Вы находитесь на странице: 1из 5

KAHRAMANMAR ST MAM NVERSTES MHENDSLK FAKLTES NAAT MHENDSL BLM MALZEME BLM III.

KISA SINAV ADI: SOYADI: NO: B GRUBU A(%60) Aada verilen sorularn doru cevabn seiniz. 1-Betonun poison oran hangisidir? a-)0,1 b-)0,2 2-Karbonun elik ierisindeki grevi nedir? a-)Dayanm gelitirir b-)elii sertletirir c-)0,4 c-)Krlganlk verir d-)0,5 d-)Esneklik kazandrr d-)Her yerde 22.12.2009 Snav Sresi 45 dakika

3-Hidratasyon slar dk olan imentolar nerelerde kullanlr? a-)Temellerde b-)Ktle betonlarnda c-)Demelerde 4-NL/EA ifadesi neyi tanmlar? a-)Bir cisimdeki uzamay b-)Bir cisimdeki ksalmay 5-Gerilmenin birim deformasyona oran nasl tanmlanr? a-)Emniyet b-)Poison Oran c-)Elastisite Modl

c-)Bir cisimdeki deformasyonu d-)Gerilmeyi d-)Kayma Modl

6-Asidik zellik gsteren Mamatik kayalar aada verilenlerden hangisidir? a-)Granit b-)Bazalt c-)Andezit d-)Jips 72t/m2 ka kg/cm2 dir? a-)2 b-)20 c-)200 d-)2000

8-Agregalarn d yzeylerinin kuru i yzeylerinin tamamen sulu olmas nasl tanmlanr? a-) KYD b-)KD c-) D d-)SYD 9-Permeabilite nedir? a-)Geirimsizlik b-)Geirgenlik c-)Kompaksiyon d-)Poison d-)Hafif olmas

10-Agregalarn aada verilen hangi zellii beton dayanmn artrr. a-)Poroz olmas b-)Kompasiteli olmas c-)Sngerimsi olmas

11-Su/imento ile beton dayanm arasndaki iliki iin hangisi doru verilmitir? a-)Doru orant vardr b-)Ters orantldr c-)Orant yoktur d-)Agregaya baldr 12-Beton numunelerin anma deneyi bhme cihaznda yaplrken ama nedir? a-)Ktle kaybn hacimsel klme olarak bulmak b-)Serlii belirlemek c-)Basn dayanm bulmak d-Geirimlilii bulmak 13-Permeabilite deneyinde ama nedir? a-)Malzemede geirimlilii oksijenle bulmak c-)Boluk orann bulmak 14-C20 betonu nedir? a-)28 gnlk silindirin dayanm c-)7 gnlk silindirin dayanm b-)Geirimlilii su ile bulmak d-)Klor geirimliliini bulmak b-)28 gnlk kp dayanm d-)7 gnlk kp dayanm

15-Aadakilerden hangisi malzeme boluu deildir?

a-)Mikro boluklar

b-Klcal boluklar

c-)Makro boluklar

d-) Durabil boluklar

16-Aadakilerden hangisi yanltr? a-Kuvars bir silis mineralidir b.-Silisin anlam kumdur c-Kum camn hammaddesidir d-Cam en sert yap malzemesidir. 17-eliin emniyet gerilmesi nedir?(kg/cm2) a-1450 b-1200 18-Kuvvetin kesit alanna oran nasl tanmlanr? a-Gerilme b-Emniyet 19-eliin hammaddesi iin hangisi dorudur? a-Demir filizi denir. b900 derecede piirilir. c-1400 c-Elastiklik c-Doada serbest bulunmaz. d-800 d-Kayma d-Fabrikada retilir. d-Kayma Modl

20-Gerilmenin birim deformasyona oran nasl tanmlanr? a-Emniyet b-Poison Oran c-Elastisite Modl 21-Porozite ve kompasite ile ilgili hangisi dorudur? a-k+p=1 b-k=1-

22-Al iin hangisi yanltr? a-imentoya katlr b-imentonun prizini dengeler c-Dekorasyonda kullanlr d-naatta dolgu malzemesidir. 23-Kimyasal etkilerin bulunduu ortamlardaki betonlarla ilgili hangisi yanltr? a-Slfat korozyona sebep olmaz b-Slfat betonu yer c-Beton asitlerden etkilenir d-Betonun kimyasallara dayanm retiminde kullanlan suya baldr. 24-Al ta nasl tanmlanr? a-Kalker b-Jips c-Dolomit d-Feldispat

c-p=1+

d-k+p=

25-Bir cisim zerine kuvvet uygulanrsa cisim uzar. Kuvvet kaldrldnda cismin eski haline dnmesi nasl tanmlanr? a-Elastiklik b-Plastiklik c-Elasto plastikli d-Rijitlik 26-Talk iin aadakilerden hangisi dorudur? a-En yumuak elementtir. b-imento retiminde kullanlr c-Bakla izilebilir d-Kirecin hammaddesidir 12-Aadakilerden hangisi anizotropik malzemedir? a-Metal b-Beton c-Ahap d-Plastik

28-Bir dikdrtgen kesitin genilii ile yksekliinin kpnn arpmnn on ikiye blm; a-Mukavemet momentidir b-Atalet momentidir c-Statik momenttir d-Gerilmedir 29-Elmasn esas elementi nedir? a-Magnezyum b-Kalsiyum 30-Puzolanlar en ok hangi bileeni ierirler? a-Kalsiyum b-Silisyum c-Karbon c-Demir d-Feldispat d-Alminyum

B(%10) Kompasite ile porozitenin toplamnn bir olduunu ekille ispatlaynz.

C(%10) Aadaki ifadeleri tanmlaynz. 1-Puzolan

2-Anma nedir? Ka trl anma vardr?

3-Anma nelere baldr? 5-Kavitasyon

5-Elektroliz D(%5) Malzeme modellerini yazarak maxvel modelinde geveme denklemini elde ediniz.

E (%5) Aadaki ekilleri iziniz.. 1-Su/imento ile dayanm arasndaki grafik

2-Snme grafii

3-Betonun deformasyon-gerilme grafii

4-Boluk geometrisi

5-Kelvin cismi

F (%10) ekildeki ankastre mesnede etki eden P kuvvetini bulunuz (

em=1600 kg/cm2).

P A
2cm 2cm
B GRUBU CEVAP ANAHTARI GRUBU CEVAP ANAHTARI

A 30cm

10cm

A-A KEST

CEVAP ANAHTARI A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A A A A A A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D D D D D D