Вы находитесь на странице: 1из 110

Mehmet Hengirmen

30 Derste Trke
30


, ,
. 8 . :
I . , Igdr
, , . , "r" ,
. gl, grmek, ky
, . "r"
.
, "", ,
, Nide .
.
. , orum,
anakkale.
Cc , . , , -
cack ().
Yy . , yaya ( ).
. , Kmran .
, Q, X, W.
. "bellek" .

www.franklang.ru

1
!
: Merhaba!
!
: Merhaba!
!
: Adnz ne?
( )?
: Adm Erol.
( ...).
: Naslsnz?
( )?
: Teekkr ederim, iyiyim. Siz naslsnz?
, ( , ). ?
: Teekkr ederim, ben de iyiyim.
, ( ).

1
Gnaydn:
yi gnler:
yi akamlar:
yi geceler:

1
: yi gnler!
!
www.franklang.ru

yi gnler!

!
: Adn ne?
( )?
: Adm Arzu.
: Affedersiniz, anlamadm.
, (ma ).
: Adm Arzu.

1
: Adnz ne?
?
: Adm Erol. Sizin adnz ne?
. ?
: Benim adm Olga.
( ...).
: Affedersiniz, anlayamadm.
, ( ).
: Adm Olga. Sizin adnz ne?
. ?
: Benim adm da Erol.
( ...).
: Tantmza memnun oldum.
( ).
: Ben de memnun oldum.
.

1) , .
www.franklang.ru

Adnz ne? Benim adm irin.


Adn ne?
Adnz ne?
Benim adm Arzu. Senin adn ne?
Benim adm irin, Sizin adnz ne?
2) , .
Naslsnz? Teekkr ederim, iyiyim.
Naslsnz?
Naslsn?
yi gnler! Naslsnz?
Merhaba! Naslsn?

2

: Trkede ka harf var?
(var )?
: Trkede 29 harf var.
29 .
: Trkede ka nl var?
(n )?
: Trkede 8 nl var.
8 .
: Trkede ka nsz var?
?
: Trkede 21 nsz var.
21 .
: Trkede harfler nasl okunur?
?
www.franklang.ru

: Yazld gibi okunur.


, (gibi ).

2A

29 , 21 8 .
, .
'e', '' .

8 21 .
a, e, , i, o, , u,
b, c, , d, f, g, , h, j, k, l, m, n, p, r, s, , t, v, y, z

2
.
.
.
, .
, .
-lar (-ler)
kz kzlar (, )
erkek erkekler ()
ocuk ocuklar ()
.
kadn-lar--mz-n ( )
kz-lar--miz-dan ( )
www.franklang.ru

( ).
, , , . ,
"
". , "-dir". "i"
,
. :
askerdir, kurddur
, , .
i e,
i ( ); a , ;
u, u; ,
.
, olur mu?( ?),
olmaz m?( ?)
:
Atatrk kprs
Toros dalar
Ben rusum
Ben trkm
Bu denizdir
Bu sokaktr
Ankaraya ,
Erzurumu
,
.

3
?
www.franklang.ru

: Bu ne?
?
: Bu arabadr.
(-).
: Bunun ad ne?
( )?
: Bu bavuldur.
.
: Bu ne?
?
: Bu telefondur.
.
: Bunun ad ne?
?
: Bu tdr.
.

3 ?
: Bu kim?
?
: Bu irin'dir.
.
: Bu kim?
?
: Bu Gkhan'dr.
.
: Bunlar kim?
?
: Bunlar irin ve Gkhan.
.

www.franklang.ru

( )
2 :


, .
: Bu Emel'dir.
: Bu Gkhan'dr.
"e" "Emel" .
"" "Gkhan" .

3 : -lar (-ler)

:
gn gnler
renci renciler
t tler
bavul bavullar
telefon telefonlar
doktor doktorlar

www.franklang.ru

.
- (-)
Nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum.
Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum.
-dan (-den)
Nereden geliyorsun? Okuldan geliyorum.
Nereden geliyorsun? Evden geliyorum.
-da (-de)
Nerede oturuyorsun? stanbul'da oturuyorum.
Nerede oturuyorsun? zmir'de oturuyorum.
3 :
-dir (-dir, -dur, -dr) "".
.
Bu kim? Bu Olga'dr.
Bu kim? Bu Erol'dur.
Bu kim? Bu Emel'dir.
Bu ne? Bu tdr.
"-dir" .
Bu kim? Bu Olga.
Bu kim? Bu irin.
Bu kim? Bu Erol.
Bu ne? Bu t.

, :

www.franklang.ru

Bu arabadr.
Bu ev ...
Bu okul ...
Bu bavul ...
Bu telefon...
Bu t ...
Bu Olga'dr.
Bu Katya'...
Bu irin'...
Bu Erol' ...
Bu Gkhan'...
Bu Anton'...
2 :
.
: .
: Olga, Erol, Arzu, Gkhan, Anton.
.
: ev (), araba (), masa ().

( ' ).
Bu Katya'dr.
Bu okuldur.
, .
Nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum.
Nereye gidiyorsun? stanbul'.... gidiyorum.
Nereye gidiyorsun? zmir'.... gidiyorum.
Nereye gidiyorsun? Ev.... gidiyorum.
Nereden geliyorsun? Rusya'dan geliyorum.
www.franklang.ru

10

Nereden geliyorsun? Moskova'.....geliyorum.


Nereden geliyorsun? Sankt-Peterburg'.....geliyorum.
Nerede oturuyorsun? Antalya'da oturuyorum.
Nerede oturuyorsun? Moskova'.... oturuyorum.
Nerede oturuyorsun? zmir'......oturuyorum.

( )
Trkiyenin nfusu ortalama yetmi milyondur. yan denizlerle evrilidir. En
byk kentleri stanbul, zmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya gibi kentlerdir.
stanbul'un nfusu ortalama on milyondur. Trkiyenin bakenti Ankara'dr.
Ankara'nn nfusu ortalama milyondur.
Trkiye, Asya ve Avrupa arasnda bir kprdr, stanbul Boaz Kprs, Asya ve
Avrupa'y birbirine balar.
Nfus , ortalama , , yetmi 70,
yan , ; deniz , evrilmek , en byk
, kent , gibi ; (), ,
bakent ( ), ara , (.
), kpr , balamak .

4
?
: Ne doktorusun?
?
: Gz doktoruyum. Sen ne i yapyorsun?
(gz ). ( )?
: Ben doktora yapyorum.
www.franklang.ru

11

.
: Hangi alanda doktora yapyorsun?
(
)?
: Trkoloji alannda doktora yapyorum.
.
: Bu nedenle gzel Trke konuuyorsun.
- .
: Teekkr ederim.
.

4
: Mesleiniz ne ( )?
?
: Ben bilgisayar mhendisiyim.
- (mhendis ).
: Nerede alyorsun?
?
: Bir bilgisayar firmasnda alyorum. Siz nerede alyorsunuz?
. ?
: Ben retmenim. Okulda alyorum.
. .

Hastane , dii , hemire , avukat


, ressam , mimar , gazeteci ,
sekreter , retmen , ii , i adam
, politikac

www.franklang.ru

12

: (), ( ) -iyor

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

gitmek

gitmemek

gidiyorum
gidiyorsun
gidiyor
gidiyoruz
gidiyorsunuz
gidiyorlar

gitmiyorum
gitmiyorsun
gitmiyor
gitmiyoruz
gitmiyorsunuz
gitmiyorlar

Ben okula gidiyorum. . Sen eve gidiyorsun. . O


sinemaya gidiyor. . Biz piknie gidiyoruz.
. Siz tiyatroya gidiyorsunuz. . Onlar zmir'e gidiyorlar.
, .
-:

.
, .
Erol + doktor Erol doktordur.
-dur .
-:
Ben doktorum. Sen doktorsun. O doktordur. (, , )
Biz doktoruz. Siz doktorsunuz. Onlar doktordurlar. (, , )
, .
Erol doktordur. Olga rencidir. () Anton Rustur. Arzu retmendir.
() Bu arabadr. () Bu masadr. () Bu kalemdir. ()

1) , .
www.franklang.ru

13

Ne i yapyorsunuz?
renciyim, okula gidiyorum.
Ne i yapyorsunuz?
Hangi okula gidiyorsunuz?
Hangi blmde okuyorsun?
2) , .
Mesleiniz ne?
Ben doktorum.
Mesleiniz ne?
Sizin mesleiniz ne?
Senin meslein ne?
Ne i yapyorsun?

5
-?
: yi gnler.
.
: yi gnler.
.
: Size arkadam tantraym. Ad Katya.
(-). .
: Benim adm da Erol. Tantmza memnun oldum.
. .
: Rusa biliyor musun?
?
: Evet, Rusa biliyorum.
, .
www.franklang.ru

14

Siz Trke biliyor musunuz?


?
: Ben biraz Trke konuuyorum.
-.
5 ?
: Nereden geliyorsun?
?
: Rusya'dan geliyorum. Trkiye'de nerede oturuyorsun?
. ?
: stanbul'da oturuyorum.
.
: Hangi semtte oturuyorsun?
?
: Beikta'ta oturuyorum. Siz hangi semtte oturuyorsunuz?
. ?
: Ben de Taksim'de oturuyorum.
.
: stanbul'u beeniyor musun?
?
: Evet, ok beeniyorum.
, .

5
Soyad

imen

Ad

Erol

Meslei

Mhendis

Uyruu

Trk

Adresi

irin Sok. No: 28/1


Oran-Ankara

www.franklang.ru

15

5
1 bir

2 iki

4 drt

5 be

6 alt

8 sekiz

9 dokuz

10 on

11 on

yedi
12 on

13 on

14 on

15 on

bir
16 on

iki
17 on

18 on

drt
19 on

be
20

alt

yedi

sekiz

dokuz

yirmi

: ,
bilmek

bilmemek

Ben

biliyorum

bilmiyorum

Sen
O
Biz
Siz
Onlar

biliyorsun
biliyor
biliyoruz
biliyorsunuz
biliyorlar

bilmiyorsun
bilmiyor
bilmiyoruz
bilmiyorsunuz
bilmiyorlar

1) , .
Rusa biliyor musun? Evet, Rusa biliyorum.
Trke biliyor musun?
Beni anlyor musun?
Nereden geliyorsun?
www.franklang.ru

16

Trkiye'de nerede oturuyorsun?


2) , .
Sen doktor musun? Evet, ben doktorum.
Sen renci misin?
Sen retmen misin?
Siz Rus musunuz?
Siz Trk msnz?
Siz Amerikal msnz?
Siz Rusya'dan m geliyorsunuz?
Hangi semtte oturuyorsun?
stanbul'u beeniyor musun?

6
?/?
: Evli misin?
?
: Hayr, evli deilim.
, .
: Nianl msn?
( )?
: Hayr, nianl deilim. Siz evli misiniz?
, . ?
: Hayr, ben de evli deilim.
, .
: Nianl msnz?
?
: Hayr, nianl deilim.
, .
: Mesleiniz ne?
www.franklang.ru

17

?
: Ben retmenim.
.
bekrm ,

6 ?
: Kardein var m?
?
: Evet, var.
, .
: Ka kardein var?
?
: Bir kardeim var.
.
: Kz m, erkek mi?
?
: Bir kz kardeim var.
.
Senin kardein var m?
?
: Bir erkek kardeim var.
.
:
karde ,
erkek karde
kz karde
baba
anne
eim /
www.franklang.ru

18

olum
kzm
arkada ,

6
Bu kim?
Bu Olga.
Olga ne yapyor?
Olga gz doktorudur. Hastaneye gidiyor.
hastane
Bu kim?
Bu Katya.
Katya evli mi?
Hayr, Katya evli deil. Katya bekr.
Bu kim?
Bu Erol.
Erol ne i yapyor?
Erol rencidir. Doktora yapyor.
Bu kim?
Bu Arzu.
Arzu nerede alyor?
Arzu retmendir. Lisede alyor.
lise

www.franklang.ru

19

: mi (mi, mu, m)
Anton evli mi? Hayr, Anton evli deil.
Anton bekr m? Evet, Anton bekr.
Anton renci mi? Hayr, Anton renci deil.
Erol renci mi? Hayr, Erol renci deil.
Erol doktor mu? Evet, Erol doktor.
Erol evli mi? Hayr, Erol bekr.
Olga retmen mi? Hayr, Olga renci.
Olga nianl m? Hayr, Olga nianl deil.
Olga erkek mi? Hayr, Olga erkek deil.
Arzu renci mi? Hayr, Arzu renci deil.
Arzu retmen mi? Evet, Arzu retmen.
Arzu bekr m? Evet, Arzu bekr.

1) , .
Arzu evli mi?
Arzu nianl m?
Arzu renci mi?
Arzu retmen mi?
2) , .
Erol'un kardei var m? Erol'un kardei var.
Erol'un ka kardei var?
www.franklang.ru

20

Erol'un kardei kz m, erkek mi?


Katya'nn kardei var m?
Katya'nn kardei kz m?
Sizin kardeiniz var m?
Sizin kardeiniz kz m, erkek mi?
Senin erkek arkadan var m?
Senin dostun var m?

stanbul dnyann en gzel ehirlerinden biridir, stanbul'un tarihi bin yl


ncesine kadar uzanr, stanbul, 1453 ylnda Osmanl imparatorluunun bakenti
olmutur.
stanbul'un en gzel yerlerinden biri Sultan Ahmet Meydandr. Burada Ayasofya
Camisi, Sultan Ahmet Camisi, stanbul Arkeoloji Mzesi, Topkap Saray gibi ok
nemli tarihi eserler bulunur.
Dnya , ehir , tarih , bin , yl , nce
, , kadar , uzanmak , ,
imparatorluk , olmak , yer , Ayasofya
, cami , nemli , eser ,
bulunmak .

7
?
: Sizi kardeimle tantraym. Ad Arzu.
. .
: Benim adm da Olga.
: Gzel Trke konuuyorsun.
-.
www.franklang.ru

21

: Teekkr ederim. Rusa biliyor musun?


. ?
: Hayr, Rusa bilmiyorum.
, .
: Hangi dilleri biliyorsun?
?
: talyanca ve spanyolca biliyorum.
.
:
Rusa
ngilizce
Almanca
Franszca
spanyolca
talyanca
Arapa

7 ?
: Ka yandasn?
(ya , )?
: Yirmi drt yandaym.
.
: Trkiye'de ne yapmak istiyorsun?
( )?
: Trkiye'de doktora yapmak istiyorum.
.
: Ne olmak istiyorsun?
?
: Trkolog olmak istiyorum.
.
www.franklang.ru

22

: Hangi niversitede doktora yapmak istiyorsun?


?
: stanbul Edebiyat Fakltesinde.
, .

7
Olga, Rusya'dan Trkiye'ye geliyor. Erol ve Arzu ile tanyor. Arzu, Erol'un
kardeidir. Olga, Trkeyi gzel konuuyor. Arzu biraz Rusa biliyor. Birlikte
stanbul'u geziyorlar. Olga stanbul'u ok beeniyor. Olga, Edebiyat Fakltesinde
doktora yapyor. Trkolog olmak istiyor. Bu nedenle Edebiyat Fakltesine gidiyor.
Meslek, insanlar iin ok nemlidir. Sevdiimiz i bizi mutlu eder.
konumak
bilmek
gezmek ,
nemli
mutlu
insan
insanlar iin
Sevdiimiz i bizi mutlu eder. .
edebiyat
fizik
kimya
matematik
iletme
felsefe
sosyoloji
tp
pedagoji

:
www.franklang.ru

23

: - (-i, -u, -)
: - (-)
: -da (-de)
(?): -dan (-den)
(?): -n (-in, -un, -n)

ev

evi

eve
evde
evden
evin

Evi boyuyoruz. Eve gidiyoruz. Evde kalyoruz. Evden geliyoruz. Evin penceresi.

( , )
, " "
, anta
antam. , . :
gl; Van gl.
yol; Trabzon yolu
kpr; Atatrk kprs.
dalar; Toros dalar

:

1
2
3


-m
-miz, -mz, ...
-n
-niz, -nz, ...
-s
-lar, leri,


-m
-mz, imiz...
-n
-nz, iniz ...
-
-lar, lari

www.franklang.ru

24

!
at , atm , at , atmz
arkada , arkadam , arkadan
komu , komun , komumuz .

?(kime?), ?(neye?), ?(nereye?)


: a-e ya-ye
. .


? (kim ile?) ? (ne ile?)
la-le, !
kurunkalemle ;
. " /",
" -".
Ali kzkardei ile konuuyor . (kzkardei
)
..
: in, im.
benimle ; seninle

www.franklang.ru

25


? (kimin?) ? (neyin?).
. :
n-un-in-n .
nn-nun-nin-nn .
Bu tfek kimindir? ?
Bu tfek Mustafanndir. .
. , su suyun (), ne neyin ().

1) , .
Olga kiminle tanyor? Olga Arzu'yla tanyor.
Arzu kiminle tanyor?
Olga, nereyi gezmek istiyor?
Olga, stanbul'u beeniyor mu?
stanbul gzel bir kent mi?
stanbul'da trafik iyi mi?
stanbul'da ka milyon insan yayor?
2) , .
Olga ka yanda?
Olga ne yapmak istiyor?
Olga ne olmak istiyor?
Olga, hangi blmde doktora yapmak istiyor?
www.franklang.ru

26

Trke kolay bir dil mi?


blm ,
kolay
dil

8
?
: Bugn gnlerden ne?
?
: Bugn aramba.
.
: Bu akam ne yapyorsun?
?
: Bu akam tiyatroya gidiyorum.
.
Sen de gelir misin?
?
: Bu akam iim var.
( ).
Ama cuma gn boum.
.
: Sen de cuma gn gelir misin?
?
: Evet, cuma akam gelirim.
, .

:
pazartesi

www.franklang.ru

27

sal
aramba
perembe
cuma
cumartesi
pazar

8
ilkbahar
sonbahar
yaz
k
8

Ocak

ubat

Mart

Nisan

Mays

Haziran

Temmuz

Austos

Eyll

Ekim

Kasm

Aralk

www.franklang.ru

28

8
Yaz aylarnda hava scak oluyor. Denize gidiyoruz, yzyoruz. Turistik ve tarih
yerleri geziyoruz. Sonbaharda aalarn yapraklan sararyor. Her taraf rengrenk
oluyor. Hava serinliyor. Kn havalar souyor. Yamur ve kar yayor. Dalarda
kayak yapyoruz, ilkbaharda aalar iek ayor. Havalar snyor. Otlar yeeriyor.
Doa yeniden canlanyor.
Sizce hangi mevsim daha gzel?
gzel
hangi
daha
yzmek
sararmak
olmak
kayak
ot
aa
hava
her taraf
serinlemek

yeermek
yamur
scak
gezmek
rengrenk
souk
amak

? : Kim?, Kimler?
Kim tiyatroya gidiyor?
Olga tiyatroya gidiyor.
Olga, kimle tiyatroya gidiyor?
www.franklang.ru

29

Olga, Erol ile tiyatroya gidiyor.


Cuma akam kim bo?
Cuma akam Erol bo.
: ile ( ? : )
Erol, tiyatroya ne ile gidiyor?
Erol, tiyatroya araba ile gidiyor. ( )
Olga, tiyatroya ne ile gidiyor?
Olga, tiyatroya otobs ile gidiyor.
Anton eve ne ile gidiyor? ()
Anton eve yryerek gidiyor. ()
,
"".
araba ile gidiyor arabayla gidiyor.

1) , .
Bir haftada ka gn var? Bir haftada yedi gn var.
Pazartesi ne yapyorsun?
Cuma gn tiyatroya gidelim mi?
Hafta sonu piknie gelir misin?
Sal gn bulualm m?
Pazar gn sinemaya gidelim mi?
aramba akam evde misin?
Cumartesi gn stanbul'u gezelim mi?
www.franklang.ru

30

Cuma gn bana gelir misin?


2) , .
En souk mevsim hangisidir? En souk mevsim ktr.
En scak mevsim hangisidir?
En gzel mevsim hangisidir?
Bir ylda ka ay vardr?
Bir ylda ka hafta vardr?
Bir ylda ka gn vardr?

: stanbul'da nerede oturuyorsun?


?
: Atatrk Bulvar No: 23/2. Siz nerede oturuyorsunuz?
23/2. ?
: Mimar Sinan Cad. No: 42/11.
. 42, . 11.
: Bana kartvizitini verir misin?
?
: Bu benim adresim. Sen de bana kartvizitini verir misin?
. ?
: Bu da benim adresim. Seni ziyaret edebilir miyim?
. ( )?
: Elbette, gelirsen sevinirim.
, , .
: Teekkr ederim. Mutlaka gelirim.
. .

www.franklang.ru

31

9A
: Merhaba. Ben Erol.
! .
: Merhaba! Ben de Olga.
! .
: Uygunsan seni ziyaret etmek istiyorum.
, (uygun , ).
: Bu akam iim var. Yarn gelir misin?
. ?
: Olur, uygunsan yarn gelirim.
, , (olur // , ).
: Memnun olurum.
.
: Saat kata geleyim?
( )?
: Saat 20.00 iyi mi?
8 , ?
: ok iyi. Yarn saat yirmide sana geliyorum.
. 8 ., ,
.
:
:

www.franklang.ru

32

stanbul'da oturuyorum. ()
Evde kitap okuyorum. ()
Sandalyede oturuyorum. ( )
:
Uakta kitap okuyorum. ( )
Koltukta oturuyorum. ( )
:
zmir'den geliyorum. ( )
Okuldan geliyorum. ( )
Rusya'dan geliyorum.
:
Uaktan iniyorum. ( )
Sankt-Peterburg'dan geliyorum.

1) , .
Bana kartvizitini verir misin? Bu benim kartvizitim.
Bana adresini verir misin?
Bana adresini syler misin?
Bana telefon numaran verir misin?
Bana kalemini verir misin?
Yarn benimle sinemaya gelir misin?
2)

www.franklang.ru

33

Ben stanbul'da Taksim'de oturuyorum.


Ev.. oturuyorum, sandalye.. kitap okuyorum.
Koltuk.. oturuyorum, kitap okuyorum.
Uak... kitap okuyorum.
Rusya'.. Moskova'.. yayorum.
Saat be.. sinemaya gidiyoruz.
3)
Moskova'dan geliyorum.
Sankt-Peterburg'.. geliyorum.
stanbul'.. geliyorum.
zmir'.. geliyorum.
Soi'.. geliyorum.
Sibirya'.. geliyorum.
4)
Saat sekizde ie gidiyorum.
Saat dokuz.. gazete okuyorum.
Saat .. kitap okuyorum.
Saat drt.. ay iiyorum.
Saat be.. iten kyorum.
Saat alt..eve geliyorum.

zmir Ege Blgesindedir. Nfusu iki milyon iki yz elli bindir. Homeros burada
domutur. evresinde Efes, Bergama, Truva, Milet gibi dnyann en nemli antik
kentleri bulunur.
zmir'in denizi ve kumu ok gzeldir, zmir'de birbirinden gzel oteller ve tatil
kylerinde unutulmaz gnler yaayabilirsiniz. Foa'da fok balklar vardr.

www.franklang.ru

34

Ege , blge , burada , domak ,


evre , (: ), kum , tatil ,
, ky , unutulmaz (unutmak
, unutulmak ), yaamak , fok balk
.

10

: Telefon numaran syler misin?
?
: telefonum 419 31 57.
419 31 57.
: Ev telefonun ka?
?
: 231 23 21.
: Teekkr ederim.
.
: Senin telefonun ka?
?
: Benim ev telefonum 249 50 69.
249 50 69.
: telefonunu syler misin?
?
: telefonum 0 533 234 29 31.
0 533 234 29 31.

:
21
22
23

: yirmi bir
: yirmi iki
: yirmi
www.franklang.ru

35

24
25
26
27
28
29
30

: yirmi drt
: yirmi be
: yirmi alt
: yirmi yedi
: yirmi sekiz
: yirmi dokuz
: otuz

20
30
40
50
60

: yirmi
: otuz
: krk
: elli
: altm

70

: yetmi

80

: seksen

90 : doksan
100 :yz
1.000
: bin
10.000
: on bin
100.000
: yz bin
1.000.000
: bir milyon
1.000.000.000: bir milyar

10
: Bu hafta sinemaya gitmek ister misin?
: yi bir film var m?
: yi bir film var.
: Ne zaman gidelim?
: Cuma akam uygun musunuz?
: Cuma akam uygunum.
: Tamam, ben size urar seni alrm.
hafta
istemek
uygun (msait)
uramak
almak
www.franklang.ru

36


,
var, yok ,
: , .
yi bir film var m?
yi bir film var.
Cuma gn vaktin var m?
Cuma gn vaktim yok.
Gkhan'n arabas var m?
Gkhan'n arabas yok.
Senin evin var m?
Benim evim var.
Pasaportun var m?
Hayr, pasaportum yok.
( ): in (-in, -un, -n).
:
.
Okul + bahe okulun bahesi ( )
ev + telefon evin telefonu
i yeri + telefon iyerinin telefonu ( )
Arzu + telefon Arzu'nun telefonu
:

www.franklang.ru

37

.
ev + telefon ev telefonu
+ telefon cep telefonu ()
kadn + palto kadn paltosu ( )
erkek + ceket erkek ceketi ( )

1) , .
Telefon numaran ka?
Ev telefonun ka?
telefonun ka?
Cep telefonun ka?
2) , :
ev + telefon evin telefonu
okul + telefon
i yeri + telefon
Arzu + telefon
Erol + telefon
,
:
Arzu-n-un telefonu
Olga-n-n arabas
3) , :
kadn + anta kadn antas
+ telefon
uak + bilet
www.franklang.ru

38

otobs + bilet

11

: stanbul'a hangi gnler uak var?
?
: stanbul'a her gn uak var.
.
: Uak saat kata havalanyor?
(hava )?
: Uak, her gn 8:30'da havalanyor.
8:30.
: Uak bileti ne kadar?
(ne kadar , //;
kadar )?
: Uak bileti 200 dolar.
200 .
: Gidi-dn bileti ne kadar?
? (gitmek ; dnmek
, dn )
: Gidi-dn bileti 300 dolar.
300 .

11
: stanbul'a hangi gn gitmek istiyorsunuz?
?
: stanbul'a sal gn gitmek istiyorum.
.
: Biletiniz gidi-dn m olsun?
www.franklang.ru

39

?
: Gidi-dn bileti daha m ucuz?
(daha )?
: Evet, 100 dolar fark ediyor.
, 100 .
: Moskova-stanbul aras ne kadar sryor?
(ara ;
srmek )?
: Moskova-stanbul aras iki saat sryor.
.
: Bir gidi-dn bileti ltfen.
, .
: Buyurun, biletiniz, iyi yolculuklar.
, . (yol ; yolculuk
).

ile
Anton, stanbul'a uak ile gidiyor.
Anton, havaalanna taksi ile gidiyor. ( ; alan )
Anton, her gn ie araba ile gidiyor.
"ile" , "i" :
Anton, stanbul'a uakla gidiyor.
Anton, hava alanna taksiyle gidiyor.
Anton, her gn ie arabayla gidiyor.
, "i"
"".
taksi ile taksiyle
araba ile arabayla
www.franklang.ru

40


1) , .
Anton nereye gitmek istiyor?
stanbul'a hangi gnler uak var?
Uak saat kata havalanyor?
Uak bileti ne kadar?
Gidi-dn bileti ne kadar?
2) , .
Anton, hangi gn stanbul'a gitmek istiyor?
Anton, sal gn stanbul'a gitmek istiyor.
Rusya'nn bakenti neresidir?
Trkiye'nin bakenti neresidir?
Anton, gidi-dn bileti mi alyor?
Gidi-dn bileti ne kadar?
Uak, Moskova'dan saat kata kalkyor?
Uak, stanbul'a saat kata varyor?
Moskova-stanbul aras ka saat sryor?
Uak saat kata havalanyor?
bakent
kalkmak ;
varmak

12

www.franklang.ru

41

: Ho geldin.
( ).
: Ho bulduk. Eviniz ok gzel.
( ). .
: Teekkr ederim.
.
: Bu evde yalnz m yayorsun?
?
: Evet, yalnz oturuyorum. Bazen Moskova'dan kardeim Anton geliyor.
, . .
: Annen, baban nerede oturuyorlar?
?
: Annem, babam Moskova'da oturuyorlar.
.

12
: Bu ev ka oda?
?
: ki oda, bir salon.
.
: Aylk kiras ne kadar?
(ay ; aylk
; kira )?
: Aylk kiras sekiz yz lira.
800 .
: Yakt ne kadar?
(yakmak )?
: Yakt ayda yz lira. Sizin ev kira m?
100 . ?
: Hayr, biz kendi evimizde oturuyoruz.
, ( ).
www.franklang.ru

42

: Bu ok iyi.
.

12
: Elmann kilosu kaa?
?
: Elmann kilosu 40 kuru.
40 .
: Ltfen iki kilo elma.
, .
: Muz ister misiniz?
?
: Hayr, teekkr ederim.
, .

3 :

Ben
Sen

Bu
u

Kim
Kimler

,
Biz
Siz


Bunlar
unlar

Ne
Neler
Ka

Onlar

Onlar

Hangisi

Olga'y kim ziyaret ediyor? ( )


www.franklang.ru

43

Olga'y Erol ziyaret ediyor.


Bu evin aylk kiras ka lira?
Aylk kira sekiz yz lira.
Aylk yakt ka lira?
Aylk yakt yz lira.

1) , .
Bu evde yalnz m yayorsun?
Hayr, kardeimle oturuyorum.
Olga'y kim ziyaret ediyor?
Olga'nn evi gzel mi?
Olga evde yalnz m kalyor?
Bazen Moskova'dan kim geliyor?
Olga'nn annesi, babas nerede oturuyorlar?
Olga, kiralk evde mi oturuyor?
Erol, kiralk evde mi oturuyor?
Olga'nn evi ka oda?
Olga'nn evinde salon var m?
Bu evin kiras ne kadar?
2) , .
Elmann kilosu kaa?
Muzun kilosu kaa?
zmn kilosu kaa?
Portakaln kilosu ne kadar?
Havucun kilosu ne kadar?
www.franklang.ru

44


Osmanl mparatorluu dneminde Trkiye'nin bakenti stanbul'du. Trkiye
Cumhuriyeti kurulunca 1923 ylnda Ankara bakent oldu. Nfusu ortalama
milyondur.
Ankara'nn tarihi olduka eskidir. Hititler, Frigyallar, Romallar, Bizansllar gibi nl
uygarlklara ev sahiplii yapmtr. Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri
Mzesi 1997 ylnda Avrupa birincilii dln almtr.
Cumhuriyet kurulduktan sonra Ankara ksa zamanda gelimi ve dnyann en
modern kentlerinden biri olmutur.
Ankara'nn evresinde Alacahyk, Gordion gibi nemli antik kentler vardr.
Dnem , umhuriyet , kurulmak ,
, olduka , , eski , nl
, uygarlk , ev sahiplii yapmak :
, medeniyet , birincilik
, , dl , , kurulduktan sonra
, ksa , zaman , gelimek
, .

13

: Ne arzu edersiniz?
( )?
: eceklerden ne var?
?
: ay, kahve, kola, meyve suyu, st...
, , , , ...
: Ltfen bir ay.
www.franklang.ru

45

, .
: Baka bir ey ister misiniz?
- ( ...)?
: Uak stanbul'a saat kata iniyor?
?
C : Uak, stanbul'a saat 12.30'da iniyor.
.
: Teekkr ederim.
.
: Bir ey deil.
.

1
: stanbul'a m gidiyorsun?
?
: Evet, stanbul'a gidiyorum.
, .
: seyahati mi?
( )?
: Hayr, stanbul'da kz kardeim oturuyor.
, (kz , ).
: Kz kardein stanbul'da ne yapyor?
?
: Doktora yapyor.
.
Siz stanbul'a niin gidiyorsunuz?
?
: Ben i iin gidiyorum.
(iin ).
: Ne i yapyorsun?
?
: Ben i adamym. Ticaret yapyorum.
www.franklang.ru

46

( ). .

13 ?
Trenle gidiyorum. .
Otobsle gidiyorum. .
Vapurla gidiyorum. .
Uakla gidiyorum. .
Atla gidiyorum. .
Yryerek gidiyorum. .

iin , ,
stanbul'a ne iin gidiyorsun?
stanbul'a tatil iin gidiyorum. ( )
zmir'e ne iin gidiyorsun?
zmir'e annemi grmek iin gidiyorum. ( )
Bu ay kimin iin?
Bu ay sizin iin.
Bu hediye kimin iin? ( )
Bu hediye Olga iin.

www.franklang.ru

47

1) , .
Ne arzu edersiniz?
Ltfen bir kahve?
Ne imek istersiniz? ( )
ay m iersiniz, kahve mi?
Meyve suyu ister misiniz? ()
Kola ier misiniz?
Kahveniz stl m olsun? ( ; st ; stl
)
Bir bardak st alr msnz? ( )
Portakal suyu ier misiniz? ( )
Pasta ister misiniz? (, )
2) , .
Ankara'ya ne iin gidiyorsun?
Ankara'ya babam grmek iin gidiyorum.
Moskova'ya ne iin gidiyorsun?
zmir'e ne iin gidiyorsun?
Bu kahve kimin iin?
Bu ay kimin iin?
Bu paket kimin iin?

14

: Kim ?
?
: Benim, Anton.
, .
www.franklang.ru

48

: Ho geldin Anton! Bu ne gzel srpriz! stanbul'a ne zaman geldin?


! !
(zaman )?
: Biraz nce geldim.
( ).
: Ne ile geldin?
?
: Uak ile geldim.
.
: eri geelim. Biraz dinlen!
. !

14
: Bo odanz var m?
?
: Ka kiilik oda istiyorsunuz?
( ; kii , )?
: Tek kiilik oda istiyorum.
(tek ).
: Tek kiilik oda var.
.
: Fiyat ne kadar?
(fiyat )?
: Tek kiilik oda 50 dolar.
50 .
: Odada du var m?
?
: Odada du var.
.
: Tamam. Burada kalmak istiyorum.
. ( ).

www.franklang.ru

49

14
Anton, Olga'nn erkek kardeidir. Moskova'da yayor, stanbul'da Olga'y ziyaret
etmek istiyor. Bir uak bileti alyor. Sal gn 8.30'da uaa biniyor.
Uakta ay iiyor. Andrey ile tanyor. Andrey i adamdr, stanbul'a i iin
geliyor. Anton ve Andrey saat 13.30'da uaktan iniyorlar. Anton bir taksiye biniyor.
Olga'nn evine gidiyor. Andrey bir otele gidiyor ve otelde kalyor.
yaamak
almak ,
binmek ( )
tanmak

: -di (-d, -du, -d)


,
.
Ben geliyorum. .
Ben geldim. .
gelmek

gelmemek

Ben

geldim

gelmedim

Sen

Biz
Siz
Onlar

geldin
geldi
geldik
geldiniz
geldiler

gelmedin
gelmedi
gelmedik
gelmediniz
gelmediler

: stanbul'a ne zaman geldin?


: Biraz nce geldim.
www.franklang.ru

50


1) , .
Anton uaa saat kata bindi?
Anton uaa saat 8.30'da bindi.
Anton uakta ne iti?
Anton, uakta kiminle konutu?
Uak, havaalanna ne zaman indi?
Anton, kimin yanna gitti?
Anton, kime srpriz yapyor?
2) , .
Andrey ka kiilik oda istiyor?
Tek kiilik odann fiyat ne kadar?
Odada du var m?
Andrey bu otelde kalmak istiyor mu?
Andrey stanbul'a ne iin geliyor?

15

: Yumurta yer misin?


?
: Biraz kilo aldm. Yumurta yemiyorum.
. .
: Ben kahvaltda ok yiyorum.
.
www.franklang.ru

51

: Ama le ve akamlar az yiyorsun.


.
: Sen de yle yap. Kilo almazsn.
. .
: Burada bal, reel, tereya, zeytin var. Hepsi de kilo yapyor.
, , , .
.
: Sabahlan kral gibi beslen. le ve akamlar az ye.
, (gibi ). .
: Haklsn, kahvalt ok nemli.
, .

15
: Alo! Ben Erol!
! !
: Merhaba Erol! Ben Olga!
! .
: Tiyatroya gitmek ister misin?
?
: Moskova'dan Anton geldi.
.
: Anton mu geldi? Ne zaman?
? ?
: Dn geldi.
.
: Anton ile tanmak isterim.
.
: da seninle tanmak ister.
.
: Bu akam sizi yemee davet ediyorum.
( ).
: Olur. Anton ile geliriz.
www.franklang.ru

52

. .

: Ne arzu edersiniz?
: Sebze yemeklerinden ne var?
: Taze fasulye, kuru fasulye, bamya...
: Niin kebap yemiyorsun?
: le vakti, et arlk yapyor.
: Doru. Ben de sebze alaym.
: Bana bir taze fasulye ltfen.
: Siz ne arzu ediyorsunuz?
: Ben de taze fasulye alaym.
sebze
sebze yemekleri
taze fasulye
kuru fasulye
bamya
le vakti :
et
ar
arlk


"-mak (mek)", .
kumak () yazmak () gelmek () gitmek
www.franklang.ru

53

()
"-mak (-mek)"
( ) .
Bu kitab oku. ( ) Mektubu hemen yaz. (
) Hemen buraya gel. ( ) imdi eve git. (
)

1) , .
Sabahlar kahvalt yapar msn? ( )
Kahvaltda yumurta yer misin?
Kahvaltda ne iersin?
Kahvaltda neler yersin?
Akamlar ok yer misin?
2) , .
Olga'ya kim telefon ediyor? ( : )
Olga'ya Erol telefon ediyor.
Kim tiyatroya gitmek istiyor?
Moskova'dan kim geliyor?
Kim Anton ile tanmak istiyor?
Kim Olga'y yemee davet ediyor?
Olga yemek davetini kabul ediyor mu? (
: )
2) , , .
ekmek yemek ( ) ekmek ye

www.franklang.ru

54

su imek ( ), kahvalt yapmak, az yemek ( ), eve gelmek, ie


gitmek ( )

1881de Selanik'te dodu. Modern Trkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur.


Birinci Dnya Savana katld. lkeyi dmanlardan kurtard. 1923 ylnda
Cumhuriyeti kurdu. Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbakan oldu. Kadnlara
seme ve seilme hakk verdi. Din ve devlet ilerini birbirinden ayrd.
Btn hayat boyunca "Yurtta bar, dnyada bar" iin alt.
1938 ylnda stanbul'da Dolmabahe Saraynda ld. Atatrk'n cenazesi
Ankara'ya getirildi. 1953 ylnda kendisi iin yaplan Antkabir'e konuldu.
Atatrk'n mozole olan Anitkabir, Ankara'nn en nemli simgelerinden biri
olmutur.
Kurucu , sava , katlmak ,
, lke , dman , kurtarmak , ilk
, umhurbakan , kadn ,
semek , seilmek hak , vermek ,
din , devlet , i , ayrmak ,
btn hayat boyunca , Yurtta bar, dnyada bar
, , almak , saray , lmek
, cenaze , getirilmek ,
, kendisi iin , yaplmak ,
, antkabir , konulmak ,
.

www.school.franklang.ru

www.franklang.ru

55

16
!
: Ho geldin Anton!
!
: Ho bulduk.
.
: stanbul'a daha nce geldin mi?
?
: ki defa geldim.
.
: Yemee nereye gidelim?
?
: Haydi bu akam balk yiyelim.
.
: Yemek nemli deil, sohbet nemli.
, (nemli ).
: Gzel Trke konuuyorsun.
-.
: Moskova'da arkadalarla Trke konuuyorum.
- .

16
: Ne arzu edersiniz?
, ?
: Ben bir dner istiyorum (dnmek , ).
(), .
: Siz ne istiyorsunuz?
?
: Ben bir i kebap alaym.
, .
: Ben de bir kuru fasulye istiyorum.
www.franklang.ru

56

, .
: Niin kebap yemiyorsun?
?
: Ben daha ok sebze yemekleri yiyorum.
( ...).
: Salata istiyor musunuz?
?
: Gzel bir salata istiyorum.
, .

orbalar
Kremal domates orbas
Yayla orbas
Mercimek orbas
kembe orbas
ehriye orbas -
Salata ve Mezeler
Kvrck ve marul salatas ( )
oban salatas
Rus salatas
Patates salatas
Et yemekleri
Izgara bonfile
Kark zgara
Biftek
Pirzola
www.franklang.ru

57

initzel
Pili zgara
Izgara kfte
Cier tava
Pilavlar
Pirin pilav
Makarna
Tatllar /
Puding
Yourt
Meyva
kiler
Bira
arap
Beyaz arap
Krmz arap
Votka
Rom
Konyak
Likr
Merubat ve dier ikiler
Maden suyu sodas
Meyve suyu
Domates suyu
Ayran
Kahve
ay
www.franklang.ru

58

Stl Kahve
Stl ay
Limonata
Kola
Neskafe

1) , .
Moskova'dan ne zaman geldin?
Moskova'dan dn geldim.
stanbul'a daha nce geldin mi?
stanbul'u daha nce gezdin mi?
stanbul'a ne zaman geldin?
Moskova'y grdn m?
Rusya'nn bakenti neresi?
Trkiye'nin bakenti neresi?
Trkeyi nerede rendin?
Restorandan yer ayrttn m? ( )
2) , .
Ne yemek istersiniz?
Salata ister misiniz?
Ne iersiniz?
Tatl ister misiniz?
Meyve ister misiniz?
Kebap seviyor musunuz? ( )
Sebze yemeklerini seviyor musunuz?

www.franklang.ru

59

17

: Yarn stanbul'u gezelim mi?
?
: Yarn hava yal olacak.
.
: Nereden biliyorsun?
?
: Televizyondan rendim.
.
: Doru, bugn hava biraz serinledi.
, (serin ;
serinlemek ).
: Souk hava dalgas geliyor.
(hava dalgas ; dalga
).
: Havalar bir snyor, bir souyor.
, .
: Evet, iklim ok deiti.
, .

17
: Bugn ne yapacaksn?
?
: Az sonra niversiteye gideceim.
(az sonra ; sonra ).
: Bugn hava yal. emsiyeni al.
. (emsiye).
: Havalar ok serinledi.
.
www.franklang.ru

60

: Belki de kar yaacak.


, .
: kadar da deil. Fazla souk yok.
, (o kadar ; fazla ,
).
: Sen yine ceketini al.
- .
: Bugn sen ne yapacaksn?
?
: Evde dinleneceim.
.

17 ?
Bugn hava yal olacak, stanbul'da scaklk 11 C. Doudan souk hava
dalgas geliyor. Bu nedenle btn yurtta scaklk decek. Hava yarn da yal
olacak, iki gn sonra havalar yeniden snacak. Souk hava dalgas gidecek,
yerine scak hava dalgas gelecek. Scaklk iki- derece artacak.
scaklk (scak )
dou
bu nedenle
btn yurtta
scaklk decek (dmek)
yeni
yeniden
snacak (snmak)
yerine
derece
artacak (artmak)

www.franklang.ru

61


: -acak (-ecek)
,
.
gelmek

gelmemek

Ben
Sen

geleceim
geleceksin

gelmeyeceim
gelmeyeceksin

O
Biz
Siz
Onlar

gelecek
geleceiz
geleceksiniz
gelecekler

gelmeyecek
gelmeyeceiz
gelmeyeceksiniz
gelmeyecekler

Bugn ne yapacaksn?
Bugn niversiteye gideceim.
Bugn yamur yaacak m?
Evet, bugn yamur yaacak.
Bugn ne yapacaksn?
Bugn evde dinleneceim.

1) , .
Yarn hava nasl olacak?
Yarn hava bulutlu olacak. ( ; bulut , )
Bugn hava nasl olacak?
Hafta sonu hava nasl olacak? ( , )
Yarn yamur yaacak m? ()
Bugn hava bulutlu mu? (bulut )
www.franklang.ru

62

Bugn hava rzgrl m? (rzgr )


Hafta sonu hava gneli olacak m? (gne )
Yarn hava snacak m?
Bugn evde dinlenecek misin?
2) , .
Souk hava dalgas nereden geliyor?
Souk hava dalgas doudan geliyor.
Yarn stanbul ka derece olacak?
Scak hava dalgas nereden gelecek?
Bu hafta kar yaacak m?
Bugn paltonu giyecek misin? ()
Hafta sonu scaklk artacak m?

18
B
: Dviz bozdurmak istiyorum.
.
: Dolar m, euro mu?
?
: Dolar bozdurmak istiyorum.
.
: Ka dolar?
?
: 1.000 Dolar. Bir dolar ka lira?
1.000 . 1 ?
: Bir dolar 1,40 Trk liras.
: Tamam, 1.000 dolar bozduruyorum.
, 1.000 .
: Bankada hesabnz var m?
www.franklang.ru

63

?
: Evet, bankada hesabm var.
, .
: Hesap czdannz yannzda m?
?
: Evet. Ltfen bu paray hesabma yatrn.
. , , .

18
: Hesabmdan para ekmek istiyorum.
.
: Hesap czdannz verir misiniz?
, , .
: Buyurun, hesap czdanm.
, .
: Ne kadar ekmek istiyorsunuz?
?
: 500 dolar ekmek istiyorum.
500 .
: Dolar olarak m deyelim?
?
: Trk liras da olabilir.
.
: Bir dolar 1,2 Trk liras.
1,2 .
: 500 dolar ne kadar yapyor?
500 ?
: 600 YTL. yapyor. (YTL = Yeni Trk Lira)
600 .
: Tamam, Trk liras olarak istiyorum. (olarak , )
, .

www.franklang.ru

64

18
: Bana bir havale var m?
: Havale nereden gelecek?
: Londra'dan gelecek.
: Ne kadarlk bir havale bekliyorsunuz?
: 1500 Dolar.
: Size 1500 dolarlk bir havale var.
: 500 dolar alaym.
: Parann gerisini ne yapalm?
: Gerisini ltfen hesabma gein.
havale
havale beklemek
parann gerisi
ne yapalm c
hesaba kaydetmek

: - (-)

Ben
Sen
O
Biz
Siz
Onlar

gelmek

gelmemek

geleyim
gelesin
gele
gelelim
gelesiniz
geleler

gelmeyeyim
gelmeyesin
gelmeye
gelmeyelim
gelmeyesiniz
gelmeyeler

.
() ... .... , ...
www.franklang.ru

65

Bu akam sana geleyim.


Ben bir kahve ieyim.
Ben bir kuru fasulye yiyeyim.
Bu akam sinemaya gidelim.
Bu yaz tatile kalm.

( )

Bu paray hesaba yatralm.

1) , .
Ne bozdurmak istiyorsun?
Dviz bozdurmak istiyorum.
Dolar m, euro mu bozdurmak istiyorsunuz?
Bir dolar ka lira?
Bir euro ka lira?
2) ,
Ka dolar bozdurmak istiyorsun?
Ne kadar para ekmek istiyorsunuz?
Bankada hesabnz var m?
Paray dviz olarak m istiyorsunuz?
Hesap czdannz yannzda m?
Paray Trk liras olarak m istiyorsunuz?
Paray hesabnza yatralm m?
Vadeli hesap istiyor musunuz?
Vadeli hesap ister msnz? (vade )
Fon hesabndan yararlanmak istiyor musunuz?

www.franklang.ru

66


Antalya, Akdeniz'dedir. Trkiye'nin en byk turizm merkezlerinden biridir.
Antalya'ya her yl ortalama sekiz milyon turist gelir.
Antalya'nn evresi yemyeil dalar ve ormanlkla evrilidir. Denizi ok temizdir.
Dereler, rmaklar, elleler Antalya'ya bambaka bir gzellik verir.
Antalya'nn evresinde yz kadar antik kent vardr. Bu antik kentlerin ierisinde en
nemlileri Perge, Aspendos, Side ve Myra'dir.
Antalya, bir ak hava mzesi ve bir doa cennetidir.
Akdeniz () , merkez , her ,
yemyeil -, (yeil ), da ,
orman , ormanlk , , temiz , rmak
, elle , bambaka , gzellik
, , ierisinde (ieri , ),
ak , hava , doa , cennet .

19

: Bu yaz tatile nereye gidiyorsun?
?
: Bu yaz Bodrum'a gitmek istiyorum.
.
: Bodrum'a daha nce gittin mi?
?
: Hayr, daha nce gitmedim.
, .
: Ben gittim. Bodrum ok gzel bir yer.
. .
: stersen birlikte gideriz.
www.franklang.ru

67

, .
: ok iyi. Memnun olurum.
. .
: Bana Bodrum'da rehberlik edersin.
. (rehber ; rehberlik )

19
: Bu yaz tatil iin nereye gideceksin?
?
: Bilmiyorum. Henz karar vermedim.
. ( ).
: Bu yaz Bodrum'da tatil yapmak ister misin?
?
: Bodrum nasl bir yer?
?
: Trkiye'nin gney batsnda gzel bir yer. Biz Erol'la Bodrum'a gitmek
istiyoruz.
- .
.
: Ben daha ok tarih yerleri seviyorum.
.
: Bodrum'da tarih yerler de var.
.
: Ben Truva, Bergama gibi yerleri seviyorum.
, , .

19
: Alo! Olga!
: Merhaba Erol!
www.franklang.ru

68

: Bodrum'a gitmek iin karar verdin mi?


: Karar verdim. Anton ile de konutum.
: Anton de Bodrum'a geliyor mu?
: Hayr, gelmiyor.
: Bodrum'da yer ayrtaym m?
: Bence iyi olur.
: Bodrum'da ka gn kalmak istiyorsun?
: Bir hafta yeterli deil mi?
: Tamam, bir haftalk yer ayrtyorum.
karar vermek
konumak
bence -
kalmak
yeterli
yer ayrtmak


:
gzel + kadn gzel kadn ( )
byk paket ( ), kk ocuk ( ), krmz gl
( ), sar iek ( )

-l, -li, -lu, -l
akl + l: akll akll ocuk ( ; akl )
apka + l: apkal apkal kadn ( )
palto + lu: paltolu paltolu adam ( )
www.franklang.ru

69-sz, -siz, -sz, -sz
aklsz ocuk, apkasz kadn, paltosuz adam

1) , .
Bu yl tatile nereye gidiyorsun?
Bu yl tatile zmir'e gidiyorum.
Bu k tatile nereye gidiyorsun?
Bodrum'a daha nce gittin mi?
Bodrum gzel bir yer mi?
Olga Bodrum'a kiminle gidiyor?
Anton Bodrum'a gelmek istiyor mu?
Bodrum Trkiye'nin neresinde?
Bodrum'da tarih yerler var m?
Anton nereleri gezmek istiyor?
2) , .
Erol kime telefon ediyor?
Olga Bodrum'da ne kadar kalmak istiyor?
Bodrum'dan kim yer ayrtyor?
Erol Bodrum'u daha nce grd m?
2) "l"
akll ocuk
akl... kz, apka... kadn, palto... kadn, bulut... hava, gne... hava

www.franklang.ru

70

20
...?
: Affedersiniz, postane nerede?
, ?
: Biraz ilerleyin, sonra saa dnn.
, .
: Buraya ok uzak m?
( )?
: Hayr, ok yakn.
, .
: Ne kadar uzaklkta?
?
: Be yz metre uzaklkta.
.
: ok yakn. Yryerek gidebilirim.
. .
: Yryerek gidin, ileriden saa dnn.
. .
Postane tam kede.
(tam , ; ).

20 ?
: Mzeye nasl gidebilirim?
( )?
: Bu caddeden dosdoru gidin. Sonra sola dnn.
(cadde ). .
: Mze ok uzak m?
?
: Biraz uzak.
www.franklang.ru

71

.
: Yryerek ka dakika srer?
(srmek )?
: Yryerek yarm saat srer.
.
: Otobsle nasl gidebilirim?
?
: u durakta otobse binin.
.
: Otobsle ne kadar srer?
?
: En ok be dakika srer.
.

20 ?
: Affedersiniz, mzeye nasl gidebiliriz?
: Bu caddeden dosdoru gidin, iki yz metre ileriden saa dnn. Yz
metre kadar ilerleyin. Sonra sola dnn. Biraz ilerledikten sonra mzeyi
grrsnz.
: Teekkr ederiz. Mze buraya ne kadar uzaklkta?
: En ok bir kilometre. Yryerek on be-yirmi dakikada gidersiniz. Taksi
ile be dakikada orada olursunuz.
: Bugn hava ok gzel. Yryerek gitmek istiyoruz. ok teekkr ederiz,
iyi gnler.
: Bir ey deil. Size de iyi gnler.

1) , .

www.franklang.ru

72

Affedersiniz, postane nerede? ()


Biraz ileride, sada.
Postane buraya ok uzak m?
Postane buraya ne kadar uzaklkta?
Postane yakn m?
Postaneye otobsle gidebilir miyim?
Otobs dura nerede?
Yaknda baka postane var m? ()
2) , .
Mzeye nasl gidebilirim?
Mze ok uzak m?
Mze yryerek ne kadar srer?
Mzeye otobsle gidebilir miyim?
Mze otobsle ne kadar srer?
Mze saat kata alyor? ( )
Mze saat kata kapanyor? ()
Mze her gn ak m? ( )

21
B
: Mektup zarf var m?
?
: Var, ka tane istiyorsunuz?
, ?
: tane istiyorum. Posta pulu var m?
. (pul)?
: Posta pulu yok.
, .
: Nerede bulabilirim?
www.franklang.ru

73

?
: Postanede bulabilirsiniz.
.
: Kartpostallar ka lira?
?
: Bir dolar. Ka tane istiyorsunuz?
. ?
: Alt tane istiyorum.
.

21
: Rusa gazete var m?
?
: Evet, var.
, .
: Hangi gazeteler var?
?
: zvestiya, Kamsamolskaya Pravda...
, ...
: Gazete ka lira?
?
: ki dolar.
.
: Rusa dergiler var m?
?
: Rusa dergiler var.
.
: Hangi dergiler var?
?
: Hepsi u kede. Orada bakabilirsiniz.
. .

www.franklang.ru

74

21
: Posta pulu var m?
: Var.
: tane posta pulu rica ediyorum.
: Yurt ii mi, yurt d m?
: Yurt d.
: Neresi?
: Rusya. Bir pul ne kadar?
: Bir pul 50 kuru.
: pul, 1 lira 50 kuru.
postahane
posta pulu
yurt ii
yurt dii
nerede

"":
-a (-e) + bilmek
"(-e) + bilmek" " ...", " ...",
" ..." , ,
.
Posta pulunu nerede bulabilirim?
Posta pulunu postanede bulabilirsiniz.
Eve yryerek gidebilir misin?
www.franklang.ru

75

Evet, eve yryerek gidebilirim.


Trke konuabilir misin?
Evet, Trke konuabilirim.

1) , .
Ka adet mektup zarf istiyorsunuz? (adet , )
adet mektup zarf istiyorum.
Mektup zarf var m?
Posta pulu var m?
Posta pulunu nerede bulabilirim?
Kartpostal var m?
Bir kartpostal ka lira?
Bir mektup zarf ka lira?
Ka tane kartpostal istiyorsunuz?
Ka tane mektup zarf istiyorsunuz.
2) , .
Ka mektup yollamak istiyorsunuz?
Mektubu nereye yollamak istiyorsunuz?
Rusya iin bir pul ne kadar?
Trkiye iin bir pul ne kadar?
Yurt ii iin bir pul ne kadar?
Rusa gazete var m?
Rusa dergi var m?

www.franklang.ru

76

Karadeniz'in en nemli kentlerinden biridir. Yemyeil ormanlar arasndan denize


uzanan ok gzel bir kenttir. M.. 750 yllarnda kurulmutur.
Trabzon'u nl yapan ve dnyaya tantan Sumela Manastr'dr. Sumela Manastr,
Meryem Ana adna yapld iin Meryem Ana Manastr da denir. M.S. 472 ylnda
yksek bir dan yamacna yaplmtr.
Manastrn ii Hristiyanlkla ilgili resimlerle sslenmitir. Dnyann her tarafndan
gelen binlerce turist Trabzon'daki Sumela Manastrn ziyaret eder.
Trabzon'un evresinde ok gzel fndk ve ay baheleri vardr.
Tantmak , , Meryem Ana ,
yaplmak , , iin , da , , denmek
, , yama , , i ,
, ilgili (ilgi ), resim ,
, sslenmek , (sslemek
, ss ), taraf , gelen , binlerce
, Trabzon'daki , ziyaret etmek (ziyaret
), fndk , bahe .

22
B
: Bir bluz almak istiyorum.
.
: Ka beden giyiyorsunuz?
(; giymek )?
: Otuz dokuz beden.
.
: Ne renk dnyorsunuz?
()?
: Yeil ya da yeil tonlar.
.
: Bu bluz tam size gre.
: .
www.franklang.ru

77

: Ak yeil tonu var m?


- ?
: Hayr, yok. Mavi ve tonlar var.
. .
: Bir de mavi rengine bakabilir miyim?
: ?

22A
: Etek almak ister misiniz?
: Bluza uygun etek var m?
: Var. Kemer, anta, ayakkablar da var.
: Hepsini alamam.
: Almanz art deil. Bir bakalm.
: nce etee bakalm.
: Etei ne renk dnyorsunuz?
: Bej renkli bir etek dnyorum.
etek
kemer
anta
ayakkab
kpe
kolye
bilezik
yzk
pantolon ,
orap
hepsi
almak ,
art deil (art )
bej rengi

www.franklang.ru

78

22
: Bu etek biraz dar.
: Sorun deil, biraz geniletiriz.
: Boyu biraz uzun.
: Boyunu ksaltabiliriz.
: Sizce bu etek bluza uydu mu?
: ok gzel uydu.
: Evet, yeil ile bej birbirine uydu.
: Bir de ayakkab bakalm.
: Teekkr ederim. Bluz ile etek yeterli.
: Gle gle giyinin. ok gzel oldu.
dar etek
sorun deil
boy
uzun
ksaltmak
uymak
yeterli

.
gzel kz, yal adam ( ), kk ocuk, iyi insan (
), byk ev, gzel ev, kk ev, eski ev ( )

.
www.franklang.ru

79

krmz bluz ( )
yeil gmlek ( )
mavi ceket (/ )
siyah pantolon ( )
beyaz anta ( )
gri elbise ( )
kahverengi ayakkab ( )

1) , .
Ne arzu ediyorsunuz?
Ka beden giyiyorsunuz?
Ne renk dnyorsunuz?
Mavi bluz var m?
Gri etek ister misiniz? ()
2) , .
Siyah kemer ister misiniz? ()
Hayr, siyah kemer istemem.
Beyaz anta ister misiniz?
Mavi ceket ister misiniz?
Bu etek ksa m?
Bu etek dar m?
Bu etek uzun mu?
Bu ayakkab ayanza uygun mu?
Bu elbise size uygun mu?
Ne renk elbise dnyorsunuz?

www.franklang.ru

80

23

: Bir gmlek almak istiyorum.
.
: Yaka numaranz ka?
?
: Krk bir.
.
: Elbise almak istiyor musunuz?
?
: Bir ceket, pantolon almak istiyorum.
.
: Nasl bir elbise dnyorsunuz?
?
: Spor bir elbise dnyorum.
.
: Bu elbise ok gzel. Tam size gre.
. (gre -.,
-.; ).
: Bir deneyeyim. Sonra karar veririz.
(denemek ). (
).

23
: apka ister misiniz?
?
: Hayr, apka istemem.
, .
: Bu elbiseye bu kravat ok uyar.
www.franklang.ru

81

.
: Kravat istemiyorum.
() .
: Ayakkabya bakmak ister misin?
?
: Bir spor ayakkabya bakmak isterim.
.
: Ne renk bir ayakkab dnyorsunuz?
?
: Kahverengi renkli bir ayakkab dnyorum.
.
: Ka numara giyiyorsunuz?
?
: Krk bir numara giyiyorum.
.

23
: Bu ayakkab biraz kk.
: Bu ayakkab biraz daha byk.
: Evet, bu biraz daha iyi.
: Siz geni kalp seviyorsunuz.
: Dar ayakkab rahat olmuyor.
: Haklsnz. Ayakkab rahat olmal.
: Bu ayakkabnn fiyat ne kadar?
: ki yz elli lira.
: Tamam. Bu ayakkaby alyorum.
dar ayakkab
geni
geni kalp
haklsnz
rahat
www.franklang.ru

82

fiyat

: Bu gmlei alyorum.
: Bu gmlei aldm.
: Bu gmlei alaym.
: Bu gmlei alacam.
"..." a(e)+bilmek: Bu gmlei alabilirim.
:
byk fil

daha byk fil

en byk fil

1) , .
Gmleinizin yaka numaras ka?
Otuz dokuz.
Ne renk gmlek dnyorsunuz?
Ne renk pantolon istiyorsunuz?
Nasl bir elbise dnyorsunuz?
www.franklang.ru

83

Ceketiniz ne renk olsun?


Pantolon zerinize tam oldu mu?
Kravat arzu eder misiniz?
Gzel bir kemer ister misiniz?
Bu elbiseyi alyor musunuz?
2) , . :
: Bir apka alyorum.
. : Bir apka al...........
: Bir apka al...........
: Bir apka al...........
: Bir apka al...........
.
gzel kadn

daha gzel kadn

en gzel kadn

iyi insan

insan

insan

byk otel
kk ev
ucuz elbise
alkan renci
yksek bina
iyi insan

otel
ev
elbise
renci
bina
insan

otel
ev
elbise
renci
bina
insan

alkan renci ,
yksek bina

24

: Maazadan yeni bir eyler aldn m?
- ( )?
: Bir spor ayakkab aldm.
www.franklang.ru

84

.
: Yeni bir elbise almadn m?
?
: Hayr, sen bir ey aldn m?
, -?
: Ben bir bluz ile etek aldm.
.
: Bir giy de grelim.
, .
: Sonra giyerim. Srpriz olur.
. .
: Ben srprizleri severim.
.
: Senin ayakkabn grebilir miyim?
?
: Ben de sonra giyerim. Srpriz olur.
. .

24
: Bir kolye rica ediyorum.
( ).
: Nasl bir kolye istersiniz?
?
: Altn bir kolye.
.
: Bu altn kolye. Yzk, bilezik ister misiniz?
. , ?
: Bu kolye ka ayar?
?
: Bu kolye on sekiz ayar altn.
.
: Buna uygun kpe var m?
www.franklang.ru

85

?
: Buna uygun gzel kpeler var.
.
: Bir de prlanta kolyelere bakabilir miyim?
?
: Elbette. Elmas, zmrt her trl kolye var.
. , .
kuyumcu
prlant
elmas
zmrt
her trl ,

: m (mi, mu, m)
Anton evli mi? Hayr, Anton evli deil. ()
Anton bekr m? Evet, Anton bekr. ()
Anton renci mi? Hayr, Anton renci deil. ()
Erol renci mi? Hayr, Erol renci deil.
Erol doktor mu? Evet, Erol doktor.
Erol evli mi? Hayr, Erol bekr.
Olga retmen mi? Hayr, Olga renci.
Olga nianl m? Hayr, Olga nianl deil.
Olga erkek mi? Hayr, Olga erkek deil.
Arzu renci mi? Hayr, Arzu renci deil.
Arzu retmen mi? Evet, Arzu retmen.
Arzu bekr m? Evet, Arzu bekr.
www.franklang.ru

86

Var, Yok (, )
"var, yok" -.
.
Ben

varm

yokum

Sen
O
Biz
Siz
Onlar

varsn
var
varz
varsnz
varlar

yoksun
yok
yokuz
yoksunuz
yoklar

"var" "yok" -
.
Altn kolye var m?
Altn kolye yok, elmas kolye var.
Prlanta kpe var m?
Prlanta kpe var.
Gm bilezik var m?
Hayr, gm bilezik yok.

1) , .
Maazadan yeni bir eyler aldn m?
Bir bluz ile etek aldm.

www.franklang.ru

87

Maazadan ne aldn?
Ne renk bluz aldn?
Ne renk etek aldn?
Ne renk ayakkab aldn?
Ka numara gmlek aldn?
Ka numara ayakkab aldn?
orap aldn m?
Bluzunu imdi giyer misin?
2) , .
Altn kolye var m?
Hayr, altn kolye yok.
Elmas kolye var m?
Zmrt yzk var m?
Yirmi drt ayar bilezik var m?
Kolyeye uygun kpe var m?
Prlanta kolye var m?
Gm kolye ve bilezik var m?

Truva, Ege kylarndadr. anakkale'ye 30 km. uzaklktadr. Homeros'un liada


adl destannda geen nl Troya Sava burada olmutur.
Akhallar ile Troyallar arasnda geen bu sava on yl srer. Sava uzaynca
Akhallar tahta bir at yaparak iine gizlenirler. Troyallar Akhallar gitti sanarak
tahta at ieriye alrlar. Akhallar gece yars tahta atn iinden karak kalenin
kapsn aarlar. Bylece Troyallar sava kaybederler.
Troya hazinelerini Alman arkeolog Schliemann bulmutur. Troya harabeleri
arasnda antik bir tiyatro ve Roma hamam grlmeye deer nemli eserler
arasndadr.

www.franklang.ru

88

Ky , adl , (ad ), destan ,


, geen (gemek , ),
Akhallar , srmek , , sava uzaynca
() (uzay ), tahta ,
, at , gizlenmek (gizli ), gitmek ,
sanmak , , gece yars (yar ),
kmak , kale , kap , amak ,
bylece , kaybetmek , , hazine
, , bulmak , harabeler , hamam
, grlmeye deer , eser .

25

: Bugn pek keyfin yok.


(pek ; keyif
, , ).
: Bam aryor, midem bulanyor.
(midem ; bulanmak
; ).
: Hasta msn?
?
: Bilmiyorum. Ama hi halim yok.
. .
: ttn m?
?
: Bilmiyorum. Biraz titreme ve ter var.
. , ( ).
: Sana bir doktordan randevu alaym.
( ).
: yi olur.
.
: Ben randevu alr, seni ararm.
www.franklang.ru

89

25
: Nereniz aryor?
?
: Midem aryor, bam aryor...
, ...
: Bulant var m?
?
: Var. Midem bulanyor. ok halsizim.
. . .
: Rahatszlnz ne zaman balad?
(rahat , , )?
: ki gn nce.
.
: Kan ve idrar tahlilleri yaptrmamz gerek.
(gerek ).
: Gsmde de bir ar var.
.
: Bir de rntgen filmi ektirelim.
(ekmek , ).

25

ba
gz
dudak
boyun
omuz
gs
www.franklang.ru

90

meme ,
kol
el
el parmaklar
bacak
diz
ayak
ayak parmaklar

: -mal (-meli)
- ,
.

Ben
Sen

Biz
Siz
Onlar

gitmek

gitmemek

gitmeliyim
gitmelisin
gitmeli
gitmeliyiz
gitmelisiniz
gitmeliler

gitmemeliyim
gitmemelisin
gitmemeli
gitmemeliyiz
gitmemelisiniz
gitmemeliler

Doktordan randevu almalsn.


Doktora gitmelisin.
Kan ve idrar tahlilleri yaptrmalsn.
Rntgen ektirmelisin.
ki gn evde dinlenmelisin.
Spor yapmalsn.
ki ve sigara imemelisin.
Sabahlar kuvvetli kahvalt yapmalsn.
Akamlar az yemelisin.
Erken yatmal, erken kalkmalsn.

www.franklang.ru

91


1) , .
Ban aryor mu?
Evet, bam aryor.
Miden aryor mu?
Miden bulanyor mu?
Gsn aryor mu?
Titreme ve ter var m?
Rahatszln ne zaman balad?
Kan ve idrar tahlili yaptrdn m?
Rntgen ektirdin mi?
Doktordan randevu aldn m?
2) , , -mali (-meli).
Ka gn dinlenmeliyim?
En az bir hafta dinlenmelisin.
Hemen doktora gitmeli miyim?
Kan ve idrar tahlili yaptrmal mym?
Rntgen ektirmeli miyim?
Yarn ie gitmeli miyim?
Evde ka gn dinlenmeliyim?

26

: Gemi olsun, dn doktora gitmisin.
www.franklang.ru

92

(gemek , ; gemi
), .
: Teekkr ederim. Biraz rahatszlandm.
. .
: Neyin var?
?
: Henz bilmiyorum. Tahlil sonularn bekliyorum.
. .
: Ne tahlili?
?
: Dn kan ve idrar tahlilleri yaptrdm. Sonular bugn kyor.
. .
: ok gemi olsun.
.
: lgin iin ok teekkr ederim.
( ).

26
: Kan ve idrar tahlilleriniz normal.
.
: Sizce neyim var, doktor bey?
, - ?
: Rntgen filminiz normal deil.
.
: Ne gibi?
?
: Sizde lser balangc var.
( ).
: Bu doru. Srekli midem aryor.
. .
: Beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor.
.
www.franklang.ru

93

: la kullanacak mym?
()?
: Elbette, ilalarnz dzenli aln. On be gn sonra kontrole gelin.
. (dzen , ).
.

26

grtlak
akcier
karacier
mide
ince barsak
kaln barsak

: -mi, -mi, -mu, -m


, ,
.
gitmek

gitmemek

Ben

gitmiim

gitmemiim

Sen

gitmisin

gitmemisin

gitmi

gitmemi

Biz

gitmiiz

gitmemiiz

Siz

gitmisiniz

gitmemisiniz

Onlar

gitmiler

gitmemiler

Arzu hasta olmu, doktora gitmi. Kan ve idrar tahlilleri yaptrm. Rntgen
www.franklang.ru

94

ektirmi. Midesinde lser km. Doktor ona il vermi. Arzu illar dzenli
olarak kullanm.
Arzu beslenmesine dikkat etmi. Bir hafta evde dinlenmi. Erken yatm, erken
kalkm. Spor yapm, kitap okumu. Az ve sk yemi. Fazla ac yememi.
Akamlar yrye km, illarn kullanm. Midesi iyilemi.

1) , .
Kim hasta olmu? ( = )
Arzu hasta olmu.
Kim doktora gitmi?
Kim kan ve idrar tahlilleri yaptrm?
Tahlil sonular nasl km?
Arzu'nun midesinde ne km?
Doktor, Arzu'ya ne vermi?
2) .
Arzu doktora gitti. Arzu doktora gitmi.
Arzu'nun midesi buland.
Arzu kan ve idrar tahlilleri yaptrd.
Arzu rntgen filmi ektirdi.
Arzu'nun midesinde lser kt.
Doktor Arzu'ya ila verdi.
Arzu evde bir hafta dinlendi.
Bir hafta sonra iyileti.
Olga, Arzu'ya "Gemi olsun." dedi.
Arzu beslenmesine dikkat etti.
Arzu her gn spor yapt.
www.franklang.ru

95

27

: Hangi diiniz aryor?
?
: Sa alttaki diim aryor.
(alt ).
: Bu diinizde rk var.
().
: Dolgu yapabilir misiniz?
?
: Bu di iyice rm. ekilmesi gerek.
. .
: ekilmezse olmaz m?
?
: Olmaz. Di iyice rm.
. .
: Dier dilerim nasl?
?
: Sol st dite hafif bir rk var.
( ).
: da ekilecek mi?
( )?
: Hayr, bu die dolgu yapacaz.
, .

27
: nce st die dolgu yapalm.
www.franklang.ru

96

.
: yi olur. Di ektirmek biraz zor.
. .
: Bu doru deil.
.
: Niin? Di ektirmek kolay m?
? ?
: Ar kesici ineler var.
(ar ; kesmek , ; ine
).
: Ben ineden de korkarm.
.
: Korkmayn, hi ar duymayacaksnz.
, .
: Alttaki dii ne zaman ekeceksiniz?
?
: Bugn dolgu yapalm. ki gn sonra da alttaki dii ekeriz.
. .

27

az dii
kpek dii (kpek )
kesici diler (kesmek )
st ene
alt ene

: -sa (-se)
-sa (-se) /
.
www.franklang.ru

97

gelmek

gelmemek

Ben

gelsem

gelmesem

Sen
O

gelsen
gelse

gelmesen
gelmese

Biz
Siz
Onlar

gelsek
gelseniz
gelseler

gelmesek
gelmeseniz
gelmeseler

Bu die dolgu yaplsa olur mu?


Bu di ekilmese olmaz m?
Ben yarn okula gitmesem iyi olur.
Param olsa araba alrm.
Bana telefon edersen memnun olurum.
Diini ekersek rahat edersin.
Erken yatarsan, erken kalkarsn. ( , )
ok alrsan, baarl olursun. ( , )
Spor yaparsan, din kalrsn. ( ,
)

1) , .
Hangi diiniz aryor?
Sol stteki diim aryor.
Hangi diiniz aryor?
Hangi diinizde rk var?
Hangi diiniz ekilecek?
Hangi diinize dolgu yaplacak?
Sa stte hangi diiniz aryor?
www.franklang.ru

98

Sol stte aryan diiniz var m?


n dilerinizde ar var m?
Her gn dilerini fralyor musun? ( )
2) , .
Bu di ekilmezse olur mu?
Bu die dolgu yaplmazsa rr m?
ok paran olsa ne alrsn? ( ...)
Paran varsa bana bor verir misin? (... : )
Vaktin olursa bana telefon eder misin? ( ...)

Dnyann yedi harikasndan biri olan Artemis Tapna, Efes'te yaplmtr, zmir'e
uzakl 77 kilometredir. Efes, gnmzden bin yl nce yonyallar tarafndan
kurulmutur.
24.000 kiilik byk bir antik tiyatrosu vardr. Bu tiyatro gnmzde de dans
gsterileri ve mzik konserleri iin kullanlmaktadr.
Efes Mzesi, dnyann en zengin arkeolojik mzelerinden biridir. nl Artemis
heykeli bu mzede bulunmaktadr. Efes'teki antik kent ok iyi korunmutur. Her
gn yzlerce kii bu antik kenti grmek iin gelir.
Efes'in ok yaknlarnda Meryem Ana Kilisesi bulunur. Meryem Ana, hayatnn son
dnemlerini bu kilisede geirmitir.
Harika , tapnak , gnmz , ,
yonyallar , dans , gsteri (gstermek
), kullanmak , zengin , heykel
, , korunmak , , korumak
, yzlerce , grmek iin , kilise
, geirmek .

www.franklang.ru

99

28

: Depoyu doldurur musun?
?
: Sper mi, normal mi?
?
: Sper benzin istiyorum.
: Deponuz doldu.
.
: Motorun yana ve suyuna bakar msn?
?
: Motorun ya, suyu normal.
.
: Arabay ykatmak istiyorum.
.
Ykama servisine gein. Hemen ykayalm.
: . () .
: Benzin ne kadar tuttu?
?
Yetmi lira.
: .

28
: Gemi olsun! Yanan imi.
! .
:

Dn diiye gittim. Diimi ektirdim.

. .
: Hangi diini ektirdin?
?
: Sa alttaki diimi ektirdim.
www.franklang.ru

100

.
: ok gemi olsun!
!
: Sen naslsn?
?
: Ben de biraz rahatszlandm.
(rahat , ; rahatsz
, , ; ,
).
: Gemi olsun! Senin neyin var?
( = ;
gemi ; ; )! ?
: Midemde lser kt, ila alyorum.
. .
: Beslenmene dikkat ediyor musun?
?
: Ediyorum. imdi daha iyiyim.
. .

28
: Bavulu niin hazrlyorsun?
: Yol hazrl.
: Yol hazrl m? Nereye gidiyorsun?
: Daha nce sylemitim. Bodrum'a gidiyorum.
: Ne zaman?
: Bu hafta sonu. Gelmek ister misin?
: Hayr, ben stanbul'u ok sevdim.
: stanbul gzel bir kent.
: Bodrum'da ne kadar kalacaksn?
: Bir hafta.
yol hazrl
www.franklang.ru

101

bavul
sylemek
hafta sonu

?
Bomba nerede? Dolabn iinde. ( )
Bisiklet nerede? Dolabn arkasnda. ()
Kpek nerede? Dolabn arkasnda. ()
t nerede? Dolabn iinde. ()
Araba nerede? Araba garajda.
Gmlek nerede? Gmlek bavulun iinde. ( )
Olga nerede? Olga odada. ( )
Erol nerede? Erol hastanede. ( )
renci nerede? renci snfta. ( )
Kitap nerede? Kitap antada. ( )
Kalem nerede? Kalem masada. ( )

1) , .
Ne kadar benzin istiyorsun?
Ltfen depoyu doldurunuz.
Hangi benzinden istiyorsunuz?
Depoyu dolduraym m?
Motorun ya normal mi?
www.franklang.ru

102

Arabam nerede ykatabilirim?


Benzin ne kadar tuttu?
Ykama servisi nerede?
Ykama creti ne kadar?
2) , .
Yanan niin imi?
Dn diimi ektirdim.
Hangi diini ektirdin?
Dolgu yaplan di nerede?
Araba nerede?
Bluz nerede?
Bavul nerede?
Kalem nerede?
Kitap nerede?
retmen nerede?
Lastiklerin havas normal mi? ( )

29

: Bodrum'a ne ile gidelim?
?
: Uak ya da otobsle gidebiliriz.
.
: Arabayla gitsek nasl olur?
?
: Kimin arabasyla?
?
: Benim arabayla.
.
www.franklang.ru

103

: Bence iyi olur.


-, .
: Dn arabann bakmn yaptrdm.
.
: ok iyi. Araba yolculuu gzel olur.
. .
: Yolda gzel yerler var. Oralar gezeriz.
. .
: Ege kylarn ben de merak ediyorum.
(ky ).

29
: Tatile ne zaman kyorsun?
?
: Bu hafta sonu. Bodrum'a arabayla gidiyoruz.
(son ). .
: Yolda tarihi yerleri gezersiniz.
.
: Biz de yle dndk.
.
: Truva'y, Bergama'yi grdn m?
?
: Hayr, grmedim.
, .
: Efes'i grdn m?
?
: Hayr, derslerden zaman olmad.
, - .
: Ege kylar antik kentlerle dolu.
(dolu ).
: Hepsini nasl gezelim?
?
www.franklang.ru

104

: Siz de en nemlilerini gezin.


.

: da (de)
"da (de)"
. "" "" .
.
Bodrum'a ben de gitmek istiyorum.
Bodrum'a sen de gelir misin?
Sen de arabayla gezmeyi seviyor musun?
: -da (-de)
"-da (-de)" ,
.
Yolda tarihi yerleri gezersiniz. Bodrum'da gzel tatil yerleri var. Anton evde kitap
okuyor.
: -da (-de) :
Snfta renciler var. Olga koltukta oturuyor.

1) , .
Bodrum'a ne ile gidelim?
Bodrum'a uak ile gidelim.
www.franklang.ru

105

Bodrum'a kimin arabasyla gidelim?


Arabann bakmn yaptrdn m?
Arabaya benzin aldn m?
Yolda tarih yerler var m?
Truva ve Bergama nerededir?
Truva'y ve Bergama'y grdn m?
Ege'de antik kentler var m?
Bodrum'da antik kent var m?
2) , .
Bodrum'a Arzu da gidiyor mu?
Hayr, Bodrum'a Arzu gitmiyor.
Bodrum'a Anton da gidiyor mu?
Bodrum'a sen de gidiyor musun?
Sende kalem var m?
Bodrum'a ben de gelebilir miyim?
Efes'te antik tiyatro var m?
Bodrum'da hangi otelde kalacaz?

Bodrum, Akdeniz'dedir. Trkiye'nin en nemli tarih ve turistik yerlerinden biridir.


Eski ad Halicarnassos'tur. nl tarihi Heredot burada domutur. Dnyann yedi
harikasndan biri olan Mouseloum Bodrum'dadr.
IV. yzylda Rodos valyeleri tarafndan Bodrum Kalesi kentin simgesi haline
gelmitir. Kalenin evresinde yat liman vardr. Yzlerce yat her gn bu limandan
kalkarak evre gezilerine kar. Yatlarla yaplan uzun gezilere Mavi Yolculuk ad
verilir.
Eski , ad , tarihi , yzyl , , valye
www.franklang.ru

106

(), taraf , Rodos valyeleri tarafndan


, simge , hal ,
, yat , liman , , gezi , Mavi
Yolculuk .

30

: Bodrum'a saat kata hareket ediyoruz?
?
: Yarn saat sekiz iyi mi?
, ?
: Biraz erken ksak iyi olur.
(
).
: stersen saat yedide kabiliriz.
, .
: Erken karsak, tarih yerleri gezebiliriz.
, .
: Tamam, yarn saat yedide seni alrm.
, ( ).
: nce nereye gidelim?
?
: Bursa'ya urayalm. Sonra Truva'ya geeriz.
. .
: Yolda konaklayacamz yerler var m?
, ?
: Bir gece zmir'de konaklarz, Efes'i gezeriz.
, .

0
www.franklang.ru

107

Sevgili anneiim,
Anton bir hafta nce geldi. Onunla stanbilu gezdik. Alveri yaptk. Bol bol
sohber ettik. Antonn gelmesi benim icin ok iyi oldu. Biraz hasret giderdik.
Ben burada bir gz doktoruyla tantm. Ad Erol. ok iyi bir insan. Yarn onunla
birlikte Bodruma gidiyoruz. Yolda tarihi yerleri, antik kentleri gezecegiz. Bu geziye
Antonn de katlmasn istedim. Gelmek istemedi.
Sizleri ok zledim. Babam nasl? Kendinize iyi bakn.
Sevgiler, sayglar.
Olga
mektup
sevgi
sevgili
anne
anneciim
alveri yapmak
bol
sohbet etmek
biraz
insan
yarn
yol
tarih yerler
antik kent
gezmek
gezi
zlemek
baba
babam nasl
sayg


www.franklang.ru

108

Trklerin tarihi bin yl ncesine kadar uzanr. Trklerin kurduu ilk byk
imparatorluk Byk Hun mparatorluudur. Bu imparatorluk, Mete Han tarafndan
M.. 232 ylnda kurulmutur. Hun imparatorluu, M.S. 434 ylnda Atilla'nn
lmne kadar yaamtr. Hun imparatorluu dnyann en uzun
imparatorluundan biri olmutur.
Trklerin anayurdu Orta Asya'dr. Trkler Anadolu'ya on birinci yzylda
gelmilerdir.
Osmanl imparatorluunun kurucusu Osman Beydir. Osman Bey 14. yzylda
Osmanl Devletini kurmutur. Osmanllarn ilk bakenti Bursa'dr.
Fatih Sultan Mehmet 1453 ylnda stanbul'u almtr. Bylece Ortaa kapanm
ve Yenia balamtr.
1923 ylnda Trkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmutur. Atatrk bu devletin ilk
cumhurbakan olmutur.

Trkiye'de bayramlar ikiye ayrlr.


Resm bayramlar, din bayramlar:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayram
Atatrk bu bayram ocuklara armaan etti.
19 Mays Atatrk' Anma, Genlik ve Spor Bayram
Atatrk, 19 Maysta Samsun'a kt ve Kurtulu Savan balatt.
30 Austos Zafer Bayram
30 Austos 1922'de Bakomutanlk Meydan Sava zaferle sonuland. Trkiye
bamszlna kavutu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayram
www.franklang.ru

109

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet iln edildi. Atatrk ilk Cumhurbakan oldu.Ramazan Bayram
Bu ayda mslmanlar bir ay oru tutarlar.
Kurban Bayram
Bu bayramda koyun, kei gibi hayvanlar kurban edilir ve etleri fakirlere datlr.

www.franklang.ru

110