You are on page 1of 22

Trng cao ng cng nghip nam nh NNAnam nh

B cng thng

Cu hi - p n thi tt nghip
Mn: v k thut H cao ng chuyn nghip Ni dung Cu 1. 1. Hy nu khi nim v cc cch phn loi hnh ct? (v hnh minh ho) 2. Cho mt phng Q to bi hai ng thng a, b ct nhau. Tm vt mt phng Q? i m

3. Cho hai hnh chiu ca vt th hy v hnh chiu th ba v hnh ct A-A?

Tr li

1. - Hnh ct: L hnh biu din phn cn li ca vt th sau khi tng tng ct i phn vt th gia mt phng ct v ngi quan st. - Cc cch phn loi hnh ct: + Phn loi theo s lng mt phng ct ta c: Hnh ct s dng mt mt phng ct. Hnh ct s dng nhiu mt phng ct. Hnh ct nghing. (Hnh v minh ho) + Phn loi theo phn vt th b ct: Hnh ct bn phn Hnh ct cc b (ring phn) (Hnh v minh ho) 2.

0,5

3.

2.5

Cu 2. 1. Hy nu khi nim v cc cch phn loi mt ct? (v hnh minh ho) 2. Cho mt phng Q to bi hai ng thng a, b song song. Tm vt mt phng Q?

3. Cho hai hnh chiu ca vt th hy v hnh chiu th ba v hnh ct A-A?

3l

Tr li 1. - Mt ct: L hnh biu din nhn c trn mt phng ct khi tng tng dng mt phng ny ct vt th - Cc cch phn loi mt ct: + Mt ct ri: L mt ct c t ngoi v tr hnh chiu tng ng. ng bao quanh mt ct ri v bng nt lin m. + Mt ct chp: L mt ct t ngay trn hnh chiu tng ng. ng bao ca mt ct chp c v bng nt lin mnh, ng bao ca hnh hiu tng ng c dt ch mt ct chp vn c v y bng nt lin m. ( C hnh v minh ho) 2.

0,5

2,5

3.

3l

Cu 3. 1. Trnh by cch v biu din quy c ren trn bn v (v hnh minh ho)? Gii thch k hiu ren sau: Tr 20 x 2 LH, M 16 x 1, G1? 2. Tm giao im I gia ng thng chiu bng m vi mt phng Q to bi hai ng a,b song song?

3. Cho hai hnh chiu ca vt th hy v hnh chiu th ba v hnh ct A-A?

Tr li 1. Cch biu din quy c ren trn bn v: Ren c biu din n gin ho v tun theo quy c sau: 1 - i vi ren thy (ren trc, hnh ct ren l) c v nh sau: + ng nh ren c v bng nt lin m + ng chn ren c v bng nt lin mnh, trn hnh biu din vung gc vi trc ren cung trn chn ren c v h ng trn gc trn pha bn phi.

+ ng gii hn ren c v bng nt lin m

- Trng hp ren b che khut th tt c cc ng nh ren , y ren v gii hn ren u v bng nt t.

- Trng hp cn biu din on ren cn c v bng nt lin mnh. - Trong mi ghp quy nh u tin v ren ngoi cn ren trong ch v phn cha b ghp.

* Gii thch cc k hiu ren: Tr20x2: Ren thang c ng knh ren l d = 20, bc ren p = 2 ren tri M16x1: Ren h mt c n knh ren l d = 16 bc ren p = 1,5 G1: Ren ng tr ng knh danh ngha l 1 ins 2.

0,5

3.

2,5

Cu 4. 1. Em hy nu cc ni dung ca bn v chi tit? 2. Tm giao im I gia ng thng d vi mt phng Q to bi hai vt?

3. Cho hai hnh chiu ca vt th hy v hnh chiu th ba v hnh ct A-A?

Tr li 1. Ni dung ca bn v chi tit bao gm: - Cc hnh biu din: Hnh chiu, hnh ct, mt ct, hnh trch ...th hin hnh dng v cu to ca chi tit. - Cc kch thc cn cho vic ch to v kim tra chi tit, cc kch th hin ln chi tit. - Cc yu cu k thut nh nhm b mt, dung sai hnh dng v v tr b mt, yu cu v nhit luyn, nhng ch dn v gia cng vv...nhng ni dung th hin cht lng chi tit. - Nhng ni dung lin quan n vic qun l bn v nh tn gi chi tit, k hiu bn v, tn h, ch k nhng ngi c trch nhim i vi bn v c ghi trong khung tn ca bn v. 2.

0,5

3. 2,5

Cu 5. 1. Em hy nu cc ni dung ca bn v chi tit? 2. Tm giao im I gia ng thng d vi mt phng Q to bi hai ng thng song song?

3. Cho hai hnh chiu ca vt th hy v hnh chiu th ba v hnh ct A-A?

Tr li 1. - Cc hnh biu din: Hnh chiu, hnh ct, mt ct, hnh trch ...th hin hnh dng v cu to ca chi tit. - Cc kch thc cn cho vic ch to v kim tra chi tit, cc kch th hin ln chi tit. - Cc yu cu k thut nh nhm b mt, dung sai hnh dng v v tr b mt, yu cu v nhit luyn, nhng ch dn v gia cng vv...nhng ni dung th hin cht lng chi tit. - Nhng ni dung lin quan n vic qun l bn v nh tn gi chi tit, k hiu bn v, tn h, ch k nhng ngi c trch nhim i vi bn v c ghi trong khung tn ca bn v. 2.

0,5

3.

2,5

Cu 6. 1. Em hy nu cc loi ren tiu chun thng dng? Gii thch cc k hiu ren sau: M16x1-6H, G1A, Tr36x12(P6)-7H? 2. Cho hai hnh chiu ca vt th hy v hnh chiu th ba v hnh ct A-A?

Tr li 1. Trn k thut thng dng nhiu loi ren kh nhau nh lp 1,5 ghp dng ren h mt, ren h Anh .... truyn lc dng ren thang, ren , ren hnh vung... - Ren h mt prfin ren h mt l tam gic nh l 0 60 k hiu l M, kch thc ren dng mm lm n v o. - Ren cn h mt: prfin ren cn h mt l tam gic nh l 600 k hiu l MC, kch thc ren dng mm lm n v o. - Ren trn: Prfin ren l cung trn k hiu l Rd, ren trn c dng trong chi tit v mng. - Ren ng: Prfin ren l tam gic cn gc nh l 550, kch thc ca ren ly n v l ins lm n v o. Vi ren ng tr k hiu l G, ren ng cn k hiu l R. - Ren hnh thang: Prfin ren l hnh thang cn, gc nh l 300 k hiu l Tr. - Ren : Prfin l hnh thang thng c gc nh 300 k hiu l S. M16x1-6H: y l ren h mt bc nh, ng knh danh ngha l 16, bc ren 1, ren phi, cp chnh xc 6, kiu lp H. G1A: Ren ng tr, ng knh danh ngha 1 ins, cp chnh xc A. Tr36x12(P6)-7H: ng knh danh ngha 26 bc xon 12, bc ren 6, ren phi cp chnh xc 7 kiu lp h l H. 2.

2,5

Cu 7. 1. Em hy trnh by cch v quy c bnh rng tr? 2. Cho im M thuc mt phng Q to bi hai ng thng a, b song song, bit M2 tm M1?

3. Cho hai hnh chiu ca vt th hy v hnh chiu th ba v hnh ct A-A?

Tr li 1. Cc loi bnh rng c v quy c theo TCVN 13-78 - Vng nh rng c v bng nt lin m. - Vng chia c v bng nt chm mnh. - Trn hnh ct rng ng chn rng c v bng nt lin m v phn rng khng gch mt ct. - Hng rng ca rng nghing v rng ch V c v bng nt lin mnh v ghi r gc nghing. - Khi cn thit c th v profin ca rng.

2. 0,5

3.

2,5

Cu 8. 1. Em hy nu cc ni dung ca bn v lp? 2. Cho hai hnh chiu ca vt th hy v hnh chiu th ba v

hnh ct A-A?

A
4 l

Tr li 1. Ni dung ca bn v lp bn v lp bao gm nhng ni dung sau: - Hnh biu din ca sn phm gm c hnh chiu, hnh ct, mt ct v cc phn ghi ch cn thit th hin kt cu ca sn phm, mi lin h gia cc phn cu thnh v nguyn l lm vic ca sn phm. - Tn gi v k hiu ca cc phn cu thnh, cc ch dn v c tnh k thut, s lng ca cc phn cu thnh ca sn phm b xung cho cc hnh biu din v cc bn v chung. - Cc kch thc chon ch, lp rp, lp t v cc s liu ghi trn hnh biu din th hin ln ca cc kt cu chi tit. - S ca sn phm (C th khng cn thit th hin) - Yu cu k thut ca sn phm khi cn thit.

0,5

1,5

Cu 9. 1. Em hy nu cc ni dung ca bn v chi tit? 2. Cho im M thuc mt phng Q to bi hai ng thng a, b song song, bit M2 tm M1?

3. Cho hai hnh chiu ca vt th hy v hnh chiu th ba v hnh ct A-A?

4 l

Tr li 1. Ni dung ca bn v chi tit bao gm: - Cc hnh biu din: Hnh chiu, hnh ct, mt ct, hnh trch ...th hin hnh dng v cu to ca chi tit. - Cc kch thc cn cho vic ch to v kim tra chi tit, cc kch th hin ln chi tit. - Cc yu cu k thut nh nhm b mt, dung sai hnh dng v v tr b mt, yu cu v nhit luyn, nhng ch dn v gia cng vv...nhng ni dung th hin cht lng chi tit. - Nhng ni dung lin quan n vic qun l bn v nh tn gi chi tit, k hiu bn v, tn h, ch k nhng ngi c trch nhim i vi bn v c ghi trong khung tn ca bn v. 2.

0,5

1,5

3.

4 l

Cu 10. 1. Hy nu khi nim v cc cch phn loi hnh ct? (v hnh minh ho) 2. Cho mt phng Q to bi hai ng thng a, b ct nhau. Tm vt mt phng Q?

3. Cho hai hnh chiu ca vt th hy v hnh chiu th ba v hnh ct A-A?


2 l

2 l

2 l

Tr li 1. - Hnh ct: L hnh biu din phn cn li ca vt th sau khi tng tng ct i phn vt th gia mt phng ct v ngi quan st. 0,5 - Cc cch phn loi hnh ct: + Phn loi theo s lng mt phng ct ta c: Hnh ct s dng mt mt phng ct. Hnh ct s dng nhiu mt phng ct. Hnh ct nghing. (Hnh v minh ho) + Phn loi theo phn vt th b ct: Hnh ct bn phn Hnh ct cc b (ring phn) (Hnh v minh ho)

2. 1,5

3.

2 l

2 l