Вы находитесь на странице: 1из 2

ICT

Kantoorautomatisering

SERVICES

Bibliotheekautomatisering Financile dienstverlening HR-dienstverlening ERP-systeem

Server Based Computing (SBC)


Complete ontzorging van uw kantoorautomatisering

Het van de werkplekken veel van uw organisatie? Zijn uw PCs traag door vervuiling van het netwerk? Vergt het beheerbibliotheeklandschap is de laatste jaren aanzienlijk veranderd.
Is uw systeem voldoende beschermd tegen spam, virussen en spyware? Hoe gaat u om met externe toegang en de beveiliging of met de back-up en opslag van uw kostbare data? Heeft u onvoldoende zicht op de ICT-kosten

Losse vestigingen zijn opgegaan in een netwerk van bibliotheken

en de focus is Based Computing is een aantrekkelijke oplossing voor u. van uw bibliotheek? Serverveel meer op de klant komen te liggen. Bibliotheken
server based computing

hebben hun organisatie op basis van deze ontwikkelingen moeten denken hierover graag met u mee.
Vervolgens bepalen we gezamenlijk de nieuwe koers. Via een gedegen analyse maken we een blauwdruk stellen voor een planmatige aanpak.

Server Based Computing (SBC)heeft netwerktechnologie waarbijde programmasbinnen uw van uw bibliotheek op en gegevens aanpassen. Wat is een dit voor gevolgen voor alle n centrale server worden genstalleerd en opgeslagen. Werkstations bevatten niet langer programmas en gegevens van gebruikers. Server Based Computing haalt juist zoveel mogelijk taken naar een centrale server. Databeheer wordt op een centrale server uitgevoerd. De uitwisseling van data bestaat alleen nog uit beeldscherminformatie, toetsenbordaanslagen en muisbewegingen.

organisatie? Onze adviseurs

uw voordeelaan op de landelijke digitale tuur

Hoe sluit mijn lokale

-infrastruc

Eenvoudig beheer Kanonderhoud op afstand door de ICT-specialisten van Cubiss van uw processen en doen we voor bibliotheek? en ik besparen op n veilig

Applicaties en gegevens in de beveiligde omgeving bij Cubiss, het datacentre, dus altijd en overal beschikbaar

kosten? Worden mijn systemen opti

Optimale netwerkbeveiliging

maal gebruikt en zijn ze up-to-date? Hoe kan automatisering bijdragen aan kennisdeling binnen onze organisatie? Hoe genereren we de juiste stuur

We kijken daarbij niet alleen naar middelen, maar zeker ook naar rand voorwaarden. -

Optimale beveiliging voor thuis- en mobiele gebruikers Snelle en eenvoudige uitrol van software

Eenvoudig uit te breiden (werkplekken snel toe te voegen, geen installatie van lokale pcs)

informatie? Als u voor SBC weinig Minder kosten doordatweet waar u naar bandbreedte nodig is, immers alleen toetsenbord en toe wilt, zijn deze vragen relatief beeldscherminformatie gaat over de internetlijn Voor welke gerelateerde activiteiten eenvoudig kosten; Cubiss Een over kunt u ons inschakelen? Meer zicht op dete beantwoorden.levert de dienst voor een vaste prijs per werkplek informatieanalyse; koepelend informatiebeleid biedt

cubiss staat garant voor uitkomst.


Een professionele helpdesk als achtervang

kennismanagement; systeemintegratie;

En centraal aanspreekpunt voor u, zonder tussenschakels webpresentatie of -ontwikkeling; Een selfservice portal voor het registreren en bewaken van incidenten Onze breed georinteerde adviseurs infrastructuur.

ondersteunen u bij de formulering en uitvoering van uw beleid. Op basis


Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op www.cubiss.nl onder .

van een quick scan brengen we eerst in kaart wat de huidige situatie is.

hoe werkt het?


quick scan infrastructuur service level agreement

advies

offerte

implementatie

evaluatie

SBC wordt volledig naar uw wensen ingericht.

prijs
We maken voor u een offerte na inventarisatie van de infrastructuur (Quick Scan Infrastructuur). Informeer naar de mogelijkheden van SBC voor uw bibliotheek of naar de andere diensten van Cubiss op het gebied van kantoorautomatisering, netwerkbeheer en ICT-infrastructuur.

cubiss
Cubiss ondersteunt bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties met het bereiken van hun doelstellingen door het leveren van hoogwaardige en innovatieve producten, diensten en advies. In opdracht van de provincie NoordBrabant voert Cubiss onder de vlag Brabantse Netwerkbibliotheek projecten uit voor de Brabantse basisbibliotheken. Wat Cubiss uniek maakt, is dat alle kennis over de bibliotheekwereld is verenigd binnen n bedrijf. Vanuit een jarenlange expertise op het gebied van educatie, advies en services, ondersteunen de ruim 100 Cubiss medewerkers ook individuele bibliotheken en culturele instellingen binnen en buiten Brabant. Als sparringpartner van directies, managementteams en medewerkers van bibliotheken, streeft Cubiss voortdurend naar de best mogelijke oplossingen die uw onderneming effectiever en slagvaardiger maken.

meer informatie?

Naam: Telefoonnummer: Email: Website:

Jurgen Hendrikx, Accountmanager Services 013 - 46 56 129 j.hendrikx@cubiss.nl www.cubiss.nl