You are on page 1of 2

Grup C3

Actes

Reuni del Grup C3 : Acta


Dissabte 9 de Juny del 2012 a les 19:00 Local de Joventut de Calldetenes Assistents: Gens, Marc, Anna, Sergi, Ferran, Albert

1. Aprovaci de lActa del dia 26 de Maig:


Lacta del dia 26 de Maig saprova amb 4 vots a favor i 2 abstencions.

2. Administraci del Grup:


Sacorda crear la segent estructura, que podr ser modificada en un futur si es requereix una estructura ms complexa: Administraci del Bloc i el grup del Facebook: Portar el Bloc al dia (Calendari i publicacions) Portar el grup del Facebook al dia (Fer enquestes, propostes,etc.) Responsables: Sergi i Albert Secretaria: Prendre les Actes Fer els comunicats oficials, interns i externs Fer lordre del dia Convocar les reunions Responsable: Albert Logstica: Aportar material per les activitats Mirar el calendari per saber el material de les segents activitats Responsable: Marc Tresoreria: Recollir tots els tiquets de compra del material necessari pel funcionament del grup i fer-ne una llista virtual Peridicament far liquidaci de deutes Responsable: Anna

3. Acta i Calendari:
Es decideix fer reunions peridiques per establir el calendari de les properes activitats. El proper dissabte dia 30 de Juny es far una reuni per decidir el calendari de cara al mes de Juliol. 1

Grup C3

Actes Abans de cada xerrada senviar un correu amb un Abstract sobre el tema del qual anir lactivitat (tamb es pot penjar al Facebook o al Bloc). Els cicles dactivitats oberts al pblic seran dhorari fixat. Lhora dinici de les activitats sescollir mitjanant votacions setmanals, a menys que es decideixi el contrari.

4. Precs, preguntes i altres:


LAlbert socupar de portar uns quants bolgrafs i alguns blocs de paper. En Marc proposa fer xerrades orientades a treballs de recerca, saprova sense cap objecci. En Gens diu que fer les coses formals s millor, ning hi t cap objecci. Es decideix que el logo del grup sigui C3 i que parlat es pot dir CCC. Dissabte vinent veurem La Trampa. En Marc sencarregar daconseguir un armariet, caix, caixa, o quelcom semblant per poder guardar el material de ma del grup, com sn bolgrafs, retoladors, esborradors, etc.