Вы находитесь на странице: 1из 304

}\ }\

3n
n

OJlOII .

'\,)

11.

81.21'
095
:

. 1/. , . . }{//l1, . . ,
. . lllt, . . I/, . /. I/n,

. . }{t,' '~. . , . . }{
llII:

I(O"TOP .l0.l0I'" lI" . 1'. lII,


"'JIIll .10I lI" , . IIIIIII,()

. -

095

,l: .
/ . 11. , . . !\, . .
. / II . . . . - .: , 1990. - 304 .
ISBN

5-()2-01097-;)

:I:IIIUIl ~IIII', IIO('II


"I llll " II :'II JlII

!' I IJ~ . 1\lI . l, 1


IIOII ~1 Il Ir:J'II'II llOii, ilil ii
lIii " XIX 1111.,
IIpePMCTBCHIIOCr,

('

II~('I(

llll

3l\,

II

IIIl('

r;Ilr;I)(~IIO

380.1I(

lIJI.

IJI -- .

l,

1I

JlIlll.

111 'lacl, IIOl' ;J" II . 11

;l!'

Ilor1l11(0~1

II!!

~l

lIlll

lI

II~I 11 ;r; , lIllI I( ll~lhl,

l(iiII(' IIJOII~II1 ;JI'II JO:I!'.


H:IH :1 III'('- , ,JJ;\, :I('ii I\ II:l3 .

()

4602000000-04:{
6''''
90 I
042(02) -90
-,.

I') "! .?_

lI.1

Essays lhc ~Iislol'y 01' XXll1 llll' lIssi poelic lallg\luge. 'I'IIe poctic lgllg a!l(l idiostylc: (;lll l)llS.
P~IOI1ic l'gizli tl}(~ text.
'I'llis \'01111111' 0PCII" U ('ollpl'li\'p 1lIOIIO~I'Hpll (1('\'01('(110 11i"lol'i('<l1 (1('~('I'iptillll
01' poplic i(lio~lylp~ allll pllpllOlllI'lla 01' (liI'I'1'111 11'\l'ls ill 1111' lll~IIiI'
01' XX-III ('l'lll11l'Y HlIs"iall (lOI'II'Y, '1'11<' lk l'ollsi"l" 01' 1111'1'1' IJaI'I~, 1'111'1 1
is (lcvot('rJ 1.0 gCII('I'al prolJlellls III!' stlllly i(lioslyles. HlIssiall poelic lallgllugl'
01' 1111' XIXll1 C!'lllll1'y <11111 Illal 01' 111(' lIl I'l'lllllI'Y <lI'l' ('OIIlP<lI'C(I. sllccessioll
i 11 1I11' (11'\'!'loplIIl'lll 01' pol'lie ' lI~lIagl'. ('oIlCl'pl 01' i(1 iosl IP ,'\'ollllioll I'!,
!'xalllill!)(I. I'alt 11 ('()lItaills 1111' (1I'sl:/';pliOlI ! 1'011(,1','1" i(lioslyll"- 111<11
01' , Clllcllllikov, I'al't 111 ; (lcvol('{1 10 lllc pllollic /'glizliII 01' IIIC po('lie
l!'xl, !ltill 01' IlJ <11111 pIIOlII'I;!' /'('I'IIIICII{'.(', pUl'OllYlllic aHr;!!'I.ioll
1111 rllY"ll', illl('I'a('l;oll of pal'ollYry UlI<I 1.Iopl's <11111 01111'1' pl'olll"IIJS al'C
cxalll;IIC(1 ill U (liaclll'OIlical .! lIpOlI vast IlIall'fi<ll.
1I is illll'lI,II',II'ol' spl'{'ialisls ill 1I1l' IIllSsiall larl'llg,' 1II1I1Iil"I'<lIIII'a \\'1'11
1'01' ull \\'110 10\'1' IIllssiall 1)()I'II'y,

ISB;\i

5-02-0t!J975

1\0;J I , t9!JU


Jl Jl

: , aaMblc,loM
[lO I. Jl

I,

[lO I, [J:~

I\

1I0

l . ,l ,

. , ( ,
) ,
I

,'l.

, 1 ... ,
JI ,lIO l\

l84

...

1'.1

:IO:IO

Jl

l\

i-i
, ';II ,
,
Jl.'l\
"

:I,

, , , ;

" l\

JI

l\,

--- ';\, ,

, J1, , .

l~, ,
I\, .'l II0 , Jl
:l l, ,

, " 3J\ 2,
[;,

[IO3 :1.
I :I ll .

101.:

I(() IlO . :\1., !!.

, . /1. MbIe:lb . (), 126. . 16 .


.\ . Jl :I. ., 1B7:~. . ~1.
11 7- . ., 1I}7;1. . (;. . !.

\1':

. .

1'0'1.

(1)

('

(2) ,
Bllo.'IHe

JI ,

Jlll

.

... .
1. ,
,

/ JI.
. . , (<II0CTaHOBKa
.'lb

Jl

.1

4,

JI JI . ,
...
.10
, , .
2. III('(' -

/. (
), , :IO
.
,
.
:
MbICJlb

3.

(<II0 ,

5
.
JIOII.

.1>

...

Jl ,
Ha~OHoe, , (<Il

.10
, ,

:l (<II ( ) ,

.1

(<Il-,

4.


.
UI!' . . . . ., 1959. . 256.
. :. . . , 19 . 1984 .
0 . I103ip . .
4

. (,;{ .: . . I': .l
/ / 130. ., 1988. 4; : . . .l
IlOrO . l\II. . ., 1988 ().

(
). - ,


... , ,
.
: (1)
, , ,
; (2)

(3)


,
.
, , ,
(
. .
.1
XIX-XX .).

5.

.l,

-
. ( )
() ,

6.

II

()

~ .

,
JI.


.
, .

.1

. JI

:l.

... l>
, f
.

7.

lIa!\oHl'l~, ~1 ... . XOTe:loCI,

I, Jl III~ I\PYI'y .
Bcel'ila (, lI

II. .'1I\
(ll ll . . l1" (,:VlacTep I'Jl . I>), ~ :

. , "I, lI\ I\YI)(' JI('I\I . . lO,


I1l1l~ . . I1l10I1JI l\I :lC
, :lll I,, "

JlJII, IIOJl:~ II :{ .
l II. -,

(' IIJl 'lll l\


- ;,I\lll Jlii

('Jlii ('a~x : lll

:I " II.:J II:IO


I1. -, :I, IIpeJIcTaB:ICII Jl IIJl I\'l
('1\01'0 llI\ l,OI' ll
.1 lI JIO II . - Jl
IIl\. -, 1 ll lI
l " l\

I\ I /( :II
:1 1,111 II IO
JI Il. lIlll\
(,:IhI

l,lI IIO

. IlOl\a ", peilal\TOp I, 1\ IIOJIOMY cOl'J1a f\ ll, IIpeilCTaB:lellHblx . IIapaJlJleJlbllO


(, ... !\JIJl " "
YCTlIblX l\ 11 II IIJl
(Jl , IIllll aileCI,) 'II

II 11 l, JI ll . Il. l'I'I>;
: (, ll I\ H:Jbll\a
}) 1 - . . ; (,
l\ - . 1'. ; (,/10
XIX-XX . l\I\I\ ll 'l
-- . . ; (, l'
: - . . RI\
. 10. f1II; Jl ('I~ JI
. . l\",II\; (, Il :I(~ . . II; I11 - . . .
BblHOJlllella . /1. .
l\ :lI, ,~[ ilOI\TOPY JIO:lOI, " . 1'. II( I\l JlJl
I\ lIl' . . IIIl('III\, JllIl l~eHIIX 1I0:m
.

1 *


.
. 3I10.
. l1aCTepllaK

,
. 1I0I XIX

l\eJIOM
.,

II

,l

, ~l I\:I

JII,

I\

i(' , , l\ -

Jl ,

",

lIJI"", :IOI\I :I\I I' ll


:I:JI\ :I .
: II 03I\ ~l,
HeCI\OJl " 311 ll
. lO I\Il, iI~IH :
, :l , I\ II

o"peJIe:I('H-

I\.
I 1101\0.llll1. 0311lO

Bpe~IH

II

. IIll,
(<l\ I\ II II.l [IIl\

185, 4441.
~f TBop'leCTBO II(\ I/,
" II II, ('
,lIO III. . II, ~1O
I

1\0

I/ -

('llll III\ IIll'" II


. 13 I\ OiI,II II:,
ca~lo:\-1 l\ lO
(l II) IIll II I(((\Jllll' II0:l
'l.10I\ . I/ :\-I " ;lO l\ III\
I, "l' OIll'IIllO . II
, {' II lO ll II0:Il' II()f\:lii.
l\, I(';! JI.

110 11 P<'J(IIO:IaI'(\TI"

:.:JIO 11 I' I,

(1\(\1\

I l\) ~I I
11 (:\-l.

,
.1 ., -
.

JI , . .

-,

, -

, I\
[.10 1985, 276] , -, JI
. ( ,
. , JIO
). .,
.1, .1

( XIX .) .

(( - . .
II [ 1977,
1691). .1 Xapal\TepHbI
Jl .
JI ,
,

( l\ .)
,
. . . :
, ...
. XIX .1. ,
[ 1977,

169] .
. I\
.1 ,

.1 .
II ,

, ;I\
JIJl,
. l\

.,
., :
;

Jl,

;
, ,

, ; Jl
(l\, JI Jl)

;

"

; ,
, , JI

. .
.

, . ,
.

. : , ,
;
(<) ; ,
; ; ,
, ,

, , ;
,
,


. . .

(
.

[1986] ).
.


. . .'l

:
.1, . . JloTMaHa, ,

19811.

.'I

.1

, , , .
.

.
. [
19711.
11

11

11 ,

( . [r
1962, 1986]). , r,
ll ,l ,

. .1
,

.
, , . .

~10 , MbIIIIJIC.) lII )61] .


, II
II

.1

l1. 1-1:
IIO (<II') ) (. ).
I\ - I\ (,
, , II).
aCllel\Te . II
l{ .

, al Jl

l\. , ,
,

.
.

.l .
, - ,
- ( - ,
- aI\ [ 1971]). . . ,
.

.
(, ),
- ( , ),

) [ 1969]. 20-30-
. .
[ 1964]. R

1977].

un 06uu nn
n 60n n

JI

lI

.
:ll ( ) ,

II

110

Jl
.
, II

, . , ,

10

:IOII,

IIIl.

. I~ / HOJ/HpHbIe II,
Jl l\ :

;
,l

; Yl

\Yl

Jlll ,

paMI\ax
.: 1) Yl
; 2)
; 3) ,l .
.

. :'lO

l'

,l l\,
(. ).
II I\
l\
: CTPYI\TypHbIX IlI\

'I . 1\ .
I
( )
, 1I0
ctpyktypho-JI . 1{
11 , , i1:

1\

11

; 1\

YI ; , .
JI .

: Il n nlln
}) [ 175, 204].

J3

BJIC-

/l

l\, I\IIO , IlCJ~/l

I\

I\ l\Jl. :l<IO,
JlJI

, , l\I\
CKO:l<I. 8 I\
,l I\ :l, /10

" /lI\.
,

, ,

[ , .

220].
11


?

, .

,
- ,
.
, ,

, , .

. ,

, ,
.
,

( ),
, .

(,
, .
, , ,
.
( -
)

XIX .
. .
[ 1975]. , ,
(< )
. . . [1989].

.
,
,

. . . (<
. . . .
. (1975,
1977, 1979 .).
(, ,
) 10-20- .
,

. ,

, .
( )

12

().

.1


, .'1-

/l ( )

().

ll
(
) 0

( )
'I, , , ,

lla"'I

l\

"'l

CJIOB

. JIO
( JI , !, ,10
), . . .
,
(, , ,

, )

, [ 1986].
.
,10 JI .'lb Jl,
. 3 .1
, . .
. . , .
- , .1 (
). ...
, ,

1979, 101].

(<

) . , ,
Jl .10 ,
. , Jl

.1
)

.

11 , ,l . . /l-

13

Jl ,

. " Jl

KOMI]()-

Jl .

. ;lIO (

IIJIaBIIO,

) : 11
( - ,
:\<I :vI 110,

); :1

.1I ,

Jl

.l0 Ia); -
!{
( !{

!,

Jl, ); 0 (
!{ , .).

.
lO, !{ ,

JI,

,
.l Jl :l

[.:

1962].

- ,
[ 1987, . ].

aBaIIapa . [ 1969, 1985].


. . Jl,

XVIII

IIo

}{, !{ , -
. , ,
, TOJIbKO

I\

XVIII JI ,
[ 1977, 17].
. ,
I\ .
( )

., I\
.

l\ . II
,

.
.
. ,
, , ,

.,

14

, . 13
JlhllI

. JIa ,
. .
() [. 1968],

. . .'1 . .
. [ 1986].
,
, ,
, ( ), -

Jl [

1984, 1986],

.,


., JI ,
!;!
, .
.l0JI :
JIO .
.

,
, . ,

(
) (
-- , , , )
10-20- . ,

,

Jl

, .
[. 1969;
. 1974; 1981 .].
,
, Jl .

I\,

(, ).

.
.
. . . I1aHoB Jl :

. llll;
Jl

"

15

20- .
- , Pyccl\Oro
, ,

. , ,

[ 1962, 107].

.

,

II

'.

,
,

.
.

"

. .

, ,
( ,
n, ,

n , .
. ,
.
-
...
, , .

"" ll64, 1091.
,l . .'l
,lI
, .

: .l
. .
.'l
.


).

, l, ,
, , ( ).

110-

Jl ,
l,,

,l
, , Il,
,

16

. .
,
. ,
, Jl
(

),

.'10

JI .

, ,

JlO
. -
,

.
,
(
).
,
Jl , Jl
Jl (. [
1986]). ,
XIX-XX .
XIX . .'l
, ,

,10 ll . .'1

1I0,l

. , -, JJl

Jl .

Jl.

,
,10 ,
.
ll
ll .


.
-
ll .
ll

l\

, .l0

ll

ll

ll ,

. ll.'1
. ,l

Jl

,N'.

1904

17

1I0l\ .
lII\ .
II , . . ,
,
.

II

JI

193-1, -13]. :l .

:lO

Jl

.
---- : [, 45-,

48] .
Jl
. .

CJIOBO

.
, (
), CMbICJI
.

({

1I0 .
, ,
. [.
'1984] ,

CMbICJI

, (< ,
. . , ,-
. ) ({
,

BbIrOTCI\OMY, -

' ,

1\

l,.

. ,
, , .
I\

[I\

1934, 34].

, , l\
, l\ ,
.'1 .'1II,
[ , 3-1-381. ,
({ ,

[ , 39].

18

CTPYI\TYPY

. Jl

I,
(.
[

19861) .
.10 IX -
.
ll .
l\() TeI\CTa
Jl Ol' ,

.
I I\ IIl
llI I\
.
'lI (
), \ll I\l~ , ll.'1
, (
), :vI ll JI

I . I10 l,
,

. . ,
", JI . 1l0IJ
J II,
,

ll . -i\
, II

1I0

.
Jl. .
, [{ :IO.'l II ,

l, .

. Jl

( I\
) ( )
. Jl.Be IIJIOI,
,'1 :vI,

I\

, ,

I\ .
.'l .
JI , [{" I\aJ (. ),

.],

.l,

l,

. JI , JI,

I\,

, , I\

:vI,

. .1

19

Vf ( : ,
, ... - . )

(. . . :
: Il , , [ 1985]);

.11 (Il Il0


nllll . - . ). . .


,
. JIO.

: ,
Il ; Il, , .

(-, -, -, , ,

, . .). . . XVfeJIb: - - - (. ).
,
,
,
VfJI. - -
. (
R . . [ 19791; .
- [ . 1974].)
Vf ( , )
.1
,
.

,
Vf (
) vf
,
, JI, .

,
Vf JI

. .1 .
. .10: (<II
,
.'1aI
[ 1985, 238].
;I:, ,
.

1,

,' ,

10. . J), " - ) :l


:I . Il , .
;JTOM l, -'
, [Jl 1966, 2111. Jl
. , ,
.,)

, [

20

1964].

JI

?) . ,
,

. I\ :l>I
,l .
(< .
:l>I (

),

().
,

,l .,
-
.
( )
.

. . , , I\
Jl , .l

[ 1962].
Jl .,
, .J .1
,

.l

I\

(,

I\ l\),

.
, , XIX .

l\

, l\l\ . ,
.
, ,

( ( ). (

. , . , . , . .
. [ 1986].) ,l
- ,
. JI
.
.J.
.
,
. ,
. (

. [ 1979; 1981; 1986 J.).
. .

21

JI

,
1I0
.

"

~1eCTO (

1\

:I1(

lI ,

JI.

:l

Jl I1 .'l, .10 1 ,
3-10
, , .'l

1.

I,

I\

:\-1lI0

I\,

:l

.10 ( :lO I,
.1 - l' - ). lI,
) . ll Jl

l'opa))

';lO

:IO

:l -

Becl,

II:\-\ ,;\

:l-Ia

(()), )

.).

1I0, ,
1I0 I\ ,

(-),

motopho-:l .l. ,
,

()l',

1\ ,

.l.

, I\ ,
,

I\

II

Tel\CTe

JI Jl . .10
). (. . . :
:l - I\
JI ). II )
Jl

ll

lI

[I, 1979, 298]).


Hel\OTOpbIX
(I\, , .),
:IO

()

:l ,
.
, ,
-I\ ,
,

.1 ,
( . I~

[1987]).

22

(< )

[-

1979],

II

Jl, 1\ , "
II. ;

I\ .

. l\:Ia JI l, Jl
.'!, .
,

--
11.

. I\ , .1
,

Tal\oe

IIOI\

( -

),

I,

lIacTepHal\a,

10.

. ,

Jl 1\

"))

"" . . 8

("JI

1966,211].

CTPYI\TYPY,

.'!

JI

, (

[1964])

"

I\, " . 80
, JI,
, .l JI, , " JI
.
JI , I\
. JI .l0

. 8 , . ,
I
, ,
, ,

1\ JI.

, JI

l\

, Il\ ,
JI, , :\Ibl
JI , , rTaM , 157].

, , ,
. "ll. "
( n
li u ! f{ali !),

23

lI

110

...
JI(~!

3Be~ .

, 110 ,
[ , 184]. lI

.'l ((

Jl

(.1,
), (, IIJ - ),

(JI, .'l

.)

.
-

- ,
.

.'l.

, , ,
.
, ,
.

JIl


, l\
,

., . Jl
. .
. IIO
,
, Jl
. , ,
I, (
) .
,

(<II0 ,


, .'l

.
. , -

24

. . , .
,

--

, II

, .

, - .
. II ( )
. ... BYMa.IO
, , ... ,
,

, , ,l, ,
Jl.
.I, [ 1985, 174-175].
,

, ,
,

((8

1975, 221])

Jl. .

.I IIacTepHaKa :
-
. . .I , [ , {}].
, 1957 . . . IIaCTepHaK
,

,l

, , ,

,
TO.IKO
.
,

JI

,l

;) [ , 477]. JI
. (. .

.'1 [ 1976,1721.)
J1
, , ,

) . ,

.-

, lIII ,


. ( " ) -, :lO

[IIacTepHaK 1985],

25

:.1 , II I,

-IIII lI .
II (. ) JIIO
II

. hl
. Jl ,
II, 1I0 ,

. lIl"

" lI I, :.1
. II 1I0
IIII

:.1

[[J[

lI

IO

lI .

:.1.1 1I03 . ,
ll l\ ;\1 .,
:

hll, ,

:[ lI (<

1\

ll

) .
1I0l\ . ,

ll,

.1\10,'

1\

l\ (

l\

I\

:.1

(.

. . 1I0r;\1 l\ . )
., 1I0 : (
l\" 1I0 II),
I\ II

"pOI\ecc.

J1 1I0'[
3I

-_.

11
01[,

-,

lIll

II

;,

OTIIO-

lI

Jlt', -, II 1I0 :

l\ :vJHOiKeCTBo IIJl, 3
J[II\
II

Jl,
,
b-l,,

lI

I,

('

I\

l\.

Jl ;\1, II0.'[ :
II

()
:l :\ll\ II~1 ) .

(, II0BTO~HIHCI"

I,l I~)( .!I 110('l\ ,


l\ I\.
:.1.1h .
(' i\I ;
;:l\ l\ . - ~1 I, 11(~CJlei\O
11 JI 11 I\ .
. , 110:)1' ( Jl -

:vJ,

JI\))

187,

581.

1I0 lI IIII. (I\ J[


h

I\

IIll

.llI1

Jl

;IO.

110 l\

:J Ii:
eI.) lI II IJ:l-I .

26

::Il, 1I0, lI ,
011 Boe:V1 . 1I0IO:
1I0 IlOllll3 II
Jl. JII, lI
, ( lI .'l :VII\

Jl

.'l\-

(',)

[ ,

ll).

I\,

(,COBpe:VlellllocTb

57].

un
. . { llJI II

::I: (,1) ;I,


I!, (), II , IIll ; 2) :l
. (), II lI [
I\ 159, 1]. .'l . . ll [1974].
le R
('tl 'l\ ::I\(}. 1\

(J

11 , RJl :1<1

11

"

"' . JlJllhl
, lIJlJlI _. Jl
CJlorOB, :l .il { ll.

f I!,\Jl II:
Jl .l0, l{() II

:l<l

:m

JI

:mIl.

ll

~I.'IJlI

l\

11, 1\1 ~1 3 11 ,
l\l I
::II 11

~1

. II

1)

1I:13Ile JIli1 I1 - lI Jl
TPJlbIlbIX Il :m'l: 2) ,1I\
O:VI ll, ;m;
:m ;~ ('. :
:Jll.

3)

l1 H::IbIl\a
[ 196]. II ('.
,

IIl\

lI

II:VIJl3Jl/II,

11 llll 11 ('.( t 11 II oalla .


II I\ ;ll:
"::ll,, Jl 11('
:I1 , 011 IIJl.

27

I:3

:

JIII
I ,
.

Jl

.'l

JI

. ,

,
. .
:

.

--

.
. ((. .,

1914

.
,

.
Jl,

.
,
. ,
-
.

,
, I
.

,

JI

- .

.'l

.'l

. II ()
.
,
- [ 1979].

( ) ,
, -

28

Tel,cTa

I\


I\x \,
l\

,l

-ll

. 1\011 l\ I\

llpoctpahctbehho-llll

ll:l

- TOJlbI,O

I,,

I\

ll

I, -

-
,
OJIO , .

l\.

. : ,

II

, .
(<II

: ,
,

. ,
,
, , , - 1).

[,l 1957,287].
. IOll
: , I\

ll-

. .

1ll. :I JIl
.
, ,l

I\e lO

) ,

I\. ,
l\
Jl,

29

~I I:1I:1J1 :lI~
l:1l\

11

:l

1\

11

1,011lI:1

l'

Jl

11'1'(1)11 '111 oii.

11

111:1

[[ 0-

11

1\ 11 ~I Jl, f' 11 11 1\
(' (: 11 . Il llil\ ~
IIll: PCj(YllllpOBaHlIbl~i ~1 :m()

IIl\ii :'>I "" :'>1 110 :II, ,

I,II,IlI

:'>lal~

I\IlI

Jl

OCIIOBIIOii,

II ;~pyaH, ;~ :I :IIa ,
II I\III~:'>l .:Jl , II

:Jl\ IIIH';~MCT :! .1II Il:1.


CTIIXOTBOPIIOii :mI :1<l IIpe;:I;CTaBJleHbI
1\<11, :Jfl(lII~l, l:Il, l\ :'>! l HB:lella
1le:1I11\!>I, olla 11 " IIJl\ I\ii-:l IIOj(-

;lepil\I\C BII()H:Jbll\OBOI'O ~I.


CJle;tYCT [1 Jl, 1, 11011 I1
ll "" ,1I0 ~IIlrIl . Of)c
IIII 1\ llll r:II

IlII

II. ll :J:I'I 11(' 110 ":Ii


j(!'ii:Il/u(', 110 , I\l
JlI ,l:II'I;J3Il

KOlIllCIITH IOI' : IIll OCIIOB-

II, . . :'>Ilii llllll- .

''I\ ll:l OCIIOBHOC II


:I' - IIII10. '\" IIO
, " IIII ll , 0;1,110 il\e
l\ll

ll

('.

;JII~

II .

Jl

II301l\1

II

III\

aItCI\BaTlIbll\l 3l\

III\I>

ll

II.

I\:Jall ~1 1I:lalle .1\ Jl


II. .:I :II:'>1Il II:\-I
Jl: ) , n J,t J,toe , , ,
KOlllfa. - , , n , n , ,
n'l (); ) n :
n u . - n nUCbMa Il nn:
n .r (); ) , n'll ,

n , Il . - ,
, ll,
(.'llI) . Il!>l :l
.1

III\

lIaAeJIPIIIIblM

llI

ll:

"

llJl,

II

behho-~ll II

IIOall
peTII~ . , II
IIl'I lIepe~eHHC (, , , , )
1\0Ill,peTIIOC ll , CTHJIi:l
:'>1 II .11I.
n :

30

peaJIbHoMY

(<<-Cl)

,l

"-

II

1\


nll:

.
ll
ll
-
- "

ctbehho-lO

. I, IIJI.1
: -
,

~l

JI

--

. ,
.10 [PaCCeJI 1957, 1771. ;
.1 OiI , [ 1958, 64].
, - - ,
.

. , ,
- , ,
, JI Jl. , I' :\1,
. :J "
, ... II
l,. [IIIII
1958,35]. , l\
:

~10YC

. .il/
, JI .1

1~

.1

, II(1I\

JI

('-Jl;

JI

, JIII

~1 0 I10JI I, JI3i:
. Jl
l\i1 ()
.

IlI>

__

l\aJl

.:II II. l\ I1

II,

, , I\l , BblCl\a;ibl-

Ili:lCea ;iII.
I . J\ ~10HeJlI,

31

ll// ,

.10//
11 , .. . [

(<III,

1975,202]).

, ;!ll,
Jl ...

Jl
- .

II ,

kohkpeTllo- .
, . .

JI ,10

. :
,
:
Jl,

, Jl Jl (<Jl


, .
Jl
Jl ,

Jl

Jl.

,
, Jl
. , : .
,. . ,
, ,
Jl
? , ,

- - . JI
Jl :

,, , , , ,
. , ,

Jl .
, ,
CJIO,
, .1 Jl . .
:

,(h .

fiop .

:I

Jl .

I,. HOKPYI' .

32

.1YIJa

,III".1911

12

110

, . .

, 110 I,Jl -
, 0110 ll

I .
, , .1lI-, II
1I0 .
,11

11 11 :
.1
1I0
-
,

;.) . .l
, ,
, ,

Q,


(< ,

. , ll,
, , ,
, .1 .
, ,
, I\ ( f{ ), AJleK (, , ?),
.'IIO ,
( - .
. - . )?
, :l

.
,

lI


, ,

, ,
, JJa , .l

,
, ,

(< .
-
Jl, . II

,
, ,
, ,

JII.

3 3"" .\, 1!III4

33

unu n
, I'JIII:l ,
peCTaB:I(~H ll ,
. JI II'l
, ii 1I\ l\JlIO .

1I

'1 : 1,1 1\, "/\ :JI, :lO , 0


11
() ii
:J JI (' .
:J HO:l-ll1I1,
. JI 1l0 .iIIlII, JI
I, }1.!l Tal,oBblM
( Jl
111. l:;:IJI [19;'1]). IlI>,
11

:J :'1 , :m:Il I\ Jl CTO~lb


CI,OJIb ,I
JII. :\l IJO:
l~ ,
, . . ,
I\.lacc :I ~}I\IIJI .
(~II'
;~JI -,

Il, JI I, l\ "
:IO, II 1\0I\ l~.
l ,
l\ el'o ,. I1l1 I, l'
Jl IIOI ,
IO Jl :J
I\ l~.

:J

JI,

;m.
llal~ i Jl , (' :J
JI pa~JlII,IX l~, , :J

lIJlO . " tJ 1\

I~

J~

'1 11 l' 1\ () I
:l-I ; '1

1\
. IIO/\
, 1,
11l' 1\

lIl\ . 1I0 aI\ lI,


, :!II", I\OTophIe l\
(:lI' III, ) :I

al\.

IIO,

- ('

JlI

'llii

llJl III\ Habll,a IIO I,


lla ~I, lI lll~'l('I,
l\~IIO

el'o
lIl~ '1 -- I,OH 1\ -ll~llll :m '1 .
; I:IIIII all~() ;~ii
al: II'lI, : - 11<1 pa:!llblx ll :!I1-
(~ II :l-' , KOTOPI,It~ 11(' ll
11 l\I Illlll I\Olll\petho-('I~III' Jl ell ,
. . Jl llII BHeH:lblI\OBblM
". OTIICCTI1 JI'Il\ Jl;!:l-I,

34

~I

BblCKa;lblBaHIIH

(lII\) .'lI\I\, JIOI''l ,


, .1 .

~I

11()~IHOeTblO

I,

eOBllaal,

lI,

II, .l l'II ,

II

III'I1'l

,U1 -

:(.'1

IIII~I

I\

, --

I1peHMe-

.:1 CiI, JC/I\!' BCCI'O I(JII .


!'I\ J' ~Jll l\ Jl,
,


, " ll . ,
Ill\ii OlI\II TCI,CT, ()~I
, lll' BII()HahIl,OBoMY
.'1 hpoetpaHCTBCHlIo- I, II IIOJ!h
Jl, 1I0; I\.

llOl, ll !'JIi CMblCJlaX, I{


:\l HOJ(,I\I! 1,1 I, " 11 ;) 'leCl\OM ,
I,,

J(()J(II

II.JIOI,

:\\

lI

ll

l\ll

l'

ll\ 1\01l1,~)('THO:\IY I\. , l,1 :lh

~I()('

l\II

.:I'llI

, 011 .JIIl\ll III, :\-\I,

IIUI' Ull\. .JlI, I

j(:I

lll,

- . lIJIl' 'lI,( .i\


JIl'I\()I'

~IlIII ~l:\II\ .
('('~III ~JI(I\(' llO~ ('1I0

:I :1I0jJl.

110

~(Jl ;)II:\\ 11(' II'I!)ItI'.

BxolI\-

l'; I\ I\III\~)(~II ,IO lI


(' ("II,I:I-! ,'I,Il(':\\ IIl(II, (,1'0 OI(l'IIKOii, "
JIII

lIOJl'II,

OTpa;'I\CHIIC

II!\1

\lblCl\aablBa-

()('

. l\ I, II();)'lI 1I0aJ(If ;(O.lil\lIa


.

1,

11

J! 11

11

11

}I-


1\ 1\ 11 l' 11 :\1 l' \1 :1. l'I, j(
II.;t'lIlII~1 l,l'l\, lI :I (I\Jl:II)
l\, 'laCTHOM Pl(', I\
Jl I, llllO Ull. TO;II,KO I\:\\ ':\1 '1
:", l'll , BeTYHHI, II~I III('II ,
:IO :III

I,IlIIaJ\. IIl'lI III()l'

eCTI, 0;(110

JlI :I(I'I('lIii, II 11 O;)TII '! 1\0:\\ Tel\eTe.

IIII COOTIIOCHCI, l\:\-\ Illll,


BblCl\aablBalllle 0;\1I0BpeM('1I11O Jlil ll'!!'1I0

"

ll,'ll\l,

1I0::IIOII(I\ ;(IIII'

('

CXO;(llbl:'v1 IIO.l01l\1'-

;\:1 Il:,[I\l\l llpOCTpaIlCTBC. II(', "1 ;!,


lIellpl'~ICIIII()

IlII('

.IO, . . ~I(~II

:mllll

'lepTbI,

1\01lI\r~Il()

:mII

"l' III:J

BlleH:H,I-

(' !(IIIIIl ". ll'lllll :I"'I(' 11 IHl:!O:1*

35

! ,l,
II' ll -
:

, :Ie l1
,
Ilm: !

, erJl ...
. IJ. ((,uu ,10

cYnO.AfJJ.

Jl, ll

ll),

JI

. Il
:

--

I11'

. !

.
.
.

.
. .
( JaCTa8/:JLI) ,

1923

, ,

,
; , ,

.l0

II

peaJIbHOM

lI-

~IeHHocTb._..

!
!

"
~lI

, ,
,

aJ~, . . Jl . ,
JI , .1 I\

I\ . I,, :-I
l\

Jl

. IIJl l ll-

36

.l ,
Jl l\ ,

.
, ,
, I
l\, : ,
, ,
, l\
I\
, .: , , , (, ,
.).
, Jl
.

, ,
.
,

.

,
, , -,
-OI~ . ,

- ,

. ,

, , , , .,
.1 ,
. :
, OIl ,
- CJ10BO /3aIlO KOlIkpetho-
,

.1

-
() ,

, ,
-
,
,

, .1 .1

. , , ,
, , .
,

>)

I\

,l>),

.l,

.l0
.

37

;m

:JaIl

II;I\

OT:l-I"

H:\bll\<l

;((' IIII(III1: ;(II II 11 ('IIi(II III1'II,I' H;H,II,a


11 IIpaI\TII'H'CI\oii P("II1, , II;I1'II\ :\I\ I';
~III 1\ JIII il\(' 11 11 10 (' lIii I,, 1, IIO('1I1I1O
TOI'O,

"IIII

H:\blI\O

'1'(,11;((,111(1111 ~IOI':VT

1I0IIC(';(IIeBIIOI'O

('~lj,{~

:JI\Il

('IIII,

I.. , Y"IIII('pca:lbllbl(',

I\ IIl1(I,1 "I' l>atI. :I


Jl

llII

(:!BYf\OBI,I~I)

l\IIU

I\I :I

"pOCTpaIlCTllml,

:!I\

OT:III'llIbl~1

BIIl'H:!I,II,OBOrO !(lIII "(10, ('~IiI\I1Ul'~10I' IIpal,-

II~1

(II;I1I~I)

~I: II l'lIi(l'II III

:I II~IOII "[H'CTaBIII, IIUI{' ; ""


\I\ 1I0T('III(IIU~lbIIO COBy\('CTIBIOP at'~Il'"I ll:II,II,I' ~II
IIII

B(JeMl'IIIIble

IIpOCTpallCTBa,

l'l('

I\Olll\(1('TlIbl(' IIpOCTpallCTBl'1I110-

I\, I\( ":III

Jll( -- 1I0~IlI\Il :~e:I,

I\<Il~

(1

I,: ,

ll;~II

,'II1I11'IIf'liii

I PCI\O~I

1I0l\ .l0I, "

~I :IO:\1 IIIII;IO
I\IIII (':\I(', 1l, :,II, ('1'0 II'll\ii III\l(III1 [l\
'\ !)7;) [, I':m II(':\1 :3;((' 1, I(ll.1I I, 'III( II
H:lbl 1\('

I\,

IIII :l;
. , , , lI: , ..
I( l'
, i(J. lI03l1. /L
llIIII ,

, llII'I, I . , .)} [:\l ,

2211.

1\ [10:-'1

II 011

. IIOI I\I( II IIII lJ)ll

II :III1 ), ({ll (I(I10,


1I0 I\ : I\ II:-'I,
delJs llill, I\ I
TPI\CTY cBoiieTBa
i(".'lalI
11
II:lll,
:
('~I II'lI\ " ",('
BC;(I, ll
I~1 :\IOII(llbl~1 11 1111 l'JI bllI,I:\1 II~",('~I 1\ 011(',:-'I

1\(\1\11('

1I0I1'1I,

l'1I110 ({

11

",

('/(I(

;(

II

11('

(\il,

)(('iicTBIlIO

II ll. ()('III(.i1 IIl (\I(III( 11 :I1 eCI\Ol'O :! ({


~Iil\ll ,\IOI, :IIII1If'III1 "
IIf1II-f')((, I(II: ~l
:-'1!Il\ -

lI

~I\llI\ -

llII

III\l(IIO';II,f' ":

'1('lIl1 . .\11011\110 JIII I' :-'1I10(' II'lI\ :-Il\


\I\ ypOBPIII" 1';((' MOil,eT I, II",II
l(Ol\a:HIIIO?
1)(':lye:IOBIIO, I\ 'II 11 (Jl 6 ypOBI\(' II:J
l'('I\ l'I, 1,(\1\ 1(('~IOI'O. 10, .\-1. JIOT:l-11l1l paCC:-'I'I-!l' :{"
11('l\.I l(f': 1\<11\ ;(I\l'lIl1i1 (>;(, 1\0Topblii I((:Il'r1
llIl1I\ ~I. Tel\cT (l' ",1. lI I\\ l(IliI
(I\al\
)
Ill<1I1"':
IIIl
Fll\1l -
II[' 1\<1 (11 Il:IO, I), ".j(lI<

38

:lJJ l

;III

I,- , .10 I I\I\


fJ :II() ;m

:1Toii ;\ii

():JlI (, :(' :l) f>(':\10:\1

..,I ";(. [ll 97:-3, 21-221,


lIO:1I1'II H:lbll\a
, I\I I\I\~)(~:l-1

I,(,

:1TUlle 011 :

,n \)\{I, :lJJI ,

JI

lIl,

. caMO~1 ;(e:H~,

:Il

:I

II'

:I1,ii I\ ;m

l\, I'; ll, . . /1, ;m ('I,


l 1989], JlI
III\ (
I), . . III(l \,

, 1\ ':lI1 " :1ii 1I0l\


. l l\ ;li: (II ~Iap

110

;!II~1 1', ,/)

lI

3l'I(' I1llii l( , IIII ',


/001 ;-!~I, 311 "ll ~II, (,(>(:Jl
;

lIaI\OIl(>I(,

:lJIl

;Ul,

l\I1;!. ii

Jl

l\ll-

C~Il~II\elIlIblP, '1II\,,

l 11 0:1>111 11 aI, I \-I IIi\l:I,


I\(:\

COBOI\YIIIIOCTI>

I1;aI'; .\ll\

IIO

IIpl'k

I\\-

~I II;al{, l\~1 ,
'! II/\;I 111'01' lIll<lii, :1,/('l\ii
.

Jl I10.\I.
IlJI I\, BllpaBC
I'<l~I~ll\ . HablI\OI\H \l OHpe;\e:I('T

1'0,1"'\0

;li1 lI3[, (':II CP(~;\CTB,

IIO

, ;J~1 :lI I, IIII(


11:111 I ..'II (:;\, :J
, 110 l:.\1 lI ;(() ~I :l-ICIl 'JI, Tal\, ~lJI

I('

:l;I

;(I1:I

II'lI\

I HepBoii TPCTII I . 11 ('oBpe.\lcllllblij l1ij


I\,

()('

.:lI:I\ :J}~~l,

POJlb II;'lI Habll\e lllI ;lII.1. 10 ," .\IiI


l\ . ll, ;IBYI\OBblX 1I0ll.
HO~ll1lIaTIIIIYIO :\l, .\Ibl .\lO'(>~1 :J;II, l .\II

I :1To~i .\lllii IIIl\, Il;J.\1 :


1'(,:1>1

",,

1\<11\

IIII ).iJI-f>ll

h(' I\.IlaCCI,1 (lI;lllll' :1111\a, II\, II;(lIi1 ,II1, 'l\

'1'110('

I!) Tl'~111 ,,,. C(\~I

l'

~1110
I'

110 '('61' lIll ;{JlI


;\11,1 ~10il\('~1 06I1iII, cBoiicTBa
'11'0 11(\ Ollpp;\e.iII'IIIII,IX :1TallaX ;III HO;J\I

;Il' ('I1CTP~I.

;!I,II,;

TO~I,
II

lI:ll~II('

IIII!' II()

llIIII.\I

~1I10

MOil\lIO

.:IIIII,

(' ;\IIII,

(']\('ll

110

IIIH1:\II'HII(\'11,1I0

()((;II,l

l,

1,

II

II;\:Illllii

1I0;J'II'I\0.\I

I\IIO

JleKTY,

39


I10 JI II II IIO
,

III

. lI
:I . ( I\
I\ ).
JI:
[ II (1908-1913) -
(, JI> ; " (19141921); 111 (1922-192) - I\ II ;
1V - 20- 30- .

,

. -,

AKTya.lbIlOe

.
, .
, ,
- ?
. .

TOJIbKO OI
,
. I" .

JIJIIl

. ,

, .l

, , ,
IO , .

JI

:I ,

.l

JI

:I3 .l
. ,
,

40

:I .

.'1 ,
.

. ,

,l ,'1 ,

, (: - nn
u n).
, , - ,l.
- ,
: - ) - .
JI ,

,
.
, .

, , , ,
,

, ,
.
, ,
. ,
,

,
JI ,
.'10 .

. I(,
. ,

,
, .
- .

. :

.
.
, ,

( .

[ 1971]).
, , ,
. (<

( ),

: .

41

\:1O

:, !' HP . I\

po';leBblX l\ lO ~I 11 ,
aKTyaJlbllOe - l\" : -

1I0,,:? lI :JHHe " .'llI


" : PO:Jl'BblX l l'll I\

II

CBoe~1

11

I\l\ii

ll,

(', - , I\ TO:lbI\O

l\, : , 110 II pO:leBblx

. ll , 'ITO , "

pOIO 1I0ll ll, HJIH

II

If(.

ll

~I

IIJl:

, " J/l'l, - , JIIO


, ('/\, /\. II~f

.'l~1

ll

ll

: /\ 11 IIJJ: /\/\ /\
,

/\,

:m, elo ? : HYl"


I

0:11, 1\

/\II,

ll,

/\ ll l, " Jl
/\ l\, - - ca~la l\ "

, JI I Jl 1I0
l\ ll. 3 l\ llll

--

:lO

II

ll

I , JI
I\

ll

CJ/OB.

JlO 20- . -

lI I\

lII\ /\, I\()

ll

:, JlI\, .1/\JIOII

llll l\I.l~llI1, /\OHl\peTII, lI/\ I1 l\, II lI/\('" II


TI-,a

( IIJI lI )

, ;J II'/II/\()~I

. 3I, I\ -
/\ IIll
/\ :):\1 . /\ 'l/\
, "/\ .:1O l\, :ll .
I,l (

/\" J\Jl . :
IlOI\/' l .l . JIO 11
I\ --- Jll Jlll, /\ Jl

11 ll,

11 :IO

ll.

llJIIO 1\0

lIJ\ /\ /\? , Jl,

I, ll-. ll,

42

BeCI,

~I,

l)I'I{, ii

:\-I,

:l-I(\

OTIIOIllP-

ii, : l\ii ,
(

:Iall

I\:lll

II:lI>II

Jlel\CII-

>} (, ). .:I ,!' IIIl


II "31{ JI'I 'II1JIl\II llOll,
II:m, II:ll 10- . II'I
I . I~ IIJl cl>opee :m :\-II\

:\-I, ~1 Il . '-\ lIe :m


II IlpocTpallCTBa Cl,
COCTaBllble 'I I10lI'~I\ I\, pa:!lII,le
. 13 I\I'; lI~1 OiIO
Jl JIl /\, i\
, 1\011 Il, , l,llllO-
I{,
BCTy"al,

:Il

Il

11

I,

MOI'YT

Il.

ll ;~OJ]('1 .
Jl:1 JIIl llI\ (':l
>} J[I 1I0:\-l 2()- 1'1'. ;~ec :\-
. Jl , .II

l lI
:\-1 ",

. JI

KOHl\peTHblM

I{ r; ~;:J. II [I :I
, l ~,

IIll. Jlle

Jl.

':lI1

VlI Jl

- 01'110 I{ II\3I1, ~, 1, , 1, IIJ\.


Jl 1I0311I , , Jl
I . Jl l
ll, ,'1

Il(~

>}- >}.

1\01ll{,
JI [\. 1I0

1I0r;()['

. I1 "
l\~ JIIll l, II:
.'1 ll
.l .l .

J\ , " .
20- .
Il ., , , l-\Jl, I1,
, BaxTaroBa Jl,
[Karlinsky 19{)6, 19H].
l\
, ,

Jl

43

. . 20- .
l\l .

.
, . ,
,

,
, , , .

, ,
.
,l .l,

,
.
- .1, , ,l
.
,

pea:IbHbIM

. ,

20-

j1,

.
. .1
.
.1 .JIO .l, .
.
. (~
20- . ,

I,
II. , ,

.
, .
Mor,la ,l .l
(, JI
) , ,
.
, ,

30- .,

.l , .l


. l,
. I,
.
-, JI -

44

I,.

BIIOBI,
-

110

I , ,

, .
I-IO )
)

, -

l\ ,
. .
. .l

JI

110

.l0-

, . .J .
:I
, :lC -
. , ,
, .
, ,
, , - .
, , ,
- .
.
. -
,

- _
. -
,
. -

, .
30- .
.

l\ "
.l ,

. : l\ :l

II

) ,

.1.

Jl,

.l .
, , ,

(Il0, , ,

) , --
. - (

),

45

Jl,,

ll.ilI"

IIOJIIIIO

POJII,

III(Il

:J

:II,l' lI( " \1. ll


" I Jl

Hal\a,

, , (,;,
. ).

'l IIJIII
- Te~1
"

XIX -

Il

lo ,

, , l, l( Il

OI' .
, Jl

.

\1

\1,
.'I

,
IIJIJ,

. 1 ,
; \1
,

JI

;
: ,
.

II l\l\
l\ .

.
, , . 11. ,
.l

, I
.'II

ll
.1 [ 1973]. 3I,
JI
,
- ,

, ,
.

8 l\ Jl

46

" ;j",

(' . . I',

--

.I I, " Jl['

l\l1 " " "I\ ",


;) . .. \ , I\l\

CJIOBa

...

.'l "

l\Jl ~I ;)

I\ :, II
11 < [1'I, 1mg, 199].
, , ,
3 I I\ JII\I''l
,

3l\ 1, , ,
l\Jl
l\I\ , Jl.

H3bll\OBbIX , Jl
:l

1986; 19891,

, , "l\ ll lI ll

(JII,)

lIIl/.

l\C} l\I\I' ll MOI'YT !,


,fJ I~, II ll
: lI JlO

l\

(", U.,

n, ", UU, ", ), JIIM

I~I 1\0l/ (ll "'Ull


; ",", (, , ) UU ),
ll -

UU , --

.l-';l, 08 lI .

II ,
.

II,

l l,

IlO:1

. (,CMblCJIOBble
, BIIOJllle .
( ) II0ll 0
lIll [OI' 1977, 151.

, II:t
I\ l( ll

. , :
:lO

Jl

lII\

J\ lllO l(JI , JlJlI\

"" . lI
lI XIX-lI ,

1 ,(, ' l, j\.<l;lII 11 C;lOBaplIoii IIl'.


JIOI!,

IIIIIIIPT

10. . '\-

- IIII . . . Malll IlIIO~1 III'll:IIIII ... l1i\l 11111 111101'0 ll

PYCCKOI'O

:lrl\OI'J,

II<l

Cllopii

11011('

II\II

1m, 1;~- 141.

47

2,

(<\I, Jlll

l'
(, . , . , .
.).


, ,

. ,

-
. , ,
, .
-
,
, - n:

(., ., .), "-'

(., .),

"-' (), "-' (., .) ,"-' (.,


.), "-'~ (.), "-' (., .,
.,
.,
.) ,"-'
(.), "-'.
(.), ~n.~ (.) ,,,-, (.), ---
(.) ,"-'~ (.) , (., JIO., .,
.), (.) . ,

TOJlbKO

,
, II
:
: (),
Il. (.).

. ll
.l . : (),
(.), (.) ,
(.), (.),
- ,
: (.),
(.), (., .),
(), (),
(.), nn n (. ), (.).

,

2 .10 II , 3I1
I' .

[h

1985].

" ~ II .

48

. ,
, ,
II 1 (
),
,
, .
, ,

,

,

.,
,l,
. Jl,
, IIO

. . , . .
, . . , . . , . .

.
JI
, . . ll, II
. -,
,
.10-
. 1I0 IIJl II

, . -,
,
lI , (

) -,

cBoe:vt

- ,
,1 ,
. lI

- IlO

1985].

(<II0

1\.104

49

,j1 Ill'"'I Jl, , :I


:

:\1;

lI;,

11

1\

, IIO :III ,
"

ll,

CIICI'C: ll6, ll . 11. 11 , 'Jlrtl 11 . 11.


Il 1100I"'l1:l11111l -- ; \Ol' :IIIII031f
1I0, paBHoii :\Iepc II :IIIlI
(3J11 Habll\OBblC I,II 1I0l1 1I0
l\) II0 h ('IJ1ClIbl II;\I

CTOPOllbl -

~I1II\ :I: -).


IIII IIII :II\I1
,1, II :IJI 1\ 1I0CTaHOBI\C IM

II,:lhI <l,
[ llI\ hI. ::3 1
j\ ll :
, IllII Ol\pTOCT lII\

IIIIJIII 1I0. II - 1, lI
JIIHMbI,

IIl,

.'1~1

:!IIlII HOBOii : II.


1I0,;rII lI'I

, llII ;ICHOM

llI

'l .

lI ;) lI . . .
(1898) Jlf
- nll :
III(';I ,. h,

110;( Jul/.lt ,
II, Jl,

11('

fl,

C;lhllIIll, II
HO'lIlblM eTo:JBY'lIlbIM . . .

lI,
CCHIIOCl, III ll (. ~lO
I ; .
.1n , , ,
TO:I,O :!lI Jl --

). ,
II OI\ llll
, .tto,

Jl

. II .J Jl
Jl ,
, Jl .
.'1 ;'Jnn
lll

( II

1\01'0

II Jl

011 aI\

). I\

50

:JI>, I')

11, e:H';LOBaTP.;II>IIO,

BO;BIO,I\IIOCl, I\~I'lII

II <1ll lIar)<1:LI'~I: . .. , h' . ... h' . .. ,


n . ... . .. , . .. ('IPI'O, ii) e(,~laIlTH'IPCKo~i O~III

llii

II('

"<1I\()~i-Jlll ~I"")

O('IIOBC !! Th'aJlIJ ... ,


:LOMIIII<111Toi,j
TK3III" ;J ll') (,II('. "OCJ()JII>I,y ;111<1'1(>1111('
""'I . __ I'JIOII I1 )(JIIIII /i.v1 l\ll - <11111 ('MblCJlbl, 110 111111 ;)()~I I1(' ('
JIO '), [lpelLCT<1BJlHCTCH BIIOJII[C ()[lpaB:LallllblM lLOllY . .. , /'m ...

l,

IIll

(,

Il\ii)

('

eC~laIlT!!'I('('/i()ii

III1I'I'

1\0TOPOl'O ';I I I'JlII '). 13 ii


lI['~I JlO<111 ,Jaeaaonn

. .. (, ) . 11.

~lO-

... ,

" ;, II Illl iI\ -;l:l-I,


Il

I\a"

II

JlOI''Il\I

llll

lI [(, lI II
( Jl: ['OJ[OBHOii

) " ll II"

, , "[( 4.
, h I\

l\, . . I\llII
J[l\ Jl-
,1 Tel\CTa. 11
" KOHI\peTIIbIX
( ll - ,
, IIIJIO, ),

l\ . l\
~l, .I,

jLeJlaeT

Jl

lI

, l\l\
h
,
,

-
,

-,

JI

, . .
, - ,

4 lIn
.

11.

iIOIlO:IHHPT, {

I1r<I, ll

I'I,, u I!:,'I :I ~Iu-

I1u 'I:I(>

, IIII(' llOl' 11 KOHKpeTllOru


)I{hI ,:lIIIIII1 CBH:lHMII Il:~

"JIaJlrJ{OIITblX I10I1""

[1'l'()'"

1!!1,

200[.

51

.
-, (G), (.), 1>n

1> (1).10K)

5,

Jl

,
l1 ,

Jl 01>n ().
.1 ((J).
,l .10
, -., . ., .1.n,
., ., , , .1, . .
II,
(< : ... ... ,

..1

l\.

.'l

II . ).

1>n 1> :\-1


. . /}:
, , - ,
. : , 1>n , 1>n
, , .

,
( ),
, .

,
-
JI . ,

; , n; .
- .

,

6.

, -

,
.

Jl , ,
:

, , 01>

,

. , ,
, 01>n (), 01>n
.1 (), (), .10

5 II . . !\ [1986, 17].

h :J ... ll llll
, :I,
III. JIO Il :J [llI

1982,4].

52

(), , ()

XIX

"1,

. I\,

., ,

.'IO n 8:
. .1.
.
01Jabl


bI
bI.
((, .!)


, ,,
.'1 :
, Jl,
.
, ll, I'I"
, l' , l>lt!

~cTeCTBel/llO,
, Jl JII

,
,
. , .IIlO
,l '
, ,l , . .
JIC
. ,
, J1: . , ( ) ,
( ), ( ) ( )
. .,


. J1
, ll, 1I0:\lll
(< , "

-
Jl

ll

:\lO,

:l

(<110

9.

llll-

110

II Jl
( JlII

, , Jlll .
1:1. 11. 1 197, 2071.
8 . ~ , , . IlJl()(
7

It. ll

I.1: ,

/ /

, .11'1l 11(' lJ:J ('


:IO , Jl .

9 ! ,lJ, . Jl

1HJ86, 1\J8\.11.

53

:lOllII;';

CTaTei1)

:lOIlII~111

:\I llI1

II

1I0~I

OT,:J.e:lbIlblMII :ICKee~l(li\lll, :JlIlllll.I


;\<1111101'0 1I0, :J MaTcplla,lla, II:IIIII lIll
11

: 1", J.':l/, lI :JI, ::II,


II~ll\, , IIl.';,;( " ll I'

a"blloI'O :I " :lO. MOit\HO 1I0:I 11(' TOJlbl,()


, l\~1 :JII~1 I\l1l\i\l II.;ll-

11 ii ~111 lI I lII1 1\1.' ) "' l\ J\II


:II,

I\l{

II:II,IO

II

IIlI:l-l.

aI{ lIll, :I Il fi:m . AHllellCIHlii


II.'1;.i1 Jl Jl:
,
~,
~ ,

I1J,

I,uUPb

iJn;

ll,
~n;

Ul;

I,u,

~(), iJll-u, ~.ll; UIl


:J; , ., ; , ,
ll, n n, ; . .
I\ . . l\ 1I0I, :IIO
:lO ;: ll, ~, ~.
I, ~n.!ttlln ; , ~, ~;
; , ~.,
., ~n"'1; n, ; n

~n/,

ll;

. n , .

u,

.'1,

~Il; .1;

,~,~n; lt;

; ; .;
. ABTopcl\oe
: . l\ - .,

, ; - ,
(, ) ().
, I,
, Xapal\Tep"OM , I\
.'I . 13
:I IIOlI, l\ :, .'I, J\l
: J\\o J\I
l\
,

:I

(<110

II.'l

Jl

IIIl\

'l II, - l\
, II,

. , ,
,

I3II:1I1l, -

10

(1110

,)

II, (<110 .

54

'':
fl
,,fl-6, 61l , 6 .,
66l-t. fl Ul, ,

fln 11. B~1{~(,TP Te~1 HO:IHOI\1 ! ;


l l;I, JI JI I'II1II
J,I,(' ;

~Il':

1,

,,

MHOil\eCTBPHHOI'O
n

Jl 0I10[)((

ltl

, 6ll
,,, . ll, .IU{ ,
Ilfl, Jl I, ;)I,II.;l
~,j(Jlii ~ ~Il - 1':lII. Ca~1O 110 ,

:lO 1I0I\ I\ ;I

ll, Jl : :I l
I\ :1 1;;bl\.lO, l' Jl ll
Jl I~ IIOI1('.I : lI.l

B.

12

lIi-i BBO;~OB II
:I ll lI~I, BIIO:llle ,

lI

IlI,

Il ( ) III' 13.

~('I,

IIll

;.

IIJl

JIIO

, ,

HOI[(I-

:1O Jl llOI\:l<l

('

.1

I\,

; .1IO
:lfl lll\ II I
:l- . .

3Jl 03:1<10(l\ JlOll


.1:l<1 lI ~II :l<1lI

ll

(<110

JlOll II3 OHO~Ha '1110 ,

Ila

>).

lI

, l

II ll , ,
l\ lI l\ 1I0
~1I0 CJIOBO (ll,

, ., ., . .).
I\ Jl lIa:l<1 , :1 111 1) lI lI.111

:I ,fl III'R(\(~~1 ';lhll l:t IIII II;'}, II(lIlI1


lI ".ll,Il1': I/, Ill'ntl, l/. .Jdll, ,
tl,' //, t I/r, r()t n
, . CUl/uli, (tl }. // dnll, lIlt

lto /i', , bl1 I/.,/,t/{II. (J.'V . ~


R(J,~ Iti'.lt.~ 'liJ. .J, , .rp(Jj,f 60.J!llttl .1 .JiJIt.
.iIl //, .
12

13

'I<l1'II('1' II11;III 11. . 1{0,II,ii lIaH ll I:J

lI

1'l' IJOU11 11 1111

"'11'"

II

:J

;\;I,1'IIlI llll

[1\II11Ii 1].
II, 11(' lll>

I( II <l , Illll 'lI ll,


:I;Il, II<);)I IIII\ lI . ;IOI': ),
llltl 1. . 1' n "I'l. iJ(, ri'
?. n/( /(, UlJl, iJllII(], lUllI , .J
";j. ', ep.l, llarl.Jlieaanbltl.

55

JI II.1,


. II:l, ,
.
3

ll,

. .

14,

.1
,
.

.
,

(., , [ 1966, 165


, , :
. . ,
JI [
1983, 4].

[, 114-115] . ,

1983, 4] ).

JI

'

-,

/
:

R/
[ 1975, 157160] . ,


[.

1987, 37 -40].

, ,

14 !. . I' I\IO
JI ,

c.10Bapb
3Il

15] .

56

[I\

1986,


, ,

OJIO


. ,

[. 1988, 285

J.

(, ,

.'l, . .)

/,
,
. /
, ,
( ,l).

,
,

( )
() .

,
.
,l ,

, IlJ ;I
.


/ JIO. ,l
JI, , ,
, ,

110 .'1 ,

. , IlIlO ,
,
,

,
.


: [., ,
1985, 5] ,
[., , 30:I 1986].
,
,

, -

57

II . . IIII [IIII

1977,227,277[,

Jl

II

ll JIlI:

:\'\I~ . IIII I\llIlII ll


~ I(IIII\' ll I1()ll. :lllll ll ~OrKeT ,
~
, I\.l JII .
Illl .!l/.1 1'0:1<1 , I\()~
0110 ll, MOil,eT l\
lI('\' . ~ ll OlI 'l

Il~lllll

HOP~' :VIill 75]. J\


\'\I II 1I0: ) :\II;
) :II. , "IlJI, ;
J\ - llll
Tpel.P1'O II: (. . pea:I"'/O ;

lIii

IIII ). ;(II I1 Jl I'I


11 TO~\, :I
llOI\ \II\ II :l
\\<1\\ l\, ;.
: Il , 1\0Il\\0:I<1

, 11 . C~ella ll
, . . , 110
-ll ,

ll

JlR

:l<\,

, 1\0;\\l\ . JI ~l
\\"Il{ iII II,
lI

I\:I l\

"Jl

(' I\ \,, :\\,


, 110 llIl ~1epe, .

nn
. nn
:lOII 1I03\( II Il
I:I . . \. 03II
II\<' ll ~ll,
\

(' lI~lI

11 1\

:IJI(

"

11 :IO ii.

lI :1 . . I\ \{ :\

; :l<I:IIl . .1l'
(l . . \1.'lI.,
, ll , ;~, ;J I'\> :l<l

IIPI\I\O

"I\II

;(\\i

JIOi\,

J\lll\

IIll;J

:l<l

lI I!' ;I, Ii: , . 11.


:I;(,

58

110 : :1O II ,

:I

I [

lI

ll,

:\110/1\11

11 ~I II

uI"

II ,

:{Ul

, , II IluJI (Il, . . ~I(>U,


. . I/epl\OB, . . Illl, JI. . I':l). ,
(u, I IIlIII

IIIII1 lI II II:I l I\.:IO I,


CMCII\III,IX, " lI(II lIa CTbll\C (Hallp., 1>. 11. 1'011). llll :II1I1l\ii aCHCI\T TBop'leCTBa :
I\ ll IIC(',KO.!II,"O 60:I('e ~lll, I\POYfC IlIO
:I(alIII 1'. . IIOl\, . . l, 10.11.
, . . II, . . , oTJIe,:lbllhlx I,(,
ii . I', 1>. . , I'I)((' 110 .\! (. . Jl:r

BaIlOB, :\'1. . I( .), 110 Il, (. 11. I-\:I.\I,


. . !\ll, . . l'acllapoB 11 OIIIlOIlPIITI,1 .. . I1.~10(',
. 11. I'll II.), ,'I II BblJIe.:HII, lI IIllii
III, llJIIp ,

Hal\eJIPllIIbl(' 1\0MIIJICKCHOe Il

UUI\ :1I1 .:JIO llll I\.\I


ll :I

( I\OJl"

11

I,-ll':lhIlI' ). TaI\O.\IY 11O:Iil,


lll'If lI.:Ja, BO-lJbl, ;\I\

COCPCJI(HO'ICHHOCTh Jll'Ol!<lJli1 I\JlJlhll Il\i1


J\I [. ,

2211,

ii :J;\I IIh

/I\ lIii II
l .Jl

II-, CTPP~I.rIl'Hl1e

H('IIOCPPJICTBCIIIIOP

ar I>.

OCTaf'TCH,

1-\

110;1,-

OlI,l'II,

II~'I, lI'.'II.

II I\IJIl''' IllI :I (;\(' ,


hI~I I1! . . , . .

TI,lH>Ba, . . I-\UlI , .\II.\I ;\II


I\ I\ ). : Cl\aaal"

llII -

I\OMII,JIeKCIIOCl,

H:Jbll,O-

IIO;) IIII Jl

, IIIil :~111 l.., I'.


lI IIOIIhlTl\aX I\,:I JII,
l/Jl . . lI\ :I :IO 1, 1\(11, 6 :{
lll,

IIceii

~I :{

;\: , lii

II,

(10. 11.

IlOllllh YPoBlleii
l\ (1). . II, 1\3 ll f';\,II(

1'.

Jll\arI

IlI\),

COj\ep)f,aT

Il\e

II.\IIII\,

IIUll,

Y)-f,!'

lI

1>. 11. ('ll, . . " ;>.) , Il,l\, IIO;)'I


ii ll.rI (IOI.\1 " OIIPl'j(P,:IIHI> IIIII\II BblJ\e:leIlHblX
110 . . l). 3"lC~, ;\('('~III
.l\ ;I" I\:I'l, l\OIIO:IIIHIOT ;\PYI'
.

I' () .'1 I'I''('lii lll, (' ~I, II(!PBO-

Ha'lU:lblIO

ll

.!l:J

Ila :11'(1110

q.\IllII

J\:l' :III(' ;\l'('

II(HIIII\1111011

:l('I\

1\~I:IoI"I1I,II

Hoi1 lll\I, ,,() II,J'i\II I'.(1:>I 111>11C.\lbl,

1I0:l(' Il((

<lI1II

OI\OlllJUTPJlbllOii

I\II.JlIll\II "()IIII

IIUI':.

69

Jl . .
I\ I10II' .
; ,

1980,

19841]
-

(),
. IIJIOll , :
lIl':I<I, :I<l
.
:I
, , ,

.l ,l
. (,
(. . ),
, . . rYJP) - Jl )
. JI. , )

I->-, , , :VlO ,
( , ,
). ,
OI\
.

-, 80-90-

, 30
1887 -1901 .,
:

, ,
.

-,
( , .
, . , . , . .).
.
:Vl
,
I->CH -
.
. . , . . JIOT,

;I lI ,
, .

, JIIO I->-
, ll I->CH (.:
/ / ) l~,
:Vl .

-, II JI, JI .

:Ia ,
:Vl . . . '
. . , . :\1. J~:vt:

cJ\oro
J\aI,

J\?- ? , l\:V1
. - ? - ... ...
" :l !\ ... " [ 1!5, 8-'1; t:IO
. 196, 326].
, I

J\

JI

1\

,Il

JlI

JIO//I\

( II.lIl . . :J1,
. . !\ ., . [ 19842, 219-2221).

JIO,

KaJ\

ll (<IIIO : .lll/l , IIO


I\
, ,
. . . . lI\ ,

, JIIIIll ,

(): , n- ,

//

nn . .. (1,56) '; .:
,

/ / I .

I\

I,

l\ :v! (
/ / , , ) (1,
226); .: , II, ).
-,
, ,

1-2 JIO JI
, .'1

, ,
. : ,
. .l ( . . ),

I\

(.

. -

, . .

. .1 ).

11

( , ).
: lIJI
/ll\.
,

:\JO
1~J;-);) - 1!Jl; 1,

('I'I.I.'11i11

,.

110

I Jl,

Ilo,'I11O\I~' ()ll

CO'llll\()ll11

ii , I{I'I I-

61

iI,

Jl

I,Jl

I,at,

JI . Jl ;ll.

I,OTOPblC

:I ,

II:l<l

,l

11

al!ilJlI, IIJl , ll I\

.'I

(,

, :l-I

(<IIII,

ll

Kal, at .:l. lI :l-I Il


ll l\I ll.!Ill
IIO ;~I,:l-I ( , Jll
';II() :I

1\ () /( 10 () 11

/{ tpex-II Jl. lOII

ii

HPOI(('CC I\I:lJI

13

I.1,

llJl:

( , aaTC~1 ,l .'1
; I\j,j
1I0): , n .;
) lIl, , HP f),l ll ll
lIl,I yctpoi-i I\O:l-I~lII II:l<I, II
ll : ;; . .. , IUlllee .. . .. ,
llO . .. ; ) I1:Jll :l<IOfl II ll

:III 1l\ ll 1\lI~III( ' (


. J""U n

I\

//

.10

lII?,

Jl

I'(\'?, 'ICTKaH Jl;J ?).


Jl ~lJl ll;
i(CIIIH) 1, () \) , I\ lI:

:I I\OM , :l<IO :I Jl.~1 l


l~!l Il(. Tal' .~l I\I(
:!BYI\OBOrO -- :l>lI III ', I

11

l:l,

;ta

IIJIaHC

:1OII>II u. 3:l-\ HOBTOPO:l-I


llO J\ i-i , :lO ii JIl
( lu , ll

(1, 44)).
I\(: 110 l(:l-1

('I"

1I0Ill

,l,

1'00' .'1I Il I\\ /, BIIC

I,oro

Ii

!\, I\OTOP0(' oIlo3HaBa';lOcl, Tel\CTe,

0\1 Ila :1 (.: lll l1/ / .


ll6 (. 10 ..)). II.!I ;II
l:! I
I , I\OTOPblX
IIJIOXO llO l\ (
. />JIO, 1,0 :\-IIljJ..() , ()f);
JlJI l\ , . I), 1101';I IIOTeHl(l1aJl
I1 /\ ';I

pel,

l\aI( YIIOMHHYTblX , t' (:.II1II1 ;


o.rlIl\ ll PCI\, III('

(:'1('1'

II,

l (\(

1~()JIOM

I, 111' l ll:m
I~ll Jlll I,:

62

.;n, NaN / / n fi fi n fi / / , / /
, / / - / /
u: / / ( ? ? (1,68).
I\ l\, I\ :I>I

" l>l ": :m


. l{ I, l\e.'lOCTIII>IX II: ;{
II , l\ll :
lIl>l PCK-:I,

IIIIIaJl (/ /JI).

.'l

JIO JII\ .
I BeJIO
II ,

( , II,
Il 011>. ). II:IO: IlI aI\
:I
, l'aIl I, ~10 (. ;)
I{I lIII}), lI
JI('J[ aI\ ;I('..
Jl 1{ , , - , B:IH
1 :>IIO 11 II:
Il I>I I' aI,, -, llfll

II

.l0,

IltlI
IIllllI

'

I\I\

II(~ . JIII CJlOBa . . I\:


,I\ (. -- . ., . 11.) IIpOl,py

Jlo,l\a Jl-llI\ }),


,IJ, Jl l,
", CMblCJlOM,
aI;:, " JI .'l :\;I
j,j lI [ 1923, 10, 11 J .
", 1\ 1911 . . liOI " :II

JI,

;\ail\e

" lI .l0, :IO

II, II (, III\
110 II l\}), I, :~p.). I\~1 il\l'
;I Jl .:l I aJl I }) ll,

llJl

fi .

(lI

I\I~
)

llii,

(n11.1

.).

II

/>,

11

Jufil1

II Tal\OM Jl

~i

l\

.:Jl'

Il:\laI

ll

11 CTPYI\TY \JOaIi I1 . ,I,

lII.I

JIIx

III,:l,

:I

< :I1, ll 1\ , L lI-

:ll1,

1I0~

l\ll

Jl" , lll' ()()I~i :\;11-1-

63

II

: llll, , n
, - (7, 18) (
).

. ~ ,
, (
),

(. l\aK ).
. (
!) .

,
.
(() .

, . Jl
, .

. -,
,'1 (.:

, ll

, n

. .). ,
, -
,
,
IlOl\JI JI ,

, .
. ,I
(
) . .IO

( :\<lO
: - ; :
' - 110 . ). .J
.'1 ,

, .
: (. ., .

'1.) -

; (., . .)

, eJl (

). II
Jl

[. I10Jl 1980].

70 % 13.
64

.
,
, ,
. . (
- - >,

.)

,

, .
,
( , , , ,
, , , . - ),
.
:
,
: n

, n.

n, n

n . .

- ,
, , -,

( - ,
,
). ,

. : -
,

, , . .
. .

.
, ,

.'l. .,

, ,

. / / .. / / n . .
. / / . / / .
(2, 211).
.
:

, ( ) (), (), (
. . ).
,
, .: ./n/ n ,/ /

. n/ /nnn n./ / .,/n


n/ n
5 3 1904

- / /

.n .n?

(6,241).

65

( )

. ,
JIO -
. ,

[. 1976, 225-2261. .
, -, . ilOlll

:
JIO , , 55 % 60 %
- (<), , ,
, 22 % 28 % (
. , ,

(1920-1930).
(1912-1917)
- . , -
( )
. ,
,l

JI
- .
- I

.

. - JIeCeHKa,
,

JIeCeHKe , ,

: , , l,,

( - . 11.

119731), JI (
,l ) [ 19791.
.
, -.
,,
-
,

JIa

, >

.l0

JI I, .
(4 )

: /n:/ - /---------?.
, -

(6,245).

JI

. ,

, . -
}\ ,

, : /

(6, 287).

;I

(<II.1

(6, 281).

, ,
l

lO :l>I

Te:l>Ibl

JI

pe~lbl, I1

:l>I

(.:

peYfa

[II

178]):

,/ n/ / ./n
n, (6, 245).
l1 llll .
:l>II{

. , , IJ{
~lJ{() . ;

(<II

(<

~l.

lI .'1 .

, /
!\ , . .

I{

.
- Jl
, ,

JIT .'10 JI ,l

. aJ
, :l>l l
:

3-5 (
) , , 3-4
. ll

J{

, J{
,

,
.

,
l
J{,
';I
.'1ll . cpeCTBO~1
J{

l , II. ,
l1 -I
, l, .
J{ J{ . .
(n, ,, . ., ,
5*

67

,.., . .). ,

Jl,

: ,
n, n, .
.
: ,/ ,/ /

. ,/ /n/,,/,.., ,,..,/ / ,!
(7, 40).
,

/
,
,

.
, JIO ,
.
, .

.'1

. . .

[1987].? ?

? ,

. ,
, . ,
: -
. , ,
,
,

? ,
. .

, "
" 1980]. .

, .
,

.
, .

.10.


.
MhlCJIb . .

68

bhytpehhe-bIJIO, ,


I.

. ,
,

: ,
, ,

;
,
.

1,

,
. :IO
.

, ,1
.
JI
,
.

2.

. , , ,

JI


. ,1J ,

1977, 19].

(, {),
) [ , 23], .1

\ . II\' .1 . .
'la ,). :\1., 1986.
2 , .1
ll , ,

, .1 -,

.1II,

,l

1977, 25!!].

69

. , ,
,

, .

: I->
,
, ,

. ,

lO

.'I,()) [ , 1977, 22]. I\
, ,

, : 1)
; 2)
; 3)

JI . .

() .

pO.'Ih -

. .
JlI> .J

: 1> . , 1>1>
; t 1> n 1>1;
1>1> n; 01> n1>
- . - , ,

.

,
,
.
, : , n ,
.l ll . . :3.l0
II ll: (1987),
(1984), (1981), (1968, 1984), (1973);
[(;[h ;[ : h!! (1986),
(1987). ;\1 ,l, , .\lh h h
. I\ lI

11.

,laI[,

70

; , ,
( : .
). , ,
J{ ,
JIl, ,
- (. [

1986]).

: , !; , n,n, !;
. , n ?; ( )
! ! !; ( )
nal1Ja , ?

() . . ((
}); (1930 .): , U,
;
, ,l ,
I\IlIl IIIl!
,
1I0I( .

, }),
, , '
: - ,, !
JI
(<<});
[] :
, ,!}) (( }).

, , (.
}), , l>, }).

-,

.
(
, -: , , , . .).

I'
, .: .
}): , , .
- , , ,
( ~
).

(. >,
, }), }), , ,
}), }), })
. . }):
JI . , ,

,
, II,
II ...
lI.1: .1I(
.1 .
, ...

71

, , :
II
...

JI ,

8 bI,
3.1 .

, ,
( ,

- ). - - (.
) ,
- - (( ),
- ((, ).

, , : .
, - , , , -
. ,
:
,
. :
. : m . ..
-
: . (<<).
-
: - - ((
); , . (<
) . .

- (. ) .
, ,
, , , .
: , ,
-!; : , ,
(( ).

. :
, , -, , , , .

( ),

-: - ,
; - ,

: n, nn - (().
JI ,
,

,
: , ; .
,

. -

72

.
,

.
RaK .
,

), Il
.

, , ,

: ,
, ,
( . . ,
, , ,
R n , nn. (.
, -
, . . , .:
1985).
R , ,
.

. . ?
. ,
,


, . ,

.
?


, ,

. ,

, ,.
,
: , , , , , ,

, , , .

I ( ) - 2 ( , ) .
-
. , /, -
l. - /
, , ,

73

, (
,

, (.
1\), (<<
), (( )
. .)

-
, .

( . : n-
, -, -, -, n, ).
.1: ,
. ,
. , .1: .

ce:l-I: ., ,, ., , ( , ):

- , ( 1929 .); -,
. n'-; -,, , - ., -
, n- , - -.
Jl 2 - .:
,- ( )

; ,
, n- - ( );
-- , , , ,; -
, - .1-, , .
"

-, -, , -

, : -, -
, (, ), n

, .

- ,: , , - ((
); -, -,,
((), n, (<< JI).
2 - ( ). I.J: ,
- ,, . (( ); n
. , -, -, .,
n - . ((
); :l-I , : ,
( , n , , - ,)

Jlflt,

. n ( , -, , 1l1l
,) (( Jl ).
nn ((Il); , -1l ((

) .
Il -
, .
. . 3Ol~ ,, ,
,, . ,
-, -, , n,,,

, :

. 'I:

I', I BCIIa

II, II ,

:\! 110 lI .1.


( JaKaTel)

74

,, n n ,,,
,, nn (
).

, mn, n (<) (.
[ 1986]); :
,, (<); ,,
n ((
. .
: (<<
.'I ), (() ),
Jl, , (<
, , , .
,, ,, ll).

.'I, ,

, ,

, (< )

, (. [

1968,68,69,80

.]).

mn, ,,

nll ,,.
-.'1II
(., , .'I, 0.'1 ).
. :
- ,

,
, ,

. . .

, .
Itu ~.J}

nu. lln
, ,

.
: , (<
), nn,,n (<I).
, ( .'I

),

- , (
n, , ,
). - "., ,, (
', ,
'; .: ,, n n6. npu.pe1l n".,n
(( Jl) ' ,
' . .). (
,

)
( ).

75


11

0.1

:
II, Jl,
ItU , ,

:vtbl

.
ft. }}

ll), , )
: /l,/l,
( ).

. : u.nn
/l, . (( ); ,
, /l,/l, (() ,
).


): /l, () ... ,
, !
JIO) . .
, II, ,
, .
,

(. ), ), )).
, , (()),
((J)),
, .
,
. ,
, :

...

im , , ,
, .
((. 1)

ll ,
. ) - 2,

. - .

,
( ,
) -

lI,l ).
).

;)

ll . . .

,
.

76

ll

,
. . Ol~
JI:l-l.
,

110


HO:l-l,

- , .1 (
: n ( I, ), ,
(( );
.'l (
,
).
, ,

, : n, , .

- ,

. .
.

.
.
, ,
: - n , , ,

(( ~l ), ,
(( ), (C:l-I.
, ), n-.
-
, .'l
,

(.

:l

).


( ) . .

.


.
.'l

. ,
- -
.'l .

/.

. .. (( ).

Jl

.
:l-I - , -

77

h ., .
ll llllO 3.1
l

, .

II

. ,
. .1 ,
.

cBoci".

. 0
I1 ...

, 1I0Jl
. , , )
( .'I
. [
1973]) III.
, ,
: ,
Il; :
n
.

., , ,
.1 ,

OKYT3IlbI

:
. ,
. , ...

.1

BOIIJleM

11. .
,

II .
,

(. :

, ). , . .
JIO .'1 :llIa,
.
:

78

l:Illl, ,

h,

. II

h ,

):
.lII,
II J(( .
IIlI.1I

.1 " .

, , . JIO


1936 . , . .
,
- I. (< TeJIO

, ,

, ,
;\[ .1
" I,)}. , ,
, , .

;\\
:

;IIIl'

II:I,

I\HCaUlll1O

"pOCIYJlaCI"

ll:l IJIa C;J3BOC.l0IlbC ,


lI 8 (( J]l,:

, ; III:JJ.l0 ll .

. . , ,

:
(J\I ,

), 110 1\

(C,lOBY,

II, I\, ),

1\ JllIO;\\ l\ (.
[IO, ).
: -- (<I',

"l\)}, , , 8
), , :l (< ... )},
JII.1), l\ ( ll []
- l\ )}).


, . ,
, , .
,
,

II . .: ll
nIi (<); n
n (< ); n
llnn ll ll n (<I1
I).

79

, . : ,n " :

,

,l .
(( !}

(.
,
, ; . , ,

).
,
.

,
(.

[ 1972]): ", "n n,


"n , , , n"n ",
:
. ,
,
,
.
,

,
, ,
.

:I
IIJIaHa -. , ',

.
:
( , nnn,
n ,,n npu.eT nn nn)

( n , , n"n ).

:I

.
"
"n, : ,,n, ,n
, .nn.

, 3 ,

80

, ,
. .

IiOCTb

- - - .
.
,l , ,
,

nn


- (
),

.

, . ,

( ),

1:
"", ,
, ... ...
.
...
, ,
, ,
J)) [ 1922, 4].

,
,
.
, ,
- ,

.l II
. , . .

r,

[1977,85].

1904

81

. ,

Jl

. .: ( ) ,
, II, Jl
, 11 ;
, ,
, l\

lJIII\,

I\
. .).> [

XVI 11 ., JJ\p Cel\aHTOB


1977, 12-13] ( . - . .)
JI

.
l\

JI

1,-

, JI

,
JJ
.> ,

,
Tal\OfO JJ JJ .
,

I\

.'1. , . .
, . . ,
, ,
,

lI ,'1 ,

.> [

l\

1982, 14].

JI , JI

.>, II
,
.) , lI , . TCI\CTbI.

:l
" .l

TeI\CTa.

82

,l,

,;

JI

JIa,

IIJI

.

0l .
' ,
()

.
. .
: ,
. ,
.
, : ...
- 110
, rJ{
1923, 37] ( . - . .). ,
JI

lI

. II
.'1 ,
. .

... [

1984, 52, 53].

, ,
ll Jla
, .

2.

1.

II ,

,

: "
"
[ 1911, 190].
.
( )
(

, ,
,
,
*

83

).

JI

. 11 0 11 , .

.
,
. ,

,

2.

,
,
. ( )
,

. . ,
, , ,
, , .

, ,
cJloBa
(,
) , )
[


,
,
,

1962, 105, 1061.

. '

( )

: 1)
-

2) -
.
Jl
,
.
, (
- ) ,

2 1111 "uu ,lO" ... , ll, U Il


"ulO .1U, II .1
", , , llII II

Jl lI ,lO.)

84

198:3, 61J.

- .

(< ,

. . ,

11.

. , . ., I>I

. Jl

,
,
.

(
) ,

, ,
,

-

.

- .
JI

.
,

[
,

1960, 20].

,

.

,

,

[
1982, 30 1986]. ,

85

,

,
.

n.n
.n

,
u

.1J

- . ,

J.)
.
-

.
,
, ;

.
, ,
, ,


, ,

3. , xap~Te

II ,
. (<
-
.

JIO

.1J .

.: (, .10:

86

1962, 104].

cJ\oe 4. ,
.
( . [ 1985]).

u
S
'

,
;

, .

l\

TeJ\cTa

1982],

(.

, - ;

. - -,
)

(-

- ).

-
,


l\

,

. ,

. JIO

(. ), 11 (ll
/f,U . pY/f,U, ,.,. , U . .. . ... ); -
, (. ),
- ( - ) 4 (, JI :l lO lllJU
.1 , "

" .1 , , , 3 ll

AaTI,

.10

COOBeTCTBelJIIO

IIll

:J CCl,

.1IIll "lI

"

,
HBeClI

, ' III\IIOIIll li
311 HJ81, 112].
5 .: 1{ IIJIlIl' Jl II;):l :Ilm

3l,

III'

[I'-

,
1I0JIY-

! h , . l'eaY:lbTaTbl
JIhI - : I' IIII
[ll 19S0, !!!![.

87

nn, , . .. -
); - (. ),

(, n n n!
- , - . .. -
, - . .. - , .. . ).
, JIo

, , ,


, , -,
,
; -,
, ,
,

() .

- ()

- .

[ 1977, 227] ,
JIO.
-


.
(),
[ 1971, 115, 116].
JI
() ,
, ,
. ,
,

,
[ 1979].
,
, ,

88

:, ) .
, JI

II

: ( )
.
, .

,
.(-
)
- [ 1985].

.

,

, )
. (. : , n1l0
, . , ., ,
, , ,,. - . (-+--+-),
,
-,

n,,

., ,,).,
, ,

.
.
.

,

()
.
,
,

, JI


(II),

. . [

1979],

89

.
() Jl
JIlo

),

,
-

,


) ,
, Jl

6.

(
;
;
-

7;
.'l ,
-
... ).
, Jl

, ,
.10

( ,1

)
. , , ,
,

TOJlbKO

8.

. ,
, . , . ,

6 . 13.11. I\ .l;l
ll I1 (';! -HXJJ - ~ .l), ll
,

RlI

.1

I8 ,

811110 ...

7 ll . .

[I' 197,

61].

Il 'l . ~ . 8 :l
- ll,

TeJlb

90

(,

- ,

. ( ).
,
- .
,
,

---.:.

[
(

. )

1985],

. .
.

: .
, Jl r
;

, ,


.
JI (
)
r .

, r


. ,


) , ,

.
.
,
3 .
( ),
: 01'i - ,
-, n/1, n/1,/1,-, I'>. - -
/1,...

, .
(/1,, /1" . .. )
. ,
,

91

.
,
,

JIJI.


.'10 :

,
,
(<, , ... ).

(. : -+--+- -+-
-+- ... ).
(.: , , , , ,
. .. ) (-+
-+- ),
.

, (<
- ,

( ) , ,
CJIOBeCHbIe ,

. ,

( ); -
,

(. ,
,

, JIa ,

).

. . ,
(
, -
, -
)

()

-

92

1l1l0 (.
).
JIO1IOro [ 1979, 88-101].
1I ,

.'l


C.'lobecho-

(<IIaOi

,
( .'l
) 1I (,
II .
) - 1973) , ,

,
.
';Ia
.
,

( )
:

JIaCcoB.

- ,

.

.
- (JIO
)

-
--,

-,

-,"} .

,
.'l

93

Il , :JIO,
I10 . ,

llO'I

.1

CJIObecho-II.
, l
. JIO
, JIO

. llll ~I

.l0II

II

, JIJIO

- r
.
II,

,
. , I" .l0
-
. ,
,
, .
JI JI
, Jl

.'l
[, 1985] .
.I{ lI

[HeI{paCOBa, 1982; 1985],

JIOJIO

-
. ll

lI

II,

.l

JI . ,
,
,
, .
, : 1)
ll" - - ,l

(, ... ), -

.l ,

.:J

(
, ... ); 2) II

(

94

, ... );

3)

.'l

JJ (

, Il8 ... ).
IJ
/t F:. I1();J ( . ,<I') / /
. 1972. N~ 10.
.n . . I, :Ill . ., J!.
IfJ. ll . ., I!J:il.
. // ~1: ,<II. ., 1975.
n . . I!u. ., 1941.
nll . . Jl(' 311II ;lO / / . . n. llll . ;lI1. ., 1!J77.
l/. . I'-JIO . ., 1958.
. . ,lll 11 . ., 19:.
l>tL . . II . ., 1968.
. . II . ., 1974.
. . lII\: ll ,<JlIlI\ :\1 / /
J1Jl(' III~l1 197. ., 1981.
. . I\ JIOJl, I-ll .lI1 / / J1
JleMbl II J/II 192. ., l84].
. . I\ II . ., 194 2 .
. . - .~I,IIl, ""IllIO (' / /
J1Jl CTPYKTYPHOfl JIIIIII 1983. ., 198(j].
. . '/ 11 l / / . ., lH8fj2.
I/.Il[! . /1. UI\ l~ 11 JI~I . .. 197:.
. . Rl'II / / 110 :IO: OllbIT ,10. ., 197:~.
. . lIII'l IJ1II\ 11 rI{ . / / . J\OI,mu
l'lI IIII. -. l\JIII, 1975. . 5.
. 11. / u II mllllll Jl: . ., 1!)77..
. . 1I0l\ :/. ., 1979.
. . I'I : ;]l'I'. :\1., 1!J83.
. . C:lOBO (<< ) / / I'<! . l~.,
<!lI . 11. :J ;}:! XIXXX .: . lIa. ., 1985.
l/. 11. . IlI\!,I1I :l ll : ii / /
198.1. ., I!JH,'f.
. !' . ., 1985.
l/.Ul! . . I~ . ., 1987.
u-,tIlu. . . . 1I0l\. .1I. ., 1977.
. . IIJI lI . . UI':
'II l\. . ... , . JIO. /{. ., 19157.
. . J\ (' .1 (II ;}:!
.1. ) / / : . (' .1. . ., 1986. . 45. 2.
. . 1I0 ii: J\'l(' aClleKT.- Jl., 19159.

n . . I 110 U l\l1 . ., 1!6.


n . . I\ ll-llJlfI

III

//

I\u 0Il,l-.1 :l ,l :JhI


. ., 197!J.
nu . . IIlrl\ll lI/{ "I\
/ / . :\1 .. 1980.
. . () :l:l, " II()
:! 8 , XIX-lI'IJl / / .
l 1lIl(' JII, 1II-XX 88. !!JI 1111 11,
185. <!l' l.

95

. . ii
XIX . / / . ., 1986.
. . 03 / / II
I!I't 1985-1987. .. 198!J.
iJ . <l 110 ;J. ., Ij~.
. ., 1978. ().
. . . ., 1960.
. . lI :l IllIII
: . ., 1986.
[(n . 3 . ., 1959.
f( . . / / Yladimir Majakovskij: Memoirs and

essays. Stockholm, 1975.


Kel>oea . . 1I0
. . , 1987.

3'10.

. .... .

. . . .10 Jl
. 1\1., 1976.
. . . .
/ / : . ., 1982.
. . . ., 1986.
l> . . .1 .1 . .,

1986.

l> . . :J . .
/ / 1983. ., 1986.
. .
. ., 1966.

//

. ., u.,l> . ., . ., . .
/ / R\lssian Citerat\lre. The

Hag\le. 1974. N 7/8.


Jll>, . . .l0

/ / . , 1969. I.
. ., 1987 ().
. . / / : 1985. ., 1986.
, . .
/ / . . . .
-. 1969. I. . 236.
, . . / /
. , 1973.
, . . / / . .
. -. . 1977. YIII. . 411.
, . . / / .
. . . . -. 1981. XII. . 515.
Mal>eaOHoe . . . . 1985.
Mal>eiJOHoe . . .l . III" , . JI., 1987.
, . . . . 1922.
I>l>

.1l

. , 1975. . 7.
Hel>pacoea . . (. 6,10, . ,
. F:) / / . . Hel>pacoea, . . l>. l(
. ., 1982.
Hel>pacoea . . Jl :

//

. . . .,

1985.

ltl>-l>l> . . . . .; . 1923. 5- . . 1. rOO.11,.


. . / / I,
. -. .

1985.

. .

Tekst. Jezyk. Poetyka. Wroclaw, 1978.


. . / /
, 1962.

. .

llltl> . .
. .... . ,l. . ., 1981.

96

//

,; 6. llllI' 11 . 11. ., 191)5.


uu . . I':ll:IlI MaHKOI!("IHJI'O / / 8 ":!'. . "IH. .
198. . .. 2.

CTIJOii ("lii '"lII. ,:1., 1:\.


//h' . 10. Il UII('IIII ('li 11;(.1 (II~III
Te;thllO lIl(' . IiIiI") / / <l.;J u-ii IlaY'lIloii lI('(JIIIII
;( Y'IPlIhIX. l!ll, HJbl!.
. .~u('(' lIu:Il. ., 1957.
uu . . 06II lI l' :vt. 1\8
/ / II . III'('(" !'lI 11 .
. :II. THPTYCKOI'O "-. 197\1. . 11. BbIlI. 481.
. . 1\ II!'II lI ;\('II mle
/ / (' .lII(' aClIl'KTbl Ril.lt.110ii :III.
., 1981.
. . ll.l 3JIO. Ol8 lI:Il. ., 1!JI)4.
. . "I, / / IIlii 60: IIII8
. , 1\l8.
t;() . . () ailiII llII " "U:)
ll: llll l! 11. . ;360:I(I0. I{ . . . . .
:JJI. HaYIi. .; 1 \)7:3.

fIlf III'II

IJ

II

031l / / 1I0l'

.1R. ., 1980.
. I' r OI 1900--,l

. ., 1971.
. 11. 1'<I:lII(' (J l'JIlii lll: "U
llR lO TrJ(CTY / / . a<lll. TapTycKOI'O "-. . 1>.101\
. 1!)85. . VI. II. 680.
n . 11. 8llllii (",l 11 ;)UJI 11 'I'' . ., 1977.
u.llnt; . . 8 TeJ(CTC 3.\l / / . :J(R
('~l. . II. -. 1!)81. . XIV. II. 5.
t; . . 11 H:Jbll\. .; JI., 11)5.
. . ('IIliO~ rll / / . .,
197. II. 11.
Typt;oe . . ii 3,llii. ., 1\11)1.
10. . 1I0I. . I":II. ., tH77.
. . : ;j: ('IPJIORrK ;). JI.,

CeMeHt;o

11)84.
unn . . /1. . :3I(I': ;\RllllO .
. .... . Il,. ". JI., 1981).
III(:l. -- . V.
t; . . 1I0r R(' r;opllra ' 1IJ--20- . I'all;\.

:vt., 171.

n . . .1I1I I\". (-\:IIII1, 1!J84.


. . r ;, (' I> / / . :l. <l
- . "Jl el'u nmll. 11)1);). . 1\;. . 80.
. 'III('II. 2- . .. 1 80. . 2.
. I/O;)T . / / IOIIOCI,. 187 . .N'~ 8.
un . . lI:IIIII Il (Jr llr.1IIII-lI.1Il
I, ' / / I\ llII HOCTlI-IIOlI " Jta
11 :lllI :l. ., 17.
t; . . lI.1 I;( ll III( (J
t, / / :llJ ('OOPCMPIIIIOJ'O :J H172. - . 15.
t; . . IIrri\~lII l / / rII'IU ;)III,. - .. 18.
t; . . I / / :l-il. ., I!6.
. . ll / / ll6 l( R II (JYCCKOM :.

:vt.,

182.

ll/t . . II!' :;\II. ., 1!4. . 2.


. . I'IIIJ( l' "I'IIII II:III I.

:vt.,

192:~.

t; 1'. JIIII'rl1 IlO / / hil: ('''POTIIH. .. 197.'1.

97

11 *

IIJl;~ ~ICT :\IJI :IlJOI103l


llJl ;~OCTYlIllblX .lIlI\I :vI~I Jl\
,

II

11 i~JI ('I, 11'1 :I 001

l1ii

lll1l\,

~ICCTa

I',l . '. IIII 5, 288, 2!IO, 2!)2], (' I\


t:\1 !\l 1\IIllii, fiii I\(' I
:H~I'I\()BCCHblX ('BHa:~OB, IlallpaB.:lcIIHhlX
II 11031'<1 11:111 I\aK-:lll (' I\I
(lI Ba:I lllII\ I) llll(l (': J).
(' IlollblTKa I',

('

;I(\lI.:IO,

.:IO('

. 'I .'10il\IIII IIJII llll


, lO l'll ClI1:vI JIIO
:\10Jl J.X l\ I\
1I03:l .
;)1'0 O:-III'l(\, <: lI:IO('III~ OJIJi, (I )
IIII (<(\I\I1'1I\I!!\). Yil,(' lI ca'lOii
( 31I,III(~I,

CMbIC:IC C,IIOBa)

l, 11 : ' ;:t'/
I\ II l\ t': ( TO:lbI,O ;)
!JlI') II,l

COBPTCIHJii "IaI, I, II II

III\ii If :,

IIO-IIYl~I, Yil\O ii , IIII : (, I\I\


TCI\CTOYl I,OBaH , " ~IOj:j
[

1987, 27], -

III"

(1)

IIOII

(,:

~I

Habll,a Il.'l I\ Jl
1\ ii Yl, , , '1(' 11 11 I~ , (2)
1, :ii HaYI,e (CYI, lI\)
lIll

1\

lIllOYl ll

1~lI

lI.rlt'I\

10.

II:,) , 'nllii
. lI: (, JJl, 1I0ll lI

110(':1" 1\l 11:\ T('I'TOII 1I0:)Tl1 of)oall<l '111 (',l1lllll\ lIa;\HIIIIH; .tll, .

IIP"BO;\II('H
(.,
1!J2X --1::) 11 "i\<l;'1I 1.1 Ii<l:III1~1 TO~IH alllllt, '\III\II 1111
"11('' "III""; llllh' . 1I('II:illllll.l!' ":('IIIt, :\1 .. \!)''.:
-

'1'01'(,111111.

:\1 .. 1!JXH.

IJ

:l<lTIlPOBIIa.

(:",1,1","11

1111

111101'(';

pllfl!' CJlY'I1H'B, 110(,,1(' (,'I" (' :\lii.

"f)l'alI('

lllll, .

IIII:';\"II

('YJll.f)bl.

"

l':I~III<I

X:Il'l'1111 III"

,,"

1!J22. IIII(' ~ll1T('IHll1.:tI.1 I'

(. ;)27, 011, 1) I\IIO" ", ('ebl!ll,oii , 11<1 <'IIll xpalH'lIlIfI 11 .:t


"Ill1(' 110 ('('" ({; 1;). IlltTH1lIIII 1"I.rt 11:\ ilPYl'lIX l1/1I1:I ('0111'080it<i

98

II..'lII.\1

:II'(l.

I\

"U

[1977,

1924 .].
JI IH~

CJIOII\IIOe,

'lJII>

Jl Jlu- 31'0 lll\llii Jl lIeI\JlUC (' Jlu u". II CIIJlaB, II


Jl I\I lI Jlu )() ('11\

II:1l1 (I\al\ JlJl IJ [1 871;


. [S Lo ) 1 !182 198;)
11 '1 \ii IIJIaB, II 0Jlll UII , ll:'I, I;

I).

lI:IIO

'

Jl

I\JI(\I\'l,

110'11'11

JlI()-II~~ . CJ10i1\1l0CTI> - ('l\lOilIOI>


.:lll1 TO.:II,KO "(1I{ Habll{a lI, I1JII\I1
. , l{ "(" 1l0HHTI, .Il ,
1I0:\I I1, :111 :)(I; Il I{ II
I\ ll

(8:
ll

Tal,

lI n '1,

47).

lI

IIa

;\:Ill IIJl .111111


lI

II lIIII'

1103Ta -- IIUllI, Il,


CTI1XOTBOPHOI'O, 11 ('l,

I\, I\ :)l1I JUI{ lI

II ll JllI\.
II:IIII1JlI>II JlOlI\lI ll :Jl\
lI\aHpOBo~i IJ ' ", :lU
. JIIIII> (' . I'" lI IIll:l ~1()H
II~II :JIl lll', II 1\
; ii lI ll"/, JI
/' I\I' jlI\l\I :
III,{' I :
.Jll\ ([ v'plilllil' I, 4()2, 1
47:3]; . [I ,
526-528J ;\I\ /: l). 130 I\:\<I Jl
JlllI, II IlJl I'I\ Jl
I\:vJ . :1O 1'01'0, II('
I1I'lI\ CTI1XOTBO(JHblX IIJ10llii,
l\Jl, (37; 1919), l\
lI ( II~I), ,
3~1 I3ceJleHlloii (111, B:j) , llll 110 JI
IIll , HaI\OHeII, IIOJlJIl
JlI~ I/UJI llll lI~I - , IIJl
lI , :l-lIIIl lIl\ ,

lJlI " MHOII,('CTBU TeI\CTOB,


JI

j\JlI\

._-

"

lIe

II

11 JI(' Jl :vJCHec l\ CTPYI\Typbl,


l, , '1

I\ .. -

JlJl

Tal\aH

,lII

I\ll,

Jl .
I'I~lIill> Jl

lI lI
il\i~ ;\ JII, :Il' [. l'l 198fia,
10-121. J~l'JlO, 1\01I0, II Jl> 1I{'I(Oel'O
:J. l1 I\':IIU :!

il :\l Jll " (llllOii


7*

99

KYill,Type

:Il,

. peHJIblIbl~1 ~ll\l ,

IJl

I1CCJI i:lIl .

", II ' II ('I'lOlii ,


(~Ol':l<I('HO , II~l~lOii OI\I.'II"e
. 111 "", .1 (' :\I\l .
(,1'1.'11 .1 : "oii :l 011 Jl,
110 ;~I . . )-\ll, ::\1

h II:\1: l'\. , , . .1, . llJ


:IO. . ,10" . (01. Jl. :. 1987, 1\I.'.).
(, TO.ilb"O IlepBblii (' II
.1. lI 'Ill 1I0ll

1'('He-

:lI, ~l , CO!IPO;~:\1ii ; lI~1 (


) (' .. 110 (', :I, fl,('lI
. :II, !I ,,, :\10:l 110lI.: };\I, I1Il II \lll
l'

F:

IIfl\OI'

() IIll :

lI

\I('.

II,

:\\:\1 .1IIl\l , ,1,,

:\I

. ll, (,1I0:I;\ !\) , :I :


.1 " :lI. 11 . I:J:l, . 1I.13.TOHOBa,
10. 10. I\ HP
. ,lO " . , .
. II, . l1 , 'I ,
lI

II

() !I , :\1 (,,

:\1O (':Illl, .1:Illl, :\11101'0:\1 bl JI:IH 1.'1'0 lI \ :laIl .


i!, (,BblCOl\oi1 , IIJO:IOXOB
; , Ile , I>. (,
;\l, , :III ~10:I ~l:IO,

I<'ail' fipl(1 Ull 110 fa\'Olll' --- (' 110.11.' ll:\1).


ll :\1 ~1 :I ('JlOJ\I,),
lleJ ii .
1I0, (<) ('aI)
110 ll , , ,
. , . , 1,). lI, .
( ;)TO~I ) . , :\1
. :\1 , , . , . '')
, . , . :IO, Il,
,
? 1I0Jl 1I0 ,
JlJlIO

,
1I0ll II: Mal,oBCI\Oro lI:\1 II
IIII , ,
I\. . [I' 19(j5, 113].
, , :\10 :\1 aI,
JIO . . lI, .1:
20-30-, 70-80- , - )
lI llll llIl - (,

/00

30 ,
),

JII" (' 'I :


I\ I\ ,
/ :l
l' .1 TOI'O . . ,

1I0

(' .
Jl 100-Jl 11
(1885-1922)

. fl\ lI~JI,
Jl l\, l\ l\
, . l;Jl. -
lO paCC:l-lO ('

:l

. .
l\

I\ 1\ 11:I-1 , 1\

l.1 .

l\.1, , .
:ll\l\ ; I\ , .'1l :I

1;
Jl I\I\, ,
:l. I, 110 -
. 1I0 l\

(. I\YJlbTypa, 1987, 2 , . :3), ,


I\ 1I.1eHY:l-l I-\
, IIO, , - : 1I0
I\

I\ lII\

JI IIJIO

ol\o,ao

Jl ,l: "
".

, 3.l I\ Jl
,l/- JII\l\
Jl, .l
Jl, lllllO :'1 h
.rl\

""

:!

\1II

:l-l';l.

, :!l ,11 3 II0 /j\ypHB~lb'): ll


I' Jl, -- . , 06II :Il
~I, ~I8"
~lblCnb , : POlI [I 11 III' C~lbIeJIO~1

I"~I (('\1. :I. 0603('IIII('. I;), ,i\~ 1, :3). I'~Il n" H("IPT~l '.' :\I :JUI) ~l:('t{nI1 ll:~~l) 1,.rI ofipa:1
3 BllcpBbIe ( III'II) 6JIII . lI~1 'llIlIIII
~lIl ( I', HJIO. 10. . 2\.1). 1103\1(' <,tlr('!(',:l (fi-'. : :JH3\.1) (01. "1' 1", 111 I\: ,< tl [! , 1, ,~~ 1(1) I(I~'I'\II'

II 1\ :J f>('", IIOTO[H)\IY ;I{. 011 Ii{'.

11 li, 11 IIOTOPOI'(> 1I0: II[I\IO lI:Ii i~PyrO\1 ('


().I.U. l;bl:IO :I ~r

1;:lol,a

/lepolto/>t

11(,111'0 ('IIt.'IHHIOB('I-\('I). ;tflll\t' ('a;OJ;HIO~I'?

;Lail,t'

C('.~I Y'j('('Tl" ' " 1'611 I I1('II ') 11 !801IO:11'1I i(PYI'oii


06 OTIiPOIIPllllOrO 11 ,'I'Jl ca:(II('TH.
"IHI1'I1I,{\ p,,~p .1) IIOBTOIHfIOT('H ..

. llhlIIO, II0,ll1~ll'iillii
(':\1 II 0.\1

(. l'O;(IIHIICliaH: <'\1. . U:Jll, I!J. ,\

l\~I';l)

:I(~IlU

10, . 2:J).

101

/tI'

(',1ft)

"I\.((',

'~

il'YP"aJll'

;111llll(' -- (',:l

(187,

.~~12,

ll, II;~IO(I, lIeCI\()~II,"O il,I1;\IlIO i\JIH ('.,1:\oIl1X III':I

JO(')\, I'OI'('l\ OTI\PblTIIl' 1I0; I'Jl XJIl~UIIII


",}, PI"II, ~ (' (,(' 'I:II, III\ (1!2), I'<',

11 II, II Y~1I1 llll I\:l1" IIIIII 1\0ll;\Jl lI :l1'~llIoil III'(', "II 1'()I)()i\8,

') -

(,

'II

:Il'OIlIlI\Olla,
'"

1\ :II'~I:1I1

~'

101 !.!

1\",

:) - ? () '//U()!JlUh (:i8(j), 110 1l1.:III


:lIIPYPMbl:l1 TPHepl, lIil\l'lI :lIII\ll, I\~I :llI
('ll!I(' ('I\I1 - , I-\:\lII, III.lii ;J ILeIlTpa:lbllol'O
-:l':lhI\I' "I)()l';II II(' 110 ;\('I)()
~III, :I ".'III aaMPTl\a HPi(OCTaTO'lIlO 110:1110 11.'111
a;(l'I\BaTIIO UlI !(ii:IIl' 11 .')fI'!' 11 ", (1,(,
"IHIOTI\PblT<lH Hcii ('I1 11 "<: 1, uy;(eT:IHIIIIII<l
II I' l\ :l ,:'UIIl\ 11 "'1 ,
1\ I\OTOPbl:l1 II "!(l' ll' 2,
110 l' "J\l !I Il\JlI, lI
'lIl l\hll 11 ll ~l('l .'11I'IIIOCTI1 :I('lll\
1.I\ :II,II lIo,:II,ay 11 llllII lIl\ll,:II~1 I'II,
1'<11.. Cl\a;jaf"
III\JlIII l\(~III\\I, lIl'IIO 1I1)(',I\;\e
IIl'JII BOCCOa;\HI, :) I :II1""(', - II
.r!p,Vla, I!l( I\,IIIIIIl1I1('l\ ()('<lIII1(' ~Il\
, llI1ll :JI\ JIIIIIIf l\-\Jl 187, !J,
1\ I!l{()i\ 11 (11 11(' lI,I\ lI cl\opoe 'IOJI f'1II1(')
Jl (lO 'Ta~1 , -107]:
Jl

""

IIJll'I\('III,

111' Mellee, Jl

II\

"

ll(~I-

'l\Il

II~1

lI,

, II', "Ill mlhl "IlJl


, JII IIOJllIOC ll )(. h lI
ilIJI/ IIII 11 11 , llJI
01' I I\ '!1'1II JI "ll,
IIlI IIII (' "
:ll\ II~III, l1llot'
I\ , 0110, -, lllI\l1JI IIceii
J\l,1I0

1I0ll pyccl\oii
- , "JII,, - II ll:J "POI(PC, lI l' l' 1I('l\a, il\
lI

II ll 1I0JlJl lIIl\ Il

('llIl .;lhllI1 II ~lO n6/1,-- 11


1\ , Il.fI ;t, (1) 1I0 06,lla ;.lh ~I :l1llI\ II''lI\ ,

('11\<'

U;IiIl <'.) C"PI('H

"()II;(',}

(1!JH7, ,'i; ,-) 1, <',

,-)

I)OUliOl1 ,,() :\101l~I1II II'IJ'I"'


1)('(>" X:I('i)lllllioBOii, ('('('(' lI:)'!', 11 " IIX

;~YXOBIIOii 0.'1 ;'II. Ilol,aaaTPJI blIO. ;)TO~1 ,1,(1 1I0~IPPP il'YJ)J(a,:la P(~IIOJHail\P
}III('II (l)IIII.:IIIJl.

.'lII~ll1

IIIIIII(': ;tat'T ('(, OIlPIII\Y I{IIIII'('

() TBO()lI{'('.I\O~1 f\IIIIJIII .'IL'lll1l\(). ll,:IIII\UIIIIii t':I'IIIII II;alll~I1,OHa

1~jH71.
();lIlO
IIIlI1(1
1\
pP((OpTail,Y:
(,Yllepof):I"il,I\a
BI>IIIO~IIIPlla
IIP

. X.:IPf)IIIII\OBOii, () l\oTopoii 11111111''1' . I;Of)I(OB. I' III\ii, I~pp()i; ~1.:la;llll('ii.

102

, (2) , , JI
I\ l~ Habll\OBblX
II, (3) IlO
i~ . :1 (<Il0BOI'O
(). . II), ; JlI\
\1 IIIll , :II, .
, ~I II';I
III\ .; :l ~leHee :mJll
Habll\e l\Ieil\J~Y :I :\l.1I\l, IlJl\1
:I;~IIl1 III,, j~ JII
. : I, :, Jl
\1 , Ile ()JI , - ()j\:l-I Jl

Jlii ilYXOBHOii , 1\(11\ "pel\paCHO Jl:1


l1:IOI\ :{;~ . . [lIOl'

1986, t/].
"

l\ l:

Il :l(

(<Il0 , ,: , \l,
:\lI' .

I' , ~lbI CI{:lOllIIbl


Ky.:IbTypbl ;~~I lI :lO
II II ( (<IIlIII).
I\;- (<II03
Jl~ ~leCT() :I :JCIJ{()
. 1\(11\ IIII 3bl1\
Jl, J1}!. ,I .: TO';lbI,O
llI.

}!

110

JIII,.

10l)-JJ Jllll,: ll 'Ia.: :II


fi 11 lllllhl llll .11101'0 II(\ . I\ :

1) II\lt, '11'0 :l II
:IOU lI, ,

IIpeiIe.llt' (' TO,:lbl,O I,, 110 ; 2) Yil,e :J\


I1I'IlI,l1ii l1: llii, "" ()
.10I\II I{.:I.i\:I, " ) l'( lI

HOB~1

BCI,(l

JI ,,:mIl

TOI'O.

II,

III.

f .lllll{() HOl\a "" Ili~(': \1 :J


, :J II 1\01ITOI,CT IJ l'JII,

Hl'110:1Il0Toii. l[;~l\ il,~\ II cTpaHHol'o IIJle :l, ';lII" BOCHpllIIlI:\la:1 I, ,


('. '1(':\\ :I\;~ [1'paIlI1H 1~t)7. 7fil. (' ll.
I,, II:l. II<1 II il' , IlIl:lI(ii,

I{al, pea:III:B'\ / Mo;~epH :\I, l'ap~IOH / j( /


'I, l~.;\lI/\1 11 i~p. Il.flj,(~ (!'
llill I' :llll\ -

HP[JI\blii 1I:laH 1,0~11I.:lel,eHblX .!I(';~\lII OTOIHlOi~Y.

: I\.:I Tal\l1X ~IIl:II, :\II1 :lO.


;)
';Ill

IIOIIblTI,a l~. . paCC\lOTpeTI,


I\OIlTCl,CTe ;~il\()II lIllii Mblr::11I
[
/:

186]. ~)TO, ,
Ill, Il

:I:lJl :lI\
Yl ['YlI'

I, :IJt Yl ('
1lI:lIlx Jl II aIIJI,
l, Yl (,II ~f
, (':'I , (,
[ 1977, 60, 69 .].
aocl, (' :'l
(,.l :t

1987].

JIl

1 .l0 20- .
:

(<II

(<[]

(120:10),

( )

(. :

[ 1986, 61-64, 89]).110, ,


Jl
-
(,YlYl

l\ lI

aI\ (1918) . JI. I


(,
I

[
1924], .
.1
Yl : Jl
, ()(, II ~leCTO pO.lb

., ,l

HeBOJlbHO

, \llll
. (,
, -- .'! 10. :l (59: 4). \
, :l 03JI
l,

cMbIc:le

:I,

(,-

Jll\ I\ [1

1I0CJle

1977,3281.

,l Jl

II, I,a/\ , , .l,


I(, , , , , 3JlI\,
, , , , , :.
, l':IaI{, Jl, I\JII,, l'I{, ,
, .1 ... ( 31'01' ).
I,Yl I1Yl lll\ :I,

1,
. , \, ';I JI

l\eB .l (< Jl , I{OTO011 . :'l I\ ca:.IOYI


CYlblCJle, :IIO, .'! ll 110Yl , . . OCMbIc:ICHa :I ll.
ll

II~l Jl.
Jl (, YlIl

104

1J I') ,
(-

1JeHO . ; . HlI, 396 I, 1970,


113]); . J) (, II
,) - 585); (<II,)
1l0 (54,62,83,90,144,115,165,178,181,275,294,317,
357, 624 .); [ 1987]; l,
Ill (44,58,72,109,117,118,126,133,112,147,148,
182, 185, 255, 275, 283,473, , 103-105, , 256 . .);
( - 83 114, 144, 148, 431, 473;
111,115 173; I1, HJ3 passim) [ 1981,206-208];
(189,97,104, 139, 152, 161, 175,591 .). .
(< I10') passim),
(< ... ,) .), n (463)
(., 1919), II I' ,) (.,
1919) . 3,) (182--483).
, lI:I 110
,
. , ,) (255)
,
; -
,, .1J :
, II,

TOllOJlb

!

.

,
? - , JI, ?
, , .l, ? I1..Q,, , ?

, , , ;,{-1?
(1,202)? l<: JI

JI

JIJI,

, (
.l ,
, ,

3,

.).

JlO, 116 .

ll . (605).
., , .1J,

CTO.lb

I\

.1

l :J 11 .l.1
. <'postscript

[Cooke 1987J.

105

JI :(' ~IIIOiI\UCTBO

({II

'>,

Jl ... \ ll ll

Ill'YBepUHHOCl,

IIOJllloTe II ({.>
I,YJII,Type, " :\IOI\ :1O lII> :lI{()
OC(la.~! ll, II .'dll (539), :\1
n - (6:30), (' Jl
'> ({IU~IO - :\1 uIlI~lUII:\1

KOMII:\UI,CY

;\IO:JU, I, Il:\ IIJJ

I .:lI\I, (<:H\~laxa.>, 011 lIII, 1I0


.:lyi1, :I:I lI:II. :I:lJ \'ll X\,'llllIc-

I /\\ :1II ;mll JlI,ll. IlII:I,


, , llIIO, aI\ ,
\ . . . II.'J
CIIJIaB
- JI .

.
({.> l, I,
. :\1 ({ .> - :
,
, ,

JI

:I ({! - :\1, :\I


I, , To.rlbKO ::J ,
:\1 , ( ()2) ,
(697; , -1()), . . :I, Il
, - ,
.
110 , ;\l I\
Jl I\Cl , ,1
, -
, I\
. .'10 .~t, , n, , n
Il, ,

I1:l

CJloba-
(<II:Ia'>

110

Jl.

II

I\I

l\l'JlI'> , , (
::J;
. Jl 1916 . - IIOlJI

I\

1I0llJl

;, JI :

--- 82 : 17 .)
({-:l.10j\II),

4 . R "!l' {( J(;!>.
(412). ~II ;) (I)es S) R

106

'JIa-

.n

n, n, (.

4,

"UJI:III
;! C~.

[I'

1\0llTel\CTaX

1!)76,

19[.

Jl II), , ,. . 11.

II3 ( , ll
, . n,, ,,) :IO. .
JI [l' 1987].
~!()II{'P I' IIII (;;108 I{:II0 ii;, I\flTe:II,II

II,!\III,

;J

;Ia"h

1\0-

IIOJI ,l\ I. ()lI III ".\! JII,

JlII,Il'II 110 ; Ho~)a. :


JIIl,

1'1,1 IIIIIl<'
;\YIIIY TI,I

Bpc.\tupeti.:

11 ll.

11 '" '11111"

(,I~(1 IIIJlI"

('TPY"I,',
nHH' BO:llla!

(42 u

()

HP

Jl

lI

6)

I,

!.'

ll('

ll Il ll. JIIII !.' .ilIO


l{ -llbl (111, !3) }) ( ,
II -) Il (111, 167) -
)}

ToJI{o

JIO,

~IO

II ( -+) llll

(60 : 132).
. l\Il

.1

Becl,

Yil,C

:I

II

112 .

;lII,

BOJlllaM il\ , 1I0J\!\ f,}) (587),


})

I'

1I0.
n u..m :Illlll

Hel'o

JJ I'II-, - OII :J II.

110-

JII, , II.\lll lO
II, , - JI
HOCl, IIpOl~eccax .1 Ill, ,
~!OII\II -Jl ;m
.) .

", II(' .1 lIllll


lt (13) I'.), ll,. [, ('.
))] ,, ll (275) Il, n
,, (279), lI }),
,.,. (88), " ,, (passim),
,. (76), ,.,, (79,100) Illl (11,267)
[. I.Jqvist 1979,36], (77,286 .), 60,. nll
'I,' (111, 146-147; . )) (477) I\
}) (256)), , ll ,,
,.
. ] (61), - (passim).

Jl}):
(283), ,, (284), n,. "n,. ,,1l0
(285), , ,. ,.-,.Il (290), ,,-

lT.

107

nu (291), , (292) ( .'1


I\), (292), n (2\13). :IIO, 12
.:leT (,.Jl .lIll : (,
(60, 80), 10- . ('lI
(i>O , . 1087, . . 30, . 3, . 1).
(, ,
('.ll( I). llJunoBHuKu n,
n (463) I, ll,
, . I 1985,237-2381, (,
110111:10 .
- u (54)
(,f) ... . :J (,
-. IJ (<.l0
('
[ , 236-237]. (, (629-6~~2) J.l
, ('
.
, JJ (,Jl l>
.'I
, I(- [ , 238],
JJ JJ JJ
. (,I1 )
, ,

,

(,

,
(<,

lO-.

. , II
-

-,

. Jl
.J

[ 1975, 227;
1987] .
, ,
. .

110

, ,

5.

20 - ,
u (1908). . ,
. l :
, ) (5

., ll, . . (6 ,

1987, .N!! 7, 219, 224).

108

19856, 181].

, 1987, .N~ 4, . 79) : lI08


(. ..
(1908).
; lI h ,
}l Jl !,
:\. ;:)

l~
(. Jl), :IO
(. ), .1 II .'l
JIO, Il:IaoHa,
}I .l , 1\ I, Jl, 1\
,
/
I, ii

1,

, fl . .
.

:lO

, :l>I, : .l
- l; [. I, 1983,34],

. .lfaJI
- JIO UUYi (125: 23;
; '
') .
(1987) - , . . f;l
Il: "" .

<

l~- ,
, h .
. . l3l\ :II
. . , , .
, .'ll
I\ . Jl

. . ,

. (. 463),
. ( l
.'1), .
".'laBHOe, . . I;,

"

I\,

. ,
,
[.'l 1987, 128]. :I
JI :lO .

- [ , 127].
:I ,lh
, JI.i1 JIO

.
,

l\,

(. , ,
6 011

BI,I;JBHllbl

IIpC,I\;\r

IICIIO:IIIOToii

II:I<IIIII <I!!TOPO~1 IIl'.

109

II

Tl'I,CHX

Jllll\

[l''

18,

198fiH]),

Y~laTb II1\ :II II:l

011 aHCTaB:IH:1

3~I ';lO [l'llII 187, 7]. OllHTb-, .il


II "
n

CJIOBa

."f,u,

"

HTO:l-I,

:l-III~I

ll

(.

I,(,

:II'~l

CII:ICTeHbl

Ii:

;!II[,

11

__

n n

Il

l\

"

;m('

011 Jl 110
I\BHIIT , 1\ II).

ll

/{

IIl'
IIl;II,
. . J\I, f{! 1915

nu.,

ll

IIII

:l-I

. aalllHlaJIO
II,

HCPCIICI\-

ll ;~ [ I\. 1 H2~,
651. 1I0lo JII\ 1\ llf{ :II, :l-I
JlI , II "I~II

I\.

II:

20-

/. 011
:lJ~ll llll IIll

(1)

:, :1 I 1(3 -
I\ "I)()I~CCCa, IIu V . . . ;
(2) .

, JII,,
eIIHO-II , aI\II; (3)

lI;lOCTb

l~

110
(llelJa viO\ll') II


JI.

l\ I\ l "JI
. , JlI\l\
( , , "
JI.
Jl (651)

, {}].

l',l

1919

. OJIO .'10, ,
Jl"l\

.
(<
, - ( )

,.u

7,

20 ,

( , . 1087, . . 31, . 2). ,


(<
(586),
Jl"

",

, l\-,

I .]

,
.

. bl . 1986. 1. . 118.

110

I{,IO ~, Jl

' l

8 , IIal!l1 Jll (aI' "JIOh


1920 .. 110 ; ),
80 OTOpBal, " :.
Jl II;)il:

Jl

llOJlI

JII,

';IOIIO

"" JI .
, , ,
" . , 10-
" n (125: 25 .),
8 . - peaJlbIlble
, III .
:lI Jl lI, I\a/I\CM ,
" (. ) Jl
(( :: - n
. . (362)). ;J: - TOJIJ< .'1I,
((l1 l\ (111, )).
nJl .1I~ I(.1I
. (24) (. 132, 174, :-325, 411 .),
, 1!5 ,
... , I, II, I(JI, ,
>} , I, >),
JI ... 11 1917 . JI
n.!It , (1: 3 .) [ 1985, 1421.

l ';I
". ii Jl
JlC,

1915-1916 .
,
, .

, Jl ,
>), JlIl

... >) 8. Jl llO


(. 111,84 .) CJIOBO , IlJI
() >} (125: 15). 31l0

-I\,

317>)

110

:l.1

I lIIlJl

9.

I1ii "
. II JI
JI .1 . . ~)I\ [1985,312 JI.].
8 ll, 1!J8fi 1'. "l\
113 , 'ITO ;II, Jl l,/" pe'!l,
: ;I I'(> ... . 1\', 11,'J.
:'un II!'TPY;\IIO "!JI'"CTaBllf, 11 'IJIl'ff( r - III;IlIIIII'
. 1\. KOMIliII'KCIIOI'O II(:l l'iil\ IIrtlll - tll"
II III\

11.

. .

111

JI\J( 'I II

II, II I" /\/\


JIJlO (. . '") [V cl imir 198, 70 .] ).
,
I-\:I 110 ,
lI lI
.

II

I10

, (64: 52).
';I

II, 1l0Il, , .
II ,1, JI 112 (, 334),
1918 .
(61), , ,
JI I10 ((j3 ';l.). , ,
I1JI, I1J\l I-\
Jl, (<

~IO Jl
[ 1986, , 58 .].
.'I 110 II
, .10, I'.
,lO Il
, .
,
,I , (<
,

(<

1.
, 1921 .,
I1Jl - .
. - II
IIll .
- ';I, n
uu (, 6), II:I II
II ,1 .l

; [Cooke 1986, 197]. I10 Il


- lI-II0,

() :
,

(27),

II

111) 0/1, -- /l !

'Ir

JI

. (J~

II

"

: Jl, ,
Jl
,

(Jl

.)

1 nu/t . . ". . . . 12. . 101, 104.

112

-
(lI, 285): -

> h .l0

J\Il~

(, ,

).
JJ "
. cOllocTaB.leHhI
, II, , "
, . (276) -
. lI n
, lln
/{), n/l ,
(80: 37). .1
" 'II-( '

8.n n.n, lI
n - (. -'178).
, , Jl
, JI
-II.'I. .1 - .1
.1 1917 -1922 . (. .
- 28:3)
-
, (613) n. (, 165, 1(7),
n (119) (.173 177),
, .n
(111, 157) (. . . 461 69:3: . 92 : 9).
, - II 1921 1'., - .J

(64: 102 .) (. [I> 198, 195];
.

. - aI JI
II , 110 , -
, Jlll I\ ,

, l\ , ,

- llO
n, .1 '' ((4).
ll ll .'IO,
,

.1

IlO

.1

, -,

l\.

0-

. ,

, .
.1 3f)+48 KOHI\e 192() .
, 2" 3" (. 29 .'l., 711 )
ll :IlO

il\ .
.1 , .
.Il .1ll
(61) .

(6:32),

.l ,

8

;{ ,,

1904

113

lIlI, ::\l:lhllO Jl

I\, . , IIJI
;Jca, 1I0 :ll n ", (4(j2),
nl, 8Ji)/i, ",n (2(), l, n", (1:32

1191). ll lll :-I lI


BHC;\IOI'() aII :', . . :IOJI

l\ >, lI
:lOII lI , .l "l\()ii

[ 1\I\y"ac 198, 229 - 231 J.


l':l ll IIII "II(), Jl
II II.JI :l:II l\, ll ll
:II,lI : 1I0l (lI;\1 ll
.!IIIllI II~1) ll
';lO,:'1 . ,
, JIa .ll\ I\, .

3Il", ll", (78) /i,/i,


(2), . () c-It'lll Il (f2)
.rlOl' 1I0 ", (158),
I\

I\ll

;\I1

~JI()
;,'I :ly" ~lr)R, rr :rrr.
(74)

I{ JI (1111, 323)
:lO :ll, II
1987,2821.

JI

(651) .
, I l'
';I,-- I\

03. , (<JI J],ocToeBcKoro


:I (. . 1987. 12, . 222),
JI. / 3

, ", (38).
,1 , .il
, . . [Vclirnir 1986, 573-593].
-JII ... (44)
II, (<110 , (
:
II :
(' ~() BpeMeH("~f.

l'iIc KaMell bP~1

11

]].

.: F,II Jl, lIa lI , , 11 llJlll


IIblX , . ,10KaJlbIlblX JlJlI - II
, (,UnfiU . / / 3
Jl. HIR7. 12. . 26-27). :JR ;" IIOCJle Jlll ( ... )
IIOHb 11 BIIOBb lil 1\ :L, 1I'1I0:\l;\1 ::ll )
1 ~j.

lJ4

ll:l1 ll I10IIII
/IIIl1l/ 1\ JI ,
(58ft); , 1I0:llii .m. .lt

paal'OBopa.)

--- (117: 1),

ll lI'I' I/ll

I!OBblM ll ll
1, I\ ~l:l10:l1 ~ll1
31I, )( PO:II> I{(' 11
l/l\: I/ TOJlbl\O 11 (' '1(' :l1I\ II
II

II(\II

, 11 IIO.n 311, ;I
. (' I,I' ii IIl\ (' Il~1 \1 (',
Bcpoii , lla h ll(': ,,1\aI\O
III?" - 1\3;I, (473),110
.1I1 .I :( , l'i\C j

I'O:lOca

, IlaII~I, n,

, ", .ru (72),


ll (
: (< JII\,
I ( IllIIl ;\.1 JlI\ . I
1985, 1:331), IIl lI, 'l 1,011paCTOI!
II . lI( I> 0.'1 I(
lI (, "(' C:\ICX; 498-:10ft), ;Jil
/\, 1{3/\ 3l II 11 0:\10
, lI lJII ('ii 11 ~H'eTO
, ;: -- (), () , - (70, '112, 120, 252.ftbl 1'.11.), . III,lI()-
I\I~\l :Il'h
~"II:l1 n (C:l1. 1:; 1J 1,
75,14:-3,18:-3, 22, I\ :1O (lO ),


- II,:l10', /, (:),
(;)), eC~lepx . (80) , ~10 n / (86), I , ( f{ ,
.t (117), (148), n
n (156), /', 3.n (281),
n n, n n ., n.,. . (:-3:),
n n n n
(461), . .. (-1{)4), (540)

l>.

, IIJll' ,
. IIll

Jl .
1904 ., , Il
, (
) lI, I: [. . Jl
] , Jl
, . Jl
8*

115

<- .. )

(.')77). I, :3 '"JIHBHblX
IlIl:3I\, : lI l, : 1. -/I/
. II ll 18 . ll
, : 2. /
(.:

'111('';1<\

IIlll

57).

fl ,1, ll lI I-JlI1

: ;-}. () / (11110ap~llIoe;
). YllpeK . l/fl (57~)) ;l 011110:311((I1 1I0IIII~1 - (80: ~) lIlI 4.

/Il. I, i"e II : :VIII10 :, \j

t',

I', fl. '~I' , !l


, - OIIIlOlleHTOB-ll

, 110 . II03I\ 1 ((: :J. I/


//, II 1I0.'1II :l 011II:3I\, ll . Jl,
IIOj\ll (580) lI
I{() l8 . =(fl)
- (f: 12(j . 1(j .) 1I03jl
;JI\: 6. / (
) , 7. , /, , t (.
- V, 275). 8. l0/~lOilO, .1l, rJ.

/3\

12.

8 lI
, II ( .:
-fl (;-): 9 78: 18) -fl (IV, 1(j:-})).

:lIlI\ " " ( Jl)


lllll~i II:I.1 II \'- "eJI,l-
", , " (. ,
185, ."4!> 11, . (8). '{ ,
JIO:IO [
198t)] :III
II , , l\

~l:

I,

( . ., . .
. . / / ,
1985, 10, . 71).
1i 1i- (60: 138 .),
.
1910 . 10. /
(582),
(. .
. [Velimir 1986 J - passim).
, 11. 31i/- (590).

, 12. /
, .1
12

[H165, 292] ,
. 8 9.

116

n /i /in, (442),
,l (157) ,/i-/in/i (174).
Jl 13. / ; 14.
/3n/ 15. / ll
~t10 (602-604).

llllI\

ll,

110

ll

J1 l\. ll.101i 1(i.


/ (88, 112, 248 465) 'I,
ll/ 17. n/ ,
I\ . IlO:J 14
. l\ IIlIJl 18.

n/ .1n

(456, 4{ .),

IIlIO:J 19. /
n (604), lI\
: (. .. ) :'1 .
Bpe:'lelleM 1I0 lO aJI, 110
, >. , (441) .
JI /l (442), . . al\ lO .
20. / (
-/,- (74: 39 .); . ).
7, 17 20 .1oo I
: 21. lb / ,
(461). . (276). (462).
II.1 l~ .

17 20 lI:l: 22.
''/ (78: 12 .)
(V, 313).
I: 23. / , ( ; .
). 1I0
: 24. ,/n (. -

453). IIlII\ 25. n/


, . II
IIOI\

26. /. . (27f1). r 5

" :'l
, ,

( )

(566, 571).

27. /,nn.
.l ll 28.
/ . II .),

.), , ,
. ,
,

. .lro, .1
. ,

(444), , ,
(161), (637), :'I , . .
(536), (169). .

(11 1, 90), , TponUnKY


(566).

117

II;(II u:!, Jll)()(~, lJJII1. OTIIOCI1TC~I"'IO cJlaii ; 2. /' I\fJOIII1I, ,(' ("IIII
llIIl\ 1\(:IPTl1l1bl. ., II<l)~Il>,
,

()

I<l )}

(162).

;)'1'0 II:l

;Il

;J<llllH'TOM 11<1 ;Jalla;~lIble I\II, IIU.


l'l\fi >) ~leKC " JI ll ; "'1.
OCIIOBIIOii IIlII!fi ;1\(' 3 JI l' 1, () .
III, :lIlI<l. ( ... ) IlJl, 1111 0;(110 ,I1()ll 1'1'. . I\
ii

II l " )(I\II Il>) (fJl;'j) , n , ,,"


/ (4f}7) , III( :lO

IJ ~i<lIlI':J, , ;-!ll I\ l';>), !:3aJlo(111, \):3) :I)} (7:-3),


IIlllll1 nun f1,n (1f), lI
IIf, - ;:\l ll
ll (;")67)-- , 1\31\ :l<IOIIO'I
, HaCTO.:JbKO JlIl, 011
i, l i( P<l;J:IYI\C fi

:\IC .ilIl)}

<lJl)},

Il)}

<l

, l,

:3l1aI\OMO

II;II "

(.ifi7).

lI , lI I(:l, .iI!\
IIJl.1 IlIl:3I(I1: :. /
II " , I\, IIllll
ll Jl. Il-\ )} I10I( :31. /
IlI(:l<I 1 11, I1
" (. 17), I\IIII, 110 Il:I>lJlIll
.llll:\I

- ll, Ij.!l - Ol\,


:II IlIIOI( :32. / (: 2 . .).
lIJl:I " IllI
12 (.lIl/ ), IllIO, 3:3.
(fl) / (), . . ll~l/I, (
Jl Jl<l >) "
ll 20- ,'), 31. /.
llllI :-34 J) Jl.
;Jl , ,
(:3 - 37). )} Jl lll
.1 . Jl

.illl . .. OI'
II (. Ilfi7); Jl llll
. Il
Jl )}, -- .l (: 3 .)
Jl lO , TO:\l,
- Bpe:\leH (9 : 10 .). .

/ /
.
Jl II: lIeCI\OJlbKO .l Jl

.lll II :

118

35.

I\ Jl

11

i-i "!JO

I1I,

lI

II.;

(7;): 2).

II IJ, n; 110 J!

II(

llOIl

06pa~ ., n

61.1:10

, ll -- () : 9,11); ;. /
( I1 06\ :l 06
. 06ll); ;)7. ,Jfi/ ;It,; 38.

1l/fi1lllll

nn; . /;

40.

ll

( ) / ; 41. ll
(!\) / ()n
(()
. 1985, 239]; 42.
lIjl\Jl II; 43. llJlh/

01l1l03 37 -39 Ol\ JIl.


Jl Jl. .,
: , (u) (1908), , n, ,
(1921; ) ,
('1921) [Velirnir 1986, 324-327].
(, 285) Jl Jl
, Jl
. llll II.'1IO

, , n1l,
, lI:\I, , Jl ;\JI

11

44.

()

I\

lIJ\:1

/ nn.

. ,

IlIl; 45. /, ll
21, IIOJl:II 'l (. u
)

>

--

el'O

(.

II IllIO

).

4:3.

Jl .l .'1, , ~
Jl I, Jl)I\. , Jl

JI l-(

(59:3; 191:3).

I\JI

.)10-

: /i, 1l

(290; 192()) - - (285), ll/i,


(287), ()JICll 1l (289).
IllIO:3 12-14 18
46. , /, .
)"

~, n (~~i)
, 1\3.1, F: ...

JI

(182).

l\

ll .lI\

. . 1\ .1

(464,635,481

.). .l:\<Il\

1\0 ,
1I0

I\ : Jl :ll\,
ll 1I0 ~ :

47.

3/

(117: 1); I\, 'l

II: 48. ll / llu ( Jl ) ;


), III(IIJI lI
Jlll : 49. n/n (: ll
Jl 110 II ); Jl lI)IO
: 50. / ll (,
: , fi " Jl-

119

l~-[];~ /I1 ., 1I0 ,1,17:3 1:\; :I , l:l-I, .1 II

(,; 51. n/ (.
(, :J n
l, - :150; 1, 2:34); IlllOI\
I~ 12, n ('BHal, 603
611, Te~l, ll
:l, . . :l-I Jl
I\ 52. nll/
1l, . . (, Jl, I1

(61:3)

14,

, (614)!, Jl
- ll 53. / (.
(111,308), ll (, 1), n (JI,, 42),
(46: 5), , (60: 133),, (626),
- ,
- ). ,
I\ ,10 - ,l
,
l,

Jl

.1

Jl ,
1908 , ,


1919-1'0.

) , ,
- , - .
JIJI
... . (, 1987, 11, . 182183). ), he-,
- - (, .
(<II ', ,
0,1, , (. . ll,
198<1, 9, . 50-51).
aI JI
, lI.

54.

/Il0. . (<II :

(.

<. .. )

[Jl]. .1 Jl

),

(. , 265), , (, ().1
, (, 270). ,
, (<IIJ1 JI, ,

, [', , h, ~ ... 15

"C~I" )()I':
ul'U

(.

:lII!', 195, .,,~ 10, . 1U7-IH!J, I'


II '),1 IIO.1 "

HO:laI'aPT,

I .

14

15

.
,

120

295-296,

.:

Jii.

1961,

. .

[185, 1471 Jl,

l,

II ll ~1aOMepa, ,

MeCHI\CB
: ()()

. (~)TO ll ll t)opa.)
. JIU ,
, ,
, (<JIe-
II (', ,
, 011 . II:m

, u. ,, (255) I\
, , : :l ,
,l :lO (. .. )
'

(, 317). ,
1909 ., II

(,

358) 16.

JIO
, 1I0 (. . .)
CKpbIBaJlaCb .lII ,
l"

[l, lB7t, 6].

.l,

.ll JI
, llll\ (.
, 187, ..~ 1, . 246), II. 1I0II
II: 55. fl/ n/
,. l\,
, :l : l\,
l\ "IIl\l\llll l\ ,l "
. - I\. II
.

. II .

I\. I\
, :IO l' . :\ -
, ll ( (:).

Ill, ( :IO).
nn,

1I0

(263).

( ... )

IlII, <<II, :lO~f lI:IO~IO.


Jl. II;\\:1 - .
palll, Fl> l\ll;\\';IIl\I lI

. ! l'II.

:l, ".10. j!\ Il:


. l\, I, lIl\
paHllel'o lIaCTepI13l\a, I~ . -

I 11. . n\ tl, hl
469). ()ll() II <' () /t('('

11('

:! .~('11 (1111,

Jl,I,

121

lIJIllii. "p(':~MeTlblii II

IIOCTI> 11 IIIII~Il:lI, III:lJl),lIO. Il-\, Ila I,I\


allllII 1'.iI),IlOii

l,aI,

.:li\

lli1

II,(l'J1l'II

Il:IIl,

,~II.

II ll. l1 I\() , 111' lIallolI

II.

;) IICHOJlllblii lI JlIII{()[:: I'~III}), II


:I),IlIvii

[, ('

C~IHP[ClIllblX \1JIJJOI,,

II

1\:IH IIII II[Il>r "l1I :Illlli,i


r,II:l 11 i~IIJl. , ~('. 1103;I, JlllI [, : fI (48).
( II : ? 'lI' :r ?

<- .. >

"). 110 lI:


,(. (182).
128 . rll:III,' BblCOKOii TblIIHIIOBCl\oi,i III\
.llr\ II;~:I JI('.J I11 JIlOi'l.
(IlI\, 01\<'111\11 1I0Jlf):l.iIIO TO;IKa, l1:! II
Jl, .~Illl llll : :<, I\alii-

,I ":[" [[\ 1929, 29]. JlIl,


J[l lI J[
il,('lll1:V1 ll 1I0;\ 1-( <lJlI\1' 1I0, OI\eIlOK

l1:VI01llIll1'.

('

--

apy~\eHTOB

11O:II,ay

lI

:vlOi.\ .J,l,:l<\1I Jlllllii II,


11 ;\llll1 [\iplil!lil' 1!(;. ;)!- ;')3].
~3 lIaXOlI\;.(OIlI1H :[ 11 lI( ,\iI
I\e~i Bop()~i Jllllii (. ll, )86, .j~~ 51, . 8), II'
1'~[. ;~a 3I1~1 1I0 I'III:V[ 1';[ II[, I'<I\)1\10Il
. :lIlI\Il IIHIIIP.lI l\JlII1'I\ j~IOII
IIII

,,

ll Jl, ~\-

II II. " lI
Jll\ -- , :
'1('('I\ 'I :I<\HP, I\J I\I, POI\OBOMY II1'
il, ,l [I

CllOl\UiiHblii at :3l11101'0 lI I1'1I\ II:Il (. C\[('P1'I,


- 111, 1()).
Il '1CJlOBel,a II;\Il, lllii ;~:IH lI
,
: II:! (' [\ II llepeCTpoiiIH' (.
IIlll). .\1 pallllP~1 lI (. II:\l
Jl, , l }) (ll 5 : 2(5),

II:[

llI'

Il

III\), 110 upCMellC:V1 !!, IlO 28.


!{ IIJl \ lI
llIIIl1, , , . [(. ,
. (61;')), n ll. . (29'1,507), ,
. (283), II\{
- --- coelle :
, , ' . (154) - Jl
I JI II II IIOiI
. ,

122

J{ II ( . . . )

)
lIoro

II

(615),

(Jl

Jl II JII,

I.

I'~lOl1l1l'(' IIIII1I\II :{. fJCh'U " 1\:111,


iI\I'

CI11\1110:1),)

;\Jl",

(,I1I1l'

11 11

llii "" (;'() ~I:\()) (2;) 2~K). lii


1; 0('. OJ}t(JTep lI ~\('CT() :l1 I/O.JToM - II
: I'I\l'i\! (271). ,lI\()() ; CI1I1TC:IbI, Ilf~i\OiI\l'IIII(' :lPllll
J{OBblbl I! 11.'1<111('

(""lIII1,

1J(>;\I\\~II,:I

(' ,:lO('J{

lI<l. lI<-\,'I(, 1()- I' ~I:I('(' IIfH1I1I\1I11


('.:IOB II('(';\ IIPl'JlO\I:IHIOII\II~1 (fj: (j), . . II\H';\C:lbIlO
UII\('

1I('II:II,:llll('

:IPI,"

:III(\('

lIl\II(\:I),II

(' Il'~II('~1

lIa :lll<lllii I\OPII('CJIOB): . I\:Ilo


IIllllii II('.:IOI':I pafilleurm (11, I!). 11101'1I0 lI,\II
lI!II:J

I\;\

:II

I\:IPI,IBY

1\

~10:JIl

(2;') ,

,1,(, COI\lIa:lblIO :!IlIl: Il ---- ll. II


l'~IllllI IIOJlI :I1 11 (\:I :
-- 110 :1I1 nu; -- IlpOfiue.f/,bl:T!iO (fi2(j). IlIl;J
: lI<l< '1,'II(' paap('IIH'IIII(' IIIII\II(' ('J\l1l1oi,j
Il (f: ;'7; HJ21) 1\,11\ ll 1, "('<,III1 <,I\
~Hm~1 ( l\at~('I\) 11 110 ,:111, 110 . :\I. 1 'v"l'li-

. 1<J"f'
. " >,

'J')~ - .}
')2('1
.)_,1
) .

ll'

/\Ill' 110,

,;, fJl,OI'O

;\IIIII II

iil\('

I\Ilellll

11

('IIl1(' l' BO:HIOII,IIOCl, lI,I! ;.1lle, 0110

Ol,[H>lM ( . . .

[II

III~fl IIOII-I1I1
,

11 pal'TI1l

HJIO,

:~2:~-:321t

1).

JIcllI\

lIeeOMIIPlll1O "lI';l ('1'0 IIO,\COalla--

II:JIlIIO

ll\"

l\ail\i\bl:l<1

l1<,:::\1

II\I. ea~1 011 :1 <liI\IO (~('IIIO I'll


Il11 11(' 1\<11\ 111'11\1" (\ "POl\l'CC (, 12) (. llIl:II
12 :~:)). I'Il1' 11 1'0:\1, :.IIIl\ii I111(':) Ol\aaa.!lCH
HPHO:IIIbl\l, 11011<:1\11 lIolloii I-J:\III l,I,I:l-I UYJ\YII\('C,
JI II)\,:I;I,II 1\I1I\If. :)1'< (' ';f(~IlI\ -- II:

. "I1:II.

11('

II;\ ,' ll:IO, lIo.ll(':mo fH1(~TI,

II<JII\HHI('P,

11

COBP('~I('I"I:HI

'I('"

:!llI

(' :l; 1'\II~1 l\~I, "" !iiI10I,, :!I\llIl110l,:


CI\OI)('(' l1 OT;\(':lbll),(X <1:l<lII (l\'. . .

".

. .

l\II

Jlll II:\1

I\,

:1

IIJlel\C 110:\1 ,
I

l~,

l\

IIJ\,

/\;, (., lI, [.JakoIJsoll 1!-)62, fi321). . . Il


CHCl\llii 11 Mollx II'lIl),( (';\ :JI1I\'\ (1m{"j) :l.'I
I (' ;\ ;~IJI -- III1III(,J\1 ;\\I II:: l;jlOl\, !VlaI\I'l\ii,

1~HPT;H~lIa,

,\\ ,11t;lp:lblIITa:\l,

1laCTPfJllal\---

i\II

Pi\O~1 ('(,J: IIal', 1-~(,II:J, . :, O:J:I, IIII\('IIIOI.


BH'I. . I\ (1) lI;~\)()ll() (,I01'('.;1 (':J11 X.:ICUlIllI\OB(\
ll\l (i\II<lXf)()lIlIbl'"I) :\~I, III ~IX l' ('a~lI.IX
17

IlIIT, 110 lill_:

II0()/'/II,/il 1'.

1-1"'1TO 110

Il'II

11 11

'1, \1,. I, _ :21!),

123

ll ll: , JIiillI~, . :;II, . l'JII,Il_


l'llil\all, Jl, ;}iiII, lll\ 11 1I0,

11.

. KOII;~paT'B, . I>:l, :lO, Jl, _

I\, I~, }-\, ll . . . I>

(1 7)

IIII IIII .
, iI
lO (., , [I''I,

110 ], lI
ll . . , ':;, , . .
, . , JI, I1, , I'
,
,
,
,
,
,
. , . , , , J]]1a, ,
, l\, . ... )
-,
.
TO.lbI\O ;J, y'leHblx-

1\-183,34--36

ll-

Jl), ,
ll I\ ,

.'10, :lO .
I1 ]I,l, II:I
), -- II,] . I)!laI~]{ (. I', 1985, \-j .).
, J\ )

),

]\

("\

"'III" , :l J( /) (454). ,
), J1 . . lIJl
, ,
11 JIIO, , 1I0Jl, ,I

11 ,

lI 1I110

I~ll ~I II

IIJlml II: )
(. 13-1\-1 --
. . !] BOllpoCbl , IH87, v"l'28 -
. I':IbI).
, . II
]\) . 'l J,)
" . JI IIJIII IIII
: ;~I,, , ,
, Jl, , , , , Jl,
I-\, , !I, , , h,IOK, lI,
", !JI1, Jl, Jl, , ,

... 1
ilJIH

F:MY .l III),


lI, I10 ll.1IO I/.u
(8!!: 45). Il llJl . IIll - , -

"

HCII:lcpa, ;I,JlJl
Mapl\ca. " 011 :((~

.: 1ft"~)"~ TOo'lI,h'O. " HlIIl"Ilf'e (IO"Il"ft ftph'o.'d'I_' "<lIII/f'lIl" (!J.J).


1I0III), ('Bl'TC IlIIO:II~lt :31 1l0.iIIlOI~CllllhlM Bail'illblM ('ul'lllll<)
Ol\aaaT"'~H 11 ;. 113I1, 113 'I II",

124

, Ir
1I0:l1:l1 I~il :l1 , 03aI'JIaJI
.'l :l1

'-\ .1 ,
, 1I0l\ Maplic " (, 16),
, 1920 . Il
,) (. ) :\-I iO
Jl

[.

JleiiTee

231--2:35J, -

Be~1

-/ 11 , I,JI :l-I
, , , I,


. l-'. 1966, 267 -268]. (
heccMepTHbIM.)
110 . IIl !l
54, 45, :34 20 II:IO
110 :\-I('. ! l : " ,
, I\" , " (. .
, 1987, "~~ 12, . fj). 1110
( .10 IIlJ I1apo ; ('.:\-1. [J' 1983, 157J) :l
lI : .1
, II:l-Ia .'l 10- ..
I, paclipblTb Yi,li ( )
,ll Ii (, 187).
.1, ,ll\,
( R. . ;
. Slll'stjJOj 18fj, 40J). , .;]

lJ('

lI,

- , 625]. 1942 . .

[ 1986,1; .
.
ll:] ';lC Ylll
[AX~!aTOBa 177, 7]. O]~eHKe l :] ],.
/, 3
.il , 1I0,
:l

ii


I10.1l , ';I
( Jl. ,

11;) . .1
I pea:IbllocTbl, 12;) . lI
I) - [187, 168 70J.
HOCl>>>, JI YI , I,I)

--

~1 ((C.'lOBO J),

(f : 58 .),
" (), , , lI!
(1fj: 5), (93: 6), (, ;):30),
(125: 1:, - (174).
() (<II(' .

125

IIII, I' I\

PYCCKOI'O

rI' lI

. . II II
:~BaJI 'l. , II() JIpyrOMY ( :i 1\ II ('..'10(~ r) (' ('.II TP,:II,II YCIICXOM II()III:! ,lll~. ll>
, ("lI,:II,II "Yl, 1>:lOl\a, ;)TOI'O ('. I\'Il\r
( ) l\, - , II 110 ,

I}( 1I0::l ll (" 19


IIPibllI('('TIIO, :I-\iI II, l,al,OBf,( lI : " I\;~
Mam,oBcl,OI'O. "", lI , II 1,:I1,

"l)()l('.~I I\!\. Jl'lI1f" I\ ;1l1


aJIIl' "" TBOf)!leCTBa JlIlI\<1 <111111 ;\I IlI1 111'1'0 IIHy"peHIII1X lllllii lI11 ;\ 11 - ,!I 01' '1 (,('.1, -II 011 ) :I. 110:1tI P(};~PB :\1,I\ ;J,l-\llr C~lblCJIOi\1, 1-\ 1)1
TepHf,(j,j i\JIH ,I(~il:ll, "l1lJl Il

III\llorJ(~II :Vl,I\ 20.


O;\lIaI\() l\ \I1II Jl ".
(,I\III1!'I\II
11:1;IlIlf,((' MPIIC(' ('.iill
, 110 !\ ll lI'I II
llrI , , I ,

. lllI3111 / :l

11 (' 111Cli ('. Il IIOJ\ bllOl1, 110(',1\0:1 , (


'\ l!; 0\. [J~I\ 1976]) l,all\;(O\\ IIOIl lI
l " u:~ I\I\\l <I"'III ('I\Y(~O
'le!> HOIIHTI\H. Il:)( lIa lI "

lii

!;

",J\,,

CI.I:H,

::lllll

/l

(al\a;1., 1', )

Mel\Y

ii


I10l\ .
l, , JI .iIO-"JI
. . ii;\I' 50- 1'1',: /\r {'I,\,

peaOllUll('II<1H

/ii

C"O:lbl,O "", , "

lI:1 , JI . . ( /;. IIac" 11 ll ;)-1 1'.),


J-)rII() II'l BJlOKa .iI
l\ll I\
JI 1\ Jl JI .
r,lacllo 11. . : [1986, 25], Jl .
I\l .iIO, . IIJI
'\, /JJIOKa ll, ()
,

:I()l\

JI.

Il

)JtI,()

()

011

()()

t>,'IOI,Y. ('Il l\ (.
(,JlPTYCH ... ).) lII\ 011 1'01"(' ,!I CJIel\a

1"

!'or)lll.I,IIJ{

" f)"(/J{

()

11.

~lyaa :I('!((:"II') 1;,:lOlia

111'111'0,1<'

:;II<'I"I'III / /

11

,:111'1'.

OIii 1r.
,,6');31"'1111['.

1,l1. S~ 1'1. . 231.

I!)H:J. ,\~ 7. . 2:~. -

{'1(! .; I'II.:II,;I.I '~III" C(>.'UlI{TUlia 11 I\;I:\lII OIl/JU,J, ,{ ('I!llll

o(jpa,lIlblt', r.ll
II~I ,

126

11

., .Ul

IJ IH';tCTHH:IHJIlI(' !.

uI>!

IIt'JII;\I"-I,~I

lilO,

I\

JJ IIl' II IIO :vJ (. .

... ,

Il(

I\-.

u. J1III/, lI

). I( f 1101'0 . ", I10:-!

1)

II.lll ~i , II, j(JI,

nllJ/ - () nll (::).


- :jTOM I1l0/l _. I;J/ol\a lll

/l

lI.lI1

:vJ

/.
8311"'0 , ' Jl ll I;:IOI\Y
JI It\\ llllU ( . ,I\),
III(~IIO /\:I'10 Ol JlI\ .
I\ ~I\ 1;.'10/\ (. .l0 'lepTOI\ I), :fI\ JII,lIl )l\
l'

el'o .JIlI'lI' , , ('r,I\

:/ Il. 3II, ll (f : )
flMI'I/IIO /:;JlOI,a. 7v\, I,ah:
ii :I II 20- \.

l\II, HO:vJllJlf'I,C I\(I I-),'IO1 21 (.


_. 292), 1111 I\/ aaKBaCI\a ~2 (. I Jj.1ll .'lI\), IICI\OTOpaH ;, ~IiI IJ.ilIIIII':l-I
l'op(':l-1 2:~, , , ( 1I0~lI\) 11<1paJl:l{)jl 1, JlnCH Cli}} - 1I0:vJ " 11(' I

'II-\Ol) 110 II'I1) 1:,


165--1, HJ2, 1]. :.!lI;: Jlf)III\ II
lI :)1'<1: POI\a, i(I, ,1,iil'.'IIO
' I1l10:lI\

110 III1lClI II'l 1\0 Bceii


I'.il. II\ BCI\a ._- II.
IlIl;lf~IIII('I, .ilI\I ;m. :lll C/IO-

-: :ll\ :\l

Hpll

JllIlI \II 1\ I;: II;);3 :loMoHocoBa ;~() .


, . l,~Il, . /';eJ/oro. . l'\ . ~13ii
11\(> (., lI, << , I1
lI . l;Jl() 112 . -- HII, ;)():i).
I\peIlHCT J-\.;-IJjllii ~II' ';lI,J\.1, . 1
II\l1ii [\1 OTI,PblTOCl, .ilIII,I llI\II
II

1I0;)\\ <,Jlll TOCI,a

I1:

JI('III\() IIOI\;I~I. el'o

, lI'l . l'\ ,;, 122,;' \~\),

011 <'Y:IH)eT 11 , 1l\ III1II\. Ei(Ba :l HOI,a:lal'eJlI,lIbl


lII }) (112) Jl
(1B1:i). I, (l83), -

21

C.I.

f'/10.l!01i

1!)7.

22 (:.\1.

/J. .

11 .. (.

1):101,. ('10

IIJ!Pi\III('('TI\('lIl1llli11

.'I('I,,:'I;( 1;:1<)1,

11

Ilil\IHTII

1i:,I{/()H6Y

('.\te/Jfl (10,'))

11

'01l1'('~1('1I'1II1"1. \1.: ,:1 .. 1!1I;1;.

"011(1(,\1(,1111111;011 / /

1I0,'IIIllllIlII ('ll\Il'1I11 11I;OH. .. 1!):-. .

11

I,:IIOI;HPIIIII,lii ('01,')

:I<'I,('ll;(

1>:("1'

1. . :21>. :!!).
l)':lol,a.

127

1\0 JIII ,)
Ul\

(198)

(1 \)~ 1) ,

" " ))

I\

III\lO il:
I\I. ', Il, -- IIIII\I.
II, ;J:l-Illrllll I\, lI \'111l XIX . - ~I, II :I
. lIeprJ\Ko II
llI1 Il\, all lI
11 nl , II,l

lI

(54).

Hpl, (? 52), l1lll1 . h'!vll1 (58)


:-'1II0l1 II

2\

.), . . (5), :Ill ii


(8) JL (70), " ,) (72),
~ " Jl (7), "
,) (7 l6), . . JI
(,,) (80), ,) (95), hJ[,)
' (9), [[\\~III
,) (100), I\ lI (), I;Il 1>.'1
(105), I; ,) (107 ;:)02),
\l, ,) (116), " ,;l
. (? 122), u II ,) (134
.), .1 " , JIlIO ...
,) (152-153), .1I, lI
! .. ,) (Hi4), ll, lI
(1f 456), ,) (Hi7), i\, 1>:lO (107),
(171), KOJI I, IIecHH
(173), ,) (174), lI .1
(175), I1 I1 :[ I,) (180; I\3
JI . . ll), II (? 185) -

(61,77

":-'I () :I ~[ 11
~l() \-I ~I3, HYCl,

CO:l-l.

hl OT:-'lII II 1\
') 186 1'. oTJ\e~lbHbIe III\I
II3 Jl, , , I\, BJI.
Jl, I-\, l\, , , ,
.l, , Cl\aaOK, ;llhl l\I.l0,
Jl , (. 248 ,).
J3 .1( JI. ~I"l \l
iII

II

Jl0

Ja

, hl lI

:'I:I XIX -- .
. - (22), .
(1) lI (2:30) ( J3).
Il IlJl 1I0;) !- - 10-(' ,
~4 <l . II<lI1IO JI IIO'I<l JI~III:l, Il
('IIII(' 11 .

I{:I lIl

Jll11

(:\1)).

128

,,;\11';II,1 HOJlhIIOClI.,

.>'

'! :1<l<lllll

: , n (213),
ll, . .. (214), , (220),
(263), (268), (240),
, , ll, ,
Jf , ,
Jf . ( . [Velimir 1986; 314]),
(214).
,
,
,l
,
. , ! -
3! )}
(682),

.l

))

)} )} (705).
)}
)} (. )
,
), JI
10--20- . .
)}
Jf ,
-

,
(<)}, II Jl

II ,

1917-1920 . - 90-900- - .l
( , ),

25.

,
,

)}

,
,l)} ()
)} (
) 26.

,l)},

. . , - -

25 Ia, , Jl

I1 ,

.1, l':l

.)

. , 1l llO .).
: /I, ., . . .. / / ! /
! - Jl - ll,
. . Il . 1I0;, ,

l1l, .l0 .l0 :lO

26 II !.)
<II l' J:\ll:IOIl, ll OI<l I:- 1'1'. (8 :lIl
.1(, llII 'III lln.1I\Il) II<1:l

110801'0

"

IIOTO.\lY, 'ITO

l'l'

IH' YCBOIl.la

IlOlIil

ll;l

129

. ,u
,, (lV, 6) :

(:

)).

.l0

.
3

-
. . . (
): .'1 ,
. . .'1
. ,
II
, (80: 47),
.'1
( !), .'1 (< , ,
, 1921 .
( !)
,
.'1 ,
). Q
(. ... )
) (. 3),
' ',
- ,

27.

,
(. (<
3), (< ;
.1 (<), . . , 3.
- ,
20- . 11

r
JI. , JI
, ,

I\

(<II

IIa,lIO JIO ,

(\1,185, 187, 191),

~l

, ,

,
: u,,u.
27

(44),

,, ,n,

, ,)
" (., , - 623, 628). 1I0 "
. [ 1983; 83--118]; ,) , . 74-83J. <' ,lOll () >, . [Mickil'wicz

363--4641

130

[
194.

(77). , ,
. (541; 1916)

28.

: - ... , ,
(42).


(79; 1,202-215).

(.

-
(1, 202, 207, 215)).

(13: 1);, -
. - :

(630), ,
(111,176), (175).
, [] (219),
, (84), (90); .

(88, 112, 248).


,
- . OfpOMJ~OM
,
. .

29.

), - , -
. ., ) - ()
( ... ) (156)

, , (III,
172) ... (108-110)

, ,
,
j :
n (77), (116).

(120), -
(126), (139), (159),
- (164), - (178), ,
(229), (242), ! (246),
(247), n . (269) (. : n-

28 Il 1986 1'. 110 IIIIIII Il


Q .

29 . lII . IIOIIII lIIIII


.~ 1I0 .
*

131

, n (286)), n (270),
, (281) , ,, (281).

. .l ,
,'1 ( , ,

) .
.l
.

, ,

... ,
, .J ,

,

- .l III'
.l .
II , .J
: , (243), ,
, (118). ,


: *, - - , (
). ,
11 :lUil\ ,
, :
, , , ,
, - , - , , -
. . .

: , , :
- (111, 173), , ono ne,o (111, 186), ,
n, ,/ (111, 195), (III, 259).
,

: . * - (143),
, . , '' (148).
- (544), ,

3 :

, ,, . .

[ 1986]. ,
, ,
.'10, -

Il ,
, TO.JKO

,l
( 1 - /
, . ; 2 -

-),

, .
(1915?)
-: - , - .
n, - - n,, - ,
, - 8 . (102-103)
.
.l .
-

132

) . ,
(, (1920)
-
(125).

(,

. /

Q, ... , ...
... ,
, XIX 3.
.
,
- Jl
.


.
: /
(45), / (48), - / (51), /
(82). :
/ (150), / (268),
/ / (493), /
(496) .
, ,
,

:

/ (228), / (252), /
(151), / (178) .; .l
/ (248) (. 274).
/ (78 220) / (228);
: / / (278) -
: / / / / / (220).
,

, / (283),
/ (306), / (133).
/ (252), /
(157), n/ (170).
,
.

l, , , ,

(.

/, / (254), / (240), nn/


(254) , / (< (270), / ( ;
) ,/

(59)

(114-115).

) Jl

u.
30

. bl [

1982. 226-

239] .

133

.

.
: 1)
) /
(59) 2) ,
( 3 (473-475,

485, 488--489).
,
. -,

31.

JI
: .

. (48,206), (65), (134),


(100,251), (200), (220), (217),
(248) . . , Jlell
, . l,

.l

(, , l\

1908

.). , ,

, - .1
,
32.


. MnYT
,

: n (223, 252)
(. : n n , 44);
(264,266, 27, 280 .); (97), n (210),
(205), 1> (239), n (250) .; (200), 1>
(216), (256); (97), 1>, (246) .; on
(192 225), n (251); n (50), (173), n
(208) (. n - 209), 6n (227);
(272), n (277) . .; 6 (160);
(128), (202); . nn nn (244).
IIll - :
,l n 1>n (180), 1> n (289)
(296); : ( ) (13".); n
(189); 1> (235); (239) (242),
(241); (268); (277); ( ) (255).

-
. . [1921] 011
( .
[Markov 1962]). -

31 h Jl80 . 11 !'

1\J86a, H}7-199J .
.\2 II ;!O~I CJIL'iIYCT 'lllh ... , ... ... II:I;Jllll[' II~Il'
11 ",' J1taMelt{j, 11 15 "',1 .lt (277).

134

IJI ,

, JI

. al ,
,
IJI ; ,
, ;
; ,l ;
ll Jl,
; JllI

; , ,l,
,l ,

(JlaJIII

ll, lIO ((II-fiit),


/ ;
,l ,
- , ,
, -

; Jl
.

- ...

. ... (4), ,l In, ,


, , . . (78), , , ...
(133), ... (135),

(144),
... (5), . .
(2(4). Jl lI
...

(133),

, : ,. .
, YCTa';IbIe ... (137) :
- ... (175)
';I
... (177).
.l ,
';l ,

,l

, ,
.1

,
(,
, 3 .),

( 3 .),
,

(.

IlO ), :l/

((

.),

Jl

, .1 Jl, , ,
II, ,) (. I(.

- 1908; 60: 40

I\OlltpaCTllo--

135

()-; . ).
Jl , n; , ,
(72); , , (75); , ,, n
, (76) ( );
(76); n; , (.) (76);
n, nn (54);
(<< ... ).
, , n ,; n
n - , , n, , ,
,; - , , ... nn ;
- ,, ,, ... , ,, ... , , (. 466, 285, 468, 288,

482) .

(94 226),
(226; . 452).

-
.
, ,
3. ,
(<II, , i'<aK ,

, (< . ,
- (, 11)
...
,

.10. ,l , ,
,

.
/
. (54)
. . l\ (165), ,
n, (44) - ... (175).

. . l\ 1909 .
l\ ... (56) (, ,

1921 . ),
.1 . (
, ,

l, -, ,
,

.1 . .)
I\ "-! -!" -
... ( 110
) -

136

,
:

, .1, -

,
--.

, ,
, . .

, ... ) [ 1983,
175-176]
. :
, -, .l
-
. ,
.
-) (
ll), ,
) , ,
,

(<).

, ) [ 1983, 141] -
(< )
[ 1973, 231].
- - (.
!\), ) ),
( )
(. .) , !),
(. [ 1973] [ 1983, 187]; .
) - ... )),

JI,

(, ,,, n

(76) .),
[Velimir 1986, 323-327; 1986, 119-120]
, ( ,, (246), ,,n
n ,, (250), nn,, ? (276) .)
. ,,
),
n ),

)
- ,
JI
,
.

, , -
. ,
, ,
.
) (1909):

137

, ,
.
-
)}, , Il)} (1919)
,
(, ):
, ,
, IJO.

JI :
(72), (246), u
uu/ (289), : .",

(216), (141).
: 1913 (?) .
JI : , nu, ,/ ,
,/u: ((, , , ,/u
) (88). \)} (1922):
u/ , nu
.", (375), -
)} .

, JI l0
)}: .
1921 . u '' (163)
)} u n/1l0 u
' ' (234), u ,/
n (277), . . )}.
. : ll '' (364) u
n '' (633) ( ).
: u nu
'' (254) . u/ ( .. ) u
(267) ( ), u '-' (265), ,/
(270), (276), Cblllbl (279),
( .. . ),/ ll (133), IlU (148)
( ; . (135) ( ); .
u - 151), ,
u (173).
,
, :I I
. u
,/ (1 II, 208), - u
(378), - nu (263)
n (273), - , (88), (105), - (155),
BOUIl (367), - u u
(135), - . U (247), - u
(248), - u ll (368)
(.'1 ),
I,

138

, ';n , ( 145), - n (145),


- , nn (154); - n
(170) (366) (.: ,n

,/ ( .. ) (56), , , ( .. ) (167) ,/
r;, 7 ,./, , n,n (109) : ,
n,n (112); ; n, r;,
(134).

, -.
,
- : , - (75) (
- 60 : 97 .), - TOCr;,u
n (75), , (76), ,

(99), ,/ ,/ (. .. ) (114),
n, n (124), ,, , (130) (
), ,

nn

nn - , (131), n
.,n,/ . ,? (141), ,, ,
(147), ,n ,/, - /n,

(130)

, ", n, (149), nn , n
(151), n, n/ , (157),
, , (159), n,/ , ,
(160), r;, ( . . ),/ (172), ,
n,/ -(,) (233), ,,/
", - (239) ( 1), ( .. ),/
na (247) ( - ..), [],
,n (254), ,/ n
(255), r;,, nanHna! (365).
,
, (<
- n (443).
,n (243) - ,

. ''
.
(259):
, , !

n, nun ..

.,
(< .
: n n ,-,/
- (139) - .


.
. .
-

139

110

,l ,
(< .
,
, ,

,l

(
(63: 6).
, ,
>
, - - (<
,l,
, , . ,
, ,

. ,
, , (50: 13) 1921 .,

,
JI
. ,
(93) - ) -
,
. ,l
()? I
,
- .

, ,
? .
(52), .
l\
1909 (?) . ,

... (60)? (/'i,)


, , ,
, . ,
,


, ,

(61) -

(1909?). ,
.o(u.) , (,) ,(,) ,anp(u.ep). ,1
( ) ,
, ? ,
,
( ), ,
- ?

140

, .'I, :

, (69) 3
(1910) 1LU ? (234)
(1912). I-\ ()
, (), ,
: .
(1913)

(.

90),

). - , ,
( ,
):
,

, .
(), , ?
, I10, !

, ( ) (?)
.. 3
JIO,
, .'1

.l.
:IO
: , ;
. II Q.I ?.
. .
.
, .

, ';I
: n / n (231),
- . 1908 (?) .:
(51). . (100) (101).
:
.1 I
.

(223)

: , '; ?
! (231) (, ) /
nn

(,

119).


(, 211) COllllblX n
n (, 213), , ( ... ) n (HII,
213) ( lI II). ,

141

/'i, (11,206),
. ,
/'i, ()

. , ,

: 1) ' /
? (80); 2) (82); 3) ,
(94) 4) ( ... ) ,/ : (
, ! (96).
: 1)
-
; -
, .

. ,
, ,

- , .

. .

33.

2) ,

, , , ,
,

- () . ,

, ,

, , . 3)
(< )
, , l{ .

, ,

, . ,

. pTaesens historicum
, ,
, (524)
( ):
'

.
, , .

4)

34.

, . , , ,
-
.

- .
,
.

33
34

. : , ? (, 137).
. 14 II 2
.

142

, , (258)
(270). - (245),

IIO , 12 ,
, .
(251)
.10 ( ),

(, ), ,
. .

. (269),
, . . ,
.
, ,
-

(' ):
, , ,

.


.

" .
-

.
(
- ).

. [
1921, 1936 .], , , .1
.
, , .
( ) : ,
(50), (56) (.
- 494), (59),
(65), n
(72), ( ... ) ? (78), n (79),
n (84), (120),
/ n (126),
( ... )? (128), n (130),
/ , n n (132),
( ... ) (135), nnn ,/n
(151), n (172), n/n
n (178), (179),
(190), n (211),
n/n (213),

143

(224), ,, " (227),


(242), ,, ,/ ,, (246),
, j{,,,/'l, n/'l, (250), " /'l,
(269)
,/ /'l,. (271),
,,, /'l, (291).

, ,


, -

. . /'l,,,
(73)
(98), ,, (115). ,

n/'l, (149)

36.

:
,, (495). . (1908):

,/ ,,

(41).

.1

. , . . [1921,34]

[1973]

37

. .

(11,192):

, , !
:

, .

. . (,

408)

(< ,, .
. -


._

:
.

(466)

.1, ( ... ) n
(462) - ;
.'I-
,,


.l ?

35 l>, , II, 110, IIO


:Il, , h l' '('IIII1', 110 ,
. l! , 11 '~A<": (lI II . ) .
.," . ll .l0: (11, 188),
(11, 189), ( ... ) / (246) I!. :
fi (269).
37 U : (. 33-37) JI ll JIIc
.

144

aJl

Jl JI

, ( .).
.'I.
,
- [1921, 39],
, ,

:
, ;
,;,, , . .;
n ... ,;, (., , , Il
. ) (. ';
; -; .'I
,

.


.
; , ... ,
),
. , -
, ,'I,

-. ,

( )
:

n,/ (44), !
, - ( ... ) (48), , "
( ... ) (54), , ,
, / (58),
, Jl ,/ - (60),
- (69), , ,/II
(73), , , /
(77), [] .'I ,
(79),
/ , (105), ,
, (107), ,/n
- ! (112), /
(111, 172), (133),

, ,/ (144), JI'
l/

(147), .'I
(147) , -
(152), - ! (155), /
I, - /, , /
,/II, (155), ,
,/ , II (157)
, (157), .n , (157),
fO,'IOC - , (161),

,/, ,/
10 1\4

145

(162), , ,/
,/l\ /,
(164), /
, ? (170), []
/ / ! (170),
, ! (175), - ! (178),
,/ (178),
, I, / (179), ( ... ) - JIO
(180).
ll (<<
.

- :
:l ;
,
JII ,

38


I\ ; . -- 679 , 453-454):

JI ,/ (189)

39,

.l0 ,/ lIl\
(191), / (209), -
,/ (212),
-/ (228), '
JI (233), , ,j
(248), ,/
[] (249), - /
, [ I\ ] (251),
- ,/ " - (257),
, / JI (259),
,/ (263),
JI ,/ l\ l\

,/ - ,/" ,!
/ (265),
/ .
(27)
(
-

.'I
) ,

Il\

,/ ,/ , BOAbI,jHO
- / (28) ,
,/ , (273), ,
/ , !/,

1I0,/ [ ] (277), ,j
n/JI [ ]

(278),

" , ,/

(278), / ,/

38 , JI
(' (187).
39

h 011 :l -Jl ,.
Jl

269

146

.].

11

. BO:Jllt'eCHCKoro. .

1977,

/1, / /1, (278)

40,

,/ , (283),
,/ (288),
/ (291),
, ,/, (295), ,
, , - (299),
[] (302),
(303), , ,/ (326), ,

,j [ ] ( ... )

(327)

41,

( ... ) ,/ -
, , ./ - ( ... ) (331),
,/ , ,
(332), n , ,j
./ (333),
, ,/ //
( .. ) (341), /
/ [. . ] (353),
/, /
( ... ) (356), , (359),
[] , ,/ :, ,
(359), / , (359),
- (362), [. .
] ,/ (362), I , - /
/1, (368), ,/
,/ (373),
(375).

. II
: , ,j
(1 II, 255), , ,/

, (111, 280)

42,

/ () ,/ -
/ (443), , ,/
,/ - ,
(459), '; /
(461) 4~, ,
(463), [, ] / ,
(465), !/
40

.)
R " .

41

.) nu, n
, nuu.

42

11, , (<II.1

.)
27, . .
43

~96:

6),

. i!

.)

3 .

.
. . 44.
n - u 8 . -

(190).
10'

147

.1,/ (466), ,
I1,/ (500), [\ ,.u
"/ ,/ / (503).
, , '
, (, (1916):
,

<.. .> (603) .

Il Jl
. -
. ,
, 0

, (, (. ) ,
. . - (354):
, .

(., ,
), (157) .,
(108), ,. (179).

,l: " / ,.

(84), , (225),
(252) (, 164).
- (111, 155-158, 163-170)


.'10 (, .
(256),
(161), - (166).
, .1

(!)

44:

n (160), (170),

, (179);
, Jl.1,
- (. 135).

, -

. 45 ,
,46 ,

(. ). HeMaJIO
(. 158 162),
.

,

-. , , 44
45

46

. ll\OBTYHoBa 1986, 100J.


. [ 1979, 206-250].
. lt n
I\ (154) II : n (157). .
n (162) n (289).

148

, ( . .

1-\0-

7J(),

, ,
,
JI ... , n
/'i, , , ,
-
(

-)

47,

(. ):
,l

, TOJlbKO

n,

~ ,

~ n/'i,

1985: 216), nn (44), /'i, (55), <- .. )


/'i, (77), , ./ [(/'i, ,
/ /'i, , n? / ? (83),
( ... ) (84) (. - 442), n (88),
nn (93), n (93), (93), n
(103) (. n - 255), n n (104),
(104), (107), nn n (107),
( ... ) n (107) (. n
. / nn /'i, - III, 100),
n (108), (113), n (113),
n (124), (130), n
(133), (147), n (150), n
(151), n nn (151), n (156),
n (156), (166), (170), (.
( 11, 281) - 171), n
( ... ) /'i, (170), nn (171), n/'i, (175),
(175), (178).
:
/'i, (193), /'i, / n
(, 212), n /'i,nn n (210), n n (210),
n (210), (245), n n

( ... )

(247),

(251),

(255),

nn

(256),

/'i, nn (258), /'i, /'i,n nn (262), n


(264), n n (274), n (284), n
n (285), (287), (290),
n (307), /'i, n (:337), /'i, ( ... )

47

.: ,V, -

I>

(, 104)

: Cl>BO.1b PYCCI>UX , 11 01>1/,0, /


. .n / nn (247). ,
(, , , !,
\Il'<l-:lIII. "l'!I!I <llllii "IiOPO:III )Il',) ";!
,';~II!l 111i IJ(; THIiOii 'II:
.

149

nn (343), ( .. .)
(111,96) (. : 566),
n (III, 102), ( ... ) n (361),
( ... ) (378), (453),
(461), nn (462), nn (463),
(471), n ( ... ) (487),
n (497), nn ( ... ) (500), (605).

(341),
(346),

,
,
::.

.
,
. .
, n (,
221) u nn (263),
,

JIeTO

.'1 ,

(334).

:
18 / (115).

.
)
(. 37),
, , ,
. ' '
(151), (164)
- (276) (.
: / n - 163)
. ,

,

cTaTlc

8.


. , , , - n,
(466), ( ) -
(. ,
(103), , , 1905
(150 674), 3 697)), .
(378) - ,

:
:


,

8 ., llU, IIUUII ll: pbldaltbe uo ~IUll , /

150

n
. (. ); ( ), ); n

Jl ,

,
,
(!)
;

(246) (363) - Jl

; -
n (269),
.10
(. ,

, ); -
(177); , , , ,
, , , , ll, ,
, -

(111, 84):
IIlll , Jl, ,
, (), Jl, ,

Jl I,

".

,
,

.1,

. . ''),

( ll


- 1II, 84).
IO-.1 : (75 : 4 ).
.
,

49

.). ,
,
-nIl , /
l (59).

(291, 292

(. ). _..
, , ... , 3
, - , ... (, 101-1(3),
n ,
, ) , :

u , , / [" 1975, 1251,

ll II , .

4 . ll ; . Bpoolla lI ll

[Velilllir

1\186, 288- 2\101.

151

n, n (161),
n (614) (170),
, ,
, 8 ,

, (ll , ,

, / n n ? / -

nn!

(280)

50.


, n
(331):
, ,
, .


. l\,
nn: nn n
n ? n nn , - ,
,
nn (233).

nn (237)

51.

, ,

n- (. n 86), n'-, n-,


-, -, -, 6- .,
.

Jl,

(I{ .) / n
n (269)

nn ,/nn (364) ( ),
: n /
(497), -
(. [l\ 1986, 13 .]).

- :
nn - , ,
n (63), (65), (88),
(94), (117), (120), n
.n (124), (125), nn (128), (130),
, (158) (
), (162) (. l\),

nn (181), (197), (200),


n (202), (203), (212), n
(218), nn ( ... ) / , n n
(220), (242), (. .. ) (247),
(271), (276) (346), n (279), n (279), n
(280), (280), n n (298),
50

(ti),

(ti "?), ( ) ,

;1

. IlIf JIl J

(109), ti

(120),

(114 ;551), (363 If .),


(334), (359 438)

lt .

152

ti

(306), (348), ,, (367), (370), (373),


(373), (373) (111, 156), (376),
(436), (436), (441)
(476), ' (441), (450), '
(459), (474), (490), (492), (493),
, (111, 48), (111, 50), ,, (111,
(111,207) . .

(432, 438 .). , ,

60),


, .'1
: / (132) -
(134):
, ,
cO:la !

(,, , -

.1 . 52

,
, ,

(. (109), (177)
, (275)),
:

... , ,
, !, ...

,
(37). ,10

, . 53 .
... 2-0,
n,, (85), 1\, ), ,
(122), nll ! (270),
, / (64 : 31), ,
, ,
(375,456 .), n
,

(150), ,, (137), , nen, /


, (132), , / (144),
nevermore -+ (77 : 55), \lngue m (87 : 81),
-+ (, 40) .
:

/ , /
, / ,, , , /
n, (,

239)

) ' / , , ,
( 11, 240). , 0-

52

,
53

(,3

alter ego

497-498,

lI.

. [ 1986

1.
153

. ,

[.

1986, 32].

( ,):

(267)

(, 234), n,, (236),


n- (274) - .I. JI
- ( , 221) ,
'l .
3I, -

- :

,,u. (44), , ,-n (50),


llll- (56), ,,-n,, , (100),
-,, ( )
(112), n,- ,
(115), ll,- ( ) (118), -, (128),
n-, (119), ,-, (190),
,-, (190), n,- () (208),

ll,- (220), -- (236),


n,- (246), n,-, (267), ,
(280), ( - ) / ,-n,,
, n-n, ( ) (353),
, (359), - - (362), ,,-,,
(400), ( ) -, / (
) (4-13).
-
(186) , (290) (.
, (265) [ 1983; 1986al). , . .
n -.. Jl
, ,

- ,
., . \.

J\

.l

-
: ,u, (. ) n
(. ).

- 'J\

- (lV,

15

'

(125: 15),

20; II, 64), n, (, 3),

(,,

-,

(,) ,

.),

J\

(8,; , ' ').

II

154

JlO,

:
(627; ).
, (

.'1

. , .'10
(. , 247).

lI

~l:

, , , .'10;

:,

"

:
(185), (191), :
(95), /-{' (113), (118), '
,l HaYI\a ' (126), (. ,l)
(111, 73), '~l' (634),
.
,

,


, - 1,

60)

: (.
(.

- 1,60) (64: 57), - () (III, 146),


(64: 42) - (. - -1, 60) (64: 20 .), nn (95: 14) (.
- 1, 60; u.n - , 210). (1, 60)
(R.I !),
(, ,
, . . ),

- 633; . - 171),
( ;
), , (

, , JIO

54.

~1 , ,

CJ10Ba -

() ~I (. ), .-. n (252),

''

(.

(84),

),

~I

.fJ (. ;

- 495);

(177),

n-

.'1 . ' ' (55),


- - : (, 104);
.1
54

ll JlRII . [u 1983]. . [lI

1978].

155

, , , ; n,, /'I,,
n BeTOB~

(lI - 86) , .-..


, / , ~
II ,; .l , lI~
II - .l (/'l,, , ,
. - . II /I'I,, .l0~
,
II , .1
) (,, .),
- ( l/'l, ), (<
( , /'I, - 232)

(98 : 40) :
,

I1 .

, , ,
lI: . /'l,, - ,,
. ,, , ,
(. ), ll> ,
. .

JI

( ), I{

Jl.

ll

(127) .1
.. ' (130), J1
, II

, , , /'l,.
~1 ! ,10 - .l

(285):
, ,
, !

! (457) 55.

,
Jl (< , ,
. ,
(< ... , ),
, II ,
, (<
) , ( , , ),

55

. :\.-. '', 110 l'l' .l.


"

11(>

'II,

'Ja:, uu " u -, - ..

Jl "Jl Jl~
(, 1988, 6, . 30).

156

(( ).

. [1973,


11 11 ().

230],

( . ) ,

, .
(49,143,204 .).
, , : n

,
(208), n,
n . . (70), (144),
n, ., .l
): n, en (456), -
:

( ) (94).
(nn, n . .; -
- 1921 .) 1I0:l 30

l\aKoe

<... >

);

(< ) (64 : 39).


,
,
. I\ {))), .1lI,
(<110 )

n 56.
)
.
Jl, .
-
.l ,

, (. 57-58 169, 181,


(442) (158),
,., (171) ., , -
: , . . (482-483)),
, , , ,
,
(nn .), - ((
... )), - (457,

458), (500) . (459), u. (98),


nnnu. (283), (461) . 11. )
).
.l ,
, (78, 103, 157 ., ) ),
n (77), (88), (94, 130).
n (96, 150), nn (107), (117),
(130), n (145), (150),
(165) . ., -
( ). -
,

56

. [

1976; 1981].

157

.1 .
, , ,

.'1

.'1,

57.

.'10
.
, , , , , -, ,, , , , , , ,
-, , , , , , -, , ; , --,
-; , ; , .Ift-.lfty; . 11.,
( )
, .'1

: --, -- (129), -na (323), ! u!
! (482), - ( 11], 158), --! (111,279), ! !

( 462), (372), .! ( 284), -! (1~~), ,

, (1][,279), ! ( 361), ( 228), --! (460), ,


! -! -! (353), ! ! (lI.) (375), ! ! (256),
! (66,69), - ( 502), , (461), - ( 1(3),
! (117), ... ! ([[[,279), -! ( 314), , , !
(376), n! (130), ! n-nn! (375), -! (129),
! (PII 2(2), --! (470), - -! ( 420), , -! (]I1,
257), ,-,-,! (12), ! (348) ( ), ,n (130),
! ([ 11, 279), ! ! (318), -! (496-497;
. 343), - ! ( 3(9), ! (323), --!
( 311), --! (478), ! --! (319), -
,-! ( 399), , ! , , ,! (144) (
?), --! --u! ( 303), --! ( 111, 161),
( 244) (II.'1. cyt! ''), ! (227), (88, 248)
, ? ([I 30), -! -! (60), --! ( 4(4), ,
n,! , , n,! (159), -! -! ( 135).
:I 3
- .'10 (473) :Vl
(474) (48) (. n, - 90).
:VlO, :Vl II
(196). CJIOBO
.'1 : .lft ,

(601). :VlO .'1: !


, ! (534) .

(570),

( )

-, ,

[ 1987;
19821: , , , ,, ,, ,
, , ,

, ,, ,
57
58

58,

,, , ,n, n-

. [I\ 1986,119--129].
, , , . -

158

, , (), , , , , ,,,
n, , , , , (.
)} 3 llII

-,

J{,'I : (
l{ .'1

. ), , nIl, , , , ,

,
( (243) .)
( n (281) .). Il
, :, , , ,,,

, , , ( ), , , , ,,( )
. . - II-, -
, ,
,,,, (453). .
)}

,,, , , ,,.

. (170) ,, .
, ,,, ,
(. ,, (120: 2)
(89 : 3 ); ,,)
. , CJIOba- , ,
, , ,,, , , , ,

, ,
, , ,,, ,,, , nn, ,

, , , , ,

59.

(93) - cO.'la
- :. , (130)
, (157), -
,, - (152). :
,, ," /
? (610), (604),
(()) (105)
. . 1>
; , ... (1912)
- (
(1922), - l\ (1908-1909). .'I
, ,

(), .

lO

U II!' .l' (e~l. IIII'). IIIJO"


II~M -;

(2:

51),

,'

(.,

1969).

11 ;\<l.11'1I 1,1 e:IOII<I ('

"

(12fj),

59 lI<1.1;\II 11 :(' ".lI,I .1011 It , 11 II.iiIl11tIvi"t


1979] 11 "60plII,,,a.\ I \'elilllil' 15; 1\) I (I> .. , X<lII;Jl'II-JI~l',
, <I .). OK.~a

[Vlii 198,

1;,

Jl8, , <l 3<1 fi

1,<l\,(l

1',

31-'1],

/59

, ,
,

60.

JI

.
-

.
, :l-l, JI ,
. .10
(. . .1. " , (244)
(, .

:

(' ...

JI,

, ( .
/ . , 1988, 2. . 73).
:
,

, .
, ,
-,
, [ 1987, 212].

::l-I
(. ) .
1983 (.
) 1986 .

,
,
,
(,,
(,

.
, -
JI
- . ? . "

-
( ... ) ... (V, 64) ( ). ad hoc?
, / (201), , ,
! (347), , , , ! /
! (223) . . ? ( ... ) / "u.
/ , ? (200), n /
(178), ( ... )
(132), (193) . ?
", / n ?
(134). ? , / " !
(253). ? ! ! (V, 63).
. ., . .: ( ... ) , , /
( ... ) (37). lO,
U IIU . [

160

1983, 69--73].

83 -; "I\U Jl (.
(253), (226), :'vIIIO\)
(JIOI:I, l cepl,eallbIX .ilI1I1'1I\ l1l1
[(."" ll.

/ nu (193) 11 ~.) Jlel'I\O


JI llI\, I()lIlJ .

. !, [1985, 249] Jl .lll :!Jl


lIJl I\. . II (110 . ~lO
) . \3(' lI;ii l'IIOCeOJlO. ;) JI(', , opaa:~o II:'v\
.l. 110 :'vI fI\:'vI .\IJl, OCOf)CIIHO
'l,

l,

lI

()('I.

II Jlll IIJI 11 bJ Jlf) ~I, ('


.illl bJ pallee llI~

:I>\OfYT JI II .1
11 lII \JI.

Jl llJIi

: OIlIII\, ()JIIO l

. ;:\ r f)OJlee " Jl


. IIOI{a " ,
.

. JIO"
. . 30. [1986, 141 j, .'IL,
Jl .
:

, - OJ\II,
:l
. l, ,

Ol'

011 ,

JI3aI\.

.1 Jl lI
Il .:lO. ()3), (~I )
-Il

KOplleCJlOB, l'lI ),
II<1

, OJlO

(< lIOIIO, ). l~II


(< - . . "
, Jl
. . , . . . [

1986,252], JJ ';l . Jl (<II:l>l

l1

; 62. 011 ll.1.l llJl


.l l\ ll. ~IO.rI, ,
, (. III\) :iIl

6\ MOiIH~T I10: rH1J)(i:~OKca~'lbllbI~1 nJ1N\'

11 (111

:Ifi ('',

110 HP "10;1[,1,0 <lIIl, /tI ;)TOI'O ('II<JIII. Il .'111:1Ii 110

(1~ IIUll. 110 {(lI,10.).

({If\('IIIIIJI!\.I

III

TOCTH!\I)) . ..
ti::!

Yi"C

lj~lIJ Jlnflll

(' JIIIl'

O;~lla

:i

IIPPCK..'Bf'If\11

::nll: . . YXTO~I(KH~1. ~1x

III'i(II

:ItlJ~(\III1f1.

3iICCI, Jl('I, ((il<JTOIIOlltl, ('IIIIIII!"()(' 11:1411:11' 20- IT.

t;

110':1-

~'IIOMHlle~1

IIl'lI:t~I;lm1.

ll0(\ hOpOJllIHKO OCOnUHIIO II('liII(' (' LlpXOBblJ\.l


II xapaKTPIJ

- ('('fl ~IIIII()('II (' 11

:Ilf(t.

161

IIII

()I''Il~I\

'JI

I\!(\('

"'.

JIO

I,

).

, Jl , _
:i .
llll, , ;:J: 8

I\

I'Jl.
Ilon-finito, I,
II .
,
>, (<Il)
- ,
. .1 -
. ll II
l\- , ,

, " ,
l\l3 -
, ,

. I\ .10,

-; l\ ,

>

YCTaHoBl\a

),

II ,

JI

l\l,

(Jl

.1

,
,

HOP:\lbI, ,

I\, I\ Jll\
.).
,
(. ), , 1\ ,
(< l\ "" -

.1 l\

. }\- (. . )

63

.
JII, , "
,
(. , . , ., I,

... ,

,
I\ ('.
Jl,
, 1I0 IIIl).
,
Jl , ll
Jl

.1

11.\

:'

:\-'

C~I.

1I0,1

1\'plimi,' I\JHti, ;j!-J!) -17;)1,

162

{:(',:rt'II

II0-

IIV

l'lJlO,i(\IH

cfioplIlIne

- u, lJ.l, , I\ . lIeTpoB . CaMopO~OBa . , - JI


,
. ...
, Jl
J,
-

JI

64.

IO- .
,

.'I

: JI ,

, ,
, ,
.1I, [.'I
1984, 166].
,
, . . (<

[. I( 1988,
100]. Jl .1 .
JI peJICBaHTHo ,
: .
II . JI

h,

JI , u

J\
JI .l, :\

HeKJIaC-

JIO .
. , ,
, I1 , ,

reHepaJIbllOe

. .
( ),
I1 IIJI .'1

(453) :
(; llll l>IlIl

, ,

;\.

64

. [[' 1!)871; h .:
126.

. . 1!. .

11*

163

l-'
. JIH :JI1:

J( J(r.

JI., 1!J81t.
n . . Il :lIIIIO / 11 mt < \<: J(.]
. I'JI / / , 1985. "\~ 12.
/ApeH,JOI/ ./ 1\ 1I00I .1IIJ(: I 110;I // . . 1985.
,

1().

:\-1

II;:

11

(',)

/ /

BOIJp. I. :\1 .. 1!J87. 22.


lIii . . J( :lI. JI., 1985.
n

11.

Illllll

<::II, l\

IIJlaHt'THoe

:tCII ('. ., 1977.

. hllO-[]I1 J( "Jl Jl611llOlIa / / . . 1987. \ :\~ 91.


.n . . ,., HJ;{{j (['.1. (,;<>III' iill).
I'nn . / / , 1987. ,\~ 1.
I' . 11. :lO I 110;). I1POCIICI ... .,
195.
. . IIOJ(U JJ Jl6J(: .1l
IIOIIMa / / Ilop~la. ., 1!J76.
. . 1l0 . 1\1., 1979.
. . Co6CTBellllblC I,l afll)JI.1II CJIOBO .1 / / J(. ., 1981.
. l/. :IO.10 .1 J( / / :l
(''111. ill. . . I\, 1982.
r . 1/. ]'UJ(U ;\lliI: . .1Jl. :\1., 198:{.
. . (,J] <:;I< / / . , 1985 . 5.
N. 11. 60 / / JI . , 185. It.
I' . 11. JIll .1 . ., 1986.
. . II ~1 .10.10. . \lili 1!J866.
. . ll . ,l / / .1 : J" JII\ / lI . . . :\1., 1!)87.
. . :l / / :
... ll\, 19876.
. . 1\ ~(' Il:II';J / / : :
lt'lJ( ll. ., 1987.
. . IIIII . :\1., 1987.

. .il [ III\ .
I.

(, KO~MYH

(),

10

11.

I\ 20 1!)76 .] //

. 1976 .

. 1I0, , i\ / / , 1985. 2 1().


80// . . llO 'IQ. , 1985.
:/n . . 1\ :l OIl II;JOI' l (
. ) / / . Jl .
., 1986. . XI.V. . 2.
; . II.ll 1'. I>u / / IIp06 : I\ .1. ., 175.
. . :l (, 11>1 ... / / {) {) r~l. , 1967. 111.
n . . Jl HaYI\U / / III1 ('. ., 198(;. . 20.
.,IlU . " .1 : ... / , 187. ~ R.
. . lii .1J( .1I1. ., 187.
/{ . Jl / , 1985, .\2 11.
n . . lI .llr. :\1., 198(j.

/{nll~' . . :IIIl'.:.> tl II~ 'Ja . ., 1986.


/{ 11. . .IIRIIU . / CTPYKTYPIIHH 'II .1IIl. f\l', 175. HbIlI. ;{.
J/ .4. :ll'IIO --- 7<1 / ~I, 17:{. :~; 1.
",,,It(j . I:I ;~lI'nlii: '(I'lIalll" !III, ~.

:\1.".1 1!JR7 -

164

"1., 1968.
. ;J. l>Ill 1>. . '\:1II. Jl /

llJt.

f~

1\)87. ,N;

.
:~.

11.

l( / / II[r.

<:

~()~u . . . 8 // IIOJIII. . . 13- To~ax. ., 1(J55--1!J61.


. 12.
n . I'II / / ;~ - , 178 . . 3.
M~ynac u. C08pc~eHHaH ClI!'1''luI JlII / / .
HaYK<J. JIO: JI-~(':II'l'II 1'l~~ IJl /
01'8. . . 1'. . ll:III. ,I8ti.
Ol{ :I III{ II ? r. {( lI: '1 III':
UOIl / . . , J8, 15 .
nu . . IllIIIII :: !' il
80 / / :3 : pyccl{all I'JII, .

n.,

1978.
n~u . lI . .1III{IlU,~ , 1!J2f.J. 0'\12 12.
. llOIlII ... // . II. -. III. .
110 I ,18I{ :I:IOI'. , 1966. . I.
. I\ . ., 1f.J82. 2- ., AOHOJIII.
n /1,. I'YCCI{HII II III JO- - 191()- I'8: I{.
., 1971.
Cea~oa . . .1IIII - 110<)1' ll / / I'. l., 1985. 5.
nn . ,lIlI{: T80p'leCTBO. ., 1975.
TapTa~oc~ . I'll 1I03Tbl : I;, Jl, ~: .
ll, 1\)86.
TapTa~oc" . . (,-'I
. l8. 1900-1 !Jl0-e . 1JI\ClI, 1987.

II:

nn . () JlIlIlI\!'// II 1\)28-1933, . I (l1lO lIeKOTO :lIIll I.: IIII 1!5).


Itlt . Il 11: l,. ., 1>5.
nll . 11. . II JIU. I{II. ., 177.
n . ull : 1I0 . Jlu//Il. :l.
1979 . . 3.
nn" . . IIII :I(~fl: Il I{UIIU3I(lI / / . ii
i( .. . H;~.
. 1I0 JlllII / /1\('/11, IIOI1 1!J7:i. ., 1;,.
u ., n . l'll :'v1IlII. :vI., I!.
ltu~ . ('I111. ., 191/..
6llu~ . (' - . lIr., 1\);.
6/tIl~ . I{ . bI 1-3 [.], 1922. [=I.
ltu~ . . 1., 1 92].
/{.u~. ull IIII / Ilo" pl'i\. . IIIIII . ll.
JI., 128 1!J. . 1-5.
6u~ . :Jllll IIII. / ., Ol'. " 11 ll
. . ., 1!6.
n~ . lIII II / . "lI . ll
. . ., 1\)40. [=].
6/lu~ . IIII II~II.1 / BCTYII. C1'al,II, II. TCl{eTa Il
. ll. JI., I!Jf.
nu~ . llllii. Miincllcll: \-Villll I,'ink Vl~, I!8-1\)72
(Slaviscllc l'ropyliien, 37). . 1- I.
1 I1 -- III . l--ft (,.
IIll I!J28-1!J:J I .. . I
"lI:<lII II:III1 1! 1'.;
. 1I1 l\Jl .1 : 1\J2H -19: r. IJflj\ III1:1('iIIl11, IIIl'
IIII].
6nuti . llOllII 11 IIO:>Mbl / . 1'. ;\YI'UIIOB<l 11 . JICCHeBCI\UI'U;
. . IIJIO; IlplI~I(''I. . J\IIJ(. UI'l'i\, l85.

11'.

nUli . III1. !lO:')I .... J\paMbI. Il / BeTYII. CTal.H, ., IIUjjI'OTOlIl{a Te!ieTa ". . . j\3110. l., 1\181>.
6/!Uti . / . ('. 8CYII. . . . Ilo.rII; .. III\
TOHI{H TCI{CH I{lI . 11. I'I1I,R . . Illl. ., 1981).
6nu~() . . 1103MbI. IlpoaH / JI 1\111'I1 II311
I;" JIUi\ l'tIIl. III,-I 1'1111(,11, 1\)8(;. (BII.llO'Il'll<l lo
;)II ('('JlIl JIIi<! !' I'>.).

lt [. .I :II, ;(~II1Il J(': lii :III IJI'


(,110 / / , 18. o,,~

It.

165

'{u.:uii .

:J'I"<:I\U

II(<:. lia:lyra, 1\J24.


11 fi(' ('IIII[III. f1:

/lfy(ju/l..i/. III\ c~bleJIU :II


011". ., 17.
//(!It . I!Ulll

pYCCI,aH

lI.

lI

JI(~fiIII,.

11 . jfJ21.
"I,r A/l.lla. . "II('.U. II~I, I\I\ / . J. Il
. , )77.
/Jll{lan , lI( 1, Jl :Ifi /
IlItcl'national congrcss 01' blavists, Ktll, Zagl'ch; l"jHbIjalla. 1!J7K. rI'ill cOlltri1)[1 tions.

11.

'I!)78.

lle

I'l)lr

of cO\11positioll ill

\;lii

ChlelHlikov's ll'xts / / HHssian

1i ((' tlll'e 1 1.

DauJ,MaKoaa l/. G.10BO fi: ~ :l Jl


I,olla. , ... I\. Jl. :lII, 187.
Cooh'e I/aytnond. "'liil KlllelHliko\': critieal stlll!Y. rlll'idg<, etc" 17.
lIltlsn J, Tiel'gestalteB und t!I ErscheillIJng('n ill (! l"itcratIJr der
l'ussiscllCII Avalltgar(!e (190\)-HJ2:1). Miincllen, 197/1.
Jakobson . Selectcd writings, vol. 1. s'(;vlg., 19fJ2 .
.Iako/Ison . rJrl . Jl: I' - !lll / Seleeted writings,
vol, 111. '1'111' Hagllc ('lc., I\11,
/n Jean-lUll. \'('li[11il' lllllik\', ()(l'-fll!III'iII, (. 1-11. 11" I.'3 (ltitut
(j'i,tlldes slaves),
Ui/t/1lIllist . Clllelmikov and carnival: allalysis of tllC I'Ot't, Stkllm,
19.
Ujnllist , I-'lm d pzzle in rdt'isr - Vliil' Clllellikov / /
TIH~ slavic literatllres li m(!l'is, :\olJeI symposil1m. Al]~. 5-8, 1985.
S!ock ll. 1HR7,
Marko[) Vladimir. TI1e IOllgBI' I \' Velimir KIII(~Ilikov. Berkeley d ', Ange', 'I!i2, LJlliv, 01' CalifOl'lIia plIlJlie<.tlions ill (!Il pllilology, Vol, 62.
ikiiz lJenis. Semalltie flis i zaum' // Hussiall lit'tu (Amsterdam),
19/., Vol. \', !\i 4,

Mirsky S. Uricnt i \Nerk Velimir ClllelJnikovs. iil1, 1\)75. (Slavistische


Beitl., I:!d. 85).
HlIssian literature, (mstrmj), 191, vol, 9, :\J 1 (Spee. i8SHe. TIIt, RlIssian avantgarde. 3, Vl'limir Clllclll!ikov).
Scl/P.stjanoj Waleri. !)ie BII(letljanc / Marginalien, Hf. 1., 18,
Sto/ibe t, LJtopiselles I)cllken bei . Cl1lplJIlikov. Miincllen, 1982 (SIavistische
Beitr., I:!d. ).
\!elimir "Clllebnikov: Stoekllolm srsiur, , 24, )83 / Ed. Nilsson
1\, . Stockllolm, I!J85.
Vclimir Cl11ebnikov (1885-1922): Mytll alHI I'cality. rstl'd, ssiur the
t of Velimi[' Chlebnikov / Ed. Willr . Weststeijn, stl'dm,
19.

Vruon Ronald. Vliri likv's shorte[' : key to tllc coinages.


. 1983 (illig slavic materials, N 22),
Weststeijn Willem (;. Velimir hlllikv d tlll' dvlrllt of poct.ical langHage
in 8si srlis d futHrism. stllr, 1\)83.

111

.

naponu
. lII
,

.
, JI,
. II XVIII--

XIX

. JI .

, .

II XIX .
6ll , ltll li
,
. .. n . COJIaCHbIX . IJJIll1l

--

u .1 .
Jl OI\ [
1979, 280],
. l\,
I~().
ll :l

I\ --

I1lI
.
, lIJlll II XIX ., Il
. I . Kal, .1IJa
l\ 1I03 .
II<l 0:1<1 , XIX-lI:l('
. Il '/ I\.
;, lI : ll
:II,II , III/I lI ;.
/i3 lI:l . II all
,

;I,

"

'

.;l.

, :J :/(~
:II . ;)1'0 / IIJl,l\ II;J:J
. !\. . 1>J/oKa, . I;, . ';/l', . .

167

II II, II .l :l lIII
~I'lI\

:JII n

TU:lbli1
TO:lbl,O
I'I.

11

,,/l

"

(1;.101\),

l\

n/-/,,

.u ,, (.),
(.),

--- ,

,,

(1)I,.). .'1

IIII

U~I('lll

"I\:

6lt

., , . i1 ,

IIJIOTHOCTb Tel,eTa lIel\OTopblX II,


!;.10I\U , i~ ,
II
C:IOBa
l\u
:I'/IIII

:mI\OIIa

()(~:\I,

:!!,

l\:I.

J\() I [I-
. I
:lO ii II(\lII . 10- .
. ,
"

"

I\

~1 ,

",

~IJl

11 Jl

Jl

: .1, "
.
Jl

aBYl\oBble

l,

lI, l\ I\ YCTaHOIII\Y
lO .
IIJl . r;.
, l\

.
, Jlu u
Jl",

, / I\JI,

I IX-JI . .1" u
I/ Jl ,

Il bl. II~1, u
, u II:vI
":JU . l u bl
I

u
"JI .

blJlO I,. JI, l\ u


, ll
lIJI ,
Jl/ II, :
u

II.

lI . .l0 u, II

IlOI\

10-20- !

60--- 70-

. ,
JIO. 10- 20-
UI\3U

bl

. .
JI ul\ " II
I\ . I\UK 10. Il,, ,

168

.l.
... "", .!lI,

l,

CTaJla

CJ\OBe

'I ';IO:\I
[IlII
22-293]. ,l()-

1965,

. .!I

l\

... CJIOBeCHOe

,,!'

. I\,
,

Jl Jlll

; Tal\, ,
l\ ... ca~IM
, JlI"
, "" , Jl ...
, - , 1\

II\ 1928, 171--1721. 'I,
cJloBa , /-/, /-/, , ;; /i.
, , .

I\ l\ 1:0
: --- ~IIIO
JIC. II
: , !; , ; Il/-/' ;
/-/, /-/'; /-/, /-/', , ; n; -; ; -- ; ; ();
, /-/', ll.
J ,
(< . .l 1\011 .

/-/, .l0 , /-/, :l


, ; : ,
; , , ;
: /-/, - /-/, ;
: /-/,/-/,-/-/,; : ,
, ; : /-/,.


.1: /-/, - - !; .:
l\ JIO -
.


. JI, 110 . ,

~1

"

llI\:l1

- ltal\

[ 1987,304].
lII 1'0Il
.

iO : n
, , ;

169

- , ()n, . .. ; ,
'1 Yf , f{ u ; n ,
u?: . II I
:!'III : u ..;
n , ,/-tu! Yf - n ,
;~ec !

n ; n nn;
; . nu
II Yf .

:lOrOYf:

ll

.J

Yf (( ).
Yf ,
I .

JlepYH . ,
, n--n,n-,
:
; , nu

l1opelub;

nn; ; n.u nu

I/
,

nn;

nn;

CJIOBa,

".

n.

-- :
nnu-n; ;
nu . .'],
IIepYHa,
:,;I: , ,
, .

..

, nu nun, nn

nn.

Jl .'] ,

.1nu , un

, nunll, n,
, .1 unn unu JlI, ;

, rOJlOBbI ; Ilun
:I nun; :,;" ; ; ,
; n n, nn, nnu,
: u
, ; :
UII, ; : n
n
( ).
Il :

n
uu

II

'!

'!
; ;

:
Jl

Jl
lI

"

011 :

nll ; u nu. u ; nn nu
nu , nu .
-

170

lI . I"JlaClIblx:
II ; Il
,/ -- , Ha:\-Ie ; ;

, COfl, n :IO>, :l-I


I". ll(" : II:1
:, lIepeCTaHOBl\a : lI
, IIOTOI\ .
, IIl'

ll:\-I : I\ ll, ,
, .1 , ll .1llfl, II,lllIl .
. , , .

IIIJl m>:\-I

. f{
ll Jl " lI
, ;( JIO

: JIaJl ", .:
; .1 .
,10 ll :VI
: : ;
. .. . Hel\OTOpble :IO
. CJIOBa, II\ ,: I,
, ,; , ,; ,: ,
1I0II:\-1 :Jl; , ,; ,
,; ,, ,; : ,, Jl
,; , .,; :\-I . ,;
, ; ,: , - , Cl\at,y; 3J\,
. ,n

,;

I'<,

Ba:\-I,

B.HI,

lI.

, !lI\ ,ll.
. l.> :l " ,

:IO

<'

.1

;J:,

. " il~l ()i(II


: , , , (l>).

1l0I .'lI\ \ Ila


110 II.l; ll
ll JIO . Jllll\,
bl , bl lIJl, Jl.
, , :I II xapal\Tep
II XIX-Jl .: n - : IIO:\-Ja.1
, I-\:a" ( ; - :
:\-I ll I'), "" Jl; n
: 11I,bl, IIJ\ - ; - : , ,
; , - ,: I'II ...
IIbl ~IO JlII ; : II lI, :\-I, :leToM ,1 lI,,;
JleTa ; . -, ,
XIX .: , Il, " }JblCTpO
- Jlbl, n, (), .:
, , >JIO (l\), :\lbI ,
, - "
II (JrJ/{,
(). B-1,
,

171

- ; - :
; - :
.

.
: ll, ,
- :
; . : , .

Jl
:

-- (.), ll - (
), , ...
(.).
, .'1O
- , , , - .
, ,
, .f

--

, ,
-Jl , ,
; , .

II, , ,
: , / ;
/ / ; / / /
. . [ 1978, 142-145; 1979,274].
,

:
Jll\

ll - / / / / / /
/ , / / /
; ; / /
; nu. , ,
, ; -.f
: / / n /
/ ; :
, / .
, ,
: , , / /
;
/
/ / / , /
, / n; / /

, / / n / / !; , / /
, / / , / , / / , / !

: ? .. ; n
; ; ;
; .;

; ;

172

/ / /

/ ; , .. ; JI
/ nlt ; II
/ / lI:IO ;
; . 11. IIJI
llO : , ,
.

IIl\
, .
l\ I\
. J(
. l\ II ll

.
, :\-I:
;

:\-l

~[,

:\-[

10-20- ';l H<l


, , (}, . J\.
J\ .
.I

. I-\: . J\
,
(, -

: ; ,
;
; /' ;
; n;
; ; .

. JI

.I . .
I\ ,

20- . l. (
. [ 1987; 1988].)

.I, ?
, ,

l\Jll\

JlJl

l\ , :
- ! - !, .

Jl: - ! -
- - .
.
.I
, Jl
. I\
. Jl, . , . ,
. .I, . .

173

lI 'lJIIIlI. 13 lI ; ([
IlIl IlYl /

. , f!
, l, . 10
, I-( k

IIOBTOPbl,

Yl /\ lI-

IIYll\.

10-20- -

I . lIYl ,l
lI. . , 13. IO,
. , . , . ,
. . 2{)- .
. 3. II:\I
.l . I\. . J\, 20- .
,
, J\ .
,

. l, 13. , . 13II.
, Yl
.

. 30- . Yl .1
, . , . .
l\ .
20- . l\, 30-50-
,
Yl . I1
l\ , l\

. , . I\, . JJ.
l\ IIO, . , . , . ,
. , . , , . , . ,,
. .
:I JI, " I\JIa.I I\I 20 30- , lI
JIeT, . .
, . , . JI, . , .

. , . :
Yl, l\ , .1, ,
;
; : u, ,
IIO .l . nu,
.1.

30-40- :\Ii ,
. , . , . , 40-50- - .
, . , . .'l. I1 eCTI,
. 30-50- . 13 40-50- Il:l-l
.
, JI lII,

174

,.
/
. I ~l
'l JI :
, ,1l0,
); lI 3 -
: , le , .
II
:
; ,
, ,
.

60- . .
: ,

: . I, . , .

, . COClIOPbI, , " ,l 30- .,


. , I\ -

. I~. , al, l1
20-30- l\ 40-50- ,
. I~,

60- . l1

llll

2()- \. .ll,

J1CT

I\ .

. JI,
, JIal .'1 II

lI, I\


, . I, . , . , .
, J->. , . , . , .
, . , . , . , . J!.
.
.
(1987)
: nll ll lll

. , nll . ll
1l . ll ,
.
. Il

Xapal\TCp

(. , . ll1, . J->lll\, . , . ,

175

. \':I, :. IIII/I{, 11. l(, . , . IIII{Jl


, . ). aI\II(, , JII ~I,
~I (. lIIlI, .
I(). C:\-I. [1'I, 1977, 'IH{j--2:].

u
:!II

f'':\-I

:l

I'

,1,

xapaktePO:\-1

:\-I

llI\ 31l :\-I h~II\


. Hel\OTOpOC ,
:\-I
: Il.'1I1l\ 11 .

IIOI1 ., 11

XIX

., ll

, :

(.). Jl, "l I' l\


:\-I II, ,
I'JIaCHblx: ll :\-IJI (BO~I.), lll
(. .).

CJIOB 1
COrJIaCHhIX, CJIOBaX

I\:\l

ll,

: Ul , ,,
13 I, Il JII,! (. .).
. :\-I
~lO Jl CJlOB: 6
/ (I->"IOK); ;~a I( ",
(. .) JI .: n
(I>.) .
;J. .10, .1aI
I\

Tel

Jl

Jl I JIac : ;
; n;
(I>JIOI\).


.
I\ Jl :
; U:;); Jl
(.). "
: n,n
(); (. .).

.l .
,

, :
n (.'I);
(.); , (.).
:
n , , -

176

(I;). :l ll:
, Il, , ,n. . ,
. ;J - .. . .
() .
; IIJlOTHOCTI>
, \ 1I0,
I< l~,

OCHoBallHble

, I, \'JII

I' . I'
ll ;~ :1 II. i->ll
I;:: - ; .
liO.'I1bl; " :Il,; ,
; .Il nll; 011 ,

; lI /{. Il; ;
; Yil\ . . . 11.; AHHCIICI\OI'O: .
; , ::I n/{; JlJI
, I\I';, , :I; lI
/{l' Il 1I0; . n,
;~ Il;
Il-:l-1 ,a:l-I,
; u , I, .1ll ;
.Jn.nIl n. ; - ; JI

00

:l

IJI;

"- . 11.; I:;: .., 110 ll


. ; II ll ; Pl
; , ; "'
; . ':;Jl: /-l / / ;
3 . ; nll nn; III
; . ; .n ./{-;; 130JIOlJll1l1a:
. . ; ;
; ; . . <JI
OJlI1; :\, n .; :I-!
, l1 ;
nll I\; : Jlat';
, , cTeK:la; Ic:ceHI1Ha: :l-I /{;
. . n; . II:l-I
; .l I\
; , , Jl , , ,
; :\1Jl: /{n ;

/{ ;

__

131\YlllaeT

. .n 1I0;

; \ ",

'\ ; . .ll II3; lO


.


- :'>' " . JIll,
I\ ll:
o.'Ioca; lI -; .

/{. ; C:l-I.JbI:'>! . n;

IlOKO-

/{ - ", ; n
-/{/{; ; ,
, , ;

177

u, Ol~ ; IIfl li
fl; ; ; ;
It fl . .
TOJlbl,O Jl, ,
: : I,Jl 111.10 ,
JII.: ; . I~
I. . Tal{ ~)TOT
60- .
, <, II . ,
, l{ :lO, , , ,
. 3 --
,

.'10

,
.1

.lt

; .1 - : .1; .1lO
Jl; .1.1fl';
; , lI , It ;
: -; 3 , fl ;
It ... ; n: nn eecltbl;
-ll; / .1 ; n;
~ ; CO/-l/l.


. II.'I
.
: ;

; fl .lt; , fl
, :: ... ; - , -- .1;
, .Il; ! ; ,
nfl fl ; , nn ;
.1ll, fl;
, ; n; n
- B:\<lecTo ; - :\<I!; ,
; - fl. :\<I! ,
, ,

: , : fl, .
, ,
:
; , , , ,
, , ; n
; , ,

; IO, , , -
; ll ; .

Tal\OrO :
; ; , , .'l

fl ?; nll n;
; 110 ; JI
; ; fl ;

Jl; n . -

178

lIacTepHaI\a l
: ll ; llll ;

:I ll; ll, ,,.

, !>
II XIX,-Jl ., II
;\-I, ;\-I

. , .
: ,., ,.; :
06,.; JIaJl /'i,n, ; ';II"
, ,.; ,.n ,.; ,. n,.
; ,. , ; I,
, !> .1:n,., 3 ; ,. ,.n

ll . ;\-l
: Jl ,.n
, /'i, 1:3 n,.n , Jl,
Jl ,., , Jl; ,.
,. ,"1; , - ft ,
, ll7). I\ JI
.'! .

Jl I :l
.
Xapal\Tep
JI : .J I\

(. ), .1. ,, ,'! (.).


I- . Jl,

, ;\-I ;\-I

lI

Jl , \,
;\-'.
Jl .
Jl - , I,
.1 ,l JI .

J,,
;\-. ,
Jl, : (m (.);

; ,. 110 n,.
I, / Jl; , ,. , /
la;\-I / , / ;\-,; , , /
ltbl, / (.); rOJlOBa ('
(. .); J1, / lt
(3.); (.).
;\-, Jl, I1Jl \, 'Ia :
110 (.); 110 (.);
, - , .
(). IloJ[Hoe ll : ,
,, ,, (.) - Jl CTOJ[ .
lI

CJ[OBax

lI

J",

12*

l/\

l.lll

Il

:II ii.

l'1I "

IlJl.

179


: ();
, ; , , \
n!; . / -- !
(.); II , ; ,
(.); , ; JI
, . (f>); , .,
(.); l\aK '/ , , (.);
(); , ,
, (.). , ll
JI :
, ! (.);
~lOe (.); ~1
I : ,
(. .); , (.); ,
(.); ,

(.); l\io : ,
, (. ).

, lI

: JI ,
(.); , ,
, .'I , (.).
.
, .

, : (.);

();
(. .); ! , n, ,
- (.) ;
, n (.).
: n n

(.) ; n ; (!.); .
(. .); (.);
, ;

.
- (.);
; ; /
/
/ /
-

(.); ();
(); ,
(.).

(: , (.);
n nn (.) ; nn nn (.);
, (.);

(.);

180

//

I{ (:.). l\ - II ltal\, JI
" Xapal\TepHbI: Jl ;
. ; ; " n
.unn; ~III;

I\ lI( Jl
II. I\I:
.; .; n ; . , n
. .; at ;
; nn, ; ; :
n, n, n; n n; .
/i, " ; , , ;
.
: ~lIIe , nn; Jln nn.
: ( ), n -
! I\ Jl
I\.

, COfJlaCHbIX,
: I{, n
n (.); nn, ,
, , n, ,
~1 (.).
~l

110

1I0

.

: nn n/i, ;

; , ; , .
,
: nn n
nunnu

,
, ,

: . /i,, ,
, ;
n ;
, , (.);
, n, (.); ,
n n n /i, ();
,, , , , , (. .);
n /i, ; ,
- ,. , , , , (. ).
Xapal\TepHbI ,

: Iln n ;
n" n, nn, (.).
. ,

- . {


l\ .

181

Jl

--

/i:(J<lll <l Cl'<l,

H<l

. . [1 87]: ,lO , / /
, / / I,;, JI, , / / 1I0:IHy
. ('JI
TO:lbKO OOlblc:leHHble C:IOB<l: . .
. n, <lll: lll---. l'
llJI : 11n - /'i, /'i,Jw,n!; ., .,, n; .
:I Jl; .\l: ,
llbl', , , -. xapal\Tepa MIIOI'OKpaT . !\: <l.\I
nblp0/'i; :n; .n
. . :I JI

ablB<lJI

II

l\.!lO 1\ :

JI - / , ,
(.); ? - aIi: . 1-\
. (.) ; ( (.). ,

JI
, JIO. TaIi:OBO, ,
, Il

(:IO

): , ,
<l, - JICI\
- f{ /'i,, II li .
bll 1l0:
(.) .
lIOll
: II II ll:
,l. , . , , Jl
(.) ; ... lI
: . . . KallYT . ,
n. (.). llll . .
l, Jl: ., I\ ,
n, II, .n, n -- , II ,
Jl 1\0OlIa : .
l\ - : 110
, , ,
(.); : , Kp0.\le:
, n, Kp0.\le , .\I, n, -
(.); n li

(.).

l ll
. :lO
lIIlO : Il\ .l ,
C.\lepTJ. J\ (.);
(. .); Il, , 1-\ / lI (Ha.\I.).
JI : n
n n

(.).

Jl -

182

paRTep

. , .'

J1 : :
.10 Jl (Ol\) -
, , (.); ,,
,, ()

, ,,, ,,

(.); , ; l\oAa
() - - (.); ,,
Jll (.) -
(.); (.);
, ~I, , (.) , / / / / AOCTaJl
(.); (.) -
(.); , ,
(I.) - (.).
;l<I, II -
l, - ~I,
,

IiU.u U n
IIll .10
.

Jl ('
1I0.

I~ -:
1I0,
.
, : .
1I0l, ... (JIOM.); ...
, ... ,

(. .); , , .
- (.); :
-,,. / , (.) .
,
PYO~I :
(. . Jl); , MJIbl
(l). ;mJlh~1
, :
... - , , ();
- (JIepM.). , ,

CJlOBa

alI: (.)

n (.).

1\

-I

~l,

'l: llI , C;l<leH


, -

183

n , :lIIJI, , , '
() .
II

XIX -

-- Jl,
.

lll~:

ll JI
.10 , l
.
. JI'l XIX. . :l<l .'Iblll, :1 :l
, .
I10 ,

ll I

I'l\l

1I0.

, ,

n,

I1ll I
. . . .
XIX ., .
.

, lI

,'I

HPIIO('I)('J\('TBeH-

: ;III .
;
n : ,
(.); n , ( ); .
n :l<I (. :. ); n
; , xMe;lb (.); , n
.1 ... - .
. .. ( .).
. . l'-
, , .
n - "
, ,
, , ! .

CJIOB

: n (.)

, ();
n1l (.),
(~c.); nn (.); / /
(.); ,
n (); :
', nn (.).
,
.
: , n n (); n n
(.); n n ();
: , n (.) . :

184

(h); Il "" . , , :"

COMI{HYTbIe II , h :I (. .);
, ,
Jl ! (.); : n
(I:;.); . (.); ~)
(.); n YCTQ.""U (.) ; (I<:BT.) . 11.
.
,
: .'l
, - (.) - .
(), nn , 1,
, OJIII ;
n (.);
I< n . I" ,
(.) - lln n
(.), .: KOJIOKOJI nll, Meanbl.!tt
(), f:I .~ nn, 1l0 Jl: (I
); 1.1 70- rr.: ll JIO n1l0 /
.:l (); I1, nn!
(.)- ...
(); n n (I') - n n . .. (); n1l,
, , nl-.'1iI?? (
) - ll / / JI (.); "
n - 'l-n (I\'l.) .- n li
(.) ; 1l0 n (~aH.); , :\<l ,
lI (.) -- .-
(.).
ll
. , -
: l HaCTaJl, II.
al{ , - (<<, 189(j).
1902 . l,
: n. ll
(, ' ... (187)
: ll. :\<lO l
, n .
1902 . (,:l .1 ...
.'l30allO n ll. !.'
:~ te!l-l I;:
Jl
,l"- 3 , JlJI !;
. I>: :\<l
- llll JI : ;
I~: : , JI . / ,
. .. -- .
. IJJl, 1I0:II ,
IIJIall , ,l ;J

OClloellHol'o

185

HOHblii :~Cl\:

(' t'.ll 3:1-13:11, I1 Ty_~tallaMUJ


OI'.l - ; ll3
; 'l -
: ; -- naCTen~
n

n;

lllt.

lI
,
, : n CTBO~
, n I10 .10 : r;,ll
(l>). II ,1ll
, lI' ~

, . lI coce~

, :
().
:
,10I.1 ; :
... n
n; . n n (.).
(, ('~

..

: I{,I,l. ,
/ ,
, , , .1U
...
:l :
I1 : ll , t> lI MOCTIJi
, . (.), , TY~
. (.).
.1 : n
.; (Bo:I.) - . n ({.).
~
.

, l~ .1

JI ll l\3.

Jl

:l

, : n ~
. .130;

- IIOI\pbl';IO ; ,
, " OI'- n .1OfI;
, n; Jl
JI .1 -- II -
n; (,I\pacoTa n - , -
; .'l
, n, ; nn
; . 3 lIll

:l __
. : "" HO-lI ,
n lI; -, nll ,

186

ll. -, -

; ,l.f1

~, fI\ I>
; , n
> n;
I\

. I1 :
; ; . nn;
:"I . ; 110 n.:II' , 110 ,

; n , , 1l0;
; , ,
I>;
; n ,
- , 'la
, , ~ :
- 1\ ! ;
, , :r

; JI ;
. .. ... lt, ;
, ;
- .
.l
. .
.
,

lI

JIIO .
.10, : ,
lI, , . 'l
, , :
.1 l ;
; ; ;
; .1, ; l>
nnll Iln; ., . ;
. I\JI
: ll ; ll1t ;
.'l .1ll1l/{q~ .; n ; ll
ll 1l0. :I
.'l : n
li; li. nll;
, ... ; , ,
; . :"lJI;
. .. ; ll
; nll n; Il n
. :"I .l JIO :
, , , I\

. l
, " lI:1 ;
.1 JI lI ;
.'l; III> ,

:1:

Il/{

/87

:Ill II IJI-- Baa~.


- II, II_
llII II:

, ; IlII ,
, n;
, JI ; , ,
n ,l, .rJu ; ,
, n ; ,
. l3 ;
.
l3 JI,
II:l-I, ll,

: ; , , !;
n ;

111

JI

;
; : n
:l-I , ,
. Il :
- n

:l-1:

.1 (.1I\

. ... ).
I>

'I,

110

,:,

: ,
, , ,

(.), .
(.).
I~, 110
. , ,
,
.10 , (;,10,

.1 lII : JI
(.), . ; n
(.), I> n (lI.).
,l
I, Il

I> II
. ,
,

. ,

lI

. l3
; ,
Jl . -

188

I\i\j l;l JIIO

IIllh l< ,
l,aK .

II.

IIO

, / / / n
.l ? :l<Ia,

:l<l,

I,,

' ,

I'Il

.:

:\-I

JI, ;
I,-! l~.
(.): , ,
" RJ1.~I1, () ;
8nn, , JI I\
(. .). , .1 l\ II
JI lI ,

Hel{OTOpbIe

I\OIll,peTHoe

1l01laCT l\et~I\

I,IIO

IlllO

. ,
I- . l{II

: I,
... .l , (I{.);
, ll, I,,
- I{ lI:II :\I (Hel;p.);
- ... II
,

_.

JII,

:\-I

(IJ). 13 ,
. , . IJ):

:I,

l,I{

_.

JII,

n, '?

JIOI

JI,

I\

lll

. .
. lI:lll I\I
. \ , :lO, 1~
lllIlI JJ, ll1
, BCTYllaJ,. II

;I Il

CTpOl\e:

: n

(.)
n (fJ):
II\, , . (.) -
JII,

._-

.1

(.):

CJlaBe, , 110
- (/,.); Jl ,

II (lJII): n.r
I\ JIO, (I,l), n-

189

.1 (:\1) - l' HanepCHU/'iU, ,


C1l,-- (lJ., 1922).

1 .

nep~

1I0, !, . ~
, , l\ Pe~
) : (
) - :l-1 Il (
), : -- (II.). ~
, ', II

, . '

(l>). JIOI\
: ,Il - 'U-JI

. , , cjlOBa /'i /'i. 1-\


: , ,

, .1.'I /'i,
8/'i ( J :l-l ).

. I> CJIOBa /'i /'i
1I0:
/'i
I\, MOTbl:leK ll

I\ Jl I\.
.10: Jl
:l-IO, /'in . c.'IOBa

11

/'i

/'i

/'i /'i ();


(3.); /'i / (.);
JleCTe /'i / , / /'i

(I\.); ().
, -- ', /\ . /\/\
, : m
, ' - , ,
/\, -
/\ :l-I: , .'I,
JI /\ , (.); I\a/\ ', , /\
(1-\.) .
,
: /\ /\ - ,
. /\JI Jl; .
.

/\

: , /\/\
(.); , 1-\/\ ,
cTeK.'IO (1-\); ' (. /\).
I, , I,
... lO JI ,

190

I\Il(:

"

,10

, J1:'v1 ~!, , Cl
l ))- ~I, Ol'JIa
l-M ! " lI
I! , 1I0ll :
JI (Jl:l-I.);
, I{Q J10 lI

l /..
,

();
.'l

I{

. .l J1.
(II.).
, . h
JI ll :
. ,1, ,
, - II
. , . h: ,
."I , .
, ,
, . ,
- I>
II ,
. . ,l"I
:
(.); (.) ;
... , (.).
, ."I,

:'v1

I{QCMbICJ10BblM .
. , JI3
,
. ,
)
-

: 1\
J1Il. IllJl 3
J"IJI .
: " . ,
(.) ~

(.).

. :v1
JIO

ll.

:'v

I10

JlO J1, . :'vlO

":'vl

,l

CJIOBa

){

Pyo~!: , IIJlblBCT () -
II (.);
(.) -
(l\II); Il (l\aM.);
: (.) -- n
({.).
;\\ -

191

tlIl

:l-IOI'YT !, ':I'IIf. Hp<J:\IC , IIIfl\lI1


I'HCa;(() : pH:-!1I '! 11. ;)1'0 m.!.;)
IJO'hCCTBCH " II\ " "l .
.\IO//-\II1''' ;\li( ~I JlO
ll- II :l lI . 31'0

ll

l:lolI\

:lolOili1

'11'0

il';('

('/!

Jlll

I(.

II , I\j(3
('(' ll .

:1

IIOlII)

('

~I . .10 n .I
APYI'OM : , ,
. ll:l l
XIX - . _ :
(l'.); .:1 110
(); KOJlblXaHbl) (); ,
1l0 (); ()J\",
3 I'
.:I1JI (. I'); n 1 ,
(); (. .); ,
n ();
ll (.). HJIOTb :
(. , 1972).
IIO . Il
I : , I> ., ii,
n ... (.); :l(' ,
lI('lI, (.) .
II

.10: llI lt,

(.);

(); (.);
J1 , / / / ;-I(:.iIO
(.); , II(' I\
, , , (I1.).
I\ , , II
( 11 -- / n / / , /
) ll el'o ::
n ; lt; , / ,
, 110 , / :I .1bl.
, ,
lI"l\ llO.1 XIX, .,

Jl:

IIJl

"I' : ... , 1l\ , "


I\Jl

//

BblCBCTJleHHOM

" r.u utu

(.)

//

I\;

//

().

, K01'OPO~I ,
lI " ., :ra . JlI,

aYl'TCH

. l.>Jl, fJ,

192

13.

l, . II., -

:, :. :[()lJ:

(~BT.); (10. ).
, (; ., 1960),
. - (.). , -

1ibIe

Il .

.I,

(hJlOK);

Jl:

II

(); Jl :
(.); JJe JII, :
, (.); Jl
: , , , - (.).

J\poMe

, :

(.) ; n (
); ... TeJIO (.)
: ll ,
(.); JICJl
(. .).
10-30- , ,l 60- . :
Jl (); -
: ().

, 'I ,

.
Jl,
.

JI ,

. JI
,
. : ---- .
(.) ; ,
(); : . (.).
.
Jl: (.);

'

JI:

(.). - Jli .iI


IlJl, : .1
. ? , (Jl.).
.l Jl
JII,

:vI

.1

, -. I\ ,
, , :vI-.

JlI, ,
I10.

13

:I

, .

llJl

.
, Jl -

ll .
:l-I

13 :

"'1;, 1!J01

Jl

C:l-lbIJlbI .

193

.1 I\u 1I0]~ :\1 .103 .


(

Il;),

;)

JJCJ. . CJ. JI

: , ,
(R); ], : , , ;~ I\
(.); , JII\
(.)~ CJ. ]'II. ,

l\ (.); , / / I\ / .
(l-\.); , ();
, , (Tapl\.); ,
(1.); . . !
! ! (.). ,
. : CTaJIO .
,

: .

: JI ...
(.); I\,
(); /
(.); , ,
(); (.);
. (. .); .
(JI.); , ();
- (. .);
. .M (). ,
1I0: , (.);

, (.)

. TaKol'o

I\:
.

CJIOB :
, JI , JI
JI (.); , (.).
II: (.) ; ,

.1, , II, ! (.)


: - ! (Jl.). Jl
: ,
l\:aK :I (. ); :
, I\ (:IO).
JI : ,

, (.). :

(.) .

Jl

'

Jl
- . ,
.1 ,

:I l\ :
: - , - (.) - ,
(.). JII,

, ii
Jl , ,

194

, / / (); .'1
/ , () ; II , ,
, (.).

:
(.) - :
; (.); ;
(.); ? ().
l,

: ,
(.) , , , (
) .
C'IOBa, Jl :
; (), : (.).

, ,
.'10 JJ . ,
- : ,
, JI (.),
.: I ll .'10
() - JJ :
, , n , (.'1.);
().
,
. . : , (. ),
, (.) [ 1977].
JJ
, - JJ\ .'1
: , , ,
(. .) - , ,
- ,'10 (.).

,
, :
(. .) - ,
(); () - , ,
(. ); (. .) , ! ! (.).
, ,
. :
(); ~CT
(JIa.); :
/ IJJ (.) ;
(.) - JJ (.) ;
II (.).
, ,
-. , ,
, m:
(.); ,
(.).
Jl , :J 13*

195

II

- : , (. .) -
, (.); I,
, IIoHeBoJle 1l0 TI,Me

(.) ; , (.) ;
- () - IIYCTb
(. ), u .
(.) ;
- .1: ():
. (. ); l\~

"

() - -
(.).
,
,

, lI .

11 JlI :l ,

- .
: (.)

, (III.): ,
(.), , (J;),

(pacIl

)-

(D.).
:

(.)

(.1.);

(.)

--

(.); - n:
, n, (. .), , ,
/ n
(.) - n
(); n-- : l\ 3nu
(J)), , (),

, ., .n. (X:I.), / , /
Il, / (.), , , (.)
n [,:laa (.), .n (. .) ;
- : , n; ,
, (:vI.) - (.) , .
Il ().

(.);

n ( ); n
(.); - (. .); n
(); n (. .) ;

(.).
. ,
, .'I Jl,

- .'I
rOJlbHblM I. . -
XIX .: , .? (.'l
). . JlJIJ:
. - , .], , , , ,
, .ll (~)Jl.); . 1\ JllO,

196

"n (F,c.); ll KOJIOKo.1a n


(.); mt .1 , I
, / / ();
: n

(.);

: nblJl . . .1? (.). ,

(.),

();

:
.1:

(.); I\
(.) - n,
(F,c.).
13
.1:
BOl> , , (.);
... l> .10
(.);
,
(.) -- (.). ll
coolleceHHbIx :
. -- (.) .
BY~I :
() - ti (.);
, / , / - , / :I (.) - n (.). f)
.ft : - /tli
.
, ,
:
(.) - lO (.) ; ---: (. . );
(.); , , (.);

/ . / / I>

(.); , , ! (.); - :
- , ;
l> (I\.); -- (.); JI / ,
,
, / .'l: , lI :
() ; (.); -- (.).

. I>
:

Moeii

; .

- .: ... JI JI !.t; -- 1\01'0 ? ..; .,


. JI ; n -- ....
n

.. ;

n;

---

--

: .; .

JI .

C,'lOBa

IlJI :

197

(Jpeeo -- : 10III, , , , -
; -- : , ll, ;
, :lO n; - :
I - n., JIO -
, II, l\, . - n/ (
,- :l!); ,n - ,: ,n
. - ,ll, ,, ; : - . ,lI -
.'I; .; . ,
, (.).
l\ ,
,
: , - /
Jl; ;

/ 1\ .
.l ,l
J1
.
HCI\OTOpble :l , .

uuu naponu,o
Jl
,

.l0, .
. ,

Jl

, ,

,. .
:
Jl, (.) ;
: ,, ,,
, (.); , , n, (.) ;
:
(.iI); - (.) ;

n (.); n, n (.);
: (.);
Jl: "
(.) ; .n (.);
nn (.);
(); :
(.), ,
lI 1l0Jl,

"

ll: , ,

III , n. (JIyr.); n
(".).
.ilJII

: , l' ;

198

n, , n,ll I> ();


, ,
(.); , [ n,
(.); ,, , (~-.);
,10 l (.) ;
, ,
; (.); I\J, :l
, ().
.J

:
; ;
n, I u ; JI
: ,, Jl{ -
; , n

; u .; n
, , n,n I," R'n,II
ll, . : ,
lln J,,
- , .
: ...
n., ' (.);
,. , (I>.);
. (.);
lI ... ~eT . 13 \II I
(.); u,, , (.).
l\ ll:
, / / II, (.);
, 3:\\ (.);

: !,)

> : --!,)

(. .); "

, flJII! ;
III\ Il Il,

" I lI\ (.) ; JIO ,


Jl (), , ,
, (3.);
, (.).
XIX .

CJIOBa

lIll

ll

110

lIll,

CTpOl\aM,

I'

I('Il

lI. .

llII

IIl\

1\ , ;( lI lI IIJII. l\l l\

()<{{' .

,l

lI

TO~IJ)KO Jllll1

lI ,

ll. ()JlOll

aBYl\oBorO

III\

llJl .

1I0Jl :l10,

cl,aayeMoe

CJlOBO, IIll~l

/99

('PYHIII' :m,: IlJlaMeHHOe :leTO


(vJaH.); n Il (.);
~I (.); 3:,
, / ll, / , , II, /
ll i:lll (3.); , Il
I{, Jl , (11. .).
l,- :
I1l .1 .

TeJlbIlbl:"vl,

Jl:

ll llll I\.l; , nllll


(Mal'.), ll --- l{ (.),
, Jl llf, , ll JlblleT (.) ,
:II .vll
(.), Jl ll ll Jl
(-3.), n. / n
(I\.).
.

: le : :
ll (.), Jl, ll,
, , lM (.),
ll , JlJl ll Jl;
, I{ (.), ~1 Jl
,I, Jl (3.), Jl

(.), ll , ll
JlII (CeJlbB.).
Jl,

ll Jl

ll , Jl

ll (.), ,

(Jl.), ll Jl,

/ Jl, /oTKpbIBaTeJlb ll! / /

, / llll Jl! (.), ll Jl


Jlh (.), l'opeBblx , nll
(), , ?
(.), lIllll , ll (.).
, , Jl
l' , :

. Jl
, l\
, lI : -

nn (.),
II, lI, , :lO ; Il
ll IlYTI, II (.),
... , l-\aI\ 110 , l\aK

'IIIIl I, ,

1I0~ll

Y!laJI

IIJl,

(.).

JII Jlhll , I'

200

--

l'II-

lI, II, .

: lI. n 1I0)~ :1 YIIII ,


n (.).
II I, Ilr
Il lIo-:

, l\ () -
, - ,
(.), (.);
Bel,e (.) - , ();
, , ll (. .) - , ().
, n,, ,

;r: , n, -

, :r.

1I0:


II,

110

ll

n.

:r
.


, llllO,
. l\I\
, I> .
IIll . , --
: 1\ / IlO
: / I (
) - I\, , ,
(.). -II - Jl
. - --
Jl. :

- .

(.), JIa

- (), ,
l\
(.), (.),

, , ,,

,; .
.
(.) , ,
, (.),
, l\aK , (.),
, ,
(.) . ,
, : : , , , , (.), :

(),

, / , /

, / (.). Jl
: , ,
? (.).

201

:J:

'

JlU,

(I>JIOK),

, ., JJ :l<la'? (.),
( .'1 , IIbllII, ,,
II (I>),
, Il, , (), /l,,
n. (), , ,
/ ll n? (.) ; II II
: , , , ,
, , , ,1 - / : / .iJ

(.), 3 lIJ1, , :1 , .1
, (CeJJbB.).
JJ

, : JJ
: TOJIbKO .
(.),
, / (.), ,
JIC, ,
JI, II
, ,, , !
(.), . (.),
I\II ,,, / :
... .,. /
(.).
IIlI:
! (),
- JI ,
(.), , / ,
(.) ;
: , (.),
, ,
, , , (.); Il
: .
(3:), .
?

(II.); :

/ /
/
(.), ! (.),
(.).
,
- .
: , /

/ / -; /

, (.), , , ,
,lll (.) ,

, , , JI , ?
(3.), , (.),
, (.), JI . 3
(.), II ,
, , , JI

202

! (.), ,
(.) , lI, , Jl
(.), - ,
I\ - ; .'I - ,,, /
, , 1111, , - ,, (.),
, ;," / .,,! (.) ,
, , ,
? (), - , ,
; ,, , ,, (.),
JI , , ,
(), : Jl, Jl-ll,
, / , / v, nu, /
(.), / ,l / ,
}\}\ }\ / Jl (.).
II ,
, }\ , , JI l\:
.'! / /
;
, / / ,
}\ I, ; , , / /
/ / I, , - , / /
.
ll :
/ (.), / /
(I\.), -- , ! -
, , (.). ,
: JI
(.).
.;(
. .:
. - , , , II
(. .) -
l, BCJIaCTb (.).

uu u
,l
JIO, ,

.'!

, .
,
Jl
,

.
: ,,, I\aH ,
- Jl , ,, ,
(), II ,
- \Il , (.'!.).
JIa
: ,,, ,,. .

203


/\ .1: n, ;
. n (.).
,
. l>

JI:

1/,

1/, (.), , ~
1/,, (). /\
/\ : 1/, - 1/,1/,;

, , 1/,,
- 1/,
. :
1/, - - /
n (), 1/, - , - 1/,
(.).

: - ,
; -
().

,

. . ,
,

. ,
: ,
nn, , 1/,. /\

, - .

. .
, )
: ... ,
! - ... ... ,
! : 3
-
(.),
- (.), u..
-
(.), 1/, - n
(3.).
: ! -

-
... 081/, -
.

,
.
. -

204

: ;
, -, , ; I, I~a

, -- , n .
)
: - nn
n, nn, nnn. :
: , ...
nn ... ,
nn. .
: JI,
, - nn
. )
: I~,
, ... .
.1:
...
(R.),
l,, IlI
( ) - ( ) (.),
, , f) .
, n, JII, ... ,
,l , (.).

. JII,
: -
(( ... )), :
(( ... )).
JI: :IO
nn - nn , nnn
(.) (. : nn
.). ,
: , !) -
. , , !) - OI
(.) .
,10
, Jl

, ,
.
.
. - Jl JI .

, .
ll

: JI -
- nn (f)Jl0K),
- , ,

(.), n

(.), , , ,
... - , (
)).
. : JIO n

205

I~ - , :I l, :l, p/L3,, ml.! ( .. ,),


! -- Il! ((llJI), ,

/ CnepaJIa, n.l. - - {'


. - - ! - ((
), .: - : . 1:3 Q

.ll

Jl

II;

'lacTb II II,
: - ;
: - (, ), lIJII"
n !, Jl : lI, n !
(( ... ).

: - , -
, n - ! ,
... " : l'opbI -
; (' :
JI: !
JIJIeJI
. ,
10. Jl h , ...
,
J{ : l:3, , ,
, - , ,
, , ...
, , XIX-Jta .
.

11u.u u

u-..uu.

:I . lll1
, .

1:3

XVllI-I ., "

CJIOBa,

.l, Jl, JIa. 1:3


. ll
, .
lI

: , , ! JIO

! (X:I.). l ll
eJII: n nn (.), -

206

(.),

(80II.), :

(.).

. lI

: -, -.
Jl

: Itn, n- (.),
, / / / / / ; - -
, nn

/
(.),

([.l.),

(.).

- - - -
/ -

(I~B.), , / 110 , / , / n , , 110 (.).

3BYKOCMbICJIOBbIe
:
. - :
,,) ?, . , ? ? (.), , To.IbKO .
, (.), , / /
/ ') / (.).
: n:
n, / / n (.), n
, n ;
.'), n (3.), , n (.),
n , (),
, / n (.), ,
(.), n n (.), n: n,
n (3.), n / II:IbIBY (), n, n (), :

- (.), n- n. (.).
,

II

:
- / nn. n

(.), nnn n; n . n ... (.),


, n- (.).
n - n, .

II

: (. .) ,
n (), n (.),
- (.),
(.).
:I . .
: , ? . :
- ! - ! - ! -
: - ,
- , - !
1110 .

,): . : . . .

207

. II . ,llI lIt"
I1 II I~' II: f)lI JI\
. f), : - , ',
1 , - ! 1J\
JlJIII : ,
(II.). , 1I0Jlll:m
.1 .10:\1 .
3 ,

KOMlIJlCKCbl ll : .
; - llll . llll
(.), ': - ' (.), '>
, - . , , , (()!
(), - n,llll, - n,n (
). CJIOBa: Il,
(.) CJlOBO Jl .J
l\. , CJIOBO
: Jl, / , lI
JI. , . .
.l : ,
. : - , " . I>,
II : -
(.),
(3.), , ,
, (.).
Jl :
JlO (. .).

lI!re

11
3
, , 110 , .
II
:I , ,
110 : , nll
(. .), , . .
(), , ll (3.),
n (.1.), (), ,
Il ' (.) . .
,
. , - :
, (),
(.), ' ...
(.), }{ , / / (.),
() ; - : n'
(3.), ,
- (.) ,
(.), ,
, (.), (.), .
ll (.); - : ((

208

cTx
,..1l0

jJ jJ

(.).

'\ ,

1\111\

IJaJIbMOHTa,

.,

. II

(.);

-- 0,..0: 13bJcoHoe ,..n, Ono !\1 (I'op.),

:I,1 IIII JII\JlIIII ono,"


' onlloM (Ax~I.): - n:
,, n : , Il ,

(IJarp.), n,, n (11. .);


L - : (.), " lI
(.),
- -flU (MaH;~.),
(.), ,,fl, n,, (.), :I
- II , (CMe:I.), ,,
,, / :Ill (.); - fl: fl
(3.), :I , n,,u (. .), ,
n, 3Jl (.); n.nun - n.1n:
" npaaJflUn / nn (),
nflU'lfl n.1fl (.); _. :
II, , n (.), [J
('.), I>, / , / /
HepAell, / J1, (,,). . , ,
, .
: , , n n;
fl .1 (I\), u, n, .1
; ? Il, ,.. ? (.).
,
: ,.. n
(.), /'ifl nfl (l>a,1bM.), Il:IO
, Jl , .1.1Ufl ll
(.), n,," Illl,,
n,, (I\). 1~ll l CJIOB
. Il
l\

: JIO , .
, / . / ,
/ , . ,
/ . , .
. JI !

fl,

, .

ll.'l

.10. I\
()))

lI ,

lI, ,

CJIOBa:

fl, / / , , / /
Jl / ; JI3 fl
/ , / llO-Il : / --
JI ? l

209

: :
,

un

Ufl, (.), ,
, (.).
JII .l
~IO .

1 - . .
:IO t,
, : , ,
; , , , ,
: :, I-\
- ! ll , -
!; ,
. l\ll
: 3 - , . JI, .

IrI

: , , , ; ,

, , , ,

. . :
, (),
(), ;
(.), (.),
(),
(. .), l
(), n (.), n
(.), (3.), , -
(), nn n
(JI.), (.),

().
.
: ,
(), nn (
),
(. .); : l\

(.), ,

(.),

, , (); - :
, , l\
n lI ! (.), ,
. .. (.).
J( -
JI . ,
: , /

/ /

210

, / : ! / /
/ / . .. ; . ,
/ . , , / u-

n (I~.). Ic:JII TPPT/'(~O l'I'


(\ - II :m :I\ CBHapii. "
(J , ) t'II 11 .('

---

"

11

,\

!JOIII
.

II; . IIll :m l\l\.


U'lI\ ' ,

.fl

I\,

ll, .llll, ' . II JI


ll l\" IlO lIlI

: ;
, , ; nn n; ;
, , / ; . .
I\
. :
. : }f{
; ll- / Jl / ;
: .
, :l;1

//

HaJlbMbI, /

. - / .
- JI :
Jl ,
. : CJIOBO :
; , , - !
, , , "
, l\
.

: 1I0JI ; .1
(), JI / ,

. ll, ... ; ,
, , ; -
, () ,
(.). ll
: /, , , n (.).


. .l0 .'I .
: , -ll - (m- .

I\

II3

( ) (I>.), l\:
:

), :

(.),

I\I\l'h :

(110311.).

trust

(( .

II
(.),

(.), .

Kal'

..

((,

:IO :l
,

Te.l!) (!\j\/l), :lO:lh


(. :IO).
II!JOIIII'J('("I\II

IJ ,\1 \' 1'0:\1

("II

1I1,;I'l

()II.

11 IIII \111 '1 PCI\OI'O (",1 Il'I' :'" l,1 TI> 11 211

, J-l
: J-l, . uJ-l,
n CJIOBa uJ-l, n - :
, uJ-lU . uJ-lU .l,
, uJ-l-U .
I\ : -- , /
uu ." , -- u ,
(I-\.). I-\,
, Jl:
J-l UJ-l ; neCJ-lnJ-l / neC/-lU
. :
(.).

[ . 1986,
I-\ 1985, 16--17], .'l ~

113 -114;

, . .
, ,
/-l , ,
. -u nJ-l :
, , HYJlb
, -

-u nU/-l, : un,
! .

: J-l un.
,
, ,

JJa ,

/ / J-luu , / /
/ / unu ; -
,

.'l,

J-lJ-ln, / /

/ ! (I-\.), , (.),
J-lnJ-lJ-l / (. ).
.
. . , h I\
: , nn, n .
II

: : ; , /
-
n
nu, / / / u /
!; u - / . .

: , / uu, /
JI ; -- / -, / J-l-,
/ .
:

...

UJ-l u , , , ...
(. .), - nn
() , u - - (. .),
(.), Jl: J-l ! (.),
- XapnJ-l , / - / !

212

(.).
: . , I>
, : ! !
(.) . :'I I"
, , : I\ ,
KaMCIII> - . :
!.> '> : OTCTpOU!.> ().
,

. .
hIll'>: - , - :1
(D :'I IJ

. D: ).
. JI-: ... '>,
~I , I\ :
;, / .

I
.
.
, .
. ,
, ,
, ,

, . .,

: nn nn (.), nn nn (.
.), n (.), nn ; n
n n (.) , n (.), n
n (.), n n (.), ,
(.), n un (.),
(. ), n (.).
: nn n

n ; nn ; n ; ,
, ; n ,
nn; , , / / , .

.
: (.), n
n (.), nnnn , (.),
, (.), nnn
- (.), (.), ;
(), (.), n n
(.) . ,
.
: (.), -
, ;
(), (),

213

130 n; J( ll (.), '

, (:\10.). IJ f
CJIOBO : :l ' ,
(.), (.), :l
(IJ.), (), ()
/ (.),
(I\.).
: , (.),
ll (.), (.),
, -- : .
, , (.),
(3.), , -,
(.) , (.), ,
(. ). ll
: (.
) .
lII
II : , , (J)),
(.), .1,, (.),
(.), (3.), nn (),
,; (,l.), ~. ),
,, , (.) . . Hel\OTopbIe
,l IJIO .
: ; ,
(.), !,OJIeHO
n, (.), (. .),
oceBI, (.), (J)), :
/ / / / JII, ~IeCT, , (.),
n I{PbI:lbH (.), .: :l, ,
().
: (.), , (.),
,, (.) .
(.),
(I:;YH ); ,: ,,- (.), , ();
,: ll (.),
, (.) . , : : ,
, (J)), ,: n , (I\),
(.) , ,:
, n (.); ,: ! , ,
(); ,: , (.); :
JI , , (.).
(, , '),'), , . I~, JII{,
, . 13, JIl\ .)

3I\.

ll 110 l : llIIle
- -
; n, (),
, ; paocl, nn-

214

. (), nn / ,
.) , / /
(.), Il (.), (II.).
Jlll
, teP:l-lII . . .
: n ; ; nn
/ ; ; nn n
; ; J{ll
; nn nn; nn.
.
n : n (.,
. , .) ,
: n (.). C.'IOBO,
, :
TOJIbKO , n
.'I (K.'I.).

V

,
.

. XVIlI-I .
Jl ,
1\ - .
.,
, ,

,'I.

,
.
XVIII-XIX ., , ,
.: , (f->II),
n; (.), ,
; n, / , / ; n
; n , n .l
(.) , . n, n, n (.), , ,
(), , ,
(.), 110 (.), nn,
(.) , , nn, (.),
n (.), n (.) ,
... , n, (.), n,
n (.), , (
), n (.), ,
(), , /
(.), ,
(.), n (. .) , -
, , n (.). IJ
: , :
.

215

,l : ,," I\
, . .. ; , ; n,
, (I(.), ,,en ,,n (. .), ,
(.) , , , ; ,,
ll,l\ (:I.), , I',
, 1, ().
; :I,
l\ l\: \T
, , IIJI (.), . / ! / /
; ll ll (l\.), ,,,
,,; ,, KpbIJIbeB (I>.), ,
, (.), I> (.),
J, (. .), , ,
(), , , , , / ,
(.), . . (),
- JIY"III , , , , ,
(). II II:
,, ,, (.), ,,
, , (.),
, (.), ,
, (.), , ,
(.), , (.).
, ,l
. .1

. .,
. . ,
: , , u,;
,, n,," (),
,, (), n
(.), , ,
(.), , ; , ,
,," , , - (.),
(I\), , , (l{opH.),
, - / ,,,
,, (), ,,
,,, (.'l.),
(.), ,
(.), (.) , ,
(), , / ,, ,
- , , (.),
, , , ,
, I, , (.),
," / , /
," /
- / / !
(.), n, l-x
(.), , / ;
() , ,,,, ,,,, (),
,,,, , (),
n / JI n - ! (.).

216

1l0 l\

. , :
,., ; 1\ . .; cTelIl" ,
,; .Il, ll ", .. ; ,
ll , ll
nll ; Jl: ,
,, ,;
n. n.; lIll, 'lll, ,
li , ;
,.n ; I, ll, -,; . Jl:
.'1 , ;
; ., ., Jl . 13
Jl
: IJJl ,; ; , ,
, I, ll ,
: Jl
; , n, .
1\
, II
: ,

(.), n,n n, (.), ,


( .) , , ;
JI ! (.), ... . ...
. . .. (.) . .'10
. , : , ; .
., nli nepcUIiU? (l\.),
(IJap.), , n (11. .),
, JlO! / , , /
/ ,1 (), nIi n.
(.), , JIO, , li.
, Ii (.), , , ,
(.), (.),
, , () ,
, n., n,. (II.).
,
, lI , :

, li, ,

ll;

, li ;

(.), . .t (.),
, , (. .), IIJy6bl, , / .'1
.'l, (.), I, , ! Jl
(II), II , 13

(.)

. (80.).
II

KOIIKpeTllbIe

: ..

(Il.),

(. .), ,

lill;

; lI :\'I

IiOnblT

aOIia.u

(.), ll,,

217

, / I, 1I0 () ,
II (.), u,
(.), , .'lI\

.1 :\>l (), (.)

ll'l : ,
,, / ,, (3.), , .1

(.).
II Jll':
, ; ; ,
nn, ( .), (lI.) . 11.

I,
II : (.), ,
nnn, nnn (.), .10 /
(), ,
(I\.), li, (),
II , lt
(.), ,
(.) . IIJl:
; , / , / /
It / n (l\.). l\/
: (.),
n ; , n ; ,
(. .), ,, , (.1),
It, n (.).
.'I l\-l
, .
/{ , . 11. :
, (.), nn, n nu
(.), , n (.), , -
n; , (.),
: n, n (.), , ,
; - / , / ;
- / , / (.), ,
; n , (.) ,
- ,n, / / (.),
n -
( ), , ( .),
, , ,, (.), ,
(.), l, ,
, (.), , (.).
lI TO,'IbKO
: ... . :\>lO .
, : n JI
.. II : n,
, / n, / (80.), :
1I0;l, , / .
, , , / ? (.).
lIl\ .1
l, , xapaKTepHO:\>IY II3 .

218

nuu

XIX . , ,l1" ,
. JI -- :
, ; l,
(.) , - - (), ?
(.), ... ,

(.) , , ,
, ; ;
, l3 ; ,
, , !
(. ), , (1-\. JIO), (.), , , JI
(), l\ ,
(), ,
, ,10, ;I (.).
-.l: -
(.), - (.).
,
l\ : :I , I
(), , , , , l\
, (),
(). ,
, : ,
, /{ (.),
.'I , ,
(), 11 , J
(.) .
,
: , , (.), n
(.) , (. ), . n (.),
().
, , , XIX .
, : ,
() , , , (
).
. . 1-\.
, n

XIX .
:
: , (),
: (.),
:

(). :
(.)
: n (. ).

219

_
, . , ,
: () - Il,
().

.:
(.) -
(). : !
() -
JIeT (),
() - JI ;1 3n.
? (1{. ).
XIX . ,
.
-: XVIII----XIX .
, .,
XIX . .

JI

.
. JI

PO,lb

',

, JIO , .
110 . :
; n, ; , ,. JI
.

, 13JIIO
. ,
, , . ,
JI JIlI
,
. , ,
.
, , : .,;
, ; . .
JI
, .

.l0

.
, , ,, . .. .. (
I\JI I)
IIJI I\ .. ) I\JI n
,

n..;

n ,

,;

, JI. ,
, , JI

lI. 11l ,
l\, II, ,

Hellllblx TPOIIOB

aI

. 1:3 JI (. ,
. I\Jl(), . 'l, . JII\ .), -

220

:\1, JII>II0 1
n.

, l1, Il
, '11>e lI lI:

I\.

I, , I1,
, - llO

. lI l,

I: Jl / / / / - / ,
; - n
; IIOI;:J; /f, , /

JlI>


, lI . , :I
, \\

. I-JJl l,
" : li, ,
, . , ,
1, .:nu ., , li ,

.1

, li

8Ii;

Jl; . I .

.1 , .10ll
,

l\

10--:-

I\~IO I\ ll
I\,

Jl

\\JIl\.

Xapal\TepHbI

I{, ,

, .

I\

Jl

. l\
:

(.

),

, \\\\ , ,
Jl , . I\
.l !, (l\).
:\1 Jl{ ,
.l0 II.
. , lI
, 40-50- ,
,

"

.1

PO,lb

II.

JlOll
II,

II,

II

l (I\, .).
, JlII :vJ, 60- IT.
. , . , .
.

22/


():I(~

>:

ll

. ll

, I> _

, II. lI_

,'

. n
: n , ,
: -- ,..
'
.10 (.1 ) :

\.), (.)
ll

( ) .
I\ ,

(.);

- , (.);
(II. .) - .,

, ,

. . .
: n n (.) - Il n.
l11t Jl (.); - : ,
() - (.),
(.) ; - : (),
. I1JI,
(~f.) - nll (.); "
n ,. (.).


lI: .
:
;

: ; .

. :
, .

ll

, :
. , , -- .

,10,

XIX

.
.

CJlOBa XIX .
: Jl (.).
II ,
, ). 1I03
. Jl : , / IIJ
, / (.),

ull1t , .'I, lIpo (.) , 1l0


(.) , , , (.);
II J1: ,
n, , II (Jl.).
lI JI

222

Ii , JI . , , ,
. III' . .
. , JI
, lIJIII
, : Il
, Il '? , , :l>\
: . ..
(.), ."'!
(.), , .
(.), , !' (), .:
, - (),
- () ,
! , , (.
).

JI , IlpHMble. C:IOBa
10-20 .:
(.), IlJI
(.), : "
().
:
, ,
... (.); :
(.).
: - (.) ,
. . . . . . (.).
.1 JI
,

,
, , . - ,
. , XIX--XX 1313.:
, (.), (JI),
: (. .),

- , , - 1l ,
(). Il
: JI , -,
, Jl
(.), ,1 Jl , (.),
(., 13).
XIX .'1 . JI
: - : JIJI
, JI ! (JI),
, ,
(.) .
: , : , JI. .1,
.JI, ,'1

, I
: (I\.) -

223

, . , ... IIIlJJ
(. .).
aI{ ,

',

"

1\

CJIOBa

JI I!{

. ~
: ;
. . .
IIJl " : , , _
AJ\ble , (),
:

J{ :

().

!\

/t,.

, I1 pal{ax ,
: ;i, "l
(. ) - , (J{), .
, ().

, Jl:
/t,, /t,, (),
Jl : ' /t,,
(. :lO), . II
(.).

, , JIIO ,
IIJl "aI{ : , ,
(.).
( ), .il
: (),
, Jl , JI (.).
.
JI IIO .

(). .

Jl

: , ,
Jl ?, .l
- : , .'1
- ,
.
: /
, " JI , / / , .
. Jl: /t,
/t, , .: Il, . Jl.
C,loBa .
I\ 'l :
Jl , .
Jl IJI

- CJlOBO ,
'lJ{ fl\. n
. lI
: , ,
(I\J1.). l\,
,l: n (.), . I,. . ll.
; . . . (.) .

224

, ,
, .
30- .
- "i: 3Ji,Ji, Ji, (),
Ji,Ji, Ji, (.), Ji, Ji,Ji, (.).

: Ji,Jt ,
(.).
: Ji, - : 3Ji,
() - ,
Jli,, , (), Ji, .
Ji, , , ? (.) , .:
- (.); : (3.) -
, (. .).

, :
,,, ,,; - ,, (.), .
- , ,, , ,, . -
,,; , , , n
,
... - . Jli, .
; , , -
(.).
lI ,

. :
, , (.
), n (.).
JIO ,

: (.).
, lI
,
: , / / ,,
(.). ( )
.
, :
();
: ,
CJIOBO : .

, .

, . : -
,,, . 8,, lI 110 ,, -
II

,,. . :
, II Jl
.

1;)

;u ' .\

1 !J04

225

, . lI OTHQ

lI~1,

: , ,
(.), .
(I'), ... 3n
(.) .
!, ,
.

: , ,
!, (.) - ,
, (),
(.) - ... [, ,
().
XIX . li n,
. ,
, :
, li li (.) .
:
,
.1 li li,

; Tapalibl (.),
, ;
li 1l; , J1a ,
(.).
. ,
YCTalieT .
, IIOJI :
, ,
: , JI , !, I~
YCTaliYT (.).

- .
, , Jl 1l.
,
. ,

11

. ,
: - ,
(.), - (.)
-li,
.

. , -
: ,
(.), ,
, (.). - ,
U. : JIbeT ,

l:'II:

226

(), : II
(.). 110 0/1 'la
: 3 , :! (., 1962),
, ? (OJIOII), f), , / 0-

. , , (.), . .'10,
, I:ll , 011,
(.). . JI CJIOBO
, .'10: !
, , .
(, . .) - .l

, - .
JI XIX .: (.
), , (JI)
.: 3aCTeJIeHHbIX
(.), JIa (.),
(.),
, (), (.),
(. ), n (. .),
(),
(.) , n ;
(3.), ... .'1
. () . .'10
: (3.), .
(.) . :IO
: .1 - tu
(.1), . ..
(
). .
JI: (.).
II

. JI
,

,10

. IIO,
Il

, , ,

(.)

().

. ,
. ,
. CJIOB
- . XIX . .

. , .
: ,
, / - , :
. . :
. fIO
: , , JI
? , JIaBp ? (I\).

. , II. 15*

227

II - I~ Jl .
-:
lI, / , , , /

, i'

().
,
- .

: ; -
, - ... ;
:

--- . ll : ,
: -.
.lll - .
h lI : , (. Jl.)
: II
(.) . ll : ,
(.), , (.),
(.).
C;IOBa - .
, , :
(.), ; (.),

(.)

(CJlY)~.), (B.'I. ),
/ , ,, / -
(), . I\ :

,
. , ,
: , ll
(.), lI (. ),
. (I\.),
(.), , , ,
, ().

:
: - (.), u,
(.), : , (.), .
II~ : ;
II ), (. l)).

: (), ,
(.). :
(), ,

(. Jl).
, ,
. . , ",
: nn /l (n) - ,
,, , (OJlO), , ,
(I.l.) -- , , (.).

, ,

228

XIX ., .
,
.
:
, : ,
, , . ::
:
... (.) , : ,

/ / (.) .

10-20- . :
nn (), (.),
(.) 70- . :
, ().
:
n; nn (.), nll
(.), - (.), n , /
/ / / / (.), . ::
: , , l" ,
, (.).
. I\: n.: /
;

--

.:IO

n. ..
:
.


: , - - (.).
:
(), (.).
: nn, nIl
- nn, nn, (l\aM.).
. ,

l,
,

-:

-n.

, (
) ,
' .

. , , , JI
() .

11

,
., .
10-20- .
, : ,

-JI.

229

II, l\ ,
-.
: , (.),
, (IIaCT.). I10 JI
(.), , ,
, II\ , " (.).

, :
, (), l\aK , ,
(.), (.),
- , (.),
, XOJICT / (.).
JI : ,
, (.).
,
.
I,' JIO.
: , (.),
, n (.) , , ,
,n (.), ,
(.), ... JI ,1 / ,, (),
, I10 (.),
, (.), ,, (.),
, , ,, (.), TO,'lbKO
lJ,, (),
, / , en (.).
: / /
.1 / -
; , ; ...
; , (.),
; , (.),
, (), , n
,, (.), ,
(), , ,
(.).
,
I

,10,

\: , (.),
, (.), ,, ,
(.),
Jl / , (.).
, u BCCI, (.), ,
(.), ,
(), ,
(.) .
: , ,

(.).

. ,
.
3

230

J)

II.

, ,
.

lI

: , , (.), f{ ,

, , ; (.) , JI
, , , .1 (.),
, " I\ (.), /
l>, - Jl, /
(.), " , (.).
al
, .
JIa ,

JlJl. JIa
: I\
I\ (Jl.), Bblcol\O CepeJIO,
(.), , "
(.),
(.) , ,
(.).
Jl Jl :
; ,
ll (.) , ,
n, , - lU CMepl,!, .
(.), He~,
, ; ,
(.), , , JI
(.) , ~OCTY, , Jl
(.), ~yxa / / I\
(.) , n
() , , ,
(.), (130.). lIO
Jl

I : ,
(), , n ,
( .).
,
:
, - (.),
, II (. .).
, .'l~
,

Jl:
,
(3.), ,

(.). Jl ,
, ll.'l :
Jl, , (t;arp.).

Jl Jl
:

I\

Jl

231

,,
(), , / , /
/ n,, /
! (.).

, ,
JI II : , - - ,
,,, ! (.), , ,
; ,
, (.), - ,,,
, (.), :
, ().
II
,
:

...

,,, , ,

, () , ,
(.).

JIO,
: JI n,,, ,

n,; JIbHbI, , ,
, , , , (.).
II
. ,
: , , (.) .
,
: I{aK ,
, (.).
,

.1 l{, , , (. .),
, , ,
, (.),
II , , (.),
, , (.) , ,
() , , / ,,
(.).
,
: ,
,
(.).
IIlI
, :
: .l0 - (.),

, ,,

(.),

\, :
ll , (.), , , , ,

(~)ap.), : , I,
, (.).
.10II : ,

232

nn nn nn (.).
, , : n
(. ) , (.),
n (), 110
, (), ,

(.), JI n, , u
(. .), n, , (.) .
.J -u.

. JIO, ,
, ,
,

.:

n-

(.),

-, n-n, - (.), n-n


(), -, -, - ({.),
n-n,

-n,

-,

, - (.), -nn (.),


n
nn (.), - (. ), n-nn
(.), nn-nn
(.), -
(.),
- (. ), - (.).

,
,
: (.),
(.), nnn (.),
... n n (.), .: n
(. ).
u
:
(.), n , n (),
, n , (.),
, n (.),
(.), (.), (.),
nn nn ().
,
. I1u

OJta:
n , -
(.), n (),
! ! , , /
(.), . u n n
) , JI
.
.10
: nn (.),
nn nn (JII>.),
(). u u
II II:

2:J:J

(.), lln , ,
(.), lt n;
; lllt n (.),
(.), . ; (), n
(I:;arp.), ... ,
(. .).
: (llI.),
, ,
; n Jta ll - (.).
, ,
:
,
(.), . . ,
: ().
,
:

(.).

"JlO,

;, . . I\:: ,
-,
: : , ,
: ,

lI.

JI, "
:
ll , , ;
;
, , (.),

Te:IbIIOM,

n ?

(.), .n .n
(JI.), (JI.).
:
(.), n (.).


: (R.).

ll
- JIO. -
.
:
(.), ,
! , ,
! (.) , /
/ / (). ll
.'l :
(.), - ,
.


, : ...

CJIOBOM

, n

234

(11.

.), ,

(.). ,
Jl (, )
. l3 -.
: .n nn ;

. ;
(), (),

(II1.), IJ , JIPT
(), IIJI, l,

(.), .1 / /

, JI, (.),
(JIyr.).
: l'
(.), ; (.).

l3

CJ10BY

: (.) . l3
l>:l : l3 u
l, llJI, , , 1l0JI
I, JI ; u --
. u
- - .
- - - .
Jl , .
I\
,

,
: Jl ,
, ,
(.). II
, ,

. l3
;: -
.

l3

ll

--
I{() - . .'1 JIO
, Jl : :

JI ltalll, ,
II{() - , , --

, . u
: JllIII,
- Jl n, . ..
...
CJIOBa : ,
, -- jl,BOCBJIaCTI,e ?
l, ? , Ill-~I
l3 , n .
I1 ,10
' : -

235

(.),

--

(.), - / / ;
, n, , - / / / n,u
(.), n,, , (. ), ,
- , (), ,, n (.), Il,
n, - (.),
, / / ! (.).
. (!
: , ,
, (.). .l
(. I\aK

: ,
- (.), JIa, ,,
(.), JI, , (.).

: - , (.),
- (), : (.),
- ; n, - ,, (.),n
(.), ,: , (.), ,
- / , () , -
(.), - / / (.),
,, - ., (.).

,
: -
(.), -- IIJlO , (.).

, : - ,
(.), . - /
. , (.).

.
:

, (.),
- Jl , : /
- ,n
?;
- nn
(), -
(.).
,
, ,
: - ,
, (.), . u,
, , , ? (.).

236

111

.
.

, : / /
/ / / (.), JI
- - ,
- - n (.), /
, / / / (:.),
, , (.), ,
(:),
(.), ,
(.) . ,
: /

/ n / (.),
(.) , , , / /
().
: , ,
,

. : , n
(.), n n (.), nn
, (.), /
, , (:.), ,
n, (),
, (.) , ,
n-, n (:),
, (. .). . ,
:
, , , :, ,
(. ),.
, : ,
, , , JleT,
, (.).
!:
, , (.),

; (.),
(.),
(.) , , /
, (.).
:
, / / I, , / / n,
n - ().
:

, ,

:
(.) .

, I, l

, ,

237

ll lI',/ ll :
II (. .) .
.ll

lI IIJl ll,

110

, "
;3II: , ['J1 II .l0, ,
, (.), , ,

Jl (3.). , llll ,
- : II ,
.Il, , (I\.), II,
--n, n (I(.),
lI (.).
-, II ll l\
( , II ll

: II nn (llJ.).
JI
II :

-- ,
I\ (.), "
.J , l\ n Jl (I(.).
lIll :I ,
lII, :
, .lrt (.).
JlO
JI

. , .l
,

CJIOBa

: I\ ,
(.), ,
(.). l\ JI
.l0 .l0 . /3
: , ,
:l, , 30.10 , ';lO -
(.), , CJIOBa ,
n, nn (.), 1l0
.1 , / un /
(.). I " -,
JI ,lIO

: (~c.),
, I, (.) , ,
, ,fJ, (.),
, ;II llII, ...
(.) .

lI

ll

l,,

JI

ll : ,

I\,
, / /

238

(.),

/ / Jl (), -Jl,
, / l\ / "pYlllloe (.) , l>

Jl

l\~

(JI).

: -
(.).

, ,
. l, :J
Il : - ,
_. "" ; III" ,

; , ! ! , - n; I\Jl - -
, - - II! -

, , i (.),
, II , 3l, , , (.),

/ - / Jta, /
, / (.), n-, n, n
! (CeJlbB.), , ,
(), -- ,
- - (.). . :
, JI , ,

, ,
.


: II - / / ,
/ , / (.), ! - ; CTOJIII JIl, - n,
(.), / / / , / , /
, / " , / / .. - / , / / .
/ II! (), - /
, / / / Ix (.).
,

:IO

"

II.
" , (:
: , , ,

, !; l'i , l'i

(.), -, - II (.),
l'i, (.), ... . .. nn
(.), ,
(.) .


, ' , -
. JIlO
: .

JI :
; (.),
II, (.), JI , / I

/ , / (.), ... '\


239

\I (). , ,

(.).

IV
, ,

. .

110

.1 . -
,
(, ,

.): - , / / . / /
/ / / ; >
,

, (.),

II (.)

, JllIT (

), (.) , -, ,
; ,
(.), - / ,
- /
(.), I-J 1l0, ;

, ()

//

.ll~,

... ;

//

(.),

Jl Jl; , ,
(.) , , , (.), ,

, 80 , ,
, JlJI - ; , ; I{
, (.),
(. .), ,
, (.) ,
/ (.) ,
;
, (.), -
(.), , , ; ,
(8.).
:
- : .'1
(.), - (.); - :
JI, (.),
,
JIlll (.), , I\ ,
(. ).
,
\, :
- / (l{opH.).
)L , .l0II I111I1Ml1cil, .- ll 1I0 . llo ~I() III1-

240

- : , JI ,
II\:> (.), ,
~ ; I\
, (.), , , / /
r.; (.). JJO
, :
u.r.; (), . ., (.),
(.) .
l, : n,,
().
( )
: .
. .. , JI r.;oMapa
(.), ! , r.; (), ,
(.), F>, , TpocTunr.;a, ,
r.;, , (.), JI .,
. (.).
,
., .
:l: Mar.;, .r.;,
(.), , n, r.; (.), '\
, , ; ,
, .'10 (.), ,., - ;m.

(.).
, , :
, (F>.), ~CT
, - . : (.),
..,, r.;OMOM (.),
, .'1 (.),
nr.; , , , ,
Jl, nr.;. (
), , , , ,
- (.),
(.), :
, / ., ., Jl
(.), , ., , (..),
, (.), r.;, r.;,;
/ / Ca.Or.;PUTUr.;y
caMor.;pYTr.;y? (.), , peaucr.;y
(.), ... , / .,, / .n
(. .) , CJJOeM, n (.) .

Jl: / /
/ / / / l\
(.), . r.;,
(.), n - ... (.), I,
, / , I\aK ( .), u,u , !, ,
, ... (.)

J.

IIi

;J""""

1\1111

:I

I'\

II;(-

21/

.
: - -
1l0JleT; ,1, , /
, / , ; I), ,
IJ ; , ,l\

lt .
-
JllIII . lI
,
, : . .
. (.), . . () , .
. (.).
-
: . ., 70- . :
I\3- . ..
. ,

. ,
, , .

l\ ,
l\ ,
, .
I\: ,
, 110 , ,
.; :
, ,
, ; ,
, .

.,

(.), , ,
(.),
(.), . . (.), . . (),
(3.), ;
(.), (),
., I\ . (),
(.) ().

.
I\ll : .;
; / , / /
/ ... ; . / .?
(.), , , . . ,
, ; , ,
, ; ... ;
, ; , ,
, (.),
, , (.),
Il. (), :
, ... / , ! (.),
; ();

242

(.)

/ / -,l (.) ,
, .! (.), Jlll , ,
.' , (.),
/ , (1:30:311.), I, ? (.),
(J(), ().
JJJJ . : I\
JJJI -, JJ
". JJ
l, . 1:3
Jl le :
(OJIO), , (.),
(.l.), (),
, , , (.),
(. .), " JJ n (
), (.), (),
, . (.), .; JJ
(.), (),
() , . ( . (1), I:3
;)JI, :vI,
(.), il\ (. OPJIOB), ;
(.) ; . :
0 , (I\), , JJ . (. .),
, (.).
1:3 CJlOml

, I\:
() (.), .

JJ (.), JJ
.

, Jl

JlI\

.l,

:vIOYT I\l\ . ll Tal\OO


:vI . : , , "
. 11 : . ;
; ; / ,, / / / ,
(.), (.). n, (.), .
(.),
(.), :vI , ,.
; , ; .

(.), / n, , / , /
(. .) .

II

, " I,. 3JO


JJ .
. : ;
.J. :vI
1:303HeCeIlCI\OO, .
II J\l, lIi*

. II CJIOBe: u (.),
.1 ,uu (), u (JI.), II
: u (.), r.r. (3.),
u (.) .
II l,

110 II

1). : ;
, ,; ;
; ... ,
; .
:
1\ , / u;
(.), , (f).), , ,
(. .), ,
, (.), u
(.), Il u (.), ,
u / / (),
( ), -

/ / -- , / / (.),
, ; u
(.) .

: JI , ,

(.), ,, / ,, / (.), u ,
(3.), , ,
? (.).

,
: u (.), , , ,_
u (.), /
- (.), ,, / / ,
, (), I (.),
(. .), (); . ),f,u
, (.) - JI ,u , (
)


:
(.), - ,
(.), ; u
(.) ,
, / , / (.) .
Jll,, , ,

JJII

Jl:

... u ; (.),
u ,u; 1l0 ;
; ,u , ; (.).

244

: n , (.), ,, n
n, r.r. (.), , n,,

(.) , , (), II
, - (.) , n,
n, (3.), , , , (.) .
: r.
n, (.), , (),
(), (.),
(. .) .

, .
:
; nr. ,r. ,
, .
, ,
: - - ! , ,
! , ! ().

noenur.,

-, ,",. ; ; , ,",. .

(.) - (JlYK.).
-
. , ,

. .
: ceUTr.u (),
CYMr.au CYMpar.a (.),
, (.).

. nr. nr.
l' nr. . .
: , , -
, :
/ .
; .
. Hel,oTopbIe

,
, ,

.
.

. nnuu
XVIlI-I . ,
. ,
, , r.. .
,

245

I10 XIX . : n
;m, : , n n
(.) ; nn: 110 n Jl, ,
nn (lI); nn: n
JllIO. .. II nn
(.); n.:
Jl n. (Jl); n: n,
n !\-lO (.). .

Jl:

nn,

n.J: nn (f>JlOK, J)eablM., IHepB.), n


(.'I); : n n (),

/ / / / , ,
ll / / (.); :
n (.), .'I / / n (); ll: n (l),
n

(.), , II

n. , (.) , n
(I\); : n, n
(.) ; nn: Pel\a nn 110 (. .),
n: lI , nn
(Il.). :
n: nl (lJ.), , n (. .);
n, n: n (l>.),

1i

(.),

(.), n n (); nn:


nn (.); : nnn
(. .); n: n JIeCOB n (.); n
, : n (.), ,

, (.), /
nnn I,, / , ! - /
, (.), ... BaJ\OB,
n, nn (.); n:
n6 JI, '\ (.); n:
Yf n. ,
(.).
XIX . , ,
I10 .
, :
, " lll, (I\);
: I-\ (.) ;
: Yf -
(",.); :
n (. . Jl), .
.: : , ,
(. .), (.), (.
nn ()); : 110 ,
(.); :
I\ (.), ...
(IIaCT.), ,
(.). lI

246

.l0 , . :
(.), (., 3.), / (.), (.),
: (.); :

(.),

(); : (.), ,
(.), (.),

(.

.),

(.),

(IIeTpOBhIX), JIll
/ / (); JIl : , (
) , , JIll (.) , ,
(. )l.eMeHTbeB).

, ,

: ... I
, (.) , .
;
ll ().

, , ,
,


.
, ,. , , ,
: , , , (.), I,
,, ,, (.), ,, ,,
(.), , ,,
JI (.), / ,
" ," (), ," ,,
IO (. .) ; JI
: , , , - ;
011 ,? lIJI
,? (); :
. - (),
. - , ,. JI. ,
... (); : ,,
, (.), ,, ,

(. ); : , , (JI.);
:
, ().

(), , ,

.
, ,: , ,
(.);

,:

, ,

(.),

,,

, (.); ,: , , (.),
, - , , (.); ,: , ,

(.),

(.),

, , (.), , , (), ,

, (); ,: , , / , (.);
,: , , , (JI), , , ('.);
,: -, - , (.); ,: ,
, (.); ,: ,, , - ,, (.);
,: ~ / ,

247

,; , ,

();

,:

();

, (.); : , , (.) ; ,:
, / , (.).

, : ,
: , , (.);
,",,: BOJIbI ,, , (.);
,: ,, ,, ; , , (),
, (.); ,: , , (.); ,:
() ,? , ? (.); ,: , ,
(.), , , ... (.); ,:
, ,
, , (.).
,
.

,

IIO . .
. , , ,
lI X.IX . -,
. : ,
. . :
, (.), (l\),
(.), (. ).

: ?
, ? - / ? ?
:
, (),
().
,,
XIX .: , ,,
(),
. ,,
, , , (.),
,

: ,, , (.),
: ,: , , / , (), ,: ,
, ,, ! (.) , ,: , , ().
, ,
. ,-,, . ,

" : ,

//

, (.).

(,

248

()

(.) ,

.)

(.),

-
(. ), , ,

(0311.,

.).

:
(.) , , ,
(.), :

(.), .
u (.).
:
(.),
(, ), () ,
().
: () , ()
. :
: () ,
(.), :

(.). - : ...
3 (), , ,
, -
(. .), , , -
(. ), , (.).
n :
(.) , (.),
n (.), (.),
: n ; n n
(.), IIYCTb , ,
(), :
, (.), , n
(.) , : n (.).
XIX .
(, ), .
: , ,
, 3 , ... (.).
- ()
: .. .
(), (.).
, XIX .,
.
XIX . .
.: ;
(), . .. n (),
(.), n
(.) ,
JI (3.),
(.).
J : (),
(.), I', -lIJlII, ,
(.), . (.).

XIX . : ,
, JI.
(). -

249

., 10-20-
: lI
(. .), -
- (.),
(.),
, , (3.), , 3 ,
, (.), . . , . , .
, . JI . CJIOBa - JII,
: Il , JI ,
J - (), ,

, , (.).
-:
(.). :
, (.),
Jl (.), n (.),
().
JIO Jl

}>: lll, -, ! - , n , -!,


.
II: (.), (.), .
(), n: - n (.),
n (.).

XIX . :
(.), ( ).
., , . Jl .
II - . I-\ ,

(.), Jl
? () ; :

(.);

(),

. .. (111 ).
: / /
/ . .. (.), II:
3 , : (. ).
XIX . n: -
! n (.).
: nn
nn (.), n, n (.), .
- nn
(.'1.), 60- .: n (.).
, nn nn
n (. ., .), nn (Jl. ), nn

n (, ), nn nn ();
: nn , I-\ nn
.'1 (), , nn n (3.),
- (.) , -

( ). n
: - n (.).

250

, n (.), .

/{, /{

/{ ( .)

/{ /{ (

), : ll (.), /{
(.) - Il ., (lJ.),
3 (.), . /{ /{ (.),
/{ /{/{ (.), /{ (., ). ,

/{

lIl

: , / n./{ /{
(.), n/{
/{/{ (. .), n/{ noaeO/{fi-u
, , (.), /{
/{ (.),
/ /{ /{ / / / /
(), . , , /{fi
/{/{ (.).
, : .
(., ), (.). ..,

./{

.,

./{ ./{
(., .), ./{ . (),

. (.), . . .. (L).
JI ,
. PYfi-U ,,-,.. pefi-U
: PYfi-U - : PYfi-U, ,
(.); PYfi-U - pafi-U: , 6 par.:u
, ! (.). pefi-a
:
I10 , fi-,
fi- (.).

II

. ,
, .
: ,
, - ! (.), ;

(.), -
- / (.),
(), .
n/{ ? (.). JI
, : :
M~TP , , , (.) ;
: (JI), ,
(36.), - (.), /
(); : ,
(); cympafi-: /{ ,.. (),
: /{ : (.),
/{ () , ,

251

(.); :
1I0 (.); : / /
(.), (.);
: , ,
ll (.), .
J - ,
1l0 ll:l , ,

I .
. -.
,
, :lO

bllO .
,

Jl

cTaB:leHo :lO.
, , ,

, ,
, , , eOPOTHUJi, , , ,
, , , , , . . CJIOBa

: : ll
! (I\.), n, (
), JlO (.); :
(.).

I' ,
.
, , , , . XIX . (
, , . .)
. .:
,lII ;
/ : (.), -
JI ... JI (.) ,
u , (.).
C:IOBO :
(IJ.), - /
(), ? !
, (.) , . - -
(.), -
(IIaCT.). - , XIX .:
JI - (.) ,
.
.
: ll -

Jlbl, n

(.),

I , (.) ,

(.), () . 1I0

I,,

: n (!.),
- ! (I~B.).

252

: , (.),
'.), , ()
Jl lJ: .

. , l,
- , 01l0
: - , 1\31\ (.),

I, IJ (.),


(.);

...

3lJ:

(., ) : /
(.), lJJl ,
I, JI (. .).

J10

JI
- : - (l)l,.).
.l : lll, Sclavus
, : l !.

Jl I\ :
r, CJIOBaM. - ,
- , - , - (.) .
, JI,
n, ,10 :

JIC

:II

JI

11 f., .!Ia
(l\), (I\.) -

JIO (.); : ,
(), (.) - (.).


: (.) , (.),
(.), ( ) .
<l , I\.'I .l0 , ,
.

.,

I\ lI . XIX . - : ,
(Jl), JI (), eJ'
(. :. Jl), pOI\OT ,
(.) , I, (.),
, n. (.). Jl ,
: JI Jl,
(.), ,
(.), . n. / ,
(Il), (.); :lO: nn
(.), (.) .
Jl~1 . XIX .
Jl IIII, Kal\ : , 'ITO

I/I/, (.). .

253

Il I :
JI (.), ,

(.) . ,
: : , , .lU (.); :
JI (.); :
(.); : (.); :
Jl (.); (
): , /, ,
(.). :
(), (.),
Il (. .) ;
: .10 (.), n' (.),

(); JIl :
, (. .),
I,l , (. .), .
(.).
(,
.), : lI (.), n
, (.), . (.),
(.), (. .), (.
); : (), n,
n (); JIaJIa: :
(JJ.); , : , ,
(.); : II
() .
n, : n
, (1 l.), , / , I ,
(); : ...
(); nfl:
l, , llfl, ,
(. .) . 11. .1

nflll

: , I,, nIlfl; : n,

- - - : ,
, ...
(~c. ), (), ,
, (3.).
JI, JlJl. ,
, : - (.);
- :
(.), . , , /
(.).
~Ba - ,
- -- ,
, , , , , , , , ,
, , .
,

254

, , , . . JI -

. 3JI
. XIX . 0110
, : (),
, (. l'p.).
I .
: (),
(), (.).
) - ,
, . 3, Il. .

:
. .. , .
: G ,
) - (~c.), (.) . Il
: IlcTep - (.),
(.); :
(.), (.),
(8. .). , . .
.
,
: - (.),
II (), (.),
(.), (),
, 1I0 . 8
, (. .) ,
(.), ().
() :
(8. .), (.), , -
, (.),
(.), . (.),
(I'.), : (I>.).
:

(.), l' (.),


, (8. POi.). ll
: (.), (.).

: , , ;
. .. ... I ...
(.), . ll, 8 .
. (II.), IIIII, , ,
(3.), , / , /
(.). : ,
(II.), JII, ,

... ,

(.).

: :
- (.), ,
(.), , , ,
; , TOMCI\;

255

, -
(.), , (.), JI
, , , (.),
I>, , (.). , ,
Jl
: ; , , , ;
,. (), opnu
(.).
. JJI
, :
; (),
(.),
, (.). I- .
- : , ();
:
(.), , ,
(.). :
(., "., , ),
: ,
(. .),
:
(.). :
. . (.). :
(. .), (.),
(., . .), (.),
(l); : , ,
(.),
r , , (. .),
- , (), ,
();
, , ,
? (.), , / , / , /

().

HP
--- , :
n (.), / (.),
... / - / ().
, :
(, ., ), . - I

(.); : n
(.)

CJIOBOM , 110
: - JI, - ,

--

(.); : ,

, n, (.); :
JI , , , (),
, , (JI); : lI ; : , /
, / / (.); : .u

256

(.), . n ().
- - (
(),
())
: (.),
(.) , / (.),
.
(.).
, ,
, ,

/ (.), JI ,
(.), (),
/ / (.).
, : (),

(.); : ! ,

/ / /

(.); : (.);
: (.) .
, - : ! ! ! (.).
,
: : (. .),
(.), (.); :
(), , ,
, / , ... (.),
. (.).

. , : ,
, / ;
, - , /

/ ; !I(j /

-; ;
. .

,
,
,

. :

, - . CHel,: !
.

JI
. : -
.

, ;
! , ;
17 :!"<33 . 1 !t.

257

. -; , ,
. ,
; . - ,-.
JI
:

- .

, - - :
- -
:
-, !
, ,

. , (

, , , n- ), :
, / ,
, / / / ;
, / / / ; ,
; ,, , ; , ,.

-
, ,: ,, -,, , .,-,
,

.J>

-.J>;

,:

,,

, ,J>;

,.
(J> - - J> - J>) ;

- : ; , J>.
,
.

, ,, n,u.u
.

(, ,
). ,
, .
.
,

.
.

: . ;
, ,; ! , ,
... ; , ,
! , ;
- ; J> J>.
:
; nn
.

258

>:

; ;
, , ; ... ! !

,, n, ,, , ,,, ,,
,, , ;
? - ,! , - , . .
:
, , .. .n, ,, : ,,
,,. , ,

. : : .
.
, , ,, , ,

10-

, ,
: : ,,, ,, !
(.) , , ,, (.), ,,

, ,, ;
- (Il.).
, llll
, , ,
: ,, , , ,,,
, ,,, ,,, . .

20- .: , ., - .

,
: ;
,,?; , .
, ,
,
.
. {'
. ,
,
: , , ,,, - /
,. :
,, / ;

. : ,

- IIII>,

, , , /
/ ,.
: ,,,,, , (.),
, , ,,, (.) ,
, ,
17*

259

n n, , n
(.) .
, ,
: , / , , ;

/ nn; , / / n
- / Il / I\OraHY. I !
ll :

/
/

/
cTeKa,la , / / / / /
/ / / / - / .

: nn ,
(.), nn; / /
; (.).

: n (.),
- (.).

Iln

n (.).
: , /
, / enn , / (.).
,

: [) , ,
, ,
. ,
,,], lln,
. .. ; ,
3 !
1I0
: (.) , ! (.). 40-50-

, 60- .

- , "

I\

.l.


. I\.
JI .
. -,

.
,
:

(.), . :

. : n ,
n (l.), ; 3 ,

, , () ,
, , (.)

260

8n / (),
, I> (
), (
), [{! [{! (I\.), ,
JI ? (.), -
(), - , /

... (.), , , II

(), , , , ,
(). :
, , , ,
0, (.), :
. (.) , /
(.), :
, , ,
, (.).
,
,
: , (.),
, (.).
: .,
: (.),
.l - ().
:
[ereJIb, -.
, ,'1,
- (.).

: , , - (.),
, ,
, (.), ,

(.), ,
(.), [{, [{,
(.), ... ,
(.), , (.),
[{ / (.).

, JI

(. ).
. ,
: -
.


:
. .. , .

... ... -
, ().

(),

, , !

(.),

261


n (.),
, /f, , /f, (.),
(), ,
; -
(.), , , (.).
.
, /f, .
, .

.
, ... ,
. , ,

:: , /f,
.

: , /
().
,

.
, :
, , , /f, (.),
: , pOaUH/f,a !, . /f,!
- (.);
MeH/f,a. (.), , ,
... ,
(.),
(.), . - ,
, ? - ... (.
)

-
: - (), (. .) , ! (.),
? (.), ,
.
, ().
, :
,
- - , (.). ,
, :
. . . . .
, (.).

, , ,

I10 : :
,

262

: !

JI

,, ,

, : -!
, . -! -
, . / . / -! :
.

, .
, ,
,

. :
, (.),
, - , (.) , /
, / (.),
. (. ), ,,
(), - ,,
, , (.) .

. :
- ,,
, ,,, n,,

n
. ((
), . ,
: , ,, ,,
, ,
(.).

: - ,,
, (.), .. .
;

(.), , ,,
(.), , ? ,
,? , , (.).
, ,
,
.

: , ,; ,,n
n,,n, (.), ," , (.),
, ,, , (.), JI
n," n" , (),
n,,, " (),
(), 11 , (.),
- , (. .) .
- -
: , / - - /
(.), , , (.), - ,
,,, ,, (.), ,,,
(. ), ,, , ,

263

, (), , ,
(.).
: ...
. , "'
(.). :
n,.., ,.., - JIO , ." (.), .
, n,..,
,.. (. ), , , ,
(.),
(.), ,
(.), , , , /
, / (.) , ,

... n

/ , , /

(.).

:
,.., - ",!
! (.), , ().

,
: , , (.).
, , ,
. ,

, / :
! , /
(.), , . ..
().

, , :
,.., , ,.. (.),

, , , , , , ,
, (.), (IIoTeM), ,..,.. ,.. (I-\), , ,
(.) ,

(I-\.), ,.. (), np (.) ,


,.. ;
() , , , / (.),
(.),
,.. .(.), , (. .),
, (.) .
: , (.),
,.. (.), ", (.), nn
,.. l, (. ).
.

II , , (.),
, , , , , ,
(.) ,
, , (. .).

264

--

(),

~l ., / ,
., / (.).

JI: ,
(.), , , (), .,, .
(.), .n. . (.), . (.),
, , (.), , , (.),

; JI , ,nnn , (.),
, , n - ,
- , n, (.),
., ,n ; , ,, , (.),
, ., . .
(), ,. n. (.), ,
, J1; ,, , ,,
(.),
, - / , ,. (.),
n, ,n (.), , ,
Jl (), (.),
,-n,. (.), (.) ,
. n () , .n, .;
n,n; , ., (.), . ,
n , / (.) .

: n (.), n n (),
,n , (.), nn (.).
.
: /
(), n, (), n., .,
(. .), nn (.), ,
(), nn n, (.),
: , ,
(), , (.), . ., ,
(.) , , ,, (.) .

,

, ,; n (.), ,.
(), ;

. n.,; n
n. (.), , , . (),
n, n (.) , , , / (.),
(), ,
,n (.), n, nn n
(.), ,, (.),
,nn (),
n J>

(.), n. n.

(), , Jl-

265

,,. / n,, / / /
( .). Jl: :
(.), , ,
(), ...
r>u ... (.), , ,
,, r>apMUHHO (.) .
: r> Or>HO (
), caHr>ax CaHbr>a - (.), .
,, ,, (.).

.
:

r>r>t / r> (.).

, :
r>, (.),

(.), , ,,, , r>


,, (.), - / r> / pacr>a / (.), , nn,
, / ,
(.). ,
, . ,
, ,
[ 1972].

. , ,

:

- - ,, ,,?;

,,

n,,;

...

, /

/ / ; /
- / ; - u

;

,
: ... r> ; . ..
r>. r> ?; r>
; , r> . .. ;
.

Tur>.

: , , r>OCTe-

; r>OCTb; - r>OCUT
(.), ,, n,, ; ,
,, (), r>poeu
; ; r> ,
(. .).

- , , / . , ,
, / ; ,,

Mepr>ypuu / , / / , / , ,
, ().

266


. ,
XVIII-XIX ., .,
: nnn
; -n
(.) , , , , , ,

(. .), ,.n-
(.),
(.),
(.), . .. (.) , -

(.).
: , , ,
; , ;
, .
:

n,

().

: (.) , ,
nn (.) .
: : ,.;
. .. n (.),
/ 110 , / /
,.- ,.; - / ,., /
(.), n (.) ; , -
(.), - (.); : ,
n (.), n
(.),
n-- , (.),

? n? (II.);
: (.),
(.) , na - (.) ,

- (); n: n,.
n (.), nn n n (.) ; ,.: -
", n (.), ,. - ,. (.);
n: ,.n- n (.),
/ n,. / n (.),
, ,. n (.); -:
-, nn- (. .),
nn - (.) ; : n
(.), - ; , , -
(.) , n,. .
n () .
: : (.),

n (. .) ,
, (
); : lI (.),
CJIOBO }),
- ().

})

()

,10 .

, - -,
, - , - . . - - [
1987, 196-215] -

267

, , lJ, :
, TOJlbKO - : ..
IIl,

: ," , , - , (.),
,, , ,
(), ?
, , , ?
(.), . , (.).
: (), . ..
,
(. .), , (.) ,
/ (. I\).
: () - :
(.),
, ,
, - ! (.) , .
, , (.), - (. .),
().
: -
: (3.), - ?
- ?
- ?
- ?
(.) ; - : (.),
(.). ,
,. .
. - , - ,
: , , ,
, ,, , ,, ? !
() .
0,

JI,

. u
nnuu/f,u

nu

I\aK ,
.
."

3 .
XIX
XVlII . XVIIIXIX .
. ,
: 3, ,

268

~.~

XIX

.: , ! (. .), ,

() , , ,
v, : J)Y~b II - (.),
, , (.), Il, ,

; , (.),
(. .) .
, , , ,
, . I\, , . , ,
. , , , R. .,
: . (.).
, , ,
, - : ,
, , , l\; -: , , , ; :
. , , (.),
! !
(. .), , (.).
., . , ,,
n - ,,n, ,, - ,,ll, - ,

--

, - , - ,
- , - ,

, - , - . ,
XVIII-XIX . , .
.

- ,
, . , , . JJ,
. 3, . - ,
, . , l\,
. , , l\. - ,
I , : JKecT , , I\, .
- , :
, ,
: , / , ,
, , Jl - :
, . - .,
: , ,
, .: , .
... (.), , 30,"
,, (), , ., (
.), .

,,

(.).
. : JI, - , JI
. : , 50- .
'Ia : ,
: - .
, Bel\a 20- .,
. , " (.)

269

, : nnn (),
nn (.), (.),
nn nn (.),
(.), n (. ., 1925),
(), (.),
, , nnn! () ,
nnn (. ), nnn
(), . .
n (), nnn ,
(.).
- XIX .
. : ,
,
... :
.
-.
... :
.
, - :
, , (.), - :
, (. ), -
(), - : ,
() .
: (.
.), n , , ().
- .
,

. .
:
; - , .: ,.

, (.).
,
, .
, - : (.,
.), n (.), n ... (.);
. . (.),

/ , / , / , / /

(.), ... (., ); - n:


, (.),
(.), n (.); nnn
nn: nnn (.), n
nn (.); n - : n
, , (.),
/ (.) ;
n - n: , ,
, ! (.), ,
n, n (.); - :
(.),
, (),
().

270

,
.,
20- . ,
, , . , , , , .
., : ,
, , - .

: / / /
, / , n -
: - (.) , -
(), ,
, nn n (. ).
- : ,
, / , /
- :
, . : .
. , . .
. ,
. .
- : . , , ,
(.), 20- .: ,
(). . ,
n

...

(), -n (. ),
n. (.); 'J' : . n (.).
XIX . , 60- .
. , -
.
,
. .
, : .
n - n

(),
- , ().
. .
:
.n . (.) - / .
.n (.), , (. 1\.
) - , (.), , , n,
().

,l

, .

. ,
: -! -! . -
,
XIX .: .
(.), . (),
, (), .:

271

(.),

.. .

(.),
(.).

60-80 . . -

:
/ I\ / I\~l

; , , / JI , ,, ; n. /
n

. ..

. aI, , . .

l\ .
.

.
,

, .
.

: , !, . , ,
().

rJIarOJIbI

- ; ,
(.), , (.).

, (
... ), :
I ,
, .: . - ().
, ~l
JIO: ,
; . , ,
. . 3 ?
... .
l\!\ II
, :
, ,
.
: ,

272

. : .. . _

. , ( ... )
.

, ,
, .

3n

VIII- ;. .

.
,

.
,

, .


.
,

: n
, (.), ,
(.), (), ~I
;
, n ;
(JIO), .
, . (.).
,
. ,
.

- , , ,
, , ,: , , , -
.
: ,
.
:

: .


: .
: , ,
-- :
18 i!aKa,

1!4

273

, , . n

: n - n
- ,
. ..
, ,
. ~
nnn , , ,

, , .
...
nn:
. nn,
nnn, n, nn, /.ln.

, ,

nn, n.
, , :

.1III ,

u,
:

--

, ,

.
u ,
nn ,


:
n.
,
: n
(. .), u. ,
n (),
(.), ,
, , (.).

:
n - nn (.),
n - n.
; n n - n

(.),

:
-
( .) .

.

... nnn
,
: nnn ,

274

-
n,, , n,, n,, , . ~
...
,,
: , ,, , , ,
; , , ;
; : n"" .


,
: na/ ,,
(), , , ,
(.), ", ",,

(.), ,
", "', ",nn (.) .
. 110 "I~ ,
- : ,
, (.), -
- :
(.).

.
,

na,

,,

,, ,n, , , n,,

.
. ,

", ,

.'I

- , ; "',,
- "'", (),
na , -
: (.), HeoIoMKa
-
(), ,
, , - , ,
; (.), ,
,", , ,n - n
(), ,
, - ,
(.).

18*

oce,,u

... ,,,

275

(.). ,
,
: - nu ,

(), ,,u,;, ! -
n,;, n,;,u, (.) ,
- -,;,,,;, ,;,

(), - -
-, -,,- ; 3
n, - n,;, nu
(.). , ,
, :
, n,;,, ,;, -
(), , u - uu . ..
(.), - : .
,,,

- 3,,
n, - ,
(.).

, , .
. I

, --.
. : ,
, , -,
:
; -,;, .
,
,

. ).
: ,;,.u
u, - ,
-- / --,;,: -

,;,.u - - u

,, ;u,.
. >
: ,;, uu -

,;,,

u,;,,

u,;,u,

.
,
.
.

... - -
: , ,
. , ,
- :
u. - ...
uu, u, .

276

(.
-n-
- - ).
...

, , nn, , ,
.

...
-- / --:
, ll,
, n, ,
- .

,
. Jl
- , :
! , !
! , nn,
.
- -
-, -n-, ~ c.10Ba n
, -n, to-.

ll

.
,

n,

nn:


30.10, , ,

,

- ,


II .

...

: ,

, .

,
.

,
,

-.1
.l .
. llllh"U

. , n, , , nnn-n, ;

277

'\

I\ .
AHHeHcl\ol'o
,

"

-, --, --, --, --, -,


:
.1,' , , .1 JI, .11,

,
, /1 , .
... lI JIa ...

.1! Jl Jl

, Ila JIa.

,
, ,
.

... ,

, - - :
, .
, , .
(
) :
. - ,
1I0, -

.

~.10BaM,

(), ,
- , (),
,
JJ - (.),
-
(.).

, ,
.

...
: , , ;
, ; ,
, , .
,
, : , ? ii, Il, , .
278

. 13 })
. - :
-,

, -

,10 ...

JI
, .
}) .
- . ,
, , ,
,
CJIOBO , ,l .
) :

;
- l\JI ;
.'l .
,
, , ll, .

.
.

--.

Il ,

- grand .

, , , .

: , , , Il
? - :
; , , ,
: ,
; .

.
.
.
Jl ,
, :
,

. I, .

R .
,l .
.

:l
:I . l\
Jl Jl Jl

... }),

I'

279


3 - ,

,
.

,
,l .

J\ ...

.

. ,

n,

n., n.
1,,

--

- , - ,
,

, ,"

n.

.
, . , !
...
: , ! , ,

,, ,
: .

: : ,"
, :
, ; :
; : ,
,,, JIaII, ,, ;
: ,, , ,, ; :

,,,

,,

,, , ; :
,, Il,,; :
.
,

, ,
, .
:


n .
. ..u

280

n., Jlt.. ,
, n. Jlt..
. 1tlU/

:
, n.n ,

nn .
. AH1te1tCh"ll11


u .
.

lt Jltltun.
Jlt.1

--

n,

.
. "

( Jl)

: " "
; , n
(.), ,, , " I
(.). llllO :
n., - n.,, (R),
, ., - , ., -
(.), n. - n. .
(), , n, - , ,
(II.)


: n., . .,
. ().

, :
"., ". , "."
"., ; , n. .

(.).

:
, ,
, .
.

:
.
(.), ,. , 3 .
, ;
, , ,
, (R),
, , I, ,
- (.) ,

281

, ().
. ,

: - ,
, - (Ax~I.).
n,
... , .
:
,1 .
: : ll
, : ,
: n .
, , , ,1lI
, : ,1
, -, , -
n -nn ().
,
, ,
, ,

.
. ,
: n n - : ll , -
: nn .
,
, .
, ,

- : nn ,
1ln (), - - . - .
- . nn (). II

. , ,
30

... ,

- , n-
nn. :
n
, , nn-, nn
n nn ,

,
n. -

3:

n , n ... fOn
(.: n, fO
fOn - fOn; nfO - n-; n - - ).
-

282

: n
,Vn - .1nn (),
. , nn.
-
(.) .
Il )
. , ,
lJl, .

... l, ,
, , ,

- :
-

.IO

:
-
n; , -
;

n.
- -n
(.), . - ;
, , - , ...
(.1), nn - nn (.),
.n - .n.;
. - ;
l n

..

; -

, (.), ; -
;
nn - l,,
n (.), -
. ; , , - ,
J1YHHbIe , . (.),
- (.), .,
,10 -
Ol\ n (.).
,l
: ! . - ,
. (.), , n n - .;
n , -
, n. !
(), n ,
- .
n.; n
n - n ,
.n, , ; ,
- , (.) ,

283

- n (.), ,
- , ! ().
: , n
n - nn ;
n- - (.), ,
n - , (.),
- ,
(.), ,
, - nn
; nn
... ,
;
nn - nnn (.) .
:
, n- ,
nnn , - ! nn
nnn ! nnn, ,
- ! (), ,
R ,
n - , ,
nn ,
(.). .: - nnu, nnn; n
nn - nnn; - , - ,
n

nn.

n
,
.
,

: ) - , - , ) , - n (), - n,
- nnn,
) - n
(),
- ; ) - , , - nn, - n
(),
- .1
(.
.),
>
,,
- ,
-
(.), - , (.), - (.).

':

- n, - nn,
) -
(.),

- n
(.) , - (), -

(.),
> - (. .), - (.),
) - nn , nn ().

:

284

-\ , (.),
) - '(l (.), -

n (13l>.), ) -
. (.).
. ,
) :
, , .
.
: ,
! , . ..
, : - , ,
, ,

(, , ).
- . .

,
.

, ,

- AIH\
,

- , : .

- , , u,
CHU. . : - , , ,
, ;
,

, ,

, ,

..


-:
, , , , , -
,

, ,

(),

- - - (),
, ,,

(.).

-
. , ,

: -
(.),
- ,

, (. .).

,
.

285

: n
n , n - n

Tristia,

,
,

, ,l : n, n,
n, n, , nu, nnn.

, I10JIIIO-

:
I10> - ,
nn un (.),
n ;
) - n"n " ,.n (.).
,
.

- "n
(),
- ,,, - n
uu, - " (),
- - ;

- n (.).
: - n, nn (.),
- ,,un,"
,,;

- nuu,
,.
(.). ,,n .
) : ,,n, ,,n, ,,n.,
,,nn. , -

:
- nn nu ().
.
,
:
- ,.n ,,;
- n - u (),
- nu nu (. :
n) (), ) nnu n,,nu () -
. .'10 SpoletQ
: ,
nun . , ,


. ,
.
.


.
,
:
- ().
.
,

286

~ -
, lIe~OTOpx
~. , ,
,\!

- nn ,

- n , - nUI'iTO :
; - nnn.

: ' - ; ;
3 l'i, -
, nn l'i , -

, l'i .
( ,
), . :
n, , : n
n.
: - KPOTI'iO l'ipa l'in,, ; - , ...
(), - nn n
; - nn ,
, ,
(), - l'i; - ,,
(.), - , ; l\
) - (.), l\ n., ; -
,, (.), . - ,, (l\),
- , ;
) - ,,
; - (.),
- , ! (.),
) - n
(. .), - nn , ) -

n ;
n - n ,
) -

!,
.

(.), - n n (.),
- (), -
, (.), - -
, ;
) - n - (.).

. ,

: , n
( , , , nn) ,

287

, ,
; ) - ,
: , , ,
.

Apassionata

: , .

:

- ; ) - , ,
(.).

. .

: ' ,, .

) - (.),

(),
-
(.),
:
- (.), :
- (.), : , (), - - n,.

.

.
. )
: , n,,

.
n,, , ,
.
,
, , n.

:
: ,
. ,, )
,, , :

,, - , .
: ,.
"
.
:
.

: .
. . .
.

, -

288

: n,)

n,

(.).


. /,
, - n:
- n ?; ) - n
; n: - n
; - n,

- n 0.

: )

, (), - , ,, (.),
- , II
(.). 3
: ,
.
. ,

, J
. : - ,
- n: n - , -.
.
n,: n, ,
Q.1
:

n,

.
), ,
,), ,. 3


n.


. ,
n

: n,,
- n - ,
; ; - n;
n ; nn ;
nn; ; 0,
, nn

, ,

, n

n, .

) : n
- ! - :
, n , , .
, 0, - , .
... 19

J(,

1904

289

", (
",
: ",,,, .

JI :

,
- , , ,
II , .

.
, . - n",.
,

,
: () - , n",, ,
,

",,,,,

n",,
,

,
n",,

",,

"'

- , n",, , n", n
",,
;
- n",
- , ",, , , ,
,

n",,,,,

n",,

",,

",,

',

",, ", , ",,

, , . ,

. , :
", ... - ",
.
: ... ", . .. ( ), ", ", (), ,
- (< ... ).
:
", n", - OMTO~
JI (), ",,,, - ,
... (< ), ",",
",,,, - ", ((
), , ", !
",-! - () ! ...
(< ), ", . ",
- .
: -
",, ",,,, . ", JI , .


. ,
:

"" , ",, ",, ""

290

.
: ,
-JI; ,
, ;
, .

: .
. ,
:

.
,10 : ,

, - . ,
- / -, :
- -
(( ), - Il
- - , ( ),
- l\, -
JI - (().
: ,
; ; ,
, ; ,
-, , ; ;
; ; , .

:
- ,
? -
; : ,
, , ; . .

n-- / n--- /
n-- / --, , n, ,
, , n, n, ,
, . . n
: n n;
, n;
;
; n

.
... (, n, n) ,
... : - , ,
, , , ,
, ; - ...
(, , , ),

n,

, , , n, n, n, n
) , - ... (
, , ), ,
... (, n/, , ,
n ) , ... (,
1\1*

291

n1l

ll

1l0,"

n) ,

jJnjJ,,ll

," ,

(n1l,

ll, , ll,, , , nll ...


, nll, . .. , n1l0, ll
ll,"

, 1l00ll, ll) ,

( nll, nll, nll,


nll, n,,; nll,
, ll, n1l ,
- , ) . .
,
-- / ---:
,, ; .
, ;

;

ll.;

ll

n . .


.
. (. . ,
. . ) ,
-
,
), , ,

,
,
), ),
, ,
. . ,

: . , JI
, ), ),
. , . ,
. , ,

. , , .
, > . , ,
. , . ,
. , . .

: . , .
. 3, ,
. , ) . ,
. , . ,
) . .
,
, ,
. , . ,
. . , ,
,
.

292

. ,
,
, :
, ; 1>;
- , ;
1> 1> (), ,
; ,
; , - ! 1> , 1t:
; , ,

; ,
;
(.), (.),
, ; , ,
; : (. .).
-
.
:
; 1t:
; ... ; :
- ; CnaCC1t:OM;
1t: 1t: ; :
; - ;
, . .. ; 1t:;

/:/'; ; -
. .. ; : 01t: . P01t:OTOM
; , :
- , ; . : ,
; , ;
; - . / ;
, / ; :
1t:!

: 1t: 1t:
(.), (.), . ..
(.), 1t:apTa (), ,
; (),
(.), ,
().

: , (.),
! - , , (),
- , ,
; - ,1t:,, -
,1t:, ; ! - 1t:, 1t:,,,
(.), , , n
. (.), ,
, n, (.) ,
! (.), c1t:oponucu
1t:, ; , , -

293

- ; ll

,
n! (.). ll, ll OI
I' I>,)
.

: .
,
, I\ ,
. :
,

:l

,)
: .
nn n
,)
, : .10 -
, n.

, .
,
, Jl Jl ,
.
,) n - n ,
. ...
Jl , : n

n n.


,) . ,
Jl .
l
. ,
, .
, " ,
,
. II
lI ,),
,): , , / / 1l0 n,.

/ / ,
.. '):

,
JlJI, 11 xaH~
I" ,
naplia

CIlYCKa.loCI,

IJIIOTI,Max

, lllJ 8 ,

13

JJa.

U,lJI al' ,
JI, .l0, nn ,

, " 03110,
n?II

294

1111

IIO.


. . ,
: n. n

, II: :
- , - ', : nn nn.
(., , }) ,

,

. .).

. ,

: nn, n
; ; n;
. . . .
, :
;
. . n. , .
, , .

(.:

).

.
.
,
, ,

, , ,
.

.
, , ,

.
nll n lI.1n .
,

HenOTopbIX

:\I

. - ,.1,.Jbl 3 , .']

... ,) :
;~H ", PY"II I'I IIC (y.\le~l ift.I.,
~1a , lf(':l ("O~lellblt' I~it ,
:tOJI I8t.1 .1.:\l;\1 (.:! ;.J..

1\8n: l' lILl, ;~8I1 !


\iiti ~I"I I Tb~H' ('llI KOIIH,
;{:\1I1 lI..l~I 'ljI.! ..r. l .. pPIlIiO,
flti81, HP :II\l'l' l\U . l,
,,(' :(.'I 81l. ;JBYnU, I CJIPIIK8.

1,,11\

:\IOJ' IIO.ty:\,al., I! I', "3 (':\':I~

;:Ja'lC~ "pl'in;J.t'HpU~.H~IIIIO JI IJTOPBU:ICH?

295

IIC 1'3:I ~IP3K ~I lIt~ (1Ill:I,


~:t.' ;\II )~llIii TOIIOP }JJU:I.

II'.)()Jllii 311 113 (' III('I1~l C~I(I:la,


'IYMcTByeT 1'0"0.1. .\lI ,
X ..1L,IY:la lt KpUBI) 11 8 "II I:,
Illlll:I ii. 1IIIIl'ii .
;\ ~11I:I8 T}JOH~ l';~e Itnli, (' .t~IIIII ;tOM?

i\l' ,ll'II, IIIi Ilplla>lOB llllli,


lI; .1 .tIIIIL.I .to:!.\I,
CTpe:lbl lIa J. II .. IIh'.

lloC:H'\1I1eii :Jt';, ..l;mII I'8 ..l.


:18('f ttO 1I0II-.,
~1t'.J..l , n3n CO,IO)'IC.' IIjllII HO:I,
, t' ;J.o..lrm'o ('lIa, t't' ..lII.

,
: , , , , . C.loBa
,l , ,
- .
,.

, ' d,,,
d,, d,,.
, , , . ""
.l .
,,

. h ,,
,,, ,.
, ,, , "

, "

,, ,;

. ,

, , ,, (.

. ..

dOM

).

,, , ,

),

,,

, d;
, 6 : ,.

l : ,
, , 6 : ... ;
. - . 2 3
. - .
,-, ( )
, (2, 4 ) CJIOBe ,
lI . l;:,

6 : ,- .
, (4 ).
KvoMe I', ,

,-

(lI:IO ), ;m,-,,, (. ),

296

-, - (, -d1t, ),

cTpoliax:

,-,1t,

'-n1t,

-, -, -.

, .
:

lI:

,;

,,

,,;

,, , , ;

;
,nn n, -

; ;
n, ;
nn, ...
n,; , ,;
.
, ,
,,: , , , ,n ,
,,,

,,

n,,

, ,.
. - ( ,
:l, )

, ( ).
( Belia
:\<>li) . IIape ,,-
(-- - --) ( ,, - ,
, !) , ,
, , , , , ...
n,, , , , .
,/:/'
(,,)

:
, , .
h ,
, ; :

,nn,, n,, n,, . II

II

,,

.l0

li.

-, -; .

,,.

li

:\<I - :!;
, , ; li
.l0:

. ,
,, , .
- C:IOB --: : :,
, ,
ii.. .
c:IOBax d 4 , tj,
7. h: , ,

.'l

Jl

( -

--

<l), .,, , ., , .

297

i->

/:,,

, lIrl,. -: !:!

, .1 :l, , ;II:l-\ "';I<-

t:!r

lI:l;:J,

;:J,!'

(.

":

-);

110

.1,0

(. -). " , I-\a" .l0, 1-\


l-\, ": lI , I-\ II:\\ "Jla;:!, -
I-\: II, ll
(n-,n,

.1e\\apcTB

-,

- ,

-).

- ,

COHllblX,

- 11"

, , , .

ii J10
tel-\ Jl. ;~py
;~PYO:\I, I-\<lI-\bl, YfOrYT YfI.
13 . lI lI
lII-\ " I-\ 1I0:

(),

1,', t'JfJaU

. li. "Jlfl;~(){'
t' 11 J,(e(Jbl ~f;t Hf.!R.
('t'Il ~dllU .tlll~.

;J.

3al,aT


II

f\

.JO.1

llll, , :

:JO

Jl

Jl

TOJlbl,O

0;J.1I0M

:I

.lal-\.

.1':

60Il

/l.

l;o.lee

IraYf 'lii

.
13
L' ;~ :
; ;i ; ;J.:\I .

;Jl: , ll, , , .
: , ( ), ;

...

-. :\l
: -. - cUlleBbl

t:! . :l
Jl

, ,

J\

Ol,

;l, - .
hel-\bl t:! .;::'

;J,~ .i1 C"HOJl1bIe ;t' ,l..

t'
13. :\1 " "
, ;~lIl , t:!:\lIllI IIU
13.1;J. "", I I1
l,. " lIII,

298

" II-\ II,~:lI, : JI /


; ; ; t'; ,

1I-\11:lbl ... ;

, / / hl>- \J ... / / ,

;

:h::\1
;
13, / : / -

, / / /
/ :llI! - / / / MYCI,y';lbl / / ,
/ ,'d, / / / ; , , / / n
/ ; , / n
.
II :l ;:\- I>
. ll:\1 'l
:\1, I-< JI h::
/ ,; / \J : / / /{ - /

I'. / /; I\ -l\ ,
/ / :\1 / , / / I .l
/ /
/ ll / .1 /'i,d.

lIII I,
il\e : .

nOTOpOrO

/'i,, , ,

, , n, , , .

: -,

Jl

:,

, n, . . .1, 110

03

, : , , , dll, ,
,
,
,
,
JJ ,
n, , , nll.
, , , , ,
. lI : Il

, n, , ,

n,

ll

n--,

n,

n---:

, : , , , ,
, , , , , , , ,

, , , , , .
/ - n. }1;( , :\1 .1I\0:\1
, .1 ,
, lIe;(a:lel,o ;I, .
nll,

nnu

n, n/'i"

Hel,oTopbIe

;(:

l\ , . IJ

/'i,

/'i,

--, ,l \JI"

--,

-/'i,-:

, .

/'i,,

nOHcoHaHTllorO
\o

110

u,

, , /'i,, /'i,, /'i,, un; --

299

- -:

o,,

, ;

, ;

, .

--.

-,

,;

Jl , Jl ,,

,,

,,

,,

OCTa.Locb,

, ,, , , , , ,

. . (. ,

.1) ,

(. ).

.1 Jl,
.
. !\
; : , , , ,
"OHCOIIaHTHbIM
,
,
,
,

, nn, , , ,, , ,
,

.,

,,

, , ,, , , ,,

, ,, . --
() Jl

/ --; , , , , ;

- .

,,

,, ,, ,; , , ; ,
,

,,

,,

,,

"

, . .

" , l:'
, "

. :\-I
. ll
,
Il l\
" (llI:', , 11 . .).

bpe:\-l

lIII

- .
" I

'

. , ,

'l

.1.

JlJ:<:
. .

. .
6 . .

300

11


. . ., 1977.
. ., 1979.
. ., 1986.

. . ll, II;) . .

JI., 1987.
. . l\ll~ II II
ll;\"'lJ~ / / Hlls~iun l,itCl"t. 1972. :'IJ :3.
Kau..o . . II / /
. .... I\. . . .,

1985.

. . ~ . / /
I 1984. ., 1988.
. . / /

110

". .,

1987.

. . ". .,
n . . . .,
u . . ., 1928. .
. . 110 . ., 1987.

1978.
1965.
5.


. - .
. -- . I\
. .

. ~.
.

.
Jl

- !,.

. II
.
.

...-

I.)('H. -

. ii

I' ..- . l.>JI


,. - .
. . - .
. -- .
. - .
. - ~.
.
.
. -- 11.
. - .
. - . I\
. - .
. - . ,l
~. - ~
. -' .
.- .
. - . I\
3. - . 3(}Jl
. -- ~. 3I\
'I. .
. .
". - . ;\
.

.
.

_. .
_. .

_. 11.

I\. - . I\
. - 1>. !\Jl
. - .
. - .
. -- .
.IlYI\ .. - .

.
.

-- .
- .
Mapl\. - .
. - .
. - .
. - .
. - .
. - .
. - .
. - .
. - . l\
. - .
. - .
1I0. - .
. - .
. - . IIJ
. . - . II
. . - .
. - .
. .
... - . ii
. - .
. - .
C~IC.l. - . .1"
. - .
Jl. - 1>. f(
. - .
. - .

YTI\. --- . f(
111. -- .
". - . JlliO
.. - .
. - .
. - .
IlI. - .
". .

. l{

ll,10

1.

......................... .

:>l .

XIX---XX

. . . . . . . ..

Jl

.............. .

7
27
46

l':>l .

............ .
....... .
l:! ;lO .1 .
Jl ' .

.1

11.

. . . . . . . . . . . .
.................

.
u . I1 .

.1

.....

56
68
81

95
98

98
164
167
167
300
301

ABLE

OF CONTr:NTS

I'reface

Part 1.

Part 11,

Part 111.

PR08LEMS OF EVOLUTION ' POETIC LANGUAGE.


ASPECTS OF IDIOSTYI"ES' DESCRIPTION

Somc trel1ds of the evolutiol1 of poetic lal1guage il1 the cClltUl'Y ,


~' tll(' disco ursc cxpressed ill verse the poetic. idiolect, , , , , , ,
TIIC poetic lallguagc of tlle XIX - cellturies, lexicographical
aspect of study , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
gllltil aspeet of idiostyles descriptioIl. syntactie dominallt
F:volution ()f idiustyle . . . . . . . . . .
.'Ill ()f the typology ()f idiostyles . . . . . . . . . . . '.'
[.i tera tUI'e . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . " . . . .

46
56
68
81
95

98

EXPERlENCI<: OF AN

IDIOSYLE

DESCRlPTION

7
27

Velilllir Chlehllikov . . . . . . . , . . . . . . . . . .
Uterat\lre . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98
164

167

PHOl\:IC ORGANIZATION 01<'

The phonic g,iztin of the poetic text. ParonYlllic attraction .


[jterature. , .
vitins . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . .

167
300
301

,
,
,

,
,
,
,

.
.
.. .

II . .
. .

. . .1,

.1.

46324

25.08.89
9.02.90
6090' / '6

,1\, 1


.
". ..1.

19,0.

. . .

2500
.

20

. . .

19,0.

.-. JI.

1904.


( )

117864

-7, ,

l .,

8-485

!JO.

3
lI II.1 .

199034,

lI, -34, ,

12

22,5

Вам также может понравиться