You are on page 1of 6

SU KAYNAKLARI DEV-2

1/5000 lekli olarak hazrlanp bize verilen arazinin 4+000 ile 5+2000 km
leri arasnda ilk olarak gerekli kesitlerde hidrolik eim okumas yapld. Verilen
bilgiler dorultusunda her kesit zerinden geen debi L/sn cinsinden hesapland.
Fleksibilite katsays ve sulama modlne bal debi forml ;
Q=F*A*q
Q= Debi (L/sn)
A= Alan (hektar)
q= Sulama Modl (L/sn/ha)
Bulunan debiler ve hidrolik eimler ile kesit boyutlandrlmasna geilir. Bu ilem iin
ilk olarak kesit faktr hesab gerekir.
Kesit faktr =
Q= Debi (L/sn)
n= Manning przllk katsays (Beton kaplamalar iin 0.016)
S= Hidrolik eim
Bu deer hesaplandktan ilgili abaklardan (ekil4.20-4.21) ekonomik kesit
boyutlandrmas yaplr.
Bulunan bu deer A*R2/3 deerine eit olmaldr.
A= Alan (m2)
R = Hidrolik yarap (m)
R

A= Alan (m2)
P= Islak evre (m)

SU KAYNAKLARI DEV-2

1.KEST (4+000-4+400)
=0.00375
Q=F*A*q
Q=1.22*1390*1.2 =2034.96 L/sn..2.034 m3/sn
=0.53
b=1 m iin h=0.6 olarak okunmu olup bu deerler ekonomik boyut iin gerekli snrlar
iersinde kalmtr.
A=1.14 m2.
P = 3.1624 m

A*R2/3 = 0.577 > 0.53 olduu iin uygundur.

R = 0.36 m
2.KEST (4+400-4+700)
=0.005
Q=F*A*q
Q=1.22*730*1.2 =1068.72 L/sn..1.068m3/sn
=0.24
b=0.5 m iin h=0.48 olarak okunmu olup bu deerler ekonomik boyut iin gerekli snrlar
iersinde kalmtr.
A=0.5856 m2.
P = 2.22992 m
R = 0.262 m

A*R2/3 = 0.240 = 0.240 olduu iin uygundur.

SU KAYNAKLARI DEV-2

3.KEST (4+700-5+100)
=0.00375
Q=F*A*q
Q=1.22*620*1.2 =907.68 L/sn..0.907m3/sn
=0.24
b=0.5 m iin h=0.48 olarak okunmu olup bu deerler ekonomik boyut iin gerekli snrlar
iersinde kalmtr.
A=0.5856 m2.
P = 2.22992 m
R = 0.262 m

A*R2/3 = 0.240 = 0.240 olduu iin uygundur.

SU KAYNAKLARI DEV-2

KANALIN BORULU KANAL OLARAK BOYUTLANDIRILMASI

Elimiz de bulunan verilerle darcy-weisbach tarafndan gelitirilen yk kayb forml


kullanlarak her kesit iin gerekli boru aplar hesaplanmtr. Hesaplarda plastik boru
kullanld kabul edilmi olup bu borular iin srtnme katsays(f) 0.016 alnmtr.

hf = f *
S=

olduuna gre buradan gerekli yk kayplar ekilerek ileme devam edilir ve aplar

hesaplanr.

hf = Borudaki yk kayb (m)


f = Boru iindeki srtnme katsays
L = Borunun yatayda ald yol uzunluu (m)
D = Boru ap (m)
V = Akkan hz (m/s)
g = Yerekimi ivmesi (m/s2)

SU KAYNAKLARI DEV-2

KANALIN BORULU KANAL OLARAK BOYUTLANDIRILMASI


1.KEST
Q = 2.034 m3/s
V=1.94 m/s

Yaplan hesaplar sonucunda

S = 0.00375

D1 = 0.818 m gelir.

L = 400 m

Dseilen = 85 cm

hf = 1.5 m
f = 0.016
2.KEST
Q = 1.068 m3/s
V=1.8 m/s
S = 0.005
L = 300 m

Yaplan hesaplar sonucunda


D2 = 0.705 m gelir.
Dseilen = 75 cm

hf = 1.5 m
f = 0.016
3.KEST
Q = 0.907 m3/s
V=1.56 m/s

Yaplan hesaplar sonucunda

S = 0.00375

D3 = 0.530 m gelir.

L = 400 m

Dseilen = 55 cm

hf = 1.5 m
f = 0.016


Km

Kesit
b(m) h(m) 1/m A(m) R(m)
no

4+000
4+400
4+400
4+700
4+700
5+100

V(m/s)

P1

P2

1.00 0.60 1/1,5 1.14

0.36 0.003750 0.016

1.94

2.034 0.79 0.35 0.18

0.8

0.50 0.48 1/1,5 0.59

0.26 0.005000 0.016

1.8

1.068 0.65 0.32 0.16

0.83

0.50 0.48 1/1,5 0.59

0.26 0.003750 0.016

1.56

0.907

0.32 0.16 0.719

Ksmi Sulama
Debi
Fileksibilite
Kesit
Sulama Modl
Q(l/s)
Katsays F
Gruplama
Alan(ha) q(l/s/ha)
Q=A*q*F

A1+A2+A3+A4+A5+A6

A3
A4
A5
A6

0.6

KAPASTE ZELGES
Eklemeli Sulama
Alan(ha)

ALAN(ha)

1390

A3+A4+A5+A6
730
A5+A6
620

1.2

1.22

2034.96 KEST1

1.2

1.22

1068.72 KEST2

1.2

1.22

907.68 KEST3

D1=85 cm
L1=400 m

2.KESIT
D2=75 cm
L2=300 m

3.KESIT
D3=55 cm
L3=400 m

5+200
B

T9

2. KPR

1. KPR

BORULU KANAL PROFL

1.KESIT

5+100

5+000
4. KPR

T10

4+950
3. KPR

4+900

4+800

4+750

4+700

4+600
T7

T8

4+600

4+500

4+400
T5

T6

4+300

4+200

4+100

KANAL N GEREKL SANAT YAPILARI VE KLOMETRAJLAR


4+000

Fr

A2
A1

HDROLK ZELGE