You are on page 1of 2

CU HI N TP THI CUI K CHNG 1 : GII THIU 1) 2) 3) 4) 5) 6) nh ngha tng tc ngi my? Giao din ngi s dng l g?

Trnh by lch s pht trin ca giao din ngi my?* Nu cc lnh vc lin quan n giao din ngi my? Ti sao phi nghin cu thit k giao din ngi dng?* Nu ni dung nghin cu ca HCI Phn tch cc yu t cn quan tm khi thit k HCI*

CHNG 2 :TNH S DNG CA H THNG TNG TC 1) 2) 3) 4) 5) Nu 3 th d v li h thng tng tc* nh ngha tnh s dng c ca h thng* Phn tch su thuc tnh ca tnh s dng Phn tch nguyn l thit k h thng c tnh s dng Nu 3 giai on ca tin trnh pht trin h thng tng tc

CHNG 3: PHN TCH V THIT K HNG NGI S DNG 1) 2) 3) 4) 5) 6) Tm hiu giao din phn mm ng dng Sybase PowerBuilder* Tm hiu giao din phn mm Microsoft Visual Studio* Cc m hnh pht trin phn mm* Phn tch cc giai on ca vng i k ngh giao din ngi s dng Nu cc bc thit k hng ngi s dng Phn tch ngi s dng

CHNG 4:KH NNG CA CON NGI 1) 2) 3) 4) 5) 6) Trnh Trnh Trnh Trnh Trnh Trnh by by by by by by h thng nhn thc ca con ngi m hnh b x l thng tin ca con ngi cc loi b nh trong m hnh x l thng tin ca con ngi* cc b x l trong m hnh x l thng tin ca con ngi s cm nhn, x l nhn thc, s ch b x l vn ng*

CHNG 5: NGUYN L THIT K GIAO DIN 1) 2) 3) 4) Trnh Trnh Trnh Trnh by by by by 5 v d v giao din ngi s dng* hng dn thit k tnh s dng c cc hng dn ca Nielsen cc qui tc vng ca Shneiderman

CHNG 6: XY DNG PROTOTYPE (BN MU) 1) Prototype : nh ngha, xy dng prototype, cc loi prototype, trung thc 2) Prototype giy, xy dng prototype giy, nu cc th d, cng c xy dng makt (maquette:m hnh) giao din, ..* 3) Prototype my tnh, ti sao phi xy dng cng c phn mm lm prototype, cc k thut xy dng prototype my tnh, ..

CHNG 7 : THIT K HA V TNG TC 1) 2) 3) 4) Tm hiu v nhn xt mt s th d* Trnh by cc bc hng dn thit k ha Trnh by thit k biu tng(Icon) Trnh by thit k tng tc *: b