You are on page 1of 162

, 2012

398=919.81
82.3
360

360

/ ,
. . , . .-.: , 2012.-160 :

398=919.81
82.3

ISBN 978-99941-2-649-1

:
` , 1983 . 6-
`
:
` 1911 .
,
. :
` IV
(, 1963), :
IV ,
, ` . : , IV :
, IV ,
: (
, 1, N 899), .
: IV , ,
(19- , 158): . :
` 9- , ( ,
, , 1981):
( ` 10-, 11- 12-
) ` ( , ( ), , ,
, 2003):
: , , , ` 1978 .,
- ` , -

: , -,
, , ` ,
,
` , , , , , , , , : , , -
: .
, ,
1981.` : `
, :
, ,
,
,
:
, .
, :
2003 ., 1983 .:
4 ,
,
: , ` : , `
:
4 `
,
, ` (, 1998)1: .
: . , , 1
1915 ., : 52
, ,
, , : 700
: , :
,
: (
(., 1998) (. .)):


:
`


( 12 ), ,

, :
2003 . ` 12 , , :
,
17 2, 12 11 : 1983 .` . , 5-

, , 3- 19111916. ` : ,
IV ,
:
1- (1-
, ,
- , -
):
IV
, 2-
( `
,

): `
4 , ` , , (1998 .) . :

2
2012 .
, 8 : , `
, . , , . (., 1998)
: ,
:

`
, `
(), () : ` , `
IV , .
,
` . : `

, , :
` ,
, IV
, ` . . - :
, ,
, , , , : ,
IV : ` ,
IV,
:
,
, , ,
:
, , , , :
,
, ,
`
:
` ,
` ,
(--) :
, , ,
, : , -

:
:
...


( )
: -, ,
,
: ,
, .
,
,

...
,
: , , : , ,
.
,
,

...
- ,- , , :
:
:
- , -

10

,- ,
:
- ,- ,- , ` ,
:
- :
- :
:
- :
`
, 1983 N 6, 27:

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75


:
.
- ' , ,
:
, .
- :
, :
.
- :
, .
- :

- `
, ` , :

` , . 1908 . ,
:
` , , N110- , 10- :

, , ., 1981,
105:

76


: :
: , : :
, ,
: , .
- , :
.
- ,
:
, , :
, ,
, : :
- ', :
- ',- ,- :
( , ): , : , , , ` : .
- ', ', ',-
:
, .

77

- :
, , .
- ', , , ` , , ,
:
, :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

` , . 1906 .

78

, ` :
` , , .,
, 9- :

( ), , , ., 2003,
38:

79


- :
` , ` : ,
, : , , , ,
, : ,
, , .
- ', , :
- , , ,
, , , , ,
, , ,
, :
, , : :
, , :
, :
, , : : ,
: , .
- , , :

80

, :
, () ,
, , ,
, .
- , , ` :
: , :
, ,
, .
- , ` :
, , , , :
.
- ', , ,
,- ,-
, ,
,
, :
: , , ,
, :
, , : , .
- ', ,

81

40 , :
:
, , ,
: , ,
, , : , .
- :
, , ,
: ,
.
- ', , :
, :
, : , :
, : ,
, .
- :
.
- , ,
` , :
- , ',- ,-
, , :
: , , -

82

, : , : .
- ,
- , :
, , : , , : ,
, :
- ', ,-
,- :
, : , :
, , , :

- ,
-
-
-
-
-
-
-

83

-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

` , . 1906 .
, ` :
` , , .,
, 9- :

( ), , , ., 2003,
44-45:

84


:
,
, .
- ', ,
, :
.
- ', , , :
, , , , .
- ,
:

-
-
-
-
-
-

` , . 1906 .
:
` , , ,

85

, 9- :

( ), , , ., 2003,
88:

86: , :
, ,
, :
, ,
: :
, : .
, , -
: , :
- ,- ,-
: :
, , ,
, ,
, ,
:
. , ,
:
,
:
- , ,- :
. , ,

87

: , : - , ,- :
. , , , :
: : , : :
. ,
: :
:
- , , , :
, : : ,
:

, , ., 1998, 175-176

88


, :
:
, : : ,
,
:
: ,
: , ,
,
:
- , . , :
- , ,- ,-
:
- , ,
:
:
: , , ,
: ,
:
():

89

, ,
, : : ,
: ,
, :
, :
: - : ,
, ,
, : , ,
: , ,
: , ,
:
, :
- , :
:-
:
: ,
,

90

:
. ,
:
, , :
, :
, , ,
, :
- , , ,-
:
: :
- , ,- :
, ,
:
: , ,
, ,
:

, , ., 1998, 176-178

91


:

: ,
:
:
.
- , :
- ,
:
.
- ,
:
:
- ,-
:
,
: , : :
, :

: ,
-

92

: ,
: :
.
- :
:
, .
- , :
.
- , :
:
.- , :
:
:

, , ., 1998, 178

93


:
:
:
.
- ,
:
,- , : ,- ,
: , ,
:
: .
- , . , : ,- , : : ,
, :
: , -
,
: , ,
: -

94

: : , : , ,
:
,- ,
, : :
:
: :

: ,
: , , :
, ,-
, : :
, :
: : , ,
: :

95

,- , , :

,
, ., 1998, 179-180

96

97


:
:
: , : ,-
, :
- , , ,
:

: , , ,
, :
, , .
- ,
, :


:
, :
, : -

98

: :
, ,
: , : ,
, :
, .
- , ,
, :


:
: : , :
: , .
- , :
- , ,
:

: , :

99

, :
, :

, ,- , :


: .
- , , , : ,
:
,- , :


:
: : , ,
:
: , :

100

,- , , , :


: .
- , ,
:- , :
, , :
: ,- ', , :-
,- , :


:
:
- ,- ,-
:

101

- , ,- :
-
,- :
- ,- :
: , , ,- ,
,
:


: : ,- , :
,- : ,-
, : ,- :

102

,-
:


:
- ,- :
:
,- :
,- ,
:

, , ., 1998, 180-183

103

104

,
., , ., 2003:
(. .):

105


,
: , , -,
: ,
: ' : , : ',
': :
, : 1 , : , :

: , 2
: , , , : :
: , , :
, , , :

3 , 4 , -

(.) - :
(.) - , :
(.) - :
4
(.) - :
5
(.) - () :
2

106

, 5 ,
:
' , ' ,
: ,
:
, : 6
, :
: , ': ,
7:
, , :
, ,
:
. ,
:
, , ,
, -,
, ' , ,
: 8 ,
, 9 :
, :
, :
6

(.) - :
- :
- , (.. 7- .), :
9
(.) - , :
7
8

107

', :
:
', , : , ,
' : ,
:
, , : , , :
, :
:
: ,
: , , ,
: , ' , , : , : , ,
:
, , : ,
, ,
: ,

: ,
:
: , , 10 ,
10

(.) - :

108

:
: , :
:
, , ,
: , ,
, :
:
, ,
: ,
: , :
, , ,
, :
, 11 , , , : :
, : : , , , : , , :
, - : ...
11

(.) - , :

109

,
, . :
,
, : :
- ,- :
- ,
: :
:
- ,- ,-
:
: , , ,
,
: , :
,
, ... : :
: ...
.
:
. '
, '
: -

110

: :
- , ' ,- :
, .
,
12:
, , :
- ,- :
, :
:
: - : :
, ,
: , -.
:
,
, , .
- ' , , : ,
:
,
.
- , ' ,
:
12

(.) - :

111


, 13
: ,
, :
, , , , :
, ,
:
, : :
,
: , ,
: , ,
:
, ,
, ,
, : , : , ,
:
, : 13

- . , :

112

, , , , , ,
-
, : ', , , :
', ,
: :
, :

113

. ,
:
,
, : ,
, :
, , .
- : :
:
: ,
: , , : ,
...
, : , ', : 14 15 :
- ,- ,- :
, , .
- , , 16 :
: , , ,
14
15
16

(.) - :
(.) - :
(.) - :

114

, : , - : : ' , ' :
, :
,
, , , ,
, .
- ,
, ,
, : :
, : , , : - - , : ,
, ,
,
:
, ,
, ' :
, , .
- : :
:
,

115

: ,
, , ,
, , , :
,
, , : , . ,
: -
:
- ',- ,- :
: :
, , ' ,
, , :
, ,
, ,
.
- ' , ' : ' ,
, : ,
:
, : ',
, : , :
, ,
: -

116

, , -, .
- :
, :
: :
, , ,
, : ,
:
, : , , : - - , : ,
, :
, , : ,
:
- , ,- ,
,- , :

, , .
- , :
' :
- , : :
:

117

- ,- :
- , ,
, :
- ,- ,- : :
, : , : :
:
. ,
:
- ,- :
- ,- :
- , ,- ,-
, :
.
: , :
. : ,
,
, ,
, :
, -

118

:
- ,
,- ,- :
:
. ,
, :

119


, :

:
, :
,
, , ,
:
, :
: , , ,
: , ,
, :
... , :
, , ,
:
,
: ,
, , ,
:

120

,

:
, ,
, , :
, , ,
:
,
:
:
,
,
: , :
, , ,
:
- ' ,- :- , :
- , ,- :- ,
:

121

:
- , ,- :-
:
:
-
,- :- : :
- : , :
:
- ,- :
- , ,
,
:
:
- ,- :
- , :
:
- ,- :-
, :
:
- ', : ,

122

: :
, :

, , :
- :
- ,-
:
- ,- :

123, :
,

:
,
: :
: , , ' ,
, ,
, , , :
,
,
, , :
- ,-
:- : ,
, , : :
, : - , :
- , ' ,- ,-

124

, :
- , ,- :
- , ,- : ,
, , :
- , ,- :
, :
, - : , :
, : ,
- :
: , ,
, ,
':
- ,- :
- ,- :- ,
, :
,
:
, .
- , : :
, .
- , -

125

:
, , : , : , : , - , :
,
, ,
,
:
- , ,- :
,
, , :
, ,
,

: ,

17 :
- ,-
:
- , ,- :
- , ,-
:
- ,- ,-
17

(.) - :

126

: .
:

127

, :
, :
: -: :
, :
:
:
- , ,- - ,- 20 :

21 :
- ' ,- ,-
: : : ',
. 22 :
, , ,
:
- ' ,- , ,
20
21
22

(.) - :
(.) - :
(.) - :

128

,
,
:
, :
: :

, .
' , '
: ,
:
, : ', ,
: ,
,
: :
- 18, ,-
:- ,
: , , 19 :
,
:
: , , , , ,
, 18
19

(.) - , :
(.) - , :

129

- : :

:
- , ,- :
:
, , ,
, :
, , '
, ' :
- ', ' ,- ,
,- 23: ' ,
' : :
- ' ,- ,- , : ,
: ' , ':
:
.
:
- , :
:
23

(.) - :

130

- ,- ,
: , , :
,
, :
- :
, , -,
: , : , ...
, :
:
- ' ,- ,-
:
.
- , ' ,
:
, '
, ': , ',
: ,
, : , -

131

, ,
:

132


,
, :
, : , ,
, :
, ,
, , : ,
' , . , ' , : ,
, : - , : , - , : :
, ,
,
:
, ,
, , :
- , ,- - , - :- : -

133

, , 24
, :
, : , , . : :
- :
,
: , .
- , :
:
, : , .
- , :

, .
- ' , :
:
, :
, , ,
, :
- ,- ,- :
24

(.) - :

134

, -, :
: ,
:
,
- .
- , : , :

135


, :
, :

: , -,
, , - : ', , ,
, :


: , , -,
: , , , , ,
, , : , ' ,
, - , :
, , ,
:
- ,- ,- ', ' :

136

: , ,
: ,
: : :
: :
- , , , ,- :-
:
- ',- :-
: , , -25: : , : :
.
- , : :
- ,-
, 26:
,
:
,
- , :
,
: :
- ', , :
, ', :
25

- (.) - :
(.) - :

26

137

, , , : :
- ,- :- :
- ' ,- :-
: :
:
, :
, ,
, : : :
- ' ,- ,-
: :
- ', ',- :
, - , :
, , ,
, ,

:
- :
- ', ,- :

138

- ', ' , : . :
: : ,
, , , : , :
: , ,
:
- ' , :
, ,
:
- , : : :
:
, , :
- ' ,- ,-
:
:
- , ,- ,
:- , :
' , ' :

139

:
. '
, ' : , ,
, ...
, , , : , , : ,
, : :
', , : , :
', ,
:
:

140


: , : : ,
:
, ,
, : : : ,
, , , , , , :
- :
,- :
- , ' ,-
:- : , :
:
: ,
:
, ,
:

141

, , .
- , :
,
.
- ' : , : ,
: ,
:
- ',- :-
:
- ,- :-
: , ,
: :
: :
, :
- ',- :-
:
- ' ,- ,- : : ' , ' :
, , -

142

: , , : , , ... .
- , , :

:
,
: , ,
, , .
- : :
: : : :
. :
: ,
:

143


:
, : :
, :
, , , : , , :
, :
, . :
: , :
, ,
: , , : ,
:
, , , :
- ' ,- :- . , :
, , :
,

144

, ,
, .
- :
, :
, : , :
:
: ,
:
- ', ,- , :- :
,
-:
: , , :
- ,-
:
, :
, ,
, :
- ,- :-
:
,
:

145

, '
, , :
- ,- :- ,
:
, :
- ' ,- :-
:
27:
, : :
- ,- :

:
- ' , ,- :
- : ' ,- :- :
:

27

(.) - ,
, :

146


, , :
... .
:
, :
- ,-
:- :
:
,
, : ,
, : -
, ,
: , ,
: , :
' :
, , :
:
, .
, :

147

, , ,
, , : , - ,
:
, ', : , .
- :
- , ' :
, :
, .
- ' , :
- ,- :
- , , :
,
: .
- : , :
, , :
', , : : ,
, : :
, . -

148

: ,
: :
, :
, , ',
, :
, , :
, :
, , ,
. :
,
: ,
:
: .
- ' , ' :
: ', : :

149


- :

' , ' :
28 : , , ,
, , :
, , :
, ,
:
: ',
: , :
, -,
, , -
,
: : , : .
: .
:
:
,
, , :
28

- :

150

-
, , ,
29: ,
, ' : ', :
: :
- ,- :-
, :
: , , ,
, : , , :
, :
30 , :
- ,- :-
, 31:
:
- ' ,- :- :
, :
:
- , :
:
, 29

(.) - :
- , ,
, :
31
, (.) - :
30

151

32: :
- 33,- :- :
, , :
.
- ' , : :
,
, :
,
: , , :
, , :
- ' ,- ,- ', :
- ,- :
- :
- :
-
, , , : , ,
32
33

() (.) - :
- (.) - :

152

:
.
- ', :
- ',- :- , :
,
:

153


, - ,
: , :
, :
: , : ,
, ,
:
,
, ,
- : : - :
: -
, , , - :
:
, , :
: - : , , ,

154

: ,
:
- ,- ,-
, :
- ,- ,-
: : , :
, :
, , , :
:
: : ,
,
: , , ,
: , :
' , :
, - , , : , , ', :
: , ' , , -

155

, : , , :
, , :
- ' ,- :- ',
: ',
:
, : , ,
, :
- ', ,- :- : :
,
:
:
:

156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
, . . . . . . . . . 58
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

158

ISBN 978-99941-2-649-1

64x90 1/16

10 .
500

0014, , . , 13/7
. info@topprint.am
060 44 86 77