Вы находитесь на странице: 1из 2

Soalan matematik kertas 2 (perpuluhan & Jisim) 1. Tuliskan 23.6 kepada perkataan.

2. Nyatakan nilai tempat bagi digit 7 dalam 24.073

3. Tuliskan 2/100 kepada nombor perpuluhan

4. 23.6 3.68 =

5. Darabkan 2.368 x 34 =

6. Tukarkan 54 kg 38 g kepada kilogram (kg)

7. 6 kg 3.07 kg

8. Apakah beza diantara 1.2kg dengan 870 g

9. Cari hasil darab antara 5.375 kg dengan 8.

10. Kirakan 37 kg 25 g + 460 g + 8 kg 342 g . Berikan jawapan anda dalam kilogram