You are on page 1of 2

1.Paraqit me reaksion kimi perfitimin e acetilenit ne laborator 2.si shenohen alkanet ne baz te vargut karbonik paraqit me shembull 3.

qka quajm izomeri funksionore paraqit nje shembull 4.cilat lloje te reaksoneve tregojn alkanet trego me nje shembull 5.cilat jan reaksonet e alkineve parqit nje shembull 6.cilat produkte formohen gjat djegjes jo te plot te alkaneve 7.paraqit izomerin cis dhe trans C2H2Br2 dibrom 1,2 eten 8.paraqit me struktur komponimin:dietil 2,3-izopropil 4-penten 2 9.propadien 1,2 ben pjes ne grupin e dieneve te a)kumuluara b)konjugurara c)izolurara 10.cili eshte dallimi mes komponimeve me lidhje njefishe (alkaneve) dhe atyre me lidhje dyfishe (alkeneve) 16.ku jan te perhapur alkanet ne natyr dhe si perfitohen 17.paraqit me reksion kimik formimin e alkaneve gjat bashkveprimit ne halogjenureve me metale 18.paraqit me reaksion kimik djegien e metaleve 19.si perfitohen alkanet ne laborator 20.qka quajm izomeri vargore sheno me shembull 21.qfar lloje te reaksioneve kimike tregojn alkinet paraqit me shembull hidrogjenimin e acetilenit 22.cilat jan veit fizike te alkaneve alkeneve dhe alkineve dhe ku gjejn perdorim 23.qka quajm diene te kumuluara dhe sheno shembullin 24.qka quajm reaksione te halogjenimit trego nje shembull 25.paraqit me struktur brom 2 klor 3 pentani 26.te hibridizimi diagonal orbitalet ne hapsir formojne a.120 b.180 c.109.5 d.105.5 27.hidrokarburet me formul (spo shihet a osht c6 h12 ose c2h2) a.4 forma izomere b.3forma izomere c.5 forma izomere d.2 forma izomere 28.tek alkinet karakteristik eshte hibridizimi a.sp3 b.sp2 c.sp d asnjera 29.cila prej serive vijuese permban komponimin qe e qngjyros tretsiren e bromit a.metani propani b.etani etini c.benzeni klorbenzeni d.eten etin 30.gjat oksidimit te plot te alkaneve fitohet a.alkoolet b.aldehidet c.aldehidet dhe ketonet d.dioksidi i karbonit dhe uji 31.tek alkanet karakteristik esht paraqitja e izomeris a.optike dhe strukturore b.strukturore dhe gjeometrike 32.pytje diqka pozicionale me paraqit me reaksion ? 33.si jan te perhapura alkanet ne natyr dhe si perfitohen 34.qka quajm konformer dhe sa konformer ka etani 35....... spo shihet dhe esht polimer a.glukozes b.kloretanit c.kloretilenit

d.spo shihet 36.tek alkanet karakteristik esht a.hibridizimi sp3 b.sp2 c.sp d.sp-sp 37.cilat komponime paraqitet izomeria gjeometrike paraqit izomerin buten ... ? spo shihet :( 38.qfar kendi formojn orbitalet te hibridizimi trigonal 39.te cilat komponime paraqitet izomeria gjeometrike paraqit izomerin buten-2 40 komponimet cilike jane a.metani propani b.heksani cikloheksani c.ciklopropani ciklobutani d.ciklobutani butani 41.te cilat komponime paraqitet zimoeria gjeometrike paraqit izomerin buten 2 42.paraqit reaksionin kimik te perfitimeve te alkaneve ne laborator.