You are on page 1of 1

Vrijdag 21 december 2012 Cobouw 228

O P I N I E 15
HOLLANDS TAFEREEL

COMMENTAAR

/ Vooruitschuiven

Waternet is in opdracht van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Uithoorn begonnen met het baggeren van de sloten in de bebouwde kom van Uithoorn. Loonbedrijf Zwart Baggerwerken uit Wervershoof verricht de klus die tot

eind februari 2013 gaat duren. Door al het overbodige slib te verwijderen blijft de wateraan- en afvoer gegarandeerd en kan de sloot ook bij hevige regen het water goed afvoeren. Foto: Fotopersbureau Dijkstra

Het wordt een geweldig vernieuwend jaar


Massaproducten worden consumenten niet meer door de strot gedrukt. De producent heeft louter uit te voeren wat de consument wil, blijkt Menno Lammers vooruit.
De noodzaak om in 2013 nieuwe concepten en business-modellen te ontwikkelen om de burger-/ klantwaarde te vergroten en de continuteit te borgen, wordt nog groter. Voorsorteren op de toekomst om gedeelde waarde te creren is noodzakelijk. Op 21 december 2011 beschreef ik in Cobouw een aantal ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie, klantwaarde en organisatie-/brancheontwikkelingen. Teruglezend vind ik dat we een slag hebben gemaakt in ons bewustzijn en is er meer ruimte gecreerd voor en door dwarsdenkers. Voor mij een fantastisch gevoel. Trendwatcher Adjiedj Bakas voorspelt 75 procent van zijn voorspellingen voor 2012 zijn uitgekomen dat 2013 het jaar van de doorbraakinnovaties en nieuw ondernemerschap wordt. Volgens mij wordt 2013 een geweldig vernieuwend jaar. De maatschappelijke veranderingen worden veroorzaakt door technologie, globalisering, demografie en levensduur, samenleving en energiebronnen. In 2013 bouwen we verder aan een connected samenleving, gedreven door nieuwe technologien die burgers en consumenten in staat stellen hun lokale ecosystemen vorm te geven binnen een mondiale economie. Deze digitale revolutie zorgt er voor dat steeds meer producten goedkoop en op de individu gericht worden gemaakt. De burger trekt daarbij aan de touwtjes. Zelf huizen en tuinen ontwerpen in 3D en goedkoop huizen bouwen met nieuwe goedkope materialen. Doktertje spelen doen we thuis met een app (QuantifiedSelf) en we verlengen onze levensduur. Het is een strategische revolutie met een complete ketenomkering. Massaproducten zoals de Vinexwijken worden niet meer door de strot van de consument gedrukt, maar de producent heeft louter uit te voeren wat de consument wil. Organisaties zullen kameleonistische organisaties worden. Zich constant aanpassen aan veranderingen in hun omgeving. De consument gaat de economie bepalen. Tot in het extreme. De consument wordt deels ook zelf producerend (prosument) en organisaties zijn louter volgend. interessante business-modellen bijgekomen, zoals bij materiaalintermediair FLOOW2 waar het inschrijven van je materieel gratis is en betalen organisaties alleen voor het plaatsen van advertenties voor hun materieel en aanvullende diensten. Lego werkt onder andere op basis van co-creatie. Consumenten mogen hun eigen ontwerpen uploaden waarbij Lego de beste in productie neemt. De uitverkorenen krijgen 5 procent royalty over de verkopen. Of sociaal ondernemer Nika Water Company. Die verkoopt gebotteld water in de VS. De volledige winst wordt gebruikt om mensen in ontwikkelingslanden aan schoon water te helpen. Het is dan ook de uitdaging om maatschappelijke trends te verbinden met innovaties waarbij de juiste talenten en nieuwe business-modellen en concepten noodzakelijk zijn. Een verandering van het businessmodel hoe een organisatie gedeelde waarde creert opent namelijk nieuwe perspectieven. We zullen waarde moeten herdefiniren en op zoek gaan naar het creren van gedeelde waarde (economisch, ecologisch, sociaalmaatschappelijk) voor alle stakeholders. In 2013 zal er meer gezocht worden naar nieuwe concepten en business-modellen, de in 2012 opgestarte projecten Lincubator en NiaNesto zijn daar prachtige voorbeelden van. Laat u dan ook niet vangen of kapot maken door uw oude business model. Werk aan het verhogen de vitaliteit en het vergroten van het innovatieve vermogen, door het inspelen op trends en verbinding te maken met mensen en (hun) talenten. Maak van 2013 een geweldig jaar! Menno Lammers BOO|s|T Business Innovation

et eerste najaarsoverleg sinds tijden tussen kabinet en sociale partners heeft in ieder geval opgeleverd dat het kabinet doordrongen lijkt van de noodzaak iets te doen voor de bouwsector en de woningmarkt. Dat is het grote winstpunt van de herintroductie van het poldermodel. Ook het feit dat het op de woningmarkt vooral draait om vertrouwen, is inmiddels doorgedrongen in Haagse dreven. Wie de brief van het kabinet aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het najaarsoverleg leest, komt echter al snel tot de conclusie dat inhoudelijk nog weinig geregeld is. De echte grote besluiten komen pas in het vroege voorjaar. Dan gaat het om de manier waarop corporaties hun bijdrage van 2 miljard kunnen betalen zonder dat dit ten koste gaat van hun investeringsruimte. Ook zal dan duidelijk moeten zijn hoe het huurbeleid vorm gaat krijgen. Ronduit teleurstellend is de manier waarop omgegaan wordt met de koopwoningenmarkt. Op een enkele al eerder aangekondigde maatregel na die vooral soelaas moet bieden aan starters, bevat het stuk slechts een bevestiging dat de hervormingen op de woningmarkt zoals die in het regeerakkoord staan, volgens het kabinet het vertrouwen zullen herstellen. Wel zal er nog nader gekeken worden naar uitspraken van de Eerste Kamer op het gebied van de verplichte aflossing. Die zou volgens vele deskundigen niet 100 maar 50 procent kunnen zijn. Het grootste probleem van vooruitschuiven zoals nu weer enkele maanden gebeurt, is dat herstel van vertrouwen minstens zo lang op zich laat wachten. Dat is slecht voor de bouw maar minstens zo slecht voor de totale economie. De jongste CPB-cijfers tonen dat zonneklaar aan. In plaats van vooruitschuiven doet het kabinet er beter aan dat te doen waarvoor het is ingehuurd: besluiten nemen. Dat is ook nog eens beter voor de schatkist.

REAGEER OP COBOUW
Martin Hoogelander, cordinator opinie Cobouw, stelt uw reacties zeer op prijs. U kunt e-mailen: m.hoogelander@sdu.nl of bellen: 070-3780274. Ook via twitter en op www.cobouw. nl/htCobouw kunt u reageren. Columns en artikelen op deze pagina moeten gelezen worden als de mening van de auteur zelf. Alleen commentaren geven de opvatting van de krant weer. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten en via internet of op andere wijze openbaar te maken.

COLUMN / VULPERHORST
Bakkers lenen startende bakkers
Wat als een wespensteek begon (Vastgoedmiljonairs richten bank op om de sector die hen rijk heeft gemaakt te helpen), werd vorige week serieus: in plaats van een bank te stichten, mag je die ook weggeven. Aan een museum. Of aan de samenleving door een onrendabel project te doen. Wat Cor kan, kan iedereen. Intussen draait de wereld door. En wat blijkt? In Amersfoort hebben bakkers een kredietunie opgericht voor startende bakkers. Ik citeer: Een gepensioneerde bakker belegt zijn geld in een gemeenschappelijke kas, waaruit financieringen worden verstrekt aan startende bakkers. Het idee erachter is dat ervaren bakkers beter kunnen inschatten of een ondernemer potentie heeft dan een bank. De ervaren ondernemers coachen de starters ook. Nieuwe (boeren)leenbanken dus op regionaal niveau. Het is te laat om zn aanbod nu nog voor startende ondernemers in de bouwen vastgoedwereld onder de kerstboom te krijgen. Maar 2013 wordt niet veel beter dan 2012. Dus de noodzaak om investeerders te mobiliseren is ook volgend jaar groot. Als ik nu eens als gastheer optreed in januari voor vermogende vastgoedmannen, dan drinken we een glas en eten een hapje. Al pratend moeten er toch een of meerdere regionale vastgoedleenbanken zijn op te richten? Mail me en ik organiseer het. Voor de jonge starters in 2013! Lenny Vulperhorst Andersson Elffers Felix Utrecht l.vulperhorst@aef.nl

Human capital

Mensen maken het verschil in een organisatie, niet de structuren en procedures. Tenslotte bestaat een organisatie uit dialogen tussen mensen en is de organisatie slechts een juridische en administratieve entiteit. In de oude economische theorien worden mensen in organisaties vaak geduid als werknemers of human capital. Een van de drie productiefactoren die een vervangbaar middel zijn, homogeen en uitwisselbaar. Deze theorie kunnen we ons niet (meer) permitteren gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar we voor staan. We zullen vitaler, creatiever en flexibeler moeten worden. In de komende jaren gaan meer individuen zich bevrijden van de hirarchische systemen die gebaseerd zijn op controle en ongelijkheid. In deze platte maatschappij kiezen mensen voor autonomie, zingeving en respect voor elkaars vakmanschap. We gaan een omslag inzetten van human capital naar social value. In de afgelopen jaren zijn er

Reageer op deze column via mail, twitter of www.cobouw.nl/htcobouw