You are on page 1of 8

Sheet1

JADUAL ANALISIS INDEKS KESUKARAN (BAHAGIAN A) NO ITEM BIL. NAMA MURID 1 2 3 4 5 6 7 8 9


AERISA SERINA ALEX TAI PETERUS ANGELA LEKU BRANDON PETER BRENDA HEATHER CLARISH NATASHIA CHELSEA ANN DEBBIE DAYANG EMILYN SARAN

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

INDEKS KESUKARAN
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A D B D B A D D D C A D B D D B D B D D B B B D D D B D D A B A A A A B A A B C A A C A A C A A A A A C A A A A A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C B C C C C C C C C A D D D D D D B D D D D D D A D B C A C D D B A D D C D B B B C D D A B D B D C A B C C C B A C D A D C D B B D C C A B A A A C B B A A A C B B B C A B A C C C A A B B C C C D C B B C C C C B C D C C D C C B B B C C C C C C B B B D B B B B B B B B B B D B B B B B B B B B B B B B B C B B A B C B C C C B B D D C B B C B B B C B A B A B D B A B D A D C A A A D C D C A C D A A D D D D D D D D B B C B B B B B C C B B B B B D B B B B B B B B B B B D D D D B D D D D B D D D D D A D D D D D B D D D D D C D B A C B B B B B C A B B A B C B B B B B B B B B B A B B D B B C B D D B D D C D B C D B B B D A B D C C B B B A A D D D C A A B A A A A D A B A A A A D A A A C D A A D A B B D B A A A B D B A A A C D B D A B A A A B A A A D A A A A A A A A A A A B A A B A A B A A A A A A B A B A C A D C A A A B C C A D B D A D C A A A D B D A A C C A A C C B B A A D B B A A C A D C B A B B A A A B A C A B

10 FELICIA FREDDY 11 GRACE BENJAMIN 12 IVY MICHELLE 13 IVY RIGO 14 JONATHAN JAVE 15 JORDAN JOINT 16 KAREN KUAB 17 KELLY CHUNG 18 KETTY FREDDY 19 KRISTY LILIAN 20 LESLY BANGAU 21 NEPMOURLYN RANGAI 22 PRETTY ANGEL 23 QHAZRY B. SUL 24 RODERICK RINING 25 SABATINI RUTH 26 SARAN ANDERIAS 27 SOH KOK KUAD 28 SUZELIN LITAD

Page 1

Sheet1

29 VERON AGONG 30 VIVIAN VENNY


JUMLAH BETUL INDEKS KESUKARAN

A A 31
1

D D 19

A A 24

C C 30

A A 21

C A 8

A A 13

C C 21

B B 29

B A 8

A D 15

B B 25
0.8

B D 23
0.74

D B 22
0.7

C A 12

A D 18

B A 1

A B 6

A D 6

A A 14

0.61 0.77 0.96 0.67 0.25 0.41 0.7 0.93 0.25 0.48

0.4 0.58 0.03 0.2 0.19 0.45

INDEKS KESUKARAN

P :Bil calon yang memberikan jawapan betul Jum calon yang menjawab

ARAS KESUKARAN DAN PENGKELASAN ITEM

Nilai P 0.00-0.20 0.21-0.40 0.41-0.60 0.61-0.80 0.81-1.00

Pengkelasan Item terlalu sukar sukar sederhana sukar mudah terlalu mudah

% Indeks Kesukaran 15 15 20 35 15

Page 2

Sheet1

JADUAL ANALISIS INDEKS KESUKARAN (BAHAGIAN B) NO ITEM BIL. NAMA MURID 1 2 3 4 5 6 7 8 9


AERISA SERINA ALEX TAI PETERUS ANGELA LEKU BRANDON PETER BRENDA HEATHER CLARISH NATASHIA CHELSEA ANN DEBBIE DAYANG EMILYN SARAN

1(3 M)

2(3 M)

3(3 M)

4(3 M)

5(3 M)

INDEKS KESUKARAN 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 2 1 1 0 3 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2 2 3 3 3 3 3 0 1 0 3 3 3 0 0 2 0 0 3 3 0 0 1 3 1 1 0 1 0 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 0

10 FELICIA FREDDY 11 GRACE BENJAMIN 12 IVY MICHELLE 13 IVY RIGO 14 JONATHAN JAVE 15 JORDAN JOINT 16 KAREN KUAB 17 KELLY CHUNG 18 KETTY FREDDY 19 KRISTY LILIAN 20 LESLY BANGAU 21 NEPMOURLYN RANGAI 22 PRETTY ANGEL 23 QHAZRY B. SUL 24 RODERICK RINING 25 SABATINI RUTH 26 SARAN ANDERIAS 27 SOH KOK KUAD 28 SUZELIN LITAD

Page 3

Sheet1

29 VERON AGONG 30 VIVIAN VENNY


JUMLAH BETUL INDEKS KESUKARAN

1 1
21

0 1 14 15.56%

2 0 17 18.89%

3 3 27 30.00%

3 0 20 22.22%

23.33%

Page 4

Sheet2

ANALISIS INDEKS DISKRIMINASI TAHUN 5 BESTARI (KALI PERTAMA) NO ITEM Nama murid markah tinggi
GRACE BENJAMIN SABATINI RUTH SOH KOK KUAD KETTY FREDDY SARAN ANDERIAS IVY MICHELLE NEPMOURLYN RANGAI VERON AGONG

1 A A A A A A A A

2 D D D D B B B D 2 B D D D D D B D D D A D D C 2 B B B D B

3 C A A A A A A A 3 A C A B A A C A A A A A A A 3 A B A C A

4 C C C C C C C C 4 C C C C C C C C C C C C C C 4 C C B C C

5 D D C C D D D A 5 D B D D A D B A A A D D D D 5 D D C D A

6 D D B B B C D C 6 A D D A B A C A C A D D C D 6 C B C B C

7 A A B C A A A A 7 C C A A C A B A C A A B B B 7 B C B C B

8 C C C C C B B C 8 B C B B C C D C C C C C C C 8 D C B D C

9 B B B B B B B B 9 B B B B B B B B B B B B B B 9 D B B B D

10 C A A B B B B B 10 B C B C B B B A B C A B C C 10 B C B D D

11 A D D D D D D A 11 D D A D D C C D D A D D A A 11 B B A D C

12 B B B B B B B B 12 B B B B B B B B B B B D D C 12 B B B B B

13 D D C D D D B B 13 D D D D D D D D D D D D D B 13 B D D D A

14 B B B B A B B D 14 B B B B B A B B B B B B B C 14 B A B B C

15 C B B B B D B C 15 D C D D D B B A C D B A B D 15 C B A C D

16 A D A A A A A A 16 A A A A A D A D C A C D A A 16 D D D A B

17 B A A D A A A B 17 A A A A A A B A B A B D D B 17 D B B A C

18 A B B B A B A A 18 A A A A A A A B A A A A A A 18 A A A A B

19 A A C A C D D A 19 B D A A C B C D A A A A D C 19 C A A D A

20 A A A A C A A A 20 A A A A A C B A B B B B C B 20 B C B A D

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8

INDEKS DISKRIMINASI

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NO ITEM 1 Nama murid markah sederhana PRETTY ANGEL A QHAZRY B. SUL A CLARISH NATASHIA A CHELSEA ANN A AERISA SERINA A IVY RIGO A KELLY CHUNG A VIVIAN VENNY A RODERICK RINING A KRISTY LILIAN A BRENDA HEATHER A SUZELIN LITAD A KAREN KUAB A EMILYN SARAN A NO ITEM 1 Nama murid markah sederhana BRANDON PETER A ALEX TAI PETERUS A LESLY BANGAU A JONATHAN JAVE A JORDAN JOINT A

INDEKS DISKRIMINASI

BIL. 1 2 3 4 5

INDEKS DISKRIMINASI

Page 5

Sheet2

6 7 8

DEBBIE DAYANG ANGELA LEKU FELICIA FREDDY

A A A

D D A

A A B

C C C

B D D

B B B

C A B

C C C

B B B

B B C

C A A

B C C

D D D

B C A

B B D

B D A

A B D

A A A

B D C

D C B

Indeks Diskriminasi

0.3

0.3 0.1

0.4

0.6 0.1 0.3 -0.1 0.6

0.3 -0.1

0.3 0.3

0.6 -0.1

0.4

0.8

Indeks Diskriminasi

ARAS DISKRIMINASI DAN PENGELASAN ITEM

d=RU-RL T(U+L)

Nilai (d) 0.00-0.10 0.11-0.20 0.21-0.30 0.31-0.40 0.41-1.00

Pengkelasan Item Tidak Baik Kurang Baik Sederhana Baik Baik Sangat Baik

Page 6

Sheet3

MARKAH UJIAN PERTENGAHAN TAHUN PELAJAR 5 BESTARI 2012 (MATEMATIK-KALI PERTAMA)


NO ITEM BIL. NAMA MURID 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AERISA SERINA ALEX TAI PETERUS ANGELA LEKU BRANDON PETER BRENDA HEATHER CLARISH NATASHIA CHELSEA ANN DEBBIE DAYANG EMILYN SARAN

1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

2 D B D B A D D D C A D B D D B D B D D B B B D D

3 A B A A A A B A A B C A A C A A C A A A A A C A

4 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C B C C C C

5 A D D D D D D B D D D D D D A D B C A C D D B A

6 B B B C D D A B D B D C A B C C C B A C D A D C

7 C C A B A A A C B B A A A C B B B C A B A C C C

8 C C C D C B B C C C C B C D C C D C C B B B C C

9 B B B D B B B B B B B B B B D B B B B B B B B B

10 B C B B A B C B C C C B B D D C B B C B B B C B

11 D B A B D A D C A A A D C D C A C D A A D D D D

12 B B C B B B B B C C B B B B B D B B B B B B B B

13 D D D B D D D D B D D D D D A D D D D D B D D D

14 B A C B B B B B C A B B A B C B B B B B B B B B

15 D B B C B D D B D D C D B C D B B B D A B D C C

16 A D D D C A A B A A A A D A B A A A A D A A A C

17 A B B D B A A A B D B A A A C D B D A B A A A B

18 A A A A A A A A A A A B A A B A A B A A A A A A

19 C A D C A A A B C C A D B D A D C A A A D B D A

Jawapan Yang Diberikan Oleh Murid

20 Markah Bah A A C C B B A A D B B A A C A D C B A B B A A A B 13/20 9 20 10 20 7 20 13/20 13/20 13/20 10 20 11 20 9 20 14/20 13/20 11 20 11 20 7 20 12 20 9 20 14/20 12 20 6 20 13/20 11 20 13/20 10 20 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 2 0 0 1 1 1 2 0

2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1

3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2

4 3 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 0 3 2 2 3 3 3 3 3 0 1

5 Markah JUMLAH Bah B 0 0 2 0 0 3 3 0 0 1 3 1 1 0 1 0 3 3 1 2 2 3 3 3 5 15 1 15 5 15 1 15 3 15 6 15 6 15 5 15 4 15 6 15 51.40% 28.50% 42.80% 22.80% 45.70% 54.20% 54.20% 42.80% 42.80% 42.80%

10 FELICIA FREDDY 11 GRACE BENJAMIN 12 IVY MICHELLE 13 IVY RIGO 14 JONATHAN JAVE 15 JORDAN JOINT 16 KAREN KUAB 17 KELLY CHUNG 18 KETTY FREDDY 19 KRISTY LILIAN 20 LESLY BANGAU 21 NEPMOURLYN 22 PRETTY ANGEL 23 QHAZRY B. SUL 24 RODERICK RINING

12 15 45.70% 7 15 7 15 3 15 7 15 3 15 9 15 9 15 5 15 7 15 7 15 8 15 6 15 7 15 57.10% 51.40% 40.00% 40.00% 42.80% 51.40% 65.70% 48.50% 37.10% 57.10% 54.20% 54.20% 48.50%

Page 7

Sheet3

25 SABATINI RUTH 26 SARAN ANDERIAS 27 SOH KOK KUAD 28 SUZELIN LITAD 29 VERON AGONG 30 VIVIAN VENNY

A A A A A A

D B D D D D

A A A A A A

C C C C C C

D D C D A A

D B B D C A

A A B B A A

C C C C C C

B B B B B B

A B A B B A

D D D D A D

B B B D B B

D D C D B D

B A B B D B

B B B A C A

D A A D A D

A A A D B A

B A B A A B

A C C A A D

A C A B A A

16/20 13/20 14/20 11 20 10 20 13/20

1 1 2 1 1 1

3 0 2 1 0 1

2 1 1 0 2 0

0 3 3 3 3 3

3 3 3 0 3 0

9 15 8 15

71.40% 60.00%

11 15 71.40% 5 15 9 15 5 15 45.70% 54.20% 51.40%

Page 8