Вы находитесь на странице: 1из 7

Kemahiran Hidup

Mei 2012 (60 minit)

Peperiksaan Pertengahan Tahun Mei 2012 Tahun 5 Kemahiran Hidup (SK) Satu jam

NAMA

: __________________________________

TAHUN : ________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A, dan Bahagian

B. Jawab semua soalan.


2. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan. Sekiranya helaian

kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan kertas jawapan tambahan daripada pengawas peperiksaan. Kertas jawapan tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama buku soalan.

DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK:

( EN. BISMI BIN AB. RAHIM ) Guru KH

DISAHKAN OLEH:

( PN. NURHUZAIMA BINTI MAHZAN ) Ketua Panitia KH

( PN. FAUDZIAH BINTI HAMZAH ) Guru Penolong Kanan 1

Kemahiran Hidup Tahun 5

PPT Mei 12

Bahagian A
Pilih jawapan yang betul.
1. A)

Kit model terdiri daripada _________.

C)

Takal

D)

Gandar

komponen-komponen yang boleh dicantumkan sehingga menjadi satu model lengkap B) komponen-komponen elektrik dan elektronik yang sangat besar C) komponen-komponen yang hanya dicantumkan menggunakan paku D) kerangka badan model itu sahaja

5.

Kit model di atas bergerak menggunakan _________.


A) C)

gear sahaja tali sawat dan takal

B) D)

rantai sahaja gear, tali sawat dan takal

2.

Rajah di atas menunjukkan kit model kereta. Manakah antara alat berikut digunakan semasa pemasangan kit model di atas?
A) B)

6.

Pencetusan dan penjanaan idea boleh dilakukan melalui _________. Sumbang saran Lawatan Pembacaan Projek eksperimental
A) C)

I. II. III. IV.

I & II I, II & III

B) D)

II & III I, II, III & IV

C)

D)

3.

Apakah fungsi gear?


A) B) C) D)

Menyambung dan mengerakkan roda Memindahkan tenaga elektrik ke syaf Membekalkan tenaga elektrik ke motor Menukar kelajuan atau arah pergerakan

7.

Meja yang ditunjukkan dalam rajah di atas didapati tidak stabil dan melendut. Berikut adalah jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah itu kecuali _________.
A) B) C) D)

luaskan tapak kaki meja memasang kekuda pada kaki meja luaskan permukaan meja tinggikan kaki meja

R Pedokumentasian boleh dibuat dalam pelbagai cara iaitu _________.


8.

Apakah bahagian yang berlabel R dalam rajah di atas?


4. A)

Gear

B)

Shaft

I. II. III.

Buku idea Buku skrap Folio

F:\BARSKBG\PPT 12 KH T5

Kemahiran Hidup Tahun 5

PPT Mei 12

IV.
A) C)

Fail I & II I, II & III


B) D)

B) C)

II & III I, II, III & IV

D)

Melicinkan permukaan kayu Mengapit benda kerja Menahan benda kerja semasa menggergaji

15. Berikut adalah peralatan elektrik kecuali ____. 9.

Apakah kegunaan buku idea?


A) C)

A) C)

Kamera Televisyen

B) D)

Radio
Penapis Air

Sebagai dairi Sebagai buku log

B) D)

Sebagai kamus Sebagai bukti ciptaan

10. Berikut adalah contoh logam dan bahan kitar semula. Padanan yang manakah adalah benar Logam A) B) C) D) Botol plastik Besi Timah Aluminum Bahan Kitar Semula Surat khabar Zink Surat khabar Tin minuman 16. Apakah fungsi komponen yang ditunjukkan

di atas? Membenarkan arus elektrik mengalir sehala dan memancarkan cahaya B) Mengawal arus elektrik mengikut nilai rintangan C) Mengawal arus elektrik mengikut nilai rintangannya yang boleh diubah D) Menukar arus elektrik kepada gelombang bunyi
A) 17. Pilih penyataan yang benar tentang LED.

11. Apakah kegunaan alatan tangan yang

ditunjukkan di atas?
A) B) C) D)

Mengetuk paku pada kayu Mengetuk dan membentuk kepingan logam lembut Membentuk kepingan logam keras Melicinkan permukaan logam

I. Mempunyai dua kaki anod dan katod II. Kaki anod ( + ) disambungkan pada punca positif III. Kaki katod ( - ) disambungakan pada punca negatif IV. Memancarkan cahaya
A) C)

12. Penyataan berikut adalah benar tentang kikir

I & II I, II & III

B) D)

II & III I, II, III & IV

parut kecuali _________.


A) B) C) D)

dikenali juga sebagai kikir kayu dikelas mengikut panjang dan gred gigi dibersihkan dengan berus dawai digunakan untuk meratakan besi

18. Komponen apakah yang mempunyai jalur

warna pada badannya?


A) Buzer B)

Perintang tetap
Perintang boleh laras

13. Alatan tangan yang manakah berfungsi untuk memotong kepingan logam nipis? A) B)

Diod pemancar D) cahaya ( LED )


C)

19. Berikut adalah komponen elektronik dan simbolnya. Padanan yang manakah adalah benar. Komponen A) B) Diod Pemancar Cahaya ( LED ) Perintang tetap Perintang boleh laras Simbol

C)

D)

14. Apakah kegunaan penahan tepi? A)

C)

Memotong benda kerja

F:\BARSKBG\PPT 12 KH T5

Kemahiran Hidup Tahun 5

PPT Mei 12

D)

Buzzer

C)

penyejat

D)

penarik

26. Apakah maksud baik pulih?

A) B) C) D)

Mengemas, membersih dan menyusun Membersih dan meminyakkan sesuatu Perbuatan menyenggarakan sesuatu Membaiki dan memulihkan sesuatu

20. Berdasarkan rajah di atas, anod LED ialah

yang berlabel _________.


A) C)

27. Kenapakah bahagian tertentu pada bangunan

perlu disenggara dan baik pulih? Q S


A) B) C) D)

P R

B) D)

Supaya bangunan menjadi lebih kuat Supaya bangunan itu tidak mudah reput Supaya kelihatan bersih dan tahan lama Dapat mengisi masa lapang

21. Terdapat dua jenis buzer, iaitu buzer

elektromagnet dan _________.


A) C)

buzer cahaya buzer jam

B) D)

buzer loceng buzer piezo

Pelincir

Minyak

28. Bahan di atas digunakan semasa kerja

meminyak. Alatan yang manakah akan digunakan semasa kerja itu dilakukan.
22. Rajah di atas menunjukkan _________. A) B) C) D) A) B)

Lukisan skematik Lukisan bergambar Lukisan komponen Litar sepang

23. Penebat ialah _________.

C)

D)

bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik B) bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik C) bahan campuran logam dan plastik D) cecair yang mengalirkan arus elektrik
A) 24. Manakah berikut adalah bahan pengalir? A) C) Straw B) D)

29. Pilih bahagian yang perlu diminyakkan sahaja.

I. II. III. IV.


A) C)

Dinding Lantai Engsel Pengunci pintu I & II III & IV


B) D)

Gunting besi Cawan kaca

Pembaris kayu

II & III I, II & III

30. Minyak pelincir adalah penting dalam kerja-

kerja baik pulih. Berikut adalah kegunaan minyak pelincir kecuali _________.
25. Rajah di atas adalah bahan _________. A) pengalir B) A) B) C)

penebat

mencegah karat mengurangkan geseran mengilatkan permukaan

F:\BARSKBG\PPT 12 KH T5

4 30 Markah

Kemahiran Hidup Tahun 5

PPT Mei 12

D)

melicinkan pergerakan

Bahagian B 1. Padankan bahagian-bahagian model kereta di ruang A dengan kegunaannya di ruang B. A B

c)

d)

e)

2. Pada setiap rajah di bawah, tuliskan aktiviti yang sedang dilakukan.


Menanda dan membuat garisan pada kepingan logam Memotong kepingan logam nipis


F:\BARSKBG\PPT 12 KH T5

Melicinkan permukaan logam

Memudahkan pergerakan kit model.

b)

Mengerakkan gear pada kit model. Tapak untuk memasang motor, gear, pemegang bateri dan komponen lain. Menukar kelajuan atau arah pergerakan. Menyambung dan menggerakan roda.

a)

5 Markah

Mengetuk dan membentuk kepingan logam lembut

Meratakan dan membentuk lengkok pada penjuru kayu


5 Markah

Kemahiran Hidup Tahun 5

PPT Mei 12

3. Lihat litar di bawah ini. Namakan bahagian yang berlabel dalam litar tersebut.

Q T

Komponen
P Q R S T

Nama Komponen / Bahan

5 Markah 4. Susun langkah kerja meminyakkan bahagian bangunan di bawah mengikut turutan a hingga e.

Kenal pasti bahagian yang perlu diminyakkan.

Sediakan alatan dan minyak yang sesuai.

Bersihkan bahagian yang hendak diminyakkan.

Minyakkan bahagian yang telah dibersihkan.

Gerakkan bahagian yang telah diminyakkan.


F:\BARSKBG\PPT 12 KH T5

5 Markah

Kemahiran Hidup Tahun 5

PPT Mei 12

F:\BARSKBG\PPT 12 KH T5