Вы находитесь на странице: 1из 10

BAHAGIAN A (40 Markah) Soalan 1 berdasarkan Rajah 1.

SEKOLA

PADAN RUMAH MIMI Rajah 1 1. Pilih kombinasi yang benar. TEMPAT Masjid Padang Sekolah Rumah Mimi

MASJID

ARAH Utara Timur Barat Selatan

A B C D

2. Di benua manakah terletaknya Asia Tenggara ?

A B C D

Benua Asia Benua Afrika Benua Eropah Benua Oceania

3. Apakah keistimewaan Melaka sehingga menjadi terkenal di kalangan para pedagang ?

I II III IV A B C D

Muara Sungai Melaka yang dalam Terlindung dari tiupan angin monsun Bukit yang dijadikan petunjuk pelayaran Penduduk yang ramai dan rajin bekerja I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 4 berdasarkan Gambar 1.

Gambar 1
4. Berdasarkan Gambar 1, apakah kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia ?

A B C D

Pelancongan Pertanian Penternakan Menjana kuasa hidroelektrik

Soalan 5 berdasarkan Gambar 2.

Gambar 2
5. Apakah keadaan cuaca yang dapat mempengaruhi kegiatan industri di dalam

Gambar 2 ? A B C D Suhu sederhana sejuk digemari pelancong. Cuaca panas menggalakkan kedatangan pelancong. Laut bergelora menyebabkan pelancong datang untuk bermandi-manda. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan ketika hujan.

Soalan 6 berdasarkan Gambar 3.

Gambar 3
6. Peristiwa dalam Gambar 3 dikaitkan dengan sejarah

A B C D

Kedatangan pedagang Jawa Pengasasan kerajaan Melaka Pembukaan pelabuhan Melaka Pembukaan pusat perkembangan ilmu

7. Sultan Melaka dibantu oleh Pembesar Empat Lipatan kecuali A B C D Bendahara Laksamana Tentera laut Penghulu Bendahari

8. Siapakah yang bertugas menulis surat bagi pihak Sultan ? A B C D Ulama Jurutulis Bendahara Pendakwah

Soalan 9 berdasarkan Gambar 4.

Gambar 4
9. Apakah kegiatan pengajian ilmu yang boleh dijalankan berdasarkan Gambar 4 di zaman

pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka ? I II III IV A B C D Menterjemah Perjanjian jual beli Membaca Al-Quran Perbincangan agama I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

10. Melaka telah meluaskan pengaruhnya untuk menguasai kegiatan ______________ di Selat Melaka. A B C D pertanian perindustrian perdagangan perlombongan

JAMBI

LINGGA

11. Bagaimanakah Melaka meluaskan kuasanya ke negeri-negeri di atas ? A B C D Sukarela Perjanjian Penaklukan Perkahwinan

12. Pada tahun Masihi ________________ Portugis telah berjaya menakluki Melaka.

A B C D

1400 1414 1500 1511

13. Pihak British telah berjaya menduduki Melaka melalui ______________

A B C D

bayaran ufti peperangan saudara penyerahan wilayah Perjanjian Inggeris-Belanda

14. Bendahara ________________________ telah menggantikan Bendahara Tun Perak sebagai Bendahara Melaka. A B C D Tun Ali Tun Mutahir Tun Fatimah LaksamanaKhoja Hassan

15. Berikut ialah sebab kekalahan tentera Melaka kepada Portugis kecuali ____________

A B C D

tentera upahan Jawa belot tentera Melaka tidak mempunyai senjata yang lengkap askar Melaka lemah dalam strategi peperangan perebutan kuasa dalam kerajaan Melaka

16. Antara berikut yang manakah boleh dikaitkan dengan asal-usul nama Sarawak ? I II III IV A B C D Nanas Pisang Pelanduk Perkataan serah kepada awak I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Soalan 17 berdasarkan Gambar 5.

Gambar 5
17. Siapakah individu dalam Gambar 5 ?

A B C D

Alfred Dent James Brooke Charles Brooke Charles Vyner Brooke

Soalan 18 berdasarkan Peta 1.

Peta 1
18. Kawasan berlorek dalam Peta 1 dikuasai oleh ____________

A B C D

Kesultanan Sulu Kesultanan Brunei Kesultanan Melaka Ketua-ketua Tempatan

Soalan 19 berdasarkan Gambar 6.

Gambar 6
19. Gambar 6 menunjukkan tentera ______________________ di Tanah Melayu.

A B C D

Jepun British Belanda Portugis

Soalan 20 berdasarkan Gambar 7.

Gambar 7
20. Berdasarkan Gambar 7, tokoh yang mengungkapkan kata-kata tersebut ialah

_____________ . A B C D Rentap Raja Haji Mat Salleh Sultan Mahmud Shah

NAMA : ___________________________________ BAHAGIAN B ( 30 Markah ) SOALAN 1 I Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

TAHUN : _________________

Istana ulama

jurutulis Al-Quran asing

Hukum Kanun Melaka perundangan Islam kegiatan ilmu

penyaduran pendakwah

Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka (1) ____________________ telah dijadikan pusat (2) ____________________________ . Istana dijadikan tempat

pertemuan para (3) ____________________ yang berperanan menyebarkan ajaran agama Islam di Melaka. Di sini juga para (4) _______________________ dan cendekiawan Islam menjalankan kerja penulisan , penterjemahan dan (5) _________________________ kitab agama Islam. Di istana juga telah diadakan kelas membaca (6)___________________ dan fardu ain. Kegiatan menterjemah dan menyadur karya sastera Parsi dan Arab telah dilakukan oleh para ulama dan (7) ______________ . Selain itu, terdapat juga kegiatan menyadur dan menggubal kitab-kitab (8) __________________ . Antara kitab-kitab perundangan yang telah digubal semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah ialah (9)

______________________ dan Undang-undang Laut Melaka. Istana Melaka juga menjadi tempat penyimpanan buku-buku yang ditulis oleh penulis tempatan dan ________________ . ( 10 Markah ) (10)

II 1.

Tulis BETUL atau SALAH pada pernyataan berikut. Datu Temenggung bertanggungjawab keselamatan di kawasan pesisiran pantai. menjaga keamanan dan

2.

Orang Melanau di Sarawak mengamalkan cara hidup yang diwarisi daripada kitab-kitab lama. Peranan Tuai Rumah di kawasan pedalaman Sarawak adalah untuk mengawal keamanan negeri. Pentadbiran awal di Sarawak merangkumi kawasan yang dikuasai oleh Kesultanan Brunei. Kesultanan Brunei mentadbir Sarawak dengan membahagikan Sarawak kepada beberapa kawasan jajahan. ( 5 Markah )

3.

4.

5.

III

Padankan tujuan kedatangan penjajah ke Tanah Melayu. Menamatkan penjajahan Barat di Asia Menyebarkan agama kristian Dasar mencari tanah jajahan Mendapatkan bijih timah ( 5 Markah ) SOALAN 2 1.

Belanda

2. Portugis

3. British

4.

Jepun

Tuliskan nama tokoh yang menentang penjajah berdasarkan pernyataan yang diberi.

1. 2. 3. 4. 5.

Berketurunan Iban dan menentang peluasan kuasa James Brooke di Sarawak. Seoarang pahlawan Sabah yang telah menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya. Tidak berpuas hati dengan dasar memungut cukai. Salah seorang anggota Force 136 yang berani menentang tentera jepun Beliau dan pengikutnya telah Berjaya memusnahkan loji orang Belanda di Hilir Perak dan Pulau Pangkor. ( 10 Markah )

SOALAN TAMAT