Вы находитесь на странице: 1из 3

MikroTik jako monitor ruchu czasu rzeczywistego

Torch

Monitor ruchu czasu rzeczywistego, nazywany rznie torch, suy do monitorowania ruchu przechodzcego przez interfejs. Moesz monitorowa ruch wg kategorii w zalenoci od nazwy protokou, adresu rdowego, adresu docelowego, portu. Torch wywietla protokoy ktre wybrae i liczy dla nich ilo danych wysanych i odebranych.

1) Aby wej do torch (monitora ruchu czasu rzeczywistego) z menu bocznego wybieramy Tools Torch,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

2) W nowo otwartym oknie powinnimy zobaczy Torch gdzie mamy bardzo duo rnych moliwoci filtrowania monitorowanego ruchu np.: Interface: nazwa interfejsu ktry chcemy monitorowa, Entry Timeout: po jakim czasie ma by czyszczona lista zmonitorowanego ruchu, Src. Address: rdowy adres i maska sieci, Dst. Address: docelowy adres i maska sieci, Port: nazwa portu ewentualnie numer, Protocol: nazwa lub numer protokou,

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.

3) Aby rozpocz monitorowanie klikamy na przycisk Start. Na samym pocztku moemy okreli tylko na jakim interfejsie chcemy monitorowa ruch, a pniej ewentualnie dobiera dokadnie jakiego rodzaju ma to by ruch.

Wszelkie materiay, informacje, pliki, rysunki, zdjcia itp. dostpne w tym dokumencie nie mog by publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright F.H.U. Pi Piotr Lewandowski, Czerniewice ul. Choceska 14, 87-850 Choce, NIP: 888-282-78-39, Regon: 340332256. Wszelkie prawa zastrzeone. Materia ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie moe by kopiowany, publikowany i rozprowadzany w adnej formie.