Вы находитесь на странице: 1из 2

PKSR 2 KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 6 2012 Nama :_________________________________________________ Jawab semua soalan.

Kelas : 6___________ + _

Soalan 1, 2 dan 3 berdasarkan Gambar 1 1.

6.

Apakah komponen elektronik seperti simbol seperti diatas? A. L.E.D B. Transistor C. Kapasitor tidak berkutub D. Kapasitor berkutub
Gambar 1 Alatan tangan di dalam gambar 1 ialah: A. Tukul Warrington B. Gergaji Tangan C. Penjalur Wayar D. Pena Ujian

7.

2. Apakah maksud menjalur wayar? A. Memotong wayar sehingga putus B. Memotong sedikit penebat wayar C. Memanjangkan wayar D. Menggulung wayar 3. Apakah fungsi penjalur wayar dalam gambar 1 selain menjalur wayar? A. Menyambung wayar yang putus B. Menarik wayar pendek C. Menggulun wayar D. Memotong wayar Soalan 4 dan 5 berdasarkan Gambar 2 4.

Apakah komponen elektronik seperti simbol seperti diatas? A. Kapasitor tidak berkutub B. Transistor C. Kapasitor berkutub D. Tukul 8. Kompoenen elektronik kapasitor juga dikenali sebagai ______________. A. Pelaras B. Pemuat C. Pemadan D. Pelengkap 9. Simbol bagi mengukur nilai kapasitor ialah ( ). Apakah nama bagi symbol kapasitor ini? A. Metrik B. Kilogram C. Milimeter D. Farad 10. Komponen elektronik LED mempunyai 2 kaki tamatan, apakah nama bagi 2 kaki tamatan ini?

Gambar 2

Berikan nama bahagian bertanda X dalam gambar 2 A. Bongkah penyambung B. Wayar C. Pemutar skru D. Pisau 5. Apakah fungsi bahagian bertanda X dalam gambar 2? A. Memotong wayar B. Menyambungkan wayar dan komponen elektronik C. Memutar skru D. Membengkokkan kaki komponen

A. B. C. D.

Positif dan Negatif Pendek dan Panjang Katod dan Anod Besar dan Kecil

11. Basikal merupakan contoh mesin mudah. Antara berikut ialah komponen yang terdapat pada basikal kecuali. A. Ekzos B. Tiub C. Hendal D. Rim
1

12. Apakah fungsi hendal dalam pengendalian sebuah basikal? A. Menampung udara yang dipamakan B. Mengawal arah pergerakan basikal C. Mengurang dan menghentikan putaran roda D. Mencantikkan basikal 13. Apakah fungsi tiub dalam pengendalian sebuah basikal? A. Menampung udara yang dipamakan B. Mengawal arah pergerakan basikal C. Mengurang dan menghentikan putaran roda D. Mencantikkan basikal 14. Apakah fungsi brek dalam pengendalian sebuah basikal? A. Menampung udara yang dipamakan B. Mengawal arah pergerakan basikal C. Mengurang dan menghentikan putaran roda D. Mencantikkan basikal 15. Kerosakkan yang biasa berlaku pada rantai basikal ialah rantai putus, rantai terlalu tegang, rantai berkarat dan ___________. A. rantai berbunyi B. rantai licin C. rantai kendur D. rantai berminyak 16. Tiub adalah komponen penting bagi basikal. Dimanakah tiub dipasangkan pada basikal? A. Pada hendal B. Di dalam tayar C. Diatas tempat duduk D. Di sisi brek 17. Tiub basikal yang __________ boleh ditampal semula dan dapat memajangkan hayat penggunaan tiub. A. koyak B. pecah C. hancur D. bocor 18. Kebocoran pada tiub basikal berpunca apabila tiub __________ dengan benda yang tajam. A. terpahat B. terbalik C. tercucuk D. terpasang

19. ___________ atau injak ialah bahagian yang digunakan untuk mengayuh basikal yang dikawal menggunakan kaki. A. Brek B. Hendal C. Pedal D. Rim 20. Pam basikal berfungsi memasukkan ________ ke dalam tiub bagi membolehkan tayar berfungsi. A. udara B. api C. air D. skru Tandakan betul ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah. 1. Jarum tangan digunakan untuk memotong kain atau fabrik. 2. Jahitam kia boleh digunakan untuk membaiki kelim yang meretas. 3. Tapak penanaman sayur sesuai dibuat berhampiran dengan jalan raya. 4. Penyiram pokok boleh juga digunakan untuk menggembur tanah di batas. 5. Bagi mengawal serangan perosak, racun serangga perlu disembur pada sayur-sayuran. 6. Sayuran jenis daun ialah seperti timun, petola, labu dan peria. 7. Sayuran jenis akar ialah seperti sengkuang, keledek, lobak dan keladi. 8. Campuran medium penanaman terdiri daripada tanah loam, bahan organik dan pasir. 9. Merumput ialah aktiviti mencantas bahagian pokok yang rosak kerana serangan perosak. 10. Baja perlu ditabur setiap hari bagi memastikan pokok membesar dengan baik.