Вы находитесь на странице: 1из 59

4.

Argumentarea proiectului de construcie a lacului de acumulare din punct de


vedere al utilizrii apelor
4.1 . Calculele caracteristicilor hidrologice
4.1.1. Studiul hidrografic i hidrologic al bazinului hidrografic
Descrierea succint a bazinului hidrografic. Rul Coglnic i are izvorul la 2,5 m sud-est
de localitatea Bursuc i se vars n lacul Sasc (Ucraina). Lungimea total a rului constituie 221
m, suprafaa bazinului hidrografic este de 3910 m
2
.

Bazinul hidrografic n cauz este alungit de la
nord-vest la sud-est, asimetric i mai extins pe malul stng. Panta medie 1,1 [31, 32].
Pe teritoriul Republicii Moldova izvorul bazinului hidrografic este amplasat n Podiul
Codrilor, avnd o nlime pe cumpn 260 - 390 m. Pe sectorul de la izvor i pn la vrsare n r.
Cosim cu o lungime de 88 m, nclinarea medie a scurgerii constituie 1,96 (Fig. 4.1).
0
50
100
150
200
250
100 125 150 175 200 225 250
Distana de la izvor, km
C
o
t
a

f
u
n
d
u
l
u
i
,

m

a
b
s
Figura 4.1. Profil longitudional al r.Coglnic (de la izvor la vrsare n r. Cosim)
Valea rului este bine conturat cu meandre reduse pn la s. Gura Galben, n form de V i
n aval sub form de trapez. Limea preponderent este de 2,5-4,5 m. Pantele au nlime de 80-
120 m, concave, abrupte i foarte abrupte (fig.4.2). Pe margine sunt arate, iar pe es sunt acoperite
de vegetaie de step, deseori fiind plantate cu vii i livezi.
Lunca se ntinde de ambele pri cu o lime pn la s.Gura-Galben de 0,3-0,5 m, n aval de
pn la 0,8-1,0 m. Cea mai mare parte a luncii este uscat, n aval de s. Bobeica sunt spate canale
de drenare, terenul este arat i format din roci argiloase i argiloase-nisipoase.
Albia rului n aval de s. Bobeica este ndreptat, canalizat, cu o lime de 8-15 m i
adncimea de 1-2 , nruit i deformat. Limea cursului de ap 1-3 m, adncimea n etiaj de 0,1-
0,3 m, viteza scurgerii 0,1-0,3 m/s. Fundul este neted i acoperit cu nmol i nisip. Malurile sunt
abrupte, splate, rocile sunt argile nisipoase
66
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Distania, m
C
o
t
a

u
s
c
a
t
u
l
u
i
,

m
.

a
b
s
NM 2,2 1968 .
Figura 4.2. Profilul transversal al vii r. Coglnic la 2 m n aval de or. Hnceti
.
Figurile 4.3-4.4 reprezint graficele modificrii limii medii de la marcajul de fund al vii n
lungul rului Coglnic de la izvor pn la gura de vrsare, obinute de pe hrile topografice la scara
de 1:25 000.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Distanta de la izvor , km
L
a
t
i
m
e
a

m
e
d
i
e

a

v
a
i
,

m
Figura 4.3 Distribuia limii medii a fundului vii n lungul rului Coglnic
Dup cum se observ din fig. 4.1 4.3., cele mai mici variaii ale limii vii sunt n partea
superioar a bazinului hidrografic. ngustarea fundului vii, ca regul, are loc pe sectoarele unde se
revars afluenii. Modificarea cotelor fundului vii este lent, ceea ce condiioneaz i schimbarea
uniform a nclinrii vii.
67
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Distanta de la izvor , km
C
o
t
a

a
b
s
a
l
u
t
a
,

m
Figura 4.4. Distribuia cotelor absolute ale fundului vii n lungul rului Coglnic
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
Distanta de la gura de varsare, km
0
0.002
0.004
0.006
0.008
I
n
c
l
i
n
a
r
e
a

m
e
d
i
e

a

r
i
u
l
u
i
,
%
o
0
0.2
0.4
0.6
0.8
V
i
t
e
z
a

v
e
d
i
e

a

s
c
u
r
g
e
r
i
i


m
\

s
e
c
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
Distanta de la gura de varsare, km
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
Distanta de la gura de varsare, km
0
2
4
6
8
10
12
14
16
L
a
t
i
m
e
a

m
e
d
i
e

a

a
l
b
i
e
i

r
i
u
l
u
i
,

m
0
0.04
0.08
0.12
0.16
0.2
A
d
i
c
i
m
e
a

m
e
d
i
e

a

r
i
u
l
u
i
,

m
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
Distanta de la gura de varsare, km
140 150 160 170 180 190 200 210 220 230
Distanta de la gura de varsare, km
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
C
o
e
f
i
c
i
e
n
t
u
l

M
a
n
n
i
n
g
d
e

r
u
g
o
z
i
t
a
t
e
,

n
r.Cogilnic
r.Cogilnic
r.Cogilnic
r.Cogilnic
r.Cogilnic
Figura 4.5. Distribuia caracteristicilor hidrologice conform datelor materialelor
cartografice (scara 1:25 000) de pn la ndreptarea albiei r.Coglnic
Dup cun se observ din figura 4.5, modificarea caracteristicilor rului de pn la ndreptarea
albiei aveau un caracter local. Dup ndreptarea i ndiguirea din anul 1960, aceti parametri s-au
modificat i n prezent acetia variaz nesemnificativ n lungul rului. Date despre caracteristicile
morfometrice i hidrografice ale bazinelor hidrografice analoge i despre bazinul hidrografic al
lacului de acumulare n proiectare sunt prezentate n tab. 4.1.[27]
68
Regimul de scurgere al r. Coglnic este studiat insuficient [18], deoarece pe ru, n limitele
graniei Moldovei, funcioneaz doar o singur staie de msurare hidrometric (tab. 4.1), unde sunt
nregistrate urmtorul complex de date hidrologice:
Nivelul apei pe parcursul anilor 1957-2010;
Debitele medii de ap pe parcursul anilor 1959-2010;
Debitele maxime i stratul de scurgereale la viiturile de primvar n anii 1961-2010;
Debitele maxime i stratul de scurgere la viituriele pluviale n anii 1961-2010;
Temperatura apei n anii 1957-2010;
Fenomenele de ngheare a apei n anii 1957-2010;
Grosimea gheii n anii 1957-2010;
Debitul aluviunilor n suspesie n anii 1977-2010;
Componena chimic a apei.
Tabelul 4.1. Caracteristicile hidrografice i morfometrice de baz ale bazinelor hidrografice
pn la staiile de msurare hidrometrice
Ru-staie de
msurri
hidrologice
Suprafaa,
m
2
Distana, m nclinarea,
Densitate
a reelei
fluviale,
m/m
2

m
p

d
i
r
i
r
e
,

%
L
a
c
u
r
i

i

i
a
z
u
r
i
,
%
A
r

t
u
r

,
%
De la
izvor
De la
cumpn
rului
Bazinul
hidrograf
ic
Coglnic*
Or.Hnceti
179/176 28 35 4,0 125 0,51 27 <1 20
Coglnic
Baraj
611 69 2,0
Ialpug
Or.Comrat
241 32 43 4,7 150 0,50 6 <1 55
Botna
Or.Cueni
1210 118 121 2,6 140 0,64 <1 25
Staia de masurri hidrologice este amplasat aproximativ la 35 m de la izvor, bazinul
hidrografic constitie 179 m
2
. Datele hidrologice multianuale caracterizeaz regimul hidric din
amonte al bazinului hidrografic al r. Coglnic.
4.1.2. Calculele debitului anual
Datele debitului anual pentru o perioad multianual al bazinului-analog hidrografic de baz
al r. Coglnic la staia de msurri hidrologice din or. Hnceti sunt prezentate n tab. 4.2. n tabelul
69
4.3 i 4.4 sunt prezentate date despre debitul anual al rurilor din bazinele hidrografice vecine [17-
21].
Tabelul 4.2 Debitul anual al r. Coglnic la staia Hnceti, n mm, F = 179 km
2
Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1959 22
1960 36 23 30 56 23 34 72 47 41 79
1970 65 54 45 50 36 43 47 57 50 63
1980 136 149 79 50 61 91 32 27 63 47
1990 18 61 30 43 22 27 50 66 48 63
2000 22 36 43 43 30 39 27 23 18 15
2010 27
Tabelul 4.3. Debitul anual al r.Taraclia, staia or.Taraclia, n mm, F = 103 km
2
Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1960 14 27 25 77 55 20 55 26 68 77
1970 17 20 25 34 16 25 46 25 18 31
1980 21 73 55 150 29 89 92 86 28 43
1990 92 205 29 49 10 22 23 25 25 28
2000 20 15 43 70 68
2010
Tabelul 4.4 Debitul anual al r.Botna, staia or.Cueni, n mm, F = 1210 km
2
Anul 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1959 6,00
1960 7,30 4,40 6 65 6 12 39 29 14 38
1970 30 24 38 32 9,1 9,9 9,9 30 19 29
1980 61 49 30 10 21 28 14 10 25 20
1990 11 21 21 16 14 22 26 32 32 32
2000 18 15 24 30 14
Legitatea utilizrii rurilor n cauz n calitate de analoge se confirm prin sincronizarea
satisfctoare n variaiile multianuale ale debitului anual, fapt ce este confirmat prin curbele
integrale prezentate n fig.4.6.
70
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Cogilnic Taraclia Botna
Figura 4.6. Curbele difereniale suprapuse a debitului anual a rurilor analoge
Parcursul multianual al acestor curbe demonstreaz, c pentru perioada dat de ani pe aceste
ruri s-au observat dou cicluri nchise ale debitului cursului de ap cu o durat i amplitudine
diferit, ce permite utilizarea datelor selective (tabelele 4.2-4.4) ale rurilor analoge cu un debit
anual generalizat n timp i spaiu. n baza acestor date au fost obinute parametri statistici ai
debitului anual, ce includ: 1) valorile medii multianuale ale debitului anual (
,
0
Y
mm); 2) coeficienii
de variaie (Cv); 3) coeficienii asimetriei (s); 4) coeficienii corelrii ntre serii (r); 4)
corespunztor, erorile ntmpltoare ale mediilor (
0
Y

) i a coeficienilor de variaie (
V
C

).
Calculele s-au efectuat n baza cerinelor, recomandate n actele normative [3, 4] i n literatura
special [33, 34]. Concluziile de baz conform calculelor date sunt prezentate n tabelul 4.5. Analiza
acestor rezultate arat, c estimarea erorii parametrilor statistici, rurile studiate n baza metodei
momentelor sau a plauzibilitii majore, dau rezultate ce nu satisfac totalmente cerinele de
proiectare.
Tabelul 4.5. Parametrii statistici ale curbelor asigurrii debitului anual
Parametrii statistici
Rul - Punct
Dup curba logaritmic Dup metoda momentelor
b n
,
0
Y
V
C
Cs r
,%
0
Y
,%
V

Coglni or. Hnceti -0,61 3,21 52 47 0,55 2.08 0.53 8/13* 9


Taraclia - Taraclia -0,88 4,24 44 47 0,80 2.32 0.21 12/15* 15
Botna - Cueni -0,60 3,11 46 25 0,53 0.69 0.49 8/12* 12
* Eroarea medie patrat a normei a fost determinat lundu-se n calcul relaiile dintre serii [33].
71
n acest caz a fost utilizat metoda de construire a curbelor empirice, excluznd necesitatea
constatrii coeficienilor
V


S
C
.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Asigurarea, %
M
o
d
u
l

s
c
u
r
g
e
r
i
i

a
n
u
a
l

Cogilnic Taraclia Botna


Figura 4.7. Curbele suprapuse ale asigurrii debitului anual n rurile analoge
n acest scop au fost aranjate seriile conform debitului anual n descretere, fapt ce a dat
posibilitatea determinrii probabilitii fiecrui termen din serie conform formulei:
100
1 n
m
P

% (4.1)
Unde m numrul de rnd al seriei, amplasat n ordine descrescnd; n numrul total al
seriei. Ca rezultat n figura 4.3 sunt prezentate curbele suprapuse ale valorilor normate a debitului
anual (coeficienii de moduli) pentru trei ruri - analoge.
Dup cum urmeaz din fig. 4.3 relaiile date sunt descrise bine de ecuaiile funciilor
logaritmice, cu o corelare de (R
2
), ce se modific de la 0,94 pn la 0,96. n general, cu referire la
bazinele hidrografice studiate, ecuaia poate fi urmtoarea:
P a b ln
P
K
(4.2)
unde a i b parametrii regionali, valorile numerice ale crora sunt prezentate n tab. 4.5;
gradul de asigurare calculat a debitului anual.
Rezultatele calculelor, prezentate n tab. 4.5 au artat, c parametrii curbelor logaritmice (a
b) n zona dat sunt mai stabili comparativ cu parametrii
V

i
S
C
, calculai prin metoda
momentelor. n legtur cu aceasta pentru calcularea coeficienilor de modul ale rurulor din zon
este necesar utilizarea ecuaia (4.2) lund n calcul valorile medii a = - 0,70 i b = 3.52.
Referitor la
0
Y
ce caracterizeaz stratul mediu multianual al debitului anual (norma
scurgerii) cu condiia modificrii lui substaniale pentru rurile din zon, aproape de dou ori i
utilizarea unui diapazon din bazinul hidrografic (de la 103 la 1210 m
2
), atunci estimarea lui medie
72
pentru rurile din zon este posibil n cazul constatrii valorii medii dup suprafa
0
Y conform
formulei:
B T C
B B T T C C
F F F
F Y F Y F Y

, , , 0 0 0
0
Y
. (4.3)
Aici indicii C, T, B caracterizeaz denumirile rurilor-analoge;
B T
F F , ,
C
F
corespunztor
suprafaa hidrografic a acestor ruri. Valoarea debitului mediu ponderat, calculat conform
formulei (4.3) pentru rurile din zon a constituit
0
Y = 29 mm. Lund n vedere prezena reduciei
spaiale a stratului debitului anual odat cu creterea suprafeei bazinului hidrografic, n primul rnd
trebuie stabilit suprafaa total a zonei, pentru care poate fi acceptat stratul corespunztor de 29 mm,
iar pe urm de construit
) (F f
0
Y
. Rezultatele calculelor au artat, c suprafaa sumar din zon
constituie 1491 km
2
. n rezultat relaia
) (F f
0
Y
este prezentat n fig. 4.4. Aproximarea analitic
conduce la modelul regional de estimare a debitului mediu multianual n cazul R
2
= 0.92, la
urmtoarea relaie:
23 0
0
1 146 Y
.
) (

F . (4.4)
Conform ecuaiei date valorile normei debitului anual al r. Coglnic la barajul lacului de
acumulare n planificare pe o suprafa de 611 km
2
, va constitui 33,0 mm/an. n rezultat pentru
determinarea debitului anual cu un grad de asigurare diferit, este necesar de utilizat relaia:
0 P
Y Y K
P
. (4.5)
Aici
P
K coeficientul modular regional, calculat conform formulei (4.2);
0
Y norma
debitului calculat conform formulei (4.4).
Referitor la bazinul hidrografic calculat, rezultatele determinrii debitului anual cu diferit grad
de asigurare, sunt prezentate n tabelul 4.6.
Y0 = 146F
- 0,23
R
2
= 0,92
20
25
30
35
40
45
50
55
0 500 1000 1500 2000
Suprafaa bazinului, km2
S
c
u
r
g
e
r
e
a

m
e
d
i
e

m
u
l
t
a
n
u
a
l
e
,

m
m
Figura 4.8. Dependena
) (F f
0
Y
pentru rurile din zon
73
Tabelul 4.6. Rezultatele calculelor debitului anual cu un anumit grad de asigurare a rului Coglnic,
n seciunea de msurare a lacului de acumulare preconizat pentru proiectare
P, % Kp Yp, mm Wp, mln. M3 Qp, m3/s
25 1,37 45 27,6 0,87
50 0,88 29 17,8 0,56
75 0,60 20 12,1 0,38
80 0,55 18 11,1 0,35
90 0,47 16 9,5 0,30
95 0,43 14 8,7 0,28
4.1.3. Calculele distribuiei intraanuale (pe luni i perioad limitat) a debitului de ap
n corespundere cu cerinele actelor normative [3, 4] determinarea distribuirii debitului
calculat calendaristic intraanual pe durata seriilor de obsarvaii n, egal cu 15 ani i mai mult, se
efectueaz prin urmtoarele metode:
grupare;
anul real;
distribuia medie a debitului n anii cu gradaie caracteristic a capacitii hidrice.
Pentru calcularea distribuirii intraanuale a debitului este raional de transformat scurgerile n
volume de debit n km
3
sau n mii de m
3
, deoarece n acest caz este luat n calcul diferena ntre
numrul de zile a anilor i lunilor.
n cazul observaiilor cu durata de peste 30 ani este necesar de evideniat patru grupe de ani
cu capacitatea hidric mare (16,7 % P < 33,3 %), medie (33,3 % P 66,7 %), mic (66,7 % <
P 83,3 %) i foarte mic (P > 83,3 %).
Determinarea distribuiei intraanuale a debitului prin metoda anului real se bazeaz pe
selectarea anului de gospodrire a apelor din numrul efectiv. n acest caz se i-a n calcul depirea
74
probabil cea mai apropiat a debitului pentru anul de gospodrire a apei, perioada limit, sezonul
limitat i luna limit fa de probabilitatea depirii calculate. Ulterior, tiind distribuirea
procentual a debitelor lunare pe parcursul anului, prin analogie se efectueaz distribuirea
intraanual pentru anul n cauz.
n calitate de analog pentru bazinul hidrografic al r. Coglnic a fost ales staia de msurri
hidrografice din or.Hnceti, unde se efectueaz astfel de msurri a debitului de ap de peste 52 de
ani (tab. 4.7, anexa 1).
Prelucrarea statistic a caracteristicilor debitului anual a permis, pentru o capacitate hidric
aparte, de acceptat un grup de ani, ce se plaseaz n intervalele menionate mai sus ale gradului de
asigurare (tab. 4.8). n rezultat, prin generalizarea datelor debitelor lunare de ap pentru un an
selectiv, se determin valorile medii multianuale pentru diverse capaciti hidrice (tab. 4.9).
Totodat, aici fiind constatate volumele debitelor pentru fiecare lun, an i perioad limitat, ce a
fost supus calculului (mai - noiembrie). Debitele medii lunare ale rurilor analoge, exprimate n
pri din debitul anual, poate fi utilizat pentru determinarea distrubuiei tipice a debitului pentru
bazinul hidrografic al r. Coglnic ce urmeaz a fi calculat.
n cazul diferitor capaciti hidrice, valorile tipice ale debitului mediu lunar n seciunea de
msur calculat sunt determinate prin formula:
3
) (
i
ln ,
100
W m m
W Y
P i P

(4.6)
Aici
P(i)
Y
ordonata modelului tipic a distribuirii debitului intraanual cu un grad de asigurare
stabilit, n % (conform datelor din tab.4.9);
P
W volumul calculat al debitului anual cu un grad de
asigurare stabilit, se accept conform tabelului 4.9. Referitor la gradul de asigurare 25 %, 50 %,
75% i 95% rezultatele calculelor distribuirii tipice a debitului n seciunea de msur calculat sunt
prezentate n tab. 4.8
75
Tabelul 4.7 aracteristicele scurgerii principale a r. Coglnic- Hnceti, F=179 km
2
N Anul Scurgerea medie lunara a apei, m
3
/s
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anul Perioada
limitei (V-
XI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1959 0.097 0.071 0.16 0.053 0.05 0.11 0.052 0.071 0.03 0.04 0.19 0.54 0.12 0.08
2 1960 0.16 0.61 0.16 0.065 0.798 0.13 0.026 0.019 0.02 0.026 0.19 0.19 0.2 0.17
3 1961 0.29 0.4 0.01 0.12 0.265 0.232 0.051 0.014 0.017 0.076 0.049 0.031 0.13 0.10
4 1962 0.081 0.088 0.54 0.2 0.41 0.094 0.26 0.042 0.022 0.014 0.28 0.086 0.17 0.16
5 1963 0.024 1.24 1.00 0.88 0.052 0.12 0.033 0.19 0.023 0.022 0.028 0.012 0.31 0.07
6 1964 0.074 0.043 0.48 0.16 0.065 0.068 0.059 0.001 0.15 0.18 0.13 0.13 0.13 0.10
7 1965 0.39 0.17 0.49 0.27 0.39 0.14 0.11 0.028 0.037 0.032 0.062 0.12 0.19 0.11
8 1966 0.6 1.65 0.61 0.41 0.18 0.32 0.17 0.09 0.052 0.084 0.32 0.26 0.4 0.18
9 1967 0.13 0.12 1.89 0.3 0.15 0.17 0.061 0.13 0.066 0.099 0.11 0.1 0.26 0.11
10 1968 0.11 0.19 0.95 0.13 0.055 0.38 0.32 0.11 0.19 0.13 0.14 0.1 0.23 0.19
11 1969 0.45 0.23 1.34 1.31 0.14 0.16 0.94 0.14 0.23 0.077 0.093 0.13 0.44 0.25
12 1970 0.42 0.66 1.04 0.33 0.52 0.37 0.095 0.18 0.1 0.11 0.21 0.29 0.36 0.23
13 1971 0.36 0.52 0.73 0.22 0.31 0.15 0.51 0.043 0.26 0.079 0.076 0.33 0.3 0.2
14 1972 0.17 0.0.46 0.38 0.081 0.1 0.19 0.17 0.31 0.26 0.34 0.34 0.22 0.25 0.24
15 1973 0.083 0.56 1.5 0.32 0.36 0.16 0.065 0.031 0.028 0.05 0.11 0.099 0.28 0.11
16 1974 0.069 0.43 0.18 0.14 0.21 0.26 0.47 0.041 0.061 0.12 0.21 0.22 0.2 0.20
17 1975 0.18 0.18 0.18 0.18 0.35 0.94 0.16 0.15 0.097 0.1 0.14 0.24 0.24 0.28
18 1976 0.12 0.17 0.88 0.3 0.22 0.12 0.092 0.096 0.22 0.254 0.3 0.31 0.26 0.19
19 1977 0.86 0.92 0.33 0.26 0.16 0.42 0.31 0.12 0.081 0.11 0.16 0.064 0.32 0.19
20 1978 0.1 0.25 0.45 0.35 0.51 0.4 0.3 0.31 0.14 0.13 0.16 0.19 0.28 0.28
21 1979 0.72 0.42 0.31 1.09 0.23 0.2 0.1 0.17 0.10 0.14 0.48 0.26 0.35 0.2
22 1980 0.17 0.32 1.11 1.61 0.69 1.03 0.73 0.78 0.2 0.33 0.68 1.5 0.76 0.63
23 1981 0.37 1.45 0.87 0.95 2.14 0.24 0.13 0.072 0.52 0.35 0.81 2.05 0.83 0.61
24 1982 0.46 0.54 1.5 0.43 0.37 0.26 0.59 0.29 0.11 0.21 0.21 0.28 0.44 0.29
25 1983 0.3 0.18 0.21 0.28 0.33 0.51 0.76 0.26 0.11 0.07 0.12 0.19 0.28 0.31
26 1984 0.26 0.43 0.76 0.64 0.43 0.39 0.32 0.15 0.11 0.13 0.17 0.28 0.34 0.24
27 1985 0.15 0.14 0.85 0.56 0.33 2.68 0.63 0.11 0.12 0.19 0.18 0.18 051 061
28 1986 0.26 0.15 0.64 0.48 0.15 0.067 0.13 0.047 0.011 0.08 0.099 0.085 0.18 0.08
29 1987 0.082 0.31 0.31 0.22 0.14 0.11 0.047 0.054 0.009 0.11 0.21 0.22 0.15 0.10
30 1988 0.15 0.23 1.41 0.78 0.33 0.21 0.13 0.03 0.35 0.18 0.17 0.22 0.35 0.20
31 1989 0.31 0.27 0.31 0.12 0.075 0.13 0.097 0.075 1.16 0.21 0.17 0.17 0.26 0.27
32 1990 0.12 0.25 0.15 0.12 0.073 0.13 0.042 0.024 0.018 0.072 0.033 0.2 0.1 0.06
33 1991 0.13 0.2 0.33 0.27 0.62 0.74 0.53 0.52 0.15 0.23 0.17 0.15 0.34 0.42
34 1992 0.12 0.15 0.22 0.19 0.12 0.94 0.092 0.002 0.041 0.037 0.076 0.085 0.17 0.19
35 1993 0.1 0.15 0.55 0.64 0.42 0.44 0.2 0.068 0.14 0.069 0.043 0.054 0.24 0.20
36 1994 0.11 0.12 0.11 0.11 0.06 0.076 0.05 0.1 0.12 0.03 0.085 0.1 0.09 0.07
37 1995 0.13 0.27 0.16 0.15 0.11 0.14 0.17 0.076 0.23 0.17 0.12 0.094 0.15 0.15
38 1996 0.089 0.12 0.9 0.56 0.12 0.04 0.038 0.065 0.48 0.17 0.38 0.44 0.29 0.18
39 1997 0.29 0.39 0.22 0.32 0.086 0.14 1.27 0.51 0.19 0.24 0.19 0.61 0.37 0.38
40 1998 0.4 0.27 0.22 0.21 0.21 0.17 0.098 0.064 0.059 0.85 0.47 0.19 0.27 0.27
41 1999 0.27 1.01 1.27 0.45 0.21 0.17 0.073 0.22 0.08 0.095 0.2 0.19 0.35 0.15
42 2000 0.15 0.37 0.2 0.23 0.073 0.015 0.085 0.019 0.064 0.036 0.12 0.11 0.12 0.06
43 2001 0.092 0.092 0.17 0.24 0.31 0.55 0.13 0.014 0.51 0.098 0.13 0.09 0.2 0.25
44 2002 0.19 0.33 0.53 0.25 0.16 0.29 0.13 0.27 0.084 0.2 0.35 0.09 0.24 0.21
45 2003 0.21 0.72 0.44 0.21 0.11 0.09 0.18 0.23 0.2 0.28 0.092 0.13 0.24 0.17
46 2004 0.12 0.33 0.35 0.18 0.11 0.08 0.07 0.073 0.09 0.23 0.23 0.11 0.17 0.13
47 2005 0.098 0.37 0.69 0.25 0.6 0.22 0.063 0.05 0.037 0.077 0.12 0.11 0.22 0.17
48 2006 0.086 0.13 0.46 0.22 0.19 0.22 0.073 0.067 0.055 0.08 0.096 0.11 0.15 0.11
49 2007 0.14 0.25 0.24 0.11 0.065 0.064 0.084 0.11 0.14 0.076 0.13 0.19 0.13 0.1
50 2008 0.082 0.072 0.081 0.13 0.22 0.074 0.42 0.039 0.061 0.2 0.1 0.13 0.1 0.11
51 2009 0.1 0.13 0.14 0.14 0.17 0.1 0.037 0.008 0.007 0.065 0.031 0.051 0.084 0.06
52 2010 0.075 0.17 0.17 0.15 0.31 0.17 0.17 0.026 0.072 0.11 0.12 0.21 0.15 0.14
suma 11.102 19.326 29.241 18.369 14.849 15.62 11.545 6.709 7.712 7.488 9.883 12.551 13.7 10.56
numr
ul ani
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Mediu 0.21 0.37 0.56 0.35 0.29 0.30 0.22 0.13 0.15 0.14 0.19 0.24 0.28 0.20
Maxim 0.86 1.65 1.89 1.61 2.14 2.68 1.27 0.78 1.16 0.85 0.81 2.05 0.83 0.63
Minim 0.024 0.043 0.01 0.053 0.05 0.015 0.026 0.001 0.009 0.014 0.028 0.012 0.089 0.06
77
Tabelul 4.8. Rezultatele calculelor distribuiei intraanuale a debitului r. Coglnic - Hnceti, F=179 km
2
N Anul
caracterist
n
perioada
Scurgerea medie lunara a apei, m
3
/s
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Anul Perioada
limitei (V-XI)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Asigurarea (P %)--25%
9 1979 0.72 0.42 0.31 1.09 0.23 0.2 0.1 0.17 0.10 0.14 0.48 0.26 0.35 0.2
10 1988 0.15 0.23 1.41 0.78 0.33 0.21 0.13 0.03 0.35 0.18 0.17 0.22 0.35 0.20
11 1999 0.27 1.01 1.27 0.45 0.21 0.17 0.073 0.22 0.08 0.095 0.2 0.19 0.35 0.15
12 1984 0.26 0.43 0.76 0.64 0.43 0.39 0.32 0.15 0.11 0.13 0.17 0.28 0.34 0.24
13 1991 0.13 0.2 0.33 0.27 0.62 0.74 0.53 0.52 0.15 0.23 0.17 0.15 0.34 0.42
14 1997 0.29 0.39 0.22 0.32 0.086 0.14 1.27 0.51 0.19 0.24 0.19 0.61 0.37 0.38
15 1963 0.024 1.24 1.06 0.88 0.052 0.12 0.033 0.19 0.023 0.022 0.028 0.012 0.31 0.07
16 1971 0.36 0.52 0.73 0.22 0.31 0.15 0.51 0.043 0.26 0.079 0.076 0.33 0.3 0.2
17 1973 0.083 0.56 1.5 0.32 0.36 0.16 0.065 0.031 0.028 0.05 0.11 0.099 0.28 0.11
Medie, m
3
/s 0.25 0.56 0.84 0.55 0.29 0.25 0.34 0.21 0.14 0.13 0.18 0.24 0.33 0.22
Medie, mln m
3
0.67 1.46 2.22 1.45 0.77 0.67 0.89 0.54 0.38 0.34 0.47 0.63 10.5 4.05
Medie, % 6 14 21 14 7 6 8 5 4 3 4 6 100 39%
Asigurarea (P %)--50%
19 1983 0.3 0.18 0.21 0.28 0.33 0.51 0.76 0.26 0.11 0.07 0.12 0.19 0.28 0.31
20 1996 0.089 0.12 0.9 0.56 0.12 0.04 0.038 0.065 0.48 0.17 0.38 0.44 0.29 0.18
21 1998 0.4 0.27 0.22 0.21 0.21 0.17 0.098 0.064 0.059 0.85 0.47 0.19 0.27 0.27
22 1967 0.13 0.12 1.89 0.3 0.15 0.17 0.061 0.13 0.066 0.099 0.11 0.1 0.26 0.11
23 1976 0.12 0.17 0.88 0.3 0.22 0.12 0.092 0.096 0.22 0.254 0.3 0.31 0.26 0.19
24 1989 0.31 0.27 0.31 0.12 0.075 0.13 0.097 0.075 1.16 0.21 0.17 0.17 0.26 0.27
25 1972 0.17 0.46 0.38 0.081 0.1 0.19 0.17 0.31 0.26 0.34 0.34 0.22 0.25 0.24
26 1975 0.18 0.18 0.18 0.18 0.35 0.94 0.16 0.15 0.097 0.1 0.14 0.24 0.24 0.28
27 1993 0.1 0.15 0.55 0.64 0.42 0.44 0.2 0.068 0.14 0.069 0.043 0.054 0.24 0.20
28 2002 0.19 0.33 0.53 0.25 0.16 0.29 0.13 0.27 0.084 0.2 0.35 0.09 0.24 0.21
29 2003 0.21 0.72 0.44 0.21 0.11 0.09 0.18 0.23 0.2 0.28 0.092 0.13 0.24 0.17
30 1968 0.11 0.19 0.95 0.13 0.055 0.38 0.32 0.11 0.19 0.13 0.14 0.1 0.23 0.19
31 2005 0.098 0.37 0.69 0.25 0.6 0.22 0.063 0.05 0.037 0.077 0.12 0.11 0.22 0.17
32 1960 0.16 0.61 0.16 0.065 0.79 0.13 0.026 0.019 0.02 0.026 0.19 0.19 0.2 0.17
33 1974 0.069 0.43 0.18 0.14 0.21 0.26 0.47 0.041 0.061 0.12 0.21 0.22 0.2 0.20
34 2001 0.092 0.092 0.17 0.24 0.31 0.55 0.13 0.014 0.51 0.098 0.13 0.09 0.2 0.25
78
35 1965 0.39 0.17 0.49 0.27 0.39 0.14 0.11 0.028 0.037 0.032 0.062 0.12 0.19 0.11
Medie, m
3
/s 0.18 0.28 0.54 0.25 0.27 0.28 0.18 0.12 0.22 0.18 0.20 0.17 0.24 0.21
Medie, mln m
3
0.43 0.67 1.27 0.59 0.64 0.66 0.43 0.27 0.52 0.43 0.47 0.41 6.80 3.55
Medie, % 6 10 19 9 9 10 6 4 8 6 7 6 100 52
Asigurarea (P %)--75%
37 1992 0.12 0.15 0.22 0.19 0.12 0.94 0.092 0.002 0.041 0.037 0.076 0.085 0.17 0.19
438 1962 0.081 0.088 0.54 0.2 0.41 0.094 0.26 0.042 0.022 0.014 0.28 0.086 0.17 0.16
39 2004 0.12 0.33 0.35 0.18 0.11 0.08 0.07 0.073 0.09 0.23 0.23 0.11 0.17 0.13
40 1987 0.082 0.31 0.31 0.22 0.14 0.11 0.047 0.054 0.009 0.11 0.21 0.22 0.15 0.10
41 1988 0.13 0.27 0,16 0.15 0.11 014 0.17 0.076 0.23 0.17 0.12 0.094 0.15 0.15
42 2006 0.086 0.13 0.46 0.22 0.19 0.22 0.073 0.067 0.055 0.08 0.096 0.11 0.15 0.11
43 2010 0.075 0.17 0.17 0.15 0.31 0.17 0.17 0.026 0.072 0.11 0.12 0.21 0.15 0.14
44 2011 0.074 0.043 0.48 0.16 0.065 0.068 0.059 0.001 0.15 0.18 0.13 0.13 0.13 0.10
Medie, m
3
/s 0.10 0.19 0.34 0.18 0.18 0.23 0.12 0.04 0.08 0.12 0.16 0.13 0.16 0.13
Medie, mln m
3
0.227 0.440 0.794 0.434 0.429 0.537 0.278 0.101 0.197 0.275 0.372 0.308 4.39 2.25
Medie, % 5 10 18 10 10 12 6 2 4 6 8 7 100 51
Asigurarea (P %)--95%
46 1961 0.29 0.4 0.01 0.12 0.265 0.232 0.051 0.014 0.017 0.076 0.049 0.031 0.13 0.1
47 1959 0.097 0.071 0.16 0.053 0.05 0.11 0.052 0.071 0.03 0.04 0.19 0.54 0.12 0.08
48 2000 0.15 0.37 0.2 0.23 0.073 0.015 0.085 0.019 0.064 0.036 0.12 0.11 0.12 0.06
49 1994 0.11 0.12 0.11 0.11 0.06 0.076 0.05 0.1 0.12 0.03 0.085 0.1 0.09 0.07
50 1990 0.12 0.25 0.15 0.12 0.073 0.13 0.042 0.024 0.018 0.072 0.033 0.2 0.1 0.06
51 2008 0.082 0.072 0.081 0.13 0.22 0.074 0.042 0.039 0.061 0.2 0.1 0.13 0.1 0.11
52 2009 0.1 0.16 0.14 0.14 0.17 0.1 0.037 0.008 0.007 0.065 0.031 0.051 0.084 0.06
Medie, m
3
/s 0.136 0.206 0.122 0.129 0.130 0.105 0.051 0.039 0.045 0.074 0.087 0.167 0.11 0.08
Medie, mln m
3
0.320 0.486 0.287 0.304 0.307 0.248 0.121 0.093 0.107 0.175 0.205 0.395 3.049 1.356
Medie, % 10 16 9 10 10 8 4 3 4 6 7 13 100 44
79
Tabelul 4.9. Rezultatele calculelor livrrii tipice a debitului n or. Cimilia
P, % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
A
n
u
a
l
Perioada limitei
(V-XI)
25% 1.76 3.85 5.84 3.82 2.02 1.75 2.33 1.43 0.99 0.90 1.23 1.66 27.6 10.8
50% 1.13 1.76 3.32 1.54 1.67 1.73 1.13 0.72 1.36 1.14 1.22 1.08 17.8 9.28
75% 0.624 1.212 2.187 1.195 1.183 1.481 0.765 0.277 0.544 0.757 1.026 0.850 12.1 6.20
95% 0.913 1.388 0.819 0.869 0.876 0.709 0.345 0.265 0.305 0.499 0.585 1.127 8.7 3.87
80
4.1.4. Calculul caracteristicilor de baz ale viiturilor pluviale
4.1.4.1. Determinarea caracteristicilor de baz calculate ale viiturilor pluviale, n cazurile
dispunerii i a lipsei datelor observaiilor hidrometrice
Determinarea caracteristicilor hidrologice calculate n cazul dispunerii de date ale
observaiilor hidrometrice pe o perioad ndelungat se efectueaz prin utilizarea fuciilor analitice
de distribuire a probabilitilor anuale de depire curbele de asigurare.
Datele observaiilor multianuale din anul 1959 pn n 2010, au fost obinute din arhiva
Serviciului Hidrometeo de Stat din Moldova (tab. 4.7).
Probabilitatea empiric anual de depire P
m %,
a caracteristicilor hidrologice este determinat
conform formulei:
100
1 n
m
P
% m

(4.7)
Unde:
m numrul de rnd a componentelor seriei caracteristicilor hidrologice, plasate n ordine
descrescnd;
n numrul total al componentelor seriei.
Evaluarea parametrilor curbelor analitice de distribuie: valoarea medie multianual
max
Q
,
coeficientul de variaie
v
i raportul dintre coeficientul de asimetrie i coeficientul de variaie C
s
/C
v
stabilesc, dup seriile de observaii asupra caracteristicii hidrologice examinate, prin metoda
credibilititii maxime i metoda momentelor [3].
Coeficientul de variaie
v
i coeficientul de asimetrie
s
pentru gama distribuie Crich-
Menkel triparametric, urmeaz a fi determinat prin metoda credibilitii maxime n dependen de
statisticile
2
i
3
, calculate conform formulelor:
, ) 1 n ( k lg
n
1 i
i 2

'

(4.8)
, ) 1 n ( k lg k
i
n
1 i
i 3

'

(4.9)
unde:
k
i
coeficientul modular a caracteristicii hidrologice examinate, determinat conform formulei:
Q
Q
k
i
i

. (4.10)
Aici:
Q
i
valorile anuale ale debitului de ap;
Q
valoarea medie aritmetic a debitului de ap,
determinat n dependen de numrul de ani de observaii hidrometrice conform formulei:
n
Q
Q
n
i
i ~

1
. (4.11)
Reieind din valorilor statistice obinute
2
i
3
se determin coeficienii de variaie
V
C i
asimetrie
S

prin utilizarea recomandrilor [3].


Evaluarea coeficienilor de variaie i asimetrie prin utilizarea metodei momentelor se
efectueaz conform formulelor:

1
1
2
1

n
k

n
i
i
v
(4.12)

2 1
~
1
3
1
3

]

A
J

n n C
k n
C
v
n
i
i
s
(4.12a)
n corespundere cu cerinele actelor normative [3] la evaluarea caracteristicilor debitului
viiturilor pluviale cu un grad de asigurare diferit, prioritate se d metodei credibilitii maxime.
Rezultatele determinrii parametrilor statistici a debitului maxim de ap ntr-un timp restrns i a
volumelor acestora conform metodelor propuse sunt prezentate n tabelul 4.7.
n conformitate cu datele din fondul hidrologic [32] n anul 1939 a avut loc o viitur cu un
debit maxim de 51,9 m
3
/sec, care a depit viiturile ce au avut loc ntre anii 1959 i 2010 cu un
debit maxim de 21.7 m
3
/sec.
n cazul lurii n calcul a unei valori extraordinare a debitului maximal, care nu a fost inclus
n seria continu de n-ani a datelor observaiilor hidrometrice, valoarea lui
2
este determinat prin
metoda credibilitii maxime, conform formulei:
'
'

n
1 i
1 N
2
Q
Q
lg
1 n
1 N
Q
Q
lg
N
1
, (4.13)
82
Q
valoarea medie aritmetic, calculat prin luarea n calcul a unei valori extraordinare a
debitului de ap
N
Q
va fi determinat cu ajutorul expresiei:
Tabelul 4.10. Rezultatele calculelor parametrilor statistici a debitului viiturilor pluviale a r.
Coglnic la staia de msurri hidrologice din or.Hnceti
Caracteristicile
viiturii
Perioada
observaiilor
Numrul de
ani, n
Valoarea
medie
V
C


S

Eroarea
valorii
medii,%
Metoda credibilitii maxime
Debitul maxim de
ap
1959-2010 52 5,12 m
3
/ 1,75 2,7Cv 24
Volumele debitului
viiturii
1959-2010 52 1,01 mln. m
3
1,83 2,7Cv 25
Metoda momentelor
Debitul maxim de
ap
1959-2010 52 5,12 m
3
/s 0,95 2,7Cv 13
Volumele debitului
viiturii
1959-2010 52 1,01 mln. m
3
1,19 2,7Cv 16
'

1
1
1
1 1
n
i
i N
Q
n
N
Q
N
Q
, (4.14)
unde n numrul de ani de observaii permanente;
N numrul de ani, pe parcursul crora valoarea extraordinar a debitului maxim a viiturii
N
Q
nu a fost depit.
n conformitate cu aceste date a fost efectuat evaluarea statisticilor
2
, Q conform relaiilor
(14) i (13):
s m / . .
3
45 5 266
1 52
1 71
9 51
71
1
Q
]

A
J


17 0 86 9
1 52
1 71
45 5
9 51
71
1
2
. .
.
.
lg
]

A
J


.
n rezultat conform funciei
) (
2 V
C f
(tab. -5 [32]), cnd 17 0
2
, valoarea
coeficientului de variaie Cv a debitului maxim a viiturii din precipitaii va constitui 1,86.
Confruntnd datele acestor calcule cu rezultatele calculelor seriei periodice (tabelul 4.7) se
poate de constatat, c nivelul de variaie a debitelor maxime atinge o valoare nalt i sunt relativ
aproape conform rezultatelor lor.
83
Calculul debitelor maxime i a volumelor debitului dup viituri cu un grad de asigurare diferit
a fost efectuat n baza parametrilor statistici stabilii (
max
Q = 5,45 m
3
/sec,
V
C
= 1,86). Valoarea
coeficientului de asimetrie
V
C 7 2 C
S
.
a fost utilizat n conformitate cu recomandrile [3, 18],
prin utilizarea curbei analitice a distribuiei-gama cu trei parametri. Rezultatele, obinute printr-un
astfel de calcul, aplicabile la staia de msurri hidrologice din or. Hnceti sunt prezentate n tab.
4.8.
Tabelul 4.11 Rezultatele calculelor caracteristicilor debitului de viitur din bazinul
hidrografic al r. Coglnic, n amonte de staia de msurare din or. Hnceti.
Caracteristicile
Viiturii
Valoarea
medie
V
C
S
C
Debitele maxime (m
3
/sec) i volumele
debitului (mln.m
3
) gradul de asigurare, %
0,5 1,0 5,0 10
Debitele maxime 5,45 1,86 2,7Cv 63.2 48.0 26.2 14.1
Volumele
debitului viiturii
1,01 1,83 2,7Cv 11,4 8,79 4,65 2,62
4.1.4.2. Determinarea caracteristicilor viiturilor din bazinul hidrografic al rului
Coglnic pn la barajul lacului de acumulare, care urmeaz
a fi proiectat (or. Cimilia)
Modelarea transformrilor viiturilor pe sectorul rului Coglnic de la staia or. Hnceti pn
la or.Cimilia, este posibil prin utilizarea metodei reduciei spaiale a modulului debitelor maxime a
bazinului hidrografic n cauz. n baza generalizrii datelor despre debitul maxim al rurilor din
Moldova [18] s-a constatat, c indicele de reducie spaial al modulilor debitelor este egal cu 0,71.
n baza ecuaiei de reducie de felul
71 0 max(p)
1
q
.
) max(
) (

F
q
p
, (4.15)
unde
max(p)
q
i
) max( p
q
corespunztor modulului maxim al debitului i modulul debitului de pant cu
un anumit grad de asigurare, n m
3
/s m
2
; F suprafaa bazinului hidrografic, n m
2
. Din expresia
(15) se stabilete valoarea modulului debitului de pant cu un anumit grad de asigurare n cazul
unui debit cunoscut (tab. 4.8) i a suprafeei bazinului hidrografic lng or. Hnceti (F=179 km
2
):

71 0
max(p)
1 q
. ) max(
F
F
Q
p
. (4.16)
Acceptnd condiiile, ca pentru bazinul hidrografic al r.Coglnic n orice baraj nchis valoarea
) max( p
q
cu un anumit grad de asigurare este constant, apoi prin expresia (15) se efectueaz calculul
84
debitului n seciunea de msurcalculat a bazinului de acumulare planificat. Rezultatele unui
astfel de calcul sunt prezentate n tab. 4.12.
Tabelul 4.12 Caracteristicile de baz a debitului de viitur a r. Coglnic (or. Cimilia)
Grad de
asigurare, %
Modulul afluentului,
m
3
/s.m
2
Debitul maxim, m
3
/s Volumul debitului de
viitur, mln. m
3
0,5 13.3 85.7 19.6
1,0 10.1 65.1 14.9
5,0 5.5 35.5 8.1
10,0 3.0 19.1 4.4
Volumele debitelor dup viitur au fost stabilite conform dependenei dintre valorile debitelor
maxime cu un grad egal de asigurare i volumele debitului din bazinul hidrografic analog (r.
Coglnic-or. Hnceti) cu un coeficient de proporionalitate egal cu 4,32.
Qmax = 4.36 Wmax
R2 = 0.88
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00
Volumul viiturii (Wmax), mln. m
3
D
e
b
i
t
e
l
e

m
a
x
i
m
a
l
e

(
Q
m
a
x
)
,

m
3
/
s
Figura 4.9. Graficul dependenei valorilor cu grad egal de asigurare a debitelor maxime
i a volumelor, n staia de msurri hidrologice din or.Hnceti
4.1.4.3. Construirea modelelor hidrografului calculat al viiturii
n practica calculelor hidrologice se recomand modelele, bazate pe schematizarea
hidrografelor viiturilor sub form de diferite scheme analitice, ecuaii i funcii de distribuire.
Exemplul unei astfel de funcii este curba de distribuie Hudrici, care a fost utilizat de
G.A.Alexeev [11] la modelarea hidrografului viiturii de primvar:

x
x a
Y
2
1
10

(4.17)
unde
) max( p
i
Q
Q
Y
;

i
t
t
X
, a parametrii, valorile crora depind de caracteristica formei
hidrografului

K ,
. Coeficientul hidrografului asimetric se stabilete conform relaiei:
85
tot
cr
s
h
h
K
(4.18)

Figura.4.10. Modelul tip al hidrografului calculat cu un grad de asigurare de 1% al r.
Coglnic (or. Cimilia)
unde
cr
h

tot
h
straturile debitului viiturii n perioada creterii i stratul lui total. Valorile numerice
ale acestor parametri sunt prezentate n anexa 3, n baza crora a fost stabilit valoarea medie
multianual a coeficientului
s
K
, egal cu 0,3-0,4. Valoarea coeficientului formei hidrografului


este funcional legat cu coeficientul
s
K
i conform datelor din [11], este egal cu 0,8.
Continuarea ridicrii hidrografului poate fi stabilit conform relaiei:
) max(
) (
28 . 0
p
p m

q
Y
t

, ore (4.19)
n corespundere cu datele, prezentate anterior (tabelul 4.12) i lund n calcul parametrii din
relaia (4.19), valoarea continuitii ridicrii hidrografului calculat cu un grad de asigurare de 1 %
constituie 54 ore.
n corespundere cu datele, prezentate n tabelul B-10 [3] coordonatele relative ale modelului
tipic al hidrografului calculat sunt prezentate n tabelul 4.13. Aici mai sunt prezentate calculele
coordonatelor absolute ale modelului hidrografului.
Tabelul 4.13. Coordonatele modelului tipic a hidrografului viiturii calculat, avnd un grad de
asigurare de 1% (n cazul cnd K
s
= 0,33 i
80 , 0
)
Abcisele (X) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 3,0 5
Ordonatele (Y) 0,0 0,12 0,54 0,89 1,0 0,92 0,77 0,66 0,44 0,31 0,15 0,04 0,0
t. ore 11 22 32 43 54 65 76 86 97 108 130 162 270
Debitul,
t
Q
0.0 7.8 35.2 57.9 65.1 59.9 50.1 43.0 28.6 20.2 9.8 2.6 0.0
86
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
11 22 32 43 54 65 76 86 97 108 130 162 270
Durata viiturii, ore
D
e
b
i
t
e
l
e

v
i
i
t
u
r
i
i
,
m
/
s
4.2 Calculele utilizrii ape din lacul de acumulare
4.2.1 Determinarea caracteristicilor topografice ale lacului de acumulare
Dimensiunile oricrui bazin de acumulare sunt determinate de nivelele i volumele din actele
normative. Dimensiunea de baz a lacului nlimea lui se determin dup alegerea orizontalelor
caracteristice din faa barajului. Nivelul minim al apei constituie nivelul mort (NVM). Peste acest
nivel n lacul de acumulare se amplaseaz acel volum util, acumularea cruia i este principalul
scop al construiciei bazinului de acumulare. Nivelul apei ce corespunde cu limita superioar a
volumului util, se numete stratul acvatic de retenie sau nivelul normei de retenie (NNR). Volumul
util mpreun cu volumul mort constituie volumul total al lacului de acumulare. Informaii iniiale
necesare la soluionarea problemelor ce in de gospodrirea apelor, sunt caracteristicile topografice
ale lacului de acumulare, ce reprezint relaiile dintre parametrii geometrici ai acestuia de cotele
nivelului de umplere sau de volumele de umplere.
Caracteristicile topografice ale bazinului de acumulare sunt prezentate n form de tabele sau
grafice sub form de curbe ale suprafeei oglinzii apei, ale volumelor, adncimilor medii,
suprafeelor apelor mici (curbele litoralului), lungimii lacului de acumulare, lungimii i limii liniei
de rm, funcie de nivelele (N) sau de volumele de umplere (W).Caracteristicile topografice de
baz sunt curbele suprafeelor i volumelor. Ele sunt utilizate la alegerea posibilelor cote ale
nivelului de retenie, calculele gospodririi apelor, determinarea nivelelor calculate i volumele
lacului de acumulare. Deseori sunt utilizate caracteristicile de altitudini topografice. Curba
suprafeelor F=f(H) se construiete conform materialelor ridicrii topografice a teritoriului bazinului
de acumulare, planimetrare i sumrii ulterioare a suprafeelor dintre straturile nvecinate. Pentru a
obine curba dependenei volumelor W-f(H), sunt determinate volumele dup strate: unde F
n
i F
n
+1
suprafeele oglinzii apei din bazin la cote H i (H+I), m
2
. Curba volumelor se construiete prin
sumarea consecutiv a volumelor stratelor separate, ncepnd de la cea mai joas cot. Adncimile
medii pentru construirea curbei h
m
= f(H) se calculeaz prin raportul dintre volumele i suprafeele
date, avnd o singur altitudine H.
La estimarea condiiilor de exploatare a lacului de acumulare, planificarea msurilor de
gospodrire a apelor i pescuit, se calculeaz i se construiete curba legturii dintre suprafeele cu
ap mic i volumele de ap din ele cu un nivel de retenie normal. Nu sunt de neglijat n aceste
cazuri i aa numitele curbe ale criteriului litoralului LF, ce reflect relaia LF =f(H). Litoralul
este o zon de ap mic a bazinului de acumulare, unde adncimea nu depete 2 m. Lf=Fl/Fn, m
2
unde Fl suprafaa litoralului, determinat ca diferena dintre suprafaa oglinzii apei bazinului cu o
adncime egal cu H i suprafaa oglinzii apei la o cot de H-2, m
2
, adic Fl=Fh-Fh-2
87
n corespundere cu cerinele expuse anterior au fost calculate caracteristicile topografice ale
bazinului de acumulare n seciunea de msur din or.Cimilia.
n fig.4.11. este prezentat harta la scara: 1:10 000 a sectorului de amplasare a bazinului de
acumulare amonte de or.Cimilia.
Figura 4.11. Harta sectorului de amplasare a bazinului de acumulare (cu indicarea cotelor
de nivel a fundului, m)
88
Figura 4.12 Harta a sectorului de amplasare a lacului de acumulare
dup prelucrarea datelor cu ajutorul programului MapInfo (scara 1:10 000)
Date iniiale pentru calcul au servit hrile topografice la scara de 1:10 000 a unui sector din
lunca r. Coglnic din prejma or. Cimilia, construit prin ridicarea topografic din anul 1961 i care
sunt prezentate n fig. 4.11 i 4.12. Pentru prelucrarea datelor topografice n scopul obinerii
parametrilor necesari la calcularea caracteristicilor lacului de acumulare a fost utilizat programa
special GIS - MapInfo. Rezultatele obinute sunt prezentate n tab. 4.14 i 4.15.
89
Din fig. 4.12 se observ, c creterea volumului i a adncimii medii are loc neuniform, avnd
un maxim la cota de 81,0 m. Peste aceast cot creterea are loc mai uniform. n acelai timp,
modificarea suprafeei bazinului de acumulare se observ pn la cota de 81,5 m, dup care
suprafaa oglinzii apei rmne neschimbat. Particularitile modificrilor curbelor parametrilor
bazinului sunt cauzate de condiiile specifice de formare a albiei i a taluzului malului bazinului de
acumulare. Aceasta se rezum la faptul, c pn la cota de 81,5 m albia (fundul) bazinului se
formeaz din contul modificrii naturale a cotelor albiei, n timp ce taluzurile malurilor pe
perimetru se preconizeaz s fie construit din diguri de terasament. Perimetrul bazinului de
acumulare constituie 4.83 km.
Tabelul 4.14 Rezultatele calculelor parametrilor topografici a lacului de acumulare
C
o
t
a

n
i
v
e
l
u
l
u
i

d
e

a
p
a
,
H
,

m
S
u
p
r
a
f
a
t
a

o
g
l
i
n
z
e
i

d
e

a
p
a
,

F
m
e
d
i
e
,

m
i
im
2
S
u
p
r
a
f
a
t
a

o
g
l
i
n
z
e
i

d
e

a
p
a
,

F
H

m
i
i


m
2
D
i
f
e
r
e
n
t
a

c
o
t
e
i
,


H
,

m
V
o
l
u
m
u
l
,


W
,

m
i
i

m
3
V
o
l
u
m
u
l
,

W
H
,

m
i
i

m
3
A
d
i
n
c
i
m
e
a

m
t
d
i
e
,
H
m
e
d
i
e
,

m
79.00 0 0
10.347 0.5 5.1735
79.5 20.69 5.17 0.25
72.088 0.5 36.044
80.0 123.48 41.22 0.33
347.4735 0.5 173.7368
80.5 571.47 214.95 0.38
958.2325 0.5 479.1163
81.0 1345.00 694.07 0.52
1399.5 0.5 699.75
81.5 1454.00 1393.82 0.96
1465.0 0.5 732.5
82.0 1476.00 2126.32 1.44
1476.0 1.0 1476.0
83.0 1476.00 3602.32 2.44
1476.0 1.0 1476.0
84.0 1476.0 5078.32 3.44
1476.0 1.0 1476.0
85.0 1476.0 6554.32 4.44

Rezultatele de baz ale calculelor corespunztoare sunt prezentate n tabelul 4.14.
90
Tabelul 4.14. Caracteristicile de baz ale lacului de acumulare
Cota,m Suprafata, F.mii
m
2
Volumul,
V,mln.m
3
Adincimea medie,
m
79.0 0.0 0.0 0.0
79.5 20.69 5.17 0.25
80.0 123.48 41.22 0.33
80.5 571.47 214.95 0.38
81.0 1345.00 694.07 0.52
81.5 1454.00 1393.82 0.96
82.0 1476.00 2126.32 1.44
83.0 1476.00 3602.32 2.44
84.0 1476.00 5078.32 3.44
85.0 1476.00 6554.32 4.44
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
suprafata, mii m
3
80
82
84
86
79
81
83
85
c
o
t
a
,

m
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
volumul, mii m
3
0 1 2 3 4 5
adincimea medie, m
V=f(H)
=F(H)
h =F(H)
NVM=81.22 m

NNF=82.44 m

NVF=83.94 m
NVM=81.22 m - Cota nivelului a volumului mort
NNR=82.44 m - Cota nivelului normal de retentie
NVF=83.94 m -Cota nivelului a volumului fortat
Figura 4.12. Caracteristicile topografice ale lacului de acumulare planificat
91
4.2.2. Determinarea volumului util al lacului de acumulare la regularizarea sezonier a
debitului (fr a lua n calcul pierderile corespunztoare)
Pentru calcularea regularizrii sezoniere a debitului din lacul de acumulare este necesar de
soluionat urmtoarele probleme:
- stabilirea periodicitii de lucru a bazinului;
- determinarea volumului util;
- calcularea volumelor de umplere i deversrile libere de ap din bazinul de acumulare.
Soluionarea problemelor enumerate solicit caracteristici iniiale:
- valoarea debitului mediu anual de ap cu un grad de asigurare calculat al regularizrii;
- modele tip de ditribuie intraanual a debitului lunar pentru anii cu debite mici;
- caracteristicile topografice ale bazinului;
- valoarea volumului mort;
- pierderile suplimentare la evaporare;
- date normative la evaluarea pierderilor prin infiltrare din bazin.
n corespundere cu regulile de regularizare sezonier a debitului rului [20] valoarea
volumului brut de utilizare trebuie s fie conform ecuaiei:
P
W
bruto
U
, (4.20)
Adic, volumul de utilizare inclusiv i pierderile (
bruto
U
) trebuie s fie egal sau mai mic dect
volumul debitului anual (
P
W ) din bazin. Acest scenariu de regularizare a debitului este acceptat n
cazurile cnd nu se cunoate din timp volumul de ap utilizat.
n calitate de criteriu de siguran la asigurarea consumatorului cu ap n practica hidrotehnic
se utilizeaz asigurarea calculat. Valorile normative ale acestei asigurri calculate sunt stabilite n
dependen de volumul de livrare a apei consumatorului. n cazul utilizrii bazinului de acumulare
la irigare, pescuit i recreare asigurarea calculat de livrare se recomand de stabilit 75 85 %. n
cazul calculelor la gospodrirea apelor asigurarea de livrare se egaleaz cu asigurarea scurgerii
anuale de ap n bazin.
Pentru stabilirea volumului util la regularizarea sezonier a debitului se utilizeaz calculele
balanei hidrice, difereniind sarcina direct i indirect.
n sarcina direct se stabilete, prin compararea debitului calculat i volumul de ap utilizat,
volumul util al bazinului de acumulare, ct i regimul lui de lucru n dependen de condiiile de
regularizare stabilite.
Reieind din expresia (4.21) avnd un volum cunoscut de debit cu un grad de asigurare stabilit
de 75 %, egal cu
1 , 12
% 75
W
mln. m
3
/an i debitul de ap
38 . 0
% 75
Q
m
3
/s (tabelele 4.6 i 4,9) n
primul caz acceptm valoarea pozitiv a utilizrii apei, egal cu 9,0 mln. m
3
/an, avnd valoarea
92
constant a utilizrii lunare medii, egal cu 0,285 m
3
/s, sau a volumului de - 0,750 mln. m
3
/lun.
Calcularea caracteristicilor regularizrii sezoniere se reduce la ecuaia balanei gospodririi apelor:
,
75
t Q V t q t Q V
eva per net t

(4,21)
Unde
t
V
- modificarea volumului bazinului de acumulare n timp t (luna), mln. m
3
;
% 75
Q
-
afluxul de ap (debitul), m
3
/s;
net
q
- debitul de ap utilizat, m
3
/s;
per
V
- volumul de pierderi n timp
t , mln. m
3
;
tva
Q
- volumul de ap deversat, m
3
/s.
Realizarea ecuaiei balanei hidrice (4.22) se efectuiaz sub form de tabel. Rezultatele
calculelor caracteristicilor de baz a regularizrii sezoniere, fr a fi luate n calcul pierderile, sunt
prezentate n tab. 4.15.
Tabelul 4.15. Calculul lacului la regularizarea sezonier, fr a lua n calcul pierderile.
l
u
n
i
l
e
A
f
l
u
x
u
l

d
e

a
p

,

Q
,

m
3
/
s
u
t
i
l
i
z
a
r
e
a
,
q

m
3
/
s A
f
l
u
x
u
l

d
e

a
p

,

W
,
m
l
n
.

m
3
u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

,

U

m
l
n
.
m
3
s
u
r
p
l
u
s
,

+
n
e
a
j
u
n
s
,

-
Volumele de
umplere i
evacuare,
mln. m
3
V
x
R
x
1 2 3 4 5 6 7 8 9
II 0.461 0.285 1.212 0.750 0.462 0.257 0.04
III 0.832 0.285 2.187 0.750 1.437 0.679 1.437
IV 0.455 0.285 1.195 0.750 0.445 0.679 0.445
V 0.450 0.285 1.183 0.750 0.433 0.679 0.433
VI 0.563 0.285 1.481 0.750 0.731 0.679 0.731
VII 0.291 0.285 0.765 0.750 0.015 0.679 0.015
VIII 0.105 0.285 0.277 0.750 V
1
=3.525 0.473 0.679
IX 0.207 0.285 0.544 0.750 0.206 0.206
X 0.288 0.285 0.757 0,750 0.007 d
1
=0.679 0.000
XI 0.390 0.285 1.026 0.750 0.276 0.007
XII 0.323 0.285 0.850 0,750 0.100 0.283
I 0.240 0.285 0.624 0.750 V
2
=0.383 0.126 0.383
d
2
=0.126 0.257
suma 12,1 9,00 3.908 0.805
diferena 3.103
93
4.2.3. Pierderile de ap din lacul de acumulare
Pierderile la evaporare. La construcia bazinului o parte din lunca rului este inundat, ceea
ce duce la majorarea evaporrii comparativ cu evaporarea pe uscat. Astfel apare necesitatea
determinrii evaporrii de pe suprafaa apei i de pe suprafaa de ascat care a fost inundat.
Evaporarea de pe suprafaa oglinzii apei. n cazul unui volum destul de mare de ap n
bazinul de acumulare stratul de avaporare depinde de cantitatea de cldur care cade pe suprafaa
apei. Lund n calcul aceast legitate, unii autori [17] consider, c cantitatea de cldur ce cade pe
suprafaa apei este determinat de condiiile balanei de radiaii sau din sumele temperaturilor medii
lunare ale aerului
~ L
t
. Aceasta permite de stabilit dependena dintre coeficientul evaporrii limit
i suma temperaturelor aerului pe perioada cald a anului:

~

L
t f
L
P R
E
max
. (4.22)
Aici R componenta pozitiv a balanei radiaionale; - cldura ce nimerete din atmosfer. Pentru
regiunile din sudul Moldovei i Ucrainei se propune [17] dependena regional de tipul:
~

IX
V
L
t E 307 3 . 13
max
mm. (4.23)
Estimarea
max
E
conform formulei (4.23) a fost efectuat n baza datelor observaiilor asupra
temperaturii aerului la staia meteorologic din or.Comrat n perioada anilor 1955-2010 (tabelul
4,17).
Tabelul 4.16. Temperaturile medii lunare ale aerului la staia din or.Comrat
V VI VII VIII IX
~
IX
V
L
t
16,3 19,9 21,9 21,4 16,5 96,0
n cazul cunoaterii sunei temperaturii aerului 96,0 conform formulei (4,23) este determinat
stratul limit anual de evaporare:
~

IX
V
L
t E 307 3 . 13
max
= 13,3*96 307 = 970 mm/an.
Pentru obinerea modelului distribuirii intraanual de pe suprafaa apei sunt utilizate datele
obsarvaiilor multianuale asupra evaporatorului -3000, instalat la staia din or. Comrat.
Generalizarea datelor medii lunare asupra evaporrii sunt prezentate n tab. 4.18.
94
Tabelul 4.18. Distribuia anual a evaporrii de pe suprafaa acvatic
IV V VI VII VIII IX X XI Suma
88 121 133 156 151 107 68 16 840
10 14 16 19 18 13 8 2 100
Pentru determinarea evaporrii de pe suprafaa uscatului poate fi utilizat ecuaie balanei ap-
cldur [17]
3 / 1
3
max
0
max 0
1

]
]

A
J
'
'


E
X
E E . (4.24)
Aici
0
X stratul mediu multianual ale precipitaiilor ce cad pe suprafaa bazinului n mm, care
este sabilit conform datelor observaiilor multianuale la staia din Comrat, care constituie 518
mm/an.
Avnd aceste date iniiale valoarea evaporrii de pe suprafaa uscatului se poate de calculate
prin formula (4,24).
3 / 1
3
0
970
518
1 970

]
]

A
J
'

E = 494 mm/an.
n rezultat evaporarea adugtoare va constitui:
0 max
E E E
ad
= 970 494 = 476 mm/an.
Pentru anul cu precipitaii reduse 75 % de asigurare pierderile la evaporare urmeaz a fi
acceptate cu asigurare de 100 -75=25 %. La estimarea
%) 25 ( ad
E
apare necesitatea stabilirii
parametrilor statistici de variaie a evaporrii (v i Cs). Prelucrarea materialelor observaiilor din
Comrat a permis calcularea valorilor v = 0,17, dar Cs =0.0.
Avnd parametrii statistici stabilii conform curbelor analitice de distribuire se calculeaz
stratul annual de avaporare de pe suprafaa apei cu o asigurare dat de 25 % conform:

max 25 %) 25 max(
E K E
= 1,11970 = 1077 mm/an.
Pentru determinarea evaporrii de pe uscat cu asigurarea de 75 % se utilizeaz egalitatea
balanei hidrice;
(%) 75 (%) 75 %) 75 ( 0
Y X E
(4,25)
Valorile precipitaiilor anuale cu o asigurare de 75 % au fost stabilite prin prelucrarea
statistic a datelor anuale de la Comrat. Rezultatele acestei prelucrri a permis stabilirea urmtorilor
parametri: X
o
=518 ; Cv =0.22 ; Cs= 2Cv =0.44 . La aceste date valorile X
75(%)
vor constitui 424
mm. Valoarea debitului anual Y
75(%)
, conform tabelului constituie 20 mm/an.
Asfel, valoarea evaporrii de pe uscat cu o asigurare de 75% n corespundere cu ecuaie
(4,28 ), va fi egal cu 404 mm /an.
95
Modelul tip a distribuiei intraanuale a precipitaiilor sunt prezentate n tabelul 4,19
n baza rezultatelor obinute determinarea distribuiei intraanuale a evaporrii (tab. 4,18) i
distribuiei precipitaiilor (tab. 4,19) i a datelor finale asupra estimrii valorilor medii multianuale-
evaporarea de pe suprafaa apei i a uscatului , a precipitaiilor atmosferice i a debitului de ap al
rului n tab. 4.20 sunt prezentate rezultatele calculului distribuiei intraanuale a piederilor
suplimentare la evaporare de pe suprafaa bazinului.
Tabelul 4.19. Modelul standart al repartiiei precipitaiilor atmosferice, %
IV V VI VII VIII IX X XI
7 12 14 11 11 7 5 8
Tabelul 4.20 Rezultatele de calcul al pierderilor adiionale la evaporare
de la suprafaa apei a rezervorului
luni
IV V VI VII VIII IX X XI
%) 25 max(
E
,
105 149 173 207 196 139 91 20
(%) 75
X
,
31 49 59 47 45 29 23 33
%) 25 ( 0
E
,
28 48 57 44 44 28 20 32
(%) 25 ad
E
,
77 101 116 163 152 111 71 -12
Pierderile de ap la infiltrare
La calcularea prealabil ( la stadiul de scheme) toate tipurile de pierderi de infiltraie din bazin
se estimeaz conform normativelor sub form de straturi de scurge din suprafata lacului sau n
procente din volumul mediu de ap din bazin in timpul dat n dependen de condiiile
hidrogeologice a fundului bazinului (dup I.F.Plecov)[28].
n corespundere cu cercetrile pe teren condiiile hidrogeologice corespund condiiilor
hidrogeologice medii (soluri permiabile n patul rezervorului, apele subterane de pe pantese se
gsesc mai sus de nivelul NVM).
n aceste condiii pierderile la infiltrare constituie 1-1,5 % din volumul de ap mediu din bazin
pentru o lun.
Calcularea pierderilor de ap la regularizarea sezonier n lacul de acumulare
Lund n consideraie faptul, c la nceputul utilizrii apei din bazinul de acumulare n el
trebuie s fie acumulat ap la un volum, suficient pentru acoperirea nu numai a neajunsului de
aflux de ap din ru, dar i pentru compensarea pierderilor irecuperabile la evaporare i la infiltrare
prin rocile de fund pe parcursul utilizrii bazinului, apare necesitatea de a calcula i a duce cont de
aceste pierderi la determinarea volumului util al bazinului hidrografic. Volumele de pierderi se
calculeaz pentru aceleai intervale de timp, ca i volumele de ap de aflux din ru i a celui de
96
utilizare. Metodica de calcul este prezentat n [22]. Rezultatele de baz sunt prezentate n tabelul
4.17.
Trebuie de menionat, c astfel de calcule determin o nou periodicitate, deci rezult c i un
volum util nou al bazinului.Volumul util al bazinului de acumulare cu luarea n calcul i a
pierderilor, de obicei este mai mare dect fr el. Diferena dintre volumele sumare ale debitului n
surplus i cel insuficient numeric este egal cu volumul sumar de deversare a apei. Totodat volumul
total de ap al bazinului de acumulare ce reflect pe grafic utilizarea total de ap, trebuie s fie
egal cu suma volumului util i a volumui mort:
V
NNR
= V
UT
+ V
VM
Volumele de la finele intervalelor de timp, cu un volum iniial egal cu volumul mort al
bazinului de acumulare, dup cum se vede din rezultatele calcului, se modific n limitele V
NNR
>V

> V
VM
. Lund n consideraie, c la calcularea pierderilor de ap din bazinul de acumulare,
volumele de umplere a lui modific valorile iniiale (coloanele 2 i 12 din tab. 4.18), apare
neconcordan ntre volumele V
c
i suprafaa

oglinzii

apei
c(i)
, care sunt legate reciproc prin
caracteristicile topografice ale bazinului de acumulare. Pentru excluderea acestor neconcordane i
obinerea rezultatelor veridice ale volumelor utile i totale, apare necesitatea efecturii calculelor
repetate prezentate n tabelul 2. Totodat, n calitate de volume noi iniiale calculate sunt acceptate
volumele de umplere din tabelul anterior. Cu alte cuvinte, la efectuarea calculelor, unde este necesar
de determinat valorile reale ale volumelor utile i totale, este necesar de efectuat calcule repetate
pn la acel moment, cnd diferena a dou volume utile asemntoare nu va depi 2%.
n corespundere cu cerinele constatate, a fost efectuat un calcul repetat a regularizrii
sezonier a debitului, rezultatele cruia sunt prezentate n tab 4.19. Dup cum se vede din
compararea volumului util cu volumul analog din calculul anterior (tab.4.19), valoarea diferenei
V

nu depete 2%, acceptnduse ca volum util i total definitiv valorile din tabelul 2, adic V

=1.77 mln. m
3
.
Calculul analitic a regularizrii sezoniere a bazinului de acumulare permite stabilirea valoarea
volumului util i total la un regim de utilizare dat, n baza crora se determin valoarea nivelului
normal de retenie (NNR) a bazinului, care se calculeaz conform caracteristicilor topografice sau a
curbei suprafeei i a volumului bazinului (fig. 4.12). Valoarea cotei nivelului normal de retenie
pentru V
UT
=1.77 mln. m
3
, constituie H
NNR
= 81.76 m cotei absolute.
97
Tabelul 4.18. Rezultatele calculelor parametrilor lacului de acumulare la regularizarea sezonier, lund n calcul piederile
corespunztoare (prima concretizare)
l
u
n
i
l
e
V
o
l
u
m
e
l
e

d
e

u
m
p
l
e
r
e
V
k
l

m
l
n
.

m
3
V
o
l
u
m
e
l
e

c
a
l
c
u
l
a
t
e

V

l

m
l
n
.

m
3
S
u
p
r
a
f
a

a

o
g
l
i
n
z
i
i

a
p
e
i
,

(
p
l
)
,

m
l
n
.

m
3
S
t
r
a
t
u
l

d
e

p
i
e
r
d
e
r
i

l
a

e
v
a
p
o
r
a
r
e

E
d
,
,

m
m

m
l
n
.
m
3
(Wx-Ub),
mln. m
3
V
o
l
u
m
e
l
e

d
e

u
m
p
l
e
r
e

i

d
e
v
e
r
s
a
r
e
m
l
n
.

m
3
E
v
a
p
o
r
a
r
e
,
W
e
I
n
f
i
l
t
r
a
r
e
a

,
W
f
S
u
m
a
r
e
U
t
i
l
i
z
a
r
e
a

b
r
u
t

,

U
b
,

m
l
n
.

m
3

a
f
l
u
x
,

W
,
m
l
n
.
3
S
u
r
p
l
u
s

+
N
e
a
j
u
n
s
,

-
Vkl Rx
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
I 1.257 1.032
II 1.679 1.468 1.465 0 0.000 0.022 0.022 0.772 1.212 0.440 1.472
III 1.679 1.679 1.466 0 0.000 0.025 0.025 0.775 2.187 1.412 2.758 0.114
IV 1.679 1.679 1.466 0 0.000 0.025 0.025 0.775 1.195 0.420 2.758 0.420
V 1.679 1.679 1.466 105 0.154 0.025 0.179 0.929 1.183 0.254 2.758 0.254
VI 1.679 1.679 1.466 149 0.218 0.025 0.244 0.994 1.481 0.488 2.758 0.488
VII 1.679 1.679 1.466 173 0.254 0.025 0.279 1.029 0.765 V1 =3.014 0.264 2.494
VIII 1.206 1.443 1.465 207 0.303 0.22 0.325 1.075 0.277 0.798 1.697
IX 1.00 1.103 1.44 195 0.281 0.017 0.297 1.047 0.544 0.503 1.193
X 1.007 1.003 1.420 139 0.197 0.015 0.212 0.962 0.757 0.205 .,00
XI 1.283 1.145 1.450 91 0.132 0.017 0.149 0.899 1.026 0.127 d1=1.77 1.127
XII 1.383 1.333 1.460 20 0.029 0.020 0.049 0.799 0.850 0.050 1.177
I 1.257 1.320 1.458 0 0.000 0.020 0.020 0.770 0.624 V2=0.177 0.145 1.032
d2=0.145
Suma =3.191 =1.915
1.276
=1.276
diferen
a
V1=3.014 V2=0.177
d1=1.77 d2=0.145
Vut=1.77 Vpl=2.77
Remarc: Vpl volumul total
Tabelul 4.19. Rezultatele calculelor parametrilor bazinului de acumulare la regularizarea sezonier, lund n calcul piederile
corespunztoare (a doua concretizare)
l
u
n
i
l
e
V
o
l
u
m
e
l
e

d
e

u
m
p
l
e
r
e


V
k
l
m
l
n
.

m
3
V
o
l
u
m
e
l
e

c
a
l
c
u
l
a
t
e
V

l
m
l
n
.

m
3
S
u
p
r
a
f
a

a

o
g
l
i
n
z
i
i

a
p
e
i

(
p
l)
, m
ln
m
3
S
t
r
a
t
u
l

d
e

p
i
e
r
d
e
r
i

l
a

e
v
a
p
o
r
a
r
e

E
d
,
,

m
m

m
l
n
.
m
3
(Wx-Ub),
mln. m
3
V
o
l
u
m
e

d
e

u
m
p
l
e
r
e

i

d
e
v
e
r
s
a
r
e
m
l
n
.

m
3
e
v
a
p
o
r
a
r
e
,
W
e
i
n
f
i
l
t
r
a
r
e
,
W
f
s
u
m
a
r
e
U
t
i
l
i
z
a
r
e

b
r
u
t
o
,

U
b
,

m
l
n
.

m
3

A
f
l
u
x
,

W
,

m
l
n
.

m
3

s
u
r
p
l
u
s

+
n
e
a
j
u
n
s
,

-
Vkl Rx
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
I 1.032 1.043
II 1.472 1.252 1.44 0 0.000 0.019 0.019 0.769 1.212 0.444 1.481
III 2.758 2.115 1.476 0 0.000 0.032 0.032 0.782 2.187 1.406 2.805 0.088
IV 2.758 2.758 1.476 0 0.000 0.041 0.041 0.791 1.195 0.404 2.805 0.404
V 2.758 2.758 1.476 105 0.155 0.041 0.196 0.946 1.183 0.237 2.805 0.237
VI 2.758 2.758 1.476 149 0.220 0.041 0.261 1.011 1.481 0.470 2.805 0.470
VII 2.494 2.626 1.476 173 0.255 0.039 0.295 1.045 0.765 V1=2.960 0.280 2.525
VIII 1.697 2.096 1.476 207 0.306 0.031 0.337 1.087 0.277 0.810 1.715
IX 1.193 1.445 1.440 195 0.281 0.022 0.302 1.052 0.544 0.509 1.207
X 1.000 1.097 1.420 139 0.197 0.016 0.214 0.964 0.757 0.207 1.00
XI 1.127 1.064 1.415 91 0.129 0.016 0.145 0.895 1.026 0.131 d1=1.805 1.131
XII 1.177 1.152 1.430 20 0.029 0.017 0.046 0.796 0.850 0.054 1.185
I 1.032 1.105 1.422 0 0.000 0.017 0.017 0.767 0.624 V2=0.185 0.142 1.043
d2=0.142
Suma =3.145 =1.947
1.198
=1.199
diferena V1=2.96 V2=0.185
d1=1.805 d2=0.142
Vut=1.805
Vpl=2.805
4.3 Determinarea volumului mort al lacului de acumulare
Calculul nmolirii lacului
Nivelul volumului mort (NVM) este denumit nivelul minim al bazinului de acumulare, la care
este posibil exploatarea dup normative a bazinului. Volumul apei, ce se afl sub NVM, se
numete mort, deoarece el nu particip la procesul de regularizare a debitului, dup prima umplere a
bazinului i nu se folosete n scopuri utile.
Dup prima umplere a bazinului pn la cota NVM, se constituie nivelul mort i servete n
urmtoarele scopuri:
1. Acumularea n bazin a aluviunilor ce nimeresc pe parcursul termenului de exploatare;
2. Asigurarea condiiilor sanitare i nepermiterea n lunile de var formarea suprafeelor cu
ape mici n bazin, evitnd poluarea apelor i formarea focarelor de infecii;
3. Asigurarea regimului necesar pentru a avea posibilitate de pompare a apei pe suprafaele
irigate;
4. Garantarea presiunii optimale calculate n cazul utilizrii bazinului n scopuri energetice.
Pentru condiiile regionale la planificarea bazinului din or. Cimilia este necesar de atras atenia la
cerinele 1, 2 i 3 descrise anterior.
La determinarea volumului de ap mort al bazinului de acumulare cea mai important condiie
este calcularea volumului de nnmolire a lui, evaluarea duratei de exploatare a bazinului n cauz,
adic perioada de ani, pe parcursul crora va avea loc nmolirea parial sau total a acestuia.
n calitate de caracteristic de baz a termenului relative
rel
t
de nmolire a bazinului de
acumulare se i-a raportul dintre volumul total
NRN
V
i volumul mediu multianual de aluviuni
s
V

adic
S
NRN
rel
V
V
t
(4.21)
Evaluarea debitului aluviunilor se bazeaz pe prelucrarea special a datelor observaiilor
multianuale (anexa 2).
n corespundere cu actele normative n vigoare, bazinul de acumulare n cauz poate fi plasat
la categoria a patra de construcii capital, avnd un termen de exploatare nu mai mic de 30 ani.
Pentru estimarea prealabil a volumului de nnmolire poate fi utilizat ecuaia:
m V V
S a
1 30
. (4/23)
Aici m cota-parte a aluviunilor de funt din sedimentri, care conform [20] constituie 10-12%
din volumul aluviunilor n suspensie; - cota-parte a aluviunilor n suspensie, deversate din bazin.
Generalizarea materialelor referitor la nmolirea bazinelor de acumulare artificial din Moldova au
artat [34], c capacitatea lor de a acumula aluviuni depinde de volumul relative al bazinului i se
determin conform funciei
) / (
0
W V f
NRN

, unde
NRN
V
- volumul total de apn bazin, care este
egal cu 2,77 mln. m
3
(tabelul 4.18), dar
0
W
- norma debitului anual (aflux), ce constituie 20,1 mln.
m
3
. Raportul dintre aceste valori constitiuie 0,14, iar conform tabelului 8.5, din lucrarea [20]
valoarea capacitii de acumulare a aluviunilor este = 0,16.
n rezultat volumul nnmolirii calculat, numeric egal cu volumul mort, poate fi calculat
conform ecuaiei (4.23):
m V V
S a
1 30
= 3022.710
3
(1+0.12-0.16) = 654 mii. m
3
Pentru asigurarea calitii sanitare i tehnice a apei n bazinul de acumulare este necesar ca
adncimea lui la un volum mort de ap V

s fie mai mare de 2,0-2,5 m. n aceste condiii volumul


bazinului conform relaiilor h
med
=f(H) i V=f(H) (vezi figura 4.13) constituie aproximativ 3 mln.
m
3
, fapt ce depete semnificativ volumul de nmolire.
Cu toate acestea, reieind din faptul, c bazinul de acumulare n cauz este planificat pentru
utilizare n scopuri recreative, irigare i piscicultur, n calitate de criteriu de baz pentru stabilirea
volumului mort poate fi acceptat condiia, ce asigur o deversare maxim a apelor din viiturile
pluvial i a capacitii nesemnificative de reinere a aluviunilor n bazin.
n aceste condiii valoarea volumului mort trebuie s fie puin mai mare dect volumul de
nmolire i s constituie 1.0 mln.m
3
. n cazul unui astfel de volum mort cota NVM, stabilit
conform caracteristicii topografice (figura 4.13) va constitui 81.2 m absolut dup Sistemul Baltic.
Dac presupunem, c termenul de exploatare a bazinului de acumulare va constitui nu mai
puin de 30 ani, atunci valoarea volumului mort de sedimentri pentru aceast perioad nu va depi
60 m, adic 0,6 m, ceea ce constituie aproximativ 17 % din adncimea medie a bazinului. Aceast
adncime corespunde aproximativ cu suprafaa oglinzii apei a bazinului de acumulare, fiind egal cu
1470 mii m
3
i a volumului de - 0,85 mln. m
3
. Cu toate c rezultatele obinute sunt aproximative,
ele calitativ corespund cu datele generalizate obinute la studiul bazinelor de acumulare din
Moldova [20]. Aceasta ne permite de a recomanda ca termen de exploatare a bazinului de
acumulare n cauz s fie aproximativ egal cu 30 ani, dar valoare volumului mort egal cu -1,0
mln.m
3
Cerinele tehnico-sanitare pentru stabilirea volumului mort al bazinului de acumulare
Alt criteriu foarte important la evaluarea volumului mort al bazinului este respectarea unor
criterii tehnico-sanitare bine stabilite. Pentru asigurarea calitii tehnico-sanitare a apei n bazin este
necesar, ca adncimea lui, la un volum mort dat V
vm
s fie mai mare dect 2,0 - 2,5 m, iar criteriul
litoralului L

< 0.35. n aceste condiii pentru adncimea de 2,0 m, volumul bazinului de acumulare,
n conformitate cu h
med
=f(H) i V=f(H) va constitui aproximativ 2950 mii m
3
, ce semnificativ
depete volumul de nnmolire i nu respect relaia recomandat: V
sanit.
V
s
0,5W

, undeW


debitul anual de ap. n cazul nostru V
sanit.
>

V
s
>0,5W

De aici reiese, c bazinul de acumulare nu


va fi efectiv exploatat, deoarece starea lui sanitar nu este asigurat de condiiile lui de nnmolire.
Cu toate acestea, reieind din faptul, c bazinul de acumulare se planific pentru o utilizare
complex (recreativ, de irigaie i piscicol) n calitate de criteriu de baz pentru stabilirea
volumului mort poate fi luat n calcul V
vm
V
s,
adic

valoarea volumului mort trebuie s fie mai
mare dect volumul de nnmolire i s nu depeasc aproximativ 1 mln. m
3
.
Determinarea volumului de regularizare a lacului de acumulare la scurgerea
viiturii cu un grad de asigurare stabilit
La trecerea valului de viitur prin bazin are loc redistribuirea n timp a debitului. n rezultat se
micoreaz dabitul maxim i se majoreaz durata viiturii. Aceasta se petrece din contul acumulrii
apei ca volum util al bazinului, ct i volum regulatoriu, care temporar se acumuleaz superior
nivelului normal de retenie al bazinului. Astfel, evidena transformrii viiturii permite de a micora
dimensiunile construciilor mpotriva inundaiilor i a prentmpina inundarea teritoriilor ce se afl
n aval de baraj. Calculele transformrii viiturii se efectueaz prin soluionarea ecuaiei balanei
hidrice a bazinului ntre volumul debitului de intrare i cel de ieire din bazin. n final, acceptnd
volumele acumulate de ap la nceputul intervalului de trecere a viiturii i la sfrit, corespunztor
egal cu V
st
i V
fin
, ecuaia balanei poate fi urmtoarea:

fin
V V
st
+Q
med
t -
2
fin st
q q
t
Unde, Q
med
- valoarea medie a debitului viiturii,
st
q
- debitul evacuat la nceputul viiturii,
fin
q
-
debitul evacuat la sfritul viiturii.
Rezolvarea ecuaiei n cauz fa de
fin
q
constituie problema de baz a regularizrii viiturii.
Pentru aceasta sunt necesare urmtoarele date iniiale:
-Modelul calculat a hidrografului viiturii;
- debitul maxim Q
m
W
m
din topirea zpezilor sau din precipitaii;
- caracteristicile topografice ale bazinului de acumulare;
-cotele NNR i NVM.
Utiliznd formula lui D.I.Cocerin [28] se presupune schematizarea viiturii i a hidrografului
debitelor evacuate sub form de triunghiuri;
), 1 (
m
f
m m
W
V
Q q
m
3
/s
Unde:
m
Q
- debitul maxim al viiturii cu un grad stabilit de asigurare (1%),
m
W
- volumul debitului
dup viitur cu acelai grad de asigurare,
f
V
- volumul forat, valoarea cruia se determin
conform curbei volumelor n condiii, c pragul evacurii apei din bazin se instaleaz la cota NNR.
Pentru calcularea parametrilor instalaiei de evacuare a apei au fost luate n calcul dou
variante de condiii:
- cota nivelului forat a fost acceptat de - 83. 44 m
- cota nivelului forat a fost acceptat de -84. 44 m
La prima variant presiunea apei constituia h
m
= H= H
f
H
npl
=83.44-82.44= 1.0 m, la a doua
h
m
=H= H
f
H
npl
=84.44-82.44= 2,0 m. Corespunztor acestor presiuni valorile volumului forat
constituie
1
1 f
V
= 1,481 mln. m
3
, i
1
2 f
V
= 2,952 mln. m
3
.
n aceste condiii au fost efectuate urmtoarele calcule pentru prima variant conform
formulei:
s m
W
V
Q q
m
f
m m
/ 6 . 58
9 . 14
481 . 1
1 ( 1 . 65 ) 1 (
3

n acest caz, conform valorii
m
q
i a presiunii maxime h
m
= H=1.0 m, utiliznd ecuaia
hidrologic a deversrii apei sub form de trapez, poate fi determinat limea pragului lui, ce va
asigura deversarea liber a undei de viitur:
m
h g
q
b
m
m
. 51 . 31
) 0 . 1 ( 62 . 19 42 . 0
6 . 58
2 42 . 0
5 . 1 2 / 3

i pentru varianta a doua h
m
= H=2.0 :
s m
W
V
Q q
m
f
m m
/ 1 . 52
9 . 14
952 . 2
1 ( 1 . 65 ) 1 (
3

Iar limea deversorului:

m
h g
q
b
m
m
8 . 9
) 0 . 2 (
62 . 19
42 . 0
1 . 52
2
42 . 0
5 . 1 2 / 3

Rezultatele de baz ale calculelor sunt prezentate n tab. 4.20 i 4.21
Tabelul 4.20 Rezultatele calculelor parametrilor de baz la regularizarea
debitului de viitur n lacul de acumulare (varianta I)
Q
m
=65.1 m
3
/s W
m
=14.9 mln. m
3
NNR = 82.44 m
NVM = 81.2m h

= 1.22 m h
m
=1.0 m
Deversor deschis h
m
= 1,24
V
f
mln. m
3
q
m
m
3
/s
b,
m
Volumul mort,
mln m
3
1.481 58,6 31.51 1.0
Tabelul 4.21 Rezultatele calculelor parametrilor de baz la regularizarea debitului
de viitur n lacul de acumulare (varianta I)
Q
m
=65.1 m
3
/s W
m
=14.9 mln. m
3
NNR = 82.44 m NVM = 81.2m
h
nnr
= 1.22 m h
m
=2.0 m
Deversor deschis h
m
= 1,24
V
f
mln. m
3
q
m
m
3
/s
b,
m
Volumul mort,
mln m
3
2.952 52,1 9.8 1.0
n cazul alegerii construciei de deversare sub form de ecluz, se procedeaz astfel, ca s se
pstreze ct mai mult nivelul la cota NNR. Volumul de ap deversat astfel, numeric este egal cu
volumul debitului. Numai din momentul, cnd debitul afluxului va fi egal cu cel al deversrii la o
deschidere total a ecluzei (q
npl
) la regularizarea viiturii va participa volumul regulatoriu al
bazinului de acumulare. Deversarea maxim este egal cu suma q
m
=q
npl
+q
,
m
, unde: q
,
m
deversarea
maxim se calculeaz conform formulei:
), 1 (
m
f
m m
W
V
Q q


Lund n calcul, c
m
Q
=
m
Q
- q
npl
, apoi
m
W
poate fi calculat prin formula:
2
2
) (
m
npl m m
m
Q
q Q W
W


n rezultat valoarea debitului maxim prin deversator cu ecluz poate fi calculat prin expresia:
npl
npl m
m
m
f
npl m m
q
q Q
Q
W
V
q Q q
]
]

A
J
'
'


2
1 ) (
Rezolvarea acestei ecuaii se efectuiaz prin alegerea a unei astfel de valori h
m
care d
egalitate la determinarea prin ecuaia:
2 / 3
2
m m
h g mb q
Pentru simplificare rezolvrii ecuaiei se poate de utilizat nomograma lui I.A.Jelezneac [28],
care exprim legtura coeficientului de transformare prin componentele V
f
W
m
h
m
adic:
'
'

y
W
V
f
m
f
,
Q
q
m
m

Unde
y
- raportul presiunilor la NNR (h
npl
) i la stratul maxim forat h
m.
Calculul coeficientului de transformare (dupa nomograme)
Calcularea prin utilizarea nomogramelor deasemenea se efectuiaz pentru dou variante i
include urmtoarele etape:
-fixm cota la nivelul forat al apei n bazinul de acumulare egal cu , H
f
=H
nnr
+1.5 m

=82,44 m +
1,5 m = 83,94 m,
-determinm sarcina hidrostatic maxim h
m
= h

+ (H
f
H
npl)
)=1,22 m + 1.5 m=2.72 m.
- calculm
45 . 0
72 . 2
22 . 1
h
h
m
Y
;
-utiliznd caracteristica topografic a bazinului stabilim volumul, corespunztor sarcinii hidrostatice
maxime h
m
=2,72 m, care este egal cu V=5,078 mln m
3
;
-calculm valoarea volumului forat V
f
= V

V

=5,078-2.77 =2.31 mln m


3
;
-calculm raportul V
f
/ W
m
= 2.31/14.9= 0.16;
- reieind din rezultatele obinute Y=0.31 i V
f
/ W
m
=0.16 conform nomogramei determinm
coeficientul de transformare = 0.8;
- calculm debitul de deversare maxim conform formulei:
1 . 52 8 . 0 1 . 65 Q
m

m
q
m
3
/s
-calculm limea deversorului cu ecluze pentru debitul de deversare n cauz conform ecuaiei:
2 / 3
2
m
h g mb q
m

De unde
m
h g m
q
b
m
m
3 . 6
) 72 . 2 ( 43 . 4 42 . 0
1 . 52
2
5 . 1 2 / 3Lund n calcul, c o astfel de valoare a limii instalaiei de deversare cu ecluze poate fi
costisitoare, se propune de a efectua calcule pentru construcia n cauz cu dou deschizturi cu
limea de 3 m fiecare, care pot fi mai acceptabile.
Vom efectua calcule pentru debitul de deversare la o lime dat a uei ecluze b=3,0 m
conform formulei de mai sus:
s m h g mb q
m m
/ 0 . 25 48 . 4 43 . 4 0 . 3 42 . 0 2
3 2 / 3

Pentru dou ecluze debitul total de deversare va fi egal cu
m
q
=225,0 =50,0 m
3
/s,
totodat coeficientul de transformare =0.77. Dup cum se vede din egalitile de mai sus
m
q
=52,1
m
3
/s i
m
q
=50,0 m
3
/s , ele sunt foarte aproape i deaceea poate fi recomandat varianta de deversor
cu dou deschizturi (ecluze), cu limea de 3 m.
Acest lucru va simplifica construcia i exploatarea acestor instalaii.Rezultatele de baz sunt
prezentate n tab. 4.22
Tabelul 4.22 Rezultatele calculelor parametrilor de baz la regularizarea
debitului de viitur n lacul de acumulare
Q
m
=65.1 m
3
/s W
m
=14.9 mln.m
3
NNR = 82.44 NVM = 81.22 h

= 1.22 m h
m
=2.72 m
Deversator cu ecluze
n cazul h
m
= h

+ h
f
=2,72 m
Y= h
nhl
/h
m
V
f
/W
m
q
m
m
3
/s
b, Volumul mort,
mln m
3
0.45 0.16 52.1 6.3 1.0
4.4 Zona de protecie i msurile de protecie a lacului de acumulare
4.4.1 Dispoziii generale
Zonele de protecie sunt o parte din zonele ecologie, create pentru prentmpinarea aciunilor
negative asupra obiectelor acvatice, inclusiv i bazinele de acumulare a apei. Modalitatea de creare
a acestor zone i regimul de utilizare sunt reglementate de documentele normative guvernamentale,
legi i alte acte juridice.
n corespundere cu aceste acte normative zona de protecie reprezint un teritoriu ce se
mrginete cu teritoriul bazinului de acumulare i care are un regim special de activitate
gospodreasc i alte aciuni. n limetele acestei zone se instaleaz o fie de protecie cu acces
interzis i unde este limitat aprovizionarea cu ap. Instalarea acestor zone i fii de protecie au
drept scop preintmpinarea polurii, nmolirii i iepuizrii, ct i a protecia mediului natural al
florei i faunei acvatice i din mprejurimi.
Dimensiunile i limitele zonelor de protecie, ct i regimul lor este determinat reieind din
condiiile geografice, pedologice, hidrogeologie etc. Ele se adopt i se confirm de organele
administraiei publice locale. Limea zonelor de protecie i a fiilor n cauz se stabilesc: pentru
bazinele de acumulare de la albia minor. Limea minim a acestor zone de protecie pentru lacuri
i bazine de acumulare se stabilete n funcie de suprafaa lor sau lungimea rului. n conformitate
cu legea despre apele R. Moldova [5], zona de protecie minim pentru r. Coglnic, care are o
lungime de 227 km, constituie 100 m. O astfel de suprafa se stabilete i pentru bazinele de
acumulare construite n lunca rului.
n fig.4.13 este prezentat planul schematic al sectorului i zona de protecie marcat a
bazinului de acumulare n proiectare din prejma or. Cimilia.
Figura 4.13 Planul schematic al sectorului i zona de protecie marcat a lacului de acumulare n
proiectare din preajma or. Cimilia
Dimensiunile si hotarele de protectie n cadrul oraului i n alte localiti se stabilesc n baza
condiiilor specifice de planificare i dezvoltare, n conformitate cu planurile de baz aprobate.
Limea minim a zonelor de protecie este stabilit n funcie de tipul de teren i pantele abrupte
ale zonelor adiacente corpului de ap i variaz de la 15 la 100 m.
Pentru fiecare zon de protecie, se elaboreaz un proiect. n ordinea stabilit, proiectele
zonelor de protecie sunt puse n discuie i trec expertiza ecologic.
Organizarea zonei de protecie trebuie s fie precedat de elaborarea proiectului, care include:
determinarea hotarului zonei i componenta perimetrelor; planul de aciuni pentru mbuntirea
strii sanitare a teritoriului zonelor de protecie i prevenirea polurii sursei; regulile i modul de
utilizare economic a teritoriilor acestor zone. Limitele zonelor de protecie sunt marcate cu ajutorul
unor semne speciale. Pentru rezervoarele prevzute pentru uz individual aceasta se face de ctre
proprietarii apeductelor, n celelalte cazuri - de serviciile de gospodrire comunal.
nainte de aprobarea proiectelor, dimensiunea minim a zonelor de protecie i limitele trebuie
introduse n planul general de construcie urban i alte tipuri de aezri, n planuri de utilizare a
terenurilor, precum i pe alte materiale cartografice.
Populaia trebuie sa fie informat cu privire la hotarele stabilite pentru zonele de protecie i
limetele acestora. De asemenea, locuitorilor li se aduce la cunotin c aceste zone au un regim
special de protecie. n apropierea zonelor de protecie este interzis:
- Aplicarea pesticidelor i/sau erbicidelor;
- Utilizarea gunoiului de grajd n calitate de ngrmnt;
- Interzicerea amplasrii depozitelor de combustibil i lubrifiani, produse chimice i
ngrminte agricole, depozitarea de deeuri industriale, nmol i alte obiecte, provocnd
pericol de contaminare chimic a apelor subterane;
- amplasarea cimitirelor, cimitirelor de animale, cmpurilor de asenizare, cmpuri de filtrare,
acumulri de bligar, tranee de siloz, ntreprinderi zootehnice pentru animale i psri i
alte obiecte, ce pot provoca pericol de contaminare microbian a apelor subterane;
- Depozitarea gunoiului de grajd;
- Alimentarea mainilor cu combustibil, splarea i reparaia acestora;
- Efectuarea activitilor de amenajare a teritoriului n zonele rezideniale i altor obiecte
(echipamente sanitare, construcia haznalelor, organizarea scurgerilor de drenaj i altele).
- Nu este permis deversri a apelor reziduale, inclusiv de ape reziduale a transportului pe ap,
inclusiv scldatul, splatul hainelor, adparea vitelor i alte utilizri a apei care influeneaz
calitatea apei.
n limitele zonei de protecie, pe lng restriciile specificate, sunt interzise: aratul, aplicarea
ngrmintelor, depozitarea haldelor uor erodabile, punatul i organizarea taberelor de vara
pentru animale (cu excepia locurilor special amenajate pentru adpare), amplasarea sezonier a
campingurilor, cldirilor rezideniale i a cldirilor sociale, aezminte pentru trai. Limitele zonei de
protectie, de regula trebuie sa fie ocupate de arbori si arbusti.
4.4.2 Recomandri privind exploatarea i protecia lacului
Cerinele menionate mai sus sunt de ordin general i, de regul, acestea sunt elaborate
pentru rezervoare mult mai mari. Lacul din marginea Cimiliei, fiind un lac de importan local,
necesit elaborarea unui proiect, care va ine cont de condiiile locale. Acest rezervor de apa este
destinat, n principal, pentru recreere i irigaii locale. De aceea, la elaborarea proiectului privind
zona de protecie, este necesar s se ia n considerare urmtorii factori:
- Rezervorul va fi amplasat n lunca rului Coglnic, n apropierea (aproximativ 50 m)
autostrzii Chiinu Cimilia cu trafic destul de intens. Emisiile de gaze de eapament, dup cum
arat mai multe studii, contribuie la acumularea n regiunile adiacente traseului a metalelor grele i
alte substante nocive. Nu se exclude pericolul ptrunderii acestora n rezervor. Pentru a preveni
contaminarea rezervorului, este recomandat plantarea pe tot perimetrul lacului a arborilor i
arbutilor, precum i efectuarea periodic a monitoringului calitii apei.
- Apariia la adncimi mici a apelor freatice n regiunea patului lacului, precum i
mineralizarea nalt, poate influena calitatea apei n rezervor. Pentru a reduce i a compensa acest
fenomen, este necesar ca n proiectul de construcie s se proiecteze un volum suplimentar,
neutilizat din rezervor pentru a menine calitatea necesar a apei.
Concluzii
Complexul de studii de fezabilitate a avut scop argumentarea tehnico-tiinific a posibilitii
construciei lacului de acumulare n lunca rului Coglnic n partea de nord a or. Cimilia. Sarcina
de baz a cercetrilor efectuate a fost: 1) studiul condiiilor naturale a teritoriului destinat pentru
amplasarea viitorului lac i 2) stabilirea resurselor acvatice posibile, ce ar garanta un volum necesar
de ap din bazinul hidrografic al rului Coglnic, asigurarea debitului acvatic i a proteciei
mediului ambiant.
Pentru soluionarea acestor probleme au fost efectuate cercetri speciale pe teren, au fost
colectate i generalizate materiale asupra balanei hidraulice i termice, caracteristicile hidrografice
i hidrogeologice - geologice a bazinului hidrografic i a zonei de amplasare a bazinului de
acumulare planificat. n baza analizei multilaterale a materialelor existente i a metodelor speciale
de calcule analitice au fost obinute urmtoarele rezultate:
I. Condiiile topografice i orografice ale teritoriului studiat sunt benefice pentru crearea
unui lac de acumulare din contul apei r. Coglnic i a apelor subterane. Teritoriul topografic este
puin nclinat cu gradientul mediu g = 0.0021m per 1m pentru lungimea medie a lacului L=1600 m.
Acest gradient este suficient pentru micarea i acumularea apei n teritoriul studiat.
II. Sursele sigure de ap n viitorul lac vor fi din contul r. Coglnic i a apele freatice.
Referitor la sursa de apa din r. Coglnic au fost efectuate calcule speciale hidrologice (cap.4). Apele
freatice, conform studiilor efectuate, sunt concentrate n doi cureni hidrodinamici: a) curentul de
ap de pe pantele vii rului i curentul de apa din lunca rului. Din punct de vedere al acumulrii
apei n lac, curentul de ap de pe pantele vii rului va avea avantaj fa de al doilea curent de ap.
Volumul de ap subteran, care poater fi acumulat n lac, la momentul de fa nu poate fi estimat
fiindc, aceast procedur de calcul este partea component a proiectului tehnologic i depinde de
adncimea real a lacului.
III. Structura geologic a fundului lacului este simpl i constituit din dou elemente
zona de aerare, cu stratul de sol i roci argilo-nisipoase i stratul freatic acvifer n nisipuri cu
granulaie fin. Nivelul apelor freatice este aproape de suprafaa terestr (n mediu cca 2.0 m). Nu
se recomand, ca n procesul de construcie a lacului s fie deschis stratul acvifer cu ap freatic.
Adncimea maxim posibil a patului lacului constitue cca 1.5 m (n mod de calcul se permite nu
mai puin de 0.5 m pn la acvifer). Este necesar de inut cont, c apa freatic este mineralizat i n
cazul deschiderii acviferului calitatea apei n lac va suferi transformri hidrochimice. n acelai
context, n cazul deschiderii acviferului o parte considerabil de ap din lac va fi partea component
a curentului de ap freatic n lunca rului i va fi infiltrat constant.
IV. Partea superioara a zonei de aeraie este srat (cap.3). Grosimea stratului cu sruri n
cantiti maxime constitue cca 0.2 m. n procesul de construcie a lacului se recomand nlturarea
acestui strart de sruri i depozitarea n afara teritoriului lacului.
V. Resursele acvatice reale i medii multianuale n bazinul hidrografic al rului Coglnic
pn la barajul lacului de acumulare (preconizat spre proiectare) constituie 20,2 mln. m
3
/an, avnd
un bazin hidrografic de 611 m
2
.
VI. Resursele acvatice protejate din bazinul hidrografic al rului, numeric sunt egale cu
debitul anual cu precipitaii puine, constituind 8,7 mln. m
3
i nu pot fi utilizate.
VII. Resursele acvatice disponibile sunt estimate ca diferena dintre resursele acvatice reale
i cele protejate, constituind 11,5 mln. m
3
;
VIII. Resursele acvatice garantate, ce ar asigura un nivel nentrerupt pentru (75 % - grad de
asigurare) de utilizare a apei i constituie 12,1 mln. m
3
.
n rezultatul complexului de elaborri a gospodririi apelor, au fost obinui parametri
cantitativi ai bazinului de acumulare reconstruit, inclusiv caracteristicile de nivel, volum i de
teritoriu, care sunt prezentate n tab.4.23.
Tabelul 4.23 Parametrii de baz a lacului de acumulare
Cotele nivelelor de ap, m (SB) Suprafaa
oglinzii, mii. m
2
Volumele de ap, mln. m
3


Nivelul
normal
de
retenie
i,
NNR
nivelul
volumulu
i
mort,
NVM
Niveluri
forate
NF,1,0 %
asigurare
Nivelul
normal
de
retenie
nivelul
forat
Nivelul
normal
de
retenie
Util
Mort forat,1,0 %
asigurare
1 2 3 4 5 6 7 8 9
82.44 81.22 83,94 1476 1476 2,77 1.77 1,0 2,31
IX. Parametrii stabilii ai bazinului de acumulare asigur un volum de ap anual de 75%,
constituind 9,0 mln.m
3
, fr a depi volumul anual de resurse acvatice disponibile (11,5 mln. m
3
).
n anii cu precipitaii mici, avnd o asigurare cu resurse acvative mai mare de 75% (n medie, o dat
n 25 ani), efectul pozitiv al bazinului poate fi mai mic dect cel garantat.
Valoarea propus a utilizrii pozitive a resurselor acvatice va fi garantat n condiiile, cnd
pierderile din bazin nu vor depi normele stabilite de 1,90 mln. m
3
/an. n acela timp, datorit
nclzirii climei, pierderile la evaporare de pe suprafaa apei n secolul curent pot s se majoreze cu
30-40 %.
X. Termenul de funcionare calculat al bazinului de acumulare, fr o reparaie capital,
constituie 30 ani, iar lund n considerare i procesul de colmatare al bazinului acest termin atinge
valoarea de peste 100 de ani. Aceast condiie va fi respectat dac procesele de eroziune acvatic
a solurilor din bazinul hidrografic al rului Coglnic nu se va amplifica din cauza factorilor
antropogeni.
Trecerea unei viituri pluviale extrem de puternice de pe rul Coglnic (frecvena de odat la
100 ani) poate fi efectuat prin bazinul de acumulare dat, cu condiia construciei sistemului de
deversare constituit din dou deschizturi cu ecluze. Parametrii instalaiilor de deversare se
recomand a avea urmtoarele dimensiuni: limea stavilei 3,0 m; debitul maxim de deversare va
constitui 50,0 m
3
/s; cota volumului forat va constitui 83,94 m.abs.. La o astfel de cot volumul
total va constitui 5,08 mln. m
3
.
XI. Rezultatele calculelor hidrologice i de folosire a apei prezentate n raport i sumarizate n
tab. 4.23 sunt efectuate de la baza suprafeei topografice existente n present (harta la scara 1 : 10
000), care caracterizeaza relieful natural al fundului lacului de acumulare.
Totodata, lund in calcul: (a) amplasarea rocilor impermeabile (argilele verzi, fig.3.11) la o
adincime medie de 5.0 m de la suprafaa terestr, (b) cazul adincirii lacului prin nlaturarea rocilor
pn la argile se constat, c adincimea maximal a lacului de acumulare poate constitue
aproximativ cca 7.0 m (5.0 m pin la argile + 2.0 m de apa de la suprafaa topografic). In accest
caz volumul total al lacului de acumulare poate depasi 10.0 mln m
3
apa.
XII. n ansamblu, rezultatele studiilor de fezabilitate permit planificarea lacului de acumulare
n segmentul teritorial Cimilia Ecaterinovca cu parametrii i datele argumentate n raportul dat.
Bibliografie
1. Achizitii publice, contract nr.60/12 de achizitionare a serviciilor. Cimislia, 2012.
2. Demersul primriei or. Cimilia nr. 438 din 11.06.2009 ctre AM. imilia, 2009.
3. Determinarea caracteristicilor hidrologice principale de calcul. Normativ n construcii
CPD.01.04-2007, (3.04-101-2005) diie oficial. Agenia construcii i dezvoltarea
teritoriului Republici Moldova. Chiinu, 2007.
4. Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condiiile Republicii Moldova. Supliment
la normativ. Manuscris. Chiinu, 2010.
5. Legea cu privire la zonele i fiiile de protecie a apelor rurilor i bazinelor de ap. Capitolul
II, 1995. Monitorul Oficial Nr 43 din 03.08.1995.
6. Moraru C. and Anderson J. A Comparative Assessment of the Ground Water Quality of the
Republic of Moldova and the Memphis, TN area of the United States of America.-
Memphis, the University of Memphis, Chiinu Memphis, 2005.
7. Moraru C. Zcminte hidrominerale ale Republicii Moldova. - Chiinu: Elena-V.I. SRL,
2011.
8. Povar Iu., Bocacev V., Munteani F., Plan urbanistic general al or. Cimilia Vol. III Protecia
mediului. - Chiinu, 2010.
9. Sptari G., Moraru C. Estimarea mineralizrii apei utiliznd parametrul
electroconductibilitatea Bul. Institutului de Geologie i Seismologie, nr.1. Chiinu:
Elena-V.I. SRL, 2012.
10. Zvezdenco A., Moraru C. Particularitile distribuiei cantitii totale de sruri n zona de
aerare (caz studiat, centru al R. Moldova) - Bul. Institutului de Geologie i Seismologie,
nr.1. Chiinu: Elena-V.I. SRL, 2012.
11. .. . : ,
1956.
12. , 7, ( . ..). .: ,
1966.
13. .
. 3. :
, (2000 -2005 ).
14. .
. 2. :
, (1995 - 2000 ).
15. .
. IX. . .: , 1986.
16. .., .., ..
. , .
, 1979.
17. ..
. : , 2005.
18. .. . : Primex Com,
2012.
19. .. . 77024483. ,
1981.
20. .., .., . .
. : , 1992.
21. ... .

. . , 1981.
22. .., .. -

. , 1981.
23. ..
Buletinul Institutului de Geofizic i Geologie al Academiei de
tiinte a Moldovei, 1. Chiinu: Elena-V.I. SRL, 2006.
24. . .
Buletinul Institutului de geologie si seismologie al Academiei de
Stiinte a Moldovei, 2. Chiinu: Elena-V.I. SRL, 2007.
25. ..
- - . : Elena-V.I. SRL, 2009.
26. .., .. . . : Elena -V.I. SRL,
2005.
27. ( ) 6, .
1, . .: , (1965, 1970, 1975, 1980).
28. .. . .: , 1972.
29. . .:
, 1984.
30. . 6. . . 1, :
, (1963, 1976, 1978, 1980, 1986).
31. . 6. . . 1.
... .: , 1978.
32. . 6. . . 1.
... .: , 1969.
33. ..
. .: , 1977.
34. .., . . .:
, 1974.
35. . .,
... , I (,
). : AGEOM 1967 .
36. ..
. . . .. , .
XXXVIII. .: . , 1961.
37. http://www.google.com/earth/index.html.
Anexa 1 Datele despre debitele i gradul de asigurare a apei pe parcursul observrilor
(1959-2010, or. Hnceti F=179 m
2
)
Nr. Anii Q W W P
m
3
/s mln. m
3
Ani %
1 1959 0.12 3.78 26.18 1981 2
2 1960 0.2 6.31 23.97 1980 4
3 1961 0.13 4.10 16.09 1985 6
4 1962 0.17 5.36 13.88 1982 8
5 1963 0.31 9.78 13.88 1969 9
6 1964 0.13 4.10 12.62 1966 11
7 1965 0.19 5.99 11.67 1997 13
8 1966 0.4 12.62 11.35 1970 15
9 1967 0.26 8.20 11.04 1979 17
10 1968 0.23 7.25 11.04 1988 19
11 1969 0.44 13.88 11.04 1999 21
12 1970 0.36 11.35 10.72 1984 23
13 1971 0.3 9.46 10.72 1991 25
14 1972 0.25 7.89 10.09 1977 26
15 1973 0.28 8.83 9.78 1963 28
16 1974 0.2 6.31 9.46 1971 30
17 1975 0.24 7.57 8.83 1973 32
18 1976 0.26 8.20 8.83 1978 34
19 1977 0.32 10.09 8.83 1983 36
20 1978 0.28 8.83 8.83 1996 38
21 1979 0.35 11.04 8.52 1998 40
22 1980 0.76 23.97 8.20 1967 42
23 1981 0.83 26.18 8.20 1976 43
24 1982 0.44 13.88 8.20 1989 45
25 1983 0.28 8.83 7.89 1972 47
26 1984 0.34 10.72 7.57 1975 49
27 1985 0.51 16.09 7.57 1993 51
28 1986 0.18 5.68 7.57 2002 53
29 1987 0.15 4.73 7.57 2003 55
30 1988 0.35 11.04 7.25 1968 57
31 1989 0.26 8.20 6.94 2005 58
32 1990 0.1 3.15 6.31 1960 60
33 1991 0.34 10.72 6.31 1974 62
34 1992 0.17 5.36 6.31 2001 64
35 1993 0.24 7.57 5.99 1965 66
36 1994 0.12 3.78 5.68 1986 68
37 1995 0.15 4.73 5.36 1992 70
38 1996 0.28 8.83 5.36 1962 72
39 1997 0.37 11.67 5.36 2004 74
40 1998 0.27 8.52 4.73 1987 75
41 1999 0.35 11.04 4.73 1995 77
42 2000 0.12 3.78 4.73 2006 79
43 2001 0.2 6.31 4.73 2010 81
44 2002 0.24 7.57 4.10 1964 83
45 2003 0.24 7.57 4.10 2007 85
46 2004 0.17 5.36 4.10 1961 87
47 2005 0.22 6.94 3.78 1959 89
48 2006 0.15 4.73 3.78 2000 91
49 2007 0.13 4.10 3.78 1994 92
50 2008 0.1 3.15 3.15 1990 94
51 2009 0.084 2.65 3.15 2008 96
52 2010 0.15 4.73 2.65 2009 98
Anexa 2 Datele referitoare la scurgerea n suspensie a apei (1977-2010, or. Hnceti F=179 m
2
)
r.
Coglnic-
or.
Hnceti
Scurgere medie
anul
Modulul
anual
kg/s mii t t/km
2
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 10 11 12
Anul
1977 0,17 2,5 0,123 0,24 0,028 1,7 1,8 0,044 0,012 0,029 0,022 0,01 0,56 18 101
1978 0,009 0,009 0,75 0,71 2 6,1 0,63 2 0,04 0,017 0,028 0,027 1 32 179
1979 1,3 0,85 0,44 17 0,96 1,8 0,41 3,7 0,061 0,12 1,7 0,26 2,4 76 425
1980 0,041 0,048 13 16 0,99 3,2 2 3,8 0,048 1,2 1,4 3,5 3,8 120 670
1981 0,14 32 2,6 1,6 13 0,22 0,062 0,016 2,5 0,15 1,5 4,9 2,5 79 441
1982 0,48 0,099 6,7 0,6 0,3 0,73 2,1 1,2 0,032 0,32 0,15 0,47 1,1 35 196
1983 0,37 0,084 0,032 0,048 0,98 6,1 1,6 2,1 0,023 0,01 0,013 0,019 0,95 30 168
1984 0,27 0,13 2 2,5 0,39 1,6 0,51 ,79 0,076 0,067 0,062 0,092 0,71 22 123
1985 0,007 0,005 1,3 0,5 0,12 16 1,1 0,028 0,015 0,036 0,023 0,028 1,6 50 279
1986 0,027 0,01 0,96 0,27 0,022 0,1 0,096 0,013 0,001 0,011 0,017 0,003 0,13 4,1 23
1987 0,004 0,11 0,47 0,075 0,017 0,31 0,016 0,014 0,001 0,023 0,08 0,33 0,12 3,8 21
1988 0,032 0,096 6,5 1,5 0,21 0,16 0,037 0,004 0,6 0,031 0,036 0,04 0,77 24 134
1989 0,13 0,055 0,24 0,017 0,003 0,57 0,055 0,099 6,2 0,071 0,04 0,028 0,63 20 112
1990 0,016 0,092 0,003 0,01 0,008 0,43 0,005 0 0 0,037 0 0,06 0,051 1,6 9
1991 0,002 0,022 0,28 0,72 1,6 2,9 0,35 0,087 0,21 6,7 37
1992 0 0,003 0,007 0,013 0,17 5,3 30
1993 0,01 0,057 0,69 0,57 0,22 0,15 0,07 0,009 0,19 5,9 33
1994 0,019 0,017 0,013 0,041 0,007 0,011 0,059 1,1 0,16 4,9 28
1995 0,005 0,096 0,019 0,021 0,011 0,031 1,5 0,37 0,58 0,063 0,049 0,019 0,23 7,3 41
1996 0,007 0,013 1,8 0,66 0,026 0,001 0,004 0,023 1,6 0,036 0,37 0,28 0,4 13 79
1997 0,02 0,28 0,032 0,25 0,014 0,01 11 1,1 0,052 0,16 0,086 0,92 1,2 38 212
1998 0,4 0,41 0,086 0,024 0,38 0,24 0,048 0,024 0,16 2,7 0,69 0,011 0,43 14 78
1999 0,05 1,3 4,8 0,3 0,043 0,83 0,22 3,2 0,041 0,059 0,15 0,11 0,93 29 162
2000 0,023 0,26 0,19 0,081 0,007 0,001 0,34 0,004 0,005 0,003 0,04 0,023 0,081 2,6 15
2001 0,017 0,013 0,057 0,13 0,74 1,6 0,012 0,008 0,177 5,6 31
2002 0,1 0,13 2,1 0,045 0,062 0,5 0,16 0,42 0,022 0,15 0,042 0,004 0,32 10 56
2003 0,38 0,31 0,097 0,31 0,06 0,03 0,187 5,9 33
2004 0,015 0,44 0,20,161 0,018 0,011 0,023 0,025 0,035 0,03 0,019 0,031 0,007 0,072 2,3 13
2005 0,009 0,2 0,15 0,039 0,2 0,052 0,005 0,003 0,002 0,004 0,01 0,006 0,058 1,8 10
2006 0,006 0,014 0,07 0,018 0,027 0,08 0,016 0,012 0,005 0,01 0,017 0,014 0,031 0,98 5
2007 0,022 0,045 0,002 0,03 0,007 0,009 0,008 0,054 0,012 0,007 0,01 0,013 0,024 0,76 4
2008 0,01 0,002 0,021 0,006 0,029 0,013 0,008 0,006 0,004 0,021 0,014 0,042 0,013 0,41 2
2009 0,012 0,026 0,007 0,013 0,013 0,44 0,04 0,01 0 0,004 0,001 0,003 0,048 1,51 8
2010 0,008 0,044 0,005 0,061 0,098 0,15 0,004 0,04 0,02 0,017 0,031 0,038 1,2 7
19,8 111
Media 0,14 0,38 1,7 1,6 0,83 1,7 0,91 0,73 0,49 0,23 0,25 0,45 0,87 28 150
Maxim 1,3 3 13 17 13 16 11 3,8 6,2 2,7 1,7 4,9 3,8 120 670
Minim 0,002 0,005 0,003 0,01 0,003 0,001 0,004 0 0 0,003 0 0,003 0,061 1,6 8,9
Anexa 3 Date referitoare la scurgerea maxim a viiturii pe perioada 1959-2010
Scurgerea viiturii pluviale
Anii nainte de viitur Scurgerea maxim n timp Data finisrii
viiturii
Durata viiturii Stratul de scurgere, mm Volumul
scurgerii,
mln. m
3
m
3
/s data m
3
/s Data nti creterea scdere totalul Pn la
viitura
maxim
Pentru toat
perioada
r. Coglnic or. Hnceti. F= 179 km
2
, 1959-2010
1959 0.039 13.06 1.53 14.06 18.06 1 4 5 0.2 0.9 0.16
1960 0.051 26.05 21.70 30.05 9.06 4 10 14 4.5 11 1.97
1961 0.14 13.06 4.14 14.06 17.06 1 3 4 0.7 1.9 0.34
1962 0.36 2.05 6.47 3.05 6.05 1 3 4 1.3 4.0 0.71
1963 0.021 15.08 4.41 16.08 20.08 1 4 5 0.5 2.1 0.38
1964 0.14 20.10 3.14 23.10 28.10 3 5 8 0.6 1.9 0.34
1965 0.13 10.05 5.72 15.05 21.05 5 6 11 2.4 4.3 0.77
1966 0.29 29.06 4.97 30.06 6.07 1 6 7 0.5 2.0 0.35
1967 0.038 15.08 2.94 16.08 18.08 1 2 3 0.3 0.9 0.16
1968 0.020 19.06 10.90 22.06 25.06 3 3 6 3.1 7.0 0.90
1969 0.11 11.07 8.41 12.07 19.07 1 7 8 2.1 10.0 1.88
1970 0.052 22.08 4.09 26.08 30.08 4 4 8 0.8 1.9 0.35
1971 0.13 29.06 4.45 3.07 10.07 4 7 11 1.4 3.8 0.67
1972 0.33 5.08 3.47 7.08 11.08 2 4 6 1.2 3.0 0.54
1973 0.10 24.05 3.23 30.05 7.06 6 8 14 3.2 5.3 0.95
1974 0.15 29.06 3.92 1.07 10.07 2 9 11 1.1 4.9 0.88
1975 0.83 6.06 19.70 8.06 9.06 2 1 3 8.5 11.0 1.93
1976 0.20 15.11 2.94 17.11 21.11 2 4 6 0.7 2.0 0.35
1977 0.17 27.06 11.00 28.05 30.06 1 2 3 0.7 1.60 0.29
1978 0.22 31.07 6.38 1.08 5.08 1 4 5 0.6 2.1 0.37
1979 0.36 2.04 9.68 9.04 17.04 7 8 15 8.5 13 2.30
1980 0.31 4.06 2.58 17.06 23.06 13 6 19 11.0 12 2.22
1981 0.37 3.05 6.01 8.05 26.05 5 18 23 7.8 31 5.50
1982 0.15 7.07 2.68 16.07 27.07 9 11 20 4.0 7.0 1.26
1983 0.14 12.06 8.40 18.06 28.06 6 10 16 2.8 6.8 1.21
1984 0.19 6.06 2.27 8.06 10.06 2 2 4 0.5 1.5 0.26
1985 0.23 11.06 11.60 18.06 28.06 7 10 17 21.0 35 6.29
1986 0.022 27.06 0.42 28.06 11.07 1 13 14 0.2 1.2 0.21
1987 0.019 4.06 3.26 6.06 12.06 2 6 8 0.7 1.1 0.19
1988 0.06 6.09 4.11 9.09 10.09 3 1 4 2.0 2.0 0.36
1989 0.10 4.09 7.70 9.09 25.09 5 16 21 9.6 16 2.85
1990 0.055 19.10 0.71 22.10 23.10 3 1 4 0.4 0.6 0.10
1991 0.47 26.05 05.81 27.05 5.06 1 9 10 1.2 5.8 1.04
1992 0.60 6.06 3.86 10.06 16.06 4 6 10 3.4 8.8 1.58
1993 0.29 31.05 1.54 1.06 10.06 1 9 10 0.4 3.5 0.063
1994 0.040 25.08 4.75 27.08 7.09 2 11 13 1.3 6.7 1.19
1995 0.030 17.07 2.35 20.07 24.07 3 4 7 0.9 1.8 0.32
1996 0.13 18.09* 5.00 24.09 07.10 6 13 19 2.7 6.3 1.12
1997 0.096 19.07 20.20 20.07 30.07 1 10 11 3.1 14.0 2.46
1998 0.082 01.10 10.50 05.10 20.10 4 15 19 4.3 9.9* 1.77
1999 0.022 16.08 1.88 19.08 25.08 3 6 9 0.9 2.4 0.42
2000 0.050 08.07 0.52 15.07 21.07 7 6 13 0.7 1.0 0.18
2001 0.12 02.06 4.65 06.06 16.06 4 10 14 2.9 4.9 0.87
2002 0.12 22.03 4.31 25.03 03.04 3 9 12 2.3 5.9 1.06
2003 0.072 28.07 0.99 02.08 10.08 5 8 13 1.2 3.2 0.56
2004 0.13 11.04 0.89 14.04 20.04 3 6 9 0.3 1.0 0.18
2005 0.13 18.04 0.66 29.04 06.05 11 7 18 1.7 3.0 0.54
2006 0.27 29.05 0.32 06.06 19.06 8 13 21 1.0 2.4 0.42
2007 0.10 29.07 0.37 09.08 11.08 11 2 13 1.3 1.5 0.26
2008 0.074 29.09 0.55 08.10 17.10 9 9 18 1.2 2.5 0.44
2009 0.014 28.06 2.74 30.06 03.07 2 3 5 0.3 0.6 0.11
2010 0.040 21.06 1.51 29.06 07.07 8 8 16 1.1 2.0 0.36