Studii de securitate

Realizat de R. Panta

Multiple etichete
• • • • • • Studii de apărare Studii strategice (Strategic studies) Ştiinţă militară(War studies) Irenologie ( Peace Research) Polemologie (Conflict studies) Sociopolitica conflictelor armate

Studiile de securitate
•Analiza relaţiilor internaţionale care implică folosirea(sau ameninţarea cu folosirea) a forţei armate. •Se referă mai ales la studierea crizelor conflictelor şi războaielor.

Studile de securitate
• Constituie o parte integrală de studiere a politicii

internaţionale.

• Se referă la una din cele două ramuri principale a relaţiilor internaţionale,
– Una studiază pacea şi războiul, – Cealaltă studiază diplomaţia multilaterală, organizaţiile internationale, integrarea şi economia politică, comerţul internaţional.

Relaţii Internaţionale
1. Teoria Relaţiilor Internaţionale. 2. Economie politică internaţională. (International Political Economy sau IPE ) 3. Organizaţii internaţionale 4. Analiza politicii externe. 5. Studii de securitate( Security Studies )

Studiile de securitate
1. Studiile strategice 2. Polemologia. 3. Irenologia.

Studiile strategice (Strategic studies) studies)
–Etimologie : ştiinţa generalilor (strategos) sau ştiinţa în serviciul liderilor politico-militari. –Postulatul de bază: războiul este un rău inevitabil, o realitate la care trebuie de făcut faţă. –Studiile strategice constituie o “ştiinţă” practică (a how to do it science). –Scopul este de a contribui la coordonarea într-o manieră raţională a aplicării forţei militare. –Examinează modalitatea prin care liderii politici şi militari au folosit forţa pe parcursul istoriei şi lecţiile care pot fi învăţate.

Studiile strategice- o punte între strategicepolitică şi ştiinţele militare
tactică logistică tehnologie artă operaţională instruire strategie Decizii strategice
Studii strategice

Politică externă

Politică de securitate

Politică militară

Polemologia sau studierea ştiinţifică a conflictelor
– Studiază războiul ca un fenomen politic şi social:
• • • Cauzele lui, Natura şi dinamismul sau Impactul său economic şi social

Polemologia elaborează teorii în ideea de a le testa ştiinţific.

Polemologia sau studierea ştiinţifică a conflictelor
Polemologia are trei axe de dezvoltare :
a. Acumularea de informaţii despre conflict ; b. De a combina tot ce alte discipline sociale spun despre război (de la antropologie la bioologie, psihologie, sociologie) ; c. Crearea unui corpus teorretico-sintetic care să conţină cauzele războaielor în trei dimensiuni (cauze individuale, cauze sociopolitice, cauze sistemice.

Irenologia
– Irenologia studiază conflictele armate, în scopul de a le modera, preveni sau rezolva. – Postulat : războaiele constituie o patologie socială, şi ele trebuie eliminate. – Irenologia s-a născut din mişcările pacifiste din secolul XIX.

Precursorii irenologiei
Ø Jan de Bloch (1836-1902),polonez, magnat a căii ferate, legat de Ministerul de finanţe rus. Ø De Bloch l-a inspirat pe ţar cu ideea organizării unei conferinţe de pace care a avut loc la Haga în 1899.

Jan de Bloch
Ø Este primul cercetător tentat a analiza ştiinţific evoluţia războaielor moderne. 1895, La guerre de l’avenir,din 6 volume, în care vorbeşte despre caracterul distructiv a războiului industrial.

Lewis Fry Richardson (1881(18811953)
• Richardson s-a născut într-o familie de quaker la Nordul Marii Britanii • A studiat fizica la Cambridge cu J.J. Thomson. • Fiind director al ţcolii din Paisley,la sfîrşitul primului război mondial, îşi va începe cercetările în domeniul cercetării cauzelor războaielor. • În timul celui de al doilea război mondial se va consacra studiilor despre pace. • Va crea un catalog a tuturor conflictelor de la începutul secolului XIX. • Lucrările lui vor fi publicate abia în 1960 (Arms and Insecurity et Statistics of Deadly Quarrels).

Şcoala anglo-scandinavă: Peace Research
n n În ţările scandinave, irenologia sau se va dezvolta după 1945. Johan Galtung va fonda în 1960, la Oslo, l’International Peace Research Institute (PRIO) care va edita din 1964, revista Journal of Peace Research. În aceeaşi perioadă, pentru a comemora 150 de ani de neutralitate a Suediei,la ideea lui Alva Myrdal, se va crea în 1966, instituţia care şi azi este una din cele mai prestigioase în acest domeniu Stockholm International Peace Research Institute ou SIPRI. Kenneth Boulding, de la ’Universitatea din Michigan, va lansa în 1957, cu A. Rapoport, Journal of Conflict Resolution.

n

n

Johan Galtung Alva Myrdal

K. Boulding şi soţia sa

Elise BjornHansen Boulding « How do we raise our kids to be peacemakers?" This was the burning question in our minds. We were a group of activist young mothers raising kids between the late 1940s and the mid-1960s. The war was over, but the nuclear threat did not go away. How to prevent a replay of the past, and raise a generation that would do thing differently ? » Elise Boulding

Alva Myrdal, premiul Nobel pentru pace, 1982 Johan Galtung

Internaţionalizarea Peace Research
n În contextul războiului din Vietnam, dar şi sub influienţa fricii de un posibil ’holocaust nuclear, irenologia va cunoaşte o creştere spectaculoasă în anii 70. n Grupuri sau centre de cercetare universitare avînd ca scop promovarea păcii şi soluţionării conflictelor apar în Europa şi America de Nord.(Germania, Finlanda, Marea Britanie, Canada etc.). n Sub influienţa profesorilor universitari britanici(John Burton, Michael Banks), teoria soluţionării conflictelor (Conflict Resolution) va deveni una din ramurile cele mai dinamice a cercetărilor din domeniul păcii.

Internaţionalizarea Peace Research

n Irenologia este probabil ramura cea mai interdisciplinară a studiilor de securitate, deoarece reuneşte jurişti, sociologi, antropologi, psihologi şi politologi, care se interesează de moderarea, prevenirea şi soluţionarea conflictelor.

Componentele Irenologiei azi
n n n n n n Temperarea conflictelor: dreptul conflictelor armate (fostul drept al războiului) Controlul armamentului şi dezarmării (ştiinţa politică) Intervenţia internaţională şi menţinerea păcii (multidisciplinară) Prevenirea şi soluţionarea conflictelor (multidisciplinară) Reconstrucţia societăţii distrusă de război (multidisciplinară) Forţele sociale şi pacea(sociologia mişcărilor pacifiste)