You are on page 1of 21

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

Aquest apndix sha realitzat amb la collaboraci dAlbert Duran.

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

Primera conjugaci (-ar)


Verbs regulars

SOPAR
Indicatiu jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts Present sopo sopes sopa sopem sopeu sopen Imperfet sopava sopaves sopava sopvem sopveu sopaven Passat perifrstic vaig sopar vas sopar va sopar vam sopar vau sopar van sopar Futur simple sopar sopars sopar soparem sopareu soparan Futur perfet haur sopat haurs sopat haur sopat haurem sopat haureu sopat hauran sopat Perfet he sopat has sopat ha sopat hem sopat heu sopat han sopat Plusquamperfet havia sopat havies sopat havia sopat havem sopat haveu sopat havien sopat Subjuntiu Present sopi sopis sopi sopem sopeu sopin Imperfet sops sopessis sops sopssim sopssiu sopessin Imperatiu sopa sopi sopem sopeu sopin tu vost nosaltres vosaltres vosts Perfet hagi sopat hagis sopat hagi sopat hgim sopat hgiu sopat hagin sopat Plusquamperfet hagus sopat haguessis sopat hagus sopat hagussim sopat hagussiu sopat haguessin sopat jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

Formes no personals Infinitiu sopar haver sopat Gerundi sopant havent sopat Participi sopat

Condicional simple Condicional perfet soparia soparies soparia soparem sopareu soparien hauria sopat hauries sopat hauria sopat haurem sopat haureu sopat haurien sopat

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

Verbs irregulars

ANAR
Present dindicatiu jo vaig tu vas ell / ella / vost va nosaltres anem vosaltres aneu ells / elles / vosts van Imperfet dindicatiu anava anaves anava anvem anveu anaven Imperatiu vs (tu) vagi (vost) anem (nosaltres) aneu (vosaltres) vagin (vosts) Futur simple anir anirs anir anirem anireu aniran Condicional simple aniria aniries aniria anirem anireu anirien Present de subjuntiu vagi vagis vagi anem aneu vagin Imperfet de subjuntiu ans anessis ans anssim anssiu anessin Formes no personals Infinitiu anar Gerundi anant Participi anat

ESTAR
Present dindicatiu jo estic tu ests ell / ella / vost est nosaltres estem vosaltres esteu ells / elles / vosts estan Imperfet dindicatiu estava estaves estava estvem estveu estaven Imperatiu estigues (tu) estigui (vost) estiguem (nosaltres) estigueu (vosaltres) estiguin (vosts) Futur simple estar estars estar estarem estareu estaran Condicional simple estaria estaries estaria estarem estareu estarien Present de subjuntiu estigui estiguis estigui estiguem estigueu estiguin Imperfet de subjuntiu estigus estiguessis estigus estigussim estigussiu estiguessin

Formes no personals Infinitiu estar Gerundi estant Participi estat

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

Segona conjugaci (-er, -re)


Verbs regulars

TMER
Indicatiu jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts Present temo tems tem temem temeu temen Imperfet temia temies temia temem temeu temien Passat perifrstic vaig tmer vas tmer va tmer vam tmer vau tmer van tmer Futur simple temer temers temer temerem temereu temeran Futur perfet haur temut haurs temut haur temut haurem temut haureu temut hauran temut Perfet he temut has temut ha temut hem temut heu temut han temut Plusquamperfet havia temut havies temut havia temut havem temut haveu temut havien temut Subjuntiu Present temi temis temi temem temeu temin Imperfet tems temessis tems temssim temssiu temessin Imperatiu tem temi temem temeu temin tu vost nosaltres vosaltres vosts Perfet hagi temut hagis temut hagi temut hgim temut hgiu temut hagin temut Plusquamperfet hagus temut haguessis temut hagus temut hagussim temut hagussiu temut haguessin temut

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

Formes no personals Infinitiu tmer haver temut Gerundi tement havent temut Participi temut

Condicional simple Condicional perfet temeria temeries temeria temerem temereu temerien hauria temut hauries temut hauria temut haurem temut haureu temut haurien temut

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

PERDRE
Indicatiu Present perdo perds perd perdem perdeu perden Imperfet perdia perdies perdia perdem perdeu perdien Passat perifrstic vaig perdre vas perdre va perdre vam perdre vau perdre van perdre Futur simple perdr perdrs perdr perdrem perdreu perdran Condicional simple perdria perdries perdria perdrem perdreu perdrien Futur perfet haur perdut haurs perdut haur perdut haurem perdut haureu perdut hauran perdut Condicional perfet hauria perdut hauries perdut hauria perdut haurem perdut haureu perdut haurien perdut Perfet he perdut has perdut ha perdut hem perdut heu perdut han perdut Plusquamperfet havia perdut havies perdut havia perdut havem perdut haveu perdut havien perdut jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts Subjuntiu Present perdi perdis perdi perdem perdeu perdin Imperfet perds perdessis perds perdssim perdssiu perdessin Imperatiu perd perdi perdem perdeu perdin tu vost nosaltres vosaltres vosts Perfet hagi perdut hagis perdut hagi perdut hgim perdut hgiu perdut hagin perdut Plusquamperfet hagus perdut haguessis perdut hagus perdut hagussim perdut hagussiu perdut haguessin perdut

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

Formes no personals Infinitiu perdre haver perdut Gerundi perdent havent perdut Participi perdut

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

Verbs irregulars

BEURE
Present dindicatiu jo bec tu beus ell / ella / vost beu nosaltres bevem vosaltres beveu ells / elles / vosts beuen Imperfet dindicatiu bevia bevies bevia bevem beveu bevien Imperatiu beu (tu) begui (vost) beguem (nosaltres) beveu (vosaltres) beguin (vosts) Altres verbs amb les mateixes irregularitats: deure, moure. Futur simple beur beurs beur beurem beureu beuran Condicional simple beuria beuries beuria beurem beureu beurien Present de subjuntiu begui beguis begui beguem begueu beguin Imperfet de subjuntiu begus beguessis begus begussim begussiu beguessin

Formes no personals Infinitiu beure Gerundi bevent Participi begut

CABRE / CABER
Present dindicatiu jo cabo tu caps ell / ella / vost cap nosaltres cabem vosaltres cabeu ells / elles / vosts caben Imperfet dindicatiu cabia cabies cabia cabem cabeu cabien Imperatiu cap (tu) cpiga (vost) capiguem (nosaltres) cabeu (vosaltres) cpiguen (vosts) Futur simple cabr cabrs cabr cabrem cabreu cabran Condicional simple cabria cabries cabria cabrem cabreu cabrien Present de subjuntiu cpiga cpigues cpiga capiguem capigueu cpiguen Imperfet de subjuntiu cabs cabessis cabs cabssim cabssiu cabessin

Formes no personals Infinitiu cabre / caber Gerundi cabent Participi cabut

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

CALDRE / CALER
Present dindicatiu cal calen Imperfet dindicatiu calia calien Futur simple caldr caldran Condicional simple caldria caldrien Present de subjuntiu calgui calguin Imperfet de subjuntiu calgus calguessin

Formes no personals Infinitiu caldre / caler Gerundi calent Participi calgut

CAURE
Present dindicatiu jo caic tu caus ell / ella / vost cau nosaltres caiem vosaltres caieu ells / elles / vosts cauen Imperfet dindicatiu queia queies queia quiem quieu queien Imperatiu cau (tu) caigui (vost) caiguem (nosaltres) caieu (vosaltres) caiguin (vosts) Futur simple caur caurs caur caurem caureu cauran Condicional simple cauria cauries cauria caurem caureu caurien Present de subjuntiu caigui caiguis caigui caiguem caigueu caiguin Imperfet de subjuntiu caigus caiguessis caigus caigussim caigussiu caiguessin

Formes no personals Infinitiu caure Gerundi caient Participi caigut

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

CONIXER
Present dindicatiu jo conec tu coneixes ell / ella / vost coneix nosaltres coneixem vosaltres coneixeu ells / elles / vosts coneixen Imperfet dindicatiu coneixia coneixies coneixia coneixem coneixeu coneixien Imperatiu coneix (tu) conegui (vost) coneguem (nosaltres) coneixeu (vosaltres) coneguin (vosts) Futur simple coneixer coneixers coneixer coneixerem coneixereu coneixeran Condicional simple coneixeria coneixeries coneixeria coneixerem coneixereu coneixerien Present de subjuntiu conegui coneguis conegui coneguem conegueu coneguin Imperfet de subjuntiu conegus coneguessis conegus conegussim conegussiu coneguessin

Formes no personals Infinitiu conixer Gerundi coneixent Participi conegut

Altres verbs amb les mateixes irregularitats: aparixer, desaparixer.

CRRER
Present dindicatiu jo corro tu corres ell / ella / vost corre nosaltres correm vosaltres correu ells / elles / vosts corren Imperfet dindicatiu corria corries corria correm correu corrien Imperatiu corre (tu) corri (vost) correm / correguem (nosaltres) correu (vosaltres) corrin (vosts) Futur simple correr corrers correr correrem correreu correran Condicional simple correria correries correria correrem correreu correrien Present de subjuntiu corri corris corri correm / correguem correu / corregueu corrin Imperfet de subjuntiu corregus correguessis corregus corregussim corregussiu correguessin

Formes no personals Infinitiu crrer Gerundi corrent Participi corregut

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

CREURE
Present dindicatiu jo crec tu creus ell / ella / vost creu nosaltres creiem vosaltres creieu ells / elles / vosts creuen Imperfet dindicatiu creia creies creia criem crieu creien Imperatiu creu (tu) cregui (vost) creguem (nosaltres) creieu (vosaltres) creguin (vosts) Futur simple creur creurs creur creurem creureu creuran Condicional simple creuria creuries creuria creurem creureu creurien Present de subjuntiu cregui creguis cregui creguem cregueu creguin Imperfet de subjuntiu cregus creguessis cregus cregussim cregussiu creguessin

Formes no personals Infinitiu creure Gerundi creient Participi cregut

DIR
Present dindicatiu jo dic tu dius ell / ella / vost diu nosaltres diem vosaltres dieu ells / elles / vosts diuen Imperfet dindicatiu deia deies deia diem dieu deien Imperatiu digues (tu) digui (vost) diguem (nosaltres) digueu (vosaltres) diguin (vosts) dir dirs dir direm direu diran Futur simple Condicional simple diria diries diria direm direu dirien Present de subjuntiu digui diguis digui diguem digueu diguin Imperfet de subjuntiu digus diguessis digus digussim digussiu diguessin

Formes no personals Infinitiu dir Gerundi dient Participi dit

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

DUR
Present dindicatiu jo duc tu duus / dus ell / ella / vost duu / du nosaltres duem vosaltres dueu ells / elles / vosts duen Imperfet dindicatiu duia duies duia diem dieu duien Imperatiu duu / du (tu) dugui (vost) duguem (nosaltres) dueu (vosaltres) duguin (vosts) Futur simple dur durs dur durem dureu duran Condicional simple duria duries duria durem dureu durien Present de subjuntiu dugui duguis dugui duguem dugueu duguin Imperfet de subjuntiu dugus duguessis dugus dugussim dugussiu duguessin

Formes no personals Infinitiu dur Gerundi duent Participi dut

ENTENDRE
Present dindicatiu jo entenc tu entens ell / ella / vost entn nosaltres entenem vosaltres enteneu ells / elles / vosts entenen Imperfet dindicatiu entenia entenies entenia entenem enteneu entenien Imperatiu entn (tu) entengui (vost) entenguem (nosaltres) enteneu (vosaltres) entenguin (vosts) Futur simple entendr entendrs entendr entendrem entendreu entendran Condicional simple entendria entendries entendria entendrem entendreu entendrien Present de subjuntiu entengui entenguis entengui entenguem entengueu entenguin Imperfet de subjuntiu entengus entenguessis entengus entengussim entengussiu entenguessin

Formes no personals Infinitiu entendre Gerundi entenent Participi ents

Altres verbs amb les mateixes irregularitats: aprendre, atendre, compondre, comprendre, correspondre, confondre, difondre, encendre, estendre, dependre, ofendre, prendre, pretendre, respondre, sorprendre, suspendre, vendre.

10

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

ESCRIURE
Present dindicatiu jo escric tu escrius ell / ella / vost escriu nosaltres escrivim vosaltres escriviu ells / elles / vosts escriuen Imperfet dindicatiu escrivia escrivies escrivia escrivem escriveu escrivien Futur simple escriur escriurs escriur escriurem escriureu escriuran Condicional simple escriuria escriuries escriuria escriurem escriureu escriurien Present de subjuntiu escrigui escriguis escrigui escriguem escrigueu escriguin Imperfet de subjuntiu escrivs / escrigus escrivissis / escriguessis escrivs / escrigus escrivssim / escrigussim escrivssiu / escrigussiu escrivissin / escriguessin

Imperatiu escriu (tu) escrigui (vost) escriguem (nosaltres) escriviu (vosaltres) escriguin (vosts) Altres verbs amb les mateixes irregularitats: descriure.

Formes no personals Infinitiu escriure Gerundi escrivint Participi escrit

FER
Present dindicatiu jo faig tu fas ell / ella / vost fa nosaltres fem vosaltres feu ells / elles / vosts fan Imperfet dindicatiu feia feies feia fiem fieu feien Imperatiu fes (tu) faci (vost) fem (nosaltres) feu (vosaltres) facin (vosts) far fars far farem fareu faran Futur simple Condicional simple faria faries faria farem fareu farien Present de subjuntiu faci facis faci fem feu facin Imperfet de subjuntiu fes fessis fes fssim fssiu fessin Formes no personals Infinitiu fer Gerundi fent Participi fet

11

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

HAVER-HI
Present dindicatiu hi ha Imperfet dindicatiu hi havia Futur simple hi haur Condicional simple hi hauria Present de subjuntiu hi hagi Imperfet de subjuntiu hi hagus

Formes no personals Infinitiu haver-hi Gerundi havent-hi Participi hagut

NIXER / NIXER
Present dindicatiu jo neixo / naixo tu neixes / naixes ell / ella / vost neix / naix nosaltres naixem vosaltres naixeu ells / elles / vosts neixen / naixen Imperfet dindicatiu naixia naixies naixia naixem naixeu naixien Futur simple naixer naixers naixer naixerem naixereu naixeran Condicional simple naixeria naixeries naixeria naixerem naixereu naixerien Present de subjuntiu neixi / naixi neixis / naixis neixi / naixi naixem / nasquem naixeu / nasqueu neixin / nasquin Imperfet de subjuntiu naixs / nasqus naixessis / nasquessis naixs / nasqus naixssim / nasqussim naixssiu / nasqussiu naixessin / nasquessin

Imperatiu neix / naix (tu) neixi / naixi (vost) naixem / nasquem (nosaltres) naixeu (vosaltres) neixin / naixin (vosts) Altres verbs amb les mateixes irregularitats: merixer.

Formes no personals Infinitiu nixer / nixer Gerundi naixent Participi nascut

12

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

PODER
Present dindicatiu jo puc tu pots ell / ella / vost pot nosaltres podem vosaltres podeu ells / elles / vosts poden Imperfet dindicatiu podia podies podia podem podeu podien Imperatiu pugues (tu) pugui (vost) puguem (nosaltres) pugueu (vosaltres) puguin (vosts) Futur simple podr podrs podr podrem podreu podran Condicional simple podria podries podria podrem podreu podrien Present de subjuntiu pugui puguis pugui puguem pugueu puguin Imperfet de subjuntiu pogus poguessis pogus pogussim pogussiu poguessin

Formes no personals Infinitiu poder Gerundi podent Participi pogut

RESOLDRE
Present dindicatiu jo resolc tu resols ell / ella / vost resol nosaltres resolem vosaltres resoleu ells / elles / vosts resolen Imperfet dindicatiu resolia resolies resolia resolem resoleu resolien Imperatiu resol (tu) resolgui (vost) resolguem (nosaltres) resoleu (vosaltres) resolguin (vosts) Futur simple resoldr resoldrs resoldr resoldrem resoldreu resoldran Condicional simple resoldria resoldries resoldria resoldrem resoldreu resoldrien Present de subjuntiu resolgui resolguis resolgui resolguem resolgueu resolguin Imperfet de subjuntiu resolgus resolguessis resolgus resolgussim resolgussiu resolguessin

Formes no personals Infinitiu resoldre Gerundi resolent Participi resolt

Altres verbs amb les mateixes irregularitats: valer (valdre), dissoldre.

13

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

RIURE
Present dindicatiu jo ric tu rius ell / ella / vost riu nosaltres riem vosaltres rieu ells / elles / vosts riuen Imperfet dindicatiu reia reies reia riem rieu reien Imperatiu riu (tu) rigui (vost) riguem (nosaltres) rieu (vosaltres) riguin (vosts) Altres verbs amb les mateixes irregularitats: seure, asseure. Futur simple riur riurs riur riurem riureu riuran Condicional simple riuria riuries riuria riurem riureu riurien Present de subjuntiu rigui riguis rigui riguem rigueu riguin Imperfet de subjuntiu rigus riguessis rigus rigussim rigussiu riguessin

Formes no personals Infinitiu riure Gerundi rient Participi rigut

SABER
Present dindicatiu jo s tu saps ell / ella / vost sap nosaltres sabem vosaltres sabeu ells / elles / vosts saben Imperfet dindicatiu sabia sabies sabia sabem sabeu sabien Imperatiu spigues (tu) spiga (vost) sapiguem (nosaltres) sapigueu (vosaltres) spiguen (vosts) Futur simple sabr sabrs sabr sabrem sabreu sabran Condicional simple sabria sabries sabria sabrem sabreu sabrien Present de subjuntiu spiga spigues spiga sapiguem sapigueu spiguen Imperfet de subjuntiu sabs sabessis sabs sabssim sabssiu sabessin

Formes no personals Infinitiu saber Gerundi sabent Participi sabut

14

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

SER / SSER
Present dindicatiu jo sc tu ets ell / ella / vost s nosaltres som vosaltres sou ells / elles / vosts sn Imperfet dindicatiu era eres era rem reu eren Imperatiu sigues (tu) sigui (vost) siguem (nosaltres) sigueu (vosaltres) siguin (vosts) Futur simple ser sers ser serem sereu seran Condicional simple seria series seria serem sereu serien Present de subjuntiu sigui siguis sigui siguem sigueu siguin Imperfet de subjuntiu fos fossis fos fssim fssiu fossin

Formes no personals Infinitiu ser / sser Gerundi sent / essent Participi sigut / estat

TREURE
Present dindicatiu jo trec / trac tu treus / traus ell / ella / vost treu / trau nosaltres traiem vosaltres traieu ells / elles / vosts treuen / trauen Imperfet dindicatiu treia treies treia triem trieu treien Futur simple traur traurs traur traurem traureu trauran Condicional simple trauria trauries trauria traurem traureu traurien Present de subjuntiu tregui / tragui treguis / traguis tregui / tragui traguem tragueu treguin / traguin Imperfet de subjuntiu tragus traguessis tragus tragussim tragussiu traguessin

Imperatiu treu / trau (tu) tregui / tragui (vost) traguem (nosaltres) traieu (vosaltres) treguin / traguin (vosts) Altres verbs amb les mateixes irregularitats: atreure.

Formes no personals Infinitiu treure / traure Gerundi traient Participi tret

15

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

VEURE
Present dindicatiu jo veig tu veus ell / ella / vost veu nosaltres veiem vosaltres veieu ells / elles / vosts veuen Imperfet dindicatiu veia veies veia viem vieu veien Imperatiu veges / ves (tu) vegi (vost) vegem (nosaltres) vegeu / veieu (vosaltres) vegin (vosts) Futur simple veur veurs veur veurem veureu veuran Condicional simple veuria veuries veuria veurem veureu veurien Present de subjuntiu vegi vegis vegi vegem vegeu vegin Imperfet de subjuntiu veis veiessis veis veissim veissiu veiessin

VIURE
Present dindicatiu jo visc tu vius ell / ella / vost viu nosaltres vivim vosaltres viviu ells / elles / vosts viuen Imperfet dindicatiu vivia vivies vivia vivem viveu vivien Imperatiu viu (tu) visqui (vost) visquem (nosaltres) viviu (vosaltres) visquin (vosts) Futur simple viur viurs viur viurem viureu viuran Condicional simple viuria viuries viuria viurem viureu viurien Present de subjuntiu visqui visquis visqui visquem visqueu visquin Imperfet de subjuntiu visqus visquessis visqus visqussim visqussiu visquessin

Formes no personals Infinitiu viure Gerundi vivint Participi viscut

16

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

VOLER
Present dindicatiu jo vull tu vols ell / ella / vost vol nosaltres volem vosaltres voleu ells / elles / vosts volen Imperfet dindicatiu volia volies volia volem voleu volien Imperatiu vulgues (tu) vulgui (vost) vulguem (nosaltres) vulgueu (vosaltres) vulguin (vosts) Futur simple voldr voldrs voldr voldrem voldreu voldran Condicional simple voldria voldries voldria voldrem voldreu voldrien Present de subjuntiu vulgui vulguis vulgui vulguem vulgueu vulguin Imperfet de subjuntiu volgus volguessis volgus volgussim volgussiu volguessin

Formes no personals Infinitiu voler Gerundi volent Participi volgut

17

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

Tercera conjugaci (-ir)


Verbs sense increment -eix-

SENTIR
Indicatiu Present sento sents sent sentim sentiu senten Imperfet sentia senties sentia sentem senteu sentien Passat perifrstic vaig sentir vas sentir va sentir vam sentir vau sentir van sentir Futur simple sentir sentirs sentir sentirem sentireu sentiran Condicional simple sentiria sentiries sentiria sentirem sentireu sentirien Futur perfet haur sentit haurs sentit haur sentit haurem sentit haureu sentit hauran sentit Condicional perfet hauria sentit hauries sentit hauria sentit haurem sentit haureu sentit haurien sentit Perfet he sentit has sentit ha sentit hem sentit heu sentit han sentit Plusquamperfet havia sentit havies sentit havia sentit havem sentit haveu sentit havien sentit Subjuntiu Present senti sentis senti sentim sentiu sentin Imperfet sents sentissis sents sentssim sentssiu sentissin Imperatiu sent senti sentim sentiu sentin tu vost nosaltres vosaltres vosts Perfet hagi sentit hagis sentit hagi sentit hgim sentit hgiu sentit hagin sentit Plusquamperfet hagus sentit haguessis sentit hagus sentit hagussim sentit hagussiu sentit haguessin sentit jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

Formes no personals Infinitiu sentir haver sentit Gerundi sentint havent sentit Participi sentit

Altres verbs que segueixen aquest model: adormir, ajupir, bullir, consentir, cosir, cruixir, dormir, escollir, escopir, esmunyir, fugir, morir, obrir, pressentir, ressentir-se, sentir, tenir, tossir, venir.

18

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

Verbs amb increment -eix-

LLEGIR
Indicatiu Present llegeixo llegeixes llegeix llegim llegiu llegeixen Imperfet llegia llegies llegia llegem llegeu llegien Passat perifrstic vaig llegir vas llegir va llegir vam llegir vau llegir van llegir Futur simple llegir llegirs llegir llegirem llegireu llegiran Condicional simple llegiria llegiries llegiria llegirem llegireu llegirien Futur perfet haur llegit haurs llegit haur llegit haurem llegit haureu llegit hauran llegit Condicional perfet hauria llegit hauries llegit hauria llegit haurem llegit haureu llegit haurien llegit Perfet he llegit has llegit ha llegit hem llegit heu llegit han llegit Plusquamperfet havia llegit havies llegit havia llegit havem llegit haveu llegit havien llegit Subjuntiu Present llegeixi llegeixis llegeixi llegim llegiu llegeixin Imperfet llegs llegissis llegs llegssim llegssiu llegissin Imperatiu llegeix llegeixi llegim llegiu llegeixin tu vost nosaltres vosaltres vosts Perfet hagi llegit hagis llegit hagi llegit hgim llegit hgiu llegit hagin llegit Plusquamperfet hagus llegit haguessis llegit hagus llegit hagussim llegit hagussiu llegit haguessin llegit

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts jo tu ell / ella / vost nosaltres vosaltres ells / elles / vosts

Formes no personals Infinitiu llegir haver llegit Gerundi llegint havent llegit Participi llegit

19

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

Verbs irregulars

SORTIR
Present dindicatiu jo surto tu surts ell / ella / vost surt nosaltres sortim vosaltres sortiu ells / elles / vosts surten Imperfet dindicatiu sortia sorties sortia sortem sorteu sortien Imperatiu surt (tu) surti (vost) sortim (nosaltres) sortiu (vosaltres) surtin (vosts) Futur simple sortir sortirs sortir sortirem sortireu sortiran Condicional simple sortiria sortiries sortiria sortirem sortireu sortirien Present de subjuntiu surti surtis surti sortim sortiu surtin Imperfet de subjuntiu sorts sortissis sorts sortssim sortssiu sortissin

Formes no personals Infinitiu sortir Gerundi sortint Participi sortit

Altres verbs que segueixen aquest model: collir, cosir, escollir, tossir.

TENIR
Present dindicatiu jo tinc tu tens ell / ella / vost t nosaltres tenim vosaltres teniu ells / elles / vosts tenen Imperfet dindicatiu tenia tenies tenia tenem teneu tenien Imperatiu t / tingues (tu) tingui (vost) tinguem (nosaltres) teniu / tingueu (vosaltres) tinguin (vosts) Futur simple tindr tindrs tindr tindrem tindreu tindran Condicional simple tindria tindries tindria tindrem tindreu tindrien Present de subjuntiu tingui tinguis tingui tinguem tingueu tinguin Imperfet de subjuntiu tingus tinguessis tingus tingussim tingussiu tinguessin

Formes no personals Infinitiu tenir Gerundi tenint Participi tingut

Altres verbs amb les mateixes irregularitats: entretenir, venir.

20

GRAMTICA PRCTICA DEL CATAL

Taules de formes verbals

Gerundis i participis irregulars


Infinitiu admetre atendre aparixer aprendre beure caldre caure cobrir complir conixer crrer coure creure dependre dir dur empnyer encendre entendre escriure establir estrnyer fer fondre haver imprimir merixer moldre morir obrir ofendre omplir plaure poder prendre pretendre resoldre riure sofrir suspendre tenir treure valer venir viure voler Gerundi admetent atenent apareixent aprenent bevent calent caient cobrint complint coneixent corrent coent creient depenent dient duent empenyent encenent entenent escrivint establint estrenyent fent fonent havent imprimint mereixent molent morint obrint ofenent omplint plaent podent prenent pretenent resolent rient sofrint suspenent tenint traient valent venint vivint volent Participi adms ats aparegut aprs begut calgut caigut cobert complert conegut corregut cuit / cogut cregut deps dit dut emps encs ents escrit establert estret fet fos hagut imprs merescut mlt mort obert ofs omplert plagut pogut pres prets resolt rigut sofert susps tingut tret valgut vingut viscut volgut 21