Вы находитесь на странице: 1из 18

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

Festal Matins Service

St John
tth e D iiv iin e A p o s ttlle ,, T h e o llo g iia n & he D v ne Apos e Theo og an & E v a n g e lliis tt Evange s

26 September 2012
By the Grace of God
Compiled, Adapted, Edited & Printed By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher By Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate Of Alexandria & All Africa Archdiocese Of Good Hope Holy Church Of The Dormition Of The Mother Of God Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic Of South Africa writers@telkomsa.net or marguerite.paizis@gmail.com or download directly from Marguerite Paizis on Scribd

Also the Feast of St Gideon the Righteous St Andrew, First Called Apostle of Christ return of Venerable Skull to Patras & the Holy Consecration of the Holy Church of St Andrew in Patras St Ephraim the Wonderworker of Perekop, Novgorod The arrival of the Iveron Holy Icon of our Ever Blessed Lady Theotokos in Georgia

RE-EDITED & PUBLISHED - 23 AUGUST 2012

36.

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

Evlogitos i, Kyrie, didaxon me ta Blessed art Thou, O Lord, teach


Dikeomata Sou. [3] me Thy Statutes [3]

Kyrie,

katafigi, egenithis imin en genea ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si. Pros Se katefigon; didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou.

Lord,

Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against Thee. me to do Thy Will, for Thou art my God. with Thee is the Fountain of Life; in Thy Light we shall see Light. Thy Mercy to those who know Thee.

Kyrie,

O Lord, to Thee have I fled; teach

Oti para Si Pigi Zois; en to Foti Sou For


opsometha Fos.

Paratinon Agios Doxa

to Eleos ginoskousi Se.

Sou

tis

Extend

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3]

Glory to the Father, and to the Amen Holy


us.

Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Immortal, have mercy on

Amin Agios Athanatos, eleison imas. Agios


O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. Hristo to Theo igapimene, epitahinon, rise laon napologiton. Dehete Se prospiptonta, O epipesonta to stithi katadexamenos. One iketeve Theologe, ke epimonon nefos ethnon diaskedase, etoumenos imin irinin, ke to Mega Eleos.

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us.


TONE 2

Festal Apolytikion

Apostole,

O Apostle, Beloved of Christ God,


hasten to deliver us people who have no excuse. He accepts Thy Supplications for He condescended at the Supper to let you lean against Him. Entreat Him, O Theologian, that He scatter the persistent cloud of hostile nations, and pray for us, for Peace and Great Mercy.

THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS IMMEDIATELY

2.

FESTAL MATINS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

35.

Theotokion

TONE (6) PLAGAL 2

Trisagion Prayers

THE CONGREGATION MUST STAND

Despina

prosdexe, tas deisis ton doulon Sou, ke litrose imas, apo pasis anagkis ke thlipseos.

Lady, receive the Supplications of Thy servants, and rescue us from all necessity and affliction.

Evlogitos O Theos imon, pantote


nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

Blessed is our God always now and ever, and to the Ages of Ages. Amen
to Thee, O God, Glory to

The Great Doxology


The Bells Are Rung And All The Lights Are Switched On

Amin Doxa Si, O Theos, Doxa Si! Vasilei


Ouranie, Paraklite, to Pnevma tis Aklithias, O Panatahou paron ke ta panta pliron, O Thisavros ton Agathon ke Zois Korigos elthe ke skinoson en imin ke katharison imas apo pasis kilidos ke Soson, Agathe, tas psihas imon. O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas.

PEOPLE

Glory O

Thee! Heavenly King, O Comforter, the Spirit of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and Save our souls, O Gracious Lord. God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us.

Doxa Si to dixanti to Fos. Doxa


en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis Evdokia.

Glory

to Thee Who has shown us the Light! to God in the Highest, and on earth Peace, Goodwill among men.

Glory We

Imnoumen

Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan. Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory. King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit.

Kyrie Kyrie

Lord, Lord

Agios

Holy

Doxa

O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou. tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas. Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world. at the right Hand of the Father, and have mercy on us.

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin Panagia

Prosdexe Oti

Receive our Prayer, Thou Who sits For


Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father.

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen All Holy

Trinity have mercy upon us. Lord, wash away our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Names sake.

Amin.
Kath
ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos. anamartitous filahthine imas.

Amen Every

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Amin


E VER YO NE PRA YS

day I will Bless Thee, and praise Thy Name forever and to the Ages of Ages.

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amen
Our Lords Prayer
IN UN I SON

Kataxioson, Kyrie, en ti emera tafti Grant, O Lord, this day to keep us


without sin.

Evlogitos

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas.

Blessed art Thou, O Lord, the God


of our Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages. Mercy O Lord, be upon us, as we have put our hope in Thee.

Pater

Amin

Amen Genito, Kyrie, to eleos Sou ef imas, May Thy


kathaper ilipisamen epi Se.

imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is

Our

Father Who art in Heaven: Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us

34.

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

3.

pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou.

from the evil one.


PRIEST

Enite afton en timpano ke horo. Praise


Enite afton organo. en hordes ke

Oti

Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin Soson
Kyrie ton laon Sou ke Evlogison tin Klironomian Sou, Nikas tis Vasilevsi kata varvaron doroumenos ke to son filatton dia tou Stavrou Sou Politevma. Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

For Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

Him with timbrel and dance, praise Him with strings and flute!

To

PEOPLE

Troparion to our Lord and Saviour, Jesus Christ

Lord, Save Thy people, and Bless Thine Inheritance, granting to our God-fearing Rulers Victory over all adversaries, and by Thy Cross preserving Thine Estate. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Parthenias apanthisma, to ton septon areton, dektikon endietima, tis sofias organon, to tou Pnevmatos temenos, to fotoforon stoma tis Haritos, tis Ekklisias to fainotaton, omma ton pansepton, Ioannin asmasi pnevmatikis, nin anevfimisomen, os ipiretin Hristou.

Let

us now extol the Most Divine St John with Spiritual Songs as a servant of Christ the King, Garland of Virginity, and the luminous Mouth of Grace, the habitation most worthy to receive the Divine Virtues, the Churchs brightest Eye; and let us honour him as the Holy Spirits Sacred and Divine Temple, and Instrument of Divine Wisdom. Him with resounding cymbals! Praise Him with triumphant cymbals! Let everything that has breath praise the Lord! O God-inspired Evangelist and Son of Thunder, rang forth as Thou preached to the whole wide world the Good Tidings of our Lord, Who is truly the Source of Good, Life Everlasting, Kingdom Immovable, and ineffable Joy and Blessedness, and enjoyment of Divine Contemplation, and the Gifts that Christ richly grants, which surpass all understanding and thought. Son, and to the Holy Spirit

Doxa

Glory

Enite

O ipsothis en to Stavro ekousios, ti Do Thou Who, of Thine own Good


eponimo Sou keni politia tous iktirmous Sou Dorise, Hriste O Theos. Evfranon en ti Dinami Sou tous Pistous Vasilis imon, Nikas horigon aftis kata ton polemion. Tin simmakian ehien tin Sin, oplon Irinis, Aittiton Tropeon. Will, upon the Cross was lifted up, bestow Thy Bounties upon the new State, which is called by Thy Name, O Christ God; make glad with Thy Might our God-fearing Rulers granting Victory over adversaries to those who have Thine Aid, which is a Panoply of Peace, a Trophy Invincible. and ever, and the Ages of Ages.

Afton en kimvalis evihis! Enite Afton en kimvalis alalagmou! Pasa pnoi inesato ton Kyrion!

Praise

Evangelista Thespesie, ton Agathon Thou,


tin Pigin, Vasilian asalevton, ke Zoin Eonion, ke Haran aneklaliton, ke theorias Thias apolavsin, ke ploutodotos Hristou harismata, noun ipervenonta, ke vroton dianian, gone vrontis, evangelizomenos, to kosmo elampsas.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now


eonon.

Amen Prostasia
fovera ke akateskinte, mi paridis, agathi, tas ikesias imon, panimfite Theotoke. Stirixon Orthodoxon politian. Soze nothen tin Nikin. Dioti etekes ton Theon, Moni Evlogimeni.

Amen
Theotokion

Champion Dread, Who cannot be put to confusion, despise not our Petitions. O Good One, All Lauded Birth-giver of our God, establish Thou the State of those who hold the Orthodox Faith; Save our Godfearing Rulers, whom Thou has called to rule over us, and bestow upon them Victory from Heaven: for Thou gave Birth to God, O Only Blessed One.

Doxa

Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Ioanni,

Glory to the Father, and to the O


Evangelist John, Peer of the Angels and Virgin, Theologian taught by God, Thou correctly proclaimed to the world the Immaculate Side, which sprouted the Blood and Water, whereby we obtain |Life Eternal for our souls. and ever, and to the Ages of Ages.

Evangelista

isangele Parthene, Theologe Theodidakte, Orthodoxos to kosmo, tin ahranton plevran, to ema ke to idor lizousan ekirixas, en O tin Eonion Zoin, porizometha tes psihes imon.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now


eonon.

Amin

Amen

4.

FESTAL MATINS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

33.

i Mitir Sou. Meth ou Se pantes imnoumen, Theogennitor Parthene.

and then to the Disciple He said: Behold, Thy Mother! To Thee and to him we sing praises, |O Mother of God and Virgin.

Litany of Fervent Supplications

Eleison

imas O Theos, kata to Mega Eleos Sou, deometha Sou, epakouson ke Eleison.

PRIEST

Lauds: The Praises to God

- Psalm 148

Have Mercy on us, O God, according to Thy great Mercy, we pray Thee, hear us and have Mercy Lord have mercy [3] Again, let us pray
and devout Christians for all Orthodox

ALL CREATION PRAISES THE LORD OUR GOD

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis Ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God. Him, all His Angels; praise Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper Kyrie Eleison [3] Eti deometha

PEOPLE PRIEST

ton eusovon ke Orthodoxon Hristianon.

PEOPLE PRIEST

Enite

Praise

iper tou Arhipiskopou (SERGIOU) ke pasis tis en Hristo Adelfotitos.

our Archbishop (SERGIOS) and all our Brotherhood in Christ.

Lord have mercy [3] Again, we pray for

Psalm 150 Festal Verses St John the Divine


TONE (8) PLAGAL 4

Kyrie Eleison [3] Oti eleimon ke Filanthropos Theos


iparhis ke Si tin doxan anapempomen to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PEOPLE PRIEST

Enite
STIHOS

Afton epi tes dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou.

Praise Him for His Mighty Acts;


VERSE

praise Him according to the greatness of His Majesty.

Makar, Ioanni Pansofe, periousia Thermi, tis Hristou Agapiseos, pleon panton pefinas, Mathiton Agapomenos, to pantepopti Logo ke krinonti, kikeis pasan tin ikoumenin zigis, tis katharotitos, ke agnias kallesi katavgasthis, soma ke dianian Theomakariste.

Blessed and All Wise Evangelist, in being Loved by the Word Who sees all things, and using Just Scales will Judge the Universe, Thou surpassed the Disciples all in the abundance of Thy Most Ardent Love for Christ our Lord, O Divine Apostle John; for Thou were radiant in both mind and body with the beauty of Purity and Chastity, in being Blessed by God.

and Loving God, and to Thee we give Glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.

Lord have mercy [3] For Thou art a Merciful

Amin En Onomati
Pater.

PEOPLE

Amen

Kyriou

Evlogison,

In the Name of the Lord, Bless us,


Father.
PRIEST

Doxa

ti Agia ke Omoousio ke Zoopio ke Adiereto Triadi, pantote, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Holy, Consubstantial, Life-giving and Undivided Trinity, always, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

Amin
irini, en anthropis evdokia. [3]

PEOPLE

Praises to Almighty God

Enite
STIHOS

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara.

Praise
VERSE

Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp.

Doxa en ipsistis Theo ke epi gis Glory Kyrie,


ta hili mou anixis, ke to stoma mou anageli tin enesin Sou. [2]

to God in the Highest, and on earth Peace, Good Will towards mankind. [3]

Theologias to namata, epi tou

John, when Thou leant against

stithous peson, tis Sofias exintlisas, ke ton kosmon irdefsas, Ioanni Panariste, ti tis Triados gnosi tin Thalassan, kataxiranas tis atheotitos, stilos genomenos, ke nefeli empsihos kathodigon, pros tin epouranion, klirodosian imas.

the Breast of Divine Wisdom Himself, Thou drew out as if from a well, Waters of Theology, and Thou watered the world with them. And with the Knowledge of the Trinity, Thou dried the ocean of pagan godlessness; Thou were animate Pillar of both Cloud and Fire, guiding us to the Heavenly Inheritance.

Lord, open Thou my lips, and my mouth shall show forth Thy praise [2]

MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD

32.

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

5.

The Six Psalms Psalm 3


Help For The Afflicted

Kyrie,

ti eplithinthisan i thlivontes me ?

O Lord, Many

why do those who afflict me multiply? are those who rise up against me. are those who say to my soul: There is no Salvation for him in his God. (PAUSE)

tis THAVMASIA Theomitoros ke voato. Heris, Pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene.

celebrate and honour THE HOLY FEAST of the Theotokos, crying aloud: Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!
PRIEST

Polli epanistante ep eme.


Sotiria afto en to Theo aftou. DIPALMA).
(

The Small Litany

Eti

Polli legovsi ti psihi mou: Ouk esti Many Si de Kyrie, Antiliptor mou, Foni Ego
i Doxa mou, ke ipon tin kefalin mou. mou pros Kyrion ekeraxa, ke epikouse mou ex Orous Agiou Aftou. ( DIPALMA).

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke alilous ke pasan tin Zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M AK E TH E SI GN OF TH E

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord. Lord have mercy Help us, Save us, have Mercy Amen/Lord have mercy Remembering our Most
upon us, and Protect us, O God, by Thy Grace.

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

PEOPLE PRIEST

But I

Thou, O Lord, art my Protector, my Glory, and the One Who lifts up my head.

cried to the Lord with my voice, and He heard me from His Holy Mountain. (PAUSE) I awoke, for the Lord helps me.

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias, Ahrantou,

PEOPLE PRIEST

ekimithin ke ipnosa; exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou. fovithisome apo mnriadon laou, ton kiklo epitithemenon mi.

I lay down and slept; I

Ou

will not be afraid of tens of thousands of people who set themselves against me and who surround me. God, for Thou struck all those who were foolishly at enmity with me Thou broke the teeth of sinners.

C RO SS

Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and each other, and all our Life to Christ our God.
& BO W D O WN TO GOD

Si Kyrie Oti Se Enousi pase e Dinamis ton


Ouranon, ke Si tin Doxan anapempousi, to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For all the Powers of Heaven


PEOPLE

Anastra

Kyrie Soson me O Theos mou, oti Si epataxas pantas tous ehthrenontas mi mateos, odontas amartolon sinetripsas.

Arise, O Lord, and Save me, O my

Tou Ego

Kyriou i Sotiria, ke epi ton Laon Sou i Evlogia Sou. ipnosa; Kyrios

Salvation I

is of the Lord, and Thy Blessing is upon Thy People.

Amin Vrontis
Iios genomenos, Vrotis etheologisas, to, en arhi in O Logos, Apostole Ioanni. Epipesn to stithi gar, Pistos to tou Despotou Sou, kakithen arisamenos, Theologias ta rithra, tin ktisin pasan ardevis.

praise Thee, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Amen

Festal Exaposteilarion St John the Divine

ekimithin ke exigerthin, oti antilipsete mou.

lay down and slept; I awoke, for the Lord helps me.

Psalm 37 [38]
A Psalm Of Repentance

Kyrie, mi to Thimo Sou elegxis me, O Lord, do not rebuke me in Thy


mide ti Orgi Sou pedevsis me! Wrath, nor chasten Thine Anger! me in

Oti

ta Veli Sou enepagisan mi, ke epestirixas ep eme tin Hira Sou.

For

Thine arrows pierce me deeply and Thy Hand rests upon me. is no healing in my flesh because of Thy Wrath, nor any Peace in my bones because of my sins.

Son of Thunder Thou became and Thou Theologised for all, saying: In the beginning was the Word..., O Apostle John. For when, with Faith, Thou leaned against our Masters Chest, as one who is beloved, Thou drew from there Theology like rivers of Living Water, and irrigated all Creation. Thou stood at Thy Lords All Holy Cross, O Pure Lady, with John the Virgin Disciple, Thou heard the Creator say: Woman: behold Thy son;

Theotokion

Ouk estin iasis en ti sarki mou apo There


prosopou tis Orgis Sou, ouk estin Irinin tis osteis mou apo prosopou ton amartion mou.

Stavro

to tou Kyriou Sou, paristameni Panagne, Sin Mathiti to Partheno, Gine idou O Iios Sou, akikoas tou plasantos. To Mathiti osavtos de, idou fisin

As

6.

FESTAL MATINS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

31.

throughout all generations.


STIHOS

Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

Tin

VERSE

Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

More Honourable than the

Oti

e anomei mou iperiran tin kefalin mou, osi fortion vari evapinthisan ep eme.

For My I

my transgressions rise up over my head - like a heavy burden they press me down. wounds grow foul and fester because of My foolishness.

Prosoxesan Etaleporisa

ke espisan i milopes mou, apo proopou ti afrosinis mou.

Epiise

Kratos en Vrahioni Aftou dieskorpisen iperifanous diania kardias afton. Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

He

has shown Strength with His Arm; He has scattered the proud in the imagination of their hearts. Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

STIHOS

Tin

VERSE

More

ke katekamfthin eos telous olin tin imeran skithropazon eporefomin, oti i psihi mou eplisthi empegmon, ke ouk estin iasis en ti sarki mou. irfomin apo kardias mou. stenagmou tis

suffer misery, and I am utterly bowed down all day long I mourn, for my loins are filled with mockeries, and there is no healing in my flesh. I roar because of the groaning of my heart.

Ekakothin ke etpinothin eos sfodra, Ke I


enantion sou pasa i epithimia mou, ke o stenagmos mou ouk apekrivi apo Sou.

I am afflicted and great humbled; O


Lord, all my desire is before Thee and My sighing is not hidden from Thee. heart is troubled my strength fails me, and even the light of my eyes has failed me. friends and neighbours who draw near stand against me, and my family stands afar off.

Kathile

dinastas apo thronon ke ipsose tapinous. Pinontas eneplisen agathon ke ploutountas exapestile kenous.

He has put down the mighty from


their thrones, and has exalted the humble and meek. He has filled the empty with Good Things, and the rich He has sent away empty.
VERSE

My

kardia mou etarahthi, egkatlipe me i ishis mou, ke to fos ton ofthalmon mou ouk esti met emou. fili mou ke i plision mou ex enantias mou ingisan ke estisan, ke i engista mou makrothen estisan. exeviazonto i psihin mou. Ke kaka mi elalisan dolistitas olin emeletisan. zitountes tin i zitountes ta mateotitas, ke tin imeran

My

STIHOS

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!
remembering His Mercy, has helped His servant Israel, as He promised to our Forefather, Abraham and his seed forever.

Ke

And those who seek my soul use


violence, and those who seek evil for me speak foolishness, and they plan deception all day long.

Antelaveto

Israil pedos Aftou mnisthine Eleous kathos elalise pros tous Pateras imon, to Avraam ke to spermati aftou eos eonos.

He,

Ego, de osi kofos ouk ikonon, ke osi


alalos ouk anigon to stoma aftou.

I,

like a deaf man, do not hear and I am like a mute who does not open his mouth. I am like a man who does not hear and who has no reproofs in his mouth.

Ke

And For For

STIHOS

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee! TONE 4

egenomin osi anthropos ouk akouon, ke ouk ehon en to stomati aftou elegmou. epi Si Kyrie ilpisa, Si isakousi Kyrie O Theos mou. ipa: Mi pote epiharosi me i ehthri mou, ke en to salefthine podas mou, ep eme emegalorrimonisan. ego is mastigas etimos, ke i algidon mou enopion mou diapantos, oti tin anomian mou anangelon , merimniso iper tis

Oti Oti

in Thee, O Lord, I hope Thou will hear, O Lord my God. I said: Let not my enemies rejoice over me, for when my foot slips, they boasted against me. I am ready for wounds, and my pain is continually with me, for I will declare my transgressions, by

Katavasia of the 9th Ode

Apas gigenis skiratato to pnevmati


lampadouhoumenos. Panigirizeto de ailon Noon fisis, gererousa TA IERA

Let every mortaL born on earth,


carrying his torch, in spirit leap for Joy; and let the Orders of Angelic Powers

Oti

For

30.

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

7.

amartias mou. iper eme - ke eplithinthisan i misountes me adikos; i antapodidontes kaka anti Agathon, evdievallon me, epi katediokon Dikeosinin.

remembering my sins. enemies live, and have become stronger than me and those who hate me unjustly are multiplied; those who repaid me evil for good slandered me because I pursue Righteousness.

I de ehthri mou zosi, ke kekrateonte My

Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos i


ODI 8 ODE 8

Creator, and they sang in Joy: Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers! Praise, we Bless and we Worship the Lord!

Enoumen, Pedas

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

We The

Mi egkatalipis me Kyrie O Theos Do not forsake Me, O Lord!


mou!

Mi

apostis ap emou. Proshes is tin voithian mou Kyrie tis Sotirias mou! [2]

My God, do not depart from me heed me and help me, O Lord of my Salvation!
M

Psalm 62 [63]
Friendship With Almighty God

evagis en ti kamino O tokos tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri psallousan. Ton Kyrion imnite ta Erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.

Theos O Theos mou pros Se orthrizo; edipise Se i psihi mou.

O God my

AGNIFICAT

Offspring of the Theotokos saved the Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He gathers together all Creation to sing: O ye Works of the Lord: Bless ye the Lord and exalt Him above all forever!

God: I rise early to be with Thee: my soul thirsts for Thee. often my flesh thirsts for Thee like a desolate, impassable and waterless land.

The Magnificat
STANDING BEFORE THE HOLY ICON OF THE EVER BLESSED THEOTOKOS, THE PRIEST DECLARES THE FOLLOWING, AFTER WHICH HE CENSES THE SANCTUARY, HOLY ICONS AND CONGREGATION.

Pos aplos Si i sarx mou, en gi erimo How


ke avato ke anidro.

Tin Theotokon ke Miter to

Fotos: en imnis timontes Meglinomen!


THE BELLS ARE

The

Outos Oti

en to Agio ofthin Si, tou idin tin Dinamin Sou ke tin Doxan Sou. krisson to Eleos Sou iper zoas,ta hili mou Epenesovsi Se. to Onomati Sou aro tas hiras mou.

So

in the Holy Place I appear before Thee, to behold Thy Power and Thy Glory. Thy Mercy is better than life, my lips shall praise Thee.

Theotokos and Mother of the Light: with hymns let us Magnify!


THIS POINT

RUNG AT

Megalini i psihi mou ton Kyrion ke My


igaliase to pnevma mou epi to Theo to Sotiri mou.
STIHOS

Because

soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Saviour.

Outos Evlogiso Se en ti zoi mou; en Thus will I Osi


steatos ke pititos emplisthii i psihi mou, ke hili agaliaseos enesi to Onoma Sou.

Bless Thee in my life; in Thy Name I will lift up my hands. if with marrow and fatness may my soul be filled, and with rejoicing lips my mouth shall sing praises to Thy Name.

As

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!
of His Handmaiden: for behold from henceforth all generations shall call me Blessed.

Oti epevlepsen epi tin tapinosin tis For He has regarded the Humility
doulis Aftou. Idou gar apo tou nin Makariousi me pase i genee.
STIHOS

I emnimonefon Sou epi tis stromnis If I remember Thee on my bed, at


mou, en tis orthris emeleton is Se, oti egnithis Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon Sou Agaliasome. daybreak I meditate on Thee; for Thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings will I greatly rejoice.

Ekollithi

i psihi mou opiso Sou emou antelaveto i Dexia Sou.

My

Anti de is matin exitisan tin psihin


mou, iselefsonte is ta katotata tis gis.

soul follows closely behind Thee Thy right Hand upholds me.

Paradothisonte

is hiras romfeas, merides alopekon esonte.

those who seek my soul in vain, shall go into the lowest parts of the earth. They shall be delivered to the sword - a portion for foxes.

Yet

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!
He Who is Mighty has magnified me, and Holy is His Name; and His Mercy is upon those who Fear Him,

Oti epiise mi Megalia O dinatos ke For


Agion to Onoma Aftou, ke to Eleos Aftou is genean ke genean tis fovoumenis Afton.

8.

FESTAL MATINS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

29.

Igapimenou, Theologou. eleison imas.

Ioannou

tou

Virgin and Beloved St John the Theologian. his Holy Intercessions, O God, have mercy on us.
TONE 4

Tes aftou Agies Presvies, O Theos, By Amin.


ODI 1

de Vasilefs evfranthisete epi to Theo, epenethisete pas O onmion en Afto oti enefragi stoma lalounton adika. tis orthris emeleton is Se: oti egnithis Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon Sou Agaliasome. i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i dexia Sou. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

The King, however,

Amen
ODE 1

shall be glad in God; everyone who swears by Him shall be praised, for mouths that speak unrighteous things are stopped. dawn I meditate on Thee: for Thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings will I greatly Rejoice. soul follows closely behind Thee Thy right Hand upholds me. Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to theAges of Ages. to Thee, O

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos -

En

At

Anixo to stoma mou ke plirothisete I


Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso gnothomenos TAFTIS TA
THAVMATA.
ODI 3

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly keeping Feast and JOYFULLY PRAISING
HER MIRACLES

Ekollithi

My

Doxa

Glory to the Father, and to the

ODE 3

Tous

Sous Imnologous, Theotoke, izosa ke Afthonos Pigi, Thiason Sigkrotisantas Pnevmatikon, stereoson. Ke en ti Thia Doxi Sou Stefanon Doxis axioson.

O Mother of God, Thou living and


plentiful Fount, grant strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of Praise to Thee: and in Thy Divine Glory grant them Crowns of Glory.
ODE 4

Amin Amen Alleluia [3] Doxa Si, O Theos Alleluia[3] Glory


[3]

ODI 4

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Amin Kyrie

God

[3]

Tin

anexihniaston Thian Voulin tis ek tis Parthenou sarkoseos Sou to Ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie

Perceiving

the Unsearchable Purpose of God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amen
Psalm 87 [88]
The Darkness Of Death

ODI 5

ODE 5

Exesti ta simpanta epi ti Thia Doxi The


Sou. Si gar, apirogame Parthene, eshes en Mitra ton epi Panton Theon ke tetokas ahronon Iion, pasi tis imnousi Se Sotirian vravevousa.
ODI 6 ODE 6

whole world was amazed at Thy Divine Glory: for Thou, O Virgin, Who has not known wedlock, has been Translated from earth to the Eternal Mansions to the Life without end, bestowing Salvation upon all who sing Thy praises.

O Theos tis Sotirias mou: imeras ekeraxa ke en nikti Evantion Sou.

Lord, God of my Salvation: I cry out day and night before Thee. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord, for my soul is filled with sorrows, and my life draws near to Hades. down to the Pit - I am like a helpless man, free among the dead - like slain men thrown down and sleeping in a tomb, whom Thou Remembers no more, and who are removed from Thy Hand.

Iseltheto

enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie, oti eplisthi kakon i psihi mou, ke is zoi mou to Adi ingise.

Let

Tin

Thian Taftin ke Pantimon Telountes Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex aftis tehthenta Theon Doxazontes.

As

we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O people of the Lord, and Glorifying God Who was Born of her. Holy Children bravely trampled upon the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the

Proselogisthin

ODI 7

ODE 7

Ouk

elatrefsan ti ktisi i Theoforones para ton Ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon.

The

meta ton katavenonton is Lakkon egenithin os anthropos avoithitos, en neris eleftheros, osi trafmatie errimmeni kathendontes en tafo, on ouk emnisthis eti, ke afti ek tis Hiros Sou aposthisan. me en lakko katotato, en skotinis ke en Skia Thanatou.

I am counted among those who go

Ethento

They laid me in the lowest pit, in


dark places and in the Shadow of Death.

28.

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

9.

Ep eme epestirihthi O Thimos Sou, Thy


ke pantas tous metorismous Sou epigages ep eme! ( DIAPALMA)

Wrath rested upon me, and Thou brought all Thy Billows over me. (PAUSE) removed my acquaintances far from me; they made me an abomination among themselves I was betrayed, and did not escape. eyes have weakened from poverty. and I cry to Thee, O Lord - all day long I stretch out my hands to Thee.

Tou (AGIOU TOU NAOU) ... Of (THE PATRON OF THE PARISH) ... Ton Agion ke Dikeon Theopatoron Of the Holy and Righteous
Ioakim ke Annis, ke ( SAINT) tin MNIMIN episteloumen, ke Panton Sou ton Agion... Ancestors of God, Joachim and Anna, and of (SAINT) whose memory we Commemorate today, and of all Thy Saints... beseech Thee, the Only, Most Merciful Lord: hear us sinners who pray unto Thee, and have Mercy on us. and Bounties and Compassion of Thine Only Begotten Son, with Whom Thou art Blessed, together with Thine All Holy, and Good, and Life-giving Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Emakrinas

tous gnostous mou ap emou, ethento me vdeligma eaftis; paredothin ke ouk exeporevomin. ofthalmi mou isthenisan apo ptohias, ke ekekraxa pros Se Kyrie olin tin imeran, dipestasa pros se tas hiras mou. tis nekris piisis Thavmasia? I Iatri anastisofsi ke Exomologisonte Si?

Thou

Iketevomen Se, Mone Polielee Kyrie: We


epakouson imon ton amartolon deomenon Sou ke Eleison imas.

My

Mi

Will

Thou work Wonders for the dead? Or will Physicians raise them up, and acknowledge Thee?

Kyrie Eleison [12] Elei, ke Iktirmis,

PEOPLE PRIEST

Mi diigisete tis en tafo to Eleos Sou, Shall anyone in the tomb describe
ke tin Alithian Sou en ti apolia? Thy Mercy and Thy Truth in Destruction?

ke Filanthropia tou Monogenous Sou Iou, meth ou Evlogitos is, sin to Panagio, ke Agatho, ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai, ke is tous Eonas ton Eonon.

Lord have mercy [12] Through the Mercies

Mi

gnosthisete en to Skoti ta Thavmasia Sou, ke i Dikeosini Sou en gi eplelismeni? pros Se, Kyrie, ekeraxa, ke toproi i prosevhi mou profthasi Se.

Shall

Thy Wonders be known in Darkness, and Thy Righteousness in a Forgotten Land? the morning my Prayer shall come near to Thee.

Amin Ta
Megalia Sou Parthene, is diigisete? Briis gar Thavmata, ke pigazis iamata, ke presvis iper ton psihon imon, OS
THEOLOGOS KE FILOS HRISTOU.

PEOPLE

Amen

Festal Kontakion St John the Divine

Who

Kago Inati

Yet I, O Lord, cry to Thee, and in Why, O Lord, dost Thou reject me
hiding Thy Face from me?

Kyrie apothis tin prosevhin mou - apostrefis to Prosopon Sou ap emou? imi ego ke en kopis ek neotitos mou; ipsothis de etapinothin ke exiporithin. eme diilthon e Orge Sou; ke i Foverismi Sou exetaraxan me ekiklosan me os idor - olin tin imeran periehon me ama. ap emou filon, ke tous gnostous mou apo taleporias.

can describe Thy Magnificence, O Virgin? Thou pour out Miracles and Thou overflow with cures, and Thou Intercede on behalf of our souls, AS A THEOLOGIAN AND
FRIEND OF CHRIST.

Ptohos

Poor am I and in trouble since my


youth; yet having been exalted, I was humbled and brought into despair.

Festal Ikos St John the Divine

Ipsi

Ep

Thy fierce Anger passed over me,


and Thy Terrors greatly troubled me they compass me like water all day long they surround me all at once.

Emakrinas Kyrie

Thou

removed far from me neighbour, friend and my acquaintances because of my misery.

Ourania ekmanthanin, ke thalassic ta vathi erevnan tolmiron iparhi ke akatalipton. Osper oun astra exarithmise, ke paralion psammon ouk estin olos, outos out eta tou Theologou ipin ikanon, tosoutis afton stefanis O Hristos, on igapisen estepsen! Ou to stithi anepese, ke en to Mystiko dipno sinistiathi, OS THEOLOGO KE
FILOS HRISTOU.

As

daring and incomprehensible as it is to search out Celestial Heights, and the depths of the sea, so is it impossible to number the stars and the sand of the shores. Similarly, no one is able to explain the Theologian or the many Crowns with which Christ has adorned His beloved one who leaned upon His Chest and ate with Him at the Mystical Supper, AS
A THEOLOGIAN AND FRIEND OF CHRIST.

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti evantion Sou. enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin

Lord, God of my Salvation: I cry out day and night before Thee. my Prayer come before Thee. Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord.

Synaxarion of 26 September

Iseltheto

Let

Ti tou aftou minos, i Metastasis On the


tou Agiou endoxou Apostolou, ke Evangelistou, Filou, Epistithiou, Parthenou,

26th day of this month, we commemorate the Translation of the Holy and Glorious Apostle and Evangelist, Friend,

10.

FESTAL MATINS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

27.

Ipsoson

Keras Hristianon Orthodoxon ke katamempson ef imas ta Elei Sou ta Plousia. tis Panahrantou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias...

Exalt

the Horn of Orthodox Christians, and send down upon us Thy rich Mercies. the Intercessions of our All Pure Lady, the Theotokos and Ever Virgin Mary...

disin mou, Kyrie.

Psalm 102 [ 103 ]


A Prayer Of Praise For Gods Mercy And His Angelic Hosts

Presvies Dinami

Through

Evlogi

i psihi mou ton Kyrion, ke panta ta entos mou to Onoma to Agion Aftou. epilanthanou pasas tas Enesis Aftou: Ton evilatefonta pases tes anomies sou; ton iomenon pasas tas nosous sou; ton litroumenon ek fthoras tin Zoin sou; ton stefanounta se en Elei ke Iktirmis; ton empiplonta en Agathis tin epithimian sou; anakenisthisete os meou i neotis sou.

Bless

the Lord, O my soul; and everything within me: Bless His Holy Name! the Lord, O my soul, and forget not all His Rewards: He Who is Merciful towards all your transgressions, Who heals all your diseases, Who Redeems your Life from corruption, Who crowns you with Mercy and Compassion, Who satisfies your desire with Good Things; and Renews your youth like the eagle.

Evlogi i psihi mou ton Kyrion ke mi Bless

tou Timiou ke Zoopiou Stavrou...

Through the Might of the Precious


and Life-giving Cross...

Prostasies Ikesies

ton Timion, Epouranion Dinameon Asomaton...

Through Of

the Protection of the honourable Bodiless Powers of Heaven... the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist, John; of the Holy, Glorious and All Laudable Apostles... our Fathers among the Saints the Great Hierarchs and Ecumenical Teachers: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; Athanasios, Cyril [and John the Almsgiver] Patriarchs of Alexandria... our Holy Father Nicholas of Myra, Nektarios of Pentapolis, Spyridon of Trymithountos the Wonderworkers... the Holy and Glorious great Martyrs: George the Victorious, Demetrios the Myrrh-gusher, Theodore the Tyron, Theodore the General, Menas the Wonderworker, and the Hieromartyrs: Charalambos and Eleftherios... the Holy, Glorious, Great Martyrs: Thekla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Photini, Marina, Paraskevi and Irene... the Holy, Glorious Victorious Martyrs... our Venerable and Ascetic Illuminators ... and Godly

tou Timiou, ke Evdoxou Profitou, Prodromou, ke Vaptisou Ioannou; ton Agion Endoxon ke panevfimon Apostolon... en Agiis Pateron imon, Megalon Ierarhon, ke Ikoumenikon Didaskalon: Vasiliou tou Megalou, Grigoriou tou Theologon ke Ioannou tou Hrisostomou; Ananasiou ke Kirillou, Patriarhon Alexandries... tou en Myris, Nektarios Pentapolis, Spyridonos Episkopou Trymithountos, ton Thavmatourgon...

Pion

Ton

Of

eleimosinas O Kyrios, krima pasi tis adikoumenis.

ke

The He

Lord shows Mercies and Judgement to all who are wronged. made known His Ways to Moses His Will to the Sons of Israel. Lord - slow to anger, and abounding in Mercy.

Egnorise tas odous aftou to


.

Mosisi tis Iis Israil ta Thelimata Aftou

Iktirmon Ouk

ke Eleimon O Kyrios, makrothimos ke Polieleos. is telos orgisthisete, oude is ton eona minii.

Compassionate and Merciful is the He


will not become angry to the end, nor will He be wrathful forever. does not deal with us according to our sins, nor rewards us accoding to our transgressions, for according to the height of Heaven from earth, so the Lord reigns in Mercy over those who Fear Him as far as the East is from the West, so does He remove our transgressions from us! a father has compassion for his children, so does our Lord have Compassion on those who Fear Him, for He knows how He formed us He remembers that we are clay. grass - like a flower of the field he flourishes; for the wind passes over it, and it shall not

Nikolaou

Of

Ton

Agion Evdoxon Megalomartyron: Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou tou Mirovlitou, Theodorou tou Tironos, Theodorou tou Stratilatou, Mina tou Thavmtourgou, ke Ieromartirou Haralambos ke Eleftheriou... Agion Evdoxon, Megalon Martyron: Theklas, Varvaras, Anastasias, Ekaterinis, Kyriakis, Photinis, Marinas, Paraskevis ke Irinis... Agion Evdoxon ke Kallinikon Martyron... Osion ke Theoforon Pateron imon ton en Askisei Lampsanton...

Of

Ou kata tas amartias imon epiisen He


imin, oude kata tas anomias imon antapedoken imin, oti kata to ipso tou Ouranou apo tis gis, ekrateose Kyrios to Eleos Aftou epi tous Fovoumenous Afton - kathoson apehousin anatole apo dismon, emakrinen af imin tas anomias imon.

Ton

Of

Kathos

Ton Ton

Of Of

iktiri patir iious oktirise Kyrios tous fovoumenous afton, oti aftos egno to plasma imon Mnisthiti oti hous esmen.

As

Anthropos

- osi hortos e imere aftou, osi anthos tou agrou outos exanthisi. Oti pnevma diilthen en afto, ke ouk iparxi,

As for mankind his days are like

26.

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

11.

ke ouk epignosete eti ton topon aftou.

remain and it shall no longer know its place.

Thisia

to

Theo,

pnevma

To

de Eleos tou Kyriou apo to Eonos ke Eos tou Eonos epi tous Fovoumenous Afton. tis filassousi tin Diathikin Aftou, ke memnimenis ton Entolon Aftou tou Piise Aftas.

Yet the Mercy of the Lord is from


Age to Ages upon those who Fear Him. His Righteousness is upon childrens children to those who keep His Covenant and remember His Commandments to obey them.

sintetrimmenon Kardian sintetrimmenin ke tetapinomenin

Sacrifice to God is a broken spirit a broken and humbled heart God will not despise. Good, O Lord, in Thy Good Pleasure to Zion, and let the walls of Jerusalem be built, then Thou will be pleased with a Sacrifice of Righteousness, with Offerings and Whole Burnt Offerings - then shall they offer young bullocks on Thine Altar.

Ke i Dikeosini Aftou epi iious iion, And

Agathinon, Kyrie, en ti evdokia Sou Do


tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim, tote eudokisis Thisian Dikeosinis, anaforan ke Olokaftomata - tote aniisousin epi to Thisiastirion Sou moshous.

O Theos ouk exoudenosi.

Kyrios

en to Ourano itimase ton Thronon Aftou, ke i Vasilia Aftou panton despozi.

The

Lord prepared His Throne in Heaven and His Kingdom rules over all. Mighty in Strength who do His Word - who heed the Voice of His Words.

Eleison me, O Theos!

Have mercy on me, O God!


Divine Mercy

Evlogite

ton Kyrion pantes Angeli Aftou, dinati ishii piountes ton Logon Aftou - tou akouse tis Fonis ton Logon Aftou. ton Kyriou passe e Dinamis Aftou - Litourgi Aftou piountes ta Thelimata Aftou ton Kyrion pante ta Erga Aftou, en panti topo tis Despotias Aftou. i pshihi mou ton Kyrion. [2]

Bless the Lord, all you His Angels

Intercessory Hymns for

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

Evlogite Evlogite Evlogi

Bless the Lord, all you His Hosts


His Ministers who do His Will.

Tes TON

APOSTOLON presvies, eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

Through

the intercessions of THE APOSTLES, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.

Bless the Lord, all His Works, in all


places of His Dominion!

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon. Ages.

Bless, O my soul, the Lord!

Amin Tes

Psalm 142 [143]


Waiting In The [Spiritual] Darkness For The [Divine] Light

tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

Amen Through the Intercessions of the


Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of our transgressions.
TONE 2

Kyrie

isakouson tis Prosefhis mou; enotise tin deisin mou en ti Alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou. mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou Dikeothisete enopion Sou pas zon. Katedioxen O ehthros tin psihin mou. Etapinosen is tin gin tin zoin mou, ekathise me en skotinis os nekrous eonos.

Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth answer me in Thy Righteousness. with Thy servant, for in Thy Sight no-one living is Righteous.

Festal Idiomelon St John the Divine

Eleison

Ke

And do not enter into Judgement

me, O Theos, kata to Mega Eleos Sou ke kata to plithos ton iktirmon Sou Exalipson to anomima mou. Parthene, Mathita Igapimene tou Sotiros, tes ikesies Sou imas, perisoze deometha, apo vlavis pantias, oti Sou esmen Pimnion.

Have

mercy upon according to Thy according to the Thy Mercies do offences.

me, O God, Great Mercy; multitude of away mine

Theologe

Oti

For

the enemy persecutes my soul. He humbled my life to the ground, he caused me to dwell in dark places like one who was long dead.
1

Virgin Theologia, Beloved Disciple of the Saviour, we pray that Thou will keep us safe from any harm, by Thine Intercessions; for we are Thy Flock.

Ke
1

ikidiasen ep eme to pnevma mou - en emi etrahthi i kardia

And

Prayer of Salvation

my spirit was in anguish within me - my heart was

Soson

O Theos ton Laon Sou, ke Evlogison tin Klironomian Sou. ton kosmon Sou en Elei ke Iktirmis.

PRIEST

O Lord, Save Thy People and Bless Thine Inheritance.

Episkepse
O U R E N E M I E S ARE NOT ONLY OUR PHYSICAL, HUMAN ENEMIES, BUT ESPECIALLY THE INVISIBLE ENEMIES THE EVIL ONE AND HIS DEMONS WHO OBSESSIVELY AND CEASELESSLY, SEEK OUR DESTRUCTION AND FAILURE IN OUR EARTHLY AND ETERNAL ENDEAVOURS. BUT, NO MATTER HOW THEY TEMPT US INTO SPIRITUAL DEATH, THE CHOICE IS OURS TO MAKE OBEY GOD AND REAP ALL THE SPIRITUAL AND PHYSICAL PHYSICAL BENEFITS SPIRITUAL LIFE WITH GOD - OR CHOOSE THE WEAKER, DESTRUCTIVE, SELF-INDULGENT TEMPTATIONS THAT LEAD US TO SPIRITUAL DEATH AND EVENTUALLY, ETERNAL CONDEMNATION AND ALIENATION FROM GOD AND EVERYTHING GOOD!

Visit

Thy world with Mercies and Bounties.

12.

FESTAL MATINS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

25.

Oti tin Si

anomian mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

For

I know my lawlessness, and my sin is always before me. Thee only have I sinned and done evil in Thy Sight that Thou may be Justified in Thy Words, and overcome when Thou art Judged.

mou.

troubled within.

Emnisthin

mono imarton, ke to poniron enopion Sou epiisa. Opos an Dikeothis en tis Logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se.

Against

imeron arheon, ke emeletisa en pasi tis Ergis Sou en piimasi ton Hiron Sou emeleton. pros se tas hiras mou -i psihi mou os gi anidros Si.

I remembered the days of old, and


I meditated on all Thy Works I meditated on the Works of Thy Hands.

Dipetasa

Idou gar en anomies sinelifthin, ke Behold,


en amarties ekissise me i mitir mou.

stretch out my hands to Thee my soul thirsts for Thee like a waterless land. (PAUSE) me speedily, O Lord my spirit faints within me. who go

I was conceived in transgressions, and in sins my mother bore me. Thou Love Truth Thou showed me the unknown and secret things of Thy Wisdom.

Tahi isakouson mou, Kyrie - exelie Hear


to pnevma mou! emou, ke omiothisome katavenonsin is Lakkon. Sou, oti epi Si ilpisa. tis

Idou

gar Alithian Igapisas. Ta adila ke ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi. ke hiona

Behold, Thou

Mi aspostrepsis to Prosopon Sou ap Turn not Thy Sight from me, lest I
become like those down into the Pit.

Randiis Plinis

me issopo, katharisthisome. iper

shall sprinkle me with hyssop, and I will be Cleansed. made whiter than snow.

Akouston piison mi to proi to Eleos Cause me to hear Thy Mercy in the


morning, for I hope in Thee.

me, ke levkanthisome.

Thou shall wash me, and I will be Thou shall make me hear Joy and
Gladness my bones that were humbled shall greatly Rejoice. blot out all my transgressions.

Gnorison Exelou

Akoutiis

mi agalliasin ke evfrosinin, agaliasonte ostea tetapinomena.

mi, Kyrie, Odon en i porefsome, oti pros Se ira tin psihin mou.

Make

me know, O Lord, the Way wherein I should walk, for to Thee I lift up my soul.

me ek ton ehthron mou, Kyrie, oti pros Se katefigon. me tou piin to Thelima Sou, oti Theos mou is Si. me en ti Evthia. me.

Deliver

Apostrepson to Prosopon Sou apo Turn Thy Sight from my sins, and ton amartion mou, ke pasas tas
anomias mou exalipson. Theos, ke pnevma evthes Engenison en tis engatis mou. Sou, ke to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou.

me from my enemies, O Lord, for to Thee I flee for Refuge.

Didaxon

Teach me to do Thy Will, for Thou


art my God. Uprightness. me Life.

Kardian katharan ktison en emi, O Create in me a clean heart, O God, Mi aporripsis me apo tou Prosopou Do Apodos
mi tin Agalliasin tou Sotiriou Sou, ke Pnevmati Igemoniko stirixon me. asevis epi Se epistrepsousi. and Renew a right spirit within me. not cast me away from Thy Presence, and taken not Thy Holy Spirit from me.

To Pnevma Sou to Agathon Odigisi Thy Good Spirit shall Guide me in Eneka tou Onoma Sou, Kyrie, zisis For Thy Names sake O Lord, grant En
ti Dikeosini Sou exexis ek thlipseos ton psihin mou - ke en to Eleei Sou exolothrevsis tous ehthous mou - ke apolis pantas tous thlivontas tin psihin mou, oti doulos Sou imi ego.

In

Restore I

Didaxo anomous tas Odous Sou, ke Rise


me ex ematon, O Theos, O Theos tis Sotirias mou, agalliasete i glossa mou tin Dikeosinin Sou.

to me the Joy of Thy Salvation, and uphold me with Thy Guiding Spirit.

will teach transgressors Thy Ways, and the ungodly shall return to Thee. blood guiltiness, O God, the God of my Salvation, and my tongue shall greatly rejoice in Thy Righteousness.

Thy Righteousness Thou shall bring my soul out of affliction and in Thy Mercy Thou shall destroy my enemies and Thou shall utterly destroy all who afflict my soul, for I am Thy servant. Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth answer me in Thy Righteousness. with Thy servant, for in Thy Sight no-one living is Righteous. Uprightness.

Kyrie isakouson tis prosefhis mou, O


enotise tin deisin mou en ti alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

Deliver me from

Ke

Kyrie

ta hili mou anixis, ke to stoma mou aanangeli tin Enesin Sou, oti i ithelisas thisian, edoka an Olokaftomata ouk evdokisis.

Lord, Thou shall open my lips, and my mouth will declare Thy Praise, for if Thou desired Sacrifice, I would give it Thou will not be pleased with Whole Burnt Offerings.

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou dikeothisete enopion Sou pas zon. [2]

And do not enter into Judgement

To Pnevma Sou to Agathon Odigisi Thy Good Spirit shall Guide me in


me en ti Evthia.

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit,

24.

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

13.

tous eonas ton eonon.

now and ever, and unto Ages of Ages. Si, O

Amin Allelouia
Theos!

[(3)
[3]

Doxa

Amen Alleluia

hands, and another will gird you and carry you where you do not wish to go.

[3]

God. [3]

Glory

to Thee, O

Touto

de ipe simenon thanatodoxasi ton Theon.

pio

This He spoke, signifying by what


death he would glorify God. said to him: Follow Me!

I Elpis imon, Kyrie, doxa Si! En irini tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Iper tis anothen Irinis ke tis Sotirias
ton psihon imon, tou Kyriou deithomen...

Our Hope, O Lord: Glory to Thee!


PRIEST

Ke touto ipon legi Afto: Akolouthi And when He had spoken this, He
Mi!

The Great Litany

In

Peace let us pray to the

Epistrafis

Lord

Lord have mercy PRIEST For the Peace from Above and
PEOPLE

for the Salvation of our souls, let us pray to the Lord...

de O Petros vlepi ton Mathitin on Igapa O IIisous akolouthounta, ( os ke anepesen en to dipno epi to Stithos Aftou ke ipe: Kyrie, tis estin O paradidous Se?) Iisou: Kyrie, outos de ti?

Then

Peter, turning around, saw the Disciple whom Jesus Loved following, (who also had leaned on His Breast at the Supper and asked: Lord, who is the one who betrays Thee?)

Touton idon O Petros legi to

Seeing

Kyrie Eleison Iper tis Irinis

tou simpantos kosmou, efsthias ton Agion tou Theou Ekklision ke tis ton panton enoseaos tou Kyriou deithomen... Ikou toutou ke ton meta Pisteos, evlavias ke Fovou Theou isionton en afto, tou Kyriou deithomen...

Lord have mercy PRIEST For the Peace of


PEOPLE

him, Peter said to Jesus: Lord, what about this man? said to him: If I Will that he remain until I come, what is that to you? You follow Me!

the whole world, for the well-being of the Holy Churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord....

Legi afto O IIisous: Ean afto thelo Jesus


menin eos erhome, ti pros se? Si akolouthi Mi!

Exilthen Ke

Kyrie Eleison Iper tou Agiou

Lord have mercy PRIEST For this Holy Temple, and for
PEOPLE

oun O logos outos is tous Adelfous oti O Mathitis ekinos ouk apothniski. ouk ipen afto O IIisous oti ouk apothniski, al ean afton: Thelo minin eos erhome, ti pros se? estin O Mathitis o martiron peri touton ke grapsas tafta; ke idamen oti Alithis estin i Martiria aftou.

Then this saying went out among


the Brethren that this Disciple would not die.

those who enter with Faith, Reverence and the Fear of God, let us pray to the Lord...
PEOPLE PRIEST

Yet Jesus did not say to him that


he would not die, but: If I Will that he remain until I come, what is that to you?

Kyrie Eleison Iper tou Patros

imon: Papa ke Patriarhi (T H E O D O R O U ) ke tou Arhiepiskopou imon (SERGIOU) tou timiou Presviteriou, tis en Hristo diakonias, pantos tou Kyriou ke tou laou tou Kyriou deithomen.

Pope & Patriarch ( T H E O D O R O S ) and for our Archbishop (SERGIOS,) for the venerable Priesthood of the Diaconate in Christ, for all the clergy and the laity, let us pray to the Lord.

Lord have mercy For our Father:

Outos

This

Esti de ke alla polla osa epiisen O And


Iisous, atina ean grafite kath en, oude afton ime ton kosmon horise ta grafomena vivlia.

is the Disciple who testifies to these things, and wrote these things; and we know that his Testimony is True. there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written.

Kyrie Eleison Iper tis Koinotita

PEOPLE PRIEST

ke poleos taftis, pasis poleos, horas, ke ton pisti ikounton en aftes tou Kyriou deithomen. aeron, eforias ton karpon tis gis ke keron irinikon tou Kyriou deithomen. Eleison pleonton, odiporounton,

Lord have mercy For this Community and city,

and for every city and country, and for the faithful who dwell therein, let us pray to the Lord

Amin
Eleison
me, O Theos kata to Mega Eleos Sou. exalipson to anomima mou.

Amen
Psalm 50/51
The Psalm Of Repentance

Kyrie Eleison Iper efkrasias

Lord have mercy PRIEST For seasonable weather,


PEOPLE

Have

Mercy on me, O God, according to Thy Great Mercy. according to the abundance of Thy Compassion, blot out my transgressions.

Kyrie Iper
14.

for the abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord

Ke kata to plithos ton Iktirmon Sou Epi


plion plinon me apo tis anomias mou, ke apo tis amartias mou Katharison me.

And

Wash

PEOPLE

Lord have mercy

me thoroughly from my lawlessness, and Cleanse me of my sin.

FESTAL MATINS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

23.

Ke to pnevmati sou Ek tou kata I O A N N I N

AGIOU E V A N G E L I O U to anagnosma...

And with thy spirit PRIEST The Lesson is from


PEOPLE

the Holy Gospel according to ST JOHN

nosounton, kamnonton, ehmaloton ke tis Sotirias afton tou Kyriou deithomen.

PRIEST

Proshomen Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!

O Lord: Glory to Thee! MAKE THE SIGN OF THE CROSS & BOW TO GOD IN GRATITUDE AND WORSHIP BEFORE & AFTER THE HOLY GOSPEL
Our Resurrected Lord Jesus Christ Restores St Peter & Commissions His Apostles

Let us attend PEOPLE Glory to Thee,

Kyrie Eleison Iper tou risthine

For those at sea, and those who travel by land or air, for the sick and the suffering, for captives and for their salvation, let us pray to the Lord
from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord

imas apo pasis thlipseos, orgis, kindinou ke anangis, tou Kyriou deithomen

Lord have mercy PRIEST For our deliverance


PEOPLE

Holy Gospel According to St John 21 : 1 & 15 25

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Touto

ide triton efanerothi O Iisous tis Mathites aftou egerthis ek nekron, ote oun iristisan legi to Simoni Petro O IIisous:Simon Iona Agapas Me plion touto?

The

third time our Lord Jesus showed Himself to His Disciples after He was Risen from the dead, when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter: Simon, son of Jonah, do you Love Me more than these? to Him: Yes, Lord, Thou know that I love Thee.

Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. ipere vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
MAKE THE SIGN OF THE

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have Mercy
PEOPLE

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias, ahrantou,

upon us, and Preserve us, O God, by Thy Grace.


PEOPLE PRIEST

Legi afto: Ne Kyrie, Si idas oti filo


Se.

He said

Legi Afto: Voske ta Arnia Mou. He said to him: Feed My Lambs. Legi Afto palin defteron: Simon He said to him again a second
Iona, Agapas Me? time: Simon, son of Jonah, do you Love Me?

Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all Thy Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ CROSS & BOW DOWN TO GOD our God.

Amen/Lord have mercy Rembering our All Holy,

Si Kyrie Oti prepi

si pasa Doxa, Timi ke

Legi afto:
Se.

Ne Kyrie, Si idas oti Filo

He

said to Him:, Yes Lord; Thou know that I Love Thee.

Legi Legi

afto: Pimene ta Provata Mou. afto to triton: Simon Iona, filis Me? O Petros oti ipen Afto to triton: Filis Me?

He said to him: Tend My sheep. He


said to him the third time: Simon, son of Jonah, do you love Me? was grieved because He asked him a third time: Do you love Me? he said to Him, Lord, Thou know all things; Thou know that I love Thee. said to him:, Feed My sheep.

Proskinisis to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For to Thee belong all Glory, Honour and Worship, to the
PEOPLE

Amin

Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

PEOPLE

Amen

Psalm 117 /118


PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Elipithi

Peter

Theos

Ke ipen Afto: Kyrie, Si panta idas And


Si ginoskis oti filo Se.

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O erhomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS 1:

Legi

afto O Isous: Provata Mou.

Voske

ta

Jesus

Exomologisthe to Kyrio, oti agathos, oti is ton eona to eleos aftou!

VERSE 1:

Give thanks to the Lord, for He is Good; His Mercy endures forever!

Amin,

amin, lego si: ote is neoteros ezonies ke periepatis opou itheles; otan the girasis, ektenis tas hiras sou, ke alos se zosi, ke isi opou ou thelis.

Truly, truly, I say to you: when you were younger, you girded yourself and walked where you wished; but when you are old, you will stretch out your

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

22.

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

15.

STIHOS 2:

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou inamin aftous.

VERSE 2:

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

Agio

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord! is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

Pnevmati, anavlizi ta tis Haritos reithra, arthevonda, apasan tin ktisin pros Zoogonion.

From

the Holy Spirit do the streams of Grace well forth; they irrigate everything created, so that Life can be produced. Proclamation went forth into all the earth, and his words to the ends of the world. (2)

Festal Prokeimenon

- St John the Divine

STIHOS 3:

Para Kyriou egeneto afti, ke


en ofthalmis

VERSE 3:

This

Is

esti thavmasti imon.

pasan tin gin exilthen O fthongos aftou, ke is ta perata tis ikoumenis ta rimata aftou. (2)

His

Theos

Kyrios ke epefanen imin. Evlogimenos O ergomenos en Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

STIHOS:

I Ourani diigounte doxan Theou, piisin de hiron aftou anangeli to stereoma.

VERSE:

The Heavens declare the Glory of God; the Firmament shows the Creation of His Hands.

Festal Apolytikion

Apostole,

Hristo to Theo igapimene, epitahinon, Rise laon anapologiton. Dehete Se prospiptonta, O epipesonta to stithi katadexamenos. On iketeve Theologe, ke epimonon nefos ethnon diaskedase, etoumenos imin Irinin, ke to Mega Eleos.

Is

Apostle Beloved of Christ God: hasten to Deliver Thy people who have no excuse. He accepts Thy Supplications as He condescended at the Supper to let Thee lean against Him. Entreat Him, O Theologian, that He scatter the persistent cloud of hostile nations, and pray for us, for Peace and Great Mercy. Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

pasan tin gin exilthen O fthongos aftou, ke is ta perata tis ikoumenis ta rimata aftou.

His

Proclamation went forth into all the earth, and his words to the ends of the world.

Small Litany

Tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Oti Agios i, O Theos imon,

PRIEST PEOPLE PRIEST

Doxa Amin Panta

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Amen

ke en Agiis epanapavi, ke Si tin doxan anapempomen to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

our God, Who rests in the Saints, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Let us pray to the Lord Lord have mercy For Holy art Thou, O

Amin Pasa pnoi enesato ton Kyrion [3]

PEOPLE

Amen
UST

Theotokion
iper ennian, panta Iperendoxa, ta Sa Theotoke Mystiria. Ti Agnia esfragismeni, ke Parthenia filattomeni, Mitir egnosthis apsevdis, Theon tekousa alithinon. Afton iketeve sothine tas psihas imon.

Praises to Almighty God


THE CONGREGATION M STAND

All

surpassing every thought, all surpassing Glorious, O Theotokos, art Thy Mysteries. For while bearing the Seal of Purity and preserved in Virginity, Thou were deemed a Mother in Truth, for to the True God Thou gave Birth. To Him fervently pray, entreating that our soul be Saved.

Let

everything that has breath praise the Lord. [3]

The Holy Gospel


T H E P R I E S T READS THE HOLY GOSPEL FOR THE FEAST FROM THE ROYAL GATES [HOLY DOORS] FACING THE CONGREGATION.

Ke

iper tou kataxiothine imas tis akroaseos tou Agiou Evangeliou Kyriou ton Theon imon iketevsomen. Akiousomen tou Agiou Evangeliou

PRIEST

And that He will graciously grant us to hear His Holy Gospel, let us pray to the Lord. Lord have mercy [3] Wisdom! Arise! Let us listen

Small Litany

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let

us pray to the Lord

Kyrie Eleison [3] Sofia! Orthi! Irini pasi!

PEOPLE PRIEST

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si

Lord have mercy! PRIEST Help us, save us, have Mercy
PEOPLE

to the Holy Gospel.

Peace be with you all.

on us, and preserve us, O God,

WE BOW OUR HEAD TO RECEIVE THE PRIESTS BLESSING

16.

FESTAL MATINS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

21.

Small Litany

Hariti.

by Thy Grace

Eti

ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord.

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have Mercy
PEOPLE

Amin Tis

on us, and Protect us, O God, by Thy Grace.


PEOPLE PRIEST

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias, Ahrantou,

Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, together with all the Saints, let us commit ourselves and one another, and all our life to Christ our God.

Amen/ Lord have mercy Remembering our Most

Panagias, ahrantou, ipere flogimenis, endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Amen PRIEST Remembering


PEOPLE

our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Maria, with all the Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

Make The Sign Of The Cross & Bow Down

Si Kyrie Oti son

PEOPLE PRIEST

Make The Sign Of The Cross & Bow Down

to Kratos ke sou Estin i Vasilea, ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous Eonas ton Eonon.

To Thee, O Lord! For Thine is the Dominion,

Thine is the Kingdom and the Power and the Glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Si Kyrie Oti Evlogite

Sou to Onoma, ke

Dedoxaste Sou i Vasilia, tou Patros, ke tou Iiou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For Blessed is Thy Name and Glorified is Thy Kingdom, of
PEOPLE

Amin Si
Iios Epeklithis Thias Vrontis, os ta ota kofefsas ton dissevon, ke salpingos iditeron, diihisas O pansofe, is evthias kardias tou Logou tin sarkosin. Ke os gnosios filos, to stithi anepesas. Othen exantlisas, to tis gnoseos vathos, tis pasin ekirixas, tou Patros ton sinanarhon, Ioanni Apostole. Presveve Hristo to Theo, ton ptesmaton afesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agian Mnimin Sou.

Amen

Festal Kathisma St John the Divine Apostle


TONE (8) PLAGAL 4

the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Thou were called Son of Thunder


who is Divine, for Thou deafened the ears of impious men; and louder than any horn, Thou resounded, melliflous, the Incarnation of the Logos, All Wise One, in upright hearts. And Thou lay against His Breast as genuine Friend. Thereby Thou exhausted the profound depth of Knowledge, and preached the Unoriginate Father to everyone, O Divine Apostle John. Intercede with Christ our God that He grant Forgiveness of offences to those who with longing observe Thy Holy Memory.

Amin Ek
neotitos mou, pola polemi me pathi al aftos andilavou, ke soson, Sotir mou. [2]

PEOPLE

Amen
TONE 4

Festal Antiphons

From

my youth up many passions have warred against me. But do Thou succour and save me, O Saviour. [2] to confusion by the Lord; like grass in the fire shall they be withered up. [2]

misoundes Sion, eshinthite apo tou Kyriou; os hortos gar, piri esesthe apexirameni. [2] Patri ke Io ke Agio Pnevmati.

Those who hate Zion shall be put

Doxa Agio

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit

Pnevmati, pasa psihi zooute, ke katharsi, ipsoute, lambrinete, ti Triadiki Monadi, Ierokrifios

Through

the Holy Spirit is every soul quickened and exalted in purity, and Illumined by the Triune Unity in Mystic Holiness. Ages.

Theotokion

Tin

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton Now and ever, and to the Ages of
eonon.

Amin
20.
FESTAL M
ATINS

Amen
ST JOHN
THE

Sofian ke Logon en Si Gastri, sillavousa aflektos, Mitir Theou, to kosmo ekiisas ton ton kosmon katehonta. Ke en Agkales eshes ton panta sinehonta, tontrofodotin panton ke Ktistin tis fiseos. Othen disopo Se, Panagia Parthene, tou risthine

By

conceiving the Wisdom and Word of God in Thy Womb without burning, O Mother of God, Thou brought forth into the world Him Who dominates all Creation, and in Thine arms Thou held Him Who hold all things together, and Who

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

17.

ptesmaton mou, otan mello pariststhe, pro prosopou tou Ktistou mou. Despina Parthene Agni, tin Sin voithian tote mi dorise. Ke gar dinase osa thelis, Panamome.

created nature, and nourishes everything. Therefore I implore Thee, O All Holy Virgin, that I be Delivered from my offences when I stand before Him Who created me. O Sovereign Lady Virgin and Pure I beg Thee: grant me Thine Assistance in that hour. Thou can do whatever Thou will, O All Blameless One.

with Christ our God, I entreat Thee, that He may bestow me expiation of all my offences and His Great Mercy.

Third Festal Kathisma St John the Divine

Anapeson

Second Festal Kathisma

Ton

vithon tis alias katalipon, tou Stvrou to kalamo panta safos, ta ethni ezogrisas, os ehthias Panevfime. Ke gar kathos Si efi, Hristos anadedixe, alievs anthropon, zoigron pros evsevian. Othen kataspeiras, Theou Logou tin gnosin, tin Patmon ke tin Efeson, ekarposo tis logis Sou. Theologe Apostole, presveve Hristo to Theo, ton ptesmaton afesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agian mnimin Sou.

Thou

abandoned the Fishing of the sea, and instead Thou all Nations like fish, with the Fishing Rod of the Cross, O All Laued One. And it was apparent that Thou were a Fisher of men, catching them for True Faith, as Christ once said to Thee. Therefore, O Apostle Theologian, by sowing the Knowledge of God the Worth with Thy Preaching, Thou reaped the Fruit of Patmos and Ephesos. Intercede with Christ our God that He grant forgiveness of offences to those who with longing observe Thy Holy Memory.

en to stithi tou Iisou, parrisias tighanon os Mathitis, irotisas, Tis estin, O prodotis Sou Kyrie? Ke os igapimeno, iparhonti endoxe, dia tou artou outos, safos ipedihthi Si. Othen ke os mistis, gegonos ton arriton, tou Logou tin sarkosin, ekdidaskis ta perata. Theologe Apostole, presveve Hristo to Theo, ton ptesmaton afesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agiian mnimin Sou.

As a Disciple with close access to


the Lord, at the Supper Thou leant against His Breast, and asked Jesus: Who is it, O Lord, who will betray Thee? And with the bread He clearly indicated him to Thee, for Thou were His Beloved Disciple, O Glorious One. Therefore, O Apostle Theologian and Mystic of Mysteries ineffable, Thou teach the Incarnation of the Word to all the world. Intercede with Christ our God that He grant forgiveness of offences to those who with longing observe Thy Holy Memory.

Doxa Amin Panagie

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Amen
Theotokion

Doxa Amin

Patri ke Io ke Agio Pnevmati, ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the


Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Amen
Theotokion

Evthimoume

tin krisin ke dilio, erga praxas eshinis O tapinos, axia ke deome, Theotoke Panimnite. Prin i nix me fthasi, Thanatou epistrepson, pros tin tis metanias, odon odigousa me. Ina evharistos, proskinon animno Sou, tin ametron dinamin, ke tin Thian antilipsin. Panagia Theonimfe, presvevousa Hristo to Theo, iper ou etome Se, dothine mi, ilasmon martion, ke to Mega Eleos.

remember the Judgement,and I am afraid, having committed shameful deeds, as lowly as I am. And therefore I pray to Thee, O All Lauded Theotokos: before the Night of Death overcomes me, make me convert, and guide me to the Way of Repentance and Remedy, so that I may worship Thine Immeasurable Power and gratefully sing in praise of the Help I receive from Thee. O All Holy Bride of God: Intercede

Parthene Mitir Theou, tis psihis mou ta pathi ta halepa, therapefson deome, ke singnomin parashou mi, ton emon ptesmaton, afronos on epraxa, tin psihin ke to soma, molinas O Athlios. Imi! Ti piiso, en ekini ti ora, inika i Angeli, tin psihin mou horizousin, ek tou athliou mou somatos? Tote Despina, voithia mi genou, ke prostatis thermotatos. Se gar eho elpida O doulos Sou.

All Holy Virgin Mother of God, cure the terrible passions afflicting my soul, I earnestly pray to Thee, and to me grant forgiveness for the many offences I have mindlessly committed, thus defiling my body and soul, wretched as I am. Alas! How I shudder at the thought of that Hour when Angels will separate my soul from my body. Alas! What shall become of me? O Lady, hence I pray Thou will come to my Aid as Ardent Patroness: I, Thine unworthy servant, have Thee as my Only Hope.

18.

FESTAL MATINS ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

FESTAL M

ATINS

ST JOHN

THE

DIVINE 26 SEPTEMBER 2012

19.