရးေတြကို
ေဆာင္ရြက္တဲ့အျပင္ လူတန္းစားေတြနဲ႔ ေယာက်္ား၊ မိန္းမ တန္းတူညီမွ်ခြင့္ရွိတယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
အရင္ ဘယ္ေခတ္တုန္းကနဲ႔မွ မတူဘ၊ဲ အ မ်ိဳးသမီးေတြကို စာေမးပြဲဝင္ေျဖခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ
ယိုယင
ြ ္းသြားခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီသူပုန္လႈပ္ရွားမႈဟာ ဒီေပၚလစီေတြကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ရ႕ဲ ေတာ္လွန္ေရးအမည္ခံထားတဲ့
အဖြ႕ဲ အစည္းအမ်ားစုဟာ အဲဒီသူပုန္လႈပ္ရွားမႈ ေလာက္မွ အဆင့္ရွိပါရဲ႕လား။

“လူမ်ိဳးေရး၊ လူမ်ိဳးေရး” လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီလူမ်ိဳးေတြထဲမွာ လူတန္းစားေတြ ရွိေနတာကို


မျမင္မေတြ႕ႏိုင္တာ မဟုတ္ပါ။ (“ဒို႔က ဒို႔လူမ်ိဳးဆိုတာပဲ သိတယ္။ လူတန္းစားေတြ ဘာေတြ
နားမလည္ဘူး” လို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၁၅ဝ) ေလာက္က
တိုင္ပင္သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္ဇူကြမ္း (Hong Xiuquan) ေလာက္ေတာင္မွ အျမင္မရွိဘူးလို႔
ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္က အေပၚစီးလူတန္းစားေနရာမွာ ေနေနတာကို မျမင္ရေအာင္
ကိုယ့္ျပည္သူေတြရ႕ဲ မ်က္လံုးထဲ ‘လူမ်ိဳးေရး’ သဲပက္ထားတာလား။ ဒါေပမယ့္ လူထုက အဲဒီ
ေခါင္းေဆာင္ေတြ ခ်မ္းသာေနတာကို ေမးေငါ့ တာဟာ လူတန္းစားအျမင္ပါပဲ။) က်ေနာ္ေတာ္လွန္ေရးထဲ
ေရာက္စတုန္းက လူမ်ိဳးစုအဖြ႕ဲ အစည္းထဲက အလတ္တန္း အထက္ဆင့္ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္က
“လူလူခ်င္း ဆက္ဆံေန တယ္ ဆိုေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ လူတန္းစားခ်င္း ဆက္ဆံေနရတာပါ” လို႔
ေျပာဖူးပါတယ္။ ဒါက သူ႔တဦးခ်င္းရဲ႕အျမင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းမွာေတာ့ ဒီအျမင္မ်ိဳးကို
တညီတၫြတ္တည္း လက္ခံထားၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ‘လူမ်ိဳးေရး’ ကိုပဲ အလြယ္ေျပာေန ၾကပါတယ္။
သူတို႔ ျပည္သူေတြအေပၚ သူတို႔ဆက္ဆံေနပံုကို ေထာက္ၿပီးေျပာရရင္ “ဗမာေတြ အုပ္ခ်ဳပ္တာကို
ဒို႔လက္မခံဘူး” ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီထက္ ပိုၿပီး ေျပာရရင္ “ဗမာေတြမဖိႏွိပ္ေစရဘူး၊ ဒို႔ပဲဖိႏွိပ္မယ္”
ဆိုတာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ လူမ်ိဳးစုျပည္သူေတြဟာ ဘယ္သူ႔ဖိႏွိပ္မႈကိုမွ ခံလိုၾကမယ္မဟုတ္ပါဘူး။
ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕၊ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္နယ္ခ်ဲ႕ေတြရ႕ဲ ဖိႏွိပ္မႈကို ေခါင္းငံု႔မခံခဲ့ၾကတဲ့ ဗမာျပည္ ျပည္သူေတြဟာ
ဗမာအမ်ိဳးသား အုပ္စိုးသူေတြရ႕ဲ ဖိႏွိပ္မႈကိုလည္း ေခါင္းငံု႔မခံခဲ့ၾကတာ ဒီေန႔ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႕ပါပဲ။

ဒို႔လူမ်ိဳးအတြက္ ဒို႔လုပ္ေနၾကတာပဲဆိုတဲ့ အျမင္ေလာက္ပရ


ဲ ွိေတာ့၊ တဖက္က ေတာ္လွန္ေရးလို႔ ေျပာၿပီး
တဖက္မွာေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုကိုယ္က်ိဳးလုပ္တာဟာ တရားတယ္ လို႔
ျမင္ေနပံုရပါတယ္ (“ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ငါ ဒီေလာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ခဲ့တာပဲ၊ ဒီေလာက္ေတာ့
ငါခံစားခြင့္ရွိတာေပါ့” ဆိုတဲ့ ကိုယ္တရားကိုယ္ ထူေထာင္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဆုခ်တတ္တ့ဲ
လူစားမ်ိဳးေတြကို လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းေတြမွာ အေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရ ပါတယ္။)
ေတာမွာလည္းေတာ၊ အာဏာအေလ်ာက္ ရထားတဲ့အာဏာကို အသံုးခ်ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ပါတယ္။
ေအာင္ျမင္ၾကပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ဘဲ ဘယ္ရွိပါ့မလဲ။ အရွင္သခင္တေယာက္လို အာဏာရွိၿပီး၊
အလြယ္ရတဲ့ ေငြေၾကးကလည္းရွိျပန္ေတာ့၊ ႏႈတ္က အသံမထြက္တာေတာင္
အေက်နပ္ႀကီးေက်နပ္ေနၿပီေပါ့။ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္မႈ၊ လုယက္မႈေစာ္ကားမႈေတြကို
အလူးအလဲခံစားေနရတဲ့ျပည္သူေတြအဖို႔ ဒီစစ္အစိုးရကို ခါးသည္းနာၾကည္းပါတယ္။
စစ္အစိုးရအေပၚမွီခိုၿပီး စီးပြားျဖစ္ထြန္းေနၾကတဲ့ အဖြ႕ဲ အစည္းေတြ (ေအာက္ေျခငယ္သားေတြကို
မဆိုလိုပါ) ကေတာ့ သူတို႔ပါးစပ္က ဘာေျပာေျပာ လက္ရွိ အေျခအေနကို ႀကိတ္ၿပီး
ေက်နပ္ေနၾကပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနလို႔ ဆိုရာမွာ အတိအက် ေျပာရရင္၊ အခု ၂ဝဝ၉-ခုႏွစ္
ဆန္းပိုင္းအျခအေနပဲဆိုပါေတာ့။ ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ၿမိဳ႕ရြာေတြမွာ
အေျခစိုက္ထားတဲ့ (တခ်ိန္က ေတာတြင္း) လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္းေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြဟာ
ကိုယ့္ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ၊ သာယာေနတဲ့ ဘဝအ ေျခအေနေတြ အရာယြင္းသြားမွာ သို႔မဟုတ္
ဆံုး႐ႈံးသြားမွာစိုးလို႔ လက္ရွိအေျခ အေနေျပာင္းသြားမွာကို မ်က္ကလဲဆန္ျပာ စိုးရိမ္ေနၾကတာ
မ်က္ျမင္ထင္ရွားပါပဲ။ ဒီေတာ့၊ သူတို႔တေလွ်ာက္လံုး ေျပာလာခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာကို ေဘးခ်ိတ္ၿပီး
စစ္အစိုးရ ျပဳသမွ်နုၾကေတာ့မွာပါ။ ဒီေနရာမွာ စစ္အစိုးရရဲ႕ အာဏာစက္န႔ေ
ဲ ဝးရာ သို႔မဟုတ္
အိမ္နီးနားခ်င္းတိုင္းျပည္ေတြထဲမွာ အေျခခ်ထားသူေတြအေနနဲ႔ စစ္အစိုးရကို ဆက္လက္ အန္တု
(ဒီစကားလံုးပဲ သံုးခ်င္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ဆိုတဲ့စကားနဲ႔မထိုက္တန္ပါဘူး) မယ္ဆိုရင္ ဆက္လက္
အန္တုလာစရာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူအတြက္ မေရရာတဲ့ ကတိေတြ ေပးၿပီး၊
ကိုယ္က်ိဳးရွာေနသေရြ႕ေတာ့၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြက စစ္အစိုးရနဲ႔ ပလဲနံပသင့္ၿပီး ဖိအားေပးလို႔ျဖစ္ေစ၊
အျခားေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ခံႏိုင္ရည္မရွိေတာ့ရင္၊ (နဂိုမူလက ရွိေနတဲ့
ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္စိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္) ကိုယ္လြတ္႐ုန္းသြား ၾကစရာရွိပါတယ္။

အရင္းစစ္က အျမစ္ေျမက ဆိုသလို ဒီအဖြ႕ဲ အစည္းေတြဟာ (ဒီေနရာမွာလည္း ဒီအဖြ႕ဲ အစည္းေတြထဲက


လႊမ္းမိုးေနတဲ့ အင္အားစုကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္နားလည္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကို
သိမ္းက်ဳံးေျပာမိရာ ေရာက္မွာစိုးလို႔ပါ) မတရားသျဖင့္ အုပ္စိုးတဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္ကို
တြန္းလွန္ၿဖိဳခ်ၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာတဲ့ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္တရပ္ (စစ္မွန္တဲ့
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္) တည္ေဆာက္လိုတဲ့ဆႏၵ အမွန္တကယ္မရွိဘ၊ဲ
အစိုးရအာဏာစက္ အလွမ္းမမီရာ ကိုယ့္နယ္ေျမ၊ ကိုယ့္ေတာေတာင္ထဲမွာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့
ႏိုင္ငံေလးေတြရ႕ဲ အစိုးရ ေတြ (တခ်ိဳ႕အဖြ႕ဲ အစည္းေတြဆိုရင္ အစိုးရဆိုတ့ဲ အမည္ကို
ၿမိန္ေရရွက္ေရသံုးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အေျခမလွေတာ့မွ မသံုးေတာ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္)၊
သို႔မဟုတ္ တဘက္ႏိုင္ငံရ႕ဲ နယ္စားေလးေတြ၊ သို႔မဟုတ္ ဟိုးေရွးေရွး ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ (Kingdom)
ေခတ္က ဘုရင္ေလးေတြလို ‘စိုးစံ’ ေနလိုၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရပါသလဲ။။
ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳအာဏာကို လက္ကိုင္ထားတယ္ဆိုတဲ့ လက္ဦးမႈလည္းရွိ၊ တတိုင္းျပည္လံုးရဲ႕
အေျခခံအေဆာက္အအံု အပါအဝင္ အရင္းအျမစ္ေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ
ပိုမိုအားႀကီးစြာ လူမ်ိဳးေရးဝါဒမႈိင္း တိုက္ႏုိင္တဲ့ အစိုးရကို တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ဖို႔ ဆိုရင္
ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြသာမက စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အျခားအင္အားစုမွန္သမွ်နဲ႔
ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈတရပ္ တည္ေဆာက္ရမယ္ဆိုတာ လူတိုင္းနားလည္တဲ့အခ်က္ပါ။ တပ္ေပါင္းစုေတြ
တည္ေဆာက္ခဲ့သားပဲလို႔ ေျပာခ်င္ေျပာၾက ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ့္တပ္ေပါင္းစု
တည္ေဆာက္လိုတဲ့ေစတနာရွိ၊ မရွိဆိုတာကုိ အဲဒီတပ္ေပါင္းစုေတြဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ
ထိထိေရာက္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သလဲ၊ အဲဒီလို ထိထိေရာက္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္
ဘယ္ေလာက္ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္အထိ တိုးတက္လာခဲ့သလဲ ဆိုတာနဲ႔ပဲ
တိုင္းတာရပါလိမ့္မယ္။ လက္ေတြ႕မွာ တပ္ေပါင္းစုအက်ိဳးထက္ တဖြ႕ဲ ခ်င္းအက်ဳိး (ဒီထက္ပိုၿပီးေျပာရရင္
တဖြ႕ဲ ခ်င္းအထဲမွာ တဦးခ်င္းအက်ိဳး) ကိုသာ ၾကည့္ခဲ့ၾကလို႔ တပ္ေပါင္းစုေတြ ဘယ္
အေျခအေနရာက္ေနသလဲဆိုတာ မ်က္ျမင္ထင္ရွားပါပဲ။ ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ရင္
လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းအမ်ားစုဟာ စစ္အစိုးရကို တြန္းလွန္ၿဖိဳခ်ေရးအတြက္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္နယ္ေျမ၊
ကိုယ့္ေတာေတာင္ထဲမွာ မင္းမူေနရ႐ံုနဲ႔ ေက်နပ္ေနခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီအဖြ႕ဲ အစည္းအသီးသီးက သူတို႔ကိုယ္စားျပဳထားသေယာင္ေယာင္ေျပာေနတဲ့ သို႔မဟုတ္


သူတို႔ကိုယ္စားျပဳထားတယ္လို႔ အထင္ေရာက္ေနတဲ့ ေဒသခံျပည္သူအသီးသီးက ေတာ့၊
စစ္အစိုးရဖိႏွိပ္မႈကို တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ေရးအတြက္ တတိုင္းျပည္လံုး ေသြးစည္းညီၫြတ္စြာ
တိုက္ပြဲဝင္ရမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းႀကီးနားလည္ထားၾကပါ တယ္။
အဲဒီလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းေတြလို ေသြးခြေ
ဲ ရးစကားေတြနဲ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး
ေရွာင္ဖယ္ေနၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ ဒီအဖြ႕ဲ အစည္းေတြရ႕ဲ (ေခါင္းေဆာင္ေတြရ႕ဲ )
အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္စားျပဳပါတယ္ဆိုတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြရ႕ဲ အက်ိဳးစီးပြားဟာ တျခားစီပဲလို႔
ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔ဟာ သက္ဆိုင္ရာလူမ်ိဳးစုျပည္ သူေတြကို ကိုယ္စားျပဳသူေတြမဟုတ္ပါဘူး။
လူမ်ဳိးအမည္ခံထား႐ံုနဲ႔ ဒီလူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာအစိုးရလို႔ အမည္တပ္ၿပီး
ကုလသမဂၢမွာ ပါဝင္ေန႐ံုနဲ႔ ျမန္မာျပည္တျပည္လံုးက ျပည္သူေတြရ႕ဲ အက်ိဳးစီးပြားကို
ကိုယ္စားျပဳသူေတြလို႔ မဆိုႏိုင္သလိုေပါ့။

သာဓကေဆာင္ျပပါမယ္။
ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ မဆလ စစ္အစိုးရက ‘ဆိုရွယ္လစ္’ ဆိုင္းဘုတ္တပ္ၿပီး ရွိရွိအမွ် စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို
‘ျပည္သူပိုင္’ သိမ္းခဲ့တဲ့ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ကစၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း မွာ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ႀကီး
ထြန္းကားခဲ့ၿပီး၊ နယ္စပ္ေဒသရဲ႕ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ အခြန္အေကာက္ ေတြကို
လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းေတြက ေန႔စဥ္သိန္းသန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္အစိုးရရဲ႕
တပ္ေတြကလည္း နယ္စပ္အထိ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသးေတာ့ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဓာတ္သတၱဳနဲ႔
ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေတြဆီကလည္း မနည္းလွတဲ့ အခြန္အေကာက္ေတြ
ရခဲ့ပါတယ္။ (ခြန္ဆာအဖြ႕ဲ လို အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ိဳးက်ေတာ့၊ ဘိန္းကုန္ကူးလို႔ ဒီ့ထက္ေတာင္
ဝင္ေငြေကာင္းေသးတယ္လို႔ သိရပါတယ္) ဒီ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္းအမ်ားစုမွာကလည္း
ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုယ္က်ိဳးရွာတာ၊ ဥစၥာဓန ပိုင္ဆိုင္တာကို တရားတယ္လို႔ပဲ နားလည္ထားၾကလို႔
(အင္အားႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ အဖြ႕ဲ အစည္းတခုရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက “ဒီေကာင္က ကိုယ္က်ိဳးမလုပ္ဘူး။
ငါကေတာ့ ကိုယ္က်ိဳးမလုပ္ဘဲ မေနႏိုင္ဘူး” လို႔ လူပံုအလယ္မွာ ေျပာပါတယ္တဲ့) တခ်ိဳ႕အဖြ႕ဲ အ
စည္းေတြရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ခ်မ္းသာသြားခဲ့ၾကတာကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္းေတြမွာ
ပါဝင္ၾကဖူးသူေတြ မွန္သမွ် သိၾကပါတယ္။

သူတို႔တေတြက စစ္အစိုးရရဲ႕ ရန္က ေဝးရာမွာ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာျဖစ္ေနၾကေတာ့


စစ္အစိုးရရဲ႕တပ္ေတြ ကိုယ့္နယ္ေျမထဲ ဝင္လာတဲ့အခါ တိုက္႐ံုကလြဲလို႔ တတိုင္းျပည္လံုး
ေသြးစည္းညီၫြတ္ၿပီး၊ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔ စိတ္မဝင္စားခဲ့ၾကပါဘူး။ စစ္အစိုးရရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈကေန
လြတ္ေျမာက္လိုတဲ့ ေဒသခံျပည္သူအသီးသီးကေတာ့၊ (အဲဒီ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္း ေတြရ႕ဲ
ေခါင္းေဆာင္မႈမပါဘဲ) တတိုင္းျပည္လံုးရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲ ေတြမွာ ပူးေပါင္း
ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရးစကား၊ ေသြးခြေ
ဲ ရးစကားေတြနဲ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး ေရွာင္ဖယ္မေနၾကပါဘူး။
ထင္ရွားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကေတာ့၊ တတိုင္းျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ ေဒသအသီးသီးျပည္သူေတြ တခဲနက္နဲ႔
တက္တက္ ႂကြႂကြပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ (၈) ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ဒီမိုကေရစီရရွိေရးတိုက္ပ၊ြဲ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္
သံဃာလႈပ္ရွားမႈအႀကိဳ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ၊ သံဃာလႈပ္ရွားမႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ရွားမႈေတြမွာ
ေဒသအသီးသီး ျပည္သူေတြ ပါဝင္ခဲ့တာဟာ ဒီအဖြ႕ဲ အစည္းေတြရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ပါဝင္ခဲ့တာ
မဟုတ္ပါဘူး။ သံဃလႈပ္ရွားမႈအႀကိဳ ေက်ာင္းသားလူငယ္လႈပ္ရွားမႈကာလမွာ ရွမ္းလူငယ္အဖြ႕ဲ
ေခါင္းေဆာင္က ဘီဘီစီနဲ႔ေတြဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ သူတို႔လည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မယ္။ မိမိတို႔အမ်ိဳးသား
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအဖြ႕ဲ ရဲ႕ သေဘာထားကို ဂ႐ုစိုက္မေနႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တာကိုၾကည့္ရင္
သိသာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူမ်ိဳးစုျပည္သူမ်ားရဲ႕ ေရြးေကာက္ခံထားရတဲ့
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲ ခ်ဳပ္နဲ႔အတူ စီအာပီပီထဲမွာ
ပူးေပါင္းပါဝင္ၿပီး စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနတာ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ နယ္လွည့္
စည္း႐ံုးေရးခရီးစဥ္တေလွ်ာက္လံုးမွာ လူမ်ိဳးစုျပည္သူအသီးသီးက
ေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆိုၾကတာေတြဟာ အထင္အရွားပါပဲ။

စစ္အစိုးရကို တိုက္ဖ်က္ေရး တတိုင္းျပည္လံုးေသြးစည္းေရးကိစၥမွာ စုစည္းလို႔ မရေလာက္ေအာင္


ေရွာင္ဖယ္ဖယ္ လုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းေတြ (အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့
အဖြ႕ဲ အစည္းေတြ) ဟာ စစ္အစိုးရက သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈကို ႏွိပ္ကြပ္လို႔ ေကာင္းတုန္းအခ်ိန္မွာလုပ္တဲ့
သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈ တန္ျပန္ေရး ‘အေျခခံဥပေဒႀကိဳဆိုေထာက္ခံပ’ြဲ မွာ တညီတၫြတ္တည္း တက္ေရာက္ၿပီး
စစ္အစိုးရအတြက္ (ဆႏၵရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ) အင္အားျပေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ထိပ္
သီးေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုရင္ မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ စင္ျမင့္ေပၚတက္၊ မိန္႔ခြန္းေျပာေပးတဲ့အထိ
စစ္အစိုးရအလိုက် လူထုဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ သံဃာ့လႈပ္ရွားမႈဟာ
သူတို႔ေျပာတဲ့ ‘မဟာဗမာ’ သံဃာေတြ သက္သက္ရ႕ဲ လႈပ္ရွားမႈမဟုတ္ဘ၊ဲ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားရွိရာ ေဒသအားလံုးက ရဟန္း သံဃာေတာ္ မွန္သမွ် (ရခိုင္၊ မြန္၊ ရွမ္း၊ ကရင္
အစရွိတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား) ပါဝင္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေနာက္ကို လိုက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ကိုယ့္အက်ိဳးရဲ႕ အစြန္းထြက္ေလာက္ပဲ


သေဘာထားတဲ့ ေတာတြင္းအဖြ႕ဲ အစည္းေတြဟာ ခုေတာ့ ျပည္သူလူထုရ႕ဲ စိတ္ေရာကိုယ္ပါလိုက္ပါမႈ
မရွိေတာ့တဲ့အဆံုးမွာ စစ္အစိုးရရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္ သဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဒူးေထာက္ေနၾကရပါၿပီ။
ေရွ႕အလားအလာကိုၾကည့္ရင္ စစ္အစိုးရရဲ႕ သူခိုးေသေဖာ္ညိရာမွာ စစ္အာဏာရွင္ဇာတ္ဝင္ေတြ
ျဖစ္ကုန္ၾကဖို႔ပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ (လြန္ခဲ့တဲ့ ၄-၅ ႏွစ္ေလာက္တုန္းက အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအဖြ႕ဲ ထဲက
အလတ္တန္းအဆင့္ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို က်ေနာ္က “စစ္အစိုးရက အပစ္ရပ္အဖြ႕ဲ ေတြကို သူတို႔
ဇာတ္ထသ
ဲ င
ြ ္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနပံုရတယ္” လို႔ေျပာေတာ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္္က “ဝင္ေတာင္ဝင္ေနၿပီ” လို႔
ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။)

အထက္ပါအခ်က္ေတြကို ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာကိုလုပ္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးဖက္ တယ္ဆိုရင္


က်ဆံုးမယ့္လမ္းကို သြားေနတာျဖစ္တယ္။ မိမိတို႔ အေျပာႀကီးေျပာခဲ့တဲ့ ရန္သူ႔လက္ေအာက္မွာ
ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႐ႈိဝင္၊ ဒူး ေထာက္ရတယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုဂၢိဳလ္ေတြ
ဘာကိုလိုတယ္ဆိုတာကို စစ္အစိုးရက ေကာင္းေကာင္းႀကီး နား လည္တယ္ထင္ပါရဲ႕။
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအဖြ႕ဲ ေတြကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ကာလတုန္းကလို မဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕ရြာေတြမွာ
စီးပြားေရးလုပ္ခင
ြ ့္ေတြသာမက ဘိန္းကုန္ကူးခြင့္ပါေပးပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးမလုပ္တဲ့
အဖြ႕ဲ ေတြကိုေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ခင
ြ ့္ လုပ္ငန္းလိုက္စင္၊ အခြန-္ ဒါကိုေတာ့ ဆက္ေၾကးလို႔
က်ေနာ္ရရ
ဲ ေ
ဲ ျပာဝံ့ပါတယ္။ ေကာက္ခင
ြ ့္ေတြ ေပးၿပီး ခြဲထုတ္စည္း႐ံုးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စစ္အစိုးရက
ေတာထဲက အတိုက္အခံအင္အားစုေတြကို အညႇာကိုင္ၿပီး ခ်ိဳးႏွိမ္ပစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚက
အင္အားစုေတြကိုေတာ့ လက္နက္အားကိုးနဲ႔ ထင္သလိုရမ္းကားဖိႏွိပ္ႏိုင္ၿပီေပါ့။ ဒါ ေၾကာင့္လည္း
ဒီလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြဟာ စစ္အစိုးရရဲ႕ ႀကံရာပါေတြလို႔ အထက္မွာ က်ေနာ္ဆိုခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဗမာျပည္ရ႕ဲ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု က်ဆံုးသြားတာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က


က်ဆံုးရမွာပါ။ ဘယ္သူေတြ သစၥာေဖာက္သြားပါေစ၊ ျပည္သူလူထု ကေတာ့
ဆက္လက္တိုက္ခိုက္သြားမွာ မုခ်ပါပဲ။ ၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္က ဝံသာနု လႈပ္ရွားမႈကိုသာ
အမွတ္ရစရာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသား ျပည္သူ ေတြရ႕ဲ အခြင့္အေရးေတြကို
ေက်ာခိုင္းၿပီး ဝံသာႏုေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက ၿဗိတိသွ်ေတြေပးတဲ့ ငါးေထာင္စားအမတ္ ရာထူးေနာက္ကို
ငန္းငန္းတက္ လိုက္သြားခဲ့ၾကေပမယ့္ ဝံသာႏုေတြ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ဟုမၼ႐ူး (ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)
ထက္ေတာင္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အမ်ိဳးသား လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚလာခဲ့တယ္မဟုတ္ပါလား။

ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္ၾကားဖူးတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခုကို တင္ျပလိုပါတယ္။ လူလတ္ပိုင္းအရြယ္


ပညာတတ္တေယာက္ဟာ (၈) ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ေတာခိုလာခဲ့ပါတယ္။
သားမယားေတြကို ပစ္ထားခဲ့ရသူပါ။ နဂိုက ေတာ္လွန္ေရးသမားျဖစ္ဖို႔ တည္ေဆာက္ထား ခဲ့တာ
မဟုတ္ေတာ့ ေတာတြင္းအဖြ႕ဲ အစည္းမွာ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ ျပႆနာေတြရ႕ဲ ဒဏ္ကို မခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ
စိတ္ညစ္ၿပီး လက္နက္ခ်သြားခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ကို စစ္ေၾကာေမးျမန္းတဲ့ ရန္သူ႔ေထာက္လွမ္းေရးက သူ႔ကို
အေပၚစီးနဲ႔ “ခုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာတတ္ႏိုင္ေတာ့လ”ဲ လို႔ ေမးပါတယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ သူက “အင္းေလ
ဒီတပြေ
ဲ တာ့ က်ေနာ္တို႔ ႐ႈံးသြားၿပီေပါ့ဗ်ာ” လို႔ ျပန္ေျပာပါတယ္တဲ့။ ျပည္တင
ြ ္းကလာတဲ့
သူနဲ႔သိသူတေယာက္က ေျပာျပတာပါ။

သူေျပာတာမွန္ပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ႔ ရဲရဲဝန္ခံရမယ္ဆိုရင္ ဒီတပြဲ ဒီတေကြ႕မွာ က်ေနာ္တို႔


စစ္႐ႈံးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရွိေနသေရြ႕ က်ေနာ္တို႔ေတာ္လွန္ေရးက
နိဂံုးခ်ဳပ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။

အေမရိကန္လို အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီးရဲ႕ ဝင္ေရက္ကယ္တင္ေပးမႈကို ေမွ်ာ္ေနလို႔လည္း မရပါဘူး။


အေမရိကန္က အီရတ္အေရးနဲ႔ေတာင္ မေထြးႏိုင္မအန္ႏိုင္ျဖစ္ေနတာကို အားလံုးအသိပါ။

ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီၾကားဝင္ေပးမႈကို အားထားရေအာင္လည္း ကုလသမဂၢက


(သတင္းစာဆရာႀကီး လူထု ဦးစိန္ဝင္းေျပာသလို) သြားမရွိတဲ့ က်ားႀကီးပါ။

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကလြဲလို႔ စစ္အစိုးရကို ရွင္းပစ္စရာ တျခားနည္းလမ္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္


တိုင္ပင္း သူပုန္လို သူပုန္မ်ိဳးေလာက္ေတာင္မွ အဆင့္မရွိဘဲနဲ႔ ဆက္စခန္းသြားေန ရင္ တိုင္းျပည္နဲ႔
ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္႐ံုပရ
ဲ ွိမွာပါ။ စစ္မွန္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို အေတြး အေခၚသစ္၊
နည္းလမ္းသစ္ေတြနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ ဆက္လက္္ဆင္ႏႊဲ သြားဖို႔လိုတာအမွန္ပါ။

ဟားမတ္စ္ကို အစၥေရး စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈ ၁၀ ရက္ေျမာက္ၿပီ

05 January 2009

ဂါဇာကမ္းေျမႇာင္ေဒသမွာရွိတဲ့ ဟားမတ္စ္
စစ္ေသြးႂကြ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ အစၥေရးတုိ႔ ထိုးစစ္
ဆင္ေနတာ ၁၀ ရက္ၾကာသြားတဲ့အခ်ိန္
ေလေၾကာင္းကေရာ ေျမျပင္ကပါ ဆက္လက္
တုိက္ခုိက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ဂါဇာၿမိဳ႕တ၀ိုက္ သီးျခားတုိက္ခုိက္မႈမ်ား


ဂါဇာကမ္းေျမႇာင္တင
ြ ္ အစၥေရးတုိ႔
အတြင္း လူ ၅ ေယာက္ထက္မနည္း ေသဆုံး
တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္
သြားေၾကာင္း အစၥေရးရဲ႕ ၁၀ ရက္ၾကာတုိက္ခုိက္
မီးခုိးလုံးမ်ားတက္လာ သည္ကို
မႈအတြင္း ပါလက္စတုိင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး
အစၥေရးနယ္စပ္မွ ေတြ႕ရစဥ္။
သြားေၾကာင္း ပါလက္စတုိင္း ေဆး႐ုံသတင္း
ဇန္န၀ါရီ ၄၊ ၂၀၀၈။
ရပ္ကြက္မ်ားက ဆုိပါတယ္။

အစၥေရးစစ္သားတေယာက္ေသဆုံးၿပီး ၃၀ ဒဏ္ရာရၾကတယ္လို႔ အစၥေရးစစ္ဖက္


သတင္းမ်ားမွာလည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ရပ္သြားေအာင္ အစၥေရးတုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္ေနတဲ့
ၾကားကပဲ ဟားမတ္စ္တုိ႔က အစၥေရးႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းကုိ ဒုံးက်ည္မ်ားနဲ႔ ဆက္လက္
ပစ္ခတ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအေျခအေနမ်ား ေဆြးေႏြးဖို႔ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံရ႕ဲ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကိုယ္စားလွယ္


အဖြ႕ဲ တဖြ႕ဲ ဒီေန႔ ေစလႊတ္မယ္လုိ႔ ဟားမတ္စ္တာ၀န္ခံမ်ားက ေျပာၾကားၾကပါတယ္။
ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔နဲ႔ နယ္စပ္ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ဒုံးက်ည္မ်ားနဲ႔ လွမ္းပစ္ေနတာေတြ
ရပ္သြားဖို႔ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းနဲ႔ ေျမျပင္ကပါ ဆက္လက္ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္
သြားမယ္လို႔ အစၥေရးက ဆုိထားပါတယ္။

စစ္ေတြေက်ာင္းသား ၅၀၀ ခန္႔ သြားလာေရးခက္ခဲလို႔ လမ္းေလွ်ာက္ကန္႔ကြက္

05 January 2009

ကမၻာတ၀န္းမွာ ဓာတ္ဆီေစ်းေတြ က်ဆင္းေနသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတင


ြ ္းမွာလည္း
အစိုးရကထုတ္ေပးတဲ့ ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေမွာင္ခုိေလာကက ဓာတ္ဆီေစ်းႏႈန္းဟာ
သိပ္ၿပီးမကြာေတာ့ဘူးလုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ပ္တည္းေနတဲ့ စား၀တ္ေနေရး
ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့အေနနဲ႔ အပို၀င္ေငြ ရွာၾကသူေတြအတြက္ တြက္ေျခမကိုက္
ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ ဒီဂယက္ဟာ စစ္ေတြက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္
ေျပးဆြေ
ဲ နတဲ့ ေက်ာင္းအႀကိဳအပို႔ ကားေတြအေပၚ ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီး အဲဒီေက်ာင္းကားေတြ
မထြက္ေတာ့လုိ႔ စစ္ေတြတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ၅၀၀ ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္
ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အျပည့္အစုံကို ထုိင္းအေျခစိုက္ ဗြီအိုေအသတင္း
ေထာက္ မေအးေအးမာက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး တင္ျပေပးထားပါတယ္။

စစ္ေတြတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေျပးဆဲေ


ြ နတဲ့ ဘတ္စ္ကားအစီး၂၀
ခန္႔ဟာ အစိုးရကေပးတဲ့ ဓာတ္ဆီ လုံေလာက္မႈမရွိတာေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား
ေတြရ႕ဲ ကားခကို ၅၀ ကေန ၁၀၀ ထိ တိုးေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက မေပး
ႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီေန႔မနက္ပိုင္းကစၿပီး ေျပးဆဲေ
ြ နတဲ့ကားမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။
ေက်ာင္းသားမိဘတဦး ေျပာျပတာက …

“အဲဒီကားသမားေတြကုိ ဓာတ္ဆီတဂါလံေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသား တေယာက္


စီကေန ၅၀ က်ပ္ ေကာက္ခံခင
ြ ့္ရွိတယ္၊ သူတုိ႔က။ အခု ဆီေစ်းက အျပင္မွာလည္း
၃,၀၀၀ ပဲ၊ အစိုးရေစ်းလည္း ၃,၀၀၀ ပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ ကားသမားေတြကလည္း
ဘယ္လုိမွ မကိုက္ဘူးဆုိၿပီး သူတုိ႔လည္း တစီးမွ မလာၾကဘူး။ ဟုိတုန္းက သူတုိ႔လည္း
ကုိက္တယ္၊ အစုိးရေစ်းက ၃,၀၀၀ ဆုိရင္ အျပင္မွာ ၆,၀၀၀၊ ၇,၀၀၀ အဲဒီလိုရွိတယ္။
ကုန္တာက ဆီ ၃ ပုလင္း၊ ဂါလံ၀က္ေလာက္ပဲကုန္တယ္။ က်န္တဲ့ဟာ သူတုိ႔ ေရာင္းစား
လို႔ရတယ္။

“အခုက အစိုးရေစ်းကလည္း တဂါလံကုိ ၃,၀၀၀၊ အျပင္မွာလည္း ၃,၀၀၀ ပဲဆုိေတာ့၊


ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဆီက တဦးကို ၁၀၀ ေကာက္မယ္ဆုိၿပီး လုပ္တယ္။
ေက်ာင္းသားေတြကလည္း မေပးႏုိင္ၾကဘူး။ အဲေတာ့ ကားေတြလည္း တစီးမွ မလာၾက
ဘူး။ ေက်ာင္းသားမိဘေတြမွာလည္း သားသမီးတေယာက္ကို ၅၀၀၊ ၁,၀၀၀
အဲေလာက္ပေ
ဲ ပးႏုိင္တာ။ အဓိကကေတာ့ ဆီေစ်းပဲ။ ဆီေစ်းက အစုိးရေစ်းနဲ႔ အျပင္
ေစ်း အတူတူျဖစ္ေနလို႔။ အစုိးရက ေစ်းမေလွ်ာ့ဘူး၊ အျပင္မွာက ေစ်းက်ေနတယ္။”

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ စစ္ေတြၿမိဳ႕လမ္းတေလွ်ာက္ ေက်ာင္းသား ၅၀၀ ေလာက္ စုေ၀းခဲ့


ၾကၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တာေတြ လုပ္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ရဲေတြေရာက္လာၿပီး ႀကံဳတဲ့
ကားေတြကို ေခ်ာဆဲြၿပီး ေက်ာင္းသားေတြကို ပို႔ေပးခဲ့တယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။

“တစီးမွမေရာက္လာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက တျဖည္းျဖည္း မ်ားမ်ားလာတာေပါ့။


ကားမရွိေတာ့ တျဖည္းျဖည္း ဆူလာၾကတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္သြားမယ္ဆုိၿပီး
ျဖစ္တာ။ အဲေတာ့ ရဲေတြက ေန႔ထုိင္းထုိးေနတဲ့ကားေတြကုိ ေခၚလို႔မရေတာ့ ႀကဳံရာကား၊
ဂိတ္ကကားေတြကုိ ေခၚၿပီးေတာ့မွ ပို႔ခုိင္းလုိက္တယ္။”

စစ္ေတြတကၠသိုလ္က စစ္ေတြၿမိဳ႕နဲ႔ ၇ မိုင္၊ ၈ မိုင္ခန္႔ေ၀းတဲ့ေနရာမွာ တည္ထားတာ


ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းကားႀကိဳေနာက္က်မႈေတြ၊ ေက်ာင္းကား
ေတြ မႀကိဳႏိုင္မႈ ျပႆနာေတြ မၾကာခဏ ႀကံဳေနၾကရတာေၾကာင့္ တခုခုျဖစ္တိုင္း
လမ္းေလွ်ာက္တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ဆူပူအံုႂကြမႈ
မျဖစ္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေလ့ ရိွပါတယ္။ ဒီေန႔မွာေတာ့ အသြားေရာ၊ အျပန္ပါ
ႀကံဳတဲ့ကားေတြကို ေခ်ာဆြဲၿပီး ျပႆနာမတက္ေအာင္ ရွင္းခဲ့ေပမယ့္ မနက္ျဖန္မွာေတာ့
ဘယ္လိုေျဖရွင္းမယ္ဆိုတာ မသိရိွေသးေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘေတြက ေျပာျပၾကပါ
တယ္။

ကမၻာ့အႀကီးဆုံး အေမရိကန္သံ႐ုံးသစ္ အီရတ္မွာဖြင့္လွစ္

05 January 2009

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အီရတ္ႏုိင္ငံမွာ ဒီေန႔ သံ႐ုံးအသစ္ကုိ စတင္ဖင


ြ ့္လွစ္လိုက္
ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္သံ႐ုံးေတြထဲမွာ အႀကီးဆုံးသံ႐ုံး ျဖစ္ပါတယ္။

ဘဂၢဒက္ကုိ လုံၿခဳံေရးအားျဖည့္ထားတဲ့ Green Zone လုိ႔ေခၚတဲ့ အစိမ္းေရာင္နယ္ေျမမွာ


ရွိတဲ့ မုိင္ ၁၀၀ အက်ယ္အ၀န္းရွိတဲ့ သံ႐ုံး၀င္းသစ္ဖင
ြ ့္ပြဲကုိ တနလၤာေန႔မွာ က်င္းပခဲ့ပါ
တယ္။
အီရတ္သမၼတ ဂ်လား တာလာဘာနီ (Jalal
Talabani) နဲ႔ အေမရိကန္ ဒုတိယႏုိင္ငံျခား
ေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ နီဂ႐ုိပြန္ေတး (John
Negroponte) တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ
တယ္။ သံ႐ုံးေရွ႕ပန္းၿခံမွာ အေမရိကန္
ႏုိင္ငံေတာ္အလံကို အေမရိကန္ မရိမ္း
တပ္သားေတြက လႊင့္ထူေနၾကစဥ္ အေမ
ရိကန္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကိုလည္း တီးမႈတ္
အေမရိကန္ ဒုတိယႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ခဲ့ၾကပါတယ္။
နီဂ႐ုိပြန္ေတး(ယာ) ႏွင့္ အီရတ္သမၼတ
ဂ်လား တာလာဘာနီတို႔အား သံ႐ုံးဖြင့္ပြဲတင ြ ္ ၀န္ထမ္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ေနထုိင္ႏုိင္မယ့္
ေတြ႕ရစဥ္။ သံ႐ုံးသစ္ ေဆာက္လုပ္ရာေနရာမွာ

ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၉။ ကုန္က်စရိတ္ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။


အဲဒီသံ႐ုံးသစ္မွာ ကိုယ္ပုိင္ေရ၊
လွ်ပ္စစ္မီးစက္နဲ႔ မိလႅာစနစ္တုိ႔ ရွိပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔က ဘဂၢဒက္ရ႕ဲ အစိမ္းေရာင္နယ္ေျမ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကို


အေမရိကန္က အီရတ္စစ္တပ္ကို လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္စစ္သားေတြကို အီရတ္က ႐ုပ္သိမ္းေပးေရး လုံၿခဳံေရးသေဘာ
တူညီခ်က္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးအပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ကူးအႀကိဳ ထိုင္းညကလပ္မီးေလာင္မႈ ေသဆံုးမႈအထဲ ျမန္မာတဦးပါ

05 January 2009

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က ညကလပ္


တခုမွာ ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳညက မီးေလာင္မႈ
ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ အခုဆုိ လူေပါင္း
၆၄ ေယာက္အထိ ေသဆုံးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ဒီေသဆုံးသူေတြထဲမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား
မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆန္တိက တေယာက္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ညကလပ္
ညကလပ္ အျပင္ဘက္တင
ြ ္ မီးသတ္ႏွင့္ မီးေလာင္တဲ့အထဲမွာ ပါသြားတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကယ္ဆယ္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ား သားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းစုံကုိ
ရွင္းလင္းေနစဥ္။ မစုျမတ္မြန္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။
ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၀၉။
ႏွစ္သစ္ကူးညတုန္းက ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ ဆန္တိက
(Santika) ညကလပ္
မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားတယ္လို႔ သိရသူကေတာ့ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္
ကုိ၀င္းေက်ာ္ၿဖိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ သူက ျပင္သစ္ေလေၾကာင္းလုိင္း ျမန္မာ႐ုံးခြဲမွာ တာ၀န္
ထမ္းတဲ့ ဦးေအးေက်ာ္နဲ႔ ေဒၚႏွင္းႏွင္းေအးတုိ႔ရ႕ဲ သား ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ဘယ္လုိကြယ္လြန္
သြားတယ္ဆုိတာ အခုအခ်ိန္မွာ အတိအက် မသိရေသးေပမယ့္ သူကြယ္လြန္သြားခဲ့
တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ သူ႕ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က အခုလို အတည္ျပဳေျပာပါတယ္။

“သမီးတို႔က မေန႔က မနက္ကမွ Confirm လုပ္တာ။ သူတုိ႔ကလည္း ႏွစ္ရက္ေလာက္မွာ


ေပ်ာက္ေနတယ္လို႔ပဲ လုပ္ထားတာ။ ေနာက္ ဒီအန္န္ေအစစ္လုိက္ေတာ့မွ Match
ျဖစ္ေနတာ။ သူက ယိုးဒယားမွာေနတာ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ၾကာေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ သူနဲ႔
သိတဲ့လူေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ အကုန္လုံးက သူ႕ကုိ ၀ိုင္းၿပီး Sorry ပဲဆုိၿပီး comment
ေတြေရးထားၾကတာ မနည္းဘူး။ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက သူက အဆင့္ တစ္၊ ႏွစ္၊
သုံးအတြင္း အၿမဲ၀င္တယ္။ စာလည္းအရမ္းေတာ္တယ္။ ယုိးဒယားက ေက်ာင္းမွာ
ေတာင္ ဆရာျပန္လုပ္တယ္ေျပာတယ္။ အဲဒါ သမီးနဲ႔သူ ေနာက္ဆုံး ယုိးဒယားမွာ
ေတြ႕ေတာ့ သမီးကို သူေျပာျပတာ။

“ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ဆုံးေတာ့ အရမ္းႏွေျမာဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ သူက လူတုိင္းနဲ႔လည္း


အရမ္းတည့္၊ အရမ္းခင္တယ္။ မိန္းကေလးေတြဆုိလည္း ဦးစားေပးတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
သူဆုံးေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တဲ့လူ အရမ္းမ်ားတာေပါ့။”

၀ကဖလုိ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြေခၚၾကတဲ့ ကို၀င္းေက်ာ္ၿဖိဳးအေၾကာင္းကို သူ႕ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း


တေယာက္က ေျပာျပသြားတာပါ။

ကို၀င္းေက်ာ္ၿဖိဳးရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးကေတာ့ သူ႕ရဲ႕႐ုပ္အေလာင္းကို ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္တယ္


ဆုိတာ အတည္ျပဳေပးဖုိ႔အတြက္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကုိ လုိက္သြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ကုိ၀င္းေက်ာ္ၿဖိဳးဟာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕က ေအးဘက္ (ABAC) တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား
ေဟာင္းတေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွာ ေနထုိင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနသူ
ျဖစ္ပါတယ္။

နာဂစ္မုန္တုိင္းသင့္ ေဒသေတြ ၈ လ အၾကာ ျပန္လည္ နာလန္မထူႏုိင္ေသး

05 January 2009

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဆုိးရြားဆုံး ကပ္ေဘးႀကီးတခုျဖစ္ခဲ့တဲ့ နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းေလေဘး


ဒဏ္ ခံခဲ့ရတာ အခုဆုိရင္ ၈ လ ေက်ာ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ေလေဘးဒဏ္သင့္သူေတြအတြက္
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀န္းနဲ႔ ျပည္တင
ြ ္းက စာနာေထာက္ထားသူေတြကပါ ၀ုိင္း၀န္းပ့ံပုိး
ကူညီမႈေတြ လုပ္ေပးေပမယ့္လည္း အေျခအေနေတြဟာ တုိးတက္မႈ မဆုိသေလာက္
သာ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဒသခံေတြက ဆုိၾကပါတယ္။ ေဒသခံေတြရ႕ဲ ေျပာျပခ်က္
ေတြကုိ ကုိေအာင္လင
ြ ္ဦးက စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။

နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းေလေဘးဒဏ္ ခံခဲ့ရတာ ၈ လေက်ာ္အထိ ရွိလာေပမယ့္ မုန္တုိင္း


ဒဏ္ ခံခဲ့ရသူေတြအေနနဲ႔ ျပန္လည္နာလန္မထူႏုိင္ေသးသလုိ လတ္တေလာ ကမၻာ
တ၀န္းက စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔အတူ စား၀တ္ေနေရး ျပႆနာေတြနဲ႔
လည္း ႀကံဳေနၾကရတာပါ။ လယ္သမားေတြ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးဖို႔ အခက္အခဲေတြ ရွိေန
တာ၊ စပါးေစ်းက်လို႔ တြက္ေျခမကုိက္ျဖစ္ေနတာ၊ ေရာင္းေရး၀ယ္ေရး မေကာင္းတာ၊
အလုပ္အကုိင္ရွားပါးတာ စတဲ့အေျခအေနေတြနဲ႔ ႀကံဳေနၾကရတဲ့ မုန္တုိင္းဒဏ္ အဆုိး
ရြားဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ ဧရာ၀တီတုိင္း ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသခံေတြ ေျပာျပၾကတာကေတာ့ …

“ေစ်းအေရာင္းအ၀ယ္ေတြကလည္း လုံး၀မေကာင္းဘူး။ ေခါင္းရြက္ဗ်ပ္ထုိးသမားလည္း


တေန႔တေန႔ ေမးလုိက္ရင္ ညည္းညဴေနတာပဲ။ ဆန္ ငါးလုံး၊ ေျခာက္လုံး၀ယ္တဲ့လူက
လည္း သုံးလုံး၊ ေလးလုံးေလာက္ပဲ ၀ယ္ခ်က္စားတဲ့ အေနအထားေတြ ျဖစ္ကုန္ၿပီ။
ဆန္ေတာင္မွ ျပည့္ျပည့္တင္းတင္း ခ်က္စားတဲ့လူေတာင္ သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ နာဂစ္
မတုိင္ခင္ကေတာ့ လူေတြက ၿပဳံးလို႔၊ ရႊင္လို႔၊ အခု နာဂစ္ၿပီးမွ လူေတြက စိတ္ဓာတ္ေတြ
က်ဆင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ခ်င္ကုိင္ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြလည္း သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္
ကိုယ့္ရွိတဲ့ဟာေလးနဲ႔ ဒီလိုပဲ ေမွးၿပီးေတာ့ တဖက္တလမ္း ႀကဳံရာက်ပန္း လုပ္တ့လ
ဲ ူက
လုပ္၊ ဒီလုိပဲ ၀ုိင္းၿပီးလုပ္ေနရေတာ့တာပဲ။ ၾကားေပါက္အလုပ္ေခၚတဲ့လူဆုိရင္လည္း
အလုပ္ေနာက္ကုိလိုက္ၿပီးေတာ့ လုပ္တဲ့လူလည္း လုပ္ေပါ့ဗ်ာ။

“က်ေနာ္တုိ႔ ဘုိကေလး ေတာေစ်းတန္းမွာက နာဂစ္မျဖစ္ခင္ကဆုိ တမနက္ကုိ တသိန္း


ရွစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္သိန္းပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ ေရာင္းရတယ္။ နာဂစ္လည္းျဖစ္ၿပီး
ဆယ့္ေလးငါးရက္ အရက္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္လည္းၾကာေရာ ရွစ္ေသာင္းဖိုး၊ တသိန္း
ေတာင္ မျပည့္ေတာ့ဘူး။ ခုႏွစ္ေသာင္း၊ ရွစ္ေသာင္း ပုံမွန္ေရာင္းရတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ၿပီး
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်ဆင္းလာလိုက္တာ ဒီေန႔ဆုိရင္ ေလးေထာင္ေက်ာ္ဖုိးပဲ ေရာင္းရ
ေတာ့တယ္။ က်ေနာ္က စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း အကုန္ေရာင္းတာ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း
က်ေနလ်က္နဲ႔ပဲ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြက ဘယ္လိုျဖစ္မွန္းမသိဘဲနဲ႔ က်ဆင္းသြားတာကို
ေတာ္ေတာ္ေတြ႕ေနရတယ္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ေစ်းသည္ဆုိတာက နယ္ကုိပုိၿပီး အားထားရတယ္။ နယ္ေတြမွာလည္း


လယ္သမားေတြက စပါးေစ်းမေကာင္းေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚတက္မလာႏုိင္ဘူး။ လယ္သမား
ေတြကိုမွီေနတဲ့ ေဘာင္သမားေတြကလည္း လယ္သမားေတြမွ မဖြံ႕ၿဖဳိးတဲ့အခါ သူတက
ုိ႔
လည္း လုံး၀ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ၿပီးေတာ့ ၀ယ္စားဖို႔ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အတြက္
မလာႏုိင္ၾကေတာ့တာ။”

ဒီလုိ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲေတြအျပင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ တစိတ္


တေဒသအျဖစ္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စတဲ့လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ပ့ံပုိးကူညီမႈေတြ
ရွိေနတယ္ဆုိေပမယ့္လည္း အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး ေဒသခံေတြက
ဆုိၾကပါတယ္။ ေလေဘးဒဏ္သင့္ေဒသက ေစတနာ့၀န္ထမ္း အကူအညီေပးေနၾက
သူေတြက အခုလို ေျပာျပပါတယ္။

“အစိုးရအေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေဆးကုသေရးကိစၥမွာေတာ့ အေတာ္ေလး


သင့္ေလ်ာ္တဲ့အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ေဒသတြင္းမွာ က်န္းမာ
ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုသမႈေတြက ေႏြးေထြးမႈရွိခဲ့တယ္။ ဒါ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္လ
ေနာက္ပုိင္းေပါ့။ ဇူလုိင္၊ ၾသဂုတ္ ေနာက္ပုိင္းေတြမွာေတာ့ ဒီလိုရွိပါတယ္။ ကုသေရးမွာ
လည္း အခမဲ့ကုသေရးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ေပၚေပါက္ပါတယ္။ ဥပမာ MSF လုိအဖြ႕ဲ မ်ဳိး
ေတြကလည္း ေဆး၀ါးလႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္တယ္။

“ေနာက္တခ်က္က နာဂစ္ကာလအတြင္းမွာပဲ မြတ္ဆလင္အဖြ႕ဲ ေတြ၊ ဟိႏၵဴအဖြ႕ဲ ေတြ၊


ဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရတုိ႔လုိ အဖြ႕ဲ ေတြကလည္း ေဆး၀ါးအကူအညီ အေထာက္
အပံ့ေတြ၊ စားနပ္ရိကၡာ အေထာက္အပံ့ေတြ အမ်ားႀကီးလႉခဲ့ၾကတယ္။ ဘုိကေလး
ေဆး႐ုံကေတာ့ နာဂစ္မျဖစ္ခင္ကနဲ႔ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးဆိုရင္ေတာ့ တုိးတက္မႈရလဒ္အေနနဲ႔
ဆုိရင္ေတာ့ ေဆး႐ုံတခုပရ
ဲ ွိတယ္လို႔ ေျပာရမွာပဲ။

“ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ၈ လေက်ာ္ ၾကာၿပီးကာလမွာ ေက်ာင္းေတြက ၿပီးၿပီဆုိတဲ့


သေဘာမ်ဳိး ေျပာဆုိေနၾကတဲ့ အခါၾကေတာ့၊ အမွန္တကယ္က ေက်ာင္းေတြက ရြက္ဖ်င္
တဲေတြနဲ႔ တာလပတ္မုိးေတြနဲ႔ တာလပတ္ကာေတြ၊ ေအာက္က ၀ါးၾကမ္းခင္းေတြနဲ႔ ဒီလို
ဖြင့္ၿပီးေတာ့ သင္ၾကားေနတာ။ တကယ္ကို ကေလးေတြအတြက္ မသက္မသာေပါ့ဗ်ာ။
ပူတဲ့အခါ တအားပူ၊ ေအးတဲ့အခါ တအားေအး၊ ေအာက္က ၀ါးၾကမ္းခင္းနဲ႔ ၾကမ္းေပၚမွာ
ေနၿပီး သင္ရတဲ့အေနအထားရွိတယ္။

“ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အကုန္လိမ္ေနၾကတာဗ်။ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ၿပီးၿပီ


ဆုိၿပီး လူႀကီးကိုတင္ျပတယ္။ ဥပမာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ စက္ဆန္းကုိ ဆင္းသြား
တယ္။ ဆင္းသြားေတာ့ စက္ဆန္းအထကမွာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ၿပီးၿပီ
ဆုိၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။ ဟိုေရာက္ေတာ့ ၀ါးထရံကာထားတာ ေတြ႕တယ္။ ေတြ႕ေတာ့
ခ်က္ခ်င္း ပ်ဥ္ကာေပးပါဆုိၿပီးျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ပ်ဥ္ကာတယ္။ ပ်ဥ္ကာၿပီးေတာ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ေျပာတယ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးကုိ ဘာမ်ားလုိအပ္တာရွိေသး
လဲ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လုိအပ္သလား။ အဲေတာ့ လုိအပ္ပါ
တယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔ ဒီမွာ ဘာမွျပည့္စုံမႈ မရွိပါဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ေျပာတဲ့အခါၾကေတာ့
လုပ္ေပးပါလို႔ ေျပာသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ျပန္သြားတဲ့အခါၾက
ေတာ့မွ ဒီေက်ာင္းအုပ္ကုိေခၚၿပီးေတာ့ အႀကိမ္းခံရတယ္။”

ေလေဘးသင့္ေဒသက ေစတနာ့၀န္ထမ္း အကူအညီေပးေနသူေတြ ေျပာျပသြားတာ


ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ လကုန္ပုိင္းမွာေတာ့ ျမန္မာစစ္အစုိးရအႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ


ကုိယ္တုိင္ မုန္တုိင္းသင့္ ေဒသေတြကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အေျခအေနေတြဟာ တုိးတက္
မႈေတြ ရွိေနတယ္၊ မုန္တုိင္းဒဏ္မခံရခင္ အေျခအေနထက္ေတာင္ တုိးတက္ေအာင္
လုပ္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့လည္း အစုိးရပုိင္ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။
ဒါေပမယ့္လုိ႔ ဆုိင္ကလုန္းေလေဘးဒဏ္ အကူအညီေပးေရး ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္
ႏုိင္ငံတကာ အဖဲ႕ြ အစည္းေတြ၊ အာဆီယံနဲ႔ ျမန္မာစစ္အစုိးရတုိ႔ သုံးပြင့္ဆုိင္အဖဲ႕ြ ရဲ႕ ၿပီးခဲ့
တဲ့ ဒီဇင္ဘာလတြင္း ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာဆုိရင္ေတာ့ ေလေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရသူ
ေတြရ႕ဲ အေျခအေနေတြဟာ သိသာတဲ့တုိးတက္မႈေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ လုိအပ္ခ်က္ေတြက
ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္၊ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ အကူအညီေတြလည္း ဆက္ရသြားဖုိ႔ လုိေနေသးတယ္
ဆုိၿပီး သတိေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
From T4T - Colorful Anyeint - LA Event

ဇာဂနာ ျပန္လာတဲ့ည … သီးေလးသီးနဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္ပြဲ

မိုးမခ

ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၈

အေမရိကန္ကို အျငိမ့္ပြဲစဥ္မ်ားကျပရန္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ သီးေလးသီးနဲ႔ ေဆးေရာင္စုံ အျငိမ့္အဖြဲ႔ရဲ႔


ပြဥ
ဲ ီးထြက္ ပြေ
ဲ တာ္ကို ေလာ့အိန္ဂ်လိစ္မွာ ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အယ္လ္ေအ ၾသဂႏိုက္ဇာ၊
မႏၱေလးေဂဇက္အဖြဲ႔နဲ႔ အယ္လ္ေအေရာက္ ျမန္မာမိသားစုမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းကမကထျပဳၾကတဲ့ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ထက္သန္သူ ျမန္မာမိသားစုမ်ား တက္ေရာက္အားေပးၾကတဲ့အတြက္ ကပြခ
ဲ န္းမၾကီးတခုလုံး
ျပည့္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

လက္မွတ္ေရာင္းရေငြမ်ား၊ ရန္ပုံေငြ အစားအေသာက္နဲ႔ သီးေလးသီး ဒီဗီဒီ ေရာင္းရေငြမ်ားအားလုံးကို


သီးေလးသီးအဖြဲ႔ ပြဲစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္သူမ်ားႏွင့္တကြ
ေရႊပြဲလာပရိသတ္အားလုံးက ေစတနာအျပည့္နဲ႔ လွဴဒါန္းကူညီတဲ့ပေ
ြဲ တာ္တခုအျဖစ္ ေတြ႔ရပါတယ္။

သီးေလးသီးအဖြဲ႔သားမ်ားက အမ်ဳိးသားေရးကို ထုတ္ေဖာ္တဲ့၊ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို


ထင္ဟတ္ေ၀ဖန္တဲ့ ျပက္လုံးမ်ား၊ ကဇာတ္မ်ားနဲ႔ ကျပခဲ့တဲ့အျပင္ သူတို႔ရဲ႔ အႏုပညာဆရာ၊ ထူေထာင္သူ၊
ဦးေဆာင္ေပးသူ လူရႊင္ေတာ္ အႏုပညာရွင္ ကိုဇာဂနာ့ကို အထူးသတိတရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျပီး ဂုဏ္ယူစြာ
တိုင္တည္ရင္း၊ ေက်းဇူးစကားဆိုရင္း စင္ေပၚကေန သူလက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့တဲ့ ျပက္လုံးမ်ား၊ သီခ်င္းမ်ားကို
ကျပခဲ့တာကို ပရိသတ္က အားပါးတရ အားေပးၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာျပည္တင
ြ ္းမွာ ေထာင္နဲ႔ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားနဲ႔အတူ ကိုဇာဂနာဟာ
ေထာင္ဒဏ္ ၅၉ ႏွစ္ က်ခံေနရေပမယ့္၊ ကိုဇာဂနာရဲ႔ ၾသဇာနဲ႔ အႏုပညာေတြဟာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္
အတားအဆီးမဲ့စြာ ႏိုင္ငံတကာမွာ လြတ္လပ္စြာ လြင့္ပ်ံ႔ ခရီးေပါက္ေနတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။
ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားကလည္း သီးေလးသီးနဲ႔ ေဆးေရာင္စုံအဖြဲ႔ကို ဇာဂနာ့ ကိုယ္စား ေခတ္ရဲ႔ ေၾကးမုံသဖြယ္
အားေပးၾကပါတယ္။ အဲဒီပေ
ြဲ တာ္ဟာ ကိုဇာဂနာ ျပန္လာတဲ့ည တညပဲ။ ဒီလိုပဲ ျဖစ္လာရေတာ့မယ္ … လို႔
ထင္ျမင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးလိုပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ခိုလႈံေရာက္ရွိေနတဲ့ ကိုဇာဂနာ့ ပါရမီျဖည့္ဖက္ မလြင္မာဦးနဲ႔ သမီး
ငယ္ဦးမြန္တို႔ကို သီးေလးသီးပြဲၾကည့္ ပရိသတ္ထဲမွာ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ သားျဖစ္သူ ျမတ္ေကာင္းကေတာ့
နယူးေယာက္မွာ ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဦးေစာျမေအာင္ ကြယ္လြန္

ဓာတ္ပုံသတင္း

ဇန္န၀ါရီ ၅၊ ၂၀၀၉ ၁၉၉၆-၉၈


ခုႏွစ္ခန္႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရေသာ ဦးေစာျမေအာင္ (photo: NLD)

ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒါက္တာဦးေစာျမေအာင္သည္ ယေန႔ည ၇း၃၀ နာရီခန္႔တင


ြ ္
ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ဘီဘီစီ ျမန္မာဌာနက အသံလႊင့္ေၾကညာသြားသည္။ အသက္ ၉၃ ႏွစ္အရြယ္တင
ြ ္
လူႀကီးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဦးေစာျမေအာင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဇီ၀ိတဒါန သံဃာ့ေဆးရုံ၊ သီလရွင္မ်ားေဆးရုံတုိ႔တင


ြ ္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း
သမားေတာ္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခသ
့ဲ ည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတင
ြ ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ မွ ျပည္သူလူထုက ဦးေစာျမေအာင္ကုိ
၎တုိ႔မဆ
ဲ ႏၵနယ္၏ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခသ
့ဲ ည္။ ၁၉၉၈ တြင္ အတုိက္အခံ
ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႔မ်ား ဖဲြ႔စည္းခ့သ
ဲ ည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီက ဦးေစာျမေအာင္ကုိ
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ အျဖစ္ တာ၀န္ေပးခ့သ
ဲ ည္။

မြန္လက္ယက္ကန္းသမမ်ား အနာဂတ္အတြက္စုိးရိမ္ေနၾကရ
Mon 05 Jan 2009, ႏုိင္မာန္
စီးပြားေရးအေျခအေန မက်ဆင္းမီွကပင္ ယက္ကန္းယက္အထည္ ဝတ္ဆင္မႈ နည္းပါးခဲ့သည့္အျပင္ ယခုအခ်ိန္
စီးပြားေရးက်ဆင္းလာျပန္သျဖင့္ အထည္ယက္သမားမ်ား၏ အနာဂတ္စီးပြားေရးအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ရွိသည္ဟု
မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ က်ိဳက္ရေ
ဲ က်းရြာမွ ယက္ကန္းသမတစ္ဦးက ေျပာသည္။
"အရင္းအႏွီးေတြ ထုတ္ထားတဲ့ ဆိုင္ရွင္ေတြကေတာ့ ေျပာေနၾကတယ္၊ စီးပြားေရးေတြ ဒီအတိုင္း
ဆက္က်ေနၿပီး ေရာင္းအားမေကာင္းဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ေတာ့ ဒီအလုပ္ကို ပိတ္ပစ္
လုိက္ရမွာပဲ" ဟု က်ိဳက္ရရ
ဲ ြာမွ ယက္ကန္းသမ မိႏြန္က ေျပာသည္။

ယခင္က မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တစ္ေလၽွာက္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ယက္ကန္းစင္မ်ားတြင္ မိန္းမပ်ိဳမ်ား ယက္ကန္း


ခတ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ အသက္အရြယ္ႀကီးသူ မိန္းမႀကီး အနည္း စုသာ
ယက္ကန္းခတ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။

စက္ယက္ကန္းအထည္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ လက္ယက္ကန္းအထည္မ်ားမွာ ေစ်းကြက္


နည္းလာၾကသည္။ ယက္ကန္းလုပ္ငန္းတြင္ အရင္းအႏီွးျမွပ္ႏွံထားသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္
စိုက္ထုတ္အရင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရရွိသည့္ အျမတ္ေငြမွာ တြက္ေျခမကိုက္ေသာေၾကာင့္ ယက္ကန္းအ
ထည္ထုတ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ေဒသအသီးသီးတြင္ နည္းပါးလာခဲ့သည္။

"ယက္ကန္းအလုပ္ေတြ ပိတ္ေတာ့မယ္ဆိုတာၾကားရေတာ့ ရင္ေလးမိတယ္၊ တကယ္ပိတ္လိုက္မယ္ဆို ရင္


ယက္ကန္းသမေတြေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကုန္မယ္၊ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရဦးမွာပဲ" ဟု
ယင္းယက္ကန္းသမက ဆက္ေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ လက္ယက္ကန္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ယက္ကန္းထည္မ်ား ေစ်းကြက္မဝင္ေသာ္လည္း အ ခက္အခဲ


အမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ားၾကားမွ မြန္တို႕၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ႏွင့္ မြန္တို႕၏ ယဥ္ေက်း
မႈတိုးတက္ျမင့္မားေစရန္ ရန္ရြယ္၍ သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သစ္ေခါက္၊ မႈိ၊ မယ္ဇလီရြက္၊ အုန္းခြံ၊
ၾကက္သြန္နီအခြန္မ်ားျဖင့္ သဘာဝေဆးရည္မ်ား ထုတ္လုပ္ၿပီး သဘာဝခ်ည္ထည္မ်ားျဖင့္ ယက္လုပ္ရန္
ႀကိဳးစားေနၾကသည္။

ယက္ကန္းသမမ်ားသည္ မြန္လံုခ်ည္တစ္ထည္လၽွင္ ယက္ခ ၉၀၀ က်ပ္ ရရွိၿပီး မြန္ထဘီတစ္ထည္လၽွင္ ၁၇၀၀


က်ပ္ ရရွိေနသည္။ မြန္လံုခ်ည္တစ္ထည္လၽွင္ ယက္လုပ္ခ်ိန္ ေန႕တစ္ဝက္ခန္႕ၾကာၿပီး မြန္ထဘီတစ္ထည္လၽွင္
တစ္ေန႕ေက်ာ္ေက်ာ္ခန္႕ အခ်ိန္ကုန္ခံရမည္ဟု ယက္ကန္းခတ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

"အလုပ္မရွိလို႕သာ ယက္ကန္းခတ္ေနၾကရတာ၊ ဒီအလုပ္က စပါးရိတ္တဲ့ ေန႕စားအလုပ္ေတြထက္ ေတာင္


ဝင္ေငြနည္းတယ္" ဟု အသက္ ၃၅ ႏွစ္ခန္႕ရွိေသာ က်ိဳက္ရရ
ြဲ ြာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ယက္ကန္းလုပ္ငန္းသည္ ေရွးေဟာင္းမြန္႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္လည္းေကာင္း၊ မြန္ယက္ကန္း


အလုပ္သမမ်ား၏ အလုပ္အကုိင္မ်ား ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ "မြန္လူမ်ိဳးမ်ား
လက္ယက္ကန္း အထည္မ်ားကို ဝယ္ယူဝတ္ဆင္ၾကပါ" ဟု လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ မြန္သံဃာပ်ိဳအဖြ႕ဲ အစည္းမွ
ႏႈိးေဆာ္စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။

ကမာ၀က္ေက်းရြာရွိ ျမင္းလွည္းေမာင္းသမားမ်ား သံုးဘီးဆိုင္ကယ္၀ယ္ရန္ ဖိအားေပးခံရ။


Mon 05 Jan 2009, ဟိတမြန္
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစၿပီး ကမာ၀က္ေက်းရြာရွိ ျမင္းလွည္းေမာင္းသမားမ်ားသည္ ျမင္း လွည္းမ်ားအစား
သံုးဘီးဆုိင္ကယ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ဖိအားေပးခံရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္မေက် မနပ္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ကမာ၀က္ေက်းရြာတြင္ ျမင္းလွည္းအစီးေရ စုစုေပါင္း အစီး ၅၀ ရွိၿပီး ၎တုိ႔မွာ ကမာ၀က္ရြာအ ၀င္၀ႏွင့္


ကမာ၀က္ေက်းရြာအတြင္းသို႔ ေျပးဆြေ
ဲ နၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္မၽွ
ျမင္းလွည္းေမာင္းျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ျမင္းလွည္းခ ၂၅ ျပားေခတ္မွစၿပီး ယခု
၃၀၀ က်ပ္ေခတ္ထိတိုင္ေအာင္ ေမာင္းခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုအခါ လြီမာန္ေထာ ဆရာေတာ္ႏွင့္ စည္ပင္အဖြဲ႔တို႔
တိုင္ပင္ၾကၿပီး ရြာသားမ်ားကို အစည္းအေ၀းေခၚ ကာ ျမင္းလွည္းအစား သံုးဘီးဆိုင္ကယ္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳရန္ စီစဥ္လိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရြာသားမ်ားမွာ သေဘာမတူၾကေခ်။

"ဘုန္းဘုန္းတုိ႔က ျမင္းလွည္းသမားေတြကို သံုးဘီးဆိုင္ကယ္နဲ႔ အစားထုိးၿပီးေတာ့ သံုးေစခ်င္ တာက


သူတို႔ေတြကို ဖိအားေပးဖို႔ စီစဥ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းကို လုိက္ၿပီး ေတာ့့
ေျပာင္းလဲသြားေစခ်င္တာရယ္။ ၿမိဳ႕ရြာေတြကို ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေစခ်င္တာရယ္။ ၿပီးေတာ့ ႀကဳံဖိုက္ရြာအ၀င္လမ္း
ကန္ကေလးဘုရားကေနၿပီးေတာ့ ကမာ၀က္ေက်းရြာ အ၀င္လမ္းအထိ ကို စည္ပင္ကေနၿပီးေတာ့
ကားလမ္းေဖာက္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတဲ့အတြက္ ျမင္းလွည္းသမားေတြ အတြက္ ျမင္းလွည္းသံုးတဲ့လူေတြ နည္းလာရင္
ျမင္းလွည္းသမားေတြအတြက္ အၾကပ္အ တည္းေတြ ျဖစ္လာမွာ စိုးလို႔ပါ" ဟု လြီမာန္ေထာ ဆရာေတာ္က
မိန္႔သည္။

ထို႔အျပင္ သံုးဘီးဆုိင္ကယ္မ်ားကို ျမင္းလွည္းသမား (၅၀) ဦးအတြက္သာ စီစဥ္ထားၿပီး ယင္း အစီအစဥ္ကို ၂


ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အခ်ဳိ႕ ျမင္းလွည္းသမားမ်ားက မယူလိုလၽွင္
အျပင္လူကို အစားထိုးေပးလိုက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအစီအစဥ္မွာ အစိုးရႏွင့္ ဘာမွမသက္ဆိုင္ဘဲ
ရြာသားမ်ား၏ အစီအစဥ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ဆက္ေျပာသည္။

"ျမင္းလွည္းသမားတိုင္း သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ကို ၀ယ္ရမယ္။ တစ္စီးကို ၂၇ သိန္းေပးရတယ္၊ မယူ မေနရ


စည္ပင္ရံုးမွာ စာရင္းသြင္းရမယ္၊ အခုဆိုရင္ စာရင္းသြင္းထားတဲ့လူ ၂ ေယာက္ပရ
ဲ ွိေသး တယ္၊ အမ်ားစုကေတာ့
သေဘာမတူၾကဘူး ျမင္းလွည္းသမားေတြ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနၾက တယ္" ဟု ကမာ၀က္ရြာသားတစ္ဦးက
ေျပာသည္။

ကမာ၀က္ရြာတြင္ ျမင္းလွည္းအစီး ၅၀ ရွိေသာ္လည္း ေန႔တိုင္းျမင္းလွည္းေမာင္း မထြက္ႏုိင္ၾက ေပ၊


အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ဳိ႕မွာ ျမင္းလွည္းအစား ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ အငွားယာဥ္ မ်ားႏွင့္ ေထာ္လာဂ်ီမ်ားကို
အစားထိုးအသံုးျပဳလာျခင္းေၾကာင့္ အလွည့္က် တစ္ေန႔လၽွင္ အစီး ၂၀ မၽွသာ ထြက္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္
ျမင္းလွည္းစီးသူမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမင္းလွည္းေခတ္ မကုန္ေသးဘူး ဟု
ျမင္းလွည္းသမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"အရင္တုန္းကဆိုရင္ ျမင္းလွည္းေမာင္းရတာ တြက္ေျခကိုက္တယ္၊ တစ္ေန႔ကို ၅ ေထာင္၊ ၆ ေထာင္


ကေနၿပီးေတာ့ ၁ ေသာင္းအထိေတာင္ရတယ္၊ အခုက လိုင္းဆြေ
ဲ နတဲ့ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ ေထာ္လာဂ်ီေတြက
ေနရာယူလာလို႔ တစ္ေန႔ကို ၂ ေထာင္ ၃ ေထာင္ေလာက္ပဲ ရေတာ့တယ္။ အဲဒီေငြေတြနဲ႔ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ ၂၇
သိန္းကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးေတာ့ ၀ယ္ႏိုင္မွာလဲ၊ ဒီဘ၀ ေတာ့၀ယ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါကေတာ့
ျမင္းလွည္းသမားေတြကို သက္သက္ အၾကပ္ကိုင္တာ ပဲ" ဟု အျခားျမင္းလွည္းသမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေနရပ္သို႔ ျပန္လာၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ား အတင္းအဓမၼ ေငြေကာက္ခံေနရ
Mon 05 Jan 2009, လရီမြန္
ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ား သည္ မိမိေနရပ္သို႕
ျပန္လာရာတြင္လည္း ေဒသခံရဲမ်ား၏ ေငြအတင္းအဓမၼေတာင္းယူမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ႏွစ္ကရင္ေက်းရြာတြင္ ထို္င္းႏိုင္ငံမွ ေနရပ္သို႕ ျပန္လာသူမ်ားကို နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖ႕ြဲ မွ


ျပန္လာသူမ်ားကို တစ္ဦးလၽွင္ ေငြ က်ပ္ ၁ ေသာင္းျဖင့္ အတင္းအဓမၼ ေကာက္ယူေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏
ေျပာျပခ်က္အရ သိရွိရသည္။

"ပုလိပ္ေတြက ရြာအဝင္ဂိတ္မွာ ေစာင့္ေနတာ၊ သူတို႕က ထိုင္းကျပန္လာမဲ့သူရွိတယ္လို႕ သတင္းၾကားရင္


ဂိတ္မွာေစာင့္ၿပီးေတာင္းတာ၊ တစ္ေယာက္ဆိုရင္ ၁ ေသာင္းပဲ၊ တကယ္လို႕ ညပိုင္းမွာ သူတို႕မသိလိုက္ရင္
မိုးလင္းတာနဲ႕ အိမ္အထိလိုက္ၿပီးေတာင္းတာ" ဟု ၄င္း၏ ေနအိမ္အထိ လိုက္လံအေတာင္းခံရသူ
ႏွစ္ကရင္ရြာအနီးရွိ သေျပရြာသစ္မွ ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ရဲတပ္ဖ႕ြဲ မွ လာေရာက္ေကာက္ခံေသာ ေငြမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းမေပးလၽွင္ ကားေပၚမွ ပါလာ ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို


သိမ္းမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္အျပင္ တိတ္တဆိတ္ျပန္လာသူမ်ား ကိုလည္း သတင္းရလၽွင္ရျခင္း တစ္ဦးကို
၂ ေသာင္းက်ပ္အထိ ႏွစ္ဆ တိုးၿပီးေကာက္ခံေန သည္ဟု အေကာက္အခြန္ေဆာင္ခဲ့ရသူ ႏွစ္ကရင္
ရြာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"ကြၽန္မတို႕ ျပန္လာတဲ့ လမ္းတစ္ေလၽွာက္မွာ ပြဲစားကေနၿပီး အခြန္ေတြေပးစရာမလိုဘဲ အိမ္ေရာက္တဲ့ အထိကို


စရိတ္ၿငိမ္း ေပးထားေတာ့ လမ္းတစ္ေလၽွာက္ ဘာအခြန္မွ ကြၽန္မ တို႕ ေပးစရာမလိုဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ရြာေရာက္ေတာ့
ပုလိပ္ေတြက သီးသန္႕လာေတာင္းတာ၊ တစ္ ေယာက္ကို ၁ ေသာင္းမေပးရင္ ကားမွာပါလာတဲ့ ပစၥည္းေတြကို
အကုန္သိမ္းမယ္လို႕ ၿခိမ္း ေျခာက္ေတာ့ ေပးရတာေပါ့၊ ပစၥည္းေတြက တန္ဖိုးမ်ားတယ္ေလ" ဟု ၄င္းက
ဆက္ေျပာ သည္။

ပြဲစားသက္တမ္း ၅ ႏွစ္ခန္႕ရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကလည္း ၄င္းတို႕ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ထိုင္းႏုိင္ငံသို႕


မြန္ျပည္နယ္ေဒသအသီးသီးမွ ဝင္ထြက္ေနသူမ်ားကို လိုက္လံပို႕ေဆာင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ဤကဲ့သို႕
မိမိတုိ႕ရြာေရာက္မွ နယ္ေျမခံရဲမ်ားကို အခြန္ထပ္မံ ေပးေဆာင္ရ သည္မွာ ႏွစ္ကရင္ရြာမွ ရဲမ်ားသာ
စားေပါက္ရွာေနၾကၿပီး တစ္ျခားရြာမ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႕ ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး မၾကားဖူးေသးေၾကာင္း
ေျပာသည္။

"အခြန္ေကာက္တဲ့သူက ရြာကစခန္းမႉးပဲ၊ သူကြၽန္မတို႕ရြာမွာ တာဝန္က်တာ ၃ ႏွစ္နီးပါး ေတာ့ရွိမယ္၊ သူ႕အရင္


စခန္းမႉးေတြက တစ္ေယာက္မွ ဒီလိုမလုပ္ၾကဘူး၊ သူ႕က်မွ ဒီလိုစား ကြက္ရွာတာ၊ ဥကၠဌသြားတိုင္လည္း အပိုပ၊ဲ
သူေတာင္းတာ ေပးလိုက္ရင္ ေအးတာပဲ မဟုတ္လားလို႕ ျပန္ေျပာတာ" ဟု ၄င္းပြဲစားက ဆက္ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႕ အတင္းအဓမၼေငြေကာက္ခံမႈသည္ ႏွစ္ကရင္ရြာတြင္ ဒုတိယ ႏွစ္ေျမာက္ျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၇


စက္တင္ဘာလမွ စတင္ေကာက္ခံခဲ့သည္မွာ ယခုတိုင္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္တင
ြ ္လည္း တစ္ဦးကို ၁
ေသာင္းက်ပ္ပင္ ေကာက္ခံခဲ့သည္။
ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္းမွ အခ်ိဳ႕ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ေသာင္ျပင္ေက်းရြာ၊ ေတာင္ဘံုေက်း ရြာႏွင့္
အင္ဒင္ေက်းရြာမ်ားကို လိုက္လံေမးျမန္းရာ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားထံ အခြန္ေကာက္ယူျခင္း မရွိဟု
ေျပာၾကသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း တိုးတက္ရြာသစ္ေက်းရြာတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ သြား ေရာက္


အလုပ္လုပ္သူမ်ားကို ခလရ တပ္ရင္း ၃၁ မွ သြားေရာက္သူတစ္ဦးလၽွင္ ေငြက်ပ္ ၃ ေသာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ
ေနရပ္သို႕ ျပန္လာသူတစ္ဦးလၽွင္ ဘိလပ္ ေျမ ၁ အိတ္ႏွင့္ သြပ္ ၁ ခ်ပ္ႏႈန္း ျဖင့္ ေကာက္ခံေနသည္ဟု
ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

တပ္ရင္း၌ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ရြာသားမ်ား သစ္ႏွင့္ထင္းရွာေပးရ


Mon 05 Jan 2009, အာကာ
ခလရ (၃၁) ၌ တပ္ဓမၼာ႐ုံ ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ တပ္အုတ္လုပ္ငန္း၌ အသုံးျပဳရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ သစ္ႏွင့္
ထင္းမ်ားကို ေခါဇာ ၿမိဳ႕နယ္ခရ
ြဲ ွိ ရြာသားမ်ားအား ရွာေဖြျဖတ္ေတာက္ေပးရန္ ၄င္းတပ္ရင္းမွ ေစခိုင္းထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ေခါဇာၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ၄င္းတပ္ရင္းသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)


ရက္ေန႕၌ တိုးတက္ရြာသစ္ရွိ သစ္ျဖတ္စက္ပိုင္ရွင္ (၄) ဦးအား တစ္ဦးလ်ွင္ သစ္တစ္တန္ရွာေဖြ ျဖတ္
ေတာက္ေပးရန္ ေစခိုင္းထားသည္ဟု ရြာသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

''က်ေနာ္တို႕ရြာမွာ သစ္ျဖတ္စက္ (၄) လုံး ရွိတယ္။ သစ္ျဖတ္စက္တစ္လုံးဆို သစ္ (၁) တန္ ျဖတ္ေပးရ မယ္လို႕
ေျပာတယ္။ ဒီေန႕ထိ ျဖတ္ေနတုန္းပဲ။ ခုဆို ရြာနားမွာရွာဖို႕ ဆိုတာလည္း မလြယ္ေတာ့ဘူးေလ။ ေတာ
လည္းျပဳန္းကုန္ၿပီ မဟုတ္လား၊ ေနာက္ၿပီး သူတို႕က ဘာမွလည္း မေပးဘူး။ စက္ဆီလည္း ကိုယ္ပိုက္ဆံန႕ဲ ကိုယ္
ဝယ္ထည့္ရတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

တိုးတက္ရြာသစ္ရွိ သစ္ျဖတ္စက္ပိုင္ရွင္ (၄) ဦးမွာ ႏိုင္ထြန္းသိန္း (၅၀) ႏွစ္၊ ႏိုင္စိန္ဝင္း (၅၆) ႏွစ္၊ ႏိုင္ေအာင္ည
(၄၀) ႏွစ္၊ ႏိုင္ပိန္တင္း (၄၅) ႏွစ္ တို႕ျဖစ္သည္။

၄င္းျပင္ တပ္ရင္းအုတ္လုပ္ငန္း၌ အသုံးျပဳရန္အတြက္ ရြာတစ္ရြာလ်ွင္ တစ္က်င္း အလ်ား (၆) ေပ၊ အနံ (၆) ေပ၊
အျမင့္ (၃) ေပရွိ ထင္းက်င္း (၃၀) ကိုလည္း ရွာေဖြျဖတ္ေတာက္ေပးရသည္ဟု ယင္းရဲေက်းရြာမွ ရြာ
သားတစ္ဦးက ေျပာသည္။''ဇန္နဝါရီလ (၂) ရက္ေန႕ကတည္းကစၿပီး က်ေနာ္တို႕ရြာကို ထင္းက်င္း (၃၀)
ခုတ္ေပးဖို႕ အမိန္႕ေပးထား တယ္။ က်ေနာ္တို႕ဒီေန႕ထိ ခုတ္ေနရတုန္းပဲ'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း တပ္ရင္းအုတ္လုပ္ငန္းရွိ အုတ္မ်ားကို မီးတိုက္ရန္အတြက္ ေခါဇာၿမိဳ႕နယ္ ခြရ


ဲ ွိ
ေက်းရြာတိုင္း အိမ္ (၄) အိမ္လ်ွင္ အလ်ား (၆) ေပ၊ အနံ (၆) ေပ၊ အျမင့္ (၆) ေပရွိ ထင္းတစ္က်င္း ခုတ္
ျဖတ္ေပးခဲ့ရသည္။

၄င္းျပင္ ေက်းရြာအသီးသီးရွိ ခုတ္ျဖတ္ၿပီးေသာ ထင္းမ်ားကို ေခါဇာၿမိဳ႕ရွိ တပ္ရင္းအုတ္လုပ္ရာသို႕ ပို႕


ေဆာင္ရန္အတြက္ ရြာအသီးသီးမွ ကားမ်ားလည္း ေခ်ာဆြခ
ဲ ံၾကရသည္။ ကားသမားမ်ားမွာ စက္သုံးဆီမွလ၍
ြဲ
အခေၾကးေငြ မရရွိၾကေပ။
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးပုံစံအသစ္ေလာ၊ အပစ္ရပ္အဖဲ႕ြ အစည္းတို႕၏ နိဂုံးေလာ

Tue 02 Dec 2008,


စစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုလသမၼဂအဖဲ႕ြ အစည္းတို႕၏ မည္သည့္ဖိ အားေပးမႈကို ဂ႐ုမစိုက္ပဲ
၄င္းတို႕ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံ (၇) ခ်က္အတိုင္း လာမည့္ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္တင
ြ ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို
က်င္းပမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္အခါ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားမည္သာ ျဖစ္ေလသည္။

သို႕ရာတြင္ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ နအဖစစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္


ျပႆနာတရပ္ရွိေသးသည္။ ထိုျပႆနာကား တိုင္းရင္းသားအပစ္ အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအား
ေနရာခ်ထားေရးကိစၥပင္ျဖစ္ေလသည္။ စစ္အစိုးရအေနျဖင့္၊ တပ္မေတာ္မွတပါး အျခားေသာ
လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္း တို႕အား မထားရွိလိုေပ။ တခ်ိန္တည္းတြင္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး
တိုင္းရင္းသားမ်ားေတာင္းဆိုေသာ အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးတို႕ကို မေပးအပ္လိုေပ။ တခ်ိန္တည္းတြင္
တိုင္းရင္းသားအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို တရားဝင္ မေျဖရွင္းလိုေပ။

တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအၾကား ၾကားရွိေနမည့္သတင္းတရပ္အရ
စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ ''အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးပုံစံသစ္'' တရပ္ကို တီထင
ြ ္ကာ ထုိအပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအဖဲ႕ြ မ်ားႏွင့္
အေလးအယူလုပ္သည့္ အေျခအေနရွိေပသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားအဖြ႕ဲ အစည္း
မ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတို႕၏ အခြင့္အေရးမရမခ်င္း လက္နက္ကိုစြန္႕လြတ္မည္မဟုတ္ဟု အယူအဆေၾကာင့္၊
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေပၚ ၄င္းတို႕လက္နက္အား အပ္ႏွင္းရန္ (သို႕မဟုတ္) လက္နက္ခ်ရန္
ေတာင္းဆိုမည္မဟုတ္ေပ။

အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးပုံစံသစ္ကို စစ္အစိုးရမွ ႐ွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေျခစိုက္ေနသည့္မိုင္းလားေဒသ
အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအဖဲ႕ြ ႏွင့္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္
''ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္'' မွ မိုင္းလားေဒသ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအဖဲ႕ြ အေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ လာမည့္ေရြး
ေကာက္ပြဲတင
ြ ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပဳိငရ
္ န္ တိုက္တန
ြ ္းခဲ့ေပသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း
သေဘာတူခဲ့သည္။ သို႕ရာတြင္ မိုင္းလားအပစ္ အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအဖဲ႕ြ ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္အား လက္နက္ခ်ရန္
စစ္အစိုးရမွ မေတာင္းဆိုခဲ့ေပ။ ထိုလက္နက္ကိုင္တပ္အား ႁပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ေနရာခ်ထားသည့္ကိစၥအား
ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ရဲျမင့္မွ ေျပာဆိုခဲ့ေပသည္။

အခ်ဳိ႔ေသာတိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္အစိုးရမွ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္
''အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးပုံစံအသစ္'' အား လက္ခံလိုသည့္ သေဘာရွိေနေပသည္။ ၄င္းတို႕တြက္ဆသည့္ကား
မိမိတို႕လိုခ်င္သည့္ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးတခ်ဳိ႔ကိုလည္း ရမည္။ မိမိတို႕၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ကိုလည္း
ဖ်က္သိမ္းရန္ မလိုသည့္အတြက္ စစ္အစိုးရမွ ကမ္းလွမ္းလာသည့္ ထုိအပစ္အခတ္ ရပ္စေ
ဲ ရးပုံစံအသစ္အား
သေဘာက်ေကာင္းက်မည္ ျဖစ္ေပသည္။

အခ်ဳိ႔ေသာတိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းၿပီး စီးပြားေရး၊
လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပဲတ
ြ င
ြ ္ ဝင္ေရာက္ယွဥျပဳိင္ၿပီး
၄င္းတို႕၏ အက်ဳိးစီးပြားအား ကာကြယ္ရန္အခြင့္ေကာင္းဟု ယူဆသူမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေပသည္။ ထို႕အျပင္
စစ္အစိုးရ၏ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္တင
ြ ္ မိမိတို႕၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ကို ထားရွိကာ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္အျဖစ္
စစ္အစိုးရမွ လက္ခံလာႏိုင္ရန္ ၾကဳိးပမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ မိမိတို႕၏ အမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးအတြက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ေသြးစေတးၿပီး


လက္နက္ကိုင္ဆင္ႏြဲလာသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား မည္သို႕ေသာအဆုံးအျဖတ္ကို
ေပးမည္နည္း။ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးပုံစံအသစ္ကို လက္ခံမည္ေလာ။ လက္ခံမည္ဆိုပါက စစ္အစိုးရမွ
အထိုက္အေလ်ာက္ခေ
ြဲ ပးသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး အခြင့္အေရးတခ်ဳိ႔ကို ရရွိမည္ျဖစ္ေပမည္။ မိမိတို႕၏
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖ႕ြဲ အား စစ္အစိုးရ၏ ႁပျပင္ေျပာင္းလဲဖ႕ြဲ စည္းမႈကို လက္ခံရေပမည္။

ဤကား အေပးအယူပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးပုံစံအသစ္အား လက္မခံပါက


ျပန္လည္ပစ္ခတ္ရေပမည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ သႏၷိဌာန္ခ်
တိုက္ပြဲဝင္လာသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးအဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအတြက္
(၂၀၀၉)ခုႏွစ္တင
ြ ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တခုကိုေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ လမ္းညႊန္ျပသခ်က္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ ေနအိမ္မွာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ သီခ်င္းေတြကုိ အျပင္ကေန ေကာင္းေကာင္း


ၾကားရေအာင္ ဖြင့္ထားပါတယ္။

ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ မနက္ ေစာေစာမွာ ေနအိမ္ၿခံ၀င္းရဲ႕ နဖူးစည္းမွာ အ၀တ္အနီေပၚ


အ၀ါေရာင္စာလံုးနဲ႔ ပိုစတာ အသစ္တခု တပ္ပါတယ္။ စာသားကေတာ့ -

POSTED BY NIKNAYMAN AT 6:30 AM

 
   -  
 

2009-01-05

  !


 "#  "#$ႛ
 "#  & ႓ (  "$) * + $ႛ #, ( -႟# ,"ႛ # ႓ (
 $ !

 "# RFA  &"2
(Photo: AFP)

 -* $-- "("


#   :
ႛ !
 "! 
 
  "(! * ;
ႛ "
<) "" =* &
<2 (Photo: AFP)

:#႓ ( "# :


# ) : > "
# "!  ?$ႛ = :!႓ (
  : ႛ !
"#  ? ႒( , ! # ႓ (  :
# )!=ႛ
-႟ # ! *""=*"ႛ
! &"2 
  !
-႟ # "$)=#$ႚ ႒+  * $- "(႓+ႚ :
: &"2

 ႒+ 2 2 “ $-: + $ !*C"< *D *


!႓ (-" > $- ? ႒( , ! !$႓ ( ") > ႓ ( ")
: "2 : ႓ ( > *! ႓ ( ") > 
#") D
** "$)  ႒( *: 
#") $$ႛ ;  "
ႛ 2 $ +

# : "-! EFFF $2 $G& >G( * ႖* $2 G( *-"2 >


"-"2 ”

 $  ႓ (  "$) ႓+ႚ"# 


# ! "# 
 # "EFFF
 !" =*"ႛ - &"2 G&) : "(႓+ႚ( ! 
 ! *: 
!
#
"#$ ႛ < *=#$ႚ$ႛ " DKBA ! MGN
 =#$ႚ"#!$) )""#
:!"ႛ - &"2

 ႒+ 2 2 “ "(႓+ႚD  ႒( *: = $ $ : + &)M D : + *: > + $ႛ

"ႛ ႗ <$ႛ !  


 "< !"2 $G(႓ ( ") "#
=:
ႛ $#" $2 ": +ႚ") <" ႓ႛ ( ")  "# "# *: : :!"ႛ
,
!"2 G&,) 
 ""  ," <" ႓ႛ (
PQ  *: ,- $2ႛ G&,)ႛ  :"# * - ""#
!"2 ": +ႚ ႟R"$#$##"$#$# "# !"2 ": +ႚ !( D = 
$G& "# &" &)M 2 $G&"#  G( *:S"$ႛ DKBA႓ ( ") 
 *#": # *"
# :႗"
 $ ," $2 - "# "#< &,"2 "  $2
MT ႒( *႟R
(< ")D UG! "$)D " VWF"$)2 $G& ႗""ႛ
-
!"$)  $2 ”
G&")  $-႓+ႚ :"# =* &"2 " * 
"႖!"$) ": S""#< **" $ႛ !$" =$#ႛ ": +ႚ ?႒( , !
=#$ႚ*"$)=#$ႚ"#  & ႓ ( <
 
 "# "# ! ႓+ႚ"# #႓ (

ႛ " ႛ <
! &"2 G(*X"#$ ႛ "
႓ ( "
#  **" # ႓ (
 "#  < !
 !"Y
 *Z  -!"C(
=*"$) G;႓ RFA C( ": "#ႚ-  &"2

  !-႓ ( <)= :;-႓ (  :!


"# $
: $#* "# # ႓ ( ,
: !  < #"
"C( !$)
"#ႚ,+"#

! C
 : +ႚ  ! #- & 

2009-01-05

! C
 "Y
 
 : +ႚ!$)  ! :"# - ႟# "ႛ

 * "# RFA  &"2 WFFE  G [*:$# : :!႓ ( !: <

( "  :
ႛ !"$) *( # ! "Y
 
 *<

 > M)"$)
 G  "$)"# - ႟ ! ; " !"ႛ =# =*
 G; 
 &"2

(Photo: AFP)

 ! C
  R" ! ! # ႓ +ႚ"# WFF\:*
" W]!ႛ " - -^ 
 "" =* &
<2 (Photo: AFP)

G; 2 2 “ :  $ M"ႛ "


 2 : !S&< 
 2
$G(
" , "2 * !!" ႛ =# !"#
 "  $2 $G& <

ႛ =*$
ႛ D =# *""# : 
 D  
=*"2 ”

*<

 !$)  ! :- ႟# " G
:"# , , 
ႛ 

!"=*႓ (  "# ::  


 * "! 
, , 
 ႛ < G;  &"2 G(:$ႛ "
႓ ( RFA 
**"# "-) 
( " -
 #  =ႛ ႒+ * "$):& **"# !$)
_RT ႟  <=-: ! $ = :
# &"2 *<
  ႟R ႛ  ႓ ( 
::  
 *"#
# ! "#ႚ-
 ႛ <
! &"2

 " $
"$ # !"$) ! C
 + !
 >
**,! <`C  *:!"$)"#  

 =*႓ (
 ႖=* $) :!"$)  - 
:#)! ႛ *=*
 +
 
 &"2

 +
 2 2 “ ႗
# "#ႚ"$): " ")
= "2  
"") G(

"$)" $ &)2 - < ! &)D ႛ $-") $G( ႟,$ႛ "
"$)
-! ! 2  ! 2 :႟-! ႒( $ !" 2 G& ႟ ႟ !S&
 $ !" &)2
$G(") G(  
"$) *X$ႛ "
႓ ( ") G(" $ - ? ! ႛ !
=*"2 ”

EE + - 


 =$ႚ#  + !
 > WFF\ " = ::$)!႓ ( ႓ ( :$)"$)*
  G W *: ":! &"2

 * C  $ 


 : !႓ ( ?"# !-!-$=*"$) M -!
 

Sa :& - < 
< ! 
 & =*"$)"#
 - ႟ "!"ႛ =:=*
  &"2

C(  2 2 “ 
,ႛ "! ႟ V!(:$# !႓ ( ")
 ႛ : &)D
႟ :  "2 VW!ႛ ႟ :  "2 ႓ ( ") 
# ") !")
""$)2 ") - T :; &-") - T ! 2 *ႛ :; &""$)2 *ႛ
:; ") - T 
< ! 
 &=*"2 - ႟"!-႓ ( ")
- ႟" ""$)2 G!* "# "#
#  &""$)2 ”

  


 " E ( & ! $) M(G( G ]W(D :)$ႛ "! *$-
#  ႓ ( :: 
*(!: : 
 ႛ
! &"2

) ႒+ " ႓ ( #" ! "  +

2009-01-05

! ? ! ?"#႒) :: = -( **- :!႓ ( G< ::$)! "$) "#" ႓+ႚ
 +!-! C( => #" ! ႛ
 ႛ 
 ႒+ $"
ႛ ႓ ( "#" ႓+ႚ
#" ! " ""
# ! + :$)"ႛ C( =!$) "-#"C( 
RFA  &"2

"-#"C( 2 2 “

ႛ 
 ႒+ $"
ႛ ႓ ( b!(
# ႓ ( ")
 +" &)D #" ! "  ! # $ႛ *! 
# ႒ $
"$)
 *! 
# $
 + :$)"ႛ  "2 G(> ႓ ႓ : : $ႛ
-^ "$)$ႛ "2 G(&! # ႓ ( 
# 
 G(! 
# "# $
 :
# )!"D G( )! 
#  :
# )! 2 ”

-!C( => ႓ ( :$)"$)* *႓ ( "#" ႓+ႚ!


"$) *! 
# 

# !-႓ ( "#
# :#) V* ": !"$)
 =* &"2
႒)
G( "$ႛ ႒<"$):&") : =, &"2

"-#"C( 2 2 “ #" ?!  &)D ! !" $G("#ႛ 
႒ + $"
ႛ ႓ (
 "
#  +" )&2 ”

-! C( =!$) "-#"C(  :$)" & 2 -!C( =>ႛ +! "#
M: + - ႒ " )
႒ "$)"# G ::$)! &"2